a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Rubrieknaam NL FR EN

#1700 WEEKBLAD HEBDOMADAIRE WEEKLY EEN UITGAVE VAN VLAAMS-BRUSSELSE MEDIA VZW FLAGEYPLEIN 18 PLACE FLAGEY 1050 ELSENE/IXELLES AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X P303153

UIT IN BRUSSEL | VOS SORTIES À BRUXELLES | OUT AND ABOUT IN BRUSSELS

The show must go on, but not this week

20 – 26 | 3 | 2020


ALL CULTURAL EVENTS CANCELLED UNTIL 3 APRIL CHECK THE LATEST NEWS ON BRUZZ.BE


Why this is no ordinary issue Het coronavirus verlamt Brussel. De cultuurhuizen sluiten tijdelijk de deuren. Thuisblijven is de boodschap. Daarom moet u het deze week uitzonderlijk stellen zonder uw vertrouwde interviews met artiesten, cultuurtips of kalender. NL

Uiteraard blijven we het nieuws op de voet volgen. Zo vindt u langs de rode actuazijde van dit magazine een uitgebreide reportage over de impact van COVID-19 op de culturele sector: we maken een reconstructie van donderdag 12 maart, toen de Brusselse cultuurhuizen besloten om niet langer op een signaal van de overheid te wachten en zelf over te gaan tot sluiting. Ook polsen we naar een eerste inschatting van de economische gevolgen voor de culturele sector. BRUZZ wenst alle cultuurhuizen en alle Brusselaars veel sterkte en solidariteit toe in deze moeilijke dagen. Zorg voor elkaar en zorg voor jezelf.

Le coronavirus paralyse Bruxelles. Les centres culturels, salles de concert, cinémas, cafés et théâtres ferment temporairement leurs portes. C’est pourquoi, exceptionnellement, vous devrez vous passer cette semaine de nos interviews, de nos conseils culturels ou de notre calendrier des sorties. FR

Bien entendu, nous continuons à suivre l’actualité de près. Dans la section Actu de ce magazine vous trouverez un rapport de l’impact du COVID-19 sur le secteur culturel : nous revenons sur la journée du jeudi 12 mars, quand les centres culturels de Bruxelles ont décidé de ne pas attendre l’ordre du gouvernement pour fermer leurs salles. Nous tentons d’obtenir aussi une première estimation de l’impact économique sur le secteur culturel. BRUZZ souhaite à tous les centres culturels et à tous les habitants de Bruxelles beaucoup d’énergie et de solidarité en ces jours difficiles. Prenez soin les uns des autres et prenez soin de vous.

The coronavirus has paralyzed Brussels. The cultural centres are closing temporarily. The message is to stay home. It is due to these exceptional circumstances that this week, you must forego your trusted interviews with artists, cultural tips, and calendar. EN

We continue to monitor the news closely. On the red, topical side of this magazine, you will find extensive reporting on the impact of COVID-19 on the cultural sector: we have made a reconstruction of Thursday 12 March, when Brussels cultural centres decided no longer to wait for a signal from the government and just to close. We have also made some preliminary inquiries into estimations of the economic impact of the virus on the cultural sector. BRUZZ wishes all of Brussels’ cultural centres and residents courage, strength, and solidarity in this difficult period. Take good care of one another, and of yourselves.

3

Profile for bruzz.be

BRUZZ culture - editie 1700  

- The show must go on, but not this week - Le coronavirus paralyse Bruxelles - Cultuurhuizen sluiten tijdelijk de deuren --- Volg het nieuw...

BRUZZ culture - editie 1700  

- The show must go on, but not this week - Le coronavirus paralyse Bruxelles - Cultuurhuizen sluiten tijdelijk de deuren --- Volg het nieuw...

Profile for bruzz.be