BRUZZ - editie 1777

Page 52

Josiane De Troyer (abo@bruzz.be), 02-650.10.80

Gratis in Brussels Hoofdstedelijk Marthe Paklons, 02-650 10 61 sales@bruzz.be Gratis in Brussels Hoofdstedelijk Gewest. sales@bruzz.be Gewest. Rest van België: 25 euro per jaar; DISTRIBUTIE Rest3631 van 6044 België: 25 euro per jaar; BE98 3393 Ute IBAN: Otten, 02-650.10.63, ute.otten@bruzz.be DISTRIBUTIE IBAN: BE98 3631 van Vlaams Brusselse Media6044 vzw 3393 Utevan Otten, 02-650.10.63, ute.otten@bruzz.be Vlaams Brusselse Buiten België: 30 euro per Media jaar. vzw ALGEMENE DIRECTIE Buiten België: 30 euro per jaar. DirkOPLAGE De ALGEMENE Clippeleir DIRECTIE BRUZZ Flageyplein OPLAGE Dirk De Clippeleir OPLAGE : 62.609 exemplaren. 18, 1050 Brussel, HOOFDREDACTIE OPLAGE : 62.609 exemplaren. 02-650.10.65 Kristof Pitteurs (algemeen hoofdredacteur), ADVERTEREN? HOOFDREDACTIE ABONNEMENTEN ADVERTEREN? Marthe Paklons, 02-650 10 61 Josiane De Troyer Mathias Declercq Kristof Pitteurs (algemeen hoofdredacteur), (abo@bruzz.be), 02-650.10.80 Marthe Paklons, 02-650 10 61 sales@bruzz.be Mathias Declercq Gratis sales@bruzz.be CULTUUR & UITin Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Rest van België: 25 euro per jaar; GerdDISTRIBUTIE Hendrickx CULTUUR & UITute.otten@bruzz.be Ute Otten, 02-650.10.63, DISTRIBUTIE IBAN: BE98 3631 6044 3393 Gerd UteHendrickx Otten, 02-650.10.63, ute.otten@bruzz.be REDACTIE van Vlaams Brusselse Media vzw ALGEMENE DIRECTIE Nathalie Carpentier, EvaDIRECTIE Christiaens, Sarajaar. De Buiten 30 euro per Dirk REDACTIE De ClippeleirBelgië: ALGEMENE Sloover, KrisDirk Hendrickx, Bettina Hubo, Jasmijn DeCarpentier, Clippeleir OPLAGE 55.000 exemplaren. Nathalie Eva Christiaens, Sara De HOOFDREDACTIE Post, Kurt Snoekx, Sophie Soukias, Roan Van Kristof Pitteurs (algemeen hoofdredacteur), Sloover, Kris Hendrickx, Bettina Hubo, Jasmijn HOOFDREDACTIE ADVERTEREN? Marthe Paklons, Eyck, Steven Van Garsse, Maarten Verdoodt, Tom Mathias Declercq Post, KurtPitteurs Snoekx, Sophie Soukias, Roan Van Kristof hoofdredacteur), 02-650 10 61, (algemeen sales@bruzz.be Zonderman Mathias Declercq Eyck, Steven Van Garsse, Maarten Verdoodt, Tom CULTUUR & UIT DISTRIBUTIE Ute Otten, 02-650.10.63, MEDEWERKERS GerdZonderman Hendrickx ute.otten@bruzz.be CULTUUR & UIT Nicolas Alsteen, Gilles Bechet, Michaël Bellon, Gerd Hendrickx REDACTIE ALGEMENE DIRECTIE Dirk De Clippeleir MEDEWERKERS Patrick Jordens, Tom Peeters, Niels Ruëll, Nick Nathalie Carpentier, Eva Christiaens, SaraMichaël De Nicolas Bechet, Bellon, REDACTIE Trachet, Tom VanAlsteen, Bogaert,Gilles Michel Verlinden Pitteurs (algemeen Sloover,HOOFDREDACTIE Kris Hendrickx, BettinaKristof Hubo, Jasmijn Patrick Jordens, Tom Peeters, Niels Ruëll, Nathalie Carpentier, EvaVan Christiaens, Sara DeNick hoofdredacteur), Renterghem Post, Kurt Snoekx, Sophie Bram Soukias, Roan Van EINDREDACTIE Sloover,Tom Kris Hendrickx, Bettina Hubo, Jasmijn Van Bogaert, Michel Verlinden Eyck,Trachet, Steven Van Garsse, Maarten Verdoodt, Tom &Van UIT Gerd Hendrickx Post, Kurt Snoekx, Sophie Soukias, Roan Van Karen De CULTUUR Becker, Geert der Hallen, Sophie Zonderman Eyck, Steven Van Maarten TomKris REDACTIE Eva Garsse, Christiaens, SaraVerdoodt, De Sloover, Soukias EINDREDACTIE Zonderman MEDEWERKERS Hendrickx, Bettina Hubo, Post, Kurt Karen De Becker, Geert VanJasmijn der Hallen, Sophie VORMGEVING Nicolas Alsteen, Gilles Bechet, Michaël Bellon, Snoekx, Sophie Soukias, Steven Van Garsse, Tom Soukias MEDEWERKERS Patrick Jordens, TomPlaizier Peeters, Niels Ruëll, Nick Heleen Rodiers, Ruth Zonderman Nicolas Bechet, Michaël Bellon, Trachet, Tom VanAlsteen, Bogaert,Gilles Michel Verlinden VORMGEVING VERTALING Patrick Jordens, Tom Nicolas Peeters, Alsteen, Niels Ruëll, NickBechet, MEDEWERKERS Gilles Heleen Rodiers, Ruth Plaizier JohnEINDREDACTIE Arblaster, Frédérique Beuzon, Trachet, Tom Van Bogaert, Michel Verlinden Michaël Bellon, Patrick Jordens, Tom Peeters, Karen De Becker, Geert Van der Hallen, Sophie Martin McGarry, Laura Jones VERTALING Niels Ruëll, Nick Trachet, Tom Van Bogaert, EINDREDACTIE Soukias Frédérique Beuzon, George Holmer, Greta Michel Verlinden FOTOGRAFIE Karen& DeILLUSTRATIE Becker, Geert Van der Hallen, Sophie Holmer-Arblaster, Laura Jones,Becker, MartinSophie McGarry EINDREDACTIE Karen De Noémie Soukias BartVORMGEVING Dewaele, Kim, Wauter Mannaert, HeleenSoukias, Rodiers, Ruth Plaizier Geert Van der Hallen Marsily, FOTOGRAFIE Steve Michiels, Ivan Put, & ILLUSTRATIE VORMGEVING VERTALING Saskia Vanderstichele, Vercnocke VORMGEVING Plaizier, HeleenNoémie Rodiers Bart Dewaele, Wide Kim, Ruth Wauter Mannaert,

voorjenader onderzoek. kwam slachten! terug met een moet er al een hele hoopIktegelijk forse met rustig inhoud, dat laatste verwijderde Ik lietpistolet de stukken bakken in ruime olie COLOFON Nick Trachet NickTrachet Trachet omerdebehoorlijk maten tewat kunnen nemen. Nick enikikeven voegde gehakte ajuinHet aan ding Brusselaar die de stad woog 45 gram, bolrond met een diameter van Brusselaar die de stad toe, wat pepertjes en look. Na anderhalf uur was endedewereld wereldculinair culinair en centimeter, de hoogte zeven detwaalf kip nog steeds oneetbaar taai!bedroeg Maakt niet uit, ontdekt ontdekt centimeter. Zo’n raspistolet is met erg dan eten we wat later. In de tropen zijneen maaltijden krokante, dunne korstkrijgt omhuld trouwens ergmaar relatief, iedereen een rond bord een voor nader onderzoek. Iktegelijk kwam terug met een wanneer hij of zij thuiskomt, het eten mag dan al vederlicht wit Geen spoor van moet jebroodkruim. er al een heleDe hoop slachten! kapucijnen zijnverwijderde een kloosterorde pistolet metvoor inhoud, dat laatste Ik altijd liet desesamzaadjes, stukken rustig bakken in ruime olie lauw zijn, er forse is genoeg iedereen. nieuwlichterij als slaapbollen of afgeleid van de Franciscanen, NickTrachet Trachet even omerde maten tewat kunnen nemen. Het voegde behoorlijk gehakte aan ding Ik deeden erikik wat water bij om het stoven rustig Wie langs deopgevallen? Afrikaanse winkels moet zonnebloempitten: puur gladde korst. Hetajuin broodje Is het u ook Alles inwandelt, de Nick voeding lijkt kenmerkend zijn hun bruine Brusselaardie diededestad stad woog 45 gram, bolrond met een diameter van pijen Brusselaar toe, wat pepertjes en look. Na anderhalf uur was verder te laten lopen. Nu had ik al kip met ajuin het zeker al zijn opgevallen: op de vitrine hangt dat jecentimeter, er niet onmiddellijk in kunt kleiner te worden. Niet lang geledenen kwam hetculinair en baarden. Kapucijn is en dewereld wereld culinairis zo groot de de lange hoogte bedroeg zeven detwaalf kip nog steeds oneetbaar taai! Maakt niet uit, (het rook daarvoor écht naar is kip in te dehoog. keuken), maar ik had vaker weldat dan niet een reclame voor pluvera. bijten, moet het inergvariatie op nieuws Nutella kleinere potten op de markt ontdekt blijkbaar populair als ontdekt centimeter. Zo’n raspistolet is met een dan eten we het wat later. In deJe tropen zijn maaltijden hettwee nog breken graag wat Afrikaanser. Kennen jullie Meestal staat dezelfde er het lachende gezicht van een of lichtelijk pletten. Om het te breken brengt. Voor prijs als de vroegere bruin, ook bepaalde krokante, dunne korst omhuld rond eenerwten trouwens ergmaar relatief, iedereen krijgt een bord voor nader onderzoek. Iktegelijk kwam slachten! terug met een moet jeegusi, erwant al een hele hoop agussi? Agussi – ook bekend als agushi of van Afrikaanse mama op, met kleurrijke hoofddoek. wanneer hij of zij thuiskomt, het etenspoor mag dan al men vederlicht wit broodkruim. Geen kent een pistolet een snede in een de bovenkant. grotere, uiteraard! Ja, de hazelnoten zijn duurder met bruine kleur noemt Fiakers, (de door paarden getrokken forse met rustig inhoud, dat laatste verwijderde egushi – wordt gebruikt instukken Het gaatmeneer! over diepvrieskip. Maarhouden niet omvoorlopers de nu lietpistolet de bakken in ruime olie lauw zijn, is het altijd genoeg voor iedereen. nieuwlichterij alsIk sesamzaadjes, slaapbollen of kapucijners. van de taxi), konden Technisch isvoornamelijk dat er om zwellen van het deeg in geworden En de mensen niet Ik deed er wat water bij om het stoven rustig Wie langs de Afrikaanse winkels wandelt, moet West-Afrika. Het zijn de zaden van een meloenoveral dominerende ‘plofkip’. Het zijn legkippen zonnebloempitten: puur gladde korst. Het broodje Is het u ook opgevallen? Alles inTrachet de voeding lijkt Nick omer de maten tewat kunnen nemen. De Oostenrijkse Habsburgers regelmatig eende hete gebruiken hetedrank oven op te vangen. Maar een leraar van prijsverhoging, dus doen ze hetNick via volumeTrachet enikikeven voegde behoorlijk gehakte ajuinHet aan ding verder tegroot latendat lopen. Nu ik al kipen met het zeker zijn opgevallen: de vitrine hangt isvele zoginder. je er niethad onmiddellijk inajuin kunt kleiner teal worden. Niet langop geleden kwam het ofklimaat soort, van pompoensoorten, gepeld die te oud zijn volgens de normen van Brusselaar de kregen na Napoleon grote stukken in dat continentale geschiedenis op rust vertelde mij lang geleden dat verkleining. die de stad woog 45 gram, bolrond met een diameter van Brusselaar diegemalen. de stadHet toe, wat pepertjes en (het rook daarvoor écht naar kip inop de keuken), maar ik look. had vaker weldat dan nietuiteraard een reclame voor pluvera. bijten, het te hoog. Je moet het in Zo Na anderhalf uur was nieuws Nutella kleinere potten op markt resultaat amandelpoeeierindustrie. Zulke dieren gaan niet van Noord-Italië inde bezit. Omdat diedekoffi e niet snel zou lijkt iswat die sneete de vruchtbaarheid verzinnebeeldt; Laatst kwam mijn huisgenote terug van de het nog graag wat Afrikaanser. Kennen jullie Meestal staat dezelfde er het lachende gezicht van een en de wereld culinair twee breken of lichtelijk pletten. Om het te breken brengt. Voor prijs als de vroegere en de wereld culinair twaalf centimeter, de hoogte zeven de Ceres. kip nog steeds oneetbaar taai!bedroeg Maakt niet uit, der.erJeeen vindt vandaag agussi in vrijwel elke verloren, maar zijn ook niet meer gepast voor kwamen Oostenrijkse en werd laag slagroom genitaliën van de godin Seals non è vero … soldaten dagelijkse zoektocht naar voedsel met de afkoelen agussi? Agussi – ookeen bekend egusi, agushi of Afrikaanse mama op, met kleurrijke hoofddoek. kent een pistolet snede in de bovenkant. grotere, uiteraard! Ja, de hazelnoten zijn duurder ontdekt Afrikaanse winkel. ‘onze’ moderne smaak die liever kip ontdekt heeft met de ambtenaren in Milaan en Venetië op gelegd in plaats van melk in de centimeter. Zo’n raspistolet is met een erg dan eten we wat later. In de tropen zijn maaltijden egushi – wordt voornamelijk gebruikt in het deeg in HetIkgaat overeen diepvrieskip. niet om niet de nu Pistolets zijn perisdefi wit. Ze staan ‘vogels-zonder-kop’. kreeg pakje datMaar meer Technisch datnitie om het zwellen van geworden En de mensen houden Van agussi maakt men ‘soep’. Eigenlijk dikke textuur van tandpasta. Dusmeneer! gaan deze vogels naar terecht. Waar ze hun gewoonte van koffi e telegkippen doen.symbool Dat verhindert het West-Afrika. Het de zaden van een overal dominerende ‘plofkip’. zijn voor de godin en dus puur zijn. leek alsof het broodbeleg moest bevatten. Daarin krokante, maar dunne korstkrijgt omhuld de hete oven opzijn te moeten vangen. Maar eenmeloenleraar van prijsverhoging, dus doenHet ze het via volumetrouwens erg relatief, iedereen een rond bord een saus. Agussi bindt erg mooi en geeft een romig Azië en Afrika. Men isoud er ginder verzot op. Bij ons koffi e met melk opdrongen in de verdampen van de koffi e en dus ook soort, of van vele pompoensoorten, gepeld en die te zijn volgens de normen van de geschiedenis op rust vertelde mij lang geleden dat Volkorenpistolets zijn een ontheiliging! Pistolets zat wat dus moetverkleining. doorgaan voor koploos wanneer hijmeestoven of zijbroodkruim. thuiskomt, het etenspoor mag van dan al vederlicht wit Geen resultaat. Laat enkele scheppen rustig was kip vroeger iets voor zonenmijn feestdagen, tot lijkt wat op amandelpoeeierindustrie. Zulke dieren gaan niet plaatselijke herbergen: zo eenuiteraard snelle koeling. is dus deHet snee de resultaat vruchtbaarheid verzinnebeeldt; de werd Laatst kwam huisgenote terug van de Ditgemalen. worden uitdiehet fijnste meelagussi gebakken, simila bij de pluimgedierte. lekenmaar wel zijn porties voor NickHet Trachet der. Je vindt vandaag in vrijwel elke verloren, ook niet meer gepast voor met de kip en roer regelmatig om. Hier kunnen een fenomenale ontwikkeling de brave kip ‘kapuziner’ uiteindelijk ‘cappuccino’. oorspronkelijke ‘café viennois’, ooit lauw zijn, er is altijd genoeg voor iedereen. nieuwlichterij sesamzaadjes, slaapbollen of genitaliën van de godin Ceres. Se nonals è vero … dagelijkse zoektocht naar voedsel met de Romeinen. Dat gaf in het Duits hetokra’s, woord lilliputters. Niet vuistdik, chocoladereepwinkel. ‘onze’ die liever heeft nu metook de nogAfrikaanse Brusselaar diegoedkoopste demoderne stadmaar en smaak groene groenten bij,defi zoals degradeerde tot de proteïne operg dekip De kop vanwit. melkschuim met wat populair Parijs. Pistolets zijn Ik per nitie Ze staan ‘vogels-zonder-kop’. Ik kreeg een pakje datinmeer deed er wat water bij om het stoven rustig Wie langs de Afrikaanse winkels wandelt, moet zonnebloempitten: puur gladde korst. Het broodje Is het u ook opgevallen? Alles in de voeding lijkt Semmel, nog steeds de naam voor deze broodjes dun. Kolibries zonder kop! Van agussi maaktspinazie. men ‘soep’. Eigenlijk dikke textuur van tandpasta. Dusbezingen gaan deze vogels naarzeker bijvoorbeeld wereld culinair ontdekt Een markt.de Hetzelfde in Afrika. Met vreugde cacaopoeder was erpuur toenzijn. nog niet. in het warme symbool voorook de godin en moeten dus leek alsof het broodbeleg moestOndertussen, bevatten.maar Daarin saus. Agussi bindt erg mooi en geeft een romig Azië en Afrika. Men is er ginder verzot op. Bij ons in het zuiden van dat land. In het museum van Er was een tijd dat de portie van de werkman verder te laten lopen. Nu had ik al kipJohnmet zeker zijn opgevallen: opgeleden de vitrine hangt isjeDie zo groot je Pistolets ermet niet onmiddellijk inajuin kunt kleiner tealwat worden. Niet lang kwam het tomaatje zorgt ervoor dat je kan vergissen met ze daarhet de goedkope kip die moet uit onze contreien per is er pas dat gekomen de interieur van de Weense cafés, Volkorenpistolets zijn een ontheiliging! Heleen Rodiers, Ruth Plaizier zat dus doorgaan voor koploos Arblaster, Frédérique Beuzon, resultaat. Laat enkele scheppen rustig meestoven was kipwas vroeger iets zon- en feestdagen,Napels tot zag iktot verkoolde pistolets die denaar uitbargroot moest zijn. Dat toen devoor ‘terrassiers’ Marsily, Steve Ivan Put, George Holmer, Martin McGarry, LauraMichiels, Jones VERTALING Frédérique Beuzon, VERTALING worden uit het fi jnste meel gebakken, simila bij de pluimgedierte. Het leken wel porties voor VERANTWOORDELIJKE UITGEVER moderne koffi emachines waar de bestelde de burgerij haar koffi e met de hete pepers, jolijt van iedereen! Laat vliegtuig naar ginder wordt gevlogen, mogelijk (het rook écht kip in de keuken), maar ik had vaker wel dan niet een reclame voor pluvera. is het te hoog. JeKristof moet hetBeuzon, inGeorge nieuws dat Nutella kleinere met de kip en roerbijten, regelmatigdaarvoor om. Hier kunnen een fenomenale ontwikkeling depotten brave kip op de markt Greta Holmer-Arblaster, Laura Jones, Martin Saskia Vanderstichele, Wide Vercnocke Frédérique Holmer, Greta Pitteurs sting van de Vesuvius in het jaar 79 hebben nog met de schop werkten. Vandaag doen ze dat FOTOGRAFIE & ILLUSTRATIE Romeinen. Dat gaf in het het woord lilliputters. Niet vuistdik, maar chocoladereepItalianen om beroemd melk. Hoeveel daar bestond Een vrouw komt aan hetDie tafeltje onbepaalde verder sudderen. DeDuits agussisaus is staan, ver in met subsidies van de EU. handel moet welproteïne erg Holmer-Arblaster, Laura Jones, Martin McGarry McGarry nutijd ook nog groene groenten bij, zoals okra’s, degradeerde tot delachende goedkoopste op demelk, het nog graag wat Afrikaanser. Kennen jullie Meestal staat er het gezicht van een Flageyplein 18, 1050 Elsene. Bart Dewaele, Kim, Wauter Mannaert, Noémie twee breken of lichtelijk Om het te breken Voor dezelfde prijs als de arsenaal vroegere VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Semmel, nog steeds de naam voor deze broodjes dun. Kolibries zonder kop! met debrengt. Bobcat ofmarkt. Kubota en moeten ze het na hun de twintigste eeuw. stoompletten. in een heel van woorden naast mij zitten in het café. Ze loopt ergoverleefd. vullend, smaakt een klein beetje bitter, maar winstgevend zijn, want de eigenaars van merk maar zekervoor. bijvoorbeeld ook spinazie. Een Door Hetzelfde in Afrika. Met vreugde bezingen Marsily,FOTOGRAFIE Steve Michiels, Ivan Put, &Vlaams ILLUSTRATIE ILLUSTRATIE Bruzz isagushi eenFOTOGRAFIE uitgave vanof de& BrusselseBart Dewaele, Kristof Pitteurs agussi? Agussi – ook bekend als egusi, in het zuiden van dat land. In het museum van Afrikaanse mama op, met kleurrijke hoofddoek. Er was een tijd dat de portie van de werkman Saskia Vanderstichele, Wide Vercnocke Het binnenste is soms niet helemaal doorbakwerkuren naar de fi tness. Greppels graven is een Kim, Wauter Mannaert, Noémie Steve de melk te jagen, gaat ze schuimen. Wij hebben dat ook: er is koffi e met er erg professioneel bij: notebook, Bart Dewaele, Kim, Wauter Mannaert, tomaatje zorgt ervoor dat je je kan vergissen met ze daar de goedkope kip die uit onze contreien per ook wat muskusachtig. Te eten met de vingers, kent een pistolet een snede in de bovenkant. staan ingrotere, de top vijfhonderd van de uiteraard! Ja,Belgische de hazelnoten zijn duurder Media vzw, wordt gedrukt op deElsene. persen vanMarsily, EcoNoémie Flageyplein 18, 1050 Michiels,Steve Ivan Put, Saskia Vanderstichele, Wide Napels zag verkoolde pistolets die denatte uitbargroot moest zijn. Datwordt wasest toen ‘terrassiers’ Michiels, Ivan Put, UITGEVER ken en de ware pistoletoloog trekt eerstvoornamelijk dat zittend beroep geworden. ”Tu sais où le de de hete pepers, tot jolijt iedereen! Laat vliegtuig naar ginder gevlogen, mogelijk PrintVERANTWOORDELIJKE CenterMarsily, (DPG Media) Datvan iswordt moeilijker om goed te krijgen melk, maar ook melk met koffi e. Deik papieren onder de arm. De dienster egushi – gebruikt in boven een bord rijst. Smakelijk. Het gaat over diepvrieskip. Maar niet om de nu fortuinen. Saskia Vanderstichele, Wide Vercnocke Vercnocke Bruzz is een uitgave vanin de Vlaams Brusselse Technisch is79 dat omishet zwellenenvan het deeg geworden meneer! En deDiemensen houden Kristof Pitteurs sting van tijd de Vesuvius in het jaar hebben nog subsidies met de schop werkten. Vandaag doen ze erg dat niet wordt gesubsidieerd door onbepaalde verder sudderen. De agussisaus met van de EU. handel moet wel uitvan zijn broodje, zo dan is erslagroom, plaats voor extra problème?” zei een groothandelaar op deNederlanders kruim want als je melk te spreken een komt naarzo’n haar toe. Ik kocht kip en“A decappuccino, winkelier waarschuwMedia vzw,1050 wordt gedrukt de persen van Eco Flageyplein 18, Elsene. VERANTWOORDELIJKE UITGEVER West-Afrika. Het zijn de zadenMaar van de een meloenoveral dominerende ‘plofkip’. Hetvan zijn legkippen Vlaamse Gemeenschap en op deUITGEVER Vlaamse VERANTWOORDELIJKE met de Bobcat of want Kubota en moeten ze na hun ergoverleefd. vullend, klein beetje bitter, maar winstgevend zijn, dedoen eigenaars het merk deeen hete oven opze te vangen. een leraar prijsverhoging, dus het via volume(DPG veel stoomt, gaat koken, en dan is ‘koffize e verkeerd’ wanneer er meersmaakt please,” vraagt ze. Fati, dienster beleg. Smakelijk. vroegmarkt in Rungis mijdeooit zuchtend. “C’est Pitteurs BruzzPrint isKristof eenCenter uitgave van deMedia) Vlaams Brusselse de mij:van “Poulet dur!” Strong chicken lees je Gemeenschapscommissie. Kristof Pitteurs Het binnenste is soms niet helemaal doorbakwerkuren naar de fitness. Greppels graven is een ook wat eten met de vingers, staan in devolgens top vijfhonderd van de Belgische enFlageyplein wordt gesubsidieerd door van Eco of van vele pompoensoorten, en tene oud zijn de normen van Media vzw, wordt gedrukt op deElsene. persen 18, 1050 1050 Elsene. Flageyplein de Te schuimlaag mislukt. melkinin de kopde gaat dan koffie.muskusachtig. In soort, met dienst, is van geen kleintje que lesdie gens mangent plus.” Een groot weleens in Engelstalige recepten. Surinamers geschiedenis op rust vertelde mijgepeld lang geleden dat en de Vlaamse verkleining. ken een en de ware pistoletoloog dat natte zittend beroep geworden. ”Tudeel sais où est le Printde Center (DPG Media) Vlaamse Gemeenschap boven bord rijst. Smakelijk. trekt eerst fortuinen. BRUZZ eenuitgave uitgave Vlaams Brusselse Bruzz isiseen vanvan de de Vlaams Brusselse Weense koffi e wordt niet meer ons isdedat mengsel ‘lait russe’ vervaard. Als geboren Molenbeekse gemalen. Het resultaat lijkt wat op amandelpoeZulke dieren gaan uiteraard niet en wordt gesubsidieerd door Nederland hebben het over “harde kip”, en ja land van deeierindustrie. bevolking loopt rond ineen een elfenlijfje, Gemeenschapscommissie. kruim uit zijn broodje, zo is er plaats voor extra problème?” zei groothandelaar op Ik kocht zo’n kip en de winkelier waarschuwMedia vzw, wordt gedrukt Media Gemeenschap vzw, wordtde gedrukt opde depersen persenvan vanEcoEco snee de vruchtbaarheid verzinnebeeldt; Laatst kwam mijn huisgenote terug van de is aan diegevraagd, de Vlaamse en op de Vlaamse de huidige italomanie doet gaan heten. Wat er Russisch spreektdat ze elkede taal die ze hoort. Print Center (DPG Media) mensen, zijn ze ook. Als je de oude recepten onthaard, gegomd en gekneed naar de stijl van de Print Center Media) in Rungis mij ooit zuchtend. mij: “Poulet dur!” chicken lees je“C’estvoor beleg. Smakelijk. der. Je vindt vandaag agussi in vrijwelGemeenschapscommissie. elke verloren,vroegmarkt maar zijn ookStrong niet meer gepast wordt gesubsidieerd genitaliën van de bestellen, godin Ceres. vero … door dagelijkse zoektocht naar voedsel met gesubsidieerd door iedereen cappuccino maar Se nonenenèwordt warme melk metinde wat koffie in, dat “With milk or whipped van mwamba voor de leest, que les gens ne kolonialen) mangent plus.” Een groot deel weleens incream?” Engelstalige recepten. Surinamers boekskes. Bij(moambe virtuele lichamen hoort virtueel deVlaamse Vlaamse Gemeenschap Gemeenschap en de endedeVlaamse Vlaamse Afrikaanse winkel. ‘onze’ moderne smaak die liever kip heeft met de dan nog op een wijze die eigenlijk weet geen enkele historicus. De term vraagt Fati. “Cream please,” werd Nederland hebben het over “harde kip”, en ja van bevolking loopt rond in een elfenlijfje, Gemeenschapscommissie. moet die kip uren ende uren sudderen de voedsel. Impressions d’une paupiette de veau. Pistolets zijn per definitie wit. Ze Gemeenschapscommissie. staan ‘vogels-zonder-kop’. Ikin kreeg een pakje dat meer Weense koffi e is. Het belangrijkste ‘lait russe’ is trouwens ook ten het. mensen, dat zijn ze ook. Als je de oude recepten Van agussi maakt men ‘soep’. Eigenlijk dikke textuur van tandpasta. Dus gaan deze vogels naar onthaard, gegomd en gekneed naar de stijl van de palmolie. Een moderne kipzijn kanook daar tegen, De zondagse broodjes zoniet geëvolueerd. symbool voorende godin leek alsof het broodbeleg moest bevatten. Daarin van (moambe voor dezuiden kolonialen) leest,landsgrenzen Italianen is en moeten dus puur zijn. onze Op dat ogenblik begint mijn boekskes. Bijal virtuele lichamen hoortvan virtueel die na halfmwamba uurtje totis een hoopje saus.voor Agussi bindtautisten erg mooi en geeft een romig Azië en Afrika. Men er ginder op. Bij ons Hoesmelt klein dieeen viennoiserieën en fi jn gebak zijn verzot moet die kip uren en uren sudderen in de voedsel. Impressions d’une paupiette de veau. overigens dat je er geenzijn bestelt na ontheiliging! Pistolets onbekend. Een zuiver Belgische autistische kantje op moet te spelen. Volkorenpistolets een zat De wat dus doorgaan voor koploos miserabele prut. geworden! boterkoeken (koffi ekoeken voor de resultaat. Laat enkele scheppen wasiskip vroeger iets voorkipzonenzoniet feestdagen, tot Een moderne kan daar tegen, De zondagse broodjes zijn ook geëvolueerd. het middaguur. Dat doen Italianen rustig meestoven uitdrukking. Iedereen eenpalmolie. beetje autist, schijnt Maar ik kwam dus thuis met zo’n beest. Het worden uit het fijnste meel gebakken, simila bij de pluimgedierte. Het leken voor Antwerpenaars) zijn bijna verdwenen enwel vervandie smelt na een half uurtje al totfiporties een hoopje Hoe klein die viennoiserieën en jn brave gebak zijn niet! De dame in het café had geluk, Maar goed, onze Weners het, ik heb ook zo’n stemmetje in met de kip en roer regelmatig om. Hier kunnen een fenomenale ontwikkeling de kip woog overigens niet eens zoveel: 1,2 kilo. Ik hakte miserabele prut. gen door petieterige ‘croissants’. In mijn jonge geworden! De boterkoeken (koffi ekoeken voor de Romeinen. Dat gaf in het Duits hetokra’s, woord lilliputters. Niet vuistdik, maar chocoladereepze bestelde haar Weense variant bij, net zoals bestelden dus hunop gradatie mijn brein.ze Enontdooid dat stemmetje zegt de kip,kon zodra in handige nog groene groenten degradeerde tot de goedkoopste de van nu ook Maar ikwas, kwam dus thuis met zo’nproteïne beest. Het jaren je met die dingen nog een kleine Antwerpenaars) zijn bijna verdwenen en vervanMELD NIEUWS voor aperitieftijd. Smakelijk. gewenste melk in de koffie door de Semmel, mordicus dat cappuccino niet met steeds deook naam voorZelf deze broodjes dun. Kolibries zonder kop! woog overigens eens zoveel: 1,2 kilo. hakte stukken: idealiter moet elke eter een stuk gen door petieterige ‘croissants’. Invreugde mijn Ik jonge nieuws gespot? Tips zijn altijd maar zeker nog bijvoorbeeld spinazie. Een markt. Hetzelfde inniet Afrika. Met bezingen politieagent komet slaan. Vandaag passen zekrijgen in een kleur van het brouwsel te benoeroom, maar melkschuim moet de kip, zodra ze ontdooid was, in handige met een evenredig deel van vlees, vel en been. Het welkom via jaren kon jetijd metdat die dingen nog eenvan kleinede werkman in het zuiden van dat museum Er was een portie MELD NIEUWS van holle kies. En dan de pistolets: het isde niet omdat men: donker hazelnoot, gouden gemaakt, ander is het geen De hele reeks nalezen? tomaatje zorgt ervoor datland. je je In kanhet vergissen met zevoornaamste daar de goedkope kip die uitpassen contreien per bruzz.be/meldnieuws stukken: idealiter moet elke eter een stukzekrijgen velworden is de smaakdrager inVandaag een kip enonze Zelf MELD nieuwsNIEUWS gespot? Tips zijn altijd politieagent ko slaan. in een ze cappuccino broodjes heten dat ze klein moeten zijn. In Persberichten kunnen via Tips zijn altijd Napels zag ik verkoolde pistolets die de uitbargroot moest zijn. Dat was toen de ‘terrassiers’ hazelnoot of soms ook ‘Kapucijn’. maar een Weense koffi e! BRUZZ.be/trachet “Op de vitrine van met een evenredig deel van vlees, vel en been. Het welkom via Zelf nieuws gespot? de hete pepers, tot jolijt van iedereen!redactie@bruzz.be Laat naar ginder wordt mogelijk kies. Enpeuzelen, dan de pistolets: het is niet omdat zondervliegtuig been erin holle kan je niet wat gevlogen, bruzz.be/meldnieuws MELD NIEUWS mijn betere tijden at ik er maximaal twee, met welkom via MELD NIEUWS vel is de voornaamste smaakdrager in een kip en Zo, dat is eruit. ben nietheten zeIk broodjes dat ze klein Vandaag moeten zijn. In Persberichten kunnen via Tips sting vanwinkels de Vesuvius in het jaar hebben nog met de schop werkten. doen ze dat wereldwijd als droevig wordt ervaren. Verder was Zelf nieuws nieuws gespot? Tips zijn altijd Zelf gespot? zijn altijd bruzz.be/meldnieuws onbepaalde tijd verder sudderen. De 79 agussisaus is met subsidies van de Die handel been erin kanEU. je niet peuzelen, wat moet wel erg Afrikaanse varkensgehakt ofzonder leverworst, versierd met Belgian tussenbeide gekomen, maar heb redactie@bruzz.be welkomvia via kunnen via mijn betere tijden at ik er maximaal twee, welkom Persberichten ook de met nek erbij, het ultieme peuzelstuk en inmoeten het Verdermet wereldwijd als droevig wordt ervaren. was overleefd. de Bobcat of Kubota en ze na hun bruzz.be/meldnieuws BRUZZ.be/meldnieuws vakersmaakt wel dan het er achteraf varkensgehakt met dienster pickles. Vandaag zie de ikzijn, nog broodjes, daar metvan erg vullend, een klein beetje bitter, maar IN OP winstgevend want demaar eigenaars het merk hangt of leverworst, versierd Belgian redactie@bruzz.be VOER UW EVENEMENTkunnen karkas vond ik deook eierstokken terug. Lang geleden Persberichten de nek erbij, het ultieme peuzelstuk en in het Persberichten kunnenviavia over gehad, onder vier ogen. Ze kan ik staan er misschien wel vijf van op? En ik ben niet Het binnenste is soms niet helemaal doorbakwerkuren naar de fi tness. Greppels graven is een pickles. Vandaag zie ik nog broodjes, maar daar ENCODEZ VOTRE ÉVÉNEMENT SUR redactie@bruzz.be ook watreclame muskusachtig. Te eten met deVOER vingers, inkarkas de Italiaans top Belgische redactie@bruzz.be niet een las ik een authentiek recept voor van UW EVENEMENT IN OP vondvijfhonderd ik de eierstokken terug.de Lang geleden ENTER YOUR EVENT ON gafgrote mij volledig gelijk, ja, “de kan ik ermaar misschien wel vijf van op? En ik ben niet zo’n etereierstokken meer. ENCODEZ VOTRE ÉVÉNEMENT SUR las ik een authentiek Italiaans receptsais voor où est le ken en de ware pistoletoloog eerst dat natte zittend beroep geworden. ”Tu spaghetti met van kip, maar daarvoor boven een bord rijst. Smakelijk. trektwww.agenda.brussels fortuinen. ENTER YOUR EVENT ON voor pluvera” zo’nikgrote eter meer. klanten, VOER UW EVENEMENT IN OP Onlangsnietwaar?” hoorde van een slager die nog spaghetti met eierstokken van kip, maar daarvoor www.agenda.brussels VOER UW EVENEMENT kruim uit zijn broodje, zo is er plaats ENCODEZ voor extra problème?” zei een op de VOER UW EVENEMENT ININ OPOP SUR VOTRE ÉVÉNEMENT Onlangs hoorde ik van slager Het verhaal begint in Wenen, Ikpistolets kocht zo’n kip groothandelaar en deeen winkelier waarschuwouderwetse met gekapt verkoopt, “van die nog ENCODEZ VOTRE ÉVÉNEMENT SUR ENCODEZ VOTRE ÉVÉNEMENT SUR ENTER YOUR EVENT ON ouderwetse pistolets met gekapt verkoopt, “van zomij: wil de“Poulet folklore, de koffie Strong WWW.BRUZZ.BE ENTERYOUR YOUREVENT EVENTON ON beleg. Smakelijk. vroegmarkt in Rungis mij ooit zuchtend. “C’est ENTER diewaar, échte, grote”. Ik heb mij daarheen gespoed de dur!” chicken lees je www.agenda.brussels WWW.BRUZZ.BE De helehet reeks nalezen? bruzz.be/trachet die échte,Rijk grote”. Ik heb mij daarheen gespoed www.agenda.brussels www.agenda.brussels vanuit Ottomaanse onze De hele reeks nalezen? bruzz.be/trachet quewereld les gens ne Koffi mangent plus.” Een groot deelin weleens in Engelstalige recepten. Surinamers westerse bereikte. e WWW.BRUZZ.BE WWW.BRUZZ.BE al en ja van rond“harde in eenkip”, elfenlijfje, O K TNederland O B E5was R2de 20 2bevolking 5 2 I 2 8 drinken WWW.BRUZZ.BE 20dus 8 O Khebben T Ovroeg B E R 2 0loopt 2 0het over I er De hele reeks nalezen? bruzz.be/trachet De hele reeks nalezen? bruzz.be/trachet ingeburgerd. De koetsiers van de © SHUTTERSTOCK mensen, zijn zeen ook. Als je de oude onthaard,dat gegomd gekneed naar de recepten stijl van de

Harde kip Pistolets

Harde kip Pistolets

52

)

BRUZZ

B R U Z Z | C U LT U R E BRUZZ | TRACHET

| C U LT U R E

)

B R U Z Z | C U LT U R E BRUZZ | TRACHET

)

B R U Z Z | C U LT U R E BRUZZ | TRACHET

Kapucijnen

“Op de vitrine van Afrikaanse winkels “Pistolets zijn per hangt vaker weldefi dannitie “Pistolets zijn per defi nitie wit. Zeeen staan symbool voor niet reclame wit. Ze symbool “De huidige italomanie devoor godin en staan moeten dus voor pluvera” de godin en moeten dus doet iedereen cappuccino puurpuur zijn. Volkorenpistolets zijn. Volkorenpistolets bestellen, maar dan op zijn een ontheiliging!” zijn een ontheiliging!” een wijze die eigenlijk Weense koffie is”

van mwamba voor de kolonialen) leest, boekskes. Bij(moambe virtuele lichamen hoort virtueel 52 moet die Impressions kip uren en d’une uren sudderen voedsel. paupiette in dede veau. palmolie. Een moderne kipzijn kanook daar tegen, De zondagse broodjes zoniet geëvolueerd. die smelt na een half uurtje al tot een hoopje Hoe klein die viennoiserieën en fijn gebak zijn miserabele prut. geworden! De boterkoeken (koffiekoeken voor de Maar ik kwam dus bijna thuis verdwenen met zo’n beest. Het Antwerpenaars) zijn en vervanwoog overigens niet eens zoveel: 1,2 kilo. Ik hakte gen door petieterige ‘croissants’. In mijn jonge de kip,kon zodra ze ontdooid was, in handige jaren je met die dingen nog een kleine stukken: idealiter moet elke eter een stukzekrijgen politieagent ko slaan. Vandaag passen in een met een evenredig deel van vlees, vel en been. Het holle kies. En dan de pistolets: het is niet omdat vel is de voornaamste smaakdrager in een kip en ze broodjes heten dat ze klein moeten zijn. In zonder been erin kan je niet peuzelen, wat mijn betere tijden at ik er maximaal twee, met wereldwijd als droevig wordt ervaren. Verder was varkensgehakt of leverworst, versierd met Belgian

“Op de vitrine van Afrikaanse winkels “Pistolets zijn per hangt vaker weldefi dannitie