Page 1

EKONOMI: SHTR SHTREENJTOH NJTOHEET NAFTA TA

0

BOTA: LAB LABURI URISSTËT ËT “R “REBEL EBELOH OHEEN” KUNDËR BROW BROWN WN

f15

Një grup i veçantë i Komisionit të Pavarur Gjyqësor dhe Prokurorial, ka hetuar gjyqtarë dhe prokurorë që kanë konkurruar në kuadër të procesit të riemërimit. Për të gjithë ata që dyshohet se kanë keqpërdorur detyrën zyrtare, Hetuesit e Biografive kanë mbledhur të dhëna nga të gjitha anët, përfshirë edhe mediat. Hetimet kanë lënë jashtë çdo mundësie riemërimi edhe të Kryeprokurorit aktual të Kosovës, Hilmi Zhitija.

FSHESA E GJYQESISE f8-9

Express www.gazetaexpress.com

E premte 8 janar, 2010

D–'-**"L_j_???"wc_c_0&$'&К;f†hZ_ji^c[[fWlWhkhaeielWh[

Fatmir Rexhepi, përveç KQZ’së, tash akuzon edhe partinë e tij. Ai thotë se LDK nuk është dashur t’i dërgojë vëzhguesit e saj në Qendrën e Numërimit të Votave, kur u hapën kutitë e Gjilanit. Ai vetë po e bojkoton këtë proces. Thotë se nuk do ta njohë rezultatin. f4

ILUZION I TADICIT

Deklarata politike e presidentit serb, Boris Tadiç, në Manastirin e Deçanit, vlerësohen si iluzion dhe retorikë e zbrazët nga zyrtarë të Qeverisë së Kosovës. Presidenca thotë se Tadiç po ia ngushton vetes hapësirën për vizitat e ardhshme në Kosovë. f6

j vend Ministritë ndërrojnë

Nga 15 janari, Ministritë do të ndërrojnë vend. Pesë prej tyre vendosen në Pallatin e Mediave. Kryeministria mbetet aty ku është. Ministria e Jashtme zhvendoset plotësisht në ish-ndërtesën e Komitetit. | FAQE 5

OppED

q të fundosë Kursi që

Kuvendi i Republikës së Kosovës, njësoj sikurse ai i IPVQ-ve të kohës së UNMIK-ut, nuk e aprovoi një rezolutë që pasohet me ligje, e në të cilën do të thuhej qartë që Republika e Kosovës nuk e njeh Republikën e Serbisë - e cila, siç e dimë, nga Kushtetuta e saj e deri te deklaratat e zyrtarëve më të ulët shtetërorë, thotë që Kosova është pjesë e Serbisë. Shkruan: Albin Kurti | FAQE 3

AKUZON LDK’d† FOTO: PETRIT RRAHMANI

Fatmir H[n^[f _

+

= 19.95€ në muaj! www.gazetaexpress.com


2

Pressing

E premte, 8 janar 2010

.U\HUHGDNWRU Berat Buzhala EHUDWEX]KDOD#JD]HWDH[SUHVVFRP ZY.U\HUHGDNWRUH Arlinda Desku DUOLQGDGHVNX#JD]HWDH[SUHVVFRP RHGDNWRUSÇUJMHJMÇV Ilir Mirena LOLUPLUHQD#JD]HWDH[SUHVVFRP EGLWRULDOHWArtan MuhaxhiriDUWDQ#JD]HWDH[SUHVVFRP PROLWLNÇLeonard KerqukiOHRQDUGNHUTXNL#JD]HWDH[SUHVVFRP NDFLRQDOHGKHVLJXUL Jeton Musliu MHWRQPXVOLX#JD]HWDH[SUHVVFRP BDOONDQH[SUHVV Faton RaçiIDWRQUDFL#JD]HWDH[SUHVVFRP BRWD Arsim BuxhoviDUVLPEX[KRYL#JD]HWDH[SUHVVFRP AUWHArben IdriziDUEHQLGUL]L#JD]HWDH[SUHVVFRP SSRUW Valdet Hasani YDOGHWKDVDQL#JD]HWDH[SUHVVFRP FRWRJUDILD Visar KryeziuYLVDUNU\H]LX#JD]HWDH[SUHVVFRP 'UHMWRULPDUNHWLQJXWVjollca MusaPDUNHWLQJ#JD]HWDH[SUHVVFRPUHGDNVLDLQIR#JD]HWDH[SUHVVFRP WHOID[ SKW\SL5RWR3ULQWERWXHV MediaWorks.

FjalĂŤt e BotĂŤs Kushtetuta e IslandĂŤs ĂŤshtĂŤ e bazuar nĂŤ parimin fundamental, sipas tĂŤ cilit, sovraniteti u takon qytetarĂŤve. OLAFUR RAGNAR GRIMSSON,

'ÇVKWLPLQÇ /LQGMHQH0HVPH

3UHVLGHQWLL,VODQGÇVHND PEURMWXUYHQGLPLQHWLMTÇWÇ EOORNRKHWPDUUÇYHVKMDSÇUWoLD SDJXDU%ULWDQLVÇGKH+RODQGÇV PLOLDUGÇGROODUÇTÇLNDQÇ KXPEXUNOLHQWÇWHEDQNÇVVÇ IDOLPHQWXDULVODQGH]H$LND SURSR]XDURUJDQL]LPLQHQMÇ UHIHUHQGXPLSÇUNÇWÇĂƒĂ‡VKWMH

Universitetet janĂŤ mĂŤ tĂŤ rĂŤndĂŤsishme se burgjet. Ky ĂŤshtĂŤ rreshtim historik dhe transformues i prioriteteve tĂŤ KalifornisĂŤ.

ARNOLD SCHWARZENEGGER, *XYHUQDWRULL.DOLIRUQLVÇND LQVLVWXDUQÇQMÇDPHQGDPHQW WÇ.XVKWHWXWÇVVÇVKWHWLWWÇ WLMTÇGRWDEÇQWHQGU\VKLPLQ HQMÇSMHVHWÇILQDQFLPLWSUHM EXUJMHYHVKWHWÇURUHQÇVLVWHPLQ HDUVLPLPLWWÇODUWÇ

GjithmonÍ kam ikur nga rolet e hebrenjve. Çdo muaj i marr nga 20 skenarÍ qÍ kanÍ tÍ bÍjnÍ me Holokaustin, por e urrej kÍtÍ zhanÍr.

NATALIE PORTMAN, $NWRUMDHFLODHGKHYHWÇ ÇVKWÇKHEUHMHNDWKÇQÇVH QXNNDGÇVKLUÇWÇOXDMUROHWÇ VWHURWLSL]XDUD

35,6+7,1§

MOTI Sot

0D[ÂŒ& 0LQÂŒ& NesĂŤr

0D[Œ& 0LQŒ&

*D]HWD([SUHVVÇVKWÇERWLPL0HGLD:RUNV//& $GUHVD'DUGDQLD 3ULVKWLQÇ.RVRYÇ (0DLOLQIR#JD]HWDH[SUHVVFRP 7HO  ID[ ZZZJD]HWDH[SUHVVFRP

Obama ndoshta pÍrballet me hapÍsirÍn mÍ tÍ vÍshtirÍ tÍ cilÍn e ka trashÍguar ndonjÍherÍ njÍ president amerikan pÍr vendosjen e paqes. Ai mori udhÍheqjen e presidencÍs nÍ momentin kur Izraeli po kompletonte ofensivÍn e shtrenjtÍ dhe kundÍrthÍnÍse kundÍr militantÍve tÍ Hamasit nÍ GazÍ, operacion ky i cili prodhoi akuza pÍr krime tÍ luftÍs nga OKB’ja dhe forcoi ndjenjat anti-izraelite nÍ gjithÍ botÍn.

Presidentit Barack Obama iu deshĂŤn vetĂŤm 10 muaj pĂŤr tĂŤ realizuar atĂŤ qĂŤ e kanĂŤ realizuar pothuajse tĂŤ gjithĂŤ paraardhĂŤsit e tij nĂŤ vitin e tyre tĂŤ fundit nĂŤ funksion: dĂŤshtimin nĂŤ procesin paqĂŤsore nĂŤ Lindjen e Mesme. Duke u mbĂŤshtetur nĂŤ valĂŤn e optimizmit nĂŤ janar tĂŤ vitit tĂŤ kaluar, Presidenti gjatĂŤ ditĂŤs sĂŤ tij tĂŤ dytĂŤ nĂŤ funksion emĂŤroi ishsenatorin George Mitchell si tĂŤ dĂŤrguarin e tij tĂŤ posaçÍm nĂŤ Lindjen e Mesme, me detyrĂŤn qĂŤ t’i ringjallĂŤ negociatat e ngecura pĂŤr zgjidhjen me dy shtete tĂŤ koniktit mes Izraelit dhe palestinezĂŤve. PĂŤrkundĂŤr qĂŤllimeve mĂŤ tĂŤ mira, pĂŤrpjekjet e Mitchellit dhe tĂŤ ObamĂŤs vetĂŤm sa kanĂŤ arritur t’i minojnĂŤ avokatĂŤt e paqes nĂŤ radhĂŤt e tĂŤ gjitha palĂŤve dhe kanĂŤ zhvendosur nĂŤ njĂŤ tĂŤ ardhme tĂŤ largĂŤt shpresĂŤn pĂŤr arritjen e marrĂŤveshjes pĂŤrfundimtare. Presidenti tani pĂŤrballet me zgjedhje tĂŤ vĂŤshtira lidhur me atĂŤ se çfarĂŤ tĂŤ bĂŤhet mĂŤ tutje. Obama dallon nga paraardhĂŤsit tĂŤ tij ngase iu qas shumĂŤ herĂŤt kĂŤtij problemi. Bill Clintoni dhe George Bush pritĂŤn deri nĂŤ fund tĂŤ mandateve tĂŤ tyre pĂŤr ta bĂŤrĂŤ kĂŤtĂŤ. PĂŤr mĂŤ tepĂŤr, Obama ndoshta pĂŤrballet me hapĂŤsirĂŤn mĂŤ tĂŤ vĂŤshtirĂŤ tĂŤ cilĂŤn e ka trashĂŤguar ndonjĂŤherĂŤ njĂŤ president amerikan pĂŤr vendosjen e paqes. Ai mori pĂŤrsipĂŤr presidencĂŤn nĂŤ momentin kur Izraeli po kompletonte ofensivĂŤn e vet tĂŤ shtrenjtĂŤ dhe kundĂŤrthĂŤnĂŤse kundĂŤr militantĂŤve tĂŤ Hamasit nĂŤ GazĂŤ, operacion ky i cili prodhoi akuza pĂŤr krime tĂŤ luftĂŤs nga OKB’ja dhe forcoi ndjenjat anti-izraelite nĂŤ gjithĂŤ botĂŤn. Pas vetĂŤm disa javĂŤsh, votuesit nĂŤ Izrael instaluan qeverinĂŤ e koalicionit tĂŤ krahut tĂŤ djathtĂŤ, tĂŤ pĂŤrbĂŤrĂŤ nga partitĂŤ qĂŤ kundĂŤrshtojnĂŤ shtetin e PalestinĂŤs dhe tĂŤ cilat janĂŤ tĂŤ pĂŤrkushtuara pĂŤr zgjerimin e kolonive hebreje nĂŤ territoret e okupuara nĂŤ vitin 1967. Sa i pĂŤrket palĂŤs palestineze, ajo pĂŤrballet me njĂŤ kryesi tĂŤ copĂŤtuar, trysnia ndaj sĂŤ cilĂŤs u shtua edhe mĂŤ shumĂŤ pĂŤr shkak tĂŤ perceptimit se Obama do tĂŤ ketĂŤ njĂŤ qĂŤndrim mĂŤ tĂŤ favorshĂŤm pĂŤr çÍshtjen palestineze. Obama me shpejtĂŤsi pĂŤrkeqĂŤsoi problemet pas njĂŤ serie tĂŤ gabimeve teknike. Ai kĂŤrkoi ndĂŤrprerjen e aktiviteteve nĂŤ tĂŤ gjitha kolonitĂŤ hebreje, duke insistuar se tĂŤ gjitha ndĂŤrtimet pĂŤrtej kuďŹ jve ekzistues tĂŤ Izraelit nĂŤ vitin 1967 duhet tĂŤ ndalen, me qĂŤllim qĂŤ tĂŤ ringjallen negociatat.

Ky jo vetĂŤm qĂŤ ishte njĂŤ synim i parealizueshĂŤm politik pĂŤr kryeministrin e Izraelit, Benjamin Netanyahun, por gjithashtu nĂŤnkuptonte se çfarĂŤdo tjetĂŤr pos ndĂŤrprerjes sĂŤ plotĂŤ tĂŤ aktiviteteve nĂŤpĂŤr koloni, do tĂŤ dukej si njĂŤ humbje pĂŤr presidentin palestinez, Mahmoud Abass. Abass edhe ashtu ishte i dĂŤmtuar politikisht pĂŤr shkak tĂŤ luftĂŤs nĂŤ GazĂŤ dhe gjithÍçka tjetĂŤr pos bashkĂŤpunimit tĂŤ plotĂŤ tĂŤ Izraelit, nĂŤ veçanti nĂŤ lidhje me Jerusalemin Lindor, tĂŤ cilin palestinezĂŤt e shohin si kryeqytet tĂŤ shtetit tĂŤ tyre nĂŤ tĂŤ ardhmen, u bĂŤ politikisht e patolerueshme pĂŤr tĂŤ dhe ai refuzoi tĂŤ negocionte pĂŤrderisa Izraeli tĂŤ mos i bindej kĂŤrkesave tĂŤ ObamĂŤs. Washingtoni mĂŤ pas pĂŤrkeqĂŤsoi edhe mĂŤ shumĂŤ gjĂŤrat duke e detyruar Abassin ngurrues qĂŤ ta vizitojĂŤ AsamblenĂŤ e PĂŤrgjithshme tĂŤ OKB’sĂŤ, pĂŤr t’i shtrĂŤnguar duart me ObamĂŤn dhe Netanyahun, duke e kthyer mĂŤ pas nĂŤ shtĂŤpi pa arritur ndonjĂŤ pĂŤrparim tĂŤ dukshĂŤm. NĂŤ vjeshtĂŤ, Abass ďŹ lloi tĂŤ asĂŤ pĂŤr dorĂŤheqjen e tij. Deri nĂŤ fund tĂŤ vitit tĂŤ kaluar procesi mbeti i bllokuar. Izraeli ofroi njĂŤ ngrirje tĂŤ pjesshme tĂŤ aktiviteteve nĂŤpĂŤr koloni, por kjo nuk mjaff toi pĂŤr t’i kthyer palestinezĂŤt nĂŤ tavolinĂŤn e bisedimeve. DĂŤshtimet e administratĂŤs detyruan shumĂŤ njerĂŤz qĂŤ tĂŤ kĂŤrkojnĂŤ heqjen dorĂŤ nga qasja aktuale dhe ofrimin e diçkaje tĂŤ re. Disa po kĂŤrkojnĂŤ qĂŤ SHBA’ja t’i trajtojĂŤ ndaras Izraelin dhe palestinezĂŤt dhe tĂŤ bĂŤjĂŤ pĂŤrpjekje qĂŤ ta sigurojĂŤ marrĂŤveshjen nĂŤ rolin e ndĂŤrmjetĂŤsuesit. TĂŤ tjerĂŤt theksojnĂŤ se SHBA’ja duhet tĂŤ tĂŤrhiqet dhe t’i lĂŤrĂŤ palĂŤt qĂŤ tĂŤ kthehen vetĂŤ nĂŤ tavolinĂŤ atĂŤherĂŤ kur tĂŤ jenĂŤ tĂŤ gatshme ta bĂŤjnĂŤ kĂŤtĂŤ. Aktualisht, administrata po qĂŤndron prapa qasjes sĂŤ saj qĂŤ tĂŤ zhvillojĂŤ trysni pĂŤr negociata tĂŤ drejtpĂŤrdrejta pĂŤr zgjidhjen me dy shtete, duke shpresuar se trysnia e vazhdueshme do t’i detyrojĂŤ izraelitĂŤt dhe palestinezĂŤt qĂŤ tĂŤ ulĂŤn nĂŤ tavolinĂŤ. NĂŤse negociatat rifillojnĂŤ, Washingtoni ĂŤshtĂŤ optimist se do tĂŤ arrihet pĂŤrparim. NĂŤse jo, atĂŤherĂŤ do tĂŤ pĂŤrballet me rivlerĂŤsimin gjithĂŤpĂŤrfshirĂŤs politik tĂŤ cilin e ka ndĂŤrmarrĂŤ pĂŤr Afganistanin dhe Iranin, por kĂŤsaj radhe ky rivlerĂŤsim do tĂŤ bĂŤhet shumĂŤ mĂŤ vonĂŤ dhe pasi i tĂŤrĂŤ procesi tĂŤ jetĂŤ dĂŤmtuar shumĂŤ.


3

E premte, 8 janar 2010

Kuvendi i Republikës së Kosovës, njësoj sikurse ai i IPVQ’ve të kohës së UNMIK’ut, nuk e aprovoi një rezolutë që pasohet me ligje, e në të cilën do të thuhej qartë që Republika e Kosovës nuk e njeh Republikën e Serbisë (e cila, siç e dimë, nga Kushtetuta e saj e deri te deklaratat e zyrtarëve më të ulët shtetërorë, thotë që Kosova është pjesë e Serbisë).

Kursi që të fundosë Albin Kurti Manastiri i Deçanit dhe Osojani. Eksterritorialiteti fetar dhe decentralizimi etnik. Dy vendet që kryetari i Serbisë, Boris Tadiq, paralajmëroi se do t’i vizitonte, shënojnë dy projekte. I pari është serbizim i trashëgimisë kulturore. I dyti serbizim i territorit. Me 31 janar 2008, Boris Tadiq pat qenë në Cernicë. Tash që decentralizimin etnik në Anamoravë po ia kryejnë ministri Sadri Ferati dhe PCN’ja, Pieter Feith, Boris Tadiq tregoi se ku mëton ta hedh hapin e ardhshëm. Në Osojan. Ndarjen në veri, decentralizimi etnik nisi ta riprodhojë në lindje të Kosovës, kurse synimi i radhës është veriperëndimi. Komuna e ardhshme e Osojanit në Burim (ish Istog) do të lidhej territorialisht me Zubin Potokun. Edhe këtë komunë të re, përtej formulës 5+1, sërish e mundëson Plani i Ahtisaarit. Neni 12.4, te Aneksi 3 që i dedikohet decentralizimit, parasheh krijimin e komunave të reja në vendbanimet që kanë së paku 5.000 banorë, e ku 75% të popullsisë janë të komunitetit joshumicë. Kësisoj, kthimi i serbëve vendoset më parë në kuadër të sajimit të komunave të reja serbe sesa në atë të së drejtës për kthim të refugjatëve. Në fund të viteve ’80, Serbia i detyroi shqiptarët që prej kërkesës së tyre për republikë të zbresin te mbrojtja e autonomisë (ndërkohë që atyre iu takonte bashkimi me Shqipërinë). Sot që Serbia i forcon strukturat paralele, shumë politikanë e analistë prej insistimit te sovraniteti e tërësia territoriale që janë themelore për një shtet të pavarur, zbresin te Rezoluta 1244, Plani i Ahtisaarit dhe EULEX’i që s’na e pranon pavarësinë (ndërkohë që gjithsesi na takon bashkimi me Shqipërinë). Duket që elita politike dhe intelektuale kosovare tradicionalisht kollaj e ka pranuar pazarin për Kosovën dhe edhe më kollaj e ka ulur atë pastaj. Serbia nuk e ka pranuar Rezolutën 1244, 6 Pikëshin e Ban Ki-moon’it, Protokollin për bashkëpunim policor, etj. Në mënyrë që t’i respektojë ato. Thirrja te to për ta mbrojtur Kosovën përbën veçse naivitetin e politikanëve dhe analistëve kosovarë. Ajo i ka pranuar ato që ne t’i respektojmë, që Kosova të detyrohet t’i respektojë ato, ndërkohë që vetë Serbia ecën tutje në krijimin e realitetit të ri në terren për të cilin pastaj kërkohen negociata, protokolle e marrëveshje të reja. Realitetin nuk mund ta kuptosh, e aq më pak ta ndryshosh, duke e perceptuar atë si një fotografi statike me elemente të palidhura në të. Vetëm si një proces dinamik dhe organik arrin ta kuptosh realitetin dhe t’ia mundësosh vetes intervenimin subjektiv për ndryshime. Prandaj, besimi që vizita e Tadiqit s’është problematike porse strukturat paralele dhe emërimet e Serbisë për gjykatësit në veri janë problematike, është naiv. Këto janë veçse aspekte të ndryshme të së njëjtës politikë shtetërore të Serbisë karshi Kosovës. Sigurisht që rasti më eklatant i moskuptimit të politikës në kohët e fundit ishte ai i kryetarit të Ko-

sovës, Fatmir Sejdiu. Ai iu lut Zyrës Civile Ndërkombëtare dhe EULEX’it që t’ia kryejnë punën atij. Fatmir Sejdiu iu tha atyre: Shtrijeni ju sovranitetin e Kosovës gjithandej, siç thuhet në nenet 1.1 dhe 2.2 të Kushtetutës sime, se unë po rri në zyrën time në Prishtinë! Pieter Feithi dhe Yves de Kermaboni nuk jam i sigurt nëse do të angazhoheshin për sovranitetet e vendeve prej nga vijnë ata vetë (Holanda dhe Franca), porse jam i sigurt që s’do të angazhohen për sovranitetin tonë. Bile në kërkesën e dikujt që dikush tjetër t’ia bëjë sovranitetin ka një kundërthënie të brendshme. Kjo kërkesë vetëm sa e konfirmon josovranin në varësinë dhe dobësinë e tij. Është absurde të besohet që Sejdiu dhe Thaçi e shpallin pavarësinë, e këtë mandej na e realizojnë në terren organizmat e huaj ndërkombëtarë. Se këta vetëm e lexojnë deklaratën, fotografohen para mediave, e pastaj mobilizohen KFOR’i dhe EULEX’i për të na e bërë neve zotërinjve pavarësinë, ani se as KFOR’i e as EULEX’i në fakt nuk na e njohin pavarësinë (sic.). Që prej shpalljes së pavarësisë, sa i përket shtrirjes së pushtetit, më shumë realitetin në terren vazhdon ta ndryshojë Qeveria e Serbisë sesa Qeveria e Kosovës. Mungesa e reciprocitetit në raport me Serbinë është rritur që prej shpalljes së pavarësisë. Do të duhej të ishte Kosova ajo që nuk ia lejon reciprocitetin Serbisë për shkak të krimeve të saj nga e kaluara, ndërkaq që po ngjan e kundërta. Kuvendi i Republikës së Kosovës, njësoj sikurse ai i IPVQ’ve të kohës së UNMIK’ut, nuk e aprovoi një rezolutë që pasohet me ligje e në të cilën do të thuhej qartë që Republika e Kosovës nuk e njeh Republikën e Serbisë (e cila, siç e dimë, nga Kushtetuta e saj e deri te deklaratat e zyrtarëve më të ulët shtetërorë, thotë që Kosova është pjesë e Serbisë). Asisoj, dokumentet e Serbisë do të bëheshin të pavlefshme në Kosovë, siç janë ato të Kosovës në Serbi, kurse vizita e Boris Tadiqit nuk do të lejohej meqë do të ishte e paligjshme, e jo sikurse tash kur dy zëvendëskryeministrat të japin leje politike. Nuk mund të përparojmë si shoqëri, e madje as të rritet numri i njohjeve të pavarësisë, me këso mungese serioziteti e dinjiteti në marrjen e vendimeve politike. Neve nuk na respektojë kështu, prandaj edhe nuk na njohin. Më parë sesa të themi që nuk gëzojmë respektin e të tjerëve nëpër botë meqë nuk na njohin, e vërteta është e kundërta. Nuk na respektojnë dhe, për pasojë, nuk na njohin. Një mik më tha që vizita e Tadiqit po përdoret për ta eklipsuar shitjen e tërë pasurisë së Kosovës, që do të bëhet me privatizimin e gjigantëve ekonomikë në vitin 2010. Një mik tjetër më tha që dallaveret me vota në Gjilan u përdorën që ta eklipsojnë vizitën e Tadiqit, kurse vetë kjo vizitë e Tadiqit që ta eklipsojë rastin me gjykatat në veri. Një tjetër mik imi ma tha të kundërtën e kësaj. Nuk e di. Ndoshta. Në fakt, pse jo? Çka nëse të gjitha këto janë të vërteta? Çka nëse e vërteta ka karakter sintetik? Në kursin e saj politik, Kosova po ngjan si një anije e madhe por e shpuar në shumë më tepër vrima sesa që kanë gishta qeveritarët dhe analistët e tyre për t’i mbyllur ato. Mbase, nuk është anija ajo që të fundosë por, para së gjithash, kursi i veçantë i saj.

» Autori është /LGHUL/ÇYL]MHV9(7§9(1'26-(GKHNRQWULEXHVL*D]HWÇV([SUHVV

PAY PER VIEW Shikoni programe sipas dëshirës suaj!


4

PolitikĂŤ redaktor: Leonard Kerquki e-mail: leonard.kerquki@gazetaexpress.com tel: 038 76 76 76 fax: 038 76 76 78

E premte, 8 janar 2010

PĂŤr respektim tĂŤ KushtetutĂŤs Kryetari i PartisĂŤ sĂŤ DrejtĂŤsisĂŤ (PD), Ferid Agani, kritikoi tĂŤ enjten gjatĂŤ njĂŤ konferencĂŤ pĂŤr media pĂŤrfaqĂŤsuesit e institucioneve tĂŤ KosovĂŤs, duke thĂŤnĂŤ se qeverisja aktuale ĂŤshtĂŤ e paaftĂŤ pĂŤr tĂŤ menaxhuar territorin dhe zbatuar KushtetutĂŤn nĂŤ gjithĂŤ vendin. Ai tha se nĂŤ vazhdimĂŤsi ka pasur

ndĂŤrhyrje tĂŤ vrazhda tĂŤ shtetit tĂŤ SerbisĂŤ nĂŤ KosovĂŤ, duke e lidhur me kĂŤtĂŤ rast edhe vizitĂŤn e presidentit serb, Boris Tadiç. Agani tha se zbatimi i KushtetutĂŤs nĂŤ gjithĂŤ territorin duhet tĂŤ jetĂŤ prioritet i institucioneve tĂŤ KosovĂŤs, pavarĂŤsisht sďŹ dave e pĂŤrballjeve, madje, siç tha ai, edhe nĂŤse vihet nĂŤ dyshim bashkĂŤpunimi kon-

struktiv me institucionet ndĂŤrkombĂŤtare. “Partia e DrejtĂŤsisĂŤ konsideron se tolerimi i shkeljeve tĂŤ KushtetutĂŤs sĂŤ vendit, nĂŤ emĂŤr tĂŤ bashkĂŤpunimit me institucionet ndĂŤrkombĂŤtare, nuk çon kah pĂŤrparimi i shtetit tĂŤ KosovĂŤs, sepse institucionalizon anarkinĂŤ ligjore dhe hapĂŤ rrugĂŤ pĂŤr korrupsion dhe jostabilitet politikâ€?, tha ai.

Akuzon edhe LDK’nÍ Fatmir Rexhepi, Ai thotÍ se LDK’j QendrÍn e NumÍ

Faton Ismajli j faton.ismajli@gazetaexpress.com

PrishtinĂŤ, 7 janar – Hetim numĂŤrimi i votave tĂŤ Gjila don tĂŤ jetĂŤ proces i paligj Fatmir Rexhepin, por jo partinĂŤ, nĂŤn flamurin kandidon pĂŤr kryetar k Lidhjen Demokratike tĂŤ K Derisa Rexhepi ka v edhe tĂŤ enjten t’i quajĂŤ dhe rinumĂŤrimin e vota prime antikushtetuese kon bojkot tĂŤ procesit tĂŤ KryesisĂŤ sĂŤ LDK’sĂŤ e kundĂŤrtĂŤn. Kryesia e LDK’sĂŤ ve mĂŤrkurĂŤn t’i dĂŤrgojĂŤ 15 nĂŤ QendrĂŤn e NumĂŤrim Rezultateve, pavarĂŤsish mit refuzues tĂŤ kandidati kryetar Komune. Fatmir Rexhepi ka ven mos e njohĂŤ rezultatin dhe rinumĂŤrimit tĂŤ vota lotazhit dhe ka kĂŤrkuar n dhe partia e tij “t’i pĂŤrm gabimetâ€?. Por, duket se Kryesia e L tĂŤ vazhdojĂŤ tĂŤ mbajĂŤ qĂŤ kundĂŤrt me kandidatin kryetar tĂŤ KomunĂŤ sĂŤ Gj AnĂŤtari i KryesisĂŤ sĂŤ Astrit Haraqija, ka thĂŤnĂŤ e tij do t’i njohĂŤ vendime tha institucioneve dhe a do t’i bojkotojĂŤ ato. “LDK’ja do njohĂŤ ven institucioneve dhe presi met qĂŤ do t’i marrin, qoft

'XKHWELVHGXDUSÇU9HULXQ

WDQLVKPHPXQGWÇXOHWHWÇELVHGRMÇPH6HUELQÇqWKRWÇ6HUYHU $L WKHNVRQ VH DW\ QXN VKHK NXUUIDUÇ SUREOHPL QÇVH 6HUELD 3ULVKWLQÇMDQDUs'UHMWRULL,QV- :DVKLQJWRQL DV %UXNVHOL QXN 5DGLRQ(XURSDH/LUÇQÇJMXKÇQ GKH.RVRYDVLG\VKWHWHVRYUDQH WLWXWLW $PHULNDQ WÇ 3DTHV 'D- GXDQWÇEÇMQÇĂƒIDUÇGRSÇUSMHNMH VHUEH GÇVKLURMQÇWÇELVHGRMQÇ QLHO6HUYHUDNX]RQNRPXQLWHWLQ SÇUWÇPXQGÇVXDUTÇ3ULVKWLQDWÇ 3ÇUWÇTHQÇIHUWKRWÇ6HUYHU p6KWHWHWVRYUDQHPXQGWÇGLVNXQGÇUNRPEÇWDUSÇUVMHOOMHpVKXPÇ PDUUÇNRQWUROOLQPELWULNRPXQD GXKHWSUDQXDU VHQÇNÇWÇGUHM- WRMQÇHGKHSÇUĂƒĂ‡VKWMHWHVKNÇPELKLSRNULWH GKH WÇ SDVLQTHUWÇq HJM\VPÇWÇ9HULXW$WDUH]RQRMQÇ WLPQXNJDERMQÇVHSVHPHNÇWÇ PLWWÇWHUULWRULWQÇVHGÇVKLURMQÇq QGDM9HULXWWÇ.RVRYÇVWÇFLOÇQH TÇQÇVHOHMRMQÇTÇJMÇUDWWÇHFLQ JMHQGMHSRMHWRKHWWDVKHWHWÇD WKDDL NRQWUROORQ%HRJUDGL NÇVKWXVLĂƒSRHFLQJMÇTÇQÇWÇ QÇQWÇYMHW 6LSDV6HUYHUNMRPÇQXNÇVKWÇ 6LSDV WLM QXN VKLKHW NXUUIDUÇ YÇUWHWÇGHIDNWRÇVKWÇQGDUMHPH p$UV\HMDHW\UHÇVKWÇVH.RVRYD WDEXSÇUVKNDNVH.RVRYDWDQL YXOOQHWL SROLWLN SÇU WD QGU\V- NÇWÇPXQGWÇMHWRMQÇQMÇNRKÇqND WDQLÇVKWÇVKWHWLSDYDUXUGKHQÇVH ÇVKWÇVKWHWLSDYDUXUHVKWHWLLSDKXDU VLWXDWÇQ H DWMHVKPH p$V WKÇQÇ6HUYHUQÇQMÇLQWHUYLVWÇSÇU ÇVKWÇHSDNÇQDTXUPHVLWXDWÇQH YDUXUNDWÇGUHMWÇWÇEÇMÇDWÇTÇ

�

GÇVKLURQWÇEÇMÇ0LUÇSRWKRWÇDL QÇNÇWRĂƒĂ‡VKWMHÇVKWÇPHUÇQGÇVL WÇNXSWRKHWVHSDODNRVRYDUHQÇ ELVHGLPHWÇWLOODQXNGRWÇWKRWÇ YHWÇPSRPHUUHQL9HULXQ p'RWÇNÇUNRQWHVLNRPSHQVLP 3UHVKHYÇQ JMÇ TÇ VÇULVK SDOD VHUEHQXNGRWÇSUDQRQWHÂŁoGXD WÇ WKHP" 0EDVH HGKH PXQG WÇQGRGKÇTÇWÇEÇKHWQMÇIDUÇ VKNÇPELPLLPHQGLPHYHSÇUNÇWÇ JMHQGMHSRUQXNEHVRMVHPXQGWÇ DUULKHWĂƒIDUÇGRPDUUÇYHVKMHMHq WKHNVRL6HUYHU


POLITIKË 5

E premte, 8 janar 2010

Medalje për Presidentin Mesiç Presidenti në ikje i Kroacisë, Stipe Mesic, arrin sot në një vizitë zyrtare në Kosovë, ku do të takojë liderët politikë dhe institucionalë të vendit tonë. “Kuvendi i Republikës së Kosovës, nesër më 8 janar do të mbajë një seancë solemne në shenjë respekti për

mikun e Kosovës, presidentin kroat, Stipe Mesic, në kuadër të vizitës zyrtare në vendin tonë”, thuhet në një njoftim të Kuvendit të Kosovës, të enjten. “Me një fjalë rasti deputetëve do t’u drejtohet Presidenti i Kroacisë, Stipe Mesiç”, vazhdon komunikata.

Presidenti Mesic paraprakisht do të ketë një takim me Kryetarin e Kuvendit e Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi. Po ashtu, Mesiç do të shpallet edhe Qytetar Nderi i Prishtinës si dhe do të nderohet me “Medaljen e Pavarësisë” nga Presidenti i Kosovës.

Ministri të

NDERROJNE VEND Nga 15 janari, Ministritë do të ndërrojnë vend. Pesë prej tyre vendosen në Pallatin e Mediave. Kryeministria mbetet aty ku është. Ministria e Jashtme zhvendoset plotësisht në ish-ndërtesën e Komitetit.

Valmir Klaiqi q valmir.klaiqi@gazetaexpress.com

Prishtinë, 7 janar – kënder Hyseni pritet t’i kthehet zyrës së tij të dikurshme, të cilën e kishte braktisur kur u emërua ministër i Punëve të Jashtme. Ai në gjysmën e dytë të këtij muaji do të akomodohet në ishndërtesën e Komitetit, e cila aktualisht shfrytëzohet nga Ministria e Kulturës, Rinisë, Sporteve dhe Çështjeve Jorezidente - në krye të së cilës dy vjet më parë kishte qenë Hyseni - dhe nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit

S

Rural. Ministria e Punëve të Jashtme, e cila aktualisht ndodhet në ndërtesën qendrore të Qeverisë, që nga themelimi i saj është përballur me mungesë hapësire dhe shumë drejtori të saj kanë qenë të shpërndara në objekte të tjera. Hyseni ka kërkuar që Ministria e Punëve të Jashtme të vendoset me gjithë stafin e saj në një objekt të madh, siç është ndërtesa e ishKomitetit. Burime të Expressit, brenda Qeverisë, kanë konfirmuar se kërkesa e ministrit Hyseni do të zyrtarizohet në mbledhjet e ardhshme të Qeverisë në muajin janar, ku pritet të merret vendim edhe për

ministritë e tjera, të cilat do të akomodohen në Pallatin e rinovuar të Mediave. Zëdhënësi i Qeverisë, Memli Krasniqi, tha të enjten se kalimi i Ministrisë së Jashtme nga objekti aktual, në atë ku ndodhet aktualisht Ministria e Kulturës dhe ajo e Bujqësisë është opsioni që mund të aprovohet në një nga mbledhjet e para gjatë këtij muaji. “Akomodimi i ministrive do të bëhet në bazë të nevojave dhe kërkesave të ministrive përkatëse. Me inaugurimin e objektit të ri qeveritar te ish-Rilindja, është krijuar mundësia që në atë objekt të akomodohen deri në pesë ministri.

Kjo do të krijojë mundësi të riorganizohen ministritë, të cilat edhe sot e kësaj dite, vazhdojnë të jenë të ndara në disa objekte, për shkak të mungesës së hapësirës”, tha ai. Kryeministri Hashim Thaçi me stafin e tij të Kryeministrisë do të vazhdojë të mbetet në objektin qendror qeveritar. “Kryeministri me stafin e tij nuk do ta ndërrojë zyrën, do të vazhdojnë aty ku janë”, tha Krasniqi. Riakomodimi i Ministrisë së Jashtme do t’i bëjë të lëvizin nga objekti aktual zyrtarët e Ministrisë së Kulturës dhe ata të Ministrisë së Bujqësisë, të cilët ose do të akomodohen në objektin e ri qeveritar, ose në objekte tjera shtetërore. Majlinda Sinani-Lulaj, zëdhënëse e Ministrisë së Administratës Publike, tha se kjo ministri, e cila është përgjegjëse për akomodimin rezidencial të institucioneve shtetërore, ka kryer punën e saj dhe siç tha ajo, tani nevojitet

vendimi i Qeverisë për fillimin e kalimit të ministrive në objektin e ri qeveritar. “Kjo pritet të ndodhë nga 15 janari i këtij muaji”, konfirmoi ajo për gazetën. Ndonëse ende nuk është marrë vendimi në Qeveri për akomodimin e ministrive, jozyrtarisht është thënë se në godinën e re qeveritare do të akomodohen Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor, Ministria e Kulturës, ajo e Bujqësisë, ajo e Administratës Publike dhe Ministria e Punës dhe e Mirëqenies Sociale. Pallati i Mediave, i cili është përuruar më 18 nëntor të vitit 2009, do të mund të pranojë 800 punonjës. Qeveria e Kosovës, që nga paslufta, ka paguar miliona euro për qiratë e ministrive, të cilat kanë qenë të vendosura në objekte me qira, e në shumë raste edhe pa leje ndërtimi.


6 POLITIKĂ‹

E premte, 8 janar 2010

PPK premton zgjidhjen e problemeve tĂŤ pensionistĂŤve Subjektet politike nĂŤ KosovĂŤ mĂŤ nuk do tĂŤ kenĂŤ votĂŤn e pensionistĂŤve nĂŤ zgjedhje. KĂŤshtu ka deklaruar kryetari i partisĂŤ me tĂŤ re nĂŤ KosovĂŤ, PartisĂŤ sĂŤ PensionistĂŤve tĂŤ KosovĂŤs, Sahit Dragaj, nĂŤ konferencĂŤn e parĂŤ mĂŤ gazetare pas themeli-

mit tĂŤ partisĂŤ sĂŤ tyre. Dragaj tha se deri mĂŤ tani kanĂŤ mbĂŤshtetjen e njĂŤ numri tĂŤ madh tĂŤ pensionistĂŤve dhe se ĂŤshtĂŤ i bindur se do tĂŤ arrijnĂŤ sa do pak tĂŤ pĂŤrmirĂŤsojnĂŤ jetĂŤn e pensionistĂŤve tĂŤ KosovĂŤs. Kryetari i partisĂŤ me tĂŤ re nĂŤ

KosovĂŤ, e cila tashmĂŤ ka marrĂŤ dritĂŤn e gjelbĂŤr nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Sahit Dragaj, thotĂŤ se ata janĂŤ paksa tĂŤ vonuar, por ĂŤshtĂŤ optimist se do tĂŤ arrijnĂŤ sa do pak tĂŤ pĂŤrmirĂŤsojnĂŤ jetĂŤn e kĂŤsaj shtrese. Dragaj tha se pĂŤr pensionistĂŤt,

shuma e parave qÍ marrin nga Qeveria ÍshtÍ ofenduese, pasi qÍ siç tha ai, nuk u dalin as pÍr ilaçe. Ai thotÍ se anÍtarÍ tÍ partisÍ sÍ tij mund tÍ jenÍ jo vetÍm pensionistÍt, por tÍ gjithÍ qytetarÍt e KosovÍs. TÍ enjten,

Kryetari i Lidhjes Demokratike tĂŤ DardanisĂŤ, Nexhat Daci ka uruar Sahit Dragajn pĂŤr themelimin e PartisĂŤ sĂŤ PensionistĂŤve tĂŤ KosovĂŤs. “NĂŤ emĂŤr tĂŤ Lidhjes Demokratike tĂŤ DardanisĂŤ ju uroj pĂŤr themelimin e PartisĂŤ sĂŤ PensionistĂŤve tĂŤ KosovĂŤs, si dhe juve punĂŤ tĂŤ mbar nĂŤ cilĂŤsinĂŤ e Kryetarit tĂŤ kĂŤsaj partieâ€?, shkruan Daci.

Bekim Greiçevci PrishtinĂŤ, 7 janar – ZyrtarĂŤ tĂŤ institucioneve tĂŤ KosovĂŤs e cilĂŤsojnĂŤ iluzion deklaratĂŤn e presidentit serb, Boris Tadiç, nĂŤ Manastirin e Deçanit pĂŤr integrim tĂŤ KosovĂŤs nĂŤ Bashkimin Europian, si pjesĂŤ e SerbisĂŤ. “Mund tĂŤ jetĂŤ dĂŤshirĂŤ e tij, por asgjĂŤ mĂŤ shumĂŤ sepse Bashkimi Europian e ka tĂŤ ndarĂŤ procesin e integrimit tĂŤ KosovĂŤs dhe tĂŤ SerbisĂŤ. Procesi integrues i SerbisĂŤ nĂŤ BE dhe aplikimi pĂŤr t’u bĂŤrĂŤ kandidat ĂŤshtĂŤ pa KosovĂŤn. Edhe procesi i liberalizimit tĂŤ SerbisĂŤ ĂŤshtĂŤ pa KosovĂŤn. Secili qytetar i SerbisĂŤ e di qĂŤ kjo ĂŤshtĂŤ njĂŤ retorikĂŤ e zbrazĂŤt, e cila nuk mundet tĂŤ ndryshojĂŤ realitetin politik nĂŤ terrenâ€?, ka thĂŤnĂŤ Memli Krasniqi, zĂŤdhĂŤnĂŤs i QeverisĂŤ. Krasniqi thotĂŤ se Qeveria nuk ka miratuar kĂŤrkesĂŤn e plotĂŤ tĂŤ Tadicit pĂŤr vizitĂŤ nĂŤ KosovĂŤ. “Nuk ia kemi miratuar pjesĂŤn e vizitĂŤs sĂŤ tij nĂŤ Osojan, pikĂŤrisht pĂŤr arsye se nuk e kemi konsideruar si pjesĂŤ e njĂŤ vizite religjiozeâ€?, ka thĂŤnĂŤ ai. ZĂŤdhĂŤnĂŤsi i Presidentit, Xhavit Beqiri, tha se Tadic me deklarata politike nĂŤ Manastirin e Deçanit, po ia ngushton vetes hapĂŤsirĂŤn pĂŤr vizitat e ardhshme nĂŤ KosovĂŤ. “NĂŤ njĂŤ mĂŤnyrĂŤ, Presidenti Tadiç po ia ngushton vetes rrugĂŤt e ardhjes herĂŤve tĂŤ tjera nĂŤ KosovĂŤ. Ă‹shtĂŤ vetĂŤ fajtor ai, qĂŤ, nĂŤ njĂŤfarĂŤ mĂŤnyre, po i ngushton udhĂŤt e bashkĂŤpunimit dhe tĂŤ lĂŤvizjes sĂŤ ndĂŤrsjellĂŤâ€?, ka thĂŤnĂŤ Beqiri pĂŤr Radion Europa e LirĂŤ. ZĂŤdhĂŤnĂŤsi i Presidentit thotĂŤ se Beogradi sĂŤrish dĂŤshmoi se nuk heq dorĂŤ nga qasja e vjetĂŤr destruktive ndaj KosovĂŤs. “Edhe nĂŤ deklaratat e djeshme (e mĂŤrkurĂŤ), presidenti Tadiç, sado qĂŤ mundohej qĂŤ kĂŤtĂŤ herĂŤ tĂŤ ishte pak mĂŤ i moderuar, nuk mundi tĂŤ qĂŤndronte pa theksuar se Kosova kinse ĂŤshtĂŤ pjesĂŤ e SerbisĂŤ, ndonĂŤse edhe vetĂŤ e di se dje ai ka qenĂŤ nĂŤ njĂŤ shtet tjetĂŤr,

Deklaratat politike tÍ presidentit serb, Boris Tadiç, nÍ Manastirin e Deçanit, vlerÍsohen si iluzion dhe retorikÍ e zbrazÍt nga zyrtarÍ tÍ QeverisÍ sÍ KosovÍs. NdÍrkaq, Presidenca thotÍ se Tadiç po ia ngushton vetes hapÍsirÍn pÍr vizitat e ardhshme nÍ KosovÍ.

FOTO: FISNIK DOBRECI

bekim.greicevci@gazetaexpress.com

Iluzion i Tadiçit ka qenÍ nÍ RepublikÍn e KosovÍs, shtet sovran dhe i pavarur�, ka thÍnÍ ai. Parti opozitare kanÍ kritikuar QeverinÍ e KosovÍs qÍ ka dhÍnÍ leje pÍr vizitÍn e presidentit tÍ SerbisÍ. NÍ qytetin e Deçanit ÍshtÍ mbajtur njÍ protestÍ nga organizata e veteranÍve tÍ UÇK’sÍ tÍ rajonit tÍ Dukagjinit. Presidenti serb, Boris Tadiç, ka pÍrfunduar vizitÍn nÍ Manastirin e Deçanit tÍ enjten nÍ mesditÍ, me porosinÍ pÍr paqe nÍ Ballkan si dhe pÍr pajtim mes qytetarÍve tÍ KosovÍs. Ai ÍshtÍ larguar nga Kosova me njÍ helikopter tÍ

KFOR’it nga njĂŤ heliodrom i improvizuar nĂŤ afĂŤrsi tĂŤ Deçanit. “Sot ĂŤshtĂŤ festa e paqes dhe gjithnjĂŤ ĂŤshtĂŤ rast i mirĂŤ qĂŤ nĂŤ kĂŤtĂŤ ditĂŤ tĂŤ dĂŤrgohen mesazhe pĂŤr pajtim, ndoshta mĂŤ sĂŤ shumti nĂŤ KosovĂŤ, ku ĂŤshtĂŤ e nevojshme qĂŤ njerĂŤzit tĂŤ pajtohen mes veti, nĂŤ familje, por tĂŤ pajtohen edhe popujt dhe tĂŤ gjenden zgjidhje pĂŤr hallet dhe problemet qĂŤ rrjedhin nga e kaluara, sepse padyshim tĂŤ gjithĂŤve sĂŤ bashku na pret e ardhmjaâ€?, ka thĂŤnĂŤ Tadiç. Ai ka theksuar se mesazhin pĂŤr paqe ua drejton bashkĂŤqytetarĂŤve tĂŤ tij, por edhe shqiptarĂŤve

dhe tĂŤ gjithĂŤ popujve nĂŤ Ballkan, ku ka pasur ndasi dhe luftĂŤ nĂŤ tĂŤ kaluarĂŤn. Ai ĂŤshtĂŤ takuar edhe me njĂŤ grup nxĂŤnĂŤsish serbĂŤ tĂŤ KosovĂŤs dhe si dhe me serbĂŤ tĂŤ rajonit tĂŤ AnamoravĂŤs dhe fshatit Osojan tĂŤ Istogut. NĂŤ liturgjinĂŤ e mĂŤngjesit nĂŤ manastirin ortodoks kanĂŤ marrĂŤ pjesĂŤ edhe i kĂŤshilltari politik i Tadiçit, Mladjan Djordjevic, si dhe i ashtuquajturi ministĂŤr pĂŤr KosovĂŤn nĂŤ QeverinĂŤ e SerbisĂŤ, Goran Bogdanoviç. “Sot jemi nĂŤ Manastirin e Deçanit, manastirin ortodoks i cili paraqet njĂŤ nga monumentet mĂŤ tĂŤ

bukura tĂŤ arkitekturĂŤs mesjetare serbe, por ngĂŤrthen nĂŤ vete edhe tĂŤ gjitha ndikimet tjera. Merr frymĂŤ me shpirtin e Mesdheut. Sot ĂŤshtĂŤ rast qĂŤ tĂŤ kujtojmĂŤ edhe tĂŤ gjitha manastiret tjera ortodokseâ€?, citohet tĂŤ ketĂŤ thĂŤnĂŤ Tadic, nga mediat serbe. Ai ĂŤshtĂŤ shprehur se populli nuk mund tĂŤ ekzistojĂŤ pa identitet. “Ne duam tĂŤ ruajmĂŤ identitetin tonĂŤ tĂŤ popullit evropian, si vlerĂŤ tĂŤ pĂŤrbashkĂŤt pikĂŤrisht siç ĂŤshtĂŤ edhe ky manastir - vlerĂŤ e pĂŤrbashkĂŤt e trashĂŤgimisĂŤ kulturore tĂŤ botĂŤsâ€?, ka thĂŤnĂŤ ai.

KundÍr strukturave paralele PÍrfaqÍsues tÍ pranisÍ ndÍrkombÍtare nÍ vend i quajnÍ tÍ papranueshme strukturat paralele nÍ KosovÍ. Por thonÍ se dialogu ÍshtÍ zgjidhja e vetme pÍr zgjidhjen e kÍsaj çÍshtje.

p.RVRYDNDQMÇVLVWHPOHJMLWLP JM\TÇVRUVLNXUVHTÇNDVWUXNWXUD OHJMLWLPHQÇIXVKDWÇWMHUDWÇTHYHULVMHV1HPHQGRMPÇVHYHSULPHW 3ULVKWLQÇMDQDUs$XWRULWHWHW WÇPHNDQL]PDYHQGÇUNRPEÇWDUÇ WÇFLODWMDQÇGHVWUXNWLYHGKHWÇ QGÇUNRPEÇWDUHQÇ.RVRYÇQXNL WKHNVRMQÇVHIRUFDQXNÇVKWÇPMHW GL]DMQXDUDSÇUWoLPLQXDUVWUXNWXQMRKLQIDUHPDGMHLTXDMQÇWÇSD- TÇPXQGWÇ]JMLGKÇNÇWÇSUREOHP UDWOHJMLWLPHWÇ.RVRYÇVSÇUIVKLUÇ SUDQXHVKPHVWUXNWXUDWSDUDOHOH =ÇGKÇQÇVL L =\UÇV &LYLOH DWRWÇJM\TÇVRULWMDQÇWÇSDSUDVHUEHQÇ.RVRYÇDSRVLĂƒWKXKHW 1GÇUNRPEÇWDUHQÇ.RVRYÇ$QG\ QXHVKPHqNDWKÇQÇ0F*XIILHSÇU VWUXNWXUDWTÇNDQÇSÇUTÇOOLPWoLPL- 0F*XIILHMHSYOHUÇVLPLQHLQVWLWX- 5DGLRQ(XURSDH/LUÇ QRMQÇLQVWLWXFLRQHWH5HSXEOLNÇVVÇ FLRQLWTÇDLSÇUIDTÇVRQQÇOLGKMH 4ÇQGULPLWWÇ,&2oVÇLEDVKNÇQ.RVRYÇV0HJMLWKDWÇSÇUIDTÇVXHV PHNÇWÇWHPÇ JMLWHWHGKHPLVLRQLL%DVKNLPLW(X-

URSLDQSÇUIRUFLPLQHVXQGLPLWWÇ OLJMLW=ÇGKÇQÇVLL(8/(;oLW&KULVWRSKH/DPIDOXVV\WKHNVRQVHQÇ DVQMÇYHQGQÇ%DVKNLPLQ(XURSLDQ QXNNDG\VLVWHPHJM\TÇVRUHTÇYHSURMQÇQÇWÇQMÇMWÇQNRKÇHQÇWÇ QMÇMWLQYHQG (8/(;oLWKRWÇDLNDSÇUPLVLRQ WoLDVLVWRMÇYHWÇPLQVWLWXFLRQHWH .RVRYÇV QÇ IXVKÇQ H VXQGLPLW WÇOLJMLWp(8/(;oLQXNLQMHKWÇ DVKWXTXDMWXUDWVWUXNWXUDSDUDOHOH

VHUEH0DQGDWL\QÇÇVKWÇLTDUWÇ GKHGHULYRQQJD3ODQLLSÇUEDVKNÇW LYHSULPLWLYHQGHYHDQÇWDUHWÇ %(oVÇVLSDVWÇFLOLWQHMHPLNÇWXSÇU WoLDVLVWXDULQVWLWXFLRQHWH.RVRYÇV QÇIXVKÇQHVXQGLPLWWÇOLJMLWq WKRWÇ/DPIDOXVLGXNHSÇUMDVKWXDU PXQGÇVLQÇHSÇUGRULPLWWÇIRUFÇV QÇNÇWÇGUHMWLP p1HEHVRMPÇVHGLDORJXÇVKWÇ UUXJDPÇHPLUÇSÇUSDUDGKHMR SÇUGRULPLLIRUFÇVqWKHNVRQDL


NACIONALE

E premte, 8 janar 2010

Nacionale Redaktor: Jeton MusliurFNBJMjeton.musliu@gazetaexpress.com UFMGBY

7

Presidenti Mesiq do tĂŤ nderohet me titullin Qytetar Nderi PRISHTINĂ‹, 7 JANAR ďšź Komuna e PrishtinĂŤs do tĂŤ shpallĂŤ sot (e premte) presidentin e KroacisĂŤ, Stipe Mesiq, Qytetar Nderi. Ceremonia mbahet nĂŤ sallĂŤn e objektit tĂŤ ri tĂŤ KomunĂŤs sĂŤ PrishtinĂŤs nĂŤ lagjen “ArbĂŤriaâ€?, duke ďŹ lluar nga

ora 12:15. NĂŤ kĂŤtĂŤ ceremoni do tĂŤ marrin pjesĂŤ presidenti Fatmir Sejdiu, kĂŤshilltarĂŤt komunalĂŤ dhe tĂŤ ftuar tjerĂŤ. Me kĂŤtĂŤ rast kryetari i PrishtinĂŤs, Isa Mustafa, do tĂŤ mbajĂŤ njĂŤ fjalĂŤ rasti, dhe presidentin Mesiq, do ta dekorojĂŤ me simbolin e PrishtinĂŤs, “Hyjnesha

nĂŤ Fronâ€?, e praruar, simbol ky me tĂŤ cilin identiďŹ kohet Prishtina. GjatĂŤ ditĂŤs, presidenti Mesiq do tĂŤ takohet me kryeparlamentarin Jakup Krasniqi, si dhe do tĂŤ marrĂŤ pjesĂŤ nĂŤ seancĂŤn solemne tĂŤ Kuvendit tĂŤ KosovĂŤs, me rastin e vizitĂŤs sĂŤ tij.

N’GREVE PER LIGJIN

Drejtues tĂŤ KĂŤshillit pĂŤr Mbrojtjen e tĂŤ Drejtave tĂŤ LuftĂŤtarĂŤve tĂŤ UCK planiďŹ kojnĂŤ tĂŤ futen nĂŤ grevĂŤ urie me 15 janar. Moszbatimi i ligjit pĂŤr veteranĂŤt ĂŤshtĂŤ arsyeja e gjithĂŤ kĂŤsaj. E ligji herĂŤ shkon nĂŤ Kuvend e herĂŤ nĂŤ Qeveri, thonĂŤ organizatorĂŤt. NĂŤ ligj parashihen shumĂŤ lehtĂŤsira pĂŤr kĂŤtĂŤ kategori. Nebih Maxhuni nebih.maxhuni@gazetaexpress.com

PrishtinÍ,7 janar — JavÍn tjetÍr, tÍ premten, VeteranÍt e UshtrisÍ Çlirimtare tÍ KosovÍs mund tÍ hyjnÍ nÍ grevÍ urie para QeverisÍ sÍ KosovÍs. NÍ rast se deri mÍ 15 janar nuk zbatohet nÍ tÍrÍsi Ligji pÍr veteranÍt e luftÍs sÍ UshtrisÍ Çlirimtare tÍ KosovÍs, KÍshilli pÍr Mbrojtjen e LuftÍtarÍve tÍ UCK ka vendosur qÍ tÍ ngre tendat para QeverisÍ sÍ KosovÍs dhe tÍ nisÍ grevÍn e urisÍ, deri nÍ zbatimin e ligjit, i

cili parasheh disa beneďŹ cione pĂŤr kĂŤtĂŤ kategori. Greva e urisĂŤ, sipas Xhevdet Qeriqit, kryetar i KMDL tĂŤ UÇK, ĂŤshtĂŤ e pashmangshme. “Jemi duke pritur qĂŤ 10 vjet. NĂŤ rast se nuk ka ndonjĂŤ lĂŤvizje nĂŤ zbatimin e ligjit, do tĂŤ hyjmĂŤ nĂŤ grevĂŤ urieâ€?, thotĂŤ Qeriqi. VeteranĂŤt e UÇK-sĂŤ kanĂŤ hyrĂŤ nĂŤ grevĂŤ urie edhe para shtatĂŤ muajsh, duke kĂŤrkuar benefecionet qĂŤ i takojnĂŤ me ligj. Madje njĂŤri nga anĂŤtarĂŤt kishte hedhur edhe koktej molotovi nĂŤ oborrin e QeverisĂŤ. Ligji pĂŤr veteranĂŤt e UÇK-sĂŤ ishte modiďŹ kuar dy apo tri herĂŤ. Kryetari i KMDL tĂŤ UÇK-sĂŤ, Xhevdet Qeriqi, nuk e di nĂŤse ligji ĂŤshtĂŤ ende nĂŤ QeverinĂŤ e KosovĂŤs, apo ĂŤshtĂŤ proceduar nĂŤ Kuvendin e KosovĂŤs. NĂŤ ligj parashihet qĂŤ veteranĂŤt tĂŤ jenĂŤ tĂŤ liruar nga dogana, nĂŤ rastet kur ata dĂŤshirojnĂŤ tĂŤ zhdoganojnĂŤ ndonjĂŤ veturĂŤ pĂŤr vete. PĂŤrveç doganĂŤs, ligji parasheh qĂŤ veteranĂŤt e UÇK tĂŤ kenĂŤ disa tĂŤ drejta edhe nĂŤ shĂŤndetĂŤsi. Moszbatimi i ligjit i ka kushtuar personalisht shumĂŤ kryetarit tĂŤ KMDL tĂŤ UÇK. Ai nuk ka mundĂŤsi tĂŤ shĂŤrohet nĂŤ KosovĂŤ.

Jemi duke pritur qÍ 10 vjet. NÍ rast se nuk ka ndonjÍ lÍvizje nÍ zbatimin e ligjit, do tÍ hyjmÍ nÍ grevÍ urie. � Xhevdet Qeriqi

“UnĂŤ kam nevojĂŤ pĂŤr njĂŤ protezĂŤ, e cila nuk mund tĂŤ kryhet nĂŤ KosovĂŤ. Sikur tĂŤ ishte ligji, kĂŤtĂŤ do ta kryeja nĂŤ njĂŤ shtet tjetĂŤrâ€?, thotĂŤ ai. VeteranĂŤt, nĂŤ muajin korrik tĂŤ vitit tĂŤ kaluar, kishin ndĂŤrprerĂŤ grevĂŤn pasi njĂŤ telefonate qĂŤ kishin pasur me kryeministrin e Ko-

sovĂŤs, Hashim Thaçi i cili nĂŤ atĂŤ kohĂŤ gjendej nĂŤ Slloveni, nĂŤ njĂŤ vizitĂŤ zyrtare. “Ne e kemi ndĂŤrprerĂŤ grevĂŤn se na patĂŤn premtuar se do tĂŤ zbatohet Ligji pĂŤr veteranĂŤt. Duhet tĂŤ qartĂŤsohet se kur ligji do tĂŤ zbatohet pĂŤr ish-luftĂŤtarĂŤt; sot, sot gjashtĂŤ muaj, sot dy vjet, le tĂŤ dihet se kur mund tĂŤ zbatohetâ€?, thotĂŤ Qeriqi. KĂŤta veteranĂŤ dhe invalidĂŤ tĂŤ luftĂŤs, nga institucionet e vendit kĂŤrkojnĂŤ tĂŤ drejtat qĂŤ konsiderojnĂŤ se u takojnĂŤ, duke ďŹ lluar nga lirimi i pagesĂŤs sĂŤ rrymĂŤs e deri te zbatimi nĂŤ tĂŤrĂŤsi tĂŤ Ligjit pĂŤr veteranĂŤt. Greva e urisĂŤ qĂŤ pritet tĂŤ ďŹ lloi nĂŤ rast tĂŤ moszbatimit tĂŤ ligjit thuhet se bĂŤhet pĂŤr tĂŤ mbrojtur

Me plan kundĂŤr AIDS-it 35,6+7,1§-$1$5t0LQLVWULL 6KÇQGHWÇVLVÇ$OXVK*DVKLSULWL WÇHQMWHQNU\HVXHVHQH(NLSLWWÇ .RPEHYHWÇ%DVKNXDUDSÇUSURJUDPLQH+,9$,'6LWQÇ.RVRYÇ 'RLQD%RORJQD1ÇNÇWÇWDNLPÇVKWÇELVHGXDUSÇULPSOHPHQWLPLQ

H3ODQLW6WUDWHJMLNWÇ.RVRYÇVSÇU +,9$,'60LQLVWUL*DVKL NDVLJXUXDUVHEDVKNÇSXQLPLGRWÇ YD]KGRMÇHGKHQÇPRQLWRULPLQH ]EDWLPLWWÇNÇVDMVWUDWHJMLHSÇUPHV HNVSHUWÇYHGKHJUXSHYHSXQXHVH VLGKHUDSRUWLPHWSÇU81*$6

gjakun e dÍshmorÍve, gjymtyrÍt e trupit tÍ invalidÍve dhe djersÍn e veteranÍve. KÍrkesa tÍ tjera tÍ veteranÍve, janÍ edhe strehimi i invalidÍve, veteranÍve tÍ luftÍs dhe familjeve tÍ dÍshmorÍve, shÍrimi i invalidÍve, si dhe disa kÍrkesa tjera si lirimi nga pagesat e rrymÍs, ujit e tÍ tjera. Greva e urisÍ nÍ vitin e kaluar ÍshtÍ pÍrkrahur edhe nga LÍvizja VetÍvendosje. KÍshilli pÍr Mbrojtjen e tÍ Drejtave dhe LiritÍ tÍ Njeriut kishte kÍrkuar qÍ grevistÍt tÍ vizitohen nga liderÍt e institucioneve. OVL E UÇK-sÍ nuk i ka pÍrkrahur grevistÍt me arsyetimin se forma e shprehjes sÍ pakÍnaqÍsisÍ nuk ka qenÍ e mirÍ.


8

NACIONALE

E premte, 8 janar 2010

Vërshojnë edhe Drini e Mirusha KLINË, 7 JANAR  Në mëngjesin e të enjtes, disa objekte hoteliere në Komunën e Klinës kanë gdhirë të përmbytura në ujë. Niveli i rritur i ujit të lumit Mirusha ka përmbytur dy restorantet buzë shtratit të tij, në derdhje në Dri,

“Ujërat e Mirushës” dhe Villa Park “Mirusha”, te vendi i quajtur Guri i Zi, në aksin rrugor Klinë-Gjakovë. Derisa në ketë të parin uji akoma nuk ka depërtuar brenda, në të dytin uji ka arritur afër derës dhe ka bllokuar hyrjen në të. Pronarët

e këtyre dy restoranteve thonë se nuk mbajnë mend që niveli i ujit të jetë rritur kaq shumë dhe se ekziston rreziku që uji të depërtojë dhe brenda në objekt.“ Të gjitha gjërat që kanë qenë jashtë, i ka marrë uji”, thotë pronari i res-

taurantit “Ujëvara”, Ismet Berisha, sipas të cilit dëmet materiale janë të mëdha. Por ai druan se uji do të hyjë brenda në lokal dhe në ketë rast dëmet do të ishin shumëfish më të mëdha. Edhe restorantet tjera të ky vend, janë në rrezik

të vërshohen nga uji i lumit, që është rritur së tepërmi. Bora që është shkrirë shumë shpejt dhe shiu që po vazhdon të bijë vazhdimisht ka bërë që lumenjtë të dalin nga shtrati dhe të vërshojnë mija hektarë tokë bujqësore.

FSHESA E GJYQES Një grup i veçantë i Komisionit të Pavarur Gjyqësor dhe Prokurorial, ka hetuar gjyqtarë dhe prokurorë që kanë konkurruar në kuadër të procesit të riemërimit. Për të gjithë ata që dyshohet se kanë keqpërdorur detyrën zyrtare, Hetuesit e Biografive, kanë mbledhur të dhëna nga të gjitha anët, përfshirë edhe mediat. Hetimet kanë lënë jashtë çdo mundësie riemërimi edhe kryeprokurorin aktual të Kosovës, Hilmi Zhitija. Jeton Musliu jeton.musliu@gazetaexpress.com

Prishtinë, 7 janar — Gjyqtarët dhe prokurorët e vendit duhet të dinë një fakt, se për të fituar ato pozita për të cilat kanë konkurruar, nuk ka vlejtur vetëm dija e tyre. Në këtë rast, nuk ka qenë tërësisht kryesore as plotësimi korrekt i pyetjeve të shumta dhe mbushja e një dëngu formularësh. Të gjithë këta gjyqtarë dhe prokurorë që kanë konkurruar, pa dijeninë e tyre, janë hetuar dhe vazhdojnë të hetohen për veprimet e bëra në të kaluarën e afërt. Ata janë hetuar për vendimet e dyshimta gjyqësore që kanë mundur të shqiptojnë apo për hetimet gjysmake ose tendencioze që mund të jenë kryer. Përveç kësaj, të gjithë këta gjyqtarë e prokurorë janë duke u hetuar edhe për dyshimet e tjera, për veprimet e mundshme që mund të kenë kryer në kundërshtim me ligjin. Burime ndërkombëtare të Expressit tregojnë se hetimet nuk janë kufizuar vetëm tek disa gjyqtarë apo prokurorë, të niveleve të caktuara. Këto hetime janë duke u bërë për të gjithë ata zyrtarë të këtij sistemi për të cilët ka pasur


NACIONALE

E premte, 8 janar 2010

9

Në Zvicër, 13 shqiptarë arrestohen për drogë PRISHTINË, 7 JANAR  Policia zvicerane thotë se ka shpartalluar një rrjet të kontrabanduesve të heroinës, i cili besohet se në pesë muaj, ka bartur nga Kosova drejt Zvicrës 42 kilogramë drogë, të tipit heroinë. Katërmbëdhjetë

trafikantë, përfshirë 13 shqiptarë etnikë dhe një shtetas austriak, me origjinë nga Kosova, u arrestuan, së bashku me një shtetas spanjoll, raporton televizioni shtetëror i Zvicrës - TSR. Policia tha se heroina ka ardhur nga qy-

SISE

teti i Pejës dhe se ajo ishte shitur në Lozanë, Cyrih dhe Neuchatel të Zvicrës. Gjatë çdo udhëtim, thuhet në raport, të dyshuarit kontrabandonin më shumë se 12 kilogramë drogë, ndërsa njëri prej tyre ishte i ngarkuar për

Nuk e di sa janë hetuar deri më tash. Mund të them se tash jemi në fazën e tretë të riemërimeve. ” Peter Bach

dhe ka dyshime për keqpërdorime. “Njëri prej tyre i cili është hetuar e që nuk do të emërohet askund është edhe kryeprokurori aktual i Kosovës, Hilmi Zhitija”, thotë ky zyrtar për Express. “Hetimet janë bërë dhe vazhdojnë të bëhen edhe për gjyqtarë të tjerë, të niveleve të ndryshme, për secilin që dyshohet se ka kryer keqpërdorim të detyrës zyrtare”, thotë burimi i gazetës. Këto hetime janë duke u bërë nga një grup i veçantë i Komisionit të Pavarur Gjyqësor dhe Prokurorial i Kosovës (KPGJP). Ky grup hetuesish i përbërë nga ndërkombëtarë dhe vendorë, i quajtur si “Hetuesit e biografive”, (Background Invetigator ), nuk janë ndalur vetëm te dokumentet zyrtare. Këta hetues kanë mbledhur të dhëna edhe nga mediet e shkruara dhe ato elektronike, përkatësisht, raportimet e tyre për veprimet e zyrtarëve të këtij sistemi. Këto raportime përfshijnë kryesisht vitet e fundit kur sistemi i drejtësisë në vend ka qenë në qendër të kritikave të ashpra për dështime. Peter Bach është drejtor i Sekretarisë së KPGJP, në biografinë e të cilit thuhet se me profesion është jurist, me përvojë 23-vjeçare.“Faza e hetimeve nuk ka përfunduar ende”, thotë Bach, duke mos dashur të japë asnjë të dhënë se sa është numri i gjyqtarëve dhe prokurorëve të cilët janë hetuar deri më tash. “Nuk e di sa janë hetuar deri më tash. Mund të them se tash jemi në fazën e tretë të riemërimeve”, thotë Bach për Express, i cili ka punuar edhe si zëvendësdrejtor i projektit të riemërimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Bosnje dhe Hercegovinë. I tërë procesi i riemërimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve është mbajtur shumë fshehtë dhe gjithçka ka qenë i fshehur pas numrave enigmatikë. Askush nga opinioni nuk e di se kush ka konkurruar apo kush përzgjidhet, pasi i tërë procesi është mbajtur shumë i fshehtë. Ky proces ka mbërritur në fazën e tretë, ku përfshihet emërimi i gjyqtarëve të Gjykatave të Qarkut dhe Prokurorëve Publikë. Aktualisht, intervistat për pozitat në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë, në Prokurorinë Publike të Qarkut në Prishtinë dhe në Gjykatën Ekonomike në Prishtinë, do të vazhdojnë prej 11 janarit 2010.

mbledhjen e parave për bosët e operacionit, me seli në Kosovë. Pastërtia e drogës ishte 33 për qind, thuhet në raport, tre herë më shumë sesa është përqindja e heroinës që zakonisht konsumohet nga përdoruesit.

Po shitet Lajmi Biznesmeni Remzi Ejupi, pas blerjes së gazetës Zëri, ka vendosur që të blejë edhe gazetën Lajm. Ai ka konfirmuar se për këtë është duke bërë negociata me pronarin aktual të gazetës, Behgjet Pacollin. Ejupi nuk ka bërë të ditur çmimin, për të cilin janë duke negociuar. Dafina Myrtaj Dafina.myrtaj@gazetaexpress.com

Prishtinë, 7 janar — Pesë muaj pas shitjes së gazetës Zëri, pritet të vijë edhe shitja e dytë e tillë në Kosovë. Ajo është gazeta Lajm. Shumë shpejt, kjo gazetë, pronar i së cilës është biznesmeni kosovar Behxhet Pacolli, pritet të bëhet pronë e personit të njëjtë që bleu edhe Zërin. Ai është biznesmeni i njohur Remzi Ejupi. I njëjti është edhe pronar i kompanisë së fluturimeve “Eurokoha Reisen”. I kontaktuar nga Express, Ejupi konfirmoi se aktualisht janë duke bërë negociata lidhur me këtë dhe se sipas tij, së shpejti mund të pritet që të konfirmohet lajmi për shitjen e Lajmit. “Jemi në negociata, pritet që

kjo të finalizohet së shpejti”, tha Ejupi. Sa i përket çmimit të mundshëm me të cilën do ta blejë këtë gazetë, Ejupi pohoi se është herët për të ditur një gjë të tillë. “Nuk dihet, ende ka kohë. Më vonë me siguri se do ta bëjmë publike. Nuk e di akoma, për besë”, tha ai duke shtuar se po ashtu nuk dihet nëse çmimin me të cilën do ta blejë gazetën Lajm do të jetë më u lartë apo më i ulët se sa çmimi me të cilin ka blerë gazetën Zëri. Ndërsa arsyeja që ky biznesmen ka vendosur për blerjen e gazetës Lajm, sipas tij, është që

kjo gazetë i është dikur më interesante. “Më është dukur si gazetë pak më interesant për neve, dhe besoj që përputhen konceptet. Po ashtu besoj që mund të bëjmë ndryshim pak më të madh”, vlerësoi ai. Remzi Ejupi po ashtu paralajmëroi se së shpejti do ta zgjerojë biznesin e tij me riaktivizimin e revistës “Zëri” dhe me hapjen e një televizioni të ri. Gazeta Zëri ishte shitur në fund të muajit gusht të vitit të kaluar me çmimin rreth 300 mijë euro.

4HYHULDWÇPEÇVKWHVÇ SURGKXHVLWYHQGRUÇ Prishtinë, 7 janar — Në tryezën me temën “Ndikimi i politikës në prodhimin vendor” të organizuar nga Lëvizja “Vetëvendosje”, prodhuesit vendorë kanë kërkuar nga Qeveria e Kosovës që të ndërhyjë për të mirë në ekonomi, duke subvencionuar dhe duke krijuar kushte më të mira për prodhuesit vendor, ndërkohë që edhe qytetarëve të vendit u është bërë thirrje për konsumim të prodhimeve vendore, të cilat sipas tyre janë të paktën 50 për qind më kualitative se prodhimet serbe. Duke hapur debatin në këtë tryezë, përfaqësuesi i “Vetëvendosjes”, Visar Ymeri ka thënë se në Kosovë që nga 1999, në politikë dhe në veçanti në ekonomi është aplikuar një qasje kundërt prej asaj që është aplikuar histo-

rikisht nëpër vendet të cilat sot quhen vende të zhvilluara. Sipas tij, në Kosovë është përdorur politika e mosndërhyrjes, që nënkupton që institucionet e vendit formalisht me politikat e tyre kanë tentuar që të mos ndërhyjnë në krijimin e tregut dhe zhvillimin ekonomik të vendit, duke e përqafuar kështu një qasje të skajshme neoliberale që t’ia lënë zhvillimin ekonomik qind për qind në dorë tregut. “Kjo nënkupton që qeveritë e Kosovës, secila pa dallim prej vitit 1999 e tutje e kam fjalën edhe për institucionet ndërkombëtare të cilat kanë pasur qeverisje absolute ekzekutive në Kosovë, që ja kanë lënë zhvillimin edhe shoqëror, edhe politik, edhe ekonomik fatit, përderisa përherë në gojët e tyre i kanë pasur fjalët të

cilat kanë mëtuar që ta paraqesin një lloj mrekullie dhe me të cilat kanë premtuar një lloj mrekullie në zhvillimin ekonomik, zhvillim ky që sipas tyre do të na vinte nga jashtë në formë donacioni apo kredie, duke mos e shfrytëzuar kurrë si e si duhet, potencialin zhvillimor të vendit.”, ka thënë Ymeri. Avdullah Bajra, prodhues i ujit “Kika” Kamenicë, ka thënë se investimet i bënë në një zonë rurale, ku tash e pesë vjet qeveria nuk është interesuar as për infrastrukturë as për gjëra të tjera. Sipas tij, projekti për asfaltim tash e pesë vjet rrinë në komunë dhe nuk dorëzohet tek institucionet, ndërkaq problem tjetër, ai përmend edhe energjinë elektrike, e cila edhe mungon edhe është e shtrenjtë.


10

E premte, 8 janar 2010

Ekonomi

Largohet 500-lekëshi Tiranë, 7 janar — Banka e Shqipërisë ka vendosur të nxjerrë nga qarkullimi dy lloje të kartëmonedhës në prerjen 500 lekëshe. Sipas Bankës së Shqipërisë, përdorimi i kartëmonedhës së vjetër në prerjen 500`she do të vazh-

redaktor: Ibrahim Rexhepi e-mail: ibrahim.rexhepi@gazetaexpress.com tel: 038 76 76 76 fax: 038 76 76 78

dojë deri në qershor 2010 dhe më tej një prerje e tille do të jetë e pavlefshme dhe si rrjedhim nuk do të mund të përdoret. Sipas burimeve nga Banka e Shqipërisë, pas daljes nga qarkullimi të kartëmonedhës së

vjetër, në përdorim do të jetë vetëm prerja e cila ka për figurë të gdhendur Ismail Qemalin. Banka e Shqipërisë thekson se kjo prerje përmban elementë më të lartë sigurie dhe është hedhur më vonë në treg.

SHTRENJTOHET Ngritja e çmimeve të naftës në tregun ndërkombëtar, ka përfshirë edhe tregun e Kosovës. Tashmë ka filluar të vërehet ngritja e çmimeve te disa pika shitëse, deri në 3 cent për litër.

Aktivizohen Pas lajmërimeve të qytetarëve në veri të Mitrovicës se Serbia po inkason energjinë elektrike në këto anë, drejtuesit e qeverisë janë aktivizuar. Deklarojnë se shumë shpejt do të kthehen në veri me furnizim me rrymë dhe inkasim. Prishtinë, 7 janar — Operatorët serbë të energjisë elektrike vazhdojnë ndërhyrjet e paligjshme në pjesën veriore të Mitrovicës, e zyrtarë të institucioneve të vendit, pohojnë se së shpejti do të marrin një vendim i cili do t’i mundësojë KEK`ut qasje në këtë pjesë të vendit. Edhe më tej në pjesën veriore të Mitrovicës, vazhdojnë ndërhyrjet e paligjshme të operatorëve serbë të energjisë elektrike. Korporata Energjetike e Kosovës ka njoftuar se në pjesën veriore të lumit Ibër, subjekte të palicencuara dhe të cilat nuk janë të regjistruara në Kosovë “Elektrokosmet” dhe “Elektroprivreda Srbije” - po shpërndajnë fatura për energjinë elektrike, të konsumuar gjatë muajit nëntor të vitit të kaluar. Viktor Buzhala, zyrtar për informim në KEK, tha se kjo kompani e ka adresuar këtë problem tek organet përkatëse. Por ai nuk ka bërë të ditur saktësisht se cilave organe u janë drejtuar për këtë çështje. Ndërsa institucionet relevante ende nuk kanë marrë

ndonjë vendim lidhur me këtë veprim ilegal, të cilin po e bëjnë operatorët serbë në Kosovë. Justina Pula-Shiroka, ministre e Energjisë dhe e Minierave, tha se në lidhje me këtë çështje, ende nuk është diskutuar, pasi që institucionet tash e sa ditë kanë qenë në pushim për shkak të festave, gjë që e ka pamundësuar mbledhjen e personave relevantë, të cilët do të duhej të diskutonin rreth këtij problemi. Mirëpo, sipas saj ata do të diskutojnë së shpejti, në një takim i cili pritet të mbahet në mes të MEM-it, MEF-it, Rregullatorit të Energjisë, Kostt-it si dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare dhe vendore. “Do t’i thirrim institucionet vendore dhe ndërkombëtare dhe do të diskutojmë që ta përkrahim KEK-un, që të hyjë në pjesën veriore. Nga e hëna pritet që të mbahet një mbledhje urgjente dhe do të dalim me një vendim rreth veprimit, të cilin do të marrim”, pohoi Pula. Sipas saj, shpërndarja e këtyre faturave po bëhet në mënyrë ilegale. (Ekonomisti.net)

Zekirja Shabani zekirja.shabani@gazetaexpress.com

Prishtinë, 7 janar — ër më pak se një muaj, çmimi i naftës është ngritur në 83 dollarë për barelë nga 62 dollarë sa ka qenë në bursat ndërkombëtare. Ekspertët ndërkombëtarë i frikohen përsëritjes së rekordeve me çmime të naftës, që në vitin 2008 pati arritur në 141 dollarë një barel. Frika e tyre vjen pasi kohët e fundit, lëvizjet e çmimeve të naftës janë në trend pozitiv. Këtyre ndryshimeve nuk u shpëton as Kosova. Udhëheqës të Shoqatës së Naftëtarëve të Kosovës thonë se kjo ngritje, tani për tani, nuk ka reflektuar shumë në tregun e Kosovës, por nuk përjashtojnë mundësinë që nëse vazhdon ky trend, të ndryshojnë çmimet. Megjithatë, që nga fillimi i javës derivatet në pikat e shitjes me pa-

kicë dhe shumicë në Kosovë janë për 3 cent më shtrenjtë. Nazmi Bytyqi, kryetar i Shoqatës së Naftëtarëve, pohon se lëvizjet e çmimeve në bursa janë të vogla dhe fatmirësisht nuk kanë ndikuar shumë në Kosovë. Megjithatë, ai thotë se si shoqatë nuk kanë ndikim në përcaktimin e çmimit, pasi një gjë e tillë është në duar të ekonomisë së tregut. Bytyqi nuk beson se do të ketë ngritje të mëdha të çmimeve të karburanteve që do t’i afroheshin rekordit të vitit 2008, pasi që kohës së fundit, sipas tij, ka lajme të mira se ekonomitë botërore po dalin nga recesioni. Ndërkaq çmimi i karburanteve me shumicë, në pikat e shitjes nga importuesit e licencuar në Kosovë sillet nga 0.88 euro për naftën dhe 0.91 euro për benzinën. Me pakicë, mesatarisht një litër naftë në pikat e shitjes kushton 0.89 nafta, derisa benzina kushton 0.95 euro.

“Ende nuk ka informacione zyrtare se sa është ngritja reale e çmimeve në treg”, thekson Bytyqi. Ndërkaq, në disa pika të shitjes çmimi për një litër benzinë kalon edhe mbi 1 euro.

Kontrabanda vazhdon dhe nuk është ndalur ende.” Nazmi Bytyqi

Kreu i shoqatës së naftëtarëve fajin për çrregullim të tregut ia hedh edhe kontrabandës me derivate nga Serbia. Ai thotë se sasi të mëdha të naftës futen në territorin e Kosovës, të kontrabanduara përmes veriut pasi që nuk kontrollohet kufiri si duhet. “Kontrabanda vazhdon dhe nuk


EKONOMI / MARKETING 11

E premte, 8 janar 2010

Bllokon lëngjet e Serbisë Pas aksionit të ndërmarrë lidhur me dyshimin në cilësinë e lëngjeve të produkteve Nectar, Fruvita, Lavita, Verde, Hello dhe Takovo, Inspektorati Sanitar i Kosovës ka ndërmarrë masat ligjore, bllokimin e tregtimit të produkteve të lartpërmendura deri në verifikimin dhe konstatimin laboratorik. Rezultatet laboratorike të kryera nga IKSHP`ja të këtyre produkteve kanë rezultuar:

Prodhimet Nectar - Lëng vishnje 1.5 litër - nuk i përgjigjet deklaracionit. Lëng molle 1 litër nuk i përgjigjet deklaracionit. Lëng molle 1.5 litër nuk i përgjigjet deklaracionit. Lëng molle 2 litër nuk i përgjigjet deklaracionit. Prodhimet Takovo - Lëng molle 1 litër nuk i përgjigjet deklaracionit. Lëng pjeshke 1 litër nuk i përgjigjet deklaracionit. Lëng kajsie 1 litër nuk i përgjig-

NAFTA

KESH furnizon Kosovën

Inkasohen 160 milionë

Çmimi i karburanteve me shumicë, në pikat e shitjes nga importuesit e licencuar në Kosovë sillet nga 0.88 euro për naftën dhe 0.91 euro për benzinën. Me pakicë, mesatarisht një litër naftë në pikat e shitjes kushton 0.89 nafta, derisa benzina kushton 0.95 euro.”

është ndalur ende”, pohon Bytyqi. Në mungesë të kapaciteteve të mëdha për deponimin e derivateve në Kosovë, kompanitë importuese, sipas naftëtarëve, janë të detyruar që në sasi të vogla të importojnë shpesh naftë nga rafineritë. Kjo sipas tyre bënë që ndryshimet në bursë të ndikojnë direkt në çmimin e shitjes në Kosovë. Vetëm të enjten, ata thonë se çmimi është ngritur për 1 cent, ngjashëm si është ngritur në bursë, duke shpjeguar se në ngarkesat që vinë nga importi ka pasur shtrenjtim për 30 dollarë në ton. Në Kosovë, nafta dhe derivatet e saj kryesisht importohen nga Greqia dhe Maqedonia, por një pjesë tjetër deri më tani, sipas të dhënave nga tregtarët dhe zyrtarët e institucioneve të Kosovës është importuar nga Serbia, pjesa më e madhe e të cilës vjen e kontrabanduar.

jet deklaracionit. Prodhimet Verde - Lëng portokalli 1 litër nuk i përgjigjet deklaracionit. Lëng molle 1 litër nuk i përgjigjet deklaracionit. Lëng molle 1.5 litër nuk i përgjigjet deklaracionit. Inspektoriati Sanitar do të respekton të drejtën ligjore për superanalizë nëse kërkohet nga importuesit. Për produktet tjera si Helli, Fruvita, LaVita priten rezultatet e analizave.

Qytetarët kosovarë kanë filluar të paguajnë faturat e rrymës me rregull. Të parët për pagesa të faturave janë qytetarët e Prishtinës. KEK`u ka njoftuar se vitin që shkoi ka arritur rekord me inkasime, duke mbledhur në total 160 milionë euro, apo 20 për qind më shumë se në vitin 2008. Sipas një njoftimi nga KEK-u, kjo korporatë vjet arriti rekord në inkasim. Sipas njoftimit, shuma e inkasuar është 160 milionë euro. Rekord në vete thuhet se paraqet edhe muaji dhjetor 2009, kur u inkasuan 18.6 milionë euro, shuma më e lartë e mbledhur brenda muajit ndonjëherë në historinë 60-vjeçare të këtij gjiganti energjetik. Inkasimi gjatë vitit 2009 ishte mbi 20 për qind më i lartë se një viti më herët, kur shuma e inkasuar ishte 134.5 milionë euro. Bashkë me të hyrat alternative, që janë afro 8 milionë, KEK-u në vitin 2009 është bërë kompania numër një në vend në të gjitha aspektet, si nga niveli i të hyrave, prodhimi dhe numri i të punësuarve. Rritjes së inkasimit i ka paraprirë stabilizimi i furnizimit me qymyr, rritja e prodhimit të energjisë elektrike, që ka ndikuar direkt edhe në furnizimin me energji elektrike, i cili është më i miri nga paslufta. Tash e muaj të tërë KEK-u nuk ka aplikuar fare reduktime, pos në raste të fyteve të ngushta apo të prishjeve eventuale, të cilat po sanohen në afatin më shpejtë të mundshëm.

Mbyllet pozitivisht Mbyllet pozitivisht bursa e Wall Street`it. Mësohet se Dow Jones ka shënuar një rritje prej +0.01 për qind me 10.573.38 pikë. Nasdaq është mbyllur me një rritje prej 0.33 për qind, ndërsa S&P me +0.05 për qind. Sipas Departamentit të Tregtisë, prodhimi i përgjithshëm ishte më i ulët nga parashikimet si rezultat i rënies së shpenzimeve të konsumatorëve, pakësimit të ndërtimeve dhe zvogëlimit të inventarit nga kompanitë. Megjithatë shifrat e reja flasin për një rritje prodhimi, pas rënies që zgjati një vit. Wall Street-i reagoi pozitivisht pjesërisht nga fakti i një rritje prej 7 presje 5 për qind të shitjeve të shtëpive ekzistuese. Ekonomisti Martin Neil Baily thotë se treguesit e fundit sugjerojnë se ekonomia është në rrugën e duhur për të shënuar rritje më të madhe në të ardhmen.

Tashmë prej disa ditësh, Korporata Elektroenergjetike Shqiptare po eksporton energji elektrike në nivel rekord - 12 milionë kilovatë orë energji elektrike në ditë. Drejtori i përgjithshëm i KESH-it, Muharem Stojku, deklaron se nga kjo sasi, 5.3 milionë kilovat orë, shiten, ndërsa pjesa tjetër depozitohet në Kosovë nëpërmjet kompanisë energjetike KEK. Shitja e energjisë po bëhet me çmimin rreth 35 euro për megavat orë, te dy kompanitë zvicerane EFT dhe EGL, të cilat u shpallën fituese në tenderin ndërkombëtar për janarin. “Ne po shesim energji me bursën greke minus 2.6 për qind që janë humbjet në transmetim. Ky çmim është 12 euro më i lartë se çmimi me të cilin OSSH-ja e blen energjinë nga ne”, deklaron Stojku. Sipas tij, eksporti i energjisë do të vazhdojë në këto nivele deri në fund të muajit, në varësi edhe të situatës hidrike në vend. Tashmë prej një viti Korporata Elektroenergjetike Shqiptare po bën eks-

port energjie. Shitja ka nisur më 11 janar 2009 dhe gjatë vitit që lamë pas u eksportuan mesatarisht rreth 3 milionë kilovat orë në ditë. Por me fillimin e këtij viti, eksporti ka arritur nivelet rekord për shkak të reshjeve të dendura të shiut gjatë javëve të fundit.


12

Express

Ballkan redaktor: Faton Raçi e-mail: faton.raci@gazetaexpress.com tel: 038 76 76 76 fax: 038 76 76 78

=YRJÇORKHW SÇUSDUÇVLD H-RVLSRYLF Kandidati i pavarur për president të Kroacisë, Milan Bandic, arriti që gjatë javës së fundit ta zvogëlojë dallimin me Ivo Josipovic. Bandic tani mbetet prapa Josipovic për pak më tepër se 10 përqind të votave, tregojnë hulumtimet e kryera nga HTV dhe SDP. Bandic u detyrua të hiqte dorë nga klipi promovues, të cilin e përcjellë muzika nga filmi ‘Lufta e Yjeve’, ngase u kërcënua me padi. Zagreb/Prishtinë, 7 janar – Sipas anketës që për HTV e kreu qendra hulumtuese Media Metar, del se Josipovic do të fitonte 55.2 përqind ndërsa Bandic 44.8 përqind të votave, edhe pse në këtë anketë nuk morën pjesë kroatët nga Bosnje e Hercegovina. Hulumtimi përfshiu periudhën mes 2 dhe 4 janarit 2010. Qendra tentoi që përmes telefonit të anketonte 4,736 persona. Pjesëmarrjen e refuzuan 1,976 persona, ose 36.7 përqind të të kontaktuarve. Meqë gabimi i matjes është +/- 2.4 përqind, del se nëse zgjedhjet do të mbaheshin më 5 janar, Josipovic do të dilte fitues. 59.6 përqind e të anketuarve u përgjigjën pozitivisht në pyetjen nëse do të dilnin në zgjedhje, përderisa të papërcaktuar u deklaruan 12.7 përqind. Sipas anketës së agjencisë Promocije Plus, e cila u bë më 4 janar, sipas mostrës telefonike nga 800 të anketuar, kandidati i SDP, Ivo Josipovic udhëheqë me 54.5 përqind të votuesve, ndërkohë që për Bandic do të

votonin 37.1 përqind të votuesve. Të pavendosur u shprehën 8.4 përqind të votuesve. Ivo Josipovic është në përparësi në që të gjashtë rajonet. Një përparësi më të shprehur kandidati i SDP e ka në rajonin e Zagrebit, në bregdetin kroat dhe në Istra, por edhe në Kroacinë veriperëndimore, përderisa përparësi më të vogël në Sllavoni, Dalmaci dhe në Kroacinë qendrore dhe veriore, pohon ‘Jutranji List’. Sipas të njëjtës anketë, votuesit e Andrija Hebrang, Miroslav Tudjman dhe Josip Jurcevic, anojnë më ndjeshëm kah Milan Bandic. Ndërkaq, votuesit e Vesna Pusic dhe Damir Kajina duket se në raundin e dytë do të votojnë për Josipovic. Trupi votues i Nadan Vidosevic më shpesh deklarohet për Ivo Josipovic, përderisa ai i Dragan Primorac dhe Vesna Ozbolt anojnë kah Bandic, thekson ‘Jutarnji List’. Duhet përkujtuar se anketat e ngjashme dështuan plotësisht në zgjedhjet e fundit parlamentare në Kroaci, megjithëse dolën mjaft precize sa i përket raundit të parë të zgjedhjeve presidenciale. Ndryshe, pasi që i kaloi dy orë me kryepeshkopin kroat, Josip Bozanic, pas të cilit takim peshkopi i Zarës i ftoi besimtarët që të votojnë për besimtarin e devotshëm, edhe gazeta katolike ‘Glas Koncila’, u bëri thirrje besimtarëve që ta votojnë po këtë besimtar të devotshëm, Milan Bandic. (Nga Agjencitë)

E premte, 8 janar 2010

Plani i Beogradit për ndarjen e Sanxhakut Bashkësia myslimane dhe ajo boshnjake kanë reaguar ndaj planit të qeverisë serbe për ndarjen e rajonit të Sanxhakut në dy pjesë. Bashkësia islame e Serbisë ka nxjerrë një deklaratë kundër diskriminimit të vazhdueshëm të të drejtave të njeriut dhe atyre fetare nga Qeveria e

Beogradit, e cila nuk është përkrahur nga dy ministrat mysliman në qeveri, Rasim Ljajiç dhe Sulejman Ugljanin. Sipas qeverisë serbe, nuk është i nevojshëm politizimi i kësaj çështjeje. Kryeministri, Mirko Cvetkovic, ndërkohë ka paralajmëruar një vizitë në Sanxhak, për t’i sqaruar mospajtimet

me bashkësinë e atjeshme myslimane. Ndërkaq, myslimanët kanë kërkuar pezullimin e planit për ndarjen e këtij rajoni. Sanxhaku është në territor gjeografikisht i ndarë mes Serbisë dhe Malit të Zi, por territori serb është më i madh dhe ai përfshinë gjashtë komuna.

MOSHAPJA E KERCENONTE Kryeministri Berisha përsëriti apelin për banorët e zonës së Nënshkodrës që të evakuohen sa më parë, derisa sqaroi se hapja e portave ishte e domosdoshme për shkak se rrezikohej siguria kombëtare. Ndërkohë, uji ka bllokuar edhe rrugën Tiranë-Shkodër. Situata është alarmante dhe e paparashikueshme. Edhe NATO përgatitet për ndihmë.

Tiranë, 7 janar — “Largohuni nga zona e përmbytjes. Nuk mund të shmangim shkarkimin e liqeneve. Evakuohuni, dilni jashtë zonës së rrezikut. Argjinatura e Dajtit funksionon, por nuk mund të rrihet kurrë bazuar në funksionim e saj”, ishte apeli që kryeministri Berisha u bëri të gjithë banorëve të Komunës së Dajcit, Bushatit dhe Ana Malit. “Ju bëj thirrje qytetarëve të tri komunave, veçanërisht të Bushatit që ende nuk kanë përmbytje. që e gjithë zona e ultë të evakuohet”, theksoi Berisha. Kryeministri Berisha informoi se po dyfishohet prania e ushtrisë dhe policisë për mbështetje të popullatës. Nga komunikimi i vazhdueshëm që ka me Komisionin e Emergjencave Civile, del se të gjithë janë të mobilizuar për përballimin e situatës, e cila do të menaxhohet “Do të menaxhohet, por njerëzit duhet të largohen nga zonat në rrezik, Bushati, Dajti dhe Ana e Malit”, ritheksoi kryeministri.

Berisha i quan amorale dhe spekulim akuzat e PS, për mundësinë e parandalimit të ngjarjes, duke nënvizuar se shkarkimet nga hidrocentralet janë bërë në bazë të rregullores së vitit1998, e cila është e hapur për të gjithë. “Spekulimi në një kohë të tillë dëshmon amoralitet. Çdo politikan dhe çdo qytetar është i lirë të shkojë të kontrollojë gjithë regjistrin e kaskadës së Drinit, të

prurjeve e të shkarkimeve, dhe t’i krahasojë me rregulloren e vitit 1998. Prurjet në Koman janë mbidyfishuar dhe reshjet do të vazhdojnë. KESH ka zbatuar me përpikëri rregulloren e vitit 98, deklaratat e kundërta janë amorale”, theksoi Berisha. Kryeministri Berisha e quajti situatën një fatkeqësi natyrore, ndërkaq hapjen e portave të domosdoshme për sigurinë kom-


BALLKAN EXPRESS

E premte, 8 janar 2010

Përmbytje edhe në BeH

Shumë reshje dhe mjegull në Ballkan

Nga reshjet e vazhdueshme të shiut disa zona në BeH janë përfshirë nga vërshimet, ndërkaq përmbytjet kanë përfshirë edhe zonën e Sarajevës. Sipas mediave boshnjake, një pjesë e Sarajevës është përmbytur nga reshjet e vazhdueshme të këtyre ditëve. Banorët e lagjes Osijek janë të izolim plotësisht, ndërsa gjendje

Shumë borë ka rënë të mërkurën mbrëma në Kroaci. Lartësia e saj në Zagreb ka arritur në 21 centimetra, njësoj sa ishte edhe sasia e borës së re në Gorski Kotar dhe në veriperëndim të Kroacisë. Ndërkaq, në Greqi dhe Turqi bora, erërat dhe mjegulla e dendur po krijojnë probleme të mëdha në komu-

e jashtëzakonshme është shpallur në komunën Çapljina, në Hercegovinë. Gjendje alarmante është raportuar edhe në parkun nacional Hutovo, ku niveli i ujit ka arritur në 4,72 metra. Presidenca e BeH ka urdhëruar që forcat e sigurisë së vendit të jenë në gjendje gatishmërie dhe të ndërhyjnë në rajonet e përmbytura.

13

nikacion. Shoferët kanë shumë probleme në hyrje të Selanikut, ku mjegulla e madhe ka ulur dukshmërinë nëpër rrugë, njoftoi agjencia MIA. E në Turqi shumë fshatra kanë mbetur pa rrymë elektrike, ndërkohë që temperatura në qytetin Erzurum ka rënë në minus 18 gradë Celsius.

PORTAVE E SHQIPERINE Edhe sikur të mos kishim asnjë lekë, të gjitha paratë nga shitja e energjisë do t’ua kalonim atyre për kompensim. Është e vërtetë që KESH po jep urdhër për hapjen e portave, por kjo është në interes të mirë të të gjithë shqiptarëve. Nuk mund të pranohet kërcënimi i gjysmës së Shqipërisë për shkak të tejmbushjes së hidrocentraleve”, sqaroi kryeministri më tej. Berisha po ashtu tha se këshilltari kryesor i digave i kryeministrit italian Berlusconi tashmë po udhëton drejt Tiranës, ndërkohë që gjatë pasdites Berisha do të takohej me të për të shqyrtuar situatën. Të gatshëm për të ndihmuar janë shprehur edhe Qeveria e Kosovës, Maqedonia, dhe Austria. “Kjo është një situatë që do ta kapërcejmë. Nuk ka vend për panik, por për qëndrime të vendosura”, pohoi Berisha, derisa deklaroi se në mbledhjen e Komisionit të Emergjencës Civile në Shkodër do të vendoset nëse do shpallet ose jo gjendje e jashtëzakonshme.

UJI BLLOKON RRUGËN TIRANË-SHKODËR

bëtare, pasi që tejmbushja e hidrocentraleve mund të kërcënojë gjysmën e Shqipërisë. “Cilado që të jetë fatkeqësia natyrore, Qeveria është dhe do të jetë pranë tyre. Do t’i kompensojmë një nga një. Kjo është vërtet një fatkeqësi natyrore. Ky lëshim është bërë për shkak të sigurisë kombëtare. Sa herë që do detyrohemi t’i hapim portat, ata do të kompensohen qindarkë më qindarkë.

Ndryshe, situata vazhdon të jetë e rëndë. Niveli i ujit në zonën e Nënshkodrës vjen vazhdimisht duke u rritur. Lidhur me shifrat e dhëna për nivelin e shkarkimeve në basenin e Fierzës, ekspertët deklarojnë se nuk ka zgjidhje tjetër përveç shkarkimit të ujërave, gjë që mund të sjellë përmbytje të reja në zonat tashmë nën ujë. Eksperti i energjetikës, Mehmet Hasalami, pohon se situata është pasojë e shkeljes së rregullores për ruajtjen e digave, dhe se, nëse uji në Fierzë nuk shkarkohet, shqiptarët do të mund të pësojnë një katastrofë të ngjashme me efektet e një cunami, e kjo për shkak të përmbytjes së digave. Ndërkaq, Ministria e Ekono-

misë Tregtisë dhe Energjetikë, (METE) raportohet t’i ketë filluar konsultimet me ekspertë ndërkombëtarë të energjisë për të përballur vështirësitë e krijuara mbi nga përmbytjet në disa zona veriore të Shqipërisë. Ministri Prifti deklaroi të enjten se gjatë 24 orëve të fundit prodhimi maksimal i energjisë ka arritur në 26.6 milionë kilovatë/orë, nga e cila janë konsumuar 21.7 milionë kilovatë/orë, ndërkaq pjesa tjetër është eksportuar. Sipas Priftit, “momentalisht niveli i ujit në Fierzë është 292.4 m, ndërkohë që po shkarkohet 1660 m3/për sekondë”. Sipas tij, situata po monitorohet nga afër nga KESH, OST, OSSH dhe nga Ministria, të cilët janë në vëzhgim të vazhdueshëm për të bashkëmenaxhuar situatën me grupet tjera të gatshme. Ministri Prifti i bëri thirrje opozitës që të kontribuoje në këto çaste të vështira dhe jo të bëjë opozitë, aq më pak, nga ekspertë që nuk marrin gjë vesh nga energjetika. Ndryshe, kapaciteti maksimal i liqenit të Fierzës, gjegjësisht kufiri kritik është 296 metra. Nëse tejkalohet ky nivel atëherë, atëherë mund të pasojë një katastrofë e vërtetë. Vetëm gjatë orëve të së mërkurës mbrëma niveli uji është rritur për 3.1 metra. Ekspertët e energjetikës e cilësojnë këtë rritje të nivelit të ujit si tejet kritike. Ata pohojnë se autoritetet duhet të ndërmarrin masa urgjente.

ALARMON PROJEKTUESI I PORTAVE Projektuesi i portave të hidrocentraleve, inxhinieri Dhimiter Cico, ka paralajmëruar për mundësinë e shpërthimit të digave, nëse portat nuk do të funksionojnë. Për inxhinierin, portat ka mbi 20 vjet që janë nën ujë, në një thellësi 60 dhe

90 metra, dhe ato jo vetëm që nuk janë provuar asnjëherë nëse punojnë, por as nuk janë riparuar. Kësaj frike i shtohet edhe fakti që disa nga portat janë prodhim shqiptar, i Metalurgjikut, e të tjerat franceze dhe kineze. Inxhinieri Cico pohon se në Fierzë është hapur vetëm një portë vetëm katër metra, dhe ajo është bllokuar dy ditë më parë. “Këto porta nuk janë përdorur, dhe nëse do të shpërthehen ka për të ndodhur një katastrofë”, theksoi projektuesi i portave të hidrocentraleve. Sipas Cicos, situata nuk ka asnjë zgjidhje tjetër përveç hapjes së portave, për shkak se aktualisht po shkelet ligji duke e mbajtur nivelin në Fierzë në 293 metra, gjegjësisht tri metra mbi nivelin e lejuar nga rregullorja e digave. Ai për këtë përgjegjësinë ia ngarkon KESH’it, i cili duhet ta mbante nën kontroll që nga stina e verës. Inxhinieri pohon ta ketë parashikuar një situatë të vështirë pak kohë më parë në media, dhe se ka ofruar ndihmën e tij si ekspert i kësaj fushe në Ministrinë e Energjetikës dhe në KESH, por është refuzuar.

EVAKUIME MASIVE NGA DAJÇI DHE GURI I ZI Informacionet e fundit të Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë bëjnë të dituar se po vazhdojnë evakuime masive në fshatrat e Komunës Gur i Zi dhe të Dajçit, të cilave u janë vënë në dispozicion 15 automjete të Ministrisë së Mbrojtjes. Deri më të enjten pasdite nga zonat e përmbytura janë evakuuar rreth 2,500 persona. Ministri i Brendshëm, Lulzim Basha, ministri i Mbrojtjes, Arben Imami, dhe anëtarët e Komitetit Ndërministror, vazhdojnë të jenë në terren për të kontrolluar situatën dhe për koordinim të veprimeve. “Sot, si përgjigje ndaj kërkesës së Komitetit Ndërministror, Qendra Operacionale e Koordinimit dhe Reagimit ndaj Fatkeqësive e NATO’s u ka komunikuar të gjitha vendeve anëtare situatën dhe nevojën për ndihmë Shqipërisë”, thuhet në një deklaratë për shtyp.


14 MARKETING

E premte, 8 janar 2010

Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. Hafnerstrase 211, A-8054, Graz-Austria & Zyra përfaqsuese në Prishtinë Kërkojnë kandidatë të interesuar që të aplikojnë për pozitat si më poshtë: 1-Bashkëpunëtor p p profesional - p programi g farmaceutik ((5 p pozita): ) Rajoni 1 (Prishtinë me rrethinë); Rajoni 2 (Pejë, Gjakovë, Klinë, Deçan, Burim); Rajoni 3 (Prizren,Therandë, Rahovec); Rajoni 4 (Ferizaj, Gjilan, Viti, Shtime); Rajoni 5 (Mitrovicë, Vushtrri, Besianë, Drenas). Përgjegjësitë: Marketingu dhe shitja e produkteve farmaceutike Kualifikimet: Minimumi i kulifikimit – Shkolla e mesme e Farmacisë/Mjekësisë; Njohuri të mirë të punës me kompjuter (exel, word, power point); Njohuri të mirë të gjuhës angleze, në të folur dhe të shkruar; Të posedoj leje për vozitje dhe të ketë përvojë në vozitje; Përvojë në lëminë përkatëse (të dëshmohet me referenca ose dukumente tjera adekuate). 2-Distributor per p territorin e Kosovës ( 2 p pozita)) Përgjegjësitë: Distribuimi dhe shitja e produkteve farmaceutike në territorin e Kosovës Kualifikimet: Të posedoj leje për vozitje dhe të ketë përvojë në vozitje; Minimumi i kulifikimit - Shkolla e mesme Ekonomike/Farmacisë/Mjekësisë; Minimum 1 vjet pervoje pune ne tregun farmaceutik Koha e fundit për aplikim është 10 ditë nga data e publikimit. Aplikimet duhet të bëhen duke dërguar CV dhe një letër motivuese (1/2 faqes A4) në email adresën pharmaplusllc@gmail.com ose në Nr. Fax: 038 551 001. Kanditatët e përzgjedhur do të thirren për intervistë

Republika e Kosovës – Republika Kosova – Republic of Kosovo Qeveria e Kosovës – Vlada Kosova – Government of Kosovo Ministria e Ekonomisë dhe Financave – Ministarstvo za Privredu i Finansije – Ministry of Economy and Finance NJOFTIM PËR KONTRATË – FURNIZIM Konform nenit 71 të Ligjit nr. 02/l-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me Rregulloren nr. 2007/20 Nr. i Prokurimit: 201-10-001-121 I AUTORITETI KONTRAKTUES: Ministria e Ekonomisë dhe Financave : Ministria për Ekonomi dhe Financa ( ndërtesa e Qeverise Ish Bankosi , kati i 12-të zyra nr. 001 vërejte : dosjen e tenderit mund ta kërkoni në këtë adresë : exhema@mfe-ks.org , NENI II: LËNDA E KONTRATES II.1.1: Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues : Furnizim me dy vetura për nevojat e Ministrisë se Ekonomisë dhe Financave IV.3 INFORMACIONET ADMINISTRATIVE IV.3.2 Kushtet për marrjen e dokumenteve Afati i fundit për pranimin e kërkesave për dokumente data 03/02/2010 koha: 16:00 h Dokumentet me pagesë po X jo Nëse po, çmimi: N/A IV.3.3 Afati kohor për pranimin e kërkesave për pjesëmarrje Data: 04/02/2010 koha: 14:00 h IV.3.4 Takimi për hapjen e tenderëve: Data: 04/02/2010 koha: 14:30 h Vendi: Zyra y e Prokurimit kati – 12-te zyra y nr 01 Ndërtesa e Q Qeverise IV.2 KRITERET E DHËNIES SË KONTRATËS: Tenderi ekonomikisht më i favorshëm. Nën-kriteret janë të specifikuara në dosje të tenderit V.1 ANKESAT Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Organit Shqyrtues të Prokurimit: (shëno adresën e plotë): Rr. Ramiz Sadiku,, 10000 Prishtine. Në bazë të dispozitave të Pjesës VIII të Ligjit nr. 02/L-99, Ligji për Prokurimin Publik në Kosovë, të shpallur me Rregulloren nr. 2007/20. Versioni i plotë i Njoftimit për Konkursin e Projektimit është në dispozicion në: www. ks-gov.net/krpp g pp

VACANCY ANNOUNCEMENT 12/2009

Positions: National PAU Officer – One (1) position

IJPC Assistant – One (1) position

Duty Station: Prishtina, Duration: Six Months, renewable Ref Nr. VA–2008–PROC–AJP-042

Duty Station: Prishtina, Duration: Six Months, renewable Ref Nr. VA-2009-PRPC-AJP-041

The position of the National PAU Officer is under the direct supervision of International PAU Officer and overall direction of the Head, Professional Assessment Unit (PAU), the National PAU Officer will be responsible for verifying, reviewing, and assessing the accuracy of information provided by applicants and draft summary fact sheets for candidates who meet established criteria in order to facilitate the work of the Commission.

The position of the IJPC Assistant is located in the IJPC unit under the direct supervision of the IJPC President and the overall supervision of the Director, the IJPC Assistant ensures efficient timely delivery of administrative support to the IJPC President and the Commissioners.

Funded by the European Union and the Government of USA.

The Independent Judicial and Prosecutorial Commission (IJPC) is an autonomous body of the Kosovo Judicial Council (KJC). The IJPC was established for the purpose of conducting a one-time, comprehensive, Kosovo-wide review of the suitability of all applicants for permanent appointment as judges and prosecutors in Kosovo. The IJPC mandate is described in UNMIK Administrative Direction 2008/2. Article 150 of the Kosovo Constitution specifically provides that the IJPC Appointment Process shall be carried out in accordance with the provisions of Administrative Direction 2008/2.

Deadline for submitting of applications is 11 January 2010 Detailed Terms of Reference (ToR) and other requirements for these positions can be downloaded from the IJPC website: http://www.ijpc-kos.org/jobs.asp. Interested individuals should e-mail an updated Europass CV (format can be downloaded from the IJPC web site) to the following address for the Local Position locrecruit@ijpc-kos.org Completed applications can be submitted to the Human Resource office of IJPC Secretariat by e- mail, hard copy directly at the office or by fax: + 381 38 (0) 551 966

Republika e Kosovës – Republika Kosova – Republic of Kosovo Qeveria e Kosovës – Vlada Kosova – Government of Kosovo Ministria e Ekonomisë dhe Financave – Ministarstvo za Privredu i Finansije – Ministry of Economy and Finance OBAVEŠTENJE O UGOVORU snabdevanje Po članu 71 Zakona br. 02/L-99 o javnim nabavkama na Kosovu, objavljen Pravilnikom Br.2007/20 Nabavka br: 201-10-001-121 I: UGOVORNI AUTORITET: Zgrada Vlada,Sprat 12, Kancellaria 01, Trg Majka Teresa, Republika Kosov, Prishtina 10000, DEO II: PREDMET UGOVORA II.1 Naslov ugovora koji je dodelio ugovorni autoritet Nabavka vozila za potrebe MPF-a IV.3 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE IV.3.2 Uslovi za dobijanje dokumenata Vremenski rok za prijem zahteva za dokumentima datum 03/02/2009 vreme 16:00 h Dokumenta se plaćaju  da X ne Ako se plaćaju, cena N/A IV.3.3 Vremenski rok za prijem projekata ili zahteva za učešće Datum 04.02.2010 vreme 14:00 h IV.3.4 Sastanak za otvaranje tendera Datum: 04.02.2010 vreme: 14:30 h mesto: Zgrada Vlada,Sprat 12, Kancellaria 01, Trg Majka Teresa, Republika Kosov, Prishtina 10000, IV.2 : KRITERIJUMI DODELE UGOVORA: Ekonomski najpovoljniji tender. Pod kriterijumi su navedeni u tenderskom dosijeu V.1 ŽALBE Svaka zainteresovana strana može da uloži žalbu Telu za razmatranje nabavke, Ul. Ramiz Sadiku 1000 Priština. Po odredbama Dela VIII Zakona br. 02/L-99 o javnim nabavkama na Kosovu, objavljen Pravilnikom Br.2007/20 Kompletna verzija Obaveštenja o Konkursu za Idejni Projekat je na raspolaganju : www.ks-gov.net/krpp g pp


15

E premte, 8 janar 2010

Bota

Plagoset guvernatori i provincĂŤs Khost

redaktor: Arsim Buxhovi e-mail: arsim.buxhovi@gazetaexpress.com tel: 038 76 76 76 fax: 038 76 76 78

NjÍ bombÍ ka shpÍrthyer dje para kompleksit tÍ guvernatorit tÍ provincÍs sÍ Khostit nÍ Afganistan, me ç’rast ÍshtÍ lÍnduar lehtÍ guvernatori, njoftoi Ministria e Brendshme e Afganistanit. ShpÍrthimi theu xhamat e ndÍrtesÍs, ndÍrsa guvernatori Tahwr Sabari ka pÍsuar lÍndime nga xhamat e thyer, por nuk

ka pĂŤsuar lĂŤndime serioze, deklaroi zĂŤdhĂŤnĂŤsi i ministrisĂŤ, Zemeri Bashary. Khosti ĂŤshtĂŤ provincĂŤ qĂŤ kuďŹ zohet me Pakistanin, rajon ky nĂŤ tĂŤ cilin njĂŤ sulmues vetĂŤvrasĂŤs vrau mĂŤ 30 dhjetor 7 agjentĂŤ tĂŤ CIA-s, nĂŤ bazĂŤn e kĂŤsaj agjencie nĂŤ Khost. Khosti ĂŤshtĂŤ njĂŤ prej provincave mĂŤ tĂŤ trazuara tĂŤ Afganistanit.

TÍ mÍrkurÍn, 15 persona pÍsuan lÍndime, pas njÍ shpÍrthimi qÍ ndodhi para njÍ dyqani nÍ Khost City, kryeqytetin e provincÍs. MÍ herÍt, tri raketa u shkrepÍn nÍ drejtim tÍ njÍ zone tÍ banuar nÍ Kabul, me ç’rast u lÍnduan tre civilÍ. Ministria e Brendshme theksoi se dy raketa kanÍ qÍlluar

njĂŤ shtĂŤpi, ndĂŤrsa njĂŤ tjetĂŤr ka rĂŤnĂŤ nĂŤ oborr. Policia njoftoi se sulmi ka ndodhur nĂŤ lagjen Qalafa, nĂŤ juglindje tĂŤ Kabulit. Fillimisht, askush nuk mori pĂŤrsipĂŤr pĂŤrgjegjĂŤsinĂŤ pĂŤr kĂŤtĂŤ sulm nĂŤ kryeqytetin afgan. MegjithatĂŤ, misioni i NATO-s nĂŤ Afganistan pĂŤr kĂŤtĂŤ sulm fajĂŤsoi talebanĂŤt.

BE’ja e ndarĂŤ pĂŤr skanerĂŤt nĂŤ aeroporte Vendet evropiane MDQÇ WKHOOÇVLVKWWÇQGDUDOLGKXUPH SÇUGRULPLQ HVNDQHUÇYH WÇWUXSLWQÇDHURSRUWH,WDOLDLXEDVKNXD 6KWHWHYH WÇ %DVKNXDUD %ULWDQLVÇ GKH +RODQGÇVQÇSODQHWSÇULQVWDOLPLQQÇSÇU DHURSRUWHWÇVNDQHUÇYHSÇUJMLWKÇWUXSLQ %HOJMLNDLNDFLOÇVXDUPDVDWÇWLOODVLpWÇWHSUXDUDqNXUVH6SDQMDNDVKSUHKXUG\VKLPH UUHWKQHYRMÇVVÇSÇUGRULPLWWÇSDMLVMHYHWÇ NÇVDMQDW\UH*MHUPDQLDGKH)UDQFDQXN MDQÇVKSUHKXUOLGKXUPHNÇWÇSUREOHP 9HQGRVMDHVNDQHUÇYHSÇUWÇJMLWKÇWUXSLQ QÇSÇUDHURSRUWHXQJULWVÇULVKVLĂƒĂ‡VKWMH SDVVXOPLWWÇGÇVKWXDUQÇOLQMÇQ$PVWHUGDP'HWURLWPHGKMHWRU

LABURISTET “REBELOHENâ€? KUNDER BROWNIT “ShumĂŤ kolegĂŤ kanĂŤ shprehur frustrimin e tyre me mĂŤnyrĂŤn e kryesimit nga ana e tij, e cila po ka ndikim edhe nĂŤ paraqitjet e partisĂŤ. E vetmja mĂŤnyrĂŤ pĂŤr tĂŤ zgjidhur kĂŤtĂŤ çÍshtje ĂŤshtĂŤ qĂŤ tĂŤ gjithĂŤ anĂŤtarĂŤve tĂŤ partisĂŤ t’iu mundĂŤsohet qĂŤ tĂŤ shprehin qĂŤndrimet e tyre me vota tĂŤ fshehtaâ€?, theksuan Geoff Hoon dhe Patricia Hewitt, nĂŤ letrĂŤn dĂŤrguar deputetĂŤve laburistĂŤ nĂŤ parlament.

D

y-ish ministra tĂŤ kabinetit tĂŤ BritanisĂŤ kanĂŤ kĂŤrkuar njĂŤ votĂŤ tĂŤ fshehtĂŤ tĂŤ deputetĂŤve, pĂŤr tĂŤ vendosur se a duhet Partia Laburiste tĂŤ udhĂŤhiqet nga kryeministri i BritanisĂŤ, Gordon Brown, gjatĂŤ zgjedhjeve tĂŤ pĂŤrgjithshme, tĂŤ cilat pritet tĂŤ zhvillohen nĂŤ qershor. ZĂŤdhĂŤnĂŤsi i Brownit theksoi se kryeministri â€œĂŤshtĂŤ i qetĂŤ dhe po vazhdon punĂŤn e tijâ€?, ndĂŤrsa ministrat e lartĂŤ nĂŤ kabinetin e tij, ministri i Financave, Alistair Darling dhe ai i JashtĂŤm, David Miliband,

mbĂŤshtetĂŤn publikisht sheďŹ n e tyre. “Askush nuk duhet tĂŤ reagojĂŤ me nguti. Kryeministri vazhdon tĂŤ ketĂŤ pĂŤrkrahjen e kolegĂŤve tĂŤ tij. Ne duhet tĂŤ vazhdojmĂŤ biznesin e qeverisjes si zakonishtâ€?, theksoi ministri pĂŤr Biznes, Peter Mandelson. KĂŤrkesa e ish-ministrave nxori sĂŤrish nĂŤ sipĂŤrfaqe pakĂŤnaqĂŤsinĂŤ pĂŤr mĂŤnyrĂŤn e kryesimit nga ana e Brownit, v e t ĂŤ m d i s a m u a j p a ra zgjedhjeve tĂŤ pĂŤrgjithshme, nĂŤ tĂŤ cilat pritet tĂŤ ngadhĂŤnjejnĂŤ

konservatorĂŤt nĂŤ opozitĂŤ. Sipas tĂŤ gjitha gjasave, zgjedhjet nĂŤ Britani do tĂŤ zhvillohen mĂŤ 6 maj. Momenti i kĂŤrkesĂŤs ishte njĂŤ befasi pĂŤr shumĂŤ analistĂŤ, tĂŤ cilĂŤt janĂŤ tĂŤ mendimit se tani ĂŤshtĂŤ vonĂŤ qĂŤ Browni tĂŤ zĂŤvendĂŤsohet, pikĂŤrisht nĂŤ momentin kur laburistĂŤt kanĂŤ filluar tĂŤ shkrijnĂŤ epĂŤrsinĂŤ e konservatorĂŤve nĂŤ anketat e opinionit publik. “ShumĂŤ kolegĂŤ kanĂŤ shprehur frustrimin e tyre me mĂŤnyrĂŤn e kryesimit nga ana e tij, e cila po ka ndikim edhe nĂŤ paraqitjet e partisĂŤ. E vetmja mĂŤnyrĂŤ pĂŤr tĂŤ zgjidhur kĂŤtĂŤ çÍshtje ĂŤshtĂŤ qĂŤ tĂŤ gjithĂŤ anĂŤtarĂŤve tĂŤ partisĂŤ t’iu mundĂŤsohet qĂŤ tĂŤ shprehin qĂŤndrimet e tyre me vota tĂŤ fshehtaâ€?, theksuan Geoff Hoon dhe Patricia Hewitt, nĂŤ letrĂŤn dĂŤrguar deputetĂŤve laburistĂŤ nĂŤ parlament. Hoon dhe Hewitt kanĂŤ shĂŤrbyer nĂŤ funksione tĂŤ ndryshme nĂŤ qeveri. SidoqoftĂŤ, Hewitt planiďŹ kon tĂŤ tĂŤrhiqet nĂŤ prag tĂŤ zgjedhjeve tĂŤ ardhshme

dhe mbetet e paqartĂŤ se çfarĂŤ pĂŤrkrahje gĂŤzon ajo nĂŤ radhĂŤt e deputetĂŤve laburistĂŤ, pĂŤrveç atyre tĂŤ cilĂŤt ka tashmĂŤ ca kohĂŤ qĂŤ kanĂŤ qĂŤndrim kritik ndaj Brownit. ZyrtarĂŤt tjerĂŤ laburistĂŤ theksuan se ka shumĂŤ pak gjasa qĂŤ tĂŤ mbĂŤshtetet kĂŤrkesa e dy zyrtarĂŤve tĂŤ rebeluar laburistĂŤ dhe se shumĂŤ shpejt situata do tĂŤ qetĂŤsohet. “Nuk ĂŤshtĂŤ kjo ajo qĂŤ e dĂŤshirojnĂŤ deputetĂŤt laburistĂŤ nĂŤ parlament, e kĂŤtĂŤ nuk e dĂŤshiron as opinioni britanikâ€?, deklaroi Tony Lloyd, kryesues i laburistĂŤve nĂŤ parlament. Miliband dhe ministri i BrendshĂŤm, Alan Johnson, tĂŤ cilĂŤt nĂŤ tĂŤ kaluarĂŤn janĂŤ pĂŤrmendur si kryesues tĂŤ mundshĂŤm tĂŤ PartisĂŤ Laburiste, shprehĂŤn pĂŤrkrahjen e tyre pĂŤr Brownin. “Po bashkĂŤpunoj ngushtĂŤ me kryeministrin pĂŤr çÍshtjet e politikĂŤs sĂŤ jashtme dhe e mbĂŤshtes fushatĂŤn pĂŤr rizgjedhjen e qeverisĂŤ laburiste, e cila kryesohet nga aiâ€?, tha Miliband. Nga ana tjetĂŤr, konservatorĂŤt, tĂŤ cilĂŤt po tentojnĂŤ tĂŤ kthehen nĂŤ pushtet, pas 13 vitesh nĂŤ opozitĂŤ, vazhduan me kĂŤrkesat e tyre pĂŤr zgjedhje tĂŤ parakohshme. “Ministrat janĂŤ mĂŤ tĂŤ interesuar qĂŤ tĂŤ ruajnĂŤ lĂŤkurĂŤn e tyre, se sa tĂŤ nxjerrin BritaninĂŤ nga rrĂŤmuja, nĂŤ tĂŤ cilĂŤn gjendet aktualishtâ€?, tha kryesuesi i konservatorĂŤve, Eric Pickles. “Nuk mund tĂŤ vazhdojmĂŤ mĂŤ kĂŤshtu. E vetmja gjĂŤ qĂŤ mund tĂŤ bĂŤjĂŤ njĂŤ qeveri e pĂŤrgjegjshme ĂŤshtĂŤ shpallja e zgjedhjeve tĂŤ parakohshmeâ€?, shtoi ai. (Reuters)

Franca planiďŹ kon ligj pĂŤr burka /LJMYÇQÇVLW I U D Q F H ] Ç S X E O L NX D Q S U R S R ] L P OHJMLVODFLRQLQ OLGKXU P H  J UD W Ç P\VOLPDQHTÇYHVKLQEXUNDQÇ)UDQFÇ 6LSDVNUHXWWÇVKXPLFÇVSDUODPHQWDUH =KDQ)UDQVXD.RSHJUDWÇTÇYHVKLQEXUND QÇSXEOLNGRWÇJMRELWHQGHULQÇHXUR %XUUDWTÇGHW\URMQÇJUDWÇWÇYHVKLQEXUND GRWÇSÇUEDOOHQPHJMREDHGKHPÇWÇUÇQGD WKD.RSH 3URSR]LPOLJMLSDUDVKHKOHMLPLQHYHVKMHV VÇEXUNÇVYHWÇPQÇQJMDUMHWÇYHĂƒDQWDNXOWXURUH.\SURSR]LPOLJMGRWÇGLVNXWRKHWQÇ SDUODPHQWLQIUDQFH]JMDWÇMDYÇYHQÇYLMLP

Gjykata Evropiane fajĂŤson RusinĂŤ dhe Qipron * M \ N D W D Evropiane e WÇ 'UHMWDYH WÇ 1MHULXW NDJMHWXUIDMWRUH5XVLQÇ GKH 4LSURQ SÇUVKNHOMHQHOLJMHYHTÇWUDMWRMQÇSUREOHPDWLNÇQHWUDILNLPLWWÇTHQLHYHQMHUÇ]RUH 5DVWLNLVKWHWÇEÇQWHPHYGHNMHQHQMÇSXQRQMÇVHNDEDUHMH%DEDLLUXVHVYMHĂƒDUH LKRGKLQÇJM\TG\VKWHWHWNXUHELMDXJMHW HYGHNXUQÇ4LSURQÇUUHWKDQDPLVWHULR]H *M\NDWDYHQGRVLQMÇ]ÇULVHWÇG\MDVKWHWHWNDQÇVKNHOXU.RQYHQWÇQ(YURSLDQHWÇ WÇGUHMWDYHWÇQMHULXWSÇUQGDOLPLQHVNOODYÇULVÇGKHSXQÇVVÇGHW\UXDU


16 MARKETING

E premte, 8 janar 2010

Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Europian

Para-lajmërim i Ftesës për Aplikim në Roundin e 7-të të Skemës së Celulës së të Rinjëve, Programi i BE-së për bursa post-diplomike 2010 NB: Ky është një para-lajmërim për të informuar lidhur me hapjen e ardhshme të ftesës për aplikim. Tani nuk kërkohet asnjë veprim nga aplikantët potencial. Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Europian (ZNKE) në Prishtinë dhe Agjencia për Koordinimin e Zhvillimit dhe Integrimit Evropian (AKZHIE) në Zyren e Kryeministrit të Qeverisë së Kosovës, paralajmërojnë hapjen e konkusit për Raundin e 7-të të Skemës së Celulës së të Rinjëve, programi i BE-së për bursa post-diplomike për Kosovën,program i cili është duke u zbatuar nga SOFRECO SA. Aplikimi do të jetë i hapur nga 11 janar 2010 deri më 26 shkurt 2010 dhe kandidatëve të suksesshëm do t’iu ofrohet mundësia të aplikojnë për Programe Master në univerzitete të shteteve anëtare të BE-së. Programi i Bursave, gjuha e punës e së cilës është gjuha angleze, do të ofroj deri në 42 bursa të plota (numri real i bursave të ofruara mund të jetë më i vogël varësisht nga përshtatshmëria e kandidatëve dhe fondet në dispozicion). Kjo ftesë do të jetë e hapur për studentët e diplomuar në fakultetet si juridik, ekonomik apo/edhe menaxhment, shkenca politike, art dhe literaturë, inxhinieri, gjeologji, miniera, veterinari, nutricion, biologji, kimi apo ndonjë tjetër fushë akademike (siç është specifikuar në Rregullat e Procedurës që do të publikohen më 11 janar 2010) që është në përputhje me sektoret e specializimit në vijim: ¡ Juridik (Përafrimi i legjislacionit, të drejtat intelektuale, komerciale dhe industriale, Legjislacioni i BE-së për transport) ¡ Makroekonimi dhe Financa Publike ¡ Veterinari, Fitosanitari dhe Siguria e Ushqimit ¡ Energji, Mjedis dhe Miniera ¡ Menaxhimi i Trashëgimisë Kulturore Të drejtë konkurimi kanë aplikantët të cilët: ¡ Posedojnë letërnjoftim dhe/apo Dokument të Udhëtimit të UNMIK-ut të vlefshme apo pasaportë të Kosovës apo letërnjoftim të lëshuar nga Autoritetet e Kosovës ¡ Janë të diplomuar në njërën nga fushat e lartëpërmendura. Studentët të cilët janë në përfundim të fakultetit poashtu kanë të drejtë konkurimi nëse marrin diplomën jo më vonë se 30 qershor 2010. ¡ Flasin rrjedhshëm gjuhën angleze dhe shqipe apo serbe. Njohja e gjuhëve tjera të BE-së konsiderohet përparsi. ¡ Disponueshmëria për udhëtim nga shtatori 2010 ¡ Janë lindur më 27 shkurt 1970 apo më vonë Bursat do të mbulojnë shpenzimet për jo më shumë se 42 bursistë, si në vijm: ¡ Shpenzimet e shkollimit ¡ Shpenzimet e jetesës ¡ Shpenzimet e vizës ¡ Sigurimin shëndetësorë ¡ Biletat e udhëtimit ¡ Testin e gjuhës Angleze IELTS Pjesëmarrësit e përzgjedhur do të zotohen të: ¡ Punojnë për Qeverinë e Kosovës si praktikant së paku dy muaj para nisjes ¡ Ndjekin Programin e Trajnimit të Gjuhës SCR (ku është e nevojshme) ¡ Ndjekin dhe kryejnë studimet e zgjedhura post-diplomike ¡ Përmbushin obligimin e punësimit të pandërprerë trevjeçar në Administratën Publike të Kosovës, pas kthimit Përzgjedhja do të zhvillohet në tre faza të cilat përfshijnë: ¡ Përzgjedhja e CV-ve dhe Letrave të Motivimit ¡ Testet me shkrim (i njohjes së gjuhës Angleze, njohjes së përgjithshme për BE-në, vlerësimi verbal dhe numerik) ¡ Intervistë nga paneli i akademikëve europianë dhe përfaqësuesve nga ZKNE dhe AKZHEI Femrat dhe përfaqësuesit e minoriteteve fuqimisht inkurajohen të aplikojnë. Formularët e aplikimit dhe dokumentet tjera përcjellëse do të mund të shkarkohen nga interneti, në web faqen vijuese www.ycskosovo.eu duke filluar nga 11 janar 2010. Informatat shtesë mbi Rregullat e Skemës, Procedurat dhe Kriteret e përzgjedhjes poashtu do të jenë online nga data e njejtë. Ky është vetëm para-lajmërim për të informuar aplikantët potencial për hapjen e ardhshme të ftesës për aplikim. Aplikimi ende nuk është hapur. Për më shumë informata www.ycskosovo.eu Vërejtje: Zbatimi i këtij programi varet nga mundësia e financimit nga BE, menaxhuar nga Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Europian në Kosovë “Skema e Bursave të BE-së – Raundi VI” është projekt i financuar nga BE, menaxhuar nga ZNKE dhe zbatuar nga SOFRECO SA.


E premte, 8 janar 2010

MARKETING 17

BLEJ DHE FITO Me rastin e 10 vjetorit dhe festave të fundvitit, IPKO ka përgatitur për ju shumë dhurata . Bleni njërin nga shërbimet tona dhe jtoni SIM kartelë apo dhurata të tjera. Poashtu, nëse bleni një shërbim në vlerë prej 9.95 EURO e më shumë, ju jtoni 25 % LIRIM në shërbimin e dytë në vlerë deri në 20 EURO.

Nxitoni, vizitoni dyqanin apo tendën më të afërt të IPKO’s.


18 BOTA

E premte, 8 janar 2010

Sulm kundër koptëve të krishterë në Egjipt Forcat egjiptiane të sigurisë kanë filluar dje aksionin për të kapur personat e armatosur, të cilët hapën zjarr në drejtim të një turme të besimtarëve në jug të Egjiptit, duke vrarë shtatë prej tyre. Aksioni u krye në kohën kur besimtarët po

largoheshin nga mesha e mesnatës, e cila u organizua me rastin e Kërshëndellave kopte. Sulmi ndodhi në qytetin Nag Hamadi, në provincën Qena, rreth 64 kilometra nga Luksori. Ministria e Brendshme e Egjiptit theksoi se sulmi i cili ndodhi

të mërkurën pak para mesnatës, me gjasë ka qenë hakmarrje për shkak të dhunimit të një femre myslimane në nëntor të vitit të kaluar, nga një mashkull i krishterë. Në kumtesën e ministrisë u theksua se dëshmitarët okularë kanë identifikuar kryesue-

sin e sulmuesve. Shefi për siguri në provincën Qena, Mahmoud Gohar, theksoi se pjesëtarët e sigurisë kanë identifikuar kryesuesin e sulmuesve, një kriminel të njohur, por i cili ende nuk është arrestuar. Gohar theksoi se në qytet dhe në fshatrat përreth

Acari kaplon Europën

Ministri i Jashtëm i Jemenit, Abu Al Qirbi, tërhoqi disa vija të kuqe, kur bëhet fjalë për aleancën e vendit të tij me Washingtonin, duke theksuat se Jemeni mirëpret për trajnim, inteligjencë dhe përkrahje logjistike forcat amerikane dhe ato ndërkombëtare. “Por jo në ndonjë kapacitet tjetër. Jemenitët janë tejet të ndjeshëm kur bëhet fjalë për praninë e forcave të huaja luftarake në vendin e tyre”, theksoi Qirbi.

Europa u kaplua dje nga temperatura tejet të ulëta, me Britaninë e cila po përgatitet për reshje të reja të borës, të cilat qysh më herët kanë shkaktuar kaos. Britania po përjeton dimrin më të ashpër në dekadat e fundit. Me miliona britanikë edhe dje u përballen me një mot të ftohtë, i cili ka paralizuar trafikun dhe ka goditur rëndë ekonominë britanike të zhytur në recesion. Edhe pjesët tjera të Europës u goditën rëndë, me temperaturat tejet të ulëta të cilat vështirësuan trafikun anembanë kontinentit. Norvegjia ishte një prej shteteve me temperaturat me të ulëta, me ç’rast temperatura në qytetin qendror Roeros ra në minus 41 gradë celsius. Në Francë, dy të rinj kanë

Në momentin kur Jemeni po shndërrohet në një front të ri kundër terrorizmit, udhëheqësit e këtij vendi dëshirojnë të qartësojnë një gjë: ky vend nuk synon të shndërrohet në një Irak apo Afganistan të dytë, me mijëra ushtarë të stacionuar amerikanë në territorin e vet. Ministri i Jashtëm i Jemenit, Abu Al Qirbi, tërhoqi disa vija të kuqe, kur bëhet fjalë për aleancën e vendit të tij me Washingtonin, duke theksuat se Jemeni mirëpret për trajnim, inteligjencë dhe përkrahje logjistike forcat amerikane dhe ato ndërkombëtare. “Por jo në ndonjë kapacitet tjetër. Jemenasit janë tejet të ndjeshëm kur bëhet fjalë për praninë e forcave të huaja luff tarake”, theksoi Qirbi. Ai nënvizoi se forcat jemenase të sigurisë do të mbesin nën komandën e Jemenit, pa ndonjë autoritet të përbashkët me amerikanët. Këto komente ai i bëri në momentin kur forcat jemenase të sigurisë vazhduan gjuetinë kundër Mohammed

Clinton: Me zhvillim kundër terrorizmit

Sekretarja amerikane e Shtetit, Hillary Clinton, bëri thirrje për ndihma më të fuqishme të SHBA-së në fushën e zhvillimit, duke theksuar se këto ndihma janë vitale për sigurinë globale dhe atë të SHBA-së, në momentin kur po forcohet kërcënimi nga ekstremizmi. “Ne nuk mund të ndalim terrorizmin apo të mposhtim ideologjitë e ekstremizmit të dhunshëm, kur me qindra miliona të rinj anembanë botës nuk shohin ndonjë ardhmëri, për shkak të mungesës së vendeve të punës”, theksoi Clinton. Ajo shtoi se nuk mund të promovohet një botë më e sigurt dhe

më demokratike, kur një e treta e njerëzimit jeton në kushte, të cilat ofrojnë pak mundësi për të ndërtuar një ardhmëri më të mirë për ta dhe fëmijët e tyre. Clinton më tutje theksoi se strategjia e re për zhvillim, për të cilën po angazhohet presidenti Barack Obama, më shumë bazon në partneritet, e jo në patronazh. “Në të kaluarën, ne nganjëherë kemi diktuar zgjidhjet nga larg, shpesh duke mos qenë të pranishëm në terren. Vëmendja duhet të përqendrohet tek investimet për femrat në gjithë botën. Femrat janë një prej burimeve më të pashfrytëzuara në botë”, nënvizoi Clinton.

humbur jetën si pasojë e një aksidenti në Orne, në veriperëndim të vendit, ndërsa një ngasës i autobusit ka humbur jetën në Spanjë, si pasojë e një aksidenti në rajonin perëndimor Charente. Aeroporti ndërkombëtar në Dablin u mbyll për qarkullim, ndërsa reshjet e mëdha të borës shkaktuan vonesa dhe anulim të fluturimeve në aeroportin Schipol në Amsterdam. Edhe në aeroportin Gatwick në Londër u anuluan më shumë se 400 fluturime, pasi që bora kishte mbuluar pistat. Në ndërkohë, reshjet e rrëmbyeshme të shiut kanë goditur disa pjesë të Italisë, ndërsa zyrtarët frikësohen se lumi Tiber, gjatë ditëve në vijim mund të kërcënojë Romën.

janë shtuar masat e sigurisë dhe se janë vendosur në rajon, për shkak të ngritjes së tendosjeve në radhët e komunitetit të krishterë. Ai theksoi se një turmë e krishterëve të hidhëruar ka shkatërruar dy automjete të policisë menjëherë pas sulmit.

Al Hanaqut, udhëheqësit të dyshuar të një qelize të Al Qaidës, për të cilën besohet se kishte përgatitur sulme kundër ambasadës amerikane dhe misioneve të tjera të huaja në Jemen. Përderisa forcat vazhduan kërkimin në rajonin malor të Arhabit, në verilindje të Sanaas, ku ai është strehuar, zyrtarët vazhduan negociatat me udhëheqësit e fiseve lokale, duke e kërkuar dorëzimin e Al Hanaqut. Washingtoni dhe Sanaa ende janë duke bërë vlerësime se sa larg mund të shkojë partneriteti i tyre i ri i intensifikuar në luftën kundër Al Qaidës, pjesëtarët e së cilës organizatë kanë lëshuar rrënjë në rajonet malore të këtij shteti të varfër arab. Personeli ushtarak nga SHBA-ja dhe nga shtetet e tjera perëndimore tani gjendet në Jemen, ku po ndihmon në trajnimin e njësive antiterroriste të Jemenit, e në anën tjetër SHBA-ja dhe Britania kanë shtuar ndihmat për këtë vend, duke derdhur me miliona dollarë për të ndihmuar në ndërtimin e forcave të sigurisë. Qeveria e Jemenit është dobësuar nga luftërat, varfëria dhe nga keqqeverisja dhe korrupsioni në radhët e veta. Autoriteti qendror pothuajse nuk ekziston jashtë kryeqytetit, me fiset e armatosura të cilat kontrollojnë një pjesë të madhe të territorit. Pjesa më e madhe e fiseve kanë qëndrim armiqësor ndaj qeverisë dhe shumë prej tyre strehojnë luff tëtarët e Al Qaidës. SHBA-ja thekson se grupi që vepron në Jemen, i njohur me emrin Al Qaida në Gadishullin e Arabisë, ka trajnuar dhe ka armatosur nigerianin 23-vjeçar, të akuzuar se ka tentuar të hedhë në ajër aeroplanin amerikan, i cili ditën e Kërshëndellave aterroi në Detroit. Këtë javë, SHBA-ja dhe shtetet tjera perëndimore mbyllën përkohësisht ambasadat e tyre në Saana, për shkak të frikës nga sulmet e mundshme terroriste. Ky hap u kritikua nga Al Qirbi. “Ishte ky vendim i gabuar. Mbyllja e ambasadave, për të reaguar ndaj kërcënimeve, shkon në favor të terroristëve”, tha Qirbi. Ai gjithashtu kritikoi edhe vendimin e Barack Obamës për të ndalur lirimin e shtetasve të Jemenit, të cilët po mbahen në burgun Guantanamo, për shkak të frikës se ata mund të përfshihen sërish në aktivitete terroriste. “Qeveria dëshiron që shtetasit jemenas

JEMENI TE BEHE

t’i dorëzohen asaj dhe ne do të përndjekim të gjithë ata, të cilët kryejnë krime”, theksoi Qirbi. Ai më tutje shtoi se SHBAja duhet të përqendrohet në forcimin e forcave të sigurisë së Jemenit. Mosbesimi ndaj SHBA-së është mjaft i madh në mesin e 22 milionë banorëve të Jemenit, ndërsa presidenti i vendit, Ali Abdullah Saleh, varet edhe nga ndihma e konservatorëve islamikë, përfshirë këtu edhe disa prej tyre në radhët e ushtrisë, të cilët e kundërshtojnë aleancën e ngushtë me amerikanët në luftën kundër Al Qaidës. “Jam i sigurt se përvoja e Perëndimit në Irak, Afgani-


BOTA 19

E premte, 8 janar 2010

Al Qaida pĂŤrgjegjĂŤse pĂŤr vrasjen e agjentĂŤve tĂŤ CIA-s Dega e Al QaidĂŤs nĂŤ Afganistan ka marrĂŤ pĂŤrsipĂŤr pĂŤrgjegjĂŤsinĂŤ pĂŤr sulmin e javĂŤs sĂŤ kaluar kundĂŤr njĂŤ baze amerikane nĂŤ Afganistan, me ç’rast njĂŤ agjent i dyďŹ shtĂŤ, i shndĂŤrruar nĂŤ sulmues vetĂŤvrasĂŤs, vrau shtatĂŤ agjentĂŤ tĂŤ CIA-s. Al Qaida

theksoi se ky sulm ishte hakmarrje pĂŤr udhĂŤheqĂŤsit e vrarĂŤ tĂŤ kĂŤsaj organizate.“Ai aktivizoi bombĂŤn e tij, tĂŤ fshehur nga sytĂŤ e tĂŤ pafeve, gjatĂŤ takimit me pjesĂŤtarĂŤt e shĂŤrbimeve amerikane dhe jordaneze tĂŤ inteligjencĂŤsâ€?, theksoi Mustafa Abul Yazid,

kryesues i Al QaidĂŤs nĂŤ Afganistan, nĂŤ porosinĂŤ e publikuar dje nĂŤ njĂŤ faqe tĂŤ internetit, e cila shfrytĂŤzohet nga organizatat e lidhura me Al QaidĂŤn. Ish-zyrtarĂŤt pĂŤr inteligjencĂŤ kanĂŤ theksuar se Khalil Al Balavi, njĂŤ mjek, ishte rekrutuar nga shĂŤrbimi

jordanez i inteligjencĂŤs, me qĂŤllim qĂŤ tĂŤ inďŹ ltrohej nĂŤ radhĂŤt e Al QaidĂŤs dhe tĂŤ talebanĂŤve.Balavi ndĂŤrmori sulmin nĂŤ brendi tĂŤ bazĂŤs Chapman, njĂŤ kompleks i fortiďŹ kuar nĂŤ provincĂŤn Khost, nĂŤ kuďŹ jtĂŤ juglindorĂŤ tĂŤ Afganistanit me Pakista-

nin.“Ai ĂŤshtĂŤ hakmarrĂŤ pĂŤr martirĂŤt tanĂŤ. Ă‹shtĂŤ hakmarrĂŤ pĂŤr Beitullah Mehsudin dhe udhĂŤheqĂŤsit tjerĂŤâ€?, shtoi Yazid. Mehsud, udhĂŤheqĂŤs i talebanĂŤve nĂŤ Pakistan, ĂŤshtĂŤ vrarĂŤ nga njĂŤ raketĂŤ amerikane nĂŤ gusht tĂŤ vitit tĂŤ kaluar.

I NUK DESHIRON ET IRAK I DYTE 6HQDWRUL&KULV'RGG WÇUKLTHWQJDSROLWLND $OHDWÇWGHPRNUDWÇWÇSUHVLGHQWLWDPHULNDQ%DUDFN 2EDPDSDWÇQQMÇILOOLPPMDIW WÇNHTWÇYLWLW]JMHGKRUPH WÇUKHTMHQ QJD SROLWLND WÇ VHQDWRUÇYHGHPRNUDWÇWÇ SURILOLWWÇODUWÇWÇUKHTMHNÇWR WÇFLODWPXQGWÇUUH]LNRMQÇ VKXPLFÇQHGHPRNUDWÇYH QÇVHQDWVLGKHDJMHQGÇQ HW\UH 6HQDWRULGHPRNUDW &ULVWRSKHU'RGGNU\HVXHV L .RPLWHWLW WÇ VHQDWLW SÇU EDQNDNXPWRLVHDLQXNGRWÇ NDQGLGRKHWSÇUUL]JMHGKMHQÇ QÇQWRUGXNHHOÇQÇ2EDPÇQ

SDQMÇDOHDWWÇIXTLVKÇPQÇ :DVKLQJWRQ p§VKWÇN\PRPHQWLSÇU WoX WÇUKHTXUq GHNODURL 'RGGSDUDJD]HWDUÇYHWÇ WXEXDUSDUDVKWÇSLVÇVÇWLM QÇ&RQQHFWLFXW 'HPRNUDWÇW PH VKXPLFÇQHW\UHQÇVHQDWGKH GKRPÇQHSÇUIDTÇVXHVYH QÇ ORMÇ JMDWÇ ]JMHGKMHYH QÇ QÇQWRU VKSUHVRMQÇ VH ODUJLPLL'RGGLWGRWoLXQGLKPRMÇDW\UHTÇWÇUXDMQÇ XOÇVHQHWLMQÇVKWHWLQWÇFLOLQ2EDPDHILWRLELQGVKÇP

*MHUPDQLDKHWRQDNWLYLWHWHW H&,$VQÇWHUULWRULQJMHUPDQ

stan dhe Pakistan, ĂŤshtĂŤ njĂŤ gjĂŤ e vlefshme, nga e cila mund tĂŤ mĂŤsojmĂŤ se intervenimi i drejtpĂŤrdrejtĂŤ komplikon gjĂŤratâ€?, ka theksuar Saleh. John Brennan, kĂŤshilltari kryesor i ObamĂŤs pĂŤr antiterrorizĂŤm, ka theksuar ketĂŤ javĂŤ se SHBA-ja nuk ĂŤshtĂŤ duke folur pĂŤr stacionimin e forcave luftarake nĂŤ Jemen. NĂŤ ďŹ llim tĂŤ javĂŤs, forcat jemenase tĂŤ sigurisĂŤ tentuan tĂŤ kapin Al Hanaqin, pas sulmit tĂŤ ndĂŤrmarrĂŤ kundĂŤr konvojit tĂŤ tij. Al Hanaq u arratis, por gjatĂŤ pĂŤrleshjes u vranĂŤ dy luftĂŤtarĂŤ tĂŤ tij. Besohet se nĂŤ Jemen

janĂŤ duke operuar disa qindra luftĂŤtarĂŤ tĂŤ Al QaidĂŤs, pĂŤrfshirĂŤ kĂŤtu veteranĂŤ tĂŤ huaj nga luftĂŤrat nĂŤ Irak dhe Afganistan. NĂŤ mesin e kryesuesve janĂŤ edhe dy militantĂŤ saudit, tĂŤ liruar para disa viteve nga burgu Guantanamo. Aksionet e fundit tĂŤ qeverisĂŤ kundĂŤr militantĂŤve kanĂŤ pasqyruar edhe natyrĂŤn e ndjeshme tĂŤ bashkĂŤpunimit me SHBA-nĂŤ, pas raportimit nga ana e medieve se gjatĂŤ sulmeve kundĂŤr Al QaidĂŤs janĂŤ shfrytĂŤzuar edhe aeroplanĂŤt dhe raketat amerikane. ZyrtarĂŤt amerikanĂŤ nuk i kanĂŤ konďŹ rmuar kĂŤto raporte, ndĂŤrsa Jemeni ka

theksuar se kÍto sulme janÍ ndÍrmarrÍ nga forcat e veta ajrore, me ndihmÍn e inteligjencÍs tÍ ofruar nga amerikanÍt. Al Qirbi insistoi se nuk ekziston ndonjÍ marrÍveshje, e cila amerikanÍve do t’iu lejonte qÍ tÍ shfrytÍzojnÍ forcat e veta ajrore nÍ territorin e Jemenit. NÍ KonferencÍn ndÍrkombÍtare, e cila mÍ 27 janar ÍshtÍ ftuar nga Britania, do tÍ diskutohet pÍr rrugÍt pÍr tÍ luftuar Al QaidÍn nÍ Jemen. Al Qirbi theksoi se shpreson se nÍ KonferencÍn nÍ LondÍr vendit tÍ tij do t’i ofrohen ndihma. (AP)

QÇ]JMHGKMHWSUHVLGHQFLDOH QÇYLWLQ .XPWHVDH 'RGGLWSDVRLYHWÇPQMÇGLWÇ SDVLTÇVHQDWRULGHPRNUDW QJD'DNRWD9HULRUH%\URQ 'RUJDQNXPWRLVHQXNGR WÇV\QRMÇHGKHQMÇPDQGDW WMHWÇUQÇVHQDWGXNHVKWXDU JMDVDWHUHSXEOLNDQÇYHTÇWÇ VLJXURMQÇXOÇVHQHWLMJMÇTÇ GRWÇIRUFRQWHDIWÇVLQÇHUHSXEOLNDQÇYHSÇUWÇEOORNXDU DJMHQGÇQH2EDPÇV 6RWGHPRNUDWÇWQÇVHQDWNXUDW\UHLXEDVKNRKHQ HGKHG\VHQDWRUÇWÇSDYDUXU WÇFLOÇWVKSHVKMDQÇDOHDWÇWÇ W\UHNDQÇVKXPLFÇQHQHYRMVKPHSUHMYRWDYHQÇ VHQDWLQPHXOÇVHSÇUWÇ WHMNDOXDUWDNWLNDW]YDUULWÇVH WÇUHSXEOLNDQÇYH

(ULN3ULQFHLFLOLNDIRUPXDU NRPSDQLQÇ%ODFNZDWHUPH ĂƒoUDVWXWKHNVXDVH3ULQFH NDWUDMQXDUHNLSLQH&,$V 0ÇWXWMHXWKHNVXDVHHNLSL L&,$VQXNNLVKWHQMRIWXDU DVTHYHULQÇJMHUPDQHHDV VWDFLRQLQH&,$VQÇ+DPEXUJSÇUDNWLYLWHWHWHYHWD QÇNÇWÇT\WHW0ÇWXWMHX WKHNVXDVHHNLSLNDSÇUFMHOOÇ GLVDMDYÇ'DUND]DQOLQSDUD VHWÇMHSHMXUGKULTÇDNVLRQL WÇQGÇUSULWHW *HRUJH/LWWOH]ÇGKÇQÇVL &,$VQÇ9LUJLQLDQXNSUDQRL WÇNRPHQWRMÇNÇWÇUDVW(GKH SVHN\DUWLNXOOXSXEOLNXDQÇ GKMHWRUSURNXURUÇWQÇ+DPEXUJWHNNHWÇMDYÇPRUÇQ YHQGLPLQSÇUWDVKT\UWXDU UDVWLQGHNODURL]ÇGKÇQÇVLL $XWRULWHWHW QÇ *MHUPDQL QLW\)DLU&,$NLVKWHGÇUJX- SURNXURULVÇ9LOKHO0RHOOHUV NDQÇILOOXDUKHWLPHWQÇOLGKMH DUDJMHQWÇSÇUWÇYÇQÇQÇ p%ÇKHW IMDOÇ SÇU QMÇ PHUDSRUWLQHSXEOLNXDUQÇ VKÇQMHVWÇU0DKPRXQ'DU- YOHUÇVLPWÇSÇUJMLWKVKÇP QMÇUHYLVWÇDPHULNDQHVH ND]DQOLQ QMÇ EL]QHVPHQ $NWXDOLVKWSRIODVLPYHWÇP QMÇHNLSL&,$VNLVKWHYÇQÇ PHVKWHWÇVLJMHUPDQHPH SÇUQMÇDUWLNXOOWÇSXEOLNXDU QÇVKÇQMHVWÇUQMÇSMHVÇWDU SUHMDUGKMHQJD6LULD QÇJD]HWÇQXNMHPLGXNH WÇG\VKXDUWÇ$O4DLGÇVQÇ 'DUNDQ]DQOLÇVKWÇDNX]X- ]KYLOOXDU KHWLPH SÇU WÇ +DPEXUJSDVVXOPHYHWÇ DUQJD6SDQMDVHNDTHQÇ G\VKXDUWÇQMRKXUDSRWÇ VKWDWRULW2SHUDFLRQL SMHVÇWDUL$O4DLGÇVGKHVH SDQMRKXUqWKD0RHOOHUV QXN ÇVKWÇ PDWHULDOL]XDU NDTHQÇLDIÇUWPHUUÇP$L VKWRL VH PDGMH HGKH DVQMÇKHUÇ NDQÇ QMRIWXDU E\HVLWHVKWDWRULWWÇFLOÇW QÇVHUUÇILPLGÇVKPRKHWVL ]\UWDUÇW NDQÇMHWXDUGKHVWXGLXDUQÇ LYÇUWHWÇSURNXURUÇWGXKHW 1Ç ED]Ç WÇ UDSRUWLW WÇ +DPEXUJ WÇYOHUÇVRMQÇVHDEÇKHWIMDOÇ SXEOLNXDUQÇUHYLVWÇQ9D$UWLNXOOLSÇUTHQGURKHWQÇ SÇUQGRQMÇNULPDSRMR


20 MARKETING

E premte, 8 janar 2010

REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIKA OF KOSOVA

REPUBLIKA E KOSOVËS/ REPUBLIKA KOSOVA/ REPUBLIKA OF KOSOVA

AGJENSIONI KOSOVAR KUNDËR KORRUPSIONIT AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE NA KOSOVU KOSOVO ANTI-CORRUPTION AGENCY

AGJENSIONI KOSOVAR KUNDËR KORRUPSIONIT AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE NA KOSOVU KOSOVO ANTI-CORRUPTION AGENCY

KONKURS Titulli i postit: Organizata: Shifra e postit: Koeficienti i postit:

Zyrtarë i Lartë për Buxhet dhe Financa Agjencia Kosovare kundër Korrupsionit- Departamenti i Administratës Divizioni për Shërbime të Përgjithahme DSHA- 4.05 8

Naziv pozicije: Organizacija: Šifra pozicije: Koeficijent pozicije:

Viši službenik za Budžet i Finansije Kosovska Agencija Protiv Korupcije - Odeljenje za Administrativnu Službu Divizija za Opštu Službu OAS - 4.05 8

Zadaci i odgovornosti: Detyrat dhe përgjegjsitë: Zyrtari i Lartë për Buxhet dhe Financa nën udhëheqjen dhe mbikëqyrjen e Shefit të Divizionit për Shërbime të Përgjithshme, ushtron përgjegjsitë e mëposhtme: x Raportimin financiar dhe të buxhetit duke përfshirë hartimin e raporteve financiare siç kërkohet me Ligjin mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë dhe në pajtim me rregullat financiare të Thesarit; x Mbajtja e llogarive të plota dhe të sakta të të gjitha transaksioneve financiare; x Siguron plotësimin e të gjitha obligimeve të organizatës buxhetore, duke përfshirë këtu pagesën me kohë të të gjitha faturave për realizimin e procedurave të prokurimit dhe pagesave të tjera në emër të Agjencisë, x Vendosjen e sistemit informativ dhe procedurave për të monitoruar secilin proces të shpenzimeve (nga inicimi deri te pagesa e faturave) dhe koordinimi i kalimit të urdhrave për zotim e pagesë dhe të dokumenteve të tjera nga zyrtarët autorizues, te Zyrtari i Lartë për Prokurim, certifikuesi dhe deri te Departamenti i Thesarit (në rastet kur kërkohet), x Siguron se organizata buxhetore do të respektojë të gjitha qarkoret e buxhetit dhe udhëzimet administrative lidhur me hartimin dhe ekzekutimin e buxhetit dhe informimin e Drejtorit për veprimet që kërkohen për ta përgatitur buxhetin; x Hartimi dhe dorëzimi i projekt-buxhetit të propozuar të organizatës buxhetore dhe kërkesat për ndarje buxhetore; x Kryen edhe detyra të tjera në pajtim me Ligjin mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë dhe në pajtim me rregullat financiare të Thesarit dhe detyra të tjera me kërkesën e Drejtorit të Departamentit për Administratë dhe Shefit të Divizionit për Shërbime të Përgjithshme.

Viši Službenik za Budžet i Finansije pod rukovodstvom i nadgledanjem Rukovodioca Divizije za Opštu Službu, obavlja sledeće poslove: x x x x

x x x

Finansijsko i budžetsko izveštavanje obuhvatajući pripremu finansijskih izveštaja shodno zakonu o upravljanju javnim finansijama, odnosno odgovornosti shodno finansijskim pravilima trezora, Vođenje potpunih i tačnih računa svih finansijskih transakcija, Obezbeđuje ispunjenje svih obaveza budžetske organizacije, obuhvatajući blagovremenu isplatu svih računa za ostvarivanje postupaka nabavke i ostalih isplata na ime agencije, Uspostavljanje informativnog sistema i postupaka za nadgledanje procesa troškova (od iniciranja do isplata računa) i koordinacija prebacivanja prihoda za obećane isplate i ostale dokumentacije od strane ovlašćenih službenika, Višeg Službenika za Nabavku, nadležnog lica i do Odeljenja Trezora (u slučaju kada se zahteva), Obezbeđuje da buđetska organizacija poštuje sve okvire buđeta, kao i administrativna uputstva u vezi obrade i realizacije buđeta, obaveštavajući direktora za postupke vezane o zahtevanim pripremama za buđet; Priprema i predaje predloženi nacrt budžeta budžetske organizacije i potraživanja za podelu budžeta, Obavlja i druge poslove shodno zakonu o upravljanju javnim finansijama i odgovornostima shodno finansijskim pravilima trezora, odnosno i druge poslove po nalogu Šefa Odeljenja za Administrativnu Službu i Rukovodioca Divizije za Opštu Službu.

Potrebne kvalifikacije: Kualifikimet e nevojshme: x Kandidati duhet të ketë përgatitje universitare drejtimi në ekonomi, financa, biznes apo të ngjashme ; x Kandidati duhet të ketë përvojë pune në profesion. x Kandidati duhet të ketë njohuri të mira në lidhje me buxhetin dhe financat, dhe të parimeve buxhetore. x Kandidati duhet të ketë njohuri të mira në lidhje me legjislacionin në fuqi dhe x Kandidati duhet të jetë në gjendje të punojë nën trysni, të ketë etikë të lartë të punës dhe shkallë të lartë integriteti. x Kandidati duhet të jetë i gatshëm ose e gatshme të punojë jashtë orarit nëse është e nevojshme, x Të jetë banor i përhershëm i Kosovës, x Posedimi i patentë shoferit është i dëshirueshëm, x Njohja e punës me kompjuter word-i, Excell-i , interneti, përpunimi i tekstit dhe përgatitja e raporteve buxhetore e prezantimeve janë të domosdoshme, x Kërkohet njohuri e shkëlqyer e gjuhës shqipe dhe /ose e gjuhës serbe, ndërsa njohja e gjuhës angleze është përparësi. Titulli i postit: Organizata: Shifra e postit: Koeficienti i postit:

Zyrtarë i lartë për Pranim/Logjistikë Agjencia Kosovare kundër Korrupsionit- Departamenti i Administratës Divizioni për Shërbime të Përgjithshme DSHA- 4.06 8

Detyrat dhe përgjegjsitë: Zyrtari për logjistikë nën udhëheqjen dhe mbikëqyrjen e Drejtorit të Departamenti të Administratës dhe Shefit të Divizionit për Shërbime të Përgjithshme, ushtron përgjegjsitë e mëposhtme: x Administron depon e Agjencisë dhe kryen veprimet e nevojshme sipas rregullave në fuqi për hyrjet e daljet dhe ruajtjen e materialeve, pajisjeve etj, duke dokumentuar çdo veprim sipas rregullave të administruara nga Zyra e Buxhetit dhe Financave; x Mbanë dhe administron inventarin e pajisjeve, mobilieve, mjeteve, e automjeteve të Agjencisë në përputhje me rregullat dhe procedurat përkatëse; x Në bashkëpunim me zyrtarët e tjerë të Agjencisë në përgatitjen e udhëzimit për përdorimin, mirëmbajtjen dhe administrimin e mirë të pajisjeve të Agjencisë për miratim nga Drejtori i Agjencisë; x Organizon dhe drejton shërbimet e logjistikes dhe transportit për Agjencinë; x Kujdeset për mirëmbajtjen dhe sigurinë e objektit të Agjencisë; x Kujdeset për sigurimin e shërbimeve (furnizimit me energji elektrike, mirëmbajtje, pastrim, gjenerator dhe të tjera); x Bënë raportet në lidhje me hyrjet dhe daljet e mallrave, dhe mbanë dokumentacionin e nevojshëm dhe lidhjet me sektorin e financës sipas rregullave të caktuara; x Realizon hyrjet dhe daljet e materialeve dhe të pajisjeve të punës së Agjencisë; x Mbështetë të gjitha Departamentet e Agjencisë në organizim të konferencave dhe prezantimeve; x Kryen edhe punë të tjera teknike me kërkesën e Drejtorit të Departamentit të Administratës dhe Shefit të Divizionit për Shërbime të Përgjithshme. Kualifikimet e nevojshme:

x

Kandidati/ja duhet të ketë përgatitje universitare drejtimi ekonomi, drejtësi apo të ngjashme;

x

Kandidati/ja duhet të këtë përvojë punë

x x x x x x

Kandidati/ja duhet të këtë patentë shoferi. Kandidati/ja duhet të jetë në gjendje të punojë nën trysni, të ketë etikë të lartë të punës dhe shkallë të lartë integriteti. Kandidati duhet të jetë i gatshëm ose e gatshme të punoj jashtë orarit nëse është e nevojshme, Të jetë banor i përhershëm i Kosovës, Njohja e punës me kompjuter Vorld-i, Excell-i , interneti, përpunimi i tekstit dhe përgatitja e raporteve buxhetore e prezantimeve janë të domosdoshme, Kërkohet njohuri e shkëlqyer e gjuhës shqipe dhe /ose e gjuhës serbe, ndërsa njohja e gjuhës angleze është përparësi.

INFORMATAT E PËRGJITHSHME PËR TË GJITHË KANDIDATËT Kohëzgjatja e kontratës për të gjitha postet është 3 vjet me periudhë provuese tremujore dhe me mundësi vazhdimi. Agjensioni Kosovar i Kundëkorrupsionit ofron mundësi të barabarta punësimi dhe mirëpret kërkesat e pjesëtarëve të komuniteteve jo shumicë dhe të femrave. Politika e punësimit të drejtë të gjitha komuniteteve të Kosovës, do të zbatohet në strukturën e stafit të Agjensionit. Kandidatët e përzgjedhur do t’i nënshtrohen një testimi me shkrim, në intervistë do të ftohen vetëm kandidatët të cilët tregojnë rezultatet në testim me shkrim. PROCEDURA E KONKURIMIT Formulari për konkurrim mund të merret në recepcionin e ndërtesës së Agjensionit Kosovarë Kundërkorrupsionit në Prishtinë (rruga”Bajram Kelmendi” nr. 31). Formulari zyrtar i konkurrimit duhet të dorëzohet së bashku me letër motivimin dëshminë për kualifikimin shkollor, specializimin, kurset e ndjekura, përvoja e punës dhe dy referenca. Përdorimi i formularit të gabueshëm dhe të pakompletuara me të dhënat e kërkuara, si dhe me te dhëna të paraqitura me vonesë, do të konsiderohet i pavlefshëm. Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e publikuar në shtypin ditor. Kërkesat e dërguara pas datës së fundit për aplikim nuk do të merren parasysh ndërsa kërkesat e pakompletuara nuk do te shqyrtohen.

x x x x

Kandidat treba da ima univerzitetsku spremu, smer: ekonomija, finansije, biznis ili sl., Kandidat treba da ima radno iskustvo u profesiji, Kandidat treba da ima dobro znanje u vezi sa budžetom i finasijama i budžetskim principima, Kandidat treba da je upoznat sa pravilnicima na snazi i

x

Kandidat treba da bude u stanju da radi pod pritiskom, da ima visoku etiku o radu i visoki stepen integriteta, Kandidat treba da je spreman ili spremna na rad posle radnog vremena po potrebi, Treba da bude stalni stanovnik Kosova, Posedovanje vozačke dozvole je poželjno, Poznavanje rada na kompjuteru: word, excel, internet, obrada tekstova i priprema budžetskog izveštaja i njegovo predstavljanje je takođe potrebno, Zahteva se odlično poznavanje albanskog ili srpskog jezika, dok je poznavanje engleskog jezika prednost.

x x x x x

Naziv pozicije: Organizacija: Šifra pozicije: Koeficijent pozicije:

Viši zvaničnik za logistiku Agencija za borbu Protiv Korupcije na KosovuDepartman Administracije-Divizija za Opšte poslove DSHA-4.06 8

Zadaci i obaveze: Zvaničnik za logistiku pod rukovodstvom i pod nadzorom Direktora Departmana Administracije i Šefa Divizije za Opšte poslove,vrši sledeće odgovornosti : x Vodi administraciju magacina Agencije i obavlja neophodne radnje po pravilnicima na snazi za ulaz i izlaz, i čuvanje materijala ,opreme i dr.,dokumentujući da su sve radnje u skladu sa administrativnim propisima od strane Kancelarije za Buđet i Finansije; x Vodi administraciju inventara i opreme,nameštaja,o sredstvima, vozilima Agencije u skladu odgovarajućim pravilnicima i procedurama; x U saradnji sa ostalim zvaničnicima priprema uputstva za upotrebu,održavanje i dobru administraciju sredstava, radi odobrenja od strane Direktora Agencije; x Brine se o održavanju i bezbednosti objekta Agencije; x Brine se o obezbeđenju usluga (snabdevanje el.energijom,održavanju,čistoći,generatoru i dr) x Dostavlja izveštaje u vezi ulaza i izlaza robe i vodi potrebnu dokumentaciju i veze sa finansijskim sektorom,a po određenim regulativima; x Realizuje ulaze i izlaze materijala i opreme za rad Agencije; x Daje podrške svim Departmanima u organizaciji konferencija i prezentacija; x Vrši ostale tehničke poslove po zahtevu Direktora Departmana Administracije i šefa Divizije za Opšte poslove; Potrebne kvalifikacije: x Kandidat/kinja treba posedovati univerzitetsku diplomu, ekonomskog,pravnog smera ili sl.; x Potrebno je radno iskustvo; x Treba da poseduje vozačku dozvolu; x Da je spreman na rad pod pritiskom,da ima visoku radnu etiku i visok stepen integriteta; x Da je spreman/na na rad van radnog vremena ukoliko je potrebno; x Da je stalni stanovnik Kosova; x Da poznaje rad na kompjuteru: Word,Excel,Internetu, obradu tekstova i pripremi buđetskih izveštaja i prezentacija-su obavezni; x Zahteva se odlično poznavanje Albanskog jezika i/ili srpskog jezika,dok je poznavanje engleskog jezika prednost;

OPŠTE INFORMACIJE ZA SVE KANDIDATE Vreme trajanja ugovora za sve po1ožaje je tri godine, sa tromesečnim probmin periodom i uz mogučnost produženja. Kosovska agencija za borbu protiv korupcije pruža jednake mogućnosti zapoš1javanja i rado prihvata zahteve pnipadnika nevećinskih zajednica i žena. Politika pravednog zapoš1javanja svih zajednica na Kosovu sprovodiće se u strukturi osoblja Agencije. Izabrani kandidati će biti pozvani na pismeno testiranje,a na intervju će biti pozvani samo kandidati koji su položili pismeni tekst. PROCEDURA KONKURISANJA Obrazac za konkurisanje može se uzeti u recepciji zgrade Agencija za Borbu Protiv Korrupcije Na Kosovu u Prištini (Ulica ,,Bajram Kelmendi” 31.). Zvanični obrazac konkurisanja mora se dostaviti zajedno sa motivacionim pismom, dokazima o ško1skoj kvalifikaciji, o specijalizaciji, o pohadjanim kursevima, o radnom iskustvu i dve preporuke. Korišćenje pogrešnog obrazca, nekompletiran sa navedenim podacima, kao i podaci podneti sa zaka. šnjenjem, smatrat će se nevažećim. Konkurs ée biti otvoren 15 dana od dana objavijivanja u dnevnoj štampi. Zahtevi dostavljeni nakon isteka roka za konkurisanje neće se uzeti u obzir, a nekompletirani zahtevi neée biti razmatrani. Aplikacije kandidata koji pripadaju manjinskim zajednicama je poželjna.

Mirëpresim aplikimet e femrave dhe meshkujve nga të gjitha komunitetet e Kosovës. Kërkesa mund të dozohet në recepcionin e ndërtesës së Agjensionit Kosovarë Kundërkorrupsionit në Prishtinë (rruga”Bajram Kelmendi” nr. 31) ose me postë, si dhe në Zyrën e Personelit nr .09 kati i dytë. Për informata shtesë mundë të telefononi në telefonin: 038 248 563 lok 118.

Zahtev se može dostaviti u recepciji zgrade Agencija Za Borbu Protiv Korrupcije na Kosovo u Prištini ( Ul. ,,Bajram Kelmendi” 31.), ili putem pošte, kao i u kancelariji osoblja br. 9. Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 03 8-248563-118.


ARTE

E premte, 8 janar 2010

DUWÅ Redaktor: Arben Idrizi e-mail: arben.idrizi@gazetaexpress.com tel: 038 76 76 76 fax: 038 76 76 78

21

“Maqedonia shqiptare” Është botuar “Maqedonia shqiptare”, si një kundërpërgjigje ndaj “Enciklopedisë Maqedonase” të botuar nga ASHAM. Nijazi Muhamedi, autori i këtij vëllimi, ka theksuar se qëllimi nuk është për të kontestuar dikë, por për të shfaqur bashkëveprimin e popujve që jetojnë në këtë shtet. “Duke injoruar paktin e

intrigës së vazhduar, që trumbetohet si zgjidhje “civilizuese” dhe “konsensuale” ndërmjet rrufjanëve të të poshtëruarve dhe të poshtëruesve, mori mbështetje nisja për të dalë me një kundërpërgjigje mendjepeshuese më efektive dhe më përmbajtjesore ndaj një stive të molepsur të 300 zërave që poshtërojnë

shqiptarët dhe historinë e tyre në këtë enciklopedi”, ka thënë Muhamedi. Ai ka paralajmëruar vëllimin e dytë dhe të tretë të “Enciklopedisë së Maqedonisë Shqiptare”, që do të botohen gjatë vitit 2010 dhe kanë mbështetjen e shkencëtarëve dhe historianëve nga të gjithë profilet në Shqipëri dhe Maqedoni.

0HGDOMDHSDYDUÇVLVÇ Në Syrigonë të Mitrovicës, gjendet medalja e pavarësisë, të cilën ia kanë dhënë atdhetarit Hamit Haliti, kryetar i Qeverisë së Përkohshme Ismajl Qemali, për kontributin e dhënë në pavarësinë e Shqipërisë. Ai, bashkë me dy vëllezërit e tij, ishin pjesëmarrës në shpalljen e pavarësisë në Vlorë.

N

e Shqipërisë në vitin 1912 për Hamit Halitin dhe e ruajtur me fanatizëm nga familja e tij, gjendet edhe sot në shtëpinë e Sejdi Sak Halitit, në fshatin Syrigonë të Mitrovicës. Kjo familje ka rrëfyer për Express se si me fanatizëm kanë ruajtur këtë medalje të gjyshit të tyre, Hamitit, i cili bashkë me vëllezërit e tij kishte punuar për të çliruar Atdheun në vitin 1912, përderisa kishin marrë pjesë edhe në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë, më 28 nëntor 1912. Nipi i tij, Sejdi Haliti (1940) ka treguar se si familja e tij ka qenë gjithmonë shënjestër e pushtuesve serb. “Gjyshi, Hamiti dhe agallarët, Haliti dhe Lahu, kanë qenë luftëtarë të Isa Boletinit. Motra e tyre, Qamilja ka qenë gruaja e heroit kombëtar. Kulla e tyre në Syrigonë është bombarduar e djegur disa herë nga ushtria turke. Tre vëllezërit: Haliti, Hamiti, dhe Lahu kanë marrë pjese në luftërat e përgjakshme kundër sundimit turk dhe forcave ushtarake të pushtuesve serbë më 1910-1912”, thotë Sejdiu për Express. Haliti tregon se gjyshi i tij bashkë me 300 kosovarë, në krye me Isa

e tyre, Isa Boletinin, ishin krahu i djathtë i kryetarit të Qeverisë Përkohshme të Shqipërisë, Ismajl Qemailit. Ata kanë qenë edhe mbështetës të Qeverisë së Princ Vidit (1914), në luftën kundër forcave të Esat Pashë Toptanit. Në vitin 1916, ata u vendosën në Shkodër e prej andej në Podgoricë”. Sipas rrëfimit te Xha Sejdiut, bashkë me Halitin e Lahun, ka qenë edhe babai i tij, Sak Hamit Haliti, i cili atëherë ishte rreth 1617 vjeçar. “Pos agjallarëve të babait tim dhe babës, i cili atëherë ka qenë shumë i ri, në shoqërim të Isa Boletinit në Podgoricë kanë qenë edhe dhjetëra të tjerë”. Të gjithë ngjarjen Sejdiut ia ka rrëfyer babi i tij, përderisa ai tregon edhe ngjarjen se si kishte ndodhur vrasja e atdhetarëve shqiptarë. Ata ishin vrarë nga forcat malazeze. “Siç me ka rrefy baba im vrasja e gjyshit tim, Hamitit, Isa Boletinit, dy djemve te tij Halitit dhe Zahidit, dy nipave, Halitit e Jonuzit, dy miqve nga Radisheva, Hajdarit e Idrizit, dhe Niman Bales nga Isniqi, ka rrjedhur kështu: dy miqtë e tij nga Radisheva porsa kanë dalë nga shtëpia ku banonin janë vrare nga malazezët, të cilët kishin vënë pritë për rreth shtëpisë. Në përpjekje

hapur varret për të vrarët”, tregon ai historinë e babit të tij. Pasi ishte plagosur rëndë, Haliti kishte nxjerrë nga gjoksi medaljen e tij dhe ia kishte lënë amanet djalit të tij, Sakës që ta ruante si sytë ballit. “Merre këtë medalje dhe ruaje si sytë e ballit! Është shenjë dhe dëshmi për sakrificat që kemi bërë dhe gjakun qe kemi derdhun për Shqipërinë dhe lirinë e saj”, ishte amaneti që ai ia kishte lënë djalit të vet! Pas këtij amaneti ishte varrosur atdhetari. Medalja është ruajtur për 98 vjet nga gjyshja Duda, e cila ka qenë kushërirë e Isa Boletinit. Sejdiu rrëfen se medaljet janë ruajtur nga tërë familja, ndërkaq në luftën e fundit ato ishin ruajtur në gurët e Kalasë që banorët e kësaj ane e quajnë Gjytet. Sejdiu ka 70 vjet dhe është paralizuar para disa dite. “Medaljen e tregova për ju sepse është diçka që kam dashur ta bëj me kohë. Lutja e ime është që eshtrat e gjyshit tim të sillën në Kosovë, tek Kullat e Boletinit bashkë me eshtrat e atdhetarëve të tjerë që janë sakrifikuar për Shqipërinë”, përfundon Sejdi Sak Haliti rrëfimin e tij.


22

E premte, 8 janar 2010

Lili i shqetëson të shqetësueshmit Për librin «Maqedonia në darën e krizave» të autorit Ylber Lili Pas dështimit të shteteve totalitare dhe me demokratizimin e tyre u hap një mundësi e re për shprehje

të lirë të mendimit. Koha e re nxori në shesh shumë gazetarë, opinionistë, analistë të rinj, që informonin opinionin sipas aftësive dhe përcaktimeve të tyre në shoqëri. Mirëpo, siç ndodh gjithnjë, këto analiza shpeshherë ishin fryt i imagjinatës së tyre, ose në versio-

net e skajshme, fryt i interesave të tyre konkrete. Edhe gazetaria, ngjashëm me kategoritë e tjera profesionale publike, treguan dobësi ndaj korrupsionit... Ylber Lili një kohë të gjatë analizon zhvillimin e procesit politik e shoqëror të Maqedonisë në tërësi.

Ai, si në kohët e dikurshme me analizat e veta me siguri i shqetëson të shqetësueshmit. Për këtë guxim ai, madje u stolis me akuzën e personit të padëshirueshëm për Maqedoninë, pa asnjë argument, madje pa procedurë gjyqësore. Në librin e tij analitik, por edhe me

tharm publicistik, jepen argumente të detajuara që shpjegojnë ngecjet në ndërtimin e shtetit multietnik mbi baza demokratike dhe ligjore. Pa dyshim se rëndësia e këtij libri konsiston në ndriçimin e shumë fakteve qysh prej pavarësimit të Maqedonisë dhe deri më

Alimusaj zapton galeritë e krye Galeria e Arteve, Galeria e Ministrisë së Kulturës dhe fuajeu i Teatrit Kombëtar gjatë këtyre ditëve kanë një gjë të përbashkët: veprat e piktorit Isa Alimusaj, i cili ka hapë ekspozitën e tij personale ´YMHWSURÀOHGDUdane” në të tria këto vende. Alfred Beka Prishtinë, 7 janar — Galeria e Arteve nuk i ishte dukur e mjaftueshme piktorit Isa Alimusaj për t’i ekspozuar pikturat e veta. Për këtë ai kishte vendosur të hapë tri ekspozita në tri vende të ndryshme. “30 vjet profile dardane” titullohet ekspozita e hapur të mërkurën mbrëma në Galerinë e Arteve, ku mbizotërojnë pikturat vaj në pëlhurë. Po ashtu, Alimusaj ka hapë edhe dy ekspozita të tjera, që mbajnë po të njëjtin emër. Njëra në Galerinë e Ministrisë së Kulturës, në të cilën

FOTO: JETMIR IDRIZI

alfred.beka@gazetaexpress.com

janë paraqitur pikturat në teknikë të kombinuar letër-akrilik dhe letër-temper. Ndërsa në fuajeun e Teatrit Kombëtar janë prezantuar pikturat e tij në vaj pëlhurë dhe letër akrilik. Sipas kritikut Nebi Muriqi, artisti figurativ Isa Alimusaj është piktor i figurës njerëzore në formë të siluetës, hijes së gjallë që

pret në ankth nisjen për në të panjohurën. Ai e quajti piktorin Alimusaj një krijues të talentuar, të pasionuar dhe shumë produktiv. “Bota e tij pikturale mund të ndjehet më mirë sesa që mund të interpretohet në gjuhën kritike të artit pamor. Ai kur pikturon shpreh dhimbjen e njeriut në përgjithësi e atë të trollit të tij në

veçanti”, u shpreh Muriqi. Sipas tij, turmat e tij njerëzore janë kalorës të stuhive, rrebesheve shekullore që përballen me ekzistencën, rezistencën, origjinën dhe mbijetesën. Muriqi u shpreh më tutje se lajtmotiv i preokupimit të tij fisnik është fati i njeriut, peripecitë jetësore, vullneti për t’u mos u

shkëputur nga dheu. “Alimusaj mbron natyrën e krijimit artistik. Ai ia del të na bindë se piktura nuk mund të ndodh jashtë njeriut, kohës dhe hapësirës apo jashtë vet artit”, tha Muriqi. Piktori Alimusaj, i cili ka kryer degën e pikturës në Akademinë e Arteve në Prishtinë, në klasën

6RSUDQRMDVKO\HQpERU[KLQqQGDM6SDQMÇV Pas Ismail Kadaresë do të jetë sopranoja e madhe shqiptare Inva Mula që do të ngjitet në skenën e Teatrit të Oviedos në Spanjë. Në datën 27 janar ajo do të shfaqet para publikut të Asturias me një koncert recital e shoqëruar vetëm me pianon e Genc Tukiçit I pari shqiptar që shkeli në Teatrin Campoamor të Oviedos ishte shkrimtari i madh shqiptar Ismail Kadare, i cili në muajin tetor tërhoqi aty çmimin prestigjioz letrar “Princ i Asturias”. Pak muaj pas tij, një tjetër shqiptare e madhe do të ngjitet sërish në skenën e këtij teatri. Jo për t’u vlerësuar me çmim, por për të rrëmbyer duartrokitjet e publikut të Asturias. Diva shqiptare, sopranoja Inva Mula, do të interpretojë në një koncert recital para publikut spanjoll më 27 janar të këtij viti.

E, megjithatë, për praninë e sopranos shqiptare në teatrin prestigjioz të Spanjës është folur kohë më parë. Në tetor të vitit 2008 ishte parashikuar që ajo të ngjitej në skenë për të interpretuar në rolin e Mimit në operën “La Boheme” të Puçinit. Për shkak të përplasjes së datave në programin e koncerteve të përcaktuar nga agjentët e saj, sopranoja shqiptare u ndje e detyruar të anulojë kontratën me operën e Oviedos, duke i dhënë përparësi kontratës me operën e San Franciskos, për të interpretuar "Elisire d'amore". Kjo ngatërresë

shkaktoi jo pak reagime prej drejtuesve të teatrit, por edhe të publikut, që ishte përgatitur ta shihte në skenë sopranon shqiptare me famë botërore. Për t’i bërë ballë situatës dhe për të respektuar publikun, Inva Mula premtoi se do të kthehej në Oviedo me një koncert recital dhe e mbajti fjalën. Mediat spanjolle e komentojnë me entuziazëm praninë e sopranos në këtë teatër. “Më në fund Inva Mula do të shkelë në skenën e Campoamor. Sopranoja shqiptare do t’i kthejë borxhin publikut të Asturias, pas anulimit të pjesëmarrjes

së saj në ‘La Boheme’”, shkruan e përditshmja spanjolle “La Nueva Espana”. Njëkohësisht, mediat bëjnë të ditur se debutimi në këtë teatër i sopranos shqiptare do të jetë i fundit recital i organizuar për Operën e Oviedos. Të paktën për momentin është vendosur kështu. Repertori me të cilin Mula do të bëjë për vete publikun e Campoamor, pritet të përfshijë edhe disa arie nga Mimi. Mula ka zgjedhur që në këtë recital të shumëpritur për dashamirësit e saj në Spanjë të shoqërohet nga një tjetër shqiptar. Do të jetë pianisti Genc Tukiçi

ai që do të ngjitet në skenë krah Inva Mulës për të shoqëruar zërin e saj. Ariet e përzgjedhura do të jenë kryesisht të qeta, kjo është formula muzikore me të cilën Inva Mula do të prezantohet. “Me Mulën, Campoamor do të pasurohet me artin e një sopranoje me një karrierë të gjatë ndërkombëtare, me suksese të shumta, një ndër të cilat është edhe interpretimi i aries së divës në filmin e Bruce Willis ‘Elementi i pestë’”, vijon më tej gazeta. Pritet gjithashtu që dy ditë pas këtij koncerti lirik muzikologu Alejandro González Villabrille të


ARTE

E premte, 8 janar 2010

tani. Në analizat e tija, ai arrin që ta shohë malin përmes drunjve, pra të ofrojë sintezën e të gjitha dukurive që shfaqen në këtë shtet të brishtë. Gjithashtu ai prek temën kryesore të shteteve multietnike që vuajnë nga sindroma e njëjtë: pamundësia e ndërtimit të shtetit mbi premisat e reja. Ylber Lili, në cilë-

eqytetit e Muslim Mulliqit, deri më tani ka marrë pjesë në ekspozita të shumta, si në vendet e ish Jugosllavisë por edhe në vende të ndryshme europiane. Ai po ashtu ka fituar shpërblime të shumta. Gjatë luftës në Kosovë atij i janë plaçkitur dhe dëmtuar nga pjesëtarët e forcave paramilitare serbe rreth njëqind vepra të dimensioneve dhe teknikave të ndryshme. “Isa Alimusaj mendon, flet dhe pikturon shqip”, ka shkruar për të kritiku i artit Mustafa Ferizi. Ndërkaq, piktori Fatmir Haxhiu, në një rast, ka thënë “Alimusaj është njohës shumë i mirë i reales dhe sureales (modernes dhe abstraktes). Piktura e këtij krijuesi më ka impresionuar aq shumë sa që pranë tij vetja mu duk shumë i vogël. Për mendimin tim ky është piktor shumë i madh”. Në hapje të ekspozitës në Galerinë e Arteve ishte edhe vet piktori Alimusaj. Ai u shpreh se kjo është storia e tij për Dardaninë, për profilet dardane. “Këto dimensione janë të krijimtarisë time të fundit, ta them për tridhjetë vite. Vlerësimin e asaj që është ekspozuar këtu do ta bëni ju, do ta bëjë kritika”, u shpreh Alimusaj. Mirëpo, vlerësimin më adekuat, sipas tij, do ta bëjë koha.

mbajë një konferencë në lidhje me këtë interpretim të sopranos shqiptare në Oviedo. Dy vite më parë, Inva Mula prishi kontratën me Operën Oviedo të cilën e kishte nënshkruar kontratën që në vitin 2005. Ndonëse nuk u shfaq për publikun si vajza e dashuruar Mimi, sopranoja shqiptare premtoi të kthehet në Operën Oviedo. Ajo vetë ka propozuar realizimin e një koncerti recital për publikun spanjoll. "I kisha lajmëruar që më parë drejtuesit e operës për përplasjet e kontratës dhe pas disa diskutimesh arritëm në një kompromis artistik për të shlyer këtë ‘gabim’ timin. Do të kthehem në po të njëjtin teatër për të interpretuar në një koncert recital falas", u shpreh dy vite më parë Inva Mula në lidhje me këtë interpretim, në vendin ku Ismail Kadareja u nderua me çmimin “Princ i Asturias”.

sinë e gazetarit dhe të ligjëruesit universitar, në thelb prek dy tema që vështirësojnë shtetformimin në Maqedoni. Tema e parë ka të bëjë me raportet ndëretnike, kontestet historike, konceptin e shtetit etnocentrik, përkatësisht me zvarritjet në procesin e zgjidhjes së çështjes shqiptare. Krahas objektit të parë të analizës së tij, pra të

Maqedonisë në tërësi, ai e skenon edhe subjektin politik shqiptar që shpeshherë tregon shenja brengosëse të oportunizmit. Të hapësh këto tema si gazetar që është shtetas i një shteti të huaj, lyp guxim profesional, dije si edhe këmbëngulësi. Pa dyshim Ylber Lili i ka të gjitha këto veti. Ai regjistron, analizon, parala-

jmëron dhe shpeshherë ofron zgjidhje. Gjithashtu, analizat e tij të thukëta, të ndërtuara mbi premisat e analizuara dhe të verifikuara drejtpërdrejt bëjnë autopsinë e politikës maqedonase, të përshkruara me mite, pretendime megalomane, jo reale, me tendenca të vazhdueshme dhe të pasuksesshme që mëtojnë t’i mar-

23

gjinalizojnë shqiptarët. Pas leximit të këtij libri do ta keni më të qartë se çfarë po ndodh realisht në këtë shtet, që lehtë e fitoi pavarësinë, por vështirë do ta mbajë atë. E përbashkëta e të gjitha këtyre shkrimeve është porosia, në thelb dashamirëse, se ndërtimi i shtetit multietnik në mënyrë brengosëse sa vjen dhe po zvetënohet.

.RPXQLNLPLPHNRKÇQ

“NET/RRJET”. Një ekspozitë me cilësi, dëshmi se ekspozitat të tilla, pra të suksesshme, mund të realizohen edhe me kuratorët tanë, pa patuar nevojë që t’i huazojmë nga jashtë.

Mustafa Ferizi

F

ilozofi dhe sociologu i njohur gjerman Erih Fromi, duke trajtuar fenomenin e ikjes së njeriut nga liria, bën me dije se në qenien njerëzore fle frika nga vetmia dhe tjetërsimi biologjik e shoqëror. Është fjala për njeriun pa ego, të parealizuar, i cili si i tillë nuk është i sigurt në vete, në vlerat e veta, prandaj heq dorë nga liria personale, për tu bashkuar me masën. Në anën tjetër kemi individin që i qëndron besnik lirisë së vetë, pavarësisë individuale, për hir të së cilës edhe viktimizohet, ndëshkohet, siç është rasti me individin e lidhur me litar të foto-instalacionit të piktores Maljinda Kelmendi të ekspozuar në galerinë e saj “EXPOART 40”, në Prishtinë, në kuadrin e ekspozitës konceptuale “NET/RRJET”. Pos Majlindës, që është edhe kuartore e kësaj ekspozite, në të u prezantuan edhe autorët tjerë, konkretisht: Adem Rusinovci, Lorik Sulejmani, Fitore Isufi-Koja, Alban Nimani, Basri Mekolli, Agron Blakaqori dhe Lorteta Ukshini. Njeriu i mbërthyer në litarë, i Majlindes është i privuar nga liria fizike, e nga kjo, dhe nga liria e të vepruarit dhe të mendarit. Ai është futur në një “circukulus virtous”, pra një situatë të pa shpresë, fatin e të cilit e mbikëqyrë, e predestinon fuqia madhore, e quajtur “vis maior”, apo “Eulex”. Ky është i riu ynë, njeriu ynë i getoizuar i kufizuar nga burokracia evropiane e vizave, për të vepruar si subjekt sovran, për të lëvizur si qenie e lirë nëpër vendet e Evropës, botës. Pra ky njeri nuk ik nga liria, por është i privuar nga ajo. Nuk dihet në është ky paradoks i kohës, apo imperativ i kapitalit dhe i politikës selekti-

ve evropiane? Sidoqoftë të jetë, të zhvishet njeriu nga identiteti e virtyti i vet njerëzor e pastaj të lidhet me litarë, me siguri nuk është imazh i mirë e aq më pak i bukur, në fillimin e këtij mileniumi. Ide interesante paraqet edhe instilacioni semantikoakumulativ i Adem Rusinovcit, që për objekt-subjekt trajtues ka shoqërinë tonë, e cila po zvarritet pa cak e qellim të caktuar, me shpejtësinë inerte të biçikletës së fosilizuar. Është kjo metaforë që ka për qellim të zgjojë qytetarin e futur në ekstazën onanike, i cili ëndërron se me lirinë dhe pavarësinë - si me shkopin magjik- Kosova do të shndërrohet në Eldorado, në parajsë. Autori i këtij instilacioni mendon se tash më ka ardhur koha e tokëzimeve, e këndelljjeve, e daravitjeve të mjegullnajave euforike. Pikëpyetja e madhe që është pjesë përbërëse e këtij instilacioni, i referohet njeriut irracional i cili ik nga realiteti, apo edhe më keq, që realitetin e sheh si parajsë të zbritur mbi tokë. Deri kur do të veprojmë si fosile metalike, deri kur dot të jetojmë me logjikën e strucit, deri kur do të lejojmë që të nëpërkëmbët identiteti ynë? sikur pyet autori i kësaj vepre. Gjithnjë me identitet korrespondon edhe instalacioni i Enkelejda Shatrit, që është torzo e një figurë pa një dorë, e cila (torzo) në vend të jakës ka hartën botërore. Autorja është e interesuar të mësojë për identitetin e qenies sonë, në kërkim të të cilit, rend, udhëton, a se gjen diku, të paktën nëpër ëndrra, apo ndërmjet rreshtave e meridianëve të

njerëzimit. Me besimin e fortë që ka ne vete, ajo është e sigurt se atë që kërkon do ta gjejë diku, dikur, në një vend, në një kohë, sepse sipas saj, kurrë nuk është vonë të bëhesh ai që ke dashur të jesh, pra të kesh identitetin tënd, Autorja beson se “diku.... është fundi dhe fundi është fillimi”, apo siç tha letrari i madh amerikan, T.S. Eliot: “Në fillimin tim është mbarimi, në mbarimin tim është fillimi” Për identitetin rrëfejnë edhe “Gjurmët” e Agron Blakçorit. Frymëzimi tematik, apo siç thotë ai, objekti i tij filozofik, janë gjurmët si njollë, apo njollat si gjurmë, të gishtërinjve të njeriut, në saje të së cilave përcaktohet identiteti i çdo qenieje njerëzor. Ato e përcjellin njeriun ngado që ai vete, si hija, si fati, si jeta. Më në fund, gjurmët janë dëshmitarë më të cilët individi dëshmon, determinon, firmos, emrin e vet, individualitetin e vet. Janë mjaft simptomatike figurat rakitike të artistes Fitore Isufi-Koja, e cila kohëve të fundit nuk resh se sfiduari me vide-projeksionet e saj instalative. Kësaj radhe ajo sjell një friz - figurash të vizatuara të femrave të cilat mbajnë në duar dy-tre-katër e më shumë shalqinj. Thuhet se nuk mund të mbahen dy shalqinj në një dorë, mirëpo ideja e autores nuk konsiston në këtë thënie, por në shquarjen e pozitës së femrës (mbase) tonë, të trajtuar si kreaturë dekorative, si qenie fluide, jo substanciale, si arritje standardesh e si numër të “ngadhënjimeve” seksuale të meshkujve. Femrat e Kojes, nuk simbolizojnë seksin,

dhe epshin, por simbolizojnë keqtrajtimin dhe keqinterpretimin e tyre njerëzor e shoqëror. Mirëpo, ndonëse të katandisura, dhe të injoruara, ato nuk dot humbin dinjitetin e tyre. “Komunikim në neosferë” quhet puna e Lorik Sulejmanit, Është ky komunikim i harmonishëm e total midis akordeve akustikë dhe atyre kromatologjike, urbane dhe të urbanizuara, pra është trancsedentim apo siç thotë autori, “konvertim i tingujve muzikor në ngjyra” , për çka u angazhua edhe Kandinski, natyrisht në mënyrën e tij. Në këtë eveniment multimedial tërheq vërejtjen edhe realizimi i Loreta Ukshinit. “Hëna në tokë”, që është një shpërfytyrim planetar, më të cilin ajo synon ta sinjalizojë rrezikun që i kanoset tokës nga dyfytyrësia, hipokrizia e nga devalvimet tjera morale. “Me anë të kratereve, unë kam sjellë pak hënë në tokë, sepse jeta kameleone ka filluar ta rrezikojë ekzistimin e planetit tonë”- thotë autorja. Sigurisht që edhe Alban Nimani me përmes video projeksioneve të tij audio-vizuele, të xhiruara në ambientet e zakonshme dhe alternative të Britanisë së Madhe, pastaj Basri Mekolli që vë në spikamë mundësinë e manipulimit të rrjetit të komunikimit, si dhe Driton Hajredini me vizitkartën e tij të Kosovës, kontribuojnë që kjo ekspozitë të këtë cilësi dhe të dëshmojë, se ekspozitat të tilla, pra të suksesshme, mund të realizohen edhe me kuratorët tanë, pa patuar nevojë që t’i huazojmë nga jashtë.

Sot në galerinë “EXPOART 40”, në Prishtinë bëhet prezantimi i katalogut, i cili i përshin punimet e artistëve të prezantuar.


24

E premte, 8 janar 2010

shkurteshqip Shkurt e shqip / e-mail: shkurteshqip@gazetaexpress.com tel: 038 76 76 76, fax: 038 76 76 78 adresa: Dardania 1/1 , Prishtinë

Si nuk duhet WÇMHWÇHPDMWD Tri probleme kryesore të së majtës në Shqipëri Arbër Zaimi Problemi i së shkuarës, nevoja për një të majtë anti-tradicionaliste E majta shqiptare, qoftë ajo e partive apo e grupimeve jashtëpartiake, jo rrallë vendoset përpara etiketimeve aspak komode në raste debatesh, etiketime që vrasin argumentin dhe u japin kundërshtarëve të saj fitore të pamerituara (të pamerituara sa i përket përballjes së argumenteve logjike racionale të paktën). Të tilla etiketime që shpesh u bëhen të majtëve, variojnë prej të famshmeve deri në pështirosje, “enveristë” e “punistë”, e deri te më finet, “nihilistë”, “cinikë”, apo ndonjë “-izëm” tjetër. Në përgjithësi këto etiketime janë fyl, nuk përmbajnë asnjë kuptim brenda. Për shembull, kur ndonjë prej liberalëve tanë e barazon radikalizmin e majtë që kërkojnë kushtet e sotme të Shqipërisë me “maoizmin” në Kinën e viteve ‘60-‘70, e vetmja gjë që kupton është se “profesori” në fjalë nuk e njeh hiç maoizmin, njeh vetëm përciptazi të majtën, mendon se e njeh situatën aktuale socio-politike në Shqipëri, dhe ka keqkuptuar konceptin “radikal”. Mirëpo ka raste që këto etiketime, edhe pse tashmë të pakuptimta e të përbuzshme, luajnë rol në ngacmimin e emocioneve të komuniteteve të ndryshme. I tillë është rasti kur me keqdashje shprehja e nevojës për politika të majta adresohet si e lidhur me sistemin e shkuar, një sistem që nuk qe as i majtë e as komunist, përkundrazi shfaqi tipare karakteristike të konservatorizmit ekstrem fashist (e kam fjalën për zëvendësimin e klasave borgjeze nga ato të burokratëve, që në fund rezultuan po aq konfliktuale me pjesën më të madhe të popullit, sa edhe paraprirësit e tyre, por edhe për uniformizimin e sforcuar socio-kulturor, apo ngritjen e kulteve e përdorimin e gjerë të brainwashing-ut). Lidhja e shprehisë së sotme të së majtës me historinë fatkeqe

pesëdhjetëvjeçare shërben vetëm për të trembur popullin, për ta bërë të harrojë problemet e veta që janë të një natyre thelbësisht ekonomike, e për t’i tundur para syve gogolin e të shkuarës mizore, pa e lënë të dëgjojë e të arsyetojë mbi alternativa politike që mund të jenë të ndryshme nga ato të kastës që aktualisht mban pushtetin në të treja partitë e mëdha. Duhet pranuar që e gjithë kjo situatë deri më sot ka bërë që e majta, përfshi thuajse çdo organizatë apo individ brenda saj, ka vuajtur nga një kompleks inferioriteti që nis pikërisht nga lidhja e supozuar e origjinës me sistemin autoritar enverist që Shqipëria përjetoi deri në 1991. I njëjti fenomen ndodh dhe gjetiu në Europën Lindore, ku ende partitë socialiste

e socialdemokrate përjetojnë stigmatizim për shkak të së shkuarës së tyre. Përveç partive, ky stigmatizim prek edhe grupet e majta jopartiake, apo individët, që sapo identifikohen si të tillë sulmohen si regresistë, nostalgjikë të diktaturave, totalitaristë apo komunistë (në një përdorim aspak të saktë të këtij termi). Ky fenomen dëshmon më së miri se çfarë pluralizmi kemi qenë në gjendje të ndërtojmë, një pluralizëm që lejon vetëm diskutimin e formave të vjedhjes, por ama sapo nis të diskutohet politika dhe format e qeverisjes, reformat apo ndryshimet, të censuron publikisht me reductio ad enverum, një lloj terrorizmi logjik, një lloj dinamiti që vret debatin. Por kjo situatë nuk është më e pranueshme për logjikën e çdo njeriu

që beson te pluralizmi intelektual. Kjo kulturë e të debatuarit pengon zhvillimin e një retorike të politikës sociale që do të ekuilibronte pushtetin e pakufizuar tashmë të oligarkëve të biznespolitikës liberale, dhe duhet të përfundojë. Por duke qenë se nuk pritet ndonjë dhuratë nga ata që përfaqësojnë të djathtën shqiptare, e që tashmë njihen si përfaqësues të terrorizmit intelektual dhe logjik, e vetmja mënyrë për ta kaluar këtë barrierë mediokriteti është shkëputja eksplicite e Të Majtës nga çdo e shkuar politike! Natyrisht që nuk bëhet fjalë për shfaqje teatrosh absurdë, si puna e ri-rrëzimit të monumentit të Enverit. Nuk nënkuptoj as ndonjë djegie librash, apo shkëputje nga linja e mendimit dhe nga filozofët

e të gjithë spektrit të së majtës (të cilët përkundrazi duhen lexuar, e kuptuar në kontekste të reja) se natyrisht që politika e sotme ka se ç’të mësojë prej mendjeve të ndritura të filozofisë në të shkuarën. Por ajo që duhet të ndodhë është shkëputja e çdo lidhje me strukturat e aplikuara politikisht në të shkuarën, në mënyrë demonstrative. E majta duhet të nxisë proceset që hedhin dritë mbi të shkuarën (hapjen e dosjeve etj.) dhe e shkuara duhet parë me kriticizëm objektiv, e jo me nostalgji. Shkëputja prej së shkuarës është një detyrë që i paraqitet të majtës, për këtë arsye të thjeshtë që qëndron në thelb të filozofisë së majtë: E majta është progresive, ajo sheh drejt të ardhmes, misioni i saj kryesor politik është të hedhë hapin vijues të evolucionit politik-shoqëror (ndryshe nga konservatorët që duan të ruajnë status quo-në, apo nga liberalët pragmatistë që pretendojnë se ky hap përpara do të mund të hidhet individualisht...). Pikërisht sepse në thelbin e vet filozofik e majta është progresiste, edhe e majta shqiptare duhet të shprehet demonstrativisht kundër çdo lloj lidhje me të kaluarën totalitare të vendit, një e kaluar që as këtu e as gjetiu nuk mund të konsiderohet e suksesshme përderisa na ka sjellë (apo na ka lënë) në momentin e sotëm historik, një moment aspak pozitiv për liritë, për të drejtat, për barazinë sociale, për mirëqenien e për dinjitetin e shqiptarëve. Problemet e sotme e dënojnë të kaluarën tonë, dhe e majta duhet të synojë t’i zgjidhë këto probleme në të ardhmen, duke u shndërruar kështu në antitezë të asaj që pohohet nga tradicionalistët e politikës së sotme.

Argumenti, jo individi Një nga problemet kryesore të së majtës shqiptare, e strukturuar në parti apo e diskutuar në tavolina kafenesh në qytet a në fshat, është fokusimi dhe ngarkimi i të gjitha problemeve (si dhe


25

E premte, 8 janar 2010

i zgjidhjeve tĂŤ tyre) tek individĂŤt. KĂŤshtu, problemet iu ngarkohen atyre qĂŤ kryesojnĂŤ forcat kundĂŤrshtare, sidomos BerishĂŤs, pĂŤr tĂŤ gjithĂŤ 18 vjetĂŤt e fundit, ndĂŤrsa zgjidhjet natyrisht vijnĂŤ nga liderĂŤt “e majtĂŤâ€?. Ky dĂŤshtim logjik ndonjĂŤherĂŤ justiďŹ kohet nga ideja e pĂŤrdorimit tĂŤ sĂŤ njĂŤjtĂŤs armĂŤ me kundĂŤrshtarĂŤt (pra meqĂŤ PDja gjithĂŤ thelbin e ka te sharja e RamĂŤs, atĂŤherĂŤ dhe tĂŤ majtĂŤs na i mjaftoka sharja e BerishĂŤs). Por e majta nuk duhet dhe nuk mund tĂŤ pĂŤrdorĂŤ tĂŤ njĂŤjtat “armĂŤâ€? me kundĂŤrshtarĂŤt e vet, pasi kjo e bĂŤn tĂŤ dalĂŤ jashtĂŤ natyrĂŤs sĂŤ saj. E majta nĂŤ pĂŤrgjithĂŤsi ĂŤshtĂŤ njĂŤ lĂŤvizje politike racionale, qĂŤ nĂŤ kohĂŤra ka denoncuar irracionalitetin e kundĂŤrshtarĂŤve tĂŤ saj. Me kĂŤtĂŤ individualizim dhe personalizim tĂŤ argumentit politik, e majta s’bĂŤn gjĂŤ tjetĂŤr pĂŤrveçse demaskon vetveten, pasi tashmĂŤ pĂŤr tĂŤ gjithĂŤ ĂŤshtĂŤ e qartĂŤ qĂŤ edhe kur Berisha ka lĂŤnĂŤ pushtetin dhe liderĂŤve tĂŤ majtĂŤ u ka ardhur radha, nuk ka ndodhur ndonjĂŤ ndryshim esencial nĂŤ kushtet e jetesĂŤs. Dhe s’kish si tĂŤ ndodhte ndryshe, pasi Berisha, Nano, Rama e disa tĂŤ tjerĂŤ janĂŤ politikanĂŤ tĂŤ njĂŤjtĂŤ nĂŤ thelb, tĂŤ marrĂŤ peng nga bizneset, mediat e nga politikat e importuara, politikanĂŤ pa alternativa. NĂŤ kĂŤto kushte, sulmeve personale e majta duhet t’u pĂŤrgjigjet me sulme faktike argumentative. Argumentet politike sot nĂŤ tĂŤ vĂŤrtetĂŤ janĂŤ tĂŤ favorshme pĂŤr tĂŤ majtĂŤn, varfĂŤria ĂŤshtĂŤ pranĂŤ ekstremeve, injoranca tashmĂŤ ka pushtuar jo vetĂŤm biznesin, institucione tĂŤ pushtetit, por deri edhe fakultetet e institucioneve tĂŤ dijes qĂŤ shesin diploma masteri fundjavave, si tĂŤ shisnin perime nĂŤ pazarin e tĂŤ premtes. Dinjiteti i qytetarit nĂŤpĂŤrkĂŤmbet nga biznesmenĂŤt arrogantĂŤ qĂŤ nuk i

Lidhja e shprehisÍ sÍ sotme tÍ sÍ majtÍs me historinÍ fatkeqe pesÍdhjetÍvjeçare shÍrben vetÍm pÍr tÍ trembur popullin, pÍr t’i bÍrÍ tÍ harrojÍ problemet e veta qÍ janÍ tÍ njÍ natyre thelbÍsisht ekonomike.

kursejnĂŤ grushtet pĂŤr popullin apo pĂŤr gazetarĂŤt (si nĂŤ dy-tre raste qĂŤ janĂŤ bĂŤrĂŤ tĂŤ famshme kohĂŤt e fundit). Krimi ĂŤshtĂŤ kthyer nĂŤ normalitet dhe sistemi ĂŤshtĂŤ tĂŤrĂŤsisht disfunksional, madje korrupsioni ĂŤshtĂŤ shndĂŤrruar nga “i pashmangshĂŤmâ€?, nĂŤ tĂŤ “mirĂŤpriturâ€?. KĂŤto janĂŤ argumentet qĂŤ duhet tĂŤ ngrejĂŤ e majta, e jo pushteti i njĂŤ lideri tĂŤ radhĂŤs, siç mund tĂŤ jetĂŤ Edi Rama apo kushdo tjetĂŤr, apo kundĂŤrshtimi i liderit tĂŤ radhĂŤs tĂŤ sĂŤ djathtĂŤs, qĂŤ qĂŤllon tĂŤ jetĂŤ Sali Berisha, e ortaku i tij, Ilir Meta. Ă‹shtĂŤ e kuptueshme (dhe e dĂŤshmuar) qĂŤ zĂŤvendĂŤsimi i liderĂŤve nuk sjell ndryshim tĂŤ situatĂŤs, ĂŤshtĂŤ vetĂŤm ndryshimi i sjelljes, i strukturimit dhe i ďŹ lozoďŹ sĂŤ sĂŤ tĂŤ majtĂŤs ai qĂŤ mund tĂŤ sjellĂŤ pĂŤrmirĂŤsim tĂŤ gjithĂŤ diskursit politik dhe tĂŤ impakteve tĂŤ tij nĂŤ jetĂŤn e pĂŤrditshme.

RezistencĂŤ ndaj formalizmit E majta shqiptare, duke ndjekur trendet europiane tĂŤ moderimit dhe kastrimit tĂŤ argumenteve politike dhe e mbetur me fare pak ide politike (pĂŤr tĂŤ mos thĂŤnĂŤ asnjĂŤ), ka gjetur zgjidhje tĂŤ vetme pĂŤrdorimin e marketingut dhe tĂŤ spektaklit pĂŤr tĂŤ tĂŤrhequr pas

vetes votuesit. Por kjo zgjidhje e sÍ majtÍs dÍshton dhe nuk ÍshtÍ funksionale, siç e kanÍ treguar dhe zgjedhjet e fundit. PÍrdorimi i paekuilibruar i propagandÍs dhe rÍnia pre te teknikat e spektaklit ka sjellÍ shfokusimin prej elektoratit real tÍ sÍ majtÍs dhe problemeve tÍ tyre. I njÍjti problem kÍrcÍnon edhe grupe tÍ sÍ majtÍs jashtÍpartiake, qÍ jo rrallÍ joshen nga shkÍlqimi i famÍs e i spektaklit. Natyrisht, nÍ kohÍt qÍ jetojmÍ komunikimi ÍshtÍ i domosdoshÍm dhe teknologjitÍ e komunikimit e tÍ propagandÍs duhen pÍrdorur, por gjithnjÍ duke u ruajtur qÍ tÍ jetÍ forma qÍ i pÍrshtatet argumentit e jo argumenti formÍs. Qasja kritike ndaj spektaklit duhet tÍ vijÍ prej sÍ majtÍs jo

thjesht pĂŤr arsye estetike ďŹ lozoďŹ ke, por pĂŤr arsye thelbĂŤsore tĂŤ politikĂŤbĂŤrjes. NĂŤ fushatat e fundit elektorale ĂŤshtĂŤ vĂŤne re me keqardhje qĂŤ miliona euro janĂŤ kthyer nĂŤ letĂŤr posterash e etĂŤpalosjesh, apo janĂŤ shpenzuar pĂŤr qofte e birra me militantĂŤt nĂŤn tingujt kutĂŤrbues tĂŤ turbofolkut. Ky shpenzim i ngjan dĂŤshirĂŤs sĂŤ gruas stereotip qĂŤ krihet vetĂŤm atĂŤherĂŤ kur digjet fshati. A ka vend pĂŤr kĂŤsisoj luksesh spektakolaro-elektorale kur nĂŤ ShqipĂŤri ende mungojnĂŤ shumĂŤ elementĂŤ bazĂŤ tĂŤ infrastrukturĂŤs sĂŤ domosdoshme shĂŤndetĂŤsore, arsimore apo intelektuale? NĂŤse nuk hiqet dorĂŤ nga kjo mĂŤnyrĂŤ e tĂŤ bĂŤrit politikĂŤ, shpenzimet pĂŤr spektakle bajate elektorale vetĂŤm do tĂŤ shtohen, dhe kjo do tĂŤ ngushtojĂŤ mundĂŤsitĂŤ reale tĂŤ politikĂŤbĂŤrjes. E majta do tĂŤ detyrohet tĂŤ hyjĂŤ nĂŤ borxh (siç ka hyrĂŤ) te biznesmenĂŤ qĂŤ do tĂŤ paguajnĂŤ koston e spektaklit, duke imponuar politikat qĂŤ u interesojnĂŤ atyre. KĂŤshtu e majta bie me tĂŤ dyja kĂŤmbĂŤt nĂŤ gropĂŤn e pragmatizmit politik liberal, shndĂŤrrohet nĂŤ peng tĂŤ bizneseve tĂŤ mĂŤdha dhe lĂŤ pa pĂŤrfaqĂŤsuar shtresĂŤn e popullsisĂŤ qĂŤ voton pĂŤr tĂŤ. Ă‹shtĂŤ e vĂŤrtetĂŤ qĂŤ ky fenomen nuk ndodh vetĂŤm me tĂŤ majtĂŤn, por nga krahu tjetĂŤr politik nuk ka probleme tĂŤ tilla etike, pĂŤrkundrazi, kjo

E majta ĂŤshtĂŤ progresive, ajo sheh drejt tĂŤ ardhmes, misioni i saj kryesor politik ĂŤshtĂŤ tĂŤ hedhĂŤ hapin vijues tĂŤ evolucionit politik-shoqĂŤror (ndryshe nga konservatorĂŤt qĂŤ duan tĂŤ ruajnĂŤ status quo-nĂŤ, apo nga liberalĂŤt pragmatistĂŤ qĂŤ pretendojnĂŤ se ky hap pĂŤrpara do tĂŤ mund tĂŤ hidhet individualisht).

REAGIM NĂŤ tekstin “ShkatĂŤrrojnĂŤ 35 milionĂŤ euroâ€?, tĂŤ gazetĂŤs “Expressâ€? tĂŤ botuar nĂŤ numrin e sĂŤ mĂŤrkurĂŤs, datĂŤ 6 janar 2010, kanĂŤ dalur pasaktĂŤsi dhe shpifje qĂŤ dezinformojnĂŤ opinionin. KEK sh.a. sqaron se nuk ĂŤshtĂŤ shkatĂŤrruar asnjĂŤ pajisje dhe nuk do t’i kushtojĂŤ KEK-ut asnjĂŤ cent problemi i paraqitur tek disa reduktorĂŤ. Vlera e pajisjeve qĂŤ kishin defekt nuk ĂŤshtĂŤ 35 milionĂŤ euro, por rreth 10 mijĂŤ euro, qĂŤ ĂŤshtĂŤ shumĂŤ qesharake nĂŤ krahasim me shpifjet qĂŤ adreson gazeta nĂŤ fjalĂŤ. Edhe kĂŤtĂŤ kosto do ta bartĂŤ kontraktori sepse nuk ĂŤshtĂŤ bĂŤrĂŤ ende komisionimi i pajisjeve. Pasi gazeta e huq konceptin duke e devijuar prononcimin zyrtar tĂŤ KEK-ut nga komisionim nĂŤ komision, po e ndiejmĂŤ pĂŤr obligim ta sqarojmĂŤ se procesi i komisionimit nĂŤnkupton se projekti ende ĂŤshtĂŤ nĂŤ fazĂŤn e testimeve tĂŤ funksionimit dhe kryhet si proces kur tĂŤ bĂŤhet pranimi pĂŤrfundimtar dhe pĂŤrmbyllja e kontratĂŤs. Ky proces ĂŤshtĂŤ pikĂŤrisht pĂŤr shkak

ngjarje pÍrbÍn rregullin. KÍto lloj fushatash janÍ tipike pÍr partitÍ e djathta, konservatore apo liberale, qÍ duke mos pasur asgjÍ pÍr tÍ ofruar, asnjÍ shpresÍ pÍr zhvillim e pÍr pÍrmirÍsim tÍ ekzistencÍs shoqÍrore (tÍ pÍrqendruar siç janÍ te shfrytÍzimi i burimeve nÍ favor tÍ njÍ ekonomie tÍ kontrolluar nga shumÍ pak duar), ofrojnÍ mashtrim nÍpÍrmjet tullumbaceve me ngjyra. Ama pÍrdorimi i kÍtyre fushatave e tullumbaceve nga ana e sÍ majtÍs ishte zhgÍnjyes, ofendues dhe lÍndues pÍr tÍ gjithÍ ata qÍ preken nga probleme reale nÍ jetÍn e tyre tÍ pÍrditshme, probleme qÍ prej kohÍsh tashmÍ nuk po adresohen nga pseudo-e-majta qÍ po refuzon tÍ reflektojÍ mbi vetveten. PikÍrisht nÍn kÍtÍ dritÍ e majta duhet tÍ nisÍ tÍ formÍzohet rreth arsyes, rreth kritikÍs pÍr njÍ aktualitet politik qÍ qartÍsisht nuk ÍshtÍ nÍ pÍrputhje me pritshmÍritÍ shoqÍrore, kritikÍ ndaj sÍ cilÍs e majta duhet nÍ radhÍ tÍ parÍ tÍ nÍnshtrojÍ vetveten, e mÍ pas gjithÍ spektrin politik. Sepse vetÍm duke pasur prezencÍn racionale tÍ spektrit tÍ majtÍ tÍ politikÍs do tÍ mund tÍ shtroheshin pyetje tÍ shÍndosha mbi atÍ çka po ndodh me shoqÍrinÍ moderne neoliberale tÍ lustruar me reklama, njÍ shoqÍri qÍ nÍ fakt pÍrfaqÍson... tÍ shkuarÍn.

SQARIM tĂŤ ndonjĂŤ defekti eventual, dhe mĂŤnyra e menaxhimit nga KEK-u nĂŤ kĂŤtĂŤ rast nĂŤnkupton pĂŤrgjegjĂŤsi tĂŤ plotĂŤ pĂŤr pasurinĂŤ publike qĂŤ tĂŤ mos shkojĂŤ asnjĂŤ cent huq, e jo si shpifĂŤ gazeta “shkatĂŤrrim tĂŤ 35 milionĂŤ euroveâ€?. Kontraktori prej nga janĂŤ blerĂŤ pajimet, pĂŤrkatĂŤsisht prodhuesi “TTU Tuzllaâ€? nga Bosnja Hercegovina ĂŤshtĂŤ zotuar se do t’i sjellĂŤ pajisjet komplete dhe funksionale deri me 10 janar 2010, pra pas 4 ditĂŤsh e jo siç konstaton gazeta pas gjashtĂŤ muajsh. KEK sh.a. sqaron se Drejtori Menaxhues i KEK-ut, z. Arben Gjukaj nuk merret me çÍshtjet e prokurimit dhe as qĂŤ ka qenĂŤ pjesĂŤ e proceseve tĂŤ prokurimit nĂŤ fjalĂŤ. Ky proces ka shkuar nĂŤ pĂŤrputhje tĂŤ plotĂŤ me Ligjin e Prokurimit Publik, pra janĂŤ pĂŤrmbushur plotĂŤsisht tĂŤ gjitha obligimet ligjore. Edhe procesi i testimit deri nĂŤ komisionimin pĂŤrfundimtar ĂŤshtĂŤ obligim ligjor qĂŤ po pĂŤrmbushet me pĂŤrpikĂŤri.

Gazeta “Expressâ€? nĂŤ tekstin nĂŤ fjalĂŤ e huq edhe financimin edhe fazat e punimeve, edhe pse i ka patur tĂŤ plota si burimet e financimit pĂŤr secilin sistem, po ashtu edhe implementuesit e punimeve dhe periudhat kur kryhen punĂŤt. Financimi ĂŤshtĂŤ nga Agjencioni Evropian i RindĂŤrtimit (AER) si donacion shumĂŤn prej 15 milionĂŤ eu rosh, nga Buxheti i KosovĂŤ (BK) janĂŤ donacion 3 milion euro, ndĂŤrsa pjesa tjetĂŤr pr 16.74 milionĂŤ euro janĂŤ ďŹ nan cim nga KEK-u pĂŤrmes kredisĂŤ afatgjatĂŤ tĂŤ siguruar nga BK. KEK akuzohet pĂŤr Sistemet II dhe III tĂŤ DjerrinĂŤs pĂŤr kĂŤtĂŤ mihje, kur punĂŤt rreth riparimit tĂŤ pajisjeve nĂŤ kĂŤto sisteme as qĂŤ kanĂŤ ďŹ lluar. Pra, ato planiďŹ kohet tĂŤ ďŹ llojnĂŤ nĂŤ fund tĂŤ kĂŤtij muaj dhe tĂŤ pĂŤrfundojnĂŤ nĂŤ dhjetor tĂŤ vitit 2011. PĂŤr tĂŤ mos u ndalur me kaq, Express kamuflon edhe me foto duke pĂŤrdorur foto tĂŤ para disa viteve. Vlen tĂŤ theksohet

se pjesĂŤn mĂŤ tĂŤ madhe tĂŤ komisionimit dhe mbikĂŤqyrjes po e bĂŤn kompania gjermane me nam botĂŤror - Vattenfall, e kontraktuar nga Zyra NdĂŤrlidhĂŤse e Komisionit Evropian. PĂŤr tĂŤ rishikuar tĂŤ gjitha proceset si kanĂŤ shkuar KEK fton publikisht edhe organet kompetente tĂŤ vendit qĂŤ tĂŤ hulumtojnĂŤ nĂŤ detaje tĂŤ gjithĂŤ procesin. Korporata Energjetike e KosovĂŤs sh.a.

Gazeta Express informon opinionin SXEOLNVHUHDJLPHWH.RUSRUDWÇV (QHUJMHWLNHWÇ.RVRYÇVSDVSXEOLNLPLWWÇWHNVWLWp6KNDWÇUURMQÇ PLOLRQÇHXURqWÇERWXDUQÇQXPULQ HVÇPÇUNXUÇVMDQDU DQÇSUHWHQGLPHSÇUWDIVKHKXU UHDOLWHWLQEUHQGDNÇVDM.RUSRUDWH *D]HWD([SUHVVTÇQGURQSUDSD DUWLNXOOLWWÇERWXDUGKHYOHUÇVRQVH QÇSÇUPEDMWMHQHWLMQXNNDDVJMÇ NRQWHVWXHVHWHQGHQFLR]HGKH THVKDUDNHVLĂƒLTXDMQÇWÇGKÇQDW HSXEOLNXDUD]\UWDUÇWH.(.oXW 5LNXMWRMPÇHGKHQMÇKHUÇVH QÇNÇWÇDUWLNXOOMDQÇEDOODIDTXDU IDNWHWUHDOHQJDYHQGLLQJMDUMHV GHNODUDWDWHLQ[KLQLHUÇYHWÇYHWÇ .RUSRUDWÇVGKHDWRWÇ]ÇGKÇQÇVLW WÇ.(.oXW]9LNWRU%X]KDOÇV 7ÇJMLWKÇDWDTÇG\VKRMQÇQÇ YÇUWHWÇVLQÇHWÇGHNODUDWDYHGKH WÇGKÇQDYHPXQGWÇYLMQÇQÇ ]\UDWH*D]HWÇV([SUHVVSÇUWoX ELQGXUQÇYÇUWHWÇVLQÇHW\UH 6DSÇULQIRUPDFLRQWÇ]%X]KDOD IRWRJUDILWÇHSÇUGRUXUDQÇDUWLNXOO QXNMDQÇWÇDUNLYLWUHVSHNWLYLVKWWÇ NRKÇVNXUDLSXQRQWHQÇ*D]HWÇQ ([SUHVVSRUWÇGDWÇVMDQDU Gazeta Express


26 SHPALLJE TË VOGLA PALUAJTSHMËRI SHITJE „ Shes banesën 2 dhomëshe në Tokëbashqe rrugës për Gërmi, kati i V-të, me sip.34m2, me çmim 25.000 €. Tel. 044/ 245 454.

E premte, 8 janar 2010

„ Shiten këto banesa të reja me leje ndërtimi, përball parkut të qytetit: Kati III, 73m2 dhe 78m2; Kati IV, 86m2, dhe dy banesa me nga 110m2. Çmimi është 900 € për m2. I diskutueshëm. Info: 044/ 755 859, 044/ 220 527, 038/ 22 66 78 dhe 049/ 41 31 58.

(08.01.2010)

(07.01.2010)

„ Shes banesën 3 dhomëshe në Vellushë afër shkollës “Gjergj Fishta”, kati i IV-të, me sip.70m2. Çmimi 51.000 €. Tel. 044/ 245 454.

„ Shes vikendicën në Orllan përball retorant Guri, me 6 ari truall. Tel. 049/044/ 163 199.

(08.01.2010) „ Shes garsonierën te Sllovenia Sporti, te parku i qytetit, kati i I-rë, me sip.34m2, çmimi 26.000 €. Tel. 044/ 245 454. (08.01.2010) „ Shes banesën 3 dhomëshe në Fushë Kosovë prapa Murebest, kati i IV-të, me sip.82m2, çmimi 41.000 €. Tel. 044/ 245 454.

(07.01.2010) „ Shes banesë te Ministria e Sherbimeve Publike, kati i II-të, në qendër të Prishtinës, me sip. 63m2, me çmim sipas marrëveshjes. Tel. 038/ 721 221, 049/ 246 848, 044/ 819 618. e-mail: Orchide007@hotmail.fr www.orchide-ks.info. (07.01.2010)

„ Shes banesën 2 dhomëshe, në katin e IV-të, te Klinika Gjermane e Syrit në Aktash, me sip.69m2, çmimi 55.000 €. Tel. 044/ 245 454.

„ Shes shtëpi në Rr.”Lidhja e Prizrenit”, 211m2, bashk me shtëpi 140.000 €; shes banesë në B. e Diellit te posta, 68m2 (78m2), çmimi 85.000 €; shes banesë në B.D përball Qendres Tregtare, kati i IV-të, 75m2, çmimi 85.000 €. Tel. 038/ 721 221, 049/ 246 848, 044/ 819 618. e-mail: Orchide007@hotmail.fr

(08.01.2010)

(06.01.2010)

„ Shitet shtëpia në lagjen e urbanizuar P 2 Aktash 1, në rr. “Ferat Dragaj” nr 1, në Prishtinë. Me leje ndërtimi, me sip. 4.10 ari. Dokumentacioni është në rregull. Për çdo informatë të hollësishme të intersuarit mund të lajmërohen tek pronari i shtëpisë në USA në tel. 0017187610637; 0013473318305 ose në 044/ 166 580.

„ Shes banesë në Ulpianë, kati i IV-të, U3, 77m2, tërësisht e rinovuar, çmimi 95.000€; shes banesë te banesat e bardha në B. e Diellit, 2.43m2, kati i fundit, çmimi 35.000€. Tel. 038/ 721 221, 049/ 246 848, 044/ 819 618. e-mail: Orchide007@hotmail.fr

(08.01.2010)

(06.01.2010)

„ Shes banesën në Prishtinë-Ulpianë, me sip.39m2, kati i IV-të. Shitet e mobiluar. Tel. 044/ 509 700.

„ Shes banesë në qendër, 70m2, kati i I-rë, çmimi 150.000 €; shes 4.5 ari truall prapa Gorenjes ose te Universiteti Universum, çmimi 55.000 €. Tel. 038/ 721 221, 049/ 246 848, 044/ 819 618. e-mail: Orchide007@hotmail.fr

(08-13.01.2009)

(06.01.2010)

„ Shes troje në Prishtinë, me infrastrukturë të plotë. Tel. 044/ 140 769.

„ Shes shtëpinë me 5 ari oborr në Prishtinë, Rr.”Xhavit Ahmeti” (ish Blendi) përball Tokëbashqes. Me infrastrukturë të plotë dhe dokumentacion të rregullt. Po ashtu shtëpia ka edhe bunar (pus). Çmimi sipas marrëveshjes. Tel. 044/ 775 366.

(08-22.01.2010)

(08-13.01.2010) „ Shes shtëpinë në Veternik prapa Grand Store. Posedon 300m2, 3.8 ari vend. Bën ndërrim. Shtëpia është e rinovuar, termoizoluar. Nga pronari shqiptar. Tel. 044/ 907 137. (08-13.01.2010) „ Shes banesa të reja me sip. 62m2 dhe 82m2, në lagjen Apollonia A20 në Fushë Kosovë. Të ndërtuara me standard të lartë. Çmimi i volitshëm. Tel. 044/ 431 248. (08.01.2010) „ Shes 4 ari truall në lagjen Sofali, me leje ndërtimi, me infrastrukturë komplete. Info: 044/ 755 859 dhe 044/ 220 527. (07.01.2010) „ Agjensioni “OMEGA”, bën ndërmjetësimin në shitjen dhe qiradhënien e banesave, shtëpive, trojeve, lokaleve afariste. Po ashtu pranon ofertat tuaja për shitje dhe qiradhënie. Tel. 044/ 755 859, 044/ 220 527, 049/ 41 31 58 dhe 038/ 22 66 78. www.omega-ks.com, omegaprishtina@ gmail.com Adresa: Rr.Rrustem Statovci nr.7 (te sllovenia sporti). (07.01.2010) „ Shes banesën në Dragodan 56m2, kati 7, 40.000 €. Ka pamje në të dyja anët. Me leje ndërtimi nga komuna. Info: 044/ 755 859 dhe 044/ 220 527. (07.01.2010) „ Shes banesën 62m2, kati 4, 62.000 €. Ndërtim i vjetër te shkolla ”Gjergj Fishta”. Info: 044/ 933 747, 044/ 220 527 dhe 038/ 22 66 78. www. omegaks.com, omegaprishtina@gmail.com (07.01.2010) „ Shes shtëpinë te lagja Nic, bën ndërrim edhe me banesë. Çmimi: 150.000 €. Info: 044/ 933 747 dhe 044/ 220 527. (07.01.2010) „ Shes shtëpinë në Sofali – Prishtinë, 400 m nga shkolla normale buzë asfaltit, 250m2, trekatëshe, 8 dhoma, 3 banje, dy tarraca, njëra tarracë 40m2, me nxehje qendrore, garazhin dhe lokalin buzë rrugës 50m2, 5 ari truall, bëj ndërrim edhe me banesë. Shtëpia dhe lokali janë me leje ndërtimi. Info: 044/ 755 859, 044/ 129 560. (07.01.2010) „ Shiten dy banesa në Bregun e Diellit te Xhambazët, kati II, 42m2, dhe te qendra tregtare te banesat e kuqe, kati 4, 68m2, 1200 € për m2. Info: 044/ 755 859, 049/ 41 31 58 dhe 044/ 220 527. www.omega-ks.com, omegaprishtina@ gmail.com

„ Lëshoj me qira banesë për zyre, ka 3 zyre, kuzhinë dhe banje, 3 ballkone dhe gjenden në Rr.”Garibaldi” përball hotel Grandit. Tel. 044/ 117 828.

(07.01.2010)

(06.01.2010) „ M1 Agjencioni për patundshmëri, shet banesa ndërtim i vjetër, shtëpi, lokale dhe troje në të gjitha lagjet e Prishtinës, me çmime të volitshme. Tel. 044/ 445 803, 049/ 643 293. www.m1realestate-ks.com (06.01.2010) „ Shes banesë në Fushë Kosovë. Tel. 045/ 257 597, 049/ 328 152 . e-mail omicronvf@gmail. com (06.01.2010) „ Shes troje në Berrnicë, Bardhosh, lagje të spitalit, lagjen Arbëri. Tel. 045/ 257 597, 049/ 328 152. e-mail omicronvf@gmail.com (06.01.2010) „ Shes banesë te banesat e gjelbërta në Dardani, kati i VIII-të, e rinovuar, me dokumentacion. Me çmim sipas marrëveshjes. Tel. 038/ 721 221, 049/ 246 848, 044/ 819 618. e-mail: Orchide007@hotmail.fr (05.01.2010) „ Shes truallin 3.77 arë bashkë me shtëpinë 150m2, në Prishtinë Rr.”Xhavit Ahmeti” (ish rr. Blendit), 100 m nga rruga kryesore për Gërmi. Tel. 044/049/ 310 000. (05-10.01.2010) „ Urgjent shes 2.5 ari në Kalabri në rrafshirë 1 km nga Gardeni. Çmimi 8500 € /ari. Tel. 044/ 550 111. e-mail: bekim.ahmeti@ hotmail.com (29-08.01.2010) „ Shes dy banesa në Dardani tek banesat e kaltërta, midis dy parqeve. Banesa 64m2 dydhomeshe, kati perdhes, e përshtatshme për afarizëm me çmim prej 110.000 €, dhe banesë 116m2, 4 dhomëshe, kati 3, me lift në gjendje shumë të mirë, me vetëm 3 banesa në kat, me çmim prej 140.000 €. Në çmime janë të përfshira edhe mobilet moderne. Tel. 044/ 550 111. e-mail: bekim.ahmeti@hotmail.com (29-08.01.2010) „ Kompania Hoxha, ndërton dhe shet banesat e klasit të parë në lagjen Prishtina e Re. Banesat janë me leje dhe me standardet më të larta të ndërtimit dhe akomodimit. Kemi banesa prej 58m2-119m2. Çmimet e volitshme. Tel. 044/ 550 111. e-mail: bekim.ahmeti@hotmail.com www.banesat.webs.com (29-08.01.2010) BLERJE

ME QËRA

(07.01.2010) LËSHOHEN „ Lëshoj me qira banesë te Santea. Banesa është 2 dhomëshe, e mobiluar. Tel. 044/ 522 080. (08.01.2010) „ Lëshoj me qira banesë në Ulpianë-Prishtinë, në katin e I-rë, e mobiluar. Gjendet afër hotel Bacit përball Albit. Banesa ka 2 dhoma, me çmim 300 €. Tel. 044/ 283 604. (08.01.2010) „ Lëshoj shtëpinë me qira. Ka 1 dhomë, 1 kuzhinë, korridor dhe banje, është krejtësisht e mobiluar me paisje të reja. Gjendet te tregu i gjelbërt afër hotel “Sara” në Rr. Maliq Pashë Gjinolli nr. 12. E përshtatshme për një çift ose 2 -3 studente. Tel. 038/ 229 191, 044/ 346 086. (08.01.2010) „ Lëshoj me qira banesë në Prishtinë, me kushte shumë të volitshme. Tel. 044/ 963 074. (08-13.01.2010) „ Lëshoj me qira lokalin te kompleksi Santea, me sip.45m2. Tel. 044/ 920 029. (08.01.2010) „ Lëshoj dy banesa me qira super luksoze, në Ulpianë, 60m2, kati III, 300 € dhe 350 €. Info: 044/ 933 747 dhe 044/ 220 527. Për familjar dhe ndërkombëtar. (07.01.2010)

„ Lëshoj me qira banesë për femra ose familjar, në lagjen e Spitalit, çmimi sipas marrëveshjes. Tel. 044/ 348 759. (07.01.2010) „ Lëshoj me qira banesën 2 dhomëshe të mobiluar mirë, kati 3, për ndërkombëtar. Banesa gjendet në Rr.”Lidhja e Prizrenit” te Qafa. Tel. 044/ 333 856, 044/ 310 000. (07.01.2010) „ Lëshoj me qira shtëpi në Fushë Kosovë, në Rr.”Fehmi Lladrovci”. E mobiluar. Tel. 044/ 286 437. (07.01.2010) „ Lëshoj me qira shtëpi. Shtëpia ka 2 dhoma gjumi, kuzhinë të veçantë, me çmim 120 €. Në lagjen Emshir 300 m larg Dardanisë. Tel. 038/ 603 520, 044/ 685 558. (07.01.2010) „ Lëshoj banesë me qira. Banesa gjendet në Bregun e Diellit te banesat e bardha. Ka sip. 35m2, gjendet në katin përdhes. Tel. 044/ 22 11 75. (06.01.2010) „ Lëshoj me qira banesë te Kino ABC, kati i IV-të, me 2 dhoma gjumi, çmimi 500 €; lëshoj me qira banesë te Piceria “Margarita” në qendër, 160m2, ekstra e rregulluar, çmimi 1500 €. Tel. 038/ 721 221, 049/ 246 848, 044/ 819 618. e-mail: Orchide007@hotmail.fr

„ Lëshoj me qira banesë te restorant Rugova, 85m2, me 2 dhoma gjumi, kati 8, 350 €; lëshoj me qira banesë për vendor dhe ndërkombëtar, 60m2, te Lesna në Kalabri, me garazhë, çmimi 350 €. E lirë prej 01.02.2010. Tel. 038/ 721 221, 049/ 246 848, 044/ 819 618. e-mail: Orchide007@hotmail.fr www.orchide-ks.info.

(06.01.2010)

(07.01.2010)

(06.01.2010)

„ Lëshoj me qira kate ose komplet shtëpinë, një rrugë më poshtë se Ambasada Amerikane, 3 katëshe mund të vendosën edhe 3 ndërkombëtar që i bije nga 700 € për person me të gjitha shpenzimet, në Dragodan. Tel. 038/ 721 221, 049/ 246 848, 044/ 819 618. e-mail: Orchide007@hotmail.fr www.orchide-ks.info.

„ Lëshoj me qira banesë te sh.f. Meto Bajraktari në qendër, çmimi 500 €; lëshoj me qira banesë te De Rada, për zyre ose banim, 72m2, çmimi 500 €. Tel. 038/ 721 221, 049/ 246 848, 044/ 819 618. e-mail: Orchide007@hotmail.fr

(07.01.2010)

„ Lëshoj me qira banesë, në Ulpianë. Tel. 045/ 257 597, 049/ 328 152. e-mail omicronvf@gmail.com

„ Lëshoj me qira banesë në Qafë, ndërtim i ri, kati i II-të, 65m2, tek udhëkryqi Ina, me çmim 350 € pa shpenzime ose 400 € me shpenzime; lëshoj me qira banesë në Ulpianë, me 2 dhoma gjumi, 400 €, kati i III-të, nga 01.02.2010 e lirë. Tel. 038/ 721 221, 049/ 246 848, 044/ 819 618. e-mail: Orchide007@hotmail.fr www.orchide-ks.info. (07.01.2010) „ Lëshoj me qira banesë te Sllovenia Sporti, 100m2, ekstra e mobiluar, kati i V-të, çmimi 750 €; lëshoj kat shtëpie, për ndërkombëtarët, me sip. 100m2, me parking, 750 € me shpenzime. Tel. 038/ 721 221, 049/ 246 848, 044/ 819 618. e-mail: Orchide007@hotmail.fr www.orchide-ks.info. (07.01.2010) „ Lëshoj me qira banesë në Dardani te banesat e gjelbërta, 100m2 (për ndërkombëtar), çmimi 1000 €; lëshoj me qira zyre përball policisë, 3 njësi ose 3 zyre, me çmim 600 €. Tel. 038/ 721 221, 049/ 246 848, 044/ 819 618. e-mail: Orchide007@hotmail.fr www.orchide-ks.info. (07.01.2010) „ Lëshoj me qira objekt për zyre, 900m2, me mundësi ndarjeje për 2 organizata me nga 45m2, me të gjitha kushtet, çmimi sipas marrëveshjes. Tel. 038/ 721 221, 049/ 246 848, 044/ 819 618. e-mail: Orchide007@hotmail.fr www.orchide-ks.info.

„ Lëshoj me qira banesë në Dardani, kati i II-të, 140m2, e mobiluar bukur, çmimi 1000 €; lëshoj me qira banesë te Sllovenia Sporti, ekstra e mobiluar, çmimi 600 €. Tel. 038/ 721 221, 049/ 246 848, 044/ 819 618. e-mail: Orchide007@hotmail.fr

(06.01.2010)

(06.01.2010) „ Lëshoj me qira banesë, në Dardani. Tel. 045/ 257 597, 049/ 328 152. e-mail omicronvf@gmail.com (06.01.2010) „ Lëshoj me qira lokalin 25m2, në Ulpianë te Fontana, me çmim 250 €. Tel. 044/ 533 844. (06-11.01.2010) „ Lëshoj me qira banesën e cila gjendet në Qafë, kati 1. Banesa posedon 1 dhomë fjetjeje, e mobiluar komplet. Çmimi sipas marrëveshjes. Tel. 044/ 445 803, 049/ 643 293. www.m1realestate-ks.com (06.01.2010) „ Lëshoj me qira 2 dhoma me nga 2 shtretër + kuzhinë, banje dhe rrobalarëse për vajza (studente ose punëtore). Shtëpia gjendet në Rr.”Haxhi Zeka” afër res.Rinori. Çmimi për përson 35 € + rryma. Tel. 049/ 485 148, 038/ 236 953. (06.01.2010) „ Lëshoj me qira garsonierë në Fushë Kosovë, komplet e mobiluar. Çmimi i volitshëm. Tel. 049/ 654 785. (06.01.2010)

„ Lëshoj me qira garsonierë, e cila gjendet te shkolla e mesme Teknike ”28 Nëntori”. Tel. 044/ 361 835.

„ Lëshoj me qira 4 banesa në hyrje të Fushë Kosovës, rruga kryesore. Banesat janë të përshtatshme për banim, zyre, ordinancë, me sip. secila 82m2. Çmimi i banesës sipas marrëveshjes. Tel. 049/044/ 208 352.

(07.01.2010)

(06-11.01.2010)

„ Lëshoj me qira banesë në Dragodan, me ng.qendrore, e mobiluar ekstra, me çmim sipas marrëveshjes. Tel. 044/049/ 163 199.

„ Lëshoj me qira banesën 2 dhomëshe, të mobiluar, me ngrohje qendrore, në Kalabri afër UBT-së. Tel. 044/049/ 118 259.

(07.01.2010)

(06.01.2010)

„ Lëshoj me qira shtëpi në Kodren e Trimave te Herticët, me 3 dhoma, kuzhinë, banje dhe garazhë, e mobiluar, me çmim të volitshëm. Tel. 044/ 566 473, 049/ 105 829.

„ Agjensioni “ARIANITI” në Prishtinë ofron: shtëpi dhe banesa luksoze me qira, për ndërkombëtar dhe vendor. Si dhe objekte të tjera afariste (zyre, lokale dhe depo – të madhësive të ndryshme), në lokacione të ndryshme në Prishtinë. Andaj nëse dëshironi të lëshoni apo

(07.01.2010)

(07-12.01.2010)


SHPALLJE TË VOGLA / PËRKUJTIM

E premte, 8 janar 2010 të merrni me qira na kontaktoni. (Për qiramarrës shërbimi falas). Tel. 038/ 246 906, 044/ 155 700. E-mail. arianitiprn@gmail.com (05.01.2010) „ Lëshohet me qira lokali ekskluziv në Prishtinë, në lagjen Ulpiana përball AAK-së, kati parë, 70m2, me pamje nga rruga kryesore. (Lokali ka një hapësirë 32m2, një dhomë 16m2, dy wc, koridor, një tarracë, pamje-ndriqim në të dy anët). Është e përshtatshëm për shumë veprimtari, sidomos për ordinancë stomatologjike, përfaqësi, zyre projektuese etj. Tel. 044/ 779 779. (05.01.2010) „ Lëshojmë zyre me qira në qendër të Prishtinës, kati III, 80m2, përball hotelit Grand, Rr.”Garibaldi”. ( katër dhoma, kuzhinë, banjë, tarracë). Tel. 044/ 779 779.

(05-10.01.2010) „ Lëshoj banesën dydhomëshe me qira në qender të Prishtinës. Struktura: 2 dhoma gjumi, 1 sallon, banje, korridor, 2 ballkone, nxehje, ujë 24 orë. Banesa lëshohet për ndërkombëtar dhe familje vendore. Tel. 044/049/ 163 199. (04-09.01.2010) „ Lëshoj me qira banesën dydhomëshe, kati 3, në qender të Prishtinës. Banesa lëshohet vetëm për ndërkombëtar ose familjar –vendor. Qiraja mujore 350 €. Tel. 044/ 283 352. (04-09.01.2010) „ Lëshoj me qira lokalin e rinovuar prej 60m2, që gjendet prapa postës (ngjitur për gazeten Express). Tel. 044/ 120 607, 038/ 516 691. (29-09.01.2010) KËRKOHEN

(05.01.2010) „ Lëshohet me qira banesa te parku i qytetit, ndërtim i ri, kati I, 83m2, (dy dhoma gjumi, sallon me kuzhinë, banjë dhe tarracë, mobilet janë të reja). Çmimi 350 + shpenzimet. Tel. 044/ 945 945. (05.01.2010) „ Lëshoj banesën luksoze me qira në Prishtinë, në rr.“Agim Ramadani” afër ish restorant Rugovës, kati dytë, 105m2. (2 dhoma gjumi për çifte, dhomë dite, kuzhinë, banjë, ng. qëndrore të qytetit, kondicioner, invertor). Preferohet për ndërkombëtar, çmimi 600 € + shpenzimet. Tel. 044/ 779 779. (05.01.2010)

„ Kërkoj garsonierë apo banesë njëdhomëshe me qira. Të jetë në lagjen Dardania apo Ulipanë. Tel. 049/ 426 615. (08-15.01.2010) „ Kërkoj 1 ose 2 bashkëbanuese, mundësisht të punësuara. Banesa gjendet te Aleanca. Tel. 044/ 513 336. (08.01.2010) „ Kërkoj me qira banesë në Prishtinë, nga pronari. Tel. 038/ 831 514. (08-13.01.2010) „ Kërkojmë shtëpi dhe banesë luksoze me qira, në Prishtinë, për ndërkombëtar. Info: 044/ 933 747, 044/ 220 527 dhe 038/ 22 66 78.

„ Lëshojmë dy banesa me qira afër King Kazinos, te ish slovenia sporti, kati dytë, 80m2, dy dhoma gjumi, sallon me kuzhinë dhe banje, ngrohje qëndrore, ujë 24 orë, inventorë, internet. (preferohet për ndërkombëtar). Çmimi 500 € me shpenzime për një banesë. Tel. 044/ 155 700.

(07.01.2010)

(05.01.2010)

(06.01.2010)

„ Lëshoj banesën me qira në qendër të Prishtinës, rr.“Rexhep Luci” afër kinemas ABC, kati III, 70m2. Banesa është tërësishtë e rinovuar, ka 2 dhoma gjumi, sallon me kuzhinë, banjë, klim, mobilet janë të reja. Çmimi 400 € + shpenzimet, ose 500 € me shpenzime. Tel. 044/ 945 945.

„ Kërkoj një bashkëbanuese. Banesa gjendet në Ulpianë afër kafeterisë ”Moxard” ose “Momento”. E mobiluar shumë mirë. Tel. 044/ 185 990.

(05.01.2010) „ Lëshoj banesën me qira në lagjen Ulpiana, afër NLB-së ish Kasa Banka, kati II, 70m2. Banesa është e rinovuar, ka dhomë gjumi për çifte, sallon, kuzhinë, banjë. Çmimi 400 € nëse pagesa bëhet për 6 muaj avansë, 350 € + shpenzimet. Lëshohet edhe për zyre. Tel. 044/ 155 700. (05.01.2010) „ Lëshoj banesën me qira në lagjen Dardania, afër bashkësisë lokale, kati pestë, lifti punon, (1 dhomë gjumi, dhomë pune, sallon me kuzhinë, banjë, ng. qëndrore). Lëshohet për vendor -familjar. Çmimi 300 € + shpenzimet. Tel. 044/ 779 779.

„ Kërkoj me qira banesë të përshtatshme për zyre, në Ulpianë. Preferohet kati i II-të ose i III-të. Tel. 038/ 555 006, 044/ 148 901.

(06.01.2010) „ Kërkoj 2 bashkëbanuese. Banesa gjendet te Klinika Gjermane e Syrit. Tel. 044/ 726 864. (06.01.2010) „ Kërkojmë bashkëbanuese. Banesa gjendet në Dardani, me çmim 50 €. Tel. 044/ 726 896, 044/ 381 625. (06.01.2010) „ Jemi çift, kërkojmë banesë me qira në Prishtinë. Lagjet e preferuara: Qafa (Tophane), Sllovenia Sporti etj. Tel. 044/ 442 359. (06.01.2010) „ Kërkoj me qira banesë, për familjar. Tel. 045/ 257 597, 049/ 328 152. e-mail omicronvf@ gmail.com

(05.01.2010)

(06.01.2010)

„ Lëshojm zyre me qira te Qafa, afër restorant De Rada përball Raiffeisen Bank, kati parë, 65m2, tërësisht e rinovuar. Çmimi 500 €. Në çmim është i përfshir tatimi në qira. Tel. 044/ 945 945.

„ Kërkojm zyre me qira afër Radio Telivizionit të Prishtinës. Zyret duhet të jenë (tri dhoma, një kuzhinë, banjë dhe një sallë për konferenca rrethë 40m2), bën të jetë edhe në Tophane, te Gjimnazi “Sami Frashëri” etj. Zyret merren fillimisht për dy vite, pagesa çdo tre muaj avansë. Tel. 044/ 779 779.

(05.01.2010) „ Lëshoj banesën me qira në qendër të qytetit, afër hotelit ILIRIA, kati II, 55m2, (ka dhomë gjumi, dhomë dite me kuzhinë, banjë, ng. qëndrore të qytetit). Lëshohet për një person ose çiftë, çmimi 300 € + shpenzimet. Tel. 044/ 155 700. (05.01.2010) „ Lëshoj banesë me qira në Emshir te rrethi, te banesat e Lesnes, kati I, 55m2, (dhomë gjumi, sallon me kuzhinë, me mobile të reja). Çmimi 300 € + shpenzimet. Tel. 044/ 945 945. (05.01.2010)

(08.01.2010) „ Shes: MSR 206 Writer/Reader. Tel. 044/ 150 773. (08-13.01.2010) „ Konkurs: Kompania SBComputers, kërkon të punësoj dy punëtore. Një asistente për punë zyrtare, një pastruese. Të gjithë të interesuarit luten të vizitojnë dyqanin në Prishtinë, çdo ditë nga ora 12:00-14:00. Konkursi është i hapur deri në plotësimin e vendeve të punës. Adresa: SBComputers Ltd –Prishtinë, Rr.”Enver Maloku” nr. 32, te furra Qërimi në Bregun e Diellit. Tel. 044/ 844 424, 049/ 822 833.

(14.12.2009) „ Shes komplet studion dhe kamerën HDV (High Definition Video). Kamera: Sony Professional HDV 1080i / HVR-Z1U Montazha: MAC Book Pro Dual Core 2.33 Mhz, 4G Ram FinalCut Studio 2, Shake 4 Komplet programet të licensuara Tel: 044 744 749 (04-20.01.2009) „ N.T.Sh. “Egzoni”, ju informon se bëjmë rregullimin e vizave gjermane. Viza është vizë pune njëvjeçare. Tel. 038/ 545 232, 049/ 530 838. (09-09.01.2010)

Banka Kreditore e Prishtinës në likuidim, me seli në Prishtinë shpallë:

Ankand Publik

(07.01.2010)

Për auditimin e pasqyrave financiare për vitin afarist 2009.

„ Kërkoj pastruese për banesë, në Fushë Kosovë. Tel. 044/ 286 437.

Në bazë të standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit Banka Kreditore e Prishtinës në Likuidim, fton të gjithë Auditorët e pavarur të cilët janë të licencuar në Kosovë që të marrin pjesë në ankandim për auditimin e pasqyrave financiare (gjendjen e kërkesave dhe shpërndarjeve) për periudhën kohore JanarDhjetor 2009. Pikat të cilat janë kërkesë e jona për auditim mund ti merrni çdo ditë prej orës 8-h deri në ora 16-h.

(07.01.2010) „ Ofrojë licencë farmaceutike, për afat të pa caktuar. Tel. 044/ 278 479. (06.01.2010) „ Kërkohet një punëtore prej moshës 26-36 vjeçare, për zyre në Prishtinë, për punë asistente për aktivitet kulturore-artistike. Adresa e zyrës ”Qendra Tregtare (ish Inzhinjeingu), kati 2 nr. 32, në Prishtinë përball tregut të gjelbër. Tel. 044/ 326 998.

Afati për dorëzimin e ofertave është 8 (tetë) ditë, pas publikimit të kësaj shpalljeje në adresë: Banka Kreditore në Likuidim, Prishtinë, rruga e Tiranës nr. 29/A.

(06.01.2010)

„ KURSE PËR KOMPJUTERË

„ Restoranti PoshNosh, shet biznesin. Lokali gjendet në qendër të qytetit, 100 m afër Grand Hotelit. Tel. 049/ 860 920.

INFORMATIKA NË DARDANI-PRISHTINË

(24-10.01.2010) „ “Eventscorp&Telemarketing” kërkon të punësoj 10 punëtorë/e - Teleoperator (Prishtinë). Kushtet e nevojshme: njohja e gjuhës frenge rrjedhshëm në të folur. CV’të tuaja në gjuhën frenge apo shqipe të dërgohen në e-mail adresën: info@ tmkcorps.com Kandidatët të cilët konsiderohen se i plotësojnë kushtet për këto vende pune, do të kontaktohen përmes postës elektronike, apo

Informatika organizon kurse kompjuterike për këto programe: Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet, Outlook, CorelDraw, Servisimin e Kompjuterëve, Rrjetat Kompjuterike si dhe kursin për AutoCad. -10 vite përvojë me kurse -20 libra te botuara -Jemi te vetmit ne Kosove qe për kurset qe mbajmë kemi botuar librat përkatëse. Gjendemi ne Prishtine prapa Postes kryesore ne Dardani. prof. Ekrem Dragusha, inxh.dipl. Telefoni për kontakt: 044/253-537 & 044/213-937

Sot bëhen 1 vit nga ndarja e më të dashurit tonë

Drilon Veseli 28.03.1995-08.01.2009

(05.01.2010)

(05.01.2010)

(04-09.01.2010)

„ Lëshoj me qira banesë 3 dhomëshe, për ndërkombëtar. Banesa gjendet përball Grandit në Prishtinë. E rinovuar në total dhe e mobiluar, çmimi 700 €. Tel. 044/ 283 569.

„ Revista “Select” është revistë fashion dhe është e re në tregun tonë. Kërkon vajza/modele të reja prej moshës 16-23 vjeç. Ju lutëm që një CV së bashku me foton ( 1 foto profili dhe 1 foto komplet) ta dërgoni në adresën: e-mail: revistaselect@gmail.com. Konkursi mbetët i hapur deri më 10.01.2010.

„ Agjensioni “ARIANITI”, kërkon banesa luksoze ose kat shtëpie me qira, për vendor dhe ndërkombëtar, me nga 1, 2 dhe 3 dhoma gjumi për banim. Si dhe zyre, lokale ose banesa të pa mobiluara dhe shtëpi të përshtatshme për zyre nga 80m2 deri 300m2. Preferohen të gjitha lagjet e Prishtinës. Tel. 038/ 246 906, 044/ 155 700. E-mail:arianitiprn@gmail.com „ Një shtetas britanik, kërkon banesë me qira në lagjet: Qendra, Ulpianë dhe Sllovenia Sport. Banesa duhet të ketë dhomë gjumi, dhomë dite, kuzhinë, ng. qendrore dhe parking. Kontratë afatgjate dhe pagesa jo më shumë se 350 € plus obligimet. Tel. 044/ 283 352.

(05.01.2010)

edhe në numrat e telefonit, për t’iu nënshtruar intervistës.

TË NDRYSHME

(05.01.2010)

„ Lëshoj me qira banesën në lagjen Dardania, afër restorant Dubrovnikut, kati I, 50m2, (dhomë gjumi, sallon me kuzhinë, ng. qëndrore). Banesa lëshohet nga data 01.02.2010, çmimi 270 € + shpenzimet. Banesa mund të shihet edhe më heret. Tel. 044/ 155 700. „ Lëshoj me qira banesë te 4 Llullat, me sip.75m2, kati i I-rë, çmimi 300 €. Tel. 038/ 721 221, 049/ 246 848, 044/ 819 618. e-mail: Orchide007@hotmail.fr

27

VETURA „ Shes Opel Astra 1.8 benzinë. Viti i prodhimit 2000, 1 vit regjistrim. Tel. 044/049/ 120 806. (06-30.01.2010)

Për një moment nuk je më në mesin tonë dhe askush nuk mundet ta kuptojë. Buzëqeshja dhe shikimi yt i ëmbël qëndron gjithmonë afër nesh në çdo lëvizje që ne e bëjmë. Jeta është e kufizuar por kujtimi për ty është i pakufi. Të përkujtojmë me shumë mall Gjyshi Ajeti, Xhaxhai Ademi, Fatmiri, Resmija, Henori, Anesa dhe Anela.


28

E premte, 8 janar 2010

Sport redaktor: Valdet Hasani e-mail: valdet.hasani@gazetaexpress.com tel: 038 76 76 76 fax: 038 76 76 78

Hashani provohet te Shkumbini

Xhemajli, i zhgënjyer me humbjen

Virtyt Hashani është duke u testuar me Shkumbinin e Peqinit në përgatitjet që po i zhvillon ekipi shqiptar në Ulqin të Malit të Zi. Sulmuesi kosovar, i cili së fundmi luajti për KEK-un në Kosovë, do të mundohet t’i bindë udhëheqësit e klubit nga

Pa marrë parasysh humbjes së Parmës nga Juventus me rezultat 2:1, Blerim Xhemajli ndihet si fitues. Mesfushori shqiptar shfaqi një paraqitje të shkëlqyeshme dhe gjendej çdokund në fushë. Ai mendon se ekipi i tij Parma, i cili luajti më mirë në pjesën e dytë, nuk e meritoi humbjen. Ai ndihet i zhgënjyer me rezultatin përfundimtar.

Shqipëria, për të luajtur atje në pranverë. Për formacionin e trajnerit Përparim Daiu, ditë më parë nënshkroi kontratë futbollisti tjetër kosovar, mesfushori Driton Krasniqi, i cili po ashtu në vjeshtë luajti tek KEK-u në Kosovë.

“Juventus nuk ka bërë asgjë për të fituar”, ka thënë 23-vjeçari për uebfaqen zvicerane, blick.ch. Lojën e ish-futbollistit të Baselit dhe të Boltonit e ka përshëndetur edhe presidenti i Parmës, Tommaso Ghirardi. “Nëse Blerimi e përmirëson ende lojën e tij defanzive, do të bëhet njëri prej mesfushorëve më të mirë të Serie A”, ka thënë Ghirardi.

Emra ndahet me Trepçën Kampioni vjeshtor i Kosovës në futboll, Trepça nga Mitrovica, përfundimisht e ka humbur sulmuesin e saj, Uliks Emra. Pas Enis Fetahut dhe Arben Zhjeçit, edhe Uliks Emra të mërkurën mbrëma ka refuzuar ta vazhdojë kontratën me skuadrën gjelbër e zi për stinorin pranveror. Sulmuesi prizrenas, tani është në kërkim të një klubi tjetër. Lajmin e ka konfirmuar për Express vetë Emra, i cili tregoi arsyet pse ka vendosur të mos e vazhdojë kontratën me “Xehetarët”. “Unë në muajin nëntor pata arritur

marrëveshje me zyrtarët e ‘Trepçës’rreth kushteve për ta vazhduar kontratën. Mirëpo, kur erdhi koha për ta nënshkruar kontratën, zyrtarët e ‘Trepçës’i ndryshuan fjalët, normalisht në disfavor timin. Prandaj, vendosa të mos e vazhdojë kontratën, sepse nuk arritëm gjuhë të përbashkët”, deklaroi Emra për Express. “E falënderoj ‘Torcidën’për përkrahjen, dhe shokëve të mi iu uroj suksese. Kurse, tani unë do ta gjej një klub tjetër. Jam i lirë dhe i hapur për oferta dhe normalisht se ofertën më të mirë do ta pranoj”, përfundoi sulmuesi këmbëshpejt.

Kosova (V) shet aksione Kriza financiare me të cilën po ballafaqohet Kosova e Vushtrrisë, i ka detyruar zyrtarët e këtij klubi që t’i vënë në shitje 50 për qind të aksioneve. Lajmin e ka konfirmuar kryetari i deritanishëm i këtij klubi, Basri Asllani, i cili tani mbetet anëtar i kryesisë, dhe në vend të tij, kryetar është emëruar Fadil Krasniqi. “Të mërkurën në mbrëmje kryesia e klubit e ka mbajtur një mbledhje, dhe kemi vendosur t’i qesim në shitje 50 për qind të aksioneve, me qëllim që numri i aksionarëve

të klubit të rritet, dhe bashkërisht do ta kem më të lehtë mbajtjen e klubit në këtë kohë të vështirë”, deklaroi Asllani për Express. “Ky vendim ishte zgjedhja e vetme për ta përballuar krizën, sepse askush nuk është duke na ndihmuar. Nuk po na ndihmon as Kuvendi Komunal i Vushtrrisë, as Ministria e Sportit, as Federata e Futbollit e Kosovës, dhe askush tjetër”, përfundoi Asllani, i cili shpreson se me marrjen e këtij vendimi, do të vijnë ditë më të mira për klubin bardh e kaltër.

Behrami i brengosur Luhatjet në aspektin financiar tek West Ham e rrezikojnë shumë klubin anglez. Mjaft i brengosur për këtë aspekt duket edhe futbollisti kosovar me nënshtetësi zvicerane, Valon Behrami. West Ham gjendet në pozitën e 17-të në Premierligë dhe është -55 milionë euro. Kjo mungesë e qartësisë e frikëson 24 vjeçarin, për vazhdën e kampionatit. “Jashtë fushës do të duhej të kishte më shumë qetësi dhe stabilitet, sepse kjo do të ndihet edhe në fushë. Shpresoj që viti i ri të na

sjellë pozitivitet në të gjitha nivelet, sepse në këtë moment mungon entuziazmi”, theksoi futbollisti kosovar. Derisa pronarët e klubit vazhdojnë ta presin një blerës të tij, skuadra e Gianfranco Zolas shkon poshtë e më poshtë, pasi në gjashtë ndeshjet e fundit ka shënuar vetëm një fitore. “U kam kërkuar shumë herë zyrtarëve të tregojnë se si janë gjërat, është e rëndësishme që ekziston një raport reciprok”, theksoi në fund Behrami.

Kapllani përforcon Koblenzin Edmond Kapllani është përforcimi më i ri i TuS Koblenz. Sulmuesi shqiptar i është bashkuar klubit nga Bundesliga 2 gjermane të enjten, bashkë me futbollistin tjetër Andreas Glockner. Këtë lajm e ka bërë të ditur Tus Koblenz në uebfaqen e vet zyrtare. “Tus Koblenz ka marrë si huazim Edmond Kapllanin nga Augsburg. Kapllani do të jetë pjesë e Koblenzit, deri me 30 qershor të vitit 2010”, shkruante

në uebfaqen e klubit. Gjatë sezonit vjeshtor, Kapllani pati vetëm dy paraqitje me Augsburg, ku kishte arritur nga Karlsruher. Përfaqësuesi shqiptar, tek Koblenz pritet t’i bashkohet kolonisë shqiptare të futbollistëve: Shefki e Njazi Kuqi, Shqipëron Skeraj, Ervin Skela, Renaldo Rama dhe Almir Murati. Kapllani është angazhuar për ta ndihmuar Koblenzin, i cili rrezikon të bie nga Bundesliga 2 gjermane.

PUNE PER NE Kryetari i FBK-së, Erolld Belegu, thotë se selektori Agim Kasapolli nëse dëshiron është i lirë të japë dorëheqje dhe kjo është e drejtë e tij. Kasapolli, një ditë më herët paralajmëroi se do të largohet nga detyra e tij, nëse FBK-ja nuk e organizon një ndeshje miqësore ndërkombëtare për Përfaqësuesen e Kosovës, më 17 shkurt. Sipas Belegut, selektorit nuk i takon të merret me këto punë. Valon Konushevci valon.konushevci@gazetaexpress.com

Prishtinë, 7 janar — Kryetari i Federatës së Basketbollit të Kosovës (FBK), Erolld Belegu, ka thënë të enjten se selektori i Përfaqësueses së Kosovës në basketboll, Agim Kasapolli, nëse dëshiron është i lirë të japë dorëheqje dhe se kjo është e drejtë e tij. Deklarata e Belegut ka ardhur një ditë pasi Kasapolli paralajmëroi se do të japë dorëheqje nga detyra e selektorit, nëse FBK-ja nuk

e organizon një ndeshje miqësore ndërkombëtare për Përfaqësuesen e Kosovës më datën 17 shkurt - për nder të Ditës së Pavarësisë. Madje, Kasapolli pati deklaruar se nëse nuk zhvillohet një ndeshje e tillë në Prishtinë më 17 shkurt, atëherë në shtëpi duhet të shkojnë edhe zyrtarët më të lartë të FBK-së, përfshirë edhe kryetarin Belegu. Mirëpo, njeriu numër një i basketbollit kosovar, Erolld Belegu tha se me organizime të tilla duhet të merret FBK-ja, e jo selektori Kasapolli.

“Kasapolli është njeri i basketbollit. Por, mendoj se ai duhet të flasë rreth çështjeve profesionale të basketbollit, e jo të merret me çështje organizative, sepse atij nuk i takon të merret me menaxhim apo me organizim. Bordi i ka organet e veta të cilat merren me këto çështje, përfshirë edhe drejtorin e reprezentacionit”, tha Belegu për Express. Ai pohoi se Kasapolli është i lirë të jap dorëheqje nga detyra e selektorit, nëse vetë ai dëshiron ta bëjë një gjë të tillë. “Këto janë punë të brendshme

Rrustemi ndahet me Vllazninë Blerim Rrustemi nuk do të jetë më futbollist i Vllaznisë. Mbrojtësi kosovar dhe klubi shkodran, i kanë shkëputur marrëdhëniet përfundimisht të enjten, pas disa mosmarrëveshjeve. Këtë e ka bërë të ditur vetë futbollisti kosovar të enjten përmes telefonit. “Është e vërtetë, sot e shkëputa kon-

tratën. Drejtuesit e klubit më akuzuan se kam ikur dy herë nga ekipi pa lejen e tyre. Por, kjo nuk është e vërtetë: të dyja herët jam larguar përkohësisht, me marrëveshje. Plus, rasti i tretë ndodhi tash. Ata më thanë se duhet të jem i pranishëm në stërvitje më 5 janar, por unë arrita atë natë vonë. Ata deshën të

ma gjuanin fajin, pasi i ndërruan fjalët”, ankohet 26-vjeçari. Gjithashtu, ish-mbrojtësi i “2 Korrikut” nga Prishtina, i cili tek skuadra nga stadiumi “Loro Boriçi”ishte transferuar si futbollist i lirë, tregoi se klubi shkodran i ka mbetur borxh dy rroga, për nëntor dhe dhjetor.


SPORT 29

E premte, 8 janar 2010

Ben Arfa kushton shtrenjtë

Vieira në City

Presidenti i Olympique Marseille, Jean-Claude Dassier, ka bërë të ditur se klubi nuk planifikon ta shesë mesfushorin Hatem Ben Arfa, por ka theksuar se janë të gatshëm të vlerësojnë ofertat prej rreth 45 milionë euro për yllin francez. “Nëse një klub si Manchester United ose Real

Patrick Vieira i është nënshkruar vizitave mjekësore, të enjten, para kompletimit të transferimit për 18 muaj, në Manchester City. Ish-kapiteni i Arsenalit, spekulohej se mund të rikthehet në Premierligë, pasi gjatë këtij sezoni, ka bërë vetëm 16 paraqitje në të gjitha garat për Interin – shumica prej

Nëse selektori dëshiron të jep dorëheqje, është i lirë ta bëjë atë punë. Ato që i thotë selektori, është e drejtë e tij t’i thotë. Por, unë mendoj se ai nuk duhet të merret me këto punë, por duhet të merret me punët e tij.” Erolld Belegu – Kryetar i FBK-së

të federatës. Këto janë politika të cilat i bënë federata e jo selektori. Nëse selektori dëshiron të jep dorëheqje, është i lirë ta bëjë atë punë. Ato që i thotë selektori, është e drejtë e tij t’i thotë. Por, unë mendoj se ai nuk duhet të merret me këto punë, por duhet të merret me punët e tij”, deklaroi Belegu, i cili potencoi se aktualisht është shumë më e rëndësishme që të gjitha palët të merren me inkuadrimin e FBK-së në FIBA, sesa të merren me organizim të ndeshjeve miqësore. Belegu thotë se FBK-ja ende nuk është anëtare e FIBA-s, fakt ky që e vështirëson punën rreth organizimit të ndeshjeve ndërkombëtare të Përfaqësueses së Kosovës me reprezentacione të shteteve tjera. “Çështja e zhvillimit të ndeshjeve dhe çështja e politikave të federatës caktohen prej Bordit të FBK-së, dhe nuk caktohen nga njerëzit të cilët i ka emëruar Bordi. Ne ende nuk jemi anëtar të FIBA-s, dhe organizimi i ndeshjeve të tilla varet nga vullneti i mirë i ndonjë përfaqësuese tjetër. Megjithatë, ne kemi zhvilluar shumë ndeshje ndërkombëtare si brenda ashtu edhe jashtë Kosovës dhe ne jemi federata e cila kemi organizuar më së shumti ndeshje të tilla”, përfundoi Belegu. Agim Kasapolli është emëruar përzgjedhës i Përfaqësueses së Kosovës në basketboll në muajin shtator të vitit që e lamë pas, dhe nga ajo kohë e deri më tani ende nuk e ka zhvilluar asnjë aktivitet të vetëm me basketbollistët e reprezentacionit kosovar.

“U thashë të mi japin ato para, por ata u arsyetuan se isha i parregulltë dhe nuk e di nëse do të mi japin”, vazhdoi Rrustemi, i cili tek Vllaznia ishte transferuar në muajin nëntor. Më parë, qendërmbrojtësi Rrustemi ka luajtur për disa klube: Azzuri, Toronto Supra, Portuguesa, Defensor Sporting, Borussia Monchengladbach II, AC Horsens, Rot-Weiss Erfurt e Alki Larnaca. Moral Pozhegu

Madrid ofron 45 milionë euro, atëherë do të mendojmë dy herë. Nuk besoj se kjo do të ndodhë, por afati kalimtar zgjat një muaj”, tha Dassier. Ben Arfa ka dështuar të tregojë formë të mirë në Marseille, pas transferimit nga Lyon, 18 muaj më parë.

Moral Pozhegu moral.pozhegu@gazetaexpress.com

Prishtinë,7 janar — FC Prishtina do të niset të shtunën për në Zvicër, ku të nesërmen do të marrë pjesë në turneun e Futsallit, të cilin e organizon klubi zviceran Winterthur. Bardhekaltër do të jenë me një grup me Aaraun dhe me nikoqirin, Winterthur, në turneun i cili do të ndahet në dy grupe me nga 3 skuadra. Klube të tjera pjesëmarrëse janë edhe Thun, Luzern dhe St. Gallen. Kryetari i klubit prishtinas, Remzi Ejupi, ka thënë se kjo është një mundësi e mirë për futbollistët, që t’i tregojnë vlerat e tyre. Pikërisht këtij turneu, vitin e kaluar ia patën parë hajrin Isuf Llumnica dhe Visar Berisha, të cilët mbetën në Zvicër për të luajtur. Drejtori gjeneral i klubit, Edmond Rugova, ka treguar më hollësisht rreth udhëtimit të bardhekaltërve. Sipas tij, FC Prishtina do të udhëtojë të shtunën në ora 9:30 dhe pritet të mbërrijë në Zurich në ora 11:30. Ndërsa, rikthimi i ekspeditës në Kosovë pritet të bëhet të hënën. Rugova tha se pret paraqitje dinjitoze të ekipit, i cili sipas tij, nuk e përfaqëson vetëm Prishtinën, por edhe të gjithë futbollin kosovar. Trajneri Skënder Shëngyli beson se skuadra e tij do ta përsërisë suksesin e vitit të kaluar. Prishtinasit ishin fitues të këtij turneu. “Nuk kam njohuri shumë për këtë turne, por e kam në dorë një

tyre si rezervist. Tani, ai pritet t’i bashkohet menaxherit të Cityt, Roberto Mancini, i cili e kishte transferuar Vieiran në Inter më 2006. “Dua të luaj në Kampionatin botëror dhe është me rëndësi për mua të shkoj në Manchester City”, tha Vieira për Eurosport.

icër FC Prishtina në Zv

Për mbrojtje të titullit FC Prishtina do të marrë pjesë të dielën në turneu e Futsallit në Zvicër, të cilin e organizon klubi Winterthur. Bardhekaltrit thonë se janë te përgatitur sa duhet dhe se udhëtojnë atje me të vetmin qëllim: mbrojtjen e titullit të fituar vitin e kaluar.

FOTO: JETMIR IDRIZI

ekip që ishte fitues vitin e kaluar. Lojtarët do ta kenë mundësinë ta tregojnë veten dhe do të mundohemi të prezantohemi sa më mirë. Jemi përgatitur mjaft për këtë turne dhe atje shkojmë për ta mbrojtur titullin e fituar një vit më parë, edhe pse na mungojnë lojtarët ekspertë të Futsallit. Sidoqoftë, ne besojmë në forcën e futbollistëve”, tha Shëngyli. Edhe mesfushori Behar Maliqi është optimist se ai dhe bashkëlojtarët, do ta përsërisin suksesin e vitit të kaluar. Për të, ky turne është një mundësi e mirë për futbollistët, që ta ndjekin rrugën e

Llumnicës dhe Berishës, të cilët vitin e kaluar mbetën në Zvicër, falë këtij turneu.

Shtyhet miqësorja me Schaffhausenin Përpos turneut të Winterthurit, prishtinasit patën planifikuar edhe zhvillimin e një ose dy ndeshjeve të tjera miqësore. Kryetari Remzi Ejupi dhe drejtori gjeneral, Edmond Rugova, kanë njoftuar se miqësorja e paraparë me ekipin zviceran Schaffhausen për shkak të motit të keq që po mbretëron atje. “Ata na njoftuan se moti është

i ligë dhe se kjo ndeshje nuk mund të zhvillohet. Mirëpo, me Schaffhausen do të luajmë në muajt e ardhshëm, ndoshta gjatë verës në Prishtinë. Kishim planifikuar të luanim edhe me një klub gjerman, por edhe kjo ndeshje dështoi për shkak të motit të keq”, thanë krerët e klubit prishtinas.

Skeraj provohet në Koblenz Trajneri Skënder Shëngyli nuk do të mund të llogarisë në majtakun Agron Skeraj. Sipas tij, futbollisti prizrenas po provohet tek Tus Koblenz - skuadra ku aktivizohet vëllai i tij, Shqipëroni.

Përzgjedhësi i Kosovës në futboll, Albert Bunjaku, të enjten e ka bërë testimin fizik të futbollistëve të Përfaqësueses. Ai është ndarë i kënaqur me atë që kanë treguar futbollistët në këtë testim fizik. Bunjaku e ka shpalosur edhe planin e tij për vitin 2010, gjatë të cilit vit parasheh që t’i bëjë shtatë tubime.

Test pozitiv Moral Pozhegu Prishtinë, 7 janar — Në kuadër të programit të Këshillit Profesional dhe përzgjedhësit të Përfaqësueses së Kosovës, Albert Bunjaku, të enjten është bërë testimi fizik i futbollistëve që ishin në tubimet e tetorit dhe nëntorit. Testimi i futbollistëve u bë në Kolegjin “Eurosport” në Bardhosh nga ora 10 deri në 17. Bunjaku ka thënë se pas dy tubimeve të mëhershme, testimi fizik ka qenë i domosdoshëm. Ai u ndihmua nga këshilltari, prof. Marcus Svennson për shtatë orë rresht, duke testuar të gjithë futbollistët prezentë. Selektori koso-

var është ndarë i kënaqur me përgatitjen fizike të futbollistëve. “Futbollistët e Kosovës kanë pasur një rast shumë të mirë që të testohen për aftësitë e tyre fizike edhe pse ne jemi të vetëdijshëm se kjo periudhë, futbollistët nuk i gjen shumë të përgatitur për shkak të pushimit mes dy stinorëve. Megjithëkëtë, këta djelmosha kanë pasur rastin të testohen edhe nën prezencën e profesor Marcus Svennson, i cili ka një përvojë të mirë edhe në Premierligën angleze”, është shprehur përzgjedhësi Bunjaku. Albert Bunjaku e ka shpalosur edhe planin e tij për vitin 2010. Ai parasheh që në këtë vit të bëjë

shtatë tubime, të përcaktuara nga FIFA dhe UEFA. Nga shtatë këto tubime, njëri ishte ky i testimit fizik, ndërsa tri tjera kanë të bëjnë me zhvillimin e ndeshjeve miqësore. Lidhur me këtë, përzgjedhësi ka theksuar se ndeshjen e parë miqësore për këtë vit, planifikon ta ketë në mars. Më pas ai ka deklaruar se pas këtij testimi fizik, së shpejti do të bëhet edhe përzgjedhja definitive e 22 futbollistëve që do ta përfaqësojnë Kosovën në futboll. Po ashtu, të enjten u mbajt një seminar për të gjithë trajnerët e futbollit të Kosovës nga ora 18 deri në 21 po në këtë Kolegj, ndërsa ligjërues ishte prof. Marcus Svensson.


30 SPORT

E premte, 8 janar 2010

Rrezik nga Arsenal

Van der Vaart nuk largohet

Mbrojtësi i Chelseas, Alex, beson se Arsenal do të jetë rivali kryesor për titull në Premierligë, këtë sezon. Topxhinjtë, aktualisht kanë dy pikë më pak se Manchester United dhe katër më pak se Chelsea, me një ndeshje më pak të zhvilluar. Por Alex beson

Mesfushori i Real Madridit, Rafael Van der Vaart, ka ritheksuar dëshirën të mbetet në Santiago Bernabeu dhe të luftojë për të ardhmen e tij me gjigantin spanjoll. Reprezentuesi holandez, spekulohej se mund të transferohet në Premierligë,

Espanyol pas Santa Cruzit Sipas tabloidit anglez The Sun, Espanyol është i interesuar për transferimin e sulmuesit të Manchester Cityt, Roque Santa Cruz. Klubi spanjoll kishte bërë përpjekje për transferimin e yllit paruguain edhe para shkarkimit të menaxherit Mark Hughes, ndërsa thuhet se do të ndjekin objektivin e tyre edhe pas ardhjes së Roberto Mancinit. 28-vjeçari ka bërë vetëm dy paraqitje në formacionin bazë, pas transferimit nga Blackburn për 17.5 milionë funta, gjatë verës së vitit të kaluar. .

se ata janë kërcënimi më i madh në garë për titull. “Arsenal do të shfaqë konkurrencën më të fortë për titull. Ata luajnë mirë dhe kanë besim në të gjitha ndeshjet. Ata janë në formën e tyre më të mirë këtë sezon”, tha Alex për London Evening Standard.

por ai ka theksuar se synon të qëndrojë në Madrid. “Kam aftësi dhe kualitete për të luajtur për Real Madridin. Pavarësisht konkurrencës së fortë në ekip nuk do të largohem nga Real. Dua të luftoj”, deklaroi ai për Radio Marca.

Real Madrid, më 20 janar në Tiranë Real Madrid do ta vizitojë Tiranën me 20 janar, për ta zhvilluar një ndeshje miqësore me klubin shqiptar Gramozi nga Erseka. Nga kjo miqësore, gjiganti spanjoll do t’i përfitojë 2.5 milionë euro nga petrolieri shqiptar Rezart Taçi, organizator i kësaj ndeshjeje. Kontingjenti madrilen pritet të arrijë i kompletuar, përfshirë edhe yjet si Kaka, Cristiano Ronaldo, Raul Gonzalez e Iker Casillas.

Conte jep dorëheqje nga Atalanta Pas humbjes 2-0 nga Napoli të mërkurën dhe kontestimit të ashpër nga tifozët e klubit, Antonio Conte ka dhënë dorëheqje nga posti i trajnerit të Atalantas. Dorëheqja e tij është pranuar nga drejtuesit e klubit. Në vend të tij, tani për tani do të jetë trajneri i ekipit të juniorëve, Walter Bonacina, i cili do ta drejtojë ekipin në Palermo. Ndërsa më pas spekulohet se mund të emërohet Nedo Sonetti. Atalanta gjendet në pozitën e parafundit në Serie A me 13 pikë nga 17 ndeshje.

Voronin drejt Rusisë Menaxheri i Andriy Voronin ka konfirmuar se sulmuesi i Liverpoolit është duke shqyrtuar transferimin në Rusi. Reprezentuesi ukrainas nuk zë vend në planet e Rafa Benitezit dhe besohet se do të shitet gjatë këtij afati kalimtar të janarit. Dinamo Moska thuhet se është klubi rus i interesuar për Voroninin, ndërsa menaxheri i futbollistit, Andriy Golovach ka konfirmuar se klienti i tij do të largohet nga Anfield. “Ai ka marrë një ofertë konkrete nga një klub rus dhe do të marrë vendim rreth saj”, tha Golovach.

Kovaç pensionohet nga Çekia Mesfushori i Kombëtares çeke, Radoslav Kovac, është pensionuar nga futbolli ndërkombëtar në përpjekje të përqendrohet në detyrat e tij në West Ham United. Kovaç 30-vjeç kishte debutuar për Kombëtaren në vitin 2004 dhe bëri 30 paraqitje për Çekinë. Kovaç i cili nënshkroi kontratë afatgjate në West Ham në fillim të sezonit 2009/10 ka shënuar vetëm dy gola për Çekinë, por ndjeu se paraqitjet në shkallën ndërkombëtare ishin duke ndikuar në karrierën e tij në Upton Park.

Real Madrid do të përfitojë 2.5 milionë euro, pasi do ta zhvillojë një ndeshje miqësore me 20 janar në Tiranë kundër ekipit Gramozi nga Erseka, që është pronë e petrolierit Rezart Taçi dhe që garon në elitën e futbollit shqiptar. “Është firmosur kontrata dhe çdo gjë është gati për ndeshjen e 20 janarit”, ka komentuar për të përditshmen spanjolle Marca, Milton Nushi,

zëdhënës i kompanisë Taçi Oil International. Marca po ashtu ka njoftuar se në kontingjentin madrilen nuk do të ketë mungesa dhe se ekipi do të jetë komplet në Tiranë, përfshirë këtu edhe presidentin Florentino Perez. Kjo ndeshje do të zhvillohet në kuadër të trofeut “Taçi Oil Cup”, në stadiumin kombëtar Qemal Stafa, në Tiranë.

Vitin e kaluar, petrolieri Rezart Taçi kishte arritur ta ftonte gjigantin italian, Milan, për ta zhvilluar një ndeshje miqësore me Kombëtaren shqiptare, ku Rossonerët patën fituar falë ekzekutimit të penalltive me rezultat 5:4, derisa ndeshja në kohën e rregull pati përfunduar baras, 3:3. Në fakt, ndeshja me Real Madrid ishte planifikuar për t’u luajtur gjatë Krishtlindje-

ve, në dhjetorin e vitit të kaluar, por angazhimet e Realit e bënë të pamundur ardhjen në Tiranë. Skuadra e Realit të Madridit do të mbërrijë në Tiranë rreth orës 10 të paradites së 20 janarit, ndërkohë që besohet se do të pritet me entuziazëm në aeroportin ndërkombëtar “Nënë Tereza”. Gramozi do të përforcohet edhe me lojtarë nga kampionati shqiptar, kryesisht nga Tirana e Besa. Gjithsesi, media spanjolle nuk lë pa përmendur edhe faktin se milioneri i ri shqiptar 38-vjeçar, i pasionuar pas futbollit italian, befasoi botën sportive vitin e kaluar teksa tentoi të blinte ekipet e Bolognas e Milanit, këtë të fundit në shumën e 700 milionë eurove, por dhe faktin e agresionit ndaj gazetarit Mero Baze, 15 ditët e tij në dhomën e paraburgimit dhe shumën e paguar prej 100 mijë eurosh për lirimin me kusht. Pas klubit italian të Milanit, që erdhi dy herë në Tiranë, tetor 2008 (humbi me Tiranën, 2-1) dhe maj 2009 (fitoi me penallti pas barazimit 3-3 me Kombëtaren), Reali është klubi i dytë më i madh në botë që vjen në Shqipëri. Kështu, në Tiranë do të vijnë yje si Kaka (erdhi edhe me Milanin), Cristiano Ronaldo, Raul Gonzalez, Iker Casillas etj.

Barcelona, kampion i vitit 2009 Klubi më i mirë futbollistik për vitin 2009 është Barcelona. Federata ndërkombëtare për histori dhe statistika në futboll (IFFHS) ka publikuar renditjen e ekipeve më të mira nga viti i kaluar, që kryesohet nga gjiganti katalan. Ky rezultat nuk është aspak i befasishëm, pasi ekipi i Pep Guardiolas ka hyrë në histori të futbollit me suksesin e arritur gjatë sezonit të

kaluar. Barcelona e përfundoi edicionin me gjashtë tituj të fituar: Ligën e Kampionëve, La Ligan, Superkupën e Evropës, Kupën e Spanjës, Superkupën e Spanjës, Kampionatin botëror të klubeve. Chelsea gjendet në pozitën e dytë, ndërsa Manchester United është i treti, i përcjellë nga Shakhtar Donetsk dhe Werder Bremen.

Tabela nga IFFHS: 1. Barcelona 341,0 pikë 2. Chelsea 292,0 3. Man Utd 291,0 4. Shakhtar Donetsk 275,0 5. Werder 272,0 6. Hamburg 264,0 7. Arsenal 260,0 8. Estudiantes 243,0 9. Cruzeiro 235,0 10. Galatasaray 219,0


SPORT 31

E premte, 8 janar 2010

Chelsea ndjek Iaquintan Menaxheri i Chelseas, Carlo Ancelotti, ka shprehur interesim për sulmuesin e Juventusit, Vincenzo Iaquinta ka bërë të ditur të enjten e përditshmja angleze “The Times”. 30-vjeçari është duke u rikuperuar nga lëndimi i gjurit, ndërsa Chelsea thuhet

se monitoron gjendjen e tij para se të vendosin rreth paraqitjes së një oferte para përmbylljes së afatit kalimtar të janarit. Iaquinta është paraqitur në vetëm gjashtë ndeshje këtë sezon, për shkak të lëndimit të gjurit që pësoi në muajin tetor.

Përgjithmonë në Real Madrid Sulmuesi i Real Madridit, Gonzalo Higuain, ka bërë të ditur se dëshiron të përfundojë karrierën në gjigantin spanjoll. Ylli argjentinas u transferua në Santiago Bernabeu në vitin 2007 nga River Plate dhe planifikon të qëndrojë në Madrid

deri në fund të karrierës. “Do të ishte mirë të përfundoj karrierën këtu. Këtu është shtëpia ime e dytë. Për vitin 2010 dua të fitoj Ligën e Kampionëve me Real Madridin dhe Kampionatin Botëror me Argjentinën”, tha Higuain.

Fabrika e golave Lakers befasohet nga Clippers Pas gati tre vjetësh, Clippers ia doli t’i mposhtë Kobe Bryantin dhe shokët e tij, duke e krijuar befasinë e natës. Fitore të madhe arriti Boston në Miami me super Rondo në fund, ndërsa Cleveland e mposhti lehtë Washingtonin, që nuk mundi të llogariste në Arenas (i suspenduar). Pozitivë ishin edhe Hawks, Suns, Spurs e Jazz (pa Deron Williams). LA Clippers-LA Lakers 102-91 L.A. Clippers: B. Davis 25 L.A. Lakers: Bryant 33 Miami-Boston 106-112 Miami: Wade 44 Boston: Rondo 25 Atlanta-New Jersey 119-89 Atlanta: Crawford 29 New Jersey: Yi Jianlian 19 Cleveland-Washington 121-98 Cleveland: James 23 Washington: Jamison 26

Fernando Torres ka hyrë në histori të Liverpoolit si futbollisti, i cili më së shpejti ka arritur në kuotën e 50 golave. Por, ylli spanjoll nuk ndalet me kaq. Ai është zotuar të thyejë rekorde të reja, ndërsa është i vendosur t’i ndihmojë ekipit të përfundojë sezonin në katër pozitat e para në Premierligë dhe të fitojë në FA Cup. Ylli i Liverpoolit, Fernando Torres, synon të shkruajë emrin e tij në histori të klubit, duke shpërthyer në pjesën e dytë të sezonit. Dhjetë ditë më parë me golin e fitores që shënoi në Aston Villa, ai u bë futbollisti i cili më së shpejti ka arritur në kuotën e 50 golave në histori të Liverpoolit. Tani, reprezentuesi spanjoll synon të vazhdojë me gola, duke ngritur ekipin në zonën që siguron kualifikimin për në edicionin e ardhshëm të Ligës së Kampionëve. Torres arriti në kuotën e 50 golave në 72 paraqitje, duke mposhtur për tetë ndeshje rekordin e përbashkët të Albert Stubbins dhe Sam Raybould. “Është e jashtëzakonshme për mua, sepse Liverpool është njëri prej klubeve më të mëdha dhe më me histori në botë. Të gjithë ata që kanë luajtur këtu janë futbollistë të mëdhenj që kanë rekorde të shkëlqyeshme. Jam para tyre sa i përket golave dhe kjo është njëra

Torino hetohet për kurdisje

Minnesota-Golden S. 101-107 Minnesota: Jefferson 26 Golden State: Maggette 28 Oklahoma C.-New Orl. 92-97 Oklahoma City: Durant 27 New Orleans: West 19 San Antonio-Detroit 112-92 San Antonio: Parker 23 Detroit: Hamilton 29 Phoenix-Houston 118-110 Phoenix: Nash 26 Houston: Brooks 34 Utah-Memphis 117-94 Utah: Miles 24 Memphis: Young 22 Toronto-Orlando 108-103 Toronto: Bosh 18 Orlando: Lewis 24

prej gjërave më të rëndësishme që kam bërë në karrierën time. Por dua të vazhdoj të thyej rekorde në mënyrë që gjithmonë të jem në histori dhe në kujtimet e njerëzve. Jam duke e bërë punën time”, tha Torres për tabloidin anglez The Sun. Pavarësisht betejës së tij me lëndimet e vazhdueshme këtë sezon, 25-vjeçari Torres ka realizuar 12 gola në vetëm 14 paraqitje në Premierligë. Por, edhe pse ai synon të arrijë rekorde personale, objektivi kryesor i tij mbetet sjellja e titujve në Anfield pas tre sezoneve pa fituar asgjë. “Dua të shënoj po aq gola sa na nevojiten të arrijmë në pozitën e katërt në Premierligë dhe të fitojmë FA Cup. Kurrë nuk e them numrin e golave që synoj të arrij, por gjithmonë më pëlqen të shënoj më tepër se sezonin paraprak. Shpresoj, që nuk do ta kem aq vështirë sepse kam shënuar 17 sezonin e kaluar”, përfundoi ai.

Komisioni disiplinor i Federatës italiane të Futbollit (FIGC) ka filluar hetimet pas dyshimeve për kurdisje të një ndeshjeje nga Torino, klubi që garon në Serie B, kanë bërë të ditur mediat italiane të enjten. Dyshimet janë krijuar për ndeshjen ndërmjet Torinos

dhe Crotones, zhvilluar më 28 nëntor, e cila përfundoi me fitoren 2-1 për ekipin kalabrez dhe përfundoi aventurën e Stefano Colantuonos në postin e trajnerit të Torinos. Tre futbollistë të Torinos thuhet se kanë qenë të përfshirë në marrëveshjen për kurdisjen e ndeshjes që u përcoll me dorëheqjen e drejtorit sportiv, Rino Foschi. Torino është në krizë të thellë gjatë këtij sezoni në Serie B dhe aktualisht gjendet në pozitën e 11-të, pas rënies nga Serie A, sezonin e kaluar. Mirëpo, presidenti i klubit, Urbano Cairo, ka mohuar se ekipi i tij është nën hetime për kurdisje. “Nuk është duke u zhvilluar asnjë hetim, më është konfirmuar nga FIGC. Këto janë vetëm përpjekje për të krijuar çrregullime në klub”, deklaroi ai, gjatë një konference për shtyp.

Ronaldo, më i famshmi në Facebook Sulmuesi i Real Madridit, Cristiano Ronaldo, është sportisti më i famshëm në Facebook, shkruan e përditshmja sportive spanjolle Marca. Ylli portugez mund të llogarisë në mbështetjen e 3.2 milionë tifozëve në uebfaqen e rrjetit social dhe gjendet para tenistit më të mirë në botë, zviceranit Roger Federer, i cili ka 3.18 milionë përkrahës, ndërsa i treti është notuesi amerikan Michael Phelps me 2.86 milionë. Ronaldo 24-vjeç, erdhi në Real Madrid nga Manchester United, gjatë verës së vitit të kaluar, duke shënuar transferimin më të shtrenjtë në histori

të futbollit, me vlerë prej 94 milionë euro. Ai është po ashtu futbollisti më fitimprurës në klubin, në të cilin në të kaluarën janë paraqitur yje si Zinedine Zidane dhe David Beckham. Ronaldo ka gjeneruar 80 milionë euro nga të ardhurat vjetore nga marketingu.


32 MARKETING

E premte, 8 janar 2010

Ofertë promovuese

Blej shërbimin e televizionit digjital dhe ðto 15 ditë falas! Të gjithë klientët e rinj të cilët blejnë shërbimin e televizionit digjital deri me 31 dhjetor 2009, do ti jtojnë edhe 15 ditë tjera të abonimit falas. Oferta vazhdon deri me 9 janar 2010! Familjare

Sport

1 muaj

14.95 EUR

3 muaj

39.95 EUR

6 muaj

74.95 EUR

44.95 EUR

139.95 EUR

79.95 EUR

12 muaj

Premium

144.95 EUR

gazeta express  

numri 1744

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you