Page 1

Seizoen 17 | 18

Š Wouter Van Vaerenbergh

1


Vlaams Radio Koor

Mission Statement NL Het Vlaams Radio Koor koestert zijn lange geschiedenis en ruime ervaring – de perfecte basis voor een sterke toekomst. Polyfonie of hedendaags, chanson of sacraal, a capella of symfonisch: de rijke variatie in het repertoire en de kunst om telkens de juiste interpretatie te brengen is het visitekaartje van het koor. En dat wordt niet alleen in eigen land, maar ook in de Europese buurlanden erkend.

Het koor is een uniek ensemble dankzij de professionaliteit en passie van elk individueel koorlid. Niet alleen uitmuntend op technisch-muzikaal niveau, maar ook in de geroemde interpretatie en creatieve uitvoering. Permanent nieuwsgierig, open voor nieuwe ervaringen, met een constant streven naar de perfecte uitvoering of opname. Op de dagelijkse agenda staan a capella producties met vernieuwende concepten of een blik over de schotten van de kunstdisciplines. Het samenwerken met andere ensembles is een tweede grote pijler, net als het uitdragen van Vlaamse en hedendaagse muziek. Maar de kern van alles is het live concert: emoties creëren uit stilte, voor en met het publiek. Dat allemaal is het Vlaams Radio Koor…

2


Seizoen 17 | 18

FR Le Vlaams Radio Koor est fier de sa longue

EN The Flemish Radio Choir can proudly look

histoire et de sa précieuse expérience, deux

back at its long history and wide-ranging experi-

atouts gages d’un avenir radieux. Qu’il opte pour

ence – the perfect basis for a strong future. Wheth-

la polyphonie, la chanson, le chant contemporain

er performing polyphony or contemporary music,

ou sacré, a cappella ou symphonique, le chœur se

secular chansons or sacred works, a cappella or

distingue par la diversité de son répertoire et la

symphonic compositions, the rich variation in

justesse de son interprétation. Il jouit d’ailleurs

the choir’s repertoire and the artistic skill to give

d’une renommée appréciable en Belgique et dans

a consummate interpretation of every work is the

les pays voisins.

choir’s calling card. And it enjoys this renown not only at home but also in the neighbouring Europe-

Le professionnalisme et la passion de chacun

an countries.

de ses membres font du chœur un ensemble vocal unique, qui séduit tant par ses performances

The choir is a unique ensemble thanks to the

techniques que son interprétation sans faille et sa

professionalism and passion of each individual

créativité. Toujours curieux et ouvert à l’expéri-

chorister. Not only is the choir outstanding at a

mentation, il vise constamment la perfection, qu’il

technical and musical level but also in its admira-

soit sur scène ou en studio.

ble interpretation and creative performance. Ever curious, open to new experiences, striving con-

Le travail quotidien du chœur porte sur des pro-

stantly for the perfect performance or recording.

ductions a cappella novatrices ou s’intéresse aux avancées des différentes disciplines artistiques

Its regular programme consists of a cappella pro-

abordées. La collaboration avec d’autres en-

ductions with innovative concepts or a glimpse

sembles est également un pilier majeur de sa dé-

across the various artistic disciplines. Collaborat-

marche, tout comme la promotion de la musique

ing with other ensembles is a second major pillar,

flamande et contemporaine.

just as the dissemination of Flemish and contemporary music.

Le chœur continue cependant à se concentrer sur le concert, cet événement qui fait naître des émo-

But at the core of it all is the live concert: creating

tions du silence, devant et avec le public.

emotions out of silence, for and with the audience.

Ce sont tous ces détails qui font la singularité du

That is what the Flemish Radio Choir stands for…

Vlaams Radio Koor…

3


Vlaams Radio Koor

© Wouter Van Vaerenbergh

4


Seizoen 17 | 18

5


Vlaams Radio Koor

Hervé Niquet NL

Ongelooflijk! Alweer een nieuw jaar!

En alleen maar goede herinneringen aan het voorbije seizoen. Momenten van groot geluk, uren en uren muziek, zinderende producties. En niet te vergeten de fantastische samen­ werking met ‘ons’ orkest, Brussels Philharmonic. Twee chefs? Twee keer zoveel plezier! En ook ons nieuwe programma voor 2017-2018 belooft alweer tal van concertavonden waar u buitenstapt met een glimlach op de lippen en het hart vol tederheid. Ik geloof dat het in deze moeilijke tijden onze verantwoordelijkheid als artiesten is om elke dag weer een dosis schoonheid, vreugde en stille bezinning te brengen. De zangers van het Vlaams Radio Koor zijn vaklui, gespecialiseerd in ‘harmonieuze communicatie’. Het is intussen al meer dan 10 jaar dat ik hen ken, en al meer dan 10 jaar dat ik gefascineerd toekijk hoe zij hard werken om u gelukkig te maken. Dus, een goede raad: lees niet langer de kranten, kijk niet meer naar het nieuws. Maar kom naar onze concerten. Naar het schijnt denkt de minister van volksgezondheid erover om onze concerttickets terug te betalen… Hou ze dus zeker bij, je weet maar nooit! Ik wens u een mooi seizoen en een deugddoende welzijnskuur. Hervé Niquet Chef-dirigent

6


Seizoen 17 | 18

FR Incroyable ! Déjà une nouvelle année !

EN It’s incredible! Another new year is here!

Et que de souvenirs merveilleux de la précédente

And nothing but good memories of the past

saison.

season. Moments of great happiness, hours

Des grands moments de bonheur, des heures de

and hours of music, thrilling productions. Not to

musique, des productions exaltantes. Et surtout

mention the fantastic cooperation with ‘our’

cette collaboration formidable entre notre or-

orchestra, the Brussels Philharmonic. Two lead-

chestre et notre chœur ! Deux chefs ?

ers? Twice as much pleasure!

Deux fois plus de plaisir !!!!! And our new programme for 2017-2018 again Alors, le nouveau programme 2017-2018 sera l’oc-

promises scores of concert evenings that will

casion de renouveler les soirées d’où l’on sort avec

bring a smile to your lips and fill your heart with

le sourire aux lèvres et le cœur plein de douceur.

tenderness. I believe that in these difficult times,

Je crois qu’en ces périodes difficiles, notre respon-

as artists we have a responsibility to bring a

sabilité d’artistes est d’apporter quotidiennement

measure of beauty, joy and quiet contemplation

une part de beauté, de joie et de réflexion sereine.

to every day.

Les chanteurs de notre Vlaams Radio Koor sont

The singers of the Flemish Radio Choir are

des artisans spécialisés en «harmonie communi-

professionals who specialise in ‘harmonious

cative». Cela fait plus de 10 ans que je les connais

communication’. I have known them for over

et cela fait plus de 10 ans que je suis fasciné de les

ten years now, and for over ten years I have been

voir travailler à vous rendre heureux.

fascinated by how hard they work to make you happy.

Alors, arrétez de lire les journaux et regarder les actualités. Venez nous voir en concert.

So take a tip from me: stop reading the news­

Il paraît que le ministère de la santé réfléchit à

papers, stop watching the news. Instead, come

rembourser les tickets de concerts du Vlaams

to our concerts. It seems that the minister for

Radio Koor... Alors, gardez les! On ne sait jamais!

public health is considering refunding our concert tickets… So be sure to keep them safe,

Bonne saison avec nous et bonne cure de bonheur.

you never know!

Hervé Niquet

I wish you a great season and an enjoyable well-

Chef principal

ness course. Hervé Niquet Chief Conductor

7


Vlaams Radio Koor

© Wouter Van Vaerenbergh

8


Seizoen 17 | 18

Š Wouter Van Vaerenbergh

9


Vlaams Radio Koor

Welkom NL

Wij zijn er klaar voor, dat nieuwe seizoen…

Met onze onvermoeibare chef-dirigent Hervé Niquet geven we enkele klassiekers een ‘Hervé-make-over’. Als geen ander speelt hij het keer op keer klaar om in zijn uitvoeringen de essentie van de muziek bloot te leggen. Net als een restaurateur die laag voor laag oude vernis van een schilderij haalt om de originele kleuren weer te laten schitteren, ontdoet Hervé de muziek van Gounod en Mendelssohn van alle pathos en traditie die er over de jaren heen aan toegevoegd zijn. ‘Ceci n’était pas un concert’. Zij die erbij waren zullen het zich nog lang herinneren... Wanneer je Brussels Philharmonic, het Vlaams Radio Koor, Hervé Niquet en Stéphane Denève op één podium samenbrengt gaan alle remmen los en vult magie de concertzaal. U bent gewaarschuwd: ook dit seizoen staan er enkele sterke staaltjes op het programma. Het koor brengt zoals steeds ook veel muziek uit onze tijd – een tijd waarin veel beweegt, niet in het minst in de manier waarop muziek vandaag geschreven wordt. Die ‘hedendaagse muziek’ heeft moeilijke tijden gekend, maar kijk: er is een nieuwe generatie componisten opgestaan. Een die terugkeert naar de essentie van muziek, als ultieme vorm van communicatie tussen componist, uitvoerder en publiek. Zij schrijven muziek uit onze tijd, voor de mensen van onze tijd, net zoals generaties van componisten dat eeuwen voor hen al deden. Arvo Pärt, Ola Gjeilo, Jan Van der Roost, Kaija Sariaaho, James Whitbourn – om er maar enkele te noemen. Nieuwe composities voor het eerst tot leven brengen op een podium is trouwens met niets te vergelijken. We kijken dan ook vol ongeduld uit naar de wereldcreaties van nieuw werk van Eric Whitacre en Jeroen D’hoe. Het mooie voor ons als uitvoerders is dat muziek blijft evolueren. Er blijven steeds nieuwe facetten te ontdekken (en oude te herontdekken) om mee aan de slag te gaan. Met als ultieme doel: ons publiek onvergetelijke ervaringen bezorgen, en blijvende herinneringen. Zoals gezegd: wij zijn er klaar voor, dat nieuwe seizoen… Alain De Ley Artistiek verantwoordelijke

10


Seizoen 17 | 18

FR Fin prêts pour la nouvelle saison…

EN We’re all set for the new season…

Infatigable, notre chef principal Hervé Niquet

With our tireless chief conductor Hervé Niquet,

n’a pas son pareil pour extraire la quintessence

we will be giving a number of classics a ‘Hervé-

d’une œuvre. Tel un restaurateur qui, avec une

make-over’. He is unparalleled in his ability time

infinie patience, se penche sur un tableau de

after time to unveil the essence of the music in his

maître, le soulage du poids et de la poussière des

performances. Like an art restorer who removes

ans et en révèle l’éclat et les couleurs d’origine,

layer upon layer of old varnish to allow the origi-

Hervé Niquet débarrasse la musique de Gounod

nal colours to shine again, Hervé strips the music

et de Mendelssohn des grandiloquences et des

of Gounod and Mendelssohn of all pathos and

traditions accumulées au fil du temps.

tradition that have accumulated over the years.

« Ceci n’était pas un concert ». Voilà un moment

‘This was not a concert’. Those who were there

de grâce que n’oublieront pas de sitôt ceux et

will long remember it... When you bring the

celles qui l’ont partagé avec nous… Quand le Brus-

Brussels Philharmonic, the Flemish Radio Choir,

sels Philharmonic, le Vlaams Radio Koor, Hervé

Hervé Niquet and Stéphane Denève together on

Niquet et Stéphane Denève montent ensemble

one stage, they pull out all the stops and magic

sur scène, place au spectacle et à la magie! Notre

fills the concert hall. You’ve been warned: this sea-

programme vous propose, cette saison encore,

son we can look forward once again to a number

quelques-unes de ces fabuleuses rencontres.

of significant moments on the programme.

Un spectateur averti en valant deux, tenez-vous prêts!

The choir will, as always, perform a good deal of music from our era – an age in which there is a

Fidèle à ses habitudes, le chœur interprétera

great deal of movement, not least in the way in

un bel éventail d’œuvres contemporaines – une

which music is written today. ‘Contemporary

époque de perpétuel mouvement, y compris

music’ has been through hard times, but look:

dans la composition musicale, avec une nouvelle

there is a new generation of composers appearing

génération de compositeurs nous attend! Des

on the scene. One that is returning to the essence

compositeurs qui écrivent une musique dans l’air

of music, as an ultimate form of communication

du temps, pour un public de notre temps – comme

among the composer, performer and audience.

l’ont fait, bien avant eux, d’autres générations de

They are writing music for our time, for the peo-

virtuoses, dont Arvo Pärt, Ola Gjeilo, Jan Van der

ple of today, just as generations of composers have

Roost, Kaija Sariaaho, James Whitbourn et bien

done for centuries. Arvo Pärt, Ola Gjeilo, Jan Van

d’autres… Rien ne vaut l’émotion de la toute pre-

der Roost, Kaija Sariaaho, James Whitbourn – to

mière exécution sur scène d’une œuvre tout juste

name but a few. And bringing new compositions

éclose. C’est donc avec une impatience non dégui-

to life on stage for the first time is an incompara-

sée que nous attendons les créations mondiales

ble experience. So we impatiently await the world

du nouvel opus d’Eric Whitacre et Jeroen D’hoe.

premieres of new works by Eric Whitacre and Jeroen D’hoe.

En tant qu’interprètes, nous aimons que la musique soit en perpétuelle évolution. Qu’elle

The nice thing for us as performers is that music

nous réserve son lot de surprises: de nouvelles

is constantly evolving. There are always new

facettes à découvrir, ou d’anciennes à redécouvrir.

facets to discover (and old ones to rediscover)

En tendant toujours vers un but unique: offrir à

and get to work on. Our ultimate goal: to offer our

notre public une expérience incomparable et des

audience unforgettable experiences and abiding

souvenirs inoubliables.

memories. And as we said, we’re all set for the new season …

Comme nous l’avons dit: nous sommes fin prêts pour la nouvelle saison ! 11


Vlaams Radio Koor

© Marcel Lennartz

12


Seizoen 17 | 18

13


Vlaams Radio Koor

• Charles Gounod – Messe Vocale • Palestrina / Charles Gounod – Paucitas Dierum • W.A. Mozart / Charles Gounod – Ave Verum • Charles Gounod – Agnus Dei • J.S. Bach / Charles Gounod – Parce & Hosanna sur un choral et une fugue de Bach • Charles Gounod – Les sept dernières paroles de notre Seigneur

• Ninove / Abdijkerk do 28.09.2017 | 20:00 € 16/15 (-26: € 8) | www.ccdeplomblom.org

• •

Brussel-Bruxelles / Terkameren-La Cambre vr 29.09.2017 | 20:15 € 20 (-26: € 12/-18: € 5) | www.flagey.be

Gent / MIRY Concertzaal di 13.03.2018 | 20:00 € 20/15 | www.ticketsgent.be

• Rouen (FR) / Chapelle Corneille wo 14.03.2018 | 20:00

« Les idées musicales voletaient devant moi comme des papillons et tout ce que j’avais à faire était de tendre la main pour les attraper. »  charles gounod

€ 25/10 | www.operaderouen.fr

• Metz (FR) / Arsenal za 24.03.2018 | 20:00 www.arsenal-metz.fr

• Antwerpen / OLV Kathedraal ma 26.03.2018 | 20:15 www.dekathedraal.be

• Venezia (IT) / Scuola Grande de San Giovanni Evangelista zo 08.04.2018 | 17:00 www.bru-zane.com

• Paris (FR) / Théâtre des Bouffes du Nord zo 03.06.2018 | 16:30 www.bouffesdunord.com 65’ (zonder pauze) coprod. Palazzetto Bru Zane

14


Seizoen 17 | 18

Gounod Gothique Vlaams Radio Koor Hervé Niquet, dirigent | François Saint Yves, orgel

Wie de naam Charles Gounod hoort, denkt spontaan aan zijn opera’s Faust en Romeo et Juliette. Maar zijn nalatenschap is veel groter… We geven het muzikale erfgoed van deze grote componist graag alle ruimte om te schitteren.

NL

In 1839 wint de jonge Gounod de Prix de Rome, één van de belangrijkste prijzen voor jonge Franse componisten, en krijgt zo de kans om in de Villa Medici in Rome te wonen en werken. Het zou zijn verdere leven bepalen… Tijdens een bezoek aan de Sixtijnse kapel – Gounod is diepgelovig – hoort hij de 16deeeuwse polyfonische muziek van Palestrina, en is meteen verkocht. Vanaf dan is die invloed duidelijk hoorbaar in heel zijn (vooral religieus) oeuvre, en weet hij de Franse muziek van de Italiaanse en Duitse invloeden te ontdoen, de ware boodschap van het geloof terug zin te geven en oppervlakkige muzikale effecten voorgoed te bannen. Daarnaast is Gounod een brug tussen het verleden en de toekomst: hij heeft een grote impact op de volgende generatie componisten en plaveit de weg voor jonge goden als Gabriel Fauré of later Claude Debussy en Maurice Ravel. Zij waarderen vooral Gounods zuivere vakmanschap, zijn delicaat sentiment en zijn gave om orkestrale kleuren en lyrische charme te integreren. Bovendien erven ze zijn typische Franse fijngevoeligheid en zijn aristocratische smaak – wat Gounods muziek zo tijdloos maakt.

FR Le nom de Charles Gounod évoque spontané-

EN On hearing the name of Charles Gounod, one

ment deux grands opéras: Faust, Roméo et Juliette.

tends to think spontaneously of his operas Faust

Son héritage musical recèle toutefois d’autres

and Romeo et Juliette. But his legacy is far greater

merveilles… Nous leur offrons cette saison une

than that … We are pleased to give this great com-

place de choix pour qu’elles vous révèlent tout leur

poser’s musical achievements all the space needed

éclat.

to shine forth.

Gounod réussit à épurer la musique française de

Gounod was able to liberate French music from

ses inflexions italiennes et allemandes, à rendre

Italian and German influences, restore meaning to

son sens véritable au message de la foi et à bannir

the true message of faith and do away definitively

définitivement les effets musicaux superficiels.

with superficial musical effects.

Le compositeur jette par ailleurs un pont entre le

He thus serves as a bridge between past and future:

passé et l’avenir: il s’impose en guide d’une nou-

he had a major impact on the next generation

velle génération de compositeurs. Ils hériteront

of composers. They inherited his typically French

en outre du raffinement typiquement français et

sensibility and his aristocratic taste – which

du goût aristocratique du maître, qui donnent à sa

makes Gounod’s music so timeless.

musique son caractère si intemporel.

15


Vlaams Radio Koor

Chantal Santon-Jeffery, sopraan Caroline Meng, mezzo-sopraan Artavazd Sargsyan, tenor Tomislav Lavoie, bariton • Étienne Nicolas Méhul - Les Amazones (ouverture) • Franz Xaver Kleinheinz - Messe pour le Sacre de Napoléon • Ludwig van Beethoven - Sinfonie Nr. 5 in c-Moll, op. 67

• Amsterdam (NL) / Concertgebouw za 7.10.2017 | 14:15

€ 39/34 | www.concertgebouw.nl

NTR ZaterdagMatinee

© Marcel Lennartz

16

coprod. Palazzetto Bru Zane & Concertgebouw Amsterdam

90’ (excl. pauze)


Seizoen 17 | 18

Messe pour le Sacre de Napoléon Les Siècles | Vlaams Radio Koor François-Xavier Roth, dirigent

NL Toen Ludwig van Beethoven zijn Vijfde Symfonie schreef, wist hij nog niet dat hij een morsecode noteerde. Pas tijdens de Tweede Wereldoorlog werd zijn noodlotsmotief (kortkort-kort-lang) de herkenningstune van de Engelse BBC: het was de morsecode voor de V van ‘Victory!’. De complete Vijfde Symfonie is tijdens dit concert het imponerende sluitstuk van een verkenning van de relatie tussen Beethoven en Étienne Méhul – hoewel het Karl Xaver Kleinheinz is die intussen de officiële erkenning krijgt als componist van de Messe pour le Sacre de Napoléon.

De mis werd lange tijd aan Méhul toegeschreven, maar intussen bleek het werk van Beethovens land- en tijdgenoot Kleinheinz te zijn, een componist die hooguit nog bekend is om enkele Beethoven-bewerkingen. Wie het ook schreef, de noten spreken voor zich en doen niet onder voor een goede, meeslepende Beethoven.

FR La Cinquième Symphonie de Ludwig van

EN The entire Fifth Symphony by Ludwig van

Beethoven dans son intégralité sera, lors de ce Beethoven is performed during this concert as concert, le point culminant d’une exploration du the impressive closing work for an exploration of lien entre Beethoven et Étienne Méhul – même si the relationship between Beethoven and Étienne Karl Xaver Kleinheinz a été depuis officiellement Méhul – even if ultimately Karl Xaver Kleinheinz reconnu comme étant l’auteur de la Messe pour le is the one officially recognized to have been the Sacre de Napoléon.

composer of the Messe pour le Sacre de Napoléon.

On a longtemps pensé que la messe était l’œuvre The Mass was long attributed to Etienne Méhul, de Méhul. Elle sera finalement attribuée à Klein- but it has since turned out that it is the work of heinz, compatriote et contemporain de Beetho- Beethoven’s compatriot and contemporary, Kleinven, essentiellement connu aujourd’hui encore heinz, a composer who is still well known through pour ses arrangements de Beethoven. Mais peu a number of Beethoven arrangements. Whoever importe l’auteur: les notes parlent d’elles-mêmes wrote it, the music speaks for itself and stands up et n’ont pas à rougir face à un excellent et convain- worthily next to Beethoven as a fine, compelling cant Beethoven.

work.

17


Vlaams Radio Koor

• J.S.Bach – Johannes-Passion, BWV 245 (koralen & aria’s – selectie)

• Brugge / Concertgebouw za 28.10.2017 | 10:30

© Marcel Lennartz

18

€ gratis | www.klara.be | www.concertgebouw.be

35’ (excl. pauze)


Seizoen 17 | 18

Iedereen Klassiek Le Concert d’Anvers | Vlaams Radio Koor Bart Van Reyn, dirigent

NL Wie er al eerder bij was, kan het bevestigen: zó vier je feest met klassieke muziek. Van solist tot groot orkest, van jong tot oud, van bekende deuntjes tot volstrekt nieuwe klanken: Iedereen Klassiek neemt alles en iedereen mee in een vrolijk bad klassieke muziek. Met initiatiefnemer Klara en de vele partners in Brugge bereidt het Concertgebouw een uitbundig programma voor, met vertakkingen in de hele binnenstad.

Samen met Le Concert d’Anvers zorgt het Vlaams Radio Koor voor een intense start van de dag, een moment van bezinning voor het overige klassieke geweld: enkele koralen en aria’s uit Bachs Johannespassie. En het publiek? Dat mag meezingen…

FR Ceux qui y ont déjà participé peuvent en

EN Those who’ve attended before will confirm it:

attester: avec ledereen Klassiek, la musique clas- this is the way to celebrate classical music. From sique est à la fête! Du soliste au grand orchestre, soloist to full orchestra, from young to old, from des jeunes aux vieux, du répertoire connu aux so- well known to completely new sounds: Iedereen norités totalement nouvelles: Iedereen Klassiek Klassiek plunges everyone and everything in a plonge tout un chacun dans un joyeux bain de mu- joyful bath of classical music. Together with Le sique classique. En collaboration avec Le Concert Concert d’Anvers, the Flemish Radio Choir offers d’Anvers, le Vlaams Radio Koor entame la journée an intense start to the day, a moment of quiet recen fanfare avec une réflexion sur un autre débat ollection before the rest of the classical powerclassique: quelques chorals et arias de la Passion house: a few chorales and arias from Bach’s Saint selon saint Jean de Bach. Et le public? Il peut aussi John Passion. And the audience? They are invited chanter!

to sing along…

19


Vlaams Radio Koor

© Liesbet Peremans

20


Seizoen 17 | 18

21


Vlaams Radio Koor

Koenraad Sterckx, piano • Arvo Pärt – Spiegel Im Spiegel • Morten Lauridsen – Where have the Actors Gone* • Ola Gjeilo – Dark Night of the Soul • Eric Whitacre – Nox Aurumque • Ola Gjeilo – Madison* • Jan Van der Roost – Of Moon and Sun • Ola Gjeilo – Sienna* • Samuel Barber – Adagio for Strings, op. 11: II. Molto Adagio* • Eric Whitacre – Lux Aurumque* • Morten Lauridsen – Nocturnes: III. Sure on this Shining Night* • Ola Gjeilo – Luminous Night of the Soul * niet in Brugge

“The human voice is the most perfect instrument of all.” arvo pärt

• Brugge / St. Salvatorkathedraal za 28.10.2017 | 14:00 www.klara.be

in het kader van Iedereen Klassiek

• Hasselt / Schouwburg vr 19.01.2018 | 20:00

€ 18/17 (-25: € 9) | www.ccha.be

• 19:15: inleiding

• Zaventem / De Factorij do 22.03.2018 | 20:00

€ 18/17 (-26: € 14) | www.ccdefactorij.be

75’ (zonder pauze)

22


Seizoen 17 | 18

Light & Shadows Vlaams Radio Koor | Solisten Brussels Philharmonic Nicolas André, dirigent

NL Een avond voor herbronning en zelfreflectie, voor bezinning en ‘soulsearching’. Een avond om je te laven aan muziek. Een avond voor tranen en kippenvel ook – van geluk en voldoening, gegarandeerd.

Een intens programma met enkele van de mooiste en meest pakkende koorwerken. Beginnen doet Arvo Pärt, met zijn meditatieve en wonderschone Spiegel im Spiegel. De Noorse componist en pianist Ola Gjeilo schreef twee zusterwerken op middeleeuwse teksten. Hij spint er een episch en mystiek geheel van, dat meandert van donkere schaduwen naar verlossend licht. De inspiratie uit oude polyfone en liturgische muziek is overigens een constante, ook bij die Amerikaanse componist die we intussen goed kennen: Eric Whitacre schreef eerst het lichte en warme Lux Aurumque, daarna de tegenpool Nox Aurumque. Zonder woorden, maar door merg en been snijdend, is het Adagio van Samuel Barber: ‘vol pathos en catharsische passie – geen oog bleef droog…’.

FR Une soirée propice au ressourcement et à

EN An evening for renewal and self-reflection,

l’introspection, à la méditation et au ‘ques-

for contemplation and soul-searching. An evening

tionnement de l’âme’. Une soirée où l’on se re-

to refresh yourself through music. An intense

met à la musique. Un programme intense avec

programme with some of the most beautiful and

quelques-unes des œuvres pour chœur les plus

powerful choral works. The inspiration often

somptueuses et les plus prenantes. L’inspira-

comes from ancient polyphony and liturgical

tion provient souvent des anciennes musiques

music, as well as from composers like Ola Gjeilo

liturgiques et polyphoniques, y compris de la

and Eric Whitacre. Samuel Barber’s Adagio, with-

part des compositeurs comme Ola Gjeilo et Eric

out words but cutting to the quick, is full of pathos

Whitacre. Sans la moindre parole, l’Adagio de

and cathartic passion – not a dry eye in the house…

Samuel Barber vous touche au plus profond de votre âme: comment ne pas verser une larme devant tant de pathos et de catharsis…

23


Vlaams Radio Koor

Martino Faggiani, koorleider Veronika Dzhioeva, sopraan Anna Larsson, mezzo-sopraan Christian Elsner, tenor Franz-Josef Selig, bas Kooracademie van de Munt o.l.v. Benoît Giaux • Antonín Dvořák – Requiem for Soli, Chorus and Orchestra, op. 89

• Brussel-Bruxelles / Bozar vr 17.11.2017 | 20:00

© Inka & Niclas Lindergård

24

€ 59/39/29/10 | www.demunt.be

95’ (zonder pauze)


Seizoen 17 | 18

Dvorák: Requiem Symfonieorkest van de Munt | Vlaams Radio Koor Hartmut Haenchen, dirigent

NL “Wees niet verrast dat ik zo religieus ben. Een artiest die dat niet is, kon iets als dit niet maken. Ik hou ervan te bidden aan het raam als ik naar het groen kijk of naar de hemel. Ik leer met de vogels, de bloemen, God en mezelf.”

Religieuze muziek heeft een relatief klein aandeel in Dvořáks œuvre, maar is kwalitatief niet te onderschatten. Dvořák componeerde zijn grootse Requiem voor solistenkwartet, koor en orkest in 1890, aan het begin van zijn belangrijke late creatieve periode. Hoewel hij ver blijft van de theatraliteit van een Verdi of een Berlioz, bereikt hij geregeld eenzelfde intensiteit en dramatiek, terwijl aan het einde van het werk de stille treurnis gaat overheersen.

FR « Ne soyez pas surpris par ma dévotion. Seul

EN ‘Do not wonder that I am so religious. An art-

un artiste profondément croyant peut engen-

ist who is not could not produce anything like this.

drer une œuvre de la sorte. J’aime prier quand

I like praying there at the window when I look out

je regarde la verdure et le ciel par la fenêtre. J’en

on the green and at the sky. I study with the birds,

apprends sur les oiseaux, les fleurs, Dieu et moi-

flowers, God, and myself.’

même. » Religious music makes up a relatively small part Si la musique religieuse est peu présente dans la

of Dvořák’s œuvre, but its quality should not be

production de Dvořák, il ne faut pas en sous-es-

underestimated. Dvořák composed his great

timer la qualité. Dvořák a composé son magni-

Requiem for a quartet of soloists, chorus, and

fique Requiem pour quatuor de solistes, chœur et

orchestra in 1890, at the beginning of his important

orchestre en 1890, au début de sa féconde période

late creative period. Although he remains far from

de la maturité. Bien qu’il reste éloigné de la théâ-

the theatricality of a Verdi or Berlioz, in this work

tralité d’un Verdi ou d’un Berlioz, il atteint régu-

he frequently achieved a similar intensity and

lièrement une même intensité dramatique, tandis

drama, while towards the end it is dominated by

qu’un deuil paisible domine la fin de l’œuvre.

quiet melancholy.

25


Vlaams Radio Koor

Augustin Dumay, viool Christine Lee, cello Julia Szproch, sopraan Leon Košavić, bariton • Johannes Brahms – Doppelkonzert in a-Moll, op. 102 • Johannes Brahms – Ein deutsches Requiem, op. 45 *

* Wolfgang is een gratis smartphone-applicatie waarmee de concertbezoeker tijdens het concert realtime toelichting krijgt bij de muziek, via de eigen smartphone. Een unieke manier om klassieke muziek intensiever te beleven en begrijpen. wolfgangapp.nl

• Brussel-Bruxelles / Flagey za 9.12.2017 | 20:15

© Marcel Lennartz

26

€ 41/36/31 (5) (-26: € 12, -18: € 5) | www.flagey.be

coprod. Flagey, Queen Elisabeth Music Chapel

100’ (zonder pauze)


Seizoen 17 | 18

Music Chapel Festival Brussels Philharmonic | Vlaams Radio Koor | Helikon Giancarlo Guerrero, dirigent

NL Voor het jaarlijkse festival van de Muziekkapel zetten Brussels Philharmonic en het Vlaams Radio Koor Brahms in de kijker. Zijn dubbelconcerto voor cello en viool was een vreemde eend in de bijt. Het staat bol van de tegenstrijdigheden, maar de twee hoofdrolspelers staan ongewoon op gelijke voet.

Ook Brahms’ Ein deutsches Requiem is apart: geen requiem in de eigenlijke zin van het woord, de mis die in de rooms-katholieke liturgie wordt opgedragen aan de doden. Brahms brak radicaal met de traditie de Latijnse tekst te volgen, en selecteerde met grote zorgvuldig­ heid een aantal teksten uit het Oude en Nieuwe Testament, voor het gewone volk door Luther in het Duits vertaald. Het was dan ook niet de bedoeling een puur religieus werk te componeren, wel een dat bestemd was voor de mensheid. Muziek die verlichting brengt voor iedereen die treurt om een geliefde en nadenkt over de eindigheid van zijn eigen bestaan.

FR Le festival annuel de la Chapelle Musicale

EN The annual festival of the Queen Elisabeth

met Brahms à l’honneur cette année. Son double

Music Chapel is featuring Brahms this year. His

concerto pour violon et violoncelle est une œuvre

double concerto for cello and violin was a strange

résolument à part et pleine de contradictions,

bird, full of contradictions. Unusually, it places

mais les deux rôles principaux jouent sur un pied

both soloists on equal footing.

d’égalité, ce qui est peu commun. Ein deutsches Requiem is about the way in which Un requiem allemand traite de la manière dont

humanity deals with the tragedy of death, with the

les gens abordent le caractère tragique de la mort,

contrast between time and eternity, with grief and

soulignant le contraste entre la fugacité et l’éter-

consolation. The composer did not wish to write

nité, le deuil et la consolation. Le compositeur n’a

music for the dead, but music that brings enlight-

pas voulu écrire une musique pour les morts, mais

enment to all who mourn a loved one and reflect

une musique qui apporte de la lumière à tous ceux

on the finitude of their own existence.

qui pleurent un être cher et pensent à la finitude de leur propre existence.

27


Vlaams Radio Koor

© Liesbet Peremans

28


Seizoen 17 | 18

29


Vlaams Radio Koor

Hanne Roos, sopraan • Claude Debussy (arr. Robin Holloway) – En blanc et noir • Maurice Ravel – La Valse (poème chorégraphique) * • Jeroen D’hoe – Songs for the Crossing (2017) (Wereldpremière, compositie in opdracht van Flagey / Première mondiale, composition commandé par Flagey) • Ēriks Ešenvalds – The Time Has Come (2015)

I. De overtocht Het zijn die ogen in de schaduw Die dood gelezen zijn. Waarheid is een woord met wapens. Het gaat om angst in de woestijn, Gevleugeld beest uit lang vervlogen eeuwen, wreedheden flitsend op een zinkend scherm.

* Wolfgang is een gratis smartphone-applicatie waarmee de concertbezoeker tijdens het concert realtime toelichting krijgt bij de muziek, via de eigen smartphone. Een unieke manier om klassieke muziek intensiever te beleven en begrijpen. wolfgangapp.nl

Je moet niet met je vinger wijzen, Het was haar moeder die het zei. Ze stak hem in haar keel, De boot schokte zich door een storm Die de wereld overspoelde. Haar vonnis onverstaanbaar, Iets dat zich niet liet schrijven, Een vinger in een bloedend oog, En naamloos door de jaren drijven.

• Brussel-Bruxelles / Flagey vr 15.12.2017 | 20:15

€ 41/36/31 (-26: € 12, -18: € 5) | www.flagey.be

• 19:30: inleiding/introduction Sander De Keere

stefan hertmans

& Jeroen D’hoe

• concert presentatie: Greet Samyn

• post concert talk: Jeroen D’hoe & Stefan Hertmans

extra pre & post concert activiteiten i.s.m. UNHCR

(United Nations High Commissioner for Refugees)

coprod. Flagey, 75’ (excl. pauze)

30


Seizoen 17 | 18

D’hoe: Songs for the Crossing Brussels Philharmonic | Vlaams Radio Koor Jun Märkl, dirigent

Voor de liedcyclus Songs for the Crossing koos Jeroen D’hoe, in samenspraak met Stefan Hertmans, zes gedichten uit. Twee daarvan beschrijven het lot van vluchtelingen aan de oevers van de Middellandse Zee, zoals we ze haast dagelijks te zien krijgen; vier andere gedichten zijn gebaseerd op scènes uit Oorlog en Terpentijn. Samen vormen ze een tweeluik over angst, moed, hoop en leed, een evocatie met visionaire trekken.

NL

Componist en dichter hebben voor deze compositie nauw samengewerkt om tot een optimale, sterke en evocatieve muziek te komen. Het werk herinnert ons aan de beruchte oversteek van de IJzer in Tervaete tijdens Wereldoorlog I, maar tegelijkertijd, actueler kan het project niet zijn, is ‘the crossing’ een metafoor voor de huidige vluchtelingenmigratie.

FR Pour le cycle de Lieder, Songs for the Crossing,

EN For the song cycle Songs for the Crossing,

Jeroen D’hoe a choisi six poèmes, en collabora-

Jeroen D’hoe, in consultation with Stefan Hert-

tion avec Hertmans. Deux d’entre eux évoquent la

mans, made a selection of six poems. Two of them

situation des réfugiés sur les rives de la Méditer­

describe the fate of refugees on the coasts of the

ranée, comme nous en témoignons presque

Mediterranean Sea, such as the ones we see al-

chaque jour dans les médias. Les quatre poèmes

most daily on our screens; four other poems are

suivants ont été basés sur des scènes de Guerre et

based on scenes from Hertmans’ novel War and

térébenthine. Ensemble, ces six poèmes forment

Turpentine. Together they form a diptych about

un diptyque sur la peur, le courage, l’espoir et la

fear, courage, hope and suffering, an evocation

souffrance, une évocation aux traits visionnaires.

with visionary traits.

Compositeur et poète ont travaillé en étroite col-

The composer and the poet have worked closely

laboration pour cette composition pour obtenir

together to create an optimal, strong and evoca-

une musique optimale, forte et évocatrice. Elle

tive work of music. It reminds us of the infamous

nous rappelle la célèbre traversée de l’Yser à Ter-

crossing of the Yser in Tervaete during World

vaete pendant la Première Guerre mondiale, mais

War I. But at the same time, the project could not

en même temps, le projet est d’une actualité brû-

be more up-to-date: ‘the crossing’ is a metaphor

lante: “la traversée” est une métaphore de la mi-

for the current migration of refugees all over the

gration de réfugiés actuelle.

world.

31


Vlaams Radio Koor

© Marcel Lennartz

32


Seizoen 17 | 18

33


Vlaams Radio Koor

• James Whitbourn – Missa Carolae • Jan Van der Roost – Contemplations • James MacMillan – O Radiant Dawn • Ēriks Ešenvalds – O Emmanuel • Felix Mendelssohn, arr. Paul Langford – Hark the Herald Sings • Franz Gruber, arr. Paul Langford – Silent Night • Arr. Ben Perry – Jingle Bells • Leonard Cohen (arr. Jonathan Miller) – Hallelujah

O Wisdom of our God Most High, guiding creation with power and love: come to teach us the path of knowledge! O Leader of the House of Israel, giver of the Law to Moses on Sinai: come to rescue us with your mighty power! O Root of Jesse’s stem, sign of God’s love for all his people: come to save us without delay! O Key of David, opening the gates of God’s eternal Kingdom: come and free the prisoners of darkness!

• Vlierbeek / Abdijkerk zo 17.12.2017 | 15:00

€ 16 | www.30cc.be

• Lier / Jezuïetenkerk wo 20.12.2017 | 20:15

O Radiant Dawn, splendor of eternal light, sun of justice: come and shine on those who dwell in darkness and in the shadow of death!

O King of all nations and keystone of the Church: come and save man, whom you formed from the dust!

€ 31/26/21 (-26: € 12 / -18: € 5) | www.flagey.be

• 19:30: inleiding/introduction Sander De Keere

O Emmanuel, our King, and Giver of Law: come to save us, Lord our God!

€ 16/14,40 | www.lierscultuurcentrum.be

• Brussel-Bruxelles / Flagey za 23.12.2017 | 20:15

& Martina Batič • pre & post concert – food & drinks by

The Street Food Company

70’ (zonder pauze)

34


Seizoen 17 | 18

Missa Carolae Vlaams Radio Koor | Solisten Brussels Philharmonic Martina Batič, dirigent

NL Naar goede gewoonte brengt het Vlaams Radio een kerstconcert ‘with a twist’. De klas­ sieke Christmas Carols in een ander jasje, onbekende parels die de kerstsfeer als geen ander versterken, een onvergetelijk muzikaal bad om het jaar in schoonheid af te sluiten.

Zoals wel vaker zet het Vlaams Radio Koor ook in dit programma hedendaagse componisten in als rode draad. Muziek van deze tijd, die opnieuw de connectie maakt met het publiek en recht naar de keel grijpt. Tijdloos, en, in deze kersttijd niet onbelangrijk, een herinnering aan wat belangrijk is. Componist James Whitbourn werd door The Observer omschreven als ‘een werkelijk originele stem in Britse koormuziek’. Zijn theatrale Missa Carolae is een fusie van de grootste Engelse en Amerikaanse kersttradities, maar hij verwerkt ook kerstklassiekers uit Frankrijk, Duitsland en Polen. Met imposante kopers en middeleeuws klinkend slagwerk is dit werk een niet te versmaden ontdekking.

FR Comme de coutume, le traditionnel concert

EN Following well-established custom, the Flem-

de Noël du Vlaams Radio Koor ne demande qu’à

ish Radio Choir is performing a Christmas concert

vous subjuguer en revisitant les plus beaux chants

‘with a twist’. The traditional Christmas Carols in

de Noël, accompagnés de quelques joyaux moins

a new guise, unknown jewels that will enhance the

connus. De quoi vous mettre le cœur à la fête et

Christmas mood like no other – an unforgettable

plonger dans un somptueux bain musical pour ter-

musical feast to end the year with a bang.

miner l’année en beauté. As is often the case, the Flemish Radio Choir inPour ne pas faillir à la tradition, le programme

cludes a number of contemporary composers as a

du Vlaams Radio Koor fait aussi la part belle aux

golden thread throughout the programme. Music

compositeurs contemporains. Avec une musique

of our times, which make a fresh connection with

de notre temps, en tel accord avec le public qu’elle

the audience and pull on the heartstrings. Time-

lui ira droit au cœur. Une musique éternelle et

less and, not insignificantly for the Christmas sea-

un rappel de nos valeurs essentielles – à ne pas

son, a reminder of what really matters.

négliger en cette période de Noël.

35


Vlaams Radio Koor

Timothy McAllister, saxofoon • Darius Milhaud – La Création du monde, op. 81 • Guillame Connesson – Concerto pour saxophone “A Kind of Trane” (2015) • Francis Poulenc – Les Biches *

* Wolfgang is een gratis smartphone-applicatie waarmee de concertbezoeker tijdens het concert realtime toelichting krijgt bij de muziek, via de eigen smartphone. Een unieke manier om klassieke muziek intensiever te beleven en begrijpen. wolfgangapp.nl

• Brussel-Bruxelles / Flagey vr 22.12.2017 | 20:15

€ 41/36/31 (-26: € 12, -18: € 5) | www.flagey.be

• 19:30: inleiding/introduction Sander De Keere &

Stéphane Denève • pre & post concert – food & drinks by

The Street Food Company • post concert music & show by Radio Modern

coprod. Flagey, 76’ (zonder pauze)

© Wouter Van Vaerenbergh

36


Seizoen 17 | 18

Poulenc: Les Biches Brussels Philharmonic | Vlaams Radio Koor Stéphane Denève, dirigent

NL De zwoele jazz, de ongebreidelde mogelijheden van het grote Amerika, de smeltkroes van culturen: voor Franse componisten zoals Poulenc en Milhaud was de lokroep van wat er in Amerika gebeurde groot. Ze mixten dan ook complexloos pluimen & erotiek uit het Parijse cabaret, broeierige jazz uit New York, exotische Afrikaanse invloeden en klassieke muziek.

De hoofdrol voor de saxofoon in La Création du monde lag voor de hand, nadat Milhaud in New York de ene na de andere jazz-kroeg bezocht. Het ballet in zes delen, gebaseerd op Afrikaanse mythologie, lokte aanvankelijk behoorlijk wat gemengde reacties uit. Ook Poulenc schreef Les Biches als ballet. Het publiek was er wild van, en het werk maakte hem op slag wereldberoemd. De sensuele muziek suggereert de geneugten van korte affaires en vrije liefde in plaats van de eeuwige trouw. Fransman Guillaume Connesson laat zich graag verleiden door jazz en jazz-royalty. Zijn Concerto voor saxofoon brengt hommage aan de grote John Coltrane.

FR Après avoir écumé les boîtes de jazz new-

EN The key role played by the saxophone in his

yorkaises, Milhaud considéra comme une évi-

ballet La Création du monde was an obvious choice

dence d’accorder le rôle principal de La Création

for Milhaud after he had toured the various jazz

du monde au saxophone. Poulenc décida quant

clubs in New York. Poulenc also wrote Les Biches

à lui de composer Les Biches comme un ballet:

as a ballet. The public went wild over it, and the

l’œuvre reçut un accueil triomphal du public et

work made him famous overnight. The French

lui valut d’emblée une renommée internationale.

composer Guillaume Connesson, no newcomer to

Bien connu de l’orchestre, le Français Guillaume

the orchestra, has been happy to be enticed by jazz

Connesson aime répondre à l’appel du jazz et célé-

and jazz royalty. His Concerto for Saxophone pays

brer ses grands noms. C’est ainsi que son Concerto

homage to the great John Coltrane.

pour saxophone rend hommage à l’incommensurable John Coltrane.

37


Vlaams Radio Koor

© Marcel Lennartz

38


Seizoen 17 | 18

39


Vlaams Radio Koor

Pieter Wispelwey, cello Otto Derolez, viool Alasdair Beatson, piano • Felix Mendelssohn – Die deutsche Liturgie • Felix Mendelssohn – Klaviertrio Nr. 2 in c-Moll, op. 66 • Felix Mendelssohn – Drei Psalmen, op. 78 • Felix Mendelssohn – Sonate für Violoncello und Klavier D-Dur, op. 58 • Felix Mendelssohn – Psalm 100, “Jauchzet Dem Herrn, All Welt”

“Es wird so viel über Musik gesprochen und so wenig gesagt. Ich glaube überhaupt, die Worte reichen nicht hinzu, und fände ich, dass sie hinreichten, so würde ich am Ende keine Musik mehr machen.” felix mendelssohn

• Lier / Jezuïetenkerk di 9.01.2018 | 20:15

€ 16/14,40 | www.lierscultuurcentrum.be

• Leuven / Keizersberg wo 10.01.2018 | 20:00

€ 20 | www.30cc.be

70’ (zonder pauze)

40


Seizoen 17 | 18

Nur Mendelssohn Vlaams Radio Koor Hervé Niquet, dirigent

NL Kan het nieuwe jaar meer hemels starten dan met deze Mendelssohn-mix? De herontdekker van Bach verdient zelf een plekje in de eeuwigheid, en het Vlaams Radio Koor zet deze unieke componist dan ook wat graag in de kijker.

Chef-dirigent Hervé Niquet, gespecialiseerd in het vroeg romantische repertoire, maakte de selectie voor dit programma op basis van werken die in het collectieve geheugen gegrift staan – of er in horen te staan. Afgelopen seizoen nam hij deze parels op met het koor, en brengt ze nu live in Vlaanderen. Mendelssohn was één van de meest actieve componisten voor koormuziek uit zijn tijd. Als onvervalste pionier waagde hij zich bovendien aan heel wat a capella werk, weg van de groot­ sere orkest met koor composities die zijn collega’s neerpenden. Zijn liturgische muziek blijft dan ook tot op vandaag aanspreken – geen wonder dat bijvoorbeeld zijn Drie Psalmen in het basis repertoire van vele amateurkoren staan. De cd met het repertoire van dit programma is vanaf eind 2017 beschikbaar bij EPR.

FR Quoi de plus divin, pour célébrer l’an neuf,

EN Could the new year get off to a more heav-

qu’un cocktail mendelssohnien? Compositeur

enly start than with this Mendelssohn mix? The

unique en son genre, le « redécouvreur » de Bach

one responsible for the rediscovery of Bach him-

mérite sa place parmi les plus grands et le Vlaams

self deserves a place in history, and the Flemish

Radio Koor se plaît à lui rendre hommage.

Radio Choir is thus pleased to showcase this unique composer.

Mendelssohn est un des compositeurs les plus actifs de son temps sur la scène chorale. Ce pion-

Mendelssohn was one of the most active com-

nier explore également les œuvres a capella, à

posers of choral music in his day. Moreover, he

cent lieues des grands orchestres et compositions

was a genuine pioneer in writing a great deal of

chorales que prisent ses condisciples d’alors. Sa

a cappella music, far from the compositions for

musique liturgique nous fait encore vibrer au-

large orchestra with choir that his colleagues were

jourd’hui – raison pour laquelle ses Trois Psaumes

writing. His liturgical music continues to speak

figurent en très bonne place dans le répertoire de

to us today – no wonder that his Three Psalms, for

nombreux chœurs amateurs.

example, are part of the basic repertoire of many amateur choirs.

Le CD du répertoire de ce programme sera disponible fin 2017 chez EPR.

The CD with the repertoire from this programme will be available at the end of 2017 from EPR.

41


Vlaams Radio Koor

Annelien Van Wauwe, klarinet • Arvo Pärt – Da Pacem Domine (2004) • Magnus Lindberg – Clarinet Concerto (2001) • Arvo Pärt – Adam’s Lament (2009) • Peteris Vasks – Sala: Symphonic Elegy for Orchestra (2006) • Peteris Vasks – Dona Nobis Pacem

• Brussel-Bruxelles / Flagey vr 26.01.2018 | 20:15 € 41/36/31 (-26: € 12, -18: € 5) | www.flagey.be

• 19:30: inleiding/introduction Sander De Keere &

Tonu Kaljuste

• concert presentatie: Greet Samyn

• pre & post concert: food & drinks by The Street

Food Company coprod. Flagey – in/dans Flagey Arvo Pärt Weekend

• Antwerpen / deSingel za 27.01.2018 | 20:00 Klara in deSingel

www.klara.be | www.desingel.be

78’ (zonder pauze)

© Liesbet Peremans

42


Seizoen 17 | 18

Arvo Pärt Weekend Brussels Philharmonic | Vlaams Radio Koor Tonu Kaljuste, dirigent

NL Flagey zet met een heus festival componist Arvo Pärt in de kijker – en met hem enkele andere componisten uit de Baltische staten. Hoe komt het toch dat deze hedendaagse en nieuwe muziek-schrijvers zulk een breed publiek weten te vinden, te overtuigen en in vervoe­ring te brengen?

Is het de actualiteit, het maatschappelijke engagement dat doorsijpelt via de noten? De reli­ gieuze polarisatie, maar ook de universele boodschappen zoals vrede, verdraagzaamheid, liefde? Wat ook de reden, Arvo Pärt weet als geen ander de gevoelige snaar te raken, met een heel eigen taal die recht naar het hart gaat. Zoals hij ook vaak zelf diep getroffen wordt door gebeurtenissen wereldwijd: Da Pacem Domine schreef hij na de bomaanslag in Madrid in 2004, een eerbetoon aan de slachtoffers. Het paradijs verloren, dat is de klaagzang van Adam – maar niet voorgoed, niet zolang er meer is dat ons bindt dan ons scheidt. Met één boodschap die Peteris Vasks treffend brengt: Dona Nobis Pacem – geef ons vrede.

FR Flagey dédie un festival au compositeur Arvo

EN Flagey is devoting a major festival to the work

Pärt – et à quelques autres compositeurs des Etats

of Arvo Pärt – and with him, a number of other

baltes. Arvo Pärt sait comme nul autre faire vibrer

composers from the Baltic states. Arvo Pärt is un-

la corde sensible, lui qui se sent souvent profondé-

paralleled in his ability to touch a nerve, for he was

ment affecté par les événements tragiques qui se

often deeply affected by world events.

produisent à travers le monde. Paradise lost, that is the lament of Adam – but not Le chant de la lamentation d’Adam incarne le pa-

for ever, not as long as there is more that unites us

radis perdu – qui ne l’est cependant pas définitive-

than what separates us. A message that Peteris

ment, tant que les choses qui nous unissent sont

Vasks aptly conveys: Dona Nobis Pacem – grant us

plus nombreuses que celles qui nous séparent.

peace.

Un message que Peteris Vasks nous délivre à son tour dans son Dona Nobis Pacem « donne-nous la paix»

43


Vlaams Radio Koor

Klaas Stok, koordirigent Leah Crocetto, sopraan Veronica Simeoni, mezzosopraan Brian Jagde, tenor John Relyea, bas • Giuseppe Verdi – Messa da Requiem

• Amsterdam (NL) / Concertgebouw za 03.02.2018 | 14:15

€ 39/34 | www.concertgebouw.nl

NTR ZaterdagMatinee

coprod. Concertgebouw Amsterdam 85’ (zonder pauze)

© Wouter Van Vaerenbergh

44


Seizoen 17 | 18

Verdi: Requiem Radio Filharmonisch Orkest | Groot Omroepkoor | Vlaams Radio Koor Edo de Waart, dirigent

NL Giuseppe Verdi werd al vroeg geconfronteerd met de verschrikkingen van de dood: hij verloor zijn beide jonge kinderen en zijn echtgenote binnen een tijdspanne van twee jaar. Op zijn zesentwintigste was hij weduwnaar. Hij belandde in een zware depressie, die hij tijdens het componeren van de opera Nabucco overwon. Wrang genoeg werd het zijn eerste internationale succes, en tien jaar en evenveel opera’s later was hij een rijk man.

Bij het overlijden van Rossini in 1868 vatte Verdi het plan op om, samen met een aantal collega’s, een requiem voor de meester te schrijven. Het plan mislukte, maar het Libera me dat hij zelf bijdroeg bleef hangen. Toen in 1873 de bekende schrijver Alessandro Manzoni overleed – vriend en medestrijder voor de Italiaanse eenheid – was dat de prikkel die Verdi nodig had om zijn Requiem definitief vorm te geven. Na de première volgden uitvoeringen in La Scala in Milaan, waarbij het enthousiaste publiek open doekjes afdwong en ontving. Parijs, Londen en Wenen volgden binnen enkele maanden. De agnost Giuseppe Verdi had een religieus meesterwerk geschapen...

FR À la mort de Rossini en 1868, Verdi prévoit

EN After Rossini’s death in 1868, Verdi suggested

d’écrire un requiem en l’honneur du maître, en

that a number of Italian composers collaborate on

collaboration avec quelques autres compositeurs.

a requiem for the master. The plan failed, but the

Un projet qui ne se concrétisera pas mais dont il

Libera me that Verdi contributed has survived.

conservera le Libera me qu’il avait composé. En

When, in 1873, the renowned writer Alessandro

1873, le décès du célèbre écrivain Alessandro

Manzoni died – a friend and fellow combatant

Manzoni – ami de Verdi et engagé tout comme

for Italian freedom – Verdi was inspired to com-

lui en faveur de l’unité italienne – pousse Verdi à

plete his Requiem. The premiere was followed by

achever enfin son Requiem. La création de l’œuvre

performances at La Scala in Milan, at which the

est suivie d’autres exécutions à La Scala de Mi-

enthusiastic audience demanded and received

lan, où le public enthousiaste exige – et obtient –

numerous encores. Paris, London and Vienna fol-

plusieurs rappels. En l’espace de quelques mois,

lowed a few months later. The agnostic Giuseppe

l’œuvre sera jouée à Paris, Londres et Vienne. Giu-

Verdi had created a religious masterpiece...

seppe Verdi, agnostique endurci, avait accouché d’un chef-d’œuvre de musique sacrée...

45


Vlaams Radio Koor

Koenraad Sterckx, piano • Frédéric Devreesse – Valse première / Valse sacrée / Valse D’un Soir • Morten Lauridsen – Where Have the Actors Gone • Jan Van der Roost – Of Moon and Sun • Arvo Pärt – Da Pacem Domine • Vic Nees – Passio Super Galli Cantu • Morten Lauridsen – Nocturnes: III. Sure on this Shining Night • Ēriks Ešenvalds – The Time Has Come

• Antwerpen / Elzenveld zo 11.02.2018 | 11:00 www.koorlink.be

• Gent / MIRY Concertzaal zo 27.05.2018 | 16:00

€ 20/15 | www.koorlink.be

60’ (zonder pauze)

© Caro Leemans

46


Seizoen 17 | 18

Hommage aan Vic Vlaams Radio Koor Jan Schweiger, dirigent

NL Een hulde aan de voormalige chef-dirigent van het Vlaams Radio Koor en de ‘peetvader’ van de hedendaagse Vlaamse koormuziek, Vic Nees.

Centraal staat Passio Super Galli Cantu uit 2010, dat Vic componeerde als tegenhanger van de drie passies van Jacobus Gallus (1550-1591) en dat in 2013, enkele dagen voor zijn dood, werd gecreëerd door Studium Chorale. Het werk komt helemaal tot zijn recht geflankeerd door composities van drie Vlaamse en drie internationale componisten, die allemaal op één of andere manier verwant zijn met Vic en zijn muzikale nalatenschap. De walsen van Frédéric Devreese, Valse première, Valse Sacrée en Valse d’un soir geven ritme aan het programma. Morten Lauridsen en Arvo Pärt, generatiegenoten van Vic, vonden net als hij nieuwe wegen om de koormuziek een prominente plaats te geven in in onze moderne maatschappij. Maar ook de jongere generatie werd beïnvloed en geïnspireerd door Vic. Componisten als Jan Van der Roost en Ēriks Ešenvalds bezitten bovendien, net als Vic, dat unieke talent om muziek te schrijven die erg goed is, een groot publiek aanspreekt en graag door amateur­ koren uitgevoerd wordt.

FR Hommage à l’ancien chef d’orchestre du

EN A tribute to the former chief conductor of the

Vlaams Radio Koor, « parrain » de la musique cho- Flemish Radio Choir and the ‘godfather’ of conrale contemporaine, Vic Nees. Au cœur de ce pro- temporary choral music, Vic Nees. At the centre gramme, l’œuvre Passio Super Galli Cantu que Vic is the Passio Super Galli Cantu, which Vic comcompose en 2010. Trois compositeurs flamands et posed in 2010. The work is nicely complemented trois compositeurs internationaux, tous liés d’une by works of three Flemish and three internatio­ manière ou d’une autre à Vic et son héritage musi- nal composers, all of which are related one way or cal, l’accompagneront et la mettront en valeur.

another to Vic and his musical legacy.

Les valses de Frédéric Devreese donnent du The waltzes by Frédéric Devreese lend rhythm rythme au programme. À l’instar de Vic, ses to the programme. Morten Lauridsen and Arvo contem­porains Morten Lauridsen et Arvo Pärt Pärt, like Vic found new ways to give choral muexplorent de nouvelles pistes pour offrir à la mu- sic a prominent place in modern society. And sique chorale une place de choix dans notre so- compo­sers such as Jan Van der Roost and Ēriks ciété moderne. D’autres, tels Jan Van der Roost Ešenvalds share Vic’s unique talent to write really et Ēriks Ešenvalds, possèdent ce même talent good music that at the same time appears to a wide unique d’écrire une musique de qualité et acces- audience. sible au grand public.

47


Vlaams Radio Koor

© Wouter Van Vaerenbergh

48


Seizoen 17 | 18

49


Vlaams Radio Koor

Mathias Coppens, piano Nikolaas Kende, piano • Sergei Rachmaninov – Suite nr. 1 voor twee piano’s, op. 5, “Fantaisie-Tableaux” • Arvo Pärt – Pari intervallo for Two Pianos • James MacMillan – A Child’s Prayer • Einojuhani Rautavaara – Die erste Elegie • Gustav Mahler/ Clytus Gottwald – Ich bin der Welt abhanden gekommen • Kaija Saariaho – Nuits, Adieux • Alain De Ley – Invictus (wereldcreatie) • Vytautas Miškinis – Time Is Endless • Ēriks Ešenvalds & Traditional – Amazing Grace

Time is endless in thy hands, my lord. There is none to count thy minutes. Days and nights pass and ages bloom and fade like flowers. Thou knowest how to wait. Thy centuries follow each other perfecting a small wild flower. We have no time to lose, and having no time we must scramble for a chance. We are too poor to be late. And thus it is that time goes by while I give it to every querulous man who claims it, and thine altar is empty of all offerings to the last. At the end of the day I hasten in fear lest thy gate be shut; but I find that yet there is time. r abindr anath tagore

• Lier / Jezuïetenkerk do 01.03.2018 | 20:15

€ 16/14,40 | www.liercultuurcentrum.be

• Hasselt / Schouwburg za 03.03.2018 | 20:00

€ 18/17 (-25: € 9) | www.ccha.be

• 19:15 - inleiding

• Brussel-Bruxelles / Flagey vr 09.03.2018 | 20:15

€ 31/26/21 (-26: € 12/-18: € 5) | www.flagey.be

• 19:30: inleiding/introduction Sander De Keere

& Klaas Stok • pre & post concert: food & drinks by The Street

Food Company

75’ (zonder pauze)

50


Seizoen 17 | 18

Time Is Endless Vlaams Radio Koor Klaas Stok, dirigent

Verstilling, kwetsbaarheid, schoonheid, hoop, liefde. Als er een rugzak emoties is die iedereen vroeg of laat met zich meedraagt, is het deze wel. En hoe al die emoties beter vorm laten krijgen dan door middel van muziek en poëzie?

NL

Verstilling in de puurste vorm, niemand die het beter kan neerpennen in enkele noten dan Arvo Pärt. Zelfs zonder woorden, met alleen twee piano’s. Dat was ook alles wat Rachmaninov nodig had voor zijn 1ste Suite, gebaseerd op gedichten van Lermontov, Byron, Tyutchev en Komiakov. De poëzie van de schrijvers wordt niet uitgesproken, maar vertaald in vier uit­ eenlopende delen, van lyrisch intiem over passioneel en gekweld tot uitbundige verlossing. Maar dan komen de woorden toch, van dichters zoals Honoré de Balzac, Rainer Maria Rilke, William Ernest Henley of Rabindranath Tagore. Hun uiteenlopende gedichten inspireerden enkele hedendaagse componisten tot intense composities waaruit hoop, vergiffenis en verlossing spreken. Amazing Grace vat alles samen: “I once was lost, but now I am found, Was blind, but now I see.” FR Sérénité, fragilité, beauté, espoir, amour: au-

EN Silence, vulnerability, beauty, hope, love. If

tant d’émotions qui lestent, tôt ou tard, nos frêles

there were a rucksack of emotions that everyone

épaules et dont les meilleurs interprètes sont la

will sooner or later carry, this is it. And how better

musique et la poésie…

to give those emotions shape than via music and

Arvo Pärt maîtrise comme nul autre l’art d’expri-

poetry?

mer, en quelques notes seulement, la sérénité sous

No one can better express the essence of growing

sa forme la plus pure. Sans mots et par la simple

silent in a few notes than Arvo Pärt. Even with-

entremise de deux pianos. Rachmaninov n’avait

out words, and with only two pianos. That was all

eu besoin de rien d’autre pour sa 1re Suite, inspi-

Rachmaninov needed as well for his Suite No. 1,

rée des poèmes de Lermontov, Byron, Tyutchev et

based on poems by Lermontov, Byron, Tyutchev

Komiakov

and Khomyakov.

Mais ne boudons pas les mots! Ceux des poètes

But then the words come back after all, by poets

tels Honoré de Balzac, Friedrich Rückert, Rainer

such as Honoré de Balzac, Friedrich Rückert,

Maria Rilke, William Ernest Henley ou Rabindra-

Rainer Maria Rilke, William Ernest Henley or

nath Tagore, dont les odes inspirent aux compo-

Rabindranath Tagore. Their various poems have

siteurs classiques et contemporains des œuvres

inspired classical and contemporary composers to

intenses qui chantent l’espoir, le pardon et la ré-

create intense works that speak of hope, forgive-

demption. Amazing Grace conjugue tout cela à la

ness and salvation. Amazing Grace sums it all up:

fois : «  I once was lost, but now I am found, Was

“I once was lost, but now I am found, Was blind,

blind, but now I see. »

but now I see.”

51


Vlaams Radio Koor

• Joseph Bovet – Méli Mélo • Claude Normand, A. Willemetz, Jean Le Normand – La violoncelliste • Louis Ganne – Auprès de la marmite (uit Saltimbanques Act 1) • Francis Poulenc – Valse des chemins de l’amour (uit Leocadia: Act III) * • Hervé Niquet – Mam’zelle Nitouche (Choeurs, Couplets Du Départ Et Final De L’Acte 1) • Daniel Capelletti – Tango (uit Suite Latino-Américaine) • Charles Borel, Maurice Chevalier – Menilmontant * • Erik Satie – Je te veux • Marguerite Monnot, Edith Piaf – Hymne à l’amour * • Charles Trenet – Boum * • Francis Laï – À bicyclette * • Barbara – Göttingen * • Daniel Capelletti – Habanera (uit Suite Latino-Américaine) • Jacques Offenbach – A Paris nous arrivons en masse – Rondo du Brésilien • Francis Lemarque – A Paris * • Oscar Straus – Couplets et Choeurs “C’est nous les p’tites musiciennes” • Gerard Calvi – Tous les hommes sont idiots * • Henri Betti – C’est si bon * • Léo Chauliak, Charles Trenet – Que-reste-t-il de nos amours? * * arr. Daniel Capelletti

• Roeselare / De Spil Zo 11.03.2018 | 15:00

€ 15/13 | www.despil.be

• Brugge / Schouwburg Zo 18.03.2018 | 15:00

€ 18-9 | www.ccbrugge.be

• Nostalgiabal in de foyer na het concert

65’ (zonder pauze)

© Marcel Lennartz

52


Seizoen 17 | 18

Méli Mélo Mon Dieu Vlaams Radio Koor | Solisten Brussels Philharmonic Hervé Niquet, dirigent

NL Ah – ruik de lente! De geur van het frisse gras, vogeltjes die fluiten, de joie de vivre van la douce France. Wat zullen we doen? Een ritje op de fiets, met Yves Montand? Naar het circus – of neen: naar Parijs! Wat we ook doen, waar we ook gaan, één ding is zeker: pret verzekerd!

Welkom in het doldwaze universum van het Franse cabaret – entertainment en ontspanning gegarandeerd! Waarover zingen we? De liefde natuurlijk! Speels voor Paulette en Valentine, elegant volgens Francis Poulenc, of burlesk in het Parijs van Offenbach. Een ritje door het Frankrijk van toen – toen heren nog hoeden droegen, en dames pluimen… Méli Mélo Mon Dieu!

FR Bienvenue dans l’univers extraordinaire du

EN Welcome to the crazy world of the French

cabaret français: détente et divertissement garan- cabaret – entertainment and relaxation guarantis! De quoi parlent ces chansons? D’amour, na- teed! What will we sing about? Love, of course. turellement! Ludique pour Paulette et Valentine, Playful for Paulette and Valentine, elegant accordélégant d’après Francis Poulenc ou burlesque dans ing to Francis Poulenc, or burlesque in Offenbach’s le Paris d’Offenbach. Une petite incursion dans la Paris. A voyage through the France of yesteryear, France d’antan, lorsque ces messieurs portaient when gentlemen still wore hats and women feathencore des chapeaux et ces dames des plumes… ers… Méli Mélo Mon Dieu! Méli Mélo Mon Dieu!

53


Vlaams Radio Koor

Julien Libeer, piano Marion Tassou, sopraan • Francis Poulenc – Les animaux modèles, op. 111 • Francis Poulenc – Concerto pour piano • Francis Poulenc – Stabat Mater *

* Wolfgang is een gratis smartphone-applicatie waarmee de concertbezoeker tijdens het concert realtime toelichting krijgt bij de muziek, via de eigen smartphone. Een unieke manier om klassieke muziek intensiever te beleven en begrijpen. wolfgangapp.nl

• Brussel-Bruxelles / Flagey vr 30.03.2018 | 20:15

€ 41/36/31 (-26: € 12, -18: € 5) | www.flagey.be

• 19:30: inleiding/introduction Sander De Keere

& Hervé Niquet • concert presentatie: Sander De Keere

• Gent / De Bijloke za 31.03.2018 | 20:00

€ 32/29/26/23 | www.debijloke.be

• Hasselt / Schouwburg vr 06.04.2018 | 20:00

€ 24/23 (-25: € 12) | www.ccha.be

• 19:15: inleiding

76’ (zonder pauze)

© Liesbet Peremans

54


Seizoen 17 | 18

Poulenc: Stabat Mater Brussels Philharmonic | Vlaams Radio Koor Hervé Niquet, dirigent

NL Componist Francis Poulenc absorbeerde de meest uiteenlopende muziekstijlen en creëerde zijn eigen muzikale universum, dat steeds boeit, verrast en raakt. En nooit vrijblij­ vend, zoals in Les animaux modèles waarmee hij kritiek leverde op de nazi’s, of in zijn Pianoconcerto dat de banden tussen de VS en thuisstad Parijs moest aanhalen.

Poulenc werd bij het grote publiek bekend om zijn overvloed aan meesterlijk eenvoudige en uiterst humoristische deuntjes, ‘geen intellectueel gedoe’ maar wel muziek om de mensen blij te maken. Toch is het zijn andere kant, zijn diepe geloof en spiritualiteit, die hem inspi­ reerden tot enkele van zijn grootste meesterwerken. Zijn Stabat Mater is een eerbetoon aan een overleden vriend, emotioneel geladen en overweldigend. Met toch hier en daar een glimp van hoop en humor, of zoals hij het zelf omschreef: ‘een requiem zonder wanhoop’.

FR Le compositeur Francis Poulenc s’est impré-

EN Composer Francis Poulenc absorbed the most

gné des styles musicaux les plus divers et a créé un

diverse musical styles to create his own musical

univers musical bien à luiSon œuvre est de surcroît

universe. And never unengaged, as we can see in

engagée, comme en témoigne par exemple Les ani-

Les animaux modèles, which was intended as a

maux modèles, une composition dans laquelle il cri-

criticism of the Nazis, or in his Piano Concerto that

tique les nazis, ou son Concerto pour piano qui de-

was to strengthen the bonds between the US and

vait resserrer les liens entre les États-Unis et Paris.

his native city, Paris.

Sa foi profonde et sa spiritualité ont inspiré

His deep faith and spirituality inspired him to

quelques-unes de ses œuvres majeures, dont

some of his greatest masterpieces, such as the

Stabat Mater: hommage à un ami décédé, cette

Stabat Mater. An homage to a deceased friend, it

composition éblouissante et empreinte d’émotion

is emotionally charged and magnificent. Yet here

comporte toutefois des notes d’espoir et d’humour.

and there we catch a glimpse of hope and humour,

Lui-même la décrivait comme « un requiem sans

or as he himself wrote: ‘a requiem without despair’.

désespoir ».

55


Vlaams Radio Koor

Marion Tassou, sopraan Lucie Edel, sopraan Julien Behr, tenor

• Arvo Pärt – Cantus in memoriam Benjamin Britten • Felix Mendelssohn – Ave Maria • Felix Mendelssohn – Lobgesang, op. 52 *

* Wolfgang is een gratis smartphone-applicatie waarmee de concertbezoeker tijdens het concert realtime toelichting krijgt bij de muziek, via de eigen smartphone. Een unieke manier om klassieke muziek intensiever te beleven en begrijpen. wolfgangapp.nl

• Brussel-Bruxelles / Flagey za 21.04.2018 | 20:15

€ 41/36/31 (-26: € 12, -18: € 5) | www.flagey.be

• 19:30: inleiding/introduction Sander De Keere

& Hervé Niquet • concert presentatie: Greet Samyn

• Saint-Riquier (FR) / Abbatiale za 07.07.2018 | 21:00 www.ccr-abbaye-saint-riquier.fr 79’ (zonder pauze)

© Wouter Van Vaerenbergh

56


Seizoen 17 | 18

Mendelssohn: Lobgesang Brussels Philharmonic | Vlaams Radio Koor Hervé Niquet, dirigent

NL Toen in 1840 het vierhonderdjarig bestaan van Gutenbergs boekdrukkunst werd gevierd in Leipzig, kreeg Mendelssohn de opdracht om niet één, maar maar liefst twee gelegenheidswerken te componeren. Met de Gutenberg Cantata, een feestelijke ode, maar vooral met Lobgezang, een gedurfde kruising tussen een cantate en een symfonie, bevestigde Mendelssohn zijn status als componist in de cultuurstad.

De titel ‘Lobgesang’, lofzang, verraadt al het jubelende karakter van het werk. Mendelssohn koos ervoor niet Gutenbergs leven centraal te stellen, maar wel zijn werk – zijn echte erfenis. Gutenbergs eerste grote drukprestatie was de Bijbel, en Mendelssohn selecteerde dan ook een aantal psalmen voor zijn groots opgezette lofrede. Na een instrumentaal begin volgen elf gezongen delen: eerst meditatief en mystiek, maar gaandeweg steeds extatischer. Muziek die ons, net als de boekdrukkunst, vanuit het duister naar het licht leidt.

FR En 1840, la ville de Leipzig demanda à Men-

EN When in 1840 the 400th anniversary of the

delssohn de composer au moins deux œuvres

invention of Gutenberg’s printing press was cel-

pour la commémoration du 400e anniversaire de

ebrated in Leipzig, Mendelssohn was commis-

l’invention de l’imprimerie par Gutenberg. Lobge-

sioned to compose two works for the occasion.

sang, un croisement audacieux entre une cantate

With Lobgezang, a daring cross between a cantata

et une symphonie, confirma son statut de compo-

and a symphony, Mendelssohn confirmed his sta-

siteur.

tus as a composer in that city of culture.

Le titre Lobgesang (« Chant de louange  ») révèle

The title ‘Lobgesang’, song of praise, indicates the

d’emblée le caractère empli d’allégresse de l’œuvre.

celebratory nature of the work. The instrumental

Le début instrumental est suivi de onze parties

opening is followed by eleven sung movements:

chantées : d’abord méditatives et mystiques, elles

first meditative and mystical, then growing in-

deviennent de plus en plus extatiques. Comme

creasingly ecstatic. Music that, like the art of book

l’imprimerie, la musique nous fait sortir de l’obs-

printing, can lead us out of darkness into the light.

curité et nous guide vers la lumière.

57


Vlaams Radio Koor

• Toru Takemitsu – How Slow the Wind • Claude Debussy – Nocturnes • Ludwig Van Beethoven – Sinfonie Nr. 6 in F-Dur, op. 68 “Pastorale” *

* Wolfgang is een gratis smartphone-applicatie waarmee de concertbezoeker tijdens het concert realtime toelichting krijgt bij de muziek, via de eigen smartphone. Een unieke manier om klassieke muziek intensiever te beleven en begrijpen. wolfgangapp.nl

• Brussel-Bruxelles / Flagey do 26.04.2018 | 20:15

€ 31/26/21 (-26: € 12, -18: € 5) | www.flagey.be

• 19:30: inleiding/introduction Sander De Keere

& Jun Märkl

• concert presentatie: Greet Samyn

• pre & post concert: food & drinks by The Street

Food Company

• Kortrijk / Schouwburg za 28.04.2018 | 20:15 www.wildewesten.be 75’ (excl. pauze)

© Liesbet Peremans

58


Seizoen 17 | 18

Takemitsu, Debussy Beethoven Brussels Philharmonic | Vlaams Radio Koor Jun Märkl, dirigent

NL Van de vijf elementen spreekt lucht wellicht het meest tot de verbeelding: onvatbaar, onzichtbaar, maar levensnoodzakelijk en inspirerend.

Om te starten een licht en haast transparant werk van de Japanse componist Toru Takemitsu: How Slow the Wind. Takemitsu liet zich vaak en graag inspireren door elementen uit de natuur, zoals regen, de tuin – of wind. Liever dan de Japanse traditionele muziek te volgen, spiegelde hij zich aan Westerse componisten zoals Debussy. Die schreef met Nocturnes een impressionistisch drieluik, waarin hij de langzaam veranderende luchten met hun subtiele kleuren probeerde te vatten in muziek. In het derde deel worden de Sirènes gezongen door de dames van het Vlaams Radio Koor. Al deze natuurpracht komt samen in Beethovens Pastorale. In zijn ode aan de natuur en het lieflijke platteland veegt een storm de lucht weer schoon.

FR Des cinq éléments, l’air est sans doute celui

EN Of the five Elements, air is the one that prob-

qui nourrit le plus l’imaginaire : insaisissable et

ably best captures the imagination: intangible, in-

invisible, il est vital et inspirant.

visible, yet essential for life and inspiring.

Pour commencer, une œuvre légère et presque

To begin with, a light and almost transparent

transparente du compositeur japonais Toru Take-

work by the Japanese composer Toru Takemitsu:

mitsu: How Slow the Wind. Dans Nocturnes, un

How Slow the Wind. Debussy’s Nocturnes are an

triptyque impressionniste, Debussy a tenté de tra-

impressive triptych in which he tried to capture

duire en musique les lents changements d’atmos-

slowly changing breaths with their subtle colours

phère et leurs couleurs subtiles.

in music.

Toute la magnificence de la nature se retrouve

All this natural beauty comes together in Beetho­

dans la Pastorale de Beethoven: dans cette ode à

ven’s Pastoral Symphony. In his ode to nature and

la nature et aux campagnes riantes, la tempête fait

the beloved countryside, a storm sweeps the air

place à une atmosphère pure et paisible.

clean.

59


Vlaams Radio Koor

© Marc Royce

60


Seizoen 17 | 18

61


Vlaams Radio Koor

• Eric Whitacre – The Sacred Veil (2017) (wereldcreatie)

• Leuven / Predikherenkerk wo 16.05.2018 | 20:00

“My first experience of singing in a choir was that I felt for the first time part of something larger than myself. I was hearing my true name, and my true name included others – a sense of community, a sense of belonging, in this great sea of humanity. I’m hoping that part of the reason for the popularity of my work is that people are drawn to that very thing, to a sense of them being part of something larger than themselves.” eric whitacre

62

€ 20 | www.30cc.be

• Hasselt / Schouwburg do 17.05.2018 | 20:00

€ 18/17 (-25: € 9) | www.ccha.be

• 19:15: inleiding

• Lier / Jezuïetenkerk vr 18.05.2018 | 20:15

€ 16/14,40 | www.lierscultuurcentrum.be

• Brussel-Bruxelles / Flagey za 19.05.2018 | 20:15

€ 31/26/21 (-26: € 12 / -18: € 5) | www.flagey.be

• 19:30: inleiding/introduction Sander De Keere

& Eric Whitacre • pre & post concert – food & drinks by

The Street Food Company

75’ (zonder pauze)


Seizoen 17 | 18

Whitacre: The Sacred Veil Vlaams Radio Koor Eric Whitacre, dirigent

NL Eric Whitacre en het Vlaams Radio Koor: een match made in heaven, zo bleek de voorbije seizoenen. De Amerikaanse ster, componist en dirigent viel van de ene verbazing in de andere toen hij in 2015 voor het eerst naar België kwam om met het Vlaams Radio Koor te werken: hij was zo onder de indruk van de kwaliteit van het koor, dat hij meteen een afspraak nam om terug te keren.

En dat deed hij vorig seizoen met een niet onopgemerkt gebleven programma rond eigen werk en dat van Bernstein. Zowel het publiek als de bijna 400 amateurzangers die de kans kregen om voor Sleep mee op het podium te staan beleefden de concertavond van hun leven. Voor al deze mensen, maar zeker ook voor wie het fenomeen Whitacre nog niet aan het werk zag: hij komt terug… Met een nieuw werk: The Sacred Veil, gebaseerd op een gedicht van goede vriend en huis-poëet Tony Silvestri waarin deze de dood van zijn vrouw verwerkt. Hij beschrijft het moment van Julie’s dood, na een lange strijd om bij haar geliefden te blijven, en tast de grens af tussen leven en dood, tussen onnoemelijk verdriet om het afscheid en dankbaarheid om wat er was. De lange weg naar herstel en aanvaarding zitten vervat in de woorden én de muziek. “If reading it can bring tears, hearing Whitacre’s music underscores not only its emotional words, but its searing anguish.”

FR Le nouvel opus de la star américaine Eric

EN The new work of the American star, composer

Whitacre, The Sacred Veil, est inspiré d’un poème

and conductor Eric Whitacre, The Sacred Veil, is

de son ami Tony Silvestri sur le thème du deuil – la

based on a poem by his good friend Tony Silvestri

mort de son épouse Julie après une lutte acharnée

in which he deals with the death of his wife. He

pour rester auprès des êtres qui lui étaient chers,

describes the moment of Julie’s death, after a long

l’épreuve de la frontière entre la vie et la mort,

struggle to remain with her loved ones, and senses

entre la douleur indicible de la séparation et la

the boundary between life and death, between the

gratitude du bonheur vécu. Mots et musique nous

unspeakable grief of saying goodbye and gratitude

accompagnent sur la longue route vers la guérison

for what had been. The long way to recovery and

et l’acceptation.

acceptance is expressed in the words and the music.

« Si la lecture du poème nous arrache des larmes, la musique de Whitacre a le don de renforcer

“If reading it can bring tears, hearing Whitacre’s

l’émotion des mots mais aussi leur intolérable an-

music underscores not only its emotional words,

goisse. »

but its searing anguish.”

63


Vlaams Radio Koor

Liza Ferschtman, viool NN, boy soprano • Guillaume Connesson – Le tombeau des regrets (2017) • Leonard Bernstein – Serenade (After Plato’s “Symposium”) (1954) • Leonard Bernstein – Chichester Psalms (1965) • Leonard Bernstein – West Side Story: Symphonic Dances (1957)

• Brussel-Bruxelles / Bozar wo 30.05.2018 | 20:00

€ 38/28/20/10 | www.bozar.be

91’ (excl. pauze)

Leonard Bernstein © Hulton Archive Getty

64


Seizoen 17 | 18

Leonard Bernstein Brussels Philharmonic | Vlaams Radio Koor Stéphane Denève, dirigent

Leonard Bernstein was één van de meest getalenteerde, veelzijdige en succesvolle musici uit de Amerikaanse geschiedenis. Van dirigeren over componeren tot lesgeven, Bernsteins muziek blijft ook een eeuw na zijn geboorte tot de verbeelding spreken.

NL

Brussels Philharmonic en het Vlaams Radio Koor brengen hulde aan de meester met zowel grote klassiekers als minder gekende pareltjes. In Chichester Psalms verzoent Bernstein de bruisende wereld van Broadway met religie (zijn joodse roots zijn duidelijk aanwezig) in een optimistisch koorwerk. De komische operette Candide was – naar theaternormen – dan misschien geen succes, het lag Bernstein erg na aan het hart. In de score passeren nagenoeg alle genres uit de Westerse muziekgeschiedenis de revue, van bachkoralen over bel canto aria’s tot dansvormen als de wals, gavotte en polka. Maar het is dankzij de swingende en pakkende muziek uit West Side Story dat Bernstein in het collectieve geheugen gegrift staat.

FR Leonard Bernstein fut l’un des musiciens les

EN Leonard Bernstein was one of the most tal-

plus talentueux, polyvalents et auréolés de succès

ented, versatile and successful musicians in

de l’histoire américaine. Un siècle après sa nais-

American history. From conducting to composing

sance, sa musique continue d’inspirer chefs d’or-

to teaching, Bernstein and his music continue to

chestre, compositeurs et professeurs.

speak to our imaginations a century after his birth.

Le Brussels Philharmonic et le Vlaams Radio

The Brussels Philharmonic and the Flemish

Koor rendent hommage au maître à travers des

Radio Choir will pay tribute to the maestro with

grands classiques et des pépites musicales moins

both great classics and less well-known jewels, like

connues, comme Chichester Psalms ou l’opérette

the Chichester Psalms or the comic operetta Can-

comique Candide. Et bien sûr la musique entraî-

dide. And of course to the swinging and captivat-

nante et accrocheuse de West Side Story, qui a gra-

ing music from West Side Story that has engraved

vé le nom de Bernstein à jamais dans la mémoire

Bernstein in our collective memory.

collective.

65


Vlaams Radio Koor

Jean-François Borras, Faust Véronique Gens, Marguerite Juliette Mars, Siebel Marie Lenormand, Dame Marthe Andrew Foster-Williams, Méphistophélès Jean-Sébastien Bou, Valentin Guillaume Andrieux, Wagner • Charles Gounod – Faust

• Paris (FR) / Théâtre des Champs-Elysees do 14.06.2018 | 19:30 € 110/90/60/35/10/5 | www.theatrechampselysees.fr coprod. Palazzetto Bru Zane, Théâtre des Champs-Élysées

Dans le cadre du 6e Festival Palazzetto Bru Zane à Paris Opéra en 5 actes sur un livret de Jules Barbier et Michel Carré (d’après Goethe), créé le 19 mars 1859 au Théâtre-Lyrique (première version avec dialogues).

© Marcel Lennartz

66


Seizoen 17 | 18

Gounod: Faust Les Talens Lyriques | Vlaams Radio Koor Christophe Rousset, dirigent

NL Gounod creëerde met zijn interpretatie van Goethe’s Faust een levendig verhaal rond hoogmoed en berouw. In zijn versie verkoopt de held zijn ziel niet langer aan Mephisto in ruil voor kennis en macht, maar vraagt hij om eeuwige jeugd. Die jeugd helpt hem om de mooie Marguerite eerst te verleiden, en dan weer in de steek te laten voor een leven vol wellust en genot. Marguerite wordt gek van verdriet, vermoordt het kind dat Faust bij haar verwekte, en sterft zelf. Pas dan beseft Faust wat hij gedaan heeft, maar zijn inkeer komt te laat…

Het is niet moeilijk te begrijpen waarom dit drama meteen aansloeg bij het publiek, en de creatie van de opera een instant succes was. Alle ingrediënten van de grote Franse opera komen samen: een romantisch verhaal, een opeenvolging van kleurrijke scènes en een lange lijst van ‘hits’, waaronder het overbekende Air des bijoux waarin de elegante Véronique Gens zich helemaal zal kunnen uitleven.

FR En revisitant Goethe, Gounod composa un

EN In his interpretation of Goethe’s Faust,

hymne à l’orgueil et à la repentance. Ici le héros

Gounod has created a lively story of pride and

ne vend plus son âme à Mephisto en échange du

remorse. In is version, the hero does not sell his

savoir et du pouvoir, mais exige la jeunesse. Celle-

soul to Mephistopheles in exchange for knowledge

là même qui lui permettra de séduire la douce

and power, but asks him for eternal youth. A youth

Marguerite, puis de l’abandonner pour une vie de

that helps him first to seduce the fair Margue-

luxure. Infanticide et rejetée de tous, Marguerite

rite, and then leads him to abandon her for a life

deviendra folle et mourra. La prière de Faust est

of sensuality and pleasure. Marguerite goes mad

bien trop tardive, le destin est déjà écrit.

with sorrow, kills the child she bore with Faust, and then dies. Only then does Faust realize what

On comprend aisément la résonance d’un tel

he has done, but his repentance has come too late…

drame auprès du public et le succès qui salua sa création. Tous les ingrédients du grand opéra à la

It is not difficult to understand why this drama

française trouvaient ici un écrin de rêve: un livret

immediately captivated its audience, making the

romantique, une succession de tableaux hauts en

opera’s premiere an instant success. All the ingre-

couleurs et une longue liste de « tubes », dont le cé-

dients of grand French opera came together in this

lébrissime Air des bijoux qui devrait aller comme

work: a romantic story, a succession of colourful

un gant à l’élégante Véronique Gens.

scenes and a long list of ‘hits’, among them the very familiar Air des bijoux, in which the elegant Véronique Gens can shine.

67


Vlaams Radio Koor

Vlaams Radio Koor NL Het Vlaams Radio Koor werd in 1937 als professioneel kamerkoor opgericht door de toenmalige openbare omroep (NIR). Vandaag de dag is het koor een ensemble van uitzonderlijk hoog niveau, dat zowel in binnen- als in buitenland tot de top gerekend wordt. De 24 zangers repeteren onder leiding van chef-dirigent Hervé Niquet in Studio 1 van het bekende Flageygebouw in Brussel, en concerteren in heel Vlaanderen en Europa.

Hervé Niquet nam de leiding van het koor in 2011. Deze flamboyante en wereldwijd vermaarde dirigent noemt het Vlaams Radio Koor een diamant en plaatst het ensem­ble in de Europese top 3. Niquet werkt met het koor aan een herkenbare klank en plant uiteenlopende projecten, van onbekende parels uit de Franse romantiek tot hedendaagse muziek en Vlaamse premières. Een eerste belangrijke pijler in de programmering van het Vlaams Radio Koor vormen de a capella producties, waarmee het koor zo’n vier tot zes keer per jaar op tournee gaat doorheen heel Vlaanderen. Daarnaast werkt het koor regelmatig samen met gereno­m­­ meerde binnen- en buitenlandse instrumentale ensembles zoals Brussels Phil­harmonic, het Rotterdams Philharmonisch Orkest, het Radio Filhar­monisch Orkest, Les Siècles, Le Concert Spirituel, het Budapest Festival Orchestra en het Koninklijk Concert­gebouw­ orkest. Het Vlaams Radio Koor bouwde de voorbije jaren een steeds grotere aanwezigheid op verschillende internationale podia uit, zowel dankzij de samenwerkingen met internationale ensembles als met de eigen a capella producties. Ten slotte zorgt ook de nieuwe cd-reeks met Hervé Niquet en Brussels Philharmonic, rond iconische requiems, voor internationale bijval. Het Vlaams Radio Koor is een instelling van de Vlaamse Gemeenschap. De heren van het koor worden gekleed door Café Costume.

Meer Vlaams Radio Koor online www.vlaamsradiokoor.be

68


Seizoen 17 | 18

FR C’est en 1937 que le NIR (Institut national

EN The Vlaams Radio Koor (Flemish Radio

de radiodiffusion de la Belgique) fonde le chœur

Choir) was founded in 1937 by the Belgian public

de chambre professionnel Vlaams Radio Koor

broadcaster. Today it has become a choir of excep-

(Chœur de la Radio Flamande). Ce dernier est

tionally high quality that counts both domestically

aujourd’hui un ensemble vocal d’un niveau excep-

and internationally among the top ensembles. The

tionnel, applaudi en Belgique comme à l’étranger.

24 professional singers rehearse under the baton

Les 24 chanteurs répètent sous la direction du

of chief conductor Hervé Niquet in Studio 1 of the

chef de chœur Hervé Niquet, dans le Studio 1 du

well-known Flagey building in Brussels, and per-

célèbre bâtiment Flagey à Bruxelles.

form throughout Flanders and Europe.

Hervé Niquet dirige le chœur de main de maître

Hervé Niquet became the choir’s chief conduc-

depuis la saison 2011. Ce chef flamboyant et in-

tor in 2011. This internationally celebrated and

ternationalement reconnu est chargé du dévelop-

flamboyant conductor is key to the choir’s success.

pement du chœur. Niquet, qui compare le Vlaams

Niquet, who refers to the choir as a diamond and

Radio Koor à un diamant et considère qu’il fait

ranks it among the top three in Europe, works on

partie des trois meilleurs choeurs européens, tra-

achieving a recognisable sonority and is planning

vaille sur une sonorité reconnaissable entre toutes

a wide range of projects, from unknown French

et nourrit des projets variés, du romantisme

romantic music to contemporary premieres.

français rare à des premières de compositeurs contemporains.

A first and important pillar of the Vlaams Radio Koor’s programme is the a cappella concert, with

Pilier majeur de la programmation du Vlaams Ra-

which the ensemble tours between four and six

dio Koor, les productions a cappella sont présen-

times a year throughout Flanders. In addition,

tées en tournée dans toute la Flandre de quatre

the choir regularly works with renowned national

à six fois par an. En outre, le chœur collabore ré-

and international instrumental ensembles, such

gulièrement avec des ensembles instrumentaux

as the Brussels Philharmonic, the Rotterdam

belges et étrangers, tels que le Brussels Philhar-

Philharmonic Orchestra, the Radio Filharmo-

monic, l’Orchestre Philharmonique de Rotterdam,

nisch Orkest, Les Siècles, Le Concert Spirituel,

le Radio Filharmonisch Orkest, Les Siècles, Le

the Budapest Festival Orchestra and the Royal

Concert Spirituel, le Budapest Festival Orchestra

Concertgebouw Orchestra.

et l’Orchestre Royal du Concertgebouw. Besides its close ties to regular partners in A côté des précieux et fidèles partenaires qu’il

Flanders, the Vlaams Radio Koor is increasingly

a su trouver en Flandre, le Vlaams Radio Koor

expanding its presence on various international

a conquis une place importante sur différentes

stages. Further international recognition came

scènes internationales. Une reconnaissance inter­

thanks collaboration with the Palazzetto Bru

nationale est venu aussi grâce à la collaboration

Zane, which took the initiative to launch the

avec le Palazzetto Bru Zane, initiateur de la pres-

prestigious CD series based works composed for

tigieuse série d’enregistrements autour du Prix de

the Prix de Rome.

Rome. The Vlaams Radio Koor is an institution of the Le Vlaams Radio Koor est une institution de la

Flemish Community. The suits of the gentle­

Communauté flamande. Les choristes masculins

men members of the choir are provided by Café

sont habillés par Café Costume.

Costume.

69


Vlaams Radio Koor

Zangers Sopranen Sarah Abrams Jolien De Gendt Karen Lemaire Evi Roelants Barbara Somers Sarah Van Mol Alten Helena Bohuszewicz Helen Cassano Eva Goudie-Falckenbach Marion Kreike Lieve Mertens NoĂŤlle Schepens Tenoren Gunter Claessens Frank De Moor Paul Foubert Ivan Goossens Paul Schils Roel Willems Bassen Conor Biggs Joris Derder Lieven Deroo Marc Meersman Paul Mertens Philippe Souvagie Jan Van der Crabben

70


Seizoen 17 | 18

Over La Reine de Chypre (Parijs)

“Magnifique comme à l’accoutumée, le Choeur de la radio flamande a impres­sionné par sa probité, une diction impeccable, des pupitres homogènes, capables de nuancer à l’infini, du murmure à la vocifération.” Le Monde (FR), juni 2017

Over Olympie (Amsterdam)

“Lyrical, vengeful or militant – the word-perfect Flemish Radio Choir was fantastic in every mood” Bachtrack, november 2016

© Wouter Van Vaerenbergh

71


Vlaams Radio Koor

Expo: Islam is ook onze geschiedenis

Koningin Kato

www.expo-islam.be

ism Zingend Schip

Op 15 september opent een unieke tentoonstelling die, door meer informatie, kennis en achtergrond te geven, het wederzijdse begrip tussen de Islam en Europa wil vergroten. Het Vlaams Radio Koor werkt graag mee aan de grootse opening, en brengt er een eclectisch programma met een selectie werken waarin de wederzijdse invloeden tussen de Islam en de westerse cultuur aan bod komen.

Het Vlaams Radio Koor zingt dag in dag uit met heel veel plezier. En dat plezier willen we met zoveel mogelijk anderen delen! Dit seizoen start een project dat zich richt op kinderen in de Brusselse scholen, ism Zingend Schip. Een voormiddag lang le­ ren zij de kinderen op school de liedjes van Koningin Kato aan. Het resultaat komt in de vorm van een heuse muziektheatervoorstelling op de planken van Flagey, waar de kinderen samen met het Vlaams Radio Koor en een actrice voor een live publiek zingen! Een ervaring die ze nooit meer zullen vergeten.

NL

Meer Vlaams Radio Koor

72

NL

FR Le 15 septembre s’ouvre une exposition

FR Le Vlaams Radio Koor chante toujours avec

unique qui a pour but d’améliorer la compré­

un immense plaisir. Un plaisir que nous souhai-

hension entre l’Islam et l’Europe grâce à des infor-

tons partager avec le plus grand nombre! Cette

mations, l’apport de connaissances et des remises

saison, nous lançons un projet qui s’adresse aux

en contexte.

enfants des écoles bruxelloises. Les élèves mon-

Le Vlaams Radio Koor est heureux de participer

teront sur les planches de Flagey avec une actrice

à la grande inauguration de cette exposition et

et le Vlaams Radio Koor afin de présenter une

prépare un programme éclectique composé d’une

véritable comédie musicale racontant l’histoire de

sélection d’œuvres témoignant des influences

Koningin Kato devant un public ! Une expérience

mutuelles entre l’Islam et la culture occidentale.

qui restera gravée à jamais dans leur mémoire.

EN On 15 September, a unique exhibition is

EN The Flemish Radio Choir loves to sing day in,

opening with the aim of increasing mutual under-

day out. And we want to share this enjoyment with

standing between Islam and Europe by providing

as many other people as possible! This season sees

more information, knowledge and background.

the start of a project aimed at children in Brussels

The Flemish Radio Choir is pleased to be contri­

schools. The pupils will perform the Koningin

buting to the grand opening of this exhibition with

Kato story in Flagey with the Flemish Radio Choir

an eclectic programme including a selection of

and an actress as a real piece of musical theatre, in

works reflecting the mutual influences between

front of a live audience! An experience that they

Islam and Western culture.

will never forget.


Seizoen 17 | 18

Interactieve klasconcerten

Amateurkorenweekend

Vlaanderen feest, Brussel danst

www.remua.be

www.vlaamsradiokoor.be

www.muntpunt.be

Samen met ReMuA en Flagey stellen het Vlaams Radio Koor en Brussels Philharmonic dit seizoen een aantal interactieve concerten voor, speciaal ontwikkeld voor scholen. Op die manier willen we zoveel mogelijk kinderen, via de school, huiswerkklassen of jeugdhuizen, klassieke muziek laten ontdekken.

Niet alleen kinderen worden gelukkiger van samen zingen – ook volwassenen! Vlaanderen telt talloze amateurkoren, die met veel passie en inzet week na week samen komen om mooie projecten te realiseren. Tijdens het weekend van 12 en 13 maart 2018 mogen ze dat doen in de schitterende Studio 4 van Flagey, met de vocale steun van het Vlaams Radio Koor, en de kundige begelei­ding van niemand minder dan Eric Whitacre…

Brussel ligt het Vlaams Radio Koor nauw aan het hart: hier repeteren we dag in dag uit, hier brengen we onze concerten, hier willen we het publiek verwennen met de mooiste vocale muziek. Op 11 juli trekken we dan ook wat graag de stad in, om tijdens de Vlaamse feestdag Brussel nog meer in de kijker te zetten en nog anders te laten beleven. Brussel danst? Brussel zingt! Deze voorstelling wordt verder uitgewerkt met Muntpunt. Meer info in de loop van het seizoen.

NL

NL

NL

FR Ensemble avec ReMuA et Flagey, nous pro-

FR Chanter ensemble rend non seulement les

FR Le Vlaams Radio Koor est très attaché à

posons des concerts interactifs pour les écoles

enfants plus heureux, mais aussi les adultes! La

la ville de Bruxelles. C’est là que nous répétons

primaires et secondaires. En plus du programme

Flandre compte d’innombrables chœurs amateurs

chaque jour, que nous donnons nos concerts et que

annuel de ReMuA, nous désirons donner la possi-

aussi passionnés qu’enthousiastes, qui se réunis­

nous souhaitons combler le public en lui offrant

bilité à des classes, des écoles de devoirs, des mai-

sent toutes les semaines pour réaliser de beaux

les plus belles musiques vocales.

sons de jeunes, de découvrir la musique.

projets.

Le 11 juillet, nous nous joignons au centre d’infor­

Le week-end des 12 et 13 mars 2018, ils pourront

mation Muntpunt pour diriger les projecteurs

EN In collaboration with ReMuA and Flagey, we

se produire dans le magnifique Studio 4 de Flagey,

sur Bruxelles pendant la fête de la Communauté

offer a number of interactive concerts this sea-

avec le soutien vocal du Vlaams Radio Koor sous

flamande et la révéler sous un autre jour. Bruxelles

son, developed specially for schools. In this way,

la brillante direction d’Eric Whitacre en personne!

danse? Bruxelles chante!

we seek to give as many children as possible, via school, homework classes or youth centres, an

EN Singing together not only makes children hap-

EN The Flemish Radio Choir holds Brussels very

opportunity to discover classical music.

pier, but adults too! Flanders has countless ama-

dear: this is where we rehearse day in, day out and

teur choirs who meet week after week with pas-

where we perform our concerts. This is where we

sion and commitment to produce great projects.

aim to pamper audiences with the most beautiful

During the weekend of 12 and 13 March 2018, they

choral music.

will be able to do so in Flagey’s magnificent Stu-

On 11 July we are delighted to be entering the city

dio 4, with the vocal support of the Flemish Radio

with Muntpunt to highlight Brussels even more

Choir, ably accompanied by none other than Eric

during the Flemish holiday, showing it in a dif­

Whitacre…

ferent light. Brussels dances? Brussels sings!

73


Vlaams Radio Koor

HervĂŠ Niquet Chef-dirigent

74


Seizoen 17 | 18

Š Wouter Van Vaerenbergh

75


Vlaams Radio Koor

NL Hervé Niquet, sinds seizoen 2011-2012 chef-dirigent bij het Vlaams Radio Koor, kreeg de smaak voor oude partituren te pakken tijdens zijn opleiding. De zoektocht naar onbekende parels in het repertoire is sindsdien de rode draad doorheen zijn carrière. Hervé Niquet studeerde niet alleen klave­ cimbel, piano en orgel, maar ook zang, compositie en directie. Hij benadert het métier van muzikant met een onderzoekende geest, en wil terug naar de oorsprong van de muziek om zo de conventies en gebruiken te over­stijgen.

De ervaring die hij bij enkele grote barokke ensembles opdeed, legde de kiem voor de speciale band die hij ontwikkelde met het Franse ‘Grand Motet’ van de 17de en 18de eeuw. Zijn grote wens om dit onbekende repertoire nieuw leven in te blazen resulteerde in 1987 in de op­richting van Le Concert Spirituel. In twintig jaar tijd groeide dit ensemble uit tot dé referentie op het gebied van barokmuziek. Vanuit diezelfde geest, en vertrekkende van het principe dat er doorheen de eeuwen slechts één ‘Franse muziek’ bestaat, leidt Hervé Niquet verschillende prestigieuze orkesten, waaronder de Akademie für Alte Music Berlin, Sinfonia Varsovia, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, het Rias Kammerchor, De Munt, de Opéra National du Rhin, het Orchestre de Chambre de Genève en Brussels Philharmonic. Met deze orkesten verkent hij het beken­ de en minder bekende repertoire uit de 19de en 20ste eeuw. Zijn pioniersgeest bracht hem in 2009 bij de deelname aan de oprichting van het Centre de musique romantique française (Palaz­zetto Bru Zane) in Venetië. Dit leidde onder meer tot een prestigieus project in samenwerking met Brussels Philharmonic en het Vlaams Radio Koor: een cd-collectie rond de muziek van de Prix de Rome met zelden uitgevoerde of onbe­kende werken van Franse romantische componisten: Debussy (2009), Saint-Saëns (2010), Charpentier (2011), d’Ollone (2012), Dukas (2016). Intussen zijn er nieuwe reeksen opgestart met portretten van componisten (Théodore Dubois en Marie Jaëll) en rond Franse opera (Joncières: Dmitri en David: Herculanum). Hervé Niquet is Chevalier de l’Ordre National du Mérite en Officier des Arts et Lettres.

76


Seizoen 17 | 18

FR C’est en suivant l’enseignement d’une élève

EN Hervé Niquet, chief conductor of the Flem-

de Marguerite Long et de Maurice Ravel, qu’Her-

ish Radio Choir as of 2011, is a passionate musi-

vé Niquet, chef principal du Chœur de la Radio

cian like most of the composers of Baroque music

Flamande depuis 2011, développe son goût pour le

whose works he enjoys. He studied not only harp-

travail sur les partitions originales et la recherche

sichord, piano and organ, but also the lyric arts

des intentions premières du compositeur.

and conducting. He considers the musical profession from a researcher’s perspective, and thus

Fort d’une formation complète de claveciniste,

gives priority to primary sources in order to move

organiste, pianiste, chanteur, compositeur, chef

beyond established conventions and customs. The

de chœur et chef d’orchestre, il aborde le mé-

experience he garnered from working with sev­eral

tier de musicien comme un véritable chercheur,

major Baroque ensembles laid the basis for his

préférant revenir aux sources pour dépasser les

special connection with the French ‘Grand Motet’

conventions et les usages. Il crée Le Concert Spiri-

of the 17th and 18th centuries.

tuel en 1987 avec pour ambition de faire revivre le grand motet français. En un peu plus de vingt ans,

His great desire to bring new life to this unknown

sous la houlette d’Hervé Niquet, l’ensemble s’est

repertoire resulted in 1987 in the establishment

imposé comme l’un des ensembles de référence

of Le Concert Spirituel. Over twenty years, this

dans l’interprétation de la musique baroque.

ensemble has become the reference point for Baroque music.

Dans le même esprit, et partant du principe qu’il n’y a qu’une musique française sans aucune rup-

In the same spirit, and starting from the principle

ture tout au long des siècles, il dirige des orchestres

that over the centuries there has been only one

aussi prestigieux que l’Akademie für Alte Music

‘French music’, Hervé Niquet conducts various

Berlin, le Sinfonia Varsovia, l’Orchestre Philhar-

eminent orchestras, including the Akademie für

monique de Radio France, le Rias Kammerchor,

Alte Music Berlin, Sinfonia Varsovia, l’Orchestre

La Monnaie, l’Opéra National du Rhin, l’Orchestre

Philharmonique de Radio France, the Rias Kam-

de Chambre de Genève et le Brussels Philharmo-

merchor, the Kammerorchester Basel, the Opéra

nic, avec lesquels il explore le répertoire du XIXe

National du Rhin, the Orchestre de Chambre de

siècle et du début du XXe siècle.

Genève and Brussels Philharmonic.

Son esprit pionnier dans la redécouverte des

In 2009, he participated in the foundation of the

œuvres de cette période l’amène à participer à la

Centre de musique romantique française, also

création du Centre de musique romantique fran-

known as Palazzetto Bru Zane in Venice. This

çaise (Palazzetto Bru Zane) à Venise en 2009 avec

led, among other things, to a prestigious project

lequel il mène différents projets. A titre d’exemple,

in collaboration with the Brussels Philharmonic

cette collaboration a permis la mise en place d’une

and with the Flemish Radio Choir: a CD collec-

collection discographique autour des musiques du

tion with music from the Prix de Rome and rare-

Prix de Rome avec l’enregistrement d’œuvres sou-

ly performed works from the French romantic

vent inédites ou méconnues. De nouvelles séries

repertoire. In the meantime, new series have

ont été entamées avec des portraits de composi-

been launched featuring portraits of composers

teurs et des opéras français (‘Dimitri’ de Joncières

and French opera (Joncières’ Dmitri and David’s

et ‘Herculanum’ de David).

Herculanum).

Hervé Niquet est Chevalier de l’Ordre National du

Hervé Niquet has been made Chevalier of the Or-

Mérite et Officier des Arts et Lettres.

dre national du Mérite and an Officer of the Ordre des Arts et des Lettres.

77


Vlaams Radio Koor

Over de cd ‘Marie Jaëll’ olv Hervé Niquet:

Attentive, loving and technically superb. BBC Music Magazine (UK), april 2016

Hervé Niquet souligne avec brio les audaces de l’instrumentation […] Désopilant parfois, bluffant toujours! Diapason (FR), maart 2016

Over de cd ‘Herculanum’ olv Hervé Niquet:

Découverte majeure! La Libre (BE), 30 september 2015

Over de cd ‘Paul Dukas’ olv Hervé Niquet:

Hervé Niquet and his forces are superb guides through this repertory […] Orchestra textures are admirably lucid, the choral singing is beautifully focused and the conducting impeccable […] A very fine achievement indeed. Gramophone Magazine (UK), feb 2016, Editor’s Choice

Over de cd ‘Dubois’ olv Hervé Niquet:

“The performances are top class”.

The Guardian (UK), april 2015

Over de cd ‘Dimitri’ olv Hervé Niquet:

La palme revient au Vlaams Radio Koor, magnifique d’élan et d’énergie, et au Brussels Philharmonic. Opera Magazine (FR) mei 2014

Over de cd ‘Fauré Requiem” olv Hervé Niquet:

“A most refreshing Fauré Requiem […] fresh and vigorous singing of the Flemish Radio Choir […] crisp, neat playing from the Brussels Philharmonic Soloists”. Gramophone Magazine (UK), april 2015

Over de cd ‘Brahms Requiem” olv Hervé Niquet:

L’enregistrement pose un jalon essentiel dans la discographie. Forum Opera, oktober 2015

Over de uitvoering ‘Christoph Colombe’ met Les Siècles, olv Xavier Roth:

« Le chœur de la Radio Flamande brille par la pureté du son qu’il projette, quelle qu’en soit la nuance » Bachtrack, december 2014

78


Seizoen 17 | 18

CD’s Evil Penguin Records Classic www.eprclassic.eu

Ediciones Singulares & Palazzetto Bru Zane

Klara www.klara.be

www.edicionessingulares.com

• Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem

www.bru-zane.com

• Robert Schumann. Choral Works met Inge Spinette, piano

met Brussels Philharmonic, olv Hervé Niquet

Opéra français

• Gabriel Fauré: Requiem

• Camille Saint-Saëns: Proserpine

met Solisten Brussels Philharmonic,

met Münchner Rundfunkorchester

olv Hervé Niquet

olv Ulf Schirmer

(Steinway & Sons, 1875) olv Bo Holten

• Félicien David : Herculanum • Victorin Joncières : Dimitri met Brussels Philharmonic

Dacapo Records

olv Hervé Niquet

www.dacapo-records.dk

Glossa

Prix de Rome

• Venus’ Wheel - Works for Choir

www.glossamusic.com

met Brussels Philharmonic,

met Luc Tooten, cello

olv Hervé Niquet

Johan Reuter, baritone

• Weill: Das Berliner Requiem

Paul Dukas

olv Bo Holten

met I Solisti del Vento,

Max D’Ollone

olv Paul Hillier

Gustave Charpentier Camille Saint-Saëns

• Bach: Motetten

Claude Debussy

olv Bo Holten

• Rachmaninov: Chrysostomos Liturgie olv Kaspars Putnins

• Kodály: Missa brevis olv Johan Duijck

79


Vlaams Radio Koor

Colofon Algemene directie

Raad van bestuur

v.u. Gunther Broucke

Gunther Broucke, intendant

Hugo baron Vandamme, voorzitter

Het Vlaams Radio Koor heeft getracht alle

Filip Strobbe, operationeel directeur

Rik Dhoest, penningmeester

houders van auteursrechten te vermelden.

Karla Laureyns, directie-assistente

Suzy Bleys , lid

Eventuele rechthebbenden die daarbij

Kaat Exterbille, lid

over het hoofd zijn gezien, worden verzocht

Artistiek & productie

Sofie Temmerman, lid

contact op te nemen met ons.

Alain De Ley, artistieke leiding koor

Kurt Van den Bossche, lid

Judith Van Eeckhout,

Werner Van Lembergen, lid

Brussels Philharmonic vzw

adjunct artistieke planning orkest

Koen Vanhaerents, lid

Eugène Flageyplein 18

Ellen De Bin, coördinator structuur jeugdorkesten

Maarten Vanholle, lid

1050 Brussel T +32 2 627 11 60

Jim Seynaeve, productie verantwoordelijke Carla Deveux, verantwoordelijke regie

Regeringscommissarissen

F +32 2 627 11 61

Nicola Mascia, regie orkest

Gerda Van der Plas, cultuur

info@vlaamsradiokoor.be

Rik Deryckere, regie koor

Lisa Lust, financiën

www.vlaamsradiokoor.be

Staf Pypen, regie-assistent

Revisor

Boekingen Vlaams Radio Koor:

Jean-Paul Peeters, regie-assistent

Walter Hosten

Alain De Ley (artistieke leiding)

Emmanuel Sproelants, bibliothecaris

(Walter Hosten Bedrijfsrevisor BVBA)

T +32 2 627 11 60

Thomas Geurts, casting & administratie

alain.de.ley@vlaamsradiokoor.be

Pieterjan Hermans, assistent-bibliothecaris Algemene vergadering Pers, marketing & communicatie

Frank Beke

De informatie in deze brochure wordt u verstrekt

Véronique Bossaert, verantwoordelijke

Arthur Blanckaert

onder voorbehoud van wijzigingen.

Sonja Kochoutina, pers & e-communicatie

Dirk Bruneel

Controleer datum en uur van de uitvoeringen

Nico Moernaut, promotie & publiekswerking

Willy Claes

steeds bij de organisator.

Paul Vandenbosch, partnerships

Carmen Cordier Michel baron D’Hooghe

Personeel & financiën

Luc Ghekiere

Frank Bonte, verantwoordelijke

Tony Mary

Carine Ganitta, medewerker

Patrick Moenaert

Dirk Naessens, medewerker

Freddy Neyts Nora Nys Jean-Pol Olbrechts Isabelle Santens Francine Swiggers Kathleen Steel Louis Tobback Arie baron Van Lysebeth Ivo Van Vaerenbergh Christine Van Velthoven Piet baron Van Waeyenberge Christine Vanderveeren

80


Seizoen 17 | 18

Fotografie

Partners

Marcel Lennartz

• Café Costume

www.marcellennartz.net

www.cafecostume.com

Liesbet Peremans

• Ediciones Singulares

www.liesbetperemans.be

www.edicionessingulares.com

Wouter Van Vaerenbergh

• Evil Penguin Records Classic

www.woutervanvaerenbergh.com

www.eprclassic.eu • Expo Rent

Ontwerp en lay-out

www.exporent.be

Marcel Lennartz

• Gourmet Invent www.gourmetinvent.be

Druk

• Muntpunt

Albe De Coker

www.muntpunt.be • Palazzetto Bru Zane

Met de steun van

www.bru-zane.com

• Vlaamse Gemeenschap

• Steigenberger Wiltcher’s

www.vlaanderen.be

www.steigenberger.com

• VRT

• Thalys

www.vrt.be

www.thalys.com

• Klara

• Umedia

www.klara.be

www.ufund.be

• Knack

• UNHCR

www.knack.be

www.unhcr.org

• Acerta www.acerta.be Met dank aan de Belgische Tax Shelter

Het Centre for Future Orchestral Repertoire (CffOR) is een nieuw digitaal platform dat de symfonische muziek vanaf 2000 verzamelt en op een interactieve manier ontsluit. Het centrum is een initiatief van Stéphane Denève, chefdirigent van Brussels Philharmonic, die zo de symfonische muziek van vandaag opnieuw aansluiting wil laten vinden met de maatschappij van vandaag.

Niets van deze uigave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever heeft ernaar gestreefd auteursrechten op de illustraties te regelen volgens wettelijke bepalingen. Wie meent toch zekere rechten te doen gelden, kan zich tot de uitgever wenden.

Deze brochure is gedrukt met bio-inkt op papier afkomstig uit duurzame bosbouw in een CO2-neutrale drukkerij.

Om opgenomen te worden in ons adressenbestand of om u uit te schrijven kunt u uw gegevens telefonisch doorgeven op +32 (0)2/627 11 60 of via info@vlaamsradiokoor.be 81


Vlaams Radio Koor

© Wouter Van Vaerenbergh

82


Seizoen 17 | 18

83


Vlaams Radio Koor

Kalender Seizoen 17-18

Ontdek ook het concertseizoen 17-18 van Brussels Philharmonic: www.brusselsphilharmonic.be

84


Seizoen 17 | 18

Gounod Gothique

Missa Carolae

Hervé Niquet

Martina Batič / Solisten Brussels Philharmonic

• Ninove / Abdijkerk • Vlierbeek / Abdijkerk do 28.09.2017 • 20:00 zo 17.12.2017 • 15:00

www.ccdeplomblom.org • Brussel-Bruxelles / Terkameren-La Cambre vr 29.09.2017 • 20:15

www.30cc.be

www.flagey.be

www.lierscultuurcentrum.be

Messe pour le sacre de Napoleon

François Xavier Roth / Les Siècles

www.flagey.be

• Amsterdam (NL) / Concertgebouw za 07.10.2017 • 14:15 www.concertgebouw.nl

Poulenc: Les Biches

Iedereen Klassiek

vr 22.12.2018 • 20:15

Bart Van Reyn / Le Concert d’Anvers

www.flagey.be

• Brugge / Concertgebouw za 28.10.2017 • 10:30

Nur Mendelssohn

www.klara.be

Hervé Niquet / Pieter Wispelwey

Lier / Jezuïetenkerk wo 20.12.2017 • 20:15

Brussel-Bruxelles / Flagey za 23.12.2017 • 20:15

Stéphane Denève / Brussels Philharmonic, Timothy McAllister

• Brussel-Bruxelles / Flagey

• Lier / Jezuïetenkerk

Light and Shadows

di 10.01.2018 • 20:15

Nicolas André / Solisten Brussels Philharmonic

www.lierscultuurcentrum.be

Brugge / St. Salvatorkathedraal za 28.10.2017 • 14:00

• Leuven / Keizersberg wo 10/01.2018 • 20:00

www.klara.be

www.30cc.be

Dvorák: Requiem

Light and Shadows

Harmut Haenchen/ Symfonieorkest van de Munt

Nicolas André / Solisten Brussels Philharmonic

Brussel-Bruxelles / Bozar • Hasselt / Schouwburg vr 17.11.2017 • 20:00 vr 19.01.2018 • 20:00

www.demunt.be

www.ccha.be

Music Chapel Festival: Brahms

Arvo Pärt Weekend

Giancarlo Guerrero / Brussels Philharmonic

Tonu Kaljuste / Brussels Philharmonic, Annelien Van Wauwe

Brussel-Bruxelles / Flagey za 09.12.2017 • 20:15

Brussel-Bruxelles / Flagey vr 26.01.2018 • 20:15

www.flagey.be

www.flagey.be

Songs for the Crossing

Klara in deSingel

Jun Märkl / Brussels Philharmonic, Hanne Roos

Tonu Kaljuste / Brussels Philharmonic, Annelien Van Wauwe

Brussel-Bruxelles / Flagey • vr 15.12.2017 • 20:15

www.flagey.be

Antwerpen / deSingel za 27.01.2018 • 20:00

www.klara.be

85


Vlaams Radio Koor

Verdi: Requiem

Gounod Gothique

Edo de Waart / Radio Filharmonisch Orkest & Groot Omroepkoor

Hervé Niquet

• Amsterdam (NL) / Concertgebouw

za 03.02.2018 • 14:15

• Metz (FR) / Arsenal za 24.03.2018 • 20:00

www.concertgebouw.nl

www.arsenal-metz.fr

Hommage aan Vic

Jan Schweiger / Koenraad Sterckx

www.dekathedraal.be

Antwerpen / OLV Kathedraal ma 26.03.2018 • 20:15

Antwerpen / Elzenveld zo 11.02.2018 • 11:00 Poulenc: Stabat Mater •

www.koorlink.be

Hervé Niquet / Brussels Philharmonic

Time is Endless

Brussel-Bruxelles / Flagey vr 30.03.2018 • 20:15

Klaas Stok / Mathias Coppens, Nikolaas Kende

www.flagey.be

Lier / Jezuïetenkerk do 01.03.2018 • 20:15

www.lierscultuurcentrum.be

www.debijloke.be

Hasselt / Schouwburg • za 03.03.2018 • 20:00

www.ccha.be

Gent / De Bijloke za 31.03.2018 • 20:00

Hasselt / Schouwburg vr 06.04.2018 • 20:00

www.ccha.be

• Brussel-Bruxelles / Flagey vr 09.03.2018 • 20:15

Gounod Gothique

www.flagey.be

Hervé Niquet

Gounod Gothique

• Venezia (IT) / Scuola Grande de San Giovanni Evangelista zo 08.04.2018 • 17:00

Hervé Niquet

Gent / MIRY Concertzaal di 13.03.2018 • 20:00

www.bru-zane.be

Mendelssohn: Lobgesang

www.ticketsgent.be

• Rouen (FR) / Chapelle Corneille Hervé Niquet / Brussels Philharmonic wo 14.03.2018 • 20:00 • Brussel-Bruxelles / Flagey www.operaderouen.fr za 21.04.2018 • 20:15

Méli Mélo Mon Dieu!

www.flagey.be

Hervé Niquet / Solisten Brussels Philharmonic

Roeselare / De Spil Takemitsu, Debussy, Beethoven

zo 11.03.2018 • 15:00

Jun Märkl / Brussels Philharmonic

• Brussel-Bruxelles / Flagey Brugge / Schouwburg do 26.04.2018 • 20:15 zo 18.03.2018 • 15:00 www.flagey.be www.ccbrugge.be • Kortrijk / Stadsschouwburg Light and Shadows za 28.04.2018 • 20:00 www.despil.be

Nicolas André / Solisten Brussels Philharmonic

www.wildewesten.be

• Zaventem / De Factorij do 22.03.2018 • 20:00 www.ccdefactorij.be

86


Seizoen 17 | 18

Whitacre: The Sacred Veil

Franck: Redemption

Eric Whitacre

Hervé Niquet / Orchestre Philharmonique de Liège

Leuven / Predikherenkerk wo 16.05.2018 • 20:00

www.30cc.be

• Saint-Riquier (FR) / Abbatiale vr 06.07.2018 • 21:00 www.ccr-abbaye-saint-riquier.fr

Hasselt / Schouwburg do 17.05.2018 • 20:00 Mendelssohn: Lobgesang

www.ccha.be

Hervé Niquet / Brussels Philharmonic

Lier / Jezuïetenkerk vr 18.05.2018 • 20:15

www.lierscultuurcentrum.be •

• Saint-Riquier (FR) / Abbatiale za 07.07.2018 • 21:00 www.ccr-abbaye-saint-riquier.fr

Brussel-Bruxelles / Flagey za 19.05.2018 • 20:15

www.flagey.be

Hommage aan Vic Jan Schweiger / Koenraad Sterckx

Gent / MIRY Concertzaal zo 27.05.2018 • 16:00

www.koorlink.be

Leonard Bernstein Stéphane Denève / Brussels Philharmonic •

Brussel-Bruxelles / Bozar wo 30.05.2018 • 20:00

www.bozar.be

Gounod Gothique Hervé Niquet

• Paris (FR) / Théâtre des Bouffes du Nord zo 03.06.2018 • 16:30

www.bouffesdunord.com

Gounod: Faust Christophe Rousset / Les Talens Lyriques

• Paris (FR) / Théâtre des Champs Elysées do 14.06.2018 • 19:30 www.theatrechampselysees.fr

Festival Musiq’3 Stéphane Denève / Brussels Philharmonic

Brussel-Bruxelles/ Flagey vr 29.06.2018

www.flagey.be

87


Vlaams Radio Koor

© Wouter Van Vaerenbergh

Vlaams Radio Koor Seizoen 17-18  
Vlaams Radio Koor Seizoen 17-18  

Ontdek ons nieuwe seizoen - Découvrez notre nouvelle saison - Discover our new season

Advertisement