Page 1

BOp magazine januari - februari 2020

jaargang 39 l nr. 307 l tweemaandelijks

PHILIPPE DEBROE

EN HET WITLOOFDORP HAREN

ALCOHOL

EN OUDER WORDEN

België-Belgique P.B. 1000 Brussel 1 1/1757 P 006265

afgiftekantoor BRUSSEL 1


TenTOOnSTeLLinGen in HeT bOp Het BOp en FedOS ondersteunen de creativiteit van 50-plussers. Zo kunnen zij gratis gebruik maken van de ruimtes in het BOp om tentoon te stellen. We sluiten het Bruegeljaar in schoonheid af, met een gezamenlijke tentoonstelling van FedOS en het BOp: ‘Een wereld vol spreekwoorden en gezegden’, nog tot 20 februari. Met de steun van de VGC lanceerden we in het voorjaar een kunstwedstrijd 50+. De uitdaging was om een kunstwerk te maken, met als inspiratiebron ‘De verkeerde wereld’, het schilderij van Bruegel met maar liefst 118 oude spreuken.

52 kunstenaars namen de uitdaging aan, 25 werden geselecteerd. Resultaat is een tentoonstelling van een 40-tal werken met verschillende stijlen in diverse disciplines. Gratis te bezoeken op werkdagen tijdens de kantooruren, dus van 9 tot 16.30 uur. Gesloten van 25 december 2019 tot en met 5 januari 2020.


l

l l

vo o r w o o r d

WENSEN VOOR

ALLE MENSEN

A

ls ik dit voorwoord schrijf, dan hebben we onze solidariteitsdag net achter de rug. Het was een hartverwarmende dag waarop we veel bezoekers mochten verwelkomen. Ze genoten van de soep, broodjes, desserts, pannenkoeken en andere lekkernijen. Van het repetitieconcert van ons huiskoor Bocantus. En luisterden met belangstelling naar de uiteenzetting van Johan Proot over “zijn” project van de waterput in Koumbri, Burkina Faso. We bedanken alle bezoekers voor hun steun en bijdrages voor dit project en voor Welzijnszorg (Soep op de stoep). En de vrijwilligers en het team van het BOp voor hun inzet voor en op deze dag. We nodigen iedereen ook graag uit voor onze Nieuwjaarsontmoeting in het BOp op vrijdag 24 januari van 14 tot 17 uur. Het wordt een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Wees welkom, verwittigen hoeft niet, kom gewoon langs. Hierbij willen we dan ook onze warmste wensen voor het nieuwe jaar overmaken aan iedereen. Voor velen onder ons zijn

de einde- en nieuwjaarsdagen een uitgelezen periode om plezier te maken met familie en vrienden. Voor anderen is dit een moeilijke tijd: ze hebben of zien geen familie en vrienden, ze voelen zich eenzaam, het gemis aan overleden dierbaren steekt de kop op … Deze mensen hebben nood aan ontmoetingen, aan een gesprek. Het BOp is gesloten van 25 december tot en met 3 januari, maar je kan wel terecht in sommige lokale dienstencentra voor een gesprekje, een koffie, een middagmaal, een activiteit. Hieronder vind je een overzicht van de lokale dienstencentra met hun openingsdagen tussen 25 december en 5 januari. Hou er rekening meer dat ze soms wat vroeger sluiten op of net voor de feestdagen. n Bart Braeckevelt

IN WELKE LOKALE DIENSTENCENTRA KAN JE TERECHT TUSSEN 25 DECEMBER EN 5 JANUARI ? n Ado Icarus, Peter Benoitplein 22, 1120 Neder-Over-Heembeek, tel. 0470 90 04 04. Gesloten, wel kerstfeest op 26.12 n Aksent Evere, Marnestraat 89, 1140 Evere, tel. 02 245 77 90. Gesloten op 25.12 en 1.1, elke weekdag open n Aksent Schaarbeek, Liedtsstraat 27-29, 1030 Schaarbeek, tel. 02 240 71 90. Gesloten op 25.12 en 1.1, elke weekdag open. n Chambéry, Chambérystraat 24, 1040 Etterbeek, tel. 02 646 20 57. Open op 30 en 31 december. n Cosmos, Dokter De Meersmanstraat 14, 1070 Anderlecht, tel. 02 527 89 73. Alle dagen open, ook op 25.12 en 1.1. n De Harmonie, Harmoniestraat 1, 1000 Brussel, tel. 02 203 28 48. Gesloten op 25.12 en 1.1, open op de andere weekdagen. n De Kaai, Bergensesteenweg 436, 1070 Anderlecht, tel. 02 705 14 00. Gesloten tot en met 1.1, open op 2.1 en 3.1. n De Rotonde, Van Overbekelaan 164, 1083 Ganshoren, tel. 02 422 00 10. Gesloten op 25.12 en 1.1, andere weekdagen open. n Ellips, Gentsesteenweg 1050, 1082 Sint-Agatha-Berchem, tel. 0497 91 66 59. Ge-

Colofon Uitgever: Brussels Ouderenplatform vzw Zaterdagplein 6 1000 Brussel Tel. 02 210 04 60 fax 02 210 04 70 info@bop.brussels www.bop.brussels

Het onthaal is open op werkdagen van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Het BOp is gesloten van 25 december tot en met 3 januari. Hoofdredacteur: Bart Braeckevelt Medewerkers: Machteld De Schrijver, Luc De Munck, Leo-Jo Estercam, Ida Hendrickx, Fons Jacobs, Hilde Sabbe, Marie-Henriette Struyf, Hans Vossen Lay-out: Johan Van Nieuwenborgh

sloten op 25.12 en 1.1, andere weekdagen open. n Forum, Groot Sermentstraat 8/1, 1000 Brussel, tel. 02 512 52 69. Open op 30 en 31 december. n Het Anker, Olivetenhof 8, 1000 Brussel, tel. 0487 66 39 93. Gesloten tot en met 1.1, open op 1.1 en 2.1. n Het Begin, Begijnenstraat 65, 1080 Molenbeek, tel. 02 413 04 10. Gesloten op 25.12 en 1.1, andere weekdagen open. n Lotus, Egide Van Ophemstraat 46, 1180 Ukkel, tel. 02 343 46 58. Gesloten op 25/26/30.12 en 1.1, open op andere weekdagen, kertdiner op 27.12. n Miro, Merodestraat 449, 1190 Vorst, tel. 02 537 44 56. Gesloten van 25 tot 27.12 en op 1.1. Open op de andere weekdagen. n Vives, Dokter Lemoinestraat 13, 1070 Anderlecht. Gesloten op 1.1, op andere weekdagen open. n Warlandis, Odon Warlandlaan 209, 1090 Jette, tel. 02 428 00 00. Niet gesloten tijdens deze periode. n ’t Koetshuis (Zoniënzorg Noord), Randstad en Waha (Zoniënzorg Zuid) zijn gesloten tijdens deze periode

Dit magazine wordt gedrukt bij EPO in Berchem, Antwerpen. Abonnementen en verzending: Brussels Ouderenplatform vzw, Zaterdagplein 6, 1000 Brussel Prijs jaarabonnement (6 nummers): 12,50 euro.

Prijs abonnement Nederland en Luxemburg: 20 euro. Buiten Benelux: 25 euro. Steunabonnement: vanaf 30 euro. Per los nummer: 2,50 euro. Verantwoordelijke uitgever: Piet Coenen Ondertekende artikels vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur.

Abonnement kan op ieder tijdstip ingaan. Bedrag over te schrijven op IBAN nr. BE67 4300 3759 7187 van het Brussels Ouderenplatform, met vermelding van ‘abonnement BOp Magazine’

januari - februari 2020

BOp magazine

l l l

3


inHoUd

l l l

inHOuD 3

Voorwoord

Wensen voor alle mensen

28 Boeken Genezende kruiden en Levenslessen van honderdjarigen

5

5 │ PHILIPPE DEBROE KRIJGT

NOOIT GENOEG VAN LOKAAL ERFGOED

Het Interview

Philippe Debroe smult van witloof

29 Op reis met het BOp

en ander lokaal erfgoed

Een divers aanbod in binnen- en buitenland: wandelen, fietsen, schilderen,

8│ DE LINDE: MEER DAN OOIT

8

OOIT EEN GEMEENSCHAPSCENTRUM

Gemeenschapscentrum

zeilen ... of gewoon genieten

in de kijker De Linde blijft ontmoetingskansen bieden

31 Sport Brussel Beweegt 2020

10 Kalender 25│ LANGER GEZOND

GENIETEN VAN ALCOHOL ?

Het aanbod van gekende en nieuwe

Op de cover

activiteiten in en buiten het BOp Met dagkalender, omruilvoordelen Paspartoe en inschrijvingsvoorwaarden

29 │ OP REIS MET HET BOP

25 Gezondheid De rol van alcohol in het leven van ouderen

31 │ BRUSSEL BEWEEGT 2020 Winterpret in Brussel. © Eric Damhier

4

l

l l

BOp magazine

januari - februari 2020


l

l l

Het

inter view

PHILIPPE

DEBROE

KRIJGT NOOIT GENOEG VAN LOKAAL ERFGOED

N

iet dat hij daar verlegen zou om zijn, maar niets aan hem verraadt dat hij van Turnhout afkomstig is. Philippe Debroe werd daar 48 jaar geleden geboren. Hij transformeerde zich sinds het jaar 2000 van een ‘ket’ tot een échte Brusselaar. Vandaag hanteert Philippe een onvervalst hoofdstedelijk dialect en wipt hij moeiteloos van het Frans – zijn moedertaal – naar het Nederlands.

Zonder meer is Philippe Debroe een ‘bezig bazeke’. Hij heeft zich – waarschijnlijk voor de rest van zijn dagen – in Schaarbeek gevestigd. Hij staat daar bekend als een meer dan verdienstelijk fotograaf, maar meer nog als de bezieler van de vijfdaagse erfgoedfeesten ‘Alles es just’ die in 2020 hun achtste editie ingaan. Maar eerst staat er buiten de gemeentelijke Schaarbeekse grenzen in buurgemeente Haren nog het witlooffestival ‘Witloof! Harens Goud’ op de affiche. Als erfgoedliefhebber zet Philippe meer dan alleen maar zijn schouders onder deze manifestatie die in februari voor de vierde keer zijn beslag krijgt.

Erfgoedactivist ‘Half om den brode’ – hij werkt er in halftijds dienstverband – is Philippe De-

broe als ambtenaar-cultuurbeleidscoördinator verbonden aan de gemeentelijke overheid van Ganshoren. Dat is amper 7 kilometer verwijderd van zijn woonplaats Schaarbeek. Bijgevolg overbrugt Philippe dagelijks die afstand per (koers)fiets. Net als dat bij zijn andere bezigheden het geval is, blijven cultuur en erfgoed ook in deze opdracht de belangrijke accenten. Dat Philippe in Leuven Romaanse talen heeft gestudeerd is hierbij slechts een kanttekening die hem goed van pas komt. “Overigens vind ik de omschrijving van erfgoedactivist die men mij toebedeelt meer dan aangenaam”, bevestigt hij.

Witloofdorp Haren In de Schaarbeekse vzw ‘Sputnik’ groepeert Philippe Debroe een schare medewerkers die zich net als hijzelf bekomme-

ren om het waardevolle lokale en intercommunale erfgoed. Dat leidde Philippe enkele jaren geleden naar het naburige Haren dat een roemrijk maar veelal vergeten verleden als witloofcentrum heeft. Tot niet zo lang geleden was Haren een landelijk dorpje in de schaduw van de hoofdstad, zoals er zoveel in de heuvels rond Brussel lagen. Een kerktoren in het 

januari - februari 2020

BOp magazine

l l l

5


Het

inter view

l l l

 centrum, een paar straten er omheen en verder velden zo ver het oog reikte. Haren had ook drie spoorwegstations waarvan er een als het ‘witloofstation’ bekend stond. Van hieruit werd het witloof uitgevoerd naar de rest van ons land maar ook naar Amerika, Azië, het Midden-Oosten en zowat overal in Europa.

Lokale producten Philippe: “Vandaag is Haren nog steeds een mooi dorp in de Zennevallei. De mensen leven hier een beetje geïsoleerd. Het is onze bedoeling om de fierheid van de Harenaars over hun witloofverleden aan te scherpen en de belangstelling van de Brusselaars er voor aan te wakkeren.” Philippe Debroe (Sputnik) en medeorganisator Arnout Vandamme (Witloof in de Stad) betrachten dat met het witlooffestival, dat ondertussen ieder jaar aan belangstelling wint. Hou dus 1 en 2 februari vrij voor de vierde editie waarbij Haren zijn verleden als centrum van het grondwitloof onder de aandacht brengt maar evenmin voorbij gaat aan andere lokale producten zoals kaas en bier. Medewerking wordt verleend door de afdeling grootkeuken van het Maria Assumpta Instituut uit Opwijk, die tekent voor een groots witloofbanket en door het Harense buurthuis dat bewijst dat de witloofsoep niet afgedaan heeft als volksgerecht. Verder is er een boerenmarkt en wordt er ruim voorzien in rand- en kinderanimatie. Meer informatie over het festival lees je in het artikel over GC De Linde (zie pagina 9).

6

l

l l

BOp magazine

‘Alles es just’ Met witloof had de Schaarbeekse volksfiguur en dorpsfilosoof ‘Pogge’ – spreek uit met de ‘g’ van Gérarde – niets vandoen. Ook hij werd door Philippe als waardevol erfgoed van onder het stof gehaald. Het inmiddels verdwenen café ‘Les Trois Rois’ was meer dan de tweede thuis van Pierre De Cruyer, een dorpsbewoner die als ‘Pogge’ bekend stond en die er graag en dagelijks enkele pintjes achterover sloeg. Sommigen beweren dat Pogge een drinkebroer was. Maar iedereen is het er over eens dat Pogge het hart op de juiste plaats droeg. Met zijn slagzin “Alles es just”, beslechtte hij menige buren- en caféruzies, wat hem faam tot ver buiten

januari - februari 2020

de Schaarbeekse dorpskern opleverde. Tot op vandaag staat deze Schaarbeekse volksheld symbool voor rechtvaardigheid tussen de mensen. “Hoe de legende rond Pogge is ontstaan, is een lang verhaal”, verduidelijkt Philippe Debroe. Pogge was klein van gestalte. Hij was een ‘poechenelleke’ van amper een meter zevenenvijftig. Het landelijke Schaarbeek waar Pogge zich in 1840 vestigde, stond bekend om zijn vele groente- en fruitkwekers. Pogge werkte er als dagloner en stond op de vroegmarkten in het Brusselse stadscentrum. Hij droeg altijd een klassieke blauwe kiel met bijbehorend sjaaltje en pet, de typische klederdracht van toen waarin ook de vrijwilligers van het festi- 


l

l l

Het

inter view

Paling in beeld

 val gekleed gaan. Pogge was in feite een doodgewone man.

Levende legende Philippe: “Pogge wekt interesse omdat zijn verhaal herkenbaar is voor de gewone mens. Hij doet ons mijmeren over het eenvoudige leven in het dorp en in de stad. De uitgesproken karaktertrekken van Pogge spreken nog altijd tot de verbeelding. In de Schaarbeekse staminees verzoende Pogge ruziënde dorpsgenoten met zijn bekende slagzin ”Alles es Just”, die steevast gepaard ging met een strakke uithaal van de vlakke hand.” Pogge was volgens Debroe al tijdens zijn leven een legende. Al in 1875 werden ‘De Pogge Vrienden’ opgericht. De verhalen rond deze volksfiguur verspreidden zich als een lopend vuurtje. In het café ‘Les Trois Rois’ stond vele jaren lang een beeldje als de incarnatie van Pogge. Het beeldje is nu eigendom van het gemeentebestuur en wordt jaarlijks meegedragen in de carnavalsstoet zoals men een Christusbeeld in een processie meedraagt.

Vijfdaags festival Philippe Debroe kwam ‘Pogge’ op het spoor toen hij zijn veertigste verjaardag vierde in ‘Les Trois Rois’ dat nog slechts sporadisch geopend werd. Philippe ontmoette er toenmalig café-eigenaar Jules Van Geele die in 1965 de kroeg overnam en de meteen de legende van Pogge nieuw leven inblies. Als erfgoedfanaat houdt Philippe wat graag de traditie in ere. Hij is ondertus-

sen al jarenlang de spilfiguur achter het festival ‘Alles es Just’ dat iedere oktober zijn beslag krijgt. Volgend jaar staat dit vijfdaags festival al voor een achtste keer op de feestkalender. Het interieur van het café ‘Les Trois Rois’ werd in 2016 volledig gestript. Om de herinnering aan deze volkse ontmoetingsplaats te bewaren ging Debroe ter plaatse twee dagen opmeten en fotograferen. Op basis van dat materiaal timmerde het scenografen-duo Wing Nuts Decor een realistisch decor van deze vroegere herberg ineen, dat uit 23 wandelementen bestaat. Het hoeft geen betoog dat de reconstructie van ‘Les Trois Rois’ tot de hoogtepunten van het jaarlijkse ‘Alles es Just’-gebeuren behoort waarin vele honderden bezoekers zich verheugen. Diezelfde reconstructie dienst trouwens als decor voor de Witlooffeesten in Haren, meer bepaald in het gemeenschapscentrum De Linde (zie verder in dit magazine).

Aan het kanaliseren en organiseren van zowel het Harense witlooffestival als aan ‘Alles es Just’ in Schaarbeek besteedt erfgoedactivist Philippe Debroe het grootste gedeelte van zijn tijd. Dat neemt niet weg dat hij daarnaast zijn ‘oude liefde’ van het fotograferen blijft koesteren. Wie een beetje vertrouwd is met het BOp – en wat dat betreft is de lezer van dit magazine bevoordeeld – herinnert zich nog de fototentoonstelling ‘De Paling Ontglipt’. Hier toonde Philippe die zichzelf vooral als portretfotograaf omschrijft, het fotografische resultaat van een zoektocht naar de roots van de paling. Samen met auteur Lucas Catherine die over dit onderwerp een boek schreef, trok Philippe naar Baasrode in Oost-Vlaanderen. Het tweetal volgde de voormalige ‘palingroute’ toen de palingboeren de 35 kilometer lange weg tussen Baasrode en Brussel - waar ze hun buit verkochten - te voet met stootkar aflegden. ’s Morgens heen en in de namiddag terug. De vis werd langs de Schelde aangevoerd uit Nederland en werd in café De Zalm in Baasrode verhandeld om naar Brussel gebracht te worden.

Meer ezels dan inwoners In de aanloop naar het festival in 2021 wanneer het 200 jaar zal geleden zijn dat Pogge werd geboren, wordt vanzelfsprekend een bijzonder feestprogramma voorbereid, waarnaar al in de eerstvolgende editie wordt verwezen. Uit de periode dat de Schaarbekenaars met tientallen ezels hun fruit en groenten naar de markt voerden, dateert hun spotnaam van ‘ezel.’ Aan het einde van de achttiende eeuw telde de gemeente zelfs meer ezels dan inwoners. Aan die periode in de gemeentelijke geschiedenis wordt met ‘Alles es Just’ evenmin voorbijgegaan.

Als fotograaf tekent Philippe Debroe eveneens voor diverse reportages in binnen- en buitenland. We beweerden het toch: Een bezig bazeke. n Tekst: Fons Jacobs Foto’s: Fons Jacobs, Philippe Debroe, Ilse Mertens en Erfgoedcel Brussel

januari - februari 2020

BOp magazine

l l l

7


GeMeenSCHAPSCentrUM

in de KiJKer

l l l

MEER DAN OOIT EEN GEMEENSCHAPSCENTRUM

DE LINDE IN HAREN

foto © Jacques Lagaese

G

emeenschapscentrum De Linde staat al 30 jaar letterlijk centraal in de Brusselse deelgemeente, ook wel eens ‘het dorp’ Haren genoemd. Maar sinds de jaren ’80 en ‘90 van de vorige eeuw, in de periode toen het gemeenschapscentrum werd gebouwd en ingericht als pool voor de Nederlandstalige inwoners en verenigingen, is het centrum en zijn werking zeker figuurlijk minder centraal komen te staan. Vele Nederlandstalige families gingen elders, vaak buiten Brussel wonen. Vele andere families namen hun plaats in, kwamen erbij en gingen in de nieuwe huizen en straten wonen die er de laatste 15 jaar zijn gebouwd. De bevolking van Haren groeide steeds verder aan en dat liet zijn sporen na. Vandaag moeten wij besluiten dat het oude dorp er niet meer is.

Dorp of stad Het verdwijnen van het dorpse karakter van Haren werd echter niet alleen door een toename van de bevolking veroorzaakt, maar ook omdat mensen uit verschillende bevolkingsgroepen met verschillende communautaire, etnische, religieuze en culturele achtergronden hier graag kwamen en – nog steeds – komen wonen. Via allerhande bouwprojecten en -plannen lijken de diverse overheidsinstellingen het isolement van Haren te willen doorbreken en doet men verwoede pogingen om Haren écht deel van de stad te laten worden. Als de nieuwe, grote gevangenis er komt krijgt Haren er in één

8

l

l l

BOp magazine

klap 1.200 of meer dan 20% inwoners bij. Onnodig te zeggen dat dit weer een serieuze ingreep in de vrije en groene ruimte betekent en zware mobiliteitsdruk zal leggen op Haren. En dan vermelden we nog niet eens wat de gevolgen zullen zijn van alle andere bouwplannen van de stedelijke en gewestelijke overheden voor de stedelijke open ruimte die Haren nog (even) te bieden heeft.

Gemeenschap De Linde zal dus uitdrukkelijker dan voorheen een gemeenschapsvormende functie moeten opnemen in de toekomst. Het zal steeds belangrijker worden om met De Linde het forum te bieden aan het netwerk van de klassieke – meestal Nederlandstalige – verenigingen, én met de nieuwe groepen en comités, maar ook met de individuele inwoners die hier de laatste jaren hun stek hebben gevonden, uit te zoeken hoe zij invulling aan hun vrije tijd willen geven. Daar waar nodig moet vanuit het gemeenschapscentrum dat netwerk worden gecreëerd en ver-

januari - februari 2020

stevigd, zodat ook kan worden gewerkt aan het uitzoeken van de bestemming en de invulling van de nieuwe vrijgekomen plaatsen en ruimtes in bv. Haren-Buda of -Noord. Het spreekt echter voor zich dat de klassieke werking van het gemeenschapscentrum als een “brede onderstroom van activiteiten”, zoals die doorheen de jaren is gegroeid zal verder lopen. Er zullen dus steeds activiteiten en ontmoeting worden georganiseerd voor de kinderen, volwassenen en ouderen. Ontmoetingskansen blijven immers belangrijk en samen met verenigingen en groepen zal De Linde mensen blijven samen brengen in en rond het gemeenschapscentrum. Daarvoor beschikt het centrum over een podium, vergaderlokalen, ontmoetingsruimtes die door alle Harenaars kunnen worden benut en bovenal een enthousiaste ploeg medewerkers die het programma opzetten en uitvoeren. Maar dit zal de komende jaren meer en meer gemeenschapsvormende en -versterkende betekenis moeten krijgen, want daaraan heeft Haren het meeste nood. 


l

l l

GeMeenSCHAPSCentrUM

in de KiJKer

foto © Jacques Lagaese

Gemeenschapscentrum De Linde is één van de 22 gemeenschapscentra van N22 Brussel. Het gemeenschapscentrum is gelegen aan het pleintje in het Brusselse Haren, op de grens met de Vlaamse Rand. Samen met lokale partners werken zij aan een stuk Brussel waar het fijn wonen is. Naast 3 vergader- en activiteitslokalen beschikt De Linde over een polyvalente

zaal. De theaterbox met een capaciteit voor 90 personen is ideaal voor films en intieme voorstellingen. Het is kortom de perfecte try-out zaal. Artiesten spelen dicht bij hun publiek en het publiek voelt zich sterk verbonden met wat er op scène gebeurt. Recent had De Linde Kamal Kharbach, Herbert Flack en Bob De Moor nog te gast. Op 12 maart spelen Marleen Merckx en Anne-

Mieke Ruyten “Tussen zussen”. Gemeenschapscentrum De Linde, Kortenbachstraat 7, 1130 Haren-Brussel 02 242 31 47, www.gcdelinde.be, www. facebook.com/gemeenschapscentrumdelinde/ n Tekst: Johan Serkeyn centrumverantwoordelijke

FesTival WiTlooF! Harens goUd

Zondag 2 FeBrUari

Meer dan ooit zet dit tweedaags festival Haren op de kaart als bakermat en draaischijf van het Brabants grondwitloof. Tot 40 jaar geleden was de witloofteelt een lucratieve bezigheid voor tal van Harense families. Het witte goud werd vanuit het “witloofstation” verhandeld naar de verschillende Europese hoofdsteden. Deze praktijk is bijna volledig uitgedoofd, maar sinds 2015 vormt het laatste dorp van Brussel het perfect landelijke decor voor het enige echte witlooffestival ter wereld!

10:00 > 18:00 - Expo Wauter Mannaert

ZaTerdag 1 FeBrUari

10:30 > 16:00 - Boerenmarkt Kom naar onze zondagse boerenmarkt op het sfeervolle dorpsplein van Haren. Ontdek en proef er naast heerlijk grondwitloof een brede waaier aan streekproducten en Brusselse initiatieven. De markt wordt opgeluisterd door een theatervoorstelling van het gezelschap Boucherie Bacul, een grafische workshop voor kinderen en een feestelijke Brusselse fanfare!

17:00 - Vernissage expo Wauter Mannaert Deze verfrissende “groene” tentoonstelling - met planten, kruiden, aardappels én tekeningen uit het boek – kan je bezoeken zijn op zaterdag (tot 21 uur) en zondag (van 10 tot 18 uur). 18:00 > 21:00 Witloofbanket in het pop-up café Aux Trois Rois In het pop-up café Aux Trois Rois kan je aansluiten voor een heus wiloofbanket. Het Maria Asumpta Instituut uit Opwijk en het Buurthuis Haren slaan de handen in elkaar om je te verwennen. Ook vegetariërs zijn uiteraard heel welkom. Banket (soep + hoofdschotel + dessert): 22 euro. Reservering noodzakelijk: haren@witloofchicon.be 21:00 > 23:00 Roland Van Campenhout & Band

10:30 - Chicon Run Neem deel aan de eerste editie van Chicon Run, jogging over twee afstanden (6 of 10 km) door het ruraal-stedelijke landschap van Haren. Benieuwd wie deze eerste editie op zijn naam schrijft! Reductietarief voor inwoners van Haren: 4 euro. Inschrijvingen: www.festivalwitloof.be

12:00 > 15:00 - Witlooflunch Het Maria Asumpta Instituut uit Opwijk en het Buurthuis zorgen ook op zondag voor heel wat lekkers. In het decor van het popup café Aux Trois Rois kan je naast de lunch ook genieten van heerlijke snacks, en onze Chiconville-krant ontdekken. Lunch (soep + hoofdschotel): 16 euro. Reservering aangewezen: haren@witloofchicon.be 13:00 > 16:00 - Wandeling doorheen Haren Dit jaar kunnen wandelaars in de namiddag een zondagse wandeling maken langsheen het Chicon Run-parcours en de mooiste plekjes van het laatste dorp van Brussel ontdekken! In en rond GC De Linde. Info: www.festivalwitloof. be, https://www.facebook.com/festivalwitloof/. januari - februari 2020

BOp magazine

l l l

9


dAGKALender 1

JAnUAri tot

Maandag 6 januari l Aquagym l Qigong l Schrijfatelier BOp l Tai Chi Bang/fit/met waaiers l Topics & Practice l Zwemmen Dinsdag 7 januari l Badminton l Parla Italiano 3 l Ritmisch bewegen l Spaans 2 l Speels Boksen l Tai Chi l Tai Chi soft en flow l Tentoonstelling Crossroads l Yoga Woensdag 8 januari l Conditiegym l Practical English l Relaxatie l Senioretics Donderdag 9 januari l Conditiegym l Expressieve dansmix l Lekker actief l Pilates l Qigong l Tai Chi l Yoga Vrijdag 10 januari l Dansmix l Oosterse bewegingsvormen l Schrijfatelier Ukkel Maandag 13 januari l Aquagym l Hablemos español & intermedio l Qigong l Tai Chi Bang/fit/met waaiers l Topics & Practice l Zwemmen Dinsdag 14 januari l Badminton l Hedendaagse dans l Leeslamp l Parla Italiano 3 l Spaans 2 l Speels Boksen l Tai Chi l Tai Chi soft en flow l Yoga l Wandelen met Eksteroog Woensdag 15 januari l Conditiegym l Practical English l Relaxatie

10

l

l l

BOp magazine

15

MAArt

2020

l l l

l Senioretics l Tentoonstelling Keith Haring

l Topics & Practice l Zwemmen

Donderdag 16 januari l Conditiegym l Expressieve dansmix l Pilates l Qigong l Tai Chi l Zilveren Scherm

Dinsdag 28 januari l Badminton l Hedendaagse dans l Parla Italiano 3 l Spaans 2 l Speels boksen l Tai Chi l Tai Chi soft en flow l Theater op de Middag l Yoga

Vrijdag 17 januari l Dansmix l Oosterse bewegingsvormen Zondag 19 januari l Belgian National Orchestra Maandag 20 januari l Aquagym l Hablemos español & intermedio l Qigong l Tai Chi Bang/fit/met waaiers l Topics & Practice l Zwemmen Dinsdag 21 januari l Badminton l Nordic Walking l Parla Italiano 3 l Ritmisch bewegen l Speels boksen l Spaans 2 l Tai Chi l Tai Chi soft en flow l Yoga Woensdag 22 januari l Conditiegym l Jazz binnenstebuiten l Practical English l Relaxatie l Senioretics Donderdag 23 januari l Conditiegym l Expressieve dansmix l Pilates l Qigong l Tai Chi Vrijdag 24 januari l Dansmix l Nieuwjaarsreceptie l Oosterse bewegingsvormen Maandag 27 januari l Aquagym l Hablemos español & intermedio l Kruidenworkshop l Qigong l Schrijfatelier BOp l Tai Chi Bang/fit/met waaiers

januari - februari 2020

Woensdag 29 januari l Conditiegym l Poëziecafé in Muntpunt l Relaxatie l Senioretics Donderdag 30 januari l Conditiegym l Docu & Debat - Lyana l Expressieve dansmix l Pilates l Practical English l Qigong l Tai Chi l Tentoonstelling Carine Gilson Vrijdag 31 januari l Aquarelatelier l Dansmix l Oosterse bewegingsvormen Maandag 3 februari l Hablemos español & intermedio l Qigong l Topics & Practice l Zwemmen Dinsdag 4 februari l Badminton l Parla Italiano 3 l Ritmisch bewegen l Spaans 2 l Speels boksen l Tai Chi l Tai Chi soft en flow l Yoga Woensdag 5 februari l Conditiegym l Praatcafé Dementie l Relaxatie l Senioretics l Train World & Delvaux Donderdag 6 februari l Conditiegym l Expressieve dansmix l Pilates l Practical English


l l Qigong l Tai Chi Vrijdag 7 februari l Dansmix l Lunchlezing deBuren l Oosterse bewegingsvormen l Schrijfatelier Ukkel Zondag 9 februari l Dansvoorstelling Achterland Maandag 10 februari l Aquagym l Hablemos español & intermedio l Qigong l Tai Chi Bang/fit/met waaiers l Topics & Practice l Zwemmen Dinsdag 11 februari l Badminton l Hedendaagse dans l Leeslamp l Parla Italiano 3 l Spaans 2 l Speels boksen l Tai Chi l Tai Chi soft en flow l Theater op de middag l Wandelen met Eksteroog l Yoga Woensdag 12 februari l Conditiegym l Leeslamp Watermaal-Bosvoorde l Relaxatie l Senioretics Donderdag 13 februari l Conditiegym l Expressieve dansmix l Pilates l Practical English l Qigong l Tai Chi Vrijdag 14 februari l Dansmix l Lunchlezing deBuren l Oosterse bewegingsvormen l Reisreportage Nepal Maandag 17 februari l Aquagym l Hablemos español & intermedio l Qigong l Schrijfatelier BOp l Tai Chi Bang/fit/met waaiers l Topics & Practice l Zwemmen Dinsdag 18 februari

l l

dAGKALender 1

15

2020

MAArt

Woensdag 4 maart l Conditiegym l Relaxatie l Senioretics

l Badminton l Parla Italiano 3 l Ritmisch bewegen l Spaans 2 l Speels boksen l Tai Chi l Tai Chi soft en flow l Yoga Woensdag 19 februari l Conditiegym l Lezing Naima Charkaoui – Racisme l Poëziecafé l Relaxatie l Senioretics Donderdag 20 februari l Conditiegym l Docu & Debat – Biggest Little Farm l Expressieve dansmix l ING Art Center l Pilates l Practical English l Qigong l Tai Chi l Zilveren Scherm Vrijdag 21 februari l Dansmix l Lunchlezing deBuren l Oosterse bewegingsvormen Maandag 24 februari l Kruidenworkshop Dinsdag 25 februari l Hedendaagse dans Woensdag 26 februari l Jazz binnenstebuiten Vrijdag 28 februari l Aquarelatelier Maandag 2 maart l Aquagym l Hablemos español & intermedio l Qigong l Tai Chi Bang/fit/met waaiers l Topics & Practice l Zwemmen Dinsdag 3 maart l Badminton l Parla Italiano 3 l Ritmisch bewegen l Spaans 2 l Speels boksen l Tai Chi l Tai Chi soft en flow l Theater op de Middag l Yoga

JAnUAri tot

Donderdag 5 maart l Back to Bruegel - Hallepoort l Conditiegym l Expressieve dansmix l Pilates l Practical English l Qigong l Tai Chi Vrijdag 6 maart l Dansmix l Oosterse bewegingsvormen l Proeven van klassieke muziek l Schrijfatelier Ukkel Maandag 9 maart l Aquagym l Hablemos español & intermedio l Qigong l Schrijfatelier BOp l Tai Chi Bang/fit/met waaiers l Theaterimprovisatie l Topics & Practice l Zwemmen Dinsdag 10 maart l Badminton l Hedendaagse dans l Leeslamp l Parla Italiano 3 l Spaans 2 l Speels boksen l Tai Chi l Tai Chi soft en flow l Yoga Woensdag 11 maart l Conditiegym l Jazz binnenstebuiten l Relaxatie l Senioretics Donderdag 12 maart l Conditiegym l Expressieve dansmix l Pilates l Practical English l Qigong l Tai Chi Vrijdag 13 maart l Dansmix l Lunchlezing deBuren l Oosterse bewegingsvormen l Reisreportage Tanzania & Zanzibar l Repetitie BOcantus

januari - februari 2020

BOp magazine

l l l

11


KALender 1

JAnUAri tot

15

MAArt

2020

l l l

CURSUS AQUARELATELIER In deze cursus leert u de nodige vaardigheden van aquarelleren aan. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom. Het betreft de lessenreeks van het voorjaar, met 4 bijeenkomsten. Je kan niet per keer inschrijven. Begeleiding: Lucienne Nijsters en/of Peter Decabooter. Telkens op vrijdagvoormiddag van 9.30 tot 12.30 uur in het BOp. Prijs lessenreeks van 4 lessen en inclusief koffie, thee of water: 60 euro, met BOp-kaart 44 euro. Code: 43050. Volzet. Met wachtlijst. Datums voorjaar: 31 januari, 28 februari, 27 maart en 24 april. FOTOCLUB METAFORO De fotoclub van het BOp, geleid door Leo Jo Estercam, is geschikt voor zowel beginners als gevorderden. De deelnemers maken tijdens de workshops beelden en brengen volgens het vooropgestelde thema hun foto’s daarna mee (op een stick). Deze worden in groep besproken, zowel op technisch als op artistiek vlak. We leren ook werken en verwerken met DxO Photolab. Telkens op donderdag van 13.30 tot 16.30 uur in het BOp. Deelname per workshop: 5 euro, met BOp-kaart 3 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro, mits omruiling van 15 Paspartoepunten gratis. Koffie, thee of water inbegrepen. Eerstkomende bijeenkomsten zijn voorzien. 9, 16 en 23 januari, 6 en 13 februari, 5, 12 en 19 maart. Vraag de detailfolder. Code 43051. FILMCLUB METAFORO Net als de fotoclub wordt de filmclub van het BOp geleid door Leo Jo Estercam. We leren een film maken met beelden van je mobiele telefoon, film- of fototoestel. Daarbij gaat de aandacht naar compositie, belichting, klank, muziek en duurtijd van de clips. Dit alles in het kader van een scenario, zodat het eindproduct toegankelijk is voor iedereen. We gebruiken het programma DaVinci Resolve en Photolab. Telkens op donderdag van 13.30 tot 16.30 uur in het BOp. Deelname per workshop: 5 euro, met BOp-kaart 3 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro, mits omruiling van 15 Paspartoepunten gratis. Koffie, thee of water inbegrepen. Eerste bijeenkomsten zijn voorzien op 30 januari, 20 februari en 26 maart. Vraag de detailfolder. Code: 42202. JAZZ BINNENSTEBUITEN Jazz is een fascinerende muziekvorm van de zwarte mensen uit de Verenigde Staten, ontstaan eind 19de eeuw en wereldwijd bekend vanaf de jaren dertig van de 20ste eeuw. Voordrachtgever is professor Piet van de Craen, lid van de Antwerpse jazzclub. In dit voorjaar neemt hij ruim de tijd voor een uitvoerige terugblik op het leven en werk van Louis ‘Satchmo’ Armstrong, de grootste jazztrompettist uit de 20ste eeuw. In vijf afleveringen, uitvoerig geïllustreerd met muziek en film, krijg je een goed beeld van deze zeer getalenteerde muzikant, componist, zanger en acteur. Ook zijn discipelen-trompettisten en de evolutie van

12

l

l l

BOp magazine

januari - februari 2020

het trompetspel worden toegelicht. l Woensdag 22 januari: Louis Armstrong, trompettist, zanger, acteur, componist. De belangrijkste jazzman van de XXste eeuw. Zonder de minste twijfel is Louis ‘Satchmo’ Armstrong de belangrijkste jazzfiguur uit de 20ste eeuw. Zijn unieke trompetspel, zijn bijzondere zangstem, zijn innemende en ontwapenende persoonlijkheid en zijn acteertalent maakten hem in de jaren vijftig tot een ware superster. Deze aflevering brengt een overzicht van zijn carrière. l Woensdag 26 februari: Discipelen van Louis Armstrong. Louis Armstrong kent horden discipelen en merkwaardig is dat die soms, maar lang niet altijd, trompet spelen. Zo is zijn invloed te horen op trombonisten, saxofonisten, pianisten, zangers en zangeressen. De kijk hierop levert een boeiende blik op de evolutie van de jazzmuziek. l Woensdag 11 maart: De invloed van Louis Armstrong. De invloed van Louis Armstrong op de jazzmuziek is immens tot op de dag van vandaag. Zijn trompetspel en zang hebben tientallen muzikanten beïnvloed. De impact hiervan is voelbaar bij hedendaagse muzikanten zoals de trombonist Wycliffe Gordon, trompettist Wynton Marsalis en zangeres Cécile McLorin Salvant. ‘Vandaag’ kan je niet begrijpen zonder geschiedenis te kennen, pleegt Marsalis te zeggen. Telkens op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur in het BOp. Inclusief koffie, thee of water en een syllabus. Volgende lezingen op 29 april en 13 mei. Er is een detailfolder beschikbaar. Bijdrage per voordracht 6 euro, met BOp-kaart 5 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro, mits omruiling van 15 Paspartoepunten gratis. Code 41725. LEESLAMP In Muntpunt Maandelijks komen we bijeen om samen een boek te bespreken. In een ongedwongen sfeer kan je met je medelezers van gedachten wisselen over het betreffende boek. Leeslamp is een leesclub voor iedereen die overdag tijd heeft. Je hoeft niet de hele reeks bij te wonen. Ken je iemand die geïnteresseerd is om mee te praten over één van de boeken? Breng haar of hem gerust mee. Op 14 januari bespreken we Op aarde schitteren we even van Ocean Vuong, op 11 februari Malva van Hagar Peeters en op 10 maart Op jouw bruiloft van Carson McCullers. Probeer bij voorkeur het boek te ontlenen bij je plaatselijke bibliotheek. Zo niet, kan je nog steeds terecht in Muntpunt. In samenwerking met Muntpunt. Op dinsdag van 14 tot 15.30 uur, eenmaal per maand. Volgende bijeenkomsten op 14 januari, 11 februari, 10 maart, 21 april, 12 mei en 16 juni. Plaats: Muntpunt, 5de verdieping. De boeken van Leeslamp vind je online, met cover en korte inhoud


l op www.muntpunt.be/bezoeken/agenda/leeslamp. Gratis deelname. Info: Bart Braeckevelt, tel. 02 210 04 75, bart.braeckevelt@bop.brussels. In Oudergem en Watermaal-Bosvoorde Samen met de bibliotheken van Watermaal-Bosvoorde en Oudergem hebben we een tweede leesclub opgericht. Het opzet is hetzelfde als Leeslamp in Muntpunt (zie hierboven). De tweede woensdag van de maand, om de twee maanden. Afwisselend in de bibliotheek van Oudergem en die van Watermaal-Bosvoorde. Telkens van 10 tot 12 uur. Volgende bijeenkomsten op 12 februari (Watermaal-Bosvoorde), 8 april (Oudergem) en 10 juni (Watermaal-Bosvoorde). Gratis deelname. Info: Bart Braeckevelt, tel. 02 210 04 75, bart.braeckevelt@bop. brussels. POËZIECAFÉ Het BOp organiseert in samenwerking met De Markten en Muntpunt in het voorjaar een succesrijke reeks poëzienamiddagen. Voordrachtgever is Ivo van Strijtem: dichter, vertaler, essayist, bloemlezer en leraar literaire creatie. “Poëzie moet uit haar boeken treden” beweert hij en die stelling maakt hij keer op keer waar. Ons poëziecafé is net als Moeder Aarde: alles draait rond, alles keert terug. Of is het een mallemolen waarop de poëzieminnaars in het gezelschap van hun geliefde dichters graag een rondje meedraaien? ‘Verzen’, ‘versus’: alles keert terug. Zo ontmoeten we dit jaar opnieuw grote tenoren van de poëziegeschiedenis. Zoals altijd schenken wij ruime aandacht aan de Nederlandstalige poëzie. En telkens brengen we een (heel) oud en een (splinter)nieuw gedicht. Benieuwd of ze de confrontatie met elkaar aankunnen. Met de steun van ‘Literatuur Vlaanderen’. Telkens op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur. Opgelet! De voordrachten hebben plaats op verschillende locaties. Bijdrage per voordracht (koffie of thee inbegrepen) 6 euro, met BOp-kaart 5 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro, mits omruiling van 15 Paspartoepunten gratis. Volgende bijeenkomsten op 29 januari, 19 februari, 18 maart, 22 april en 20 mei. Er is een detailfolder beschikbaar. Code: 44050. In Muntpunt l Woensdag 29 januari: Gouden Appels uit Ierland. Het kleine Ierland is zonder meer een literaire reus. Na de kennismaking met de verbazingwekkende vernieuwers James Joyce en Samuel Beckett, gaan we resoluut voor de poëzie van Patrick Kavanagh en die van de Nobelprijswinnaars William Butler Yeats en Seamus Heaney. Maar eerst lezen we een paar gedichten van Adriaan Roland Holst, die zich uitdrukkelijk een Ierse verwantschap aanmat.

l l

KALender 1

JAnUAri tot

15

MAArt

2020

In het BOp l Woensdag 19 februari: Eens kijken wat de Lorelei nog vermag. Deze namiddag vestigen wij al onze aandacht op de grootmeesters van de Duitstalige poëzie: Johan Wolfgang von Goethe, Heinrich Heine en Bertolt Brecht. We luisteren naar hun bekendste gedichten om hun originaliteit helemaal in het zonnetje te zetten. Ook Erich Fried en Heinz Kahlau zijn van de partij. Honderd jaar geleden werd Hubert van Herreweghen geboren. Een paar gedichten van hem zullen zeker niet misstaan in dit uitgelezen gezelschap. PROEVEN VAN KLASSIEKE MUZIEK Ook dit voorjaar organiseert het BOp in samenwerking met De Markten en het Koninklijk Conservatorium van Brussel drie voordrachten rond klassieke muziek gevolgd door een concert. Voordrachtgever is Dirk Baeten, leraar muziekgeschiedenis en specialist van Westerse klassieke muziek. Na de voordracht volgt een optreden van studenten van het Koninklijk conservatorium. Meer hierover in volgend magazine. Noteer alvast volgende data: 6 maart, 3 april en 8 mei. De concrete gegevens zullen pas begin februari beschikbaar zijn. Vraag de detailfolder aan. SCHRIJFATELIER In het BOp Er wordt veel geschreven en er zijn veel schrijfcursussen. Dit atelier onderscheidt zich door een platform aan te bieden, waar men zich kan uiten en zich op zijn gemak kan voelen. Het heeft niet de structuur van een cursus en er is geen druk. Het atelier wil je stimuleren om te schrijven en daarmee naar buiten te komen, in een veilige en gemoedelijke omgeving. Je kan er ervaren hoe anderen zich uitdrukken en zo van elkaar leren. Begeleider: Frans Vervliet. Telkens op maandag van 14 tot 16 uur, zowat om de drie weken in de lokalen van het BOp. Volgende bijeenkomsten op 6 en 27 januari, 17 februari, 9 en 30 maart, 20 april, 11 mei, 8 en 29 juni. Gratis deelname. Informatie en inschrijven: Bart Braeckevelt, tel. 02 210 04 75, bart.braeckevelt@bop.brussels. In de bibliotheek van Ukkel Samen met de bibliotheek van Ukkel hebben we een schrijfatelier opgericht. De filosofie is dezelfde als van het hierboven beschreven schrijfatelier. Begeleider: Frans Vervliet. Telkens op vrijdag van 14 tot 16 uur, eenmaal per maand. Volgende bijeenkomsten op 10 januari, 7 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei en 5 juni. Plaats: Bibliotheek Ukkel, De Broyerstraat 27, 1180 Brussel. Gratis deelname. Informatie en inschrijven: Bart Braeckevelt, tel. 02 210 04 75, bart.braeckevelt@bop.brussels. Er is nog altijd de bundel ‘Rimpelingen’ te koop, met teksten van de deelnemers van dit Schrijfatelier. Prijs: 5 euro. Te verkrijgen in het BOp en de bibliotheek van Ukkel. TAALLEERGANGEN l Topics & Practice (conversatie Engels). Lerares: Veronique Steens. Elke maandag van 9.30 tot 11.30 uur. Nieuwe module

januari - februari 2020

BOp magazine

l l l

13


KALender 1

JAnUAri tot

15

MAArt

2020

l l l

vanaf 10 februari. Code: 43001. l Practical English (conversatie Engels). Lerares: Fiona Shotter. Elke donderdag van 10 tot 12 uur. Nieuwe module vanaf 30 januari. Code: 43010. 8-15-22 januari op woensdag les (module 1). l Hablemos español (conversatie Spaans-gevorderden). Lerares: Blanca Prieto. Elke maandag van 10 tot 12 uur. Nieuwe module vanaf 17 februari. Code: 43020. l Hablemos español intermedio (conversatie Spaans). Lerares: Blanca Prieto. Elke maandag van 14 tot 16 uur. Nieuwe module vanaf 17 februari. Code: 43019. l Spaans 2. Lerares: Blanca Prieto. Elke dinsdag van 10 tot 12 uur. Nieuwe module vanaf 4 februari. Code 43021. l Parla Italiano 3. Lerares: Deborah Bandini. Elke dinsdag van 14.30 tot 16.30 uur. Nieuwe module vanaf 28 januari. Code: 43013. Prijs per module (15 lessen) 77 euro, met BOp-kaart 57 euro. Geen les tijdens de schoolvakanties. Info: Rony Verhasselt, tel. 02 210 04 62, rony.verhasselt@bop.brussels. THEATERIMPROVISATIE Aan de hand van allerlei oefeningen en spelopdrachten werken we aan spontaniteit, durf, vertrouwen, fantasie en speltechniek. Spelenderwijs creëren we samen theater vanuit het niets: de personages, de dialogen en het verhaal groeien al doende. Het spelplezier staat steeds centraal. In improvisatie kan je niets ‘verkeerd’ doen, alles is mogelijk zolang je er zelf in gelooft. Lesgever Soetkin Demey behaalde haar Master Acteren aan het RITCS te Brussel. Naast acteren geeft ze regelmatig workshops rond stemgebruik, acteren en improvisatie. In samenwerking met Open Doek.

Telkens op maandagnamiddag van 14 tot 16 uur in het BOp: 9-16 en 23 maart, 20 en 27 april, 4 mei. Deelname voor de reeks: 45 euro, met BOp-kaart 35 euro. Inschrijven: info@bop. brussels of 02 210 04 71. Code: 43055.

CULTUUR FILM Docu & Debat Vier documentaires, voorafgegaan door een ontbijt en gevolgd door een nabespreking met de filmmakers. Meer informatie hierover in vorig magazine. Een organisatie van Citizenne in samenwerking met La 20ième, Openbare Bibliotheek Brussel-Laken, Afrika Filmfestival en het BOp. Telkens van 9.30 tot 12(.15) uur in GC Nekkersdal, Emile Bockstaellaan 107, 1020 Brussel. Bijdrage: 5 euro, Paspartoe-kan-

14

l

l l

BOp magazine

januari - februari 2020

sentarief 2 euro, mits inruilen 5 Paspartoepunten gratis, ontbijt en nabespreking inbegrepen. Ter plaatse te betalen. Reserveren kan via het BOp. l Donderdag 30 januari: Liyana blijft samen met haar jongere tweelingbroertjes en haar oude oma achter, nadat haar ouders aan aids gestorven zijn. Op een nacht worden haar twee broertjes ontvoerd door rovers. Aangemoedigd door haar oma vertrekt het meisje ’s anderendaags op een queeste. ‘Liyana’ is een indrukwekkende animatie-documentaire die het summum van storytelling illustreert. En hoewel het om een tragisch verhaal gaat, benadrukt de documentaire de moed en positieve kracht. l Donderdag 20 februari: Biggest Little Farm. Het begon allemaal met een belofte aan hun hond … Even buiten Los Angeles proberen filmmaker John Chester en zijn vrouw Molly een stuk afgeleefd en uitgedroogd land om te bouwen tot een unieke boerderij met een bloeiend, zelf-regulerend ecosystem. Dat dit niet zonder slag of stoot gebeurt is een understatement van jewelste. ‘The Biggest Little Farm’ toont een eerlijk, prachtig in beeld gebracht en bijzonder aantrekkelijk beeld van dit jarenlang proces om in harmonie met de natuur te leven, met zowel de successen als de tegenslagen. Een absolute eye-opener, een ode aan het idealisme, aan de eindeloze complexiteit van de natuur en aan de cyclus van het leven. (Cinenews.be) Het Zilveren Scherm Het Zilveren Scherm brengt de populaire cinema van weleer opnieuw tot leven, met klassiekers uit heel de wereld. Meeslepende verhalen met onvergetelijke scènes waarin alle geliefde acteurs en actrices van toen schitteren. Cinema zoals het moet beleefd worden: beeld en klank via pellicule geprojecteerd op een groot scherm in een comfortabele zaal. Met - indien de lengte van de hoofdfilm het toelaat - een voorfilm: een trailer, een tekenfilm, een bioscoopjournaal of een documentaire, om de periode waaruit de film dateert tot leven te brengen. Bovendien heb je met de BOpkaart 50% korting voor onderstaande films. Voor wie vaker gaat zijn er voordelige seniorenkaarten. l Donderdag 16 januari: Merry Christmas, Mr. Lawrence (Furyo). Nagisa Oshima, VK/Nieuw-Zeeland 1982, Ryuichi Sakamoto, David Bowie, Tom Conti, Takeshi Kitano/122’. De film gaat over Britse, Australische en Nederlandse krijgsgevangenen in een Japans kamp op Java. In deze prent is ook een zekere David Bowie te zien. Het scenario van Nagisa Oshima en Paul Mayersberg is gebaseerd op de roman ‘The Seed and the Sower’, waarin Laurens van der Post zijn ervaringen als krijgsgevangene tijdens de Tweede Wereldoorlog beschreef. Hoofdrolspeler Ryuchi Sakamoto schreef tevens de filmmuziek ‘Forbidden Colours’, gezongen door David Sylvian.


l l Donderdag 20 februari: The Man Who Knew Too Much. Alfred Hitchcock, VS, 1955, James Stewart, Doris Day/118’. Een Amerikaans gezin houdt vakantie in Marrakesh en is er toevallig bij wanneer een spion wordt vermoord. Net voor hij sterft, geeft hij Ben McKenna belangrijke informatie over ophanden zijnde moord op een staatsman in Londen. Dan wordt de zoon van Ben en Jo McKenna ontvoerd, zodat de vader de informatie niet zou vrijgeven. De film is een remake van Hitchcocks gelijknamige film ui 1934. Afspraak om 14.40 uur in Cinematek, Baron Hortastraat 9, 1000 Brussel, naast Bozar. Prijs 4 euro, met BOp-kaart of Paspartoe-kansentarief 2 euro. Code: 42200. LEZINGEN l Woensdag 19 februari: Naima Charkaoui over racisme. Racisme doet iets met mensen, dat laat Naima Charkaoui aan de hand van tientallen voorbeelden zien in haar boek ‘Racisme’. Het is dan ook een vurig pleidooi voor meer slachtofferhulp. Volgens haar gaat het in het debat over het racisme veel te weinig over de ondersteuning van de slachtoffers van dit racisme. In haar boek reikt Naima handvaten aan om met de gevolgen om te gaan en focust ze op veerkracht, weerbaarheid en hoop. Naima komt hierover vertellen en gaat graag met het publiek in gesprek. Naima Charkaoui is politicologe en werkt rond mensenrechten, kinderrechten en diversiteit. Organisator van deze lezing is de Stadsacademie. Dit is geen school of instituut met leraren en docenten, wel met wijkbewoners en organisaties uit de wijk. Leren doe je hier dus van en met de buren. Samen bepaal je waarover je wil bijleren. In de Stadsacademie van Brussel Centrum, ondersteund door Citizenne en het lokaal dienstencentrum Het Anker, werken we aan een zorgzame en participatieve buurt. Waar mensen zorgen voor elkaar en iedereen een plek heeft. Waar mensen elkaar ontmoeten in diversiteit, voorbij vooroordelen. Om elkaar beter te leren kennen en (voor)oordelen in vraag te stellen, organiseert de Stadsacademie activiteiten, zoals deze lezing in samenwerking met het BOp. Meer informatie op www. citizenne.be/stadsacademie. Van 9 tot 11.30 uur in het BOp. Ontbijt vanaf 9 uur, lezing vanaf 10 uur. Lezing zowel in het Nederlands als het Frans. Gratis, maar graag reserveren via het onthaal. Donderdaglezingen van FedOS-Cultuur en Toerisme l Donderdag 16 januari: De waarheid over de Tempeliers. Hugo Neirinckx belicht deze middeleeuwse monnik-soldaten. Ze gingen de strijd aan tegen de Arabieren. De Tempeliers worden ook beschouwd als de eerste bankiers in Europa. l Donderdag 20 februari: De wereldreis van Lies en Floris. Lies Leonard is stafmedewerkster bij FedOS. In 2018 bracht ze samen met Floris een uitgebreid bezoek aan 12 landen. Afspraak telkens om 14 uur in het BOp. Deelname 6 euro, met FedOS- of BOp-kaart 5 euro, ter plaatse te betalen. Inschrijven via hugonbxl@gmail.com of tel. 02 269 54 02. Niet inschrijven via het BOp!

l l

KALender 1

JAnUAri tot

15

MAArt

2020

Lunchlezingen bij deBuren deBuren wil de culturele en maatschappelijke samenwerking bevorderen tussen Vlaanderen, Nederlandstalig Brussel en Nederland. Het uitgebreid aanbod staat borg voor kwaliteit en het BOp wil ook zijn publiek de kans geven hieraan deel te nemen. Wij kiezen uit dat aanbod een aantal activiteiten. Wie een BOp-kaart heeft of geniet van het Paspartoe-kansentarief kan hierdoor aan een zeer voordelige prijs deelnemen, op voorwaarde dat je via het BOp inschrijft. Er is een detailfolder beschikbaar. Telkens van 12 tot 13.30 uur bij deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel. Deelname 8 euro, 26/65+/werkzoekenden 6 euro, met BOp-kaart 4 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Inclusief broodje(slunch) en een drankje. Wil je genieten van deze voordelige tarieven? Gelieve dan in te schrijven via het BOp. Code: 41801. l Vrijdag 7 februari: Voeden we onze kinderen onbewust op tot narcisten? Lunchlezing Wetenschap en geschiedenis. Broodje kennis met Eddie Brummelman. l Vrijdag 14 februari: De mooiste liefdesverzen volgens Erwin Mortier. Literaire lunch. l Vrijdag 21 februari: Klimaatverandering duwt jonge vrouwen de slavernij in. Lunchlezing Maatschappij. l Vrijdag 13 maart: Kunnen wetenschappers leven maken? Broodje Kennis met wetenschapsjournalist Esther Thole. Reisreportages l Vrijdag 14 februari: Nepal, nergens dichter bij de hemel. De vallei van Kathmandu is het kloppend hart van Nepal. In de drie koningssteden Kathmandu, Patan en Bhaktapur waan je je in een echt openluchtmuseum. We bezoeken de beroemde boeddhistische stupa in Bodnath en die op de heuvel van Swayambunath. Beschilderde sadhoes vrolijken de crematies op langs de Bagmati-rivier in Pashupatinath. Een trektocht door de natuurpracht van de Himalaya brengt ons naar de top van Gokyo Ri (5360 m), met uitzicht op de Mount Everest. Ten slotte vieren we nog het kleurrijke Mani Rimdu feest, in het boeddhistische klooster van Thengboche.

l Vrijdag 13 maart: Tanzania, de noordelijke parken & Zanzibar. Na een kampeersafari in de Serengeti, Tarangire en de Ngorongo-krater - jawel slapen in een tentje tussen de wilde dieren - gaan we op stap met de Masai in de Crater Highlands tot aan het Natron-meer, met zijn duizenden flamingo’s. Vermoeidheid en hoogte bezorgen de misselijkheid van een beginnende hoogteziekte op de top van de Mt. Meru (4562 m). De beste ingrediënten van het specerijeneiland Zanzibar zijn de Swahili-architectuur in de hoofd-

januari - februari 2020

BOp magazine

l l l

15


KALender 1

JAnUAri tot

15

MAArt

2020

l l l

stad Stone Town, de schattige rode franjeapen in het Jozaniwoud en de maagdelijke witte zandstranden in het oosten. Afspraak telkens om 14 uur in het BOp. Prijs: 6 euro, met BOp-kaart 5 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Drankje inbegrepen. Reportages van Dirk Rosseel en Myriam Muys. Code Nepal: 42002. Code Tanzania: 42003. MUZIEK l Zondag 19 januari: Belgian National Orchestra in Bozar - Sisters in concert. Net als Wolfgang was zijn zus Maria Anna Mozart een muzikaal wonderkind. Vooral op de klavecimbel en pianoforte kreeg Nanneri, zoals ze door de familie werd genoemd, erg veel waardering. Ook Wolfgang was fan van zijn oudere zus en componeerde zijn duo-pianoconcert om samen met haar te spelen. Helaas hebben ze het nooit samen opgevoerd in het openbaar: de jongvolwassen Nanneri mocht niet meer optreden van Leopold maar moest trouwen, zoals het meisjes van haar leeftijd betaamde. Nu, bijna driehonderd jaar later, wordt dit pianoconcert bij ons gespeeld door de twee zussen Labèque. Programma: Flounce, Lotta Wennaköski. Concerto voor twee piano’s N°10 in Es KV365, Wolfgang Amadeus Mozart. Symfonie nr.2, op.43, Jean Sibelius. Hugh Wolff, leiding. Katia & Marielle Labèque, piano.

Afspraak om 14.30 uur aan de onthaalstand voor de ticketcontrole in de inkomhal van Bozar, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. Concert om 15 uur in de grote zaal Henry Le Boeuf. Prijs 16 euro, met BOp-kaart 15 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Plaatsen 3de categorie. Inschrijven en betalen tot 14 januari. Volgend concert op 26 april. Code: 41701. l Dinsdag 18 februari: Live Jazzconcert in Bozar Wynton Marsalis en het Jazz at Lincoln Center Orchestra. Een van de beroemdste big bands ter wereld komt naar Bozar. Het Jazz at Lincoln Center Orchestra uit New York is al jaren een vaandeldrager voor de bigband en het bigbandrepertoire in de jazz. Zijn artistiek leider is waarschijnlijk nog bekender. De gelauwerde trompettist en componist Wynton Marsalis heeft al negen Grammy Awards en een Pulitzer Prize for Music in zijn prijzenkast. Sinds de jaren ’80 belichaamt hij alles waar de Amerikaanse traditionele jazz voor staat. Hun drie dagen durende residentie in Bozar begint met een ode aan de grootheden in de jazzgeschiedenis. Het concert start om 20.30 uur. Het BOp reserveerde 40 plaatsen op het tweede balkon, rijen C en D. Als je reserveert via het BOp bespaar je maar liefst 20 %. Een mooi kerst- of nieuwjaarscadeau voor jezelf, je familie of vrienden. Afspraak om 20 uur in inkomhal Bozar, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. Prijs: 32 euro in plaats van 40 euro. Reserveren op voorhand verplicht. Code: 41720.

16

l

l l

BOp magazine

januari - februari 2020

TENTOONSTELLINGEN & MUSEA l Dinsdag 7 januari: Crossroads. Reizen door de Middeleeuwen. Volksverhuizingen over lange afstanden, nieuwe politieke structuren, klimaatverandering, religieuze conflicten, verschuivende markten … De bewogen tijden van de Late Oudheid en de vroege Middeleeuwen (300 -1000) vertonen meer overeenkomsten met onze moderne wereld dan we zouden vermoeden. Afspraak om 14 uur in het Museum Kunst & Geschiedenis, Jubelpark 10, 1000 Brussel. Prijs: 16 euro, met BOp-kaart 15 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro, voor toegang en gids. Code: 41354. VOLZET, met wachtlijst. l Woensdag 15 januari: Keith Haring. Bozar brengt een grote retrospectieve met werk van de legendarische Amerikaanse kunstenaar Keith Haring. Een krachtig oeuvre dat nog steeds bijzonder actueel is. Afspraak om 14 uur in Bozar, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. Prijs: 16 euro, met BOp-kaart 15 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro, voor toegang en gids. Code: 41355. VOLZET, met wachtlijst. Voor wie er niet tijdig bij was: je kan ook deelnemen elke vrijdag om 12.30 uur aan de Lunch Tour: een rondleiding van 45 minuten langs enkele highlights van de tentoonstelling. Ticket: 13 euro. Info: www.bozar.be. l Donderdag 30 januari: Beautiful Lace & Carine Gilson in het Mode & Kant Museum. Voor meer informatie verwijzen we je graag naar pagina 27 van het vorig magazine. Afspraak om 14 uur in het Mode & Kant Museum, Violetstraat 12 te 1000 Brussel. Prijs: 6 euro, BOp-kaart 5 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro, voor bijdrage gids. Toegang aangeboden door BOp en sowieso gratis voor mensen uit Brussel-Stad. Code: 41356. l Woensdag 5 februari: Train World & Expo Paul Delvaux. Paul Delvaux (1897-1994) schilderde een meesterlijk oeuvre bijeen, met de wereld van de spoorwegen als inspiratiebron. Naar aanleiding van zijn 25-jarig overlijden kan je in Train World een duik nemen in zijn poëtisch en mysterieus universum. Voor deze tentoonstelling werkte Train World samen met het Paul Delvaux Museum in Sint-Idesbald. Daarnaast zijn er ook bruiklenen uit internationale musea en privécollecties. Deze laatste zijn voor het brede publiek zelden toegankelijk. Naast doeken, aquarellen en tekeningen is er filmmateriaal en zijn er treinmaquettes die Paul Delvaux liet maken. Naast de expo hebben we ook aandacht voor de vaste collectie van Train World. Breng gerust je kleinkind mee.

Afspraak om 14 uur aan het Prinses Elisabethplein 5, 1030 Schaarbeek. Museum naast het stationsgebouw, ook bereikbaar met tram 92. Prijs: 16 euro, met BOp-kaart 15 euro, kinderen van 6 tot 17 jaar 9 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro, voor toegang en gids. Code: 41357.


l l Donderdag 20 februari: Love. Hate. Debate in het ING Art Center. Het grote publiek kan voor de eerste keer kennismaken met de ING-collectie, die bijna zestig jaar geleden één van de allereerste bedrijfscollecties vormde. De collectie is trouw gebleven aan de pioniers- en vernieuwersgeest van grondlegger Baron Lambert. De tentoonstelling ‘Love. Hate. Debate. Start a conversation with the ING Collection’, stimuleert je om te onderzoeken welke gevoelens kunst bij je opwekken, verder te gaan dan je eerste indrukken en ruimte te maken voor vragen. Vragen over het kunstwerk, jezelf en de wereld om ons heen. Waarom spreekt dit kunstwerk mij meer aan dan een ander? Wat zou de kunstenaar hebben bedoeld? Een zestigtal kunstwerken worden tentoongesteld via een innovatief parcours dat dient als uitgangspunt voor een gesprek en reflectie.

Afspraak om 13.45 uur in het ING Art Center, Koningsplein 6, 1000 Brussel. Prijs: 16 euro, met BOp-kaart 14 euro, INGklanten 6 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro, voor toegang en gids. Code: 41358. l Donderdag 5 maart: Back to Bruegel in de Hallepoort. De mythische Hallepoort rees op in 1381 als schakel in de tweede reeks verdedigingswallen die Brussel omsloten. De poort zal een virtuele deur naar Bruegels universum openen. We ontdekken de 16e eeuw, die niet alleen werd gekenmerkt door religieuze oorlogen en gevechten, maar ook door de ontdekking van de nieuwe wereld, de bouw van steden en de bloei van het humanisme. Virtual reality voert bezoekers mee op een verbazingwekkende reis naar het hart van de schilderijen van Bruegel. Op het dak van het gebouw, met prachtig uitzicht over Brussel, kun je door de ‘virtual reality’ zoeker het Brussel van de 16e eeuw bekijken. Afspraak om 14.15 uur aan de Hallepoort, Zuidlaan 150, 1000 Brussel. Prijs: 16 euro, met BOp-kaart 15 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro, voor toegang en gids. Code: 41359. TENTOONSTELLINGEN IN HET BOp Het BOp en FedOS willen samen de creativiteit van 50-plussers ondersteunen. Zo kunnen zij gratis de ruimtes van het BOp gebruiken om tentoon te stellen. Tot 21 februari loopt de expo Een wereld van spreekwoorden en gezegden, met kunstwerken geïnspireerd door Bruegels ’De verkeerde wereld’. Meer informatie op pagina 2. Op werkdagen tijdens de kantooruren in het BOp. Gesloten van 25 december tot en met 5 januari. THEATER EN DANS l Zondag 9 februari: Dansvoorstelling ‘Achterland’. ‘Achter-

l l

KALender 1

JAnUAri tot

15

MAArt

2020

land’ (1990) is een scharniervoorstelling binnen het oeuvre van Anne Teresa De Keersmaeker: voor het eerst schreef ze specifiek dansmateriaal voor mannen. Drie mannelijke dansers sloten zich toen aan bij het tot dan toe vooral vrouwelijk gezelschap Rosas. Het minimalisme en de overheersende vrouwelijkheid van de vroegere stukken maakten plaats voor een ambigu niemandsland. In Achterland verkleden jonge meisjes zich in mantelpak, vrouwen in mannenhemden, terwijl jonge mannen gretig de dansende vrouwen nabootsen. De muziek van Györgi Ligeti en Eugène Ysayë zorgt voor een speels-virtuoos kader. De violist en pianist op scène interpreteren niet enkel de partituur, maar vervullen ook een actieve rol in het dansgebeuren. Afgelopen seizoen maakte de herneming van dit stuk met een nieuwe generatie Rosas-dansers grote indruk: “Een spannend en verleidelijk stuk, met veel humor en theatrale flair” (De Standaard), “De nieuwe cast kon dit complexe choreografisch verhaal moeiteloos terug belichamen” (De Morgen).

Om 15 uur in het Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel. Voor deze voorstelling mogen wij 15 plaatsen op het balkon aanbieden tegen de prijs van 10 euro (in plaats van 22 euro!), Paspartoe-kansentarief 2 euro. Gelieve te reserveren ten laatste op woensdag 15 januari! Code: 41319. Theater Op De Middag ‘Theater op de Middag’ brengt actuele onderwerpen op de planken. Vraagstukken rond persoonlijke en universele kwesties als eenzaamheid, taboes, identiteit, migratie en pijn worden niet uit de weg gegaan. Geef je middagpauze wat extra pigment. l Dinsdag 28 januari: De man in Azië (Stichting Nieuwe Helden / Lucas De Man). Lucas De Man trok naar Azië om millennials uit zes megasteden te ontmoeten en vast te leggen op camera. In ‘De Man in Azië’ brengt hij de afwikkeling van zijn trip in een theatraal reisverslag. Wie zijn deze taboedoorbrekende stemmen die de zogenaamde ‘Eeuw van Azië’ kleuren? l Dinsdag 11 februari: Anatomie van pijn (NTGent). Lies Pauwels en de acteurs van NTGent gaan op zoek naar de betekenis van pijn en zijn metaforen. De voorstelling bouwt op de ervaringen van mensen die pijn lijden, zowel fysiek als mentaal. Hoe gaan ze om met een steeds terugkerende pijn? l Dinsdag 3 maart: Métisse, kind van de zonde (Antigone & Action Zoo Humain). In de jaren ’60 stootten de zogenaamde metiskinderen massaal op onbegrip. Ze werden geboren met een Afrikaans-Vlaamse identiteit. Het muzikaal thea-

januari - februari 2020

BOp magazine

l l l

17


KALender 1

JAnUAri tot

15

MAArt

2020

l l l

terstuk ‘Métisse’ van Tom Dupont plaatst deze identiteit en onverdraagzaamheid in historisch en actueel perspectief. l Dinsdag 17 maart: De gebiologeerden (De Koe). Meer informatie in volgend magazine. Afspraak telkens om 12.15 uur in Bozar, voorstelling om 12.40 uur in zaal M. Prijs: 8 euro, met BOp-kaart 6 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Code ‘De man in Azië’: 41901. Code ‘Anatomie van pijn’: 41902. Code ‘Métisse’: 41903. ZINNEKE PARADE – ZINNODE BRUSSEL CENTRUM Op 16 mei trekt de Zinneke Parade weer uit. Dit jaar is het thema ‘Aux Loups! – Wolven!’. Het BOp neemt deel aan deze editie en behoort tot de Zinnode Brussel Centrum. Samen met de leerlingen van het 6de leerjaar van de school Kleurdoos in de Moutstraat gaan we creatief aan de slag. Een intensief maar leuk project, onder begeleiding van professionele, artistieke coördinatoren. Van januari tot mei zijn er wekelijks ateliers op vrijdag, waarbij we samen met de kinderen aan onze bijdrage voor de parade werken.

Wekelijks op maandag van 15 tot 16 uur in het zwembad van Neder-Over-Heembeek, Lombardsijdestraat 120. Eerstvolgende datums: 6-13-20-27 januari, 10-17 februari, 2-9 maart. l Badmintonclub 50+. Een partijtje badmintonnen in een gezellige en ontspannen sfeer? Dat kan bij ‘Badmintonclub 50+’, een club die al 20 jaar bestaat. Ervaring is niet nodig. Wekelijks op dinsdag van 14 tot 16 uur. Plaats: Sporthal De Maalbeek, Oudergemlaan 126, 1040 Etterbeek. Info: Jeannine Neukermans, tel. 02 305 39 87. Eerstvolgende datums: 7-1421-28 januari,4-11-18 februari, 3-10 maart. l Conditiegym. Een conditieles zonder muziek. Saai? Helemaal niet. Je verbetert kracht, lenigheid en uithouding door gevarieerde oefeningen, met en zonder materiaal. Gymnastiek is goed voor de bloedsomloop en de lenigheid. Spieren en gewrichten worden soepeler. Er worden geen prestaties verwacht, de gezelligheid is belangrijk. Wekelijks op woensdag van 11 tot 12 uur in De Markten (Zwevende zaal), Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel. Eerstvolgende datums: 8-15-22-29 januari, 5-12-19 februari, 4-11 maart.

Zin om mee te doen of wil je meer informatie: Anick David, tel. 02 210 04 71, anick.david@bop.brussels.

SPORT l Nordic Walking. Wandeltochten van circa 8 km. Aanvang om 10 uur en einde tussen 12 en 12.30 uur. Tweewekelijks op dinsdag. Vraag de uitgebreide folder aan bij FedOS, 02 218 27 19. 7 januari: Flossendellewandeling. Info: 02 660 13 27. 21 januari: Koninklijke bosjes van Laken. Info: 0499 26 60 04. 4 februari: Hellepadwandeling. Info: 0497 10 65 42. 18 februari: 10 km van ADEPS. Info: 0499 26 60 04. 3 maart: Vijvers van Bosvoorde. Info: 0476 26 77 62. l Wandelen met Eksteroog. Tweemaal per maand op dinsdag een wandeling, vertrek telkens om 11 uur, terugkeer rond 15.30 uur, met mogelijkheid om op de middag af te haken. 14 januari: Heizel (1/2 dag). Info: 0476 83 33 26 en 0474 70 98 23. 11 februari: Kwadebeelwandeling Alsemberg (1/2 dag). Info: 0477 04 72 65 en 02 241 91 37. Gedetailleerd programma te verkrijgen op de sportdienst, tel. 02 210 04 64 of 02 210 04 65. WEKELIJKS SPORTAANBOD VAN HET BOp, VGC, FedOS, GC De Kroon, GC Nohva en LDC ADO Icarus l Aquagym. Bewegen in het water is een van de beste remedies om gewrichten te smeren en reuma & artrose op afstand te houden. Dankzij bepaalde oefeningen worden gewrichten en spiergroepen soepel gemaakt. Met de weerstand in het water worden deze spieren ook steviger. Het lichaamsgewicht wordt gedragen door het water, zodat er weinig risico is voor spierbeschadiging.

18

l

l l

BOp magazine

januari - februari 2020

Wekelijks op donderdag van 10 tot 11 uur in GC De Kroon, Jean Baptiste Vandendrieschstraat 19, 1082 Sint-Agatha-Berchem. Eerstvolgende datums: 9-16-23-30 januari, 6-13-20 februari, 5-12 maart. l Dansmix. Een combinatie van ritmische bewegingsvormen, basistechnieken van dans. Een mix van onder andere hedendaagse dans, jazz en werelddans. Je danst individueel, maar toch samen in groep en misschien af en toe ook eens in duo. Wekelijks op vrijdag van 14.30 tot 15.30 uur in GC Nohva/LDC ADO Icarus. Eerstvolgende datums: 10-17-24-31 januari, 7-1421 februari, 6-13 maart. l Expressieve dansmix. Een combinatie van ritmische bewegingsvormen, een mix van verschillende stijlen. Ook aandacht voor de meer expressieve vrije dans en beweging. Hierbij luistert ieder naar zijn eigen grenzen. Je laat je immers leiden en geeft je over aan de beweging die op dat moment ontstaat. Een unieke ervaring. Wekelijks op donderdag van 14 tot 15 uur in het BOp. Eerstvolgende datums: 9-16-23-30 januari, 6-13-20 februari, 5-12 maart. l Hedendaagse dans. Tijdens deze lessenreeks komen zowel korte bewegingen als dansimprovisaties aan bod, een mix aan verschillende soorten muziek ondersteunt de bewegingen. Elke deelnemer krijgt op die manier de ruimte om op zoek te gaan naar een persoonlijke bewegingstaal. Tweewekelijks op dinsdag van 10 tot 12 uur in het BOp. Eerstvolgende datums: 14-28 januari, 11-25 februari, 10 maart.


l l Oosterse bewegingsvormen. Langzame, rustige bewegingen met een minimum aan inspanning. Ademhaling en lichaamsbewegingen op elkaar afstemmen en genieten van de innerlijke rust. Wekelijks op vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur in GC De Kroon, Jean Baptiste Vandendrieschstraat 19, 1082 Sint-Agatha-Berchem. Eerstvolgende datums: 10-17-24-31 januari, 7-14-21 februari, 6-13 maart. l Pilates is een bewegingsmethode, geschikt voor alle leeftijden, ongeacht je conditie. Je leert je lichaam kennen met zijn mogelijkheden en beperkingen. De eenvoudige en effectieve bewegingen doen spanningen verdwijnen, helpen de ademhaling verbeteren, verstevigen de spiertonus en bevorderen de soepelheid. Stabiliteit van de romp is de uitdaging. Tijdens de lessen gebruiken we allerlei materialen, zoals een grote bal (de ‘Big Ball Pilates’). Wekelijks op donderdag van 9 tot 10 uur (starters, VOLZET!) en van 10 tot 11 uur (semi-gevorderden) in het BOp. Eerstvolgende datums: 9-16-23-30 januari, 6-13-20 februari, 5-12 maart. l Qigong bestaat uit trage, rustige, vloeiende bewegingen en ademhaling in harmonie. Deze zorgen voor een goede doorstroming van bloed en energie. De gewrichten worden losgemaakt en opengezet, precies door te werken aan een goede houding, zowel zittend, staand en lopend. Qigong speelt een actieve rol bij het weren van ziektes, het bevorderen van de gezondheid en het verlengen van het leven. Wekelijks op donderdag van 11.15 tot 12.15 uur in het BOp. Eerstvolgende datums: 9-16-23-30 januari, 6-13-20 februari, 5-12 maart. Wekelijks op maandag van 13.30 tot 14.30 uur in LDC Ado Icarus, Peter Benoitplein 22, 1150 NederOver-Heembeek. Eerstvolgende data: 6-13-20-27 januari, 3-10-17 februari, 2-9 maart. l Relaxatie. Tijdens deze lessen starten we altijd met een lichte, cardiovasculaire opwarming door middel van vrije bewegingen of danstechnieken. Om zo bewuster te bewegen en meer te kunnen ontspannen met lichaam en geest. Verder leren we ook verschillende relaxatie- en stretchingtechnieken aan. Wekelijks op woensdag van 15 tot 15.45 uur in De Markten (Zwevende zaal), Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel. Eerstvolgende datums: 8-15-22-29 januari, 5-12-19 februari, 4-11 maart. l Ritmisch bewegen. Tijdens deze lessen maak je al je spieren los, met aangename klassieke muziek, zittend op een stoel. Wil je dit graag eens uitproberen? Kom gerust langs, elke les staat op zich. Tweewekelijks op dinsdag van 10 tot 11 uur in het BOp. Eerstvolgende datums: 7-21 januari, 4-18 februari, 3 maart. l Senioretics. Deze vorm van ‘callanetics’ onderhoudt je figuur. Het doel is je lichaam sterker te maken door rustig uitgevoerde, spierversterkende oefeningen. De oefeningen richten zich vooral op buik-, bil-, been- en rugspieren. Wekelijks op woensdag van 14 tot 15 uur in De Markten, Zwevende zaal, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel. Eerstvolgende

l l

KALender 1

JAnUAri tot

15

MAArt

2020

datums: 8-15-22-29 januari, 5-12-19 februari, 4-11 maart. l Speels boksen. Laagdrempelige boksles waar je fit en blij van wordt. Opbouw: gewrichten soepel maken, lichte cardio, basistechnieken aanleren, rondjes boksen met enkel contact op de handschoenen (niet naar gezicht) en spierversterkende oefeningen. Afsluiten met zachte stretch. Gediplomeerde en enthousiaste bokstrainster. Wekelijks op dinsdag van 15 tot 16 uur in het BOp. Eerstvolgende datums: 7-14-21-28 januari,4-11-18 februari, 3-10 maart. l Tai Chi. Op zoek naar een sport om je lichaam soepel, sterk en gezond te houden op een eenvoudige en rustige manier? Probeer Tai Chi: een opeenvolging van zachte en vloeiende bewegingen die rustig worden uitgevoerd. Wekelijks op dinsdag van 10 tot 11 uur in de Sporthal Comenius, Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg. Eerstvolgende datums: 7-14-21-28 januari,4-11-18 februari, 3-10 maart. Volzet! Wekelijks op donderdag van 13.30 tot 14.30 uur in de Sporthal Comenius, Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg. Eerstvolgende datums: 9-16-23-30 januari, 6-13-20 februari, 5-12 maart. Volzet! l Tai Chi Bang. Oefeningen met stokjes gebaseerd op de Tai Chi-bewegingen. Versterkt pezen, gewrichten en spieren. Helpt overbelasting en letsels voorkomen. Geschikt voor iedereen, gemakkelijk en leuk om doen. Wekelijks op maandag van 13 tot 14 uur in De Markten, Zwevende zaal, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel. Eerstvolgende datums: 6-13-20-27 januari, 10-17 februari, 2-9 maart. Volzet! l Tai Chi fit. Bewegingen met behulp van sjaals en ballen. Tijdens deze lessen ervaar je de kracht van zachtheid en stromende cirkels. Wekelijks op maandag van 14 tot 15 uur in De Markten, Zwevende zaal, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel. Eerstvolgende datums: 6-13-20-27 januari, 10-17 februari, 2-9 maart. l Tai Chi met waaiers. De Tai Chi oefeningen worden uitgevoerd met één of twee waaiers. Het ene moment is de waaier gesloten en het andere moment met een klap opengeslagen. De bewegingen zijn krachtig en elegant. De soepelheid wordt benadrukt met erg diepe standen en veel draaiende bewegingen vanuit het bekken. Wekelijks op maandag van 10.30 tot 11.30 uur in De Markten, Zwevende zaal, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel. Eerstvolgende datums: 6-13-20-27 januari, 10-17 februari, 2-9 maart. l Tai Chi soft en flow. De basis van Tai Chi. Door de zachte eenvoudige bewegingen kan je alle spanningen loslaten. Een aanrader voor starters. Wekelijks op dinsdag van 11 tot 12 uur in Sporthal Comenius, Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg. Eerstvolgende datums: 7-14-21-28 januari, 4-11-18 februari, 3-10 maart. l Yoga op dinsdag. Tijdens deze lessen beginnen we steeds met Hatha yoga, waar het accent ligt op de ademhaling en het statisch aanhouden van de verschillende houdingen. Eens je dit beheerst kan je starten met Vinyassa yoga, waarbij we de houdingen van de Hatha yoga aan elkaar koppe-

januari - februari 2020

BOp magazine

l l l

19


KALender 1

JAnUAri tot

15

MAArt

2020

l l l

len. Ook werken we af en toe met een zitbal en yogariem. Wekelijks op dinsdag van 13.30 tot 14.45 uur in het BOp. Eerstvolgende datums: 7-14-21-28 januari, 4-11-18 februari, 3-10 maart. l Yoga op donderdag. Tijdens deze lessen wordt een reeks van verschillende yogastijlen aangeboden: Tibetaanse yoga (Lu Yong) is heilzaam voor de wervelkolom en de mentale gezondheid, Hatha yoga is wat intensiever. De spieren worden versterkt en soepel gehouden met het oog op de ademhaling. Bij de yoga op een zitbal werken we op en naast een bal. Wekelijks op donderdag van 15 tot 16 uur in het BOp. Eerstvolgende datums: 9-16-23-30 januari, 6-13-20 februari, 5-12 maart. l Zwemles en watergewenning. Leren zwemmen op latere leeftijd? Het kan tijdens deze zwemlessen. Watergewenning, technieken aanleren, verbeteren of opfrissen: allemaal op je eigen tempo en in een veilige, rustige omgeving. Tijdens de eerste les is er een test om na te gaan in welke groep je kan starten. Naargelang de gemaakte vorderingen kan je doorschuiven naar een andere groep. Zwemmen gevorderden.

Op maandag van 15.45 tot 16.45 uur in het zwembad van Neder-Over-Heembeek, Lombardsijdestraat 120, 1120 NederOver-Heembeek. Eerstvolgende datums: 6-13-20-27 januari, 3-10-17 februari, 2-9 maart. De folder 2019-2020 kan je aanvragen bij ingrid.peeters@ bop.brussels, tel. 02 210 04 65 of ann.derkinderen@bop. brussels, tel. 02 210 04 64. Prijs: 30 euro voor een tienbeurtenkaart (sportkaart). Met deze kaart kan je deelnemen aan alle bovenstaande activiteiten. De kennismakingsles is gratis (enkel voor nieuwe deelnemers en/of nieuwe lessenreeksen!), vanaf de tweede les moet je inschrijven en betalen. Na ontvangst van betaling krijg je de kaart toegestuurd. In ruil voor een volle sportkaart ontvang je 10 Paspartoepunten. BOp-kaarthouders krijgen 3 extra beurten. Recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan is de Paspartoe gratis en een jaar geldig. Je ontvangt 13 beurten in plaats van 10 op je 50+ sportkaart. Code: 35010. BRUSSEL BEWEEGT 4 Bewegingsdagen op 4 verschillende plaatsen in het Brussels Gewest. l 3 februari: Dansnamiddag te Jette. Je kan kiezen uit 3 verschillende programma’s: lijndansen voor ervaren dansers, initiatie lijndansen en initiatie van een mix van werelddansen. Meer informatie hierover op pagina 31.

20

l

l l

BOp magazine

januari - februari 2020

Van 13.30 tot 17 uur in de Erasmus Hogeschool, Laarbeeklaan 121, 1090 Jette. Deelname: 4 euro, Paspartoekansentarief 2 euro, mits omruiling 10 Paspartoepunten gratis. Code: 36000.

WELZIJN l Woensdag 5 februari: Praatcafé dementie: Veranderend gedrag bij de persoon met dementie. De persoon met dementie vertoont vaak gedrag dat hij/zij voordien niet liet zien. Het is niet altijd eenvoudig voor de mantelzorger om hiermee om te gaan. Tijdens dit praatcafé zal Céline Scherpereel, medewerker van het Expertisecentrum Dementie brOes, uitleg komen geven over hoe dit veranderend gedrag ontstaat en hoe we hiermee kunnen omgaan. We beperken ons niet tot een louter theoretische uiteenzetting, maar bieden eveneens praktische tips voor mensen die met deze situaties worden geconfronteerd. OpenDoek brengt ons via beeldend theater een waaier van duidelijke en herkenbare voorbeelden. Een organisatie van de Werkgroep Praatcafé Dementie Brussel. Van 15 uur tot 17 uur in het BOp. Gratis, op inschrijving bij het BOp of via brOes@dementie.be, tel. 02 778 01 70. Een drankje wordt je aangeboden. KRUIDENWORKSHOPS Kruiden met smaak In verschillende culturen bestaat een diversiteit aan mogelijkheden om aan herborisme te doen. Terwijl we tijdens vorige kruidenworkshops de inhoudsstoffen van de plant als uitgangspunt namen, wordt in deze cursusreeks een ander criterium toegevoegd: de smaak. Op die manier verbinden we een gegeven vanuit de Westerse kruidenkunde met een vertrekpunt uit de Oosterse herboristerie. Het resultaat is dat men tot een gepersonaliseerd resultaat kan komen. Op een eenvoudige toegankelijke manier wordt deze kennis aangereikt door Eliane Vanhoovels, herborist en kruidenverwerker. Bij elke workshop wordt er gelinkt naar de praktijk: je maakt een eigen preparaat of/en er is een demonstratie. Beginners én gevorderden komen aan hun trekken tijdens deze bijeenkomsten. Voor de starters is de opbouw stapsgewijs. Voor de al kruidendeskundigen is er ook een uitdaging, omdat we dit keer telkens vertrekken vanuit de smaak. Ook hier is de reeks gebaseerd op kennis uit de Aziatische en Westerse kruidenkunde. Tijdens het najaar hadden we het hoofdzakelijk over verwarmende kruiden. Ze geven mensen met een koud gevoel warmte tijdens de gure winterperiode. Tijdens het voorjaar leven we stilaan naar een warmer klimaat toe. Het is de tijd dat de kruiden voor een warmere constitutie, die een verkoelende werking hebben, meer naar voren komen. Daarom verkennen we tijdens die tijd zoute, zure, bittere en zoete kruiden die meestal verkoelend werken. Alles wordt eenvoudig gehouden en altijd wordt de link gelegd naar de dagdagelijkse praktijk. Starters zijn ook van harte welkom. Ze zullen merken dat de groep ni-


l veau heeft, maar zullen vlot kunnen aansluiten om deze boeiende kruiden-weg mee te bewandelen. Iedereen is van harte welkom, jong en oud. Er zit een opbouw in deze reeks. Hoe meer workshops je kan volgen, hoe beter. Maar slechts een workshop volgen kan ook. Telkens op maandagvoormiddag van 9.30 tot 11.30 uur in het BOp. Bijdrage per voordracht, inclusief materiaal en thee: 14 euro, met BOp-kaart 12 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Code: 30020. Er is een detailfolder beschikbaar. l 27 januari: Smaken zoute kruiden ook zout? Je krijgt een inleiding over kruiden met zoute smaak. Wie zijn ze? Wat is hun energie? Smaken zoute kruiden zout? Welke eigenschap is specifiek voor deze groep kruiden? Dit zijn vragen waarop je antwoord krijgt. Zoute kruiden worden besproken met het oog op praktische toepassingen. Benodigdheden: glazen propere bokaal l 24 februari: Wat zijn zuur smakende planten? Tijdens deze workshop komen zowel kruiden als bessen aan de beurt. Welke inhoudsstof is bij de zure smaak zo belangrijk? Welke kruiden werken adstringerend? En wat doet dat met jou? Naast de uitleg krijg je recepten mee om thuis ten volle te genieten van wat je geleerd hebt. Vergeet je glazen bokaal niet want een praktische oefening zit er ook in. Benodigdheden: propere glazen bokaal Noteer alvast de daarop volgende datums en onderwerpen: Bittere kruiden voor jouw spijsvertering (30 maart), Verzachtende zoete kruiden (27 april), Kruiden-rally (25 mei). BOfort Brusselse Ontmoetingsplek voor iedereen geraakt door kanker – quand le cancer vous concerne. BOfort is de Brusselse Ontmoetingsplek voor iedereen geraakt door kanker. Ontmoetingen vormen daarom onze kerntaak. Door deze ontmoetingen willen wij kracht en ontspanning aanreiken aan iedereen die daar nood aan heeft. Dit doen we door verschillende activiteiten en ontmoetingen te organiseren. Maar ongeacht of er iets op ons programma staat, ben je - tijdens de openingsuren - steeds welkom om langs te komen! BOfort vind je op het Zaterdagplein 6, 1000 Brussel. Open op dinsdag, woensdag en vrijdag, telkens van 9.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur. BOfort is gesloten van 25 december tot en met 2 januari. Deelname aan activiteiten is gratis - tenzij anders vermeld - na inschrijving via bofort@bop.brussels. Meer informatie en het volledig programma of eventuele wijzigingen op www.bofort.org. l Crea-atelier. Op woensdag van 14 tot 16 uur. Eerstvolgende datum: 29 januari. l Koffiemoment - Let’s talk let’s get together. Op vrijdag van 10 tot 12 uur. Eerstvolgende datums: 3 januari, 21 februari.

l l

KALender 1

JAnUAri tot

15

MAArt

2020

l Lach Yoga. Op vrijdag van 14 tot 15 uur. In het BOp, Zaterdagplein 6. Eerstvolgende datum: 7 februari. l Ligconcert harptherapie. Op woensdag 15 januari om 14.15 uur in de grote zaal van het BOp, Zaterdagplein 6, 1000 Brussel. l Mindfulness. Op woensdag om 14 uur. Eerstvolgende datums: 8 januari, 22 januari, 5 februari, 19 februari. l Nieuwjaarsreceptie. Op vrijdag 24 januari om 14 uur ontmoeten we elkaar niet in BOfort maar in het BOp, Zaterdagplein 6, 1000 Brussel waar je van harte bent uitgenodigd voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie met korte duidende toespraken, een hapje en een drankje. l Qi Gong. Op dinsdag van 10 tot 11 uur. Eerstvolgende datums: 7 januari, 21 januari, 4 februari, 18 februari. l Workshop groentesapjes maken. Op woensdag 12 februari om 14 uur. l Yoga. Op dinsdag van 14.30 tot 15.30 uur. Eerstvolgende datums:14 januari, 28 januari, 11 februari, 25 februari. l Zorgmassages. Op vrijdagnamiddag vanaf 14 uur op individuele afspraak. Eerstvolgende datums: 31 januari, 28 februari. VERENIGING VOOR WEDUWEN EN WEDUWNAARS (WW) WW is een zelfhulpgroep. De activiteiten van deze vereniging zijn in de eerste plaats bedoeld voor weduwen en weduwnaars, maar ook wie alleen is en/of zich eenzaam voelt is van harte welkom. Gezellig samenzijn op volgende dinsdagen: 14 januari, 11 februari en 10 maart om 14 uur in het BOp. Deelnemen kost 2 euro (koffie inbegrepen).

GRATIS IN BRUSSEL Samen lezen Een originele formule van lezen in groep. Elke donderdag ben je welkom op een open leesactiviteit met soep. Je hoeft niets op voorhand te lezen, je komt gewoon langs. Iemand leest voor uit een boek, een kortverhaal of een korte tekst. Je kan onderbreken voor een vraag of een opmerking. Nadien wordt er verder gepraat over het verhaal en de thema’s die erin aan bod komen. Een dampende kop soep krijg je er gratis bij. Iedereen is welkom. Een organisatie van Muntpunt en De Dagen. Behalve tijdens de schoolvakanties wekelijks op donderdag om 11 uur in Muntpunt op het Muntplein, 1000 Brussel. Eerstvolgende datums: 9-16-23-30 januari. Gratis deelname. Inschrijven mag maar hoeft niet. Info: tel. 02 278 11 11, www.muntpunt.be. Winterpret, tot 5 januari Dit jaarlijks evenement staat dit jaar in het teken van de ontmoeting. Door ontmoetingen komen we in contact met culturen, geschiedenissen, verschillen, generaties … Of je echte ‘ontmoetingen’ zal hebben valt niet te voorspellen, maar er zal alvast genoeg volk op de been zijn. Vorig kwamen immers meer dan 2,5 miljoen mensen op bezoek. Op de Grote Markt kan je de grote kerstboom bewonderen en genieten van een nieuw klank- en lichtspel. Ook op het programma: het traditionele reuzenrad, de overdekte schaatsbaan, de chalets, de draaimolens en de talrijke activiteiten voor jong en oud. Daarnaast zal de stad in een unieke sfeer baden

januari - februari 2020

BOp magazine

l l l

21


KALender 1

JAnUAri tot

15

MAArt

2020

l l l

dankzij de artistieke inbreng en de veelvuldige verlichting. Eregast is Manneken-Pis die 400ste verjaardag viert met tal van feestelijke evenementen. Winterpret vind je niet alleen in het centrum: het mobiele dorp brengt de magie naar vier wijken van de stad Brussel, met name naar de Ambiorixsquare, de Marollen, Neder-Over-Heembeek en Laken. Voor het uitgebreide programma en alle praktische informatie: www.winterpret.be. Fototentoonstellingen Mahesh Shantaram en Edouard Decam, tot 12 januari In Contretype kan je twee tentoonstellingen bezoeken: ‘Late Colour’ van Mahesh Shantaram en ‘Paysages Involontaires’ van Edouard Decam. Van woensdag tot vrijdag van 12 tot 18 uur, op zaterdag van 13 tot 18 uur in Contretype, Cité Fontainas 4A, 1060 Brussel. Gesloten op maandag, dinsdag en feestdagen en van 23 december tot en met 2 januari. Info: tel. 02 538 42 20, www.contretype.org. Women. Underexposed. – gratis rondleidingen voor blinden en slechtzienden, tot 1 februari Belfius wil met deze tentoonstelling een ode brengen aan de kracht van de vrouw, het doorzettingsvermogen van de vrouwelijke kunstenaars. Doorheen de tijd hebben ze gevochten om hun passie te kunnen verwezenlijken en te delen met publiek. Van de situatie waarbij de vrouw zich als man verhulde om haar werk te kunnen tonen tot de vrouw die er vandaag staat en vol vertrouwen de dialoog met haar mannelijke collega’s aangaat. Deze expo neemt de bezoeker mee op een wandeling doorheen de geschiedenis, van struikelblokken tot keerpunten. Bovenal biedt ze een platform aan de Belgische kunstenaressen, om hen de aandacht en erkenning te geven die ze verdienen. Met werk van onder anderen Berlinde de Bruyckere, Marthe Wéry, Rachel Baes, Anne Bonnet en Marthe Donas. Aan personen zonder beperking vraagt Belfius een bijdrage van 5 euro, ten voordele van de acties Viva for Life (jonge kinderen en gezinnen die onder de armoededrempel leven) en Rode Neuzen (hulp aan kinderen met psychische problemen). Je kan de tentoonstelling ook virtueel bekijken op www.belfius.com/art. De gratis rondleidingen voor blinden, slechtzienden en hun begeleiders hebben nog plaats op 18 januari en 1 februari, telkens om 11.30 uur. Voor deze rondleidingen – met een maximum aantal van 10 personen – moet je inschrijven via Culturama vzw, Baron de Vironlaan 140, 1700 Dilbeek, tel. 02 569 27 74, culturama@telenet.be. Onstuimige jeugd – opgroeien in Europa van 1945 tot nu, tot 29 februari Deze tweede tijdelijke tentoonstelling van het Huis van de Europese Geschiedenis gaat op zoek naar de bepalende ervaringen van jongeren: van het onderwijs en het werk, het ontwikkelen van een identiteit, tot politiek actief worden en de liefde vinden. Daarom kijkt de tentoonstelling naar

22

l

l l

BOp magazine

januari - februari 2020

vier generaties jongeren die volwassen zijn geworden op belangrijke momenten in de Europese geschiedenis: de jaren 40, 60, 80 en 2000. ‘Onstuimige jeugd’ onderzoekt hoe jongeren in de afgelopen 70 jaar gewijzigd zijn van een generatie die de geschiedenis ondergaat in een groep die zelf actief geschiedenis schrijft. Het Huis van de Europese Geschiedenis bekijkt de geschiedenis vanuit een transnationaal, Europees perspectief. Neem de gelegenheid te baat om het de permanente collectie te bezoeken. Hiervoor moet je toch anderhalf tot twee uur rekenen. Dagelijks van 9 tot 18 uur, op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur, op maandag van 13 tot 18 uur in het Huis van de Europese Geschiedenis, Belliardstraat 135 (Leopoldpark), 1000 Brussel. Info: https://historia-europa.ep.eu. Staminees & Cafés, tot 29 februari Brusselse Verhalen. Café, cabaret, staminee, brasserie, kaberdoesj, taverne, stamcafé ... het zijn slechts enkele namen die verwijzen naar een plaats waar men bier drinkt. Het zijn meer dan louter cafés: het zijn ook ontmoetingsplaatsen, ze creëren sociale contacten en gezelligheid. Zonder cafés zou Brussel Brussel niet zijn. Dagelijks van 9 tot 23 uur in de SintGorikshallen. Info: www.bruxellesfabriques.be Blijven Plakken – Affiches in het Brusselse straatbeeld, tot 26 maart Een unieke selectie van affiches gidst je doorheen het Nederlandstalig verenigingsleven in Brussel. Affiches die je doen proeven van het brede pallet aan sociaal-culturele groepen, structuren, initiatieven en instellingen met een internationaal karakter. De posters van Ever Meulen, Gal, muziekiconen van de Ancienne Belgique en de dik beplakte affichezuilen zijn een rijke bron voor wie wil achterhalen hoe de Nederlandstaligen zich in hun hoofdstad organiseerden en uitdrukten. In het atelier kan je trouwens zelf je eigen ‘Blijven Plakken’ affiche maken. Van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur in het Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (AMVB), Arduinkaai 28, 1000 Brussel. Info: tel. 02 209 06 01, www.amvb.be. Infosessie Wilsverklaringen, tot 2 juni Informatie over de wettelijke mogelijkheden en praktische ondersteuning bij het invullen van de wilsverklaringen. Elke eerste dinsdag van de maand in het huisvande Mens Brussel, Sainctelettesquare 17 (ingang via Akenkaai 1), 1000 Brussel, tel. 02 242 36 02, www.vrijzinnigbrussel.be. Nog op 7 januari (16.30 tot 19 uur), 4 februari (10 tot 12.30 uur en 16.30 tot 19 uur), 3 maart (16.30 tot 19 uur), 5 mei (10 tot 12.30 uur en 16.30 tot 19 uur) en 2 juni (16.30 tot 19 uur). Gratis deelname, maximum 8 personen, reserveren via levenseinde@vrijzinnigbrussel.be. Witlooffestival in Haren, van 1 tot 2 februari De vierde editie van ‘Witloof! Harens Goud’ biedt weer een boeiend programma aan met gratis en betalende activitei-


l

l l

KALender 1

JAnUAri tot

15

MAArt

2020

ten: tentoonstelling, witlooflunch, boerenmarkt, begeleide wandeling enz. Je leest er alles over in dit magazine, op de pagina’s over Philippe Debroe en GC De Linde. Info: www.festivalwitloof.be.

ziek, eten, film … maar vooral door samen te beleven en te genieten van schoonheid. Hopelijk op weg naar een inclusieve samenleving; Info: www.bewogen.brussels.

Lichtfestival van de onbereikbare sterren in Schaarbeek, van 7 tot 8 februari Derde editie van het festival Citizen Lights, dat vanaf nu tweejaarlijks zal plaatshebben. Met een lichtstoet en artistieke ingrepen op het parcours. Deelnemers zijn organisaties, scholen, kunstenaars en andere inwoners van Schaarbeek.

Bright Brussels, van 13 tot 16 februari Een verlengd weekend lang zet Bright Brussels, Festival of Light verschillende Brusselse wijken in de spotlights. Vier dagen lang word je betoverd door de bijzonder lichtspektakels. Tijdens het festival laat de stad zich van haar mooiste kant zien met een vijftiental installaties en unieke lichtshows. Internationale kunstenaars en gezelschappen strijken naar op diverse locaties om ze in een fonkelend kleedje te steken. De vijfde editie van dit lichtfestival biedt bezoekers en bewoners de kans om enkele wijken van de hoofdstad in een heel ander licht te (her)ontdekken. foto © Eric Damhier Info op www.bright.brussels.

Op de Bertrandlaan en omgeving, met de ‘finale’ op het Colignonplein, telkens van 18 tot 22 uur. Meer informatie op https:// www.facebook.com/citizenlights1030/.

Week van de Klank, van 27 januari tot 9 februari Deze Week van de Klank heeft plaats in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. De talrijke evenementen geven een informatieve, educatieve en speelse reflectie op het gebied van geluid, zowel in de vorm van geluidscreaties, verspreiding, omgevingsgeluid en de gehoorgezondheid. In Brussel is dit verspreid over 28 locaties waaronder Flagey, de Botanique, de Markten, Muntpunt en Zinnema met een verrassend geluidsparcours. De Week van de Klank maakt deel uit van een internationale beweging, die zich inzet om het grote publiek kennis te laten maken met alle aspecten van klank en om alle actoren in de samenleving bewust te maken van het belang van een goede geluidsomgeving. Info: www.deweekvandeklank.be.

Bewogen, van 12 tot 16 februari Het festival ‘Bewogen’ is een culturele zoektocht naar vertrouwen, erkenning, schoonheid en elkaar doorheen theater, muziek, film, literatuur, tentoonstelling en gesprekken. ‘Bewogen’ probeert kleine ontmoetingen te creëren tussen vluchtelingen, nieuwkomers en mensen die al langer in Brussel wonen. Het festival wil je de mogelijkheid bieden om je te verdiepen in de ander doorheen lezingen, je te laten raken door voorstellingen die de trajecten van mensen op de vlucht voelbaar maken, je te laten inspireren door mu-

OMRUILVOORDELEN PASPARTOE IN HET bOp l 5 PunTen: gratis drankbon l 5 PunTen: gratis deelname aan Docu & Debat op 30 januari of 20 februari l 10 PunTen: gratis deelname aan een film in Cinematek op 16 januari of 20 februari l 10 PunTen: gratis deelname aan Brussel Beweegt, dansnamiddag in Jette op 3 februari l 15 PunTen: gratis deelname aan Jazz binnenstebuiten op 22 januari, 26 februari en 11 maart l 15 PunTen: gratis deelname aan een poëziecafé op 29 januari of 19 februari l 15 PunTen: gratis deelname aan de fotoclub Metaforo op 9-16-23 januari, 6-13 februari of 5-12 maart l 15 PunTen: gratis deelname aan de filmclub op 30 januari of 20 februari l 15 PunTen: gratis deelname aan een reisreportage op 14 februari of 13 maart

l 15 PunTen: 5 euro korting voor een kruidenworkshop op 27 januari of 24 februari l 20 PunTen: gratis voorstelling van Theater op de middag op 28 januari, 11 februari of 3 maart l 20 PunTen: gratis bezoek aan de tentoonstelling ‘Beautiful Lace & Carine Gilson’ op 30 januari l 30 PunTen: gratis bezoek aan de tentoonstelling ‘Crossroads. Reizen door de Middeleeuwen’ op 7 januari (volzet – wachtlijst) Voor meer informatie: raadpleeg de kalender in dit magazine of op www.bop.brussels. Plaatsen volgens beschikbaarheid. Reserveren via het onthaal is noodzakelijk. Nog geen Paspartoepas? Kom langs in het BOp, wij maken je graag een pas aan. Vergeet niet je cultuurbon van 2019 om te wisselen vóór het einde van het jaar! januari - februari 2020

BOp magazine

l l l

23


Bo p - i n F o

l l l

inSCHrijVinGSVOOrWaarDen l Tenzij anders vermeld moet u voor elke activiteit inschrijven, met vermelding van naam, adres, telefoonnummer, e-mail. Dat kan per post, telefoon of e-mail. U kan ook inschrijven via het onthaal, elke werkdag van 9 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 16.30 u. l Na bevestiging schrijft u het juiste bedrag over op onze rekening, ten laatste zeven dagen voor de activiteit. Vermeld enkel de juiste code en datum, andere informatie is overbodig. Voor gratis activiteiten is er geen code. Inschrijven tijdens de laatste week voor de activiteit kan enkel via het onthaal, cash of met bancontact. Wenst u in te schrijven voor meerdere activiteiten, gelieve per activiteit een aparte overschrijving te maken. l Kan u niet aanwezig zijn op een activiteit waarvoor u ingeschreven hebt? Verwittig tijdig het Brussels Ouderenplatform (BOp). Bij een voldoende aantal deelnemers of bij aflevering van een medisch attest kan u een gedeeltelijke terugbetaling krijgen. Zonder verwittiging is geen terugbetaling mogelijk. l Brussels Ouderenplatform vzw, Zaterdagplein 6, 1000 Brussel, tel. 02 210 04 60, info@bop.brussels, www.bop.brussels. Rekening: BE67 4300 3759 7187.

uW VOOrDeeL MeT De bOP-KaarT ( 25 eurO) Met de BOp-kaart (voorheen de Actiefkaart) geniet u van aanzienlijke kortingen op de deelnameprijs voor onze activiteiten. U krijgt er bovendien een jaarabonnement op het BOp Magazine (waarde 12,50 euro) bij en 6,20 euro korting per reis georganiseerd door het Brussels Ouderenplatform. Interesse? Neem contact op met het BOp (zie hierboven).

STeunabOnneMenT 30 eurO Het Brussels Ouderenplatform (BOp) is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Met onze beperkte middelen doen wij er alles aan om het naar uw zin te maken. Koken kost echter geld. U kan ons helpen met een ‘steunabonnement’ van 30 euro voor een jaar (BOp Magazine + BOp-kaart). In ruil hiervoor vermelden wij uw naam, zo weet iedereen dat u het BOp een warm hart toedraagt!

Steunabonnees: hartelijk dank voor uw bijdrage ! Baarslag Mariennet, Etterbeek Baeté Irene, Laken Baeten Marie-Rose, Ukkel Bamberg Marie Therese, Anderlecht Belaen Willy, Oudergem Berghmans Frieda, Brussel Beuckelaers Paul, Tervuren Biesemans Herman, Merchtem Billens Lucette, Anderlecht Blevi Janine, Dilbeek Bogaert Maria, Grimbergen Bogaert Myriam, SintLambrechts-Woluwe Bracke Clara, Ganshoren Bracke Emmanuel, Brussel Brams Anna, Zaventem Brijs Arthur, Hoboken Brouwers Rik, Molenbeek Brynaert Paula, Sint-AgathaBerchem Burgers Johan, Jette Callahan-Moerman David & Marjoleine, WatermaalBosvoorde Coene Florentine, Anderlecht Coppens Luc, Jette Costa Pierre, Brussel Cuypers Hugo, Sint-GenesiusRode De Backer Odette, Kraainem De Block Christiane, Lebbeke De Boever Mariette, Overijse De Cock Marie-Louise, Schaarbeek De Decker Denise, Molenbeek De Greef Felix, Brussel De Groote Linda, Brussel De Keyzer Bertha, Etterbeek De Rijdt Jean-Pierre, Vilvoorde de Sévaux Emile, Elsene

24

l

l l

BOp magazine

De Smul Georges, SintLambrechts-Woluwe De Vos Marie-Louise, Jette De Wandeler Ida, Schaarbeek Debackere Raoul, Jette Decleyn Herman, Brussel Decoutere Nicole, Elsene Dejonghe Micheline, SintLambrechts-Woluwe Dekens-Wellemans, Dilbeek Deklerck Marie-Louise, Dilbeek Deraeck Andrea, SintLambrechts-Woluwe Deschepper Marie, Wambeek Devry Simonne, Lennik Dewettinck Claudine, Brussel Dirkx Willem, Ukkel Dondeyne Marguerite, Oudergem Dugernier Arlette, SintAgatha-Berchem Ferdinande Agnes, Evere Geboors Henriette, St-JansMolenbeek Geryl Christiane, Sint-PietersWoluwe Gillet Marius, Molenbeek Gils Jozef, Antwerpen Ginis Robert, Molenbeek Goedgezelschap Victoire, Asse Gysen Louis, Molenbeek Hautman Rogine, Anderlecht Hermans Germaine, SintLambrechts-Woluwe Hermans Yolande, Jette Jacobs Nelly, Sint-JansMolenbeek Jagodic Liselotte, Overijse Jespers Edgard, Erps-Kwerps Kempeneers Jeannine, Watermaal-Bosvoorde januari - februari 2020

Knebusch Gyde, Elsene Louwet Jeamy, WatermaalBosvoorde Luëger Doris, Hoeilaart Maarse Willy, Grimbergen Mels-De Potter, SintLambrechts-Woluwe Meys Mimi, Sint-LambrechtsWoluwe Michiels Joanna, Anderlecht Mosselmans Gilberte, Evere Naegels Walter, Tervuren Neukermans Jeannine, Beersel Olbrechts Suzanne, Haren Ophalvens Willy, Hoeilaart Parasie Rene, Oudergem Pauwels Guido, Sint-Niklaas Pauwels Maria, StrombeekBever Peeters Josseline, Heverlee Peeters Vera, Zaventem Pireyn Francine, StrombeekBever Rage Paula, Sint-MartensLennik Roegies Hubert, Assenede Roegies Lieve, Evere Rombaut Magda, Zaventem Rombouts Josina, Laken Rogner Margriet, Londerzeel Sablon Frieda, Merchtem Schrevens Nan, Kessel-lo Stallaert Jean, Meise Steenhout Karine, Oudergem Stijfhals Greet, Elsene Stoefs Theresia, Vilvoorde Struijlaert -Van Nechel Willy & Marie-Josée, Vlezenbeek Suys Beatrijs, Schaarbeek Uyttenhoven Viviane, Elsene Vanantwerpen Agnes, GrootBijgaarden

Van Caesbroeck-Clijmans Godelieve, Merchtem Van Campenhout Mariette, Machelen Van Dam Anna, Steenokkerzeel Vanden Auweele Germaine, Anderlecht Vanden Bavière Cecile, Jette Vanden Borre Hennie, Molenbeek Vandepoel Marie-Elise, Evere Vanderlinden Marcel, Oudergem Vandervondelen Jacqueline, Jette Vandeweyer René, Overijse Van Dijck Rita, WatermaalBosvoorde Van Driessche Viviane, Evere Van Helden Wilma, Hoeilaart Van Londerseele Hilda, Jette Van Mulders Elza, Jette Van Nechel Celine, SintPieters-Leeuw Van Rijn Tom - Van Hezewijk Marlies, Sint-Pieters-Woluwe Van Rijsselberge Gilberte, Zingem Vansteenkiste Marc, Brussel Vanswygenhoven Clémence, Dilbeek Vanthoor Jessica, Leuven Venstock Giselle, St-PietersLeeuw Verlee Francine, Overijse Vermaesen Andre, Londerzeel Verstuyft Marcel, Wemmel Vertongen Frans, Edegem Wenes Georgette, Anderlecht Wieers Reinhilde, Molenbeek


l

l l

GezondHeid

foto © PEXELS

LANGER GEZOND GENIETEN MET ALCOHOL ? DIANE (61) EN JOS (62) PRATEN OVER DE ROL VAN ALCOHOL IN HUN LEVEN

N

aarmate je ouder wordt, sta je voor heel wat nieuwe uitdagingen. Je verwelkomt kleinkinderen, je pensioen zorgt voor meer vrije tijd, je neemt afscheid van dierbaren, maar ook je lichaam verandert. Zorg dragen voor jezelf is de sleutel om met volle teugen te blijven genieten. Stilstaan bij de plaats van alcohol in je leven hoort daar ook bij. Want ook wanneer je ouder wordt, heeft verstandig omgaan met alcohol alleen maar voordelen en komt het je gezondheid ten goede.

Diane (61 jaar) en Jos (62 jaar) zijn beiden recent gepensioneerd en getuigen over de betekenis van alcohol in hun leven. Welke plaats kent alcohol in je leven ? Diane: “Voor mij is alcohol gezelligheid. Ik kan echt genieten van de smaak van een glas wijn. Overdag drink ik nooit alcohol, maar ‘s avonds bij het eten drink ik wel elke dag één à twee glazen, afgewisseld met water. Als ik wegga met vriendinnen, starten we vaak met één à twee glazen cava. Bij aanvang van het diner drink ik nog één glas wijn, maar nooit meer. Ik bestel ook altijd water om tussendoor te drinken en naar het einde van de avond drink ik alleen nog maar water.” Jos: “Voor mij en mijn vrouw is dat gelijkaardig. Wij drinken ook voor de gezel-

ligheid, en een glas wijn of bier is lekker natuurlijk. Alcohol drinken is bij ons echt een gewoonte, maar we drinken wel enkel ‘s avonds. Soms houden we het bij elk een glas, maar evengoed delen we een fles wijn. We weten wel dat het allemaal niet zo gezond is, maar het zit ingebakken in onze cultuur. Toch zijn er ook dagen waarop we niet drinken.” Welke invloed hebben vrienden of familie op jouw alcoholgebruik ? Jos: “Als je afspreekt met vrienden komt er automatisch alcohol bij kijken, maar ik ondervind geen druk. Als er iets wordt bovengehaald, wordt het wel leeggedronken. Is dat sociale druk? Ik weet het niet. Je moet jezelf niet meer bewijzen, dus je kan wel ‘neen’ zeggen als je vindt dat het genoeg geweest is.” Diane: “Ik denk ook dat anderen mij niet

makkelijk onder druk kunnen zetten om te drinken. Als ik voor mezelf beslis dat het genoeg is, dan drink ik niet meer. Misschien was dat vroeger wel anders, toen we nog heel jong waren. Ik dring zelf ook nooit aan als bezoek niet wil drinken.” riCHTliJn voor alCoHolgeBrUiK Drink niet meer dan tien standaardglazen* alcohol per week. Wil je geen risico lopen? Dan drink je beter niet. Als je wel alcohol drinkt, spreid dit dan over meerdere dagen in de week en drink een aantal dagen niet. Wanneer je ouder wordt, medicatie gebruikt of gezondheidsproblemen hebt, loop je meer risico op de negatieve effecten van alcohol. In dit geval ben je beter voorzichtig en vraag je best advies aan je huisarts. 

januari - februari 2020

BOp magazine

l l l

25


GezondHeid

l l l

 Deze richtlijn is voor iedere volwassene ouder dan 18 jaar. Jongeren onder de 18 jaar drinken beter geen alcohol. ------* Een standaardglas bevat 10 gram pure alcohol. Denk aan een glas bier van 25 cl, een glas wijn van 10 cl, een aperitief van 5 cl. Sterke bieren bevatten méér alcohol, zij tellen 1,7 à 2,5 standaardglazen. Bron: Hoge Gezondheidsraad. Risico’s van alcoholgebruik. Brussel: HGR; 2018. Advies nr. 9438. Wat zijn voor jou de voor- en nadelen van alcohol ? Diane: “Het positieve aan alcohol is die gezelligheid, voor mij is het echt genieten van de smaak. In een groep mensen die je niet goed kent, haalt het ook de remming wat weg, iedereen wordt wat losser, durft wat meer zichzelf te zijn.” Jos: “Voor mij staat ook de gezelligheid voorop, het geeft ontspanning, we genieten ervan. Iets negatiefs kan ik niet meteen bedenken, behalve dat ik wel eens durf te drinken omdat ik stress heb.” Diane: “Soms degouteert het mij als ik zie dat vrouwen van mijn leeftijd zware bieren drinken tot ze zat zijn en niet meer weten wat ze aan het vertellen zijn. Daar hou ik niet van. Net als van mensen die ‘te’ plezant doen. Een beetje alcohol kan van een zeurpiet een plezante mens maken, maar te veel drank maakt er een ander persoon van. Ik besef daarnaast maar al te goed dat alcohol kan leiden tot verslaving. Dat zie ik in mijn eigen omgeving.” Ondervind je andere effecten van alcoholgebruik dan toen je jonger was ? Diane: “Ik heb nooit veel gedronken, maar het stijgt nu veel sneller naar mijn hoofd. Ik heb sneller de indruk dat het genoeg geweest is. Na een tweede glas word ik moe en heb ik geen energie meer. Ik moet me dan extra inspannen om de afwas te doen of in de tuin te werken.” Jos: “Ik merk ook wel dat het iets doet hoor, we slapen misschien wat minder goed. Vandaar dat we ook proberen af en toe alcoholvrije dagen in te lassen. Ergens zijn we er misschien meer mee bezig dan we zelf denken.”

lichaamsvet neemt toe en je hebt minder lichaamsvocht. Bovendien werken je lever en nieren minder goed en neemt je lichamelijke weerstand af. Doordat je lichaam meer tijd nodig heeft om alcohol af te breken, ben je sneller dronken, duren de effecten langer én heb je meer tijd nodig om te recupereren. Zelfs kleine hoeveelheden alcohol kunnen hierdoor een impact hebben op je gezondheid en je functioneren.

Waarom Je meer lasT HeBT van een glas alCoHol als Je oUder WordT

Wanneer je ouder wordt, reageert je lichaam niet meer op dezelfde manier op alcohol. Je lichaam verandert:

26

l

l l

BOp magazine

januari - februari 2020

Het risico en de ernst van bestaande gezondheidsproblemen (zoals hoge bloeddruk, depressie, hoge cholesterol …) kunnen toenemen door het gebruik van alcohol. Alcohol kan bovendien de werking van medicijnen gevaarlijk versterken of tenietdoen. ------Meer info? Bestel of download de brochure ‘ouder worden en alcohol’ gratis op www.vad.be/langer-genieten Hoe is het momenteel met je gezondheid gesteld ? Jos: “Ik ben heel tevreden over mijn gezondheid. Wij hebben nu veel tijd en kunnen veel dingen doen. Ik voel me eigenlijk best goed. We doen ook veel meer en zijn actiever dan twee jaar geleden.” Diane: “Ik voel me beter dan ooit tevoren omdat ik meer beweeg, heel gezond probeer te eten en aandacht heb voor mijn geestelijke gezondheid. Gezond eten doe ik al enkele jaren omdat ik op een zeker moment te horen kreeg dat ik een lichte vorm van suikerziekte had. Ik heb mijn moeder gezien met diabetes op het einde van haar leven, en dacht ‘niet met mij’. Ik besefte dat het aan mijn beweging en voeding lag. Sindsdien ben ik meer beginnen wandelen en heb ik mijn voeding volledig 


l

Heb je soms het gevoel dat ‘minder’ beter zou zijn ? Diane: “Ja, zeker wel. Mijn streefdoel is om terug te gaan naar hoe het vroeger was: enkel in het weekend drinken. Zeker na twee glazen voel je dat je zowel geestelijk als lichamelijk weinig energie hebt.” Jos: “Ik zou mij misschien soms wel fitter kunnen voelen. Vandaar dat we overdag niet drinken. Drinken is iets voor ‘s avonds.” Heb je ooit al eens geprobeerd om je alcoholgebruik te minderen ? Jos: “We proberen af en toe minder te drinken. Het wordt ook aanbevolen, zoals in het nieuws of door Tournée Minérale. En de horeca biedt ook meer en meer alternatieven. Ik voel wel dat dat beter is. Je moet met alles matigen, he.” Diane: “Zeker na de feestdagen heb ik soms het gevoel dat het te veel geweest is. Dan drink ik een week niet. Daar ben ik dan wel fier op. Een langere periode niet drinken, heb ik nog niet gedaan. Ik heb bijvoorbeeld

Gezondheid

nooit meegedaan met Tournée Minérale, een maand zonder alcohol, maar ik zou het weleens willen proberen om mezelf te testen. Kan ik het? Ik wil de uitdaging in februari 2020 in ieder geval aangaan.” Tips voor een glas ‘minder’ Omdat je meer vrije tijd hebt, grijp je misschien sneller naar een glaasje alcohol. Stilstaan bij je alcoholgebruik wil niet zeggen dat je moet inleveren op het genot van een glas. Volgende tips helpen: l Tip 1: Wissel een glas alcohol af met minstens één alcoholvrij drankje. l Tip 2: Drink niet als je met de wagen bent. l Tip 3: Neem deel aan activiteiten waar alcohol niet de rode draad hoeft te zijn. l Tip 4: Haal minder grote hoeveelheden alcohol in huis. l Tip 5: Zorg voor een lekker aanbod non-alcoholische drankjes in huis. l Tip 6: Experimenteer. Ga op zoek naar receptjes en maak een lekkere limonade of mocktail ( alcoholvrije cocktail). l Tip 7: Doe mee aan Tournée Minérale in februari en drink één maand geen alcohol. Of kies een andere alcoholvrije maand uit. l Tip 8: Drink je liever geen alcohol? Vertel je gezelschap dat je het doet voor je gezondheid. Én dring zelf niet aan als je gezelschap ook liever geen alcohol wil drinken.

foto © PEXELS

 aangepast. Mocht het voor mijn gezondheid nodig zijn alcohol te laten, dan doe ik dat. Als ik wil blijven genieten van het leven zoals nu, moet ik in eerste instantie voor mijn lichaam zorgen.” Jos: “Dat is voor mij hetzelfde. Mocht de dokter zeggen dat ik moet opletten voor mijn gezondheid, dan is dat voor mij een signaal om iets te ondernemen.”

l l

Dianes tip : Homemade limonade met limoen en appelsien l 2 sinaasappelen, geperst l 2 limoenen, geperst l acaciahoning l een paar takjes verse munt l bruiswater ------Bron: Sandra Bekkari - https://koken.vtm. be/open-keuken-met-sandra-bekkari/recept/homemade-limonade-met-limoenen-appelsien n Tekst: Karen Vanmarcke en Kaatje Populier, stafmedewerkers Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD)

januari - februari 2020

BOp magazine

l l l

27


BoeKen

l l l komt al meteen Jan Dries’ holistische visie naar voor. De schrijver verwerpt de idee dat we nog nooit eerder zo gezond en gelukkig zijn geweest en wijst op de factoren die onze fysische, psychische en mentale gezondheid bedreigen. Uiteraard is het niet mogelijk dit mondiaal probleem alleen met kruiden op te lossen. Toch kunnen kruiden een verschil maken. Hierbij wijst de auteur onder andere op een goede omkadering, namelijk hoe het gebruik van kruiden moet samengaan met een gezonde leefstijl.

Kruidenrijkdom

“G

enezen met kruiden” van docent fytotherapie en natuurgeneeskunde Jan Dries* is een informatief boek met een Westers uitgangspunt. Vertrekkend vanuit de inhoudstoffen behandelt het bijna uitsluitend inheemse en Europese planten. De grote verscheidenheid van deze kruiden toont aan hoe kruiden-rijk we wel zijn! Misschien kan het boek voor de lezer een aanzet betekenen om deze plantenweelde dagelijks te gebruiken, een natuurlijke ondersteuning tegemoet. Het boek bestaat uit 4 delen. In het eerste, meer algemene deel over herborisme

EET DRIE RADIJSJES PER DAG De eerst geïnterviewde 100-jarige in het boek ‘100% leven, levenslessen van honderdplussers’ geeft het volgende recept om honderd te worden: niet klagen, bezig zijn en eet drie radijsjes per dag. De andere bejaarden die in dit boekje - het telt maar 71 bladzijden hun levensverhaal vertellen, hebben minder excentrieke adviezen, ofschoon “zet je rechterbeen voor het andere been, dan kom je al een heel eind” er natuurlijk ook mag zijn. Veel mensen vinden vandaag de dag 100 jaar een mijlpaal, maar de kans dat uw kleinkind of achterneefje 100 wordt is groot, want we worden steeds ouder. Die nazaten van u zullen niet geïnterviewd worden louter en alleen omdat ze 100 zijn geworden en de burge-

28

l

l l

BOp magazine

Het tweede deel vormt de hoofdbrok en bestaat uit 100 monografieën. Per kruid vind je hier de nodige informatie. Eenzelfde structuur wordt hier telkens gehanteerd: het gebruikte deel, inhoudsstoffen, werking, inwendige indicaties, uitwendige toepassing, toedieningsvormen, contra-indicatie, bijwerkingen en interactie. Deze aanpak doet wat aan de stijl van “Groot handboek van geneeskrachtige planten” van Dr. Verhelst denken, maar in kortere en vereenvoudigde versie. Daarbij wordt elke plant geïllustreerd met prachtige foto’s. Ze zijn niet alleen een lust voor het oog, maar geven ook duidelijk aan welk deel van het kruid kan gebruikt worden. De aangeraden doseringen per kruid worden echter niet vermeld, wat als een tekort kan ervaren worden. Wel vind je achteraan in het boek 240 bruikbare kruidenrecepten waarbij de

meester zal niet met een taart komen aanzetten. Nu is 100 jaar echter nog wel iets bijzonders en de schrijfster van dit boek, sociaal-gerontoloog Yvonne Winter, probeert via gesprekken met meer dan twintig hoogbejaarden iets

januari - februari 2020

hoeveelheden zijn aangegeven in gram. Dit deel biedt een ware rijkdom aan informatie. De auteur geeft kruidensamenstellingen die kunnen gebruikt worden als basis van een infuus, tinctuur kruidenolie of -azijn. Voor praktisch gebruik kan men dus gerust vertrekken bij het vierde hoofdstuk ‘Aandoeningen en bijhorende recepten’. Handig in het derde deel is het register met de per ziekte alfabetisch gerangschikte kruiden. ‘Genezen met kruiden’ is in de eerste plaats een oriënterend boek. Daarom volgen ‘starters’ best bijkomende workshops om de ‘genuanceerde’ praktijk onder de knie te krijgen. Dat kan bv. bij ondergetekende in het BOp. En last but not least volgend statement van de schrijver: “Veranderingen beginnen altijd aan de basis, nooit aan de top. Goedkope consumptie vervangen door duurzame begint bij onszelf”. Kruiden helpen hierbij. Geef het een kans!

O B

WI

29

Jan Dries. Genezen met kruiden. 100 kruidenmonografieën, 270 ziektebeelden en 240 kruidenrecepten. Uitgeverij Sterck & Devreese. 2019. 240 pagina’s, formaat 17 x 24 cm. Prijs: 27,50 euro. *Jan Dries stichtte in 1988 de Europese Academie voor natuurlijke gezondheidszorg met scholen in Antwerpen, Gent, Leuven en Maastricht. n Eliane Vanhoovels Lesgeefster kruidenworkshop in het BOp. Meer informatie over deze workshops in de kalender van dit magazine.

meer te weten te komen over het geheim van hun lang leven. Het levert een soort salontafelboek over 100plussers op: op de linkerpagina staat een fraaie foto van de man of vrouw in kwestie, op de rechterpagina het levensverhaal. Om het boek wat te stofferen zijn er ook nog enkele bladzijden met tips en adviezen, bijvoorbeeld “heb mededogen” of “blijf nieuwsgierig”. Ik vond het als ouwe Nederlander best aardig om te lezen, maar u denkt er wellicht anders over: het gaat alleen over Nederlanders, er komt geen Belg aan te pas.

via ee op ve eerd graag

PRIJS EENP

VA

24

100% leven. Levenslessen van honderdplussers. Uitgeverij SWP. 2018. 72 pagina’s. 15,50 euro.

Hotel verke Bad. de ve er lek zeelu tiepro door ten, veren ning: lokaa

n Hans Vossen

PRIJS

BUSV


OP REIS MET HET BRUSSELS OUDERENPLATFORM

Zaterdagplein 6 - 1000 BRUSSEL tel. 02 210 04 60 info@bop.brussels www.bop.brussels

WINTERSE WANDEL- EN AQUARELVAKANTIE IN TIROL 29 FEBRUARI – 7 MAART 2020

We verblijven in Langenfeld, gelegen in het Ötztal, op een hoogte van 1179 meter. Het dal kenmerkt zich door verschillende terrassen en gletsjers, waar de beroemde ijsmummie Ötzi gevonden werd. Hotel Zum Hirschen *** heeft alles om ons tijdens deze wintervakantie te verwennen zoals sauna, stoombad en solarium. De bus die ons via een dagrit (822 km) vanuit Brussel heen en terug brengt, blijft ter plaatse en zorgt dat we op verschillende plaatsen kunnen wandelen. De wandelbegeleider heeft een mooi en gevarieerd wandelprogramma uitgewerkt. Een ervaren aquarelbegeleidster staat de mensen bij die graag winterse landschappen schilderen. We verblijven in halfpension.

PRIJS PER PERSOON IN HALFPENSION: 830 EURO EENPERSOONSKAMER: 950 EURO

vergunning A 1425

VAKANTIEWEEK IN NIEUWPOORT 24 APRIL – 1 MEI 2020

Hotel Sandeshoved is gelegen aan de verkeersvrije zeedijk van NieuwpoortBad. Een ideale ligging vlakbij de zee én de vele winkels van deze badstad. Je kan er lekker eten, genieten van de gezonde zeelucht en van het uitgebreide animatieprogramma van het BOp. De hele dag door is er wel iets te beleven: voordrachten, wandelingen, optredens … Voor verenigingen is er een extra dienstverlening: ophalen met de bus aan het clublokaal, samen aan tafel …

PRIJS PER PERSOON IN VOLPENSION  EENPERSOONSKAMER: 665 EURO  PER 2 IN EEN STUDIO: 605 EURO  MEER DAN 2 IN EEN APPARTEMENT: 560 EURO BUSVERVOER VANUIT BRUSSEL HEEN EN TERUG: 25 EURO vergunning A 1425

MEERDAAGSE VERBLIJVEN VAKANTIES WORKSHOPS

2020

Ook dit jaar zorgt het BOp voor een gevarieerd vakantieaanbod. In groep en met leeftijdsgenoten deelnemen aan meerdaagse verblijven of samen een streek ontdekken al wandelend, fietsend of schilderend is aangenaam en verrijkend. Per verblijf is er een detailfolder met inschrijvingsformulier. Vraag deze gratis en vrijblijvend aan via het onthaal. Vanaf januari kan je ze downloaden op onze website.

WANDELVAKANTIE LUXEMBURGSE ARDENNEN 11 – 15 MEI 2020

IN SAMENWERKING MET WANDELCLUB EKSTEROOG

Dit jaar trekken we met de wandelliefhebbers naar de Belgische provincie Luxemburg. Onze thuishaven is de prachtige kasteelhoeve Château Laval in Tillet (St.Ode). Deze vakantiegite met 20 kamers beschikt over een zwembad met sauna. Onze kookploeg zorgt voor lekkere en stevige maaltijden. De heen en terugrit (vanuit Brussel) en alle uitstappen ter plaatse gebeuren met de autocar, zodat we dagelijks onder leiding van onze gids op verschillende locaties kunnen wandelen (Wéris, Saint-Hubert, Bastogne …). De lengte van de wandelingen varieert van 6 tot 14 km, van een halve tot een hele dagwandeling. We bezoeken ook de brouwerij La Chouffe. Geniet al wandelend aan een rustig tempo van de prachtige bossen, kabbelende beekjes en weidse landschappen.

PRIJS PER PERSOON IN VOLPENSION: 410 EURO EENPERSOONSKAMER: 480 EURO

vergunning A 1425


FIETSVAKANTIE ROERMOND

SCHILDERMIDWEEK LUXEMBURGSE ARDENNEN

25 – 29 MEI 2020

25 – 29 MEI 2020

Een artistieke midweek, waarbij we samen schilderen in de volle natuur? Dat mag zeker ook eens in de Ardennen. Onze thuishaven is de prachtige kasteelhoeve Château Laval in Tillet (St. Ode). Deze vakantiegite met 20 kamers beschikt over een zwembad met sauna. Onze kookploeg zorgt voor lekkere maaltijden. De begeleiding is in handen van ervaren aquarellisten, maar alle schildertechnieken zijn welkom. Er is een grote schuur die we bij slecht weer als atelier kunnen gebruiken en waar we ook werkbesprekingen houden.

PRIJS PER PERSOON IN VOLPENSION: 280 EURO EENPERSOONSKAMER: 350 EURO VERVOER EN UITSTAPPEN TER PLAATSE MET EIGEN WAGEN

vergunning A 1425

AVONTUURLIJKE ZEIL- EN AQUARELVAKANTIE OP HET IJSSELMEER EN DE WADDENZEE

vergunning A 1425

18 – 25 SEPTEMBER 2020

Met de autocar vanuit Brussel tot het historische stadje Enkhuizen, waar het luxe zeilschip Radboud ons opwacht. Elke kajuit van deze prachtige driemaster heeft een toilet, wastafel en douche. Onze kookploeg zorgt voor lekkere maaltijden. Tijdens de vaartochten op het IJsselmeer en Waddenzee zorgen schipper en matroos voor een veilige vaart. Wie graag zeilt, zal hiervan echt genieten. Voor sommige karweien (tafels dekken, afwas …) is er een beurtrol, want iedereen helpt op dit schip een handje mee (geen cruiseformule!). Op de mooiste plekjes halen we ons schildergerief boven. Ervaren aquarellisten geven ons raad. Wie niet schildert, kan fotograferen en bij het aanmeren in de havens wandelen, fietsen of … gewoon genieten. Op het einde van de reis haalt de autocar ons op en brengt ons terug naar Brussel. Een avontuurlijke en artistieke reis om nooit meer te vergeten!

    

PRIJS PER PERSOON IN VOLPENSION: 498 EURO EENPERSOONSKAMER: 618 EURO VERVOER EN UITSTAPPEN TER PLAATSE MET EIGEN WAGEN

VAKANTIEWEEK BLANKENBERGE

5 – 12 JULI 2020

PRIJS PER PERSOON IN VOLPENSION: 720 EURO EENPERSOONSKAJUIT IS NIET MOGELIJK !

Onze uitvalsbasis is Boshotel Vlodorp, op enkele kilometers van Roermond. Een viersterrenhotel in de bossen van het Nationaal Park Meinweg. We fietsen langs de Maas tot in België, bezoeken het witte dorpje Thorn, fietsen door het Nationaal Park Meinweg, we steken zelf de Duitse grens over en verkennen het Nationaal Park Maas-Swalm-Nette. We bekomen van onze inspanningen in het hotel, waar je gebruik kan maken van het zwembad. Het hotel ademt de sfeer van de natuurlijke omgeving uit, zodat u zich in een oase van rust bevindt.

vergunning A 1425

Het vakantiecentrum Corsendonk Duinse Polders staat borg voor ruimte, comfort, lekker eten en een prima accommodatie voor de vele animatieactiviteiten van het BOp. Het gezellige centrum van Blankenberge ligt op wandelafstand en voor wie niet meer zo goed te been is, is de tramhalte vlakbij. Voor verenigingen is er een extra dienstverlening: ophalen met de bus aan het clublokaal, samen aan tafel …

PRIJS PER PERSOON IN VOLPENSION  EENPERSOONSKAMER: 700 EURO  PER 2 IN EEN KAMER: 605 EURO BUSVERVOER VANUIT BRUSSEL HEEN EN TERUG: 25 EURO

vergunning A 1425

A 1425

eigen organisatie buitenlandse autocarreizen zomerbrochure buitenlandse reizen najaarspromotie Costa Brava wintersportreizen naar Tirol

AUTOCARREIZEN OP MAAT, VOOR GROEPSREIZEN EN SCHOOLREIZEN IN BINNEN- EN BUITENLAND, ÉÉNDAGSREIZEN OF MEERDAAGSE REIZEN ! SCHRIEKSEBAAN 124 - 3120 TREMELO TEL.: 016/53 14 57 - FAX: 016/53 61 75 E-MAIL: VANEYKENTOURS@SKYNET.BE WWW.VANEYKENTOURS.BE

VRIJBLIJVENDE OFFERTE NA TELEFONISCHE AANVRAAG ! verantwoordelijke uitgever: Piet Coenen - Zaterdagplein 6 - 1000 Brussel


VaKanTieWeeK in 24 april ToT 1 mei 2020 NIEUWPOORT

Hotel Sandeshoved is gelegen aan de verkeersvrije zeedijk van Nieuwpoort-Bad. Een ideale ligging vlakbij de zee én de vele winkels van deze badstad. Je kan er lekker eten, genieten van de gezonde zeelucht en van het uitgebreide animatieprogramma door het BOp. De hele dag door is er wel iets te beleven: voordrachten, wandelingen, optredens … Voor verenigingen is er een extra dienstverlening: afhalen met de bus aan het clublokaal, samen aan tafel …

A 1425

Corstaat , lekcomnimap. Het nkennd en ed te vlakr een halen okaal,

A 1425

ussel

BUsvervoer vanUiT BrUssel Heen en TerUg: 25 KorTing Bop-KaarT: 10 eUro

eUro

intereSSe ? vrAAG SneL de detAiLFoLder AAn.

BRUSSEL BEWEEGT

B

enieuwd wat er dit jaar op het programma van Brussel Beweegt staat?

BOp, VGC, Sport Vlaanderen, FedOS, OKRA regio Brussel, S-sport en tal van lokale dienstencentra, gemeenschapscentra en plaatselijke clubs slaan ook dit jaar de handen in elkaar. Met als resultaat 5 bewegings(namid)dagen met diverse activiteiten.

Noteer alvast in je agenda:

dansnamiddag in Jette op 3 februari, een hele dag sport en bewegingsplezier in Koekelberg op 23 maart, een sportieve verkenning van Anderlecht met onder andere een rondleiding in het voetbalstadion en feestelijke afsluiter op 8 juni, en een rustige wandeling in het Josaphatpark te Schaarbeek op 29 en 30 juni.

DANSINSTUIF IN JETTE

Op maandag 3 februari geven we het startschot van Brussel Beweegt met een swingende dansnamiddag!

vergunning A 1425

priJs per persoon in volpension eenpersoonsKamer: 665 eUro per 2 in een sTUdio: 605 eUro : 560 eUro meer dan 2 in een apparTemenT

We verwennen je met 3 programma’s:

n lijndans voor regelmatige dansers (hier worden geen dansen aangeleerd) n initiatie lijndans n initiatie in een mix van werelddansen Van 13.30 tot 17 uur in de Erasmushogeschool, Laarbeeklaan 121, 1090 Jette. Deelname 4 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro, mits omruilen van 10 Paspartoepunten gratis. Inbegrepen: drankje + versnapering, professionele begeleiding, verzekering, gratis busvervoer. Inschrijven via info@bop.brussels, 02 210 04 60. Code: 36000.

B RU S SE L

B EWE E G T 2020

ren 5 bewegingsnamiddagen voor oude sel ! op 4 verschillende plaatsen in Brus

Vanaf 5 personen kan je een opstapplaats naar keuze in het Brussels gewest aanvragen. We laten je een week op voorhand weten hoe laat de bus jullie komt ophalen. Info en inschrijvingen bus: ingrid. peeters@bop.brussels, 02 210 04 65 of ann.derkinderen@ bop.brussels, 02 210 04 64.


Profile for Brussels Ouderenplatform

BOp magazine januari - februari 2020  

BOp magazine januari - februari 2020  

Advertisement