__MAIN_TEXT__

Page 1

BOp magazine november - december 2020

jaargang 39 l nr. 311 l tweemaandelijks

De passies van

PIET VAN DE CRAEN Het huis van het

Nederlands

BOp is solidair

met D’Broej

België-Belgique P.B. 1000 Brussel 1 1/1757 P 006265

afgiftekantoor BRUSSEL 1


TENTOONSTELLINGEN IN HET BOp Het BOp en FedOS ondersteunen de creativiteit van 50-plussers. Zo kunnen zij gratis gebruik maken van onze ruimtes om tentoon te stellen. Tot 6 november kan je nog genieten van Forgotten Senses, kunstwerken van mensen met dementie. Van 12 tot 30 november maakt het BOp deel uit van de ontdekkingstocht Oasis, met tentoonstellingen verspreid over vier creatieve oases in de zogenaamde Zennewijk: BOp/FedOS, LDC Het Anker, Centre Tefo en GC De Markten. Je kan er individueel op bezoek of gratis deelnemen aan een groepswandeling langs deze bijzondere plekken. Het volledige programma vind je op www.fedos.be. Inschrijven voor de groepswandelingen via oasis@fedos. be of 02 218 27 19.

Brussel in Beeld Vanaf 18 december maken we plaats voor Brussel in Beeld. We gooien de Brusselaars vaak op een hoopje met de macht van de getallen: ‘4 op 10 heeft een psychische kwetsbaarheid’ of ‘meer dan 30% leeft onder de armoederisicogrens’. Maar wat betekenen die cijfers voor hun individuele leefwereld? Het Kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg vindt het belangrijk om een gezicht én stem te geven aan de Brusselaar. Fotografen Bart Dewaele, Jan Van Bostraeten, Raisa Vandamme, Virginie Schreyen, Els Wuyts en filmmaker Frank Tierens tonen Brussel in al haar verscheidenheid, opdat we niet vergeten dat het om echte mensen gaat. Tot 22 januari 2021. Wie in groep deze tentoonstelling wil bezoeken, moet hiervoor een afspraak maken met het BOp, info@bop.brussels of 02 210 04 60.


l

l l

Voorwoord

We blijven

(h)open

foto © visit.brussels - Eric Danhier

I

k trap een open deur in als ik zeg dat de coronacijfers voor Brussel dramatisch slecht zijn en dat de getroffen maatregelen meer dan nodig zijn. Bij het afkondigen van die maatregelen was ons magazine als zo goed als ingeblikt. Daarom biedt dit nummer nog een kalender vol activiteiten aan. Met dien verstande dat alle activiteiten van en in het BOp tot met 20 november niet doorgaan. We contacteren alle ingeschreven deelnemers en betalen die terug. Voor activiteiten na 20 november kan je je nu al inschrijven, maar wacht met betalen. Dat kan gerust naderhand en/of ter plaatse. We wachten immers af hoe de situatie evolueert en welke maatregelen de overheid neemt voor die periode.

Zo zal het BOp de tentoonstelling van het project Oasis (zie pagina 2) niet kunnen ontvangen. Ook onze grote solidariteitsactie met het jongerencentrum D’Broej (zie pagina 28) wordt uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Zo kunnen we in betere omstandigheden onze solidariteit betuigen aan de kinderen en jongeren.

Colofon Uitgever: Brussels Ouderenplatform vzw Zaterdagplein 6 1000 Brussel Tel. 02 210 04 60 info@bop.brussels www.bop.brussels www.facebook.com/ BOp.brussels/

Het is belangrijk dat we de hygiënemaatregelen respecteren en een veilige afstand bewaren, nauwe contacten beperken tot onze ‘bubble’ en bijzondere aandacht besteden aan kwetsbare personen. Daarom is het aangewezen om in deze precaire omstandigheden geen activiteiten te organiseren. Maar wees gerust, het BOp laat je niet los. We blijven open. Heb je zin in een gesprek, zit je met praktische of andere vragen … Bel ons of kom langs, tijdens de kantooruren op werkdagen welteverstaan. Dit magazine verschijnt tweemaandelijks, dat betekent dat sommige informatie al voorbijgestreefd is. Wil je op de hoogte blijven van de actuele stand van zaken, bezoek dan onze website of facebookpagina. Het is geen gemakkelijke periode, er zijn donkere dagen op komst. Geniet van wat nog kan, zoals van de herfstkleuren tijdens een wandeling. Hou het veilig en gezond. We hopen, op betere tijden. Die er zullen komen. n Bart Braeckevelt

Het onthaal is open op werkdagen van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Het BOp is gesloten op 2 en 11 november en tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Dit magazine wordt gedrukt bij EPO in Berchem, Antwerpen.

Hoofdredacteur: Bart Braeckevelt

Prijs jaarabonnement (6 nummers): 12,50 euro.

Medewerkers: Claudine Dewettinck, Machteld De Schrijver, Luc De Munck, Leo-Jo Estercam, Ida Hendrickx, Inge Janssens, Claudine Pauwels, Marie-Henriette Struyf Lay-out: Johan Van Nieuwenborgh

Abonnementen en verzending: Brussels Ouderenplatform vzw, Zaterdagplein 6, 1000 Brussel

Prijs abonnement Nederland en Luxemburg: 20 euro. Buiten Benelux: 25 euro. Steunabonnement: vanaf 30 euro. Per los nummer: 2,50 euro. Verantwoordelijke uitgever: Piet Coenen Ondertekende artikels vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur.

Abonnement kan op ieder tijdstip ingaan. Bedrag over te schrijven op IBAN nr. BE67 4300 3759 7187 van het Brussels Ouderenplatform, met vermelding van ‘abonnement BOp Magazine’

november - december 2020

BOp magazine

l l l

3


Inhoud

l l l

Inhoud

5 │ Piet Van de Craen

3 Voorwoord

30 Boeken

We blijven (h)open

Over de invloed van planten

5 Het Interview

over zijn twee passies

Piet Van de Craen houdt van jazz in diverse talen

en proteïnen op de mens

Op de cover

8 Gemeenschapscentrum 8 │ Er zit muziek in de Vaartkapoen

in de kijker De Vaartkapoen experimenteert met muziek in Molenbeek

10 Kalender Het aanbod van gekende en nieuwe

25 │ Giacometti: mooie mislukkingen

activiteiten in en buiten het BOp Met dagkalender, omruilvoordelen Paspartoe en inschrijvingsvoorwaarden

25 Tentoonstelling De broze beelden van Giacometti

26 │ Voel je thuis in het Nederlands

26 Vrijwilliger De ambassadeurs van het Nederlands

28 Welzijn BOp is solidair met

28 │ D’Broej geeft kansen aan jongeren

4

l

l l

de jongeren van D’Broej

‘Vaartkapoenen’ waren de 19de-eeuwse dokwerkers die schepen door het kanaal sleepten, losten en laadden. Later werd het de naam voor een lokale bende relschoppers en ook algemeen de spotnaam voor de inwoners van Molenbeek. Het standbeeld van de ‘vaartkapoen’ aan het Saincteletteplein die de autoriteit – de politieagent – doet wankelen, is ook bedoeld als knipoog naar Agent 15 in de avonturen van Kwik (Quick) en Flupke van striptekenaar Hergé. Het beeld zelf is van de hand van Tom Frantzen en staat er sinds 1985. De Vaartkapoen is ook de naam van het Gemeenschapscentrum in Molenbeek, dat de bewoners probeert te verbinden via muziek. Daar kan je alles over lezen in dit magazine. foto © Claudine Dewettinck

BOp magazine

november - december 2020


l

l l

Het

i n t e r vi e w

Ambassadeur van jazz en meertaligheid BOp-lesgever Piet Van de Craen over zijn twee passies

V

UB-hoogleraar Piet Van de Craen heeft net een boeiende en afrondende lezing van een vierdelige cyclus over Louis ‘Satchmo’ Armstrong gegeven, als ik hem in de lokalen van het BOp interview. Het wordt een bevlogen gesprek, waarbij Piet het vooral heeft over zijn twee grote passies: jazz en meertaligheid. “Het was Peter Decabooter die eind 2016 contact met me opnam. Hij had de vraag gekregen of het BOp, naast voordrachten over klassieke muziek, ook lezingen over jazz kon geven. Peter ging op zoek naar iemand die een cursus jazz kon geven en is zo bij mij terecht gekomen. Vanaf januari 2017 ben ik begonnen met een negendelige cursus jazzgeschiedenis en sindsdien ben ik maandelijks te gast bij het BOp. Voor die lezingen over jazz kan ik altijd rekenen op een trouw publiek.” Wanneer ben je jazzliefhebber geworden? Al op jonge leeftijd, toen ik 15-16 jaar was. Ik zat op een middelbare school in Antwerpen, waar ik les Nederlands kreeg van Jef Wyn. Hij was lid van de Antwerp-

se jazzclub en vertelde op begeesterende wijze over die voor mij toen onbekende muziek. Hij is op dat vlak een belangrijke mentor geweest. Op dergelijke jonge leeftijd ben je immers op zoek. Dankzij hem en Louis Vaes, de voorzitter van de Antwerpse jazzclub, is er toen een wereld voor mij opengegaan. Toch niet evident om je op die leeftijd al voor jazz te interesseren? De jaren zestig en zeventig waren inderdaad een periode waarin vooral rock en pop op de meeste belangstelling konden rekenen. Maar vergis je niet: er was toen ook een grote groep die interesse betoonde voor dit muziekgenre. We organiseerden als scholieren in het middelbaar onderwijs al fuiven op jazzmuziek. En met een aantal leeftijdsgenoten ver-

diepten we ons in de geschiedenis van de jazz. Hoe moet ik me dat concreet voorstellen? Een figuur die daarbij een zeer belangrijke rol heeft gespeeld, is de Franse jazz- 

november - december 2020

BOp magazine

l l l

5


Het

i n t e r vi e w

l l l

 criticus Hugues Panassié. Voor de lezers van het magazine is dat zeer waarschijnlijk een grote onbekende, maar hij was in 1932 de oprichter van de befaamde ‘Hot Club de France’ in Parijs en auteur van talrijke jazzboeken. In de jaren dertig was hij ook een van de eersten om in te gaan tegen het toen in Europa heersende beeld dat jazz vooral muziek voor blanke dansorkesten was, en wees hij op het grote belang van de zogenaamde New Orleans-stijl en de belangrijke rol van de zwarte Amerikaanse mens bij deze muziek. Ik heb nog het voorrecht gehad om voor zijn vroegtijdig overlijden in 1974 een aantal stages bij hem te volgen waar je vooral leerde luisteren en jazzmuziek evalueren. Ik ging ook jaarlijks naar ‘La Grande Parade du Jazz’ in Nice, waar je zowat alle jazzgroten kon zien, zoals Count Basie en zijn orkest, zanger en orkestleider Cab Calloway, pianist Eubie Blake, vibrafonist Lionel Hampton, pianist Earl Hines, trompettist Jon Faddis en vele anderen. Over groten gesproken: wie is voor jou voor de grootste in de geschiedenis van de jazz? Dergelijke vraag is moeilijk te beantwoorden, maar ik zou graag twee namen naar voren schuiven: Louis Armstrong en Duke Ellington. Armstrong is Mister Jazz: geen intellectueel, ook al heeft hij heel wat - vaak autobiografische - teksten geschreven, maar zijn invloed op de evolutie van jazzmuziek is enorm. Er is natuurlijk zijn fabuleuze trompetspel en zijn grenzeloze inventiviteit. Daarnaast heeft hij een bijzonder innemende muzikale persoonlijkheid en beschikt hij over een natuurlijk acteertalent. Zijn invloed reikt echter verder dan het strikt muzikale: net als Ellington is hij een voorbeeld voor de zwarte gemeenschap van

6

l

l l

BOp magazine

de Verenigde Staten. Ellington is eerder Doctor Jazz: een man die de jazz aanzien gaf en wiens invloed op de jazzmuziek tot vandaag immens is. Wynton Marsalis - het huidige boegbeeld van de jazz, trompettist en artistiek directeur van het Jazz at Lincoln Center in New York zet vandaag zijn erfenis verder. Wat denk je van de veelgehoorde mening dat jazz voornamelijk over improvisatie gaat? Dat is waarschijnlijk de grootste misvatting over jazz. Zoals Sam Floyd jr, de oud-voorzitter van het vermaarde Center for Black Music Research in Chicago het uitdrukt: improvisatie is een aspect van jazz, maar zeker geen synoniem ervan. Het is wel zo dat in jazz niet de partituur maar wel de manier van uitvoeren het belangrijkst is. Net zoals in het theater de tekst van het stuk alleen maar de aanleiding is om te spelen, is een muzikaal thema een aanleiding om te improviseren. De uitvoering van het thema alleen kan echter best uitstekende jazzmuziek opleveren, waarbij improvisatie weinig rol speelt. Het is duidelijk dat we nog uren over jazz kunnen doorgaan, maar ik wil het ook over jouw academische loopbaan hebben… Naast mijn grote interesse voor jazz moest er natuurlijk ook gestudeerd worden. Brussel was een logische keuze want de enige grote stad in België, meertalig en internationaal. Aan de VUB studeerde ik Germaanse filologie - nu taal- en letterkunde - en schreef een proefschrift over hermeneutische taalanalyse, die de structuur van spreken en denken naast de betekenis van taal blootlegt. Dit paste ik onder meer toe op het domein van meertaligheid en dat begrip staat sinds-

november - december 2020

dien centraal in mijn werk als onderzoeker. Meertaligheid is momenteel ‘in’. Wanneer is het wetenschappelijk onderzoek daarover begonnen? De studie van meertaligheid als academisch onderzoeksveld dateert al van de jaren dertig. In 1995 heeft de Europese Commissie voor het eerst een witboek gepresenteerd waarin meertaligheid wordt aanbevolen. Dat leidde tot de oprichting van de European Language Council, waarvan ik medeoprichter ben. Het is een associatie van universiteiten met de bedoeling Europese ideeën over meertaligheid te verspreiden. Onderwijs is immers geen bevoegdheid van Europa maar van de lidstaten en de organisatie is een soort van doorgeefluik van Europese taalpolitiek naar de lidstaten via het onderwijs. Wat waren de resultaten van dat onderzoek? Daaruit bleek over de hele lijn dat meertalig onderwijs zowel een individuele, een maatschappelijke als een cognitieve meerwaarde heeft. De talenkennis van de leerlingen wordt opmerkelijk beter, ze verliezen - in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht - hun moedertaal niet, de kennis van de leerstof gaat er in het algemeen op vooruit, en hun motivatie is groter. Ook het brein wordt erdoor gestimuleerd. Het is dan ook jammer dat meertalig onderwijs nog niet door iedereen wordt aanvaard. Waaraan ligt dat volgens jou? De angst voor het onbekende speelt daarbij ongetwijfeld een belangrijke rol. Soms zijn er politieke motieven in het spel, al tonen alle onderzoeken de meerwaarde van een dergelijk onderwijs aan. 


l

l l

Het

i n t e r vi e w

 Ook het feit dat educatieve uitgeverijen vanuit commercieel oogpunt amper brood zien in de uitgave van handboeken over het onderwerp is een grote hinderpaal. Zo bestaat er in het Nederlands slechts één handboek: Klaar voor CLIL (Content and Language Integrated Learning), uitgegeven in 2017. Dat heb ik samen met Liesbeth Martens geredigeerd. Hoever staat het met meertalig onderwijs in ons land? Het allereerste project in België ontstond in het Lycée de Waha in Luik, waar vanaf 1988 lessen in het Frans en het Engels werden gegeven. Politica Laurette Onkelinx stuurde haar zoon en dochter daarnaartoe en was zo gecharmeerd door de resultaten dat zij, als toenmalig minister van Onderwijs in de Franse Gemeenschap, in 1998 aan de basis lag van een decreet waardoor scholen immersieonderwijs - zoals meertalig onderwijs ook wordt genoemd - mochten organiseren. Momenteel zijn er in Wallonië meer dan 300 basis- en secundaire scholen die dergelijk onderwijs aanbieden. In Brussel startte de Scholengroep Brussel in 2001 met het STIMOB-project (Stimulerend meertalig onderwijs Brussel), waarbij in Nederlandstalige basisscholen 20 % van het leerplan in het Frans wordt aangeboden. Momenteel zijn er een tiental basisscholen bij betrokken. Ondertussen had het VGC in 2010 ook een visietekst over taalbeleid goedgekeurd, die zich positief uitsprak over meertalig onderwijs. Vlaanderen is in deze materie wat achterop gebleven: pas door het onderwijsdecreet 23 van 2013 werd bepaald dat secundaire scholen, mits hun aanvraag door het ministerie wordt goedgekeurd, 20 % van het curriculum in het Frans of Engels mogen aanbieden. Momenteel zijn er zo’n 120 scholen bij betrokken en hun aantal stijgt jaarlijks. Ongeveer de helft kiest voor het Frans, de andere helft voor het Engels, een kleine minderheid voor Duits. Hoe kijk je nu naar de resultaten van dat meertalig onderwijs in België? Zeer positief. Ik begeleid een aantal immersiescholen en praat regelmatig met leraren. Daaruit blijkt grote tevredenheid over de resultaten van hun leerlingen. Directies kunnen trouwens in grote mate onafhankelijk beslissen over hun deelname aan dergelijk onderwijs, en hoeven dus geen ingewikkelde procedure te volgen, wat zeker een groot voordeel is. De drie grote onderwijsnetten zijn eveneens

positief. Jaarlijks organiseert het ministerie van Onderwijs voor leerkrachten in Vlaanderen en Brussel een studiedag, met groot succes. Ook het aantal deelnemende scholen stijgt jaarlijks. Het Nederlandstalig onderwijs is wat dit betreft aan een inhaalbeweging bezig. Hoe is de situatie ondertussen in Europa? Duitsland en Finland zijn landen die midden jaren negentig begonnen. Een andere pionier is Nederland. Ook Spanje en Italië, die er respectievelijk in 2005 en 2010 mee van start gingen, zitten in de lift. Pijnpunten zijn Groot-Brittannië en Frankrijk. Dat zijn niet toevallig twee landen die hun positie in Europa moeten herdefiniëren. In Frankrijk komt daar nog bij dat het onderwijs er zeer centralistisch is georganiseerd, waardoor alles via Parijs moet verlopen. Grosso modo bieden tussen de 5 en 10% van alle scholen in Europa meertalig onderwijs aan. Hoe kijk je naar de toekomst van het meertalig onderwijs? Ik ben ervan overtuigd dat meer en meer het belang zal worden ingezien van de mogelijkheid om via meertalig onderwijs al doende, spelenderwijs en impliciet kennis te verwerven van de tweede taal. Meertaligheid wordt trouwens steeds belangrijker in onze huidige maatschappij. Ik zag het recent nog in de schaakclub van mijn woonplaats Ukkel: toen ik enkele jaren geleden lid werd, was de voer-

taal uitsluitend Frans. Vandaag spreken sommige Franstalige leden Nederlands, en het groeiend aantal Vlaamse leden van de jeugdafdeling leert Frans. Ook het feit dat minister Sven Gatz - de enige minister voor meertaligheid in Europa - drietaligheid als norm heeft vooropgesteld voor achttienjarige schoolverlaters vind ik een zeer significant en hoopvol signaal. En ook het BOp mag meegenieten van jouw expertise op dat vlak… In het najaar geef ik inderdaad een driedelige lezingcyclus over meertaligheid. Daarin wordt dieper ingegaan op het onderwerp: wat is het precies, wat zijn de effecten op het geheugen en het brein, wat is de link met het belang van levenslang leren? Vanuit mijn academische expertise vind ik het belangrijk om wetenschappelijke inzichten over het onderwerp op een vulgariserende en begrijpelijke manier te vertalen naar een geïnteresseerd publiek, net zoals ik dat ook wil doen met jazzmuziek. Jij bent inderdaad een ware ambassadeur van zowel de meertaligheid als van de jazz. Hopelijk kan het BOp nog zeer lang een beroep doen op jouw kennis. n Tekst: Luc De Munck Foto’s: Peter Decabooter en anderen In november en december kan je twee jazzvoordrachten van Piet van de Craen bijwonen: Blues en Tin Pan Alley (woensdag 25 november) en Jazz & Broadway Shows (woensdag 9 december). In het kader van de lezingenreeks over meertaligheid heeft Piet Van de Craen het op woensdag 2 december over ‘Meertaligheid, onderwijs en levenslang leren’. Meer informatie hierover op onze kalenderpagina’s.

november - december 2020

BOp magazine

l l l

7


Gemeenschapscentrum

in de kijker

l l l

Er zit muziek in de Vaartkapoen D

e Vaartkapoen, of simpelweg de VK, is een experimenteel gemeenschapscentrum in hartje Molenbeek met een focus op Muziek, Molenbeek en Maatschappij. De VK evolueerde van een iconische muziektempel tot een brede muziekwerking die kansen biedt aan nieuw talent.

De VK focust niet enkel op muzikale ontwikkeling, maar draagt ook bij tot de persoonlijke en professionele ontwikkeling van Molenbekenaars, Brusselaars en artiesten door een brede waaier aan activiteiten, workshops en ‘talks’ aan te bieden.  

Muziek

Anno 2020 bestaat de VK maar liefst 36 jaar. Bij de start van de VK zag het er niet naar uit dat een ‘underground’ muziekclub met bovenlokale en internationale uitstraling ooit onderdeel zou zijn van de VK. Niemand minder dan The Fugees, Rage Against The Machine en Queens of the Stone Age stonden op het podium van de VK te pronken. Sinds 2016 koos de VK resoluut voor

8

l

l l

BOp magazine

een bredere muziekwerking, met een focus op lokaal talent en talentontwikkeling. Dit doet het centrum aan de hand van dj-workshops, jamsessies en concerten. Zo stampte de VK het concept VK Buzze uit de grond, een avond waar Brussels talent, van alle genres, op het podium staat. De eerste editie in maart verwelkomde de VK de Brusselse Indigo Mango, M.Chuzi en Sea (peoples) in de concertzaal. Ook is de Vaartkapoen een springplank voor lokaal talent, zo speelden onder andere Zwangere Guy en Roméo Elvis hun eerste show in de VK. Vorig jaar vierde de VK groots haar 35ste verjaardag met hiphop-legende Grandmaster Flash en opkomend talent Blu Samu. Daarnaast kon je je onderdompelen in de virtuele wereld van ‘Alles op tafel’, aan tafel schuiven voor een

november - december 2020

bord spaghetti voor ‘Brussel Helpt of je beste dj-skills tonen tijdens een van de vele workshops.

Molenbeek De VK laat zijn gezicht zien in Molenbeek. In mei paradeert de VK tijdens Zinneke Parade door de straten met zijn zinnode. Tijdens de Ramadan organiseert het een Iftar, waar de vrijwilligers van de VK heerlijke tajines op tafel toveren en lokale muzikanten de bezoekers voorzien van een streepje muziek. In de zomer bokst de VK, samen met cultuurdienst Molenbeek, het straatfestival O’de Molenbeek in elkaar. Door Covid-19 zag de zomer van 2020 er anders uit dan gebruikelijk. Met het exotische Manchester Plage creëerde de 


l

 VK een staycation in eigen stad. De binnenkoer werd omgetoverd tot een ontspanningsoord voor jong en oud, met optredens, performances, workshops en hapjes van Molenbeekse zaken. De VK bevindt zich in het hart van Molenbeek én heeft een hart voor Molenbeek. Het centrum vindt het belangrijk om zijn buurtbewoners te ontmoeten, maar ook om ze te verbinden. Daarom stampte de VK initiatieven uit de grond zoals Baraka Sounds. Daar kunnen mensen gratis genieten van een maaltijd en een concert of de maandelijkse Music Talks, waar lokaal talent, van producers tot muzikanten, het publiek een kijkje geeft achter de schermen van de muziekwereld. “Muziek is per definitie iets sociaals. Toen ik in de Vaartkapoen begon, in 2016, bestond het uit twee eilanden: de concertzaal enerzijds en het gemeenschapshuis anderzijds. We werken nu aan een eengemaakt huis. We experimenteren met nieuwe concepten. Al jaren bouwt de Vaartkapoen met vrouwen uit moeilijke situaties trajecten uit. Elke vrijdag maakten ze couscous, oude Vlaamse Molenbekenaars kwamen ook eten. Nu doen we hetzelfde met muziek. Voor Baraka Sounds installeren we lage tafels, tapijten en kussens. Een intieme setting, samen eten uit een schotel. Met mediterrane sounds bereiken we verschillende gemeenschappen en generaties … Er zijn veel culturen waar muziek en kunst op een andere manier beleefd worden … Als je westerse formats niet kan loslaten, mag je nog zoveel Marokkaanse bands of Sub-Saharaanse muzikanten programmeren als je wilt, je zult het voor een wit publiek blijven doen. Luister naar de gemeenschap aan wie de muziek toebehoort …”

l l

Gemeenschapscentrum

in de kijker

Maatschappij

VK 2022

Als gemeenschapscentrum heeft de VK uiteraard ook een maatschappelijke rol te vervullen. Dit bewees het deze zomer des te meer. Net zoals alle andere culturele instellingen, moest de VK noodgedwongen de deuren sluiten midden maart, maar het centrum bleef niet bij de pakken zitten. Een gemotiveerd team vrijwilligers maakte niet enkel mondmaskers, maar bereidde ook maaltijden en verdeelde die aan mensen in kansarmoede.

Door renovatiewerken nam de VK in 2019 afscheid van haar vaste stek in de Schoolstraat en Sint-Jozefstraat, op een steenworp van Graaf van Vlaanderen. Dit (tijdelijk) afscheid verliep niet in stilte. Met VK Bouge, een 12 uur durend feest met workshops, documentaires, optredens en lokale cuisine, vierde de VK voor de laatste keer feest met zijn buurtbewoners. De Manchesterstraat, vlak aan het kanaal, vormt de tijdelijke thuishaven van de VK. In deze nieuwe infrastructuur zijn de mogelijkheden beperkter, waardoor een handvol cursussen helaas niet kan plaatsvinden. De Vaartkapoen kijkt met heel veel goesting uit naar de nieuwe VK. Een open huis, een vernieuwd gemeenschapscentrum en concertzaal, met een tuin en een polyvalente ruimte die toegankelijk is voor de hele buurt en vorm krijgt met input van de buurtbewoners.

Ook merkte de VK dat er in Molenbeek veel vragen heersten over Covid-19, daarom besloot Malika Saissi, boegbeeld van de VK, samen met Sander Tas een reeks te maken: (H)allo Corona. Daarin bespreken ze met verschillende experts de gevolgen van Covid-19 voor het het dagelijks leven. Intussen opende de VK terug zijn deuren voor workshops, uitstappen, activiteiten en concerten, uiteraard geheel coronaproof.

Meer info over activiteiten, concerten en workshops vind je op www.vaartkapoen. be. Of je kan je inschrijven voor de nieuwsbrief. Voor vragen kan je mailen naar devaartkapoen@vgc.be. De Vaartkapoen, Manchesterstraat 13-15 (tijdelijk adres), 1080 Sint-Jans-Molenbeek. Geopend maandag tot vrijdag, 9 tot 17 uur. Tel. 02 413 04 10. n Tekst: Hannelore Schurgers Foto’s: Dieter Hoeven

(Rrita Jashari, muziekprogrammator bij de Vaartkapoen, in De Standaard Weekblad van 3 oktober 2020). november - december 2020

BOp magazine

l l l

9


Dagkalender 1

november

2020

Zondag 1 november l Klassiek concert in Bozar

Woensdag 4 november l Lezing Bernini Donderdag 5 november l Praatcafé dementie l Practical English Vrijdag 6 november l Lezing ‘Witloof from Brussels’ l Proeven van Klassiek - Beethoven l Schrijfatelier Ukkel Maandag 9 november l Aquagym l Hablemos español & intermedio l Kruidenworkshop l Qigong l Tai Chi Bang l Tai Chi fit l Tai Chi met waaier l Theaterimprovisatie l Topics & Practice l Turnen 50+ l Zwemmen Dinsdag 10 november l Badminton l Leeslamp in Muntpunt l Parla Italiano 4 l Ritmisch bewegen l Spaans 3 l Speels boksen l Tai Chi l Tai Chi soft en flow l Wandelclub Eksteroog l Weduwen en Weduwnaars l Yoga Donderdag 12 november l Conditiegym l Dance fitness l Lekker actief l Pilates l Practical English l Qigong l Tai Chi l Tentoonstelling Hotel Beethoven l Yoga Vrijdag 13 november l Bootcamp Maandag 16 november l Aquagym l Hablemos español & intermedio l Qigong l Schrijfatelier l

l l

BOp magazine

15

j a n ua r i

2021

l Tai Chi Bang l Tai Chi fit l Tai Chi met waaier l Topics & Practice l Turnen 50+ l Zwemmen

Dinsdag 3 november l Hedendaagse dans l Nordic Walking

10

tot

Dinsdag 17 november l Badminton l Hedendaagse dans l Nordic walking l Parla Italiano 4 l Spaans 3 l Speels boksen l Tai Chi l Tai Chi soft en flow l Yoga Woensdag 18 november l Conditiegym l Poëziecafé l Relaxatie l Senioretics l Turnen 50+ Donderdag 19 november l Conditiegym l Dance fitness l Lekker actief l Pilates l Practical English l Qigong l Tai Chi l Yoga Vrijdag 20 november l Bootcamp l Ne meneut vè Brussel – Big Bazaar Maandag 23 november l Aquagym l Hablemos español & intermedio l Qigong l Tai Chi Bang l Tai Chi fit l Tai Chi met waaier l Topics & Practice l Turnen 50+ l Zwemmen Dinsdag 24 november l Badminton l Parla Italiano 4 l Ritmisch bewegen l Spaans 3 l Speels boksen l Tai Chi l Tai Chi soft en flow l Wandelclub Eksteroog l Yoga Woensdag 25 november l Conditiegym l Jazz binnenstebuiten

november - december 2020

l l l l Relaxatie l Senioretics l Turnen 50+ Donderdag 26 november l Conditiegym l Dance fitness l Lekker actief l Pilates l Practical English l Qigong l Tai Chi l Treinuitstap Gent l Yoga Vrijdag 27 november l Aquarelatelier l Bootcamp Zondag 29 november l Klassiek concert Bozar l Theater Garfunkel, my sister and me Maandag 30 november l Aquagym l Hablemos español & intermedio l Qigong l Tai Chi Bang l Tai Chi fit l Tai Chi met waaier l Topics & Practice l Turnen 50+ l Zwemmen Dinsdag 1 december l Badminton l Hedendaagse dans l Nordic walking l Parla Italiano 4 l Spaans 3 l Speels boksen l Tai Chi l Tai Chi soft en flow l Theater op de Middag l Yoga Woensdag 2 december l Conditiegym l Relaxatie l Senioretics l Turnen 50+ l Voordracht Meertaligheid Donderdag 3 december l Conditiegym l Dance fitness l Lekker actief l Pilates l Practical English l Qigong l Tai Chi l Yoga


l Vrijdag 4 december l Bootcamp l BOp is solidair l Proeven van Klassiek l Schrijfatelier Ukkel Maandag 7 december l Aquagym l Hablemos español & intermedio l Kruidenworkshop l Qigong l Schrijfatelier l Tai Chi Bang l Tai Chi fit l Tai Chi met waaier l Topics & Practice l Turnen 50+ l Zwemmen Dinsdag 8 december l Badminton l Parla Italiano 4 l Ritmisch bewegen l Spaans 3 l Speels boksen l Tai Chi l Tai Chi soft en flow l Wandelclub Eksteroog l Weduwen en Weduwnaars l Yoga Woensdag 9 december l Conditiegym l Jazz binnenstebuiten l Leeslamp Oudergem l Relaxatie l Senioretics l Turnen 50+ Donderdag 10 december l Conditiegym l Dance fitness l Lekker actief l Pilates l Practical English l Qigong l Tai Chi l Tentoonstelling Giacometti l Yoga Vrijdag 11 december l Bootcamp Zaterdag 12 december l Theater Rabot 4-358 Maandag 14 december l Aquagym l Hablemos español & intermedio l Qigong l Tai Chi Bang l Tai Chi fit l Tai Chi met waaier l Topics & Practice

l l

Dagkalender 1

november

tot

15

2021

j a n ua r i

Woensdag 6 januari l Conditiegym l Relaxatie l Senioretics l Turnen 50+

l Turnen 50+ l Zwemmen Dinsdag 15 december l Badminton l Hedendaagse dans l Leeslamp in Muntpunt l Nordic walking l Parla Italiano 4 l Spaans 3 l Speels boksen l Tai Chi l Tai Chi soft en flow l Yoga Woensdag 16 december l Conditiegym l Poëziecafé in Muntpunt l Relaxatie l Senioretics l Turnen 50+ Donderdag 17 december l Conditiegym l Dance fitness l Lekker actief l Pilates l Practical English l Qigong l Tai Chi l Tentoonstelling Be Modern l Yoga Vrijdag 18 december l Aquarelatelier l Bootcamp l Lezing George Grard Dinsdag 22 december l Wandelclub Eksteroog Maandag 28 december l Schrijfatelier Maandag 4 januari l Aquagym l Hablemos español & intermedio l Qigong l Tai Chi Bang l Tai Chi fit l Tai Chi met waaier l Topics & Practice l Turnen 50+ l Zwemmen Dinsdag 5 januari l Badminton l Parla Italiano 4 l Ritmisch bewegen l Spaans 3 l Speels boksen l Tai Chi l Tai Chi soft en flow l Yoga

2020

Donderdag 7 januari l Conditiegym l Dance fitness l Lekker actief l Pilates l Practical English l Qigong l Tai Chi l Yoga Vrijdag 8 januari l Bootcamp Maandag 11 januari l Aquagym l Hablemos español & intermedio l Qigong l Tai Chi Bang l Tai Chi fit l Tai Chi met waaier l Topics & Practice l Turnen 50+ l Zwemmen Dinsdag 12 januari l Badminton l Hedendaagse dans l Parla Italiano 4 l Spaans 3 l Speels boksen l Tai Chi l Tai Chi soft en flow l Theater op de Middag l Wandelclub Eksteroog l Yoga Woensdag 13 januari l Conditiegym l Jazz binnenstebuiten l Relaxatie l Senioretics l Turnen 50+ Donderdag 14 januari l Conditiegym l Dance fitness l Lekker actief l Pilates l Practical English l Qigong l Tai Chi l Yoga Vrijdag 15 januari l Bootcamp

november - december 2020

BOp magazine

l l l

11


BO p - i n f o

l l l

HOE VEILIG DEELNEMEN AAN DE ACTIVITEITEN VAN HET BOp ?

V

anaf september organiseren we ook activiteiten binnenshuis, begeleid door de nodige maatregelen ter bescherming van jullie en onze gezondheid.

l Het basisprincipe is en blijft dat je deelneemt op eigen verantwoordelijkheid. Hierover lees je alles in het charter van het Agentschap Zorg en Gezondheid. l Bij enige twijfel over je gezondheid: blijf thuis en contacteer de huisarts. l Inschrijven is verplicht, behalve voor de sportactiviteiten. l Door die inschrijving hebben we je contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mail. Op die manier beschikken we over een contactlijst, in geval van besmetting. Door deel te nemen ga je hiermee akkoord. l Rekening houdend met de oppervlakte van de ruimtes

in het BOp kunnen we maar een beperkt aantal deelnemers toelaten per activiteit. Vandaar de noodzakelijke inschrijving, waarvoor je telkens een bevestiging ontvangt. l Per activiteit kunnen er bijkomende regels gelden. Die worden meegestuurd met de bevestiging. l Liefst op voorhand betalen of ter plaatse met bankkaart. l Verwittig op voorhand als je na inschrijving toch niet kan komen. Dan kunnen we iemand anders met jouw vrijgekomen plaats plezier doen. l Voor de activiteiten in het BOp draag je altijd een mondmasker, tenzij anders aangegeven. Deze activiteiten duren maximaal een uur tot een uur en een kwartier, zonder pauze. l De bar is niet open, eigen drank meebrengen mag. l Kom niet te vroeg en niet te laat. Probeer na de activiteit het gebouw zo vlug mogelijk te verlaten. l Verder gelden de gekende maatregelen van basishygiëne, afstand houden, mondmasker … en blijven we de instructies van de overheden opvolgen. l Langskomen in het BOp kan enkel op afspraak. l Geniet van onze activiteiten in alle veiligheid, zodat we met zijn allen gezond blijven.

Inschrijven via de website ? Zo eenvoudig ! 1. Surf naar www.bop.brussels. 2. Ga naar activiteiten en klik op de gewenste rubriek: concerten, tentoonstellingen … 3. Bv. Lezingen: je krijgt een overzicht van de verschillende lezingen die we organiseren (afb. 1).

1.

4. Klik op het gewenste lezing: bv. Lezing Meertaligheid op 2 december. Nu krijg je een omschrijving en alle praktische informatie te zien. 5. Klik op de groene knop inschrijven (afb. 2). 6. Vul minstens je naam, voornaam en e-mail in. Geef het juiste aantal personen tegen het correcte tarief in en vink het vakje ‘ik ben geen robot’ aan. Soms krijg je dan enkele foto’s te zien, waarbij je gevraagd wordt alle etalages of verkeersborden of andere items aan te vinken. Dit is een test die bewijst dat je geen (spam)robot bent. Als je dit goed doorlopen hebt, kan je daaronder op de knop inschrijven klikken (afb. 3). 7. Nu krijg je op je scherm alle details van je inschrijving te zien. In je mailbox ontvang je een inschrijvingsbevestiging: als je die niet ontvangen hebt, dan ben je NIET ingeschreven! Neem dan zeker contact op met het onthaal. 8. Er is een extra voordeel om in te schrijven via onze website. Twee dagen voor aanvang van de activiteit waarvoor je ingeschreven bent, ontvang je een herinneringsmail. Handig om je afspraak niet te vergeten! 9. Inschrijven kan ook door te klikken op een gewenste dag in de maandagenda of door te klikken op een ‘activiteit in de kijker’. Daarna verloopt het zoals hierboven beschreven.

12

l

l l BOp magazine

november - december 2020

2.

3.


l

l l

Kalender 1

CURSUS Aquarelatelier In deze cursus leer je de nodige vaardigheden van aquarel-leren aan. Zowel beginners als gevorderden zijn welkom. Het betreft de lessenreeks van het najaar, met 4 bijeenkomsten. Je kan niet per keer inschrijven. Begeleiding: Lucienne Nijsters. Datums: 27 november en 18 december. Telkens op vrijdagvoormiddag om 10 uur: demonstratie, gevolgd door bespreking van de werken die de deelnemers thuis gemaakt hebben. Prijs reeks van 4 lessen: 60 euro, met BOp-kaart 44 euro. Volzet. Met wachtlijst. Code: 43050. Interesse voor het atelier in 2021? Neem contact op met het onthaal. Fotoclub metaforo De fotoclub van het BOp, geleid door Leo Jo Estercam, is geschikt voor zowel beginners als gevorderden. De deelnemers maken tijdens de workshops beelden en brengen volgens het vooropgestelde thema hun foto’s daarna mee (op een stick). Deze bespreken we in groep, zowel op technisch als op artistiek vlak. We leren ook werken en verwerken met DxO Photolab. Telkens op donderdag om 14 uur in het BOp. Na het uur theorie trekken we naar buiten om foto’s te nemen. Deelname per workshop: 4 euro, met BOp-kaart 2 euro, Paspartoekansentarief 2 euro, mits omruiling van 15 Paspartoepunten gratis. Volgende bijeenkomsten op 12 en19 november, 3 en 10 december. Vraag de gratis detailfolder aan. Code 43051. Filmclub metaforo Net als de fotoclub wordt de filmclub van het BOp geleid door Leo Jo Estercam. We leren een film maken met beelden van je mobiele telefoon, film- of fototoestel. Daarbij gaat de aandacht naar compositie, belichting, klank, muziek en duurtijd van de clips. Dit alles in het kader van een scenario, zodat het eindproduct toegankelijk is voor iedereen. We gebruiken de programma’s DaVinci Resolve en Photolab. Telkens op donderdag om 14 uur. Deelname per workshop: 4 euro, met BOp-kaart 2 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro, mits omruiling van 15 Paspartoepunten gratis. Volgende bijeenkomsten op 26 november en 17 december. Vraag de detailfolder. Code: 42202. Jazz binnenstebuiten Jazz is een fascinerende muziekvorm van de zwarte mensen uit de Verenigde Staten, ontstaan eind 19de eeuw en wereldwijd bekend vanaf de jaren dertig van de 20ste eeuw. Voordrachtgever is professor Piet van de Craen, lid van de Antwerpse jazzclub. Om 14 uur in het BOp. Inclusief een syllabus. Er is een detailfolder beschikbaar. Bijdrage per voordracht: 6 euro, met BOp-kaart 5 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro, mits omruiling van 15 Paspartoepunten gratis. Code 41725. l Woensdag 25 november: Blues en Tin Pan Alley. Een belangrijke tak aan de boom van de zwarte muziek vormt de blues. Er bestaan geen jazzmusici die niet de blues kunnen

november

2020

tot

1

j a n ua r i

2021

spelen, is een gekende boutade. Ellington beschouwde de blues als het begin en het einde van jazzmuziek en Armstrong begon zijn carrière met het spelen van de blues in huizen van plezier in New Orleans. Tegelijkertijd ontwikkelde zich in New York een cultuur van songs in de Tin Pan Alley wijk met namen als George Gershwin, Fats Waller, Andy Razaf, Irving Berlin, Cole Porter en anderen. Op het platteland ontstonden de zogenaamde rurale blues met Robert Johnson als typevoorbeeld. Later verhuisde de blues naar Chicago waar ze vandaag erkend is als cultureel erfgoed en waaraan namen als Muddy Waters, Little Walter, Sonny Boy Williamson, Buddy Guy en Junior Wells zijn verbonden. Kortom, er ontstond een rijkdom aan muzikale expressie waarop de westerse populaire muziek tot op vandaag steunt. l Woensdag 9 december: Jazz en Broadway shows. Broadway is een mythische naam voor al wat met shows, dans en theater te maken heeft. Broadway shows hebben altijd een grote invloed op jazzmuziek gehad omdat een groot aantal nummers deel uitmaakt van het repertoire van jazzmusici. Klassiekers als I Can’t Give You Anything But Love, Am I Blue, Love For Sale, Old Man River, I Got Rhythm, All the Things You Are, Smoke Gets in Your Eyes … zijn allemaal afkomstig uit Broadway shows. Vanaf de jaren 1970 worden ook shows opgevoerd die jazzmuziek zelf als onderwerp hebben, zoals bijvoorbeeld Bubbling Brown Sugar (1976), Ain’t Misbehavin’ (1978), Eubie! (1979), Sophisticated Ladies (1981), Black ‘n’ Blue (1988), Jelly’s Last Jam (1992) en recent Shuffle Along Or the Making of the Musical Sensation of 1921 and All That Followed (2016). Het is deze rijke traditie die hier in klank en beeld wordt uitvergroot.

l Woensdag 13 januari: Thomas ‘Fats’ Waller. In het kader van de nieuwe reeks ‘Groten uit de jazzmuziek’ starten we in 2021 met pianist, organist, zanger en componist Thomas ‘Fats’ Waller. Als leerling van James ‘P’ Johnson maakte hij zijn eerste opnamen op 18-jarige leeftijd. Nog geen dertig jaar oud componeerde hij, vaak samen met Andy Razaf, klassiekers als Ain’t Misbehavin’, Honeysuckle Rose, Handful of Keys en Squeeze Me. Later leidt hij een uiterst succesvolle groep Fats Waller and his Rhythm. ‘Fats’ is een ‘bon vivant’, een levensgenieter en ook een steengoede muzikant die zowel op het orgel als op de piano heel wat discipelen vormt. Hij overlijdt nog geen 40 jaar oud tijdens een treinreis van Hollywood naar New York tot verbijstering van de muziekwereld. In 1978 gaat op Broadway de musical Ain’t Misbehavin’ in première. Die wordt gedurende meer dan 30 jaar (!) uitgevoerd. Fats’ muziek is vleesgeworden levenskunst. LEESLAMP In Muntpunt Maandelijks komen we bijeen om samen een boek te

november - december 2020

BOp magazine

l l l

13


Kalender 1

november

2020

tot

1

j a n ua r i

2021

bespreken. In een ongedwongen sfeer kan je met je medelezers van gedachten wisselen over het betreffende boek. Leeslamp is een leesclub voor iedereen die overdag tijd heeft. Je hoeft niet de hele reeks bij te wonen. Ken je iemand die geïnteresseerd is om mee te praten over een van de boeken? Breng haar of hem gerust mee. Probeer bij voorkeur het boek te ontlenen bij je plaatselijke bibliotheek. Zo niet, kan je nog steeds terecht in Muntpunt. In samenwerking met Muntpunt. Op dinsdag van 14 tot 15.30 uur, eenmaal per maand. Volgende bijeenkomsten op 10 november en 15 december. Op 10 november bespreken we ‘De pelikaan: een komedie’ van Martin Michael Driessen en op 15 december ‘Het einde van de eenzaamheid’ van Benedict Wells. Plaats: Muntpunt, 5de verdieping. De boeken van Leeslamp vind je online, met cover en korte inhoud op www.muntpunt.be/bezoeken/agenda/ leeslamp. Gratis deelname. Info: Bart Braeckevelt, tel. 02 210 04 75, bart.braeckevelt@bop.brussels. In Oudergem en Watermaal-Bosvoorde Samen met de bibliotheken van Watermaal-Bosvoorde (W-B) en Oudergem (O) hebben we een tweede leesclub opgericht. Het opzet is hetzelfde als Leeslamp in Muntpunt (zie hierboven). Op de bijeenkomst van 9 december bespreken we het boek ‘Eva slaapt’ van Francesca Melandri.

De tweede woensdag van de maand, om de twee maanden. Afwisselend in de bibliotheek van Oudergem (O) en die van Watermaal-Bosvoorde (W-B). Telkens van 10 tot 12 uur. Volgende bijeenkomst op 9 december (O). Gratis deelname. Info: Bart Braeckevelt, tel. 02 210 04 75, bart.braeckevelt@bop. brussels. POËZIECAFÉ In samenwerking met De Markten en Muntpunt organiseert het BOp ook dit najaar een reeks poëzienamiddagen. Voordrachtgever is Ivo van Strijtem: dichter, vertaler, essayist, bloemlezer en leraar literaire creatie. “Poëzie moet uit haar boeken treden” beweert hij en die stelling maakt hij keer op keer waar. Het poëziecafé is net als Moeder Aarde: alles draait rond, alles keert terug. Of is het een mallemolen waarop de poëzieminnaars in het gezelschap van hun geliefde dichters graag een rondje meedraaien? ‘Verzen’, ‘versus’: alles keert terug. Zo ontmoeten we dit jaar opnieuw grote tenoren van de poëziegeschiedenis. Zoals altijd schenken wij ruime aandacht aan de Nederlandstalige poëzie. En telkens brengen we een (heel) oud en een (splinter)nieuw gedicht. Benieuwd of ze de confrontatie met elkaar aankunnen. Met de steun van Literatuur Vlaanderen. Aanvang stipt om 14 uur, einde om 15.15 uur. Opgelet! Twee verschillende locaties. Per voordracht betaal je 5 euro, met BOp-kaart 4 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro,

14

l

l l

BOp magazine

november - december 2020

l l l

mits omruiling van 15 Paspartoepunten gratis. Er wordt geen koffiepauze voorzien. Code: 44050. l Woensdag 18 november: Lonely as a cloud … maar dan allen tezamen! We graaien onbeschaamd in de grote grabbelton van de Engelstalige poëzie. Enkele van mijn lievelingsgedichten krijgen het podium. Zo luisteren we wis en zeker naar William Wordsworth, maar evenzeer naar Philip Larkin, Robert Frost, Carol Ann Duffy, Wendy Cope, of Brian Patten. Cees Buddingh, anglofiel in hart en nieren, mag zeker niet ontbreken. In de Spiegelzaal van De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel. l Woensdag 16 december: Iedereen dichter! is een speciale editie van ons Poëziecafé. Ivo van Strijtem gooit alle vensters en deuren open. Poëzie wordt immers onterecht als wereldvreemd, moeilijk en bovenal totaal nutteloos ervaren. Poëzie kan ons echter van de onverschilligheid redden. Aan de hand van gedichten uit eigen werk of door hem vertaalde gedichten toont de auteur ons hoe de schoonheid van poëzie een groeimiddel is dat de mens boven zichzelf laat uitstijgen. Een niet te missen slot van deze jaargang! In het Literair Salon van Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel. PROEVEN VAN KLASSIEKE MUZIEK Ook dit najaar organiseert het BOp in samenwerking met De Markten en het Koninklijk Conservatorium Brussel (KMC) voordrachten rond klassieke muziek, gevolgd door een concert. Voordrachtgever is Dirk Baeten, leraar muziekgeschiedenis en specialist van westerse klassieke muziek. Na de voordracht volgt een optreden van studenten van het Koninklijk Conservatorium. In De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel. Onthaal vanaf 9 uur, voordracht van 9.30 tot 10.45 uur, concert om 11 uur. Deelname: 11 euro, met BOp-kaart 9 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Code 41715. l Vrijdag 6 november: Ludwig van Beethoven (1770-1827). Beethoven, 250 jaar geleden geboren in Bonn, zal in Wenen uitgroeien tot een van de grootste componisten van zijn tijd en tegelijkertijd ook een van de eerste vrije componisten. Vooral met zijn piano-kamermuziek en zijn negen symfonieën verlegt hij muzikale grenzen naar de romantiek en zelfs latere strekkingen. Hij kan dus beschouwd worden als degene die de mogelijkheden samengevat heeft, waaruit latere generaties voortdurend geput hebben. Aansluitend kan je genieten van het pianotrio opus 1 nr. 1, uitgevoerd door Memento trio, studenten van het KMC Brussel. l Vrijdag 4 december: De geschiedenis van het strijkkwartet. De wortels van het strijkkwartet liggen voornamelijk in de Klassieke periode, alhoewel in de vroegere Barokperiode al voorbeelden te vinden zijn van 4-stemmige stukken. Het echte strijkkwartet vinden we pas bij Haydn en Mozart.


l

l l

Kalender 1

Beethoven trekt deze lijn door met zijn 16 strijkkwartetten waarvan de laatste 5 beschouwd worden als een mijlpaal in de geschiedenis van het strijkkwartet. Schubert, Brahms en vele anderen beoefenden dit genre, maar pas in de 20ste eeuw vinden Bartok, Sjostakowitsj en Weinberg een antwoord op de introspectieve kracht van Beethovens laatste kwartetten. Na deze lezing luisteren we naar het Aleydis kwartet van het KMC Brussel met het strijkkwartet KV 575 van Mozart en de Quartettsatz van Schubert. SCHRIJFATELIER In het BOp

Er wordt veel geschreven en er zijn veel schrijfcursussen. Dit atelier onderscheidt zich door een platform aan te bieden, waar men zich kan uiten en zich op zijn gemak kan voelen. Het heeft niet de structuur van een cursus en er is geen druk. Het atelier wil je stimuleren om te schrijven en daarmee naar buiten te komen, in een veilige en gemoedelijke omgeving. Je kan er ervaren hoe anderen zich uitdrukken en zo van elkaar leren. Begeleider: Frans Vervliet. Telkens op maandag om 14 uur, zowat om de drie weken in de lokalen van het BOp. Volgende bijeenkomsten op 16 november, 7 en 28 december. Deze bijeenkomsten hebben plaats in de Begijnhofkerk, om de hoek bij het BOp. Let wel, gezien de coronatijd zijn deze datums onder het grootste voorbehoud! Gratis deelname. Informatie en inschrijven: Bart Braeckevelt, tel. 02 210 04 75, bart.braeckevelt@bop.brussels. In de bibliotheek van Ukkel Samen met de bibliotheek van Ukkel hebben we een schrijfatelier opgericht. De filosofie is dezelfde als van het hierboven beschreven schrijfatelier. Begeleider: Frans Vervliet. Telkens op vrijdag van 13 tot 15 uur, eenmaal per maand. Volgende bijeenkomsten op 6 november en 4 december. Plaats: Bibliotheek Ukkel, De Broyerstraat 27, 1180 Brussel. Gratis deelname. Informatie en inschrijven: Bart Braeckevelt, tel. 02 210 04 75, bart.braeckevelt@bop.brussels. TAALLEERGANGEN l Topics & Practice (conversatie Engels). Lerares: Veronique Steens. Elke maandag van 9.30 tot 10.30 uur of van 11 tot 12 uur. Code: 43001. l Practical English (conversatie Engels). Lerares: Fiona Shotter. Elke donderdag van 10 tot 11 uur of van 11.30 tot 12.30 uur. Code: 43010. l Hablemos español (conversatie Spaans-gevorderden). Lerares: Blanca Prieto. Elke maandag van 10 tot 11 uur of van 11.30 tot 12.30 uur. Code: 43020. l Hablemos español intermedio (conversatie Spaans). Lerares: Blanca Prieto. Elke maandag van 14 tot 15.15 uur. Code: 43019. l Spaans 3. Lerares: Blanca Prieto. Elke dinsdag van 11 tot 12.15 uur. Code 43021. l Parla Italiano 4. Lerares: Deborah Bandini. Elke dinsdag van 14 tot 15.15 uur. Code: 43013.

november

2020

tot

1

j a n ua r i

2021

Prijs per module (15 lessen) 77 euro, met BOp-kaart 57 euro. Cursusgeld voorjaar blijft geldig voor de module van het najaar. Geen les tijdens de schoolvakanties. Info: Rony Verhasselt, tel. 02 210 04 62, rony.verhasselt@bop.brussels. Mondmasker verplicht. Te grote klassen worden gesplitst in twee tijdsblokken van een uur.

CULTUUR LEZINGEN l Woensdag 4 november: Giovanni Lorenzo Bernini (15891680), een van de beroemdste kunstenaars van de zeventiende eeuw, beïnvloedde de beeldende kunst diepgaand. Hij was de grootste westerse beeldhouwer van zijn tijd, maar hij liet ook schitterende architectuur, virtuoze tekeningen en schilderijen na. De veelzijdige kunstenaar beschouwde zichzelf in de eerste plaats als beeldhouwer. Dit heeft hij gemeen met de kunstenaar die hem het meest inspireerde: Michelangelo. Voordracht door Dany Debersaques. Afspraak om 14 uur in het BOp. Deelname: 5 euro, met BOpkaart 4 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Code: 41228.

l Vrijdag 6 november: Witloof from Brussels of hoe de Vlaams-Brusselse kunstenaars trendsetters werden in de jaren ’80 in Brussel en ver daarbuiten. Toen Gust De Coster nog Gus Tafari heette. Toen FM Bruxel de ether en de Melkweg nog domineerde. Toen de AB en Plan K nog het koningskoppel van de Brusselse nachten vormden. Deze muzikale conference tracht dit illustreren aan de hand van Brusselse groepen zoals Allez Allez, TC Matic, Arbeid Adelt en Lavvi Ebbel dat deze groepen niet enkel muziek maakten. Arno Hintjens, Marcel Vanthilt en Raymond van het Groenewoud waren betrokken bij vrije zenders, mode, films en andere culturele projecten. Deze projecten bepaalden de sfeer in de wijk rond de Beurs en zorgden ervoor dat Brussel weer als een bruisende stad bekend werd in binnen- en buitenland, waar we vandaag nog steeds de vruchten van plukken. Voordracht door Paul Grard. Afspraak om 14 uur in het BOp. Deelname: 5 euro, met BOpkaart 4 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Code: 41229. l Vrijdag 18 december: Een nieuw geluid over de innerlijke stilte: beeldhouwer George Grard. Recht tegenover de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal staat een beeldhouwwerk dat een onderdeel vormt van de site van de Nationale Bank, gebouwd in de jaren ’50. In tegenstelling tot het beeld aan de andere kant van het gebouw is het beeld gekleed: waarom? Omdat de beeldhouwer elke polemiek met de bisschop wenste te vermijden na een eerdere ervaring in Doornik. Hij bedacht dus een gekleed exemplaar in de

november - december 2020

BOp magazine

l l l

15


Kalender 1

november

2020

tot

1

j a n ua r i

2021

plaats van een naakt. Wist u dat naar aanleiding van het gekende beeld ‘Dikke Mathille’ (in Oostende) een andere ‘Dikke Mathille’ werd vervaardigd? Al deze en andere verhalen worden verteld door de kleinzoon van de kunstenaar. De presentatie gaat ook over de evolutie van de stijl van de kunstenaar. Deze evolutie was ook het gevolg van de invloed van zijn zoon die ook beeldhouwer was en een leerling van Ossip Zadkine in Parijs. Een ander verhaal dus over een bekende kunstenaar en zijn zoon die in de schaduw bleef. Of het verhaal van een groot beeldhouwer met een groot ego en zijn zoon die geen beeldhouwer mocht zijn. Afspraak om 14 uur in het BOp. Deelname: 5 euro, met BOpkaart 4 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Code: 41231. Driedelige lezing over meertaligheid Meertaligheid is ‘in’. Sven Gatz, de minister verantwoordelijk voor meertaligheid in Brussel – overigens de enige minister hiervoor bevoegd in heel Europa! – heeft onlangs drietaligheid als norm vooropgesteld bij achttienjarige schoolverlaters. Meertaligheid is in Brussel en in België geen onbekend gegeven, dat is het minste wat je erover kan zeggen. Maar kan een menselijk brein dit wel aan en hoe moeten we daaraan beginnen? Gelukkig biedt de wetenschap een oplossing. Gedurende drie spannende lezingen wordt alles haarfijn uit te doeken gedaan. Alle lezingen worden rijkelijk geïllustreerd met talrijke filmpjes en documentatiemateriaal. Achtergrondkennis is absoluut niet nodig. Elke lezing kan apart worden gevolgd. Je bent dus niet verplicht om voor de drie voordrachten in te schrijven. Lesgever Piet Van de Craen is coauteur van het boek ‘Klaar voor CLIL (Content and Language Integrated Learning, red). Het CLIL-handboek voor Vlaanderen en Nederland’ (Acco, 2017) en zijn talrijke artikelen over meertaligheid maken van hem een expert ter zake. Hij heeft de lezingen speciaal voor het BOp samengesteld en die gaan in op alle aspecten die meertaligheid kenmerken. Van bijzonder belang zijn de verwijzingen naar neurowetenschappelijk onderzoek, het geheugen en leerprocessen die zowel jong als oud aanbelangen. Lees het interview met Piet Van de Craen op pagina 5. l Woensdag 2 december (deel 3): Meertaligheid, onderwijs en levenslang leren. Is er een verband tussen meertalig onderwijs en levenslang leren? Meertalig onderwijs bestaat al heel lang maar weinigen - ook onderwijsmensen - zijn er zich van bewust. Totaal vergeten is dat al in 1892 Charles Buls, oud-burgemeester van Brussel, een vorm van meertalig onderwijs organiseerde die de kiem van het modern Europees meertalig onderwijs in zich droeg. Onder impuls van de Europese Unie wordt sinds 1998 in België driftig meertalig onderwijs ingericht. Meer dan 300 scholen in Wallonië en Brussel en meer dan 140 scholen in Vlaanderen nemen eraan deel. Wat zijn de resultaten van wetenschappelijk onderzoek hiervan en in welke mate verandert de toekomst van Brussel en België hierdoor als we beseffen dat dit feno-

16

l

l l

BOp magazine

november - december 2020

l l l

meen een ware onderwijsrevolutie teweegbrengt? Zonder overdrijven kan je stellen dat meertalig onderwijs beter onderwijs is en levenslang leren promoot en versterkt. Aanvang om 14 uur in het BOp. Bijdrage lezing: 4 euro, met BOp-kaart 3 euro, Paspartoekansentarief 2 euro, mits 15 omruilpunten Paspartoe gratis. Inschrijven op voorhand is verplicht. Code 43056. Op bezoek bij deBuren deBuren wil de culturele en maatschappelijke samenwerking bevorderen tussen Vlaanderen, Nederlandstalig Brussel en Nederland. Hun aanbod is zeer uitgebreid en staat borg voor kwaliteit. Het BOp wil ook zijn publiek de kans geven hieraan deel te nemen. Wij kiezen jaarlijks uit het aanbod een aantal activiteiten uit. De vier activiteiten die we hier aankondigen kan je helaas alleen van thuis uit mee maken maar zijn wel live (via zoom) én coronaproof. Je kan op de dag zelf rechtstreeks vragen stellen en deelnemen aan het debat. Je hoeft dus enkel een computer of laptop te hebben. Na inschrijving ontvang je alle informatie om deel te nemen aan de zoomsessie. Inschrijven doe je rechtstreeks bij hen en niet via het BOp. Telkens van 12.30 tot 13.30 uur bij deBuren, Leopoldstraat 6, 1000 Brussel. Deelname: 3 euro. Inschrijven via www.deburen. eu. Meer hulp of informatie bij het inschrijven en over de zoomsessies: Joke Daniëls, tel. 0475 61 76 96, joke@deburen.eu. l Vrijdag 4 december: Broodje Kennis – Darwin in de stad: evolutie in de urban jungle. Op welke verrassende manier dieren en planten evolueren in een steeds meer verstedelijkte omgeving, laat evolutiebioloog Menno Schilthuizen zien in zijn lezing. Een tip voor deze Corona-tijd: de radioboeken van deBuren. Download gratis meer dan 1000 luisterverhalen! Beluister gratis radioboeken, luisterverhalen van ongeveer 30 minuten, speciaal voor deBuren geschreven en ingelezen door Vlaamse en Nederlandse auteurs. Nieuwsgierig?: deburen.eu/ radioboeken. MUZIEK l Zondag 29 november: Hartmut Haenchen & Bruckner, antipoden in de absolute muziek - Belgian National Orchestra. Hartmut Haenchen, leiding – Gil Shaham, viol. Programma: Concerto voor viool en orkest, op.77 Johannes Brahms & Symfonie nr.3 Anton Bruckner. Brahms en Bruckner waren ongeveer even oud, woonden alle twee in Wenen en concentreerden zich beiden op het schrijven van absolute muziek. Onbedoeld werden ze elkaars tegenstaanders: Bruckner die als Nieuw-Duitse Wagneriaan doordrong in het door de traditionalisten geclaimde genre van de sym-


l

l l

Kalender 1

fonie en Brahms die door zijn aanhangers werd vereerd als de enige legitieme opvolger van Beethoven. Dit concert verenigt het onverenigbare en plaatst Brahms vioolconcerto naast Bruckners Derde Symfonie. Afspraak om 14.30 uur in Bozar, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. Een vrijwilliger van het BOp staat met de tickets (1ste balkon, 3de categorie) aan de onthaalstand voor de ticketcontrole. Prijs: 16 euro, met BOp-kaart 15 euro, Paspartoekansentarief 2 euro. Mondmasker verplicht. Code: 41712. OP STAP Met de trein l Donderdag 26 november: Danser brut in het Museum Dr.Guislain in Gent. Deze tentoonstelling biedt een atypische kijk op dans, lichaam en beweging. Alle vormen worden onder de loep genomen: van draaimolen tot dansepidemie, van trance tot hysterie, van het gesticht tot het podium. Via een intrigerende mix van outsiderkunst, moderne en hedendaagse kunst, medische archiefdocumenten, filmfragmenten … onderzoekt ‘Danser Brut’ verschillende expressievormen van het lichaam, het gezicht en de handen als een vertaling van hoe men in de wereld staat. Museum Dr.Guislain is een cultureel ijkpunt met betrekking tot de geschiedenis van en actuele discussies over psychiatrie en geestelijke gezondheid, zorg, kunst en waanzin. Ook het gebouw is architecturaal zeer waardevol. ‘Danser Brut’ is een dubbeltentoonstelling in Gent en Brussel met dezelfde thema’s, maar in het Museum Dr.Guislain ligt de nadruk op de outsiderskunst, terwijl Bozar in Brussel eerder focust op hedendaagse kunst. In samenwerking met Bozar, naar een origineel concept van het LMA, Lille Métropole Musée d’art modern, d’art contemporain et d’art brut. Afspraak om 8.45 uur in de lokettenhal van het Centraal Station Brussel. Prijs: 16 euro, met BOp-kaart 15 euro, Paspartoekansentarief 2 euro, voor toegang en gids, exclusief treinticket. Code: 41622. l Donderdag 10 december: Alberto Giacometti, l’Humanité absolue in Cité Miroir. Hoe maak je een hoofd? Hoe geef je een lichaam, een gestalte weer? Dat is wat Giacometti inspireert tijdens zijn 30-jarige carrière. Hij plaatst de mens centraal in zijn onderzoek, en werkt onvermoeibaar aan de menselijke figuur, vooral aan de staande vrouw en het hoofd. De selectie die zowat dertig jaar beslaat, geeft een analyse van het naoorlogse werk van de kunstenaar, geplaatst in een historische context die werd gekenmerkt door het existentialisme van Jean-Paul Sartre. Giacometti ontmoette hem in 1941 en bleef hem na de oorlog regelmatig opzoeken: een ontmoeting tussen twee mannen die op absolute wijze aan de vrijheid zijn gehecht. Ook de locatie van deze expo is bijzonder, met name in La Cité Miror, de voormalige baden en thermen van La Sauvenière in Luik. Meer hierover op pagina 25. Afspraak om 8.45 uur in de lokettenhal van het Centraal Station Brussel. Prijs: 19 euro, met BOp-kaart 17,50 euro voor toegang en gids, exclusief treinticket. Rondleiding in het Frans. Code: 41623.

november

2020

tot

1

j a n ua r i

2021

TENTOONSTELLINGEN & MUSEA l Donderdag 12 november: Hotel Beethoven. 250 jaar na zijn geboorte is Ludwig van Beethoven meer dan ooit een icoon. Te midden van alle vieringen ter gelegenheid van zijn ‘verjaardag’ opent Bozar de deuren van Hotel Beethoven. Deze tentoonstelling over de componist, zijn muziek en ideeën belicht hoe Beethoven ook vandaag nog relevant voor ons blijft. Van populaire cultuur tot conceptuele kunst, van 1770 tot 2020, met manuscripten en instrumenten naast werk van kunstenaars als Antoine Bourdelle, Andy Warhol, Katie Paterson en John Baldessari … Hotel Beethoven neemt je mee op een muzikale reis doorheen de tijd en plaatst je op een kruispunt van verschillende tijdperken en standpunten. Afspraak om 14 uur in Bozar, Ravensteinstraat 23 te 1000 Brussel. Prijs: 16 euro, met BOp-kaart 15 euro, Paspartoekansentarief 2 euro, voor toegang en gids. Mondmasker verplicht. Code: 41363. l Donderdag 17 december: Be Modern, van Klee tot Tuymans. Met de tentoonstelling ‘Be Modern’ zetten de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel de collectie moderne en hedendaagse kunst uit binnen- en buitenland in de kijker. Een selectie van een 150-tal schilderijen, sculpturen, werken op papier, installaties en bewegende beelden schetsen het wervelend avontuur van de moderne beeldende kunst. Afspraak om 14 uur in de grote inkomhal van de Koninklijke Musea, Regentschapsstraat 3 te 1000 Brussel. Prijs: 16 euro, met BOp-kaart 15 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro, voor toegang en gids. Mondmasker verplicht. Code: 41364. TENTOONSTELLINGEN IN HET BOp Het BOp en FedOS willen samen de creativiteit van 50-plussers ondersteunen. Zo kunnen zij gratis de ruimtes van het BOp gebruiken om tentoon te stellen. Tot 6 november loopt de tentoonstelling ‘Forgotten Senses’: ouderen met dementie ontpoppen zich tot kunstenaars. Van 12 tot 30 november organiseert FedOS de ontdekkingstocht Oasis: kunstenaars en creatievelingen van Hobo, Talent-inBeweging en De Rode Antraciet stellen tentoon op diverse plekken, waaronder het BOp. Van 18 december tot 22 januari komt de verscheidenheid van Brussel aan bod, aan de hand van de fototentoonstelling ‘Brussel in Beeld’. Lees er meer over op pagina 2. Op werkdagen tijdens de kantooruren in het BOp. THEATER EN DANS l Zondag 29 november: Garfunkel, my sister and me. Een entertainende voorstelling over het laatste concert van Simon en Garfunkel waarbij de artiesten elkaar niet meer konden uitstaan. Over rivaliteit in al zijn vormen. Over live versus tape, vrouw versus man, zwart versus wit, Europa versus Amerika. Om 15 uur in het Kaaitheater, Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel. Prijs: 10 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Reserveren voor 20 november. Code: 41915.

november - december 2020

BOp magazine

l l l

17


Kalender 1

november

2020

tot

1

j a n ua r i

2021

l Zaterdag 12 december: Simon Allemeersch – Rabot 4-358. Twee jaar lang vestigde kunstenaar-theatermaker Simon Allemeersch zijn atelier in de Gentse Rabotwijk, in de sociale woontorens die beetje bij beetje leeglopen omdat ze worden afgebroken. Langzaam, in onderhandeling met de bewoners en samen met andere makers, stichtte hij er ‘een geheugen van de blokken’. De praktijkervaringen en documentatie van het Rabotatelier zijn nu verwerkt tot een documentaire voorstelling, een boek en twee expo’s onder de gezamenlijke noemer Rabot 4-358. De voorstelling RABOT 4-358 is een documentaire voorstelling. Deze voorstelling is tegelijkertijd een reconstructie van het verhaal van de gebouwen én van het atelier dat er bestond – in samenwerking met de bewoners. Het is een zoektocht naar antwoorden op heel eenvoudige vragen. Hoe komt het dat de eerste bewoners als ‘dikkenekken’ werden bekeken? Hoe is dat zo snel kunnen veranderen? Waarom was de enige gemeenschappelijke ruimte in de torens een mortuarium? Wie heeft de vorm van deze gebouwen bedacht? Zo ontstaat een verhaal van binnenuit over wonen, economie, armoede en persoonlijke ficties. Op het snijpunt van architectuur, stadsontwikkeling, geschiedenis en vormgeving. Info: http://simonallemeersch.wordpress.com. Op donderdag 10 en vrijdag 11 december speelt in het Kaaitheater Rabot 2, het vervolgstuk. Om 15 uur in de Kaaistudio’s, Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 81, 1000 Brussel. Prijs: 10 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Reserveren voor 4 december. Code: 41916. Theater op de Middag l Dinsdag 1 december: Een Jihad van Liefde. Mohamed El Bachiri verloor zijn vrouw tijdens de aanslagen op 22 maart 2016 in de Brusselse metro, waar hij zelf als chauffeur werkte. Als eerbetoon aan zijn vrouw, schreef hij het boek ‘Een Jihad van Liefde’. Daarin buigt hij het leed dat hem is aangedaan op moedige en veerkrachtige wijze om in een boodschap van liefde en medemenselijkheid. Hij praat over zijn jeugd in Molenbeek, de liefde voor zijn vrouw en zijn leven na de aanslagen. David Van Reybrouck tekende het verhaal van Mohamed op. Hans Van Cauwenberghe vormde het bekroonde boek om tot een aangrijpend theaterstuk.

l l l

krijgen we grip op ons leven en de mensen rondom ons? ‘Lubricant for Life’ biedt een concreet stappenplan om je eigen unieke methode van leven te creëren. Het gaat om het vinden van jouw ‘lubricant’, jouw glijmiddel om het dagelijks bestaan te smeren. Een ontwapende revue vol tips voor een gelukkig leven! Afspraak telkens om 12.15 uur in Bozar, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. Voorstelling om 12.40 uur in Zaal M. Prijs: 8 euro, met BOp-kaart 6 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Mondmasker verplicht. Code ‘Jihad van Liefde’: 41912. Code ‘Lubricant for Life’: 41901. Ne Menuet vè Brussel Het BOp en be.brusseleir organiseren samen activiteiten in het Brussels onder de naam ‘Ne meneut vè Brussel’. De ‘Brusselse Zwans’ is steeds aanwezig. l Vrijdag 20 november: Big Bazaar - Zu zot als een vuidui. Dit ‘toniel’ in ’t Brussels brengt het verhaal van twee broers die gelaten achterblijven wanneer ze plots ontdekken dat ze zonder werk zitten. Kwiek als ze zijn blijven ze niet bij de pakken zitten en gaan ze direct op zoek naar ander werk. Zo proberen ze stadsdichter te worden of goochelaar, bokser of kapper om toch maar niet zonder geld te raken. Zo niet verliezen ze hun woning en toekomst. Is hun ontslag nakend of is het een misverstand? Big Bazaar is een hilarische komedie waarbij het visuele en de interactie met het publiek een grote rol spelen. Iedereen geniet van de fratsen van de beide acteurs, Elie De Vuyst en Charley Pasteleurs. De voorstelling wordt in het Brussels dialect gespeeld. Samengevat: Quick & Flupke gepensioneerd en een uur lang hartelijk lachen. Gelet op het beperkt aantal plaatsen en het beperkt aantal deelnemers zijn er twee voorstellingen voorzien (telkens van 75 minuten).

Een voorstelling om 14 uur én om 16 uur in het BOp. Prijs: 8 euro, met BOp kaart 6 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Code 43054.

SPORT l Dinsdag 12 januari: Lubricant for life. Woodman is het kersverse geesteskind van Evelien Bosmans, Joke Emmers, Thomas Janssens en Matthias Meersman. In 2020 trekken ze op onderzoek naar wat houvast biedt. Ze bekijken de menselijke soort. Hoe geeft die zich een houding? En hoe

18

l

l l

BOp magazine

november - december 2020

l Nordic Walking. Wandeltochten van circa 8 km. Aanvang om 10 uur en einde tussen 12 en 12.30 uur. Tweewekelijks op dinsdag. Vraag de uitgebreide folder aan bij FedOS, 02 218 27 19. 3 november: Zeven sterrenwandeling. Info: 02 767 36 25. 17 november: Middenhutwandeling. Info: 02 672 48 22. 1 december: Hoppewandeling. Info: 02 569 38 49. 15


l

l l

Kalender 1

december: Zoet Waterwandeling. Info: 0499 26 60 04 l Wandelen met Eksteroog. Tweemaal per maand op dinsdag een halfdaagse wandeling, Telkens van 11 tot 13 u. Maximum afstand 7 km. Gedetailleerde folder te verkrijgen op de Sportdienst, 02 210 04 64. Opgelet! Deze tochten worden georganiseerd rekening houdend met de richtlijnen van de Veiligheidsraad. Wijzigingen zijn steeds mogelijk! 10 november: Beemdenwandeling Wolvertem. Info: 0485 43 19 79 of 02 241 91 37. 24 november: Buggenhout-bos. Info: 0471 38 67 86. 8 december: Beigem. Info: 0471 38 67 86. 22 december: Koningslo. Info: 0471 38 67 86. 12 januari: Heizel. Info: 0476 83 33 26. Gedetailleerd programma te verkrijgen op de sportdienst, 02 210 04 64. WEKELIJKS SPORTAANBOD van het BOp, VGC, FedOS, GC De Kroon, GC Essegem en LDC ADO Icarus l Aquagym. Bewegen in het water is een van de beste remedies om gewrichten te smeren en reuma & artrose op afstand te houden. Dankzij bepaalde oefeningen worden gewrichten en spiergroepen soepel gemaakt. Met de weerstand in het water worden deze spieren ook steviger. Het lichaamsgewicht wordt gedragen door het water, zodat er weinig risico is voor spierbeschadiging. Wekelijks op maandag van 15 tot 16 uur in het zwembad van Neder-Over-Heembeek, Lombardsijdestraat 120. Volgende datums: 9-16-23-30 november, 7-14 december. l Badmintonclub 50+. Een partijtje badmintonnen in een gezellige en ontspannen sfeer? Dat kan bij Badmintonclub 50+, een club die al meer dan 20 jaar bestaat. Ervaring is niet vereist.

Wekelijks op dinsdag van 14 tot 16 uur. Plaats: Sporthal De Maalbeek, Oudergemlaan 126, 1040 Etterbeek. Info: Jeannine Neukermans, 02 305 39 87. Volgende datums: 10-17-24 november, 1-8-15 december. l Bootcamp. NIEUW! Een intensieve training waarbij alle spiergroepen 1 voor 1 getraind worden. Een pittige en uitdagende ‘total workout’ in circuitvorm op eigen niveau. Wekelijks op vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur in GC De Kroon, Jean Baptiste Vandendrieschstraat 19, 1082 Sint-Agatha-Berchem. Volgende datums: 13-20-27 november, 4-11-18 december. l Conditiegym. Een conditieles zonder muziek. Saai? Helemaal niet. Je verbetert kracht, lenigheid en uithouding door gevarieerde oefeningen, met en zonder materiaal. Gymnastiek is goed voor de bloedsomloop en de lenigheid. Spieren en gewrichten worden soepeler. Er worden geen prestaties

november

2020

tot

1

j a n ua r i

2021

verwacht, we houden het gezellig. Wekelijks op woensdag van 11 tot 12 uur in De Markten (Zwevende zaal), Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel. Volgende datums: 18-25 november, 2-9-16 december. Wekelijks op donderdag van 10 tot 11 uur in GC De Kroon, Jean Baptiste Vandendrieschstraat 19, 1082 Sint-Agatha-Berchem. Volgende datums: 12-19-26 november, 3-10-17 december. l Dance fitness. NIEUW! Een opwarming op en af een stevig platform. Ideaal voor een goede conditie en gestroomlijnde benen. Gevolgd door een initiatie in verschillende dansstijlen. Wekelijks op donderdag van 14 tot 15 uur in het BOp. Volgende datums: 12-19-26 november, 3-10-17 december. l Hedendaagse dans. Tijdens deze lessenreeks komen zowel korte bewegingen als dansimprovisaties aan bod, een mix van diverse soorten muziek ondersteunt de bewegingen. Op die manier krijgt elke deelnemer de ruimte om op zoek te gaan naar een persoonlijke bewegingstaal. Tweewekelijks op dinsdag om 10 uur in het BOp. Volgende datums: 3-17 november, 1-15 december. l Lekker actief. Lekker actief is een bewegingsproject waarin we aan de hand van de vier pijlers ‘beweging, gezonde voeding, het doorbreken van het zitgedrag en ‘elke stap telt’’ inzetten op meer beweging en een gezondere levensstijl. We gaan gedurende 12 weken aan de slag met krachttrainingsoefeningen en bewegingssessies. Tijdens het project leren we via een infosessie hoe je gezond kan eten en hoe je de nutriscore kan ontcijferen aan de hand van een winkelkaroefening. Wekelijks op donderdag van 14.45 tot 15.45 in de Sporthal Comenius, Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg. Volgende datums: 12-19-26 november, 3-10-17 december. l Pilates is een bewegingsmethode, geschikt voor alle leeftijden, ongeacht je conditie. Je leert je lichaam kennen met zijn mogelijkheden en beperkingen. De eenvoudige en effectieve bewegingen doen spanningen verdwijnen, helpen de ademhaling verbeteren, verstevigen de spiertonus en bevorderen de soepelheid. Stabiliteit van de romp is de uitdaging. Tijdens de lessen gebruiken we allerlei materialen, zoals een grote bal (de ‘Big Ball Pilates’). Wekelijks op donderdag van 10.45 tot 11.45 (starters), en van 12 tot 13 uur (semi-gevorderden) in De Markten. Volgende datums: 12-19-26 november, 3-10-17 december. l Qigong bestaat uit trage, rustige, vloeiende bewegingen en ademhaling in harmonie. Deze zorgen voor een goede doorstroming van bloed en energie. De gewrichten worden losgemaakt en opengezet, precies door te werken aan een

november - december 2020

BOp magazine

l l l

19


Kalender 1

november

2020

tot

1

j a n ua r i

2021

goede houding, zowel zittend, staand en lopend. Qigong speelt een actieve rol bij het weren van ziektes, het bevorderen van de gezondheid en het verlengen van het leven. Wekelijks op donderdag van 9.30 tot 10.30 uur in De Markten. Eerstvolgende datums: 12-19-26 november, 3-10-17 december. Wekelijks op maandag van 13.30 tot 14.30 uur in LDC Ado Icarus, Peter Benoitplein 22, 1150 Neder-Over-Heembeek. Volgende datums: 9-16-23-30 november, 7-14 december. Inschrijven verplicht bij conny.roekens@ado-icarus.be! l Relaxatie. Tijdens deze lessen starten we altijd met een lichte, cardiovasculaire opwarming door middel van vrije bewegingen of danstechnieken. Om zo bewuster te gaan bewegen en meer te kunnen ontspannen met lichaam en geest. Verder leren we ook verschillende relaxatie- en stretching technieken aan. Wekelijks op woensdag van 11.15 tot 12.15 uur in het BOp, Zaterdagplein 6, 1000 Brussel. Volgende datums: 18-25 november, 2-9-16 december. l Ritmisch bewegen. Tijdens deze lessen maak je al je spieren los, met aangename klassieke muziek, zittend op een stoel. Wil je dit graag eens uitproberen? Kom gerust langs, elke les staat op zich. Tweewekelijks op dinsdag van 10 tot 11 uur in het BOp. Volgende datums: 10-24 november, 8 december. l Senioretics. Deze vorm van ‘callanetics’ onderhoudt je figuur. Het doel is je lichaam sterker te maken door rustig uitgevoerde, spierversterkende oefeningen. De oefeningen richten zich vooral op buik-, bil-, been- en rugspieren. Wekelijks op woensdag van 10 tot 11 uur in het BOp, Zaterdagplein 6, 1000 Brussel. Volgende datums: 18-25 november, 2-916 december. l Speels boksen. Laagdrempelige boksles waar je fit en blij van wordt. Opbouw: gewrichten soepel maken, lichte cardio, basistechnieken aanleren, rondjes boksen met enkel contact op de handschoenen (niet naar gezicht) en spierversterkende oefeningen. Afsluiten met zachte stretch. Gediplomeerde en enthousiaste bokstrainer.

Wekelijks op dinsdag van 15 tot 16 uur in de Sporthal Comenius, Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg. Volgende datums: 10-17-24 november, 1-8-15 december. l Tai Chi. Op zoek naar een sport om je lichaam soepel, sterk en gezond te houden op een eenvoudige en rustige manier? Probeer Tai Chi: een opeenvolging van zachte en vloeiende bewegingen die rustig worden uitgevoerd. Wekelijks op dinsdag van 10 tot 11 uur in de Sporthal Come-

20

l

l l

BOp magazine

november - december 2020

l l l

nius, Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg. Volgende datums: 10-17-24 november, 1-8-15 december. Wekelijks op donderdag van 13.30 tot 14.30 uur in de Sporthal Comenius, Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg. Volgende datums: 12-19-26 november, 3-10-17 december. l Tai Chi Bang. In deze lessen wordt bewogen met korte en lange stokken. Tai Chi Bang versterkt pezen, gewrichten en spieren. De oefeningen helpen ook om overbelasting en letsels te voorkomen. Wekelijks op maandag van 13 tot 14 uur in De Markten, Zwevende zaal, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel. Volgende datums: 9-16-23-30 november, 7-14 december.

l Tai Chi fit. Vloeiende bewegingen met behulp van ballen. Geschikt voor starters. Wekelijks op maandag van 14.15 tot 15.15 uur in De Markten, Zwevende zaal, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel. Volgende datums: 9-16-23-30 november, 7-14 december. l Tai Chi met waaiers. De sierlijke oefeningen worden uitgevoerd met één of twee waaiers. Het ene moment is de waaier gesloten en het andere moment met een klap opengeslagen. De bewegingen zijn krachtig en elegant. Diepe standen en draaiende bewegingen komen vaak aan bod. Wekelijks op maandag van 10.30 tot 11.30 uur in De Markten, Zwevende zaal, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel. Volgende datums: 9-16-23-30 november, 7-14 december. l Tai Chi soft en flow. De basis van Tai Chi. Door eenvoudige bewegingen kan je alle spanningen loslaten. Een aanrader voor starters. Wekelijks op dinsdag van 11 tot 12 uur in Sporthal Comenius, Dapperenstraat 20, 1081 Koekelberg. Volgende datums: 10-1724 november, 1-8-15 december. l Turnen 50+. NIEUW! Een gezellige turnles om je conditie te verbeteren en fit en soepel te blijven. Inschrijven verplicht bij essegem@vgc.be! Wekelijks op maandag van 10.30 tot 11.30 uur in GC Essegem, Leopold I-straat 329, 1090 Jette. Volgende datums: 9-16-23-30 november, 7-14 december. Wekelijks op woensdag van 10 tot 11 uur in GC Essegem, Leopold I-straat 329, 1090 Jette. Volgende datums: 18-25 november, 2-9-16 december. l Yoga op dinsdag. Tijdens deze lessen beginnen we altijd met Hatha yoga, waar het accent ligt op de ademhaling en het statisch aanhouden van de verschillende houdingen. Eens je dit beheerst kan je starten met Vinyassa yoga, waarbij we de houdingen van de Hatha yoga aan elkaar koppelen. Ook werken we af en toe met een zitbal en yogariem.


l

l l

Kalender 1

november

2020

tot

1

j a n ua r i

2021

Wekelijks op dinsdag van 13.30 tot 14.45 uur in het BOp. Volgende datums: 10-17-24 november, 1-8-15 december. l Yoga op donderdag. Tijdens deze lessen wordt een reeks van verschillende yogastijlen aangeboden: Tibetaanse yoga (Lu Yong) is heilzaam voor de wervelkolom en de mentale gezondheid, Hatha yoga is wat intensiever. De spieren worden versterkt en soepel gehouden met het oog op de ademhaling. Bij de yoga op een zitbal werken we op en naast een bal. Wekelijks op donderdag van 15.15 tot 16.15 uur in het BOp. Volgende datums: 12-19-26 november, 3-10-17 december. l Zwemles en watergewenning. Leren zwemmen op latere leeftijd? Het kan tijdens deze zwemlessen. Watergewenning, technieken aanleren, verbeteren of opfrissen: allemaal op je eigen tempo en in een veilige, rustige omgeving. Tijdens de eerste les is er een test om na te gaan in welke groep je kan starten. Naargelang de gemaakte vorderingen kan je doorschuiven naar een andere groep. Zwemmen gevorderden.

met dementie mag ook blijken uit de tentoonstelling ‘Forgotten Senses’ nog te bewonderen is in het BOp tot 6 november. Heel wat materiaal van grote canvassen tot fotoboeken vertellen hoe personen met dementie op zoek gingen naar de sporen van hun verleden en deze tot leven wekten met verf. Kom langs en laat je onderdompelen in de mogelijkheden die kunst biedt om met dementie om te gaan. Van 15 uur tot 16 uur in het BOp. Gratis, inschrijving noodzakelijk bij het BOp of via broes@dementie.be, tel. 02 778 01 70. l Vrijdag 13 november: Voorstelling: ‘Geluk’. Deze vertelvoorstelling wordt omwille van praktische redenen in het kader van de Coronamaatregelen verplaatst naar 2021. Hou zeker onze kalender in het oog! l Vrijdag 4 december: BOp is solidair met jeugdcentrum D’Broej. Deze ‘Brusselse organisatie voor de Emancipatie van Jongeren’ wil via het ontwikkelen van initiatieven in de vrije tijd bijdragen tot de emancipatie van kinderen en jongeren in een aantal achtergestelde buurten van Brussel. Meer hierover op pagina 28.

Op maandag van 15.45 tot 16.45 uur in het zwembad van Neder-Over-Heembeek, Lombardsijdestraat 120, 1120 NederOver-Heembeek. Volgende datums: 9-16-23-30 november, 7-14 december. De folder 2020-2021 kan je aanvragen bij ann.derkinderen@bop.brussels, tel. 02 210 04 64 of ingrid.peeters@bop. brussels, tel. 02 210 04 65. Prijs: 30 euro voor een tienbeurtenkaart (sportkaart). Met deze kaart kan je deelnemen aan alle bovenstaande activiteiten. De kennismakingsles is gratis (enkel voor nieuwe deelnemers en/of nieuwe lessenreeksen!), vanaf de tweede les moet je inschrijven en betalen. Na ontvangst van betaling krijg je de kaart toegestuurd. In ruil voor een volle sportkaart ontvang je 10 Paspartoepunten. BOp-kaarthouders krijgen 3 extra beurten. Recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan is de Paspartoe gratis en een jaar geldig. Je ontvangt 13 beurten in plaats van 10 op je 50+ sportkaart. Code: 35010.

KRUIDENWORKSHOPS Bittere, zoete en verwarmende kruiden Vorig werkjaar lag de focus op kruideninfusen, decocten, kruidenhapjes en maakten we ook een azijnmaceraat. Dit najaar gaan we hiermee weer aan de slag én breiden we de mogelijkheden verder uit. Helaas moeten we de door de coronaregels deze workshops theoretisch houden. Maar wees gerust … het blijft de moeite waard. De lezingen zijn kort en krachtig (75 minuten) en na de voordracht – die al zeer goed op weg zal helpen – krijgen de deelnemers gedurende de eerste week de kans om vragen over het behandelde onderwerp in te dienen. Vragen en antwoorden worden gebundeld en per e-mail naar iedereen verstuurd. Anoniem, zodat de privacy niet geschonden wordt. De onuitputtelijke rijkdom van de kruidenwereld benaderen we stapsgewijs, zodat elke workshop voor iedereen te volgen is. En tegelijkertijd zijn het intensieve bijeenkomsten waardoor je de (on)mogelijkheden van kruiden steeds beter leert kennen. Omdat het uitgangspunt van de westerse kruidenkunde met de inhoudsleer, gecombineerd met de oosterse energieleer een gerichtere aanpak mogelijk maakt, vertrekken we opnieuw vanuit deze waardevolle basis. Lesgever is Eliane Vanhoovels, herborist en kruidenverwerker.

WELZIJN l Donderdag 5 november: Praatcafé Dementie: Kunst en dementie. Je inleven in de beleving van een persoon met dementie kan tijdens dit Praatcafé Dementie. We gaan dieper in op de creativiteit en kunstuitingen die bij personen met dementie voor communicatie zorgen. Dat kunst een belangrijke rol kan spelen in het contact maken met mensen

Verkoelende en verwarmende kruiden Eerste luik: Verkoelende kruiden. We starten begin sep-

november - december 2020

BOp magazine

l l l

21


Kalender 1

november

2020

tot

1

j a n ua r i

2021

tember met bittere kruiden. De kruidenworkshop met zoete smaak wordt later in september gegeven. Dit is nog net het goede moment daar de zoete smaak geschikt is tijdens de late zomerdagen. Tweede luik: Verwarmende kruiden. In de herfst worden de dagen korter, de temperatuur daalt. Uiterlijke en innerlijke verwarming doet deugd. Kruiden helpen graag! Tijdens de drie volgende workshops focussen we ons op winterse ondersteuning. De derde en vierde workshop van het najaar staan open voor iedereen, want hier zal de al aanwezige groep ook weer forse stappen voorwaarts kunnen maken. Beginners blijven welkom! l Maandag 9 november: Andere tijden, andere kruiden? Onverwacht kan een virus een hele bevolking overvallen. Onzekerheid woedt dan alom. Kunnen we preventief kruiden inzetten om deze periode te verzachten? Zijn dat dezelfde kruiden als anders? De focus ligt niet op antivirus mogelijkheden, maar op het balanceren door kruiden. l Maandag 7 december: Winterse ongeziene kruiden. Verwarmende zaden, wortels en bladen. Ongezien want tijdens de vorige workshops kwamen ze niet ter sprake. En ook ongezien omdat ze bij sommigen in de vergeethoek geraakten. We rakelen ze terug op en gaan ermee aan de slag. Verbreding van kruidenkennis gaat hand in hand met nieuwe helende mogelijkheden. Dit zowel met keuken- als met andere kruiden.

Telkens op maandagvoormiddag van 9.30 tot 10.45 uur in het BOp. Per voordracht betaal je 10 euro, met BOp-kaart 8 euro, Paspartoe-kansentarief 2 euro. Er is een detailfolder beschikbaar. Code: 30020. BOfort Brusselse Ontmoetingsplek voor iedereen geraakt door kanker – quand le cancer vous concerne. BOfort is de Brusselse Ontmoetingsplek voor iedereen geraakt door kanker. Ontmoetingen vormen onze kerntaak. Door deze ontmoetingen willen we kracht en ontspanning aanreiken aan iedereen die daar nood aan heeft. Dit doen we door verschillende activiteiten en ontmoetingen te organiseren. Maar ongeacht of er iets op ons programma staat, ben je - tijdens de openingsuren - altijd welkom! (In het kader van de Coronamaatregelen tot nader order op afspraak om ieders veiligheid en gezondheid maximaal te verzekeren). Ons adres: Zaterdagplein 9, 1000 Brussel. BOfort is open op dinsdag, woensdag en vrijdag, telkens van 9.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur. Gesloten op feestdagen.

22

l

l l

BOp magazine

november - december 2020

l l l

Deelname aan activiteiten is gratis – tenzij anders vermeld – steeds na inschrijving via bofort@bop. brussels. Meer informatie en het volledig programma of eventuele wijzigingen op www.bofort.org. l Koffiemoment - Let’s talk let’s get together. Op vrijdag om 10 uur. Volgende datums: 6 november en 4 december. l Lach Yoga. Op vrijdag 11 december om 14 uur. l Ligconcert harptherapie. Op woensdag 18 november om 14.30 uur. l Mindfulness Massage. Op vrijdag 20 december om 14 uur. l Qigong. Op dinsdag van 10 tot 11 uur. Volgende datums: 3-10-17-24 november en 1-8-15 december. l Yoga. Op dinsdag van 14.30 tot 15.30 uur. Volgende datums: 3-10-17-24 november en 1-8-15 december. VERENIGING VOOR WEDUWEN EN WEDUWNAARS (WW) WW is een zelfhulpgroep. De activiteiten van deze vereniging zijn in de eerste plaats bedoeld voor weduwen en weduwnaars, maar ook wie alleen is en/of zich eenzaam voelt is van harte welkom.

Gezellig samenzijn op volgende dinsdag in het BOp. Op dinsdag 10 november en 8 december om 14 uur.

GRATIS IN BRUSSEL Samen lezen Geniet samen van verhalen en gedichten uit de hele wereld. Samen Lezen is een vaste afspraak in Muntpunt. Elke donderdag buigen we ons over enkele fragmenten uit de wereldliteratuur. We houden het gezellig en laagdrempelig. Iedereen is welkom, je hoeft niets voor te bereiden. We lezen samen en gaan in gesprek over wat de tekst met ons doet. In samenwerking met De Dagen. Samen Lezen is een van de vier leesclubs van Muntpunt. De andere zijn Leeslamp (in samenwerking met het BOp, zie hierboven in de kalender), Boekbabbel en – voor mensen die hun Nederlands willen oefenen – Samen Lezen NL. Behalve tijdens de schoolvakanties wekelijks op donderdag van 11 tot 12 uur in Zaal Zinneke S2 van Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel. Opgelet! In deze coronatijd moet je online reserveren. Schrijf je dus op voorhand in, om zeker te zijn van een plaatsje. Info: tel. 02 278 11 11, www.muntpunt.be.


l

l l

Kalender 1

Franck Sarfati – Peaceful Parasites, tot 31 december 2020. Franck Sarfati, de grafisch ontwerper die beeldhouwer werd, behandelt in zijn nieuwe in situ installatie diverse problematieken die hem nauw aan het hart liggen, waaronder de niet onbelangrijke vraag: zal de mens altijd parasiet van de aarde blijven? Een opportuniteit om enkele Brusselse groene ruimtes te (her)ontdekken …

Te zien in het Pierre Pauluspark en Pelgrimshuis in Sint-Gillis, het Park Jadot (Kindermuseum) in Elsene, op De Grote Zavel in Brussel en op de begraafplaats van Dieweg, in het Institut Lussato en op het Guido van Arezzoplein in Ukkel. Info: https:// francksarfati.be.

november

2020

tot

1

j a n ua r i

2021

nog op 3 november en 1 december 2020, 5 januari, 2 februari, 2 maart, 4 mei en 1 juni 2021. Maximum 8 personen, dus graag vooraf een seintje via levenseinde@vrijzinnig.brussel.be. Locatie: huisvandeMens Brussel, Sainctelettesquare 17 (ingang Akenkaai 1), 1000 Brussel, tel. 02 242 36 02, www.vrijzinnigbrussel.be. Fake for Real, tot 31 oktober 2021 De tentoonstelling ‘Fake for Real. Een geschiedenis van vervalsingen’ laat je kennismaken met namaak en vervalsing door de eeuwen heen. Namaak is iets van alle tijden, maar elke tijdperk kende wel zijn eigen typische vormen van namaak. Opvallend genoeg blijkt het overal ter wereld deel uit te maken van de menselijke natuur om in bepaalde vormen van namaak te geloven. We krijgen een uitgebreide selectie voorwerpen te zien uit vooraanstaande musea in meer dan 20 Europese landen. Het begint met het oude Rome, waar de praktijk van ‘damnatio memoriae’ bestond, waarbij alle herinneringen aan ongewenste personen gewist werden. Vervolgens komen vervalsingen in de wetenschap, geschiedenis en kunst aan bod, om af te sluiten met nepmerken en nepnieuws in het heden. Neem deel aan het debat over wat we als echt en als namaak beschouwen en denk na over het belang van een kritische blik. Ontdek onder welke historische omstandigheden vervalsingen zijn ontstaan, wat hiervoor de beweegredenen waren, welke gevolgen zij hadden en hoe zij uiteindelijk aan het licht kwamen.

Comès – over schaduw en stilte, tot 3 januari 2021 Didier Comès is een van de belangrijkste auteurs van de Belgische striptekenkunst, een meester in het zwart-wit en de fantasie. In het BELvuemuseum, Paleizenplein 7, 1000 Brussel. Dagelijks van 9.30 tot 17 uur, zaterdag/zondag/juli-augustus en schoolvakantie van 10 tot 18 uur, op 24 en 31 december gesloten om 16 uur, op 25 december en 1 januari helemaal gesloten. Gratis, maar wel reserveren via www.belvue.be, tel. 02 500 45 54. Infosessies Wilsverklaringen, tot 1 juni 2021 Informatie over de wettelijke mogelijkheden en praktische ondersteuning bij het invullen van de wilsverklaringen. Elke eerste dinsdag van de maan. In het huisvandeMens Brussel nog op 1 december 2020, 2 februari en 1 juni 2021. Online

In het Huis van de Europese Geschiedenis, Belliardstraat 135, 1000 Brussel. Dagelijks van 9 tot 18 uur, op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur, op maandag van 13 tot 18 uur. Gesloten op 1 november, 24-25-31 december, 1 januari, 1 mei. Info: www. historia-europa.ep.eu, tel. 02 283 12 20.

omruilvoordelen PASPARTOE in het BOp l 15 punten: gratis deelname aan de fotoclub Metaforo op 12-19 november of 3-10 december l 15 punten: gratis deelname aan de filmclub Metaforo op 26 november of 17 december l 15 punten: gratis bijwonen van Jazz binnenstebuiten op 25 november, 9 december of 13 januari l 15 punten: 5 euro korting voor een kruidenworkshop op 9 november of 7 december l 15 punten: gratis deelname aan de lezing over Giovanni Lorenzo Bernini op 4 november l 15 punten: gratis deelname aan de lezing Witloof from Brussels op 6 november l 15 punten: gratis deelname aan de lezing over Meertaligheid op 2 december

l 15 punten: gratis deelname aan de lezing over George Grard op 18 december l 15 punten: gratis deelname een poëziecafé op 18 november of 16 december l 20 punten: gratis deelname aan de theatervoorstelling Big Bazaar op 20 november l 20 punten: gratis deelname aan de theatervoorstelling Lubricant for Life op 2 januari 2021 Voor meer informatie: raadpleeg de kalender in dit magazine of op www.bop.brussels. Plaatsen volgens beschikbaarheid. Reserveren via het onthaal is noodzakelijk. Nog geen Paspartoepas? Kom langs in het BOp, wij maken je graag een pas aan. november - december 2020

BOp magazine

l l l

23


BOp -I n f o

l l l

inschrijvingsvoorwaarden l Tenzij anders vermeld moet u voor elke activiteit inschrijven, met vermelding van naam, adres, telefoonnummer, e-mail. Dat kan per post, telefoon of e-mail. U kan ook inschrijven via het onthaal, elke werkdag van 9 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 16.30 u. l Na bevestiging schrijft u het juiste bedrag over op onze rekening, ten laatste zeven dagen voor de activiteit. Vermeld enkel de juiste code en datum, andere informatie is overbodig. Voor gratis activiteiten is er geen code. Inschrijven tijdens de laatste week voor de activiteit kan enkel via het onthaal, cash of met bancontact. Wenst u in te schrijven voor meerdere activiteiten, gelieve per activiteit een aparte overschrijving te maken. l Kan u niet aanwezig zijn op een activiteit waarvoor u ingeschreven hebt? Verwittig tijdig het Brussels Ouderenplatform (BOp). Bij een voldoende aantal deelnemers of bij aflevering van een medisch attest kan u een gedeeltelijke terugbetaling krijgen. Zonder verwittiging is geen terugbetaling mogelijk. l Brussels Ouderenplatform vzw, Zaterdagplein 6, 1000 Brussel, tel. 02 210 04 60, info@bop.brussels, www.bop.brussels. Rekening: BE67 4300 3759 7187.

Uw voordeel met de BOp-kaart (25 euro) Met de BOp-kaart (voorheen de Actiefkaart) geniet u van aanzienlijke kortingen op de deelnameprijs voor onze activiteiten. U krijgt er bovendien een jaarabonnement op het BOp Magazine (waarde 12,50 euro) bij en 6,20 euro korting per reis georganiseerd door het Brussels Ouderenplatform. Interesse? Neem contact op met het BOp (zie hierboven).

Steunabonnement 30 euro Het Brussels Ouderenplatform (BOp) is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Met onze beperkte middelen doen wij er alles aan om het naar uw zin te maken. Koken kost echter geld. U kan ons helpen met een ‘steunabonnement’ van 30 euro voor een jaar (BOp Magazine + BOp-kaart). In ruil hiervoor vermelden wij uw naam, zo weet iedereen dat u het BOp een warm hart toedraagt!

Steunabonnees: hartelijk dank voor uw bijdrage ! Baarslag Mariennet, Etterbeek Baeté Irene, Laken Baeten Marie-Rose, Ukkel Bamberg Marie Therese, Anderlecht Belaen Willy, Oudergem Berghmans Frieda, Brussel Beuckelaers Paul, Tervuren Biesemans Herman, Merchtem Blevi Janine, Dilbeek Bogaert Maria, Grimbergen Bogaert Myriam, SintLambrechts-Woluwe Bosman Marie-Claire, Anderlecht Bracke Clara, Ganshoren Bracke Emmanuel, Brussel Brams Anna, Zaventem Bresseleers Robert, St-UlriksKapelle Brijs Arthur, Hoboken Brouwers Rik, Molenbeek Brynaert Paula, Sint-AgathaBerchem Burgers Johan, Jette Buyens Mariette, Evere Callaerts Godelieve, Jette Callahan-Moerman David & Marjoleine, WatermaalBosvoorde Coene Florentine, Anderlecht Coppens Luc, Jette Cuypers Hugo, Sint-GenesiusRode De Block Christiane, Lebbeke De Boever Mariette, Overijse De Cock Marie-Louise, Schaarbeek De Decker Denise, Molenbeek De Greef Felix, Brussel De Groote Linda, Brussel De Keyzer Bertha, Etterbeek

24

l

l l

BOp magazine

De Mesmaeker Paula, Vorst de Sévaux Emile, Elsene De Smul Georges, SintLambrechts-Woluwe De Vos Marie-Louise, Jette De Wandeler Ida, Schaarbeek Debackere Raoul, Jette Decleyn Herman, Brussel Decoutere Nicole, Elsene Dejonghe Micheline, SintLambrechts-Woluwe Dekens-Wellemans, Dilbeek Deklerck Marie-Louise, Dilbeek Deraeck Andrea, SintLambrechts-Woluwe Deschepper Marie, Wambeek Dewettinck Claudine, Brussel Dondeyne Marguerite, Oudergem Dugernier Arlette, Sint-AgathaBerchem Ferdinande Agnes, Evere Geboors Henriette, Molenbeek Geryl Christiane, Sint-PietersWoluwe Gillet Marius, Molenbeek Gils Jozef, Antwerpen Ginis Robert, Molenbeek Goedgezelschap Victoire, Asse Gooris Brigitte, Jette Gysen Louis, Molenbeek Hautman Rogine, Anderlecht Hermans Germaine, SintLambrachts-Woluwe Hermans Yolande, Jette Hermans Odette, Ternat Jacobs Nelly, Molenbeek Jagodic Liselotte, Overijse Jespers Edgard, Erps-Kwerps Kempeneers Jeannine, Watermaal-Bosvoorde november - december 2020

Knebusch Gyde, Elsene Louwet Jeamy, WatermaalBosvoorde Luëger Doris, Hoeilaart Maarse Willy, Grimbergen Mels-De Potter, Sint-LambrechtsWoluwe Meys Mimi, Sint-LambrechtsWoluwe Michiels Joanna, Anderlecht Mosselmans Gilberte, Evere Naegels Walter, Tervuren Neukermans Jeannine, Beersel Olbrechts Suzanne, Haren Ophalvens Willy, Hoeilaart Parasie Rene, Oudergem Pauwels Guido, Sint-Niklaas Peeters Josseline, Heverlee Peeters Vera, Zaventem Pireyn Francine, Strombeek-Bever Rage Paula, Sint-Martens-Lennik Roegies Hubert, Assenede Roegies Lieve, Evere Rogner Margriet, Londerzeel Rombaut Magda, Zaventem Rombouts Josina, Laken Sablon Frieda, Merchtem Schrevens Nan, Kessel-Lo Stallaert Jean, Meise Steenhout Karine, Oudergem Stijfhals Greet, Elsene Struijlaert-Van Nechel Willy & Marie-Josée, Vlezenbeek Suys Beatrijs, Schaarbeek Vanantwerpen Agnes, GrootBijgaarden Van Caesbroeck-Clijmans Godelieve, Merchtem Van Dam Anna, Steenokkerzeel Van Den Abbeel Victoire, Jette Vanden Auweele Germaine,

Anderlecht Vanden Bavière Cecile, Jette Vanden Borre Hennie, Molenbeek Vanderlinden Marcel, Oudergem Vandervondelen Jacqueline, Jette Vandeweyer René, Overijse Van Dijck Rita, WatermaalBosvoorde Van Driessche Viviane, Evere Van Helden Wilma, Hoeilaart Van Hemelryck Aleidis, Watermaal-Bosvoorde Van Londerseele Hilda, Jette Van Mulders Elza, Jette Van Nechel Celine, Sint-PietersLeeuw Van Rijn - Van Hezewijk Thomas & Marlies, Sint-Pieters-Woluwe Van Rijsselberge Gilberte, Zingem Vansteenkiste Marc, Brussel Vanthoor Jessica, Leuven Venstock Giselle, Sint-PietersLeeuw Verlee Francine, Overijse Vermaesen Andre, Londerzeel Verstuyft Marcel, Wemmel Vertongen Frans, Edegem Vervliet Raymond, Halle Vits – Van Assche Dora, SintJoost-ten-Node Wenes Georgette, Anderlecht Wieers Reinhilde, Molenbeek Wieken Betty, Sint-Joost-tenNode Winten Michelle, Sint-Joost-tenNode Wyverkens Magda, Halle


l

l l

Tentoonstelling

De mooie mislukkingen van

GIACOMETTI M

eer dan 50 jaar na zijn dood krijgt Alberto Giacometti (1901-1966) in La Cité Mirroir in Luik een van zijn eerste monografische tentoonstellingen in België. Een bescheiden maar knap eerbetoon aan de deze kunstenaar, die als geen ander het fragiele bestaan wist te boetseren en te tekenen. Of net niet.

De tentoonstelling focust op het naoorlogs oeuvre van de in Zwitserland geboren, maar in het Parijse Montparnasse gewortelde kunstenaar. ‘l’Humanité absolue’ staat in het teken van zijn levenslange zoektocht naar het uitbeelden van de mens, geplaatst in de historische context van het existentialisme, op zijn beurt gevoed door de vriendschap met Jean-Paul Sartre. In 1948 publiceert Sartre trouwens een essay over Giacometti met als titel La Recherche de l’absolu (De zoektocht naar het absolute).

Humanist De vriendschap met Sartre was er gekomen op initiatief van diens levensgezellin, de filosofe Simone De Beauvoir. Deze laatste is - uiteraard in versteende vorm - terug te vinden tussen de 35 bronzen beelden, centraal uitgestald op de tentoonstelling. Aanvankelijk herleidt Giacometti mensen tot miniaturen, later maakt hij ze wat groter en beent hij ze uit tot spichtige sculpturen. Het zijn nietige wezens, verdwaald in een leegte, in de existentiële verwarring van het leven. Misschien verwijzen ze ook naar de uitgemergelde gevangen in concentratiekampen of naar vluchtelingen op de dool. Giacometti worstelde met zichzelf, met het leven, met het vatten van het mensbeeld. Zijn werk was nooit af. Een korte documentaire toont hoe hij voortdurend het beeld herwerkt, details verwijdert en weer aanbrengt, waarbij hij het geduld van sommige modellen erg op de proef stelt. Hij was immers nooit tevreden met het resultaat en noemde zichzelf een mislukkeling. Maar is slagen niet de grote mislukking en is de schoonheid in essentie niet te vinden in het onvoltooide? Slagen is immers zoals de dood of nog erger, zoals Giacometti placht te zeggen.

Dat geworstel uit zich ook in de tekeningen die hij maakt op de teksten van les Temps Modernes, het lijfblad van de existentialisten in het naoorlogse Parijs. Of in de 52 litho’s, die na zijn dood uitgeven werden in het boek ‘Paris sans Fin’: sublieme schetsen van het dagelijks leven in Parijs, gevat vanop een caféterras, al wandelend of tijdens een autorit. Met golvende lijnen en concentrische bewegingen, alsof ze de vluchtigheid van het leven willen weergeven en de angst voor de eindigheid onderdrukken. Deze tentoonstelling heeft onderdak gekregen op een bijzondere plek, de voormalige Bains et Thermes de la Sauvenière. Het vroegere zwembad belandde op de Waalse erfgoedlijst en kreeg een bestemming als culturele plek. Een groot gebouw met veel lichtinval, wat zich niet altijd zo goed leent tot het organiseren van een tentoonstelling. Gelukkig weet een aangepaste scenografie die verhoudingen te minderen en slagen de iconische werken van Giacometti erin om ons te verstillen.

‘l’Humanite absolue’ loopt tot 17 januari 2021 in La Cité Miroir, Place Xavier Neujean 22, 4000 Liège. Behalve feestdagen dagelijks geopend. Meer informatie: 04 230 70 50, www.citemiroir.be. Het BOp brengt een bezoek aan deze tentoonstelling op donderdag 10 december: alle praktische informatie hierover vind je in de kalender in dit magazine. n Bart Braeckevelt november - december 2020

BOp magazine

l l l

25


V r i j w i l l ig e r

l l l

Voel je thuis in het Nederlands I

eder jaar geven minimaal 150 vrijwilligers het beste van zichzelf tijdens conversatieactiviteiten Nederlands in Brussel. Ze modereren gesprekken van mensen die Nederlands leren. Het doel is mensen de kans geven om Nederlands te oefenen. Want dat is in de Brusselse meertalige context niet altijd evident.

26

Hans Vossen (zie foto) is al een aantal jaar als vrijwilliger aan de slag. Een hele tijd geleden begon hij les te geven aan mensen die een alfabetiseringstraject volgen. Nu is hij moderator bij de Babbelut-conversatietafels van het Huis van het Nederlands Brussel.

een ander zien zoals hij zichzelf ziet in Brussel. En dat vind ik onwaarschijnlijk interessant. Al was het omdat ik zo het beste Japanse restaurant heb leren kennen. Maar ik doe het natuurlijk ook omdat het nuttig is voor mensen die Nederlands leren.

BOp: Wat is Babbelut? Behalve het bekende snoepje. Hans: Babbelut is de naam voor de conversatietafels die het Huis van het Nederlands Brussel organiseert. Elke week kunnen anderstaligen terecht op acht locaties over heel Brussel om hun Nederlands te oefenen. Nederlandstalige vrijwilligers modereren de gesprekken.

BOp: Op welke manier zijn conversatietafels nuttig? Hans: Mensen die Nederlands leren, hebben in Brussel vaak niet zoveel mogelijkheden om hun kennis in de praktijk te brengen. Bij Babbelut kunnen ze iedere week terecht om het Nederlands te oefenen dat ze in de les of ergens anders geleerd hebben.

BOp: Waarom ben je begonnen als vrijwilliger? Hans: Ik heb altijd iets gehad met taal. Ik ben het type dat in het studentenblad schreef en nu schrijf ik nog altijd voor De Vijfhoek, het maandblad van Gemeenschapscentrum De Markten. Ik doe het dus omdat ik het graag doe. Je ontmoet mensen die je anders nooit ontmoet zou hebben en je spreekt over dingen waar je vroeger nooit van gehoord had. Je leert

Dat merkt ook Nele De Zutter, die binnen het Huis van het Nederlands Brussel verantwoordelijk is voor de ondersteuning van moderatoren van conversatieactiviteiten bij heel wat partnerorganisaties in Brussel.

l

l l

BOp magazine

Nele: Voor mensen die Nederlands leren is het noodzakelijk om hun opgedane kennis in de praktijk te brengen. Dat is in Brussel niet altijd gemakkelijk omdat er

november - december 2020

ook veel andere talen gesproken worden. Conversatieactiviteiten bieden de mogelijkheid om in alle rust te oefenen. Hans: Maar conversatietafels zijn meer dan dat. Er zijn heel vaak moeilijkheden omdat mensen elkaar niet begrijpen vanwege de taal of vanwege gewoontes. Door het Nederlands te bevorderen, bevorder je de communicatie in Brussel. Nele: Klopt. Het is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten en leren kennen. Hans: De mensen die naar Babbelut komen, doen dat vaak vanwege de liefde. Ze hebben een Nederlandstalige partner die ze beter willen begrijpen. Of hun kinderen gaan naar het Nederlandstalig onderwijs en ze vinden het moeilijk om hen te helpen met schoolwerk. Nele: Mensen doen het ook omdat ze Nederlands moeten leren voor het werk. Of ze zoeken een job in Brussel en willen zo hun kansen verhogen. BOp: Nele, jij spreekt consequent over conversatieactiviteiten. Is er een verschil met een conversatietafel? Nele: Conversatieactiviteiten gaan breder dan de klassieke conversatietafels. We merken dat sommige mensen liever ď ľ


l

 Nederlands oefenen tijdens een activiteit dan tijdens een gesprek rond een tafel. Zo ontstond het concept ‘Babbel & …’. In Muntpunt is er bijvoorbeeld ‘Babbel & Speel’ waarbij anderstaligen tijdens gezelschapsspelletjes Nederlands met elkaar spreken. Er zijn Nederlandstalige vrijwilligers aanwezig om de activiteit in goede banen te leiden en de gesprekken te modereren. Ik ondersteun vooral vrijwilligers die actief zijn bij conversatieactiviteiten Nederlands in gemeenschapscentra, bibliotheken en andere socio-culturele organisaties. BOp: Wat moet je als vrijwilliger kunnen om conversatieactiviteiten te begeleiden? Hans: Goed Nederlands kunnen spreken. En af en toe kunnen uitleggen waarom iets taalkundig fout is. Let wel, de conversatietafels zijn geen les. Het gesprek staat altijd voorop. Nele: Om dat gesprek op gang te kunnen helpen is het belangrijk om een veilige context te creëren waarbij de anderstalige durft te spreken. Je moet iedereen op zijn gemak kunnen stellen. Dat is eigenlijk wat een moderator moet doen: een anderstalige die tien woorden kent, aan-

zetten om die tien woorden tijdens de activiteit te gebruiken. Het gaat er niet over om mensen 500 nieuwe woorden te leren, wel om ze de woorden te laten gebruiken die ze al kennen. Hans: Goed kunnen luisteren is ook belangrijk. Nele: Zeker! Je moet vooral kunnen luisteren en niet de hele tijd zelf willen babbelen. En geïnteresseerd zijn in de mensen. Je moet openstaan voor alle culturen en iets willen bijleren over het anders-zijn op alle vlakken. Dat is ook de rijkdom van het modereren: je verruimt je blik doordat je telkens andere mensen ontmoet met andere interesses en uit een andere leefwereld. BOp: Hoe lang ben jij vrijwilliger, Hans? Hans: Hou je vast. Ik was pas in Brussel en zag een tram waarop stond: “Kan je niet lezen of schrijven? Kom bij ons.” Ik heb gebeld om te zeggen dat ik graag wilde helpen. Dat is ondertussen 32 jaar geleden. Eerst gaf ik les als vrijwilliger en later begeleidde ik gesprekken tijdens conversatietafels. Dat doe ik nu nog altijd, elke donderdag bij de Babbelut-conversatietafel in De Markten.

l l

V r i j w i l l ig e r

BOp: Dat is al een hele tijd. Deed je dat naast je job? Hans: Vergis je niet. Als het doorgaat word ik volgend jaar negentig. Dus ik ben al even met pensioen. BOp: Zie je de andere vrijwilligers regelmatig? Hans: Babbelut organiseert soms uitjes voor de vrijwilligers. Op die manier ben ik voor het eerst van mijn leven in de Efteling geweest. Soms gaan we ook wandelen in Tervuren of Brussel. Ieder jaar is er ook een nieuwjaarsborrel. Nele: Ik breng de moderatoren van de verschillende conversatieactiviteiten ook samen op Café Connect. Dat is een vormingsmoment in het Huis van het Nederlands Brussel. Er zijn er vier per jaar. Moderatoren maken er kennis met elkaar. BOp: Welke ondersteuning biedt het Huis van het Nederlands Brussel aan de vrijwilligers? Nele: Ik organiseer dus vier keer per jaar die vormingsmomenten En verder begeleid ik deze organisaties als ze een nieuwe conversatieactiviteit willen opstarten. Ze kunnen bij mij ook terecht met allerhande vragen. Hans: Bij Babbelut krijgen we een heel goede ondersteuning van het Huis van het Nederlands. Iemand van Babbelut zorgt er telkens voor dat de locatie in orde is en dat er koffie en thee is. We krijgen ook iedere week ander gespreksmateriaal, dat je vrijblijvend mag gebruiken. Om het gesprek op gang te brengen gebruik ik een atlas. Ik vraag de mensen waar ze vandaan komen en zoek dat op in de atlas. Op die manier is het ijs direct gebroken. En zo schaaf ik mijn geografische kennis bij … Ook vrijwilliger worden bij de Babbelutconversatietafels of een andere conversatieactiviteit? Contacteer het Huis van het Nederlands Brussel, oefenkansen@huisnederlandsbrussel.be of 02 313 96 00 n Tekst: Silke Borremans Foto’s: Raisa Van Damme

november - december 2020

BOp magazine

l l l

27


Welzijn

l l l

B

D’BROEJ

geeft kansen aan jongeren Zo hoorden we Inge Loodsteen, algemeen coördinator van D’Broej, op radio vertellen dat veel van die kinderen en jongeren uit kansarme wijken tijdens de lockdown al weken niet meer buiten geweest waren, bang voor het virus en de politiecontroles … Dat liet het BOp niet onbewogen en daarom willen we onze solidariteit betuigen.

Wat is D’Broej ? D’Broej is de afkorting van De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren. We hebben acht jeugdwerkingen en die zijn gevestigd in kansarme wijken van de stad: de Brabant-wijk in Schaarbeek, de Peterboswijk in Anderlecht, de Anneesens- en Chicagowijk in Brussel-Stad, de wijk rond het Bockstaelplein in Laken, de wijken rond Zwarte Vijvers en Ossegem in Sint-Jans-Molenbeek en De Jacht in Etterbeek. Het zijn allemaal wijken waar veel grote gezinnen

28

l

l l

BOp magazine

op een kleine oppervlakte wonen, met weinig groen en veel kansarmoede. In die jeugdhuizen organiseren we, verspreid over heel Brussel, het hele schooljaar door 300 (ja, driehonderd!) ateliers per week.

Diverse activiteiten Bij de jeugdwerkingen van D’Broej zijn kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar welkom. Onze professionele jeugdwerkers zetten er activiteiten voor en met hen op. Zo kunnen ze hun vrije tijd zinvol besteden met ateliers die hen aanspreken. Het aanbod is superdivers: muziek maken, voetbal, circus, zwemmen, gezond koken, taekwondo, knutselen, fotograferen en filmen, improvisatie, dansen, educatieve boks … Op woensdagnamiddag en in het weekend organiseren we regelmatig uitstappen: de natuur in, naar een museum, een pretpark, fietsen door Brussel enz. Tijdens de vakanties zetten

november - december 2020

russel is een jonge stad met veel kinderen en jongeren. Velen groeien op in drukbevolkte, kansarme wijken. Thuis en in hun directe omgeving is er weinig ruimte om te spelen, om hun talenten te ontdekken, nieuwe dingen te leren en uit te proberen en zich volop te ontwikkelen. Daar doen de acht jeugdwerkingen van D’Broej iets aan!

we speelweken en kampen op voor honderden Brusselse kinderen. Dan verlaten ze de drukke stad en gaan de natuur in, kamperen, véél bewegen en zich amuseren samen met hun vrienden…

Altijd welkom Onze jeugdhuizen zijn voor 2.600 Brusselse kinderen en jongeren een tweede thuis, een plaats waar ze altijd welkom zijn, waar ze alles mogen vragen en over alles mogen praten. Een plek waar ze van alles al doende leren, altijd in het goede gezelschap van leeftijdsgenoten en een jeugdwerker. Die jeugdwerker is voor de kinderen en jongeren een vertrouwenspersoon, waar ze ook bij terecht kunnen als het minder goed met hen gaat, iemand die ook in contact staat met hun school en hun ouders. Veel kinderen die in een van de jeugdwerkingen inschrijven op een atelier, blijven ook naar het jeugdhuis komen 


l

l l

Welzijn

andere wereldvisies te leren respecteren. Driekwart van de kinderen die op Chicago komen zijn moslimkinderen. Tijdens het kookatelier gaan we bijvoorbeeld naar de Aziatische winkel. Veel kinderen zijn er nog nooit geweest en er liggen allemaal groenten die ze nog nooit hebben gezien, maar dat maakt het juist interessant. Want dan begrijpen ze misschien dat het voor een Aziatisch kind dat in de Chicagobuurt boodschappen moet doen, precies hetzelfde is. Vooroordelen wegnemen lukt niet vanuit een negatieve ingesteldheid, je moet het leuk maken.”

Opfrissen en inrichten van onze gebouwen  als ze groter worden. Meer zelfs, veel adolescenten en jongeren doen vrijwilligerswerk in het jeugdhuis. Ze staan de animatoren bij, doen logistiek werk op kamp, gaan kinderen van school afhalen om naar het jeugdhuis te komen of helpen bij de huiswerkbegeleiding. Ze willen iets terugdoen voor hun jeugdhuis. In cijfers: D’Broej kan rekenen op de hulp van 350 vrijwilligers en 67% daarvan is doorgestroomd uit de jongerenwerking.

Zelfvertrouwen en wereld verbreden De kinderen en jongeren die bij ons over de vloer komen groeien op in moeilijke omstandigheden. Ze hebben vaak ook een gebrek aan zelfvertrouwen. Dat kunnen ze alleen zélf opbouwen, maar onze jeugdwerkers begeleiden hen daarbij en helpen hen op weg. Jeugdwerker Reda Dahbi in de wijk Peterbos is ook Rode Duivel futsal. Hij zet bij zijn jeugdwerk vooral sport in. Maar sport is een middel, geen doel op zich. “Ons sportaanbod wordt vervolledigd met educatief werk. We volgen de jongeren op verschillende gebieden op: hun schoolresultaten, de thuissituatie, het zoeken naar een studentenjob, hulp bij hogere studies. Voetbal op zich kan bepaalde problemen van deze jongeren niet oplossen. Je moet het totaalplaatje bekijken: sport, gezin, gedrag. Daarin werken we zowel individueel als in groep.” Veel kinderen verlaten bijna nooit hun wijk. We proberen hun wereldbeeld open te trekken. Ook dat doen we met heel concrete activiteiten. Tjerk Feenstra Kuiper, kinderwerker bij jeugdhuis Chicago: “Het is belangrijk dat ze met zo veel mogelijk mensen in contact komen om zo

Om al die activiteiten te kunnen organiseren hebben onze jeugdhuizen natuurlijk de juiste infrastructuur nodig. Een aantal van de ruimtes die we nu ter beschikking hebben, moet dringend opgefrist of vernieuwd worden. Ook voor de aankoop van nieuwe inrichting van onze gebouwen hebben we momenteel geld nodig. We zijn het BOp dan ook bijzonder dankbaar dat ze hiervoor geld willen

inzamelen. D’Broej wordt dit jaar 10 jaar. Een vernieuwde en opgefriste infrastructuur voor onze kinderen en jongeren zou het ideale verjaardagsgeschenk zijn! Info: www.dbroej.be, dbroej.

facebook.com/

n Tekst: Nadia Scheys

Hoe kan je je steentje bijdragen ?

1. Naast onze centrale dag op vrijdag 4 december organiseren we nog andere activiteiten. Zo kan je een stukje Brussel ontdekken via haar overdekte gaanderijen. Onze gids Paul Grard vertelt je gekende en minder gekende anekdotes over onze hoofdstad. Er zijn 2 tijdstippen waaruit je kan kiezen om via een sponsortocht bij te dragen: dinsdag 24 november om 14 uur of vrijdag 27 november om 10 uur. Vertrek hoofdingang Centraal Station Brussel. Inschrijven en mondmasker verplicht. Sponsorkaarten beschikbaar vanaf november. 2. Vrijwilligers maken voor jou een mondmasker met het enige echte BOp-logo … Voor een bijdrage van 5 euro kan je sierlijk en veilig de weg op. 3. Snoepen voor het goede doel? Ook dat kan nog vooraleer je aan de goede voornemens voor 2021 begint. Een assortiment ronde truffels gemaakt met donkere, melk en witte Belgische chocolade ligt op jou te wachten. Handgemaakt door Valentino-chocolatiers met ingrediënten van hoge kwaliteit. Een sinterklaasgeschenk voor de kleinkinderen, of voor onder de kerstboom of gewoon voor jezelf. Een vensterdoosje voor 5 euro. 4. Vrijdag 4 december … laat het weekend starten met een aperitiefpakket. Om er thuis in je veilige bubbel van te genieten. Ook voor een lunchpakket hoef je niet te zorgen. Beide pakketten kan je bestellen en afhalen bij het BOp. 5. Je kan ook gewoon financieel een bijdrage leveren door 5 euro – of iets meer? – over te schrijven op rekening BE67 4300 3759 7187 van het BOp met vermelding ‘BOp is Solidair’. Met andere woorden, je kan kiezen uit een handvol initiatieven. Uiteraard is er op 4 december ook nog ‘Soep op de stoep’ voor Welzijnszorg. Een vrije bijdrage in ruil voor een beker overheerlijke zelfgemaakte soep. Voor de gelegenheid in take-away modus. Om warm van te krijgen … deze dag van solidariteit. Meer informatie later via folder, website en andere communicatiekanalen van het BOp. november - december 2020

BOp magazine

l l l

29


Boeken

l l l

DE STEM VAN DE PLANT

L

uister, dan hoor je misschien wat wordt gezegd. Dit is het uitgangspunt van ‘De stem van de plant’, een boek over planten en “geschreven door planten in samenwerking met Monica Gagliano”. Bij de eerste aanblik oogt het klein van formaat. Maar als je begint te lezen, besef je al vlug dat je met een groot boek te maken hebt. Stevig geaard in zowel de wetenschap als de plantenwijsheid gaat de schrijfster voorbij westerse culturele barrières om de plantenwereld te ontdekken. In het Peruaanse Amazonegebied leert ze bij een sjamaan hoe je contact kan leggen met de geest van een plant. Met een beeldende en toch realistische taal beschrijft Monica haar innerlijk en uiterlijk proces, waarbij ze de stappen zet van een veelbelovend wetenschapper naar een onderzoekster die weet te communiceren met planten. ‘De stem van de plant’ is het relaas van haar persoonlijk proces en evolutie en biedt ook een diepere kijk op de rijkdom van de plantenwereld voor de mens. De inzichten rond plant-communicatie worden in dit boek op een toegankelijke manier onthuld. Toch schuilen er voorwaarden achter de mogelijkheid om de rijkdom van dit boek te kunnen vatten. Mensen met spirituele roeping of belangstelling zullen zich herkennen in de bevraging, antwoorden, persoonlijke opgaven en obstakels. Zo is onder andere het loslaten van het ego een onvermijdelijke must. Ook het wijdverspreide meerderwaardigheidsgevoel dat planten en dieren inferieur zijn, dient overstegen worden. Boeken of films over het krijgen van visioenen zijn niet nieuw, denk bijvoorbeeld aan de middeleeuwse mystica Hildegard Von Bingen. Toch kan dit weerstand oproepen. Vanuit onze westerse culturele vooronderstelling verbannen we deze mogelijkheid liever naar de wereld van fictie. Afstappen van het westers gebaande pad van wat je ‘normaal’ vindt is een vereiste basis om de rijkdom van dit boek te kunnen toelaten. Dat de auteur een gevierd wetenschapper is, maakt de overstap wel gemakkelijker. Vanuit hun jeugdjaren zullen sommige ouderen zich nog het werk van Carlos Castaneda herinneren, een Amerikaanse antropoloog van Peruviaanse afkomst. Zijn cultboek ‘De lessen van Don Juan’ beschreef aspecten met dezelfde roots als Gagliano’s boek. Castaneda’s levensbeschouwing werd door velen als te zweverig ervaren. Dit gemis aan realiteitszin wordt overbrugd in ‘De stem van de plant’ omdat de back-to-earth-realiteit evenwaardig aanwezig is. Monica Gagliano weet de hogere geestelijke dimensie te verbinden met de alledaagse aardse realiteit. Kon de plantenwereld een betere woordvoerder uitkiezen? Gagliano’s boek is een mooie, doorleefde vertelling die kan bijdragen tot een vernieuwde wetenschap. Niet alleen mensen komen op voor de bescherming van planten, maar omgekeerd zorgen planten ook voor mensen op zowel fysiek, mentaal als spiritueel vlak. Om deze kennis te aanvaarden en te doorleven is een totale culturele omwenteling vereist, die Gagliano stapsgewijs uitlegt. Laat al je mentale bezwaren bij het lezen van dit boek achterwege en lees in overgave. Ik kan je verzekeren dat je de planten op een andere manier zal ervaren. De stem van de plant. Monica Gagliano. Uitgeverij AnkhHermes. 192 pagina’s. Prijs: 22,50 euro. ISBN 9789020215793.

30

l

l l

BOp magazine

november - december 2020

PROTEÏNE POWER

‘P

roteïnepower, eiwitten voor de stevige trek’, is een boekje uit de serie De Groentekeuken. Zonder voorwoord of gedetailleerde inhoudsopgave, leidt de schrijfster Émilie Franzo de lezer als een pijl uit een boog regelrecht naar de eiwitrijke groenterecepten. Bijkomende gezondheidstips of uitleg over de vegetarische invalshoek van de auteur ontbreken.

Veelzeggende foto’s bij elk gerecht tonen duidelijk wat je als eindresultaat mag verwachten. Diezelfde foto’s worden verkleind gebruikt als alternatieve inhoudstafel, wat op het eerste gezicht aanspreekt, maar praktisch gezien geen bijzondere hulp is. Alle recepten – dertig in totaal – zijn vegetarisch, sommigen vegan en glutenvrij. De gerechten zijn elk een festijn, Hierin ligt het hoogtepunt van dit boekje. Zin in socca met doperwtjes en asperges, quesadillas met zwarte bonen, caesarsalade of quinoa op z’n Marokkaans? Of wil je eens humus met witte bonen maken? Sommigen zullen zich storen aan het soms aanbevolen blik-eten, dat echt wel anders kan aangepakt worden. Hiermee geeft de schrijfster een haastige indruk, wat jammer is. Maar ondanks dit euvel is dit boekje met zijn goed uitgebalanceerde en lekkere recepten een verrijking in de keuken. Proteïne Power – Eiwitten voor de stevige trek. De Groentekeuken. Émilie Franzo. Kosmos Uitgevers. Prijs: 9,99 euro. ISBN: 9789021575988. n Eliane Vanhoovels Lesgever van de kruidenworkshops in het BOp. Raadpleeg de kalender voor meer informatie over deze workshops.


Blijf zolang mogelijk thuis met een Otolift

k e le D u n st e we ne re l d! ra il t e r � � � � �

Rechtstreeks van de fabrikant Niet goed = geld terug* Uw trapleuning kan blijven zitten Brede kant van de trap blijft vrij Slechts 48 uur levertijd mogelijk

m. Ge l dig t. e. be r 30 n o ve m 2020

Nu tot wel

€750,-*

Korting

* 0nder voorwaarden. Ga naar otolift.be/sale

Stuur mij een gratis brochure

Bel gratis 0800 59 003

Naam

voor een gratis thuisadvies of om onze gratis brochure te bestellen.

Adres Telefoon

BOP20

Postcode/plaats

Stuur deze bon naar: Otolift Trapliften, Verlorenbroodstraat 120 bus 3, 9820 Merelbeke

www.otolift.be

Profile for Brussels Ouderenplatform

BOp magazine november - december 2020  

Advertisement
Advertisement