Page 1

STRATEGISCHE VISIE 2040 AANPASSINGEN BAANINFRASTRUCTUUR Mens Ruimtelijke Aspecten 24 januari 2018

Disclaimer: De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal.


De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal.

Inhoud 1. Huidige situatie omgeving baan 25L 2. Uitgangspunten 3. Direct ruimtelijke impact 3.1 Impact op de bestaande bebouwing 3.2 Impact op het bestaand grondgebruik 3.3 Impact op bestaande netwerken

4. Indirect ruimtelijke impact 4.1 Impact op de beeldwaarde

4.2 Voorstel milderende maatregelen geluidsbuffer

Š Arcadis 2016


1. Huidige situatie omgeving baan 25L


De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal.

Š Arcadis 2016


2. Uitgangspunten


De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal.

Uitgangspunten •

Het gaat om een strategische visie en geen uitvoeringsplan

2 opties voor aanpassingen baaninfrastructuur

Optie A: aanleg van een taxiweg ten noorden van de baan 25L

3 varianten:

Variant 1: zonder geluidsbuffer

Variant 2: met open geluidsbuffer

Variant 3: met gesloten geluidsbuffer

Optie B: verlenging van baan 25L en aanleg van een taxiweg •

2 varianten:

variant 1 zonder geluidsbuffer

variant 2: met geluidsbuffer

Deze studie houdt enkel rekening met de luchtvaarterfdienstbaarheden die bij Brussels Airport Company gekend zijn. Deze studie maakt abstractie van eventuele noodzakelijkheden die nog door Belgocontrol kunnen geëist worden

© Arcadis 2016


De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal.

Š Arcadis 2016

Optie A – variant 1: aanleg taxiweg zonder geluidswerende buffer


De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal.

Š Arcadis 2016

Optie A – variant 2: aanleg taxiweg met open geluidswerende buffer


De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal.

Š Arcadis 2016

Optie A – variant 3: aanleg taxiweg met gesloten geluidswerende buffer


De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal.

Š Arcadis 2016

Optie B – variant 1: verlenging baan 25L zonder geluidswerende buffer


De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal.

Š Arcadis 2016

Optie B – variant 2: verlenging baan 25L met geluidswerende buffer


3. Directe ruimtelijke impact 3.1 Impact op de bestaande bebouwing 3.2 Impact op de erfgoedwaarde 3.3 Impact op bestaand grondgebruik 3.4 Impact op bestaande netwerken


De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal.

3.1 Impact op bestaande bebouwing PotentiĂŤle impact op gebouwen

Overzicht impact op gebouwen

Š Arcadis 2016

Optie A Variant 1 zonder buffer

Variant 2 open buffer

0

10

Optie B Variant 3 Variant 1 Variant 2 gesloten buffer zonder buffer gesloten buffer

16

7

22


De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal.

3.2 Impact op bestaand grondgebruik Overzicht van de oppervlakte van de bestemmingen die potentiĂŤel kan worden ingenomen Bestemming

Opp. binnen Optie A Variant 1 zonder buffer

Š Arcadis 2016

Variant 2 open buffer

Opp. binnen Optie B

Variant 3 gesloten buffer

Variant 1 zonder buffer

Variant 2 gesloten buffer

100 Woongebied

0,00 ha

0,35 ha

0,60 ha

0,10 ha

0,95 ha

200 Zone voor openbaar nut

0,90 ha

13,10 ha

28,80 ha

20,50 ha

30,30 ha

900 Agrarisch gebied

0,00 ha

3,65 ha

20,20 ha

42,95 ha

63,60 ha

Totale oppervlakte

0,90 ha

17,10 ha

49,60 ha

63,55 ha

94,85 ha


De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal.

Š Arcadis 2016

Optie A – variant 1: aanleg taxiweg zonder geluidswerende buffer


De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal.

Š Arcadis 2016

Optie A – variant 2: aanleg taxiweg met open geluidswerende buffer


De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal.

Š Arcadis 2016

Optie A – variant 3: aanleg taxiweg met gesloten geluidswerende buffer


De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal.

Š Arcadis 2016

Optie B – variant 1: verlenging baan 25L zonder geluidswerende buffer


De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal.

Š Arcadis 2016

Optie B – variant 2: verlenging baan met geluidswerende buffer


De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal.

3.3 Impact op bestaande netwerken Buurt- voetwegen

BESTAAND NETWERK BUURT- EN VOETWEGEN Š Arcadis 2016


De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal.

3.3 Impact op bestaande netwerken Buurt- voetwegen

HERSTEL NETWERK BUURT- EN VOETWEGEN IN OPTIE A – VARIANT 3

© Arcadis 2016

HERSTEL NETWERK BUURT- EN VOETWEGEN IN OPTIE B


4. Indirecte ruimtelijke impact 4.1 Impact op de beeldwaarde


De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal.

4.1 Impact op de beeldwaarde

Vangramberenstraat

Mechelsesteenweg

Š Arcadis 2016


De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal.

4.2 Voorstel milderende maatregelen buffer Buffer niet voorzien als een technisch aspect dat rond de luchthaven moet komen te liggen, maar bekijken hoe deze kan geĂŻntegreerd worden in zijn omgeving.

Š Arcadis 2016


De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal.

4.2 Voorstel milderende maatregelen buffer

Š Arcadis 2016


De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal.

Š Arcadis 2016