__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Milieubeoordeling Strategische Visie 2040 Luchtkwaliteit – 24/01/2018

De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal.

Confidential 26/01/2018

Restricted

Public

Milieubeoordeling milieubeoordeling SV 2040 - Luchtkwaliteit

Internal 1


Huidige luchtkwaliteit 

Jaargemiddelde stikstofdioxide (NO2) zie figuur — Overschrijdingen van de jaargemiddelde NO2 grenswaarde van 40 µg/m³ vlakbij drukste (snel)wegen — Luchtkwaliteit wordt in belangrijke mate bepaald door wegverkeer — Ook elementaire koolstof (deel roet) en ultra fijn stof vertoont gelijkaardige patronen als NO2

De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal. 26/01/2018

Milieubeoordeling milieubeoordeling SV 2040 - Luchtkwaliteit

2


Huidige luchtkwaliteit ď Ź

jaargemiddelde NO2 concentratie 2016 (bron VMM/Ircel)

ď Ź

jaargemiddelde concentratie zwarte koolstof (maat voor roet) 2016 (bron VMM/Ircel)

De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal. 26/01/2018

Milieubeoordeling milieubeoordeling SV 2040 - Luchtkwaliteit

3


Luchtkwaliteit - trend 70

Evolutie jaargemiddelde NO2 in Âľg/mÂł thv enkele meetstations in BHG en meetstations ZaventemSteenokkerzeel

evolutie aantal overschrijdingen daggrenswaarde PM10 thv enkele meetstations 90 80

60

70 60

50

50 40

40 30

30

20 20

10 0 St-Jans-Molenbeek (41R001) Elsene (R002) Ukkel (R012) Voorhaven (N043) Woluwe (WOL1) Zaventem 40SZ01 Steenokkerzeel (40SZ02) actuele EU-grenswaarde (2010)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gent (Baudelopark)

Vilvoorde

Aarschot

Steenokkerzeel

Mechelen (Technologielaan)

actuele grenswaarde

De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal. 26/01/2018

Milieubeoordeling milieubeoordeling SV 2040 - Luchtkwaliteit

4


Impact wegverkeer thv Luchthaven (geen berekeningen R0) 

Op basis van verkeersgegevens deskundige mobiliteit en emissiefactoren

2040 duidelijke afname door gewijzigde technologie wegverkeer ondanks toename aantal bewegingen

Belangrijke afname thv de A201 en N21, op grotere afstand zijn de effecten kleiner

Op klein deel van Brucargo is een toename verwacht

Aan zuidoostkant van de luchthaven is een beperkte toename verwacht

De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal. 26/01/2018

Milieubeoordeling milieubeoordeling SV 2040 - Luchtkwaliteit

5


Methodologie - Luchtverkeer 

Uitstoot luchtverkeer ruime omgeving luchthavens — Internationaal aanvaarde emissiekengetallen (evenwel geen emissiefactoren ultra fijn stof) — Het aantal vliegtuigbewegingen/samenstelling vloot — Duur taxiën — Gebruik generatoren voor elektriciteitsvoorziening vliegtuigen: • van vliegtuigen zelf (APU) • of extern (GPU)

— Landing & Take-Off (LTO) vanaf en tot hoogte van +- 900m

De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal. 26/01/2018

Milieubeoordeling milieubeoordeling SV 2040 - Luchtkwaliteit

6


Resultaten – Luchtverkeer- Uitstoot 

Toename is groter dan stijging in aantal vliegbewegingen (door zwaardere toestellen en conservatief inschatten van de te verwachten evolutie van de uitstoot)

Wel afname relatieve emissies per passagier

De relatieve toename van de uitstoot leidt uiteraard NIET tot gelijkaardige toename concentraties van de luchtkwaliteit gezien deze bepaald worden door de achtergrondconcentraties verhoogd met impact van alle lokale bronnen waarvan luchthavenactiviteiten er slechts één is.

Uitstoot parameter met meest relevante toename (NOx) komt op niveau v/h jaar 2000 te liggen

emissies luchtvaart LTO 2015

CO2 kton/jaar 281

emissies luchtvaart LTO 2040

416

SOx NOx CO ton/jaar ton/jaar ton/jaar 107 911 2.052 158

1.413

2.788

PM10 ton/jaar 11

NMVOS ton/jaar 410

13

558

relatieve toename LTO 2040 tov 2015, % 48 48 55 36 18 36 door uitlaatemissies wegverkeer in uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. DeTotaal informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie Brussels Airport Company benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan (TSP) ook onderworpen aan Vlaanderen in 2015NV (VMM, 2017) 14.184 66 48.512 31.393 1.158 4.453

een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal. 26/01/2018

Milieubeoordeling milieubeoordeling SV 2040 - Luchtkwaliteit

7


Resultaten – Luchtverkeer – Impact Impact luchtverkeer — Globale impact neemt snel af met afstand tot start/landingsbaan (zie figuur met relatieve impact in functie van de afstand tot baan) — Impact neemt ook af met de hoogte waarop emissies vrijkomen (zie tabel met relatieve impact op grondniveau in functie van de hoogte van de bron). — Een aanzienlijk aandeel van de uitstoot van luchtvaart heeft dan ook nauwelijks aantoonbare impact op de luchtkwaliteit gezien de (grotere) hoogte waarop de uitstoot vrijkomt

relatieve concentratie

Relatieve impact uitstoot in functie afstand tot de baan 100 80 60 40

totale concentratie

20

0

achtergrondconcentratie relatieve afstand tot de baan

Hoogte bron, m 5 50 100

%- impact bij éénzelfde uitstoot op verschillende hoogtes 100 12 3

De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal. 26/01/2018

Milieubeoordeling milieubeoordeling SV 2040 - Luchtkwaliteit

8


MEETCAMPAGNE ULTRA FIJN STOF UITGEVOERD DOOR VITO – VERKENNEND ONDERZOEK In verlengde van 07L/25R op verschillende afstand van de luchthaven

Site

Afstand

A

Stedelijk

-5 000 m

B

Stedelijk/ Verkeer

-250 m

C

Stedelijk

+ 750 m

D

Landelijk

+ 7 000 m

Verkennend onderzoek

In verlengde van startbaan (aangelegd volgens overheersende WR)

Overheersende ZW windrichting

 A en B windopwaarts / C en D windafwaarts De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal.


RESULTATEN MEETCAMPAGNE ULTRA FIJN STOF UITGEVOERD DOOR VITO Size classes

De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal.


Impact Luchtverkeer – Actuele luchtkwaliteit

— Globale impact neemt snel af met afstand tot start/landingsbaan — Impact neemt ook af met de hoogte waarop emissies vrijkomen — De emissies van vliegverkeer leiden niet tot overschrijdingen van grenswaarden — Conclusies VMM/VITO (2016) • Luchtkwaliteit inzake NO2 en zwarte koolstof rond luchthaven wordt vnl. bepaald door wegverkeer • Fijn stof (PM10) concentratie in omgeving Brussels Airport is niet verhoogd • Wegverkeer is belangrijkste bron ultra fijn stof (UFP), maar ook luchthavenactiviteiten zijn lokale bron • Onderscheid vliegverkeer en andere bronnen (wegverkeer,…) inzake UFP niet strikt te maken

• Resultaten meetcampagnes liggen in lijn met andere internationale studies (cfr. metingen rond Schiphol) De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal. 26/01/2018

Milieubeoordeling milieubeoordeling SV 2040 - Luchtkwaliteit

11


Impact – Luchtverkeer  Situatie

2040

— De emissies van vliegverkeer leiden niet tot overschrijdingen van grenswaarden

— Beperkte impact te verwachten inzake NO2 in onmiddellijke omgeving startbanen — Bij wijziging 25L/07R hogere relatieve impact windafwaarts deze baan — Relatief aandeel impact luchtvaart neemt in 2040 toe t.o.v. impact wegverkeer/achtergrond

De informatie in deze presentatie is gebaseerd op de visie uitgewerkt in het kader van het Strategische Visie 2040 voor Brussels Airport. Brussels Airport Company NV benadrukt dat nog geen beslissing genomen werd rond de voorliggende opties. Deze zijn hoe dan ook onderworpen aan een uiteindelijke beslissing van de plannende en vergunningverlenende overheid. De opties zijn nog niet in detail op uitvoeringsniveau uitgewerkt en dus ook niet finaal. 26/01/2018

Milieubeoordeling milieubeoordeling SV 2040 - Luchtkwaliteit

12

Profile for Brussels Airport

Strategische visie 2040 presentatie luchtkwaliteit tractebel  

Milieubeoordeling Strategische Visie 2040 Luchtkwaliteit - Tractebel

Strategische visie 2040 presentatie luchtkwaliteit tractebel  

Milieubeoordeling Strategische Visie 2040 Luchtkwaliteit - Tractebel

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded