Page 13

BDW 1474 PAGINA 13 - DONDERDAG 14 MEI 2015

Sint-Jans-Molenbeek > Jef Van Damme (SP.A) over de echte oorzaken van de geldnood

Molenbeek bijna failliet: wie heeft het gedaan? SINT-JANS-MOLENBEEK – De echte oorzaken van de geldnood zijn een combinatie van een grote bevolkingsgroei, samen met een verarming van de bevolking, zegt gemeenteraadslid Jef Van Damme (SP.A).

lezersbrieven@bdw.be

BRIEVEN VAN LEZERS  

“Ja, ik was eerste schepen in het vorige college, maar Moureaux besliste alles als een dictator.” Zo kondigde burgemeester Schepmans deze week aan dat de gemeente Molenbeek op de rand van het faillissement staat. Moureaux antwoordde al even scherp: “Het huidige schepencollege is een bende amateurs.” Beide meningen zijn zowel onwaar als irrelevant, want elkaar beschuldigen brengt ons geen stap dichter bij de oplossing. Noch wordt er op die manier een juiste diagnose gesteld van een gigantisch financieel probleem. De echte oorzaken van de geldnood zijn een combinatie van een grote bevolkingsgroei, samen met een verarming van de bevolking. Tussen het jaar 2000 en vandaag kwamen er maar liefst 25.000 inwoners bij. Dat is een groei van bijna een derde op minder dan vijftien jaar tijd. Momenteel telt Molenbeek net geen 100.000 inwoners. Als je er wil voor zorgen dat de dienstverlening aan de burger goed blijft, betekent dat uiteraard een serieuze stijging van de kosten voor het OCMW, de politiezone en het aantal ambtenaren. Tegelijkertijd daalde, inflatie meegerekend, het gemiddelde inkomen van de Molenbekaar met 5 procent ten opzichte van tien jaar geleden, vooral door de instroom van arme nieuwkomers. De gemiddelde inwoner werd dus relatief armer. Hierdoor daalden de inkomsten uit de personenbelasting, terwijl de uitgaven van de gemeente enorm stegen.

ken immers weg naar de Vlaamse Rand rond Brussel, van zodra ze het zich (financieel) kunnen permitteren. Ook middenklassers die bijvoorbeeld kinderen krijgen, doen aan stadsvlucht. Molenbeek investeert dus veel in de creatie van een nieuwe middenklasse, die vervolgens wegtrekt. Daardoor loopt de gemeente de inkomsten mis die deze middenklasse zou genereren als ze hier zou blijven. Een gebrek aan netheid, een onveiligheidsgevoel, te weinig (kwaliteitsvol) onderwijs, te weinig betaalbare kwaliteitswoningen, en een gebrek aan aangename publiek ruimte, zijn de belangrijkste argumenten voor vertrek, vooral bij jonge gezinnen.

Fiscale solidariteit

De Molenbeekse middenklasse trekt weg, zegt Jef Van Damme.

Als je daar de recente besparingen van de andere beleidsniveaus bijtelt, is de moeilijke financiële situatie van onze gemeente helemaal niet zo verwonderlijk. Uiteraard maakt dat ze niet minder verontrustend. Molenbeek is als stad van aankomst immers dé sociale roltrap van België. Mensen komen hier vaak arm en zonder scholing aan. Door hulp uit hun eigen netwerk, maar ook door de ondersteuning die ze hier van de gemeente en andere overheidsinstanties krijgen, vinden ze werk en een woning, en krijgen ze

Brel in Zinnema Mijnheer Rampelberg, ik wens u te danken voor uw lezersbrief in de editie van 30 april (BDW 1472, p.15). Want ik ben blij dat u op een objectieve manier klaarheid schept over Brel en zijn vermeende Vlamingenhaat, die inderdaad onbestaande is. Les Flamandes is toch een pijnlijk correcte beschrijving, niet dan? Inderdaad niet meteen flaterend, maar wel waarheidsgetrouw. En zónder overdrijving. Hij heeft het dan ook niet over de Vlaamse vrouw vandaag. Uiteraard niet. Maar in ons niet zo verre verleden was dit gewoon de type-vrouw en moeder. Waar ik toch even van baal, mijnheer Rampelberg, is uw toegift betreffende zijn houding in zijn laatste periode. Dat hij de Flaminganten met de vinger wijst, is niet meer dan rechtvaardig. Hij heeft het dan ook niet over Vlamingen maar over Flaminganten: dat zijn in zijn ogen de Duits-

onderwijs. Ze klimmen op die manier op de sociale ladder. Het is net deze hulp en ondersteuning die door de slechte financiële situatie onder druk komt te staan, en die de sociale roltrap van Molenbeek dreigt te doen stilvallen. Jammer genoeg, bestaan er geen mirakeloplossingen op korte termijn. Wel zijn er twee structurele oplossingen op middellange termijn. De eerste oplossing is ervoor te zorgen dat de middenklasse in Molenbeek blijft. Heel veel inwijkelingen die hier arm toekomen en de sociale roltrap nemen in onze gemeente trek-

gezinden, zij die met de vijand mee heulden. Die wijst hij aan. Dat de Vlaming zich daardoor gepikeerd voelt, is onterecht. Ze reageren zoals de Strangers; totaal fout dus. En als De Wever zich flamingant noemt, is dat voor zijn rekening, niet voor die van Jacques Brel. 

© ERFGOED.BE

De tweede oplossing is een andere financiering en meer solidariteit tussen de negentien Brusselse gemeenten. SP.A pleit al sinds 2009 voor een fusie van de gemeenten tot één stad. Dat zou voor een eerlijkere fiscaliteit zorgen. Het gemiddeld jaarinkomen per inwoner in Molenbeek in 2012 was 9.800 euro. In SintPieters-Woluwe lag dat bijna dubbel zo hoog, op 18.800 euro. Het hoeft geen betoog dat dit een serieuze impact heeft op de financiële draagkracht van de gemeentes. Meer fiscale solidariteit binnen Brussel zou al een heel grote stap naar een structurele oplossing zijn. In plaats van na bijna drie jaar nog steeds naar het verleden te kijken, zou burgemeester Schepmans zich beter bezighouden met het investeren in de toekomst en zelf met voorstellen op de proppen komen. Want alleen daarmee is Molenbeek echt geholpen.  Jef Van Damme Brussels parlementslid en Molenbeeks gemeenteraadslid (SP.A)

een leuke babbel in het hele Muntpuntgebouw. Anderzijds wordt geweldpleging op individuele bezoekers door een lawaaierige studentengroepering met macht en relaties als Br(Ik toegestaan. Is Muntpunt door lezers eigenlijk beter te mijden, wegens voorrang voor een zeker discotheekgehalte?

Paul Rodriguez, Koekelberg Karel Verhoeven, Brussel-Stad

Muntpunt Mogen bibliotheken ook blitse discotheken zijn met rockrace-bands zoals Muntpunt op zaterdagnamiddag 25 april? Moet het kunnen dat zij die voor studie naar het Muntpunt komen dan samengedreven worden in één overvolle zaal met de mooie naam Multatuli? Het beleid van Muntpunt is onsamenhangend. Enerzijds wordt zeer terecht het gebruik van gsm’s niet toegestaan voor

Tweetaligheid De laatste tijd lees ik weer regelmatig lezersbrieven in BDW waar Brusselaars hun beklag doen over het gebrek aan tweetaligheid van de Brusselse gewestelijke en gemeentelijke instellingen. Als niet-deskundige in deze aloude politieke materie stel ik mij toch vragen. Al tientallen jaren levert het Nederlandstalig onderwijs in Brussel goede tweetaligen af,

ook binnen de migrantengemeenschappen, met Lukaku en Kompany als meest sprekende voorbeelden. Velen van hen moeten toch in aanmerking komen voor vacatures binnen de Gewestelijke diensten? Met een dergelijke “wervingsreserve” aan tweetaligen lijkt het eindeloos aanslepende gebrek aan tweetaligheid in Brusselse diensten op het eerste gezicht een bizar fenomeen. Waarom stromen ze niet meer dóór naar deze functies binnen de Brusselse diensten ? Op die manier zou de jarenlange investering van Vlaanderen in het Brussels onderwijs pas echt renderen. Heeft men daar onderzoek naar gedaan? Brussels politicus Pascal Smet (SP.A) is nog Vlaams minister van Onderwijs geweest en lijkt mij dus zeer goed geplaatst om hierover zijn licht te laten schijnen. En er eventueel iets aan te doen? 

Wim Magerman, Anderlecht

SPELREGELS VOOR LEZERSBRIEVEN: Mail uw bijdrage naar lezersbrieven@bdw.be. Schrijven kan naar BDW-Brieven van Lezers, Flageyplein 18, 1050 Elsene; faxen naar 02-226.45.69. Vergeet niet uw adres te vermelden, ook in e-mails: zonder het adres van de afzender beschouwen we een brief als anoniem, en wordt hij niet gepubliceerd. De maximumlengte van een bijdrage is 2.500 tekens, inclusief spaties. Wilt u graag een langere, meer uitgewerkte opiniebijdrage schrijven (max. 5.000 tekens)? Neem dan eerst contact met ons op voor overleg via lezersbrieven@bdw.be. De redactie mag lezersbrieven redigeren of weigeren. Moties, manifesten of omzendbrieven worden niet (in deze rubriek) opgenomen.

BDW - editie 1474  

Brussel Deze Week van 12 mei 2015

BDW - editie 1474  

Brussel Deze Week van 12 mei 2015

Advertisement