Page 4

BDW 1397 PAGINA 4 - DONDERDAG 10 OKTOBER 2013

© BART DEWAELE

© WIKIPEDIA CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION

Boven: In januari 1943 werd Andrée de Jongh, de oprichtster van de Komeetlijn, gearresteerd terwijl ze op het punt stond de Pyreneeën met enkele piloten over te steken. Zij zou de kampen van Mauthausen en Ravensbrück overleven. Onder: enkele verzetsleden in Saint-Jean-de-Luz op 5 september 1942. Bovenste rij, tweede van links is “Tante Go”.

Het Ereveld der gefussilieerden vandaag. De helden van de verzetsgroep Komeet zijn nog niet vergeten.

Het dramatische oorlogsjaar 1943 (3) > Binnenkort opnieuw speciale herdenkingsbijeenkomst

Verzetsgroep gedecimeerd op Nationale Schietbaan BRUSSEL – Zeventig jaar geleden was het 1943, een gemakkelijke som. Maar niet iedereen beseft dat dat jaar voor Brussel misschien wel het zwaarste was van de twintigste eeuw. Na de slag bij Stalingrad aan het Oostfront en de slag bij El Alamein in Noord-Afrika, beide in het voordeel van de geallieerden, leken de nazi’s plots niet meer onoverwinnelijk. Het verzet kreeg hierdoor nieuwe hoop, maar de bezetting werd er alleen maar grimmiger door. De nazi’s verscherpten hun jacht op verzetslui.

O 

p 20 oktober 1943 werden er bijvoorbeeld elf leden van de verzetsgroep Komeet geëxecuteerd op de Nationale Schietbaan. De vereniging Comete Kinship, die familieleden en sympathisanten van de verzetsgroep verenigt, plant daarom dit jaar een speciale herdenkingsbijeenkomst. Zo zal een van de meest vergeten oorlogsmonumenten van Brussel voor een keer wat meer aandacht trekken. De Nationale Schietbaan is een bijna idyllisch zakdoekje groen op een boogscheut van de VRT-toren, naast de crèche voor het VRT-personeel. Tegelijkertijd is het een van de meest tragische plekken van Brussel, met een extreem hoge concentratie heldengraven. Verzetsheld Edith Cavell werd er tijdens de Eerste Wereldoor-

log geëxecuteerd en begraven. Youra Livschitz, een van de drie mannen die in april 1943 in Boortmeerbeek een transport naar Auschwitz tot stand bracht, werd er in 1944 geëxecuteerd en begraven. Saint Vé, de jaarlijkse patroondag van de VUB en de ULB, begint nog altijd elk jaar op 20 november met het leggen van een krans op de Nationale Schietbaan ter herdenking van de verzetshelden van de ULB die er werden geëxecuteerd. Een maand eerder, op 20 oktober, worden elk jaar de helden van Komeet herdacht. Dit jaar zal deze herdenkingsbijeenkomst extra groot zijn, vanwege de zeventigste verjaardag van die tragische dag. De groep Komeet hield zich bezig met het opvangen en naar veiliger oorden smokkelen van gevallen pi-

loten en parachutisten. In totaal redden ze zo het leven van meer dan 700 geallieerde piloten. Daarvoor lieten wel meer dan 200 Komeetleden hun leven. In januari 1943 werd Andrée de Jongh, de oprichtster van de Komeetlijn, gearresteerd terwijl ze op het punt stond de Pyreneeën met enkele piloten over te steken. Zij zou de kampen van Mauthausen en Ravensbrück overleven. In juni werd ook haar vader gearresteerd. Hij werd een jaar later gefusilleerd.

Ontsnappingsroute Eind 1942 was de organisatie geïnfiltreerd door Duitsers die zich voordeden als Britse piloten. Een golf van arrestaties was het gevolg. Van de elf Komeetleden die op 20 oktober 1943 op de Nationale

“Omdat sommige mensen fantaseren, controleer ik alle verhalen”

Schietbaan gefusilleerd werden, is niet veel geweten, behalve hun namen: Eric de Menten, Georges Marechal, Jean Ingels, Emile Delbruyère, Albert Marchal, Henri Rasquin, Ghislain Neybergh, Gaston Bidoul, Robert Roberts-Jones, Édouard Verpraet en Antoine Renaud. Nochtans doet Brigitte d’Oultremont, voorzitster van de Comete Kinship Association, er al jaar en dag alles aan om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over alle mensen die terloops of intensief hebben meegeholpen aan het netwerk van Komeet. “We hebben al een lijst van 1.000 à 2.000 leden die in verschillende

mate officieel erkend zijn voor hun rol. Ikzelf zit al aan een lijst met een 3.000 namen. Zelfs dat zijn ze nog niet allemaal. In onze vereniging is iedereen welkom die ook maar iets voor de Komeet heeft gedaan, al was het maar kleren geven of een nacht onderdak te bieden. Ik controleer wel alle verhalen, want er zijn ook mensen die fantaseren. Maar het speciale aan de Komeet was net dat alles spontaan verliep, dat de mensen het normaal vonden om te helpen, zelfs als ze er hun eigen leven mee in gevaar brachten. Daarom ook hebben ze na de oorlog niet allemaal over hun activiteiten verteld.” In haar familie waren er verschillende mensen actief bij de Komeet. “Het waren allemaal vrienden en kennissen die elkaar introduceerden. Veel Komeetleden waren van adel, omdat dat nu eenmaal zo was. Die families kenden elkaar al sinds lang. Maar er waren ook veel hoge industriëlen. Andrée de Jongh kwam uit Schaarbeek, maar ook de Leopoldwijk was een centrum van de Komeetactiviteiten. Ik herin-

BDW - editiei 1397  

Brussel Deze Week van 9 oktober 2013

BDW - editiei 1397  

Brussel Deze Week van 9 oktober 2013

Advertisement