Page 16

BDW REGIO

BDW 1397 PAGINA 16 - DONDERDAG 10 OKTOBER 2013

Elsene > MR zet kanttekeningen bij opening naar MIVB

Liberalen zoeken hulp binnen Gewestregering Waar Elsens mobiliteitsschepen Caroline Desir (PS) de deur op een kier zet voor gesprekken met de MIVB over ‘tram 71’, daar slaan de collega-schepenen van de MR die deur weer hard dicht. “En we krijgen hulp uit de Brusselse regering,” klinkt het.

De Brugmannlaan is volgens voorstanders van een oversteek een heuse autosnelweg.

Vorst > Proefproject of nutteloze werken?

Brugmann had (heel even) oversteekplaats Het is (voorlopig) wachten op een veilige oversteekplaats voor de bezoekers van het Park Abbé Froidure. In augustus zag het er nochtans (heel even) ‘goed’ uit: een aannemer was twee weken druk doende om een oversteekplaats aan te leggen. Tot het kabinet van minister van Openbare Werken Brigitte Grouwels (CD&V) de opdracht gaf om de Brugmannlaan ter hoogte van nummer 52 in de toestand van voor de werken te herstellen. De ‘berm’ kwam er op vraag van Leefmilieu Brussel. Dirk Berckmans (N-VA) die door boze buurtbewoners – voorstander van de ‘berm’ – gecontacteerd werd, spreekt van geldverspilling. De berm heeft 30.000 euro gekost. De burgemeester van Vorst stak eind augustus in de krant La Capitale de pluimen op zijn hoed voor het verwijderen van de

berm, maar het was het kabinet-Grouwels dat de opdracht gaf. Woordvoerder Philippe Vanstapel: “Het ging om een opstelling die we op het einde van de zomervakantie geëvalueerd hebben. Er bleken meer nadelen dan voordelen aan verbonden: de berm was gevaarlijk voor voetgangers en automobilisten.” Het kabinet-Grouwels wil wel dat de administratie de voetgangersoversteek nader bestudeert, maar wijst erop dat er al twee oversteekplaatsen in de buurt zijn. Vanstapel: “Er is ook een petitie tegen een oversteekplaats.” En de voorstanders? Die nemen contact op met de N-VA van Molenbeek. Berckmans: “Er is volgens mijn info 50.000 euro verspild en bezoekers van het park kunnen nog altijd niet veilig oversteken.” 

Danny Vileyn

Dominique Dufourny, de burgemeester van Elsene in 2015, heeft zich (opnieuw) fel uitgelaten over de vertramming van buslijn 71, de drukste buslijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De MIVB denkt na of die lijn niet beter kan vervangen worden door een tram. Op zich is het geen nieuws dat Elsene, en meer bepaald, de MR, zich tegen die plannen verzet. Maar opmerkelijk is het wel, temeer omdat de nieuwe schepen van Mobiliteit, de socialiste Caroline Desir, vorige week in deze krant liet uitschijnen dat Elsene wel moet blijven overleggen met de MIVB, en zich niet altijd unilateraal kan blijven verzetten tegen projecten die over het algemeen belang gaan. Volgens Dufourny “dringt de MIVB de gemeente Elsene een tram op. We hebben nog altijd niet vernomen wat er met de mogelijke problemen die die tram met zich zal meebrengen gedaan wordt.” Ook over andere dossiers waarvoor een gewestelijke instantie bevoegd is, zoals de heraanleg van de Generaal Jacques- en Buyllaan, dirigeert Dufourny haar gemeente verder in het defensief. “Tijdens de overlegcommissie die over dat project moest oordelen was de gemeente Elsene in de minderheid, tegenover gewestelijke instan-

ADVERTENTIE

Dufourny gaat echter ook in de aanval. “De vergunningen zijn nog niet toegekend. Bovendien gaan er ook binnen de Brusselse regering stemmen op om die dossiers toch nog eens te herbekijken. Zo is gewestminister van Economie Céline Frémault (CDH) het niet eens met haar collega op Vervoer Brigitte Grouwels (CD&V). Grouwels wilde niet naar ons luisteren. En Staatssecretaris van Stedenbouw Rachid Madrane (PS) moet zijn fiat nog geven voor de heraanleg van de Generaal Jacqueslaan.” De MR dringt ook aan op een evaluatie van de werkzaamheden aan de Elsensesteenweg. Die gewestweg op Elsens grondgebied – waarlangs bus 71 rijdt – werd pas heraangelegd. Dat was eveneens een project van Grouwels waarvoor een compromis moest gezocht worden tussen gemeente en gewest. In dat licht is het begrijpelijk dat Elsens schepen Viviane Teitelbaum (MR) een panische angst heeft om de Elsense financiën onder gewestelijke voogdij geplaatst te zien. Dat scenario hangt Elsene boven het hoofd als er niet bespaard wordt. Teitelbaum: “De hoofdzaak is dat we onze financiële onafhankelijkheid kunnen bewaren.” “Zoniet zou het een schande zijn voor ons,” voegt haar MR-collega van cultuur Yves de Jonghe d’Ardoye, tevens de laatste MR-burgemeester van Elsene, er aan toe. CD 

Sociale Verhuurkantoren (SVK)

TAKEN

MEDEWERKER DISTRIBUTIE (m/v) • • • •

WIJ BIEDEN

Geïnteresseerden sturen voor 14 oktober 2013 een brief met motivatie en cv naar: Brussel Deze Week vzw, algemeen directeur Marijke Vandebuerie, E. Flageyplein 18, 1050 Brussel of via e-mail naar marijke.vandebuerie@bdw.be.

Onder voogdij

ADVERTENTIE

Voor de levering van Brussel Deze Week en Agenda op de distributiepunten zijn wij op zoek naar een

PROFIEL

Brussel Deze Week vzw is uitgever van de weekbladen Brussel Deze Week en Agenda. De krant is dé marktleider voor nieuws over Brussel. Het meertalige (N, F, E) uitmagazine Agenda is dé gids door cultureel Brussel. Beide kennen een ruime verspreiding in en rond Brussel en in een aantal grote Vlaamse steden.

ties die allemaal voor waren. Onze mening werd dus niet gehoord.”

• • • •

Opmaak routeplanning. Snelle en betrouwbare levering van Brussel Deze Week én Agenda. Zorgen voor een goede zichtbaarheid van de publicaties op de distributiepunten. Opvragen en doorgeven van feedback i.v.m. oplage.

• •

U hebt minstens een humanioradiploma. U bent vlot in de omgang, commercieel aangelegd en stressbestendig. U werkt gedreven, zelfstandig en nauwgezet. U bent graag op de baan, heeft een goed oriëntatievermogen en bent minimum 3 jaar in het bezit van een rijbewijs. U vindt makkelijk uw weg in Brussel en woont bij voorkeur in de regio. U bent perfect tweetalig Nederlands/Frans.

• • •

Een boeiende baan in een dynamische ploeg. Een deeltijdse opdracht (28u30) van onbepaalde duur. Een vaste verloning met extralegale voordelen. Brussel Deze Week

Verhuur uw woning zonder risico en zonder zorgen

a Gegarandeerde huur elke maand a

Verzekerd verhuurbeheer

a

Onderhoud van uw woning

a Hulp bij renovatie a Fiscale voordelen

www.fedsvk.be 02 412 72 44

BDW - editiei 1397  

Brussel Deze Week van 9 oktober 2013

BDW - editiei 1397  

Brussel Deze Week van 9 oktober 2013

Advertisement