Page 1


Architectuurhaard-hoek 53/121/50 l


INHOUD

Inhoud De perfecte warmte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

De panoramahaard

Prijs of kwaliteit

6

De RF-haard

8

De haarden met het Brunner-systeem (BSK)

..........................................................

De inbouwhaard

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

............................................................

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

........................................................

28

Het bedieningscomfort

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

De tegelkachel

..............................................

14

De mogelijke kachelsystemen

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

De brandhaard van een tegelkachel

De constructie

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

De keteltechniek

De ronde haard

. .......................................................

17

De verwarmingscentrale van Brunner (BHZ)

. .........................................................

18

De module voor pellets

19

Producten overzicht

De doorkijkhaard

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

..........................

De vlakke haard

De hoekhaard

21 22

10

Luisteren en begrijpen

20

.................

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Het gebruik van warmte Het milieu

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. . . . . . . . . . . . . . . .

48

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

3


Panoramahaard 57/25/60/25

... de perfecte warmte


DE PERFECTE WARMTE

BRUNNER made in Germany

BRUNNER hoofdzetel Eggenfelden met opleidings- en ontwikkelingscentrum

Ulrich Brunner, CEO & oprichter van de firma

De Brunner producten worden voor de volle 100% in Duitsland gemaakt. Precies in Duitsland worden producten met de meest moderne machines en productie-installaties in een wereldwijd erkende kwaliteit gefabriceerd. Het ware geheim zit hem evenwel bij de werknemers: hun instelling, hun betrokkenheid t.a.v. het werk en de eer van het eigen product en van de onderneming zijn uniek. Dit allemaal in een familiebedrijf waarin de waarde van kwaliteit en innovatie voorrang hebben op een prijsbewuste, eenvoudige constructie. Alle medewerkers bij Brunner - van de ontwerpingenieur tot de oudste fabrieksarbeider - werken met deze instelling. Dit allemaal op basis van een goed bedrijfsklimaat en met het besef dat het kleinst merkbare verschil, dus de meerwaarde, door de klant gehonoreerd wordt. BRUNNER haarden behoren tot de beste met de hand gemaakte constructies. Zij schenken jarenlang het plezier van “een perfecte warmte“.

5


In principe hoeft dit niet in tegenspraak te zijn. De inbouwhaarden van Brunner worden met de meest moderne machines en productie-installaties met uiterste precisie vervaardigd, begeleid door onze kwaliteitsgeoriënteerde medewerkers. Doorslaggevend is de doelstelling van onze constructies. Producten met een optimale prijs zullen en moeten al bij de ontwikkeling, bij de keuze van de onderdelen en bij de basisconstructie al aan de hoogste eisen voldoen. Daarbij worden vaak grenzen overschreden in het belang van de klanten. BRUNNER kiest uitsluitend voor kwaliteit en voor het functionele. Verzamelde kennis en ervaring van slimme ingenieurs en werknemers komen op deze wijze van werken tot hun volle recht.

Stijlhaard 62/76, Keramiek: MEZ

Zo kunnen we een inbouwhaard maken met een hoge functionaliteit en een lange levensduur. Uiteindelijk hebben we een product, dat met zijn details veel mensen aanspreekt en hen jarenlang plezier schenkt met een “perfecte warmte“.

Wat is belangrijker prijs of kwaliteit? 6

Bij BRUNNER staan kwaliteit en functionaliteit voor alles, zelfs tot in het kleinste detail.


PRIJS OF KWALITEIT?

Made in Germany

“Made in germany” is niet enkel een promotioneel begrip bij BRUNNER. Wij zijn er trots op producten te maken met mensen, die door hun instelling op het vlak van werken en knowhow, iets bereiken waarvoor de hele wereld respect heeft. Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat de door onze ingenieurs en technici ontworpen producten, in werkplaatsen in Beieren door eigen medewerkers op maat gesneden, gelast, geschroefd en samengebouwd worden. Zelfs componenten als vuurvaste stenen of keramisch glas komen van bij ons uit Duitsland – dus “made in germany”. De constructie is maatnauwkeurig en zelfs de kleinste onderdelen kunnen vervangen worden.

Architektuuhaard

7


Architectuurhaar doorkijk 45/101

De inbouwhaarden ... ogen mooi


DE INBOUWHAARDEN

In plaats van de klassieke open haard brandt tegenwoordig in onze huizen steeds vaker een houtvuur in een inbouwhaard. De reden ligt bij een duidelijk hoger rendement en de daarmee gepaard gaande lagere emissiewaarden. Een open haardvuur ombouwen tot een gesloten brandhaard met regelbare toevoer van verbrandingslucht werd mogelijk door de uitvinding van het keramisch glas. Natuurlijk zijn er in de uitvoering van deze principiële verbetering duidelijke verschillen bij de afzonderlijke leveranciers. Veel haarden lijken identiek. Het verschil is te merken aan het productieproces, de afwerking van de haard en de keuze voor kwaliteit i. p. v. voor een lagere kostprijs. BRUNNER werkt tot in de details op kwaliteit en functionaliteit – zonder concessies.

9


Hoekhaard 57/82/48r, Keramiek: Sommerhuber

Het gebruik van de warmte


HET GEBRUIK VAN DE WARMTE

De inbouwhaarden van BRUNNER zijn niet enkel mooi maar bieden ook unieke mogelijkheid op het vlak van het gebruik van warmte.

Warme-luchthaard

De haard met warmte accumulerende stenen

De haard met warmte accumulerende stenen

De haard met watermodule

met opgebouwde mantel van plaatstaal

met ernaast staande keramische accumulerende ringen

met ernaast staande keramische accumulerende ringen

met erop geplaatste waterwarmtewisselaar

De nog hete verbrandingsgassen uit de stookruimte worden door het vergrote oppervlak van de stalen mantel afgekoeld en als warme lucht afgegeven. Deze oplossing is ideaal wanneer een hoog rendement wat betreft warme lucht nodig is op een kleine oppervlakte.

De nog hete verbrandingsgassen uit de stookruimte komen via de compacte gietijzeren mantel als heet gas samen. Daardoor bereiken we optimale omstandigheden om een grote opslagmassa (tegelkachelprincipe) op te warmen. Deze oplossing is ideaal wanneer een grotere haard ook stralingswarmte moet afgeven.

De nog hete rookgassen uit de stookruimte stromen door een accumulator, die direct bovenop de stookruimte geplaatst is.

De nog hete rookgassen uit de stookruimte stromen door de warmtewisselaar die direct bovenop de stookruimte geplaatst is.

Deze oplossing is ideaal wanneer een hoog rendement en stralingswarmte op een heel kleine oppervlakte gewenst wordt.

Deze oplossing is ideaal wanneer naast het effect van een haard ook de centrale verwarming ondersteund moet worden.

11


Architectuurhaard 53/121

Het milieu ... daar kiezen we voor


HET MILIEU

Het functionele van de haard moet overtuigen door lage emissiewaarden.

De inbouwhaarden van BRUNNER voldoen ook met de grotere glasramen aan alle eisen wat betreft rendement en emissie.

EMISSIEGRENSWAARDEN voor CO in mg/Nm3

STOFEMISSIEGRENSWAARDEN voor CO in mg/Nm3 DIN EN 13240 + DIN EN 13229

12.500

6.250

100

DIN 18895 DIN 18891

5.000

Duitsland tot nu toe: grenswaarde pas vanaf 15 kW

150

Belgische wetgeving

7.500

herziening BImSchV 1ste fase (2009)

100

Zwitserland 1ste fase (LRV08, 2009)

1. BImSchV (oud) vanaf 15 kW

4.000

90

Oostenrijk 15A

DIN 18892, vroeger Stuttgart

2.500

75

1. 600

Oostenrijk 15A

1. 600

Herziening BImSchV 1ste fase (2009)

1.500

Nederland C0- emissiewaarde klasse 1

1.500

DINplus, Regensburg, M端nchen, Zwitserland 1ste en 2de fase (LRV08 en LRV10)

DINplus KE/KK & kookfornuizen, M端nchen Oostenrijk 15A gepland, Zwitserland 2de fase (LRV, 2010)

75

DINplus HE

65

17-27

BRUNNER haardcassettes

440-1000 0

2.500

Herziening BImSchV 2de fase (2015)

40

Herziening BImSchV 2de fase (2015)

1.250

5.000

7.500

EMISSIEGRENSWAARDEN t.o.v. 13% O2

10.000

12.500

BRUNNER haardcassettes 0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

EMISSIEGRENSWAARDEN t.o.v. 13% O2

13


LUISTEREN & BEGRIJPEN

Luisteren & begrijpen Naar alle factoren luisteren en dienovereenkomstig realiseren heeft niets met concessies te maken maar met het duidelijk formuleren van een lastenboek* voor onze constructie.

Voor U, dames:

Liftdeuren met katrollen Aan beide zijden katrollen, met kogellagers met grote omloopstraal voor een geringe kabelbelasting. Kabelbelasting tot 670 kg mogelijk.

De haard moet gemakkelijk te openen zijn.

Hoogwaardige bekleding van de stookruimte

De ruit moet lang proper blijven.

Bestaat uit vuurvaste vormdelen voor een maximale thermische en mechanische belasting.

De ruit moet gemakkelijk en eenvoudig te reinigen zijn.

Voor U, heren: De constructie moet degelijk zijn.

Easy-lift Unieke mechaniek voor lichte en duurzame bediening van de liftdeuren.

Bij herstelling moeten alle onderdelen eenvoudig te vervangen zijn. Rendement en emissiewaarden moeten overtuigen.

Voor U, architecten: De ruit moet zonder kader en vlak afsluitend zijn.

Proper venster

Overbodige bedieningsonderdelen of storende handgrepen weglaten.

Door een duurzaam en vervangbaar afdichtingsprofiel.

Strakke einden tegen pleisterwerk of ombouwen van natuursteen.

Voor de prijsbewuste klant: U wilt vooral prijsbewust kopen maar niet goedkoop. Op kwaliteit wordt niet bespaard. Wat iets meer kost, moet ook beter zijn. * In een lastenboek worden de eisen voor een technisch ontwerp samengevat.

14

Dubbel glas naar keuze 30 tot 50% minder warmteafgifte door de toepassing van een ruit van dubbel glas.


Klick-Klack Eenvoudig openen en sluiten van de liftdeur. Met een druk op de knop kan je de ruit volledig openen voor het reinigen.

DE CONSTRUCTIE

De constructie

De laagste emissiewaarden Onze producten, die volgens Europese normen getest zijn, voldoen bovendien aan alle vernieuwde normen van het BimSchv( 2009) in Duitsland, alsook de normen in Oostenrijk en Zwitserland.

De perfecte afwerking Haardmantel Verschillende inbouwkaders voor de propere afwerking van de haardmantel. Ook maatwerk is mogelijk.

Puzzelprofiel Vormvast en stabiel profiel voor venster van enkel of dubbel glas.

Afdichtingskoord van silicaat Een flexibele afdichtingskoord is bestand tegen temperaturen tot 1000째C. Een voorwaarde voor duurzame dichtheid van de deur.

Verbrandingsluchtaansluiting

Bedieningshendel

De verbrandingslucht wordt van buitenaf aangevoerd in een gesloten circuit.

Luchtgekoelde, afneembare roestvrije stalen bedieningshendel met pookfunctie.

15


DE MOGELIJKHEDEN

Stijlhaard 62/76

Architectuurhaard 53/121

Architectuurhaard 38/86

16

Vlak venster


DE MOGELIJKHEDEN HKD2.2r kort, Keramiek: Jasba

Compacte haard 51/67 rond, liftdeur, Keramiek: Jasba

Compacte haard 57/55 rond, draaideur, Keramiek: Jasba

Rond venster

17


DE MOGELIJKHEDEN

Hoekhaard 57/82/48 l

18

Hoekhaard 57/82/48 r

Hoekhaard 57/82/48 r

Hoekhaard

Hoekhaard 57/67/44 l


DE MOGELIJKHEDEN Architectuurhaard 53/121

Architectuurhaard doorkijk 38/86, Keramiek: Sommerhuber

Architectuurhaard doorkijk 53/121

Doorkijkhaard

Architectuurhaard doorkijk 38/86

19


DE MOGELIJKHEDEN

Panoramahaard 57/25/60/25

20

Panoramahaard 51/88/50/88, Keramiek: Sommerhuber

Panoramahaard 57/40/85/40

Panorama


DE MOGELIJKHEDEN Romantiekhaard RF 55.2 f, Keramiek: Tonangebend

Romantiekhaard RF 55.2 f, Keramiek: Sommerhuber

Romantiekhaard RF 55.2 f

Romantiekhaard RF 55.2f, Keramiek: Sommerhuber

Romantiekhaard

21


BSK 04 Stijl doorkijk 62/76 s met extra laag, gepleisterd

De systeemhaarden van Brunner


SYSTEEMHAARDEN VAN BRUNNER

Systeemhaarden van Brunner Sneller en voordeliger kan een merkhaard niet opgebouwd worden. Met de maatnauwkeurige vormdelen uit warmtebestendig beton is het mogelijk om binnen enkele uren een haard volledig op te bouwen. Componenten en vormen zijn zo ontworpen dat deze haarden op de kleinste mogelijke plaats opgebouwd kunnen worden rekening houdend met de functie en veiligheid. De vorm: strak en eenvoudig De buitenkant: grijze, onbehandelde betonlook met schaduwgroeven Oppervlakken gepleisterd / kleur naar keuze De techniek: De BRUNNER inbouwhaarden van de reeks �Easy Lift“ Verbrandingsluchtaansluitingen voor kamer- en buitenlucht De opties: Hitteschilden en banken van keramiek

BSK 01

BSK 02

BSK 03

BSK 04

(doorkijk of eenzijdig vlak)

BSK 05

BSK 06

(doorkijk of eenzijdig vlak)

23


SYSTEEMHAARDEN VAN BRUNNER BSK 04 Stijl Doorkijkhaard 62/67 in betonlook met schaduwvoegen

24

BSK 05 Panorama 57/40/60/40, met hitteschild en bank, Keramiek: Kaufmann

BSK 03 Hoek 57/82/48l met extrra laag, gepleisterd

BSK 02 Hoek 57/67/44l, met hitteschild en bank, Keramiek: Kaufmann

Systeemhaarden van Brunner

BSK 06 Architectuurdoorkijkhaard 45/101 met hitteschild en bank, Keramiek: Kaufmann


SYSTEEMHAARDEN VAN BRUNNER BSK 05 Panorama 57/40/60/40 met hitteschild en bank, Keramiek: Kaufmann

BSK 03 Hoek 57/82/48l bepleisterd met Romantik-Feuer houtinleg gepersonaliseerd RF 55.2f, Keramik: (ProCat) Sommerhuber

Romantik-Feuer RF 55.2f, Keramik: Sommerhuber

Systeemhaarden van Brunner

BSK 01 Hoek 57/52/52 liftdeur met extra laag, bepleisterd

25


HKD 2.2 Doorkijk, Keramiek: Spirit of fire

Het bedieningscomfort


EOS 6

HET BEDIENINGSCOMFORT

Veiligheid, minimale uitstootwaarde en bedieningscomfort waren het uitgangspunt waarmee BRUNNER (sedert 1990), als eerste de sturingen van de inbouwhaarden en tegelkachels ontwikkelt heeft. Met meer dan 90.000 ingebouwde toestellen is de EOS de meest succesvolste en meest verkochte sturing in de kachel en haardsector. Enkel het hout opleggen, het vuur aansteken, de rest wordt geautomatiseerd. Onverbrande houtresten, slechte verbranding, kapotgebrande ruiten en bittere geuren zijn met de EOS uitgesloten. Met de generatie EAS en de EOS 6 staat BRUNNER aan de top wat betreft de techniek van sturingen voor hout verbranding.

De EAS (Luchtverbrandingsturing) Prijsbewuste luchtverbrandingsturing voor tegelkachels en inbouwhaarden. Voor haarden en tegelkachels die enkel een verbrandingsluchtsturing nodig hebben gebruiken we de EAS. Deze prijsbewuste automatisatie van de verbrandingslucht zorgt voor de belangrijkste functies die nodige zijn bij het aanmaken van een inbouwhaard of tegelkachel. Zodanig dat uw aanwezigheid tijdens de verbranding niet noodzakelijk is.

De EOS 6 (Electronische sturing)

EAS

Systeemsturing voor moderne, veel eisende verbrandingshaarden. DE EOS 6 wordt aangeraden, wanneer men meer verwacht dan van een EAS. Naast de automatisate van de verbrandingsluchtaanvoer zijn er nog verschillende mogelijkheden. Vooral bij de plaatsing van een Brunner haardketel of bij gebruik van een pelletmodule wordt de EOS 6 aangeraden. Het is een verdere uitbreiding op het EAS systeem en controleerd ook de toevoer van pellets, de watertemperatuur en de verdeling van de warmte. Door gebruik van de Touch Display kunt U op eenvoudige wijze uw warmtebehoefte configureren.

Aanmaken meer niet ...

27


HKD 5.1, Keramiek: Sommerhuber

De tegelkachel


De geschiedenis van de haard en tegelkachel - of: hoe de BRUNNER HKD tot stand kwam. Vuur in een open haard is mooi en gezellig. Het is wel pure verspilling. De kostbare warmte, die in het vuur zit, wordt niet aan de woonruimte afgegeven maar verdwijnt grotendeels door de schoorsteen. In een klassieke tegelkachel wordt de bruikbare hoeveelheid warmte echter wel optimaal aan de omgeving afgegeven, maar het vlammenbeeld is nergens of slechts door een kleine glazen deur te zien.

Tegelkachels zijn geen kant-en-klaar producten. Ze zijn niet met goedkope kachels te vergelijken. In die zin worden er bij Brunner stookruimten ontwikkeld en gebouwd die voldoen aan de eisen op het vlak van levensduur en hittebestendigheid. Het zijn robuuste en gietijzeren constructies die technisch voldoen aan de hoogste vereisten wat betreft rendement en emisssiewaarden. Daaraan werken met groot succes een groep specialisten uit Eggenfelden al meer dan 25 jaar. Deze ervaring zorgt voor een enorm gebruiksgemak bij het stoken met hout in de reeds lang gekende tegelkachel.

DE TEGELKACHEL

Het geniale idee: hout om te verwarmen.

Beide voordelen zonder grote nadelen samenbrengen – dat was het doel! Het idee werd reeds in 1991 door BRUNNER gerealiseerd. Resultaat: een nieuwe inbouwhaard met een grote glazen deur in plaats van de normale gietijzeren voorkant met de kleine haarddeur. Met de HKD-serie lukte het voor de eerste maal om de schoonheid van het zichtbare haardvuur te verenigen met de verwarmingsvermogen van klassieke tegelkachel. Dit wordt mogelijk gemaakt door een speciale geometrie van de stookruimte (BRUNNER-Patent: ISO-stookruimte), waardoor het hout milieuvriendelijk en bij hoge temperaturen verbrandt. De hete rookgassen gaan echter niet rechtstreeks de schoorsteen in maar stromen door een naverwarmer. De naverwarmer neemt de warmte-energie van de rookgassen op en geven aan de ruimte stralingswarmte af via de kachelmantel. Door deze bijzonderheid wordt het hoge rendement bereikt. De ambachtelijke wijze van bouwen van de naverwarmer en kachelmantel bepaalt het gedrag wat betreft de warmteafgifte.

29


DE MOGELIJKE SYSTEMEN

De mogelijke kachel-systemen

Warmeluchtkachels ... Met warme lucht kan aan de kamer, waar de kachel staat, binnen de kortste tijd veel warmte toegevoerd worden. Dit concept wordt gebruikt, wanneer een hoge verwarmingsvermogen nodig is (>4 kW), zoals in oude gebouwen of in grote ruimten. Bij warmeluchtkachels stroomt de kamerlucht langs de kachel en de metalen naverwarmer, warmt zich daar zeer snel op en wordt via warmeluchtroosters of warmeluchtkanalen in de woonruimte gebracht. De vermogenspieken zijn navenant hoog tijdens de verbranding, omdat de accumulator enkel in de mantel van de kachel ingebouwd zit. Deze uitvoering van de tegelkachel leidt ertoe dat de kachel relatief snel afkoelt.

veel snelle warmte koelt snel af

30

Accumulatiekachels ... De aangenaamste vorm van warmteafgifte gebeurt door de warmtestraling van de tegelkachel. Het concept van stralingswarmte wordt vooral daar toegepast, wanneer een lage, langdurige en gelijkmatige verwarming nodig is – zoals in een passiefhuis. In de accumulatiekachel wordt de warmte in de 500-1000 kg zware keramische naverwarmer opgeslagen en langzaam via de bovenzijde afgegeven. Daardoor worden hoge vermogenspieken en te grote schommelingen van de kamertemperatuur voorkomen. Afhankelijk van de gebruikte accumulator heeft de tegelkachel een langere opwarmtijd nodig. De warmteafgifte verloopt daardoor over een langere periode, die 3-5 uren of langer kan zijn.

aangename stralingswarmte lange accumulatietijden

Tegelkachelverwarming ... Een heel andere vorm van opslagwarmte doet zich voor, wanneer de inbouwcassette gecombineerd wordt met een ketel, ofwel als opbouwwaterwarmtewisselaar of als ketelmantel ofwel beide geïntegreerd in één ketellichaam. Bij alle ketelvarianten wordt een groot gedeelte van de bruikbare hoeveelheid warmte via de oppervlakken van de warmtewisselaar aan de bufferaccumulator toegevoerd in de vorm van warm water. De centrale verwarming kan dan weer deze buffercapaciteit aanspreken. Daarmee kan de hele warmtebehoefte van een passiefhuis door de tegelkachel gedekt worden.

produceert warm water verwarmt het hele huis


De talrijke varianten HKD 2.2 & HKD 2.2 XL Compacte inbouwhaard met vlakke draaideur aan voorzijde. voor vullingen tot 4 kg XL Version voor vullingen tot 8 kg

voor liggende blokken tot 33 cm XL Version voor liggende blokken tot 50 cm

Een meesterwerk wat betreft uiterlijk en mogelijkheden

Venster van dubbel glas

Naverwarmingsoppervlak

45%

20% Brandhaard 35%

Warmteverdeling van een kachel met HKD 2.2

verbrandingsluchttoevoer

Een nagenoeg onverwoestbare brandkamer van gietijzer dat eruit ziet als een haard voor de ambachtelijke kachelbouw. Deze constructie met nieuwe, versterkte verbrandingsluchttoevoerkanalen in dubbelwandige gietijzeren zijwanden en in de gietijzeren kap zorgt voor een ongeëvenaard proper kijkglas gedurende vele stookmomenten. Dit maakte ook de variant als doorkijkmodel mogelijk in een tot op heden ongekende kwaliteit. Uniek zijn niet alleen de constructie in zijn compacte uitvoering, maar ook de verschillende bouwvormen en mogelijkheden bij het samenstellen.

Als XL versie met vullingen tot 8kg en de mogelijkheid om blokken van 50 cm liggend te gebruiken.

HKD 2.2 tunnel & HKD 2.2 XL tunnel (doorkijkmodel) Compacte inbouwhaard met vlakke draaideur voor en achteraan. Dit is een doorkijkmodel. De regeling voor de verbrandinglucht is aan beide kanten aanwezig.

HKD 2.2 r Draaideur met rond venster aan de voorkant. Deze deurvorm is ook bij de uitvoeringen ‘Tunnel’ (doorkijkmodel) of ‘kort’ mogelijk.

HKD 2.2 easy lift Uitvoering met liftdeur. Een liftdeur is ook bij de uitvoeringen ‘doorkijk’ of ‘kort’ mogelijk. Ronde vensters worden enkel met draaideur aangeboden.

HKD 2.2 k

HKD 2.6

zoals HKD 2.2, alleen 10 cm kortere stookruimte voor inbouwsituaties met geringe bouwdiepte.

Compacte inbouwhaard met vlakke draaideur. Zelfde uitvoering als de HKD 2.2. maar met kleine glazen deur (zoals de HKD 6.1). Ook met ingekorte bouwdiepte leverbaar. Wordt meestal gebruikt als vervangingscassette met een voorplaat.

Vullingen: 2 - 3 kg

DE BRANDKAMERS VOOR TEGELKACHELS

HKD 2.2 & 2.2 XL

10 cm

De constructie in detail

Het modulaire systeem: bijna alles is mogelijk Voorbeeld van een HKD 2.2-configuratie: + HKD 2.2 standaarddiepte als doorkijk + draaideur met rond venster + liftdeur met vlak venster ---------------------------------------------= HKD 2.2 tunnel – r – easy lift

31


DE BRANDKAMERS VOOR TEGELKACHELS

HKD 4.1

De grote

voor vullingen tot 8 kg

voor liggende blokken tot 50 cm

... voor grote opslagmassa‘s

HKD 4.1 roestvrijstalen glasrand, vensterkader zilvergrijs

Naverwarmingsoppervlak

45%

Dubbel glas 10% Brandhaard 45%

Warmteverdeling van een kacheltoestel met HKD 4.1

HKD 4.1 gietijzeren glasrand zwart met gietijzeren deur

32 HKD 4.1 met KMSN naverwarmer, Keramiek: Sommerhuber

HKD 4.1 roestvrijstalen glasrand, vensterkader zilvergrijs

Model HKD 4.1. is de krachtigste inzethaard van de HKD-reeks. Uitgerust met een stookruimte in vuurvaste steen voor liggende houtblokken is hij speciaal bedoeld om te gebruiken in grotere accumulatiekachels. Met een stookruimtediepte van 55 cm zijn vullingen tot 7 kg brandhout en meer mogelijk. Hij wordt daarom toegepast voor het verwarmen van grotere ruimten of bij hoge verwarmingsbehoeften. Via de draaibare gietijzerenkap kan een zeer variabel groot keramische of metalen naverwarmer aangesloten worden. De verbrandingslucht kan zowel van de kamerlucht als van de buitenlucht genomen worden, wat vooral voldoet in passiefhuizen. Om de capaciteit van de HKD 4.1 volledig te kunnen benutten, raden we aan de EAS verbrandingsautomaat te gebruiken voor een maximaal bedieningscomfort en optimale prestaties van de installatie.

HKD 4.1 roestvrijstalen glasrand met deur met controlevenster


voor vullingen tot 6 kg

HKD 5.1 met stalen glasrand & dubbel glas antraciet

Naverwarmingsoppervlak 45%

HKD 6.1

De middelgrote haard

Venster van dubbel glas 10% Brandhaard 45%

voor liggende blokken tot 33 cm

HKD 5.1met gietijzeren frontpaneel & venster met dubbel glas

voor vullingen tot 5 kg

voor liggende blokken tot 33 cm

... voor houtblokken tot 33 cm lang

... voor de lage warmtebehoefte

Het verschil t.o.v. de HKD 4.1 zit enkel in de diepte van de stookruimte. De HKD 5.1 heeft een stookruimte van vuurvaste steen voor liggende blokken tot 33 cm lang. Door zijn vullingen van 3-6 kg wordt hij ook voornamelijk gebruikt als accumulatiekachel. De grootte van zijn stookruimte, de lage straling via het van binnen beklede venster van dubbel glas en de aanwezige buitenluchtaansluiting zijn ideale voorwaarden voor gebruik in passiefhuizen.

Model HKD 6.1 is het kleinste lid van de huidige HKD-familie met horizontaal liggende houtblokken. In bouwhoogte en buitenafmetingen uiterst compact, verrast hij met een relatief grote diepte van de stookruimte van 35 cm – zelfs geschikt voor houtblokken tot 33 cm lang. Ideaal voor compacte kachelbouw of kamercondities waarin weinig verwarmingsvermogen nodig is.

De HKD 5.1, aangevuld met de verbrandingsluchtautomaat EAS biedt naast bedieningscomfort ook een optimaaal rendement van de installatie gepaard gaande met de beste emissiewaarden dankzij zijn ISO-stookruimte.

HKD 6.1 s met roestvrijstalen glasrand & venster in roestvrij staal met dubbel glas

Naverwarmingsoppervlak 50%

Deur met controlevenster en hitteschild 5% Brandhaard 45%

Warmteverdeling van een kachel met HKD 6.1

Warmteverdeling van een kachel met HKD 5.1

HKD 5.1 met gietijzeren glasrand & vensterkader antraciet

De kleine haard

HKD 5.1 met staal, frontpaneel roestvrij staal & deur met controlevenster

HKD 5.1 met gietijzeren frontpaneel & gietijzeren deur

HKD 6.1 met staal, frontpaneel roestvrij staal & deur met controlevenster

DE BRANDKAMERS VOOR TEGELKACHELS

HKD 5.1

Het vermogensbereik, de geringe straling van het inwendig beklede venster van dubbel glas evenals de buitenluchtaansluiting zijn kenmerken die deze voortreffelijk geschikt maken voor gebruik in passiefhuizen. Natuurlijk ook verkrijgbaar met het bedieningscomfort van een elektronische EOS-kachelsturing!

HKD 6.1 met gietijzeren glasrand & vensterkader antraciet

HKD 6.1 met zwart, gietijzeren glasrand, vensterkader zwart

HKD 6.1 met stalen glasrand & deur met controlevenster

33


DE BRANDKAMERS VOOR TEGELKACHELS HKD 2.2f kort, Keramiek: Kaufmann

34

HKD 2.2 kort, Keramiek: Jasba

HKD 2.2 Doorkijkhaard, Keramiek: Sommerhuber

GOT44/55f, Keramiek: Sommerhuber

Tegelkachels


DE BRANDKAMERS VOOR TEGELKACHELS Grondoven: GOT 44/55, Keramiek: Sommerhuber

HKD 5.1, Keramiek: Sommerhuber

HKD 2.2f Doorkijkhaard, Keramiek: Spirit of fire

HKD 6.1, Keramiek: MEZ

HKD 5.1, Keramiek: MEZ

Tegelkachels

35


Ketelhaard, hoek 57/67/44l, Keramiek: Sommerhuber

De keteltechniek


DE KETELTECHNIEK

Automatisatie

Een tegelkachel of inbouwhaard verwarmt het hele huis.

De volgende winter komt vast en zeker. Verheug u erop met een tegelkachel of een inbouwhaard met warmwatermodule. Een mooiere en meer zinvolle mogelijkheid om warmte bij u thuis te verzekeren, als met de kracht en de fascinatie van vuur, bestaat er wellicht niet. Dit is zeker aan te bevelen in passiefwoningen met een warmtebehoefte van max 9 kWh. Ook als ondersteuning van een bestaande verwarming kan dit zeer nuttig zijn.

Warmtebron

Warmtebestemming 1 verdiep

Kamerthermostaat Thermostaat Warmtebron 2: brandhout of pellets in tegelkachel of inbouwhaard

De mogelijkheden in uw bestaande of nieuwe woning bespreekt u het best met de BRUNNER handelaar. Deze kan u volop ondersteunen bij het zoeken naar de mogelijkheden voor uw woning.

Warmtebron 1: vb. stookolie, gas ,biomasse warmtepomp

Warmtebron 3: zonnecollectoren

Gelijksvloer

Koud water Warm water

BRUNNER HEIZ-ZENTRALE (BHZ)

Buffervat

37


DE KETELTECHNIEK

Tegelkachelketel

De inbouwhaard met warmwater module

33 - 50 cm (5 - 10 kg)

De brandende kachel in de woonkamer levert aangename stralingswarmte en produceert warm water voor verwarming en sanitair voor het gebouw. Tegelkachelketels zijn er in verschillende uitvoeringen: waterwarmtewisselaar, die naar wens bijgeschakeld kan worden, voor het warmte-effect en de behoefte aan warm water plaatsbesparend ketellichaam voor de combinatie met accumulerende stenen. Compactketel B4/5/6 en HKD 4.1 HWM met vast warmwateraandeel voor het ombouwen van een bestaande tegelkachelinstallatie naar tegelkachel met warmwaterproductie. De compactketel B7/B8 met vast warmwateraandeel en hoge uitlaattemperaturen voor grotere naverwarmingsoppervlakken voor de combinatie met keramische accumulerende stenen als verwarming voor eengezinswoningen met een verwarmingslast tot 9 kW

30-70%*

Kookfornuis

33 - 50 cm (3 - 7 kg)

33 cm (3 -6 kg)

Vuursfeer met groot venster en opwarming van water voor verwarming.

Koken, braden en bakken evenals warmteen ketelcapaciteit naar wens.

Haardketels worden rechtstreeks, zonder verdere naverwarmers aangesloten op de schoorsteen:

Door middel van de klep kan de warmte gebracht worden volgens de gekozen behoefte:

keteltechniek met het uitzicht van een haard de ketelmodule voor de inbouwhaarden van BRUNNER ondersteunt als verwarming voor een eengezinswoning met een stooklast tot 6 kW bestaande verwarmingsinstallaties de haardketel met geïntegreerde waterwarmtewisselaar, ketelisolatie en venster van dubbelglas verwarmt de eengezinswoning

geen oververhitting van de woonruimte in de werkstand „Ketel“naar keuze koken/bakken, verwarmen en warm water als verwarming voor eengezinswoningen met een stooklast tot 6 kW

30-60%*

48-65%* * Mogelijk warmwateraandeel van de totale capaciteit

Onafhankelijk van andere energiebronnen: Aan de basisbehoefte van “warmte” is tegenwoordig zeer gemakkelijk te voldoen. Door het plaatsen van een inbouwhaard of tegelkachel op hout en een geïntegreerd warmwatersysteem wordt een begin gemaakt van onafhankelijkheid op vlak van energie. Dit is een van de nuttigste investeringen in deze tijd. De warmwatersystemen voor de tegelkachels of inbouwhaarden van Brunner behoren tot het beste wat momenteel op de markt is.

38

Onafhankelijk van andere energiebronnen


voor vullingen tot 4 - 7 kg

voor liggende blokken tot 33 - 50 cm

voor vullingen tot 4 - 7 kg

nuttige hoeveelheid warmte per verbrandingscyclus: 14 - 24,5 kW

Een ketellichaam met geïntegreerde waterwarmtewisselaar gebruikt tot 60 % van de beschikbare hoeveelheid warmte.

Hoekhaard met groot aandeel warm water. Een groter aandeel warm water kan men bij een stookruimte, die voor de helft uit glas is, niet bereiken. De in de stookgassenstroom ingebouwde ribbenwarmtewisselaar maakt het wel mogelijk. Haardketel Hoek57/67/44, doorkijk 45/101 geschikt voor de verwarming van eengezinswoningen tot een stooklast van 6 kW

Inbouwhaard met warmwaterproductie

Opsplitsing van de nuttige hoeveelheden warmte:

Aandeel zichtraam (sneller warmteaandeel) Inbouwhaard Ketelaandeel

Opsplitsing van de nuttige hoeveelheden warmte:

1 Stookruimte 2 Waterwarmtewisselaar 3 Ketellichaam

voor liggende blokken tot 33 - 50 cm

nuttige hoeveelheid warmte per verbrandingscyclus: 14 - 24,5 kW

Inbouwhaardsfeer als centrale verwarming. Veel zichtbaar vuur en maximale ketelopbrengst – de haardketel combineert de sfeer van een open haard met de vraag naar een hoge warmwaterproductie. Haardketel 38/86, 62/76 en Hoek-haardketel 57/67/44 geschikt als tegelkachelverwarming tot een stooklast van 6 kW

DE KETELTECHNIEK

Inbouwhaard met warm­ waterproductie hoek 57/67/44 & doorkijk 45/101

Inbouwhaard met warmwaterproductie

Ook bij de doorkijk haardketel, die vaak als ruimteverdeler toegepast wordt, hebben we het warmwateraandeel zo hoog mogelijk gehouden zonder concessies te doen aan de uiterlijke vormgeving. Daarmee is er de mogelijkheid een groter aandeel van de warmteafgifte als ondersteuning voor de verwarming op te vangen en op een later tijdstip weer te gebruiken, aan.

Aandeel zichtraam (sneller warmteaandeel) Inbouwhaard Warmwateraandeel

39


DE KETELTECHNIEK

Ketelmodule

HKD 2.2k SK

voor vullingen tot 3 - 5 kg

voor liggende blokken tot 33 cm

voor vullingen tot 3 - 5 kg

nuttige hoeveelheid warmte per verbrandingscyclus: 10,5 - 17,5 kW

nuttige hoeveelheid warmte per verbrandingscyclus: 10,5 - 17,5 kW

Inbouwhaarden met erop geplaatste waterwarmtewisselaar. Bij deze oplossing primeert het open-haardeffect.

HKD 5.1 met erop geplaatste ketelmodule

De compacte haard, romantiekhaard of HKD 2.2 van BRUNNER worden met een erop geplaatste warmtewisselaar, de ketelmodule, gecombineerd en rechtstreeks op de schoorsteen aangesloten. Ook de andere toestellen van de HKD-reeks kunnen in speciale situaties met de ketelmodule uitgerust worden.

Geringe bouwdiepte (< 45cm) en groter ketelaandeel.

HKD 2.2k SK voor ondersteuning van de verwarming

Ketelmodule

Opsplitsing van de nuttige hoeveelheden warmte:

Aandeel zichtraam (sneller warmteaandeel) Brandhaard Ketelaandeel

40

Opsplitsing van de nuttige hoeveelheden warmte:

1 De brandhaard voor een tegelkachel 2 Ketelmodule

voor liggende blokken tot 25-33 cm

Aandeel zichtraam (sneller warmteaandeel) Brandhaard Aandeel warm water

De constructie van de HKD 2.2 k met de ingebouwde ribbenwarmtewisselaar laat compacte uitvoeringen toe. Zonder naverwarmer, rechtstreeks op de schoorsteen aangesloten, is er in elke ruimte voor hem plaats. De HKD 2.2 k SK is met vlakke/ ronde draaideuren maar ook met liftdeur verkrijgbaar.


B5

voor vullingen tot 5 - 10 kg

voor liggende blokken tot 50 cm

voor vullingen tot 3 - 7 kg

nuttige hoeveelheid warmte per verbrandingscyclus: 17,5 - 35 kW

B5/B6 geschikt voor de tegelkachelverwarming tot een stooklast van 6 kW

voor liggende blokken tot 33 cm

nuttige hoeveelheid warmte per verbrandingscyclus: 10,5 - 24,5 kW

De heavy-dutystookruimte met de mogelijkheid van een reinigingsmechanisme. De accumulator voor het haardeffect wordt er bovenop of ernaast aangebracht.

Ketellichaam met ingebouwde waterwarmtewisselaar en kleine stookruimte. • als B5 met geringe bouwdiepte en daarom hoger

B5 geschikt voor de tegelkachelverwarming tot een stooklast van 6 kW

Opsplitsing van de nuttige hoeveelheden warmte:

Opsplitsing van de nuttige hoeveelheden warmte:

“Accumulatorwerking”

Aandeel zichtraam (sneller warmteaandeel) Brandhaard + naverwarmer (vertraagd afgegeven warmteaandeel) Ketelaandeel

DE KETELTECHNIEK

B4

1 Stookruimte 2 Waterwarmtewisselaar 3 Ketellichaam 4 Keramische opslagmassa 5 Verwarmingsklepgasspleet 6 Reinigingsmechanisme

B5

Aandeel zichtraam (sneller warmteaandeel) Brandhaard + naverwarmer (vertraagd afgegeven warmteaandeel) Ketelaandeel

1 Stookruimte 2 Keramische opslagmassa 3 Ketellichaam 4 Waterwarmtewisselaar

41


DE KETELTECHNIEK

B7 / B8

HKD 4.1 HWM

B7 voor vullingen tot 3 - 6 kg B8 voor vullingen tot 4 - 8 kg

B7 voor liggende blokken tot 33 cm B8 voor liggende blokken tot 50 cm

voor vullingen tot 5 - 10 kg

nuttige hoeveelheid warmte per verbrandingscyclus: 17,5 - 35 kW

B7 nuttige hoeveelheid warmte per verbrandingscyclus: 10,5 - 21 kW B8 nuttige hoeveelheid warmte per verbrandingscyclus: 14 - 28 kW

B7 geschikt als tegelkachelverwarming met een stooklast tot 6 kW

B8 geschikt als tegelkachelverwarming met een stooklast tot 8 kW

Opsplitsing van de nuttige hoeveelheden warmte:

Gebouwd voor situaties, waarin een hoger aandeel stralingswarmte en een relatief klein aandeel waterwarmte nodig is, dus ter ondersteuning van de verwarming. De afmetingen van het ketellichaam en het gietijzeren frontpaneel volgens standaardmaten laten hier een snelle en betaalbare vervanging toe. Aangezien er geen extra reiniging nodig is van warmtewisselvlakken waar stookgas doorheen stroomt, wordt deze ketel als onderhoudsvrij aangeduid. Stookgastemperaturen van meer dan 600°C garanderen een veilige werking van de bestaande naverwarmer. Vanzelfsprekend ook aan te bevelen voor nieuwe kachelinstallaties, die met een ketelaandeel tot 40% berekend worden.

voor liggende blokken tot 50 cm

HKD 4.1 HWM geschikt voor tegelkachelverwarming tot een stooklast van 9 kW

Opsplitsing van de nuttige hoeveelheden warmte:

De stookgassen stromen door een keramisch rookkanaal, dat direct tegen het ketellichaam zit en dit aan de buitenkant volledig omsluit. Er onstaat dan een compacte accumulatiekachel, waar binnenin het ketellichaam zich bevindt, dat zowel door de stookruimte als door het rookkanaal verwarmd wordt.

HWM-concept

B7 / B8

Aandeel zichtraam (sneller warmteaandeel) Brandhaard + naverwarminger (vertraagd afgegeven warmteaandeel) Ketelaandeel

42

1 Stookruimte 2 Waterwarmtewisselaar 3 Ketellichaam

4 Keramische accumulator 5 Verwarmingsklepgasspleet

Aandeel zichtraam (sneller warmteaandeel) Brandhaard + naverwarminger (vertraagd afgegeven warmteaandeel) Ketelaandeel

1 Stookruimte 2 Ingebouwde waterwarmtewisselaar 3 Omschakelklep voor stookgas


HKD 4.1 SK

voor vullingen tot 5 - 10 kg

voor liggende blokken tot 50 cm

voor vullingen tot 5 - 10 kg

nuttige hoeveelheid warmte per verbrandingscyclus: 14 - 24,5 kW

”Accumulatorwerking“

Opsplitsing van de nuttige hoeveelheden warmte in stookgasstand ”accumulator“ of ”ketel“:

voor liggende blokken tot 50 cm

nuttige hoeveelheid warmte per verbrandingscyclus: 17,5 - 35 kW

Klassieke accumulatiekachels met warmwatergedeelte dat bijgeschakeld kan worden. Bij deze oplossing domineert het tegelkachel­ effect, omdat de stookruimte als klassieke warmeluchtkachel of stralingskachel werkt. Het warmteaandeel van de stookgassen kan naar keuze door een opbouwketel of door een accumulator afgegeven worden. HKD 4.1 W geschikt voor de tegelkachelverwarming tot een stooklast van 9 kW

DE KETELTECHNIEK

HKD 4.1 w

De veilige, flexibele oplossing naar ieders wens en behoefte. De combinatie ”geïsoleerd ketellichaam met omschakelbare stookgasleiding naar de accumulator of waterwarmtewisselaar“ maakt een variabel warmwateraandeel van 30 - 70% mogelijk.

HKD 4.1 SK (stoomketel) geschikt voor de tegelkachelverwarming tot een stooklast van 9 kW

”Accumulatorwerking“

Opsplitsing van de nuttige hoeveelheden warmte in stookgasstand ”accumulator“ of ”ketel“:

Accumulatorwerking

Accumulatorwerking

”Ketelwerking“

Ketelwerking Aandeel zichtraam (sneller wamteaandeel) Brandhaard + naverwarmer (vertraagd afgegeven warmteaandeel) Ketelaandeel

1 Stookruimte 2 Ingebouwde waterwarmtewisselaar 3 Omschakelklep voor stookgas 4 Keramische accumulator

”Ketelwerking“

Ketelwerking Aandeel zichtraam (sneller wamteaandeel) Brandhaard Ketelaandeel

1 Stookruimte 2 Ingebouwde waterwarmtewisselaar 3 Omschakelklep voor stookgas 4 Keramische accumulator 5 Ketellichaam

43


DE KETELTECHNIEK

Het kookfornuis

voor vullingen voor liggende blokken tot 3 - 6 kg tot 33 cm nuttige hoeveelheid warmte per verbrandingscyclus: 10,5 - 21 kW

Koken, braden, bakken en naar wens centrale verwarming. Dit is de meest perfecte gebruiksvariant voor het houtvuur. Als verwarmingshaard wordt deze al sinds tientallen jaren aangeboden. Haardketel

Koken

Opsplitsing van de nuttige hoeveelheden warmte in stookgasstand ”Koken“ of ”verwarmen“: Verwarming

BRUNNER heeft deze techniek voor huidige constructietechnieken opnieuw ”uitgevonden“ of minstens geoptimaliseerd aan de moderne tijd. Een echte houtvuurhaard zorgt met zijn ISOstookkamer voor hoge temperaturen en laat comfortabel vullingen tot 6 kg toe. De stookgassen kunnen naar keuze onder de haardplaat of door de aangebouwde waterwarmtewisselaar stromen. Het ketellichaam is zo geconstrueerd, dat in de verwarmingsstand weinig warmte aan de kamer afgegeven wordt. Bij conventionele verwarmingshaarden tovert het hoge warmteaandeel de keuken snel om in een sauna. De reiniging van de keteloppervlakken kan vanaf boven gebeuren na het wegnemen van de haardplaat.

Kook- en bakstand: De hete stookgassen stromen rechtstreeks tegen de haardplaat en door de trekgaten rond de oven. Hierbij is een volkomen normale werking van de keukenhaard gewaarborgd – ongewoon is alleen, dat de haardplaat bovenop de haard enkel ”warmhoudplaat“ is, omdat deze niet thermisch boven de stookruimte, of boven de vlammen verhit wordt.

Koken

Verwarming Aandeel zichtraam (sneller wamte) Brandhaard + haard Ketelaandeel

44

1 Kookfornuis 2 Warmhoudplaat 3 Kookplaat 4 Bakruimte 5 Omschakelklep “Koken/Bakken - Verwarming“ 6 Bijschakelbare, ingebouwde waterwarmtewisselaar

Verwarming: De warme gassen worden vanuit de stookruimte rechtstreeks in de grote waterwarmtewisselaar geleid. Daarbij worden de haardplaten niet rechtstreeks verwarmd. De capaciteit wordt gebruikt om warm water te produceren.

het ketellichaam ook als ”doorkijk“

of ”doorverwarmingshaard“


DE KETELTECHNIEK Haardketel, Keramiek: Sommerhuber

HKD 4.1 met KMS naverwarmer, Keramiek:Sommerhuber

Haardketel Hoek 57/67/44l met aanbouwkader 70 mm

Onafhankelijk van andere energiebronnen

45


DE KETELTECHNIEK HKD 2.2k-SK, Keramiek: Sommerhuber

46

Compacte ketel B7, Keramiek: Sommerhuber

HKD 4.1-HWM

Onafhankelijk van andere energiebronnen


DE KETELTECHNIEK HKD 6.1, Keramiek: Sommerhuber

HKD 2.2r kort met ketelmodule, Keramiek: Kaufmann

Compacte ketel B4, Keramiek: Sommerhuber

Onafhankelijk van andere energiebronnen

47


Haardketel Hoek 57/67/44l met aanbouwkader in ruw staal 70 mm

De verwarmingscentrale van Brunner


BRUNNER HEIZ-ZENTRALE

BHZ Een verwarmingsysteem is maar zo goed als het een samenspel van is van de warmtebronnen met het energiebeheer. Daarvoor heeft Brunner de verwarmingscentrale (BHZ) gebouwd. De BHZ bestaat uit een laminair buffervat, een hydraulische box met alle pompen en aansluitingen en een centrale stuureenheid met “touchscreen”. Eenvoudiger en perfecter kan het samenspel van een complexe verwarming vandaag niet gemaakt worden. De verwarmingscentrale wordt met zijn onderdelen en aansluitingen volgens de actuele configuratie van de klant samengesteld en kan zonder grote kosten te allen tijde veranderd of uitgebreid worden. Zo maakt het niet uit of daarmee een modernisering van de verwarming met het integreren van bestaande componenten, zoals bv. een oude boiler en olieketel gepland wordt of een nieuw installatie, die zich technisch door de jaren heen moet ontwikkelen. Met de verwarmingscentrale van BRUNNER zijn aan alle voorwaarden voldaan voor het integreren van warmtegeneratoren ook in de toekomst en dit alles economisch en technisch op eenvoudige wijze.

Buffervat met hydraulische box

Het buffervat en de hydraulische box kunnen in de ruimte apart opgesteld worden. Het bedienings- en controletoestel kan tot op 50 m afstand in de woonruimte geplaatst worden. BRUNNER heeft meer dan 20 jaar ervaring in het optimaliseren van warmteaccumulatoren met voorrang aan hernieuwbare energiebronnen, geoptimaliseerde hydraulica en centrale regeling. Afbeelding BHZ 102 omvat: warmtegenerator 1 (olie, gas, warmtepompen), warmtegenerator 2 (tegelkachel met waterwarmtewisselaar), warmtegenerator 3 (thermische installatie op zonne-energie met systeemscheiding), warm water via een koudwatermodule en twee geregelde verwarmingscircuits. Sturing met ”Touchscreen“

BHZ 102

49


De droom van een automatische tegel-kachel ... gelijktijdig verwarmen met brandhout en houtpellets

Er is niks gezelligers dan verwarmen met hout. Houtvuur.

Er is niks eenvoudigers dan verwarmen met houtpellets. Pelletvuur.

Een droom gaat in vervulling – houtvuur voor de gezellige uren en houtpellets voor de automatische productie van warmte in de tegelkachel. HKD 4.1 EOR met pelletmodule incl. verlengstuk 1500mm en een voorraadtank De volautomatische tegelkachel verschilt uiterlijk met een inhoud van 123 kg vulling (met handvuldeksel) niet van anderen. Hij wordt gebouwd als warmelucht– of accumulatiekachel en verwarmt, gecombineerd met keteltechniek, een volledige eengezinswoning. Nieuw is echter dat met dezelfde brander zowel hout als houtpellets kunnen gestookt worden. De eigenaar van een tegelkachel kan in de toekomst zelf beslissen of en met hoeveel brandhout er verwarmd wordt. Is er sfeer gewenst, dan wordt er zoals gewoonlijk met brandhout gestookt. Verlaat men de woning of heeft men net geen zin om bij te verwarmen, dan brengt men geheel automatisch pellets in dezelfde stookruimte, die verbranden en zorgen ervoor dat de ingestelde temperatuur aangehouden wordt. Omgekeerd werkt dit net zo. Opent men de kacheldeur en legt men er houtblokken in, dan wordt de aanvoer van pellets gestopt. De oven herkent de nieuwe situatie en optimaliseert de houtverbranding en dit alles uiteraard volledig automatisch gestuurd, zoals van een verwarming verwacht mag worden. Dit werd pas mogelijk door de ontwikkeling van extra aan tegelkachels aangepaste pelletmodule. Een tot twee meter van de brandruimte verwijderde pelletcontainer bevat genoeg brandstof voor drie tot vijf dagen en schuift deze pellets met behulp van een transportschroef en een metalen buis onderin de brandruimte. Een speciale verdeler herkent precies of er met pellets gestookt moet worden en met welke debiet. Een automatische ontsteking zorgt voor het desbetreffende bedieningsgemak. Daarmee gaat een droom van veel tegelkachelbezitters daadwerkelijk in vervulling: niet alleen van de sfeer van knetterende houtblokken in de tegelkachel genieten – met de zekerheid altijd over zelf te voorziene brandstof te beschikken – maar ook bij afwezigheid gedurende een langere periode de tegelkachel als automatische verwarming te kunnen toepassen.

50

Pelletmodule met automatisch vullen uit jaarcontainer (bv. zaksilo in de kelder) Cycloon Niveausensor Voorraadtank

Niveausensor onderaan Pelletmodule

Transportschroef

Vuurhaard

Min. 1 m

Max. 3 m hoogteverschil per sectie

• BRUNNER-keteltechniek • Tegelkachelbranders HKD 4.1/ 5.1/ 6.1 • BRUNNER-basishaard-sets

Module voor pellets

Max opdrukhoogte van pellets 6 m

PELLETMODUL

De pelletmodule is een eigen ontwikkeling van BRUNNER en uitsluitend bedoeld voor de verwarmingstechniek van de:

Zuig- en retourleidingen - max. enkelvoudige lengte 25 m - max. hoogteverschil 2x3 m, met daartussen een horizontale sectie van 1m - buigradius min. 30 cm - Dichtheid van alle aansluitpunten vereist

Vulaansluiting beschikbaar voor slang van max 30 m van de tankwagen

Zaksilo

Zuigturbine

Verdeelpoort


Architectuur haard 53/166

Producten overzicht


PRODUCTEN OVERZICHT

RF 55.2 vlak

Stijlhaard 53/88

Architectuur haard 38/86

Stijlhaard doorkijk 53/88

Compacte haard 51/55

Stijlhaard 62/76

Architectuur haard 45/101

Stijlhaard doorkijk 62/76

Compacte haard 51/67

Stijlhaard 75/90

Compacte haard 57/55

Compacte haard 57/67

RF 55.2 rond

Hoek haard 51/52/52

Stijlhaard 80/45

Architectuur haard 53/121

Architectuur haard 53/135

Architectuur haard 53/166

Architectuur haard hoek 38/86/36 l

52

Architectuur haard doorkijk 45/101

Hoek haard 57/52/52

Compacte haard 51/67

Hoek haard 57/67/44 l

Architectuur haard hoek 38/86/36 r

Compacte haard 57/55

Hoek haard 57/67/44 r

Architectuur haard hoek 45/101/40 l

Compacte haard 57/67

Hoek haard 57/82/48 l

Hoek haard 57/82/48 r

Architectuur haard hoek 45/101/40 r

Architectuur haard hoek 53/121/50 l

Stijlhaard doorkijk 75/90

Panorama haard 57/40/60/40

Architectuur haard doorkijk 38/86

Compacte haard 51/55

Architectuur haard doorkijk 53/121

Architectuur haard doorkijk 53/135

Architectuur haard doorkijk 53/166

Panorama haard 57/25/60/25

Panorama haard 57/40/85/40

Panorama haard 57/25/85/25

Panorama haard 51/66/50/66

Panorama haard 51/88/50/88

Architectuur haard hoek 53/121/50 r


PRODUCTEN OVERZICHT HKD 2.2f

HKD 2.2 XL

vlakke draaideur

HKD 2.2r

HKD 2.2 XL

ronde draaideur

HKD 2.2f DHT

HKD 2.2

vlakke liftdeur

HKD 2.6

met extra deur voor vullingen

HKD 2.2 XL

HKD 2.2 XL

vlakke liftdeur

vlakke draaideur met extra deur voor vullingen (DHT)

HKD 2.2 k

HKD 2.2 k

vlakke draaideur ronde draaideur

HKD 2.2 k

vlakke liftdeur

HKD 2.6 k

HBO 1s

GOF 37 x 37 GOT HKD 6.1

HKD 2.2 doorkijk

HKD 2.2 doorkijk

HKD 2.2 doorkijk

HKD 2.2 XL doorkijk

vlakke draaideur

vlakke liftdeur

HKD 2.2 XL doorkijk

ronde draaideur

HBO 4s

GOF 37 x 57 GOT HKD 5.1/20

HBO 4es

GOF 57 x 37 GOT 44/55 vlak

KKE 33

GOF 57 x 57 GOT 44/55 rond

vlakke draaideur

GOT HBO 10

vlakke draaideur ronde draaideur

HBO 1es

GOT HBO 20

GOT HKD 6.1

GOT HKD 5.1/12

GOT HKD 5.1/20

GOT 44/55 vlak

GOT 44/55 rond

HKD 2.2 XL doorkijk

vlakke liftdeur

GOT 38/86

GOT 51/52/52

GOT 52/37

GOT 51/55

GOT 51/67

GOT 57/67

K H D5

HKD 4.1

HKD 4.1 DHT met extra deur voor vullingen

HKD 5.1

HKD 5.1 DHT met extra deur voor vullingen

HKD 6.1

53


PRODUCTEN OVERZICHT

HKD 4.1 w

HKD 4.1 SK

HKD 4.1 HWM

B4

B5

B6

HKD 2.2f HKD 2.2r HKD 5.1 met ketelmodule met ketelmodule met ketelmodule

B7

B8

Ketelhaard doorkijk 45/101

54

Ketelhaard 62/76

Hoek ketelhaard 57/67/44l

HKD 2.2 doorkijk r met ketelmodule

KK 57/55f KK 57/55r KK 57/67r KK 57/67f met ketelmodule met ketelmodule met ketelmodule met ketelmodule

HKD 2.2k SK f Ketelhaard 38/86

HKD 2.2 doorkijk f met ketelmodu

Hoek ketelhaard 57/67/44r

HKD 2.2k SK r

RF 55.2f met ketelmodule

RF 55.2r met ketelmodule

HKD 2.6k SK Haardketel voor een kookfornuis


Iron Dogs

www.iron-dog.com

®

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6


Marleen Debels Vertegenwoordiger BelgiĂŤ - Luxemburg Ulrich Brunner GmbH Berkenstraat 56 9680 Maarkedal Belgium debels@brunner.eu www.brunner.eu

(Onder voorbehoud van drukfouten)

Uw Brunner contact:

Brunner - made in Germany - NL  

Brunner - made in Germany - NL