Page 41

fler typer av service till en upphandling, skriver Mora kommun på sin hemsida. Som läget beskrivs i dag har små livsmedelsleverantörer begränsade möjligheter att delta i offentliga upphandlingar. Detta trots att kommunerna av många skäl gärna vill handla på den lokala marknaden. Många idéer kläcks för att komma runt problematiken och en del fungerar, andra inte.

Samverkan är nyckeln Inom Leader DalÄlvarna startade ett nytt projekt den 31 januari 2012. Det har fått det officiella namnet ”Kött till kommunernas kök från betesmarker med kommunala intressen” och ska med ett nytt grepp försöka tillföra upphandlingen ytterligare en komponent. Här handlar det alltså inte bara om att leverera kött, djuren ska dessutom ha betat på marker där kommunen på ett eller annat sätt är en intressent. Det kan naturligtvis vara mark som kommunen äger, men också annan mark som kommunen av olika skäl anser bör hållas efter med betande djur. Förhoppningen med detta upplägg är att samverkan mellan djurägare och markägare ska etableras.

Vilket sägs kunna ske genom nätverkande, avtal eller genom att företag bildas. De fördelar som framhålls i ansökan är: • biologisk mångfald • öppna landskap • miljösmart nötkött rikt på Omega 3 • miljöprofil åt kommunerna • arbetsglädje i köken • arbetstillfällen skapas Förhoppningen i det längre perspektivet är sedan att denna samverkan ska ge större möjligheter för de små leverantörerna vid kommunala livsmedelsupphandlingar. Man hoppas helt enkelt att kött från djur som betat på denna typ av marker ska ha en konkurrensfördel vid bedömningen. Samarbetsformerna som uppstår är en positiv bieffekt, liksom det faktum att landskapet hålls öppet i ännu högre utsträckning.

LRF leder projektet Bakom ansökan till Leader DalÄlvarna står LRF som också håller med projektledare. I arbetsgruppen

2012-09-06 | Lantbrukarnas Riksförbund | 41

Den offentliga måltiden  

Syftet med denna skrift är att visa hur man blir leverantör av livsmedel till den offentliga måltiden. Vi berättar om de möjligheter som det...

Den offentliga måltiden  

Syftet med denna skrift är att visa hur man blir leverantör av livsmedel till den offentliga måltiden. Vi berättar om de möjligheter som det...

Advertisement