Page 38

– Marknaden är till för att serva, både som referensgrupp, men även som upphandlare. Om du är osäker på utvärderingsmodeller, samma där, testa det mot leverantörerna, säger Michael Kazmierczak. Michael Kazmierczak vill att upphandlare ska våga ta ut svängarna. I Inköp Gävleborgs upphandling av livsmedel skiljer man på kommersiella villkor, allmänna föreskrifter och produktbilagor. ”Vi har följt Borlängemodellen med samordnade transporter och informerat våra leverantörer hur de kan dra vinster genom att gå via logistikpartners.” Inköp Gävleborgs använder en referensgrupp för att testa alla produkterna och även ersättningsvaror. Gruppen träffas cirka en gång i månaden.

Växjö tillsammans med sju mindre kommuner Upphandlingschefen David Braic i Växjö har på bara några år genomfört stora förändringar i nära samarbete med kommunledningen. Man har bland annat infört ett elektroniskt inköpssystem och inrättat en samordnad varudistribution. Växjö kommun testade att dela upp den senaste livsmedelsupphandlingen ända ner till minsta produkt, för att få in anbud även från mindre producenter. Informationsmöten hölls i samarbete med LRF, för både små och stora leverantörer. Man kunde välja vilken och hur stor del av affären man ville vara med och konkurrera om. Upphandlingen delades i fyra separata delar. De omfattade kött, mejeriprodukter, bröd samt frukt och grönt. I samtliga fall efterfrågades ekologiska varor. Anbud kunde lämnas på mindre volymer. En liten leverantör kunde alltså välja att bara lämna anbud på ett urval poster. Varorna skulle levereras till adressen för samordnad varudistribution. Kommunen fick in anbud från 17 leverantörer. Av dem var 13 från närområdet. Normalt har kom-

38 | Lantbrukarnas Riksförbund | 2012-09-06

munen brukat få in anbud från tre-fyra leverantörer. Växjö tecknade avtal med alla 17. Inga föll bort eftersom alla kunde lämna anbud på ett mindre urval. De små har inte haft en chans tidigare mem nu fick alla avtal. Målet var att få med små leverantörer. Det nåddes gott och väl men resultatet blev inte problemfritt. Trots goda intentioner hamnade de små leverantörerna i kläm. Upphandlingen var fortfarande var intressant för större aktörer trots att den hade styckats upp. De stora grossisterna lämnade också anbud och följaktligen blev det svårt för de mindre leverantörerna att konkurrera med priset. Så även om kommunen tecknade avtal med samtliga 17 leverantörer fick vissa i realiteten väldigt små delar. Även de stora leverantörerna hade synpunkter på upphandlingen. Den var för uppstyckad och man överprövade upphandlingen av frukt och grönt, med paketeringen som argumentet. Men kommunen fick rätt i förvaltningsrätten och kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd efter överklagande. Nästa upphandling kommer inte att styckas upp på samma sätt som den senaste. Då blir det fråga om större poster – men de får inte bli för stora. Det krävs fingertoppskänsla för att få med de små leverantörerna. Växjö vill inte riskera att de stora leverantörerna drar sig ur om de bara vinner små delar. Här vill man hitta en bra balans. Ett elektroniskt inköpssystem är absolut nödvändigt om en upphandling ska kunna delas upp på det här sättet. Annars fungerar inte upplägget och det blir omöjligt för beställarna att hålla reda på vilka leverantörer som har fått avtal och vilka produkter som ingår i de antagna leverantörernas sortiment. Med ett system behöver de inte hålla reda på vilka leverantörer som har avtal med eftersom man söker på produkter i inköpssystemet.

Den offentliga måltiden  

Syftet med denna skrift är att visa hur man blir leverantör av livsmedel till den offentliga måltiden. Vi berättar om de möjligheter som det...

Den offentliga måltiden  

Syftet med denna skrift är att visa hur man blir leverantör av livsmedel till den offentliga måltiden. Vi berättar om de möjligheter som det...

Advertisement