Page 35

Dialog och mötesplatser Innan vi fick LOU – Lagen om Offentlig Upphandling 1995 så var dialogen mellan inköpare och leverantör så självklar att den inte behövde diskuteras. Och alla som gör affärer med privata företag vet hur viktig dialogen är, för att förstå vad kunden vill ha, för att skapa förtroende, för att skapa en affär som är bra för bägge parter. Det nära samarbete som fanns mellan näringslivet och den offentliga sektorn gav oss också storskalig innovation och produktutveckling, Televerket och Ericsson gjorde oss världsledande inom telefoni, Vatttenfall och Asea/ABB inom energi, Energimyndigheten och Electrolux inom kylteknik. Sjukhus och medicintekniska leverantörer utvecklade tillsammans bättre medicinteknisk utrustning, listan kan göras lång. Hela detta arbetssätt föll snabbt i glömska efter LOU:s införande. Nu efterlyser Upphandlingsutredningen, Innovationsupphandlingsutredningen, Ingenjörsvetenskapsakademin, med Marcus Wallenberg i spetsen, Vinnova (teknikutvecklings- och innovationsmyndigheten) och många andra återinförandet av dialog och innovation i den offentliga upphandlingen.

Inköp Gävleborg är en gemensam upphandlingsorganisation för 10 kommuner i Gävletrakten. Man har fått 13,8 miljoner av Vinnova för att utveckla bättre upphandling av Mat för äldre i de 11 kommunerna. Enligt forskningsledare Sigrid Pettersén är det ofta just de små och medelstora livsmedelsleverantörerna som sitter på de bästa idéerna och som kan vara med och utveckla nya koncept. Med andra ord behöver inte innovation och idéutveckling bara platsa i storskaliga industriella projekt utan är lika viktigt även i lokala och regionala sammanhang. Det betyder också att dialog är ett av de viktigaste redskapen för att utveckla offentlig sektor. När man pratar om att utveckla dialog och mötesplatser handlar det om något helt annat och mycket mer än att utbilda leverantörer i att lämna anbud. Leverantörsutbildning i de formella delarna kring anbud är naturligtvis också viktig, men ännu viktigare är att återupprätta dialogen som ett verktyg för utveckling och förbättring av den offentliga måltiden i skola, vård och omsorg, likaväl som av regional och lokal utveckling av näringslivet, av ett levande samhälle och öppna landskap.

2012-09-06 | Lantbrukarnas Riksförbund | 35

Den offentliga måltiden  

Syftet med denna skrift är att visa hur man blir leverantör av livsmedel till den offentliga måltiden. Vi berättar om de möjligheter som det...

Den offentliga måltiden  

Syftet med denna skrift är att visa hur man blir leverantör av livsmedel till den offentliga måltiden. Vi berättar om de möjligheter som det...

Advertisement