Page 3

LD

INNEHÅLL Vad är offentlig upphandling?

5

Det nationella ansvaret för offetnlig upphandling

27

Varför är det svårt att upphandla livsmedel?

7

De största hindren för att lämna anbud

28

LRFs arbete med offentlig upphandling

8

Tips till våra politiker och upphandlare

30

LRFs undersökningar

11

Dialog och mötesplatser

35

Vem kan bli leverantör till offentlig sektor?

12

Exempel på bra livsmedelsupphandlingar

36

Bra livsmedel – levande näringsliv – ett gemensamt intresse

Nya initiativ för den offentliga måltiden

40

14

Politisk förankring är viktig

44

Offentlig upphandling håller på att förändras

16

Upphandling som katalysator

18

Miljöstyrningsrådet och livsmedelskriterierna

21

Om djurskyddskrav i upphandling

22

Detta kan du göra innan upphandlingen

24

Du som leverantör kan påverka och förändra livsmedelsupphandlingar!

26

Opinionsbildning 44 Exempel från andra länder

46

Så svarar du på anbud

48

Tips & idéer

52

Samverkansformer och affärsmodeller

54

Checklista för leverantörer

56

Länkar 59

2012-09-06 | Lantbrukarnas Riksförbund | 3

Den offentliga måltiden  

Syftet med denna skrift är att visa hur man blir leverantör av livsmedel till den offentliga måltiden. Vi berättar om de möjligheter som det...

Den offentliga måltiden  

Syftet med denna skrift är att visa hur man blir leverantör av livsmedel till den offentliga måltiden. Vi berättar om de möjligheter som det...

Advertisement