Page 14

Bra livsmedel – levande näringsliv – ett gemensamt intresse En stor intervjuundersökning har nyligen gjorts av Dalarnas regionala serviceprogram som drivs av Länsstyrelsen Dalarna. Man intervjuade: • Producenter/leverantörer av varor och tjänster. I denna grupp kom drygt hälften från livsmedels sektorn • Ledande politiker i regionen • Kostservice/kostchefer • Inköpare/upphandlare • Övriga/intresseorganisationer • Arbetsgruppen I den allmänna debatten pratas ofta om motsättningar mellan upphandlare och leverantörer. Undersökningen visar tydligt att ett sådant ”vi och

14 | Lantbrukarnas Riksförbund | 2012-09-06

dom-perspektiv” inte finns i verkligheten. Det förekommer kritik men att de gemensamma intressena är viktigare blev väldigt tydligt i intervjuerna. Alla grupper menade att det gjorts misstag av olika slag i upphandlingar, men att det går att lära av dessa. I alla grupperna efterlyser man tydligare politisk styrning, metodutveckling i upphandling, dialog och samverkan, bättre redskap och planering. Man hoppas och tror att detta skall innebära att fler små och medelstora företag i framtiden kommer att delta i offentlig upphandling. Alla grupper i undersökningen menar att man kan använda upphandling som ett verktyg för regional utveckling, där en levande landsbygd och ett sunt lokalt och regionalt näringsliv ingår som de viktigaste målen.

Den offentliga måltiden  

Syftet med denna skrift är att visa hur man blir leverantör av livsmedel till den offentliga måltiden. Vi berättar om de möjligheter som det...

Den offentliga måltiden  

Syftet med denna skrift är att visa hur man blir leverantör av livsmedel till den offentliga måltiden. Vi berättar om de möjligheter som det...

Advertisement