Page 1

Stockholm Hundliv Kroki Böcker Korsord MUSIK

Fluctuat nec mergitur

ANNO 1988

BUSS PÅ SVERIGE • FEBRUARI 2013

Intervju: Bodil Malmsten

Nu delar hon med sig av sina bästa skrivknep och passar på att ta död på en och annan författarmyt.

Från Dalí till Mamma ...

TEMA KONST Shirley Clamp

N singel, Ny singell ny turné ochh en hhelt l ny ffysik fysik. kT Tr Tro ro oss oss, du kommer att få se en hel del av Viskafors stolthet i vår.

CASABLANCA

D ttrefaldigt Den f ldi t EEmmy-nominerade i d skribenten k ib t A Amber b LLyon har besökt en modern metropol där öst möter väst.


Slotten som historisk scen

Program på de Kungliga Slotten Föredrag . temakvällar . visningar utställningar . musik . barnaktiviteter

2013 Läs programtidningen på

www.kungahuset.se/program

gör en utflykt till de kungliga slotten. gå på egen hand eller låt våra guider göra besöket till en extra upplevelse. se utställningar och lyssna till föredrag och konserter. vandra i slottsparkerna och köp med dig picknick från de närliggande kaféerna. ta med dig ett minne hem från den unika presentbutiken slottsboden. låt barnen upptäcka slotten under våra familjevisningar och skollovsprogram.


INNEHÅLL

18

´-DJYLOOHYDUDHQWMHMVRPVMXQJHUÀQW och inte säger för mycket.“ Läs intervjun med Shirley Clamp sidan 18.

Innehåll 32. Provocerande klassiskt +LUZrRHSSHKLÄN\YH[P]HRVUZ[LU\[€]HYLUZ\I]LYZP]RYHM[ ZVTPU[LOHYZRrKH[ZZLKHUTVKLYUPZTLUZNLUVTIYV[[1VOHU 3\UKILYNILYp[[HYVTUrNYHH]KLMYpTZ[H\[€]HYUHVJOVTLU \[Z[pSSUPUNZVTÄJRRVUZ[]pYSKLUH[[NrP[HRL[

38. Salvador Dalí i Paris ;]rKLJLUUPLYLM[LYZPUK€KpYKLUZWHUZRLZ\YYLHSPZ[LUVJO L_LU[YPRLYU:HS]HKVY+HSxTLYWVW\SpYpUUrNVUZPU5H[HJOH >VSPUZRPYLKHR[€YM€Y)LH\_(Y[Z4HNHaPULOHYILZ€R[KLU WrNrLUKL+HSx\[Z[pSSUPUNLUWrMYHUZRHUH[PVUHST\ZLL[M€Y ZHT[PKZRVUZ[*LU[YL7VTWPKV\P7HYPZ

50. Naken på jobbet :R\SSLK\R\UUH[pURHKPNH[[YLNLSI\UKL[]HYHUHRLUMYHTM€YL[[ K\ZZPUVRpUKHTpUUPZRVY&3PSSPHU,K^HSSOHY[YpMMH[KLU[PKPNHYL PUNLUQ€YLU*H[YPU)H\TNHY[ZVTI`[[L`YRLVJOI€YQHKLHYIL[H OLS[PKZVTRYVRPTVKLSS3pZVTL[[UHRL[QVIIZM€YKLSHYVJO UHJRKLSHY

38

50

70

110

70. I Casablancas myllrande värld 0U]rUHYUHZQpS]HZpNLYH[[¹*HZHISHUJHOHYPUNL[TPUULVJOPUNL[ M€YÅ\[L[IHYHLUMYHT[PK¹,UZHUUPUNTLKTVKPÄRH[PVUUH[\YSPN[]PZ +LU[YLMHSKPN[,TT`UVTPULYHKLZRYPILU[LU(TILY3`VUOHY[HNP[ W\SZLUWrLUTVKLYUZ[VYZ[HKKpY]pZ[LYSpUKZRHTVKLTpYRLUVJO HY[KtJVHYRP[LR[\YpYSPRHZQpS]RSHYHZVTR]PUUVYPI\YRH

110. Bodil Malmsten ger dig skrivtips /\YZRHQHNZRYP]H&=HKpYYp[[VJO]HKpYMLS&(SSHZVTUrNVU NrUNOHYZRYP]P[WrLUUV]LSSLUYVTHULSSLYLUKPR[ZHTSPUN]L[ O\YZ]rY[KL[RHU]HYH5\OHYM€YMH[[HYLU)VKPS4HSTZ[LUZHTSH[ ZPUHIpZ[HZRYP]YrKPU`HIVRLUSå gör jag – konsten att skriva =PIQ\KLYZrRSHY[WrL[[L_RS\ZP][\[KYHN\YIVRLU

4

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013

“Talang är tålamod. Talang är att stå ut när det går dåligt.” Läs ett utdrag ur Bodil Malmstens bok Så gör jag – konsten att skriva på sidan 110.


It’s all in the game, alla delar räknas ... Canvas i all ära, jag fÜredrar glasskärmar. Jag är galen i dem. Min utan undantag stÜrsta konstupplevelse den senaste tiden hände pü, i, bakom, framfÜr (du kan välja din egen preposition) en südan. Jag har ütervänt till och tittat igenom igen, och jag kan rapportera direkt frün fältet; samstämmiga vittnesmül säger att The Wire är det bästa som har gjorts fÜr tv. Det är Shakespeare pü syra. Inte ett lugnt Ügonblick. Och om nu nügon skulle früga �Är det sant?�, dü tvingas jag citera: �If It’s a Lie Then We Fight On that Lie.� Jag tänker utnyttja det lilla utrymme jag numera ges i tidningen du hüller i genom att säga som det är: The Wire är stor konst, ja, nästan stÜrre än sü. Med detta sagt, lüt oss ütervända till vad vi i Üvrigt kan berätta om. Vi kan avslÜja att Mürten pü konsthallen Liljevalchs i Stockholm odlar potatis. Att en syrisk brunbjÜrn var den som gjorde det hürda

jobbet i slaget om Monte Cassino i Italien 1944, pü vägen mot Rom. Vi berättar om vad konst är och att Shirley Clamp har humor. Natacha Wolinski har lämnat sin skÜna stol pü Beaux Arts Magazine och berättar även fÜr er/oss som läser Buss pü Sverige om en fantastisk utställning i Paris. Som om detta inte vore nog sü har Anton Karlsson med sin sedvanliga fingerspitzengefßhl satt i blickfünget vad som I BLICKFÅNGET ska vara. Sü det finns skäl att läsa vidare. Och dü har jag inte ens nämnt att den tidigare CNN-journalisten Amber Lyon har gjort en resa till den sagolika stad som givit namn till den film som sü ofta kallas historiens bästa. Jag säger – strunta i filmen, läs i stället Ambers reportage om Casablanca. De delar som inte Foto: Corinne är nämnda, de räknas de ocksü. Och Bokobza. tillsammans utgÜr de nästan tvingande skäl att läsa det här numret av Buss pü Sverige. Trevlig resa, trevlig läsning. Richard Flinck ChefredaktÜr, Buss pü Sverige

Michael K Williams som Omar i The Wire.

Redaktion CHEFREDAKTĂ–R OCH ANSVARIG UTGIVARE Richard Flinck REDAKTIONSCHEF Fredrik Sandberg ART DIRECTOR David Liljefors REDAKTĂ–R (BlickfĂĽnget) Anton Karlsson KORREKTUR Hans StrĂśmberg TRAFFIC Eva Gottfridsson SKRIBENTER Ewa Beit (EB), Natacha Wolinski, Ylva Floreman, Richard Flinck (RF), Lolo Amble, Anton Karlsson (AK), Fredrik Sandberg (FS), Annika Persson, David Liljefors (DL), Amber Lyon, Jenny Olsson, Marcus Ridung, Robert Stasinski, Johan Lundberg, Erik VidegĂĽrd, Ellinor HelĂŠn, Lilian Edvall, Hanna Sandberg (HS), Johan Hedenberg, Vincent Flinck Amble, Ă…sa Jinder. KORSORD Julia Jacobsson, Ann Persson TIPSA REDAKTIONEN redaktionen@busspa.se

Marknad och fÜrsäljning ANNONSBOKNING Marie Tillman, Sales Manager, Tel: 0707 17 30 50 • Eva Gottfridsson, Key Account Manager, Tel: 0731 00 10 95 • Charlotta Lindmark, Account Manager, Tel 0706 25 71 78 • Ava Letteryd, Account Manager, Tel: 0739 15 09 35 eller 0721 86 49 62 • Mirella Makdesi, Account Manager, Tel: 0736 48 93 75 • Ellinor HelÊn, Account Manager, Tel: 0739 15 09 30 • HÊlène Ulvander, Account Manager, Tel: 0704 67 96 11 FAKTURERING faktura@hotmail.se BESTÄLLNING AV ENSTAKA EXEMPLAR ex@busspa.se DISTRIBUTION Cetel Cargo Management AB TRYCK Kroonpress Ltd, Estonia ISSN 2000-9089

BRA ATT VETA Buss pü Sverige utkommer nio günger per ür samt med eventuella temanummer. Buss pü Sverige är en vid Patent- och Registreringsverket registrerad periodisk skrift med utgivningsbevisnummer 29142. Buss pü Sverige är en ombordtidning fÜr bussbranschen i Sverige och distribueras i samarbete med bussbolag och resebyrüer Üver hela Sverige. Den som tillställer tidningen material anses medge digital lagring och publicering. Buss pü Sverige ansvarar ej fÜr insänt, ej beställt material. Pristagare ansvarar själva fÜr eventuell beskattning av vinster i tidningens tävlingar. Citera oss gärna, men ange källan, tack

E-POST (respektive) fornamn@busspa.se eller info@busspa.se WEBB www.busspa.se FACEBOOK www.facebook.com/ busspasverige TWITTER www.twitter.com/busspasverige SOUNDTRACK I Walk On Gilded Splinters, Paul Weller

Kontakt

OMSLAGSBILD Bodil Malmsten FOTO: Jann Lipka

TELEFON +46 (0)8 53 33 02 03 (växel) POSTADRESS Buss pü Sverige, Box 4147, 102 63 Stockholm, Sverige.

Stockholm Hundliv Kroki BĂścker Korsord MUSIK

Fluctuat nec mergitur

ANNO 1988

1DBB?ÂŞBE4A864}541AD0A8! "

Intervju: Bodil Malmsten Malms

Nu delar hon med sig av sina bästa skrivknep och passar pü att ta dÜd pü en och annan fÜrfattarmyt.

FrĂĽn DalĂ­ till Mamma ...

TEMA KONST Shirley Clamp

Ny singel N singel,l ny turnĂŠ ĂŠ oc ochh en hhelt lt ny ffysik. ik T Tro ro o os oss, s, du kommer att fĂĽ se en hel del av Viskafors stolthet i vĂĽr.

CASABLANCA

Den ttrefaldigt D f ldi t EEmmy-nominerade i d skribenten k ib t A Amber b LLyon har besÜkt en modern metropol där Üst mÜter väst.

Fluctuat nec mergitur

ANNO 1988

1/2013 BUSS PĂ… SVERIGE

5


SVERIGEPREMÄR 25 APRIL läpp Biljettsmber 1 dece

Biljettkassan 054-21 03 90 www.wermlandopera.com Scala 054-19 00 80 www.ticnet.se

“Bli en del av naturen”

Gislaved, Ljungby och Värnamo – en del av Smålands sjörike www.sjoriket.se


”BLAND DET BÄSTA JAG SETT... EN BRILJANT SHOWMAN”AB ”HELT LYSANDE”DN ”LEDIN ÄR KUNG”BT ”SNYGG SHOW, LEDIN”GP

DAN BERGLUND – SOLO

ING EXTRAFÖRESTÄLLN 0! LÖRDAG 16/3 15.0

9/2 FOLKTEATERNS FOAJE GBG

MALMÖ ARENA FRED 15 & LÖRD 16 MARS LiveNation.se,Ticnet.se / 077-170 70 70, Ticnet-ombud samt Showtic.se.

HARDCORE SUPERSTAR 2/3 KB MALMÖ 16/3 LISEBERGSHALLEN GBG

STEVE HARRIS BRITISH LION 12/3 KB MALMÖ 13/3 BREWHOUSE GBG

AMANDA JENSSEN 2/3 PUSTERVIK GBG 15/3 KB MALMÖ

TAKIDA – THE BOXROOM TOUR 13/4 KONSERTHUSET GBG 14/4 KONSERTHUSET MALMÖ

KY-MANI MARLEY 17/2 KB MALMÖ

JOHN PRINE

MEN WITHOUT HATS 15/2 INKONST MALMÖ 16/2 STICKY FINGERS GBG

NEAL MORSE BAND & THE FLOWER KINGS 23/2 KB MALMÖ

BIG SEAN

4/3 FILADELFIAKYRKAN STHLM

9/3 GÖTA KÄLLARE STHLM 10/3 BREWHOUSE GBG

DARIN

ROSANNE CASH

19/4 KB MALMÖ

BILJETTER OCH INFO PÅ KULTURBOLAGET.SE

1/5 KB MALMÖ


Alkohol kan skada din hälsa

VIK AN HENNINGSSON, VÄSTER PHOTO CREDIT: CHRISTI

www.rotari.se

...festen kan börja

ÄT MINDRE NÖTKÖTT. MEN VÄLJ DET BÄSTA.

Följ oss på www.iwagyu.se

“´¡£¨Žš£–Š¦öŠ¡ŽŠ¨Žš¨´¡—£‹Ž¡ö˜ŠªŠ‘®§ဖ¡Š£ŽšနŽö£¦ ·‘¢´£œŒ’ö¡¥Ž¡ထ£¤¢ö¨Š¡Š“Ŵ¦šŽ¡—·š‘ŠŽ¡“œŽ¡œŒ’‘Ž¡ŽŴ–öŴ£œ˜´¡ ˜­Œ–Ž¤’´—£œ£Š˜¤ထœ¤¢œ—“‘¥˜ö¡¥œŒ’Šš¤Š£¤“£–¤£˜Š–¡“–¤န


Störstaa... möjlig ad! tyssstn En nyskapande fantasifull cirkusshow tar form! Vi ska åter överraska publiken med en föreställning fylld av magi och upplevelser som aldrig tidigare visats i en cirkusmanege!

Cirkuspark med roliga aktiviteter!

Premiär i Malmö 25 april! Hela turnéplanen finns på:

1cirkusscott.se 1

Bio Rio / Zita / Sture / Moderna Museet / Södra Teatern www.cinemafrica.se


I BLICKFÅNGET

Redaktör: Anton Karlsson

Louis CK till Globen STOCKHOLM Den 23 mars kommer en av de senaste årens mest hyllade komiker till Stockholm. Louis CK, eller Louis Szekely som han egentligen heter, har vunnit både Emmys och Grammys för sin komiska talang. Just nu syns han i hyllade serien Louie, som handlar om hans vardag som ensamstående stand up-komiker och pappa till två döttrar. AK louisck.net

Ny turism VÄSTERBOTTEN Att många tyskar verkar ha en faiblesse för Sverige har vi vetat länge, och nu siktar Västerbottens turistbyrå på att slå ett slag för att göra det enklare för sina tyska och schweiziska turister att även ta sig till Sveriges norra delar. Från sommaren 2013 kommer man kunna flyga direkt från Zürich, Hamburg och Berlin till Umeå. – Att få fler internationella gäster till vårt län är viktigt. Det innebär att vi som jobbar i och för turistnäringen tar ytterligare steg för att utveckla vårt gemensamma erbjudande, berättar Thomas Carlsson, länsturistchef på Region Västerbotten. AK vasterbotten.net

Umeå hamn. Foto: Visit Umeå.

10

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013

Kvinnor tolkar Karen Blixen ÖRESUND I år det femtio år sedan Karen Blixen dog, den danska författarinnan som många kanske känner bäst från filmatiseringen av hennes liv, Mitt Afrika, med Meryl Streep och Robert Redford i huvudrollerna. Detta uppmärksammas med en minifestival och en utställning som visas från 8 februari

till 1 april på Karen Blixen-museet i Rungstedlund. Tio kvinnor, ledande inom sina respektive konstnärskap i Danmark, har alla influerats av Karen Blixen på olika sätt, och genom sina olika uttryck får besökaren bland annat uppleva ljudkonst, teater och fotografi som alla utgår från Karen Blixens berättelser och livshistoria. EH karen-blixen.dk

Karen Blixen och Marilyn Monroe i USA (1959).


Japanen som försvann STOCKHOLM ”Japanen som försvann” är en av de mest omskrivna händelserna från OS i Stockholm 1912. Maratonlöparen Kanakuri drabbades av yrsel i sommarhettan, avbröt loppet utan att meddela tävlingsledningen och for hem till Japan igen. Men sommar-OS i Stockholm för hundra år sedan drabbades även av ett dödsfall. Det var den 21-årige portugisiske maratonlöparen Francisco Làzaro som efter 32 kilometer ramlade ihop medvetslös och fick föras till sjukhus. Vaxet han använt som solskydd hade täppt till hans porer och han avled av uttorkning efter en vecka. På Stockholms stadion ordnades en minnesfest till hans ära och en insamling resulterade i 14 000 kronor som skänktes till hans fru och ofödde son. Sveriges kung Gustav V ombesörjde personligen att Làzaros kvarlevor skeppades tillbaka till Lissabon. Där mottogs han av det portugisiska folket som den hjälte han var – Portugals förste olympier. Han hedrades med en statsmannamässig begravning, trots att han inte tillhörde överklassen utan var snickare. I december 2012 besökte Francisco Làzaros ättlingar Stockholm tillsammans med Portugals ungdoms- och idrottsminister Alexandre Mestre. De var bland annat på Serafimerlasarettet, där Làzaro vårdades, och på olympiska museet i Stockholms stadion. På hundraårsdagen av dödsfallet, 15 juli 2012, sattes en plakett om händelsen upp på väggen vid klocktornet. EB arenastockholm2012.se /riksidrottsmuseet.se

Ryan Nyquist kommer till Simple Session i Tallinn.

Extremsport i världsklass TALLINN Skate- och BMX-tävlingen Simple Session är Europas största extremsportevent. Tävlingen anses vara en av de bästa och mest prestigefyllda i världen och engagerar runt 200 deltagare från hela världen. I år kommer bland andra den amerikanska världsstjärnan och BMX-åkaren Ryan Nyquist. Sverige ställer upp med ett starkt lag bestående av bland andra Ludvig Oskarsson, Jakob Nedler och Adrian Malmberg. Den 2 april är det dags och platsen är Tallinns Saku Arena. Tävlingarna sänds även live på Eurosport och ESPN. AK simplesession.net

Slipa golfsvingen i Nyköping

Francisco Làzaro

NYKÖPING Den svenska golfsäsongen är kort. Men känner du inte för att dra iväg utomlands för att öva på närspelet eller puttningen under vinterhalvåret kan du numera göra det i Nyköpings Golfhall. Du behöver inte vara medlem i någon klubb för att komma och spela. För ovana spelare finns alltid en golfvärd på plats när hallen är öppen och som visar hur det går till. Klubbor finns att låna gratis. Nyköpings Golfhall har öppet från och med 6 januari. Se till att hitta den rätta svingen inför sommaren redan i vinter. AK nykopingsgolfhall.se

1/2013 BUSS PÅ SVERIGE

11


I BLICKFÅNGET

Redaktör: Anton Karlsson

Smålands sjörike HYLTE/GISLAVED/VÄRNAMO/LJUNGBY Smålands sjörike är ett samarbete mellan kommunerna Hylte, Gislaved, Värnamo och Ljungby som alla ligger kring sjön Bolmen. Sjörikets natur, med över tusen sjöar och djupa skogar, är vårt restips inför sportlovet. Här finns även någonting för den kulturintresserade: konst, design och ett flertal olika museer. Skaffa dig en inblick i hur det strävsamma livet såg ut förr i glashyttorna, industrins fabriker och hemmen i de småländska samhällena. EH sjoriket.se

Stensjön i Småland. Foto: sjoriket.se

Foto: Rob Durston

Titanic i Belfast BELFAST Lagom till hundraårsdagen av Titanics förlisning slog det nya Titanicmuseet i Belfast, Nordirland, upp sina dörrar förra året. Den silverskimrande, sex våningar höga byggnaden ligger på historisk mark, alldeles intill den plats där arkitektfirman som ritade Titanic hade sitt kontor och dockan där fartyget byggdes. Fasaden lutar ut i 25-gradiga vinklar som minner om Titanics för. Det 11 000 kvadratmeter stora upplevelsemuseet är redan ett

landmärke och ett av de mest uppseendeväckande byggena på Irland. Under de första sex månaderna räknade man in en halv miljon besökare, en av dem den amerikanska utrikesministern Hillary Clinton. Det är en toppnotering för lilla Nordirland som har 1,8 miljoner invånare. Den mäktiga Atlantångaren Titanic förliste 14 april 1912 när hon krockade med ett isberg under sin jungfrufärd från Southampton i England till New York i USA. EB titanicbelfast.com

”Det finns bara två sätt att leva. Ett är som om inget är ett mirakel. Det andra som om allting är ett mirakel.” Albert Einstein

Västerbotten söker författare

Sara Lidman anno 1960. Foto: Bonniers förlag.

12

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013

UMEÅ Länsbiblioteket i Västerbotten inledde vid årsskiftet projektet Det litterära Västerbotten. Målet med projektet är att ta reda på hur förutsättningarna i området ser ut för författare, erfarna som opublicerade, samt uppmuntra fler att börja författa sina historier. Berättandet har alltid varit en viktig del i området, som producerat kända författare som Sara Lidman och Torgny Lindgren.

Carl Axel Gyllenram är projektledare för Det litterära Västerbotten. Han är övertygad om att fler lokala berättelser skulle leda till en fördjupad och rikare bild av Västerbotten. – Våra framstående muntliga berättare och deras efterföljare kommer att få fler skrivna, litterära berättelser att inspireras av och bearbeta, och berättarkonsten i länet stärks på så sätt ytterligare. AK regionvasterbotten.se


ANNONS

Blodsockersäkrat på Skeppsholmen NACKA, STOCKHOLM Mycket har hänt på spa- och konferenshotellet Skepparholmen Nacka under det gångna året. Arbetet har skett på flera nivåer och mångmiljonbelopp har investerats för att förnya anläggningen. Med nytt namn, ny profil med fokus på ”hälsa, omtanke och personligt bemötande” samt en helt ny spa- och relaxavdelning är Skepparholmen Nacka nu redo att presentera sina nyheter för spabesökare och konferensgäster. Den nya spaavdelningen har utvecklats efter omgivningens unika förutsättningar för att skänka rofylldhet. Spat har genomgående en ljussättning och inredning i skandinavisk anda. Bastun är en av Stockholms största med plats för 30 personer och har formen av en

amfiteater med stora panoramafönster mot fjärden och den tempererade utomhuspoolen. Spa- och relaxavdelningen erbjuder även sina gäster ett stort antal klassiska och ekologiska behandlingar. Skepparholmen är också först med ”blodsockersäkrade konferenser”. Maten som erbjuds är baserad på mer protein, långsamma kolhydrater, mycket grönsaker och antioxidantrika ”vitamininjektioner” och är speciellt framtagen för att hjälpa gästerna att hålla en jämn blodsockernivå under dagen. Skepparholmen Nacka ligger naturskönt endast 20 min från Stockholms city, omgiven av hav och sjö med utsikt över huvudstadens inlopp. Boka ditt besök redan nu. DL skepparholmen.se

Utomhuspoolen på Skepparholmen. Foto: Andreas Eklund

Spektakulärt spa öppnar i Göteborg GÖTEBORG Under 2013 öppnar en av landets mest spektakulära hotell- och spaanläggningar i det mellersta tornet i Gothia Towers. Upper House Spa & Relax beskrivs som ”ett hotell i hotellet”. Förutom rum, sviter (inklusive en ”rockstjärnesvit” på 150 m²)

Upper House Spa & Relax. Illustration: White Arkitekter

och en restaurang kommer det att finnas tre pooler, ett hamam, behandlingsrum och ett gym. Vill du jobba på Upper House Spa & Relax så pågår rekryteringen för fullt, men kom ihåg att tysnadsplikt ingår i arbetsbekrivningen. DL gothiatowers.com/tag/upper-house


I BLICKFÅNGET

Redaktör: Anton Karlsson

Paul Cadden Nej, det är inte fotografier! Den skotske konstnären Paul Cadden har tagit världen med storm med sina verklighetstrogna teckningar. Konstinriktningen kallas hyperrealism och härstammar från fotorealismen, men är istället realistiska målningar som baseras på fotografier. -Jag tar vardagliga föremål och scener av människor och försöker skapa en teckning som bär en känslomässig effekt, förklarar Cadden. För att framställa sina alster använder Cadden vanliga A0 och A1-blyertspennor, och ibland kolkrita. Varje verk tar mellan tre och sex veckor att framställa. Konstnärens personliga favorit är mannen med vatten rinnande ned för ansiktet, ett verk han valt att kalla After. DL paulcadden.com

Nas till Berns

After, Paul Cadden.

STOCKHOLM Sedan debuten Illmatic 1994 har Nasir Jones från Queensbridge varit ett av rapvärldens mest aktade namn. Han har samarbetat med artister och producenter som DJ Premier, The Neptunes och Lauryn Hill. Den 21 mars kommer han till Berns för att återigen frälsa sina svenska fans. Den senaste spelningen i Stockholm var sommaren 2007, även den gången på Berns. Hans senaste skiva, Life is Good, släpptes i somras och har hyllats såväl av kritiker som av kräsna hiphop-fans. AK berns.se

Klassiskt, analogt och svartvitt STOCKHOLM Tillhör du en av dem som stått och köat till den legendariska technoklubben Berghain i Berlin? Då kanske du också stötte på en dörrvakt vars berömmelse får Spy Bars Fadde Darwich att blekna av avund. Hans namn är . Som en klassisk ”pointer” bestämmer han vilka som får och inte får komma in på klubben, men till skillnad mot de flesta andra dörrvakter är han även en av landets mest framstående fotografer.

14

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013

Marquardt inledde sin karriär i det kommunistiska Östberlin som rebellisk punkrockare, alltid med kameran i högsta hugg. Marquardts bilder har publicerats i modemagasin och på gallerier över hela världen. Han beskriver själv sin stil som ”classic, analog, usually black and white and only with daylight”. Från 11 januari kan du se ett urval av den karismatiske tyskens verk på Berns Galleri i Stockholm. AK

Sven Marquardt, foto från boken Shame on you.


Mamma Andersson på Sven-Harrys STOCKHOLM Intill Vasaparken i Stockholm ligger sedan två år tillbaka Sven-Harrys konstmuseum, döpt efter byggmästare SvenHarry Karlsson. Det arkitektritade huset innehåller förutom konsthall och museum även bostadslägenheter och en restaurang, och är tänkt att vara hem åt både konst och människor. Den 26 januari öppnades Stargazer, en utställning curerad av hyllade Karin Mamma Andersson, som låtit ställa ut den konst som inspirerat henne i arbetet som konstnär. Utställningen utlovar konst i alla olika former, från performance och installationer till målningar och ljudverk. AK sven-harrys.se

E E

E E

Karin Mamma Andersson. Foto: Ulla Montan

Studera konst i Gerlesborg STOCKHOLM/BOHUSLÄN För den som vill studera konst på högre nivå kan det vara en mycket god idé att först söka sig till någon av Gerlesborgsskolans institutioner. Skolans ambition är att ge de bästa möjliga förutsättningarna för fortsatta studier på konsthögskolor, arkitektur- och designutbildningar. Skolan har en gedigen tradition inom grundläggande konstutbildningar och bedriver verksamheter i Stockholm samt i vackert belägna Gerlesborg i Bohuslän. Förutom de tvååriga utbildningarna erbjuder institutionerna även kortare konstkurser och kulturaktiviteter året om. AK gerlesborgsskolan.se

Sven Marquardt ställer ut på Berns.


 

 

  

I hjärtat av Småland mitt emellan tre naturreservat finner du vår Herrgård, en fantastisk plats för konferens och avkoppling.

Upplev Möckelsnäs Herrgård!

Kontakta oss gärna för mer information angående priser, tillgänglighet, aktiviteter och övrigt. Möckelsnäs 1, 343 71 Diö (Älmhult) T 0046 (0) 476 532 00, F 0046 (0) 476 532 01 info@mockelsnasherrgard.se www.mockelsnasherrgard.se

Visste ni att samtliga

BIRKENSTOCKSKOR

har ortopediska sulor? Stl. 36-41

1498:Vasagatan 10 • 08-20 70 80 www.birkenstockbutiken.se


SVEN-HARRYS (KONSTMUSEUM) UTSTÄLLNINGAR

Högbo Pensionat

26 jan – 31 mars 2013 Karin Mamma Andersson Stargazer (en utställning curerad av Karin Mamma Andersson)

Välkomna till det lilla nybyggda pensionatet med 8 dubbelrum i lantlig och avkopplande miljö

6 apr – 12 maj 2013 Sonja Larsson

500m från Högbo Bruk GPS koordinater: N 60. 66803 E 16. 80144.

25 maj – 25 aug 2013 Julia Beck

skommarsgarden.se Tel 070-555 83 01

Gårdsbutik i Grödinge Tel. 070-572 01 44

Helena & Lennart hälsar er hjärtligt välkommna!

Webb-butik:

www.tingforgladje.se

 )<5./g9(516678*%< 

Guidade visningar Café3HUVERUJV6WXJE\s

Butik

s

Trädgård

För öppettider och program +46 565 310 27 www.marbacka.com


MEDRESENÄR SHIRLEY CLAMP

18

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013


Shirley som

KOMEDIENNE

De som sett Shirley Clamp under hösten har kunnat konstatera att det inte bara är en betydligt mer vältränad sångerska som möter publiken än på många år, det är dessutom en mycket roligare. Utöver det omskrivna samarbetet med Viktväktarna är hon aktuell med showen Go´ kväll mitt namn är Shirley Clamp där hennes sinne för träffande vardagshumor har fått ta större plats än tidigare. TEXT:

D

David Liljefors /

agen efter Shirley Clamps spelning på Södra Teatern i Stockholm i mitten av januari bläddrar jag igenom de tidskodade bilderna i kameran. 21.00: Två dussin rader av sittande publik avnjuter lite reserverat konsertens första låt. 21.30: Två dussin rader av stående publik dansar loss till Min kärlek med armarna i luften som om det inte fanns någon morgondag. Shirley Clamp har onekligen utvecklats som artist sedan hon slog igenom på bred front i Melodifestivalen för snart tio år sedan, och mycket av den utvecklingen består i att bejaka den sida hos henne som hon tidigare valt att skala bort – hennes sinne för humor. – Det roliga är ju att det faktiskt är sådan jag är från början, säger Shirley. När jag slog igenom som schlagersångerska ville jag inte att det skulle vara för rörigt för folk. Jag ville vara en tjej som sjunger fint och inte säger för mycket. Först nu har jag börjat känna mig trygg i min personlighet. Den nya showen är en mix av musik och lite stand-up-humor. Jag har hört att du valt att kallat det ”sing-up”? – Det var faktiskt min agent Sussie som kom på uttrycket. Det var en recensent som gillade min show, och han uttryckte det som att jag var inne på stand-up-branschen och nosade. Jag tyckte det var roligt, men ville samtidigt förtydliga att jag faktiskt sjöng främst och bjöd på lite vardagshumor utöver det. ”Sing-up” lät bra. Vi får fan ta patent på det uttrycket, sa vi. ”Sing-up” är det ingen annan som kör. Det har aldrig lockat dig att ta steget fullt ut och göra renodlad stand-up? – Nej. Det är ju verkligen ett helt annat yrke. Ett skitläskigt yrke. Gud vad de är duktiga, de som lyckas med det. För mig är det ju fortfarande okej om ett skämt inte funkar, för jag kan landa i mina låtar i nästa sekund. För en komiker är det ju aldrig okej att inte vara rolig. Din nya singel Step by Step är modern dansmusik på engelska, något av ett nytt territorium för dig? – Det kan man säga. Jag har alltid tyckt om både ny och gammal musik. Jag har ju mina gamla rävar som jag alltid lyssnat på: Stevie Wonder, Aretha Franklin, Chaka Khan och Whitney Houston. Men sedan gillar jag också nyare genrer som klubbmusik och house. Det är det jag lyssnar på hela tiden när jag kör bil, stationer som bara matar ut klubbmusik.

FOTO:

Mikael Gustafsson

Singeln är skriven och producerad av det nya svenska låtskrivarteamet Oscar Holter/Jakob Erixon. Hur var det att arbeta med dem? – Jag har faktiskt känt dem i flera år, och de har skrivit några låtar till mig innan. Att göra låten gick väldigt fort. Vi fick feeling helt enkelt. Jag känner mycket för texten, och jag älskar klubbkänslan i låten. Efter spelningen på Mosebacke i fredags gick vi ned till gayklubben vid Slussen där jag hörde den på dansgolvet. Det var fantastiskt att höra den med det där stora ljudet. Hur kom det sig att du började samarbeta med Viktväktarna? – Jag hade precis tagit tag i mitt liv privat efter en tid då jag slarvat väldigt mycket med mat och träning. Det var i stort sett dagen efter att jag ställt mig på vågen som de hörde av sig. Jag vet inte hur du tar det här, sa min agent Sussie, för det är ju kanske inte en komplimang för alla att Viktväktarna hör av sig. Men jag bara: Jaaaaaaa! Det var min väg ut. Egentligen var det först senare, efter att vi haft möte och så, som jag visste vad jag hade tackat ja till. Vad är det märkligaste som hänt dig under ett uppträdande under dina år som artist? – På Wallmans, som var bland de första artistjobb jag gjorde, så var det ju lite speciellt så till vida att man äter och kanske framför allt dricker under uppträdandet. På den tiden gick ju folk upp på scenen om de kände för det. En kväll var det en gubbe som kom upp och skulle göra sig lite rolig inför sina polare och började tafsa. Jag puttade honom ifrån mig, men han var ju så pass full att han ramlade av scenen. Först då kom vakterna springande. Efteråt var jag nästan lite skakig. Nu gick det ju bra, men tänk om han hade slagit i huvudet. Tänk om jag hade mördat någon på Wallmans!

SHIRLEY CLAMP

FAKTA

Född: 1973 i Borås. Familj: Sambon Daniel Ottosson och dottern Vilja, 4 år. Bor: Hus i Stockholm. Aktuell: Med ny singeln Step by Step, showen Go´ kväll mitt namn är Shirley ClampZHT[ZVTU`MYVU[ÄN\YM€Y=PR[]pR[HYUH Kuriosa:4LK]LYRHKLPL\YV[LJOUVNY\WWLU4L[YP_\UKLY [PSSZHTTHUZTLKZrUNLYZRHU2H[PL:OHKLVJOYHWWHYLU*YLHT .Y\WWLUZRHWHKLZVJOSLKKLZH]<SM,RILYNMYrU(JLVM)HZL 1/2013 BUSS PÅ SVERIGE

19


MEDRESENร„R Mร…RTEN CASTENFORS

Mร…RTEN CASTENFORS Fรถdd:  Gรถr:*OLMMย€Y3PSQL]HSJOZRVUZ[OHSS ZHT[HUZ]HYPNMย€YKLUVMMLU[SPNH \[ZT`JRUPUNLUP:[VJROVSTZZ[HK Bor:7r:ย€KLYP:[VJROVST Familj:.PM[TLKRVUZ[UpYLU4HYPH/HSS Fรถrebilder:5PJR*H]LWVWZ[QpYUHU LM[LYZVTOHUpYZrJVVSVJO3PSPHU *YHPNH]TLYK\URSHHUSLKUPUNHY Livsmotto:ยน+L[Sย€ZLYZPNยน Blir glad:5pYQHNRpUULYH[[HSS[ Y\SSHYWrUpYTPZZSQ\KLUOrSSLYZPNWr H]Z[rUK Brinner fรถr:([[Rย€YHIPS9PR[PN[SrUN[ VJONpYUH\UKLYLUVJOZHTTHKHN [PSSL_LTWLS[PSS2PY\UHMYHTVJO[PSSIHRH Stolt รถver:([[QHNS`JRH[ZMrZU\YYWr 3PSQL]HSJOZVJOWr:[VJROVSTRVUZ[ TPUH]KLSUPUNMย€YHSSU`VMMLU[SPNRVUZ[ PZ[HKLU4`JRL[r[LYZ[rYH[[Nย€YHTLU QHNVJOTPUHK\NSPNHTLKHYIL[HYLOHY pUKr[HNP[L[[SP[L[Z[LNPYp[[YPR[UPUN

20

BUSS Pร… SVERIGE 1/2013


Konsten

FRAMFĂ&#x2013;R ALLT

FÜr en konstälskare som Mürten Castenfors innebär 2013 starten pü ett nytt konstür i och med Üppnandet av ürets Vürsalong pü Liljevalchs. Men som konsthallschef är hans kalender inte bara fylld av arbetsuppgifter ü konstens vägnar. Han har ocksü tid att sätta en och annan potatis.

D

TEXT:

Jenny Olsson /

et rĂĽder brĂĽda dagar fĂśr MĂĽrten Castenfors. Som chef fĂśr Liljevalchs konsthall i Stockholm är den här tiden extra intensiv â&#x20AC;&#x201C; och spännande. Den 25 januari är det ĂĽterigen dags fĂśr VĂĽrsalongen, som ända sedan 1921 traditionsenligt har Ăśppnat sina portar fĂśr publiken varje vĂĽr. I ĂĽr kommer det att bli en riktigt anslĂĽende utställning, avslĂśjar MĂĽrten, eftersom juryn har valt ut fler deltagare än vanligt. â&#x20AC;&#x201C; Jag kan lova en ovanligt rik salong men det är svĂĽrt att i denna mĂĽngfald se nĂĽgon tendens eller trend. En sak är dock säker: det är ovanligt mycket mĂĽleri i ĂĽr. I Ăśvrigt finns allt frĂĽn tokiga skulpturer till lĂĽgmälda poetiska fotografier och nĂĽgra giftiga videoverk, säger MĂĽrten. Vid 54 ĂĽrs ĂĽlder har MĂĽrten skaffat sig den självklara auktoriteten hos den som med ett yrkesliv i konstvärlden har sett det mesta, samtidigt som han har kvar den ungdomliga entusiasmen hos den som är i väntan pĂĽ nĂĽgot nytt Ăśverraskande. Varje ĂĽr strĂśmmar runt 50 000 personer till VĂĽrsalongen, som har blivit en riktig folkfest. MĂĽrten menar att VĂĽrsalongen spelar en viktig roll dĂĽ den fĂśr mĂĽnga är den enda kontakten med svensk samtidskonst under ĂĽret. Konstvärlden omges ofta av snobbism och ängslighet och just därfĂśr är det viktigt att tilltalet är generĂśst, tillgängligt och tillĂĽtande. Ă&#x201E;ven om juryn fĂśrstĂĽs letar efter kvalitet, sĂĽ är syftet inte att välja det som är â&#x20AC;?bästâ&#x20AC;? utan att välja ut verk som kan samverka med varandra i en lustfylld utställning. Varje verk bedĂśms anonymt och vem som helst Ăśver 18 ĂĽr kan ta chansen och skicka in ett bidrag. â&#x20AC;&#x201C; Poängen med VĂĽrsalongen är just dess bredd, mĂśtet mellan hĂśgt och lĂĽgt. Mixen skapar VĂĽrsalongens fĂśrutsättningslĂśsa och oväntade aura: det blir kul helt enkelt, nĂĽgot fĂśr alla, nĂĽgot som väcker bĂĽde glädje och ilska. Dessutom ger VĂĽrsalongen en unik chans att mĂśta all den kreativitet som finns där ute i landet â&#x20AC;&#x201C; den som vill se det ängsliga och snobbiga bĂśr alltsĂĽ gĂĽ nĂĽgon annanstans, säger MĂĽrten frankt. INGA EGNA PENSELDRAG Konsten har varit närvarande i MĂĽrtens liv ända sedan uppväxten i Stockholm där hans mamma hade galleri. Själv mĂĽlar han â&#x20AC;?absolut inte!â&#x20AC;? som han uttrycker saken, och att det ändĂĽ blev en karriär inom konst, och inte litteratur eller idĂŠhistoria som var hans stora intressen, handlade mer om en slump â&#x20AC;&#x201C; ett vaktmästerijobb pĂĽ Thielska galleriet blev starten. Under mĂĽnga ĂĽr arbetade han som konstkritiker, bland annat fĂśr GĂśteborgs-Posten och Svenska Dagbladet, innan han tillträdde som chef fĂśr Liljevalchs 2008.

FOTO:

Mats Liliequist

Finns det bra respektive dĂĽlig konst och vad är i sĂĽ fall skillnaden? â&#x20AC;&#x201C; Naturligtvis finns det bra och dĂĽlig konst. Hur man ser det ena eller andra avgĂśrs av erfarenhet, i mitt fall drygt 25 ĂĽrs konsttittande. Sedan gäller det att behĂĽlla sin nyfikenhet och vara medveten om sina fĂśrdomar. Det handlar om att lĂĽta sig ryckas med och det är härligt! säger MĂĽrten. Hur ser det ut fĂśr svensk samtidskonst i dag? â&#x20AC;&#x201C; Svensk samtidskonst hĂĽller hĂśg klass, tycker jag. Det finns mycket som är bra men ocksĂĽ mycket som är lite jämnt och alltfĂśr ofarligt, korrekt om man sĂĽ vill. Själv brukar jag titta pĂĽ nytt svenskt konsthantverk, där finns det riktig chans att Ăśverraskas. Om framtiden och vart vi är pĂĽ väg har MĂĽrten svĂĽrare att sia om. Hans fĂśrhoppning är dock att det kommer fler konstnärer som medvetet tar spjärn i sitt egensinne. Konst fĂĽr aldrig bli likriktad. UtĂśver konst sĂĽ lär potatisodling vara en passion. Hur kommer det sig? â&#x20AC;&#x201C; Det är egentligen inte sĂĽ konstigt. Potatis, och dĂĽ talar vi mandel, är livets trĂśst och nĂĽgot som jag ger all min kärlek. Och fĂśr mig är odlingen pĂĽ landet det som fĂĽr mig att orka med det andra livet jag lever med mĂśten, ekonomi och beslut. Potatisen är ocksĂĽ trevlig fĂśr den skĂśter sig själv, om nu inte rĂśtan eller nĂĽgot annat läskigt slĂĽr till, säger MĂĽrten entusiastiskt. FĂśrutom att fĂĽ sätta den fĂśrsta potatisen, vad ser du fram emot 2013? â&#x20AC;&#x201C; I det lilla ser jag fram emot ett bra ĂĽr fĂśr Liljevalchs och Stockholm konst. Vi vill vara en konsthall som har ett generĂśst och tillĂĽtande tilltal och som växlar sĂĽdär trevligt mellan allt frĂĽn smala konstutställningar till bredare och mer publika tillställningar. Jag vill fortsätta pĂĽ denna Ăśppna linje och enbart gĂśra sĂĽdant som jag själv vill se â&#x20AC;&#x201C; jag vill bli Ăśverraskad och Ăśverraska. I det stora vore jag ju väldigt glad om världen Ăśverlevde den girighet som tycks leda till vĂĽr undergĂĽng.

LILJEVALCHS VĂ&#x2026;RSALONG 2013

FAKTA

Datum:QHU\HYPÂśTHYZ EntrĂŠ:RYSpNYLWYPZMÂ&#x20AC;YWLUZPVUpYLYZ[\KLYHUKLVJOZ[Â&#x20AC;YYLNY\WWLY fri entrĂŠ under 18 ĂĽr. Ă&#x2013;ppettider:;PZKHNVJO[VYZKHNRSÂśVUZKHNMYLKHNÂśZÂ&#x20AC;UKHN RSVJRHUÂś Adress:+Q\YNrYKZ]pNLU+Q\YNrYKLU:[VJROVST Mer info:)LZÂ&#x20AC;ROLTZPKHUSPSQL]HSJOZZL 1/2013 BUSS PĂ&#x2026; SVERIGE

21


SVETTAS ELLER FRYSER DU PÅ NATTEN?

MISSA INTE CHANSEN! Unika nattplagg, nu 50% rabatt

Nattplaggen som ”andas” Många lider av svettningar och/eller frossa på näterna vilket stör nattsömnen. Nu har Attract tagit fram KIIKOI sleepwell functional collection, nattplaggen som “andas” för kvinnor och män. KIIKOI skiljer sig från allt annat som hittills funnits på marknaden.

CASTOR 549:TARA 599:NOVA 599:-

Succéplaggen - over 50 000 salda!

STELLA 599:NOVA 599:-

N

JUST NU

SE N A H C TA

Kollektionen är tillverkad av det patenterade funktionstyget Soft´n Dry Tex, ett unikt material med följande egenskaper; hög absorberingsförmåga, effektiv fuktgenomsläpplighet, len och skön bomullskänsla. Plaggen håller Dig torr och hygiensik om natten.

50%

En stor målgrupp för Kiikoi är kvinnor i övergångsåldern som lider av vallningar, denna grupp utgör närmare 1,8 miljoner kvinnor i Sverige. Utöver dessa kvinnor finns ytterligare ca 1 miljon män och kvinnor som av olika anledningar har svettningar på nätterna som stör sömnen. Svettningarna kan i de senare fallen bero på olika sjukdomstillstånd, medicinering, graviditet, övervikt och även sena träningspass kan orsaka nattliga svettningar.

KIIKOI GER DIG ”FOREVER FUNCTION GARANTI” Garantin innebär att plaggets funktion bibehålls och garanteras under hela tygets livslängd, förutsatt att tvätt- och skötselråd följs.

Alla som vill ha en skön nattsömn och vakna fräsch är KIIKOI - sleepwell functional collection det givna valet!

JA,TACK! Jag beställer unika nattplagg och får 50 % rabatt MODELL

FÄRG

Stella

Tara

COLOR:

COLOR:

Castor

COLOR:

COLOR:

Obs! Figursydd, liten i storleken.

Röd XL Slut i lager Stripe XL Slut i lager 599 kr

Size: S M L XL Ord.pris.599 kr JUST NU 299:-

STORLEK

Size: S M L XL Ord.pris.599 kr JUST NU 299:-

ANTAL

Attract bjuder på de två billigaste plaggen

Size: XS S M L XL Ord.pris.599 kr JUST NU 299:-

Size: S M L XL XXL XXXL

Ord.pris.549 kr JUST NU 275:-

PRIS

S:A

NAMN

ADRESS

POSTNUMMER/ORT

TELEFON Leverans inom fem arbetsdagar. Faktura 15 dagar (Fakt.avgift 39:- tillkommer). Erbjudandet gäller tom. 28/2-2013

VID WEBBORDER ANGE ”BUSS-KVINNA” ELLER ”BUSS-MAN” FÖR ATT ERHÅLLA 50% RABATT

FRANKERAS EJ MOTTAGAREN BETALAR PORTOT Buss på Sverige 1/2 Proj.nr. 973

Attract Sweden AB SVARSPOST 204 882 98 858 00 SUNDSVALL

Vid frågor, kontakta oss gärna via kundtjänst 020-220 220 I info@attract.nu I www.attract.nu


liljevalchs.se

VÅRSALONGEN 2013 25 “ 1–24 “ 3

facebook.com/plivittrade


TEMA KONST

Mika Rottenberg på Magasin 3 STOCKHOLM Sedan 1987 har Magasin 3 vid Värtahamnen stått som ett alternativ till de mer etablerade konstmuseerna i innerstan. Konsthallen ligger i en gammal industrilokal bland tv-bolagen och färjeterminalerna, och förutom den egna samlingen på runt 600 verk bjuder man ofta in kända internationella konstnärer, mitt i karriären. Som komplement till den kontemporära konsten hålls ofta även föreläsningar om verken och konstnärerna. Den 8 februari har utställningen Sneeze to Squeeze premiär på Magasin 3. Det är den argentinsk-israeliska videokonstnären Mika Rottenberg som står bakom utställningen, och hennes videoinstallationer beskrivs som en fantasirik värld av surrealistiska scenerier där banala föremål skapas i utdragna processer som påminner om fabriksmontering på löpande band. Utställningen inkluderar verk från tidigt 2000-tal fram till i dag och pågår fram till den 2 juni. AK magasin3.com

Vattenfallet (1921), Nils Dardel.

Prisrekord för konst NEW YORK/STOCKHOLM/ABU DHABI Även om vi är mitt i en ekonomisk kris, verkar det inte märkas särskilt mycket i konstvärlden. Både i Sverige och internationellt slogs prisrekord under det gångna året. Med 2012 i bagaget kan det vara kul och intressant att se tillbaka på vilka tavlor och konstverk som omsatte mest pengar. Dyrast är Edvard Munchs Skriet, som såldes för 781 miljoner kronor i New York. I Sverige var det Nils Dardels Vattenfallet som klubbades på Bukowskis för 25 miljoner kronor i höstas. Det dyraste nyskapade konstverket finns i Abu Dhabi, emiratet som ju gärna spenderar pengar på extravagans. Där lät man konstnären Christo skapa en gigantisk konstruktion ute i öknen med hjälp av 400 000 oljefat. Priset för detta? 2,1 miljarder kronor. AK

Still from Cheese (2007), Mika Rottenberg.

Felicia from Tropical Breeze (2004), Mika Rottenberg.

24

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013

GÖTEBORG Hösten 2013 är det återigen dags för Göteborg att anordna sin konstbiennal. Konstnärliga ledare för biennalen är Stina Edblom och Edi Muka som har bjudit in fyra internationella curatorer för att tolka biennalens tematik i fyra individuella utställningar. Biennalens titel är PLAY! Recapturing the Radical Imagination. Röda Stens konsthall har inlett samarbetet med tre andra internationella biennaler, och har för detta tilldelats ett EU-stöd på 35 000 euro, vilket förstås leder till större möjligheter för konstsatsningen. AK goteborg.biennal.org


Regional konstscen LJUNGBY Att ett privat museum blir utsett till länskonstmuseum är mycket ovanligt, men nu har Ljungbergmuseet i Ljungby fått äran att representera den regionala konstscenen. 2013 firar museet dessutom att det var 100 år sedan Sven Ljungberg föddes, och detta kommer att uppmärksammas med utställningar, inte bara på Ljungbergmuseet, utan på flera platser i landet. Museet visar en stor del av Sven Ljungberg och Ann Margret Dahlquist-Ljungbergs teckningar, målningar, grafik, böcker och övrig konst. Utöver detta brukar de även producera ett antal utställningar i samarbete med andra museer varje år. AK ljungbergmuseet.se

Ljungbergmuseet i Ljungby.

Gert Wingårdh, mannen bakom den 18 meter höga Himlatrappan.

Wingårdh ritar österlensk trappa KIVIK Ulf Lundell och Kivik Art Centre har länge legat i konflikt angående ett konstverk som ska uppföras i Österlen. När konflikten väl var avklarad blev det istället problem med finansieringen. Men nu verkar det som att Kivik Art Centre äntligen ska få sitt eftertraktade konstverk. Det man har beslutat sig

för en 18 meter hög trappa i stål döpt till Himlatrappan och ritad av den världsberömde arkitekten Gert Wingårdh. Lundell har även denna gång överklagat, men projektledaren Sune Nordgren låter hälsa via Sydsvenskan att något bygglov inte ska behövas eftersom konstverket saknar tak. AK kivikart.se

”Måleriet är inte uppfunnet för att pryda lägenheter. Det är ett vapen till angrepp och försvar mot fienden.” Pablo Picasso

Kommunal konst i Linköping LINKÖPING Konsthallen Passagen i Linköping har köpt in över 120 konstverk som man ämnar placera ut på diverse kommunala enheter, som skolor, sjukhus och administrativa kontor. Man lånar även ut till friskolor, och uppmuntrar anställda inom kommunen att själva komma och föreslå placeringar av grafik, målningar, foto och övriga konstverk. Linköpings kommun är en av få kommuner som årligen visar upp sina konstköp offentligt, och man vill även uppmuntra de kommunanställda att intressera sig för stadens utsmyckning. AK linkoping.se/passagen

Passagens “hem”, Centralpalatset i Linköping. Foto: Wikipedia. 1/2013 BUSS PÅ SVERIGE

25


TEMA KONST

Historien om svensk

SAMTIDSKONST År 1917 ställer den amerikanske konstnären George Bellows en

fråga till konstkritikern och samlaren Walter Arensberg apropå Duchampdebatten: ”Menar du att om någon skickade in hästgödsel fastklistrat på en duk så skulle det också vara okej?” Arensberg svarade lugnt: ”Jag är rädd för det.” Här någonstans avfyrades startskottet till vad vi i dag brukar benämna samtidskonst. TEXT:

Robert Stasinski /

O

m du som konstintresserad skulle ha klivit in i ett konstmuseum för hundra år sedan så hade chansen varit stor att du hade kunnat identifiera objekten i salarna som antingen skulptur, teckning eller måleri. Konst vid nittonhundra-talets början bestod faktiskt inte av annat än variationer av dessa tekniker. Annat är det i dag på 2000-talet. En besökare som traskar in på Museum of Modern Art i New York, Centre Pompidou i Paris eller Mori Art Museum i Tokyo kan mötas av matlagning, boxningsmatcher, filmprojektioner, grafiska affischer eller teatrala föreställningar med människor, växter eller djur. Det vi i dag kallar samtidskonst kan förutom måleri, teckning och skulptur omfatta praktiskt taget vad som helst, till mångas förtret. Under de senaste femhundra åren har tavlor målats med oljefärger eller äggbaserad temperafärg. Skulptur har gjutits i brons eller huggits ut i marmor och teckning har skapats med blyerts, kol eller krita. Under industrialismens glansdagar kom inte bara nya uppfinningar för transport och krigföring, utan även nya konstnärliga tekniker. Fotografiet, som uppfanns av Louis Daguerre och William Talbot, skulle snart få stora konsekvenser för hur människor såg på världen. Mot slutet av 1800-talet ledde detta till impressionisternas nydanande färgexperiment och snart också till stilar som kubism och futurism. Färgtuben i metall uppfanns också under denna tid, vilket möjliggjorde att konstnärerna bokstavligen kunde vistas ute i stadsmiljö eller i naturen och genomföra sin målning på plats. NYSKAPANDE PISSOAR Det är onödigt att framhålla den betydelse Matisse, Picasso och Monet haft för konstens och måleriets utveckling, men den tidens främste portalfigur heter faktiskt Marcel Duchamp. Duchamp lät under det tidiga 1900-talet ställa ut flera serietillverkade objekt och enkla vardagsting som konst, vilket fick horder av kritiker och arga besökare att protestera. Hans kanske mest kända verk är en pissoar som han köpte i en VVS-butik i New York 1917, vilken han sedan signerade och ställde ut som konstverk med titeln Fountain. Detta kom naturligtvis att betraktas som något djupt vulgärt och anti-estetiskt av de flesta som hörde talas om det. Men poängen, menade Duchamp, var att konstverket framför allt skapas i huvudet på betraktaren och därför

26

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013

FOTO:

Bukowskis

kan det ta alla möjliga former och uttryck baserat på vilken öppenhet en person visar inför ordet ”konst”. Man behöver inte ens ha målat, tecknat eller hamrat ihop objektet med sina egna händer för att kalla det konst, menade han. En idé som verkade fullständigt främmande för konstkännare under tidigt 1900-tal. Walter Arensberg och George Bellows var två av de mäktigaste personerna i amerikanskt konstliv år 1917 och stod på diametralt motsatta sidor i Duchampdebatten inför den första utställningen med pissoaren. De bråkade om huruvida det var omoraliskt att ens ställa ut den på ett museum, trots att Duchamp hade betalat den obligatoriska avgiften som var det enda som formellt krävdes. ”Menar du att om någon skickade in hästgödsel fastklistrat på en duk så skulle det också vara okej?”, frågade Bellows. Arensberg svarade lugnt: ”Jag är rädd för det.” Åttio år senare skulle den hypotetiskt ställda frågan bli verklighet. JUNGFRU MARIA BAKOM SKOTTSÄKERT GLAS År 1997 öppnade den i dag världsberömda utställningen Sensation i London. Den kom att forma mycket av samtida måleri och skulptur, med namn som Damien Hirst och Tracey Emin. De utställda verken skapade både debatt och avsky, till och med politiska strider. En av de medverkande konstnärerna, Chris Ofili, målade med starka expressiva färger samt med klickar av pärlbeströdd, lackad kodynga. Intrycket av en av hans målningar förstärktes av att motivet, Jungfru Maria, sågs som blasfemiskt och snart blev man tvungen att avskärma målningen och sätta den bakom skottsäkert glas. Skillnaden mellan receptionen av Ofilis och Duchamps verk var att representanter för konstetablissemanget nu knappast tvivlade på att detta kunde vara konst, hur stötande det än må vara. I stället blev offentliga personer högljudda, som när borgmästaren i New York, Rudolph Giuliani, hotade med sanktioner och indraget ekonomiskt stöd. Utställningar som Sensation satte fingret på hur mångfacetterad samtidskonsten nu blivit och hur stor roll konstverkens idéer faktiskt spelar, inte minst genom massmedia. I Sverige har konst länge väckt känslor men knappast så mycket som under de senaste tjugo åren då postmodernismen som begrepp och rörelse introducerades. Postmodernism är ingen ”ism” i den vanliga


Lilla bilden: Marcel Duchamp (1981). Stora bilden: Mot gryning blek, Karin Mamma Andersson (1996).


KONST TEMA KONST

bemärkelsen, där en grupp konstnärer samlas runt ett manifest och gör liknande verk, utan en kollaps av tidigare ismer. Nu blandas tekniker och teman fritt, ingenting är längre förbjudet att testa. KONSTVÄRLDENS GOSSEN RUDA Konstnärer under 1980-talet kom att använda sig av måleri, fotografi, installation, video och performance i vilken konstnären ofta dramatiserar en idé eller en situation på en konsthall eller ute på stan. Moderna museet, Malmö Konstmuseum och den privat finansierade konsthallen Rooseum visade flera av tidens mest nyskapande konstnärer, däribland Max Book och Dan Wolgers som även är fullt verksamma i dag. Book skapade ett våldsamt måleri genom att kombinera svärtan och detaljrikedomen i science fiction-filmer och hårdrocksmusik med det historiska ljusdunkelmåleriet hos Rembrandt och Caravaggio. Dan Wolgers har blivit känd som en konstvärldens gossen Ruda, en manipulatör av objekt, målningar och skulpturer, ofta med en galen idé i centrum. I sin Låda från 1981 ställer han på en piedestal ut en låda som uppmanar en att trycka på en knapp som dels öppnar lådan, dels trycker tillbaka knappen för att sedan stänga lådan till ursprungsskick. Wolgers provocerade också många när han 1992 fick uppdraget att designa våra telefonkataloger, men i stället för att skapa en vacker bild eller ett mönster på katalogen tryckte han sitt personliga hemnummer på omslagen för att uppmärksamma oss på idéer om vad som egentligen är privat och vad som är offentligt, frågor som blivit än mer intressanta med Facebook och andra nya medieplattformar. Flera konstnärer arbetar med konstens och måleriets historiska tekniker, men ofta utifrån samtidens glasögon. Karin Mamma Andersson och maken Jockum Nordström har under 2000-talet blivit Sveriges mest uppmärksammade målare internationellt med gallerister i både New York och London. De har båda en berättande måleristil där figurer,

28

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013

Oljemålningen Singoland (2009) av Max Book klubbades för 180 000 kronor på Bukowskis 2012.

interiörer och andra konstverk dyker upp, ofta i dunkla situationer. I en värld där alla bilder vi möts av i media och på internet försöker vara så tydliga som möjligt i sitt budskap, gör dagens målare precis tvärtom. Samtida måleri är ofta lite kusligt och svårttolkat men inte sällan suggestivt och vackert på samma gång. Vanligt under flera hundra år har varit att kategorisera konstnärer i ”fack” som antingen målare, skulptörer, konsthantverkare eller grafiker. Under de senaste tjugo åren har dessa tydliga kategoriseringar försvunnit då konstnärer i stället för att utgå från en teknik ofta utgår från en idé eller ett tema. LIDL, SPARLIVS OCH 7-ELEVEN På den legendariska konst- och formhögskolan Konstfack gjorde man sig av med institutionerna för måleri, skulptur och fotografi redan på 1990-talet, precis då en av dagens mest uppmärksammade konstnärer, Gunilla Klingberg, studerade på skolan. Klingberg är karakteristisk för dagens samtidskonstnärer då hon ofta håller sig till ett tema, konsumtionskritik. Hon uttrycker detta genom exempelvis videofilmer, skulpturer, grafiska objekt eller religiösa symboler. I flera verk har hon utgått från hinduiska mandalamönster, som representerar övernaturliga bilder av kosmos men i stället fyllt mönstren med företagslogotyper som Lidl, Sparlivs och 7-Eleven. Kombinationen av olika referenser skapar känslor av absurditet inför ett religiöst mönster som innehåller våra vanligaste varumärken i stället för tidlösa, andliga symboler. För dagens konstnärer är samhället en arena på vilken många idéer och ideologier kämpar om utrymme och därför ter sig mycket av dagens konst som både politisk och provokativ. De kanske främsta banerförarna för det provokativa är Ernst Billgren, Lars Vilks och Anna Odell som alla hamnat i blåsväder och till och med utsatts för mordförsök för sina teckningar och målningar och deras strävan att gestalta obekväma eller annorlunda idéer.


Välkommen till Zornmuseet i Mora, ett av Sveriges mest omtyckta konstmuseer, där mästerverk av Anders Zorn ställs ut. Upplev också Zorngården, ett orört konstnärshem från förra sekelskiftet. På Zorns gammelgård vid Siljans strand finns världens förnämsta samling av äldre timmerhus medan Textilkammaren bredvid bjuder på utsökta allmogetextilier från Dalarna. Öppettider: Zornmuseet 15/5-14/9, mån-lör 9-17, sön 10.45-17. Övriga året alla dagar 11.45-16. Zorngården 15/5-14/9, visningar varje hel- och halvtimme, mån–lör 10-16, sön 11-16. Övriga året visningar alla dagar 12, 13, 14 och 15. Zorns gammelgård & Textilkammaren öppet dagligen 15/6-31/8 kl. 12–17. För mer information 0250-592310 eller www.zorn.se.


www.faoa.se


TEMA KONST

Den figurativa konstens

MODERNA MÄSTARE

Konstetablissemanget reagerade med en upprördhet inte skådad sedan Duchamps dagar när utställningen Figurationer slog upp portarna 2009. Men trots det i dag kontroversiella i klassiskt måleri är inriktningen populärare än någonsin. TEXT:

P

Johan Lundberg /

å sommaren 2009 organiserade jag tillsammans med den i Norge verksamme svenska konstnären Christopher Rådlund en utställning med norskt figurativt måleri på Edsviks konsthall, strax utanför Stockholm. Flera av de konstnärer som ställde ut i konsthallen hade visat sina verk tidigare i Stockholm. Och ännu fler har ställt ut senare; däribland den mest kände i vårt urval: Odd Nerdrum. Någonting i det sätt som vi presenterade de norska konstnärskapen på gjorde emellertid att just vår utställning kom att framstå som en provokation i konstetablissemangets ögon. Utställningen Figurationer recenserades i alla rikstäckande dagstidningar och kom att ge upphov till en segdragen debatt, där polemiska artiklar för och emot utställningen publicerades i såväl Stockholms- som i landsortspressen. Debatten kom, menade vissa debattörer, att spegla konstvärldens hyckleri. Här hade vi å ena sidan ett konstetablissemang som hade för vana att slå sig för bröstet och hävda att konstvärlden minsann är så frigjord att man numera tillåter precis vad som helst att vara konst. Å andra sidan var det inom konstetablissemanget uppenbarligen inte högre i tak än att man kände sig oerhört störda över att det på 2000-talet fanns konstnärer som envisades med att ägna sig åt klassiskt oljemåleri.

Bilden till vänster: Man biten by snake, Odd Nerdrum. Olja på duk, 1992

32

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013

Odd Nerdrum

FOTO:

Marc Broos

I just den debatten var det tydligt att det var de iögonenfallande, i motiven tydligt urskiljbara, bakåtblickande inslagen hos blott ett par av de många deltagande konstnärerna som gjorde att de upprörda svenska konstkritikerna drog alla utställningens konstnärer över en kam och utmålade dem som en – ja, det är faktiskt sant! – samling nazister. Bland de svenska konstkritikerna reagerade man också över den kritik som vi som organiserade utställningen förde fram mot att det på högre konstutbildningar i dag finns ett motstånd från ledningens sida mot att bedriva en systematisk undervisning i föreställande måleri och teckning. En mängd utbildningar av den sistnämnda sorten har visserligen blivit mer och mer populära på senare tid. I Europa lockar Florence Academy of Art ständiga horder av konststudenter som vill lära sig att måla med utgångspunkt i klassiska tekniker. I Sverige har skolan en filial utanför Göteborg, och i Stockholm finns Atelier Stockholm som bedriver undervisning efter liknande principer. Tyvärr uppfattas dock denna sorts utbildningar inte som speciellt meriterande för dem som sköter antagningen till de högre konstutbildningarna i Sverige, exempelvis Konsthögskolan i Stockholm. Å andra sidan har de klassiskt inriktade utbildningarna visat sig förvånansvärt bra anpassade till den samtida arbetsmarknaden eftersom dataspelsindustrin har behov av illustratörer med förmåga att avbilda verklighetstroget och anatomiskt korrekt. Nu är figurativt måleri förvisso inte alls frånvarande på den svenska eller den internationella konstscenen. Den tyske fotorealistiska målaren Gerhard Richter är inte bara omtyckt av den stora publiken utan lyckas ständigt slå nya prisrekord. I höstas såldes en abstrakt målning av honom för det dittills högsta pris som betalats för en nu levande konstnärs verk. Säljaren var den gamle bluesgitarristen Eric Clapton. ARVET FRÅN FOTOREALISMENS 1960-TAL Men också i Sverige ägnar sig några av de högst värderade samtidskonstnärerna åt figurativt måleri. Från en lite äldre generation kan man peka på Cecilia Edefalk och Karin Mamma Andersson, och från en yngre på Linn Fernström och Gunnel


Den röda soffan av Karin Broos, akryl på duk, 2011.

Wåhlstrand. Av dessa är det Gunnel Wåhlstrand som mest tydligt för arvet vidare från 1960-talets fotorealistiska måleri, även om en konstnär som Ola Billgren kan tyckas ha mer gemensamt med just Richter än med Wåhlstrand. Det tydliga sätt på vilket Ola Billgren så länge följde i Richters fotspår gör honom i mina ögon mindre intressant än generationskamraterna John E Franzén och Roj Friberg, vilka båda har varit aktuella med utställningar av nya målningar på sistone i Stockholm. Franzén med en ny inriktning mot religiösa motivkretsar, alltmedan Friberg fortsätter sitt måleriska utforskande av den äldre, välbärgade storstadsarkitekturens exteriörer och interiörer. Arvet från den måleriska traditionen från 1960-talets fotobaserade måleri förs annars i samtiden mest framgångsrikt vidare av Stockholmsbaserade konstnärer som Fredrik Landergren och Stanislaw Zoladz samt de värmländska Lars Lerin och Karin Broos. Av dessa uppvisar Zoladz och Lerin ett virtuost handlag inom akvarellmåleri. Båda utmärker sig inte minst för sina lyriska avbildningar av förfallna norrländska hus om senvintern, inte sällan med den mättade färgsättning som kännetecknar årstiden ifråga. Landergrens och Broos oljemåleri uppvisar likaledes tydliga överensstämmelser i deras respektive upptagenheten vid det lilla livet, familj och barn, och gärna då gestaltat om sommaren med allt vad det innebär av

badbryggor och sensommarkvällarnas milda ljusspel över vatten. Hos Fredrik Landergren finns genom de bohusländska sommarmotiven en tydlig koppling till en äldre, lite marginaliserad konstnär som Carl Wilhelmson. Men Landergren har också ägnat sig åt ett renodlat Stockholmsmåleri, där man inte minst fäster sig vid hans stora, suggestiva målningar, föreställande utsikter från ballongfärder, samt ett antal imponerande målningar med gatumotiv från några av Stockholms mest trafikerade gator. KLASSISKA MÅLERITEKNIKER Karin Broos ligger å sin sida både motiviskt och tekniskt nära en av de konstnärer som var med på den utställning med norskt samtidsmåleri som nämndes inledningsvis: Marianne Wiig-Storaas. När Dagens Nyheters konstkritiker Jessica Kempe upprördes över de norska konstnärerna, men i andra sammanhang har skrivit panegyriskt om Broos, är det svårt att förstå hur hon resonerar. Kanske uppfattas det som provokativt att de norska figurativa konstnärerna så systematiskt har skolats i just klassiska måleritekniker, låt vara att de därefter inte sällan har övergett denna sorts måleri till förmån för just ett fotorealistiskt konstnärskap som snarast strävar efter att problematisera relationen mellan den målade avbilden och det avbildade objektet. 1/2013 BUSS PÅ SVERIGE

33


TEMA KONST

)MHOOPDVVLYDY&KULVWRSKHU5nGOXQGOLWRJUDĂ&#x20AC;

Reader av Gerhard Richter, olja pĂĽ duk.

I Västra salen, Nationalmuseum av Johan Patricny, olja pü duk.

Sverre Koren BjertnĂŚs är kanske den inom en yngre generation norska konstnärer som mest framgĂĽngsrikt har verkat inom â&#x20AC;&#x201C; och utvecklat â&#x20AC;&#x201C; det fotorealistiska mĂĽleriet. Inte heller i hans fall fĂśrefaller det att ha varit till nĂĽgon nackdel (mer än fĂśr svenska konstkritiker) att han i grunden är klassiskt skolad, närmare bestämt pĂĽ Statens konstakademi i Oslo under de ĂĽr pĂĽ 1990-talet dĂĽ det pĂĽ konsthĂśgskolan fanns en klassisk utbildning.

Johan Patricny skiljer sig frün de flesta porträttmülare i dag genom att han uteslutande mülar frün modell och i princip aldrig frün fotografi. Han har genom en lüng utbildningsprocess, bland annat som elev hos Odd Nerdrum, men ocksü genom ett nära samarbete med den svenske skulptÜren Peter Linde (mest känd fÜr sin Karin Boye-staty i GÜteborg och Hjalmar SÜderberg-statyn i Humlegürden i Stockholm) lyckats fÜrvärva en närmast 1700-talsmässig perfektion och nykterhet i sitt müleriska uttryck. Rüdlund ligger ü sin sida närmare det sena 1800-talets symbolistiska konst, ocksü den sorgligt fÜrbisedd i nutiden. Medan Johan Patricny har en medvetet bakütblickande attityd till sina motiv, stür Rüdlund tydligare fÜrankrad i nuet, ocksü vad beträffar den reflexiva nivün i sina verk, där han knyter an till namnkunniga 1900-talstänkare som Martin Heidegger och Botho Strauss. Dock indikerar dessa valfrändskaper naturligtvis samtidskritik. Och det som ytterst sett gÜr denna sorts konstnärer sü problematiska fÜr dagens konstskribenter hänger antagligen samman just med att deras konstnärliga uttrycksmedel signalerar respekt fÜr traditionen

MODELLMĂ&#x2026;LERI I den norska miljĂśn har ocksĂĽ en del yngre svenska figurativa mĂĽlare fĂĽtt sin skolning, vilka skiljer sig frĂĽn flera av de ovan nämnda svenska konstnärerna, genom sin tillhĂśrighet i mĂĽleriska traditioner som är äldre än dem som har utvecklats frĂĽn 1960-talet och framĂĽt. Christopher RĂĽdlund och Johan Patricny har hämtat sin inspiration mindre hos Dick Bengtsson och Ola Billgren än hos den sorts mĂĽlare frĂĽn sekelskiftet 1900 som av olika anledningar har kommit att väcka anstĂśt hos dagens konstelit, till exempel Anders Zorn och Arnold BĂścklin.

34

BUSS PĂ&#x2026; SVERIGE 1/2013


By the window av Gunnel Wåhlstrand.

och konsthistorien. I en tid då kulturskribenter och forskare inom humaniora alltmer har kommit att betrakta historien som en cistern av fördomsfulla och förtryckande värderingar, så upplevs få saker så anstötliga som att hylla eller bara visa respekt för de stora genierna i den europeiska kulturhistorien. VAD FOTOGRAFIET INTE KAN SKÄNKA Dock är det naturligtvis till syvende och sist inte konstnärens historiesyn och ideologiska approach som avgör om ett konstverk är bra eller dåligt. I stället handlar det om teknisk skicklighet, existentiell relevans och originalitet; om att behärska de konstnärliga uttrycksmedlen, spelet mellan färg och form, samtidigt som man målar någonting som på ett omedelbart sätt slår an strängar i betraktarens känsloregister. Åtminstone den tekniska skickligheten torde knappast försämras av att konstnären har tagit del av kvalificerad undervisning i klassiska måleriska och estetiska färdigheter.

Som framgår av fotografiets frammarsch på konstscenen under de senaste decennierna finns ett sug hos konstpubliken efter den sorts avbildningar som målande och tecknande konstnärer tidigare ägnade sig åt en masse. Den fotografikonst som redan under tidigt 1900-tal ansågs göra måleriet nattståndet tycks tvärtom visa på behovet av konstnärlig gestaltning av föremål och människor i igenkännbara samtidskontexter. Vad fotografiet sällan eller aldrig förmår skänka är emellertid den kontakt med en annan människas hand som ligger immanent i ett målat eller tecknat konstverk, och som djupast sett sätter betraktaren i kontakt med konstnärens nervtrådar. Ju mer vi kommer i kontakt med den digitaliserade samtidskulturens kommersiella massframställningar, desto större lär behovet bli av verk som är fullkomligt unika och personligt skapade. Johan Lundberg är docent i litteraturvetenskap och tidigare chefredaktör för Axess Magasin. Hans senaste bok är Under omprövning. En antologi om konst, kanon och kvalitet (2011). 1/2013 BUSS PÅ SVERIGE

35


TEMA KONST

Senvinterns konstmåsten 2013 ser ut att bli ett fantastiskt konstår. Landets museer har som vanligt jobbat hårt och noggrant med att ta hit utställningar och konstnärer. Inte bara de historiskt viktiga, utan även de som står i centrum av vårt samtida konstliv. Buss på Sverige presenterar här några höjdpunkter över vårens konst. TEXT:

VARBERG, KOMEDIANTEN KULTURHUSET Believers. Nadine Byrne, Heman Chong, Cecilia Edefalk, Katarina Löfström, Lea Porsager, Ulrika Sparre (14 jan–12 maj). Utställningen Believers visar sex konstnärers bilder av tro och bejakande av andliga dimensioner. Målet är att genom konsten försöka besvara definitionen av tro och andlighet i dag, och vad tro egentligen betyder i vår sekulariserade värld. STOCKHOLM, MODERNA MUSEET Moment – Le Corbusiers hemliga laboratorium (19 jan–18 apr). Den schweiziske arkitekten Le Corbusier skapade även konst i alla färger och former, och var inte minst en väldigt viktig del i den grafiska konstens framfart. Under våren ställs hans mest intressanta verk ut på Moderna museet på Skeppsholmen.

I was dreaming (vänster) och La femme rose, Le Corbuisier.

36

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013

Anton Karlsson /

FOTO:

Privat

STOCKHOLM, LILJEVALCHS Vårsalongen 2013 (25 jan–24 mar). Vackert belägna Liljevalchs inleder varje konstår med sin vårsalong. I år visar man över 300 verk från 57 deltagande konstnärer. Från den 13 januari pågår även Ung Vårsalong, där ungdomar från Stockholmsområdet ställer ut. STOCKHOLM, FOTOGRAFISKA, David LaChapelle – Burning Beauty (30 nov 2012–3 mars 2013) Amerikanske David LaChapelle är känd för sina färgstarka porträtt av kändisar och modeller. Hans bilder har hög igenkänningsfaktor och präglas ofta av glamour och ett visst mått samhällskritik. Fotografiska museet i Stockholm visar fram till 3 mars en utställning med hans mest kända bilder från 80-talet fram till i dag. STOCKHOLM, THIELSKA GALLERIET Munch! – Nietzsche, Thiel och Nordens störste konstnär (9 feb–12 maj). Norske Edvard Munch får nog ses som norra Europas mest kände konstnär genom tiderna, något som cementerades förra året då en av hans Skriet-tavlor såldes för en rekordsumma. För att fira 150-dagen av Munchs födelsedag satsar Thielska galleriet på en stor uställning med hans måleri och hans grafik från perioden 1880–1910. Här visas inlånade alster, men även Thielskas egen samling.

MALMÖ, MALMÖ MUSEER Uppåt väggarna! Planscher ur Skolmuseets samlingar (2 jan–21 apr). De flesta svenskar har sina egna bilder av hur historiska skeenden har sett ut, och ofta har dessa sitt ursprung i de planscher som tidigare var mycket vanliga i klassrummen runt om i landet. Bland konstnärerna återfinns storheter som Bruno Liljefors och Julius Kronberg. De fina bilderna är idylliska, men ibland även fördomsfulla, och återspeglar ett Sverige i en tid som på både gott och ont är förbi. MALMÖ, MALMÖ KONSTMUSEUM Fade to Black (1 dec 2012–24 feb 2013). Inspirerade av Metallicas klassiker Fade to Black har Malmö Konstmuseum valt att plocka fram runt 50 ljusstakar ur sitt magasin. Utställningen belyser bland annat frågan arvegods kontra slit- och slängkultur, och hur en ärvd ljusstake kanske har ett annat värde i dag än vad den haft tidigare. KALMAR, KALMAR KONSTMUSEUM, Moder Jord (8 dec 2012–10 mar 2013). I sin utställning Moder Jord behandlar konstnären Åsa Jungelius frågor om bland annat konsumtionssamhället, landsbygden och kön. Moder Jord visar hur människans återstående intryck påverkar allt från materiella ting till natur och människor.


I am your only answer, utställning av Ulrika Sparre.

Waterlilies, Helena Blomqvist (2008).

ÖREBRO, ÖREBRO KONSTHALL, Livet som Karusell (25 jan–3 mar). Skulptören Jukka Vikberg är en av Finlands mest kända kontemporära konstnärer, och har även gjort avtryck på den internationella konstarenan. Nu kommer hans utställning Livet som karusell till Örebro Konsthall. Vikbergs verk har tidigare ställts ut på Örebro Konsthall som del av en utställning om finsk samtidskonst 2005, men detta är första gången hans verk ställs ut separat. STOCKHOLM, KULTURHUSET Supermarket 2013 – Stockholm Independent Art Fair (15–17 feb). För den som är intresserad av indie-konst är Supermarket 2013 på Kulturhuset ett måste. Utställningen arrangeras av konstnärer för andra konstnärer, och fokus ligger på att skapa internationella nätverk för oetablerade konstutövare, samt förstås att visa upp deras verk för en samlad publik. STOCKHOLM, STOCKHOLM Art Week 2013 (11–17 feb) För första gången arrangeras i år Stockholm Art Week. Projektet är ett samarbete mellan

olika institutioner, och backas upp av Stockholms stad. Stockholm Art Week vill fungera som en plattform för Stockholms konstscen, och under veckan äger flera spännande evenemang rum runt om i staden. GÖTEBORG, RÖHSSKA MUSEET Ond design (8 sep 2012–8 sep 2013). Allting omkring oss är ju som bekant designat, och då måste ju detta också gälla de ting som vi anser vara till ondo? Röhsska museet i Göteborg har valt att titta närmare på detta och ställer ut föremål vars användningsområde eller historia inte varit till mänsklighetens gagn. UPPSALA, BROR HJORTS HUS, Recur (26 jan–3 mar). Utställningen Recur visar upp konstnären Anders Erikssons gipsreliefer och akvareller. Temat för utställningen är vad som finns kvar efter en nedbrytning. Detta synliggörs inte minst i gipsavgjutningarna av frigolit som nötts ned av starkt lösningsmedel. GÖTEBORG, GÖTEBORGS KONSTHALL Antonio Marcelino: Even A Perfect Crime Leaves A Trace (5 jan–17 feb).

Even a Perfect Crime Leaves a Trace är ett nytt projekt av konstnären Anthony Marcellini som bygger på Göteborgs Konsthalls utställningshistoria. Vernissage 25 januari. KARLSKRONA, KARLSKRONA KONSTHALL Jesper Norda: Dimma (26 jan–10 mar). Lokala förmågan Jesper Norda ställer ut på Karlskrona Konsthall från den 26 januari. Från att först ha varit inriktad på en karriär inom musiken sadlade han sedan om, och sysslar nu istället med ljudbaserad konst. KATRINEHOLMS KONSTHALL Helena Blomqvist, The Elephant Girl (30 maj–18 aug). Helena Blomqvists suggestiva fotografier hämtar inspiration från äldre tiders fotografer, som Julia Maragret Cameron. Man kan även finna drag från Beatrix Potters sagor samt från filmen Grey Gardens. Helena Blomqvist är verksam i Stockholm och har under 2000-talet flitigt ställts ut både separat och i sällskap med andra. Hennes verk finns representerade på bland annat Moderna Museet och Borås konstmuseum. 1/2013 BUSS PÅ SVERIGE

37


TEMA KONST

Dalí I ALLA FORMER FÜrra güngen Centre Pompidou i Paris ställde ut Salvador Dali

Üverträffade besÜkssiffrorna alla fÜrväntningar. Nu är det dags igen, och siffrorna talar sitt tydliga sprük: den katalanske mästaren fortsätter att fascinera massorna, münga ür efter sin dÜd. TEXT:

S

Natacha Wolinski /

FOTO:

alvador DalĂ­ fortsätter att fascinera massorna med sin hĂśkblick, bĂĽgformade mustasch och djupa rĂśst, Ăśver tjugo ĂĽr efter sin dĂśd. FramfĂśr Centre Pompidou, som anordnar en stor utställning om DalĂ­, ringlar sig kĂśn allt längre fĂśr var dag som gĂĽr. Senast museet ställde ut den katalanske mästaren Ăśverträffade besĂśkssifforna alla fĂśrväntningar: DalĂ­utställningen frĂĽn 1979 är och fĂśrblir den stĂśrsta succĂŠn i Beaubourgs historia. FrĂĽgan är om vi kan uppnĂĽ eller rentav Ăśverträffa denna succĂŠ? Ă&#x201E;r DalĂ­, vän till Duchamp och rival till Picasso, kommersiellt sett en av konsthistoriens mest lyckade konstnärer? Breton gav konstnären anagramsmeknamnet Avida Dollars, fĂśr att ĂĽterspegla dennes sjukliga besatthet av pengar, men detta kan vara missvisande. Har han ett äkta värde, eller är han en imitation? DalĂ­ hĂśr till dessa tvetydiga aktĂśrer som sĂĽlt sitt namn till parfymer, porslin och choklad, sĂĽlt otaliga litografier och lyckats med konststycket att framgĂĽngsrikt kombinera marknadsfĂśring och konstbegĂĽvning. Det finns inte bara en, utan tvĂĽ, tre, ja till och med tio DalĂ­. Den surrealistiske konstnären DalĂ­, vars rebusliknande mĂĽlningar kryllar av mjuka och vilseledande former och figurer med dubbla budskap. I egenskap av filmmanusfĂśrfattare har DalĂ­ skrivit den berĂśmda drĂśmscenen i Hitchcocks film Trollbunden. I egenskap av fĂśrfattare har DalĂ­ skrivit Ăśver sju volymer fascinerande prosa. DalĂ­ har ocksĂĽ uppfunnit kultfĂśrklarade fĂśremĂĽl som till exempel â&#x20AC;?hummertelefonenâ&#x20AC;? eller â&#x20AC;?the aphrodisiac jacketâ&#x20AC;?, en kavaj sydd av likĂśrglas. DalĂ­, fanatisk äkta man till brunetten Gala som han stal frĂĽn konstnären Eluard. â&#x20AC;&#x201C; MĂĽlsättningen med denna utställning är att visa upp DalĂ­s samtliga verk, att presentera hans mest framgĂĽngsrika mĂĽlningar som The Great Masturbator (1929), Minnets envishet (1931) eller Lâ&#x20AC;&#x2122;Ă&#x2030;nigme sans fin (1938), men ocksĂĽ att framhäva hans komplexa personlighet, fĂśrklarar Jean-Michel Bouhours, som tillsammans med Montse Aguer, Thierry DufrĂŞne och Jean-Hubert Martin ansvarar fĂśr utställningen. DalĂ­ har redan frĂĽn bĂśrjan haft ambitionen att skapa en personlighet som är mer framträdande än hans mĂĽlningar.

38

BUSS PĂ&#x2026; SVERIGE 1/2013

Philippe Halsman/Magnum Photos

Denna personlighet fick ordentlig tyngd pĂĽ 60 och 70-talet, men utgĂśr de facto strukturen fĂśr hela hans verk. LĂĽngt fĂśre Warhol, som har DalĂ­ att tacka fĂśr allt, framhävde DalĂ­ ständigt sin konstnärsfigur, dels genom självporträtt, dels kanske framfĂśr allt genom oräkneliga framträdanden och offentliga konferenser som gĂśr honom till en stor fĂśregĂĽngare fĂśr sin tid. Ett av utställningens syften är just att belysa dessa mindre kända händelser i DalĂ­s liv. En man som var ett spektakel i sig själv, en fri artist som skapar sina verk i realtid med en färgpistol eller som lĂĽter en bomb explodera i en metallkub fĂśr att skapa gravyrplĂĽtar. Ett annat syfte med utställningen är kopplat till de vilseledande scenografiska effekterna. â&#x20AC;&#x201C; Vi ville att utställningen fullt ut skulle cirkulera kring DalĂ­s värld. BesĂśkaren kliver in i utställningen genom att fĂśrst gĂĽ igenom ett ägg som symboliserar DalĂ­s minnen frĂĽn fosterstadiet. DalĂ­ har som bekant alltid pĂĽstĂĽtt att han har minnen frĂĽn fĂśre fĂśdseln. BesĂśkaren avslutar resan genom att ta sig igenom en labyrint som symboliserar DalĂ­s hjärna, säger Jean-Michel Bouhours. Det rĂśr sig sĂĽledes om en utställning som man gĂĽr in i kroppsligen och lämnar pĂĽ själslig väg. DalĂ­ lämnar bevisligen fortfarande ingen oberĂśrd. Natacha Wolinski är redaktĂśr fĂśr Beaux Arts magazine.

CENTRE POMPIDOU

FAKTA

Var:+HSP*LU[YL7VTWPKV\UV]ÂśTHYZ Adress:)LH\IV\YNÂś7VTWPKV\*LU[YLY\L)LH\IV\YN 7HYPZ;LSLMVU!-H_! Priser och Ăśppettider:-YrUVUZKHNKLUUV]LTILY[PSS TrUKHNKLUTHYZ!TrUKHNVUZKHNVJOZÂ&#x20AC;UKHNTLSSHU VJO-YrU[VYZKHN[PSSSÂ&#x20AC;YKHNTLSSHU[PSS Inträdesavgifter:-\SS[WYPZ!L\YV Rabatterat pris: 10 euro. Ytterligare information Metro:9HTI\[LH\/[LSKL=PSSL*Oo[LSL[9,9 *Oo[LSL[Âś3LZ/HSSLZ0UMVYTH[PVUĂ&#x201E;UUZp]LUWrJLU[YLWVTWPKV\MY


Philippe Halsman berömda porträtt av Salvador Dalí för LIFE magazine krävde 28 tagningar, Sammanlagt 84 katter kastades för att ta bilden.


TEMA KONST

Jannicke Fyhr arbetar som konstpedagog och programansvarig på Internationella Barnkonstmuseet.

Museet där

BARNEN TAR PLATS I Vårby utanför Stockholm finns Sveriges enda internationella

barnkonstmuseum. Höstens utställning Barn i Afghanistan - Ett liv i krig och drömmar om framtiden skildrar barns upplevelser av ett land som härjats av krig och oroligheter i över trettio år. TEXT & FOTO:

Marcus Ridung

Varje barn har skapat två verk till utställningen där de illustrerar sina liv och sina framtidsdrömmar.

D

et började med några barnteckningar som samlades in av Huddinge kommun. Som man senare inte hade hjärta till att slänga. Med tiden blev teckningarna allt fler och 1996 bildades ett internationellt barnkonstarkiv. Museet invigdes 2001 och arbetar dels med den kreativa skaparprocessen, dels med konsten som en mötesplats för olika kulturer. – Vi vill lyfta fram barnens kreativitet och lusten till att skapa. Men också berätta om andra kulturer. Om hur barn lever i andra länder, säger Jannicke Fyhr som är konstpedagog och programansvarig på museet. Samarbetet med Svenska Afghanistankommittén skapade förutsättningar för höstens utställning. Verksamheten bygger på samarbeten: – Vårt nätverk är ambassader. De hjälper oss att komma i kontakt med skolor utomlands. I dag har vi drygt hundra länder representerade i konstarkivet. Vårt mål är att hela världen ska finnas representerat i vårt arkiv. På väggarna hänger bland annat tavlor från några killars upplevelse av att komma som ensamkommande flyktingbarn till Sverige från Afghanistan. På golvet ligger en broderad tavla, i skåpet intill ligger konsthantverk och berättar. I fönstret står pennor och papper och

40

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013

väntar på att nästa barngrupp ska göra konsten till sin egen. Verksamheten är både ett utställningsforum och en målarverkstad som riktar sig till barn i alla åldrar. Alla bilder som kommer in till museet ställs inte ut. Urvalet sker genom en tävling där hundra barn i olika åldersklasser väljs ut av en jury. Men alla bilder sparas. – Vårt mål är att fotografera alla teckningar för att senare göra dem tillgängliga som ett konstarkiv på nätet. Det är ett jättejobb, vi har inte kommit så längt än, berättar Jannicke Fyhr. Internationella Barnkonstmuseet har flera vandringsutställningar som visas runt om i Sverige. Alla utställningar har olika teman. Nästa utställning som öppnar 2 februari heter Barn tar plats och den handlar om mod.

INT. BARNKONSTMUSEET

FAKTA

Bakgrund:,[[PU[LYUH[PVULSS[IHYURVUZ[HYRP]+L[0U[LYUH[PVULSSH )HYURVUZ[HYRP]L[IPSKHKLZ P=rYI`\[HUM€Y:[VJROVST4\ZLL[ PU]PNKLZ+Y`N[SpUKLYÄUUZYLWYLZLU[LYHKLPIPSKHYRP]L[ 4\ZLL[KYP]ZH]/\KKPUNLRVTT\UVJOZHTHYIL[HYTLKZRVSVY HTIHZZHKLYVJOIHYUYp[[ZVYNHUPZH[PVULY Aktuellt:<[Z[pSSUPUNHYUHI`[Z\[PUM€Y]HYQL[LYTPU=rYLUpY[LTH[ IHYUZYp[[H[[[HWSH[ZVJOOHUKSHYVTTVK Mer information:)LZ€RT\ZLL[ZOLTZPKH^^^PIRTZL


Ons-lör 11-18

Sveriges största samling av Ivan Aguélis konst. Poem för en imaginär älv av Sigurd Gudmundsson

25/1 2013

Even a Perfect Crime Leaves a Trace Ett projekt av Anthony Marcellini

Medverkande: Maja Hammarén, Adam Kleinman, Jörgen Svensson, Cecilia Eriksen Wijk, Elin Wikström & Johan Zetterquist

17.2 2013 in i – upp ur Maria Hall Johanna Karlsson

26/1 - 10/3 Jesper Norda 16/3 - 28/4 Anita Nilsson Billgren och

Lotta Blomqvist Nya målningar

19 januari till 24 februari Vernissage den 19 januari kl 13–17 Invigning kl 14 I samarbete med Galleri Arnstedt

4/5 - 9/6 Johan Willner Boy Story 15/6 - 1/9 Nadja Bournonville, Jens Fänge, Sirous Namazi och Dan Wolgers Curator: Carl-Fredrik Hårleman 7/9 - 20/10 Fredrik Lindqvist Träsnitt på tyg och papper 26/10 - 8/12 Ann Eringstam 14/12 - 26/1 På G 2013 Jakob Ingemansson, Julia Lindeman, Philip Ekwall och Karolina Bång Borgmästaregatan 17 Tis-sön 12-17, lör-sön 12-16 Fri entré. Tel 0455-303422 www.karlskrona.se/konsthall

Landskrona konsthall Tis 13-17, ons 15-20, tors-fre 13-17. 0418 473115, www.landskrona.se

ANDREAS ERIKSSON

recur

26 JAN – 3 MAR 2013

NORBYVÄGEN 26, 752 39 UPPSALA 018-567030 | WWW.BRORHJORTHSHUS.


Med mer än 30 000 artiklar erbjuder vi ett av marknadens bredaste sortiment av konstnärsmaterial fĂśr alla intresserade. VĂĽrt mĂĽl är att ständigt utĂśka antalet varumärken fĂśr att passa alla vĂĽra kunders behov och ĂśnskemĂĽl. Ă&#x2013;ppettider MĂĽndag - Fredag LĂśrdag SĂśndag

ÂŤVarmt, underhĂĽllande galenskapÂť DN

10:00 - 17:00 Stängt Stängt

Tel: 044 - 10 22 44 E-post: info@skcab.se

www.konstnarscentrum.se Svenskt Konstnärscentrum, GÜtgatan 11, 29133 Kristianstad

Upplev Sveriges stĂśrsta konstglassamling pĂĽ glasmuseet i Boda glasbruk! GlasblĂĽsning i hyttan! Shopping! Fika! Storgatan 5 , 360 65 Boda glasbruk 0471-249360, www.theglassfactory.se info@theglassfactory.se

surd en ab

fars av Ion esco

6 FEB-14 MARS REGI LENA SĂ&#x2013;DERBLOM KIM ANDERZON | TINTIN ANDERZON

MARGARETHA BYSTRĂ&#x2013;M | NILS EKLUND HELGE SKOOG | ROGER WESTBERG

(½5(t888#06-&7"3%5&"5&3/4&t#*-+ eller 5*$/&54&


Två verk ur serien StickyVRPÀQQV att köpa på themurolab.com

TEMA KONST

”Det är inte konst, det är dekoration” Att fylla sitt hem med signerade målningar och fotografier kan bli en dyr historia. Themurolab har en lösning: de låter kända konstnärer och fotografer leva ut anonymt under ett och samma varumärke och säljer originalverk osignerade. Möt Jessika Klingspor, en svenska i Barcelona som inte tycker att dekoration är någon större konst. TEXT:

N

Erik Videgård /

FOTO:

Marlene At Fröhlich (Jessikas porträtt), övriga bilder: Themurolab

är du kommer till Barcelona för första gången kan det vara svårt att ta in denna fantastiska stad. Naturligtvis finns det guideböcker, bussar, kartor, internetsajter och guideföretag men för att hitta russinen i den enorma kakan av historia, kultur, mat och nöjen behövs speciella talanger. Vid mitt första besök i Kataloniens pärla för tio år sedan hittade jag min egen pärla, Jessika Klingspor. Hon hade då startat sitt destination management company, Performance Barcelona. När de vanliga guiderna glatt visade upp Antoni Gaudís arkitektur, saluhallar och marknader kunde en utflykt med Jessika börja med middag vid midnatt följt av besök på de senaste klubbarna och avslutas med frukost vid 9-tiden på morgonen. Lite annorlunda helt enkelt och det är väl egentligen det man letar efter på en ny destination, platsens själ på något sätt. Tio år senare finns Jessika kvar på Performance på konsultbasis då hennes nya företag Themurolab tar upp det mesta av hennes tid. Vad är då ThemuroLab? Konst som inte är konst utan dekoration. Jag fick ett samtal med Jessika Klingspor som förklarar. Hur kom Themurolab till? Hur föddes idén? – Idén till Themurolab föddes under en nyårsafton 2009/2010 i Köpenhamn då vi, fyra vänner, satt och diskuterade den mindre vackra, men ack så dyra och korrekta konsten på hotellet, samt det faktum att det är så otroligt dyrt att dekorera sina väggar med originalmålningar beroende på vilken signatur som står på verket. Vi kom fram till att vi ville ändra på detta och göra konsten mer demokratisk. Väl hemma i Barcelona igen samlade vi ihop ett gäng kända konstnärer och frågade

44

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013

dem om de kunde tänka sig att måla tavlor under ett varumärke i stället för sitt eget namn, att förbli anonyma. Vi ville sätta det estetiska värdet i fokus i stället för det finansiella. Genom denna formula transformerar vi konst till dekoration vilket gör att vi kan sänka priserna avsevärt jämfört med vad verken skulle ha kostat om de haft en signatur på. Något som visat sig bli en succé! Vilka är dina fyra vänner och er bakgrund? – Vi är fyra entreprenörer som samtliga har sina egna företag vid sidan av Themurolab. Förutom jag själv så är det Vicente Suarez som äger en av Spaniens ledande pr-byråer, Laura Renzetti som är delägare i en av Spaniens ledande marketing-online-företag samt Claudio Maiorano som är gallerist och konstsamlare och den person som jobbar fulltid i Themurolab. Themurolabs idé känns ju rätt självklar, hur ser konkurrensen ut? – Av den research vi gjort av marknaden har vi inte hittat någon som jobbar under samma formula som vi, det vill säga att låta konstnärer arbeta under ett varumärke i stället för att signera verken och därmed sälja konstverken som dekoration för betydligt lägre priser! Vi har gjort konsten mer lättillgänglig genom att vi även skräddarsyr tavlor efter kundens egna önskemål. Det kan vara allt från en ovanlig färgkombination till önskemål om storlek etcetera. Vi har inte hittat något annat företag som specialiserat sig på att närma sig konsten från andra hållet, det vill säga kundens behov före konstnärens egna uttryck. Hur ser den vanliga kunden ut? – Privatkunden kan vara allt ifrån den unga storstadsyuppien, som letar efter urban konst och vill kunna byta ut sin konst efter bara ett


par år, ungefär som man köper en ny matta, till äldre människor som har väldigt mycket samlarkonst hemma men som vill komplettera med något dekorativt, ungefär som man komplettar Gucci med Zara. Sedan är vi drömmen för inredare som jobbar med olika

”Vi har gjort konsten mer lättillgänglig genom att vi även skräddarsyr tavlor efter kundens egna önskemål. Det kan vara allt från en ovanlig färgkombination till önskemål om storlek. Varje exemplar är unikt”, säger Jessika Klingspor på Themurolab.

sorters kontrakt som hotell, restauranger, kontor eller publika miljöer som söker unik konst/dekoration till humana priser där vi dessutom kan jobba utifrån deras önskemål. Finns verken i flera exemplar eller är alla, som ”riktiga” konstverk, unika? – Hela vårt koncept bygger på att leverera unika exemplar som inte finns i ytterligare upplaga vare sig det är en målning eller fortsätter på sid 48 1/2013 BUSS PÅ SVERIGE

45


Välkommen tiMMWœSOZBLPOTUIBMMNFE LPOTUWFSLBW"OEFST;PSO $BSM-BSTTPO #SVOP-JMKFGPSTNFEnFSB "WOKVUFOS´UUFST;PSONFOZJWœSWBDLSB NBUTBMNFE´OOVnFSUBWMPS #PBWTMBQQOBUJWœSBOZCZHHEB;PSOrum och avsluta med en lüng frukost.

LSQer person onsdag â&#x20AC;&#x201C; lĂśrdag ĂĽret ut.

En upplevelse i konstens tecken! Vi tecknar gärna avtal med er som har bussbolag, pĂĽ boende och mat. Ett trevligt stopp under resan som även innebär en konstupplevelse. Vi erbjuder middag, lunch och ďŹ ka samt Ăśvernattningar. Hotellet med egen konsthall, en av Sveriges stĂśrsta privata Anders Zorn samlingar. t4UPSVQQMZTUQBSLFSJOHt-JHHFSJOUJMM&4LBSB t.BUTBMNFEQMBUTFStSVN Ring till JesTJDBQÂś fĂśr visning eller offert.

XXXKVMBIPUFMMTFJOGP!KVMBIPUFMMTF5FM'BY


9LNWRU.RSSPnOQLQJDU PDUV'HVLJQ([SR (QWHUWKH:LOG/LVD-HDQQLQ 19 januari - 10 mars NU! PETER HERMANSSON 6WRUDWRUJHW/LQN|SLQJ7HO gSSHWWLVRQVWRUV|Q)ULHQWUp

BARBRO LOMAKKA

23 mars - 19 maj JONATHAN JOSEFSSON - OLLIO JOHNNY MARTINSSON


TEMA KONST

“Jag tror att folk glömmer bort hur mycket arbete som ligger bakom ett konstnärligt foto, mycket på grund av alla de appar som man kan trixa själv med i dag”, säger Jessika Klingspor på Themurolab.

fortsätter från sid 45 ett fotografi. Vi jobbar inte med tryck utan allting är gjort för hand. Inga kopior eller massupplagor. Blir någon förtjust i en målning som inte passar i färgerna kan vi göra en liknande i de färger som kunden önskar, men den blir aldrig en exakt kopia av den ursprungliga. I framtiden kommer vi utveckla konceptet med andra konstföremål, till exempel skulpturer. Allt framställt för hand i original under varunamnet Themurolab. Vi säljer

48

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013

till hela Europa och Sydamerika samt delar av USA och distribuerar med hjälp av olika transportbolag antingen landvägen eller flygvägen beroende på till vilken del av världen produkten ska levereras. Finns Themurolab representerat i Sverige om jag skulle vilja se närmare på verken? – Ja, vi finns representerade i Studio Sankt Pauls showroom på Sankt Paulsgatan på Söder i Stockholm. Vi finns hittills i två butiker i Sverige, Cazami vid Mariatorget samt Les Tissus Colbert vid Karlaplan i Stockholm.

Men vi finns även på vår e-shop på nätet, themurolab.com. Där kan man beställa sin muro eller pixel direkt online, transporten är då inkluderad. FOTODEKORATION Muros är alltså de målade verken, nu nämner du Pixel som är er fotodekoration – vilka av dessa grenar är era kunder mest intresserade av? – Hittills har intresset varit störst för de målade verken, muros. Detta tror jag beror på


att människor tänker att ett foto bara är ett klick jämfört med en tavla som jobbats fram under längre tid. Jag tror att folk glömmer bort hur mycket arbete som ligger bakom ett konstnärligt foto, mycket på grund av alla de appar som man kan trixa själv med idag. Hur ser en dag ut på Themurolab? – Det är väldigt varierande! Vi har visningar i vårt showroom i ”arty” Poble Nou, men vi gör också många hembesök och besök på hotell och kontor för att ta fram skräddarsydda idéer som sedan målas i vår studio i Barcelona. Vi

koordinerar våra konstnärer beroende på den produktion som ligger i pipeline. Mitt arbete innefattar att etablera och kommunicera med de agenter och den distribution vi har i utlandet. Det innebär en del resande, nu senast för att inviga butiken Edition Werbach som tagit in Themurolab till det prestigefyllda Stilwerk i Wien. Vad händer i framtiden? – På bara två år så finns Themurolab förutom i vårt showroom i Barcelona även i showroom i Paris, Stockholm, Santiago de Chile och Wien.

Miami är den stad som står på tur för nästa entré! Vår framtidsvision är att det ska finnas muro-butiker i världens primära storstäder, att vi ska bli ett välkänt globalt koncept som står för kvalitet och innovation. Vilket är ditt favoritverk? – Åh, det växlar ständigt eftersom vi har så många olika stilar. Men just nu är jag extra förtjust i den coola graffiti-konsten! Att ta in gatukonsten och kombinera den med något klassiskt, bredvid öppna spisen och den äkta mattan, och så pow, en graffiti! I love it! 1/2013 BUSS PÅ SVERIGE

49


TEMA KONST

Naken på jobbet Kroki som konstform går ut på att fånga den mänskliga kroppens linjer i snabba skisser, antingen på ritblocket eller som en skulptur. Att arbeta som krokimodell är inte för alla. Att vara naken inför ett rum av främmande människor är bara en aspekt – att brottas mot tristess och kunna stå blickstilla i stundom krävande ställningar hör också till arbetsbeskrivningen. TEXT:

Lilian Edvall /

N

är dörren öppnas, och innan ögat vant sig, ser jag bara den brutalt nakna vackra kvinnokroppen. Runt om i målarsalen står eller sitter unga människor med blicken fästad på kvinnan i mitten; de tecknar kroki. Det är vinter och Catrin Baumgart gör ännu en dag på jobbet. Hon arbetar sitt tolfte år som konstmodell. Hon sitter, ligger eller står. Byter ställning ofta eller håller kvar den i en halvtimme. Bestämmer sig i stunden för vilken nästa position ska bli, om inte gruppen kommer med speciella önskemål. Catrin Baumgart är 49 år och utbildad mätingenjör. I 20 år jobbade hon på utpräglat manliga arbetsplatser. Jargongen hade ofta en sexistisk anstrykning. Exempelvis hade mätinstrumentet som hon jobbade med ben, dessa skulle säras på när instrumentet skulle sättas upp. Se där ett givet skämt. ”HÄR FINNS INGET ATT TECKNA” Det hände att Catrin Baumgart började känna sig trött på jobbet. Och redan för många år sedan hade en kvinnlig arbetskamrat, som såg henne i duschrummet, påpekat att hon skulle passa bra som krokimodell, att hon hade kropp för det, de rätta kurvorna. ”Se på mig”, hade kvinnan i duschen sagt, ”jag är alldeles platt, här finns ingenting att teckna.” Catrin Baumgart tyckte det lät kul men det rann ut i sanden. Flera år senare fick hon höra samma kommentar igen, nu av en praktikant på jobbet. Och hon bestämde sig för att göra slag i saken. Redan första gången märkte hon att hon inte kände sig besvärad av att stå naken framför eleverna. – Jag är varken naturalist eller exhibitionist men jag är inte pryd av mig. Efter ett halvårs extraknäckande sa hon upp sig från arbetet som mätingenjör. – Det har inte mamma kommit över än. I perioder har Catrin Baumgart även jobbat extra som tidningsbud men numera försörjer hon sig huvudsakligen som konstmodell. I arbetet ingår att även stå modell för målningar och i skulptur. Just

50

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013

FOTO:

Klara Leo

skulptur är det hon kommit att tycka bäst om. Där vrids podiet som hon står på med några minuters mellanrum, så hon får alltid en ny utblick. Dessutom gillar hon att titta på skulpturerna, som växer fram under elevernas händer. Är det någon konstform hon själv skulle vilja pröva på så är det skulptur. Minst omväxlande är att stå modell för en tavla, berättar Catrin Baumgart. Då ska hon stå blickstilla en halvtimme och har bara baksidan av staffliet att titta på. Catrin Baumgart tillhör de konstmodeller som tittar på dem som målar, tecknar eller skulpterar av henne. En nyfiken snabb blick, sedan går hon in i sig själv. Vad tänker du på egentligen när du står där helt stilla? – Jag kan titta på eleverna, vad de har på sig. Jag kan fundera på vad vi ska äta till middag. Hur det ser ut i salen där jag står. Jag har en klocka som jag tar tiden med. Ibland räknar jag ned sekunderna. Visst kan det bli tråkigt. Eller svårt, om läraren bestämmer en ställning som visar sig vara krävande. Bäst är om stämningen är tyst och koncentrerad. Inga mobiler som ringer, eller dörrar som öppnas och stängs. Känner du dig naken? – Nej, man är i en liten bubbla. Man är ett objekt. Däremot känner jag mig naken om jag stiger ner från podiet. Då blir jag Catrin. Likadant om lärare och elever tar en bensträckare. Då vill jag gärna sätta på mig min klänning. Jag vill inte gå runt bland folk naken. Fryser du inte? – Nej, det ska vara minst 20 grader i rummet, annars behöver jag inte jobba. Efter sessionen tittar hon ofta på vad eleverna gjort, ibland fotograferar hon av några skisser eller skulpturer. Det har också hänt att hon fått någon teckning. Det har blivit många bilder av henne själv under årens lopp. Nu har hon dessutom gått ner över 30 kilo, och rör sig lättare mellan de olika ställningarna. Tycker du om din kropp? – Ja, det har jag alltid gjort. Jag har aldrig haft komplex. Hur länge tänker du hålla på? – Tills jag blir pensionerad, om jag kan. Ja, man kan ju hålla på sedan också.


ANNONS

Välkommen till Konstnärshandeln Jordi

Övre bilderna: Konstmodellen Catrin Baumgart i arbete. Stående positioner. Undre bilden: Koncentration. Blickarna på Catrin Baumgart – och på blocket.

Bysistorget 8 (Hornsg. 80) Södermalm, Stockholm T-bana Mariatorget Hos oss hittar du: konstnärsfärger dukar spännramar penslar papper och kartong VWDIÁLHURFKVNULQ pennor och kritor hobbyfärger barnfärger leror ritmateriel ... ... och dessutom hjälpsam och trevlig personal.

www.konstnarshandelnjordi.se


Jeppe Hein, Modified Social Benches I, 2006

WANÅS ÄR EN PLATS I VÄRLDEN DÄR KONST NATUR OCH HISTORIA MÖTS.

Wanås Wanås Konst Konst 2013 2013 –– Lycka Lycka på på allvar! allvar! Jeppe Jeppe Hein Hein ”A ”A Smile Smile for for You” You” Marilá Marilá Dardot Dardot Jason Jason Diakite Diakite & & Maria Maria Bajt Bajt Wanås Wanås Konst Konst –– Skulpturpark Skulpturpark och och Konsthall Konsthall Wanås Wanås Shop Shop och och Deli Deli Wanås Wanås Café Café www.wanaskonst.se www.wanaskonst.se

Wa 19 nås ma Kon Lyc j – 27 st ka o allv på kt ar!


TOMARPS KUNGSGÅRD www.tomarps-kungsgard.com tfn 0435-20644

info@tomarps-kungsgard.com

Historia, konst och kultur i skön förening. Konstutställningar. Café, vacker park med frigående storkar, butik med både nytt och gammalt, musikaliska sommarkvällar på borggården. Gott om plats för bussar!

*UDGHUDYLUULWDWLRQ YLGHRU|UOLJELOG

IHEUXDULPDUV (YD2OVVRQ -RQDV1LOVVRQ gSSHW WLVGDJV|QGDJ 

Nietzsche, Thiel och Nordens störste konstnär

Munch! Thielska Galleriet 9.2–12.5 2013 Thielska Galleriet, Sjötullsbacken 8, Blockhusudden, 115 25 Stockholm Buss 69, Tel. 08-662 58 84, www.thielska-galleriet.se


TEMA KONST

konst?

VAD ÄR

En oansenlig liten fråga och ett svar som är oändligt. Men frågan bör man ställa sig om man vill kunna svara på den kanske intressantare frågan, vad är bra konst? Är det så enkelt som att det är upp till var och en att bestämma det, eller finns det någonting annat som avgör? TEXT:

E

Fredrik Sandberg /

FOTO:

rkänn! Antingen har du sagt det, eller tänkt det. Du står på en utställning och tittar på en Twombly eller en målning av Jackson Pollock, eller något annat modernistiskt eller postmodernistiskt konstverk, och det är då det dyker upp. ”Det där skulle en treåring ha kunnat måla.” Okej, så vulgär är du inte. För du har tillgodogjort dig kunskap om vad det är konstnären strävar efter, eller protesterar mot, vilket sammanhang du befinner dig i, eller så har du en tanke om att ”konstnären forskar”, du är nyfiken och därmed immun mot sådan barbarisk okänslighet. Men trots att den moderna konsten har funnits bland oss i hundra år, så försvinner inte det där eländiga påståendet. Jag hörde det senast sägas, med indignerat tonfall, för något halvår sedan. Låt oss återkomma till detta senare, det finns en poäng att göra här. Oavsett inställning till den moderna konsten, har det länge varit svårt att se och avgöra vad som är konst eller inte. En haj i formalin, ett fejkat självmordsförsök på Liljeholmsbron, ett gäng stegar i en park, en slaktad ren i ett badkar i Kiruna. Vilket av föregående exempel är inte

Alfred Stieglitz (Fountain)

konst? Svar: renen, den hittades hos en tjuvjägare av min kusin, när han skulle renovera en lägenhet. Men hade badkaret och renen stått på en utställningshall i Stockholm, så hade den kanske passerat. Alltsedan Marcel Duchamp i början av 1900-talet ställde ut en pissoar har sammanhanget kommit att spela en stor roll för konsten. Om vi betraktar ett verk som konst, så är det väl konst? Duchamps konstverk var en så kallad ready-made, ett masstillverkat föremål som nu, i sitt nya sammanhang, var att betrakta som konst. Det var inte föremålet som var intressant, men väl denna nya tanke. När popkonsten dök upp på 1960-talet reproducerade Andy Warhol och hans gelikar samma idé. De gjorde massproducerad reklam och serietidningar till konst genom att föra över dem till ett annat sammanhang. Men om allt är konst är väl också ingenting konst? Jag ringer upp Gertrud Sandqvist, som är professor i konstens teorioch idéhistoria vid Malmö konsthögskola, för att få svar. Vad är konst? – Ha, ha, den frågan vägrar jag att besvara, höll jag på att säga. Men det beror på vad vi menar med konst. Konst som vi känner till den i

Katrineholms konsthall Utställningsarena för ƐĂŵƟĚƐŬŽŶƐƚ͘

www.katrineholm.se/ utstallningar

<ĂƚƌŝŶĞŚŽůŵƐŬŽŶƐƚŚĂůů͕W'dŚĞůůĂŶĚĞƌϮϬϭϭ


Fontän, Marcel Duchamp (1917).

dag uppkom på mitten av 1700-talet. Den kom med konstnärer och andra filosofer, som flyttade över konsten från religionen. Innan dess om man blev inspirerad, var man gudomligt inspirerad. Från mitten av 1700-talet förändrades detta till att man blev konstnärligt inspirerad. Och alltsedan dess har konstbegreppet förändrats och ifrågasatts. Hur ser konstbegreppet ut i dag? – Konstbegreppet använder man i och med att man arbetar med konst. Tidigare använde man det som kallas det institutionella konstbegreppet. Det vill säga att konstinstitutionerna bestämmer vad som är konst. Om de uppfattar någonting som konst, så var det det. Det var populärt för en 10–20 år sedan, men har blivit så behäftat med problem att det har börjat spela ut sin roll. Man flyttade makten från konstnären till institutionerna, och alltsedan institutionerna började bjuda in och omhulda sina kritiker, så har begreppet urvattnats. Så du menar att konst som är skapad före 1700-talets mitt inte är konst? Jag tänker på allt från smyckade renhorn, grottmålningar till Rembrandt etcetera ... – De hade ett syfte med alla de där föremålen. De var magiska,

Helena Blomqvist

Lavender Mist, Jackson Pollock (beskuren).

religiösa eller kultiska och det är inte riktigt vad vi menar med konst i dag. Konstnären hade inte så mycket frihet. Och här återkommer vi till Duchamps pissoar. Det var han som, enligt Gertrud Sandqvist, i någon mån skapade den moderna konsten. Jag frågar om alla konstnärer i dag arbetar i hans tradition. – Ja, det är så utbrett, så att det är svårt att säga vad som inte har sin grund hos Duchamp. Så om man ska förstå Gertrud Sandqvist så bröt sig konsten loss först från religionens grepp, varefter den i någon mån upplöstes av Duchamp, som ställde allt på huvudet i och med sin berömda pissoar och nu famlar vi alla i blindo. ATEISTENS MOTHISTORIA Jag bestämmer mig för att testa den här historieskrivningen och börjar med att kontakta Michel Onfray, en fransk filosof, som driver ett projekt som kallas filosofins mothistoria, där han försöker lyfta fram filosofer som glömts bort eller tystats ner i historien, framför allt filosofer som varit materialister, hedonister och ateister från antiken och framåt.

The Elephant Girl

Katrineholms konsthall

30/5 - 17/8

30/5 - 17/8


TEMA KONST Han svarar på min fråga om all konst från 1700-talets mitt och bakåt var religiös med en uppräkning: – Frans Hals porträtt av Descartes – En krigsscen av Botticelli – En landskapsmålning på en vägg i Pompeji – Flamländskt stilleben från 1600-talet Inget av dessa är religiösa motiv, eller kan sägas ha religiös inspiration, menar han. Okej, men innan dess då? På stenåldern lär väl allt vi då målade eller karvade ur renhorn ha haft en religiös prägel. Jag blir tipsad om en ny bok i ämnet: The Nature of Paleolithic Art. Författaren, Dale Guthrie, själv storviltsjägare och expert på grottmålningar, argumenterar där, förenklat, för att grottmålningarna gjordes av testosteronstinna män som målade sin inre längtan efter storviltsjakt och storbystade kvinnor. Det finns inga som helst belägg för att det skulle ha funnits några magiska känslor bakom måleriet, inte heller att de hade någon religiös eller kultisk funktion, menar Guthrie. Arkeologen och författaren Jonathan Lindström, som har skrivit flera böcker om stenåldersmänniskans tankevärld, håller inte riktigt med, men vill i sammanhanget vända på steken: – Arkeologer har ju lite svårt att säga vad stenåldersjägarna hade i huvudet, men av det kan man inte dra slutsatsen att de var lika tomma i bollen som dagens storviltsjägare. Tittar man på sentida jägarfolk kan man se att de inte skiljde på det religiösa och det profana. När de gjorde djurbilder var det både för att praktiskt främja jakten och för att blidka djurens herre. Men religionen var med överallt, som när man jagade bort älvorna innan man hällde ut kokande vatten från matlagningen. Det säger egentligen inte så mycket om konsten. Om jag förstår honom rätt innebär det att om religionen var en del i den praktiska vardagen så fanns den där, inte bara i konsten, utan även vid exempelvis matlagning. Och även om matlagning då hade en religiös prägel, så är det väl ändå i grunden fortfarande samma matbegrepp vi har i dag som då? Det vill säga att även om vi tror att maten är ett tecken på Guds godhet, eller gåva, så slänger vi in lite oregano, och steker inte för länge för att det ska smaka bra. Och vi kan skilja god mat från illa lagad mat, då som nu, Gud eller inte. Att jämföra konst mellan epoker och kulturer är centralt för att förstå och bygga

56

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013

DENIS DUTTONS TOLV KONSTKRITERIER 1. Omedelbar tillfredsställelse.2VUZ[]LYRL[Z ]pYKLpYRU\[L[[PSSKLUKPYLR[HUQ\[UPUNLU+L[ ZpNZVM[HH[[RVUZ[LYRL[pY[PSS¹M€YZPULNLU ZR\SS¹ 2. Skicklighet och virtuositet.([[ZRHWH VIQLR[L[RYp]LYVJO]PZHYH[[\WWOV]ZTHUULU ILZP[[LYZWLJPHSRVTWL[LUZ<WW]PZUPUNLU H]ZRPJRSPNOL[pYLUH]KLTLZ[S\Z[M`SSKH HZWLR[LYUHH]RVUZ[ 3. Stil.2VUZ[]LYRN€YZPPNLURpUUIHYHZ[PSHY YLNSLYZVTZ[`YMVYTLUZHTTHUZp[[UPUNLU LSSLY\[[Y`JR:[PSNLYLUZ[HIPSM€Y\[ZpNIHY ¹UVYTHS¹IHRNY\UKTV[]PSRLURVUZ[UpYLYUH RHUZRHWHU`HVJO\[[Y`JRZM\SSH €]LYYHZRUPUNHY 4. Nyhet och kreativitet.2VUZ[]pYKLYHZM€Y ZPUU`OL[RYLH[P]P[L[VYPNPUHSP[L[VJOM€YTrNH H[[€]LYYHZRHZPUW\ISPR+L[[HPURS\KLYHYIrKL RVUZ[LUZ\WWZLLUKL]pJRHUKLM\UR[PVUVJO RVUZ[UpYLUZM€YTrNHH[[\UKLYZ€RHKLKQ\WHYL T€QSPNOL[LYUHZVTL[[TLKP\TLSSLY[LTH erbjuder. 5. Kritik.=HYOLSZ[RVUZ[UpYSPNHMVYTLYÄUUZ L_PZ[LYHYKL[PSSZHTTHUZTLKUrNVUZSHNZ RYP[PZRNYHUZRUPUNVJO\WWZRH[[UPUN 6. Representation2VUZ[M€YLTrSKpYPISHUK ZR\SW[\YLYTrSUPUNHYVJOÄR[P]HILYp[[LSZLY YLWYLZLU[LYHYLSSLYPTP[LYHY]LYRSPNHVJO PTHNPUpYH\WWSL]LSZLYP]pYSKLU 7. Särskilt fokus.2VUZ[]LYRVJORVUZ[UpYSPNH M€YLZ[pSSUPUNHY[LUKLYHYH[[SpTUHKL[]HUSPNH SP]L[ZRHWHL[[ZLWHYH[VJOKYHTH[PZR[MVR\Z 8. Uttrycksfull individualitet.4€QSPNOL[LU H[[\[[Y`JRHZPUWLYZVUSPNOL[VH]ZL[[VTKL[ \WWUrZ 9. Emotionell mättnad.0]HYPLYHUKLNYHK pY\WWSL]LSZLUH]RVUZ[]LYRNLUVTZ`YH[H] RpUZSVY 10. Intellektuellt utmanande.2VUZ[]LYR IY\RHY]HYH\[MVYTHKLM€YH[[\[U`[[QHLU RVTIPUH[PVUH]WLYJLW[\LSSVJOPU[LSSLR[\LSS RHWHJP[L[PM\SS\[Z[YpJRUPUNQHKLIpZ[H]LYRLU Z[YpJRLYIVY[VTKL[]HUSPNHZNYpUZLY 11. Konsttraditioner och institutioner. 2VUZ[M€YLTrSVJOM€YLZ[pSSUPUNHYVH]ZL[[ VTKLÄUUZPZrRHSSHKLWYPTP[P]HR\S[\YLY LSSLYPU`HYLJP]PSPZH[PVULYZRHWHZVJONLZ IL[`KLSZLNLUVTZPUWSH[ZPOPZ[VYPLUVJO traditionen. 12. Fantasifull erfarenhet.2VUZ[M€YLTrSNLY PO\]\KZHRLUMHU[HZPM\SS\WWSL]LSZLM€YIrKL WYVK\JLU[LYVJOW\ISPR2VUZ[OpUKLYPLU Sr[ZHZ]pYSKPMHU[HZPUZ]pYSK

upp ett konstbegrepp, om man ska lyssna till den nyligen framlidne konstprofessorn Denis Dutton. Alltså helt tvärtom mot professor Sandqvists syn på konstbegreppet. I ett knippe föreläsningar på Youtube och i sin bok The Art Instinct dröjer det inte länge förrän han kommer in på detta. – Det finns professorer som påstår att man hade ett annat konstbegrepp i tidigare epoker, säger han, som om han lyssnat på mitt samtal med Gertrud Sandqvist. Sedan understryker han att man inom konstbegreppet måste se vad som är lika över tid och i olika kulturer och inte låsa sig vid att Duchamp, om än genialt, en gång har ifrågasatt denna vår uppfattning om konst. Om man ska definiera vad mord är, så börjar man inte med de svåraste fallen som abort eller dödshjälp. På samma sätt kan inte de svåraste filosofiska frågorna stå i centrum av konstbegreppet, utan bör befinna sig i pereferin. MÄSTERVERK HÄR SOM DÄR Denis Dutton har gjort någonting som få konstprofessorer har gjort. Han lämnade skrivbordet och teoretiserandet i den sköna biblioteksfåtöljen och gav sig av för att ta reda på om det i äldre och avlägsna kulturer finns någonting som liknar det västerländska konstbegreppet. Han packade en väska, sa adjö till sin fru – som var trött på hans spekulationer och uppmanat honom ”åk och se efter om de har samma konstbegrepp” – och reste till Yentchenmangua i Nya Guineas djungel. Där träffade han Pius Soni och hans kusin Leo Sangi, som tillhör en mycket gammal kultur, med månghundraårig tradition där en av de viktigaste konstnärliga uttrycken kretsar kring att snida trämasker. Eftersom det finns en marknad för dessa trämasker i Europa, gjorde Denis Dutton en jämförelse mellan vad man i Europa uppfattade som ett ypperligt snideri, och vad man bland ortsbefolkningen i Nya Guineas djupa skogar uppfattade som ett mästerverk. Till hans förvåning sammanföll smakerna. De europeiska experterna som aldrig hade satt sin fot i Nya Guinea rangordnade maskerna på samma sätt som lokalbefolkningen. Men det fanns fler saker att upptäcka: i Nya Guinea var man lika mån som västerländska konstnärer om att hitta rätt material till sina konstverk. Dutton beskriver hur de bröt ihop när de missade en stock som flöt förbi dem,


Auguste Rodins Tänkaren (ca 1880).

en stock som de med sina tränade ögon kunde se vara av högsta kvalitet. De kände till sina mästare och gjorde billiga kopior av sin konst, som de sålde till turisterna. Men, menar Dutton, det här vet vi redan. Chopin beundras i Korea, spanjorer samlade på japanska teckningar, man läser Cervantes i USA – många hundra år efter att han skrev Don Quijote – och Shakespeare dyrkas i Kina (och resten av världen). Genom att studera konst genom alla tider och alla kulturer (de han har kommit åt i alla fall) har Dutton satt upp tolv kriterier för vad som utgör ett konstverk (se lista här vid sidan). Han utgår alltså från observation, inte teori, och söker efter vad som transcenderar olika kulturer. För hur kan det komma sig att människor omedelbart berörs av konst från kulturer som man i övrigt inte känner till någonting om? SKÖNHETENS GENETIK Strävan efter skönhet är djupt rotad i våra gener, menar han. Den har haft en funktion under evolutionens gång, och har troligtvis varit till fördel för vår överlevnad. Exakt hur, lämnar Dutton i någon mån till framtida forskare, även om han själv tänker sig att konstens funktion är en spegling av vår omgivning. Den upprättar ett slags inre karta över världen och hur den är förskaffad. Det är till exempel mindre farligt att lära sig allt om lejon i hemmets trygghet, genom att lyssna till berättelser, eller studera en klippmålning, än att ge sig in i en brottningsmatch med dem. Men inte bara ren överlevnad har slipat fram vår känsla för skönhet och vår strävan efter att skapa konst, en strävan som har uppstått spontant i alla delar av världen och genom alla tider. Den sexuella selektionen har också spelat in, det vill säga att den som kan skapa konst som får oss att gråta, häpna, skratta, tänka till eller känna kärlek har mentala resurser som vi åtrår. För att vara krass: de har gener som vi gärna vill blanda med våra egna. Till exempel: Är det bara kärleken till musiken som får unga män att börja spela gitarr, eller finns det andra underliggande motiv, som att få det motsatta könet att komma och titta på deras känslighet, där de står, upplysta på en scen? Ur detta kommer, enligt Dutton, att smaken inte är så subjektiv

Tänkaren, av konstnär från Papua Nya Guinea

som vi tror. Den är heller inte knuten till den kultur vi lever och har växt upp i, det vill säga att vår konstuppfattning inte är en social konstruktion. Men vad är då enligt Denis Dutton kännetecknen för den bästa konsten? Kortfattat menar han att det ska finnas komplexitet, men en komplexitet som måste sitta ihop i en helhet – ändrar man ett penseldrag i Leonardo da Vincis Mona Lisa, så försvinner det mystiska leendet (det här är knutet till hantverksskicklighet som människor har beundrat i alla tider och på alla platser); en seriositet kring ämnesvalet: död, kärlek och det mänskliga ödet; ärlighet, en uppriktig konstnär – som verkligen tror på undertonen i det han eller hon vill gestalta – är den bästa konstnären; avstånd, den bästa konsten smickrar inte sin betraktare, den bekräftar inte betraktarens tjusiga känslor. I den sista punkten knyter han an till vad vi brukar kalla kitsch. Kitsch är, enligt Dutton, konst som får oss att fälla den andra tåren. Den första faller för det tragiska ödet i konstverket, den andra för att vi berörs av våra vackra känslor. Den bästa konsten är inte insmickrande på det sättet, menar Dutton. Jag vänder mig till Gertrud Sandqvist med samma fråga, vad är bra konst? – Det kan man inte riktigt svara på, det är vad som för en själv som betraktare leder en vidare. Denis Dutton menar att ett tecken på kitsch är att man berörs av sina egna känslor. Är det inte på samma sätt i dag, med samtidskonsten, när man betraktar konst i Duchamps anda, att man vid sidan av att man beundrar verket också beundrar sin egen filosofiska läggning, intelligens och vidsynthet? – I och för sig. Men om konst klarar av att göra det så är det bra. Det är inget fel på att vara vidsynt och filosofisk. För att vara uppriktig tror jag att samtidskonst ofta är ganska svår, den kräver att den som tittar på den lämnar sina fördomar, ser och förstår och sätter in sig i verket. Jämför med forskning, det är inte många som begriper sig på grundforskningen i exempelvis fysik, utan vi tar del av gammal 1/2013 BUSS PÅ SVERIGE

57


TEMA KONST

58

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013

15 dec – 17 mar

Sterling Ruby Soft Work

Torsgatan 19, Stockholm Ť Ons – fre 12 – 19, lör – sön 11 – 17 Shop, café, brunch och mycket mer! Ť www.bonnierskonsthall.se Tack till Clarion Hotel Sign

Dalslands konstmuseum Utställningar 16/3 –12/5

Dag Ronny Pettersen

ÖVRE HALLEN:

Dag Ronny Pettersen, Norge Måleri NEDRE HALLEN:

Ingrid Vang Nyman »Pippi och lite till …« GALLERIET:

Anna Sjons Nilsson Broderi och objekt

Upperud 464 40 Åsensbruk Tel: 0530-300 98 www.dalslandskonstmuseum.se Fri entré

© Ingrid Vang Nyman/Saltkråkan AB

forskning som har hunnit populariseras, säger hon. Men så har vi ju det där med ”det där kunde min treåring ha klarat av”-påståendet, som ibland hörs fällas av folk när de stöter på den moderna konsten. Denis Dutton berättar i sin föreläsning att han ofta hört ”det där hade en treåring kunnat måla”, och kuratorer och konstkännare bemöter alltid dessa grova påståenden på samma sätt, enligt Dutton: ”Det kan inte alls en treåring göra. En treåring vet inte när han ska sluta, var han ska börja, eller exakt var färgerna ska sitta.” De svarar aldrig, ”ja det där skulle en treåring också kunnat åstadkomma”. Vad är det då de försvarar? frågar Dutton. Hantverket, naturligtvis. Jag vänder frågan till professor Gertrud Sandqvist: – Om jag hörde det där uttrycket, skulle jag svara ”vilken fantastisk treåring du Japanska teckningar – har, lycka till”, säger hon. populära i Spanien. Försvarar du då inte hantverket? – Man kan inte försvara hantverket. Hantverket är inte relevant i samtidskonsten. Duchamp valde ett fabrikstillverkat föremål. Poängen var att föremålet inte var ett individuellt uttryck, utan industriellt tillverkat. Om man gör ett bord, så kan man beundra hantverket, men den moderna konsten har inget sådant syfte. Men även konstnären har ju en avsikt med det han eller hon gör, och måste alltid välja rätt föremål för att uppnå målet? – Visst, självklart har hon en avsikt, konstnären vet väldigt väl vad hon eller han gör, vad avsikten är. Tänkandet tar plats genom objekten. Men även stenåldersmänniskan visste att om man placerade exempelvis en röd fjäder på ett speciellt ställe, så förändrades betydelsen? – Ja. Och ser man fjädern i dag tänker man på det som ett hantverk, kan man inte betrakta samtidskonsten i det ljuset? – Ja, i någon slags överförd betydelse av hantverk, där själva idén betyder hantverk. Men allt var religion på stenåldern, det var en magisk värld. Man hade uppfattningen att där den röda fjädern är placerad, där bor den och den guden till exempel. Det egenartade med konstvärlden i dag är att konsten inte betyder någonting utanför konsten själv. Vi hinner komma in på Immanuel Kant, som på 1700-talet var den första som upptäckte att konsten hade förändrats från sin funktionella roll, till att bara representera sig själv, och att vi då steg in i en ny tid. Och att konceptkonsten har tagit det ett steg längre, den har sin grund i filosofin, innan jag inser att jag måste sätta punkt någonstans. Och har du kommit så här långt i texten bör du snabbt men diskret vända blad. Jag läser i Dagens Nyheter att ett säkert tecken på att man inte är initierad i konstvärlden är att man ställer frågor som ”vad är konst?” och ”vad är bra konst?”. Har den moderna konsten blivit som en gas i rummet vars lukt alla känner, men ingen vill tala om?, som den okänslige skulle frågat sig.


Gerlesborgsskolan KUMLA <ŽŜĆ?Ć&#x161;Ć&#x2030;Ä&#x160;,Ć&#x201A;Ĺ?Ͳ<ŽŜĆ?Ć&#x161;Ć&#x2030;Ä&#x160;^Ć&#x161;Ä&#x201A;ŜͲ'Ä&#x201A;ĹŻĹŻÄ&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?PĆ&#x152;Ć?Ć&#x161;Ä&#x201A; &Ć&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?ŜĨŽĆ&#x152;ĹľÄ&#x201A;Ć&#x;ŽŜÍ&#x2022;Ĺ?ĹśĆ?Ć&#x2030;Ĺ?Ć&#x152;Ä&#x201A;Ć&#x;ŽŜĹ˝Ä?Ĺ&#x161;Ĺ?ĆľĹ?Ä&#x161;Ä&#x201A;Ä&#x161;Ä&#x17E; Ä?ŽŏŜĹ?ĹśĹ?Ä&#x201A;Ć&#x152;Í&#x2014; Ç Ç Ç Í&#x2DC;Ĺ˝Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä?Ć&#x152;Ĺ˝Ć&#x161;Ĺ˝Ç ĹśÍ&#x2DC;Ä?Žž͏ŏƾžůÄ&#x201A;

PĂĽ GERLESBORGSSKOLAN erbjuder vi Nordens stĂśrsta utbud av konstkurser. I Gerlesborg i Bohuslän har vi veckokurser ĂĽret runt i en fascinerande och kreativ miljĂś. Du bor pĂĽ skolan och äter god och vällagad mat i restaurangen. I Stockholm pĂĽ vĂĽr skola i Hjorthagen har vi veckokurser under sommaren. VĂĽra lärare är de mest inspirerande pedagogerna och intressanta konstnärerna som Elsa AgĂŠlii, Anders Widoff, Susanna SlÜÜr och John E FranzĂŠn m.ďŹ&#x201A;.

VĂ&#x201E;LKOMMEN! Gerlesborgsskolan Bohuslän/Stockholm T. 0523-517 10/08-54 56 66 90 www.gerlesborgsskolan.se Vi bedriver ocksĂĽ konstnärlig grundutbildning och Bohusläns mest spännande kulturverksamhet.

www.kumla.se

EMMABODAKONST Peter Dahl

Bengt LindstrĂśm

VĂĽr huvudinriktning är svenskt 1900-tal. Vi har mer än 400 svenska konstnärer och 3 000 tavlor i vĂĽr butik. Ă&#x2013;ppet sĂśnd-fred 13-18. 5`NH[HUÂ&#x2039;;LS! Â&#x2039;www.emmabodakonst.nu

De fyra ĂĽrstiderna Verk av Hanna Pauli, Richard Bergh, Gustav FjĂŚstad, Anders Zorn, Elsa Beskow m ďŹ&#x201A;. 21 april â&#x20AC;&#x201C; 30 november 2013. Ă&#x2013;stersund www.jamtli.com


KRÖNIKA JOHAN HEDENBERG

”Du och jag är inte så unga längre” Foto: Christopher Hunt

60

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013

Rösten Jag som skriver den här krönikan, finns egentligen inte. Jag är bara en inre röst av undertecknads tankar och drömmar. Låter det krångligt? Ja, visst gör det. Så här menar jag. Ditt, liksom de flesta andras liv, består av ett antal transportsträckor. Däremellan ställs vi med jämna mellanrum inför en del val. Det vi ibland kallar för livets vägskäl. Vi kanske då ställer oss frågor som; Var och hur ska jag leva? Vem ska jag älska? Det kanske är hen, i stället för den? Kort och gott: Vem är jag? Och tänk om jag väljer fel och missar allt mitt liv vill ge mig? Tänk om det rentav är så att jag under hela mitt liv bedragit mig själv, genom att oavbrutet varit mina drömmar otrogen … Johan … Vänta nu för helvete, vart är du på väg? Rösten På väg och på väg? Du och jag är inte så unga längre och jag ställer mig bara några frågor. Till exempel, vatten finns det ju samma mängd av. Sedan dinosauriernas tid är det samma mängd vatten som går runt vår jord. Om det råder torka i vissa delar av Afrika, så beror det inte på att vattnet tagit slut. Nej, det har bara tagit en annan väg. Det är då som du kan ge dig fan på att det blir översvämningar i Polen och Ljusdal. Johan ??? Rösten Samma sak är det med lycka och olycka, det finns alltid en konstant mängd av bägge. Om det blir inbördeskrig i ett land, så kan du ge dig fan på att någon av grannarna blommar upp. Johan Vart fan är du på väg? Rösten Vill bara önska alla ett kraftigt

försenat; Gott Nytt År! Och konstaterar att vi vandrar runt som kalejdoskop, under vår stund på jorden. En liten knuff – och vi ändrar både riktning och färg. Jag menar, vad gör vi när vi plötsligt vaknar en morgon och inser att alla våra drömmar ligger bakom oss? Game over! Vaknar upp en morgon som ett tiltat flipperspel, samtidigt som inkontinensreklam och erbjudanden om rabatterade förmiddagsturer med Ånedinlinjen dimper ned i brevlådan. Vaknar upp och inser att du inte längre kan lita på en fjärt. Du böjer dig ned för att knyta skorna och funderar samtidigt på vad du kan passa på att göra, nu när du ändå är här nere. Johan Din jävla muntergök, är det så här du önskar alla ett kraftigt försenat Gott Nytt År? Rösten Ställer mig bara frågor som: Varför gjorde jag det valet? Varför sade jag nej i stället för ja den gången, eller vice versa? Tänk om jag följt min inre tro och lyssnat på mig själv, hur hade mitt liv då sett ut … Johan …Det räcker nu, vill inte höra mer. Rösten Fattar du inte Johan? Du är en av deltagarna. Välkommen till de blindas lotteri. Du är i gott sällskap, livet är en chansning. Johan Tack så väldigt mycket. Och ett kraftigt försenat Gott Nytt År på dig själv! Rösten Alla dina drömmar som spolats bort och begravts i evigheten… Johan DET RÄCKER NU! GOTT NYTT ÅR! GLAD PÅSK! MIDSOMMAR OCH HELA SKITEN PÅ DIG!

JOHAN HEDENBERG

FAKTA

Skådespelare, regissör, manusförfattare och travtränare1VOHUOHYHYIL[H[Wr2\UNSPNH+YHTH[PZRH [LH[LYUP:[VJROVSTTLK]LYRH[PÄSTLYZVTRallybrudar och Kommissarie SpäckVJOP[]WYVK\R[PVULYZVT Varuhuset(R[\LSSTLKIVRLULill Tarzan å jag – En berättelse från världens bästa land (Norstedts).


Eksjรถ museum Det stora lilla museet i den unika trรคstaden Eksjรถ!

"' " ! !!# $!!! !" " &'"& ' "# "!

% ' #%   !

XXXCBSTF(รšUHBUBO


RESOR STOCKHOLM

Skyddsbrevet för Fogdö är undertecknat av kung Valdemar och hans far Birger jarl. Mitt på sista raden står det "dat(um) Stockholm". Skyddsbrevet är känt som det äldsta bevarade skriftliga omnämnandet av staden, och anses vara från då Stockholm grundades..

Stockholm i våra hjärtan Sveriges huvudstad har sedan den grundades varit som en magnet på svenskarna. Sedan 1200-talet har folk från när och fjärran flyttat hit och skapat en metropol som i dag är full av nöjen, sevärdheter, trevliga TEXT och FOTO: Fredrik Sandberg/Anton Karlsson människor, konst och teater. Men få gardiner.

A

llt sedan Birger jarl på 1200-talet gav Fogdö kloster rätt att bedriva verksamhet har svenskarna vallfärdat till vad som då var en liten fiskeby, Stockholm. Det rådde till och med bostadsbrist de första hundra åren, även om lägenhetspriserna lär ha varit hyfsat humana på 1400-talet, då invånarantalet uppgick till 4 000 individer. När Gustav Vasa härjade i staden på 1500-talet och hans fiende Kristian II halshögg den svenska noblessen som Skogaholms bageri skär limpskivor hade staden i runda slängar 9 000 invånare. Under stormaktstiden på 1600- och 1700-talen var Stockholm inte större än Luleå. Men ändå. Staden har alltid växt, även då det på grund av ohyggliga sjukdomar som böldpest dog fler människor än det föddes i kvarteren. OANADE MÖJLIGHETER Anledningen är naturligtvis Stockholms väldigt centrala och praktiska placering. Det är här det händer, i landets epicentrum. Maktens närvaro och en pulserande ekonomi har lockat ut svenskarna ur de djupa skogarna och in till trängslen. De har hittat jobb, frihet och oanade möjligheter. Men även, som sagt, en historisk

62

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013

har gardiner. Hundra procent har nakna fönster. Nomader har inte gardiner.

En stockholmare. Med bröd.

trångboddhet, som har kommit att prägla invånarna. Enligt etnologen Minja Hjorth, som arbetar på Stadsmuseet, är stockholmarna väldigt intresserade av att berätta om resan de har gjort. Inom staden. Minja Hjorth och hennes kollegor har gjort en studie med 400 medverkande stockholmare, som visar just detta. Det som upptar de flesta är jakten på bostad. –En kvinna berättar att hon bott på 25 adresser sedan hon flyttade hemifrån, säger Minja Hjorth. Denna livsstil är synlig på många sätt. Jag får besök av en vän från norr, som påstår att stockholmare inte har gardiner, något som är obligatoriskt i alla fönster i alla andra städer. Vid en snabb rundfrågning på redaktionen så får jag ett statistiskt underlag. Noll procent

KÖPTE ÖRONPROPPAR Stockholmare håller sig också inom stadens gränser till sin stam och interagerar inte med andra nomader, om de verkligen inte måste. – En kvinna i vår studie berättade att hon hade problem med sin granne som spelade väldigt hög musik, men hon struntade i att, som hon skrev, ”agera surtant” och köpte i stället öronproppar, berättar Minja Hjorth. Buller är med andra ord inget giltigt skäl att närma sig andra kringresande. Men även om du ska besöka någon inom klanen går det inte bara att glida över. Först bokar du tid. Detta kan vara lantisens första bryderi. Det kan ta lika lång tid att ta sig mellan två förorter som att köra bil mellan Uppsala och Gävle. Den viktigaste prylen för Stockholmsnomaden är datorn, smartphonen eller läsplattan. Man är online. Dessa saker är numera några av få saker som hon vill ha nytillverkade. I övrigt är det mormors gamla avlagda kläder och begagnade möbler som gäller. På stadsdelen Södermalm syns unga män gå omkring i skägg som om Oscar II fortfarande var vid liv, iklädda kläder som var otrendiga redan när de syddes, för många många decennier sedan. Och även om man


BUSS PÅ SVERIGES GUIDE TILL STOCKHOLMS INNERSTAD

Stockholm by night. Riddarfjärden PHGGHWÁ\WDQGHKRWHOOHW0lODUGURWWQLQJHQ

BARRUNDA I HORNSTULL Hornstull tillhörde tidigare knivsöder. Idag är det platsen dit folk åker för att betala dyra pengar för att bli rakade med kniv. Med många trevliga nyöppnade barer, och en sprillans ny, om än omdiskuterad, galleria, ser 2013 ut att bli ett händelserikt år för Södermalms västligaste udde. hornstull.se

klär sig i det senaste haute couture, så ska det kryddas med ett otrendigt plagg från en trendig second-hand-butik. – Det här kan vara en reaktion mot det ljusa och fräscha som tidigare var rådande norm, menar Minja Hjorth. Men om man tänker resa till huvudstaden, eller rentav flytta dit och sedan flytta runt med de andra, så behöver man inte vara orolig för att stockholmarna skulle vara snorkiga, som ju myten säger. Pia-Maria Hallberg, också etnolog på Stockholms Stadsmuseum: – Vad man kan säga är att de som flyttat hit, som vi talat med, oroade sig inför hur stockholmarna skulle vara, att de skulle vara snorkiga. Men alla konstaterade att stockholmare är människor de också. Och trevliga. En annan bra sak med Stockholm är

att man som inflyttad lantis faktiskt kan skaffa sig en ny identitet. Jag frågar PiaMaria Hallberg om när man kan kalla sig stockholmare. – Det här diskuteras väldigt mycket. Vi ställde frågan på vår blogg, och det var många åsikter som kom fram. En del säger att man ska ha bott i flera generationer för att få kalla sig stockholmare. Men vi säger att om man känner sig som stockholmare, så är man stockholmare. Sedan har vi ju själva scenen. Staden. Denna vackra pulserande, brokiga, historietunga och fantastiska stad. Här bjuder vi dig, vågade resenär, på några absoluta måsten i vårt kungliga säte. Låt oss presentera Buss på Sveriges guide till Stockholms innerstad.

DOCKTEATERN TITTUT Skräddarsydd underhållning för de allra minsta. Sedan 1977 sätter Lundagatans klassiska barnteater sätter upp både gammalt och nytt material. I den lilla lokalen mellan Zinken och Skinnarviksberget har många generationer söderbor sett sin första teaterpjäs. dockteatern-tittut.com TERRENOS VINOTEK I Italien är det inte ovanligt att de kända vinhusen har sina egna vinbarer i närmaste stora stad. På Scheelegatan 12 i Stockholm hittar du Terrenos Vinotek som drivs av den svenska familjen Ruhne som har en egen vingård i Toscana. Terrenos Vinotek var först i Sverige med konceptet vinomater, vilket innebär att du i stället för vad som brukligt är, beställa vin per flaska eller i bästa fall glas, kan prova så lite som 4 cl av ett vin. Det är ett lika fantastiskt som prestigelöst sätt att prova sig fram i vinernas värld. fortsätter på sid 66

böcker z musik z föredrag z kurser yoga-och meditationsredskap

Medvetenhet Inspiration Insikt

Vattumannen Drottninggatan 83, Stockholm www.vattumannen.se


SVERIGES BÄSTA

STAND UP COMEDY FÖRESTÄLLNINGAR TIS-LÖR SHOWTIME 21.00

WWW.NORRABRUNN.SE 08-166180 SURBRUNNSGATAN 33


Finn

FEM FEL

Verena

FINN FEM FEL DEMENSFร–RBUNDET NR 1/2013. Demensfรถrbundet arbetar med att fรถrbรคttra fรถrhรฅllandena fรถr demenssjuka och deras anhรถriga.

Bli medlem i nรฅgon av de 130 lokala demensfรถreningarna som finns รถver hela landet. Telefon: 08-658 99 20 โ€ข demensforbundet.se

Bร…TCHARTER Upplev den underbara skรคrgรฅrden i Trosa med omnejd pรฅ M/S Tuva. Fรถretagsturer, brรถllop, fรถreningar, stรถrre sรคllskap mm.

Biksops Arnรถ - mรถjligheternas รถ

ร–n med mรฅnga mรถjligheter 2-3/2 lรฅngfรคrdsskridskohelg z lLMNINGREDIGERING z 26-27/4 fรฅgelskรฅdarhelg z 15/6 visfestival z 10-20/6 SOMMARKURSERz SOMMARKURSERz KONFERENSER FESTBRรšLLOP "ISKOPS!RNรš +URS+ONFERENS

WWWBISKOPSARNOSE Tel. 0171-826 70

Landsortstrafiken AB รทZZZODQGVRUWFRP b b b


RESOR STOCKHOLM fortsättning från sid 63 Den hjälpsamma personalen finns hela tiden där för att hjälpa dig att välja. Terrenos Vinotek är möjligen det ultimata date-stället. Förutom att du framstår som en sofisktikerad person med smak och koll, har ni hela tiden någonting att prata om. Vad dricker du? Vilket ska nästa vin bli? Dessutom slipper du belåna bostadsrätten f ör att ha råd med några av Italiens absolut bästa viner. terreno.se STHLM WRESTLING Stockholm har en egen wrestlingscen. Sthlm Wrestling anordnar galor med en mer teatralisk och udda prägel än sina amerikanska förlagor. Tänk mer underground klubbkultur än sporthallar fyllda av barnfamiljer och skrikande fans. Nu kan du se spektakulära wrestlers som Hardcore Hampus, Fenix Muerte, Döden och grismannen Manimal mitt i stan på Drottninggatan 81. Nästa gala är 9 mars. Biljetter finns på tickster.com sthlmw.blogspot.se

Sthlm Wrestling. Brottaren Conny Mejsel ligger illa till.

BANDY PÅ ZINKEN Detta må vara en kulturguide, men kan idrott egentligen bli mer kult än att se Bajen spela bandy på Zinken? Med Krukmakargatans jugendhus som fond och portföljen under armen följer en trogen skara fans sina hjältar i vått, torrt och, kanske framför allt, i kyla. hammarbybandy.se UGGLAN BOULE BAR – SM I RUNDPINGIS Ugglan är en fantastisk ungdomsgård för vuxna på Närkesgatan 6 som erbjuder allt från boule, biljard, pingis och fotbollspel till airhockey och ölprovning. För sjätte året i rad anordnar Ugglan SM i rundpingis.

66

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013

Rundpingis på Ugglan. Foto: Peter Qvarth.

Kvalperioden är varje lördag fram till 19 juni. En person per kväll går vidare till finalen. ugglanboulebar.se RIVAL Abbamännens eget lilla stråk med hotell, bar, teater, biograf, fik och bageri har blivit något av en södermalmsinstitution, och verkar vara på god väg att konkurera med Grand Hôtel när det gäller att husera Hollywoodkändisar. Det verkar inte spela någon roll vilken tid på dygnet eller året man tittar förbi. rival.se GÖTA LEJON För den som vill göra en avstickare från det finkulturära Stockholm och hänge sig åt lite mer folklig underhållning. Klassiska Göta Lejon har huserat på Götgatan 55 sedan det glada 20-talet. Just nu spelas kritikerrosade Jesus Christ Superstar med Ola Salo i huvudrollern. gotalejon.se BOULEVARDTEATERN Mångfaldigt prisbelönade Boulevardteatern öppnade 1984 då ett gäng skådespelare tog över Söderbion på Götgatan. Det är således en av landets äldsta fria teatergrupper. Här kan du se kända namn som verkligen brinner för teatern i välskrivna uppsättningar för barn och vuxna. boulevardteatern.se FOTOGRAFISKA MUSEET Fotografiska öppnade för snart två år sedan i ett Ferdinand Boberg-ritat tullhus, och har på kort tid blivit en favorit bland både stockholmare och turister. De satsar ofta på de kändaste namnen, så man behöver inte vara expert på kontemporär fotokonst för att det skall vara värt ett besök. fotografiska.eu

LEKSAKSMUSEET För den som vill göra ett återbesök till sin barndom, eller bara titta på leksaker som det förmodligen inte lekts särskilt mycket med, kan Leksaksmuseet vid Sofia vara ett bra tips. Här finns allt från märklintåg till legogubbar och barbiedockor, och vill man samtidigt passa på att förkovra sig inom kollektivtrafikens historia så ligger Spårvagnsmuseet precis brevid. leksaksmuseet.se STOCKHOLMS STADSMUSEUM Senaste årens kanske mest omdiskuterade plats i Stockholm är Slussen och dess ombyggnad. Vill man titta på hur Stockholm har utvecklats under sin 750-åriga historia kan Stadsmuseet strax ovanför Slussen vara värt ett besök. Intressanta utställningar, och kunnig personal som guidar dig genom tidsepokerna. stadsmuseum.stockholm.se MODERNA MUSEET Moderna museet verkar äntligen ha funnit sig till rätta i de ombyggda lokalerna på Skeppsholmen. För den som vill titta på modern konst är Daniel Birnbaums museum ett självklart val. Från Picasso och Dalí till svenska klassiker och skulpturer, här finns något för alla med minsta intresse för konstvärlden. moderna.se NATIONALMUSEUM Den som planerar att besöka huvudstaden enkom för ett besök på Nationalmuseum bör ha koll på att de stänger för renovering 3 februari. Men denna klassiker är förstås ett måste i vår guide. Nationalmuseum är en (nästan) outtömlig skatt av svensk konst- och kulturhistoria från de senaste århundradena. Alltid intressanta utställningar. nationalmuseum.se


ARKITEKTURMUSEET Granne med Moderna museet ligger Arkitekturmuseet som inte bara visar upp intressanta byggnationer och ritningar, utan även har stort fokus på materiell design. Inspirerande och roliga utställningar och en fin bokhandel för den som vill lära sig mer. arkitekturmuseet.se OPERAN En av stadens mest levande scener hittar man på Operahuset mellan Gustav Adolfs torg och Kungsträdgården. Operan lockar både gamla och unga med en noga utvald repertoar där klassikerna blandas med nyskrivet. Just nu spelas allt från Wagners Valkyria till en-aktare för de lite mindre erfarna. operan.se DRAMATEN Stora scenen på Dramatiska Teatern vid Nybrokajen har fungerat som målbild för många generationers skådespelare, och den klassiska institutionen för svensk scenkonst lever vidare med uppsättningar i världsklass. För den som vill se den svenska skådiseliten i sitt esse är det förstås Dramaten som gäller. dramaten.se

SJÖHISTORISKA MUSEET För den sjöfartsintresserade är Sjöhistoriska museet, beläget mellan Gärdet och Djurgårdsbrunnsviken, förstås värt att titta förbi. Kan med fördel kombineras med ett besök på Tekniska museet som ligger precis brevid. Perfekt för den som inte vill ta sig allt för långt utanför stan. sjohistoriska.se OSCARSTEATERN I hjärtat av Stockholm ligger klassiska Oscarsteatern, en av Stockholms mer etablerade privatteatrar. Den som gillar operetter och musikaler bör genast bege sig till Oscars, beläget i det vackra kungsbropalatset i korsningen av Vasagatan och Kungsgatan. Just nu kan du se La cage aux folles med Loa Falkman i en av huvudrollerna. oscarsteatern.se NATURHISTORISKA RIKSMUSEET Beläget vid Stockholms universitet vid Frescati ligger stadens största museum, Naturhistoriska. Här finns allt från dinosaurieskelett till utställningar om rymden, och man får heller inte missa maxibiografen Cosmonova. nrm.se

STAMPEN – EN KLASSIKER Ett klassiskt Stockholmsställe är Stampen i Gamla stan. Här har jazz- och bluesmusiker töjt de blå tonerna sedan 1960-talet. I år firar den gamla pantbanken 45-årsjubileum. Många är de musiker som passerat på scenerna. Allt från lokala begåvningar, unga blues- och jazzmusiker som testat sina vingar under lördagens bluesjam, till Woody Allen. Josef Haddad, som äger Stampen sedan 1998, hade inledningsvis inte något större intresse för blues och jazz, men har blivit en riktig konnässör sedan han tog över. – Jag vet vad jag vill ha, vilken sorts musik jag ska ha på krogen. Det ska vara underhållande, inte modern jazz, men glad musik. För oss jazzfans har Josef Haddad, som står i musikens epicentrum, dåliga nyheter. – Blues är mycket mer populärt än jazz. De som lyssnar på jazz börjar bli gamla och dö ut. Men vi har sänkt åldern. Det är mycket ungdomar om kommer hit med sina kompisar. Livemusik är ingen bristvara på Stampen med nio band per vecka. På lördagar är det livemusik från ett på dagen till två på natten.


  

ʹͲΨÂ&#x2019;¤Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2030;ÂĄÂ&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x201E;Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â? Č&#x2039;Â&#x2030;ÂĄÂ&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x152;Â?Ă&#x161;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Č&#x152;

Hos oss hittar ni exklusiva modetyger som Armani, Channel, Hugo Boss, Prada m.m. till riktigt lĂĽga priser. Vi har även tyg till mĂśbler och gardiner. Tel: 076-Â&#x2021;(-post: tygshop@yahoo.se /XQWPDNDUJDWDQÂ&#x2021;TB RĂĽdmansgatan UppgĂĽng: HandelshĂśgskolan

Utställningar Â&#x161; Filmer Butik Â&#x161; Bistro Â&#x161;Audioguide Barnaktiviteter

Ă&#x2013;ppettider: Tisdagar: 11â&#x20AC;&#x201C;20, onsdagarâ&#x20AC;&#x201C;sĂśndagar: 11â&#x20AC;&#x201C;17. MĂĽndagar stängt. Stortorget 2, Gamla stan, Stockholm www.nobelmuseum.se


SÄPO

Hur skyddar Säpo demokratin? Utställning med unikt samlat material. Visning lördag-söndag kl 14. Öppet: tisdag-fredag 12-17, lördag-söndag 11-17 Museivägen 7, buss 69 För mer info: www.polismuseet.se och www.facebook.com / polismuseet


RESOR MAROCKO

CASABLANCA

Det är 70 år sedan filmen Casablanca gick på biograferna med Humphrey Bogart och Ingrid Bergman i huvudrollerna, men fortfarande får den folk att längta till den marockanska hamnstaden. Casablanca av i dag är en modern storstad där öst möter väst på ett sätt som ingen annanstans i världen. TEXT och FOTO:

Två marockanska kvinnor betraktar solnedgången över Atlanten från Casablancas pittoreska Boulevard de la Corniche.

Amber Lyon


Interiören på Rick’s Café är utformad så att det känns som om du äter PLGGDJLÀOPHQCasablanca.

J

ag äter middag på Rick’s Café, i handen har jag ett glas pinot noir från Marocko och mitt huvud gungar i takt till levande pianomusik. En dramatisk mässingslampa i marockansk stil kastar ett gult mosaiksken ö över de vita väggarna och vita silkeslakan vajar i vvinden. Det kan inte hjälpas, det känns som om jag har förvandlats till Humphrey Bogart och gjort en resa tillbaka till 1940-talets Nordafrika. Tack vare Kathy Kriger, en fantasifull amerikansk kvinna med stor fascination för Marocko, får den eleganta atmosfären på Rick’s Café gästerna att känna sig som om de klivit in i filmen Casablanca. Restaurangen och pianobaren är inhyst i en gammal historisk byggnad i Casablanca och fylld av dekorativa detaljer med inspiration från filmen. Den internationella menyn med färsk fisk och grönsaker som specialitet erbjuder något för alla smaker. Efter en avkopplande middag lämnar jag Rick’s Café och förflyttas omedelbart tillbaka till verklighetens Casablanca och dess kaosartade karaktär. Den mjuka pianomusiken byts ut mot skarpa biltutor och vespaljud; doften av fransk mat ersätts av en tung doft av diesel. Casablanca är fullt av motsägelser; slumområden med kor som rotar runt på skräpiga bakgårdar, vägg i vägg med nya lägenhetsbyggen; trendigt klädda människor som delar trottoar med kvinnor i burka, en judisk befolkning som fredligt vistas sida vid sida med landets muslimska befolkning (Marocko är ett av världens mest toleranta länder gentemot arabvärldens judiska befolkning). Dessa slående motsägelser gör Casablanca till en intressant plats att utforska för turister. Den lokala livsstilsjournalisten Nadia Haouate, 23, har bott i Casablanca i hela sitt liv. – Jag tror att det här är fördelen med Casablanca och Marocko rent generellt, säger Haouate. Det marockanska folket. Majoriteten accepterar varandra och lever nära inpå varandra utan problem. Den här blandningen av religioner och kulturer är det som gör Casablanca så unikt. Muslimer, judar och kristna lever i fred. Även inom politiken har vi sekulära, islamistiska och konservativa partier. Personligen anser jag att de alla är marockaner, oavsett trosuppfattning eller politiska åsikter, och att de alla bidrar till att berika landet. MAROCKANSK VÅR Det var fiskare av släktet berber som grundade den moderna staden på 900-talet f. Kr. Portugiserna förstörde den och byggde upp den på nytt under namnet Casa Blanca, bara för att överge staden efter en jordbävning 1755. Spanska handlare som upprättade handelsstationer i den ombyggda staden döpte den till Casablanca och namnet etsade sig fast. Fransmännen ockuperade staden 1907 och etablerade den som protektorat 1912, då de påbörjade uppförandet av den ville nouvelle som senare blev autonom tillsammans med resten av landet 1956.

1/2013 BUSS PÅ SVERIGE

71


RESOR MAROCKO

Det franska köket, den vackra arkitekturen och språket utgör ett permanent arv från ockupationstiden. Många marockaner i Casablanca talar både franska och arabiska. Casablancas franska influenser och närhet till Europa gör att staden accepterar västerländsk kultur på ett annat sätt än andra städer i landet. Kvinnorna klär sig i europeisk stil och staden är full av klubbar där invånarna fritt konsumerar alkoholhaltiga drycker och dansar till både traditionell och internationell musik. Casablanca har ett pulserande nattliv som erbjuder något för alla, även de mest vågade resenärerna. Det marockanska folket har delvis sin relativt liberale monark, Mohammed VI, att tacka för sin sociala frihet, då denne genomfört flera moderna reformer. Marocko har en konstitutionell parlamentarisk monarki med ett invalt parlament, vilket har medfört att man har undvikit intensiva regimomvälvande protester som påträffas i andra islamiska nationer. – Vi hade en marockansk vår, som skilde sig stort från den arabiska vår vi alla känner till, säger Haouate. Vi hade demonstrationer för ökad social rättvisa, men ingen ville förändra systemet på samma sätt som i andra länder. Folket ville i stället införa förändringar tillsammans med kungen. Erfarenhet visar att det är monarkin som garanterar stabilitet i landet. Efter demonstrationerna svarade kungen med en folkomröstning och val. I valet valdes en islamistisk regering. ATT UTFORSKA Casablancas mest framstående landmärke, moskén Hassan II, som delvis är uppförd på land och delvis i havet, måste besökas. Moskén byggdes 1993 till minne av den tidigare kungens 60-årsdag, till den kontroversiella kostnaden på nära en halv miljard dollar. Dess minaret är 210 meter

Casablancas mest framstående landmärke, moskén Hassan II, är delvis byggd på land och delvis över havet.

72

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013

hög (världens högsta) och den rymmer 25 000 tillbedjare. Moskén har också ett öppningsbart tak, ett centraluppvärmt golv och elektriska dörrar. Moskén Hassan II är en av de mycket få islamiska, religiösa byggnader som även är öppen för icke-muslimer. För att se insidan kan du ta en guidad tur. Den bästa tiden att se moskéns utsida är vid solnedgången då både unga älskande och traditionella marockaner beundrar solnedgången från Hassan II:s klippa med utsikt över havet. I skymningen får moskén ett glödande sken som reflekteras i havet på ett magnifikt sätt, medan en laserstråle pekar från minareten i riktning mot Mecka. En avslappnad utsläppslagstiftning orsakar enorma luftföroreningar som kan vara snudd på outhärdliga, särskilt om du har problem med luftvägarna. För att slippa stadens stress och jäkt och om du älskar havet, kan du ta dig till Boulevard de la Corniche öster om staden, en strandpromenad utmed Atlanten. Här kan du ta en promenad och andas in den friska havsluften, ett skönt avbrott från stadskärnans avgaser. Besök en av Corniches många restauranger och caféer för en matbit medan du njuter av den vackra havsutsikten. Under vår, sommar och lågsäsong kan du ta ett dopp i poolen eller i Atlanten och tillbringa dagen på en av Corniches chica beachklubbar. TA DIG RUNT Turister kan hyra bilar, men priserna är höga, liksom olycksfrekvensen. Att köra säkert genom Casablancas biltäta vägar där många förare kör efter sina egna regler, är en kunskap som tar år att bemästra och något som inte rekommenderas för turister. Det bästa sättet att ta sig fram i staden är med taxi. Casablanca är full av röda taxibilar. Se bara till att taxametern är igång så att du inte får betala för mycket, och bli inte förvånad om föraren stannar på vägen för att plocka upp fler passagerare. I ett försök att göra det lättare att ta sig fram i staden håller man på att uppföra ett spårvagnssystem. – Precis som i alla storstäder beror trafikproblemen i Casablanca på det växande antalet förare, säger Haouate. Tack vare spårvagnssystemet kommer Casablanca att ha mindre biltrafik. Detta leder också till att personer som förut använde sig av andra transportmedel för att ta sig till och från arbetet nu kan minska sin restid på ett bekvämt sätt. Den första delen av spårvagnssystemet öppnade i december 2012. Den 31 km långa sträckan sammanlänkar några av stadens viktigaste områden och inkluderar 48 stationer. Ett regionalt spårvagnsnät är också under konstruktion och planeras öppna under 2014. Den första linjen förväntas bli 63 km lång inklusive 10 km under jord.

Bilder uppifrån och ned: En försäljare på den världsberömda marknaden i Marrakech, en två timmar lång bilresa från Casablanca. Färskt uppskuret kött hänger hos slaktaren på Casablancas centrala marknad. Traditionella marockanska läderskor med modern touch är ett populärt köp bland turister. Torkad frukt till försäljning på den lokala marknaden. Valutan i Marocko är dirham och motsvarar lite mindre än en krona.


Vacker utsikt frĂĽn Le Royal Mansour Meridien Hotel i Casablanca.

HOTELL

Casablanca är en stad där büde unga och gamla lever sida vid sida.

MIDDAG PĂ&#x2026; STAN Tyvärr har Casablanca ännu inte infĂśrt rĂśkfĂśrbud inomhus. PĂĽ grund av det hĂśga antalet rĂśkare i Marocko är det nästan omĂśjligt att undvika rĂśkiga miljĂśer, i synnerhet dĂĽ du gĂĽr ut och äter middag i inomhusmiljĂś. TobaksrĂśken kan vara pĂĽfrestande, sĂĽ se till att välja ett bord nära fĂśnster eller ät din middag utomhus fĂśr en mer njutbar upplevelse. Om du vill äta färsk fisk i en rustik, lokal atmosfär, ska du ta dig till mitten av Casablancas fiskehamn och äta pĂĽ Restaurant Du Port De Peche. BĂĽde lokala invĂĽnare och turister uppskattar den nyfĂĽngade fisken till rimliga priser. GlĂśm inte att skĂślja ner fisken med ett glas marockanskt vin. FĂśr en middag med cabaretunderhĂĽllning kan du besĂśka restaurangen Le Boudoir (6, rue Mer de Chine â&#x20AC;&#x201C; AĂŻn Diab Casablanca). Le Boudoir är populärt tack vare sin komfortabla atmosfär och sitt exklusiva franska kĂśk, som i och med den levande musiken gĂśr mĂĽltiden till en ofĂśrglĂśmlig upplevelse. Det blir snabbt fullt pĂĽ Le Boudoir, sĂĽ se till att boka i fĂśrväg, särskilt pĂĽ helger. Couscous, mannagryn med en kĂśtt- eller grĂśnsaksstuvning, är ett mĂĽste i Marocko. En delikatess som avnjuts av bĂĽde rik och fattig. Prova denna klassiker pĂĽ Riad Bladi, en autentisk marockansk restaurang i närheten av Corniche. FĂśr drinkar, levande jazz och framfĂśr allt en bedĂĽrande panoramavy Ăśver staden ska du ta dig till Sky 28 Bar, belägen pĂĽ 28:e vĂĽningen i Kenzi Tower Hotel (Twin Center Boulevard Zerktouni 20100 Casablanca).

SHOPPING En sann shopaholic mĂĽste kolla in det splitternya kĂśpcentrat Morocco Mall vid havet. Här finns Ăśver 600 varumärken, inklusive nĂĽgra av de mest exklusiva â&#x20AC;&#x201C; Prada, Louis Vuitton, Gucci, och sĂĽ vidare. Du behĂśver inte ens spendera nĂĽgra pengar, en promenad genom kĂśpcentrat är en upplevelse i sig. I kĂśpcentrat finns â&#x20AC;?Aquadreamâ&#x20AC;?, ett runt akvarium, med en 360-gradig vy av fantastiska havsvarelser, som stingrocka, svartspetsig revhaj, hajrocka och zebrahaj. Om du längtar efter Marockos berĂśmda färska grĂśnsaker tillsammans med en mer traditionell känsla, ska du besĂśka Marche Central, den centrala marknaden. Den här marknaden ligger mellan Blvd Mohammed V och Rue Allah ben Abdellah och är omgiven av fantastisk fransk arkitektur. Här hittar du lokala invĂĽnare som handlar färsk frukt, oliver, lokalfĂĽngad fisk och kĂśtt. Bara de färska oliverna är värda resan. Marockos tveklĂśst mest otroliga shoppingupplevelse utgĂśrs av de världsberĂśmda traditionella marknaderna i Marrakech, 238 km sĂśder om Casablanca. I Marrakech kan den shoppingsugne hitta traditionella marockanska läderskor, lampor, kopparsmycken och silkesscarves. Om du inte har tid att ta dig till Marrakech, kan du besĂśka Casablancas mer traditionella sida i Casablancas gamla stad, vid namn â&#x20AC;?Bab Marrakechâ&#x20AC;? (Marrakechs port). Amber Lyon är amerikansk journalist och fotograf och har rapporterat frĂĽn MellanĂśstern fĂśr CNN. FĂśr sin rapportering har hon vunnit det amerikanska priset Emmy Award tre gĂĽnger.

Riad Salam Hotel )V\SL]HYKKLSH*VYUPJOL <[ZPR[Â&#x20AC;]LY*HZHISHUJHZ kust frĂĽn balkongen. Hotellet SPNNLYWYHR[PZR[[HNL[Wr Z[YHUKLUVJOOHY[]rWVVSLY VJOL[[ZWH Le Royal Mansour Meridien Hotel, (]LU\LKLSÂť(YTtL9V`HSL (UZL[[OV[LSSP[YHKP[PVULSSZ[PS men med en modern touch. *LU[YHS[SpNLPZ[HKLUZ Ă&#x201E;UHUZKPZ[YPR[WrILR]pT[ H]Z[rUKMYrUTVZRtU /HZZHU00VJO4HYJOL *LU[YHS Hotel Kenzi Tower )V\SL]HYKALYR[V\UP )pZ[H\[ZPR[LUPZ[HU& Z[QpYUPNHILSpNL[PL[[H] tornen i Tours Jumelles KL*HZHISHUJH:VTNpZ[ har du gratis tillgĂĽng till I\IILSWVVSOHTHTVJO \WW]pYTKPUVTO\ZWVVS Hotel Moroccan House (Rue Mohamed Smiha). .LU\PUTHYVJRHUZRTPSQÂ&#x20AC; PIYHSpNL[PSSL[[T`JRL[ Â&#x20AC;]LYRVTSPN[WYPZ Hotel Prince de Paris )V\SL]HYKKL7HYPZ +L[OpYpYKL[šYPR[PNHš*HZH 0KL[OpYNH[OÂ&#x20AC;YUL[MrYK\ Sp[[MÂ&#x20AC;YKPNH[[K\ILĂ&#x201E;UULY dig i et nordafrikanskt New @VYR5pYH[PSSKL[TLZ[H 5`YLUV]LYHKLMYpZJOHY\T :WHVJOIYHIHY)HYHH[[ ZP[[HPKLUMÂ&#x20AC;YOrSSHUKL]PZSPSSH SVII`UpYLUMYÂ&#x20AC;QKMÂ&#x20AC;YL[[ ]pZ[LYSpUKZR[Â&#x20AC;NH,[[Y\TMrY K\MÂ&#x20AC;YLUKY`NMLTO\UKYPUN

1/2013 BUSS PĂ&#x2026; SVERIGE

73


marockanskt kakel varje platta gjord fรถr hand

www.marrakechdesign.se


KNAKELIBRAK PRODUKTION PRESENTERAR

TUR N ÉD ATU M 20 MAR S 21 MAR S 22 MAR S 23 MAR S 3 APRIL 4 APRIL 5 APRIL 6 APRIL 16 APRI L 17 APRI L 18 APRI L 24 APRI L

S T OCK H O L M, RI VA L E SK I L S TU N A , L O K O MO TI VET VÄ ST ERÅ S , K O N S E RTH U S UP P S A L A , U K K K ALM A R, K A L MA RS TE ATER VÄX J Ö , VÄ XJ Ö TE ATE R LUND , L U N D STA D STE ATER M A LM Ö , SL A G TH U S UD D E VA L L A , Ö STRA BO TE AT ER ÖR E B R O , Ö RE BRO K O N SE RT H U S J ÖNK Ö P I N G , J Ö N K Ö P I N G S T EAT ER N K AR LS TA D , S C A L A TE ATE R N

W W W. D R O M M EN O M A ME R IKA. S E


RESOR MAROCKO

MAROCKO PÅ RÄTT VÄG

Marocko har valt en annan väg än många andra under den så kallade arabiska våren. Här har en ökad frihet gått hand i hand med en politisk stabilitet vilket har skapat en grogrund för en växande ekonomi och framtidstro. Vi har mött den marockanska ambassadören i Sverige för ett samtal om ett land med framtidshopp. TEXT: Richard

Flinck

FOTO: istockphoto.com/Richard

Flinck (porträtt)

“Hundarna skäller, karavanen fortsätter framåt”. Arabiskt ordspråk.

F

ör den som vistats i Marocko mycket de senaste tjugo åren är en sak uppenbar – här händer det just nu saker. Tiden då en bilfärd mellan exempelvis Marrakech och Agadir tog dryga fyra timmar och var något man helst undvek efter mörkrets inbrott är sedan ett par år förbi. I dag kantas inte några krokiga vägar av små byar där du kunde stanna och köpa ditt eget kött för att sedan grilla det i den lilla restaurangen. I dag ligger motorvägen lika rak och snabb som någonsin i Europa. Äter gör du på lokala McDonald’s-liknande restauranger. Charmen, det verkligt pittoreska har fått ge vika för ett lands behov av infrastruktur och utveckling. Men det är klart, har du gott om tid så kan du använda den till att njuta av det “gamla” Marocko; de gamla vägarna finns ju faktiskt kvar. Hade du besökt landet

76

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013

för 15–20 år sedan hade du kunnat vara säker på att av fullständiga främlingar bli tillfrågad om du hade haft möjlighet att hjälpa till med ett visum till Europa. Så inte nu. I dag är unga marockaner i signifikant mycket högre grad nöjda med att stanna i sitt land. Och vi som kommer på besök förstår dem; varför byta ut ett land som är så präglat av positivism och framtidstro mot ett Europa som kämpar mot vad som synes vara en ekonomisk nedförsbacke utan slut? UTVECKLAS SNABBT Sverige och Marocko har en lång gemensam historia. Redan 1763 inleddes förbindelserna mellan de två länderna då de ingick ett “Freds-, handels- och navigationstraktat”. Med anledning av avtalet etablerade Sverige en konsulär närvaro i Marocko. En svensk ambassad upprättades

1958 i det självständiga Marocko. En isande kall dag i januari träffar jag Monsieur Yahdih Bouchaab, kungligt sändebud från Marocko och landets ambassadör i Sverige. Eller som hans fullständiga titel lyder: Ambassador of His Majesty the King of Morocco. Stämmer mina intryck, går utvecklingen så snabbt som jag upplever att den gör? – Ja absolut, Marocko utvecklas oerhört mycket just nu och har så gjort de senaste åren, säger ambassadör Bouchaab. Alltsedan vår nya kung, Mohamed VI, tillträdde har reformarbetet varit prioriterat och intensivt. Det land du ser i dag är definitivt ett annat än för låt säga femton år sedan. Från 1990-talet inleddes en period av politiska och ekonomiska reformer med ansträngningar mot demokrati och större pressfrihet. Detta förstärktes efter det


Stora bilden till höger: Yahdih Bouchaab, sedan i fjol nyutnämnd ambassadör med placering i Sverige. Tidigare Marockos ambassadör i Norge innan dess ambassadråd i Storbritannien. Lilla bilden till höger: Freds-, handelsoch navigationstraktatet mellan Marocko och Sverige från 1763. En kopia av detta avtal är nu i vår skribents ägo, en gåva från Monsieur %RXFKDDE,nUÀUDUGHQOnQJD relationen 250 år.

tronskifte som ägde rum 1999 då Mohamed VI, ”de troendes befälhavare”, efterträdde sin far. Stora ansträngningar har gjorts för att stärka respekten för mänskliga rättigheter, inte minst kvinnors rättigheter, samt för att bekämpa fattigdomen. Stora ansträngningar har även gjorts i Marocko för att bygga upp en rättsstat, förbättra respekten för de mänskliga rättigheterna och stärka demokratin. Hur skulle herr ambassadören beskriva situationen i dagens Marocko, i ett perspektiv av mänskliga rättigheter och yttrandefrihet i jämförelse med Europa? – Jag vill påstå att vi i dag åtnjuter de saker du nämner i lika hög grad som Europa, pressfriheten är fullständig och möjligheten att uttrycka en avvikande mening är strängt taget lika stor som någonsin i Europa eller USA. Så om jag vill ge uttryck för en åsikt som går stick i stäv med den makten har i en fråga, då är jag fri att göra så i exempelvis en debattartikel? – Javisst, du kan till och med bilda ett parti som driver frågor som är diametrala i förhållande till vår regim. FOLKVALT PARLAMENT Marocko är en konstitutionell monarki där kungens maktställning är stark. Författningen ger kungen en ledande roll på såväl det politiska som religiösa planet. Landet har ett folkvalt parlament som består av två kamrar, en senat och en deputeradekammare. Hur ser herr ambassadören på utvecklingen i övriga Maghreb, i grannländer som Tunisien och Libyen? – Varje land har sin historia, sin nutid, men för Marocko, med sin monarki och politiska stabilitet, har det möjligtvis givit positiva effekter i vår ekonomi. Investeringar sker ju som bekant i högre grad om du kan erbjuda just det, politisk stabilitet. Och stora investeringar görs, i dag har vi en egen tillverkningsindustri som inte står något annat land efter. Sitter du exempelvis i en Airbus

eller en Boeing kan du känna dig ganska säker på att många av flygplanets delar har tillverkats i Marocko. Samtidigt gör Marocko i sin tur stora investeringar i utlandet; vårt telekomföretag Itissalat Telecom står exempelvis för många av mobilnäten i våra grannländer i Afrika. GÄSTFRIHET Här avbryts vårt samtal av att en ur ambassadpersonalen kommer in och bjuder på mintte ur den så karakteristiska metallkannan. Mintte dricks av alla i Marocko, ständigt och jämt. Kommer du till landet som turist kommer du att bli bjuden på drycken både här och där. Mintte brukar även lite skämtsamt kallas för ”marockansk whisky”. Gott är det hur som helst. Jag och ambassadör Bouchaab sitter kvar en stund och småpratar över vårt te. Då det blir dags att bryta upp blir jag åtföljd ut och på vägen försedd med gåvor. Jag blir inte förvånad; givmildhet och gästfrihet finns i övermått i Marocko.

NY FLYGLINJE TILL MAROCKO 9V`HS(PY4HYVJI€YQHYÅ`NH:[VJROVST *HZHISHUJH:[VJROVST[YLNrUNLYP]LJRHUMYrU HWYPS3PUQLURVTTLYH[[[YHÄRLYHZTLKLU )VLPUN-S`N[PKLUpYKY`N[[PTTHY


HISTORIA

WOJTEK – den stridande björnen Hästar i krig är inget ovanligt. En och annan hund har också funnits med. Men en 200 kilo tung syrisk brunbjörn, det måste väl ändå vara en skröna? Inte alls! Björnen Wojtek som stred under polsk flagg på de allierades sida under andra världskriget betraktas i dag som en hjälte. Han försåg de stridande polska trupperna med ammunition under slaget om Monte Cassino i Italien 1944. TEXT & FOTO:

D

et är augusti 1942, andra världskriget har pågått i tre år när ett litet kompani polska soldater till fots tar sig över gränsen från Syrien till Iran. Det tjugoandra artilleriförsörjningsregementet är på väg till Teheran och de slår läger i den lilla gränsstaden Hamadan i ett par dagar innan de beger sig vidare. Som i alla krig pågår det byteshandel mellan lokalbefolkning och soldater. Mat, cigaretter, kläder och vapen byter ägare. Men att byta till sig en livs levande björnunge hamnar nog i topp på listan över osannolika byten. Men det var just det som hände. En iransk pojke dök upp i lägret och med sig hade han en liten moderlös björnunge som han hittat. Han var hungrig och ville byta den mot några burkar kött. WOJTEK ADOPTERAS Soldaterna blir snabbt förtjusta i den moderlösa björnungen som är ett par månader gammal. Mamman har förmodligen blivit skjuten och man bestämmer sig för att adoptera ungen. Han får namnet Wojtek, som på polska betyder ungefär ”den leende krigaren”. Han är så liten att han

78

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013

Ewa Beit

har svårt att svälja riktig föda så soldaterna ger honom kondenserad mjölk i flaska. Frukt, marmelad, honung och sirap slinker också ned, liksom öl, som var hans belöning när han lärt sig och utfört ett uppdrag. Den lille Wojtek blir soldaternas maskot och lurviga och busiga kelgris. Han lär sig både tricks och soldatuppgifter och knyter an till soldaterna. Efter några månader i Iran får det polska regementet order om att de ska bege sig till det brittiska protektoratet Palestina. Därifrån ska de sedan kunna mobiliseras vidare till Europa. Man påbörjar en lång marsch genom Irak och Syrien och Wojtek följer med. Han bor i tält med de övriga mannarna. Professor Wojciech Narebski, i dag 87 år gammal, minns när han som 17-åring blev kommenderad till Palestina: – Jag leddes fram till ett hus på kasernområdet för att träffa min överordnade. Jag blev minst sagt förvånad när den ”personen” visade sig vara en liten björnunge. Men vi kom överens med en gång och snart tog vi oss en cigarett ihop som vilka andra soldater som helst. Med det undantaget att Wojtek ibland föredrog att äta sina cigaretter framför


att röka dem. Han hade också sin så kallade soldatbok men betalningen fick han inte i pengar utan i stället i dubbla ransoner mat. Och han älskade öl, han kunde dricka hur mycket som helst när han blev vuxen, blev inte onykter som vi.

och började skrika och sprang därifrån, säger professorn och skrattar lite. De kunde ju inte veta att han var harmlös. Och Wojtek var ovetandes om att ha orsakat kalabalik.

BAR AMMUNITION I MONTE CASSINO De allierades trupper utkämpade slag efter slag mot Mussolinis italienska fascister. De engelska, nyzeeländska och amerikanska grupperingarna behövde förstärkning och man bad polackerna att komma till undsättning. För att Wojtek skulle få komma ombord på det brittiska fartyget från Egypten till Italien blev han officiellt inkallad i den polska armén. Slaget om Monte Cassino började i januari 1944. Det polska artilleriregementet utsåg Wojtek till ammunitionsbärare och truppen fick ett officiellt emblem med Wojtek på. Den store björnen hade som uppgift att bära de tunga lådorna med ammunition som skulle till frontlinjen. Ett farligt uppdrag, som kunde ha slutat illa om han tappat någon låda. Men det hände aldrig. Wojtek var stor och trygg och de andra soldaterna litade på honom och betraktade honom som en i gänget. – Han hjälpte till att upprättahålla moralen i truppen, säger professor Narebski. Vi var långt hemifrån och många av oss hade inte sett våra familjer på åratal. Men Wojtek var som en familjemedlem. Man kunde leka och skoja med honom. Han tyckte om att boxas också, och bada. Jag kommer ihåg en gång när vi körde nedför den adriatiska kusten vid Ancona och han fick syn på havet. När vi stannade sprang han direkt ner till stranden och kastade sig i vattnet. Det var några unga flickor där och badade. De blev livrädda

STATYER, FILMER OCH ÖL När kriget var över blev det en ny båtfärd för Wojtek och hans polska kompani. De skeppades från Medelhavet till Skottland, där de blev kvar fram till demobiliseringen 1947. De flesta soldaterna återvände då till Polen och Wojtek skänktes till Edinburgh zoo. Där framlevde han sina dagar fram till 1963, då han dog vid 22 års ålder. Under åren fick han många besök av journalister, före detta soldater och andra som hade hört historien om björnen som stridit på Polens och de allierades sida. I dag finns det flera monument över Wojtek, bland annat på Edinburgh Zoo i Skottland, England och Kanada. På Sikorskimuseet i London kan man ta del av hans historia i text och bild och förra året kom en entimmes dokumentärfilm om honom som BBC producerade. Steven Spielberg gjorde häromåret filmen War Horse om en hästs öde under andra världskriget. Nu håller den irländske regissören Brendan Foley på att göra en långfilm om Wojtek. Han tycker att det finns alla ingredienser för en bra film. ”Från en liten försvarslös, kelig björnunge i Iran till en indelt stridande soldat i Italien till en pensionerad zoobjörn i Skottland. Han är en hjälte och jag vill hylla honom och det polska folket”, säger Foley. I England har Beartown Brewery tagit fram ett öl med Wojtek som bär en granat på etiketten. Ölet är en bitter och tog för några månader sedan hem priset som både världens och Europas bästa pale bitter i ett blindtest. 1/2013 BUSS PÅ SVERIGE

79


WORLD CUP FINAL

STOCKHOLM 20 MARS 2013

ONSDAG 20 MARS

TISDAG 19 MARS Barnens Vasalopp, slottet

10.00–13.30

Sprintaktiviteter, Gallerian

10.00–16.00

Slottsstafett

14.00

Landslagsåkare på scenen, Gallerian

16.00–16.45

Öppen presskonferens, Scandic Sergel Plaza 17.00–17.30 Fri åkning – prova världscupspåren FIS Presenting Sponsor

Världscupfinal sprint, slottet Kvalificering

14.00–14.40

Invigning

15.15

Finaler

15.45–17.20

Prisutdelning och avslutningsceremoni sprintcupen 2012/2013 17.30

19.00–21.00

Official FIS World Cup Sponsors

Event Sponsors

www.fiscrosscountry.com

Official Timing

www.royalpalacesprint.se


Hälsovästen

R

Patenterad Effektiv Snygg hållning Motverka ryggproblem Flera Modeller www.halsovasten.se 044-590 00 00

SWEBAR® En protein/energibar framtagen för dig som vill ha en smidig och välsmakande proteinkälla, perfekt att intas i samband med träning eller som mellanmål. Finns i elva goda smaker. Passar alla som lever ett aktivt liv.

Vätskebälten av elastiskt material med kardborrelås och hållare för 1,3,4,5 eller 8 flaskor. Elastisk ficka med dragkedja finns på vissa bälten och som tillbehör.

Gerry Rönnmark AB, Russv 12, Södertälje RIILFH#SHUIHNWDQX‡ZZZSHUIHNWDQX

Konsumentkontakt 0302 - 252 90 — www.dalblads.se

Upplev idrott på Riksidrottsmuseet

Sport Lab FRI ENTRÉ

www.riksidrottsmuseet.se


SPORT LÖPNING

VÅRRUSET Sveriges största löparfest

M

en hur ska jag hitta runt banan? frågade sig Evy Palm första gången hon deltog i tjejmilen. Som elitlöpare hade hon alltid tagit rygg på männen framför henne. På 1980-talet, när den första riktigt stora löparvågen drog i gång (den andra är den vi upplever nu), kom kvinnornas tävlan alltid i andra hand. Tjejmilen, Vårrusets storasyster, startades för att ändra på detta. Tjejlopp har visat sig vara en riktig framgångssaga och receptet festlig gemenskap i kombination med fokus på deltagande, snarare än tävling och tider, har resulterat i att Vårruset de senaste åren haft stadiga 140 000 löpare i orter från Malmö till Luleå. I år fyller Vårruset framgångsrika tjugofem år och firar med att utöka med ännu ett turnéstopp, Östersund.

82

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013

TEXT:

Ellinor Helén /

PICKNICKKORGENS KRAFT En milstolpe i Vårrusets historia var när picknickkorgen lanserades 1994. I och med detta blev det möjligt att anmäla ett lag på sex personer och få en picknickkorg på köpet, något som gjorde att deltagandet sköt i höjden. I dag är 90 procent av deltagarna med i ett lag. – Vårruset är den perfekta inkörsporten till löpning. Det är ett opretentiöst lopp med trevlig stämning. Det passar även de som inte sprungit så mycket, eftersom det bara är fem kilometer. Gemenskapen, att så många gör det tillsammans, är en annan fördel med loppet, säger David Fridell som jobbar med Vårruset. Tjejer, flickor, damer och tanter, från tonåringar till 70- och 80-åringar, ställer upp i Vårruset och man behöver inte vara en van löpare för att springa. Många av loppets deltagare nöjer sig med att promenera och loppet är indelat i många

FOTO:

Benke Aronsson

olika startklasser beroende på hur snabbt man planerar att springa. Som ett resultat av löpningens ökade popularitet har man i år om man är en van löpare eller av naturen tävlingsmänniska möjligheten att anmäla sig i en tidtagarklass. Andra nyheter i och med Vårrusets tjugofemårsjubileum är att Blossom Tainton är ambassadör för löparturnén och kommer att bidra med träningsprogram och träningsvideor för dem som vill komma i form med Blossom inför loppet. – Blossom kommer även att ge allmänna träningstips och berätta hur man kan använda yoga i sin träning, säger David Fridell. Evy Palm vann Tjejmilen fem gånger på raken. Och hon sprang inte vilse. Hon följde ledarbilen. Med Vårruset tar tjejerna täten och behöver inga manliga ryggar eller ledarbilar. Den som har roligast vinner.


9 MI L I SPÅRET. E LLE R SOM V I SÄG E R: U P P VÄRM N I NG.

M A X I M E R A O F TA R E. TA H A N D O M D I N A M U S K L E R M E D E T T R E J Ä LT S P O RTL I N I M E NT F R Å N D A L A R N A. Finns på välsorterade apotek, hälso- och sportbutiker samt på www.ormsalva.se


Footbalance anpassade innersulor ger stöd åt bägge fötterna för bättre hälsa, komfort och prestanda. Ŧ#PRCUUCFVKNNXCTLGHQVH·TRGTHGMVRCUUHQTO Ŧ5MT¥FFCTU[FFF¥ORPKPIQEJUV·F Ŧ(QVCPCN[UQEJWVHQTOPKPICXKPPGTUWNQTR¦ OKPFTG¥POKPWVGT


Välkommen till Vår Rusets 25-årskalas! Vår Ruset står för hälsa och glädje. Det handlar om att springa, jogga, lunka eller promenera 5 km i din egen takt. Under maj och juni 2013 arrangeras Vår Ruset i 17 städer från Malmö i söder till Luleå i norr. Det blir ett 25-årskalas med flera spännande nyheter! • Låt Blossom bli din coach inför Vår Ruset. Vi har träningsprogram på sju nivåer. Vår Ruset finns i: Stockholm, Göteborg, Malmö, Halmstad, Växjö, Jönköping, Vänersborg, Karlstad, Norrköping, Örebro, Västerås, Uppsala, Gävle, Sundsvall, Östersund, Umeå och Luleå.

Information och anmälan: www.varruset.se


HUND KÖPTIPS

Riktigt så här trevligt är det inte varje gång du går ut med hunden. Innan du köper hund bör du gå upp klockan 05.45 varje morgon i två veckor och rasta din ÀNWLYDKXQG.ODUDUGXGHWlUGXUHGRI|UQlVWDVWHJ

86

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013


Går du i hundtankar? Det är mycket att tänka på när man ska skaffa hund. För att få en harmonisk hund som mår bra krävs en hel del arbete. Till att börja med bör man prova att leva hundliv, så att man känner att man vill stiga upp tidigt på morgonen. För dig som funderar på att skaffa hund. Läs det här först. TEXT:

F

Åsa Jinder /

underar du på att köpa hund? Gör följande: Köp ett hundkoppel. Gå sedan upp klockan 05.45 varje morgon i två veckor för att rasta hunden. Skänk hunden en tanke mitt på dagen och fundera kring hur den skulle ha rastats om den varit en del av ditt/ert liv. När du känner att sängens svala lakan lockar, klä i stället på dig och gå ut på dagens sista hundpromenad. Det är ju så ett hundliv ser ut. Efter 6–8 månader ungefär. Fram till dess handlar hundlivet om att ge mat och rasta. Om och om igen. Att lära hunden att vara ensam ett par timmar och att gå på lydnadskurs. Addera nätter utan regelbunden sömn och du har hundlivet som i en liten ask. Är du trots detta intresserad av att skaffa hund, välj då ras med omsorg. Det är oerhört viktigt att man som blivande hundägare sätter sig in i hur den lilla valpen fungerar. Vad den är avlad för – vakt, jakt eller annat arbete? Är det en knähund eller en stark bjässe? En alert jycke eller en soffpotatis? Det finns, för att få svar på vilken ras som passar dig, ett antal frågor att ställa sig. Hur bor du? Villa eller lägenhet? Hur stor yta vill du trängas på och med vem? I förort eller på landet? Ju fler människor hunden möter, ju fler situationer som kräver kontroll – desto mer pli måste du ha på hunden. Missförstå saken rätt, alla hundar ska fostras, men i ett bostadshus/bostadsområde är det oerhört viktigt med respekten mot andra människor. Glöm inte att bara du älskar din hund. Att bara du vet att den är ”snäll”. Hur lång tid per dag kan du lägga på hunden? Väldigt många raser kräver att få aktivera både huvud och kropp. Kan du tänka dig att ägna två–tre kvällar i veckan åt att låta hunden arbeta? Är du beredd att lägga ett antal timmar varje helg på att lägga spår och träna lydnad?

FOTO:

istockphoto.com

Ska barn gå ut med hunden? Kunna hålla den? Hur många i familjen orkar hantera ett utfall från en bjässe på 45 kg? Har du haft hund förut? Vilka förkunskaper har du? Vilka måste du skaffa? Det är mycket att tänka på för att få en harmonisk hund som mår bra i sin roll som en del av din flock. Så vem är du? Vilka är ni i familjen? Hur ser bilden av ert hundliv ut? Det är viktigt att hunden matchar behoven i familjen, att ni matchar hundens. Du köper ju inte en sportbil med plats för två om du har fru och tre barn. När du bestämt dig, hittat en ras som passar både energin och behoven i familjen, har du ett sista mycket viktigt val kvar. Val av uppfödare.

Det är viktigt att hunden matchar behoven i familjen, att ni matchar hundens. Du köper ju inte en sportbil med plats för två om du har fru och tre barn. MENTALTESTADE FÖRÄLDRAR En förstagångsuppfödare på fjärde våningen i hyreshuset i förorten, med en tik utan stamtavla och ett allmänt ointresse för vem du är och vart den lilla valpen ska ta vägen – det behöver inte bli fel men risken finns att det inte blir bra då du inte vet vad du får med dig hem och uppfödaren inte bryr sig. Se till att föräldrarna till valpen är mentaltestade, kanske utställda och i sin tur avlade av hundar med bra förutsättningar. fortsätter på sid 90 1/2013 BUSS PÅ SVERIGE

87


Använd bussresan till något viktigt

F

undera på vilket försäkringsskydd du tycker din hund eller katt är värd. Med Agrias nya veterinärvårdsförsäkring får ditt djur samma trygghet genom hela livet. vet. Besök oss på agria.se se eller kontakta vårt kundcenter ter på 0775-88 88 88 så berättar ttar vi mer.

agria.se, 0775-88 88 88 Agria Djurförsäkring är länsförsäkringsgruppens specialistbolag för djur- och h grödaförsäkring.


– Ja, snälla goa matte! Hur vore de om du kom hem med en burk PlaqueOff? Det är faktiskt både gott och nyttigt!

Ska matte köpa nåt gott till sin lilla älskling?

VISSTE DU ATT: • Det vanligaste tecknet på att din hund eller katt har problem med munhälsan är dålig andedräkt.

®• Hundar och katter som får PlaqueOff® Animal dagligen visar en klart förbättrad munhälsa redan efter ett par veckor. • PlaqueOff® Animal är utvecklad av tandläkare och är en ren naturprodukt som strös på maten en gång om dagen.

De flesta hundar och katter har problem med munhälsan! Orsaken till hundens eller kattens dåliga andedräkt kan vara plack eller tandsten. En obehandlad tand med djupa fickor kan medföra tandlossning. I allvarliga fall kan också bakterier spridas och påverka vitala organ i kroppen.

– Motverkar tandsten, ger bättre andedräkt och ett friskt tandkött! Finns i 60, 180 & 420 g

Enkelt att dosera. Strös direkt på maten

Bakterieplack Tandsten Inflammerat tandkött

Bennedbrytning

Dosmått medföljer i burken

PlaqueOff® Animal säljs av djuraffärer, apotek, Granngården och veterinärer Marknadsförs av Biodistra AB • Kundtjänst: 020-21 25 25 (9-10) • Läs mer på: www.biodistra.se


HUND KÖPTIPS fortsättning från sid 87 Skotträdsla, till exempel, går ofta i arv, vilket kan vara en bra detalj att förhöra sig om. En seriös uppfödare hjälper dig att få kontakt med ägarna till syskonen i kullen. Det kan både vara roligt att följa din hunds syskon och värdefullt att ha kontakt med andra valpägare av samma ras. INGEN FRÅGA ÄR FÖR DUM Var inte rädd att fråga uppfödarna, ingen fråga är för dum. Var inte rädd att säga nej, lita på magkänslan. Ditt hundliv ska vara byggt på ett val av omsorg, inte bli en källa till osäkerhet. Mitt val av första hund var en mindre katastrof. Det var dock inte han, det var vi. Han hade visserligen en nervig och skotträdd mamma, men vi var förstagångshundägare. Upptagna av aktiviteter där hund inte fick plats. Tre unga tonåringar, helt ointresserade av hund, gjorde inte hundlivet enklare. Vi trodde dessutom att den där gullige lille parveln, honom kunde vi väl fostra med lite sunt förnuft? En stor rottweilerhanne behöver så oändligt mycket mer än så. Ja ni hör. Det är dock många som tänker som vi gjorde då. Som faller för valp, för en inte alltid korrekt bild av hundägande och liv, själva föreställningen om det. Rottweilern som ras har oförtjänt dåligt rykte. Överetableringar är aldrig bra. Att man inte har koll på avel eller säljer till hormonstinna herrar som vill förlänga sin manlighet och inte alls förstår vad hundrasen kräver – inget av detta är hundens fel. En av mina bästa vänner valde dock rottweiler som förstagångshund och det förändrade hennes liv. Hon visste vad hon ville ha och rottweilern var den ras som passade hennes behov bäst. I dag, fem år senare, tävlar hunden på hög nivå och själv har hon utbildat sig till allmänlydnads-instruktör, startat eget företag och leder kurser. Hon visste vem hon var och har förverkligat sin bild av hundägande och liv. Själv är jag ägare till två glada olde english bulldog, ett par lagom stora kraftpaket med fäbless för mys och soffhäng. Det är mer jag. En utmärkt blandning av njuta och kuta.

90

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013

Hjälp kroppen att smörja lederna 1jd0a0ku% nder

Ledvätskan består till stor del av Hyaluronmolekyler som verkar smörjande och stötdämpande för ledbrosket. Fräsch ledvätska är också viktigt för näringstillförseln i leden.

Begynnande stelhet eller ledsmärta kan bero på att ledvätskan inte nybildas i tillräcklig mängd. Kroppen producerar mindre mängd kroppsegna ämnen med åren och arbete eller träning kräver längre återhämtning. Dagligt kosttillskott av Hyaluron Human kompletterar den egna produktionen för ledvätskans smörjande effekt och rörlighet i leden. Hyaluron Human tas upp i tarmen och förs ut till kroppens alla leder. Bättre smörjning gör att även slitet ledbrosk glider lättare med mindre känsla av obehag och risk för fortsatt slitage.

RADITAL - hästkuren för ömma muskler Med ökad rörlighet får musklerna mer träning och kan bättre avlasta lederna. RADITAL linimentprodukter ökar blodcirkulationen i musklerna före träning som en del av uppvärmingen och efter träning eller arbete för behaglig värme och snabbare återhämtning. Mjuka smidiga muskler är viktigt för träning och mindre slitage på lederna.

www.trikem.se Marknadsförs via hälsofackhandeln och på vår hemsida - trikem.se


HUNDGRINDAR

Grindar till över 200 bilmodeller. Krocktestade lastgaller till de vanligaste modellerna.

HUNDBURAR

Krocktestade, måttanpassade burar till de flesta kombibilar. Finns även som hel- och trekvartsbur.

NU ÄVEN SOLSKYDD TILL DE VANLIGASTE KOMBIBILARNA FÖR DIG SOM VILL ÅKA TYST OCH SÄKERT

Foto: Lotta Treiberg

Köpahu

Per Uddéns väg 14, 861 36 Tel. 060-404 89 www.jeppe.com

Hitta din valp på Köpahund.se Här finns valpannonser, kontaktuppgifter till uppfödare över hela landet och hundraspresentationer med beskrivningar och foton.

Gör ett tryggt hundköp På sajten hittar du enbart registrerade rashundsvalpar från Svenska Kennelklubbens uppfödare. Detta innebär ett tryggt hundköp eftersom uppfödarna följer regler som är till för både dig som konsument och för hunden.

Tips och råd inför hundköpet På Köpahund.se finns även mängder med tips och råd, både inför hundköpet som inför den första tiden tillsammans med din valp och unghund.


Hundboken fĂśr alla! Boken beskriver valpen och unghunden i din vardag samt vardagliga problem.

250:-

Ord pris 300 kr. Nu 50 kr rabatt. Ange ordet â&#x20AC;&#x153;Bussâ&#x20AC;? i din beställning.

Beställ via www.ahlbom.net

reidarsson.se

cVD$KOERPÂ&#x2021;%R[Â&#x2021;*QHVWDÂ&#x2021;7HO

Gustvall Ridsport Med personlig service i fokus

EĂ&#x2030;[Z^\]PcX[[^bb_Ă&#x160;AXcPab[X]VP] '2 '&%%CĂ&#x2030;Qh}CT[)'&$%"'


i

o

n

p

e

t

i

t

c

m

o

Världsvinnare WDS Stockholm-08 Bratislava-09 Herning-10 Paris-11 Salzburg-12

Svenska K9 COMPETITION har satt en ny, högre världsstandard inom pälsvård för hund och katt. Serien förkortar din arbetsinsats med upp till 50%, tack vare enastående tovutredning, snabbare torktid, långvarigt resultat och enkelheten att använda. Oavsett ras och pälstyp. Vi garanterar kvalitén och lovar dig toppresultat med högt miljömedvetande som bonus. Upplev svensk världsklass. Till tävling och vardag.

K9 Competition grooming

100%

ALOE

VERA

orangekom.se

w w w . k 9 c o m p e t i t i o n . c o m


www.hjalpnu.se

Butiken för alla! Besök gärna vår hemsida för att se mera eller ring för gratis katalog. Ange koden BUSS vid beställning före 1 april så bjuder vi på vår perfekta hudsalva för torr vinterhud. Butiken Hjälpmedel SAM Johanneslötsvägen 22 Gävle Tfn 026-15 35 01

FÅGELFORS HATT-ATELJÉ

www.fagelforshatt.se Bruksgatan 17, Fågelfors. Telefon: 0491-515 99


INTERVJU PO TIDHOLM

96

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013


NYA BÖCKER

”Det är en slags avhumanisering” Po Tidholms essäsamling Norrland gräver sig ner i den norrländska identiteten, dess stereotyper och den svenska statens rovdrift på naturtillgångar. För trots att Norrlands rikedomar försörjer hela landet, går nästan ingenting av pengarna tillbaka till en landsända som har lämnats att dö. TEXT och FOTO:

H

alvvägs in i intervjun frågar han om bussåkarna verkligen kommer att orka läsa den här intervjun. – Ska vi inte ta lite fler trivselfrågor som typ, hur fort min skoter går? Hur fort går den? – Ha, ha. Jag vet faktiskt inte, jag kör så lugnt ... jo, men jag har nog fått upp den i 100 km/tim.. Anledningen till att vi möts på 1950-talscaféet Rådhuskonditoriet i Söderhamn är för att samtala om hans nyligen utkomna essä- och reportagesamling Norrland. Po Tidholm är musik- och kulturskribent, men samlingen texter i boken härstammar från ett intresse som under åren har drivit honom långt från populärkultur och skivreleaser. De kretsar kring en fråga som ingen verkar vilja ta i, framför allt inte politiker, företag eller media, det som en gång i tiden kallades Norrlandsfrågan. För att sammanfatta de olika texterna i boken: en hel landsända har lämnats att dö och Po Tidholm är dess vittne. – För en tid sedan hade man ambitionen att man skulle kunna bo överallt i landet. Nu har regionaldarwinister tagit över, med idén om att man ska låta landsbygden gå under om den inte är tillräckligt konkurrenskraftig. Jag kan inte ställa upp på det. Det tillhör ett civiliserat samhälle att man ska kunna bo var man vill, säger han. Överallt på sina många genomresor i Norrland har han bevittnat nedläggningar, rivning av bostadsområden, förslumning, utslagning och övergivna välfärdsinrättningar. Ändå är det här en landsända som står för stora delar av den svenska ekonomin. Det stora problemet för Norrland bottnar i en historisk realitet, menar Tidholm. Redan på 1600-talet när europeiska länder var ute och skaffade sig kolonier, insåg svenskarna att de nog också behövde råvaruleverantörer. Men i stället för att ge sig av och plundra Afrika, den amerikanska kontinenten eller andra världsdelar utbröt Axel

Fredrik Sandberg

Oxenstierna, som var den tidens politiska nav, att ”ett Indien väntar i Norrland”. Och så har det sedan förblivit. Här har man med order från maktens boning byggt ut älvar, roffat åt sig skogen och brutit malm, utan att betala för det, i århundraden. – Det är klassisk kolonialism det handlar om. Ta bara ett sådant exempel som mineralersättningen. Tidigare betalade bolag 50 procent av vinsterna man gjorde på mineraler som man hämtade ur svensk jord, men 1993 sänktes den siffran av den borgerliga regeringen. Vet du hur mycket den skatten är på i dag? Nej. – Gissa. Jag gissar på 1 procent, för att vara på den säkra sidan. – En halv promille. År 2011 fick man in 350 000 kronor. Vi skänker alltså bort naturresurser till utländska bolag. Dessutom går bolagets skatter inte tillbaka till regionerna där gruvbrytningen sker, utan till svenska staten. Som sedan ger ett minimalt stöd i glesortsbidrag. Så i gruvboomens Sverige, när alla och kungen (som i sitt jultal talade om de goda tiderna som väntar i norra Norrlands djupa gruvor), jublar över vilka skatter som döljer sig i jordens inre, sätter sig Po Tidholm på tvären. Och det är svårt att inte se hans poäng. Gör följande tankeexperiment: Hur hade Kiruna kommuns budget sett ut om gruvjätten LKAB beskattades på plats? – I andra länder tvingas gruvbolagen att betala till regionerna där

PO TIDHOLM

FAKTA

Född: P/pSZPUNSHUK Yrke: Journalist och kulturkritiker. Familj:.PM[TLK[]rIHYU:VU[PSS;OVTHZ;PKOVSTVJO(UUH*SHYH ;PKOVSTIYVY[PSS:]HU[L;PKOVST Aktuell: Med boken Norrland – essäer och reportage.

1/2013 BUSS PÅ SVERIGE

97


”När drömmen om folkhemmet till slut går i kras döper man om sitt landskap till vildmark och försöker sälja det till tyska husbilsturister.” Ur Po Tidholms bok Norrland.

de verkar. I Pajala där man nu börjat bryta har det blivit en väg, som ska klara de tunga fordonen, men det är allt. När de är klara lämnar de vattenfyllda hål i marken, en förstörd miljö som inte kommer att återhämta sig på många hundra år. – Gruvnäringen ger heller inga eller få jobb på orten. De som arbetar i gruvorna flyger i dag in från sina hemstäder som Stockholm, Skövde eller var de nu bor och betalar därmed ingen skatt till kommunen där de arbetar, kommuner som ändå ska tvingas betala offentlig service. SKOGSSKÖVLINGEN Med skogen är det inte bättre. Den norrländska skogen ägs till stor del av stora skogsbolag, som tillåts kalhugga stora arealer. De fraktar sedan virket till kuststäderna, där de förädlas för att sedan skeppas vidare. Allt i ett mekaniserat bruk, som inte heller skapar några jobb på plats, men som lämnar ortsbefolkningen i miljöer som ingen vill vara i. Framför allt inte turisterna, som nu ska lockas med ”Europas sista vildmark”. – Bodens kommun skulle exempelvis kunna förlora alla intäkter från skogsnäringen, utan att ens märka av det. I boken skriver han om hur tyska och brittiska konsumenter har bojkottat svenskt trä av miljöskäl. Den svenska skogsnäringen är, enligt Tidholm, alltså inte mycket bättre än de företag som skövlar exempelvis Brasiliens regnskogar. – Det är en slags avhumanisering som sker, om 20–30 år kommer vi att fråga oss hur vi kunde gå med på det här. Vad var det som hände?

98

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013

Men i Norrland är man trött på att framstå som gnällig, och vill i dag inte prata om problemen. – Jag var på utvecklingskonferens i Skellefteå för en tid sedan, där alla lokala höjdare befann sig. En av deltagarna reste sig då upp och sa på fullaste allvar: ”Nu alla som är här, nu pratar vi bara om positiva saker.” Du vet, nu är det slutgrälat. Man är trött på bilden som gnällig. Nu är det Facebook (som har startat en gigantisk serverhall i Luleå) och gruvor som gäller. Men jag tycker att norrlänningen ska återerövra sin gamla identitet, den motsträviga skeptikern som sätter armarna i kors och vägrar ställa upp på vad som helst. Ändå finns det vissa ljuspunkter. Frågan börjar intressera människor som bor i den del av Sverige som utgör 58 procent av nationens yta, det kan man inte minst se på de protester mot gruvnäringen som pågår, men även på reaktionerna Po Tidholm fått på sin bok. Först trodde han att han skulle mötas av kritik och tystnad. – Norrbottningar ser sig som norrbottningar, inte norrlänningar, i Jämtland vill man vara jämtlänning, i Gästrikland vill man tillhöra Mälardalen. Och ingen vill som sagt längre vara negativ. Men farhågorna kom på skam, den första upplagan på 4 000 exemplar sålde slut på rekordtid. I Jämtland hade Po Tidholm fler åhörare på sin föreläsning än när Jan Guillou var där och pratade om sina Arn-böcker. Nu väntar en turné över hela Norrbotten. På sina ställen har det dock kokat över väl mycket. Po Tidholm säger att han får mejl och samtal från folk som vill starta miliser. – De ringer mig och säger ”jag känner till hemvärnsförråd som är bortglömda, nu börjar kampen”, säger han och ser bekymrad ut.


NYA BÖCKER Själv vill han inte vara aktivist, även om han hoppas på förändring. Men han vill också att man ser hans essäsamling som en kulturyttring vilken som helst. IDENTITET NORRLÄNNING I några av essäerna skriver Po Tidholm om ett annat irritationsmoment: den norrländska identiteten. Han går i närkamp med Kay Pollak, vars film Så som i himmelen, med sina stereotypa norrlänningar i alla utom huvudrollen, och Kjell Sundvalls filmer. – Det finns gott om förutfattade meningar om vad en norrlänning är, stereotyper som reproduceras i exempelvis reklamfilmerna för Norrlands Guld. Är man norrlänning måste man vara på ett visst sätt, långsam, sävlig, genuin, ärlig, rejäl men också trög och konservativ. Identiteten har blivit trång. Vad kan man göra åt detta? – Man kan ju börja med att be Kjell Sundvall att sluta göra stereotypa filmer om den norrländska landsbygden. Problemet som är knutet till identiteten är också att man från centralt håll ser Norrland som någonting specifikt norrländskt, och inte generellt svenskt. – När man gör statliga utredningar och vill se hur förslagen slår, så kollar man med boende i Bromma. Norrlänningar får alltid representera någonting: varsel, glesbygd, råvaror. Allmänjournalistik sker aldrig med Norrland som utgångspunkt. Samtidigt går det inte att komma undan vissa stereotypa bilder och det lätt exotiska som finns i den norrländska identiteten. Po Tidholm berättar att han själv strävar efter ett liv som inte går att konceptualisera. Ett mer autentiskt liv, där självmedvetenhet och livsstil hålls på avstånd. Friheten finns i Norrland. Han tackade tre gånger nej till fast arbete på Dagens Nyheter när han bodde i Stockholm, och flyttade så småningom hem till Hälsingland, där han är uppvuxen – hans föräldrar flyttade hit från Stockholm under gröna vågen på slutet av 1960-talet. För föräldrarna var det träskidor, i sann medelklassig progganda, som gällde när de skulle ta sig fram i naturen. För en tid sedan tog Po Tidholm steget ut, och gränslade symbolen för den norrländska friheten: han skaffade sig en skoter. En som går i 100 knutar. – Om busslinjer läggs ner så är det, på ett större plan, ett tecken på nedmonteringen av det offentliga, men för individen innebär det bara att man måste kallstarta Volvon på vintern. Eller skaffa sig en skoter.

PO TIDHOLMS NORRLANDSTIPS

FAKTA

Filmer: Jag tycker ju trots allt att JägarnapYLUIYHÄST5pYKLU ZSpWW[LZRVTRYP[PRTV[H[[TpUUPZRVYP5VYYSHUKPU[LR€YKLZ[VYHZ\]HY VJOOHKLY\[PNHÅHULSSZRQVY[VYTLUKL[NQVYKLKLL[[rYZLUHYL Litteratur::HYH3PKTHUpYMHU[HZ[PZR,`]PUK1VOUZVUZRomanen om OlofpYL[[TrZ[L Delar av Norrland man måste besöka:0gUNLYTHUSHUKÄUUZKL[]pSKPN[ T`JRL[H[[[P[[HWr]HJRYH]pNZ[YpJRVYTLKUpZ[HUMQVYKSPRUHUKLSHUKZRHW 1pT[SHUKpYVJRZrVLYO€Y[]HJRLY[:LKHU[`JRLYQHNH[[THUZRHrRH [PSS2PY\UHVJO[PSS4HSTILYNL[VTTHU]PSSZLO\YKL[ZrN\[P:PIPYPLUWr [HSL[4LUMYHTM€YHSS[pYKL[PUSHUKL[ZVTpYTPUMH]VYP[WSH[Z

Norrland av Po Tidholm finns nu som e-bok Ladda ner och läs direkt!

Kampanjpris!

E-bok: 89 kr Ord. pris: 120 kr

Norrland av Po Tidholm Skeva mediebilder och historiska orättvisor är utgångspunkter när Po Tidholm samlar sina viktigaste texter om dagens Norrland och uppväxtens Hälsingland. Bokens reportage, krönikor och essäer är hämtade från dagspress och magasin. Norrland inleds med ett nyskrivet förord och nytagna fotografier från många av de platser som finns gestaltade i boken.

”Tidholms bok är det bästa jag läst om Norrland på många, många år.” – Göran Greider, Dagens Nyheter.


LÄSNING NYA BÖCKER INTERVJU

Jakten på smaken Mons Kallentofts nya bok Food Junkie – livet, maten, döden är en resa in i en besatthet som nära nog kostade honom livet. TEXT:

D

Fredrik Sandberg /

FOTO:

Thron Ullberg

eckarförfattaren Mons Kallentoft landade på akuten, och svävade mellan liv och död. Dagen innan hade han som så många gånger vältrat sig i mat av bästa kvalitet, med tillhörande dryck på en bättre restaurang. Han överlevde, men började ifrågasätta sitt liv, och sin stora passion, gastronomi. Det resulterade i boken Food Junkie, där han berättar om sin resa som tagit honom världen över, om middagar som kostar mer än månadslöner, vinkällare som om de såldes skulle kunna göra skillnad på statsskulder. Vi får följa honom (och får en initierad guide till världens främsta kök) när han äter sig genom klotets mest välsmakande menyer, med en aptit som lite grand känns som ett kondensat av Romarrikets sista dagar. – Ha, ha. Ja, det kan det mycket väl vara, fast nej. Men varje liv är väl Roms sista dagar, säger han. Här förstår man att det är att betvinga döden, att ta vara på varje smaksensation innan det är för sent. Det är också lite av temat i boken. Det är vad som oroar honom när han ligger och svävar mellan liv och död: Ska han hinna äta den där berömda sushin i Tokyo? – Jag har drivits av en salig rastlöshet hela tiden. Att skriva den här boken har förändrat mig. Framför allt för att det inte bekymrar mig längre, jag känner att det är okej att vara på väg hela tiden, att sträva efter perfektion. Vad är det som skiljer en topprestaurang från en riktigt bra? – Dansen du får, smakerna är komplexa, de är på kornet. Hela upplevelsen är på andra nivåer, det är ett annat sätt att tänka. Det hindrar inte att man kan ha en schysst upplevelse på en sylta, med en enkelt grillad fisk på en strand. Motsättningen finns ju inte. Det kan båda vara fantastiska uppleveser. Ångrar du någon måltid? – Kanske, jag åt en sjukt dyr sushi i Tokyo, men middagen var över på 40 minuter. De kände inte av att vi ville ta det lite lugnt, de fortsatte att komma in med maten. Men ångra är ett för starkt ord i sammanhanget. Hur ser det svenska köket ut i dag? – Det har hänt otroligt mycket i Sverige de senaste åren. I dag har vi två av världens bästa restauranger i Sverige. Vilken restaurang jagar du nu? – Jag ska snart till Hongkong och käka på kantonesiska krogar, det lär bli mycket ankor och sådant där. Goda grejer. Sedan är jag spänd på en sushimästare från Tokyo som har öppnat nytt i Hongkong, det kan vara väldigt bra. Det är inte alltid att det blir så bra, när stora kockar öppnar nya restauranger och flyttar. – Men, säger han och jag kan nästan höra hur det vattnas i munnen på honom, de japanska kockarna släpper aldrig igenom någonting halvdant.

100

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013


INBUNDET

NÄR SJUKDOMEN KOM TILL STADEN

TITEL: TORKA ALDRIG TÅRAR UTAN HANDSKAR – 2. SJUKDOMEN FÖRFATTARE: JONAS GARDELL FÖRLAG: NORSTEDTS Att du har sett tv-serien Torka aldrig tårar utan handskar är ingen anledning till att inte läsa Jonas Gardells böcker, som serien baseras på. I alla fall inte de två första. När nu del två släpps får vi åter träffa Paul, Lars-Åke, Seppo, Reine, Bengt, Rasmus och Benjamin, som lever i ett bögkollektiv på 1980-talet. Aids-epidemin har bitit sig fast i staden och de unga männens framtid, förälskelser och liv spolas bort av den nya digerdöden, som Gardell kallar sjukdomen. En efter en drabbas de. Boken är sorglig och Gardell har ett angeläget ärende, den här historien måste berättas, och de här människorna får inte glömmas bort. Upprörande är hur man i tidningarna skildrade sjukdomen. Man for fram med rena lögner, och det blir tydligt att samhället inte kunde handskas med epidemin, och ta hand om dem som drabbades på ett värdigt sätt. Jag hoppas vi står bättre rustade om det skulle ske igen. Boken är flyhänt skriven, men ibland känner jag att Gardells prosa svämmar över, han dramatiserar och skriver fram känslorna som ett extra lager. Det är ibland som att han inte riktigt litar på sin berättelses kraft utan måste förstärka varje mening, varje radbrytning och varje andetag. Men det är trots allt en randanmärkning, boken är gripande och stark. HS BETYG:

EN BOK DU INTE KAN SÄGA NEJ TILL TILL TITEL: FAMILJEN CORLEONE FÖRFATTARE: MARIO PUZO, ED FALCO FÖRLAG: NORSTEDTS Vissa berättelser får man aldrig nog av. Hur många gånger har jag sett Gudfadern? För många. Och jag är inte ensam. Vad jag inte visste var att det fanns ytterligare ett filmmanus, ett som aldrig spelades in. Francis Ford Coppolas berömda filmer berättar inte om Sonny Corleones och hans syskons uppväxt. Men de fanns där, i ett filmmanus som lämnades kvar efter att Mario Puzo, som skrev romanen på vilken filmerna bygger, dött. Och det är klart att ett bokförlag lade vantarna på det, stävjade en författare och drog i gång stora marknadsföringsmaskinen. De hittade författaren Ed Falco som tog sig an projektet att förvandla manuset till en roman. Jag hade mina förbehåll, den här typen av uppvärmda soppor brukar inte smaka. Men Ed Falco lyckas väl. Jag kan inte annat än uppslukas av Sonny Corleones väg in i kriminaliteten, Michaels stillsamma eftertänksamhet och familjens väg upp mot toppen som inte var gratis, vare sig det gäller människoliv eller moral. FS

POCKETNYTT

PUTINS HÅRDA NYPOR

TITEL: MANNEN UTAN ANSIKTE FÖRFATTARE: MASHA GESSEN Masha Gessens indicier visar på att terrordåden i Ryssland innan Putin steg upp som den hårde men nödvändige ledaren var iscensatta. Oskyldiga människor fick sätta livet till, för att Putin skulle få träda fram och ratta landet i rätt riktning. Han skyr inga medel, och frågan är om Ryssland någonsin kommer att bli av med honom. Den extremt modiga journalisten Masha Gessens bok om Rysslands president kommer att få dig kallsvettig som ingen deckare kommer i närheten av. FS

INGEN BECK-FILM

TITEL: SPRINGFLODEN FÖRFATTARE: CILLA OCH ROLF BÖRJLIND Cilla och Rolf Börjlinds Springfloden kallas för debut, men det är en sanning med modifikation, de har ju trots allt skrivit mer än ett dussin manus till Beckfilmerna. När de nu ger sig in i den litterära deckarbranschen är det med större finess än man hittar i filmerna. De väver en komplex historia, och håller läsaren ständigt på tå. HS

SÅNGERSKANS DÖD

TITEL: AMY WINEHOUSE – EN OMÖJLIG KÄRLEK FÖRFATTARE: MICK O’SHEA Frilansskribenten Mick O’Shea har skrivit en lättläst berättelse om sångerskan Amy Winehouse som nyligen dog, bara 27 år gammal. Hon växte upp med mycket musik omkring sig. Hennes far, som även han har en erkänt god sångröst, sjöng henne till söms med låtar av Frank Sinatra. Redan som liten var Amy något av en Pippi Långstrump, hon gick sin egen väg och var inte rädd att göra sin åsikt hörd. Hon var en begåvning vars liv brann ut alldeles för fort. HS

BETYG: 1/2013 BUSS PÅ SVERIGE

101


KRÖNIKA VINCENT FLINCK-AMBLE

En svettig och välgörande övning

Foto: Jann Lipka

I början av oktober förra året kom jag hem från en resa i Peru. Jag hade varit borta i ungefär fem veckor och hunnit med att vandra inkaleden till Machu Picchu, åka flodbåt längs med Amazonfloden i gryningen och stoppa mig proppfull med diverse peruanska läckerheter så som tallarin eller lomo saltado. Men även om namnen på rätterna lät superexotiska och spännande så bestod nästan allting av samma sak: snabba kolhydrater och flottiga såser. Spanade man in en lomo saltado så stod det på menyn att man kunde vänta sig ryggbiff marinerad på peruanskt vis – kul! I själva verket utgjordes måltiden till största del utav ris och pommes frites ( ja, båda samtidigt) och massor av rinnig majonnäs. Efter fem veckors peruansk diet kom jag hem och ställde mig framför spegeln. En smärtsam insikt infann sig: jag är helt ur form. Jag förstod att jag verkligen behövde börja röra på mig och tanken mötte av en slump möjligheten en dag när jag flanerade i trakterna kring Medborgarplatsen, där jag numera bor. Jag passerade ingången till Bikram Yoga Södermalm på Gotlandsgatan, men lade knappt märke till den då. Men när jag kom hem drog jag mig till minnes att min faster pratat om Bikram Yoga någon gång och att hon sagt att det var ungefär som att yoga i en bastu. Jag tyckte då att det lät märkligt och trodde inte att det skulle passa mig. Men nu fanns där ett behov av att göra någonting åt formen, jag kan ju faktiskt gå dit en gång och prova på – ja, bara för skojs skull alltså! PLÅTNIKLAS I GRODAN BOLL När jag steg in i rummet och rullade ut min (hyrda) matta var det första jag märkte hettan. Det var omkring 40 grader varmt och när man kom in från det ruskiga höstvädret så var det förstås ganska skönt. Det andra jag märkte var att folk var i väldigt mycket bättre form än vad jag var. Och det ådagalades på ett närmast brutalt sätt, dels genom faktumet att alla var väldigt lätt klädda och dels eftersom två av rummets fyra väggar bestod helt och hållet av

102

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013

stora speglar. När jag låg där och väntade på att passet skulle börja tändes plötsligt taklamporna som varit lätt nedtonade och in kom en kvinna med bestämda steg och ställde sig längst fram på en slags piedestal. Hon presenterade sig och sa att hon var vår instruktör för dagen samt frågade om det fanns någon där som aldrig tidigare hade prövat bikramyoga. Jag räckte upp handen. Hon förklarade att jag skulle ta det lugnt, att jag skulle försöka ta poserna i mitt eget tempo och sitta ner på mattan om jag blev trött. ”Första dagen är målet att stanna i rummet hela passet!” hette det. Dum som jag är så lyssnade jag givetvis inte alls på henne utan ansträngde mig genast till mitt yttersta för att vända och vrida mig som de andra omkring mig. Jag tror däremot inte att mina ansträngningar märktes särskilt väl egentligen eftersom jag kände mig ungefär lika vig som Plåtnicklas i Grodan Boll och väl antagligen såg dubbelt så dum ut. Den gravida kvinnan bredvid mig böjde sig vant in i varje pose som om det vore hur lätt som helst. Ja, jag kände mig väl inte sådär vansinnigt tuff då kanske! FEM DAGAR I VECKAN Av någon anledning kom jag faktiskt tillbaka. Först köpte jag ett tiodagarskort, sedan ett månadskort och så ett till, och ett till och sedan dess har jag faktiskt gått omkring fem gånger i veckan. Jag kan med stolthet säga att mina peruanska trivselkilon har förpassats till det förflutna där de hör hemma. Och inte nog med det, jag är otroligt mycket starkare och vigare nu än vad jag var innan jag började med bikramyoga. Jag både äter och sover bättre och när jag vaknar på morgonen är jag inte längre sådär seg i hela kroppen utan helt utvilad och känner att jag kan gå upp och äta frukost i lugn och ro. Kanske är det just det – att jag blivit lugnare av bikramyogan – som är det allra skönaste med det hela. Och det är även den största anledningen till att jag tycker att alla borde prova på åtminstone ett par gånger. Det kan ju inte skada, eller hur?

VINCENT FLINCK-AMBLE

FAKTA

=PUJLU[pY rYNHTTHS/HUpYU`ZZOLTRVTTLUMYrU 7LY\VJOHYIL[HYM€Y[PSSMpSSL[POVWRHWP[HSM€YH[[rRH[PSS 2\UTPUNP2PUH=PUJLU[NPSSHYRSpKLYT\ZPROPZ[VYPHVJO NrYQ\Z[U\Wr`VNHMLTKHNHYP]LJRHU


ETT SAMARBETE MELLAN DELTAGANDE VARUMÄRKEN OCH BUSS PÅ SVERIGE ANNONS

Marrakech design Världens vackraste kakel är de för hand gjorda plattorna i betong. Vid sidan om de populära, traditionella marockanska plattorna har Marrakech Design nu även inlett designsamarbeten med Mats Theselius – mest känd för sina möbler – och arkitekttrion Claesson Koivisto Rune. marrakechdesign.se

Stayhard manligt mode Presentkort hos Stayhard garanterar att du inte misslyckas med din gåva. Ett växande modevaruhus med ett brett utbud om drygt 150 varumärken, där både stora väletablerade- och spännande nystartade varumärken samsas. stayhard.se

Vit glans The King of Toothpaste. Opalescence whiteningtandkräm hjälper dig att återfå och behålla dina tänders vita glans, utan att skada och slita på dem. Tandkrämen ger ett bättre PRWVWnQGPRWNDULHVlQDQGUDÁRXUWDQGNUlPHU och dess fräscha smak och unika innehåll gör den till ett utmärkt val för en bättre munhygien. Pris: 125 SEK (100 ml) opalescence.se

Unik hotellupplevelse Mitt i småstadsidyllen Trosa ligger Bomans Hotell - ett av Sveriges mest unika hotellupplevelser. 45 unika rum med namn som Glimmer Twin, La Dolce Vita och Korallen samsas med JDVWURQRPLVNDXWÁ\NWHUXQGHUOHGQLQJDY köksmästare Hans Höglund - tidigare medlem i Svenska kocklandslaget. Servicen är varm och leklusten tydlig i allt från inredning till menyer. Vi rekommenderar varmt att förgylla hösten PHGHQXWÁ\NWWLOO%RPDQV+RWHOOL7URVD²HQ hotellupplevelse där more is more, less is a bore! bomans.se

Ekologisk schlager

Ett femte svenskt bryggeri tillverkar nu Ekologisk Ljus Lager. Det är PLNUREU\JJHULHWbQJ|.YDUWHUVEU\JJHULVRPFHUWLÀHUDWVLJI|UDWWJ|UD ekologisk öl. ”Ängöl Schlager” är en modern lager i tysk stil, tänkt att höja genren ekologisk lager en tonart. Rena klassiska lagersmaker har spetsats PHGbQJ|OVVLJQLÀNDQWDWURSLVNDWRQHU gOHQVlOMVSnFOÁDVNRUPHGJXOGWU\FNRFKJnUDWWEHVWlOODSn Systembolaget. Om priset uppfattas som högt bör ni veta att deras årsproduktion motsvarar vad storbryggerier tillverkar på ett enda skift. En Ängöl är äkta hantverk. Pris 24.90 SEK (89758). ängöl.se Sidan är producerad av försäljningsavdelningen på Buss på Sverige, telefon +46 (0)8 53 33 02 03


.

TL[LYMYrU;IHUL\WWNrUN9Â&#x20AC;KH3PUQLU

  

   

XXXCZHHFSBTFt

Hyrcyklar

Uppge koden â&#x20AC;&#x153;BUSS PĂ&#x2026;â&#x20AC;? och fĂĽ 10% rabatt.

Färjebiljetter Sassnitz Oslo Travemunde

040 330 570 info@travelshop.se www.travelshop.se


KORSORD TEXT:

Lolo Amble /

FOTO:

Simon Irvine

MAGISKT VACKERT PÅ LÄCKÖ SLOTT Ett av Sveriges vackraste slott hittar du längst ut på en udde på Kållandsö vid Vänern. Sommartid lockar Läckö slott ett stort antal besökare, så planera din resa redan nu. Under den kommande sommaren kan du bland annat njuta av Shakespeare och bilder av världsfotografen Mattias Klum.

Naturen kring slottet är unik. Vänern är inte bara Sveriges största insjö, den rymmer även norra Europas största innerskärgårdar. Foto: Simon Irvine

I

I maj öppnar Läckö slott för säsongen. Slottet som är beläget på en udde i Vänern lockar sommartid en stor publik. Läckö Slott blev 2001 valt till Sveriges vackraste slott och är ett av Västsveriges mest besökta turistmål. Läckö slott har en lång tradition av utställnings- och operaverksamhet. Här har tonerna av klassiska kompositörer som Mozart och Haydn klingat över borggården och här har bland annat konstnären Ernst Billgren haft en uppmärksammad utställning. Läckö slott är också känt under namnet De la Gardie-slottet. Greve Magnus De la Gardie var 30 år gammal när han 1615 övertog slottet och grevskapet. Magnus Gabriel och hans hustru Maria Eufrosyne hade 1 000 skattepliktiga gårdar i Sverige och Östersjöprovinserna. 1654 satte han i gång stora byggnadsarbeten på slottet. Han byggde nya bostäder åt tjänstefolket samt engagerade konstnärer som målade slottets väggar och tak. Även slottskyrkan är De la Gardies verk. Det slott vi ser i dag är i stora delar Greve de la Gardies slott. I dag ägs slottet av Svenska staten och drivs av Statens fastighetsverk. EN MIDSOMMARNATTSDRÖM Den 13 juli hålls premiären för en älskad klassiker på borggården. Publiken kan möta Oberon, Titania och de andra karaktärerna i

106

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013

Se den prisbelönte naturfotografen Mattias Klums bilder på Läcko Slott i sommar. Foto: Samuel Svensäter

operaversionen av Shakespeares En midsommarnattsdröm. För tonsättningen står den engelske kompositören Benjamin Britten. Föreställningen, som är fylld av drömska toner, jazziga klanger och sprudlande drillar, går att se till och med den 3 augusti. MATTIAS KLUM – NATIONAL GEOGRAPHIC I fjol kunde man se Lennart Nilssons foton om livets uppkomst på Läckö slott. På årets utställning flyttas fokus till ett minst lika spännande område. Mellan den 9 juni och 25 augusti visas unika bilder av fotografen Mattias Klum, som sedan mitten av åttiotalet har förevigat natur-, miljö- och kulturscenerier från världens alla hörn. Klum är flerfaldigt publicerad i bland annat National Geographic och har tagit emot många priser för sina foto- och filmprojekt. För den som är intresserad av magnifikt naturfoto finns det således all anledning att ta vägarna förbi Läckö slott i sommar.

LÄCKÖ SLOTT

FAKTA

Öppettider:3pJR€ZSV[[pY€WWL[TLSSHUTHQVJOZLW[LTILY Hitta hit:-YrU3PKR€WPUNpYKL[ZR`S[H[TV[3pJR€ZSV[[:SV[[L[SPNNLYJH RTUVYY\[Wr2rSSHUKZ€4LYPUMVYTH[PVUVTWYVNYHTVJOHR[P]P[L[LYOP[[HY K\WrOLTZPKHUSHJRVZSV[[ZL


sjö ls är nära

kväve mer utdragen ls ligger i västergötlands ...

ost läggs matta på

bakvänd sambastad ställde ut på ls i fjol

fångrummet gren

kör i sthlm

korta stycken

lövträd

de gör

finns ls på radie påsommaren

kan klum inleda på spetsar bland görsom annat fotograf ls borg- lsgård greve © fröken uggla 

riktningslivsmedel?

ropar make- kanske donien publik på ls

piggast

kan finnas vid bank efter s

hända

ls blev  utsett till sveriges

lyckligt

...

Korsord: Julia Jacobsson

växelström

smällarna kommer trea

eufrosyne, fru till ls-greve

har hand om kloster prat

nöje

görs ls av svenska staten

på en sådan ligger ls

iridium

kan man vilja trädets prata m. någon i

kan man ton bord delager ware nytt

självständig förled spel

medla jag i paris

kan kustmitt i artil- skalle vara beige leriet av?

kan vara godsned känd

soboet shakespeareyrke

centralt i herrsko kan ge skörd

ändlösa

hörs på konsert

kommer för att äta

mister denna månad öppnar ls för året den har långa öron

kort nuvarande

använder kanske klum, aktuell på lsutställning

smuts en halv härskare

sampras här finns teheran

sladden

sätta samlar läsare

före tid ibland kan korsord vara

alien vispreposition

cirka 

ledigheterna

ls har öppet hela ...

stämma

billgren som ställt ut på ls

kan man oråd lycka

i fokus

samlar för klum pedagoger i kuskhand

hela tiden newton

mången sådan besöker ls

står för ny på filippinsk bil

så ranson många liv har bor på katten? ösel

en midsommarnatts...

KORSORD LÄCKÖ SLOTT NR 1/2013. Bland insända, korrekt lösta korsord drar vi fem stycken vinnare. 1:a pris: Övernattning med frukost för två personer i dubbelrum i nya naturum Vänerskärgården – Victoriahuset. 2–5:e pris: Två biobiljetter.

För att delta i tävlingen skickar du in korsordet till: Buss på Sverige, Box 4147, 102 63 Stockholm. Det går även att skicka in en inskannad kopia till tavling@busspa.se Ditt svar behöver vi senast 1 april 2013.

1/2013 BUSS PÅ SVERIGE

107


KORSORD

HALLTORPS GÄSTGIVERI Livsnjutarens Mekka ligger i hjärtat av Öland. I det fagra öländska landskapet, med en fantastisk utsikt över Kalmarsund, hittas Halltorps Gästgiveri, ett av Sveriges bästa gourmethotell!

Köket på Halltorps Gästgiveri är välkänt sedan många år. Endast de allra bästa lokala råvorna används.

F

ölj Ölandsbron mot Borgholm. Ett par mil från brofästet norrut ligger det charmiga gästgiveriet. Det är lätt att hitta. Den vackra mangårdsbyggnaden tornar upp sig som en varm och vänlig vän. Med sina 40 smakfullt inredda gästrum i en gemytlig atmosfär gör man sig fort hemmastadd. Anders Klevsand, vd för gästgiveriet, har tillsammans med sin köksmästare Jörgen Rasmussen och övriga medarbetare skapat en oas av välbefinnande för både kropp och själ. Med anor från 1600-talet tar de sina gäster in i 2000-talets gastronomi mixat med rekreation och happenings. Det är inte för inte som de nyligen framröstats till Sveriges bästa pensionat/gästgiveri av Icakurirens läsare. GASTRONOMI AV STORA MÅTT Det vackra Halltorp var ursprungligen en kungsladugård under Borgholms Kungsgård men har i dag transformerats till ett gästgiveri av högsta klass. Det förnämliga köket är välkänt sedan många år. Här bjuds nyskapande rätter såväl som klassiskt öländska och småländska, vackert upplagda och serverade. ”Vi jobbar bara med förstklassiga råvaror, det mesta producerat från våra duktiga lokala leverantörer”, berättar Anders Klevsand. ”Gästerna njuter traktens grönsaker, fisk från våra egna hemmavatten, öländskt vilt, lamm och hjort som betat på Alvaret smaksatt med färska örter från vår egen örtagård. Vi kryddar själva vårt brännvin och bakar vårt eget bröd, det är en självklarhet.” Restaurangen utsågs 2004 till Årets krog i Sverige, och Anders Klevsand, som är mäkta glad och stolt över utmärkelserna, kallar hellre sitt gästgiveri för ett äkta gourmethotell.

108

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013

ETT UPPLEVELSECENTRUM Halltorps Gästgiveri ligger strategiskt placerat mitt på Öland. Det är nära till allt. Det är promenadavstånd till det berömda naturreservatet Halltorps hage. Runt knuten ligger Halltorps GK och en bit bort golfklubben Ekerums 36-hålsbana. Nära granne är också Vida konstmuseum med Ulrica Hydman-Valliens och Bertil Valliens huvudutställningar. Ett stenkast bort ligger Kackelstugan, som gästgiveriet regelbundet anordnar musikpaket tillsammans med: mat, boende och musik med artister som Plura, Pugh Rogefeldt och många andra. Hela säsongen, årets alla dagar, erbjuder Halltorps Gästgiveri sina gäster något lustfyllt. Lockande weekendarrangemang med olika teman som deckarhelger, vinprovarhelger och lyx- och gourmetweekends. Aktiviteter som spabehandlingar, massage, fågelsafari och blomstervandringar. Här kopplar man av från stressen, får utsökt mat och dryck, kunskapsinhämtning och sköna naturupplevelser. Halltorps Gästgiveri är verkligen ett gourmethotell, och inte bara för gommen utan för hela kroppen. Man vill bara komma tillbaka.

HALLTORPS GÄSTGIVERI

FAKTA

Öppettider:KHNHYVTrYL[ Adress:-YrU2HSTHYNrYSpUZ[YHÄRLUZI\ZZHY[PSSkSHUKOrSSWSH[ZÄUUZQ\Z[ \[HUM€YNpZ[NP]LYPL[ Mer information:VTWYVNYHTVJOHR[P]P[L[LY!OHSS[VYWZNHZ[NP]LYPZL


STAL

FLICKA

ODLAS I KRYDDTRÄDGÅRD HETER MAJ-LIS, FD MINISTER

ERBJUDER HALLTORPS GÄSTGIVERI MED HELGTEMA

MENA INGÅR I SALT

EUROPAVÄG HAR MAN SIG PÅ SKOLBÄNKEN

PIGG KAN KOPPEL FÄSTAS I

SKÄNKER HALLTORPS GÄSTGIVERI FÖR KROPP & SJÄL

HAR AKTIVITET SCHYST JÖRGEN ÖVER PÅ HALLRASMUSKALMARTORPS SEN SUND GÄSTGIKOLL PÅ VERI

SKOLKONSULENT EN ÄRA FÖR HALLTORPS GÄSTGIVERI

FLYGER INTE

TITTAT PLASTUNDER KLOSLUGG MED SAR ETT SMIL

Korsord: Julia Jacobsson

SKALDEL

MANSNAMN

KAN DET NÄR DET INTE GÖR JÄTTEONT

LÄGGA BENEN PÅ RYGGEN AGNATS

BROCKOVICH PÅ FILM

STIM OCH STOJ EN AL

SES IBLAND MED DEN ANDRE

GAS SOM

LJUS KRIGSGUD HAR VI PÅ

AMFORA

MED VERKAN

MACKAPÄR NATURRESERVATET HALLTORPS ....

INDISK BISON

EN GÅNG

KRYPTON

BOR SAMER I VANLIGT MÅTT I RESTAURANGEN

OKOKT LAMMLÅT PÅ ALVARET

INTOGS

SES MED TVI

DEN VÄXER GÄRNA VID SJÖN VISAR BETYG MER AV BENEN I HETTE KJOLEN PARTI

KVINNONAMN I KANTAR GÖTERINK BORG

FORTFARANDE

PROBLEM I MASKINERI

HÅRDHÄNTA DE BADAR UTAN PLAGG

AKTIVITET PÅ HALLTORPS GÄSTGIVERI KONSTGRANNE TILL HALLTORPS GÄSTGIVERI

HALLTORPS GÄSTGIVERI TILLHÖRDE BORGHOLMS SÅDAN DEN I ÄR PROVNING PÅ EKERUM ATMOSFÄREN KUNGGÄSTGIVE- MED 36 PÅ HALLTORPS LIGA .... RIET HÅL GÄSTGIVERI TIDIGT

TYP AV UPPLEVELSE

SKAFFAT FRAM EN SOM FÖRLED

HÖRS VID SMÄLL ALVARET

DOMSTOL

JOBB

LÄGE

KORSORD HALLSTORP NR 1/2013. Bland insända, korrekt lösta korsord drar vi en vinnare som vinner en övernattning i två nätter för två personer i dubbelrum.

KAN VISSA MED HELA HANDEN

SOM JA

RHODE ISLAND

VANLIG VIKT I RESTAURANGEN

TECKEN BERGEN FÖR I RYSSSEGER LAND FALKMAN

ordagrann 2012

För att delta i tävlingen skickar du in korsordet till: Buss på Sverige, Box 4147, 102 63 Stockholm. Det går även att skicka in en inskannad kopia till tavling@busspa.se Ditt svar behöver vi senast 1 april 2013.

1/2013 BUSS PÅ SVERIGE

109


INTERVJU BODIL MALMSTEN

Med lusten som ledstjärna TEXT:

D

et bloggas, twittras, mejlas, diktas, plitas texter och inte minst släpps nya böcker på löpande band. Kort sagt: alla skriver. Mer än någonsin. Och lika många påbörjade alster ligger säkerligen hemma i byrålådorna, hos aspirerande författare som drömmer om att skriva Boken. Bodil Malmsten är en av våra mest folkkära författare och har en lång författargärning bakom sig. Hon debuterade redan 1970 med barnboken Ludvig åker och fick sitt genomslag med diktsamlingen Damen, det brinner! (1984). Sedan dess har hon släppt närmare trettio böcker. I höstas kom den senaste, Så gör jag: Konsten att skriva, där hon delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter, ger handfasta råd och tar död på en och annan romantiserad skrivarmyt – som att sitta och vänta på den rätta inspirationen. En lärobok i skrivandets konst, om man så vill. – Det var dags för den här boken. Jag upptäckte att det mesta jag skrivit handlar om att jag inte kan skriva det. Jag ville ta reda på hur det hänger ihop. Jag fick inte reda på hur det hänger ihop men det blev en bok, Så gör jag, för att jag var ute efter att se hur jag gör, säger Bodil. Skrivande handlar om träget arbete, menar hon. I boken finns bland annat ett helt kapitel om det hon kallar Helvetesperioden, när det bara är uppförsbacke, dag efter dag efter dag, ibland år efter år. Då man sliter

Jenny Olsson /

FOTO:

Lars Sundh

men inte kommer någonstans. Talang, menar Bodil, består snarare i att aldrig ge upp, inte om att ha de rätta författaranlagen. – Talang är tålamod. Talang är att stå ut när det går dåligt, att inte ge upp. Talang är att se till att man har en arbetsplats som gör att talangen inte blir störd av datorskador, nackspärr och musarm. Det höj- och sänkbara skrivbordet bidrar till min talang. Att hålla på så länge som jag har gjort är talang, säger hon och menar samtidigt att alla som när en längtan att skriva kan lära sig hantverket. – De som verkligen vill skriva kan lära sig det. De som vill bli ett varumärke, skriver för att bli rika och komma i tv, kan aldrig lära sig det. FRANKRIKE TUR OCH RETUR Under flera år var Bodil bosatt i Finistère i Frankrike. Genom sitt flitiga bloggande och de fyra böcker som utlandsåren resulterade i, har läsarna kunnat följa med i den franska vardagens vedermödor och lyckostunder. Numera bor hon i Stockholm och är nöjd med att vara tillbaka på svensk mark. Bodil är oerhört produktiv och i lägenheten på Södermalm skriver hon utöver prosa och en del lyrik även dramatik för radio, tv och teaterscenen. Just nu håller hon på med översättning av en norsk barnbok, berättar hon, skriver en egen barnbok som hon också

”Talang är tålamod. Talang är att stå ut när det går dåligt, att inte ge upp. Talang är att se till att man har en arbetsplats som gör att talangen inte blir störd av datorskador, nackspärr och musärm.”

Prova tre nummer av – Sveriges ledande tidning för skrivande människor. Sms:a ordet SKRIVA följt av ditt namn och din postadress till nummer 71200 så får du 3 nummer av tidningen Skriva för 99 kr! (ord pris 177 kr)

»Fick tidningen Skriva i julklapp. Häpnade över allt jag inte visste, inte tänkt på och allt jag inte trodde att jag behövde veta. Gick upp i natt och skummade igenom senaste manuset och började tänka nytt. Tack Skriva, min nya kompis att hålla i handen.«

FOTO: MARIAS OF SWEDEN

DRÖMMER DU OM ATT SKRIVA EN BOK? Varg Gyllander, författare till bland annat Ingen jord den andra lik

Sms:et kostar som ett vanligt sms. Tidning och faktura kommer på posten. Erbjudandet motsvarar en halvårsprenumeration. När du fått dina tre nummer får du ett erbjudande om att förlänga prenumerationen. Om du avstår från detta avslutas prenumerationen automatiskt. Du behöver aldrig betala för fler tidningar än du beställt. www.tidningenskriva.se


Vi lottar ut tre signerade exemplar av Bodil Malmstens bok Sü gÜr jag: Konsten att skriva, Skicka in ditt namn och adress till tavling@busspa. se sü är du med i utlottningen,

Vinn boken! fotograferar till, jobbar med filmmanus till den egna boken Priset pĂĽ vatten i Finistère (2001) och arbetar pĂĽ en ny roman. FĂśrutom det dagliga bloggandet, dĂĽ. Men oavsett vad skrivandet resulterar i är allt egentligen samma sak, bara olika sidor av samma mynt, säger hon. â&#x20AC;&#x201C; Det är samma idĂŠer, meningar, bilder, som kickar i gĂĽng skrivandet. Det vill säga inte samma, de är sĂĽ olika de kan bli, men processen är samma vare sig det är lyrik, prosa eller dramatik. FĂśr mig är det absolut ingen skillnad. FĂĽr hon skrivkramp, tar hon en paus och gĂśr nĂĽgot helt annat â&#x20AC;&#x201C; städar, till exempel. â&#x20AC;&#x201C; Jag dammsuger, jag gillar att hĂĽlla rent. Att damma mĂĽste planeras, fĂśrst mĂĽste man ta bort foton och fĂśremĂĽl och sen dammar jag. Stryka är roligt. Allt hushĂĽllsarbete är kul. Problemet är bara att om jag gĂĽr ifrĂĽn en skrivkramp jag fĂĽtt fĂśr att det jag vill skriva är sĂĽ viktigt, bĂśrjar jag städa eller stryka, och dĂĽ tar det Ăśver. Lägenheten blir städad, kläderna strukna, men det viktiga jag vill skriva fĂĽr vänta till nästa dag. Det behĂśver inte vara dĂĽligt, men har man en deadline är det det. Men visst, Bodil medger att även hon trĂśttnar pĂĽ att skriva. â&#x20AC;&#x201C; Hela tiden. Men skriver jag inte, blir det bara jag och dammtussarna kvar. Vad gĂśr du när du inte skriver? â&#x20AC;&#x201C; Städar! Nej, läser mest. Och ser amerikanska kriminalserier med vĂĽldsbenägna psykopater. Om du inte hade blivit fĂśrfattare, vad hade du sysslat med dĂĽ? â&#x20AC;&#x201C; När jag var liten ville jag bli balettdansĂśs. Inte fĂśr att jag var en naturbegĂĽvning, men fĂśr att jag hade sett en bild pĂĽ en balettdansĂśs i tyllkjol och med tĂĽspetsskor. Som tur var växte jag upp i en miljĂś där det inte fanns nĂĽgra balettskolor till hands, och eftersom jag var realistiskt lagd ändrade jag min framtidsdrĂśm, säger Bodil. Det är alla hennes läsare väldigt glada fĂśr.

BODIL MALMSTEN

FAKTA

FĂśdd: H\N\Z[P P)QpYTLZÂ&#x20AC;KYH 1pT[SHUK Yrke:-Â&#x20AC;YMH[[HYLKYHTH[PRLYVJOR\S[\YZRYPILU[ Bor: Stockholm. Familj: Dottern Stefania Malmsten tillsammans TLK7L[LY*ZPOHZ Aktuell::[pUKPN[ZLUHZ[TLKIVRLUSĂĽ gĂśr jag: Konsten att skriva (Modernista, 2012). Mer info:)LZÂ&#x20AC;R)VKPSZISVNNĂ&#x201E;UPZ[LYLZL 6/2012 BUSS PĂ&#x2026; SVERIGE

111


LÄSNING

Utdrag ur Så gör jag –konsten att skriva (Modernista).

Den heliga skriften TEXT:

Bodil Malmsten

DET SKRIVS Prosa, poesi, sms, tidningsartiklar, reportage, uppsatser, det twittras, det skrivs. Skrivs och skrivs, mer än någonsin. Det skrivna sprids. Sprids och sprids. Böcker ges ut, pappersböcker, pocketböcker, e-böcker, rymden vibrerar av tecken, miljarder mil alfanumerisk kod, tecken och språk som blir nya språk, digitala symboler att tolka till ord. Det skrivs. För att skriva måste den som skriver kunna skriva. Så att andra – än den som skriver – förstår vad det står. Det skrivna måste fungera, vara tydligt eller avsiktligt mystiskt, inte allmänt och trist, utan personligt och, enligt den skrivandes sanning, sant. Det måste märkas vem avsändaren är utan att man ser det på displayen till mobilen, förstår det av författarnamnet på boken, uppsatsen, reportaget; det kallas stil. Stil är inte någonting som bara står. Stil är summan av den skrivandes val. Stilen är du, den är jag. Vad än det skrivna ska bli – skrivprocessen är densamma. Det handlar om tron, hoppet och kärleken till det skrivna och plikten mot. Plikt låter strängt. Plikt är strängt och ska vara strängt. Säg det högt: »Plikt.« Säg det i en mikrofon och p:et kommer att smälla som ett revolverskott. Ingen projektil kan träffa hjärtat med så förlamande kraft som en punkt satt på rätt stalle. Isaak Babel Den här boken är en lärobok i att sätta punkten på rätt ställe. Ingen nåd för de vårdslösa; det är en lärobok. Läraren är jag och jag är hård. Lättja tolereras inte, tyst i klassen, inget fusk.

112

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013

Den här boken en lärobok i en konst som inte går att lära ut. Jag kan den inte, ingen kan. Så gör jag, gör som jag, gör inte som jag! En sak är sann, en läxa kommer tillbaka: Gör det på riktigt eller gör det inte alls. Den här boken påstår att det skrivna är viktigt, att skriften är helig, att den skrivandes plikt är att respektera vartenda ord, minsta skiljetecken och aldrig skriva så mycket som ett sms utan kärlek till att skriva det. Det börjar med ett sms och slutar med vår tids klassiker, texter som är så bra att inte ens tiden kan göra dem omoderna. VAR JAG HAR DET IFRÅN När jag var ensam hemma i stugan där jag var barn brukade jag läsa högt ur Gamla & Nya Testamentet, Den heliga skrift, 1917 års översättning. Där gick jag och deklamerade för mig själv, husmössen och utsikten över Oviksfjällen. Jag gjorde det för ljudet av Genesisverserna, Predikaren, Job, Korintierbrevet, för hur vackert det var jämfört med vardagsspråket; mitt vardagsspråk jamtskan, målet som är mitt modersmål. Mitt skriftspråk, svenskan är ett inlärt språk, svenskan är skolspråket, magisterns språk, maktspråket. Jamtskan är som vi pratade på byn, i släkten var mitt riktiga språk. Men språket i den heliga skriften var ett språk för sig, bortom vardagsmålet och maktspråket och det var vackert, är fortfarande ett av de vackraste språk jag vet. Frambringe vattnet ett vimmel av levande varelser; flyge ock fåglar över jorden under himmelens fäste. Genesis 1:20 Det som är krokigt kan icke bliva rakt, och det som ej finnes kan ej komma med i någon räkning. Predikaren 1:15 Ack att mina ord skreves upp, ack att de bleve upptecknade i en bok, ja, bleve med ett stift av järn och med bly för evig tid inpräglade i klippan! Job 19:23–24


Så bliva de då beståndande, tron, hoppet, kärleken, dessa tre; men störst bland dem är kärleken. Första Korintierbrevet 13:13 Det var inte för guds skull jag läste den heliga skriften, det var för språket, de obegripliga men vidunderligt vackra orden, de märkvärdiga meningarna, dramatiken och det ocensurerade våldet. Det kan ha varit från Gamla & Nya Testamentet, som jag fått mitt bestående intresse för ord. Och för fiktivt våld. Jag läste inte för att förstå, jag läste för verklighetsflykten, för att bli hänryckt som apostlarna i Nya Testamentet när de förstår och kan tala varandras språk för att tungor såsom av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på dem, en på var av dem. Apostlagärningarna 2:3 Hänryckning är att bli fri från sina begränsningar och få tillgång till kunskap man inte har, hänryckning är bra och tungor såsom av eld vidunderligt vackert. Att bli hänryckt är som att få flow – skrivandets bästa och mest välsignade tillstånd. Jag har fortfarande inga krav på att förstå. Det finns alltid ord och uttryck, formuleringar som förlorar på att förklaras, men ändå försvarar sin plats. Att säga att man inte förstår, att det är för svårt, är att avslöja sin dumhet, sin lättja, sin brist på nyfikenhet. Vi måste inte förstå vartenda ord för att förstå. Inte ens när vi skriver måste vi förstå vartenda ord. Om man icke slipar eggen, när ett järn har blivit slött, så måste man anstränga krafterna dess mer; och vishet är att göra allt på bästa sätt. Predikaren 10:10 DET BIBLISKA SOM INTE BLEV Att det är mycket bibliskt i början av den här boken om konsten att skriva beror på att jag tänkt dela in den i avdelningar med bibliska titlar: Genesis för det som blev Skrivprocessen, Apostlagärningarna för Frågor & svar, avsnittet om kritiken hade underrubriken Domarboken, Ordspråksboken var Order & råd. Det kändes rätt, men sedan började jag ifrågasätta – så gör jag, jag blir osäker, tvekar, tvivlar är alltid skeptisk till mina tidiga val. Men ändå, jag ville visa sambandet mellan mitt skrivande och att jag läste Genesis som barn. Jag bestämde mig för det bibliska. Sedan blev jag osäker igen och på ett mycket värre sätt – jag började föreställa mig hur det skulle kunna tolkas. Vad folk skulle tycka, läsarna, kritiken! Hur de som anmälde boken skulle döma, jag fick bedömningsskräck och raderade det bibliska – förutom avsnittsrubriken Den heliga skriften.

GRUNDEN FÖR ALLTIHOP Varför jag berättar, skriver, informerar om tvivlet som kommer in i del III, Skrivprocessen. Varför ta upp plats med det som inte blev? För att exemplet med det bibliska som inte blev, är exemplet som ligger under allt i den här boken. Så gör jag, jag tvekar. Jag släpper in tvivlet för tidigt i det jag skriver, du som vill skriva – gör inte det. Det är fel. Tvivlet kommer sist, först när deadline närmar sig får tvivlet komma in; avsnittet Deadline med sina dödliga deadlinekapitel – tvätta, stryka, döda, kill your darlings, papperspaniken, slakten, korrekturet. När deadline står för dörren, deadline är sist i skrivprocesssen och när deadline närmar sig ska tvivlet komma in, det är då, inte nu. Kommer tvivlet för tidigt, förlorar vi lusten och lusten är skrivredskapet som aldrig kan bytas ut. Hur fort utvecklingen än rusar fram (snart kan vi springa igång datorerna, i Norge gör man det redan, den digitala pennan jag drömmer om och så finns den – du skriver för hand och det konverteras till datatext simultant), utveckling är toppen, det är super, men utan lusten står man där. Eller sitter. Det var lusten som fick mig att skriva den här boken. »Roligt«, tänkte jag, »det här kan jag«. Lusten fick mig att sätta igång, lusten och viljan

”Tvivlet kommer sist, först när

deadline närmar sig får tvivlet komma in; avsnittet Deadline med sina dödliga deadlinekapitel – tvätta, stryka, döda, kill your darlings, papperspaniken, slakten, korrekturet.” att göra det, valet. Jag valde det här i stället för allt som står i kö i väntan på att bli skrivet i den del av mig där det oskrivna trängs. Lusten att skriva, jag sätter igång och redan i del tre kommer tvivlet in, osäkerheten, självcensuren. Det går en mördare lös i mitt skrivande liv. Jag vet inte vilket vapen, vilka vapen att ta till, hur jag bäst ska skydda mitt skrivande från det dödande tvivlet och mördaren självcensuren. Konsten att skriva. Så gör jag. Jag vet inte, kan inte, den här boken är en strävan, läraren är jag, jag är hård, för hård för mig själv, ändå skriver jag. Varför, var kommer det ifrån och varför är det så svårt? Det är ju bara att lyda Mark Twains enkla regel: Don’t use a five-dollar word when a fifty-cent word will do. Det vill säga i dagens svenska valuta: Använd inte femhundralappsord när ett enkronasord räcker. DET FANNS INGA FÖRFATTARE Så länge jag minns har jag älskat det skrivna, från det jag lärde mig läsa och fram till i dag, jag läser allt.

1/2013 BUSS PÅ SVERIGE

113


LÄSNING Skönlitteratur, Schopenhauer, annonser, artiklar på internet, broschyrer, krigsreportage. Från det jag lärde mig läsa i första klass valde jag läsandet, från den första bok jag öppnade var det uppenbart. Jag var en livsform med läsandet som kännetecken. Att namnet vid titeln betydde att någon skapat personer och situationer, att någon skrivit det jag läste föll mig inte in – hur skulle det kunnat falla mig in? Det fanns inga författare där jag kommer ifrån. Om någon kommit till byn där jag var barn och sett mig sitta vid fönstret med utsikt över Oviksfjällen och läsa, om någon science fiction-sinnad person sett mig och sagt att jag en dag skulle bli kallad till Bonniers förlag på Sveavägen i Stockholm, att Gerard Bonnier, den legendariske förläggaren, skulle lägga handen på mitt manuskript och säga »Vi ger ut den«, hade jag inte ens kunnat förneka det. Det hade varit för bortom, obegripligt och lika verklighetsfrämmande som att någon kommit och sagt att jag var svart som lilla svarta Sambo på sparbössan i söndagsskolan eller gick upp och ned på andra sidan jorden, gul som en kines. Det ingick inte i min världsbild. Var tid och plats har sina fördomar, sina föreställningar, och att jag skulle blivit en som skriver, att någon skrivit det skrivna ingick inte i min verklighetsbild. Jag bara läste. Urskillningslöst utan krav eller förväntningar läste jag, Djungelboken, Kvinnor och äppelträd, Cherry Ames – sjuksköterska, Såningsmannen, Det blåser på månen, Gamla Testamentet, Alla vi barn i Bullerbyn, Gårdfarihandlaren, Fem-böckerna, Släkten Thibault, Svenska folkets underbara öden – elva band om Sveriges historia, Den schweiziske Robinson, Idioten, Floderna flyter mot havet, Stilla flyter Don, Underliga människor och underliga djur, jag läste böcker om upptäcktsfärder, saltöknar, oaser, utdöda djur. Jag läste Det växte ett träd i Brooklyn. FLICKAN & BÖCKERNA Det växte ett träd i Brooklyn, en flicka som jag, men i Brooklyn, en fattig och udda familj i 40-talets Usa, en flicka som lånar så många böcker som man vid varje lånetillfälle får ta ut från biblioteket, flickan i Brooklyn som gör som jag, men som inte är jag. Hon kommer hem från biblioteket med böckerna. Sedan sitter hon på brandstegen och läser, den sortens brandstegar som finns utanpå husen i Brooklyn, hon sitter på ett trappsteg med ett glas vatten och en skål polkagrisar, boktraven – verklighetsflykten från den oskrivna världen med de udda föräldrarna och syskonen i Brooklyn, flickan på brandstegen, polkagrisarna, vattnet i glaset och böckerna. En brandstege i Brooklyn eller i en stuga i Norrlands inland, jag visste från början att det bara är att gå in i en bok och lämna det oskrivna livet bakom sig. Ett avsnitt i boken är om en annan frihet än läsandets, en frihet som mamman i boken bjuder på, det är friheten med morgonkaffet. För hur fattig familjen i Det växte ett träd i Brooklyn än är får barnen, precis som föräldrarna, varje morgon sin egen kopp kaffe, det dyrbara kaffet åt var och en. Och precis som familjen i Brooklyn visste jag hur dyrt kaffet var, ransoneringskupongerna var ju kvar efter kriget.

114

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013

Där sitter flickan i Brooklyn, händerna runt koppen, det ångar, hon känner värmen, doften av kaffet, hon njuter av det men eftersom hon inte tycker om kaffe häller hon ut det i vasken. Den friheten i fattigdomen, mamman som visar att det finns frihet också för fattiga familjer. Kaffet i vasken, så gick det till i Det växte ett träd i Brooklyn. Friheten finns i det skrivna, den skrivna världen har en frihet som den oskrivna aldrig kan ha. FARAN MED ATT LÄSA OM Jag är vuxen, jag läser om Det växte ett träd i Brooklyn, det borde jag inte ha gjort. Det är ingen bra bok, den borde fått bli kvar på hyllan i stugan med utsikt över Oviksfjällen och minnet av flickan på brandstegen, böckerna från biblioteket, vattenglaset och polkagrisarna på brandstegen, boktravens rikedom, kaffet i vasken, men det gjorde jag inte. Jag var vuxen och dum nog att läsa om. Det växte ett träd i Brooklyn är en dålig bok. Dålig bok, att en bok är dålig, det är enkla ord, dålig eller bra är motsatsord som förenklar. Den här boken vill förenkla så långt det går. Inga superlativer: Suverän, toppen, jättebra, överlägsen. Eller motsatsen: Usel, bedrövlig, förskräcklig, hemsk. Bara bra eller dålig; bra är godkänd, dålig är underkänd. Den som skriver, du som vill skriva, jag som skriver är komplicerade organismer, vi hänger inte ihop, krånglar till det, säger emot oss själva, det motsägelsefulla med att vara människa som kommer fram, som ställer sig i vägen för den förenkling som skrivandet måste vara för annars tappar vi lusten. Det enkla är det svåraste, det låter banalt, det är banalt i den franska betydelsen av banal som är vardagligt, normalt. En arbetsuppgift, den första arbetsuppgiften i den här boken om konsten att skriva, är: Sträva efter det enkla. Det svåra kommer vi ändå inte ifrån. Barn som läser, när de läser som jag gjorde, värderar inte. Men vuxna som skriver, som vill skriva, måste kunna se skillnaden på kaffet i vasken och litteratur. RIKTIGA BÖCKER Riktiga böcker måste födas, inte ur dagsljuset och samtalet, utan ur mörkret och tystnaden. Marcel Proust Det inre mörkret och den inre tystnaden, tänker jag. Mina böcker måste födas ur mitt medfödda mörker, ett mörker lika norrländskt normalt för mig, som nattmörkret utanför fönstren hos Marcel Proust, där han låg i sin säng på Boulevard Haussmann 102 i Paris och skrev romanföljetongen På spaning efter den tid som flytt i tystnaden när alla sov. REDAKTIONELL KOMMENTAR:

»Riktiga böcker?« Frågan kommer från Maria Westin, att ställa frågor ingår i hennes jobb som redaktör och jag förstår vad hon menar.


Bekvämt boende vid Vagnhärads Torg QNära till affärer och service QNaturen inpĂĽ knuten QGoda kommunikationer Trobo bygger fĂśr Vagnhärads framtid. Vid det upprustade torget uppfĂśrs tvĂĽ fastigheter som inrymmer bostäder, bibliotek, polis, apotek och butik. 'HQ\DRFKWRSSPRGHUQDOlJHQKHWHUQDÂżQQVVRPURNURNURNRFKURN LHWDJHIUnQP2 upp till 112 m2. ,QĂ&#x20AC;\WWQLQJEHUlNQDVVWDUWDLGHFHPEHU

LägenhetsfÜrdelning och hyra/münad UXPRFKN|N

P2

VW1 rum och kĂśk

50 m2

VW2 rum och kĂśk

59 m2

8 st

7.357:-

3 rum och kĂśk

70 m2

VW3 rum och kĂśk

75 m2

VW3 rum och kĂśk*

83 m2

VWUXPRFKN|N

2

P

VW * i tvĂĽ plan

Se lägenheter i 360o Pü vür hemsida www.trobo.se kan du se lägenheterna inifrün och snurra runt i 360o fÜr att se dig omkring. Läs mer och anmäl intresse pü www.trobo.se!

Trosabygdens Bostäder AB | 619 32 Trosa | Tel: 0156 - 533 30 | Fax: 0156 - 177 91 | www.trobo.se


LÄSNING »Riktiga böcker« kan verka provokativt. Snobbigt och diskriminerande, som om det måste vara Proust för att vara en riktig bok. Jag menar inte att provocera, jag tror att Proust menar att riktiga böcker är detsamma som litteratur. Men så är det med det skrivna. Vad man menar räknas inte. Den som skriver har inga garantier för hur det blir läst. I MESOPOTAMIEN Att jag blev en som skriver, var det för att jag läste Genesis när jag var liten, är det så enkelt? Jag borde väl fattat hur svårt det är och valt något annat, blivit bibliotekarie, svensklärare, förlagsredaktör i stället för en som skriver. Varför blev det så? Det är en gåta, som den om hönan eller ägget, vad var först. Vad kom först – skrivandet eller läsandet? Det måste ha varit skrivandet. Någon måste ha skrivit hieroglyferna, huggit in kilskriften och ristat runorna med sina hårdkokta historier, valkyrior och vargar, guden Tor och hans dräpande av jättar, vikingars äventyr i Grekland, England och andra för vikingar främmande platser. En runsten är ingen läsplatta, det är en sten som någon har ristat runor på. Som någon skrev hieroglyferna i faraonernas Egypten, som någon högg in kilskriften. Skriften var först. Hur skulle annars den förste, den allra första läsaren, haft något att läsa en seg söndagseftermiddag för femtusen år sedan i Mesopotamien. Alla bra böcker har en sak gemensamt, de är verkligare än om de verkligen hade hänt. Ernest Hemingway DE BESLÄKTADE Att läsa är alltid viktigare än att skriva.

Jag känner inte till någon stor författare som inte har varit en riktigt stor läsare. Kärlek kommer ur kärlek, och litteratur kommer ur litteratur. Kerstin Ekman Alla lyckliga familjer liknar varandra, men varje olycklig familj är olycklig på sitt eget sätt. Leo Tolstoy I min bokfamilj är det inte så. Där är lyckan och olyckan blandad i varje bok, min boksläkt är spräcklig men kännetecknet är att böckerna ändå hör ihop, att de är besläktade med varandra och med mig.* Var och en har sin boksläkt, jag har min, du har din, dina favoritböcker genom livet, då och nu, och det är din bokfamilj. Sambandet, blodsbandet mellan böckerna i en bokfamilj vet bara läsaren. BUSS PÅ SVERIGE 1/2013

JAG SKA BLI BÄST I VÄRLDEN En som tillhör min boksläkt är Birger Vikström. När jag läste, när jag läser om Birger Vikström är det som en släkting, en morbror från norr, men nerflyttad till Stockholm som jag. Birger Vikström var en av de så kallade Klarabohemerna (slå upp!) och lika allmänt känd som Nils Ferlin på den tiden de var allmänt kända, sedan blev Birger Vikström bortglömd, men inte av mig. Min första diktsamling börjar med en dikt tillägnad Birger Vikström. Det är en omdiktning av I stället för rakblad, den enda diktsamling Birger Vikström gav ut. Min dikt har titeln I stället för McBain och slutar med en strof jag aldrig skulle våga skriva i dag: Jag har börjat med ord. Erkänner äntligen: Jag ska bli bäst i världen. Skriver i snön på trottoarer och kajer. Jag skulle inte heller sätta kolon i en dikt om jag skrev dikter i dag.

Roberto Bolaño

116

Ett exempel i min bokfamilj är släktskapet mellan Montaigne, femtonhundratalsfilosofen, [1533–1592] och Erlend Loe, nutida norsk författare, de håller sig inte till ämnet. Erlend Loes Fakta om Finland och Volvo Lastvagnar, den som vill få fakta om Finland eller Volvo Lastvagnar, kan känna sig blåst. Och Montaigne som skriver vad som faller honom in utan att hålla sig till rubrikerna.** Montaigne har kallats för den förste bloggaren, han är aktuell, modern, han är klok, han är knäpp, han är lärd. Och han håller sig inte till ämnet. Hade jag läst Montaigne när jag fick Missuppfattat ämnet på uppsatserna i folkskolan, Missuppfattat ämnet betydde underkänt, hade jag kunnat dänga magistern i skallen med Montaigne, jag hade kunnat ta vad som helst – Det är bara små själar som låter sig begravas under sina förehavandens tyngd.

DEN OSKRIVNA VÄRLDEN MOT DEN SKRIVNA En gång träffade jag Birger Vikström på ett kafé på Stockholms central. Det var någon som kände Birger Vikström och lät mig följa med, jag var åtta, nio år. När jag långt senare fick välja en svensk författare för Författarnas litteraturhistoria valde jag Birger Vikström, och skrev en dikt om hur jag såg honom på kaféet på Stockholms central. Det var bara det att det inte var jag som mötte Birger Vikström, det var min syster den där gången på Stockholms central. Hon måste ha berättat det för mig, utan att ana att jag en dag skulle bli poet och skriva Jag ska bli bäst i världen. SLUTSATS:

Så kan det gå i den skrivna världen, du vet inte skillnad på ditt och mitt. Den som skriver ljuger inte med flit, det skrivna har sin egen sanning som det bevisligen inträffade inte rår på.


Hur det var har ingenting att säga till om när den som skriver kommer igång. Exemplet med Birger Vikström, beviset på den oskrivna världens avvikelse från den skrivnas, har jag skrivit om förr. Det blir inte mindre exemplariskt för det och måste alltså vara med. BIBLIOTEKETS BETYDELSE Det var på vagnen för återlämnade böcker som det okända rullade in i mitt liv, hela livet ett letande efter det som är okänt för att man inte vet att det finns. Jag hade hamnat i en förort till Stockholm där det enda försonande draget var att där fanns ett bibliotek. Det var på det biblioteket jag förstod att namnet som står bredvid titeln på en bok betyder att någon med det namnet har skrivit boken. Som barn tänkte jag inte på att det kunde stå någon bakom böckerna, att flickan på brandstegen i Brooklyn var skapad av någon med namnet Betty Smith, Betty Smith var något som stod, det hörde inte till historien (och som jag senare förstod, inte till litteraturhistorien). När jag var barn läste jag som ett barn, för att jag var ett barn. Nu var jag äldre, inte vuxen, jag var i den vidriga glipa mellan barndom och vuxenhet som kallas för ungdom och som jag tack vare biblioteket gjorde vad jag kunde för att läsa mig bort ifrån. Det var med Martin Bircks ungdom, Bränt barn, Balladen om det sorgsna kaféet och Ballong till månen, det var när jag tog mod till mig och frågade bibliotekarien hur man hittar fler liknande böcker som det kom fram. Att namnet vid titeln var namnet på den som skrivit boken. Att Hjalmar Söderberg var en person, en gubbe som funnits och skrivit Martin Bircks ungdom, Stig Dagerman Bränt barn och att detsamma gällde Balladen om det sorgsna kaféet och Ballong till månen, jag slog ihop med det jag läst som barn och insåg att det var någon som hade skrivit varenda bok. Det var då jag fattade att det fanns andra sätt att lämna sin egen oskrivet vedervärdiga värld än att läsa, och det var att skriva. Det var på det biblioteket som skrivandet kom in i mitt liv. PERSONLIG KOMMENTAR:

Jag har skrivit om bibliotekets betydelse förr, men det är ingen

upprepning, inget utnyttjande av det redan skrivna. Det är omständigheter i mitt liv som kan betraktas ur olika vinklar, platser som kommer tillbaka men där orsaken till att de får vara med är en annan än förr. Att jag upptäckte att det låg författare bakom böckerna på just det biblioteket där jag var ung, det är skrivet, det är en överdrift, som i det skrivna kan kallas för hyperbol – retorisk figur där en medveten och demonstrativ överdrift används. Hur medveten överdriften är ska den skrivande under skrivandet inte granska. Kom ihåg det, låt inte bedömningen, domaren i dig eller utanför, komma in medan du skriver. DET LJUSBLÅ SKRIVHÄFTET Det var under den tid jag bodde på biblioteket i förorten och förstod att det skrivna var skrivet av någon som jag förstod att jag var den sortens någon. (Att jag bodde på biblioteket är ingen felsyftning, jag bodde mer på biblioteket än där jag bodde under den tid det här handlar om.) Jag började skriva och när jag skrivit ville jag visa det skrivna för någon som förstod sig på, någon i skrivande erfaren person, jag behövde en yttre blick på det skrivna. Första gången jag visade var för lärarinnan i svenska på realskolan i Blackeberg, en förort till Stockholm och senare känd för att det finns vampyrer där. Det var på skolavslutningen, ett ljusblått häfte med handskrivna dikter som jag lämnade till svensklärarinnan när ingen såg. Dikterna var om döden, om jord och mull, hösten som liknelse för åldrandet, svarta, kala stammar, hur löven föll mot marken, ålderdomens avlövning, jag var tretton år. På sommarlovet kom ett brev från svensklärarinnan där hon skriver att det finns mer i mina dikter än vad man kan vänta sig av en trettonåring och att hon hoppades att jag skulle fortsätta skriva. Det var inte svensklärarinnans fel, det var mitt fel, det var Gerard Bonniers, att jag tjugo år senare debuterade med diktsamlingen Dvärgen Gustaf, vars enda förstadagsrecension avslutades med att dvärgen Gustaf skulle glömmas, han hade aldrig funnits, så var det med det. Ur boken Så gör jag –konsten att skriva av Bodil Malmsten (Modernista), 2012.

1/2013 BUSS PÅ SVERIGE

117


KRÖNIKA YLVA FLOREMAN ”I fear the day when technology overlaps with our humanity. The world will then only have a generation of idiots” Albert Einstein

Väntan 2.0 Foto: Torsten Persson

118

BUSS PÅ SVERIGE 1/2013

När jag blir rastlös och otålig sänder jag en tanke till Dina i Herbjørg Wassmos fantastiska berättelse Dinas bok. Romanen utspelar sig i Nordnorge i mitten av 1800-talet. Dina reste inte och det var sällan hon träffade nya människor. Hennes kärlek dök upp sisådär vart fjärde år. När han åkte vidare visste Dina inte när, eller om, han skulle återvända. TRISTESS LEDER TILL KREATIVITET Ordspråket säger att den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Men människan är rastlös. Hur stod hon ut, förr i tiden, med att vänta och längta? Hur orkade hon genomföra långa, långsamma resor utan en dator i knät eller en mobil att pilla på? ”Förr i tiden” är en diffus tidsangivelse, men här menar jag all mänsklig tid före den digitala tekniken och ibland känner jag mig som en uråldrig människa. Särskilt när jag kommer på mig själv att vilja berätta för de yngre om hur det var när jag var ung. Som när man fick stå i en kö utanför en telefonkiosk på en ö i Adriatiska havet med fickan full av mynt. Eller fick respengar faxade, det tog dagar. Eller aldrig fick svar på varför någon inte dök upp. Eller, som när jag var med samerna på fjället och vi väntade tre veckor på att renarna skulle komma till gärdet. Under de första dagarna var allt spännande. Vi sprang runt och hälsade på i alla kåtor och drack kaffe från morgon till kväll. De unga spådde varandra i händer och med kort. Snart började de gamla kvinnorna sia i sump och jag fick veta att jag skulle gifta mig med en rik lapp. Efter en vecka kom rastlösheten och man mådde illa av allt kaffe. Men efter två veckor infann sig en särskild ro, allt blev ännu mer spännande och jag fick mitt livs starkaste minne. Oro och rastlöshet. Alla barn klagar någon gång på att de har tråååkigt och ingenting att gööööra. Då gäller det att ha is i magen. Tristess leder

till kreativitet. Antingen riktar vi oss utåt. Ett barn hittar en kvist och petar nyfiket på en skalbagge. På ett tåg kan medresenärer börja prata med varandra. Eller så riktar vi oss inåt. Ett barn gnolar och går in i sin fantasivärld. På tåget tittar man ut genom fönstret, ser landskapet svepa förbi. Drömmer, bearbetar det som varit och grunnar på det som ska bli.

”Numera gör jag som de flesta andra när jag väntar, sitter och tittar ner på min mobil, svarar på email eller spelar dataspel. Pratar med ingen och drömmer inte.” Numera gör jag som de flesta andra när jag väntar, sitter och tittar ner på min mobil, svarar på mejl eller spelar dataspel. Pratar med ingen och drömmer inte. Den digitala tekniken är förförisk, men den pågår inne i huvudet. Jag tror på den materiella verkligheten som innehåller både väntan och fysiskt motstånd. Hur roligt det än är att leka med mobilen så är det ännu mer magiskt att sy, sticka, snickra, måla, gräva... RIK LAPP I CYBERRYMDEN Hur nära till det kreativa hade jag haft om jag hade växt upp nu och fått mina (digitala) begär tillgodosedda med en gång? Ingen aning. Det enda man kan veta är att allting leder till något – vare sig sämre eller bättre, bara annorlunda. Och jag är oerhört nyfiken på hur det kommer att se ut om 30 år. Den som lever får se och jag kan knappt bärga mig tills vi är där, i framtiden. Men nu ska jag först ge mig ut i cyberrymden och se om jag hittar den där ”rike lappen”. Han som jag har väntat på i 28 år.

YLVA FLOREMAN

FAKTA

+VR\TLU[pYÄSTHYLVJOZRYPILU[ZVTIVYWrkZ[LYSLU @S]H]p]LYPISHUKVJOYLUV]LYHYO\Z¶LSSLYVTPUNL[HUUH[ IQ\KZRUrWHYOVUPOVWUrNV[ZVTNr[[Z€UKLY


Välkommen till världens vackraste region!

Gunnel Wåhlstrand, Walk, 2011

10.3 - 5.5 2013 26.5 - 8.9 2013

Alice Neel, Ginny and Hartley, 1970 © Estate of Alice Neel

GUNNEL WÅHLSTRAND ALICE NEEL nordiska akvarellmuseet Skärhamn, Tjörn / www.akvarellmuseet.org / 0304-60 00 80


Buss På 01 2013  
Buss På 01 2013  
Advertisement