Page 1

NEW TITLES #2 OCT-DEC 2010 Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah and Universiti Brunei Darussalam Sultan Omar Ali Saifuddien Memorial Lecture 2010, 7 Oct 2010, Brunei Darussalam. Souvenir Programme Book. Women’s Business Council-Brunei Darussalam Handbook on Brunei Darussalam Delegation to 15 TH APEC Women Leaders’ Network Meeting ‘creation of new global economic activities by women-realization through people, nature and culture’, 19-20 Sept 2010, Tokyo, Japan. WBC 2010 Council on Social Welfare Brunei Darussalam=Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM Handbook on Brunei Darussalam Legislations Relating to Children, CSWBD 2010 ICSW Preparatory Meeting on 20 Nov 2010, Social Protection Workshop on 21 Nov 2010 and 5 th ASEAN GO-NGO Forum on Social Welfare and Development ‘Strengtheing Family Insitution: Caring for the Elderly’ on 22 Nov 2010, Brunei Darusslam. Programme Book. CSWBD 2010

JAN-FEB 2011 *Juvenile titles. Titles are in paperbacks and priced in Brunei dollars Brunei Museums Brunei National Bibliografi 2001. Brunei Museum 2010. ISBN.99917-30-41-9. $4.50. Secalit Warna: Koleksi Galeri Seni Jabatan Muzium-Muzium/ Bahagian Galeri Seni. Brunei Museum 2010. ISBN.99917-30-49-16-0.$16.00. Warisan Budaya: Periuk Tradisi / Bahagian Perolehan. Brunei Museum 2010. ISBN.99917-3036-2. .$8.00. Class 64 Library Newspaper Clippings 2010 on His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah no.1-no.6. Class 64 Library 2011. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Pesta Buku Brunei 2011 “Buku adalah masa depan’ pada 26 Feb 2011 sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan NDB ke-27 Tahun 2011, 26 Feb-7 Mac 2011. Buku Kenang-kenangan. Titles launched on 26 Feb 2011 Aliran Muktazilah dan Sumbangannya terhadap pemikiran Islam / Dato Setia Dr Ustaz Hj Awang Besar bin Hj Abu Bakar. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei 2010. . ISBN99917-0-728-X. $5.00


Belenggu Sebuah Jawapan (kumpulan cerpen) / Balqis Basyarah. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei 2010. . ISBN99917-0-730-1. $6.00 Bisanya taring pelanduk (drama radio kanak-kanak) / Hj A. Mohammad bin Hj Timbang. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei 2010. . ISBN99917-0-745-5. $6.00 Crosswide the boulevard an extraordinary love saga / M Faisal. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei 2010. . ISBN99917-0-726-3. $7.00 *Dang Ayang Bersuamikan Buaya / Pg Nordin bin Pg Hj Tengah (Canang Bacaan-terjemahan Bahasa Arab) Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei 2010. ISBN99917-0-706-9 $5.00 *Dang Lalang dengan buah pinang ajaib / Pg Siti Jemaliah binti Pg Hj Muhammad (Canang Bacaan Rumi) Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei 2010. ISBN99917-0-745-X. $3.00 *Dang Wajid dengan Dang Kelupis / Wan Mohamad Sahran bin Wan Ahmadi (Karyawan Bengkel) Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei 2010. ISBN99917-0-746-8. $3.00 Detik akhirnya‌(kumpulan sajak dan cerpen / OmeyaD. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei 2010. . ISBN99917-0-747-6. $5.00 Diam, Diam, Diam, Diam (kumpulan puisi) /K. Manis . Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei 2010. ISBN99917-0-731-X. $6.00

Diangdangan Sheikh Abdul Rahman dari Negeri Kaling / Suriani binti Hj Abdul Rahman. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei 2010. ISBN99917-0-710-7. $4.00 Glosari Simpulan dan Ikatan / Rosimah binti Hj Ibrahim. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei 2010. ISBN99917-0-729-8. $5.00 Hembusannya Membara (kumpulan puisi) / Maya Brunei. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei 2010. ISBN99917-0-741-7. $5.00 Hukum muamalat dan hukum perkahwinan dalam Islam / Hj Rose De Yusof bin Hj Ramlee. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei 2010. ISBN99917-0-677-1 $8.00 *Ketika Tasik Merimbun Kering / Muslim bin Burmat (Canang Bacaan-terjemahan Bahasa Arab). Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei 2010. ISBN99917-0-705-6 $5.00 Kuih tradisi Brunei: Kalupis Kedayan / Masni binti Hj Ahmad. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei 2010. ISBN99917-0-721-2 $7.00 Kumpulan Ragam Puisi / Hj Jawawi Hj Ahmad. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei 2010. ISBN99917-0-711-5 $7.00 Misteri simpang dua (kumpulan cerpen) / Hj Md Harun HK. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei 2010. ISBN99917-0-749-2. $6.00 Monograf istilah peribumi nama-nama padi / Hurul Ain Nukhbah binti Rabaha. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei 2010. ISBN99917-0-712-3 $5.00


*Montel si anak ikan / Siti Zuraini binti Mohd Sani (Bumbu Bacaan Rumi). Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei 2010. ISBN99917-0-740-9 $3.00 Novel Atheis: Kajian dan Ulasan / Hj Mohamad Danial bin Yaakub. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei 2010. ISBN99917-0-732-8. $5.00 Pembubaran perkahwinan dalam Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) 1999 Brunei Darussalam dan Hukum Syarak / Hj Johar bin Hj Muhamad. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei 2010. ISBN99917-0-754-9. $8.00 Perkaedahan penanganan dan pemerian makna dalam Kamus Tutong-Melayu Melayu-Tutong / Hjh Norati binti Bakar Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei 2010. ISBN99917-0-739-5. $5.00 Puisi moden Brunei sebelum merdeka (1940-1983) : satu kajian tentang tema, citra dan perlambangan / Dr Hj Morsidi bin Hj Muhamad. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei 2010. ISBN99917-0-733-6. $7.00 *Sang Sembilang dan Sang Belut / Chang Chin Wen (Balan Bacaan-terjemahan Bahasa Cina). Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei 2010. ISBN99917-0-722-0 $4.00 *Si Jala dengan Si Bubu / Norlida binti Hj Saidi (Bumbu Bacaan Rumi). Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei 2010. ISBN99917-0-738-7 $3.00 The socio-cultural change of Brunei Malays / Dr Ramlee bin Hj Tinkong. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei 2009. ISBN99917-0-707-7 $8.00 *Sumpah orang tinggi / Hjh Sadiah binti Hj Muhammad Ali (Canang Bacaan Rumi). Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei 2010. ISBN99917-0-743-3 $3.00 *Sumpah Wang Galagah / Aminah binti Hj Momin (Canang Bacaan-terjemahan Bahasa Cina). Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei 2010. ISBN99917-0-720-4 $5.00 Zoy Topeng Sakti Siri 1/Mohammad Rezuan bin Hj Jamaeh. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei 2011. n/a $4.00 Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan NDB ke-27 Tahun 2011 pada 23 Feb 2011 ‘Brunei Negaraku’. Buku Kenang-kenangan Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam=Council of Women Prosiding Program Latihan Menangani Keganasan Terhadap Wanita pada 5-7 Julai 2010 sempena Hari Wanita ASEAN 2010 Sambutan Jubli Perak Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam pada 4 Feb 2011. Buku Kenangkenangan. Mutiara Kenangan sempena Jubli Perak 1986-2011 Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam pada 4 Feb 2011. Persatuan Pandu Puteri Negara Brunei Darussalam


Sambutan Ulang Tahun ke-60 Persatuan Pandu Puteri Negara Brunei Darussalam pada 7 Feb 2011. Buku Kenang-kenangan. Persatuan Sejarah (PESEBAR) Launched on 23 Jan 2011 Menyusuri Sejarah Nasional. Pusat Dakwah Islamiah Buku-Buku Terbitan sempena 25 tahun Penubuhan Pusat Dakwah Islamiah 1985-2010. Katalog Buku. Titles launched on 26 Feb 2011 3 Penyair Pemikir Muslim / Yang Berhormat Pg Dato Seri Setia Dr Hj Mohammad bin Pg Hj Abdul Rahman . Pusat Dakwah Islamiah 2011. ISBN99917-55-4-X. $8.00 Aspirasi: Himpunan Ucapan Menteri Hal Ehwal Ugama Yang Berhormat Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama Dr Ustaz Hj Md Zain bin Hj Serudin (1988-2009). Pusat Dakwah Islamiah 2011. ISBN99917-55-29-2. $8.00 Belia dan Pendidikan Islam di Brunei Darussalam / Yang Berhormat Pg Dato Seri Setia Dr Hj Mohammad bin Pg Hj Abdul Rahman. Pusat Dakwah Islamiah 2011. ISBN99917-55-43-8. $8.00 Dari Atas Mimbar / Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Hj Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Hj Othman. Pusat Dakwah Islamiah 2011. ISBN9991755-45-4. $8.00. Harga Waktu=Qimatul Waqt / Yang Berhormat Pg Dato Seri Setia Dr Hj Mohammad bin Pg Hj Abdul Rahman and Dr Arif Karkhi bin Abu Khudairi. Pusat Dakwah Islamiah 2011. ISBN99917-55-35=7. $6.00 *Harun yang baik hati /. Pusat Dakwah Islamiah 2011. ISBN99917-55-16-0. $3.00 Ilmu dan Masyarakat dari Perspektif Islam / Prof Madya Dr Mahayudin bin Hj Yahaya. Pusat Dakwah Islamiah 2011. ISBN99917-55-40-3. $8.00 *Impian yang tercapai / Md Saini Hj Othman. Pusat Dakwah Islamiah 2011. ISBN99917-55-187. $3.00 Isu-isu aqidah di Negara Brunei Darussalam / Dr Hj Norarfan bin Hj Zainal. Pusat Dakwah Islamiah 2011. ISBN99917-55-44-6. $6.00 *Kerana sebiji epal / Mazalani binti Hj Mohd Bahrain. Pusat Dakwah Islamiah 2011. ISBN99917-55-19-5. $3.00 *Kesabaran Nabi Nuh Alaihissalam Menghadapai kaumnya yang degil / Rohana binti Hj Abd Hamid. Pusat Dakwah Islamiah 2011. ISBN99917-55-08-X. $3.00 *Ketaatan anak kepada bapa / Hj Bakar bin Hj Berudin. Pusat Dakwah Islamiah 2011. ISBN99917-55-09-8. $3.00


*Kisah Ikan dengan Katak / Abdul Khalid bin Hj Mohammad. Pusat Dakwah Islamiah 2011. ISBN99917-55-17-9. $3.00 *Kisah Iman dengan si Pemalas / Sarimah binti Shamsuddin. Pusat Dakwah Islamiah 2011. ISBN99917-55-20-9.$3.00 *Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tsumama / Rosni Hj Ibrahim. Pusat Dakwah Islamiah 2011. ISBN99917-55-10-1.$3.00 Koleksi Ramadhan Karim 1-8 / Yang Berhormat Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama Dr Ustaz Hj Md Zain bin Hj Serudin. Pusat Dakwah Islamiah 2011. ISBN99917-55-373.$56.00 Muamalat: Perniagaan Satu Ibadah / Dato Seri Setia Hj Metussin bin Hj Baki. Pusat Dakwah Islamiah 2011. ISBN99917-55-39-X.$3.60 *Nabi Isa, Tabah dan Sabar Kerana Allah / Soson Jan binti Ayun Khan. Pusat Dakwah Islamiah 2011. ISBN99917-55-07-1.$3.00 *Nabi Nuh Alaihissalam dan bahteranya / Abdul Khalid bin Hj Md Noor. Pusat Dakwah Islamiah 2011. ISBN99917-55-06-3. $3.00 *Nasib / Mordi Masyuri bin Hj Md Firdaus. Pusat Dakwah Islamiah 2011. ISBN99917-55-21-7. $3.00 Penghayatan Sastera Menjana Pemikiran Ummah / Yang Berhormat Pehin Jawatan Luar Pekerma Raja Dato Seri Utama Dr Ustaz Hj Md Zain bin Hj Serudin. Pusat Dakwah Islamiah 2011. ISBN99917-33-0. $8.00 Puisi Hidayat 5. Pusat Dakwah Islmiah 2011. ISBN99917-55-34-9. $30.00 * Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang adil / Masdalina binti Embran. Pusat Dakwah Islamiah 2011. ISBN99917-55-11-X. $3.00 Tahu Bersyukur / Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Hj Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Hj Othman. Pusat Dakwah Islamiah 2011. ISBN9991730-6. $8.00 Tamadun Melayu Islam di alam Melayu: Kes Bruenai Darussalam / Yang Berhormat Pg Dato Seri Setia Dr Hj Mohammad bin Pg Hj Abdul Rahman dan Prof Madya Dr Mahayudin bin Hj Yahaya. Pusat Dakwah Islamiah 2011. ISBN99917-55-41-1. $8.00 Pusat Sejarah Brunei Launched on 24 Feb 2011 100 Tahun Hubungan Brunei-British (1906-2006)-Kumpulan Kertas Kerja Seminar Sejarah Brunei III / Rosli bin Hj Ampal dan Salina binti Hj Jaafar. Pusat Sejarah Brunei 2010. ISBN.99917-34-79-1. $10.00 Brunei Dalam Sejarah Cina /compiled and translated by Prof Wu Zong Yu. Pusat Sejarah Brunei 2010. ISBN.99917-34-77-5. $20.00


The Catalyst Toward Victory / Dr Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong. Pusat Sejarah Brunei 2010. ISBN.99917-34-71-6. $16.00 Pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin 1924-1950-Kerajaan, Masyarakat dan Perubahan / Hj Muhaimin bin Hj Mohamed. Pusat Sejarah Brunei 2011. ISBN.99917-34-82-1. $9.00 Royal Poet: Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien (edisi terjemahan) / Pehin Orang Kaya Amar Diraja Dato Seri Utama (Dr) Hj Awang Mohd Jamil AlSufri. Pusat Sejarah Brunei 2011. ISBN.99917-34-74-0. $8.00 Tarsilah Brunei II: Period of Splendor and Fame (edisi terjemahan) / Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr Hj Awang Mohd Jamil Al-Sufri. Pusat Sejarah Brunei 2007. ISBN.99917-34-51-1. $10.00 Compiled by Nellie Sunny 233/bla

bbip mac 2011  

bbip mac 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you