Page 1

SAmen Bouwen in ZUIDHORN


Heerlijk in ’t groen genieten


Uw droomvilla zelf bouwen met Brummelhuis Het gaat om royale kavels en vrijstaande woningen aan het water. Een uitgelezen plek voor mensen die prioriteit geven aan kwalitatief hoogwaardig wonen en genieten. Voor veel mensen is het een ultieme wens om een eigen woning te bedenken, te ontwerpen en naar eigen smaak te realiseren. In Zuidhorn kan deze wens in vervulling gaan. Samen met Brummelhuis bepaalt u namelijk zelf hoe uw woning eruit komt te zien. Alle vragen die in dit proces naar voren komen, lost u samen met Brummelhuis op.

Unieke samenwerking Brummelhuis staat samen met Trebbe garant voor gemak en kwaliteit. Trebbe biedt u de keuze uit tien royale kavels aan het water en in samenwerking met Brummelhuis ontwikkelt u daarop uw droomvilla. In bijgevoegde matrix kunt u beoordelen welke van de (voorbeeld) woningen u kunt plaatsen op de kavels. Samen met de architect van Brummelhuis past u de gekozen woning tot in detail aan op uw wensen. Daarnaast is het mogelijk om in overleg met de architect een aanpassing te doen op het ontwerp. Laat u alvast inspireren door de voorbeeldwoningen in deze brochure 贸f ga voor een overzicht van nog meer mogelijkheden naar www.brummelhuis.nl


STAPPENPLAN BRUMMELHUIS

1

oriëntatiE

2

ontwerp

3

vergunning

Samen met u inventariseren wij tijdens het 1e gesprek uw wensen

Na het 1e gesprek gaan onze ontwerpers/architecten aan de slag.

Uw plan wordt door de gemeente eerst getoetst aan het bestem-

en ideeën. Hoe u wilt wonen en welk bouwbudget hoort hierbij. Ook

Er wordt een schetsontwerp gemaakt waarmee u een goed beeld

mingsplan en daarna voorgelegd aan welstand. Wij doen dit voor u.

nemen we de bebouwingsvoorschriften en het beeldkwaliteitplan

krijgt van gevels en plattegronden. U ontvangt een opgave van

Zijn beide akkoord dan wordt de formele aanvraag omgevingsver-

door. Alle vragen die u heeft worden beantwoord. Als voorbereiding

de bouwkosten eventueel aangevuld met meer- en minderwerken.

gunning ingediend incl. de benodigde onderzoeksrapporten. U zoekt

op dit gesprek kunt u gebruik maken van de plannen, foto’s, artist

Alle gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd. U hebt

de bouwmaterialen uit zoals stenen, dakpannen, tegels en sanitair.

impressions en de wooncheck in de brummelhuis brochure.

hiermee zekerheid dat uw woning daadwerkelijk gebouwd wordt

De bouwvoorbereiding begint, vloeren en kozijnen worden in produc-

voor de afgesproken prijs.

tie genomen, bouwwater en -stroom worden aangevraagd. Alles is erop gericht te starten met de bouw zodra de vergunning verleend is.

4

uitvoering

5

oplevering

Peil en plaats van uw woning (het uitzetten) worden door de gemeente

U staat hier niet alleen voor. Wij bieden u de opleveringskeuring

bepaald. Tijdens de bouw zijn (kleine) wijzigingen nog steeds moge-

inclusief het lidmaatschap aan van de Vereniging Eigen Huis. Wij

lijk. De plaats van schakelaars en wandcontactdozen kan tijdens de

willen er zeker van zijn dat uw woning goed en degelijk gebouwd is.

bouw nog worden bepaald. We blijven flexibel ook tijdens de uitvoe-

Met Woningborg-garantie wordt u woning bij een mogelijk faillisse-

ring. De aanneemsom betaalt u in termijnen. De oplevering vindt

ment (af)gebouwd conform alle gemaakte afspraken. Na sleutel-

plaats binnen het aantal afgesproken werkbare dagen en conform de

overdracht breekt het mooiste moment aan: u kunt onbezorgd gaan

wettelijke regeling. Tijdens de bouw is het werk verzekerd.

genieten van uw droomhuis met de zekerheid dat ook de nazorg en garanties goed geregeld zijn.


60

kantoor ( K )

PD

hellend dak ( HD ) plat dak ( PD )

HD

59

K

11

58 HD

HD

57

56 PD

HD

SCHETSVOORSTEL

49

HD

53

50 HD

HD

d.d.:

51 52 HD

Zuiderzon "herontwikkeling Zonnehuislocatie" te Zuidhorn 12 maart 2012

Geef je dromen de ruimte


TYPE A


Eerste verdieping









 

 



 

 

 

 

 





 











 



Zolder

 





 

    





Begane grond
















TYPE B








Eerste verdieping







 

 





 

 

 

   







 









Zolder

 



 

 

 



Begane grond







 


TYPE C


Eerste verdieping 

 

 

 







 

 



 

 

 







Zolder











 

 



 

Begane grond



 



















 


TYPE D








 





 

 

 









Zolder 



 

 

Begane grond

















 







 





 

 

 

 



  

 



 





Eerste verdieping


TYPE E


Eerste verdieping 

 



 

 







 

 

 



  



 

 

 



 

Zolder



 

 

 

Begane grond

 

 

 


TYPE F




 



 





   

 



 

 

 

   

 

 

 













 

 

Begane grond

Eerste verdieping


TYPE G






 

 



 

 



  



 

 



 

 

 

 

 







 



 

Begane grond

 

 







Eerste verdieping


TYPE H


 













Eerste verdieping

 

 





   

  





  





 

   





   

 

 



 

Zolder  

 





   

 

 













   









 



 

 

 

 



    

Begane grond

 


TYPE I




Eerste verdieping



 







 

 







 

  



 

 

 

 













 





 





 

 







 



 

 

Begane grond



Zolder









 






TYPE J


 

 

   

 



 



 

 

 

  



 

 

 

 

 



 











Begane grond

Eerste verdieping


w w w . br u m m e l h u i s . n l

w w w. l a m b e r i n k . n l T 0 5 9 2 - 3 3 8 410

w w w . t r e bb e . n l

Samen bouwen in Zuidhorn  

Samen bouwen in Zuidhorn

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you