Page 1

En dan is het inmiddels augustus geworden op de kalender, korten de dagen weer en is de Sneek week achter de rug. En dan maakt het dorp zich op voor de 2jaarlijkse dorpsfeesten. In het dorp gonst het rond, wat zal het programma zijn, welke bands komen er? Hebben de captains hun teams compleet, is er al gerepeteerd voor de donderdagavond act? Nu de feestgids op de mat is gevallen bij de inwoners van Scharnegoutum zal het feestgevoel nog meer groeien tot aan 6 september wanneer de feesten, iets later dan gebruikelijk, echt los gaan. Tijdens de jaarvergadering van de Oranjevereniging in januari dit jaar werd er al het één en ander uit de doeken gedaan als een nog premature opzet van de feesten 2017. Toen er in maart tijdens het overleg met de vertegenwoordigers uit de diverse buurten door het bestuur enthousiast een concrete opzet werd gepresenteerd aangaande de feesten 2017 werden de aanwezigen vertegenwoordigers en captains al even enthousiast. De feesten van 2017 zullen in veel dingen niet verschillen van voorgaande jaren echter een aantal wijzigingen willen wij u graag toelichten: DATUM EN THEMA In verband met de late schoolvakantie en bouwvak, zijn de feesten niet zoals gebruikelijk het laatste weekend van augustus maar verschoven naar woensdag 6 september tot en met zondag 10 september. Tijdens de jaarvergadering van 2016 werd het voorstel geopperd en aangenomen door een meerderheid van de aanwezigen om aan de eerst volgende feesten geen verplicht thema te hangen. Voor dit jaar mogen de buurten zelf hun eigen thema kiezen. Dit is terug te zien tijdens de Parade, op de donderdagavond en de straatversiering.

Coverband Boulevard in een afgeladen tent op vrijdagavond tijdens de feesten MEERKAMP OP MEERDERE DAGEN Het W.K. zal als een rode draad door de feesten heen lopen. Met op woensdag punten te verdienen tijdens de Parade en op donderdag bij de Quiz en Acts tijdens de dorpsavond. Verder zijn er een aantal spelen van de Meerkamp verplaatst naar andere dagen. Zo beginnen we op donderdag met het eerste onderdeel, een heus Beachvolleybal toernooi op het strand van Scharnegoutum. Met 30m³ zand zal er een heus strand langs de Zwette komen voor een tropisch volleybal toernooi. Op vrijdag zullen er 3 spellen zijn die mee tellen voor het W.K.. Eentje ervan is De Zwetterace, een rubberbootrace over de Zwette. Niet alleen onderdeel van het WK maar toegankelijk voor recreanten om aan deel te nemen. Afsluitend op zaterdag zal het sportcomplex worden ingeruimd voor het afsluitende slotspektakel, een onderdeel wat je zeker niet mag missen als je van actie, spanning, sensatie en hilariteit houd!

PARADE Na in 2015 de eerste Parade te hebben verreden, in 2017 de 2de. Tractors en platte wagens zijn uitgesloten (dit i.v.m. verzekering, veiligheid). Verder is alles toegestaan wat rijd en rolt. Lawaai erbij is gewenst. VERNIEUWEND Zoals u kunt lezen zijn ook de feesten van 2017 weer vernieuwend zonder daarbij aan de traditionele onderdelen voorbij te gaan. Op deze manier gaat de organisatie niet alleen met de tijd mee maar draagt zij ook de wensen en voorkeuren uit van de leden en inwoners. En zo hoort het ook. Immers de feesten zijn niet alleen VOOR het dorp maar vooral VAN het dorp, DOOR het dorp. Dit laatste blijkt wel weer door de fantastische barbezetting van onze vrijwilligers van het Swettehûs tijdens de feesten, de vele vrijwilligers die deelnemen aan de activiteiten en alle bezoekers die deze dan weer komen bezoeken. Wij nodigen u dan ook van harte uit.

Centraal tijdens deze feesten zal het WK st aa n, ofte wel het Wij k Kampioenschap. Tijdens de feesten kunnen de diverse wijken in het dorp punten verdienen voor dit WK. De wijk die deze dagen de meeste punten verdiend, gaat uiteindelijk niet alleen met de eer strijken maar wint ook een fantastische prijs voor de hele wijk. Meer informatie over het WK op pagina 4 en 5 van deze gids en op de achterste pagina vind u een compleet overzicht om zelf de puntentelling bij te gaan houden.


Site: www.skearnegoutum.nl Email: oranje@skearnegoutum.nl Twitter: @OvScharnegoutum Facebook: oranjevereniginscharnegoutum

Van de voorzitter Kort na de zomervakantie staan de dorpsfeesten van 2017 al weer voor de deur. Vanwege de late vakantie is er na overleg op de ledenvergadering besloten om de feesten iets later dan gewoonlijk te laten plaats vinden. De weken en maanden zijn weer voorbij gevlogen maar persoonlijk staan de feesten van 2015 nog scherp op het netvlies; de regenbuien van woensdag, de hilarische quiz-finale, Zwettekoningin Merlissa Goesten, het zonnige matinee en de tentkerkdienst door Dominee Ypma. Wat een geweldig feest hebben we in 2015 mogen beleven. Met het oranje bestuur zijn we al weer maanden bezig om het feest van 2017 net zo gezellig te laten verlopen. Een programma voor jong en oud, waarbij de rode draad het Wijk Kampioenschap (WK) zal zijn. Welke wijk mag zich twee jaar lang kampioen van het dorp noemen?! Alle onderdelen staan weer duidelijk beschreven in deze feestgids, welke er weer geweldig uitziet dankzij de bijdrage van onze adverteerders, waarvoor dank! Ook dit jaar is de catering weer in goede handen bij onze vrienden van het Swettehûs. Namens het gehele bestuur wens ik u een fantastisch dorpsfeest en heet ik u graag welkom op het feestterrein!

Op de foto links het bestuur van de ORANJEVERENIGING Achter vlnr: Erik Jager en Michel Rijsemus Midden vlnr: Kees Willem Koopmans, Jan Oosterhaven, Henk Albert de Jong en Hans de Bruin. Voor vlnr: Geert Jelle de Vries, Koos van der Meeren en Rients de Jong

TOEGANGS PRIJZEN VOOR LEDEN

CONSUMPTIE PRIJZEN IN DE TENT

< 18 jaar

>18 jaar

Koffie/ thee

€1,50 of 1 munt

GRATIS

GRATIS

Fris

1 munt

Donderdag €2,00

€4,00

Bier

1 munt

Vrijdag

€5,00

€10,00

Wijn

1 munt

Zaterdag

GRATIS

GRATIS

Mixdrank

2 munt

Woensdag

Het betreden van het gehele feestterrein en of de feesttent tijdens de feesten, als ook het deelnemen aan activiteiten welke worden georganiseerd door de Oranjevereniging Scharnegoutum geschied op eigen risico. De Oranjevereniging Scharnegoutum kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor: letsel, verlies, schade of vermissing van personen en/of goederen tijdens de dorpsfeesten 2017.

1 munt

€2,00

11 munten

€20,00

De hierboven genoemde toegangsprijzen gelden voor het avondprogramma in de feesttent. Bij binnenkomst krijgt iedereen een leeftijdsgebonden gekleurd polsbandje uitgereikt. Er wordt geen drank geschonken aan jongeren onder de 18 jaar en is het dragen van een geldig identiteitsbewijs verplicht tot 25 jaar. Het is tevens niet toegestaan om in de tent te roken. Men kan hierop worden aangesproken.

TOEGANGS PRIJZEN VOOR NIET LEDEN Woensdag

< 18 jaar

>18 jaar

GRATIS

GRATIS

Donderdag €4,00

€6,00

Vrijdag

€8,00

€12,50

Zaterdag

GRATIS

GRATIS

Alle dagen zal er in de bestuurskamer van de voetbalvereniging een bemande E.H.B.O.-post zijn ingericht. De E.H.B.O.-ers zullen aanwezig zijn i.o.m. Oranjevereniging bij de diverse onderdelen. Op vrijdagavond zal er een extern beveiligingsbedrijf aanwezig zijn in en rond de feesttent. Daar waar nodig wordt u geacht de instructies op te volgen van de bestuursleden OV, de E.H.B.O.-ers en beveiligingsbeambten.


PROGRAMMA Wat kreeg Merlissa Goesten veel leuke reacties toen zij pas op de openingsavond van de feesten in 2015 werd voorgesteld door voorzitter Geert Jelle de Vries aan de inwoners van Scharnegoutum (zie foto). En wat was ze trots op haar deelname aan de Parade in koets met schitterende paarden ervoor. Of het nu ging om het afsteken van de vuurwerkshow, tappen van het eerste biertje in de tent of het uitdelen van gewonnen prijzen; Merlissa vond alles even leuk om te doen en genoot. Uiteraard willen wij haar hartelijk bedanken voor haar inzet in 2015 als onze Zwettekoningin.

19.00 UUR ABDICATIE ZWETTEKONINGIN (bij het Swettehûs) AANSLUITEND DORPSPARADE (start bij Poiesz)

Ook dit jaar zal het dorp in onwetendheid verkeren tot aan de opening. Welke inwoonster van Scharnegoutum zal deze avond gekroond worden door Merlissa als de nieuwe koningin aan het begin van de Parade?

20.00 UUR ONTVANGST PARADE in de tent

Begin dit jaar plaatste de Oranjevereniging een wel hele mooie oproep op sociaal media. In het filmpje werd gevraagd om je aan te melden als je graag de koningin van de feesten 2017 wilden worden….. en dat hebben we geweten.

20.30 UUR PRIJSUITRIJKING DORPSPARADE

Uit alle aanmeldingen is er door loting een jonge blonde dame naar voren gekomen die zeker niet misstaat in het lijstje met haar voorgangsters. Voor de meeste inwoners van het dorp is zij zeker geen onbekende, een trouwe deelneemster aan vele activiteiten die worden georganiseerd in het dorp. Wie zij is ? Was het maar 6 september!!!

20.55 UUR Opening ‘Huis van Oranje’ 21.00 UUR MUZIEK met DJ MICHEL

De Abdicatie van de ZWETTEKONINGIN zal muzikaal worden omlijst door ons:

22.00 UUR VUURWERKSHOW 22.15 UUR KONINGINNE NACHT

De parade is in 2015 deels in het water gevallen; weinig wagens, veel regen en het korps wat helaas niet kon optreden. De bucket-list uit de vorige parade van meer dan 10 wagens tijdens de parade 2017 is helaas onuitvoerbaar gebleken. Door de huidige maatschappelijke drukte zijn er niet voldoende mensen beschikbaar die aan een praalwagen kunnen en willen bouwen. 'Tiden hawwe tiden' is een fries gezegde wat ook voor de optocht geldt, een optocht/parade met mooie praalwagens is helaas ook in Scharnegoutum verleden tijd. Toch willen we graag de dorpsfeesten 2017 openen met een feestelijke parade door het dorp! Geen wagens maar wel een bonte stoet van verkleedde dorpsgenoten muzikaal ondersteund door een “speciaal act”. Het gehele dorp moet weten dat de feesten zijn begonnen!

Vanaf ca. 18.45u bij het Swettehûs

DE VRIJWILLIGERS VAN HET SWETTEHÛS OOK IN 2017 VAN DE PARTIJ!!! Een belangrijke rol is er voor de kinderen van de basisschool; lopend, rollend en verkleed zullen zij door het dorp richting de tent gaan. Ook de verschillende wijken zullen met hun eigen thema gaan strijden voor WK-punten! Toeschouwers kunnen (eventueel verkleed) aansluiten in de stoet om zo gezamenlijk in de tent de koninginnennacht in te luiden. Op het podium zullen de prijzen bekend worden gemaakt. Voor de mooiste creaties van elke groep van de basisschool is een prijs beschikbaar en voor alle kinderen is er een leuke attentie. Start van de parade is om half 8 bij het Swettehus waar de nieuwe Zwettekoningin bekend zal worden gemaakt met muzikale ondersteuning van ons eigen korps! Alle reden dus om de parade te bekijken en de feesttent op woensdagavond te bezoeken!

EINDE Feesttent

START 19.00u Swettehûs


DE HELE WEEK OP HET FEESTTERREIN: DE GROTE ZWEEF MINI KOP VAN JUT SUIKERSPINWAGEN Met op zaterdag: Mini draaimolen

...HETEN DE PARADE BIJ AANKOMST IN DE TENT VAN HARTE WELKOM.

De nieuwe Zwettekoningin van 2017 is alweer de 6de koningin sinds de feesten in deze eeuw. Een prachtige nalatenschap van onze oud-voorzitter Ruurd

Lieuwes

die

het

fenomeen

Zwettekoningin nieuw leven inblies bij zijn afscheid in 2007. Sinds 2015 is de woensdagavond van de feesten dan ook omgedoopt tot “Koninginnennacht” en wegens enorm succes geprolongeerd. Of ze allemaal van de partij zijn vanavond is op dit moment nog niet zeker. Maar als ze er zijn beloofd het weer een groot feest te worden. Alweer een goede reden om de woensdagavond naar de feesttent te komen. De Koninginnennacht met (hopelijk) Marije, Yvonne, Marrit, Esther en Merlissa te gast begint ca. 22.15u aansluitend op de

Drie voormalige Zwettekoninginnen op de eerste Koninginnennacht in 2015: v.l.n.r. Marijke (2007), Marrit (2011) en Esther (2013)

Op de eerste van de feesten is het podium voor DJ Michel. Deze energieke kerel

Een zeer goed concept mo-

heeft een enorme staat van dienst en misstaat absoluut niet in de line-up van de

menteel die hij maandelijks

feesten dit jaar. Sinds 1994 draait DJ Michel S als allround-dj, toen nog met veel

verzorgt is het 80’/90’/00’s-

presenteren maar vandaag de dag is het veelal mixen. Hij heeft in 2014 met

feest waarmee hij een zeer

de Beach Rockerstour meegedaan en hij viel daar op. Michel was 1 van de 12

grote doelgroep bereikt. Wie

winnaars (van de 120 deelnemers)van deze DJ-Contest.

DJ Michel S dus boekt hoeft

Mede daardoor staat hij nu bijna ieder weekend ergens te draaien, van clubs,

zich om muziek en sfeer niet

discotheken, cafés tot tentfeesten. In 2016 zelfs nog op het eindejaarsfeest van 1

druk te maken of zoals hij

van de omroepen in Hilversum! Daarnaast draait Michel ook veel op personeels-

zelf zegt: “ Ik ben een dj die

feesten, bruiloften, schoolfeesten en jubileums. Dat is het voordeel van een all-

niet plaatjes draait,…. maar

round DJ die het fingerspitzengefühl heeft! (de juiste plaat, op het juiste mo-

mixt,

ment, met het juiste volume). Michel is dus van alle markten thuis en laat ver-

mijn ervaring, jullie feest tot

schillende stijlen muziek langs komen van Rock’n Roll, Feest of Dance op een

een succes maakt!

avond.

presenteert

en

door

vuurwerkshow. Namens ‘The Queens’ tot dan!!!


PROGRAMMA Stel

10.00 UUR JEU DE BOULES

je

eens

voor:

in

alle

vroegte rijden er een aantal kiepauto’s

van

loonbedrijf

Wierda het dorp binnen, vol met ca 30m³ schoon zand en

10.00 UUR SURVIVAL leerlingen groep 1 t/m 4

lossen dit aan de oevers van de Zwette aan van de Alddyk ter hoogte van de locatie van de Keet van vroeger. Vervolgens wordt er tussen 2 palen een net gespannen, wordt er

12.00 UUR BEACH VOLLEYBAL

En recreanten 12.00 UUR SURVIVAL Leerlingen groep 5 t/m 8 13.30 UUR KLAVERJASSEN inschrijven vanaf 13.00uur

een bal op gegooid en gaan we een partijtje volleyballen.

ONZE SPECIALE DANK

DE SPELREGELS

gaat gebeuren op donderdag

Het beachvolleybal wordt mede

De regels zijn eenvoudig. Een

van de dorpsfeesten!!!

mogelijk gemaakt door de Swet-

team bestaat uit max. 4 perso-

teswitters in het algemeen en

nen (> 15jaar en moet een mix

Als eerste sportieve onderdeel

Marjanne Luimstra, Anja Atsma

van m/v) waarvan 3 in het veld.

van het WK staat er een serieus

en Joke Akkermans in het bijzon-

Spelen in poules met afvalsys-

beachvolleybal toernooi op het

der. Zij nemen de wedstrijdlei-

teem en kruisfinales. Recreanten

donderdag

Overi-

ding deze dag voor hun rekening.

spelen in aparte poules van de

gens is er naast het WK bij dit

Daarnaast bedanken wij Wierda

WK teams. Verder zal er ge-

onderdeel

recreanten

Loonbedrijf uit Goenga voor het

speeld worden op tijd en volgens

beachvolleybaltoernooi wat tege-

belangeloos beschikbaar stellen

de

lijkertijd wordt gespeeld.

van materieel om het terrein te

volleybal. Vanaf 12.00 uur zullen

Hiervoor kun je je nog opgeven:

prepareren en natuurlijk het zand

de teams gaan uitmaken wie zich

oranje@scharnegoutm.nl

“on the beach”.

de eerste Beach-Kampioen van

Bestaat dit??? Ja dit kan en

programma. ook

een

o.v.v.

Beachvolleybal. Let op: vol=vol.

16.30 UUR PRIJSUITREIKING BeachVolleybal Klaverjassen Vissen

22.00 UUR ORANJEBAL m.m.v. “de Suskes”

Ben jij in voor een beetje avontuur, houd jij van klimmen/ klauteren en ben je niet bang vies te worden? Dan dagen wij jou uit om ook dit jaar weer mee te doen aan de survival. Ben je nieuwsgierig en wil je je optimaal voorbereiden? Een aantal van de onderdelen zijn het slingertouw, een kruiptunnel, klimnet en looptouw. De onderdelen van de survival zijn te vinden op en rond het feestterrein. Tijdens de pauze krijgt iedereen ranja en na afloop wordt

van

(beach)

Scharnegoutum mag noemen.

15.00 UUR VISWEDSTRIJD inschrijven vanaf 14.45uur

19.30 UUR DORPSAVOND ACT’S EN QUIZ

spelregels

iedereen ijsje.

getrakteerd

op

een

Alle jeugd uit Scharnegoutum is welkom. Vanaf 10:00 uur start de survival voor de groepen 1 t/ m 4 en vanaf 12:00 uur is het de beurt aan de groepen 5 t/m8. Ben je tussen 4 en 12 jaar en zit je op een andere basisschool dan op é Hichte meld je dan een kwartier voor aanvang aan. Neem je ouders, vrienden en familie mee om je onder, door of over elke hindernis heen te juichen!


OPGAVE VOOR: Jeu de Boules:

OPGAVE VOOR: Klaverjassen:

voor 6 september telefonisch bij: Piet Zeilstra (415353)

in de tent voor aanvang bij: Abe Zijlstra

Viel de viswedstrijd door het slechte weer de vorige editie van de feesten helaas nog in het water, we rekenen dit jaar op een dubbel vangst! Ben jij een echte visfanaat of lijkt het je leuk en gezellig om eens te vissen? Doe dan mee met de viswedstrijd. Deelname aan de viswedstrijd is gratis en voor iedereen die zich opgeeft in de tent tussen 14:45u en 15:00u. Er wordt 1uur gevist langs de Zwette achter de sportvelden. Voor de meeste gevangen vissen en voor de vangst van de langste vis zijn er leuke prijzen te winnen.

VOORKOM WACHTEN AAN DE KASSA VANAVOND EN HAAL DE KAARTEN VOOR DONDERDAG AL OP WOENSDAGAVOND BIJ DE MUNTVERKOOP

Iedere deelnemer dient zelf hengel en aas mee te nemen. De leiding van de viswedstrijd is in handen van Erik de Jager. Aan het eind van de middag zullen de prijzen worden verdeeld in de feesttent.

Volgens traditioneel gebruik zal de dorpsavond weer plaats vinden op donderdagavond. Tijdens de avond zullen we kunnen genieten van onze dorpsgenoten op het gebied van zang, dans en toneel. Er is dit jaar niet gekozen voor een thema, betekent dat de creativiteit van de verschillende wijken grenzeloos kan zijn, we zijn zeer benieuwd of de mooie optredens van het vorige feest kunnen worden overtroffen! Ook de vragenronde zal niet ontbreken, waarbij de opzet grotendeels gelijk zal zijn aan de voorgaande feesten. Een belangrijke rol is op deze avond weggelegd voor de Prominenten 2017, naast dat deze personen erkenning van de dorpsgenoten ontvangen voor het vele vrijwilligerswerk wat zij voor het dorp hebben gedaan, zullen de prominenten plaats nemen in de jury van de dorpsavond. Een nieuw onderdeel is de publieksjury; het publiek krijgt ook een belangrijke stem in de uiteindelijke uitslag. Bij zowel het optreden als bij de vragenronde kunnen de teams WK-punten verdienen, dus het belang van deze avond is natuurlijk erg groot. Het beloofd weer een bijzondere avond te worden dus kom niet te laat!

DE PROMINENTEN In 2015 zijn we begonnen met een nieuw onderdeel van de oranjefeesten; prominenten van het dorp in het zonnetje zetten! Twee jaar geleden waren Coby de Boer en Sietse Holtrop de eerste twee personen die de titel 'Prominent van Scharnegoutum' hebben ontvangen. Aan alle positieve reacties hebben we kunnen merken dat beide de titel meer dan verdient hebben gekregen. In 2017 willen we deze goede gewoonte graag voortzetten, want bij de verschillende verenigingen in ons dorp zijn weer veel vrijwilligers actief om alle activiteiten goed te laten verlopen. Ook tijdens de komende feesten willen we enkelen van deze grote groep actieve dorpsgenoten de eer geven die hen toekomt! Op de donderdagavond zal in de tent, tijdens de dorpsavond bekend worden gemaakt wie de prominenten 2017 zullen zijn. Wilt u ook weten wie deze eer toekomt? De oranjevereniging ziet u graag op donderdagavond in de feesttent!

De aller leukste feestband van Nederland. Vanaf 2009 maken drie rasmuzikanten en entertainers van alle gelegenheden een uitzinnig feest! Een keer een show van De Suskes meemaken houdt het risico in dat je voor altijd verslaafd bent aan de aanstekelijk vrolijke en muzikale tsunami van deze uitzonderlijke feestband! Wat De Suskes als band uniek maakt is dat dit trio met slechts bas en drums (bespeeld door ĂŠĂŠn persoon), twee akoestische gitaren en zang haar repertoire als een feestelijke lawine over het publiek heen laat komen waarbij de nodige interactie met het publiek niet vergeten wordt. In Nederland hebben De Suskes bruiloften, bedrijfs- en dorpsfeesten, matinees, kroegentochten, dorpshuizen en tent- en schuurfeesten op een plezierige manier onveilig gemaakt en vielen diverse festivals al ten prooi aan deze levende slingers! Niet voor niets is De Suskes in 2013 al als beste feestband van Nederland uitgeroepen. Niet alleen het publiek, maar dus ook een vakjury weet waar het om draait in Feestland! Dit trio mag u niet missen tijdens de dorpsavond in de tent!!!


WIJK: Zwettewei Trekdyk De Terp

Thema:

Wild West

WIJK: Legedyk Oergongswei Ivege Leane

Thema:

Gouden Ouden Contactpersoon: Jos van Schepen Jacob Tseard de Boer

Verbinden Contactpersonen: Siebo Feenstra John de Vreeze

Contactpersoon: Gerrit Boorsma

WIJK: Fleardyk 1-31 Fleardyk 2-70 Molepead Lange Achte 17-33 Lange Achte 14-26

Thema:

WIJK: Koarte Achte Lange Achte 1-15 Lange Achte 2-12 W Santemastrjitte 10-50 W Santemastrjitte 13,55

Thema:

Kulturele Strjitte Contactpersoon: Durk Koopmans Demi de Bruin Tjalling Zijlstra


WIJK: Mollemastrjitte Glastra van Loonstrjitte Tsjebbe Cleasstrjitte Pr. Fritsmastrjitte Mastenbroek It String St. Maartensdyk

WIJK: M. de Jongstrjitte Fleardyk 33-45 Fleardyk 72-80 Lange Achte 35-59 Lange Achte 28-42 W Santemastrjitte 2-8 W Santemastrjitte 1-11

Thema:

Olympisch Dorp

WIJK: Alddyk Dielakker Waldastrjitte Achterbourren

Contactpersonen: Tiny Rijsemus Robin vd Wal

Thema:

BOER ZOEKT VROUW Contactpersonen: Anne Marije Hofstra Irma de Vries Edwin Lanting

Thema:

THE MINIONS

Contactpersoon: Anouk de Vries

WIJK: Langgearderdyk De iisbaan Trekskรปte

Thema:

Wijk of Fame Contactpersonen: Sjoukje vd Werf Marjan Bonnema Jolanda vd Berg Sybren Sypersma


PROGRAMMA 10.00 UUR KAATSEN en JEUGDKAATSEN (van 8 tot 14 jaar) 11.00 UUR EIERGOOIEN

13.00 UUR WIPE-OUT

14.30 UUR SHUIMPARTY Met DJ Baggel 16.00 UUR ZWETTE-RACE

Ook voor recreanten 17.30 UUR PRIJSUITREIKING Kaatsen en Zwette-race 18.00 UUR TENT GESLOTEN TOT CA. 21.00UUR

Het belooft een spetterende dag te worden in de strijd om het WijkKampioenschap. Maar liefst 3 onderdelen staan er vandaag in de programmering. Welke buurt voegt vandaag de meeste punten toe aan hun totaal en stijgt in de tussenstand? Om 11.00uur zal er op het sportveld een ‘gooi’ gedaan worden naar de eerste plaats bij het eieren-gooien. Elke buurt zal met 2 koppels van elk een man en vrouw een zo’n groot mogelijke afstand proberen te gooien en daarbij het ei heel opvangen. Detail hierbij is dat bij het ene koppel de man werpt en vrouw vangt en bij het andere team de vrouw het ei naar de man werpt. Per wijk worden beide afstanden bij elkaar opgeteld waarbij het totaal aantal meters de ranking bepaald. Het tweede WK-spel vandaag is de WIPE-OUT om 13.00uur in het water tussen de feesttent en de iisbaan. De WIPE-OUT laat zich het best omschrijven als een opblaas hindernisbaan op het water welke door de teams in een zo snel mogelijke tijd genomen dient te worden. De teams bestaan uit 6 personen waarvan minimaal 2 dames en iedereen is 16+. Dat dit het nodige spektakel zal brengen en hilariteit kunt u zich voorstellen. Zeker een aanrader om te komen kijken. Er is op de groenstrook op de iisbaan en op de dam achter de feesttent voldoende ruimte voor publiek. Kom je wijkgenoten aanmoedigen bij dit grootse spel op het water. Het slotspel deze dag is de ZWETTERACE. Twee teams van minimaal 2 deelnemers (geen max.) per wijk starten om 16.00u bij de Hegesyl om zich op/in een opblaas-’iets’ zonder motorische aandrijving zo snel mogelijk over de Zwette te begeven naar de feesttent alwaar de finishlijn ligt. De uitslag wordt bepaald door de aankomst van beide wijkteams bij elkaar op te tellen. Een kwartier na de WK-deelnemers is het om 16.15uur de beurt aan de recreanten. Zij varen hun eigen race en de winnaars van deze recreatieklasse zullen worden gehuldigd. Ook hier gelden de regels zoals hierboven echter kan er ook individueel worden deelgenomen. Opgave is niet nodig, je kunt je melden aan de start vanaf 15.45u. Voor het publiek zijn langs de Zwette genoeg hot-spots te vinden om te komen kijken naar dit vast en zeker kleurrijke schouwspel. Uiteraard aan de start en de finish, maar wat te denken aan het schelpenpad langs de Zwette.

ZWETTE-RACE voor recreanten (als team of individueel)

21.30 UUR FEESTAVOND m.m.v “SUPER SUNDAYS”

Deelname gratis Aanmelden vanaf 15.45u bij de Hegesyl Start 16.15uur

We hebben het niet terug kunnen vinden, maar we vermoeden dat de Oranjefeesten van Scharnegoutum in haar historie nog nooit een editie heeft gehad waarbij er geen kaatspartij was. We kunnen dan ook wel stellen dat dorpsfeesten zonder de traditionele kaatspartij geen complete feesten zijn. Dit jaar organiseert de keatsferiening De Lytse Stuit wederom de Oranjepartij van de feesten. Opgeven voor deze kaatspartij kan tot woensdag 6 september via: info@kvdelytsestuit.nl Bij voldoende deelname zal er ook worden gekaatst in de recreatieklasse en in de jeugdklasse 8 -14 jaar.


Voor vanavond is er wel een hele grote band geboekt in de feesttent van Scharnegoutum!!! Niet alleen qua naam groot, maar ook wat bezetting betreft. Zes ervaren muzikanten met één gemeenschappelijk doel: de tent op z’n kop zetten! Dit gaat gepaard met een enorme dosis energie en enthousiasme waardoor je niet stil kunt blijven staan! SUPER SUNDAYS speelt de grootste hits van grofweg de jaren 90 tot nu. Daar naast komen alle bekende dance-classics en evergreens in hoog tempo voorbij. SUPER SUNDAYS zorgt voor een waanzinnige

lichtshow; een groot aantal movingheads, spots, sunsrips, CO2 en confetti om elk optreden tot een geweldige show te maken. Met een ijzersterk frontduo en een superstrakke band de tent op zijn kop zetten, dát is SUPER SUNDAYS! Met het brede en up-to-date repertoire schakelt SUPER SUNDAYS in hoog tempo moeiteloos tussen verschillende nummers en genres. Tel daar de enthousiaste presentatie, een vet geluid, special effects en een waanzinnige lichtshow bij op en het plaatje is compleet. SUPER SUNDAYS moet je gezien hebben!


OP ADEM KOMEN NA DE ORANJEFEESTEN? Regelmatig buiten adem, hyperventilatie of adem tekort? Kom langs voor een ademsessie en krijg inzicht in jou manier van ademen en hoe het ook anders kan! NIEUWSGIERIG? Vraag vrijblijvend informatie aan bij: Harriët de Bruin, 06-21 491 407 www.bodymindcenter.nl harriet@bodymindcenter.nl

Elke vrijdag van 17.00u tot 20.00u

EASTERWIERRUM it Reade Plein Elke zaterdag van 11.30u tot 14.30u

GAU Postma Diervoeders Elke zaterdag van 17.00u tot 20.30u

SCHARNEGOUTUM Hoek Alddyk / Dielakker


PROGRAMMA 9.00 UUR KOFFERBAK & KINDERVRIJMARKT (draaimolen voor de allerkleinste)

9.00 UUR HISTORISCHE TOCHT

11.00 UUR KOFFIE DRINKEN 50+ m.m.v. De Brรปskoppen

12.00 UUR VISKRAAM en KIPKAR 13.30 UUR SLOTSPEKTAKEL

Historische tocht! Speciaal voor de senioren (60+) uit Scharnegoutum is zaterdagochtend de Historische Tocht. Tijdens deze korte fietstocht worden enkele historische panden in ons dorp bezocht en worden er leuke wetenswaardigheden met u gedeeld! Er zitten enkele verrassingen in het programma, maar wat we wel kunnen verklappen is dat de tocht eindigt met een spetterend optreden van de Bruskoppen in de feesttent.

Kindervrijmarkt & Kofferbakverkoop

Ook senioren die niet met de historische tocht meegaan zijn van harte welkom in de tent; koffie met oranjekoek staat voor u klaar vanaf 11 uur! Voor de tocht vragen wij u een eigen bijdrage van 5 euro (niet-leden 10 euro) en deelnemers worden uiterlijk om 9 uur zaterdagochtend in de tent verwacht. Wilt graag mee, maar bent u niet in de mogelijkheid om te fietsen; geef het

Om 11.00uur zal de koffie klaar staan in de tent en trakteert de Oranjevereniging al de aanwezige 50-plussers op Oranjekoek. Uiteraard ontbreken de Brรปskoppen deze ochtend niet in de tent voor de sfeer en een beetje meer.

aan bij uw aanmelding en wij regelen vervoer! Opgave uiterlijk 4 september via email: oranje@scharnegoutum.nl of via onderstaand bon die u kunt inleveren bij POIESZ aan de balie. Vergeet u niet op te geven want VOL is VOL! Deze historische tocht is mede mogelijk gemaakt door

POIESZ SUPERMARKTEN .

Verandering van spijs doet eten...dit jaar een nieuwe viskraam op de zaterdag. Vanaf 12.00uur zal vandaag de viskraam van Sitty Hofman de catering aanvullen. In het assortiment: zoute haring kibbeling en lekkerbekje

16.00 UUR PRIJSUITREIKING WIJKKAMPIOEN

Naast de kindermarkt dit feest ook

kofferbakverkoop.

Hebben

jullie nog bruikbare spullen die

AANSLUITEND AANVANG MATINEE m.m.v. DJ BAGGEL & DUO DOUBLON

voor jullie overbodig zijn geworden? Dan is dit de kans om op te ruimen en ondertussen een zakcentje verdienen. De kindervrijmarkt/kofferbakverkoop

is

op

NAAM:

de Fleardyk van 9.00 tot 13.00 uur.

TELEFOONNUMMER:

AANTAL PERSONEN:

Opbouwen mag vanaf 8.30 uur. PER FIETS of VERVOER: Opgave en informatie bij: Jan Oosterhaven of

Dit formulier kunt u ingevuld inleveren voor 4 september bij

j.oosterhaven@gmail.com

Poiesz Supermarkt Scharnegoutum aan de servicebalie.


Het WK wordt vandaag beslist! Alle buurten hebben de hele week hun best gedaan om zoveel mogelijk punten te verdienen. Echter vandaag zal de beslissing echt vallen naar wij hopen. Op het trainingsveld van de ‘kromme Tille’ zal een spel worden uitgezet waar zeker tot aan de feesten van 2019 over gesproken zal worden. De diverse buurten zullen om de beurt aan de bak moeten. De teams bestaan elk uit 6 deelnemers waarvan minimaal 2 dames. Er zullen drie hindernisbanen genomen moeten worden. De eerste is een grote, de tweede is veel groter en de derde is gigantisch groot. En alsof dit nog niet alles is moeten de teams afwisselend met de hindernisbanen een drietal opdrachten uitvoeren. In de planning heeft de WK-commissie de elektrische spiraal, het alom bekende ’Oud-Hollands tegen de wind in behangen” en het collectieve skilopen staan. Het team wat zich in de snelst tijd over het hele parcours weet te verplaatsen pakt de punten van vandaag. Of deze genoeg zullen zijn om de Wijkkampioen 2017 te worden, horen we om 16.00uur tijdens de uitreiking bij aanvang van het Matinee. Kom dit spektakel aanschouwen en moedig je buurtgenoten aan.

Links het spiraal zoals de oudere onder ons deze nog wel kennen van de Willem Ruis Shows. Ga er maar eens aanstaan om deze te doen zonder te trillen als je zojuist de hindernisbaan hebt gedaan. Hierboven de skilatten waarmee de teams zullen moeten lopen na weer een hindernisbaan te hebben gehad. Ritme en samenwerking is zo belangrijk op dit onderdeel. Rechts…...van het ’Oud Hollands tegen de wind in behangen’ zijn helaas alleen nog maar tegeltjes.

Don’t shoot the DJ Gerard Baggel kunnen we met recht de huis DJ noemen van de Oranjevereniging Scharnegoutum. Wie het ‘Kleintje dorpsfeest’ van 2014 en 2016 heeft bezocht kent deze Sneeker vast en zeker. De gezelligheid begint al zodra Gerard zijn aanhanger vol geluidsapparatuur begint uit te laden. Wanneer alles is ingeplugd, de stroom erop gaat en de volume knop open staat, is het feest echt begonnen. Deze DJ voelt de sfeer perfect aan, draait op verzoek ieders nummer (mits passend in de sfeer van dat moment) en dit alles door zelf zo anoniem mogelijk achter zijn draaitafel te blijven staan. Deze DJ draait onder het motto: “Draai maar gewoon de muziek, das mooi genoeg”. Om 16.00uur zal Baggel het Matinee muzikaal beginnen waarna de dames van Duo Doublon om 17.00uur hun opwachting maken en afwisselend met Gerard het publiek in en rond de tent zullen vermaken. Het slotakkoord zal voor de DJ zijn die tegen de klok van “het is mooi geweest” het matinee zal afsluiten.

A music-match made in Heaven' zou je de nieuwe samenwerking van deze stralende en ervaren zangeressen kunnen noemen. 'Gyna' bekend van o.a. haar hits 'Hemel op aarde, Ik ga weer van je dromen,' en haar laatste single 'Ik voel het geluk.' En Nienke van haar feestknallers: 'In de kantine, Pico Bello, Je kan de pot op,' en 1 van haar laatste producties 'Rotzooi je zegt het maar!' Ze kennen elkaar al jaren, en door de vele raakvlakken hadden ze regelmatig contact, waardoor ze al snel een vriendschap hadden opgebouwd. Eens werd het idee van een duet geopperd, gewoon omdat het hen 'zo leuk en gezellig' leek. Dit idee kreeg ineens een enorme wending, toen ze erachter kwamen dat hun stemmen wel erg goed bij elkaar bleken te kleuren. Wanneer Gyna vertelde wat ze eigenlijk miste in haar carrière, kon Nienke zich daar ook heel erg in herkennen. Ze zochten beide een nieuwe uitdaging op muzikaal vlak, zonder teveel te gaan afwijken van hun eigen stijl. Voor ze het wisten besloten ze om hun krachten te bundelen, en samen te gaan optreden. Maanden hebben ze zich voorbereid om een volledige show in elkaar te zetten, met alom bekende meezingliedjes. En dit uiteraard grotendeels tweestemmig. Af en toe zullen ook hun eigen liedjes uit hun solocarrière de revue passeren, die ze smaakvol samen gaan vertolken. Maar ook brachten ze 14 juni samen hun allereerste single: 'Een mooie nacht met jou' uit, geschreven door 'Marianne de Ruiter' oftewel Nienke haar moeder, en geproduceerd bij Terry West Productions. Het begin van een veelbelovend tweetal. En dat doen ze onder de naam: 'Duo Doublon!'


strjitte antema S e d uit lad tijFlodder eker Nieuwsb erste ie il m Sne t/e de fa n het optoch ….haalt gina va ggen laatste a p r o o de v we ze e laten orpsfeesten. dens d d e van d parade

...de dorpsavond “nieuwe stijl” kreeg op de donderdagavond zijn vuurdoop. De quizrondes en de acts van de diverse buurten wisselde elkaar af. Dat de vragen beantwoorden soms best lastig is en hierdoor hilarisch en amusant kan zijn bewezen de deelnemers deze avond wel. Henry en Annemarie bedankt.

…. beleven w e sinds lang e tijd weer ee ns een echt e Koninginne nnacht in Scharnegout m met de dr ie ex-Zwetteko ninginnen Marije, Mar rit en Esth er eerst achter en later op de bar in de bedi ening.

op vrijdag nd bij de Trekskute ila we t he erd nd ra ….ve g kan men naar outum. De hele da in airport Scharneg Door het mooie n boven het dorp. grote hoogte stijge eneilanden tot prachtig van Wadd weer is het zicht . aan de Ketelbrug toe

gespeeld op nende meerkamp ...werd er een span onderdelen e iek fys niet alleen de zaterdag met ntaal aan de deelnemers ook me maar moesten de voor sommirdeel, en dat viel bak met een onde vrijdag. op nd n late feestavo gen niet mee na ee

Meer foto’s van de feesten 2015 vind u op de site: www.scharnegoutum.nl

….verbaast Erik Jager iedereen in de feesttent en zijn Fennigje in het bijzonder door haar op het podium tijdens het Oranjebal ten huwelijk te vragen. Het feest wat die avond gevierd werd in de tent was mede hierdoor fantastisch.

...komen en meer dan 200 mensen kij ken bij het optrede n van Jong Advend o op de Kromme Tille. Het is een demonstratie met de precis ie van een Koreaan s leger. Het applaus doet dan ook qua volume niet onder voor dat van de mu ziek.

...bij fantastisch e feesten hoort een geweldig m dan 1000 woorde atinee. Foto’s ze n...het was fantas ggen meer tisch!!!


PROGRAMMA 10.00 UUR TENT DIENST 13.30 UUR FEESTTERREIN opruimen

Heeft u ze ook zien lopen de hele week tijdens de feesten: Onze lokale ‘Paparazzi’ ? De vrijwilligers van het persbureau Scharnegoutum hebben ook dit jaar de dorpsfeesten weer vastgelegd op de gevoelige plaat. Wil je de feesten nog even dunnetjes overdoen, nagenieten of gewoon nieuwschierig naar hun werk? Kijk dan dagelijks op de site www.skearnegoutum.nl voor hun laatste up-dates.

Onze dorpsfeesten hebben al jaren een mooie verbinding met de kerkgemeenschap van Scharnegoutum omdat er op zondagmorgen , aansluitend op de zaterdag, om 10:00 uur een verrassende tentdienst wordt georganiseerd, die wij het thema willen meegeven van: “Gezien worden….” In deze dienst staat Zacheüs of …… wijzelf centraal?? Met de vraag: Wie ben jij /ik? Wie wil jij, wil ik zijn voor …………? Zacheüs wordt gezien, zijn naam betekent de zuivere, de reine. Maar als belastinginner die flink wat extra geld voor zichzelf afperst, doet hij zijn naam geen eer aan. Maar hé…hij verandert……. Hij betaalt terug. Als kerk willen wij ook graag gezien worden. Wat ziet of merkt u van de kerk? De TOREN!???? of meer? En wat ziet de kerk van u?? Doen wij, ieder voor zich onze naam eer aan? Dan zouden we dapper moeten zijn. De verwerking hiervan wordt een viering waarin we Woorden combineren met Zang en Muziek waarmee we verbinding maken met elkaar. Het is ook de startactiviteit van een nieuwe kerkelijke periode. Wij nemen jou en jullie graag mee op de reis door de wereld van ons hart. Wij zijn er, u ook? X-zieje

Vandaag om 13.30uur bij de feesttent. Dan ruimen we ondertussen met elkaar even alles op. Vele handen maken licht werk, dus schroom niet en kom langs. Wat moet er zoal gebeuren:  Versieringen verwijderen in en rond de tent en feestterrein.  Feestterrein en omgeving opruimen van zwerfafval (bekers, bakjes, papier ed.).  Spullen naar zolder brengen.  Overige hand en spantdiensten. Aanmelden voor deze activiteit is niet nodig, je kunt gewoon langs komen bij de tent en melden bij Hans de Bruin of Erik de Jager

e s bij d ten” n e i z s Tot psfee r o D tje UM “Klein RNEGOUT SCHA i 2018 Jun


DAG

ONDERDEEL

Woensdag

Parade

Donderdag

Beach Volleybal

Donderdag

Quiz van Dorpsavond

Donderdag

Acts van Dorpsavond

SUBTOTAAL

PUNTEN TOT NU TOE

Vrijdag

Eiergooien

Vrijdag

Wipe-out

Vrijdag

Zwette-race

SUBTOTAAL

PUNTEN TOT NU TOE

Zaterdag

Slotspektakel

TOTAAL

PUNTEN

WIJK 1

WIJK 2

WIJK 3

WIJK 4

WIJK 5

WIJK 6

WIJK 7

1e team

2e team

Werper

VROUW

MAN

Vanger

MAN

VROUW

WIJK 8

UITSLAG WK

PUNTEN EN DE JOKER Per onderdeel zijn er 10-8-6-5-4-3-2-1 punten te verdienen waarbij het eerste team de 10 punten krijgt. Elk team mag 1x de Joker inzetten op een onderdeel van het WK. De behaalde punten op dit onderdeel worden dan verdubbeld. De teamcaptains geven voor woensdag 6 september aan de WK-commissie door op welk onderdeel zij willen verdubbelen. Het inzetten van de Joker zal pas bij aanvang van het spel worden bekend gemaakt voor een ieder.

POULE A

WIJK 1

WIJK 3

WIJK 5

WIJK 7

Voor

Totaal

Tijd

Poule

Partij

WIJK1

12. oo

A

WIJK 1

WIJK 3

WIJK 3

12. 10

A

WIJK 5

WIJK 7

WIJK 5

12. 20

B

WIJK 2

WIJK 4

WIJK 7

12. 30

B

WIJK 6

WIJK 8

Tegen

12. 40

C

C1

C2

12. 50

C

C3

C4

Noteer horizontaal de punten voor en vertikaal de punten tegen per wedstrijd. De som van beiden bepaald ranking. Bij gelijke stand beslist het onderlinge resultaat, hierna de toss.

13. oo

D

D1

D2

13. 10

D

D3

D4

WIJK 2

13. 20

A

WIJK 1

WIJK 7

WIJK 4

13. 30

A

WIJK 3

WIJK 5

WIJK 6

13. 40

B

WIJK 2

WIJK 8

WIJK 8

13. 50

B

WIJK 6

WIJK 4

Tegen

14. oo

C

C1

C3

14. 10

C

C2

C4

14. 20

D

D1

D4

14. 30

D

D3

D2

C1

14. 40

A

WIJK 1

WIJK 5

C2

14. 50

A

WIJK 3

WIJK 7

C3

15. oo

B

WIJK 2

WIJK 6

C4

15. 10

B

WIJK 8

WIJK 4

Tegen

15. 20

C

C1

C3

15. 30

C

C2

C4

15. 40

D

D1

D3

15. 50

D

D4

D2

D1

16. oo

7&8

4A

4B

D2

16. 10

5&6

3A

3B

D3

16. 20

3&4

2A

2B

D4

16. 30

1&2

1A

1B

Tegen

17. oo

POULE B

WIJK 2

WIJK 4

WIJK 6

WIJK 8

Voor

Totaal

RECREANTEN POULE C

C1

C2

C3

C4

Voor

Totaal

RECREANTEN POULE D

D1

D2

D3

D4

Voor

Totaal

Prijsuitreiking in de tent

TOTAAL

WIJK 1

m.

m.

m.

WIJK 2

m.

m.

m.

WIJK 3

m.

m.

m.

WIJK 4

m.

m.

m.

WIJK 5

m.

m.

m.

WIJK 6

m.

m.

m.

WIJK 7

m.

m.

m.

WIJK 8

m.

m.

m.

TIJD WIJK 1 WIJK 2 WIJK 3 WIJK 4

TIJD WIJK 5 WIJK 6 WIJK 7 WIJK 8

1e team

2e team

TOTAAL

WIJK 1 WIJK 2 WIJK 3 WIJK 4 WIJK 5 WIJK 6 WIJK 7 WIJK 8 Voor het eieren gooien, de Wipe-out en het Slotspektakel geldt dat de speelvolgorde gelijk is aan de stand op dat moment. Met andere woorden de wijk die voor aanvang van het spel op plaatst 1 staat ook als eerste start bij het betreffende spel, de 2e als 2e etc. De beslissingen van de wedstrijdleiding zijn bindend, ook al wijken deze af met de regels en richtlijnen welke zijn afgegeven in deze feestgids. Deelname aan alle onderdelen van het WK is op eigen risico van de deelnemers.

FEESTGIDS  
FEESTGIDS  

Skearnegoutum Dorpsfeest 2017

Advertisement