Page 1

bijlage voor de gemeente Kampen

3

De raadsondernemer vertelt: Wim Rill

4

Testen met warmte in de polder

8

Verkoop ROC ‘niets bijzonders’

Overheden weg uit ROC Haatland

Het Regionaal Overslag Centrum Haatland is verkocht aan het Rotterdamse bedrijf De Roo. Daarmee is een einde gekomen aan vijftien jaar overheidsbemoeienis in de overslag van goederen in deze haven. Lees meer hierover in deze Brug to Business op pagina 7. Foto: Pedro Photo Press Images / Pedro Sluiter.

ADDING VALUE TO THE CORE Dieselstraat 8 8263 AE Kampen

T 038 33 105 40 E info@qoore.nl


2

dinsdag 3 juli 2012

Van der Weerd Elektrotechniek installeert nieuwe LED-verlichting bij tankstation Kriterion Van der Weerd Elektrotechniek uit Kampen heeft onlangs de nieuwe LED- verlichting geïnstalleerd bij tankstation Kriterion in Amsterdam. De hoofdaannemer koos voor het Kamper bedrijf omdat Van der Weerd Elektrotechniek jarenlange ervaring heeft in het aanbrengen van de elektrische installaties en LED- verlichting bij tankstations en inmiddels ook een eigen LED- armatuur op de markt bracht, met speciale eigenschappen voor onbemande tankstations. Het resultaat mag er zijn en is de automobilist en andere voorbijgangers zeker opgevallen. Want de nieuwe LED- verlichting van Kriterion aan de IJburglaan 11 in Amsterdam geeft het tankstation een geweldige uitstraling.

Langere levensduur Het onder architectuur gebouwde station is

HET LICHTPUNT VOOR BEDRIJVEN

in juni 2000 geopend. Wat direct opvalt is de prachtig golvende dakconstructie, waardoor het een eenheid vormt met de omgeving. Tijdens een controle enige tijd geleden, bleek dat de huidige verlichting behoorlijk begon te roesten. Ook was de verlichting niet optimaal: “We kregen wel eens opmerkingen van klanten dat het leek alsof wij gesloten

aldus Ron Rijper. “De keuze voor LED-verlichting

Van der Weerd alles te laten vervangen. Daarbij

waren,” vertelt medewerker Rob Rijper van

was niet zo moeilijk. De lichtopbrengst ten op-

is het zekere voor het onzekere genomen en

Kriterion. “Omdat de veiligheid in het geding

zichte van traditionele verlichting is groter en

hebben wij twee lampen additioneel laten op-

was vanwege de roestende verlichting, wil-

het energieverbruik ligt aanzienlijk lager. Ook de

hangen om er zeker van te zijn dat het overal op

den wij ondanks het aanbrengen van extra

levensduur van de lampen is langer. De laatste

het voorterrein voldoende verlicht zou zijn.

verbindingen met het plafond niet onnodig

twee punten zijn natuurlijk goed voor het milieu

Het ophangoog van het armatuur is aangepast

lang wachten. Uiteraard hebben wij de op-

en de kostenbeheersing”. Het ontwerp moest

zodat het armatuur en de pendel één stijve

merkingen van klanten daarin meegewogen

passen bij de onder architectuur gebouwde

constructie vormen en de armatuur niet bij een

want als ondernemer ben je natuurlijk niet

overkapping en een beetje stoer zijn.

beetje wind al gaat slingeren onder de luifel.”

goed bezig als klanten door zouden kunnen

• Elektrotechniek • LED bedrijfshalverlichting • Inbraakbeveiliging schemerschakelaar doet de rest. Tegen de tijd • Camera bewaking dat de natuur voldoende licht verstrekt, gaan de lampen weer netjes uit en wordt er geen • Toegangscontrole energie onnodig gebruikt,” zo eindigt Rob zijn • Service en onderhoud verhaal.

Inmiddels hangen de lampen er enkele maan-

rijden omdat men denkt dat het station ge-

“Van der Weerd heeft ons bij het selectieproces

den en de medewerkers zijn er zeer content

sloten is. Ook zou een verbeterde verlichting

geholpen door een voorselectie te maken”,

mee. “Dat wij geen opmerkingen meer krijgen

de veiligheid vergroten en het tanken met

meldt Rijper. “Nadat wij onze keuze hadden

van klanten vinden wij meer dan voldoende

de nachtautomaat als het station gesloten

bepaald is er een lamp op proef opgehangen en

bewijs dat wij er in geslaagd zijn het probleem

is geriefelijker maken voor onze klanten”,

omdat deze goed beviel, is besloten om door

van een te donker voorterrein op te lossen. De

Neringstraat 3, 8263 BG Kampen Tel. 038 3313 999 www.vanderweerdelektrotechniek.nl

Voor meer informatie kan men terecht bij: Van der Weerd Elektrotechniek in Kampen, (038) 331 39 99 www.vanderweerdelektrotechniek.nl

Aansprakelijkheid bestuurders bij borgtocht De onderneming, een besloten vennootschap, van Jan is niet in staat om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. De bank heeft van Jan een ondertekende borgstelling ontvangen en wil zich nu gaan verhalen op het privévermogen van Jan. Echter, Jan is getrouwd en zijn vrouw heeft bij de laatste borgstelling niet meegetekend. Kan de bank zich nu alsnog op het privévermogen van Jan verhalen? Veel ondernemers, vooral de startende ondernemers, hebben een krediet nodig om investeringen te kunnen financieren. Vaak is een krediet ook nodig om een tijdelijke terugval in voldoende geldelijke middelen op te vangen. De onderneming, doorgaans in de vorm van een besloten vennootschap, is dan aangewezen op kredietverstrekkers, zoals banken. Professionele geldverstrekkers (banken) zijn zich bewust

Starters opgelet! Waarom werken vanuit huis?

van de risico’s die ondernemingen lopen, zij bedingen dan vaak zekerheden. Een van die zekerheden kan zijn dat een ondernemer zich in privé borg stelt voor de schulden van de vennootschap. In geval van een faillissement van de vennootschap, kan de bank haar vorderingen verhalen op de ondernemer in privé. Echter, wanneer iemand getrouwd is, dan is het uitgangspunt van onze wetgeving, dat hij toestemming van de partner nodig heeft wanneer hij zich voor een ander, of zijn vennootschap, borg stelt. Dat is anders, wanneer iemand zich borg stelt voor een bedrijf, wat volledig van hem is. In dat geval is de toestemming van de partner niet vereist. Het eigen bedrijf kan ook zijn een vennootschap, waarvan hij samen met andere bestuurders, de meerderheid van de aandelen heeft. Recentelijk besliste de rechtbank dat

een bestuurder, die weliswaar 50% van de aandelen in een vennootschap had, maar waarvan de mede-aandeelhouder géén bestuurder was, ook de toestemming van de partner nodig heeft. Heeft de partner niet meegetekend, dan is er ook geen geldige borgtocht. In dat geval was niet voldaan aan de vereiste toestemming van de echtgenote, in dat geval bleef het privé-vermogen van Jan buiten bereik van de bank. Dat betekent dat u als ondernemer goed moet opletten bij het aangaan van verplichtingen vanuit de vennootschap. Indien u nog vragen heeft over privé-verplichtingen van bestuurders en aandeelhouders, kunt u altijd contact opnemen. mr. J. de Ruiter

Wiekeraad De Ruiter advocaten

De la Sablonierekade 19, 8260 AK Kampen * Tel. (038) 333 74 78 * www.wr-advocaten.nl * info@wr-advocaten.nl

Huurrecht * Arbeidsrecht * Ondernemingsrecht * Vermogensrecht

Kantoorruimte, vergaderruimte of flexplek? In Het Gebouw profiteert u van maximale flexibiliteit tegen een scherpe prijs. U ontvangt uw klanten in een professionele omgeving.

Het Gebouw

Neringstraat 1 Kampen Tel. 038 - 3337850 www.hetgebouwinkampen.nl

RM FASHION MANNENMODE VAN MEDIUM TOT XXXXXXXXL

De la Sablonièrekade 19, Postbus 404, 8260 AK Kampen * Tel. (038) 333 74 78 * Fax (038) 333 85 36 www.wr-advocaten.nl * info@wr-advocaten.nl

Business kostuums 2-delig (los indeelbaar)

€ 299,-

mt 48 t/m 64, mt 24 t/m 34

inclusief: - overhemd - stropdas - een paar sokken naar keuze. Geerstraat 27 8261 HL Kampen 038-3326743

Bezoek ook onze webshop

Stadhuisstraat 105 info@rmfashion.nl 8232 VG Lelystad www.rmfashion.nl 0320-220304


dinsdag 3 juli 2012

3

Jaarverslag IMpact positief

De ‘raadsondernemer’ vertelt (4) (door Michiel Satink)

Raadsleden die tegelijkertijd een eigen bedrijf draaiende houden: dat zijn ‘raadsondernemers’. Wat drijft ze? En hoe kijken zij aan tegen de aandacht voor ondernemers in de politiek? In deel 4 van deze rubriek Wim Rill (GroenLinks) over wollig taalgebruik, een flexibele agenda en de vergadercultuur in de raad. “Ik heb sinds 2006 een eigen marketing- en

tig uur per week, maar je kunt het zo gek maken

communicatiebureau in Kampen. Ik ben zelfstan-

als je wilt. Ik kan soms schuiven met onderwer-

dig ondernemer en werk nauw samen met een

pen met fractiegenoten als ik eens in tijdnood

reclamebureau in Osnabrück. Samen richten we

zit. Ik heb er wel voor gekozen minder te werken

ons op klanten aan beide zijden van de grens,

voordat ik raadslid werd. In 2010 vervulde ik

vooral op gebied van woningbouw. Dan merk

een interimfunctie waar men graag wilde dat ik

je meteen een groot verschil: hier ligt de bouw

meer ging werken. Dat zou het einde van mijn

op zijn gat, in Duitsland is nog voldoende werk.

raadslidmaatschap betekend hebben. Ik heb die

Verder verricht ik zo nu en dan interimfuncties.

functie toen laten varen.

Sinds 2007 ben ik raadslid. Ik ben Kampenaar

KAMPEN - IMpact heeft het jaar 2011 afgesloten met positieve resultaten op sociaal en financieel gebied. In totaal zijn er ruim 500 mensen bij IMpact aan het werk in verschillende soorten dienstverbanden, gesubsidieerd (wet sociale werkvoorziening) en niet-gesubsidieerd.

van geboorte dus het reilen en zeilen van deze

Veel raadsleden zijn leraren, zo blijkt. Onderne-

stad ging me altijd al na aan het hart. Mijn vader

mers benaderen de stukken toch anders, merk

is ook lang raadslid geweest, in de jaren ‘80.

ik zelf. Bepaalde documenten mogen wel explici-

Aan de keukentafel werd thuis wel vaak gedis-

eter en van meer financiële onderbouwing voorz-

cussieerd. In mijn studietijd had ik zelf ook al een

ien worden. Het taalgebruik is nog erg wollig.

uitgesproken mening maar ik wilde niet direct

Politici lijken veel te praten maar weinig te zeg-

Een daling van het arbeidsverzuim is gerealiseerd

Vertrouwen

de politiek in. Dat ligt aan de manier waarop

gen zodat ze er later niet op gepakt kunnen wor-

en het aantal naar het bedrijfsleven gedetacheerde

IMpact kijkt met vertrouwen naar de toekomst,

het vaak gaat in de politiek: zaken zijn vooraf al

den. Tijdens vergaderingen wordt soms zo weinig

medewerkers is gestegen. En ondanks de Rijks-

ondanks de uitdagingen die de politiek biedt.

geregeld. Ik hou van openheid, ik wil zien hoe

geluisterd. Als ik iets nieuws hoor in een debat,

bezuinigingen is een positief jaarresultaat behaald.

Hoewel de Wet Werken naar vermogen ‘in

mensen tot een bepaalde keuze komen. Die

wil ik dat meewegen in mijn uiteindelijke besliss-

Het jaarresultaat is 437.000 euro positief. En daar-

de wacht’ staat, is helder dat de toekomstige

openheid streef ik na in mijn werk in de raad.

ing. Wat dat betreft is een lichte cultuurverander-

mee ruim 500.000 euro positiever dan aan het

ontwikkelingen in de sociale wetgeving gevol-

Mensen begrijpen best dat het een zaak van

ing wel nodig in deze raad. In de communicatie

begin van boekjaar 2011 verwacht. De in 2011

gen zullen hebben voor IMpact. Om ook in

geven en nemen is in een gemeenteraad, maar

gaat het geregeld fout bij de gemeente. Ja, dat

doorgezette bezuinigingsslag en de gerealiseerde

de toekomst succesvol te kunnen blijven, is in

toon dat dan ook aan. Wees daar open in.

is mijn vakgebied. Neem nou het kappen van

omzet droegen bij aan dit positieve resultaat. Maar

2011 een nieuwe strategische koers ingeslagen.

bomen aan de Trekvaart in IJsselmuiden recent.

met name de boekwinst op het verkochte oude

IMpact’s nieuwe stijl richt zich op re-integratie

Flexibiliteit

Neem die bewoners mee in het proces in plaats

bedrijfspand in Kampen zorgde voor een positieve

in de volle breedte (van assessment tot ar-

Het raadslidmaatschap is goed te combineren

van dat je ze er plots mee confronteert. Zoiets

stimulans van het jaarresultaat. Deze boekwinst

beidsbemiddeling), meer klanten dan alleen SW

met mijn werk. Ik ben serieus met de politiek

gebeurt nog te vaak. Meerdere fracties hebben

draagt ook bij aan het weerstandsvermogen van

en omzetgroei met bijbehorend positief rende-

bezig en het is prettig dat ik daar de tijd voor

hun bedenkingen bij de manier van communi-

IMpact, zodat de komende jaren financiële tegen-

ment. Door slim en pragmatisch te werken, is

heb. Ik maak als ondernemer flexibele tijden.

ceren van het college. Daar moet nog veel aan

vallers, zoals eventuele rijksbezuinigingen, intern

IMpact in staat snel in te spelen op de vraag

Gemiddeld kost het raadslidmaatschap me twin-

gebeuren.”

worden opgevangen.

vanuit de opdrachtgevers en de markt.

IJsselmuiden: laat je zien op ondernemersbeurs IJSSELMUIDEN - Veel ondernemers en bewoners van IJsselmuiden kunnen zich nog wel herinneren dat vele jaren geleden met grote regelmaat een huishoudbeurs georganiseerd werd. Op initiatief van John Ruitenberg van John’s Wear uit IJsselmuiden wordt in samenwerking met Plan-Effect uit Ommen deze traditie nieuw leven ingeblazen.

in Kampen. Verder hebben ze vele grote even-

tentiële klant aan te halen. Naast de vele netwerk-

ementen op hun naam staan” aldus John.

bijeenkomsten biedt de beurs de ondernemer de kans om zijn bedrijf eens goed te presenteren. De

Waarom een beurs?

slogan is dan ook IJsselmuiden laat je zien!”

“IJsselmuiden kent vele ondernemers, veel van deze ondernemers zijn bij de bewoners van IJs-

Bedrijven die zich willen laten zien kunnen een

Het idee is geboren tijdens een ledenvergadering

opgepakt.

selmuiden niet bekend. Deze bewoners halen de

informatiepakket aanvragen bij Plan-Effect via of-

van de Ondernemersvereniging IJsselmuiden. John

“Plan-Effect heeft jaren ervaring in het organiseren

producten en diensten die men naast de deur kan

fice@planeffect.com onder vermelding van Onder-

Ruitenberg ging op zoek naar een partij die hier

van beurzen en evenementen.

halen elders weg. En dat kan anders. Daarnaast

nemersbeurs IJsselmuiden of bij John Ruitenberg

ervaring in heeft. Hij heeft in Plan-effect de juiste

Het bedrijf is bekend van het organiseren van de

wordt netwerken steeds belangrijker voor onderne-

van John’s Wear IJsselmuiden, email: johnswear@

partij gevonden en samen hebben zij de draad

bouwbeurs in Assen en Zwolle en later dit jaar ook

mers en naast sociale media het contact met po-

home.nl.

BrugMedia editie De Brug Constructieweg 41-1, 8263 BC Kampen Postbus 179, 8260 AD Kampen Tel.: 038 - 333 10 27 Fax: 038 - 331 05 87 e-mail: info@brugmedia.nl internet: www.brugnieuws.nl Openingstijden kantoor: ma. t/m vrij. 8.30 - 17.00 uur Druk: Hoekstra-Boom Offset Rotatie BV, Emmeloord

Eindredactie: Nick de Vries: 06 15 88 19 44 Freelancers: Alex de Jong, Erik Driessen, Michiel Satink Aanleveren persberichten per e-mail: redactie. brugtobusiness@brugmedia.nl Opmaak: bco reclamebureau Algemeen directeur: Bauke Hoekstra Commercieel directeur: Johan van der Kolk

bijlage voor de gemeente Kampen

Nieuwbouw,

 Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Niets uit deze krant mag - zonder toestemming van de uitgever - ter publicatie worden overgenomen in welke vorm dan ook. Op advertenties en commerciële producties in deze krant die niet eigendom zijn van de opdrachtgever of reclamebureau, berust het copyright bij de uitgever. Aan zet- en/of drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

HET LICHTPUNT VOOR BEDRIJVEN  Kwaliteit en vakmanschap verbouw en renovatie  Duurzame relatie met de klant

Brug to Business is een maandelijkse business to business bijlage van weekblad de Brug en bericht over zakelijke bewegingen in de gemeente Kampen, brengt interviews, bedrijfsportretten, interessante columns van lokale specialisten en informatieve artikelen, gepresenteerd in een frisse en leesbare stijl. Alles bestemd voor de ondernemer in de gemeente Kampen, maar door de huis- aan- huis verspreiding ook voor de ondernemende consument. Deze unieke formule bouwt uw brug to business.

Colofon

Klachten bezorging: woensdag en donderdag tussen 9.00 - 12.00 uur

Kwaliteit en vakmanschap

Brug to Business is een uitgave van BrugMedia Oplage: 23.000, verspreiding op dinsdag samen met weekblad de Brug Verschijningsdata: week: 43-47-51-3-7-11-15-19-23-27-31-35-39-43-47-51 Sluitingstijden: de dinsdag voor verschijning om 16.00 uur

Duurzame relatie met de klant

Noordweg 160 - 8262 BX Kampen T 038 - 3313609 E info@vanwervenbouw.nl

Noordweg 160, 8262 BX Kampen T 038 - 3313609 E info@vanwervenbouw.nl

• Elektrotechniek • LED bedrijfshalverlichting • Inbraakbeveiliging • Camera bewaking • Toegangscontrole • Service en onderhoud

Neringstraat 3, 8263 BG Kampen Tel. 038 3313 999 www.vanderweerdelektrotechniek.nl


dinsdag 3 juli 2012

4

Rene van Breemen

Chapter de Kamper Steur

We doen meer dan alleen uitzenden, payrolling en werving&selectie, we adviseren en onderzoeken (assessments)

Flexwerk Uitzendbureau 06 - 52678327

Jean Paul Schwab Wij serveren en leveren lekkere hapjes/drankjes en verhuren feestmaterialen voor alle bijeenkomsten op elke locatie. Van verjaardag tot openingsfeest.

Partyservice Slump

06 - 221 543 78

Pieter de Hoog Wij leveren het complete pakket, voor een keuken of badkamer op maat naar uw wens. Ook voor uw tegelwens.

Keuken Design Kampen 038 – 3327041

Rik van Warven Drie regionale accountantskantoren met vestigingen in Kampen, Emmeloord en Urk. Vivan accountants - adviseurs voor jaarrekeningen, belastingadvies, salarisadministratie en bedrijfsadvies.

Vivan accountants 038 - 3317272

noordhuis, thuis op kantoor Zoals de naam al zegt: noordhuis is letterlijk thuis op kantoor. Zij weten als geen ander wat nodig is om een prettige, werkzame kantooromgeving te scheppen voor elke onderneming. Bij noordhuis kan men terecht voor een complete inrichting, kantoorapparatuur, presentatiesystemen en officesupplies. Persoonlijke aandacht, een grote vaardigheid in het snel vinden van een echte oplossing en een compacte, open organisatie met korte lijnen vormen de basis van de veelal langdurige relaties die noordhuis met haar klanten aangaat.

schikt is, is per organisatie anders en daarvoor advi-

Bram van Loghem

seer ik graag”, legt Bram uit. “Wij denken in oplossingen en maatwerk!”. Naast effectiviteit is een besparing op de afdrukkosten vrijwel altijd te realiseren. De oplossingen van Bram, bieden dus ook financieel voordeel voor onze opdrachtgevers! Projectinrichtingen

Thuis op kantoor. Of het nu gaat over kantoorartikelen, multifunctionals, digitale presentatiemiddelen of complete inrichtingen, u ontvangt een persoonlijk advies.

Noordhuis

thuis op kantoor

06 - 272 246 92

“Het Nieuwe Werken” is een hot, maar ook een onbegrepen item op dit

Experts

moment. Het scheppen van een kantooromge-

“Persoonlijk advies van uw persoonlijke ex-

ving, waarin het prettig is om je werk te doen,

pert!” Dat is de slogan van noordhuis, thuis

Oplossingen:

wat je stimuleert om prestaties te leveren en

op kantoor. Experts zijn de medewerkers van

“noordhuis levert alles om een kantoorruimte

welke past bij de organisatie, is elke keer weer

noordhuis. Experts op gebied van kantoorsup-

effectief te laten functioneren”, verteld Bram

een grote uitdaging. “En deze uitdagingen gaan

plies, projectinrichtingen, kantoormachines en

van Loghem, adviseur afdrukapparatuur van

we graag aan!”, vertelt Bram. “Daarbij houden

presentatieapparatuur maken Noordhuis dé

vestiging Emmeloord. Hierbij denken we bij-

we uiteraard rekening met de wensen en ei-

partner voor uw kantoor. Én altijd bij u om de

voorbeeld aan het organiseren en inrichten

sen van onze klanten én gebruikers”. Bij een

hoek! Zo is onze vestiging in Zwolle onlangs

van de documentenstroom. Van het geautoma-

inrichting gaat noordhuis verder dan alleen het

verhuist naar een nieuwe zichtlocatie bij de

tiseerd inscannen, digitaal archiveren tot het

leveren van meubilair, vloer- en raamstoffering.

Ceintuurbaan, vlak bij FC Zwolle. Een bezoek

printen van documenten op de juiste tijd en

Vaak horen daar ook akoestische oplossingen,

aan deze én andere vesitingen of een bezoek

plaats hebben we voor elke organisatie de per-

beplantingen en verlichting bij. “Wij zorgen voor

van één van onze experts kan je ervaren dat

fecte oplossing. “Welke oplossing het meest ge-

de complete beleving!”

het prettig zaken doen is met noordhuis!

Tim Huisman

Erik Fien

Diny Plender

Joep Roth

ICT BehnCon ontzorgt de kleine ondernemer op IT gebied en werkt als “de wegenwachter” langs de digitale snelweg.

Loodgieterwerk, sanitair, verwarming, koeling en ventilatiewerkzaamheden hebben een ding gemeen. Het moet degelijk en professioneel worden.

Bent u op zoek naar een moderne organisatie waar dynamiek en vakwerk hand in hand gaan... Plender Totaalonderhoud

Bij ons staat u nooit stil! Dankzij twee nieuwe leenauto’s die voor u klaar staan.

Plender Totaalonderhoud

Auto Auto Techniek Techniek Kampen Kampen 06 - 136 313 07

ICT-BehnCon ICT Beheer en Consultancy 06 - 135 901 78

Installatiebedrijf Fien 038 - 3320012

06 - 10 97 00 45

Testen met warmte in de polder (door Michiel Satink)

IJSSELMUIDEN – De aardwarmtebron in de Koekoekspolder gaat zijn vierde maand van een halfjaar durende testfase in. Een periode van meten en bijstellen, stelt Radboud Vorage, projectdirecteur van Greenhouse Geo Power. Dat het voorjaar en de zomer tot nu toe wat kouder dan gemiddeld uitvallen, komt juist goed uit. Zo kan het systeem al aardig bijspringen om de kassen op te warmen. Eind maart werd na drie jaar pionieren de aard-

om de hoek komen kijken. Daar bleek medio

warmtebron in de polder in IJsselmuiden officieel

2011 aardolie en in een tweede geval gas met

in gebruik genomen. Voorheen werden de kassen

het water mee omhoog te komen. De beide

van tuindersbedrijven Vahl, voorheen Ambo Va-

projecten werden maanden lang stilgelegd.

lentes (nu Gebroeders Van den Belt) en Kwekerij

Aardolie blijkt er in IJsselmuiden niet te vinden,

Voorhof warm gestookt met miljoenen kubieke

maar gas wel. En dat was ook verwacht. “Toen ze

meters gas. Nu gebeurt dat met warm water

in het Westland naar een oplossing voor het gas

dat op een diepte van twee kilometer wordt op-

zochten, waren wij daar ook al mee bezig. Belan-

gepompt en middels leidingen door de kassen

grijkste vraag was hoe het water van het gas te

bijgesprongen. Met name in en rond Parijs zijn veel

weer de grond in gestopt. “Hoe meer je van die

wordt geleid. Het is echt pionieren, zegt Vorage,

scheiden. We weten op dit moment nog niet ho-

warmtebronnen geslagen. Tot en met september is

warmte kunt ‘oogsten’, hoe beter.” Vandaar dat bin-

want veel moet zelf opgelost worden. Zo bleek

eveel gas er vrijkomt en wat de kwaliteit daarvan

er nu vrijwel dagelijks iemand bezig om de instal-

nen het aardwarmteproject serieus wordt gekeken

al snel dat de druk te laag was om het inmiddels

is. Momenteel brandt er af en toe een fakkel om

latie te testen en af te stellen. Daarna moeten de

naar een idee van iemand die mogelijk in de polder

afgekoelde water weer in de tweede put terug

van het gas af te komen. In de toekomst willen

testresultaten duidelijk worden en is ook bekend

een kwekerij voor tropische vissen wil beginnen.

de aarde in te krijgen. “We hebben eerst de put

we het mogelijk als brandstof voor de verwarm-

hoeveel gas er vrijkomt. Een voordeel is dat het mo-

De grootste kostenpost van zo’n kwekerij is juist

schoongemaakt en vervolgens een zwaardere ti-

ingsketel in de kassen gaan gebruiken.”

menteel iets kouder is dan gemiddeld in het jaar.

het verwarmen van het water. Dan is een bron met

“We kunnen de warmte al goed kwijt in de kassen.”

restwarmte nabij een goede uitkomst. “We zijn door

Viskwekerij

Toch wordt nu ook al verder gekeken. Het water dat

een ondernemer met dit idee benaderd”, zegt Vor-

Bij soortgelijke aardwarmteprojecten in het West-

Niet alle kennis is voorhanden. Franse deskun-

met een temperatuur van 72 graden Celcius boven

age, “maar veel meer valt daar nu nog niet over te

land bleek dat er soms onverwachte problemen

digen op gebied van geothermie hebben ook al

komt, wordt met een temperatuur van 35 graden

zeggen.”

jdelijke pomp geïnstalleerd. Dat werkt nu prima.”


Geld besparen met NIAG In crisistijd biedt de Nederlandse Installatie Adviesgroep (NIAG) bedrijven de mogelijkheid om op een slimme manier geld te besparen. Uit onderzoek blijkt dat een optimaal binnenklimaat positieve gevolgen heeft voor de arbeidsproductiviteit. NIAG is specialist op dit terrein en biedt ondernemers de aantrekkelijke route naar fikse kostenbesparing.

dinsdag 3 juli 2012

Gerjan Visscher

Arthur van Wijk Onafhankelijk duurzaam advies over verwarming, ventilatie, koeling, verlichting. Resultaat een optimaal comfort met een lagere energierekening en hogere productiviteit.

NIAG Nederlandse Installatie Advies Groep 0321 - 387 766

gemeente Kampen”, zegt eigenaar

over het binnenklimaat uit handen

Arthur van Wijk, die al sinds 1986

nemen. Zo kan NIAG het laten

actief is in de installatiebran che.

aanbrengen van de installatie voor

Andere gemeenten waar NIAG mee

haar rekening nemen, maar ook

samenwerkt zijn Zwartewaterland,

het onderhoud of het doorvoeren

Hoorn, Amsterdam en Heemskerk.

van verbeteringen. Uit onderzoek

Door te investeren kunnen de

blijkt dat een goed binnenklimaat

kosten in de toekomst flink worden

kan leiden tot een stijging van de

gedrukt. NIAG kan iedereen hierin

arbeidsproductiviteit van tien tot vi-

optimaal adviseren. Een goed

jftien procent. In deze situatie neemt

voorbeeld hiervan is LED-verlicht-

de omzet toe en blijven de kosten

ing. Deze nieuwe technologie vergt

gelijk. De slogan van NIAG ‘Dat werkt

een investering, maar garandeert wel

lekker’, is hier dan ook zeer zeker

een fikse kostenbesparing op het

van toepassing.

energiegebruik.

NIAG heeft zich de afgelopen jaren

NIAG biedt een breed diensten-

bewezen als een belangrijke part-

pakket op het gebied van bouwge-

ner in kostenbesparing. Het bedrijf

bonden installaties. Dit varieert van

uit Dronten opereert als adviseur

koeling tot verlichting en van sanitair

van overheden en bedrijven met

en verwarming tot databeheersing.

betrekking tot klimaatbeheersing

Ook het beoordelen van offertes en

en energiebesparing in verschil-

het regelen van second opinion be-

Nederlandse Installatie

lende overheidsgebouwen, zoals

hoort tot het takenpakket van NIAG.

Adviesgroep (NIAG)

musea, zwembaden, maar ook voor

Het bedrijf werkt met drie fulltimers

Het Spaarne 37 Dronten

kantoren en productieruimten van

en twee parttimers en bestaat sinds

Tel: (0321) 38 77 66

bedrijven. “We werken veel voor de

2005.

Internet: www.niag.nl

Corstiaan Schuld

Leverancier van een breed assortiment technische artikelen en bedrijfskleding. We zijn uw magazijn en uw meedenkers in techniek.

MVMG Bedrijfshuisvesting combineert een sterk landelijk netwerk met een zeer uitgebreide kennis van zowel de lokale als de regionale vastgoedmarkt.

Technische groothandel Post bv 06 - 224 700 65

MVGM Bedrijfshuisvesting 06 - 10 37 35 58

Grondverzetbedrijf Visscher BV, al meer dan 90 jaar uw partner in grondwerken. Terreinverharding, Terreininrichting, Riolering, Beschoeiing, Cultuurwerk, Transport, Verreikerverhuur.

Grondverzetbedrijf

NIAG kan bedrijven alle zorgen

Leo Franke

5

Visscher bv 06 - 249 107 72

George J. Gerritsen Begeleiden bij aan- en verkoop van bedrijven; ondernemers ondersteuning; financieringsvraagstukken; meer winst maken! Een winnaar heeft een plan, de verliezer een excuus

Claassen, Moolenbeek & Partners 06 - 517 887 38

Rein Teune “Een persoonlijk financieel plan geeft Rust, Ruimte en Regie”.

Landsman en Teune financieel raadgevers 06 - 513 489 66

Wiebren de Boer Onze passie, kwaliteit en expertise geven garantie voor ons vakwerk.

Johan van der Kolk BrugMedia biedt u een bereik van 500.000 potentiële klanten aan en bedenkt daarbij voor u creatieve uitingen die gegarandeerde response opleveren.

BrugMedia

06 - 15 88 19 53

Weever bouw bv 06 - 524 170 80

Stefan Davids Heftruckcentrum Post bv verkoopt / verhuurt / lease / onderhoud en keurt uw heftrucks van 1 - 80 ton, ook op locatie. Werkgebied is Midden- en Noord Nederland.

Heftruckcentrum Post 06 - 109 705 63

Werkzoekenden in Kampen geven vorm aan ‘het nieuwe solliciteren’ KAMPEN - Veel mensen zoeken hard naar een baan, maar met de huidige arbeidsmarkt is dat een hele toer, in het bijzonder voor de oudere werkzoekende. Vrijwilligerswerk en netwerken zijn voor hen praktisch de enige kans op een nieuwe betaalde functie. Arbopositief zet zich in voor werkzoekenden in de Kamper samenleving. Dit is ‘het nieuwe solliciteren’ volgens ArboPositief,

bewoners en voor vrienden en familie van de

een landelijke belangenorganisatie voor werkzoek-

bewoners. Dit jaar vond hij plaats op 23 juni. Voor

enden die onder andere tot doel heeft een reëel

de ruim 85 bewoners is dit evenement het hoog-

beeld van werkzoekenden in de media te schetsen

tepunt van het jaar. Om de ouderen deze dag te

en hen zo positief te profileren. Daarnaast is, met

kunnen bezorgen zijn er echter heel veel helpende

het terugtreden van het UWV en andere instanties,

handen nodig. Handen die binnen de zorg zelf

het informeren en motiveren van werkzoekenden

niet beschikbaar zijn. De inzet van ArboPositief

een kerntaak geworden.

betekent dat het verplegend personeel zich kan concentreren op haar kerntaken. En zo werd deze

ArboPositief Kampen, een lokale afdeling, heeft beslo-

leuke dag voor de bewoners niet een extra belast-

ten de daad bij het woord te voegen door zich actief

ing voor het personeel.

in te zetten voor de Kamper samenleving. Naast het schrijven van opgeteld zo’n 150 sollicitatiebrieven per

De verpleging van Margaretha was dan ook aan-

maand, stellen zij zich deze maand beschikbaar bij het

genaam verrast dat er onverwachts een grote

tuinfeest van verzorgingshuis Margaretha in Kampen,

vrijwilligersploeg van Arbopositief zich meldde via

onderdeel van Woonzorgconcern IJsselheem.

de Stichting ‘Present’ in Kampen, een stichting die een brug wil slaan tussen mensen die willen

Het tuinfeest bij Margaretha vindt ieder jaar plaats

helpen en mensen die geholpen kunnen worden.

en is een markt met hapjes, activiteiten voor

Een zeer welkome bijdrage in de feestelijkheden.


6

dinsdag 3 juli 2012

Van je familie moet je het hebben voorkomen dat u schenkbelasting betaalt. Voor kinderen tussen 18 en 35 jaar geldt een verhoogde vrijstelling van ruim 24.000 euro. Boven de vrijstelling is 10% of 20% (boven 115.708 euro) belasting verschuldigd.

kind compenseren voor de rentebetalingen.

In het huidige economische klimaat moet u slim omgaan met uw spaargelden. Banken bieden slechts een rentevergoeding van zo’n 2%; de Belastingdienst gaat ervan uit dat u 4% haalt (box 3 heffing).

Eigenwoningschuld door papieren schenking Het zou ook andersom kunnen. Stel u heeft een hypotheekschuld bij de bank. Daarnaast hebt u groot bedrag op een spaarrekening staan. U betaalt 5% hypotheekrente en ontvangt 2% rente op de spaarrekening. U schenkt elk van uw kinderen een bedrag. Hierover is schenkbelasting verschuldigd. Een week later lenen de kinderen u dit bedrag terug tegen bijvoorbeeld 6% rente. Onmiddellijk lost u de hypotheekschuld bij de bank af. Er is sprake van herfinanciering van de eigenwoningschuld. De schuld aan de kinderen kwalificeert als eigenwoningschuld. De rente is voor u aftrekbaar van uw inkomen uit werk of pensioen.

Familieleningen eigen woning Ouderen in Nederland behoren tot de meest vermogende groep mensen. Ze hebben vaak hun huis goedkoop gekocht en hebben weinig kosten (kinderen het huis uit, hypotheek afbetaald). Jongeren kunnen moeilijk een hypotheeklening krijgen. De familielening kan dan een oplossing zijn. Het werkt heel simpel en levert nog fiscaal voordeel op ook. De vermogende ouders fungeren als bank en lenen de kinderen geld om een woning te kopen. De rente is voor het kind aftrekbaar en voor de ouder niet belast. Via afzonderlijke (belastingvrije) schenkingen kunnen ouders het

Voordelen Beide constructies bieden meerdere voordelen: (1) U houdt de provisie van de hypotheekadviseur en de rentemarge van de bank in eigen zak; (2) De renteopbrengst is binnen de familie niet belast en de rentekosten zijn wel aftrekbaar; (3) U bent actief bezig met vermogensplanning, omdat de schenkingen over de tijd worden gespreid. De zeer onrechtvaardige schenk-/erfbelasting wordt hiermee gematigd of zelfs vermeden.

Europa-allee 6 | Postbus 104 8260 AC Kampen t 088 - 5005 100 | m 088 - 5005 330 www.tenkatehuizinga.nl

mr. T.V. (Toncko) Daae Belastingadviseur

Als u gebruik maakt van de bestaande verhoogde vrijstellingen, kunt u bovendien

STARTERSPAKKET 1 www.bcoreclameburo.nl

VO R M G E V I N G W E B SI T E S H U I S ST I J L E N FOLDERS BROCHURES G E V E L R E C L AM E V L AG G E N TA S SE N ST I C K E R S E N Z.

Ontwerp, concept

LOGO EN HUISSTIJL

€ 1.500,-

Met GRATIS 1000 exemplaren briefpapier, 500 enveloppen en 500 visitekaartjes Genoemde prijzen zijn exclusief BTW

STARTERSPAKKET 2

Ontwerp, concept

LOGO EN HUISSTIJL € 1.500,-

Met GRATIS 1000 exemplaren briefpapier, 500 enveloppen en 500 visitekaartjes Genoemde prijzen zijn exclusief BTW

On v n n inl v

WEBSITE € 799,U kunt kiezen uit Model A, B of C. Vraag naar de voorwaarden

€ 2.299,-

Neem contact met ons op, om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Constructieweg 41-1 (038) 337 00 54 info@bcoreclameburo.nl

In contact met uw doelgroep

(T

Ontwikkeling en technische uitvoering

in

v n

z

v

ni

nv n

u

l ni uw huu

u

)

95

9, €1

Ou

241 in K m

n

38 331 87 46

Zi

k IQ.nl


dinsdag 3 juli 2012

Overheden trekken zich terug uit ROC Haatland (door Michiel Satink)

KAMPEN – Het Regionaal Overslag Centrum Haatland is verkocht aan het Rotterdamse bedrijf De Roo. Daarmee is een einde gekomen aan vijftien jaar overheidsbemoeienis in de overslag van goederen in deze haven. Een groot succes is het project nooit geweest. “Maar het heeft gewerkt. De markt neemt het nu over.”

Wat moeten een provincie, enkele ministeries en een gemeente met een Regionaal Overslag Centrum? Een vraag die nu wellicht nadrukkelijker gesteld wordt dan in 1997. Want destijds leek het niet meer dan logisch dat de overheden 2,4 miljoen euro investeerden in de eerste van enkele regionale overslagcentra in het land. De reden dat marktpartijen dat bedrag destijds niet op tafel wilden leggen maar de overheid nodig hadden om iets dergelijks op te zetten, bleek al snel. De eerste jaren draaide het flink verlies. Het ROC was aanvankelijk bedoeld om bulkgoederen en stukgoed over te slaan. “Dat liep niet zo goed. Alleen de cementsilo’s liepen wel aardig”, zegt Gerard van Houweninge, directeur van de ROC Vastgoed BV. In 2002 werd andermaal in het havenbedrijf geïnvesteerd. De kade werd verstevigd en er kwam Foto’s: Pedro Photo Press Images / Pedro Sluiter.

een kraan zodat er ook containers overgeslagen konden worden. Nog niet meteen de gouden greep, maar het zorgde er mede voor dat de laatste jaren het bedrijf in de zwarte cijfers

terugkoop. “Er komt op de Zuiderzeehaven

kwam en zorgde ervoor dat het sinds vorig jaar

een nieuw ROC bij. De vraag is of beide centra

ook in Rotterdam belangstelling kreeg.

elkaar de markt uit zouden concurreren.” Treep besloot dat dit aan de markt zelf is. Bovendien

Diverse Kamper bedrijven, waaronder de

zou de gemeente dan een havenonderneming

scheepswerf Peters, investeerden in 1997 nog

kopen die ook nog eens verhuurd was. Treep

in het project. Vervolgens werd het transport-

zag de gemeente niet voor de komende tien

bedrijf van Jan Edink 100 procent eigenaar van

jaar als verhuurder optreden van een overslag-

de aandelen van het overslagcentrum tot eind

centrum. “Dat is geen taak voor de gemeente.”

vorig jaar het Rotterdamse Van Donge en De

Over het moment van verkoop zijn wel de

Roo de helft van de aandelen overnam. Volgens

nodige vraagtekens te plaatsen. Volgens Van

Van Houweninge was nu het moment daar dat

Houweninge was het wachten op een markt-

de overheid zich terugtrok. “Dit zijn tijdelijke

partij die het geld bijeen kon brengen. Feit is

investeringen door de overheden. Het is niet de

echter dat de exploitant ook jarenlang geen

bedoeling daar eindeloos eigenaar van te zijn.

marktconforme huurprijs heeft hoeven betalen

Het heeft gewerkt, want de markt neemt het nu

en zo mogelijk jarenlang geprofiteerd heeft van

over.” De verkoopprijs was marktconform. De

een veel te lage prijs. Ook is de verkoopprijs 2

opbrengst gaat naar de provincie (33 procent)

ton lager dan het de overheden in 1997 gekost

Toekomst in containeroverslag?

en naar de gemeente (66 procent). De min-

heeft (2,4 miljoen euro).

“Ik ben blij dat een externe financier brood ziet

wordt vervoerd, stijgt steeds verder. In 2011

in dit ROC. Dat was hard nodig”, zegt wethouder

steeg de containeroverslag in de Rotterdamse

Onduidelijk is nog wat er met de opbrengst

Treep. Geweldig heeft het ROC nooit gedraaid,

haven nog met 10 procent. De verwachting is

gaat gebeuren. Treep wil het investeren in aan

om eens een understatement te gebruiken.

dat dit landelijk ook de komende jaren verder

Dat het Rotterdamse bedrijf het ROC ook

haven gerelateerde zaken. “Het geld komt van

Toch ligt in de binnenvaart de toekomst juist in

zal stijgen.

mocht kopen, stond niet meteen vast. De

de landelijke overheid en is bedoeld geweest

regionale overslagcentra, blijkt uit onderzoek van

gemeente Kampen had immers het recht

om bedrijvigheid op het water te bevorderen.

de ING Economisch Bureau uit maart dit jaar.

Lees ook: Verkoop ROC ‘niets bijzonders’ op

op eerste koop. “Ik heb lang geaarzeld”, zegt

Dat vind ik dat het geld ook daar weer naartoe

Het aandeel van de goederen dat in containers

pagina 8.

wethouder Pieter Treep over het besluit tot

moet gaan.”

isteries hebben hun gelden destijds ‘om niet’ ingebracht.

Asbestsanering • sloopwerken • betonboringen • betonzagen • sleuven frezen koppen snellen • vloeren opruwen • renovatie • sloopwerken chemische verankering Carlsonstraat 3b, 8263 CA Kampen. Tel: 038-33 25 970 www.betonboorbedrijfkwakkel.nl, info@betonboorbedrijfkwakkel.nl

7


Directeur: verkoop ROC ‘niets bijzonders’

dinsdag 3 juli 2012

8

(door Michiel Satink)

KAMPEN – Voor Hilde Kraaijeveld is de verkoop van het vastgoed en de opstallen van het Regionaal Overslagcentrum Kampen niets bijzonders. Hoewel er nu een einde komt aan 15 jaar overheidsbemoeienis op de Haatlandhaven, “gaat er hier echt verder niets veranderen”. Toch gaat het ROC, met de komst van een concurrent op de Zuiderzeehaven, een spannende toekomst tegemoet.

Als een buurman zijn pand verkoopt, vraagt niemand daar naar. “En dit is iets soortgelijks”, zegt directeur van het ROC Kampen Hilde Kraaijeveld. Sinds de start van het overslagcentrum in 1997 zwaait ze er de scepter. Die enkele krabbels onder het verkoopcontract markeren echter het einde van 12 jaar overheidsbemoeienis. Sinds kort huurt het ROC de gronden en opstallen niet langer van de overheid. Hilde Kraaijeveld: “Hier verandert de komende tijd weinig”. Foto’s: Pedro Photo Press Images / Pedro Sluiter.

Het waren de provincie Overijssel, enkele ministeries en de gemeente Kampen die enkele tonnen pompten in een gezamenlijk project om overslag in de

Kraaijeveld moest tegen de stroom in roeien toen

Zuiderzeehaven

spits lange files staan. Grootste concurrent op dit

Haatlandhaven mogelijk te maken. Eerst overslag van

ze in 1997 met niets begon. Tegendraads lijkt het

Sinds januari participeert het Rotterdamse bedrijf

moment is vooral het wegvervoer. “Ondanks de

bulkgoederen, maar toen dat tegenviel, werd in 2002

ROC ook in haar huidige cijfers: de laatste jaren

De Roo in het Kamper overslagcentrum en recent

hoge brandstofprijzen bieden sommige wegver-

een kraan aangeschaft en kreeg het ROC een con-

groeide het volume in omgeslagen goederen, on-

sloot het de koop het de overheids-bv. Het bedrijf

voerders bodemprijzen aan. Daar hebben we wel

tainerterminal. En juist daarin zat de groei de laatste

danks de crisis, met zo’n 10 procent. “Daar heb ik

werd vorig jaar nog genoemd als een van vier

last van.” Ook zonder overheid als verhuurder blijft

jaren. “Wij huurden dit van een vastgoedbedrijf dat in

me ook wel eens over verbaasd. Bepaalde klanten

bedrijven die dit jaar op de Zuiderzeehaven een

het ROC Haatland wel overeind, concludeert Kraai-

handen was van de overheden. Het huurcontract liep

vervoeren minder omdat ze bijvoorbeeld in een

nieuwe containterterminal willen bouwen. De Roo

jeveld. “Hier verandert de komende tijd weinig.”

af. Was de boel niet verkocht, dan hadden we hier

afzetmarkt zitten waar het slecht gaat. Maar we kri-

trok zich echter terug en investeert nu dus juist

met een nieuw huurcontract gewoon nog gezeten.”

jgen er de nodige nieuwe klanten bij met de groei

in het ROC Haatland. De komst van een nieuw

Eerder is ook al eens gepoogd het ROC te verkopen,

tot gevolg.” Vooral het vervoer van oliën en vetten

overslagcentrum in de naburige Zuiderzeehaven is

maar dat mislukte.

is de laatste jaren in deze regio gestegen.

een bedreiging, zegt Kraaijeveld. “We vissen beide uit dezelfde vijver. Ik vraag me ook af of hier twee containerterminals naast elkaar kunnen bestaan. Het is net als een bakker op de hoek die even verderop een concurrent erbij krijgt. Ik denk dat we ons de afgelopen jaren bewezen hebben. Onze dienstverlening wordt in de regio zeer gewaardeerd.” Grootste kracht van het ROC in dit deel van het land is de grote betrouwbaarheid in levertijden. Containers die vanuit Kampen naar de plek van bestemming worden gereden, komen zelden door files te laat. “Zo’n ploeg lossers staat om 8 uur ‘s ochtends te wachten op de vracht. Hoe langer zij moeten wachten, hoe duurder dat is. In de Randstad is zo’n vrachtwagen door files al gauw te laat. Hier is dat veel minder het geval.” Wel is het cruciaal belang dat het lokale wegennet op orde blijft. Ze verwijst naar de kruising in de Flevoweg en het knelpunt bij de Roggebotsluis waar geregeld in de

De eerstvolgende Brug to Business verschijnt op dinsdag 31 juli 2012 De Brug to Business is een ondernemerskatern voor bedrijven in en om Kampen die zaken doen met andere ondernemers en zelfstandige particulieren. Zakelijk nieuws, ontwikkelingen op de markt, netwerknieuws, interessante columns, bedrijfsprofielen/ reportages en aanbiedingen op bedrijfsniveau.

bijlage voor de gemeente Kampen

3

De wethouder vertelt

7

De gevolgen van de binnenstadbrand

9

Ondernemers in het museum

Het omvangrijke aardwarmteproject in de Koekoekspolder wordt komende maand in gebruik gesteld. Het zullen de eerste kassen in het oosten van het land zijn die met duurzame energie uit de aarde verwarmd worden. Op pagina 5 van deze Brug to Business vertelt Initiatiefnemer Kees Vahl (foto) over de zoektocht naar alternatieve energie.

Foto: Tennekes

bcoreclameburo.nl

In contact met uw doelgroep

Van Bodegraven & Opgelder

BELASTINGAANGIFTE ONTVANGEN? Voor een deskundige afhandeling zijn wij u graag behulpzaam.

ACCOUNTANCY

Bel of mail voor een afspraak, telefoonnummer 038 333 88 86 of info@vanlente.com Ook berekenen wij voor u:

• ZORGTOESLAG • KINDGEBONDEN BUDGET • KINDEROPVANGTOESLAG Van Lente Administratiekantoor en Belastingadvies

www.bcoreclameburo.nl

(038) 337 00 54

• Financiële administratie • Fiscaal- en bedrijfsadvies • Jaarrekeningen • Startende ondernemer • Belastingaangiften • Begeleiden financieringsaanvraag

zie pagina

26

ADDING VALUE TO THE CORE Dieselstraat 8 8263 AE Kampen

QOOR_1110_47x75.indd 1

Met belangstelling vernemen wij graag uw kijk op de zaken in de eerstvolgende uitgave van de Brug to Business. Ook voor ander zakelijk nieuws houden wij ons aanbevolen.

T 038 33 105 40 E info@qoore.nl

06-10-2011 09:41:44

Redactie: Nick de Vries, tel. 06 - 15 88 19 44 redactie.brugtobusiness@brugmedia.nl Voor bedrijfsprofielen of –reportages en reclame uitingen op bedrijfsniveau, neemt u contact op met; BrugMedia 038 - 333 10 27 info@brugmedia.nl

bijlage voor de gemeente Kampen

8-B2B  
8-B2B  

Brug 2 business 8

Advertisement