Page 5

ACTUEEL

woensdag 30 april 2014

‘Liefde brengt vrijheid’ in dienst Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Kijk voor meer nieuws uit uw regio op www.destadskoerier.nl

5

Presentatieavond van scheepvaartwerkgroep HASSELT - De werkgroep scheepvaart van de Historische Vereniging van Hasselt heeft 15 april een presentatieavond gehouden in het Oude Stadhuis. Er waren zo’n 55 bezoekers.

Dominee Roelof Vellinga. Foto: Melissa Buter

HASSELT - Dominee Roelof Vellinga, predikant van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Hasselt, sluit tijdens dodenherdenking aan bij het landelijk thema voor 4 en 5 mei.

De kersverse voorzitter van de Historische Vereniging Hasselt, Henk Dekker, opende de avond over Hasselts scheepvaartgeschiedenis. Daarna melden zich achtereenvolgens Herman Bruins Slot (voorzitter werkgroep scheepvaart), Jan Holthuis en Willem van der Haar om over hun interesse voor de binnenvaart te vertellen middels een beamerpresentatie. Bruins Slot begon een lofrede op Hasselt met zijn ontstaan en mogelijkheden van transsport over het water. Men wilde graag de werkgroep, ontstaan in 2007, voor het voetlicht brengen. Deze houdt zich bezig met historie van schepen en werven van Hasselt. Er wordt aan een database gewerkt met afbeeldingen, domicilies en beschrijvingen van allerlei gegevens van deze vaartuigen. Jan Holthuis vertelde over de Hasselter aak die werd voorafgegaan door een praam met een kleine roef en een hoge voorkant. Dit scheepje bewees zijn dienst

toen de binnenwateren nog smalletjes waren. Maar met de aanleg van de Dedemsvaart in 1809 nam de behoefte aan grotere schepen toe. De afmetingen bedroegen toen 20 bij 1,5 bij 4,5 meter. Van Aller was ambitieus en bouwde een nieuwe werf buiten de stadswal. Willem van der Haar leidde de bezoekers in in de historie van oude werven middels een schoolplaat van vroeger en toonde een langshelling en een dwarshelling die gebruikt werden al naar gelang de grootte van het schip. Hij liet vele werven, zo’n 28, de revue passeren waarvan Bodewes sinds 1923 en een paar kleinere alle crises overleefd hebben. Onderzoek heeft aangetoond dat er al drie werven in Hasselt waren rond 1440.

Dit thema is: ‘Vrijheid geef je door in wederkerigheid’. Zendtijd voor Kerken zendt deze dienst uit op zondag 4 mei, vanaf 19.30 uur via Radio 5. Het thema van de dienst is: ‘Liefde brengt vrijheid!’. De Bijbellezingen komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Verder zijn er muzikale bijdragen van Jelle Hoks-

bergen (piano), Wolbert Meijer (orgel), Liset Admiraal (panfluit) en Mirthe Bakker en Anja Admiraal (zang). Na afloop van de uitzending is er van 20.30 tot 22.00 uur gelegenheid om met gemeenteleden in Hasselt na te praten via telefoonnummer 0900 549 0 549.

VBK-middag Genemuiden

Burgemeester Eddy Bilder deelt vijf lintjes uit in Zwartewaterland

GENEMUIDEN - Voor kinderen is er in de meivakantie weer een VBK-middag. De middag vindt plaats vandaag (woensdag) in het verbouwde Hervormd Centrum. Van 14.00 tot 16.00 uur kunnen kinderen van groep 3 tot en met 8 voor een euro deelnemen aan de VBK-middag. Op het programma staan onder meer een Bijbelverhaal en een spel. Welk spel dat is, blijft een verrassing.

Eerste Koningsdag (vervolg voorpagina) In Genemuiden reden deze keer acht wagens mee aan de Koningsdagoptocht. Ook in Zwartsluis bewonderden mensen de optocht. Het weer zorgde voor veel toeschouwers langs de route. Het Duitse orkest ‘Spielmannszug’ uit Warstein liep dit jaar mee met de route. Naar aanleiding van het bezoek aan de stad Warstein in Duitsland heeft muziekvereniging Voorwaarts contact gelegd met de plaatselijke ‘Spielmannszug’ uit Warstein. De ‘Spielmannen’ wilden weleens komen spelen in Zwartsluis. In Hasselt was er dit jaar een open kampioenschap ‘Stormbaanlopen’. Scouting De Veste, organisator, kijkt hier tevreden op terug, zo blijkt op Twitter. “Wat een topdag vandaag met de stormbaan!”, twittert de Scouting.

Persbericht

niet geplaatst?

Kijk op onze website: www.destadskoerier.nl

Middels speurwerk zijn er ongeveer 600 schepen die te Hasselt gebouwd zijn, vastgelegd in een database en 28 werven uit de periode 1710 tot 1900.

ZWARTEWATERLAND Burgemeester Bilder heeft vrijdag aan vijf mannen een lintje uitgereikt. Het gaat om Herman Doosje, Jan van den End, Teunis Grootenhuis, Siebren Groothuis en Jan van Maastricht. Zij zijn nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Herman Doosje (60) uit Zwartsluis heeft diverse voorzittersfuncties bekleed. Zo was hij onder andere voorzitter van CNV Hout en Bouw afdeling Zwartsluis, Rayon 11 en platformbestuur IJsseldelta. Daarnaast is hij al jarenlang ouderling in de Gereformeerde Kerk Zwartsluis. Bij die kerk is hij ook koster/vrijwilliger bij onderhoud- en verbouwingswerkzaamheden. De 65-jarige Jan van den End, van de Kamperzeedijk, bekleedt eveneens diverse voorzittersen bestuursfuncties. Hij is lid en voorzitter van de Dorpsraad Kamperzeedijk, voorzitter van het Dorps Ontwikkelings Plan Kamperzeedijk (DOP). Ook is hij medeorganisator van de Dodenherdenking op de Kamperzeedijk. Hij is lid van de Adviesraad Nationaal Landschap IJsseldelta en

Foto: Dick Visserman

bestuurslid en tevens hoofd Technische Zaken van het verenigingsgebouw/gemeenschapscentrum De Driester op de Kamperzeedijk. Teunis Groothuis, geboren in 1953, was tot 2013 penningmeester en voorzitter van de Stichting Schoonewelle. Hij was financieel directeur van Sportvereniging DESZ in Zwartsluis. Hij is tot op de dag van vandaag scheidsrechter en voorzitter van de supportersvereniging en ook voorzitter van de gymnastiekvereniging ZGV. Siebren Groothuis (65) uit Genemuiden is bestuurslid/penning-

I-j gooit zien angelder uut, tiedn noar zien dobbelder tuurn. Zie bietn niet zo vandaege. Geduldeg zit ie door uurn.

GENEMUIDEN - Een grote groep jongeren maakt deze zomer een diaconale reis naar Roemenië. De organisatie is druk bezig met de voorbereidingen op de reis. De komende tijd is er een aantal acties om geld in te zamelen. Met het opbrengst wordt bijvoorbeeld het materiaal voor het klusproject en de VBK betaald. De kosten voor de reis komen voor rekening van degenen die meegaan. Eén van de acties is de ‘taartenactie’. De organisatie is daarvoor op zoek naar personen die pro deo appeltaarten, kwarktaarten en/of monchoutaarten kunnen bakken. Personen die taarten willen bakken, kunnen zich opgeven bij Coba Roeland, telefoonnummer: (038) 385 47 26 of mail naar roemeniereis2014@hotmail.com. Mensen die juist geen taart willen bakken, kunnen die bestellen. Dat kan eveneens bij Coba Roeland. De kosten zijn 7,50 euro per taart.

Ontmoeting houdt actie Moederdag HASSELT - Stichting Ontmoeting houdt een speciale Moederdagactie om het 25-jarig jubileum te vieren.

De stichting biedt moederdagtaarten aan. Er kan een keuze gemaakt worden uit: appeltaart (7 euro), kwarktaart (6 euro) of een bokkenpootjestaart (7,50 euro). De moederdagbestelling kan worden doorgegeven tot 1 mei via ontmoetinghasselt@hotmail.com. Bestellingen in Hasselt worden gratis bezorgd op zaterdagmorgen 10 mei. Voor meer informatie kan gemaild worden.

Uitstalling in Hasselt

Angelderstok (hengel) De angelderstok op de rugge, wat verse maenn mee. Rustig an de waeterkaante, dan vuult i-j um tevree.

meester van de Hervormde Mannenvereniging Calvijn van de Hervormde Gemeente van Genemuiden. Ook is hij voorzitter van de cliëntenraad Verzorgingscentrum De Meente Genemuiden. Hij bekleedde in het verleden nog diverse functies. Jan van Maastricht is 81 jaar, maar nog steeds chauffeur van de woon-zorgvoorziening de Meente (onderdeel IJsselheem). Daarnaast was hij ouderling in wijk drie van de Hervormde Gemeente van Genemuiden tot 2003. Verder was hij tot 2009 voorzitter van de PCOB, afdeling Genemuiden.

Taartenactie voor reis naar Roemenië

Mær dan iniens beet, i-j trækt uut alle macht, mær öldt em niet. De angelderstok verdwient in et waeter, i-j ef et noakiekn, is em kwiet. Gera van Lente

HASSELT - In het gebouw ‘De Regenboog’ is vrijdag 9 mei van 10.00 tot 18.00 uur een uitstalling van Israël Producten. “Er wordt weer een ruime sortering aangeboden zodat het de moeite waard is om eens te komen kijken”, aldus de organisatie. Consulente Klaasje van der Heide is aanwezig.

300414 stadskoerier  

Stadskoerier week 18

300414 stadskoerier  

Stadskoerier week 18

Advertisement