Page 12

www.destadskoerier.nl

w o e n s d a g 27 m a a r t 2 013

12

D E I N H O U D VA N D I T A R T I K E L VA LT B U I T E N D E V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D VA N D E K R A N T

”…Donkere Wolken boven Zwartsluis…” Oud-burgemeester Dr. H. Smit tijdens “afscheidsrede” vlak voor de herindeling op 1 jan. 2001

Dodelijke ongevallen op het water Een maand of twee, drie geleden werden we opgeschrikt door dat vreselijke ongeval op de Noordzee en worden we herinnerd aan de uitspraak van Gerard Dijkstra, één van de bootarchitecten van Royal Huisman Shipyard dat…”… als het luciferdoosje niet op zijn plaats ligt, is de boot verloren ….”….M.a.w. een gewenste ijzeren discipline in alle facetten van het leven aan boord. Ik dacht daaraan toen ik, al weer een flink aantal jaren geleden, als bestuurslid van de Stichting Botter ZS-13, een tweetal seizoenen heb gevaren zonder een degelijke vervoersverzekering t.b.v. de passagiers aan boord en dus (waarschijnlijk) persoonlijk mede-verantwoordelijk geweest zou zijn in geval van een ongeluk. En toen daarover trammelant ontstond, waren er andere bestuursleden die onmiddellijk met een beschuldigende vinger stonden te wijzen. Schippers van het (succesvolle) pontje “De Sluuspoort”, u bent gewaarschuwd! Soms vaart u naast binnenschepen van meer dan 3000 ton. At Blei. De jachthavenstichting heeft zo’n 25 botensteigers in beheer (allemaal vooral dankzij de inspanningen van oud-burgemeester Smit) maar geen enkele is een volwaardige passantensteiger. Dit ondanks het feit dat nu al vele jaren duizenden boten en bootjes het “oude” Meppelerdiep komen opvaren. Waarom bouwen we nu eigenlijk een nieuw VVVkantoor? Is het niet onbegrijpelijk? PS: een aantal personen vroeg me of de mensen die zonder een goede verzekering rondvaren, misschien de zelfde zijn die in het verleden een spotprent van oudburgemeester Smit lieten afdrukken! In de jaren ’80 zorgde Smit voor een paar ton subsidie om onze fraaie jachthaven te renoveren; toen hij enkele jaren later stelde dat die subsidie d.m.v. een “toeristenbelasting” moest worden terugverdiend (destijds fl. 0.25 p.p.p.n.), lieten de heren van de jachthaven een spotprent van

KERK DIENSTEN Donderdag 28 maart, Witte Donderdag

de burgemeester afdrukken, sabbelende aan de uiers van een koe! Jammer dat de kranten die prent ook nog lieten afdrukken! PS: De Botter ZS-13 werd gerenoveerd met een aanzienlijke gemeentelijke subsidie – verleend onder oud-Burgemeester Smit – en het zgn. Botterhuis werd recentelijk geheel “verscholen” gebouwd achter allerlei bomen en steigers op de eilandjes in plaats van op een markante en prominente lokatie “vooraan” op de eilandjes. De reden ligt in het feit dat de Jachthavenstichting al tientallen jaren niets te doen wil hebben met al die duizenden boten en bootjes die nu al ontelbare jaren het oude Meppelerdiep opvaren op zoek naar een goede ligplaats voor passanten…..die goede ligplaats was gedurende korte tijd aanwezig aan de noord- en zuidzijde van de Jaap Buit-steiger maar toen de Jachthavenstichting dit constateerde, werden deze ligplaatsen onmiddellijk verwijderd door het weghalen van de afmeerpalen aan beide zijden van de Jaap Buit-steiger. De Jachthavenstichting had geen keuze …..stel je voor dat die al vele jaren gehate oudburgemeester toch nog gelijk zou krijgen….. stel je voor dat je moet toegeven dat je je leven lang hebt vergist! Het laatste nieuws is dat ook de Botterstichting inziet dat zo’n waardeloze ligplaats achter allerlei bomen en botensteigers inderdaad waardeloos is en weigert aldaar ligplaats te kiezen. En het varen met een oude vissersboot vlakbij kleine boten en bootjes is natuurlijk helemaal niks waard, ja zelfs gevaarlijk. Is het niet bespottelijk? PS: Wellicht één van de eerste consequenties van de crisis en “de donkere wolken boven Zwartsluis” en boven het niet zo mooie centrum; de sluiting van het nieuwe restaurant “Het Oude Gemeentehuis” vlak bij de nieuwe Sluuspoort; dit gebouw wordt dus nu ook al bedreigd. Het restaurant was maandenlang onbereikbaar i.v.m. de aanleg van rioleringen en de kas van de gemeente was (en is) leeg en kon dus niet voorzien in een schadevergoeding. Volgens oud-minister de Jager zal de crisis de komende vijf tot acht jaren grote gevolgen hebben en de gemeentekas is helemaal leeg, er is geen enkele reserve! En dan zullen we nog maar zwijgen over de nieuwe parkeerplaatsen van een dertigtal auto’s vlak langs het water van de Handelskade: als een schipper daar afmeert, kan hij zijn boot metéén vastmaken aan de bumper van een geparkeerde auto! Welkom in Zwartsluis. PS: Drukkerij Kuiper in Zwartsluis, uitgever van het Reklameblad en de Nieuwsbode, weigert mijn advertenties, zij vindt ze “te negatief”.

19.30 uur Ds. J.A.L. Duijster / Ds. H.O. ter Beek.

19.00 uur Ds. A. Beens (Barneveld)..

Geref. kerk vrijgem.

09.30 uur Ds. W.G. Hulsman. Hersteld Hervormde Gemeente (Bethelkerk) 09.30 uur en 15.30 uur Ds. D. Heemskerk.

Hervormde Kerk 10.00 uur Ds. H.J.H. Pap.

Geref. kerk Vrijgemaakt

Jansklooster).

SINT JANSKLOOSTER Hervormde Kerk, Kapel 10.00 uur Ds. D. Wolters.

Geref. Kerk

09.30 uur Kand. M.K. van Rijswijk (Kampen). 14.30 uur Ds. B. Schaaijh (Dronten).

10.30 uur Antilliaans, Spaans/Nederlands aanbiddingdienst.

09.30 uur Ds. I. Postma. 19.00 uur Dhr. K. de Boer.

Geref. Kerk

Ger. Kerk vrijgemaakt

10.00 uur Mevr. Ds. J.M. Rohaan.

09.30 uur Ds. E. Woudt (Heemse).

Geref. kerk Vrijgemaakt

Chr. Geref. Kerk

Chr. Ger. Kerk

09.30 uur Ds. A. Huijgen. 15.30 uur Ds. P.W.J. v.d. Toorn (Heerde).

19.30 uur Ds. Doorn/Ros

16.30 uur dienst. Prot. gem. De Open Kring. 09.30 uur Ds. Ale Pietersma.

SINT JANSKLOOSTER Hervormde Kerk, Kapel

ZWARTSLUIS Gereformeerde Kerk

VOLLENHOVE Hervormde Kerk

Gereformeerde Gemeente

Gereformeerde kerk

09.30 uur en 15.30 uur C. Hogchem.

19.30 uur Ds. J.A.L. Duijster / Ds. H.O. ter Beek

10.00 uur Ds. H.J.H. Pap (H.A.). 15.30 uur Ds. H.J.H. Pap (Nieuw Clarenbeek, H.A.). 19.00 uur Ds. D. Wolters (H.A.).

HASSELT Chr. Geref. Kerk

10.00 uur Ds. M.P. Vis. 19.00 uur Ds. M.J.M. Sijtsma-van Oeveren (Kampen).

09.30 uur Ds. J. Germs. 16.30 uur Prof. Dr. H.J. Selderhuis.

09.30 uur Ds. A. Krijgsheld. 14.30 uur Ds. J.R. Visser (Dronten).

Geref. kerk Vrijgemaakt

Geref. Kerk. Vrijgemaakt Noord

Chr. Ger. Kerk

GENEMUIDEN Geref. kerk 19.00 uur Ds. B.H. Steenwijk (Nijkerk)

HASSELT Protestantse Ichthus kerk (v.h. Bolwerk)

STADSHAGEN Prot. gem. De Open Kring. 09.30 uur Ds. Nelleke Beimer.

VOLLENHOVE Geref. kerk

19.30 uur Ds. J. Jansen (Zwolle).

De Meente

STADSHAGEN Pinkstergemeente Rios de Vida

19.30 uur Ds. J.B.K. de Vries (Balkbrug).

Geref. Kerk

19.30 uur Mevr. Ds. J.M. Rohaan.

19.30 uur Mevr. Ds. J.M. Rohaan.

Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag

SINT JANSKLOOSTER Hervormde Kerk, Kapel

GENEMUIDEN Ned. herv. Kerk 09.30 uur Ds. J.A.C. Olie. 19.30 uur Ds. W.G. Hulsman. Hersteld Hervormde Gemeente (Bethelkerk) 09.30 uur en 19.30 uur Ds. D. Heemskerk.

Geref. Kerk 19.30 uur Ds. I. Postma.

Chr. Geref. Kerk

10.45 uur Ds. R.M. Meijer. 19.00 uur Ds. R.C. Vellinga.

Gereformeerde kerk

Herv. kerk De Baak

19.30 uur Ds. M.P. Vis.

10.00 uur Ds. G. Doorn.

Ger. Kerk vrijgemaakt

Protestantse Ichthus kerk (v.h. Bolwerk)

Ger. Kerk vrijgemaakt

09.45 uur Ds. M.J. Kater.

Maandag 1 april, 2e Paasdag GENEMUIDEN Ned. herv. Kerk 09.30 uur Zangdienst.

Herv. Wijkgebouw

09.30 uur Ds. P. Ros.

19.30 uur Ds. M.J. Kater.

Hervormde Gemeente

Geref. Kerk 09.30 uur Ds. Mevr. Sytsma (Kampen).

Zaterdag 30 maart, Stille Zaterdag

09.30 uur Ds. C. Hoogerwerf (Doorn). 19.00 uur Ds. J.A.C. Olie (Genemuiden).

Geref. kerk, Hersteld

09.30 uur Ds. A. Huijgen.

Chr. Ger. Kerk

geen opgave

19.00 uur Ds. I. Postma.

HASSELT Chr. Geref. Kerk

HASSELT Protestantse Ichthus kerk (v.h. Bolwerk) 21.30 uur Ds. Doorn/Ros

Geref. Kerk. Vrijgemaakt

R.K. St. Stephanuskerk

16.30 uur en 19.30 uur Ds. J. Germs/Ds. R.M. Meijer.

22.00 uur Meditatieve viering, Pastor Kerdijk.

Protestantse Ichthus kerk (v.h. Bolwerk)

ZWARTSLUIS Gereformeerde Kerk

19.30 uur Ds. Doorn/Ros.

09.30 uur en 16.30 uur leesdienst.

R.K. St. Stephanuskerk 09.00 uur Eucharistieviering, Pastoor Boogers.

ZWARTSLUIS Herv. Gemeente

Chr. Geref. Kerk Gereformeerde Gemeente geen opgave

HASSELT Chr. Geref. Kerk 10.00 uur Gez. dienst in Sporthal.

Geref. Kerk. Vrijgemaakt

10.00 uur Ds. W. Geerlof. 19.00 uur Ds. H.O. ter Beek (in ger. kerk).

10.00 uur Ds. R.C. Vellinga, gez. dienst in Sporthal.

Geref. Kerk

Protestantse Ichthus kerk (v.h. Bolwerk)

10.00 uur Ds. J.A.L. Duijster (bel. dienst). 19.00 uur Ds. H.O. ter Beek (vrije dienst).

09.30 uur Ds. G. Doorn (gez. gezinsdienst).

Geref. kerk vrijgem.

Hervormde Gemeente

19.30 uur Ds. J.A.L. Duijster / Ds. H.O. ter Beek / Ds. W. Geerlof (in Herv. kerk).

09.30 uur Ds. P.K. Meijer (Meppel). 17.00 uur Ds. K.P.A. Moedt (Tuk).

09.30 uur Kand. M.A. Post.

STADSHAGEN Pinkstergemeente Rios de Vida

09.30 uur leesdienst.

Geref. kerk, Hersteld

VOLLENHOVE Geref. kerk

19.30 uur leesdienst.

21.00 uur Mevr. Ds. J.M. Rohaan.

10.30 uur Antilliaans, Spaans/Nederlands aanbiddingdienst.

Zondag 31 maart, 1e Paasdag

Geref. kerk Vrijgemaakt

Geref. kerk vrijgem.

09.00 uur, 11.00 uur en 16.30 uur dienst.

09.30 uur Paasviering.

Prot. gem. De Open Kring.

VOLLENHOVE Hervormde Kerk

Hervormde Gemeente 19.30 uur Ds. W. Verboom (Harderwijk).

R.K. St. Stephanuskerk 15.00 uur Kruisweg, Pastor Kerdijk.

ZWARTSLUIS Herv. Gemeente 19.30 uur Ds. W. Geerlof (H.A.).

Geref. Kerk

GENEMUIDEN Ned. herv. Kerk 09.30 uur Ds. J.A.C. Olie.

09.30 uur Ds. Nelleke Beimer.

VOLLENHOVE

10.00 uur Br. R. Pasterkamp (Urk).

09.45 uur Ds. P.D.J. Buijs (Ede).

19.00 uur Ds. D. Wolters.

09.30 uur Ds. A.L. van Zwet (Putten). Hersteld Hervormde Gemeente (Bethelkerk) 09.30 uur Ds. D. Heemskerk.

19.30 uur Ds. A. Krijgsheld.

Gereformeerde Gemeente

16.30 uur en 19.30 uur Ds. J. Germs (in ontmoetingskerk).

Zuid

zie ‘Vollenhove’

GENEMUIDEN Geref. kerk

15.30 uur Ds. A. Huijgen.

08.45 uur Ds. R.M. Meijer. 16.30 uur Ds. R.C. Vellinga.

Gereformeerde kerk

Geref. kerk, Hersteld ZWARTSLUIS Geref. Kerk 10.00 uur Ds. J.A.L. Duijster.

10.00 uur Ds. D. Wolters (in Kapel, St.

WEEKEND DIENSTEN Huisarts voor Genemuiden voor spoedeisende hulp buiten de normale praktijktijden van 08.00 tot 17.00 uur Huisartsenpost Zwolle, Dr. Stolteweg 17 (tegenover Sophia ziekenhuis), tel. 0900-3336333. Consultatie uitsluitend na telefonische afspraak. Voor Hasselt en Zwartsluis: v.a. vr. 29-3 17.00 u. t/m 31-3 23.00 u. T.Y. Wallinga, Het Ambt 72, 8061 AN Hasselt, tel. 038-477311, en v.a. 31-3 23.00 u. t/m 2-4 8.00 u. E.A. van Gijssel, Van Haersoltelaan 4, 8061 EG Hasselt, 038-4771421. Tandartsen uit Zwartewaterland zijn bereikbaar tel. 0900-2358263. Apotheken Voor spoedgevallen is geopend Apotheek De Muiden, Pr. Julianastraat 23, Genemuiden, tel. 038-3855030, zat. 11.30 – 12.30 uur en 19.00 – 19.30 uur. Zondag gesloten Apotheek Hasselt, Burg. Royerplein 1, Hasselt, tel. 038-4773238, zat. 11.30 – 12.30 uur en 17.00 – 17.30 uur, zondag 17.00 – 17.30 uur. Spoedgevallen Apothekerspost Zwolle, Dr. Stolteweg 19 (t.o. Sophiaziekenhuis Zwolle, tel. 038-4556227), gevest. in de Huisartsenpost. Verloskundige Praktijk Sifra dienstdoende verloskundige tel. 06-20002668 of antwoorddienst 038-4603 91. Tel. speekuur 13.00 tot 13.30 uur tel. 038-3324413. Verloskundige Praktijk Wijde Wieden, praktijk Vollenhove, Giethoorn, Zwartsluis, Hasselt. tel. 0527-245731. Dienstdoende verloskundige tel. 06-22224365. Dierenambulance, Alarmnummer 06-43808350, Meldkamer 0561-615330. Politie Regio IJsselland district Noord Team Zwartewaterland, tel. 0900-8844, fax 4771819. In noodgevallen 1-1-2. Spreekuur politie. Hasselt ma. t/m vr. 08.30 - 12.30 uur. Genemuiden di. 18.30 - 20.00 uur. Zwartsluis: wo.avond 18.30 - 20.00 uur.

Stadskoerier week 13  

Stadskoerier week 13

Stadskoerier week 13  

Stadskoerier week 13

Advertisement