Page 10

dinsdag 4 augustus 2009 • pagina 10

colofon

nr. 2009-32 4 aug 2009

Aanvragen bouwvergunning

Foto: Molenberg Media Publieksbalie Telefoonnummer: (038) 33 92 999 Faxnummer: (038) 33 92 685 Openingstijden: Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur Woensdag Belasting en Inning: 13.00 - 16.00 uur Burgerzaken: 13.00 - 19.00 uur Werk en Inkomen / Wmo: 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur Voor een gesprek met de burgemeester of een wethouder kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via (038) 33 92 610.

Burgwal 0 (stadstuin ‘Hof van Arnhem’) te Kampen: het plaatsen van een kunstwerk; Cellesbroeksweg 0 te Kampen: het plaatsen van een tuinhuisje; Kalverhekkenweg 2G te Kampen: het plaatsen van een dakraam; Koeweide 4 en 6 te Kampen: het plaatsen van een dubbele woning.

Aanvraag sloopvergunning

Bloemstraat 27 te IJsselmuiden: het verwijderen van asbesthoudende golfplaten van de berging. De aanvragen om bouw- en sloopvergunningen liggen ter inzage bij het team Vergunningen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. Voor inzage kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur terecht bij de receptie of telefonisch via (038) 33 92 999. Buiten deze tijden alleen op afspraak.

Verleende bouwvergunningen

Bezoekadres Burgemeester Berghuisplein 1, Kampen Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30 - 17.00 uur. Vrijdag van 8.30 - 16.00 uur. Postadres: Postbus 5009, 8260 GA Kampen Website: www.kampen.nl E-mail: info@kampen.nl Telefoonnummer: (038) 33 92 999 Faxnummer: (038) 33 92 655

Carlsonstraat 29 te Kampen: het bouwen van een bedrijfshal met kantoor/ showroom (verzenddatum 28-07-09); Dorpsweg 23 te Wilsum: het vernieuwen van het dak (verzenddatum 28-07-09); IJsselkade 57-1 te Kampen: het vernieuwen van het interieur en het plaatsen van een dakkapel (verzenddatum 27-07-09); Oudestraat 133 te Kampen: het plaatsen van reclame-uitingen (verzenddatum 2707-09).

Brandweer Telefoonnummer: (038) 47 78 444 Alarmnummer: 112

Verleende sloopvergunningen

Servicemeldpunt openbare ruimte U kunt dagelijks van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur (vrijdag tot 16.00 uur) melding doen van losse stoeptegels, een overhangende tak, een defect verkeerslicht, een beschadigd speeltoestel, graffiti, niet geleegde container, etcetera. Dit kan met het meldformulier op de digitale balie op www.kampen.nl. U kunt uw melding ook doorgeven bij de receptie in het stadhuis of telefonisch via telefoonnummer (038) 33 12 414. Buiten kantoortijden en in het weekend wordt u bij spoedgevallen doorverwezen naar de piketdienst. Wilt u bij het melden van kapotte straatverlichting ook het nummer van de lantaarnpaal doorgeven? Digitale balie Op de digitale balie vindt u informatie over meer dan honderd gemeentelijke producten. Hier kunt u aanvraagformulieren downloaden en een aantal producten online aanvragen. De digitale balie: handig, snel en altijd open! Abonnement bekendmakingen Wilt u graag op de hoogte blijven van besluiten van de overheid? Dat kan eenvoudig via www.kampen.nl/abonnement. Hier vindt u alle bekendmakingen van de overheid die betrekking hebben op de gemeente Kampen of een ander postcodegebied naar keuze. Ook kunt u zich hier gratis aanmelden en abonneren op de bekendmakingen. Op deze manier ontvangt u via e-mail automatisch alle bekendmakingen waarvoor u zich heeft aangemeld. Eindredactie: team PJC (Communicatie)

Frieseweg 15 te Kampen: het demonteren van asbestdakplaten (verzenddatum 23-07-09); Sloetweg 2 te Zalk: het slopen van de stal (verzenddatum 28-07-09). De verleende bouw- en sloopvergunningen en de toestemming voor slopen liggen ter inzage bij het team Vergunningen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. Voor inzage kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur terecht bij de receptie of telefonisch via (038) 33 92 999. Buiten deze tijden alleen op afspraak. Misschien bent u het niet eens met de besluiten. Belanghebbenden kunnen dan bezwaar aantekenen. Het gemotiveerde bezwaar moet binnen zes weken na de verzenddatum zijn ontvangen. U kunt het bezwaar richten aan burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Een bezwaar moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Als u dat wilt, dan kan er bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend worden. Het adres daarvoor is: Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Verleende rijksmonumentenvergunningen

Boven Nieuwstraat 36 te Kampen: diverse restauratiewerkzaamheden (verzenddatum 29-07-09);

XL

Hofstraat 124 en 126 te Kampen: het plaatsen van markiezen (verzenddatum 29-07-09); IJsselkade 56 en 57-1 te Kampen: schilderwerk aan de voorgevel (verzenddatum 29-07-09); Oudestraat 30 te Kampen: het plaatsen van een reclamebord (verzenddatum 29-07-09). De definitieve vergunningen zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten. De verleende vergunningen liggen ter inzage bij het team Vergunningen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. Voor inzage kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur terecht bij de receptie of telefonisch via (038) 33 92 999. Buiten deze tijden alleen op afspraak. Tegen deze vergunningen kan binnen zes weken na de verzenddatum een gemotiveerd beroepschrift worden ingediend door: • een belanghebbende die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht; • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank te Zwolle, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GD Zwolle. Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. De werking van de monumentenvergunning wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, als beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.

Welstandsbeoordeling

De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar. Voor de aanvrager van een bouwvergunning bestaat de mogelijkheid om een mondelinge toelichting op het plan te geven. Het toelichten van een plan moet bij indiening van de aanvraag aangegeven worden. Iedere maandagochtend is er in het stadhuis een rayonarchitect van de welstandscommissie ‘Het Oversticht’ aanwezig. De agenda voor deze zitting is iedere donderdag en vrijdag daarvoor in te zien in het stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. De welstandscommissie vergadert een keer in de twee weken. Iedere tweede donderdag van de maand vindt dit overleg plaats in het stadhuis van Kampen en iedere vierde donderdag van de maand in het stadhuis van Zwolle. Het overleg start om 9.45 uur. Voor de samenstelling van de agenda kunt u contact opnemen met de gemeente Kampen via telefoonnummer (038) 33 92 690.

Verzoek om ontheffing bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Kampen zijn van plan mee te werken aan het volgende verzoek om ontheffing van het bestemmingsplan:

Op grond van artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening voor: Emmastraat 2 te Kampen: het plaatsen van een berging. Het verzoek om ontheffing, het ontwerp van het ontheffingsbesluit en het ontwerp van de bouwvergunning liggen ter inzage van 5 tot en met 18 augustus 2009 bij het team Vergunningen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. Voor inzage kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur terecht bij de receptie of telefonisch via (038) 33 92 999. Buiten deze uren alleen op afspraak. Tijdens de periode van terinzageligging kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen op het bouwplan kenbaar maken. Reacties kunnen worden gericht aan burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Ook bestaat de mogelijkheid om tijdens de termijn van terinzageligging zienswijzen mondeling kenbaar te maken. Hiervoor moet een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer (038) 33 92 835. In de zienswijzen moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijzen betrekking hebben. Op grond van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening voor: Aalbershof 26 te IJsselmuiden: het gedeeltelijk vergroten van een woning. Het verzoek om ontheffing, het ontwerp van het ontheffingsbesluit en het ontwerp van de bouwvergunning liggen ter inzage van 5 augustus tot en met 15 september 2009 bij het team Vergunningen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. Voor inzage kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur terecht bij de receptie of telefonisch via (038) 33 92 999. Buiten deze uren alleen op afspraak. Tijdens de periode van terinzageligging kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen op het bouwplan kenbaar maken. Reacties kunnen worden gericht aan burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Ook bestaat de mogelijkheid om tijdens de termijn van terinzageligging zienswijzen mondeling kenbaar te maken. Hiervoor moet een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer (038) 33 92 835. In de zienswijzen moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijzen betrekking hebben.

Aanvraag veranderingsvergunning (ontwerpbesluit)

Maatschap A. en M.L. van ’t Hul-Weggemans heeft een aanvraag om een veranderingsvergunning op grond van de Wet milieubeheer ingediend voor een paardenopfokbedrijf aan de Sloetweg 2 te Zalk. De verandering betreft het houden van meer paarden en het stoppen met het houden van rundvee. Burgemeester en wethouders van Kampen zijn van plan deze vergunning, onder het stellen van voorschriften, te verlenen.

Brug week 32  

Brug week 32

Advertisement