Page 13

WOENSDAG 1 fEbruAri 2012 • pAGiNA 13

Mee met de rietsnijder ROUWADVERTENTIES Na een periode van afnemende gezondheid is overleden onze zwager en oom

Freek ter Horst Echtgenoot van M.M. ter Horst – Altena B.J. Altena † M. Altena – Eenkhoorn K. Altena † M. Slot – Altena A.G. Slot M. v.d. Steege – Altena K. v.d. Steege L. Iedema – Altena A.B. Iedema neven en nichten Genemuiden, 29 januari 2012

SINT JANSKLOOSTER - Bezoekerscentrum De Wieden houdt op zaterdagen 11 en 18 februari een zogenoemde rietwerkdag. Na een korte inleiding door beheerteammedewerker en rietsnijder Roelof de Jonge kunnen deelnemers zelf actief aan de slag in het

rietland bij het bezoekerscentrum. De workshop begint om 12.00 uur en duurt vier uur, leeftijd vanaf zestien jaar. In verband met de laatste

Repetitieavond Harpe Davids in IJsselmuiden IJSSELMUIDEN - Mannenkoor Harpe Davids houdt maandag 6 februari een repetitieavond in de Pieter Zandt Scholengemeenschap in IJsselmuiden. “Uit onderzoek is gebleken dat er vanuit Kampen, Grafhorst en IJsselmuiden veel belangstelling is voor het mannenkoor”, aldus één van de leden. Met deze repetitieavond in IJsselmuiden wil het bestuur van Harpe Davids ‘een hand uitstrekken naar belangstellenden uit de genoemde woonkernen’. Zo kunnen zij op een vrijblijvende manier kennismaken met het bekende mannenkoor uit

afronding van een verbouwing is het bezoekerscentrum tijdelijk gesloten. Reserveren kan via ledenservice (035) 655 99 11 of www.natuurmonumenten.nl/agenda. “De unieke natuur van De Wieden is mede afhankelijk van het werk van de rietsnijders”, vertelt de organisatie. “De winter is de tijd om dit zware werk in de kou en in het zompige moeras te klaren. Maar wat komt er eigenlijk allemaal kijken bij het riet snijden? Wat wordt er met het ge-

Nijverheidstraat 29 T (038) 385 35 65 | www.prestige.nl

Naast Print & Sign Ook Familie & Handelsdrukwerk!

sneden riet gedaan? Wat betekent dit voor de natuur? Riet groeit in het water of aan de waterkant op natte, zoete tot brakke grond. Riet kan vaak 2 tot 3 meter hoog worden en is dan ook de langste in ons land voorkomende grassoort. In De Wieden staat ongeveer

1.200 hectare riet dat gesneden wordt vanaf december tot april. Niet alle riet wordt echter gesneden. Natuurmonumenten laat op verschillende plaatsen een areaal riet staan ten behoeve voor de vogels die nestelen in het dan overjarig riet.

Peuterspeelzaal neemt afscheid van Anja

Genemuiden. “Bij Harpe Davids kan de zangliefhebber uit de wijde omgeving terecht. Het zingen van de bovenstempsalmen, het zingen van de psalmen van David en het zingen van de liederen Sions; Harpe Davids beoefent deze zang.” Om 20.00 uur staan de deuren van Pieter Zandt Scholengemeenschap open.

Sing-in bij Johannes Bogermanschool

GENEMUIDEN - Naar aanleiding van de themaweek ‘School Kerk Gezin’ werd afgelopen week een sing-in gehouden in de Johannes Bogermanschool. Het thema was ‘Laat je licht maar schijnen’. De sing-in was speciaal bedoeld voor de kinderen van de hervormde basisscholen uit Genemuiden. De gemeenschapsruimte van de school was bijna te klein om al de kinderen met hun ouders van een plaatsje te voorzien. De leerlingen mochten zelf actief meedoen met instrumenten en daarnaast kregen ze kaarsjes waarmee zij

op deze avond hun lichtje konden laten schijnen. Naast deze sing-in was er op woensdag een avond geloofsopvoeding voor de ouders waar Jan Biersteker iets vertelde over ‘Zending in het gezin’. Ook brachten de predikanten een bezoek aan de verschillende scholen om met de kinderen over het thema te praten. Zondag was er een afsluitende dienst in de hervormde kerken.

GENEMUIDEN - Anja Berendsen nam vrijdag na ruim twintig jaar afscheid van peuterspeelzaal ’t Startblok. “Na zoveel jaren enthousiasme en liefde voor het vak kon ze natuurlijk niet zomaar weg”, vertelt een medewerker. “Ze nam ’s middags afscheid

van ouders, peuters, (oud)collega’s en vele andere betrokkenen. Anja heeft zich al die jaren met hart en ziel ingezet. Na heel veel peuters, paashazen,

poesje miauw, sinterklazen, poepluiers, zwemochtenden, kerstontbijtjes, ouderavonden, snottebellen, verfkwastjes, lijmpotjes (hoe moet dat nu?) kleurplaten, Piramidethema’s, puzzeltjes, verhaaltjes en nog veel meer gaat ze ’t Startblok verlaten.”

Kinderfysiotherapie in Centrum voor Jeugd en Gezin GENEMUIDEN - Kinderfysiotherapie Zwartewaterland, locatie Genemuiden, is onlangs verhuisd naar het Centrum voor Jeugd en Gezin aan de Jan van Arkelstraat 5. “De samenwerking onder één dak met andere professionals die met kinderen te maken hebben

-zoals consultatiebureau, peuterspeelzalen en logopedie- kan de geleverde zorg aan kinderen en

hun ouders/verzorgers nog verder optimaliseren”, aldus de initiatiefnemers. De kinderfysiotherapeutische zorg vanuit deze Plus-praktijk wordt geleverd door Diny van Berlo en Jessica Geltink.

stadskoerier week 5  
stadskoerier week 5  

stadskoerier week 5

Advertisement