Brugge Plus - Jaarverslag 2021

Page 1

Brugge Plus brengt leven in de stad …

dit was 2021
Inhoud 1. Beleid en missietekst

12

2. Evenementen

14

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12

Triënnale Brugge Feest in ‘t Park Zeebrugge Beach Cirque Plus Lichtfeest Lissewege Jeugd-Sport-Cultuurmarkt Kookeet Legendz Iedereen Klassiek Krikrak Wintergloed Ondersteuning projecten

3. Projecten 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Culturele wijkwerking Cultuurcommunicatie Jong Volk Brugge Studentenstad The Student Village

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

4. In&Uit

4

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Toeristische dienstverlening Ticketverkoop Andere diensten Ticketsysteem en -netwerk Ticketwebsite Helpdesk

16 36 38 44 50 52 56 60 62 66 72 78

80 82 104 108 122 128

130 132 134 136 137 138 141


5

Brugge Plus brengt leven in de stad...

5. Middelen

142

5.1 Infrastructuur 5.2 ICT

144 145

6. Interne keuken

146

6.1 Juridische structuur 6.2 Personeel

148 150


Voorwoord Dirk De fauw, Burgemeester


“2021 bleek in retrospect een laffe streek die dient bejammerd en betreurd om wat helaas níet is gebeurd.”

Inderdaad, het rijk van de vrijheid zoals wij het hadden gewenst voor de zorg, voor diverse sectoren en niet in het minst voor de culturele wereld, kwam maar met horten en stoten op gang en botste te snel en te vaak op golven van drooglegging. Ook Brugge Plus, onze zuurstoffles voor verbindend cultuurplezier in de stad, hield geregeld de adem in. Hoezeer men had gehoopt de in 2020 opgebouwde expertise in flexibel schuiven en creatief oplossen in 2021 te kunnen afbouwen, ze kwam nog té vaak goed van pas. Ik haast mij om te zeggen dat er in ons Brugge niet ‘niets gebeurd’ is. Integendeel, ik denk dat steden in binnen- en buitenland met bewondering kijken naar het mooie aanbod aan initiatieven die in 2021 – corona ten spijt – hebben plaatsgevonden. Slechts enkele evenementen moesten we volledig schrappen. Het leeuwendeel vond plaats, soms voor een beperkter publiek dan verhoopt, soms met reservaties, soms kleinschaliger van opzet, maar Brugge Plus, cultuur en verbinding bleven voelbaar aanwezig in de stad.

En dat altijd op een veilige manier. Door de nadruk op toegankelijkheid die de initiatieven van Brugge Plus kenmerkt, vinden veel evenementen traditioneel plaats op het openbaar domein, in openlucht. Dat bleek een grote zegen. Ik zag mensen van diverse generaties, uit Brugge en van verder, met de nodige afstand samen genieten. Het maakte van mij een fiere burgemeester en voorzitter van Brugge Plus. De komende periode zullen een aantal grote Brugse dossiers mijn bijzondere aandacht vragen en daarom delegeer ik het voorzitterschap na drie mooie jaren aan schepen Franky Demon, die al lid was van het dagelijks bestuur. Ik ben ervan overtuigd dat hij deze boeiende opdracht met veel inzet zal vervullen. Zelf laat ik Brugge Plus niet los, ik blijf lid van het dagelijks bestuur en van de bestuursorganen van Brugge Plus. Laat 2022 maar verder uitrollen, we zijn klaar voor een geïnspireerd cultureel boosterjaar. Dirk De fauw, voorzitter 2019-2021 “Het is met veel vertrouwen dat ik de taak van voorzitter van Brugge Plus op mij neem. Ik weet waartoe dit team in staat is, en dat gaat verder dan het programmeren, organiseren en zelfs het produceren van cultuur. Het gaat om het weven van een sociaal web dat ons samenbrengt en samenhoudt, om het aanleggen van tal van landingsbaantjes waar we graag komen ontspannen, bewonderen, dromen en energie tanken.” Franky Demon, voorzitter vanaf januari 2022

7

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Ik begin dit voorwoord met de aanhef van het gedicht waarmee modern rederijker Stijn De Paepe terugblikte op 2021:


Voorwoord Lieve Moeremans, Directeur


Een tweede coronajaar, het doet wat met een mens, een gemeenschap, een stad, een wereld. Bij de wereldwijde uitbraak van de pandemie begin 2020 noopte de nieuwigheid van dit gegeven tot vindingrijkheid en solidariteit. Misschien zelfs overmoed. In een wereld waarin wij zoveel onder controle hadden, zouden we samen dit varkentje wassen, zelfs al spartelde het tegen. In elk geval was er die hoop: hoop dat vaccins rust, veiligheid en vrijheid zouden brengen. De aanval die op ons allen werd ingezet, maakte ons aanvankelijk bewust van onze afhankelijkheid van elkaar: van een dappere zorgsector, van een inventieve onderwijswereld, van wetenschappers en regelgevers. Maar het duurde allemaal zo lang. En er was ondertussen weinig troost, weinig afleiding. De cultuur- en evenementensector tastte in het duister, richtlijnen kwamen en gingen en keerden terug, en het regende annuleringen. Soms werden die door verplichte sluitingen ingegeven, soms waren ze de enige optie omdat producties niet afgewerkt geraakten zonder repetitiemogelijkheden, en soms omdat voorstellingen voor een beperkt publiek verlieslatend waren terwijl het water de culturele makers aan de lippen stond … Waar was trouwens de solidariteit gebleven waar we ons in 2020 aan optrokken? Hadden we niet het gevoel dat mensen dreigden op zichzelf terug te plooien, dat toenemende eenzaamheid een realiteit werd voor oud én jong? En dan die polarisatie die vrij spel krijgt wanneer mensen elkaar niet meer in de ogen kijken, maar vanop afstand communiceren, zonder empathie of nuance.

VOLHARDING Zat het eerste coronajaar vol onbekende uitdagingen, dan was het tweede virusjaar dat van de volharding. When the going gets tough, the tough get going. Het is wat we deden met Brugge Plus, in nauw overleg met Stad Brugge en met onze partners: zoeken naar manieren om aanwezig te blijven. Focussen op mogelijkheden om te verbinden: om toeschouwers te verbinden, maar ook om partners samen te brengen en producties zuurstof te geven. Te midden van een sfeer van afbouwen, werden we de metselaars die culturele bouwstenen samenbrachten. Met ons team hielden we grote pilaren zoals Triënnale Brugge, met internationale kunstenaars en architecten, recht. We voorzagen overal in de stad spreekwoordelijke vensters om perspectief te blijven bieden en uitkijkposten om elkaar te blijven zien. Dat leidde – zelfs in coronatijden – tot een aantal nieuwe werven met culturele en andere actoren in de stad. Op vlak van de evenementen kwam er een gloednieuw voortraject bij Krikrak, een eerste Jeugd-Sport- en Cultuurmarkt, een eerste culinaire happening A Taste of Food en nieuwe Uitwijken ‘residenties’ in vijf Brugse wijken. Uiteindelijk moesten we drie evenementen volledig schrappen en geregeld onderdelen van initiatieven downsizen of weglaten. En al bleven we ook binnen het team niet van corona gespaard, de veerkracht zegevierde en wat in de stellingen stond werd – voor zover toegelaten – met goede moed uitgevoerd.

9

Brugge Plus brengt leven in de stad...

De cultuur- en evenementensector tastte in het duister


BRUGGEPLUS = COM + MUNIRE Ook in tijden van afstand, mondmaskers, gedeeltelijke lockdowns, bubbels en CST-passen bleef Brugge Plus bouwen aan gemeenschapsvorming en participatie aan het openbare en culturele leven. Om maximaal verbinding en participatie te realiseren, zetten we in op duidelijk, regelmatig en aangepast communiceren. Want gaat ‘communicatie’ niet terug op het Latijn ‘com’ en ‘munire’, of respectievelijk ‘met’ en ‘bouwen’? Bouwen aan ‘samen’ deden we in 2021 dus ook met woorden en beelden, on- en offline. Omdat we het zo belangrijk vonden het gesprek gaande te houden, vind je in dit jaarverslag geregeld een citaat terug: van partners, van schrijvers, van onze bezoekers. Ik sluit dit voorwoord af met een haiku, ingezonden door een bezoeker voor Wintergloed 2021. Ons dierbaar publiek krijgt zo het laatste woord:

In donker en licht over woeste golven heen jij bent niet alleen

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

Sylvia M.

10


Bedankt voor het jaar van de volharding,

Lieve Moeremans Directeur Brugge Plus

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Alan Quireyns, Anne Bontinck, Ann Perneel, Carla Beeckmans, Carmen Van Roij, Dorothy Van Cauwenberge, Dries Notredame, Ellen Verstraete, Elise Blancquaert, Els Degryse, Els Wuyts, Flor Vandevelde, Floris Vandamme, Geertrui Carpentier, Griet De Prest, Isabelle Matthys, Janes Zeghers, Jasper van het Groenewoud, Jennifer Weijts, Joeri Van Quaethem, John Van Wessel, Joke Geldhof, Karel Standaert, Kim Stockx, Kristel Braem, Lawrence Vanhoorne, Léonie Espeel, Lowie Vandenberghe, Luka Franck, Marec Zeghers, Manon Billiet, Mathias Timmermans, Meggie De Decker, Nancy Corijn, Nele Vermeire, Nicholas Van Vlaardingen, Okita Daels, Peggy Slingeneyer, Peter Alleman, Peter Grymonprez, Rien Vandermeersch, Ruth D’hauwer, Sabrina Spronk, Santiago De Waele, Shendy Gardin, Sofie Remmery, Silja De Bruyckere, Siham Soltani, Stef De Blieck, Stefaan Geldhof, Tania Van Brabant, Tim Billiet, Tom Willems, Vanessa Aneca en Wim Van de Cappelle.

11


Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

1. Beleid en missietekst

12


De vzw maakt dit waar door het op touw zetten van maatschappelijke en culturele openluchtactiviteiten op (inter)nationaal, regionaal en (hyper)lokaal niveau, en door de organisatie van het vrijetijdsonthaal In&Uit. Bij de organisatie van de activiteiten wordt altijd uitgegaan van een netwerk- en samenwerkingsmodel, en van de kernwaarden kwaliteit, participatie en duurzaamheid. De stadsdiensten en de vele culturele en maatschappelijke organisaties in de stad zijn onze partners. We nodigen Bruggelingen en bezoekers uit om deel te nemen aan het openbare en culturele leven met het oog op de bevordering van ontmoeting en gemeenschapsvorming. Brugge Plus werkt in opdracht van de stad Brugge en binnen de uitgezette beleidslijnen.

13

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Brugge Plus draagt bij tot de levendigheid en de leefbaarheid van de stad. Brugge Plus stimuleert positiviteit en is een creatieve verbinder. Brugge Plus versterkt het positief imago van de stad Brugge als hedendaagse, inclusieve en dynamische cultuurstad.


Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

2. Evenementen

14


En laat dat nu net het omgekeerde zijn van wat Brugge Plus beoogt. Wie onze evenementen kent, weet dat ze juist schoonheid, positiviteit en vooral verbinding in de stad brengen. We voelden ons uitgedaagd. En we wisten ons gewapend. Gewapend met een pak ervaring in het programmeren en coproduceren van evenementen die ondertussen klassiekers geworden zijn. Gewapend met de kennis in verband met het veilig organiseren van evenementen, opgedaan in het eerste coronajaar. We wisten hoe we ons publiek maximaal konden blijven bereiken en verwennen. We voelden ons ook gewapend met onze creativiteit. Daaruit ontsproten spiksplinternieuwe happenings zoals A Taste of Food. Daaruit ontsproot ook de campagne ‘Brugge Plus brengt liefde in de stad’ waarmee we tijdens de Jeugd-Sport- en Cultuurmarkt onze evenementen in de kijker zetten. Met een speelse kaartjescampagne koppelden we onze fans aan hun lievelingsevenementen en aan elkaar. Het brengen van liefde en verbinding is de alomtegenwoordige leidraad in ons evenementenbeleid. Brugge Plus als matchmaker … Met ons evenementenbeleid brachten we lokale culturele en andere actoren (Krikrak, A Taste of Food, Wintergloed, Zeebrugge Beach …) en internationale kunstenaars en makers (Triënnale Brugge) samen. Ze vonden in Brugge een publiek dat hongerde naar mooie, hoopvolle evenementen. Samen brachten we plezier, verwondering, cultuur, beweging, verbinding en liefde in de stad. Goesting en creativiteit ten spijt konden niet alle geplande evenementen doorgaan. Door de omvang, de locatie, de aard ervan … vielen Kookeet, Lichtfeest Lissewege en Feest in ’t Park onmogelijk met 2021 te matchen. Dat gaf ruimte voor de voorbereiding van toekomstige evenementen Reiefestival (2023) en Gouden Boomstoet (2024).

15

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Cultuurbeleving en recreatie konden in 2021 maar met mond(maskert)jesmaat. Voor al wie cultuur maakt, programmeert en faciliteert was dat een klap die nog lang zal nazinderen. Voor het publiek leek 2021 de ingrediënten te bevatten van een recept voor eenzaamheid, kommer en kwel.


2.1 Triënnale Brugge

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

Oprukkende coronavarianten ten spijt, kon de droom van een derde triënnale in de stad – het grootste culturele project van 2021 – werkelijkheid worden. Brugge was van 8 mei tot 24 oktober opnieuw gaststad voor hedendaagse kunst en architectuur. TraumA was de overkoepelende titel voor Triënnale Brugge 2021 en bracht de bezoekers naar verborgen of minder bezochte plekken in de stad.

16

Tijdens het driejaarlijkse kunstenparcours stelden 13 uitgenodigde kunstenaars en architecten nieuwe, tijdelijke installaties voor in de historische kern van de werelderfgoedstad. Triënnale Brugge 2021: TraumA werd een meerstemmig discours met plaats voor verbeelding, schoonheid, duisternis en participatie. De tentoonstelling onderzocht de onderhuidse ruimte en de subjectieve ervaring van de stad, gevoed door heden en verleden, droom en nachtmerrie.

8 MEI TOT EN MET 24 OKTOBER BRUGSE BINNENSTAD


17

Brugge Plus brengt leven in de stad...

2.1.1 Thema TraumA in 13 installaties Het curatorial team (Till-Holger Borchert, Santiago De Waele, Michel Dewilde, Els Wuyts) selecteerde de internationale £kunstenaars en architecten die het thema TraumA invulden met sculpturale, architecturale en organische creaties. Inspelend op de complexiteit, veelzijdigheid en dynamiek van Brugge, zochten ze steegjes en achterpoortjes op. Tussen de bepalende beperkingen en belemmeringen van de coronagolven door, brachten ze uiteindelijk toch naar voor wat er zich afspeelt op de binnenplaatsen en bouwwerven.


Jaarverslag 2021 18

AMANDA BROWDER (US) Happy Coincidences Verversdijk Amanda Browder creëerde textielinstallaties met kleurrijke vlakken. Elk stukje stof werd samen met Bruggelingen genaaid en ontworpen en droeg hun verhaal. De genaaide werken werden opgespannen in House of Time, aan de Biekorf en aan het Kantmuseum. Aan de Verversdijk was een grote digitale print met foto’s van textiele structuren te zien.

JON LOTT (US) The Bruges Diptych Gouden Handrei Aan de rei waar ooit het huis van Jan van Eyck moet hebben gestaan, creëerde Jon Lott een architecturale diptiek door een eigen constructie te verbinden met de achtergevel van het originele huis aan de waterkant. Lott liet ons nadenken over ‘binnen’ en ‘buiten’, en over wat zich afspeelt achter gevels, onttrokken aan het oog.

NADIA KAABI-LINKE (TN/UA/DE) Inner Circle Burg Een cirkelvormige bank schitterde in het zonlicht, maar was bezet met scherpe, afstotende pinnen. Nadia Kaabi-Linke verkende daarmee de balans tussen er al dan niet bij horen, zich gewenst of uitgesloten voelen.

JOANNA MALINOWSKA & C.T. JASPER (PL/US) Who is afraid of Natasha? Begijnhof Midden het historische Begijnhof stond ‘Natasha’, een replica van een standbeeld. Een film gaf meer uitleg bij de anonieme vrouw wiens originele standbeeld in de Poolse stad Gdynia herinneringen oproept aan het Sovjettijdperk.


19

Brugge Plus brengt leven in de stad...

NADIA NAVEAU (BE) Les Niches Parties Augustijnenrei Spiegelende maskers met kleurrijke linten en franjes zorgden voor een vrolijk spel tussen de bakstenen muren, wilde planten en het water. Het decoratieve patroon herinnerde aan Brugse kant.

NNENNA OKORE (US/NG/AU) And the World Keeps Turning Poertoren Een dieprood weefsel van herbruikbaar materiaal omspande de toren. De kleur verwees naar de typische rode bakstenen uit de streek, de structuur naar het kantklossen. Door de lichtinval veranderde de tint voortdurend, mee met de beweging van de tijd en de zon.


Jaarverslag 2021

HENRIQUE OLIVEIRA (BR) Banisteria Caapi (Desnatureza 4) Pottenmakersstraat/Augustijnenrei Over de archeologische restanten van de eerste middeleeuwse stadsomwalling kropen geconstrueerde wortelstructuren omhoog. Ze oogden echt, maar waren het niet. Dit zette de toeschouwer aan tot nadenken over het verder kijken dan wat er te zien is.

20

HANS OP DE BEECK (BE) Danse Macabre Sint-Maartensplein/ Sint-Walburgakerk De stille, versteende, grijze draaimolen, uit de context van kermissen gerukt, zette de verbeelding van de bezoeker aan het werk: zag hij een droom of een nachtmerrie? Droomde hij er de kermis bij?


21

Brugge Plus brengt leven in de stad...

GREGOR SCHNEIDER (DE) BLACK LIGHTNING Grootseminarie Angst en verbeelding huisden in de ruimtes van deze kunstenaar, waarin de bezoeker zich toeschouwer, deelgenoot of indringer kon voelen.

LAURA SPLAN (US) Disentanglement Museum O.L.V. ter Potterie Vanuit haar fascinatie voor de moleculaire structuren van virussen, creëerde de kunstenares grillige textiele patronen, digitale animaties en geweven structuren. Wetenschap, religie en fictie kruisten elkaar op de dunne lijn tussen leven en dood.

GIJS VAN VAERENBERGH (BE) Colonnade Baron Ruzettepark ‘Colonnade’ is een staaltje van inventieve, hedendaagse architectuur. In dit labyrint word je op jezelf teruggeworpen. Je kunt steeds verder verdwalen in deze architecturale ruimte, maar je komt er altijd gelouterd uit.

Deze installatie bleef na Triënnale Brugge 2021 behouden in de publieke ruimte. Zo blijft de stad tastbaar met de derde editie van haar kunstenparcours verbonden.


Jaarverslag 2021

ADRIÁN VILLAR ROJAS (AR) From the series Brick Farm Diverse locaties Her en der in Brugge vond je nestjes, vastgehaakt aan gevels, kerken of palen. Dat ze net zo goed authentiek als bewerkt konden zijn, deed nadenken over hoe nauw natuur en mens vandaag nog met elkaar verbonden zijn.

22

HÉCTOR ZAMORA (MX) Strangler Tuin Gezellehuis Rond een grote alleenstaande boom in het midden van de groene oase weefde een kille, ijzeren stelling zich als een tropische slingerplant naar boven. Door de stelling te beklimmen, kreeg je een uniek zicht op de omgeving.


23

Brugge Plus brengt leven in de stad...

2.1.2 De poreuze stad De thema’s van TraumA kwamen verder aan bod in de tentoonstelling ‘De poreuze stad’ in de Poortersloge. Een 40-tal sculpturen, foto’s, tekeningen, schilderijen en video’s verbonden het ‘unheimliche’ karakter van de tentoonstellingsruimtes met dissonante stemmen, virtuele verhaallijnen en wonderlijke werelden. Er waren lichamelijke, nucleaire, virtuele en ecologische bedreigingen te zien, maar ook schoonheid en verwondering. Met werk van Bilal Bahir, Semâ Bekirović, Rakel Bergman Fröberg, Willem Boel, Dries Boutsen, Jana Cordenier, Thierry De Cordier, Sarah De Vos, Lisse Declercq, Danny Devos, Joëlle Dubois, Kendell Geers, Daan Gielis, Geert Goiris, John Isaacs, Athar Jaber, Thomas Lerooy, Emilio López-Menchero, Enrique Marty, Cécile Massart, Hermann Nitsch, Ronald Ophuis, Štefan Papčo, Jasper Rigole, Sarah&Charles, Gregor Schneider, Mircea Suciu, Adrien Tirtiaux, Narcisse Tordoir, Ana Torfs, Gavin Turk, Ingel Vaikla, Caroline Van den Eynden, Anne-Mie Van Kerckhoven, Filip Vervaet, Julie Villard & Simon Brossard en Friederike von Rauch.


2.1.3 Publiek programma Triënnale Brugge 2021: TraumA werd, in samenwerking met culturele partners van binnen en buiten de stad, uitgediept en toegankelijk gemaakt via lezingen, gesprekken, films, rondleidingen én activiteiten op maat van kinderen. Zo verbond het kunstenparcours zich met verschillende doelgroepen in en buiten Brugge. LEZINGEN, GESPREKKEN EN FILMS Op zondag 27 juni, tijdens Uitwijken Sint-Kruis, bespraken Femke den Hollander (Wieder vzw), Wim Haeck (Villa Voortman, Gent) en Kathy Renaudin (CAW Noord-West-Vlaanderen) het basisrecht op wonen tijdens Housing First. Toegang tot het gesprek was gratis. Op vrijdag 3 september sprak Hans Op de Beeck, één van de drie Belgische kunstenaars van Triënnale Brugge 2021: TraumA, in het Brugse Concertgebouw. Met Van Sea of Tranquility tot Danse Macabre nam hij 200 geïnteresseerden mee in zijn artistieke praktijk.

Jaarverslag 2021

Op zaterdag 11 september plaatste Anima Eterna Brugge haar koperblazers – doorgaans verscholen achter de andere orkestleden – op de voorgrond met het verhalend concert The Backwaters of Bruges. In de kerk van O.L.V. ter Potterie hoorden 58 toehoorders een stukje fascinerend Brugs verleden vertolkt door Jean-François Bellon, Jean-Baptiste Schiltz, Auguste Mimart en Ludwig Wilhelm Maurer, begeleid door Stefan Grondelaers.

24


25

Van donderdag 7 tot zondag 10 oktober vond de reeks TraumA in film plaats in de intieme setting van de Speelmanskapel van B.E.E.N. MOOOV, Pelliculot en Triënnale Brugge brachten voor een 60-tal filmfanaten een selectie (kort)films en series. Zondag 17 oktober benaderde Dr. William De Groote (Montanus vzw) met van de pest tot COVID-19 de huidige pandemie vanuit een medisch-historisch perspectief. In dialoog met het werk Disentanglement van Laura Splan in de naastgelegen museumruimte, leerden honderdtwintig aanwezigen over een millennium aan epidemieën. Donderdag 21 oktober bracht Laura Muyldermans in Een lezing zonder titel, hoofdstuk 19 een uiteenzetting over de dunne lijn tussen architectuur en hedendaagse kunst. Een 30-tal geïnteresseerden woonden deze lezing, een samenwerking met Archipel vzw, bij. Na Triënnale Brugge 2021: TraumA werd het gesprek rond kunst in de publieke ruimte nog verdergezet tijdens twee Zoomsessies On the Afterlife of Monuments. Dat gebeurde op dinsdag 16 en donderdag 18 november voor een publiek van zowat 25 internationale geïnteresseerden. Naar aanleiding van het werk Who is afraid of Natasha? (Begijnhof), gingen Prof. Dr. Ann Rigney, curator Dr. Magdalena Moskalewicz en kunstenaars Karyn Olivier en Krzysztof Wodiczko dieper in op de (veranderende) betekenis van het monument.

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Donderdag 23 september hadden Klaske Havik (TU Delft), Véronique Patteeuw (École Nationale Supérieure d’Architecture et du Paysage Lille en KU Leuven) en Bas Princen (architectuurfotograaf) het over de perceptie van een stad en hoe een bepaalde beeldvorming wordt gevoed. Een 60-tal architecten en architectuurliefhebbers sloten in Cinema Lumière aan voor (ver)beeldende stad, een coproductie met Archipel vzw.


RONDLEIDINGEN EN WANDELINGEN Tijdens Triënnale Brugge waren tachtig Triënnale Brugge-gidsen paraat om verenigingen, vrienden en bedrijven langs het parcours te leiden, te voet of met de fiets. 923 groepen, goed voor 11.286 deelnemers, verkenden zo Triënnale Brugge 2021: TraumA.

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

Ter vergelijking: Triënnale Brugge 2018 klopte af op 653 geregistreerde rondleidingen.

26

Dankzij Visit Bruges konden individuele geïnteresseerden ook deelnemen aan een vaste wandeling die meermaals per week aan het Historium (Markt) vertrok. 115 groepen, voornamelijk Nederlandstalige, trokken er te voet met gids op uit, goed voor 954 deelnemers.


27

Brugge Plus brengt leven in de stad...

“Het stille Brugge waar de meeste werken van het wandelparcours zich bevonden was een echte verademing, vooral op zonnige zomeravonden of wanneer je rond 17 uur de Augustijnenrei en Gouden Handrei kon doen.” Gids Triënnale Brugge

Wie meer wou weten over de werken van De poreuze stad in de Poortersloge, kon op 31 augustus en 7, 14 en 21 september deelnemen aan een curator’s tour voor beperkte groepen met co-curator Els Wuyts. Triënnale Brugge organiseerde ook 30 gratis wandelingen voor kwetsbare doelgroepen waarvan er 26 konden doorgaan. Samen met gidsenvereniging S-wan en de Mind- and Makerspace (Howest) werd een rondleiding voor blinden, slechtzienden en slechthorenden uitgewerkt. Zowat 25 groepen konden zo TraumA ontdekken.


OP MAAT VAN KINDEREN: EDUCATIEVE WERKING Voor gezinnen en scholen werden gratis tools aangeboden en ook ontdekkingstochten met een educatief begeleider.

Jaarverslag 2021

Bezoek op eigen houtje

28

Alle infozuilen bij de installaties bevatten op kinderhoogte een prikkelende vraag of opdracht. Via een QR-code kon men de audiogids op kindermaat (NL) beluisteren.

Bij de infopunten en in de bibliotheekfilialen waren gratis sets doekaarten ter beschikking (NL, EN, FR, DE); alternatieve bezoekersgidsen waarmee kinderen spelenderwijs het verhaal achter TraumA en de installaties ontdekten. Er werden 16.392 sets doekaarten verspreid.

Triënnale Brugge 2021 was gastvrouw voor de lancering van de vijftiende editie van Schatten van Vlieg, een organisatie van publiq in samenwerking met My Family. Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon gaf in Brugge het startschot, waarna zo’n 330 kinderen tussen 1 juli en 31 augustus de schattenzoektocht volbrachten.

Leerkrachten konden via de website een gratis inspiratiemap downloaden om ermee op stap te gaan of om TraumA creatief te vertalen in het lessenpakket.


Begeleid bezoek

2.1.4 Inspired by Net zoals in 2018, mocht Triënnale Brugge in 2021 rekenen op het e nthousiasme van lokale verenigingen en creatieve geesten. Tussen april en oktober belichtten zowat 40 uiteenlopende initiatieven TraumA vanuit een andere hoek, met schrijfworkshops, tentoonstellingen, filmvertoningen, performances …

2.1.5 Bezoekers vonden de weg Het bezoekersaantal was een succes in een tweede coronajaar. Het was niet alleen voor alle deelnemende kunstenaars en architecten een geslaagde editie, maar ook voor alle Bruggelingen en bezoekers die op een laagdrempelige en veilige manier, in openlucht, kwamen genieten van cultuur. Triënnale Brugge 2021 in cijfers: De installatie Strangler van Héctor Zamora was met meer dan 67.000 bezoekers dé publiekstrekker van Triënnale Brugge.

95 klassen gingen op stap langs de installaties. 750 vrijwilligers werkten mee aan de drie textielinstallaties van de Amerikaanse kunstenaar Amanda Browder.

71 vrijwilligers draaiden gedurende zes maanden meer dan 2.000 shiften.

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Klasgroepen en gezinnen konden een beroep doen op 15 specifiek opgeleide gidsen. In totaal gingen 135 groepen op stap, waarvan 95 klasgroepen, 14 families en 20 kwetsbare groepen met kinderen, goed voor 1.427 deelnemers die zich spelenderwijs lieten onderdompelen in hedendaagse kunst en architectuur.

29


2.1.6 Doordachte communicatie, mooie coverage

Jaarverslag 2021

De communicatiecampagne van Triënnale Brugge 2021 vertrok van volgende uitgangspunten:

30

Het verder bouwen op de herkenbare visuele en verbale identiteit van de vorige twee edities.

Het aanspreken van een zo breed mogelijke groep cultuurliefhebbers: inwoners en bezoekers.

Triënnale Brugge speelt zich grotendeels af tijdens de zomervakantiemaanden.


PERS EN MEDIA

januari – maart 2021: verdere verfijning communicatieve werking met inhoudelijke accenten

april – mei 2021: intensieve pers- en communicatiewerking rond de opening

juni – september 2021: continue communicatie

september – oktober 2021: communicatieslot, terugblik en evaluatie mediadeals

Er werden voor en tijdens Triënnale Brugge 2021: TraumA 7 persberichten verstuurd. Eén grote nationale persconferentie vond plaats op 6 mei in de tuin van de Koninklijke Sint-Jorisschuttersgilde, daarnaast waren er nog enkele persmomenten. Er verschenen 208 artikels (= € 11.013.178 gewogen advertentiewaarde) in de nationale pers en in 115 artikels (= € 8.694.884 gewogen advertentiewaarde) in de lokale pers. Visit Bruges nam de internationale perswerking voor zijn rekening. Ondanks de reisbeperkingen en COVID-19, was de internationale persaandacht, en vooral de spreiding ervan, zeer goed. Er verschenen 177 artikels (= € 10.475.885 gewogen mediawaarde). De daaruit sprekende waardering voor het kunstenparcours straalde af op de stad in haar algemeenheid.

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Voor de nationale (en een stukje internationale) perswerking en mediadeals werd samengewerkt met communicatiebureau Club Paradis, een communicatiebureau met expertise in PR op het vlak van actuele kunst, design en architectuur. De perscampagne verliep, na de eerste infoverspreiding in september-december 2020 (over het thema en de deelnemende kunstenaars naar nationale en internationale media, en nichepers) in vier fases:

31


MEDIADEALS EN ADVERTENTIES Er werd in het bijzonder ingezet op de doelgroep van lezers, luisteraars en surfers die interesse vertonen in kunst, cultuur, architectuur en citytrips. Er werd een ruilovereenkomst afgesloten met Klara en de Standaard. Klara bracht op 10 mei 2021 een live-uitzending van het programma Pompidou, vanuit de Poortersloge. De aanwezige gasten waren curator Michel De Wilde en kunstenaars Nadia Naveau en Amanda Browder. In augustus werd er een wedstrijd georganiseerd op Klara waarbij twee luisteraars een weekendje Brugge konden winnen. In totaal waren er 1.048 deelnames. Twee koppels wonnen een verblijf in Hotel Fraeyhuis en een bezoek aan Triënnale Brugge 2021. De Standaard bracht op 8 juli een bijlage uit op 110.000 exemplaren. Daarnaast was er, online en in print, een uitgebreide advertentiecampagne ter waarde van €57.600. In de brede nationale media, maar ook op gespecialiseerde kunst- en architectuursites werden via ruilovereenkomsten advertenties geplaatst. Via e-flux announcements werd een database van kunstprofessionals in Noord-Amerika en Europa twee keer aangeschreven.

MARKETING Gezien de precaire COVID-situatie werd vooral voor digitale communicatie gekozen, met focus op storytelling. Visit Bruges stond in voor de marketing naar de internationale doelgroepen, in de eerste plaats in onze buurlanden. Een gerichte marketingcampagne legde het zwaartepunt bij online marketing, media en PR. De campagne werd in nauwe samenwerking met Toerisme Vlaanderen en de buitenlandkantoren uitgerold in diverse landen. Daar kreeg men de boodschap: Triënnale Brugge is de ‘reason to come’.

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

ONLINE ALOMTEGENWOORDIG

32

Online was een volledig nieuwe, duurzame website (4-talig) de centrale plek voor alle informatie, met prominente aanwezigheid van de evenementenkalender (eigen kalender en ‘inspired by’) en extra ruimte voor reflectie. Tussen 1 april en 31 oktober werden ruim 178.000 unieke bezoekers geregistreerd. Er werd ook intens ingezet op sociale media (Facebook, Instagram), met een honderdtal posts. Triënnale Brugge werd tussen april en eind oktober meer dan 775 keer vermeld op sociale media en dit met een overwegend positief sentiment. De Facebookpagina en het Instagramaccount zagen hun volgers aanzienlijk stijgen en zelfs verdubbelen. (Facebook: 10.200 volgers, Instagram 4.984 volgers).


NIEUWSBRIEVEN

VIDEO Voor elk van de 13 installaties werd een korte reportage gemaakt. Interviews met de deelnemende kunstenaars of het artistiek team werden afgewisseld met beelden van de creatie en installatie van de kunstwerken. De filmpjes werden vooral via de website en sociale media verspreid.

PODCAST EN DOWNLOADBARE AUDIOGUIDES In tijden van duurzaamheid werd, ter vervanging van een brochure, gekozen voor een verdiepende, inspirerende podcast die gelanceerd werd enkele weken voor de start van Triënnale Brugge 2021. De podcast (NL – EN) behandelde de geschiedenis van de stad Brugge, haar link met hedendaagse kunst en architectuur, en Triënnale Brugge. De podcast, die 4.000 keer beluisterd werd, blikte ook vooruit op het thema TraumA. Bezoekers konden bovendien op de infozuilen bij elke installatie een QR-code scannen om te luisteren naar aanvullende audioguides (NL – FR – DUI – EN + audioguide op kindermaat). Deze werden meer dan 15.000 keer beluisterd. Podcast en audioguides blijven ter beschikking op de streamingplatformen (Spotify, Google Podcast en Apple Podcast) en op de website van Triënnale Brugge.

PRINT Een stadskaart blijft een essentieel instrument voor een bezoek aan het kunstenparcours. Er werden 183.000 stadskaarten gedrukt (NL – FR – DUI – EN) en verdeeld via de infokantoren, het onthaal in de Poortersloge en lokale partners. Promobom verdeelde de kaart begin oktober ook in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Vanaf januari werd een maandelijkse nieuwsbrief gestart waarin telkens een kunstenaar met zijn of haar installatie werd voorgesteld. Vanaf begin mei tot aan het slot van Triënnale Brugge werd er tweewekelijks een nieuwsbrief uitgestuurd, aangevuld met nieuwsflashes om de evenementen in de kijker te zetten. In totaal waren er twaalf nieuwsbrieven en vijf nieuwsflashes.

33


VISIBILITEIT IN DE STAD Niet enkel de installaties zelf, maar ook diverse communicatiedragers gaven Triënnale Brugge zichtbaarheid in de stad. Er was bestickering aan In&Uit, er stonden prisma’s aan de invalswegen en een eyecatcher op het stationsplein. Culturele partners hingen affiches op en abribussen in de stad kondigden de publieksopening aan. Bij elk werk stond ook een infozuil.

“Cette Triennale nous donne l’envie d’explorer la Venise du nord sous un angle différent et témoigne de la volonté de Bruges, ces dernières années, de relier grâce à l’architecture son riche patrimoine historique à l’histoire contemporaine.” Yesmine Sliman Lawton in L’Echo

“Ciò per dire che, accanto alle inevitabili immagini di stradine e candidi cigni, magari accostate a biciclette et birre, al suono della parola Bruges dovrebbe corrispondere altresì l’immagine di un centro culturale molto attivo e con lo sguardo fermamente en fieramente rivolto alla contempraneità.”

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

Marco Enrico Giacomelli in Artribune (IT)

34

Vertaling: ‘Om maar te zeggen dat, naast de onvermijdelijke beelden van steegjes en sneeuwwitte zwanen, wellicht in combinatie met fietsen en bieren, de naam ‘Brugge’ evenzeer het beeld zou moeten oproepen van een heel actief cultureel stadscentrum dat de blik vastberaden en met fierheid naar het hedendaagse richt.’


Triënnale Brugge 2021 kon tot stand komen dankzij de financiering en ondersteuning van diverse partners. Net zoals in 2015 en 2018 konden we rekenen op de overheidssteun via subsidies van overheidspartners Event Flanders en de Nationale Loterij. Ook structurele partners Artes en MBZ kozen voor een derde editie op rij. Met Triënnale leveranciers Houthandel Driekoningen, ’t Naaldeke en Paintfactory werden sponsorovereenkomsten afgesloten. De ambassades van Polen, Duitsland en Spanje, de landen van de internationale kunstenaars, ondersteunden eveneens Triënnale Brugge. Samen met de dienst Werk en Ondernemen werd het project van de Triënnale Brugge horeca-ambassadeurs langs het kunstenparcours uitgewerkt. In ruil voor promotie via de communicatiekanalen van Triënnale Brugge 2021, creëerden 28 horecazaken onder de noemer ‘Triënnale Brugge ambassadeur’ een tijdelijk Triënnale-aanbod of brachten ze een verhaal dat kon gelinkt worden aan het thema TraumA. Daarnaast ondersteunden deze ambassadeurs mee de promotie van het kunstenparcours door onder andere de meertalige wandelkaarten te verdelen. Door deze samenwerking kon Triënnale Brugge 2021 een volledige bezoekersbeleving voorstellen, met aangename rustplaatsen om de batterijen op te laden. Naast binnen- en buitenlandse bezoekers, leerden ook heel wat Bruggelingen zo ongekende pareltjes kennen, vooral op minder toeristische locaties zoals de Sint-Anna wijk of op verscholen plekjes.

Brugge Plus brengt leven in de stad...

2.1.7 With a little help from our friends: partnerships

35


2.2 Feest in ’t Park

26 JUNI MINNEWATERPARK GEANNULEERD

Sinds 2020 is de coördinatie van Feest in ’t Park overgeheveld van de Noord-Zuiddienst naar Brugge Plus vzw, waarbij de oorspronkelijke organisator samen met de Feest in ’t Park-werkgroep voor de ondersteuning en organisatie instaan. Werkelijk alles stond klaar om van Feest in ’t Park op 26 juni een bruisende editie te maken: van een nieuw, fris huisstijlkleedje tot een nieuwe website. Toen kwam een nieuwe golf van het virus en het feest was uit … nog voor het kon beginnen.

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

Feest in ’t Park is al 30 edities lang een gratis, mondiaal festival dat draait om verbinding, duurzaamheid, solidariteit en ontmoeting tussen culturen. Jaarlijks telt het festival meer dan 10.000 bezoekers. Een feest organiseren waar verbinding en ontmoeting centraal staan, was net als in 2020, niet mogelijk omwille van de coronamaatregelen die van kracht waren.

36

Samen met de Noord-Zuiddienst werd onderzocht hoe we de ngo’s en vierdepijlers ook digitaal konden ondersteunen, maar het is nu vooral uitkijken naar de 31ste editie van Feest in ’t Park op zaterdag 25 juni 2022. Na twee jaar werken achter de schermen pakken we dan uit met een editie met uitgebreide aandacht voor volgende SDG’s of duurzame ontwikkelingsdoelen: kwaliteitsonderwijs, verantwoorde productie en consumptie, en het buitenleven.


37

Brugge Plus brengt leven in de stad...

“The earth is what we all have in common.” Wendell Berry, Amerikaans schrijver


1 JULI TOT EN MET 21 AUGUSTUS EVENEMENTENPLATFORM ZEEBRUGGE STRAND

2.3 Zeebrugge Beach: vitamine Zee-brugge Zeebrugge Beach bouwde de voorbije zomer verder op de constructieve samenwerking tussen Stad Brugge, Brugge Plus vzw, vzw BASICS!, WECANDANCE, Foodfest en Bomboclat Festival. Door zich aan elkaar te verbinden, lukte het om Zeebrugge op een dynamische en afwisselende manier in de kijker te zetten. Zeebrugge profileerde zich als dé locatie van deugddoende vitamine ‘zee’. Opvallende toevoegingen in 2021 waren een culinaire topper en een handige, regenbestendige constructie voor Film op het Strand.

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

In juli en augustus was het evenementenplatform op het strand van Zeebrugge voor de tweede maal een veilige bestemming met sport, film, muziek, festivals en food. In het kader van Zeebrugge Beach zette Brugge Plus de schouders onder Film op het Strand en URBAN BEACH. Voor beide activiteiten werd rekening gehouden met de toen geldende coronamaatregelen.

38

“Wij zijn als eilanden in de zee: aan de oppervlakte gescheiden maar in de diepte verbonden.” William James, Amerikaans filosoof 1842-1910


39

Brugge Plus brengt leven in de stad...

2.3.1 URBAN BEACH Jongeren en volwassen waren elke dag van 1 juli tot 11 augustus welkom om gratis te komen sporten of initiaties te volgen op de verschillende sportinstallaties. Voor de tweede editie van URBAN BEACH zorgde vzw BASICS! voor een skate-installatie, een innovatief freerunning parcours en een grote racket zone. Voorts konden sportievelingen zich uitleven met frisbee en spikeball. Omwille van de toen geldende coronamaatregelen moesten ze zich op voorhand inschrijven via www.vzwbasics.be of ter plaatse een QR-code scannen. Ondanks het slechte weer kende URBAN BEACH een stevige opkomst.


Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw 40

“Deze zomer telt het strand meer dan witte strandhutjes. Zo kan je eerst sporten in URBAN BEACH, naderhand dineren in Moules // Frites en de avond muzikaal afsluiten op GRID.LIVE of WECANDANCE. Een zomerse drieluik om u tegen te zeggen.” Demi Crapa, redacteur Culinaire Ambiance, juli 2021


41

2.3.2 Film op het Strand

Film op het Strand vond plaats onder een regenbestendige en afgebakende constructie op het evenementenplatform, ontwikkeld door WECANDANCE. Dat Brugge Plus daar op de donderdagen van Film op het Strand gebruik van kon maken, was ook praktisch in het kader van het reservatiesysteem en de controle van de bezoekersaantallen. De filmtickets waren gratis. 2.327 mensen zakten af naar het strand van Zeebrugge.

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Film op het Strand liep dit jaar van donderdag 1 juli tot en met donderdag 12 augustus. Elke donderdag werden drie films gedraaid met de focus op wat we gemist hadden: dans, muziek en feest.


OVERZICHT PROGRAMMA 2021 Donderdag 1 juli:

14.00 uur: Het varken, de vos & de molen 16.00 uur: Willy op de onbekende planeet 20.00 uur: Bohemian Rhapsody Donderdag 8 juli:

14.00 uur: Ridder, muis 16.00 uur: De beroemde bereninvasie van Sicilië 20.00 uur: Le sens de la fête Donderdag 15 juli:

14.00 uur: Engel 16.00 uur: Ket & Doc 20.00 uur: Some Like It Hot Donderdag 22 juli:

14.00 uur: Rita en de krokodil 3 16.00 uur: Calamity 20.00 uur: Jaws Donderdag 29 juli:

14.00 uur: Yakari 16.00 uur: Fourmi 20.00 uur: The adventures of Priscilla, queen of the desert Donderdag 5 augustus:

14.00 uur: De slag en de walvis en andere avonturiers 16.00 uur: Mijn bijzonder rare week met Tess 20.00 uur: La grande bellezza Donderdag 12 augustus:

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

14.00 uur: Casper & Emma op jacht naar de schat 16.00 uur: L’aventure des Marguerite 20.00 uur: A Star Is Born

42

Film op het Strand is een organisatie van Brugge Plus in opdracht van Visit Bruges. De communicatie van Film op het Strand gebeurde in samenwerking met Visit Bruges. Er werd een gezamenlijke promotiecampagne opgezet om het programma bekend te maken.


DE ZOMER GEBOOST MET VITAMINE ZEE-BRUGGE

Het programma van Film op het Strand werd bekendgemaakt via www.filmophetstrand.be, waar ook uitleg stond over alle activiteiten in het kader van Zeebrugge Beach. Tussen 1 juli en 1 september 2021 waren er 7.508 nieuwe gebruikers, met telkens een piek op donderdag, de dag wanneer er films werden getoond. Wekelijks werden er posts geplaatst over de films op de Facebookpagina van Brugge Plus. De post met het meeste bereik was de aankondiging van Zeebrugge Beach bij het verspreiden van het persbericht op 7 juni. Het bereik was 21.130 en de post had 37 deelacties. De post op 6 augustus omtrent de laatste donderdag met de annulatie van de laatste twee donderdagen had een bereik van 17.849 en had 9 deelacties. Per film werd er ook een apart evenement op Facebook aangemaakt. Visit Bruges verspreidde een flyer met de programmatie van de films en communiceerde ook elke woensdag over het filmprogramma via de Facebookpagina Zeebrugge-Lissewege. Die pagina heeft 23.367 volgers. Voorts maakte Brugge Plus een promovideo voor Zeebrugge Beach en URBAN BEACH. Die werd vóór de films afgespeeld en ook meegenomen op sociale media. De culturele partners van Brugge kregen de kans om zichzelf mee in de kijker te zetten met beelden die ze konden bezorgen. Die werden tot één video gemonteerd en ook deze video werd afgespeeld voor de film begon. Op de dijk stonden eyecatchers met het programma van Zeebrugge Beach, en dus ook van Film op het Strand. In de buurt van het Evenementenplatform wezen onder andere beachvlaggen de weg naar zomerse, maritieme vitamines.

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Begin juni startte de communicatie over Zeebrugge Beach met het uitsturen van een gezamenlijk persbericht. Eind juni was er een persmoment met alle partners. Blikvanger was de opening van het restaurant van Sergio Herman. Er was veel belangstelling van de lokale pers en ook VTM kwam langs voor een sfeerreportage.

43


2.4 Cirque Plus Na een jaar Cirque Plus Minus in 2020 (corona, jawel) kon Cirque Plus dit jaar wel doorgaan, weliswaar zonder animatie, bar of eetstandjes. De festivalsfeer die we kennen van andere jaren was dus nog niet terug, maar dankzij creatieve ingrepen en aangepaste maatregelen viel er niettemin heel wat te beleven. De tuin van het Grootseminarie was niet drie, maar zes dagen de unieke setting voor sfeervol openluchtcircus.

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

In samenwerking met Cultuurcentrum Brugge werden voor het eerst ook avondvoorstellingen geprogrammeerd in de MaZ. En er was ook de lancering van CIRC’UIT met een opmerkelijke act.

44

20 JULI TOT EN MET 25 JULI GROOTSEMINARIE


45

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Laagdrempelige voorstellingen en vernieuwend werk, maar ook startende (semi-) professionele circusartiesten worden via Cirque Plus ondersteund en geprogrammeerd. De voorstellingen werden dit jaar gespreid over zes dagen, van dinsdag 20 tot en met zondag 25 juli. Zo konden zoveel mogelijk mensen veilig genieten van voorstellingen die vaak in Brugge in primeur gingen voor een groot publiek. Naast de voorstellingen in openlucht stond in de weide van het Grootseminarie de tentvoorstelling ‘Sono io?’ van Circus Ronaldo.


2.4.1 Lancering CIRC’UIT Door de creatie van openluchtvoorstellingen te faciliteren, levert Cirque Plus een bijdrage aan de ontwikkeling van circus als kunstvorm. Samen met circuswerkplaats/festival Miramiro (Gent) en het festival Cirk! (Aalst) speelt Cirque Plus een trekkersrol in CIRC’UIT, een netwerk van circusorganisaties dat de creatie en spreiding van outdoor circusvoorstellingen gecoördineerd ondersteunt. Het netwerk is ook een plek voor kennisdeling. In 2021 werd het netwerk versterkt met twee nieuwe leden: Plein de Cirque (circusfestival van de Warande in Turnhout) en UP – Circus & Performing Arts (Circusfestival en werkplaats in Brussel). CIRC’UIT werd begin 2021 gelanceerd met een eerste coproductie: À 2 mètres van Jesse Huygh. Deze bijzondere voorstelling was ook te zien tijdens Cirque Plus 2021.

Jaarverslag 2021

Jesse Huygh is circusartiest, maar ook muco-patiënt. Toen hij in het ziekenhuis lag met corona voelde hij de nood om mensen een hart onder de riem te steken met een boodschap van hoop. Om uit te drukken dat we niet mogen opgeven, creëerde hij À 2 mètres. De titel verwijst naar de afstandsregels, maar ook naar de lengte van de slang van de zuurstoftank die Jesse nodig heeft om zijn act aan de Chinese paal te kunnen uitvoeren. Die tank wordt meegedragen door circusartieste en danseres Rocio Garrote.

46


47

Brugge Plus brengt leven in de stad...

“Ik dacht (…) dat mensen er iets aan konden hebben in deze bizarre tijden. Want al heb ik dagen waarin ik diep zit, toch wil ik een positieve boodschap uitdragen: we mogen onze kwetsbaarheid toelaten en we kunnen veel als we dan de draad weer oppikken en doorzetten. Onze geest dirigeert ons lichaam: wat onbereikbaar lijkt, daagt ons ook uit, verleidt ons om toch de volgende stap te zetten.” Jesse Huygh over ’À 2 Mètres’, stadsmagazine Brugge


2.4.2 Van circusfestival naar circusbeleid Met Cultuurcentrum Brugge is er sinds 2019 structureel overleg om een beleid te ontwikkelen rond ‘Circus in Brugge’. Het Cultuurcentrum presenteert circus in zalen, Cirque Plus is aanvullend een plek voor openluchtcircus. Er is gezamenlijke prospectie, programma-overleg en communicatie. Cultuurcentrum Brugge presenteerde tijdens Cirque Plus voor het eerst ook enkele avondvoorstellingen in de Magdalenazaal: Post Uit Hessdalen met Man Strikes Back, Der Lauf met Le Cirque du Bout du Monde en THERE THERE Company met Carrying my father.

2.4.3 Sociaal-artistieke opdracht coronaproof aangepakt Onder de titel ‘Cirque Publique’ behartigt Cirque Plus de plaats van sociaal-artistiek circus in de sector en maatschappij. Werden er achter de schermen bakens verzet, dan konden we dat helaas niet vieren op het jaarlijkse festival in de tuin van het Grootseminarie Brugge. Corona maakte het ook in 2021 onmogelijk om deelnemers veilig te laten repeteren en creëren.

Jaarverslag 2021

Circusatelier Woesh bedacht een alternatief en bood een heel bijzondere workshop jongleren aan. Door het gebruik van eenvoudige en slim gemaakte jongleertoestellen kunnen zowel mensen met als zonder beperking vrij snel circustechnieken onder de knie krijgen.

48


2.4.4 Blije bezoekers

Programma openluchtvoorstellingen 2021 • • • • • • • • • • • • •

Surcouf – Sacékripa (FR) (geannuleerd) Cruda – Collectif à sens unique (Constanza Sommi) (FR) Parbleu ! – Atelier Lefeuvre & André (FR) League & Legend – 15feet6 (BE) Jump Cut – Double Take / Cinematic Circus (BE) ConnexiO – Carré Curieux, Cirque Vivant ! (BE) Grasshoppers – Circus Katoen (BE) WORK – Cie Claudio Stellato (BE) The Aquarium from Les Fauves – Cie Ea Eo (BE) Bubble You – Be Flat (BE) À 2 mètres – ADM – VZW (BE) Tricot – Kirn compagnie (FR) En Bloc – Circusatelier Woesh (BE)

Uitwijken bracht traditioneel ook een proloog op Cirque Plus met een circusprik in 5 Brugse wijken. Van 13 tot en met 17 juli bracht Compagnie Pol & Freddy de voorstelling Cuyper vs De Cuyper.

2.4.5 Spreading the news De communicatie en promotie van het festival startte eind mei met een persvoorstelling in het Grootseminarie. De communicatie gebeurde vooral online via de website en via sociale media. Op de website konden (naast de ticketverkoop bij In&Uit) tickets gereserveerd worden voor de voorstellingen. De website telde in 2021 15.316 bezoekers met een piek van ruim 8.000 bezoekers in juli. Tijdens het festival werd dagelijks een Cirque Plus videojournaal gemaakt om zoveel mogelijk mensen te laten meegenieten van de sfeer op Cirque Plus. Deze video’s hadden een groot bereik via sociale media. Op Facebook heeft Cirque Plus 2.442 volgers, op Instagram 816. Op Facebook werden 44 berichten gepost, op Instagram waren er 25 posts. Cultuurcentrum Brugge en Stad Brugge namen het festival op in hun communicatie, de lokale en regionale pers schreef erover, en prisma’s langs de invalswegen en een programmazuil aan In&Uit maakten het publiek verder warm.

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Cirque Plus kon in deze aangepaste vorm ruim 8.000 blije mensen verwelkomen. In totaal werden 7.264 tickets gereserveerd voor het buitenprogramma en 315 tickets voor de drie avondvoorstellingen in de MaZ. De drie tentvoorstellingen van Circus Ronaldo waren uitverkocht met driemaal 105 tickets. 7 voorstellingen van de 51 werden afgelast, 4 door annulatie van één gezelschap wegens corona en 3 door het slechte weer.

49


17 TOT EN MET 22 AUGUSTUS LISSEWEGE DORP GEANNULEERD

2.5 Lichtfeest Lissewege

Tijdens Lichtfeest Lissewege toont één van de gezelligste, meest pittoreske dorpen van Vlaanderen een heel weekend zijn gastvrijheid aan ruim tienduizend bezoekers. Helaas, het succes van het feest met muziek, installaties met vuur, straattheater en lichten videokunst was in 2021 – net zoals in 2020 – geen troef, maar een onoverkomelijk probleem. Datum (17-22 augustus) en programma lagen nochtans vast. Er zou een parcours zijn met lichten video-installaties en zonder live performances om te vermijden dat grote groepen toeschouwers zouden samentroepen. De lokale horeca zou inzetten op een thematisch menu en een schoolproject dat al bedoeld was voor het geannuleerde Lichtfeest 2020 zou alsnog een plekje krijgen. Ook zou Lichtfeest over een week gespreid worden om geen dichte

bezoekersstromen op gang te brengen. Verschillende veiligheidsscenario’s – zoals ze werden opgelegd door het veiligheidscomité – passeerden de revue. Maar oplossingen die werkbaar kunnen zijn voor een festival op een afgesloten terrein vormen voor de beleving en toegankelijkheid van Lichtfeest Lissewege – een klein dorp met nauwe straatjes – een onoverkomelijk obstakel.

Jaarverslag 2021

Ook het toonmoment van het traject met de buurtscholen dat voorbereid werd in 2020 wordt nog een jaartje opgeschoven.

50

We gaan ervan uit dat de 22ste editie er eindelijk komt in ’22.


51

Brugge Plus brengt leven in de stad...

“Het zijn slechte ontdekkers die denken dat er geen land is, als zij niets dan zee zien.” Francis Bacon, Engels filosoof en staatsman 1561-1626

Lichtfeest Lissewege is een organisatie van Brugge Plus in opdracht van Visit Bruges.


12 SEPTEMBER BURG / KONINGIN ASTRIDPARK

2.6 Jeugd – Sport – Cultuurmarkt

Op zondag 12 september 2021 vond de eerste editie plaats van de JeugdSport-Cultuurmarkt. De organisatie van het evenement is een samenwerking tussen Brugge Plus en de diensten Jeugd en Sport van Stad Brugge. Het evenement vond zijn plek op de Burg en in het Koningin Astridpark.

Jaarverslag 2021

Doorgaans vindt op de derde zondag van september (tijdens Autoloze Zondag) de Cultuurmarkt plaats en op de tweede zondag de Dag van de Brugse Sportclubs. Omwille van het WK Wielrennen kon Autoloze Zondag en dus ook de Cultuurmarkt niet doorgaan en moesten de sportclubs noodgedwongen op zoek naar een andere locatie. Brugge Plus en de diensten Jeugd en Sport zagen een mooie opportuniteit voor een nieuw evenement: de Jeugd-Sport-Cultuurmarkt.

52


2.6.1 Kruisbestuivend programma

De communicatie werd gevoerd door de cel Communicatie & Citymarketing van Stad Brugge in samenwerking met de Jeugddienst, Sportdienst en Brugge Plus. Het nieuwe evenement werd aangekondigd met een persbericht en Stad Brugge maakte het ook bekend via de stedelijke website, sociale media en het stadsmagazine. De drie organiserende partners deelden het evenement via hun kanalen en dat deden ook de deelnemende standhouders.

“Kruisbestuivingen zijn altijd interessant, en sommige organisaties schommelen ook op de grens van Jeugd/Sport/Cultuur – de draagkracht van meer organisaties zorgt er ook voor dat bezoekers nieuwe organisaties leren kennen.” Reactie standhouder, binnengelopen via online evaluatieformulier (anoniem)

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Inhoudelijk was de Jeugd-Sport-Cultuurmarkt grotendeels een weerspiegeling van de bestaande concepten van de Cultuurmarkt en de Dag van de Brugse sportclubs. Voor de dienst Jeugd was het evenement nieuw én een uitgelezen kans om het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren mee in de kijker te zetten. Er waren tachtig standhouders en de kruisbestuiving tussen sport, cultuur en jeugd was ongetwijfeld een meerwaarde.

53


“Begin september is voor ons een belangrijke periode om leden te werven. Zo’n publieksmoment is daar ideaal voor.”

Jaarverslag 2021

Reactie standhouder, binnengelopen via online evaluatieformulier (anoniem)

54


55

Brugge Plus brengt leven in de stad...

2.6.2 Liefde in de stad Brugge Plus viel op als ‘matchmaker’ met een ludieke kaartjescampagne. Bezoekers kwamen te weten met welk Brugge Plus evenement of project ze de beste match hadden en konden met een kaartje iemand uitnodigen om mee te gaan. Wie weet, vonden ze zo nóg een match … Brugge Plus bracht in tijden van afstand niet alleen verbinding, maar ook liefde in de stad!


25 TOT EN MET 27 SEPTEMBER GROOTSEMINARIE GEANNULEERD

2.7 Kookeet

In 2021 was het niet haalbaar om Kookeet te organiseren. Toch zat het Kookeetteam niet stil: met drie dagen A Taste of Food initieerde Brugge Plus een creatieve samenwerking tussen verschillende partners die zich focussen op voeding en duurzaamheid in de gastronomie. En achter de schermen kreeg het koepelmerk Flavourite Bruges vorm.

Jaarverslag 2021

Kookeet, het grootste culinair festival van België, op een kwaliteitsvolle, veilige manier organiseren vergt een lange voorbereidingstijd. Pas half mei 2021 was bekend wanneer de horeca weer kon opengaan. Het was logisch dat de Brugse chefs zich de maanden daarna volledig op hun zaak wilden concentreren. Kookeet ging dus nog een jaartje de koelkast in.

56


VAN 14 TOT EN MET 16 AUGUSTUS HET ENTREPOT BRUGGE 57

Brugge Plus bundelde de krachten met Brugs Food Lab, Foodwave, Het Entrepot, De Republiek en MOOOV om mensen te informeren over lokale producten, lokaal culinair en sociaal ondernemerschap, en lokale gastronomie. Dat gebeurde met film, talks, walks en workshops. Het Kookeetteam zette een samenwerking op touw met verschillende partners voor de organisatie van het meerdaags event A Taste of Food. De inspiratie kwam van de documentaire A Taste of Sky, waarin Claus Meyer gevolgd wordt terwijl hij in Bolivia een gastronomisch restaurant opzet met kansengroepen. Claus Meyer is een van de oprichters van NOMA en een bezieler van talloze restaurants in Scandinavië. De combinatie van gastronomie, lokale producten, duurzame voeding en sociaal engagement – die Meyer hoog in het vaandel draagt – vormde de basis voor de driedaagse culinaire happening in Brugge. Het was een eer om Claus Meyer er in Brugge bij te hebben.

“De Brugse chefs vormen een hechte groep waarvan de positieve, vriendschappelijke vibes bijdragen aan een unieke culinaire scene.” Wim Lybaert

Brugge Plus brengt leven in de stad...

2.7.1 A Taste of Food


DRIE DAGEN INSPIRERENDE ACTIVITEITEN OP HET MENU ZATERDAG 14 AUGUSTUS Film ‘A Taste of Sky’, inclusief nagesprek met Claus Meyer Filmvertoning met panelgesprek met Wim Lybaert, Claus Meyer, Jens Mouton (BoerBas) en Pieter Lonneville. Fietstocht ‘eetbare stad’ Fietsroute in en rond Brugge met enkele verrassende initiatieven die inzetten op duurzame voeding. ZONDAG 15 AUGUSTUS Ontbijt + Film ‘The Great Green Wall’ Filmvertoning met ontbijt samengesteld door de leden van het Brugs Food Lab. Na de filmvertoning brachten klimaatdichters Sara Eelen, Maarten Inghels en Johanna Pas klimaatpoëzie. Wandeling ‘eetbare kruiden in de Brugse binnenstad’ Wandeling rond Het Entrepot met kruidengidsen op zoek naar eetbare kruiden en planten. Na de wandeling was er een drankje van Ran Van Ongevalle & Janah Van Cleven (Bar Ran) en een hapje van Bruno Timperman (Bruut) op basis van wilde kruiden. MAANDAG 16 AUGUSTUS Pecha Kucha – 7 inspirerende verhalen Voorstelling van zeven korte, inspirerende verhalen over concrete projecten rond gastronomische en duurzame voeding: Bart Dewulf: van Hopsmeetfriends over innovatieve biercreaties. Kelly Van Houtte: van La Nomagère over kazige alternatieven op basis van noten en plant based lifestyle. Rien Vandermeersch: van voedsel- en speelbos Veldernis waar je kunt wildplukken, vuurkoken …

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

Dries Timmerman: van coöperatieve vereniging Fairebel die ervoor ijvert om goederen tegen een faire prijs in het winkelschap te krijgen.

58

Liesbeth Danneels: van lunchbar Het Paradijs met duurzame tewerkstellingstrajecten, kortingspasjes voor wie het minder breed heeft én een zero waste, seizoensgebonden en lokaal aanbod. Sam Janssens: van Sam Serveert over het upcyclen van biologische fruit & groenten met een hoek af tot heerlijke lekkernijen. Maarten Du Bois: van Visacademie over het bekender maken van ondergewaardeerde vissoorten en schatten uit de Noordzee.


SEADS: (Space Ecologies Art & Design) Biomodd [BRG13] installatie

In samenwerking met Het Entrepot en Musea Brugge. TASTES LIKE MORE … In totaal hebben 305 mensen deelgenomen aan de activiteiten. De kruidenwandeling kende het grootste succes. De zeven wandelingen waren uitverkocht. Op zaterdagavond genoten 104 mensen van de film. Op zondag waren er 31 vroege vogels present voor de ontbijtfilm. Met een tachtigtal deelnemers was de Pecha Kucha uitverkocht. De deelnemers aan de fietstocht werden niet geteld, maar fietsers en producenten waren heel enthousiast. Deze eerste samenwerking tussen verschillende partners die zich focussen op voeding en op duurzaamheid in gastronomie was een succes. Met een beperkt budget (Vlaamse activiteitenpremie) werd een programma met waardevolle activiteiten samengesteld. Er werd een website opgemaakt met de verschillende activiteiten en via een online campagne op de communicatiekanalen van alle partners werden mensen warm gemaakt om deel te nemen. Reservaties en ticketverkoop verliepen via In&Uit.

2.7.2 Flavourite Bruges In 2021 namen Brugge Plus en de dienst Werk en Ondernemen het initiatief om een beleidsdossier voor te bereiden met focus op de Brugse culinaire sector. Dit resulteerde in de creatie van het koepelmerk Flavourite Bruges. Dit initiatief werd in januari 2022 voor het eerst voorgesteld aan de Brugse chefs tijdens de presentatie van Kookeet 2022 en even later ook aan de pers.

“Kookeet smaakt als een vertrouwd gerecht en zal in 2022 meer dan ooit prikkelen met frisse ingrediënten. Er is hard achter de schermen gewerkt. Hoog tijd om te oogsten!” Patrick Devos, Brugse chef

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Het collectief SEADS verzamelt artiesten, wetenschappers, ingenieurs en activisten uit alle hoeken van de wereld die toekomstgericht kritisch denken en experimenteren.

59


2.8 Legendz

8 OKTOBER TOT 3 NOVEMBER DIVERSE LOCATIES IN BRUGGE

Onder het curatorschap van Jeremiah Persyn kreeg Brugge dankzij het streetartproject Legendz drie nieuwe werken in de openbare ruimte. Murals belichten oude Brugse legendes en verhalen op een hedendaagse manier.

Jaarverslag 2021

Ze geven de huid van de stad kleur en levendigheid.

60


61

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Tussen 8 oktober en 3 november werden de drie nieuwe murals gerealiseerd: Sammy Slabbinck koos voor Guido Gezelle als inspiratiebron en creëerde een vrouwenfiguur met vogels op de hoek van de Carmersstraat en de Rijkepijndersstraat. ROA, bekend om zijn grote en gedetailleerde muurschilderijen van dieren, maakte een zwarte zwaan op de hoek van de Korte Raamstraat en de Bidderstraat. En Jeremiah Persyn maakte een mural op de gevel van Sint-Clarastraat 44 met de figuur van Sint-Clara in hedendaagse vorm. Legendz bestaat nu uit zes murals. Het portret van Maria van Bourgondië van Jeremiah Persyn (Hauwerstraat), de houtsculptuur van Strook (Speelmansrei) en de Dans der Zotten van Stan Slabbinck (hoek van de Westmeers en ’t Zand) waren al een vertrouwd beeld in de stad. Legendz krijgt steun van Brugge Plus en Stad Brugge. Brugge Plus organiseerde in oktober een persmoment met ruime lokale belangstelling en plaatste bij de realisatie van elk nieuw kunstwerk “Schitterend, en je wordt een post op sociale er zo vrolijk van! Iedere media. De post op Facebook op 8 oktober dag mag ik nu genieten haalde een bereik van van de mooie schildering 6.043, 23 deelacties en in de Rijkepijndersstraat!” 149 likes. Buurtbewoonster Josette Dekeyser op Facebook


2.9 Iedereen Klassiek

30 OKTOBER CONCERTGEBOUW EN DIVERSE LOCATIES IN BRUGGE

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

Vorig jaar bleef het noodgedwongen stil op de hoogdag van de klassieke muziek, maar op 30 oktober 2021 was Iedereen Klassiek weer helemaal terug. De achtste editie dompelde iedereen een dag lang gratis onder in een bad van schoonheid en muziek in de Brugse binnenstad en in het Concertgebouw. Als een perfect gedirigeerd orkest presenteerden Klara, Concertgebouw Brugge, Brugge Plus, Stad Brugge, Stedelijk Conservatorium Brugge, De Republiek, KAAP, De Rode Antraciet, Shopping Brugge en Cultuurcentrum Brugge samen een boeiend, gevarieerd, uitbundig en verrassend programma.

62

“Ik ben in de wolken dat Iedereen Klassiek eindelijk kon plaatsvinden. Het is een hoogdag voor Klara en de partners in Brugge en vooral voor de klassieke muziek die door zovelen omarmd wordt.” Chantal Pattyn, nethoofd Klara


63

Brugge Plus brengt leven in de stad...

2.9.1 Breed en veelzijdig programma Op het programma stonden dertien verschillende concerten. Naast jong of minder bekend talent, waren ook klinkende namen als Brussels Philharmonic, Echo Collective, het Vlaams Radiokoor en Brugges stadsbeiaardier Wim Berteloot van de partij. Bijzondere locaties nodigden uit tot verkenning. Er viel uiteraard muziek te horen in het Concertgebouw, maar ook in de Sint-Salvatorkathedraal, de Sint-Jakobskerk, de Stadsschouwburg … tot zelfs in de inkomhal van het station. Naast concerten, waren er zoals steeds ook andere initiatieven die het grote publiek warm maakten voor klassieke muziek. De uit Brugge afkomstige choreograaf, theatermaker en acteur Randi De Vlieghe maakte een korte, grappige en eigentijdse choreografie voor de Spaanse dans uit Tsjaikovski’s oerklassieker het Zwanenmeer. Tijdens deze Iedereen danst! lieten honderden enthousiaste mensen zich verleiden tot een dansje op de Markt.


Shopping Brugge lanceerde de Urban Catwalk. Vanaf de SintSalvatorkathedraal tot op de Markt kon je de nieuwe collectie van Brugse handelszaken ontdekken op de tonen van DJ Von Rosenthal. Deze klassiek geschoolde dj uit Amsterdam mixt voornamelijk klassieke muziek. Geen muziek zonder stilte. Stilte is steeds meer een zeldzaam goed, iets uit vervlogen tijden. Voortdurend worden we, al dan niet vrijwillig, omringd door geluid. De Republiek en KAAP stonden even stil bij de stilte tijdens een panelgesprek, documentairefilm en concert. Ook het jong talent van ons Stedelijk Conservatorium had reuzehonger om terug het echte podium te ervaren en voor een livepubliek te spelen. In de Orgelzaal en op verschillende buffetpiano’s verspreid over de stad kon men genieten van deze grand cru aan vers muzikaal talent. In de weken voor het evenement waren er exclusieve miniconcerten in woonzorgcentra, een ziekenhuis en de penitentiaire instelling van Brugge. Zo bracht ‘Iedereen Klassiek aan huis’ muziek bij een publiek dat zelf niet naar een concert kan gaan. Van deze concerten werden korte, sfeervolle en bij momenten ontroerende videoreportages gemaakt die online te (her)bekijken zijn.

Jaarverslag 2021

Iedereen Klassiek 2021 bereikte een publiek van ruim 10.000 mensen.

64


2.9.2 Communicatie op muziek gezet

Naar aanloop van het evenement zetten zeven posts op de sociale media van Brugge Plus Iedereen Klassiek in de kijker. Een gesponsorde extra post over Iedereen Danst haalde 23.000 views. Klara, Concertgebouw Brugge en Brugge Plus hadden vooraf een gezamenlijk contentplan opgesteld om op 30 oktober de sociale media efficiënt in te zetten. Brugge Plus verzorgde de signalisatie van Iedereen Klassiek op de Markt, prisma’s gaven het evenement zichtbaarheid in het straatbeeld en op het stationsplein stond een eyecatcher. Het event kon, naast de nationale belangstelling, rekenen op lokale persaandacht, onder andere van de regionale televisiezender Focus-WTV die de dag zelf kwam filmen.

“Het was een emotionele rollercoaster, ik heb gereisd over heel de wereld.” Getuigenis uit de penitentiaire instelling

Brugge Plus brengt leven in de stad...

De communicatie en promotie was in handen van Klara die een nationale campagne uitrolde op televisie en in diverse magazines. Brugge Plus kondigde met twee persberichten het programma aan. De week vóór Iedereen Klassiek was er een lokaal persmoment waarop de Urban Catwalk werd voorgesteld. De bezoekerscijfers werden met een derde persbericht bekendgemaakt aan het eind van Iedereen Klassiek.

65


2.10 Krikrak

6 EN 7 NOVEMBER BRUGSE CULTUURHUIZEN

Krikrak, het gratis familiefestival in de herfstvakantie, vond plaats op zaterdag 6 en zondag 7 november. De Brugse cultuurhuizen werden tijdelijk omgebouwd tot speelplekken met wagenwijd openstaande deuren. Brugge Plus ondersteunde de partners om de activiteiten van het ruime programma op elkaar af te stemmen en verzorgde de overkoepelende communicatie. Deze editie ging aan de slag met de vraag: ‘hoe maken we de Brugse cultuurhuizen aantrekkelijker voor het jonge publiek?’

Jaarverslag 2021

Dankzij voortrajecten en langer lopende activiteiten waarin scholen werden betrokken, werd het evenement in 2021 toegankelijker dan ooit. Meer nog: het jonge publiek kreeg een heel stuk eigenaarschap dankzij tot de verbeelding sprekende initiatieven.

66


Via een wedstrijd werden alle Brugse basisscholen uitgedaagd om nieuwe namen te bedenken voor de speelplekken van Krikrak. Na een online stemming door het publiek werden het Concertgebouw, het Gruuthusemuseum, de Koninklijke Stadsschouwburg, House of Time en KAAP uiteindelijk omgedoopt tot het Rode Zoekspeelhuis, het Kleurrijk Kunstenpaleis, het Gouden Fluweeltoneel, de Creatieve Ontdekkingsplek en Tour de KAAP. De bedenkers van deze namen wonnen een gratis cultuuruitstap met de klas. Basisscholen Het Kleurenpalet, Brugge Centrum en Sint-Leo Hemelsdaele Brugge gingen onder begeleiding van De Batterie aan de slag met de buitenruimte rondom de speelplekken van Krikrak. Eerst maakten de kinderen kennis met het cultuurhuis tijdens een rondleiding en werd het gebouw nagemaakt in het klein. Vervolgens dachten de leerlingen na over hoe ze wat er in het cultuurhuis gebeurt naar buiten konden doortrekken. Verschillende originele ideeën die de buitenkant van het gebouw aantrekkelijker maken voor het jonge publiek werden uitgewerkt in maquettes. Tot slot gingen de kinderen aan de slag in House of Time waar ze met de hele klasgroep samen een van “Ik leerde mijn de maquettevoorstellen in het groot bouwden uit hout. leerlingen beter Hun constructies en maquettes kennen en sommigen werden tentoongesteld ontdekten alweer een tijdens de herfstvakantie. Dat leverde op: een nest in de vorm van een muzieknoot en een gitaar als klimmuur voor het Concertgebouw, een basketballende reus Lodewijk samen met zijn paard voor het Gruuthusemuseum, en een decor van een schip voor Papageno aan de Stadsschouwburg.

talent meer. Heel leuk dat werkelijk alles vanuit de kinderen kwam, van idee tot eindresultaat. De muzieknoot en de gitaar kregen beiden een ereplaats op onze speelplaats.” Meester Jorn Duthoo (Basisschool Het Kleurenpalet)

Brugge Plus brengt leven in de stad...

2.10.1 Verbindende voortrajecten i.s.m. Publiekswerking

67


Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

Brugge Plus ontwikkelde ook een knutselactiviteit voor thuis. Om de deelname van kwetsbare doelgroepen te stimuleren werden 500 materiaalpakketten verdeeld via Brugse welzijnsorganisaties. Elk pakket bevatte een stappenplan en al het nodige materiaal om een doos om te vormen tot een maquette van een cultuurhuis en deze vervolgens om te bouwen tot speelparadijs. Zo verzamelde Krikrak inspiratie voor de toekomstige inrichting van de speelplekken. Alle knutselwerkjes, 67 knotsgekke ideeën, werden tentoongesteld tijdens de herfstvakantie.

68


69

Kindbegeleider Kelly Dryepondt (kinderopvang De Blauwe Lelie OCMW)

2.10.2 Krikrak: prettig programma In het Kleurrijk Kunstenpaleis ontving Musea Brugge kinderen en hun ouders met activiteiten zoals een kleurrijke verhalenwandeling in het Groeningemuseum, een ludieke verkiezing in het Gruuthusemuseum, een ontdekkingsreis met koningin Emma en een drukatelier. In het Museum-speel-kaffee konden de kinderen honderduit spelen terwijl hun ouders genoten van een koffie. In het Rode Zoekspeelhuis konden kleine en grote kinderen spelen, knutselen en ontdekken. Tijdens de creatieve workshops werd er gezongen en gemusiceerd. Baby’s en peuters kregen een heerlijk muziekbad, voor grotere kinderen waren er de voorstellingen Elms Willdick en U ki yo E. In het Gouden Fluweeltoneel waren kinderen baas. Buiten kleurden ze samen met de Rasperie het plein en binnen waren er van foyer tot kelder spelhoekjes ingericht. Op het podium waren voorstellingen te zien zoals De Bleke Baron en Le Diner. In Theaterzaal De Biekorf konden de allerkleinsten van hun eerste concert genieten. Voor de Creatieve Ontdekkingsplek werkten House of Time en Raakvlak samen een programma uit. Families creëerden een nederzetting met historische bouwtechnieken, maakten onder begeleiding van Natural Living een wilgenhut of bouwden een dorp onder toezicht van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening. Tour de KAAP nam de kinderen en hun ouders letterlijk mee op pad met cultuur. Collectief Elan(d) verbond binnen en buiten met een poëtische interventie: met een grote roze bol wol namen ze bezoekers mee op ontdekkingstocht in de cultuurhuizen en in de stad.

Brugge Plus brengt leven in de stad...

“Leuk zo’n kant-en-klare activiteit die we kunnen opnemen in ons programma tijdens de herfstvakantie. We kijken al uit naar jullie plannen voor volgend jaar!”


2.10.3 Publieksopkomst Omwille van de coronamaatregelen werden de bezoekersaantallen beperkt en moest men reserveren. Ondanks deze beperkingen vonden toch zo’n 1.300 kinderen en hun ouders de weg naar de activiteiten. Daarbovenop konden ook de doorlopende activiteiten en open speelruimtes rekenen op heel wat enthousiaste bezoekers. Via de schoolprojecten werden 60 leerlingen intensief betrokken. Nog eens 500 kinderen gingen aan de slag met de knutselpakketten. Cultuurpartners onderling, scholen en klassen, kinderen en cultuur … Krikrak werd in een moeilijk cultuurjaar een speels verhaal van verbinding.

2.10.4 Communicatie De communicatie werd samen met de organiserende partners gevoerd. Brugge Plus nam de leiding en stelde het communicatieplan op. Aan de start van het schooljaar kregen alle leerlingen van de Brugse basisscholen het programma mee naar huis. Tijdens de Jeugd-Sport-Cultuurmarkt op 12 september werden postkaarten verdeeld om de nieuwe speelplekken en de nieuwe namen aan het grote publiek voor te stellen. Tijdens een persmoment in House of Time in oktober werden het programma en de eerste resultaten van het schoolproject voorgesteld. Verder werd de communicatie vooral online gevoerd via www.krikrak.be en via sociale media. Krikrak was ook zichtbaar in het straatbeeld, op de prisma’s en op de eyecatcher op het stationsplein. Op de speelplekken stond ook telkens een infozuil.

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

Op Facebook werden 19 posts geplaatst die een bereik hadden van 21.600. Het aantal volgers evolueerde van 658 naar 809 (+ 22,94 %). Het Facebookevent had een bereik van 16.500. Op het nieuwe Instagram-account werden 16 posts geplaatst die goed waren voor 1.513 impressies. Het nieuwe account telt nu 147 volgers. De website telde 8.500 bezoekers waarvan er 1.200 reserveerden via de ticketwebsite.

70

Het was duidelijk dat Krikrak in coronatijden een welgekomen familie-event was: verschillende activiteiten waren onmiddellijk na de lancering van de reservaties volzet, vooral het aanbod voor de allerkleinsten.


71

Reactie van bezoeker Rosalie Swimberghe

Brugge Plus brengt leven in de stad...

“Fantastisch initiatief! Heel prettige momenten beleefd met dochters. Hopelijk tot volgend jaar.”


2.11 Wintergloed

26 NOVEMBER 2021 TOT EN MET 9 JANUARI 2022 BRUGSE BINNENSTAD

Wintergloed, het winterprogramma van Stad Brugge, omvat de lichtbelevingswandeling, de kerstmarkt, de schaatspiste, Winterbar Vorst en de shoppingdagen.

Jaarverslag 2021

Het thema van het lichtparcours was dit jaar ‘woord’: de dertien lichtinstallaties langs het 3,2 km lange parcours werden verrijkt met taal. Woordkunstenaars leverden een bijdrage, maar ook Bruggelingen en toeristen konden tekst toevoegen aan een installatie. Zo ging Wintergloed, virusveilig, de dialoog aan met zijn bezoekers. En zij met de stad en met elkaar.

72


73

Brugge Plus brengt leven in de stad...

De derde editie van Wintergloed vond plaats van 26 november 2021 tot 9 januari 2022. Het lichtparcours, ontworpen door ACTLD, draaide om taal met haar poëtische en verbindende kracht. Bezoekers konden via de website of de app van Wintergloed in verschillende talen een haiku inzenden voor de installatie aan de Rozenhoedkaai. Van de 868 inzendingen waren er 484 technisch correcte haiku’s. Een selectie van 119 stuks verscheen gedurende zes weken op de gevels van de Rozenhoedkaai. Woordkunstenaars Herman Leenders en Tania Verhelst leverden een bijdrage aan de installaties, respectievelijk in het Hof Arents en langs de Vesten. Een blikvanger van het lichtparcours was de installatie aan het Koningin Astridpark waar tussen de bomen van het park spiegelbollen hingen die licht weerkaatsten en glinsteringen tekenden op het parkgroen. Langs het parcours was er zowel plaats voor traditionele poëzie als voor hedendaagse rap- en slammuziek. Net als vorig jaar kregen ook jonge Brugse kunstenaars weer een plaats binnen Wintergloed. Het Brugse jongerenplatform Jong Volk en Nina Everaert nodigden jonge slamdichters/woordkunstenaars uit om een tekst te schrijven en op te nemen (soundscape) over hun relatie met de stad.


Langs drie locaties tussen de Gentpoort en het Minnewaterpark hoorden bezoekers deze fluisteringen van Nina Everaert, Gerard Cornet, Karim Shatla, Lucy Lu en Ward Rosseel. De fluisteringen konden ook via de app worden beluisterd. Verder gingen we ook met de bezoeker in dialoog bij de installatie aan de Watertoren. Tussen de magisch verlichte bomen langs de Vesten werd de Watertoren met variërende lichtsegmenten enkel onderaan of tot boven verlicht. Dit symboliseerde het stijgende en dalende water in de toren. De hoeveelheid licht hing af van het aantal likes die de bezoeker gaf via de app bij de vraag ‘Komt het goed?’. Het totale aantal likes eindigde op 1.663. De installatie Fossiel zorgde voor een kleurrijke choreografie en een dialoog tussen kleur en klank. Deze installatie ontstond in samenwerking met jonge artiesten van het Conservatorium. Conform de coronamaatregelen gold er op het volledige parcours een mondmaskerplicht en was éénrichtingsverkeer van toepassing. De bezoeker kon op elk punt instappen, er was geen begin- of eindpunt aan de lusvormige wandeling. Enkele locaties langs het parcours (Hof Arents, Vismarkt, de Schaatsbaan en Winterbar) waren enkel toegankelijk voor houders van het Covid Safe Ticket.

LOCATIES LICHTPARCOURS Op deze locaties vielen tijdens Wintergloed dagelijks van 17.00 tot 24.00 uur lichtbelevingen te bewonderen: Schaatspiste Minnewater – Wijngaardplein – Groeninge – Hof Arents – Dijver – Rozenhoedkaai – Vismarkt – Koningin Astridpark – Jürg Conzett brug – Vesten – Gentpoort – Watertoren – Minnewaterpark

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

Ik laat ze zweven Duizenden mooie woorden Op weg naar je hart

74

Mariken (haiku Rozenhoedkaai, week 1 van Wintergloed)


75

Brugge Plus brengt leven in de stad...

2.11.1 Schaatsbaan, onderdeel van de lichtbeleving Net zoals in 2019 liep de lichtbelevingswandeling door het feeërieke Minnewaterpark waar ook de schaatsbaan onderdeel vormde van het lichtparcours. De kunstschaatsbaan werd opnieuw ontworpen door Glice, de wereldleider in ecologische ijsschaatsbanen. De dagelijkse reiniging met nieuwe, ecologische onderhoudsproducten zorgde voor een nog betere schaatservaring. Voor wie graag de wandeling startte, eindigde of onderbrak met een drankje of versnapering, was er Winterbar Vorst. De bar naast de schaatsbaan werd uitgebaat door lokale handelaars en de focus lag ook op lokale producten.

2.11.2 Een veertiende installatie Er was ook nog een veertiende installatie, enkel waar te nemen met Augmented Reality. AR is een innovatieve technologie waarbij je aan de bestaande werkelijkheid een extra belevingslaag toevoegt. Bezoekers konden bij Dijver 16 hun smartphone richten op de Onze-Lieve-Vrouwekerk voor een dynamische lichtbeleving op de toren.


2.11.3 Wintergloed in het licht gezet De promotie van Wintergloed gebeurde door de Marketing Werkgroep, getrokken door Visit Bruges, in samenwerking met Brugge Plus, Werk en Ondernemen, Cel Communicatie en Citymarketing en Mobiliteit. Brugge Plus stond in voor de promotie van de lichtbelevingswandeling via een viertalige app die de route langs het parcours aangaf en informatie gaf bij elke installatie. De app werd via IOS 52.400 keer gedownload, waarvan 22.376 nieuwe downloads en via Android 35.454 keer, waarvan 15.900 nieuwe downloads. Visit Bruges beheerde de website van Wintergloed, waar het volledige programma werd toegelicht. Brugge Plus stond ook in voor de signalisatie van de lichtbelevingswandeling en plaatste vijf eyecatchers rond de stad en een viertalige infozuil bij elke lichtinstallatie.

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

Op sociale media was het Wintergloedkanaal vooral actief tijdens de kerstvakantie. Visit Bruges voedde deze pagina. Er werd bewust gekozen voor informerende posts en sfeerbeelden. De Wintergloedpagina had 7.856 volgers op 26 januari 2022.

76


Wintergloed is een samenwerking tussen Visit Bruges, Brugge Plus, Werk en Ondernemen, Communicatie & Citymarketing, Mobiliteit, facilitiair beheer, kunstenaars, handelaars, bedrijven, verenigingen en scholen. ACTLD ontwikkelde het lichtparcours in samenwerking met Herman Leenders, Anima Eterna, Tania Verhelst en Jong Volk. Brugse scholen droegen ook een stevig steentje bij: •

De lichtinstallatie Verborgen Waters in Groeninge was een creatie van de richting Podiumtechnieken uit VTI Brugge.

Het atelier Video en Digitaal Beeld van Academie DKO Brugge realiseerde de beeldmontage voor de lichtprojectie Open Stad op de Gentpoort.

De afdelingen Woord en Muziek van Conservatorium Brugge maakten samen de soundscape voor de lichtinstallatie Fossiel in het Minnewaterpark.

De richtingen Metaal- en Houtbewerking van OV3 uit De Varens bouwden samen de constructie voor de lichtprojectie Seizoenendans op het Wijngaardplein.

Wintergloed ontving 800.000 bezoekers, de meeste daarvan kwamen in de kerstvakantie. Tegenover 2020 was de opkomst gematigd. We ontvingen vooral minder bezoekers omwille van de regenachtige weersomstandigheden. Ook het oprukken van de Omikronvariant en de onzekerheid daaromtrent waren pretbedervers.

Brugge Plus brengt leven in de stad...

2.11.4 Samenwerkingen: verbinden met lokaal talent

77


2.12 Ondersteuning projecten

In de statuten is voorzien dat Brugge Plus zich ontwikkelt als expertisecentrum voor evenementen, een opdracht die verweven zit in alle domeinen waarin de vzw actief is.

Zo komen we, naast onze eigen programmatie, tegemoet aan de vraag van Stad Brugge om personeel in te zetten om specifieke projecten of evenementen van Brugse culturele actoren te ondersteunen. Het gaat over een beperkt aantal projecten waar we niet de leidende rol opnemen, maar op vlak van communicatie en logistiek ondersteuning bieden. Zowel stadsdiensten als externe partners doen in dat kader een beroep op onze knowhow en expertise. Zo krijgt de vzw Heilig Bloedprocessie vanuit Brugge Plus personele ondersteuning bij het organiseren van de jaarlijkse Heilig Bloedprocessie. Door de pandemie ging de processie in 2021, net als in 2020, niet uit.

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

Volksdansgroep dAnskedoen, Salsa de Brujas en Pasos de Brujas vzw konden hun zomerse dansavonden op de Vismarkt grotendeels laten doorgaan, weliswaar rekening houdend met de beperkende coronamaatregelen. Brugge Plus bood logistieke ondersteuning. Tot slot werd Brugge Plus door Stad Brugge aangesteld om een nieuw ontwerp te laten maken voor de kerstmarkten. In samenspraak met de organisator van de kerstmarkt, de handelsgebuurtekring BHC, werd een ontwerp gekozen dat traditionele gezelligheid koppelde aan een hedendaagse vormgeving.

78


Brugge Plus brengt leven in de stad...

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

79

79


Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

3. Projecten

80


We leggen accenten die inspelen op de beleidskeuzes van het stadsbestuur. Neem nu onze wijkwerking. Om maximaal in te zetten op nabijheid in de buurten, intensifiëren we onze traditie om op wijkniveau aanwezig te zijn. Door – ook hyperlokaal – cultuur te programmeren en ontmoetingen te stimuleren, bevorderen we het buurtcontact. Het wijkgevoel dat zo leven ingeblazen krijgt, is een vruchtbare voedingsbodem voor andere initiatieven die het communitygevoel versterken. Want als mensen door onze projecten hun buren leren kennen, zullen ze ook makkelijker en spontaner zelf initiatieven nemen om iets met de buurt te doen of om op één of andere manier contact te houden. Ook onze projectmatige inspanningen voor Brugge Studentenstad of stad waar jongeren zich thuis weten, passen binnen het opzet om te verbinden en te verweven, met aandacht voor specifieke doelgroepen en in samenwerking met (culturele, sociale, sportieve …) partners. Voorts brengen we ook op vlak van cultuurcommunicatie actoren samen en spelen we daar een stimulerende, coördinerende rol.

81

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Brugge Plus doet aan projectwerk. Terugkerende initiatieven, een stevig kader ter ondersteuning van het culturele en sociale leven in de stad. Ze helpen ons om onze rol te spelen in het samenhouden en versterken van het stadsweefsel. Zo komt het dat Brugge Plus nu eens heel zichtbaar is, met een eigen programmatie, en dan weer meer in de achtergrond aan het werk is, voor toeristisch onthaal, educatieve of promotionele ondersteuning.


3.1 Culturele wijkwerking Tot de culturele wijkwerking van Brugge Plus behoren Uitwijken, Belgiek en House of Time. Gastvrijheid, ontmoetingen, mensen verbinden, cultuur, kwaliteit en laagdrempeligheid: dat zijn de uitgangspunten. Met Uitwijken en Belgiek brengen we cultuur naar de wijken, naar de voortuin van de Brugse buurtbewoners. Met de Brugse Buurtcheques stimuleren we de samenhorigheid in buurten. Met Cliec riepen we een lerend netwerk in het leven dat onderzoekt hoe cultuur laagdrempelig, democratisch en gespreid kan aangeboden worden.

3.1.1 Uitwijken

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

Onder de werktitel ‘Uitwijken Blijft’ liet Uitwijken in 2021 de formules ‘Meitoer’ en ‘Septembertoer’ definitief achter zich. Uitwijken wilde (nog) meer inzetten op: • betrokkenheid van bewoners, artiesten en medewerkers, • meer en duurzamere contacten, • meer verspreide en meer toegankelijke programmatie en programmatie op maat van en geïnspireerd door een buurt en haar bewoners, • nieuwe kunstdisciplines presenteren, • permanentere en spontanere ontmoetingskansen, • anders, eenvoudiger en directer communiceren, • anders en meer gedifferentieerd inzetten van de Uitwijkenkaravaan, • meer samenwerkingen met culturele en sociale partners.

82

Eind 2020 brainstormde de Uitwijken ploeg zich een weg naar nieuwe uitdagingen. Begin 2021 werd de vernieuwde werking voorgesteld aan beleidsmakers en culturele partners. Voortaan ging Uitwijken de baan op voor vijf residenties van één maand in één buurt en voor drie prikken (Winterprik, Circusprik en Theaterprik) verspreid over 17 locaties. In deze periode werden ook samenwerkingsverbanden gesmeed met lokale, sociale en culturele partners zoals FMDO, Cultuurparticipatie, SAAMO, Cactus Muziekcentrum, MOOOV, Buurtwerking Sint-Pieters, Erfgoedcel …


COMMUNICATIE OVER EEN ANDERE BOEG

De nieuwe Uitwijkenwebsite bevat een kaart van Brugge. Klikkend op een buurt ontdek je het verhaal van een residentie, fotoproject, circusof theatervoorstelling die daar heeft plaatsgevonden. De verhalen worden ook telkens via sociale media gedeeld. De foto’s en video’s die gemaakt zijn tijdens Uitwijken worden via deze verhalen verder verspreid. Ze geven een beeld van wat er allemaal gebeurd is op Uitwijken en stralen de toegankelijkheid en warmte van de initiatieven uit. In 2021 werden er 23 verhalen gedeeld. Via de website kunnen geïnteresseerden zich ook inschrijven op de nieuwsbrief. Op die manier kunnen we hen telkens op de hoogte brengen van nieuwe activiteiten en projecten. De website telde het voorbije jaar 5.828 bezoekers en er werden drie nieuwsbrieven verstuurd. De Uitwijken Facebookpagina telt meer dan 2.000 volgers. Daarnaast maken we in de communicatie over Uitwijken dankbaar gebruik van bestaande Facebookgroepen zoals ‘Je bent van Sint-Andries’ om direct bewoners van een bepaalde buurt te bereiken. Elke Brugse deelgemeente heeft ondertussen een al dan niet besloten Facebookgroep of -pagina. Via Instagram bereikt Uitwijken meer dan 670 volgers.

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Omdat de culturele wijkwerkers met de residenties langer aanwezig zijn in de buurt en meer op maat van de buurt programmeren moest er nog lokaler en meer ad hoc gecommuniceerd worden. Daarvoor werden een aantal communicatietools uitgewerkt zoals sjablonen waarmee de culturele wijkwerkers zelf affiches en flyers konden maken om in de buurt te verspreiden. Er werd een kalender opgemaakt om de vaste activiteiten in de buurt al op voorhand aan te kondigen en om te laten weten wanneer de culturele wijkwerkers in de buurt waren. In april organiseerde het team een persmoment om het nieuwe concept aan de pers voor te stellen.

83


DE BAAN OP … FOTOPROJECT ‘GROETJES UIT’ De corona-omstandigheden lieten begin 2021 nog niet toe om een Winterprik te organiseren. Er werd een alternatief bedacht om toch verbinding te maken, rekening houdend met de toen geldende coronamaatregelen. Het fotoproject ‘Groetjes Uit’ was geboren, een project met de typische Uitwijkensignatuur. In de vijf buurten waar Uitwijken later op het jaar aanwezig zou zijn met de residentie, werd telkens van een 40-tal buurtbewoners een groot zwart-witportret gemaakt. De portretten werden aangepapt op verkiezingsborden die vlak aan de ring of op de vesten werden opgesteld, met de eenvoudige maar sprekende boodschap ‘Groetjes Uit’. Dit project zette letterlijk de beweging van de wijken naar het centrum in gang. Wandelen was tijdens de pandemie de ideale ontspanning en de expo werd dan ook talrijke keren afgewandeld. De foto’s werden gemaakt door Griet Janssens en Monica Fierlafijn en de verkiezingsborden werden opgebouwd in samenwerking met de dienst Openbaar Domein van Stad Brugge.

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

Het project werd op vrijdag 5 maart aan de pers voorgesteld. In de Krant van WestVlaanderen kregen 10 buurtbewoners de kans om hun verhaal achter de foto te vertellen. Over het project werd vooral via sociale media gecommuniceerd.

84

“Elkaar vastpakken mag nog niet, elkaar groeten kan wel!” Het motto van ‘Groetjes Uit’


85

RESIDENTIE SINT-ANDRIES – MEI

Ook had Uitwijken in de meimaand Bert Villa te gast. De beeldend kunstenaar en architect maakte ter plaatse een kunstwerk. Hij bouwde een hedendaagse schapenstal en benadrukte zo het unieke karakter van de plaats waar Uitwijken stond: het laatste stukje weidegrond in een verder verkaveld gebied. Zoals tijdens alle residenties, was het café in de namiddag de hele maand open, met ruimte voor ontmoeting bij een gratis koffie of thee. Een ander drankje kon men krijgen tegen democratische prijzen. Schoorvoetend vonden de bewoners hun weg naar Uitwijken en maakten ze kennis met het programma-aanbod.

“Het was een waar genoegen om jullie initiatief te mogen begeleiden.” De Veerman

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Op maandag 10 mei landde het Uitwijkenteam in de Hermitagewijk om voor het eerst sinds hun bestaan een maand lang op één Uitwijkenlocatie te blijven. Op dat moment was er al een buurtgericht kunst-educatief project aan de gang in basisschool De Zessprong met De Veerman. Daar lieten de kinderen zich inspireren door de installaties van Triënnale Brugge 2021 om vervolgens zelf een architecturale installatie te bouwen op het grasplein waar Uitwijken stond. De installatie bleef de hele maand staan en werd regelmatig bezocht door leerlingen en hun ouders.


Zaterdag 14 mei presenteerde de circuscompagnie 15feet6 haar voorstelling Primus, een laagdrempelige en dus ideale programmaopener voor Uitwijken. Op vrijdag 21 mei liet MOOOV de Zuid-Amerikaanse film La Odisea zien waarin een dorpsgemeenschap wraak neemt op een corrupte bankier. Zaterdag 22 mei werd er ad hoc geprogrammeerd. Accordeoniste Tine Vandenbussche zou van tafel naar tafel gaan met sfeervolle muziek en de huiskok van Uitwijken, Pieter Van Vlaenderen, zou verse maaltijdsoep bereiden. Helaas beslisten de regen en storm daar anders over. Op 29 mei speelde Kolonel Djafaar de pannen van de daken. Dit concert was het eerste in samenwerking met gastprogrammator Cactus Muziekcentrum. Op 30 mei mocht de huisband van Uitwijken, The Free Amigo’s de eerste residentie in stijl afsluiten. The Free “Uitwijken Amigo’s werd door Uitwijken ALTIJD samengesteld en was een soort topklasse!” van generatieband die op vier residenties van Uitwijken speelde Anaïs Bloeyaert op de laatste zaterdag van de residentie; een afsluiter die heel erg warm onthaald werd door zowel een jonger als een ouder publiek. De huisband met Roland Van Campenhout, Pieter Embrechts en Lennert Coorevits bracht telkens een combinatie van eigen nummers en covers. Deze eerste residentie gaf de Uitwijkenploeg het gevoel dat een langere aanwezigheid in de wijk vruchten afwerpt.

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

Door de op dat moment geldende coronamaatregelen was een grootschalige communicatiecampagne niet aangewezen. Buurtbewoners kregen een programma-overzicht in de brievenbus en konden via de website of ter plaatse reserveren. Via sociale media werden de filmavond en de concerten nog eens extra in de kijker gezet.

86


RESIDENTIE SINT-KRUIS – JUNI

Op 18 juni stelde 15feet6 haar gloednieuwe voorstelling voor: League & Legend. De opkomst was goed. Op 25 juni was het opnieuw Cactus Muziekcentrum die het Uitwijkenpodium vulde, deze keer met DIKKE, een naam met aanzien in het Vlaamse hiphoplandschap. Daarmee kregen Uitwijken en Cactus Muziekcentrum alle jonge gasten uit de buurt op de eerste rij. De film i.s.m. MOOOV werd geannuleerd omwille van het slechte weer. Op 26 juni konden The Free Amigo’s voor de tweede keer in 2021 het publiek bekoren.

Op 27 juni organiseerde Uitwijken samen met de collega’s van Triënnale Brugge 2021 een lezing over Housing First. Met de collega’s van Jong Volk werd voor het jongere publiek onder de noemer Urban Day een rist lokale jonge bands geprogrammeerd. Verder was er een workshop reverse graffiti en een opname van een aflevering van de ‘podcar’. Maar de hoofdact was die middag toch Doornroosje (Brugse rapster) die speciaal voor de gelegenheid een nieuwe song had geschreven. De tekst van deze ‘song of da hood’ was gebaseerd op quotes van jongeren uit Malehoek.

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Voor deze residentie werd als locatie Male gekozen. Een voor Uitwijken voor de hand liggende keuze omdat er de jaren voorheen stevige banden met de buurt werden gesmeed. Dat bleek al meteen bij het openen van het dagelijkse namiddagcafé dat prompt trouwe en bekende buurtbezoekers trok.

87


De Uitwijkenkaravaan kon tevreden terugblikken op een residentie met een zeer gevarieerd aanbod voor alle leeftijden en veel nieuwe ontmoetingen. De langdurige aanwezigheid heeft geleid tot intensievere en kwalitatievere contacten met buurtbewoners.

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

Door de nog steeds geldende coronamaatregelen was de communicatie enkel gericht op het voornaamste doelpubliek, de buurtbewoners. Ze kregen het programma in de brievenbus en werden elke vrijdag uitgenodigd voor het Uitwijkencafé. De circusvoorstelling werd nog eens via sociale media aangekondigd. Het concert van Cactus Muziekcentrum en de film van MOOOV werden samen met deze partners gepromoot. De lezing Housing First, samen met Triënnale Brugge, werd ook via hun kanalen aangekondigd. Voor de concerten van de maand juni bereikten we heel wat jongeren via Jong Volk.

88


RESIDENTIE SINT-PIETERS – JULI

bouwers die samen een paviljoen bouwden met onder andere hout van bomen die elders in de stad gekapt werden. De ‘Mobiele Houtzagerij’ kwam de door de Groendienst geleverde stammen op maat zagen. Dit werd ook meteen het startschot voor het co-creatief bouwproject. Het paviljoen bleef staan tot eind 2021. In samenwerking met huiskok Pieter Van Vlaenderen en An, sleutelfiguur in de buurt, werden een reeks buurtrestaurants georganiseerd. Het menu werd vastgelegd in overleg met de bewoners, die ook hielpen koken. Na de kooksessies in de veldkeuken werd het gerecht tegen 4 euro aangeboden aan de bezoekers. Dit had veel succes. Vier tot zes personen hielpen de hele reeks door koken. Gemiddeld 50 bezoekers genoten van een evenwichtige lekkere maaltijd tegen een klein prijsje. Bovendien werd een ploeg buurtvrijwilligers geëngageerd om het doorlopende café open te houden. Dit alles deed de buurtbetrokkenheid fel stijgen.

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Op 7 juli kwam de Uitwijkenkaravaan aan in het Rustenburgpark. De rode draad doorheen deze residentie werd het co-creatief project: bouwen van een zitpaviljoen op het pleintje aan de Karel Mestdaghstraat. Er was ook een reeks buurtrestaurants. In samenwerking met Peter De Blieck van PL/NK werd samen met buurtbewoners een zitpaviljoen gebouwd op vaste momenten doorheen de maand. Algauw ontstond een ploegje gepassioneerde

89


Doorlopend was het naaiatelier open waar siermantels gemaakt werden voor de voertuigen van de Uitwijkenkaravaan. En eigenlijk viel er voortdurend wat te beleven. Jong en oud konden genieten van een workshop tekenen of acrobatie. Op verschillende momenten kon je luisteren naar een voordracht Kamishibai. Verder was er ook nog de circusvoorstelling Cuyper vs. Cuyper van Cie Pol & Freddy. Het laatste weekend werd gevuld met een openluchtvertoning van de film Rocks! i.s.m. MOOOV. Op de slotdag van de residentie werd het zitpavilioen feestelijk geopend. The Free Amigo’s en Hi Hawaii i.s.m. Cactus Muziekcentrum waren de muzikale afsluiters. We konden tevreden terugblikken op een maand met hoge buurtbetrokkenheid en een aaneenschakeling van schitterende momenten.

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

Ook in de maand juli kregen de buurtbewoners van het Rustenburgpark een activiteitenkalender in de brievenbus. Aan het eind van de maand was er terug een film i.s.m. MOOOV en een concert i.s.m. Cactus Muziekcentrum die door beide partners mee gepromoot werden. Zowel de resultaten van het bouw- als het naaiproject werden via sociale media gedeeld.

90

“Ik was vaker op Uitwijken deze maand dan thuis, het heeft me geholpen uit mijn depressie te klimmen.” Vrijwilliger op naaiatelier (anoniem omwille van de privacy)


91

RESIDENTIE ZEEBRUGGE – SEPTEMBER

De rode draad doorheen deze residentie was de theatervoorstelling Wishful Thinking in regie van Simon D’Huyvetter. Deze coproductie met Brugge Plus was improvisatie-locatietheater met 16 acteurs en muzikanten uit binnen- en buitenland. De hele maand lang bouwde Simon samen met buurtbewoners aan het decor aan het Visserskruis. Met drie vrachtwagens hout werd een schitterende constructie gemaakt, die de aandacht van bewoners en passanten trok en zo de voorstelling mee communiceerde. De voorstelling werd op het einde van de maand overdag maar ook ‘s avonds gespeeld. Ze was nooit tweemaal hetzelfde, waardoor sommigen de voorstelling tot wel drie keer gingen bekijken. Het doorlopend namiddagcafé in Zeebrugge trok veel buurtbewoners, wat de Uitwijkenploeg de kans gaf om de bewoners op een spontane manier toe te leiden naar het niet zo voor de hand liggende, maar afwisselende programma. De eerste zaterdag speelde Theegezin een energiek concert. Een week later presenteerde MOOOV de openluchtfilm The Farewell die perfect paste op een plek waar heel de wereld samenkomt in de haven. Wonderbaarlijk genoeg bleef de zon ook tijdens het laatste Uitwijkenweekend in Zeebrugge schijnen.

“Ah? Is dat ook een werk van Beaufort 21?” Iemand die aan het decor passeerde

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Residentie Zeebrugge vond om diverse redenen plaats in de Visserswijk: het is een diverse wijk qua leeftijden, er zijn een groot aantal tweedeverblijvers en … Uitwijken had er nog nooit haltgehouden. We parkeerden de karavaan aan de Vismijnstraat bij De Westhinder, een kruispunt van wandelaars en fietsers.


Op vrijdag was er een weergaloos concert van Tiny Legs Tim. Op zaterdag speelden The Free Amigo’s voor een laatste keer samen. Waar ze elkaar nog niet kenden bij aanvang van dit jaar, zijn ze toch stilaan vrienden geworden. De laatste zondag was er nog een voorleesmoment samen met de Openbare Bibliotheek Brugge. Ook voor deze residentie kregen de buurtbewoners een kalender met het programma voor die maand in de brievenbus. De concerten en de film i.s.m. MOOOV werden via sociale media aangekondigd. Ook de theatervoorstelling van Simon D’Huyvetter werd nog eens extra gepromoot.

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

Toen de karavaan Zeebrugge verliet, konden we terugkijken op een flinke portie experiment en tal van verse ontmoetingen.

92


RESIDENTIE SINT-MICHIELS – OKTOBER

Er werd geen regulier programma van circus, theater en concerten aangeboden. Uitwijken vroeg de kunstenaars om zelf buurtgerichte activiteiten te bedenken. Doorheen de maand organiseerde Sebastian een petanquetoernooi, Julie deed een fotoshoot met honden, Elien liet de bewoners haar voice-over inspreken, Nina toonde een prachtige film in de cinemawagen, Betül bracht een greep uit haar verzameling absurde theepotten mee en organiseerde ‘thee en tekenen’ en Gilles zette een kunsteducatief proces in gang in het buurtschooltje De Kaproenen. Ondertussen creëerden de zes hun werk op locatie. Buurtbewoners, hun huizen, verhalen en gewoontes werden inspiratiebronnen voor de kunstwerken. Zo ontstond een unieke dynamiek tussen buurtbewoners (die deel werden van de werken), kunstenaars, Uitwijken en Kunstenplatform PLAN B. Op de openingsavond van het slotweekend (29, 30 en 31 oktober 2021) gaf de fanfare Gitsy Streetband van jetje in de straten van de wijk en speelde de lokale gelegenheidsband De Veeweiders een filmisch concert. De makers presenteerden hun werk in de vorm van een kunstenroute die het publiek kon afwandelen met de kunstenaar van zijn of haar keuze. De route individueel wandelen was ook mogelijk met de catalogus ‘Kunstenparcours Stokveldewijk’.

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Uitwijken landde in de Stokveldewijk, op een klein graspleintje met een monumentale paal die blijkbaar veel legendes met zich meedraagt. Voor de eerste keer werden beeldende kunsten de rode draad doorheen de maand, want Uitwijken koos hier voor een kunstenroute, in samenwerking met Kunstenplatform PLAN B. Zij nodigden zes kunstenaars uit om, geïnspireerd door de Stokveldewijk, een kunstwerk te maken. Betül Sefika, Nina de Vroome, Julie Van Kerckhoven, Sebastian Dingens, Gilles Dedecker en Elien Ronse kwamen de wijk op voorhand ontdekken, logeerden er bij buurtbewoners en dompelden zich zo onder in de buurtsfeer.

93


“Er hangt hier precies een David Lynch-sfeertje, je hebt de indruk dat hier niets gebeurt, terwijl er spanning hangt alsof er ieder moment iets kan gebeuren … ”

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

Sebastiaan Dingens tijdens een gesprek met Stef De Blieck

94

Het werd een atypische Uitwijkeneditie. De discipline beeldende kunsten verenigde op een unieke manier de buurtbewoners. Halverwege deze residentie wist de Uitwijkenploeg al dat dit voor herhaling vatbaar was.

In overleg met Kunstenplatform PLAN B werd voor een aparte communicatieaanpak gekozen. De activiteiten van de kunstenaars werden bekendgemaakt via flyers die wekelijks in de brievenbus gebust werden bij de bewoners. Ook via de website en via sociale media werd gecommuniceerd over het programma. In het slotweekend werden ook de Brugse pers, Bruggelingen en de volgers van de verschillende sociale mediakanalen uitgenodigd om het kunstenparcours te verkennen. Kunstenplatform PLAN B gebruikte daarvoor zijn eigen communicatiekanalen. In een gedrukte catalogus die elke buurtbewoner in de bus kreeg, stelden de kunstenaars hun projecten voor.


CIRCUSPRIK DE CUYPER VS DE CUYPER’

De circusprik werd met een persbericht aangekondigd. Op 13 juli was er ook een persmoment in Zeebrugge. De communicatie was door de beperkende coronamaatregelen vooral gericht op de buurtbewoners van de vijf locaties. Ze kregen een flyer in de brievenbus en konden zich inschrijven via de website. Via sociale media kregen Bruggelingen wel de kans om een plaatsje te reserveren via de website. THEATERPRIK ‘ONDER DE GROND’ Voor deze prik trok Uitwijken van 4 tot 12 september rond met de theatervoorstelling Onder de Grond van Theatergroep Wie Walvis. Deze coproductie met Brugge Plus zorgde zowel productioneel als inhoudelijk voor een voorstelling perfect op maat van Uitwijken. Voorstellingen als deze illustreren de waarde van coproducties: ze worden gecreëerd door makers die Uitwijken in de loop der jaren leerde kennen. Mede daardoor worden dit stuk voor stuk voorstellingen die zich onder de vleugels van Uitwijken ontplooien, om vervolgens hun eigen leven te leiden op andere openlucht- of indoorplekken.

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Uitwijken trok van 13 tot 17 juli naar vijf Brugse wijken met de circusvoorstelling De Cuyper vs De Cuyper van Cie Pol & Freddy. Ze brachten het verhaal van de spannende strijd tussen twee broers. Ondanks de toen geldende coronamaatregelen kon deze prik toch rekenen op een grote opkomst, gemiddeld 250 personen konden de voorstelling meepikken in Zeebrugge, Sint-Jozef, Sint-Michiels, Assebroek en Sint-Pieters. De vertrouwde formule van de prikken blijft dus ideaal als laagdrempelig kennismakingsmoment met cultuur én met Uitwijken.

95


Het blijft win-win: de makers kennen het Uitwijkenpubliek en omgekeerd. De makers weten ook waar Uitwijken voor staat en Uitwijken weet waarvoor de makers staan. Theatergroep Wie Walvis, die de voorbije jaren al drie reeksen voorstellingen speelde voor Uitwijken, ging er stevig tegenaan. De voorstelling werd zeven keer gebracht, in evenveel wijken: in Dudzele, twee keer in Assebroek (met een schoolvoorstelling voor Het Paalbos en De Zonnetuin), in Sint-Michiels, Sint-Andries, Sint-Pieters en Lissewege (met een schoolvoorstelling voor De Lisblomme en Ter Poorten). De poëtische en ontroerende muziektheatervoorstelling trok gemiddeld honderd toeschouwers. Hoewel theater niet door iedereen als een laagdrempelige kunstvorm ervaren wordt, brengen de kwaliteitsvolle voorstellingen van Uitwijken wel degelijk volk op de been. En het belangrijkste: een deel van de bezoekers zag nog nooit eerder een theatervoorstelling. Onze coproducties stimuleren dus (eerste) kennismakingen met pakkende cultuur. Onder de grond (en) in het licht De première van Onder de Grond werd aangekondigd met een persbericht, samen met de nieuwe theatervoorstelling van Simon D’Huyvetter (die gespeeld werd tijdens de residentie in Zeebrugge). We zetten de Theaterprik opnieuw vooral lokaal in het licht en richtten ons enkel tot de buurtbewoners. Zij kregen een flyer in de brievenbus en konden reserveren via de website. Van de voorstelling werd een video gemaakt die verder gebruikt kan worden voor de promotie van de voorstelling. Zo helpt Brugge Plus de voorstelling uitwaaieren naar nieuwe, toekomstige toeschouwers.

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

EN VERDER …

96

Onder begeleiding van ontwerpster Viola Vandomme ontwierp en realiseerde de mode-opleiding van T.I.H.F. Maricolen outfits voor het Uitwijkenteam. Op 16 juni werden de nieuwe Uitwijkenuniformen aan de pers voorgesteld. Maïm Dedeene monteerde een video waarin de leerlingen het hele maakproces uitleggen. Deze werd via sociale media gelanceerd.


Last but not least: het is ondertussen een traditie geworden dat de wijkwerkers van Uitwijken de straten intrekken om de toevallige passant te ‘overvallen’ met een vraag. De toevertrouwde verhalen vormen de basis voor een beeldende, reizende expo. Het is vaak het eerste contact met wijkbewoners, in de wijk waar de Uitwijkenkaravaan later te gast is. In 2021 was dat niet anders … Deze keer trok tekenaar Lukas Verstraete samen met een wijkwerker de straten in. Lukas met z’n schetsboek onder de arm, “Er is vaak weinig tijd de wijkwerker met de vraag: ‘Kun jij ons je mooiste om elkaar te ontmoeten, reisverhaal geven?’ iedereen heeft het altijd We kregen verhalen van zo druk. Maar deze Knokke tot Shanghai. ontmoeting was heel Ze waren gekruid met uitdagingen, aangenaam.” thrillermomenten, heroïek en zottigheid. Anderen Robin uit Ver-Assebroek gingen dan weer over een tegenslag ver van huis of een cultuurshock. De wijkwerker luisterde, Lukas luisterde mee en schetste. De twintig verzamelde en uitgetekende reisverhalen schilderde Lukas op een aanhangwagen die dienstdeed als rijdende expo. Zo reden de kleurrijke verhalen een seizoen lang mee op de residenties met de Uitwijkenkaravaan, van Sint-Andries tot Zeebrugge. Nog meer ontmoeting en verbinding via cultuur Uitwijken week in 2021 af van de rout(in)e en groeide verder als mobiel cultuurdorp, vond de balans tussen kortstondige passages (prikken) en langdurige landingen (residenties). De functionaliteiten van de autokaravaan werden verder uitgediept. Het opstarten van de residenties liet ons toe om ons inhoudelijke verhaal van ontmoeting en verbinding via cultuur nog sterker te maken.

97

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Van juni tot en met augustus trok Dieter Missiaen met zijn project Bank-contact naar de Brugse wijken waar Uitwijken op residentie ging. In elke buurt verzamelde hij verhalen van buurtbewoners na gesprekken op een houten bankje. De verhalen werden telkens gepubliceerd op de Uitwijkenwebsite en gedeeld via sociale media.


3.1.2 House of Time In het vierde levensjaar van House of Time werden de werking en de bezoekers van deze bijzondere deelplek kleurrijker. De missie en visie bleven dezelfde: door middel van creatie, ambacht en ontmoeting het individu en de leefomgeving mee ontwikkelen in de richting van een duurzame, verdraagzame en zorgzame samenleving. Met verscherpte aandacht voor kwetsbare individuen en groepen bouwde HoT zoveel mogelijk drempels af. Gelijkwaardigheid, participatie en nabijheid bleven de basiswaarden. Er werd ruimte geboden aan individuele en gezamenlijke groei, en kruisbestuivingen werden bevorderd. EEN HUIS OM TE DELEN In 2021 verstevigde House of Time de samenwerking met sociale partners uit de bijzondere jeugdzorg de Kantel, Nieuwland, de Patio en Binnenstad in het Potgrond-project. Dit heeft als doel nieuwe perspectieven te scheppen voor de meest kwetsbare jongeren. Veel organisaties kwamen op HoT hun project presenteren of vorm geven, mensen begeleiden, activiteiten inrichten, cursussen organiseren, ambachten stimuleren, creëren … • • • • •

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

98

Cargo, een preventief time-out project voor adolescenten met een GES- en/of ASS-problematiek. Wabi Sabi, dat activiteiten organiseert voor Brugse jongeren met een psychosociale kwetsbaarheid. Ant-woord, een coaching-project voor jongeren tussen 16 en 30 jaar van De Republiek en Groep Intro. Sinds september 2020 is HoT de thuisbasis voor het Collectief der Onbeperkten, kunstenaars met een beperking. Op 12 mei 2021 startten De Batterie, Cargo en het Collectief der Onbeperkten met een traject van 6 woensdagen onder de naam Life Change Now. 16 jongeren en hun begeleiders experimenteerden samen met verschillende grafische technieken. De vernissage van hun werk op 29 juni bracht heel wat volk naar HoT. Avansa klopte aan bij OCMW Brugge en Harald Lamon om een laagdrempelig project op te zetten voor mannen tussen 25 en 65. Onder de naam Boost kwamen een 10-tal personen vanaf september wekelijks op donderdagvoormiddag samen op HoT rond de vuurschaal voor Bushcraft (leven van, in en met de natuur), ambachtelijke houttechnieken, koffie en een babbel. In februari begonnen enkele bewoners van Viro vzw op HoT proefmodellen te maken van houten bierbakjes voor Brouwerij Fort Lapin. Dat gebeurde met resthout van de wegwerppallets.


99

Brugge Plus brengt leven in de stad...

• • • •

We hielpen ontwerpen en bouwen aan de Babbelkarre, een parklet (een kleine, mobiele ontmoetingsplaats) die kan ontleend worden door buurtcomités bij de preventiedienst van Stad Brugge. Switch, een samenwerking tussen OCMW Brugge en Randstad Risesmart, ging aan de slag in het atelier om jongeren werkvoldoening te laten voelen en hen dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Gelijkaardige workshops werden gedaan met jongeren uit het deeltijds onderwijs in een traject van Groep Intro. Avansa organiseerde drie cursussen in ons atelier, naast een Repaircafé-sessie waarvoor we in september een batterij handige Harry’s over de vloer kregen. In 2020 werd een zieke esdoorn geveld in de Komvest door de Groendienst. In januari 2021 werd de boom symbolisch terug aan de buurt gegeven, in de vorm van een 150-tal snijplankjes. Er groeide ook een vershoutcommunity, wat resulteerde in de lepelclub (Lepelhuis) op donderdagavonden. Er was een workshop in het kader van Restafette, het project waarmee Handmade in Brugge en De Republiek nieuwe zaken creëren met restmateriaal.


OPEN ATELIER: COMEBACK EN PERSPECTIEF Na een lange COVID-break startte in september opnieuw het Open Atelier op zaterdagvoormiddag. We begeleidden, hielpen meedenken en ondersteunden in de realisatie van persoonlijke hout- en metaalprojecten. Samen met het Mind and Makerspace en het Lab van Het Entrepot kwamen we een paar keer samen onder de naam de Brugse Open Ateliers of BOA. Dit krijgt een concretere invulling in 2022. EVENEMENTEN: IT’S HAPPENING Met veel ontsmettingsgel, mondmaskers, flexibel herwerken, creativiteit en een pak buitenruimte konden er ondanks de pandemie heel wat evenementen doorgaan op House of Time. De Belgiek verbleef er twee maand en deed dienst als naaiatelier voor de installatie van de Amerikaanse textielkunstenares Amanda Browder voor Triënnale Brugge 2021. Uit het participatief project met buurtbewoners, scholen, verenigingen en heel wat enthousiaste vrijwilligers ontstonden drie lijvige werken onder de naam Happy Coincidences. De silo van House of Time kreeg tot eind oktober een kleurrijk jasje in een speels patroon. Met TraumA bracht Triënnale Brugge ook een pak bezoekers naar de site, waaronder heel wat nieuwkomers. Voor Erfgoeddag waren Brugs schrijfster Lara Taveirne en het Gentse Collectief De Zwarte Zusters te gast. HoT was de locatie voor de eindproductie van de laatstejaarsstudenten Woord Kunst Drama van de Academie Brugge. Onder de naam Connection Collection organiseerden Nanine Maria Kok en Lore Mechelaere een theatrale happening. HoT was de plek voor 5 uitverkochte dubbelconcerten in augustus voor het Moods Festival. HoT was ook creatieplek voor het schoolproject van Krikrak.

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

14 weekends lang was er een zomerbar. Refu-interim deed de uitbating. De bar was ook open tijdens het wielrennen WK tijdrijden.

100

HOT IN THE PICTURE Cursisten fotografie van het SNT kregen praktijklessen op onze site. Het atelier werd het decor van de begingeneriek voor de tv-show rond de 70ste verjaardag van Jacques Vermeire.


101

Brugge Plus brengt leven in de stad...


LET’S MEET AT HOT Corona legde veel beperkingen op, maar de buitenlucht bleef de meest veilige omgeving. En die hadden we op de site. Dat HoT ideaal was om coronaproof te vergaderen of een teammeeting te houden, ontdekten De Patio, Tentakel, De Rode Anthraciet en het VOS-team, onze Brugge Plus-collega’s, Viva fietsbegeleiders, Jeugdhulpcentra/opgroeien, stadsdiensten, culturele partners uit Brugge en Tentakel. Triënnale Brugge bedankte op HoT Amanda Browder en al hun vrijwilligers. De ICT Dienst van Stad Brugge, Spermalie, Buurtsport en Raakvlak namen er feestelijk afscheid van één van hun werknemers. Buurtsport sloot er zijn traject voor nieuwkomers af met een wereldkeuken eetfestijn. HoT was de chill- en speelplek voor het CBAW-café, de SEADS-ploeg, Oranje en het Buitengewoon Secundair Gemeenschapsonderwijs. Onze stagiair onderzocht hoe we samen met Circusatelier Woesh een leuke dagbesteding voor scholen konden aanbieden. DUURZAME UPGRADE VAN HET GEBRUIKSCOMFORT Een stabiele internetverbinding werd gerealiseerd. Er kwam een overdekt buitenatelier en de blauwe container kreeg nieuwe ramen en een pelletkachel. De HoT-tub werd ontmanteld en kreeg een heroriëntatie als zitplek tussen het groen.

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

Om een verwarmbare ruimte te hebben tijdens de wintermaanden en zo de werking te laten doorlopen, haalden we een projectsubsidie binnen van BVJ en konden we in oktober een Mongoolse joert bouwen met een groep enthousiaste jongeren van De Kade.

102

3.1.3 Belgiek De Belgiek werd in 2021 als mobiele cultuurzaal nauwelijks ingezet door het coronavirus dat het onmogelijk maakte om activiteiten te organiseren in een gesloten ruimte. Er werd intussen wel nagedacht over een nieuwe invulling en aanpak.


3.1.4 Brugse Buurtcheques

Wegens wisselende coronamaatregelen en aanhoudende onzekerheid werd beslist om een cultureel alternatief aan te bieden in plaats van artiesten ter plaatse. Om het ‘TraumA’ van nog een coronajaar te verwerken, konden de Brugse buurten een buurtcheque aanvragen voor gidsbeurten doorheen het parcours van Triënnale Brugge. Deze werden verzorgd door officieel opgeleide Triënnale Brugge-gidsen, verbonden aan één van de drie gidsenverenigingen in Brugge. Zoals met de artiesten coördineerde Brugge Plus de aanvragen. In totaal werden veertien gidsbeurten verzorgd voor twaalf verschillende buurtcomités. Hello Bruges (Gidsenkring Brugge) verzorgde er acht, de Koninklijke Gidsenbond Brugge vier en S-wan twee.

3.1.5 Cliec Vanuit de ervaring en de expertise van het Cultureel Wijkwerk binnen Brugge Plus kwam het initiatief om een projectsubsidie aan te vragen in het Bovenlokaal Cultuurdecreet Vlaanderen. Eind 2020 kwam de goedkeuring hiervoor. Cliec is een twee jaar lopend bovenlokaal project dat een nieuw lerend netwerk opzet. Dat netwerk kreeg de naam Buitenshuis. Centrale vraag is: “Hoe kunnen we het cultuuraanbod radicaal laagdrempelig, democratisch en gespreid maken?” De opstart van het project liep, zoals zoveel in een coronajaar, eerder moeizaam. Contacten werden gelegd, verschillende projecten rond cultuurdeling werden bezocht, ondersteund en gecoacht. Cliec was aanwezig als deelnemer of als spreker in verschillende online leertrajecten of netwerkmomenten zoals die van Demos en OP/TIL. Er werd een zine samengesteld waarin verschillende mensen opinierijke stukken schreven. Dat wordt verdeeld bij cultuurwerkers uit Brugge, de ruime regio en verder. De geplande denk- en ontmoetingsdagen zijn verschoven naar 2022.

Brugge Plus brengt leven in de stad...

De Brugse Buurtcheques zijn een financiële ondersteuning voor buurtbewoners die samen een activiteit organiseren om te bouwen aan de samenhorigheid, de uitstraling, de leefbaarheid … van hun buurt of straat. De Buurtcheque kan tot vier keer per jaar worden aangevraagd, waarbij men één keer een gratis culturele act kan boeken. Hiervoor wordt een aanbod van artiesten geselecteerd door Brugge Plus in samenwerking met de Vrijwilligerscentrale. Brugge Plus zorgt voor de boeking van de artiesten en legt ook het contact tussen de artiest en het buurtcomité.

103


3.2 Cultuurcommunicatie

Eén van de opdrachten van Brugge Plus is het nemen van initiatieven omtrent cultuurcommunicatie. Via diverse kanalen helpt Brugge Plus het gevarieerde cultuuraanbod van de stad bekend te maken bij een zo breed mogelijk publiek. Dat gebeurt enerzijds door het uitbouwen van een netwerk met communicatiemedewerkers uit de culturele sector en anderzijds door het voeren van promotie-acties voor diverse publieksdoelgroepen. Het spreekt vanzelf dat de pandemie ook op onze cultuurcommunicatie een impact had. Desondanks kon Brugge Plus online en offline ondersteuning bieden om het publiek warm te maken voor het culturele aanbod in de stad.

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

OVERLEG CULTURELE PARTNERS

104

Omwille van de coronamaatregelen werd in 2021 slechts één overleg gepland met de communicatiemedewerkers van de Brugse cultuurhuizen. Dit overleg werd online georganiseerd op 25 februari 2021. Het voornaamste agendapunt was de voorstelling van BRUSK – Brugges nieuwste museum – en kunstsite – door Musea Brugge.

ABRIBUSAFFICHES Maandelijks worden op deze affiche vier hoogtepunten uit het culturele aanbod in Brugge belicht. De abribusaffiche is te zien op de achterkant van 8 stadsplannen (Astridpark, tegenover Stadsschouwburg, Smedenpoort, Ezelpoort, Snaggaardbrug, Simon Stevinplein, Hooistraat (Marieken), Katelijnestraat, Kruispoort, Boeveriestraat). Brugge Plus stelt de jaarplanning op, staat in voor de vormgeving en zorgt voor het drukwerk. De culturele partners leveren tekst- en beeldmateriaal aan.


105

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Brugge Plus staat in voor de opmaak en redactie van de Exitkalender. Brugge Plus is ook aanspreekpunt voor alle vragen omtrent de UiTdatabank. Brugse organisaties worden het hele jaar door gestimuleerd en geholpen om hun gegevens in te voeren. De evenementenkalender op www.uitinbrugge.be telde in 2021 in totaal 46.594 bezoekers. Maandelijks bezochten gemiddeld 3.883 bezoekers de website www.uitinbrugge.be, op dagbasis waren dat er 129. EXIT ONDER 12 IN DE CULTUURKRANT EXIT Sinds mei 2019 worden de UiT-tips voor kinderen tot 12 jaar aangekondigd via twee vaste pagina’s in de Exit. Voorheen verscheen er tweemaandelijks een afzonderlijke Exit onder 12. Door de integratie in de reguliere Exit kunnen we de activiteiten maandelijks aankondigen en dus korter op de bal spelen. In 2021 verscheen er door corona van januari tot en met maart geen Exit. UITDATABANK Brugge Plus beheert de input van de UiTdatabank in Brugge. Publiq (voorheen CultuurNet Vlaanderen) ontwikkelde de UiTdatabank met als doelstelling hét centrale verwerkingspunt van het cultuur- en vrijetijdsaanbod in Vlaanderen te zijn. Diverse nationale media gebruiken de gegevens van deze databank voor hun agenda (de grote krantengroepen, Ketnet, digitale tv-toepassingen, de website www.uitinvlaanderen.be …). Ook verschillende communicatiekanalen binnen Stad Brugge doen op deze databank een beroep: de digitale evenementenkalender op www.uitinbrugge.be en ook de kalender in de maandelijkse cultuurkrant Exit worden samengesteld op basis van evenementen die ingevoerd worden in de UiTdatabank.


PRISMA’S Brugge Plus staat in voor de planning van de 5 prisma’s langs de invalswegen: •

ln de middenberm langs de N351, Bevrijdingslaan ter hoogte van de Buffelbrug.

In de middenberm langs de R30, Koning Albert I laan, tussen de in- en uitrit tunnel onder ’t Zand en Unesco Rotonde.

In de middenberm langs de R30, op het kruispunt van Buiten Kruisvest en N9, Maalse Steenweg tegenover de Kruispoort.

In de middenberm langs de R30, op het kruispunt van Komvest en Walweinstraat, Kmpt 8,250.

In de middenberm langs de R30, op het kruispunt van Gulden Vlieslaan en N351 Bevrijdingslaan, kant Bloedput – Ezelpoort.

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

In 2021 werd de planning van de prisma’s hier en daar wat bijgestuurd. Omwille van de coronacrisis gingen heel wat evenementen niet door, waardoor andere evenementen iets langer zichtbaar waren op de promotiezuilen.

106


107

Brugge Plus brengt leven in de stad...


3.3 Jong Volk

3.3.1 Missie Jong Volk is een (online) contentplatform dat jongeren een stem geeft door hen hun verhaal te laten vertellen over wat hen bezighoudt, over eigen ervaringen, over organisaties … We activeren heel gericht specifieke doelgroepen, we gaan op zoek naar doelgroepen/jongeren die moeilijk ‘gehoord’ worden. We inspireren andere jongeren door herkenbare (soms ongekende) verhalen te brengen over jongeren met een heel diverse achtergrond. We informeren jongeren over wat ‘jong zijn in Brugge’ betekent, over wat de mogelijkheden zijn, over de nieuwste projecten en over het beleid. We brengen jongeren (met hun specifieke vragen) in contact met de juiste organisaties. Op die manier slaan we een brug tussen jongeren onderling, maar ook met organisaties en het beleid. Het digitaal platform wordt ontwikkeld samen met partnerorganisaties en de jongeren zelf.

Jaarverslag 2021

Het platform is er voor en door jongeren: zowel voor vorm als inhoud nemen we elke stap samen met hen.

108


3.3.2 Drie domeinen COMMUNITYBUILDING OM HET NETWERK VAN JONGEREN UIT TE BREIDEN, ONLINE ÉN OFFLINE Jong Volk mag dan een online platform zijn, het streeft ernaar om ook via fysieke ontmoetingen het netwerk van jongeren ruimer en hechter te maken. Net als in 2020 was het door corona ook in 2021 niet evident om dit te organiseren. Maar tussen alle lockdowns en maatregelen door slaagden we er toch in een aantal initiatieven op touw te zetten. CONTENTCREATIE Op vlak van contentcreatie geven we jongeren op verschillende manieren een stem: 1. met losse, eenmalige verhalen die bijvoorbeeld in BLVRD komen, 2. met formats of verhalenreeksen, 3. met campagnes of projecten waarmee we bepaalde doelgroepen willen aanspreken en betrekken. ONTWIKKELING VAN INNOVATIEVE FORMATS EN PROJECTEN Formats, projecten en campagnes worden telkens op maat van een bepaalde doelgroep en doelstelling bedacht en uitgevoerd.

3.3.3 Doelstellingen 2021 BRUG SLAAN TUSSEN JONGEREN EN BELEIDSDOMEINEN We ontwikkelen trajecten om nieuwe doelgroepen een signaal te laten geven aan hun omgeving, aan de maatschappij, aan andere jongeren. We zien dit als de creatie van een soort van barometer van de Brugse jongeren. We zetten onze brugfunctie tussen jongeren en beleid verder door concrete samenwerkingen met de diensten die actief zijn rond sport, milieu, cultuur, preventie en diversiteit.

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Jong Volk werkt rond drie domeinen:

109


KAMPVUURGESPREKKEN In de podcastreeks kampvuurgesprekken laten we Brugs jong volk aan het woord rond het kampvuur. Ze beantwoorden onverbloemd één grote vraag: Hoe warm is Brugge voor jongeren?

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

Elke aflevering – en dus elk gesprek – heeft één thema en ook één eindoordeel. Hoe warm is Brugge voor jonge nieuwkomers / als studentenstad / voor de LGBTQIA+ community / voor jonge ondernemers / voor jonge ouders? De kampvuurgesprekken laten – letterlijk – de stem horen van het jong volk in Brugge en zijn anderzijds ook een signaal naar het beleid: dit moet je horen, hier moet je naar luisteren. Elk gesprek wordt opgenomen en zal, na montage, als aflevering binnen een podcastreeks gepubliceerd worden. We koppelen aan elk gesprek een organisatie of persoon die expert is in het besproken thema. Zo leidde Turbo het gesprek met jonge ondernemers en waren ‘t Salon en Ant-woord het aanspreekpunt voor kwetsbare jongeren. Ondertussen brachten we zo al 3 groepen rond het knetterend kampvuur: jonge ondernemers, de LGBTQIA+ community en maatschappelijk kwetsbare jongeren. Telkens kregen we meer inzicht in een bepaalde doelgroep en wat hun noden en wensen zijn.

110

De signalen vanuit de kwetsbare jongeren, over de hangjongerenproblematiek, werden meegenomen op een overleg met politie en dienst preventie. De output van de jonge ondernemers wordt overgemaakt aan de dienst Werk en Ondernemen. In verband met de signalen van de LGBTQIA+ jongeren richtten we een gesprek in over safe spaces met de diversiteitsdienst, de jeugddienst, Het Entrepot en de dienst preventie en werken we toe naar 17 mei: IDAHOT.


JAARBOEK 2021: SPEECHES VOOR DE TOEKOMST

“Het voelde als een jaar waar we met zijn allen groeiden, maar ook serieus veel met een ander zijn zaken moeiden.” Chloé Borrizee, toekomstspeech jaarboek 2021

“Leer bij. Spreek met anderen en oordeel niet over iets of iemand die je niet kent. Wees lief voor elkaar. Doe je best en laat vooral niet los.” Marie Strubbe, toekomstspeech jaarboek 2021

“Jongeren blijven ook weer meer in Brugge, en geven zo de stad mee vorm. Toch hoop ik in de toekomst te mogen zeggen dat de jeugd nog aanzienlijker aanwezig is in het stadsbeeld.” Mathias Debevere, toekomstspeech jaarboek 2021

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Voor het JONG VOLK JAARBOEK 2021 schreven 30 jongeren vanuit hun persoonlijke ervaring van het jaar 2021 hoe de wereld van 2053 er volgens hen moet uitzien. Sommigen lieten zich inspireren door inspirerende figuren als Dalilla Hermans of Greta Thunberg. Anderen vertrokken voor hun speech van thema’s die zij belangrijk vinden zoals duurzaamheid, mentaal welzijn, gelijke kansen, identiteit, vrijheid, verantwoordelijkheid …

111


Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

We lanceerden het jaarboek tijdens een event in de pop-up winterbar ‘Dankbar’ waar de burgemeester, de schepen van Jeugd, jongeren en organisaties waren uitgenodigd. De jaarboeken worden actief verspreid in Brugge via heel wat kanalen. Dit jaarboek is dan weer het startpunt voor een nieuw project in 2022 waarvoor we samenwerken met 15 klassen van het zesde secundair en met Feest in ’t Park.

112

“Soms leek mijn leven zo klein in vergelijking met al het grootse in de wereld. Ik had ook zodanig mijn routine en toekomst uitgestippeld, dat het zo vanzelfsprekend leek. 2021 heeft daar wat verandering in gebracht.” Suleika Vanmaele toekomstspeech jaarboek 2021


SONG OF DA HOOD

“De woonwijken hangen ier met villa’s aan elkaar Ier lachen de mensen nog als je ze kruist op de trottoir En Georgetje vindt de jeugd best tof, ze maakt gern plaats naast haar op ’t banksje op het hoekje op het einde van de straat” “Male, ’t is een weireld op z’n eignt da als je ’t kleine nie meer ziet, daje’t grote niet meer weird ziet En ‘k vind ier best chill, en ’t is hier prettig De zon schijnt ier graag en de vibe is ier wel vettig” Song of da hood over Male – door Doornroosje (Nina Everaert)

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Om verhalen vanuit de wijken te kunnen brengen, werkten we samen met de collega’s van Uitwijken een programma uit voor de residentie in Male. We wilden graag weten hoe de jongeren hun buurt ervaren, waarom ze er graag wonen, wat er beter kan, wat er typisch is … Met deze input maakten we samen met Doornroosje (Nina Everaert) een nummer over de wijk Male. Dat werd ook live gebracht tijdens het slotweekend. Zo ontstond het format SONG OF DA HOOD. Het principe van het format werkte wel, maar de manier van input verzamelen zijn we nog aan het finetunen. We zullen een gelijkaardig traject opstarten in andere wijken en het format in 2022 verder ontwikkelen en koppelen aan BUURT AAN DE BEURT, in samenwerking met de Jeugddienst.

113


NOG MEER DOELGROEPEN BEREIKEN EN BETREKKEN Jong Volk blijft op zoek gaan naar manieren om nieuwe (en ook minder zichtbare) doelgroepen te betrekken. Zo legden we in 2021 de focus op studenten, kwetsbare jongeren, de LGBTQIA+ community, leerlingen van het laatste jaar humaniora en startten we een project op voor sportende jongeren. We houden ook een vinger aan de pols welke thema’s leven bij die jongeren en legden zo dit jaar een sterke focus op mentaal welzijn, ‘kunnen zijn wie je bent’ en klimaat. #SAMEN8000 Corona was ook in 2021 nog dominant aanwezig. Omdat we signalen kregen dat het mentaal welzijn van veel jongeren onder druk stond, lanceerden we de campagne #SAMEN8000 samen met de Jeugddienst. De campagne had drie doelen: 1. We bundelden, in samenwerking met heel wat organisaties, een online vrijetijdsaanbod van workshops, livestreams, virtuele fuiven … om aan te tonen dat er nog steeds wel van alles te doen was. 2. We gaven onder dezelfde # ook info over organisaties waar jongeren met hun problemen terecht kunnen. 3. We bundelden verhalen van jongeren tijdens de lockdown.

#BLOKSTROOM In het kader van #SAMEN8000 brachten we, na de eerste editie in juni 2020, opnieuw BLOKSTROOM, samen met Brugge Studentenstad. Elke weekdag van 4 tot en met 22 januari (van 8u tot 18u) konden studenten virtueel samen blokken. Zat het blokgedeelte erop, dan verzorgden wij muzikale, hilarische of verrassende pauzes. We vroegen ook aan studenten om zelf leuke pauzevideo’s te delen vanuit hun interesses en talenten. Er studeerden 1.500 studenten samen tijdens BLOKSTROOM.

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

#STUDENTENVOER

114

Eén van de populairste formats tijdens BLOKSTROOM was STUDENTENVOER. Daarin maakt chef Kristof Deprez van De Mangerie een eenvoudig, budgetvriendelijk gerecht klaar in 15 minuten. Studenten konden online samen met hem het gerecht klaarmaken. Door de grote vraag staan er ondertussen al zeven afleveringen online. Elke aflevering wordt gemiddeld 5.000 keer bekeken.


115

JONG VOLK INGEBLIKT

Op het einde van het schooljaar wordt de nieuwe generatie voorgesteld en kunnen ze de wereld gaan veroveren. Voor editie 2021 (schooljaar 2021-2022) werken we samen met het zevende jaar Gastronomie van Spermalie en de post-secundaire leerlingen uit Ter Groene Poorte.

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Met het project JONG VOLK INGEBLIKT volgen we een jaar lang leerlingen uit de laatste graad humaniora van een specifieke school, een school waar een verhaal aan vasthangt. Tijdens het jaar verschijnen verhalen over de dromen, verwachtingen, onzekerheden van deze jongeren.


NIEUWE PARTNERS VINDEN Naast het voortzetten van samenwerkingen met de bestaande partners, was het ook een doelstelling om op zoek te gaan naar de juiste partners om de nieuwe doelgroepen te bereiken. Viro vzw, ’t Salon, Huis van de Mens, Peer Support Vlaanderen, Spermalie en Ter Groene Poorte werden nieuwe partners. YOUNG ONES I.S.M. VIRO VZW In de meest recente YOUNG ONES werkten we samen met Viro vzw en bracht Sarazon Creative een stukje van het leven van de 17-jarige Flore in beeld. De short docu toont hoe het is om te leven met een beperking, welke stappen Flore neemt om haar droom om actrice te worden waar te maken en wat de impact van haar beperking is op haar droom. We lanceerden de documentaire tijdens de Sint-Michielse feesten in de oude Pastorie. Het gebouw werd de week nadien afgebroken en voor de gelegenheid volledig onder handen genomen door graffiti-artiesten. Op deze unieke locatie nodigden we de leefgroepen van Viro en de buurtbewoners uit om te komen kijken naar het verhaal van Flore. In 2021 hebben we door corona maar één aflevering kunnen draaien. In normale omstandigheden lanceren we drie afleveringen per jaar. #KOM UIT JE KOT I.S.M. ’T SALON Onder dezelfde #SAMEN8000 lanceerden we ook het project KOM UIT JE KOT. We gaven aan 15 jongeren een wegwerpcameraatje, in samenwerking met ’t Salon. Hiermee konden ze vastleggen hoe zij de versoepelingen beleefden (eerste keer opnieuw naar de oma gaan, eerste keer met vrienden op café … ). Aan elke foto hangt een verhaal vast dat vertelt hoe jongeren de weg terug naar een normaal leven vonden. Al deze foto’s en verhalen werden gelanceerd op 1 oktober, toen de cafés weer open mochten en er weer fuiven waren. De campagne, ondersteund door affiches en online aanwezigheid, kreeg de titel LET’S GET THIS PARTY RE-STARTED en is een soort van tijdsdocument geworden over een bijzondere periode.

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

PEER SUPPORT Samen met Peer Support Vlaanderen, vzw Binnenstad en de Jeugddienst zijn we een lerend netwerk aan het opstarten rond peer support bij jongeren in Brugge. In 2022 wordt hier verder aan gewerkt.

116


STRUCTUREREN, VERDIEPEN EN VERBREDEN

De bestaande samenwerking met BLVRD magazine werd verder uitgediept en kreeg een meer structurele vorm: BLVRD zorgt voor het offline magazine, Jong Volk zorgt voor het online deel. SNIP CHOP STORIES Via BLVRD kwamen we in contact met Jytte die als kapster veel verhalen te horen krijgt van haar klanten. Iedereen gaat naar de kapper, dus elk verhaal kan er verteld worden: een belangrijk nieuwtje, de aankondiging van een nieuw project, een zotte getuigenis of een verhaal dat je wil delen? Jytte drukt op de recordknop van de retrocamera en jouw verhaal wordt opgenomen terwijl ze je een nieuwe snit geeft. BLOEMPOTCAST De Bloempotcast is ontwikkeld samen met drie jongeren die ons contacteerden met de vraag om ‘iets’ te doen rond de klimaatbeweging en de bewustmaking van jongeren omtrent duurzaamheidsthema’s. In de podcast nodigen ze telkens andere Brugse jongeren uit die hun ‘groen’ verhaal vertellen of een eigen duurzaam project voorstellen. Er zijn acht edities met volgende thema’s en gasten: Climate Conscious, vegetarisch eten als student, Boer Bas, Brugs Klimaatplan 2030, duurzaam reizen, composthoekjes in Brugse wijken en Foodwave. We maakten in 2021 ook een live versie die uitgezonden werd via Villa Bota en werken een fysieke variant uit in de vorm van panelgesprekken, lectures, pecha kucha …

Brugge Plus brengt leven in de stad...

SAMENWERKING MET BLVRD MAGAZINE

117


8 MILJARD ONTMOETINGEN Renée was één van de eerste jongeren die Jong Volk contacteerde met een idee: ze wou zoveel mogelijk mensen portretteren. Samen met haar ontwikkelden we 8 MILJARD ONTMOETINGEN, een podcastreeks aan de hand van geluidsopnames waarin jongeren hun droom vertellen, terwijl Renée hen tekent. Renée was op verschillende Brugse evenementen aan het werk om dromen te vangen. De twintig ingeblikte afleveringen zouden begin november gelanceerd worden, maar omdat dit door corona niet fysiek kon, wijken we uit naar het voorjaar van 2022. Formats als MUSICASTERS, PODCAR, HANGOUTS die in 2020 opgestart waren, werden in 2021 voortgezet. Er zijn nu 5 afleveringen van Musicasters en 5 van podcar. Er zijn 28 hangouts en er staan nieuwe gepland in samenwerking met de jongerenwerking van Musea Brugge.

VERHALEN VAN JONGEREN EEN FYSIEKE PLEK GEVEN IN DE STAD LUISTERBANK (I.S.M. TRIËNNALE BRUGGE 2021)

Jaarverslag 2021

We werkten in het kader van Triënnale Brugge 2021 rond het thema TraumA. Vier jongeren vertelden aan podcastspecialist Petra Beeckx over een persoonlijke traumatische gebeurtenis en hoe ze daarmee omgegaan zijn. De verhalen werden gemonteerd tot een podcast, beluisterbaar via een QR-code op bankjes in de stad. Mats had het over genderidentiteit, Samia over gelijke kansen, Guillaume over plankenkoorts en een andere jongere getuigde anoniem over psychologisch partnergeweld.

118

Duizend mensen luisterden op locatie en de podcastreeks kwam later ook online. Dit was een eerste editie van het project. We kijken in 2022 hoe we nog andere thema’s kunnen brengen, hoe de bankjes een permanente plek kunnen krijgen en hoe we ze beter kunnen beschermen tegen vandalisme, want één bankje verdween en enkele andere werden verplaatst, wat niet de bedoeling was.


119

FLUISTERINGEN (I.S.M. WINTERGLOED)

De soundscapes waren als een fluistering te horen op drie locaties tussen de Gentpoort en het Minnewaterpark. Zo konden jonge kunstenaars zich aan een breder publiek voorstellen. En kregen jongeren ook hier een stem.

INNOVATIEVE PROJECTEN In 2021 startten we een aantal innovatieve projecten op met als bedoeling specifieke doelgroepen aan te spreken. Het zijn projecten die op langere termijn ontwikkeld worden via een app, extra features voor de website, nieuwe kanalen … Hiervoor werken we samen met partners zoals Het Entrepot, VRT, Bits of Love, KULeuven en Peer Support Vlaanderen. In 2021 zijn twee trajecten opgestart rond innovatieve apps. De ontwikkeling gebeurt in samenwerking met de Brugse digital product studio Bits of Love. PLEINTJESVOETBAL We vertrokken voor het project Pleintjesvoetbal vanuit voetbal als sociaal gegeven, niet het clubvoetbal, maar het voetbal op pleintjes in en rond de stad. Die officieuze pleintjes vormen heel dikwijls een centrale ontmoetingsplek in een wijk of stad voor jongeren met een heel diverse achtergrond. De doelgroepen waar we ons op richten komen hier samen: sportieve jongeren, kwetsbare jongeren en hangjongeren. Pleintjesvoetbal zorgt voor verbinding door de lage drempel: het doel is puur spelplezier, het resultaat is ondergeschikt (tijdens het spel telt je achtergrond niet), er is veel respect tijdens het spel …

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Net als vorig jaar kregen jonge Brugse kunstenaars een plaats in Wintergloed. Jong Volk en Nina Everaert nodigden jonge slamdichters en woordkunstenaars uit om een tekst te schrijven en op te nemen over hun relatie met de stad.


De app heeft twee doelen: informeren en een community bouwen. We willen met de app verbinding en interactie tussen de verschillende jonger(groepen) op deze pleintjes stimuleren en faciliteren. In 2022 wordt de app, een samenwerking met de jeugddienst, sportdienst en dienst preventie, afgerond en gelanceerd. CITY STORIES We werden gevraagd om mee te stappen in een pilootproject van VRT: City Stories. Daarin wordt, samen met KULeuven, onderzocht hoe lokale communities kunnen geactiveerd worden. Hoe ze verhalen uit de steden kunnen krijgen, niet top-down, maar bottom-up. Concreet wordt er, samen met Bits of Love, aan een app gewerkt waarmee jongeren op een heel intuïtieve manier een verhaal kunnen uploaden. Jong Volk is de inhoudelijke partner voor dit project en zal ook meehelpen bij het ontwikkelen en ‘first user’-zijn. Het project zal tijdens MNM What’s NXT 2022 voorgesteld worden, een groot evenement van MNM rond toekomstdenken en innovatie waarvoor Brugge in 2022 gaststad is.

3.3.4 Cijfers en bereik In 2021 brachten we 183 verhalen van jongeren, waarvan 65 video’s en 11 podcast afleveringen. De samenwerking met BLVRD leverde 72 verhalen op. We laten ons begeleiden door Buro Kanon om ons bereik te monitoren. In 2021 bereikten we via de website www.jongvolk.be 17.000 bezoekers en telden we 45.000 paginaweergaves. De helft van het verkeer komt via zoekmachines, de andere helft via sociale media, doorlinken, direct verkeer. We merken dat reeksen en thema’s het goed doen.

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

Via onze Facebookpagina hebben we 170.000 mensen bereikt. We zien dat de video’s en foto’s hoog scoren en dikwijls gedeeld worden, posts met een link worden dan weer minder goed gedeeld. Onze volgers zitten hoofdzakelijk in de leeftijdscategorie 18-34, we willen in de toekomst nog meer jongeren tussen 15-18 bereiken.

120


121

Brugge Plus brengt leven in de stad...


3.4 Brugge Studentenstad

Zowat 10.000 jongeren vinden elk jaar de weg naar Brugge om er hun hogere studies aan te vatten. Dit is een gezamenlijke verdienste van alle partners van Brugge Studentenstad: Howest, VIVES, KU Leuven, het Europacollege, ZoWe Verpleegkunde, Vesalius Verpleegkunde en Stad Brugge. Naast een kwalitatief onderwijsaanbod bieden we de studenten laagdrempelige vrijetijdsbesteding, degelijke huisvesting, betaalbare mobiliteit en een levendig uitgaansleven, dit laatste mede dankzij de studentenclubs die hier actief zijn en de gastvrije horeca die onze stad rijk is. Alle ingrediënten zijn aanwezig om jongeren een onvergetelijke studententijd te bezorgen.

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

Helaas, de kern van onze werking – laagdrempelige instelling-overschrijdende evenementen organiseren waarbij we mensen samenbrengen – stond door de beperkende coronamaatregelen opnieuw regelmatig onder druk.

122

In de eerste helft van het jaar moesten weer veel events geannuleerd worden, na de zomer is er gelukkig wel een en ander kunnen doorgaan en die heropleving deed iedereen deugd. Heel het jaar door kon Brugge Studentenstad in dit tweede moeilijke jaar op rij gelukkig ook op een veilige manier studenten samenbrengen: we hebben opnieuw extra ingezet op locaties waar samen gestudeerd kon worden en dit werd erg geapprecieerd. Samen studeren motiveert, vroeger al, maar in tijden van online lessen nog meer.


3.4.1 Beleid

De coronacrisis had ons vorig jaar al geleerd dat we, naast het reguliere evenementenaanbod, steeds meer moeten inzetten op structureel verbindende en sociale initiatieven binnen de werking van Brugge Studentenstad. We hebben daarom dit jaar grondig onderzoek verricht naar apps die de studentencommunity in Brugge kunnen versterken. Daar zou volgend jaar resultaat uit moeten voortvloeien dat stevig verankerd wordt in het normale studentenleven en daardoor ook meteen zijn diensten kan bewijzen in moeilijke tijden van afstandsonderwijs en social distancing. Ook proberen we waar mogelijk studenten te betrekken binnen onze werking, dat gaat van afvaardiging in de stuurgroep tot meedraaien op een event of permanentie doen op een studeerlocatie. Maar ook voor onze grafische vormgeving doen we beroep op studenten. Via bevragingen luisteren we naar hun stem over mobiliteit of de programmatie van Student Welcome. Hierin willen we de komende jaren blijven groeien.

3.4.2 Operationele werking De operationele werking van Brugge Studentenstad (BSS) ligt in handen van een groep medewerkers van alle Brugse hogescholen en de coördinator BSS. Zij organiseren de activiteiten (vaak samen met stadsdiensten of externen) en volgen de voortgang van diverse initiatieven verder op. Naast deze overlegmomenten (het medewerkersoverleg) – waarop afgevaardigden van alle scholen aanwezig zijn – is er regelmatig extra overleg tussen de stuvo-medewerkers van Howest en VIVES en de coördinator BSS. Zij drie staan in voor alle praktische voorbereidingen en de aanmaak en verspreiding van promotiemateriaal. Op elk event is er telkens minstens één afgevaardigde van Brugge Studentenstad aanwezig. Daarnaast overlegden de studentenvoorzieningen van de verschillende onderwijsinstellingen op regelmatige basis met de betreffende stadsdiensten en de coördinator Brugge Studentenstad voor thematisch overleg over studentenfietsen en het beleid inzake studentenkamers en -studio’s.

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Voor de opvolging van de activiteiten en beleidsdomeinen van Brugge Studentenstad is de stuurgroep verantwoordelijk. Hierin zijn betrokkenen van het stadsbestuur, de hogescholen, de jeugddienst en de jeugdraad vertegenwoordigd en ook een aantal studenten van VIVES, Howest en KUL. De stuurgroep wordt voorgezeten door de Schepen van Jeugd en Brugge Studentenstad, Mathijs Goderis.

123


3.4.3 Evenementen en hoe je ze vindt Onze evenementen en initiatieven worden gecommuniceerd via de website, Facebook en Instagram van Brugge Studentenstad en via affiches in The Student Village. Ook promoten de stuvo’s van onze partnerscholen de events via hun kanalen rechtstreeks aan hun studenten (e-mail, sociale media, affiches en schermen op de campussen). De studentenclubs krijgen elk semester een overzicht van onze geplande activiteiten zodat ze daar binnen hun eigen werking rekening mee kunnen houden. KALENDER 2021 → → → → → → → → → → → → → → →

Jaarverslag 2021

124

Januari-juni: Brugse Strava Challenge 11 maart: E-Sports tornooi: Rocket League en FIFA 18 maart: Online Quiz 22 en 23 juni: Apero Adios in Het Entrepot 29 juni: Student Tuesday in Cinema Lumière: ‘Drunk’ 28 september: Student Tuesday in Cinema Lumière: ‘Dune’ 30 september: Student Welcome aan de Balkonrotonde 13 oktober: Campusrun aan de Balkonrotonde 18 en 25 oktober en 10, 8 en 15 november: Kliminitiatie in Sport Vlaanderen 20 oktober en volgende woensdagen: joggingclub Lopen & Leute, start aan The Student Village 20 oktober en volgende woensdagen: Student Bar Night in fuifzaal ’t Cachot 26 oktober: Student Tuesday in Cinema Lumière: ‘Cool Abdoul’ 16 november: Soirée Lumière in Cinema Lumière 25 november: Students on ice in Boudewijn Seapark 30 november: Student Tuesday in Cinema Lumière: ‘House of Gucci’ 9 december: Bowling Night in Bowl Inn


DOOR DE CORONAMAATREGELEN WERDEN DEZE GEPLANDE EVENEMENTEN GEANNULEERD:

25 maart: Campus Run 1 april: Bubble Football 2 april: Lasershoot 16 december: Stadsspel Operation Freddy Kersteditie samen met Upp Events 28 december: Student Tuesday in Cinema Lumière: ‘Spencer’

3.4.4 Samen Studeren Door de coronamaatregelen konden we ook dit jaar in mindere mate een beroep doen op het in het verleden opgebouwde netwerk van studeerlocaties, verspreid over de stad. Brugge Studentenstad heeft daarom samen met Stad Brugge zo goed als mogelijk voor alternatieven gezorgd. Op al deze plaatsen werden de nodige veiligheidsvoorschriften in acht genomen: voldoende m² per persoon, voldoende verluchting, handgel, mondmaskerplicht, verplichte looprichting, dagelijks ontsmetten van tafels en stoelen, reservaties vooraf en registratie van de aanwezigen. Voor de permanentie op de verschillende studeerlocaties werd gewerkt met een poule van 19 student-vrijwilligers. In januari 2021 kon op deze locaties gestudeerd worden:

→ → → →

Garemijnzaal: 70 plaatsen The Student Village en fuifzaal Cachot: 45 plaatsen Wijkcentrum Xaverianen: 40 plaatsen MaZ: 48 plaatsen

Paasvakantie, april:

→ →

The Student Village en fuifzaal Cachot: 45 plaatsen Wijkcentrum Xaverianen: 40 plaatsen

Tijdens de blokperiode mei-juni kon op deze locaties gestudeerd worden:

→ → → →

De stadshallen: 200 plaatsen The Student Village en fuifzaal Cachot: 45 plaatsen De Brug: 30 plaatsen Provinciehuis Boeverbos (personeelsrefter): 43 plaatsen

Brugge Plus brengt leven in de stad...

→ → → →

125


Het IJD Bisdom Brugge organiseerde in die periode met eigen vrijwilligers studeerruimte op deze locaties:

→ → →

Sint-Katarinakerk in Assebroek: 14 plaatsen Sint-Jakobskerk in Brugge: 20 plaatsen Sint-Donaaskerk in Zeebrugge: 20 plaatsen

Voor de tweede zit werden in augustus enkel The Student Village en fuifzaal Cachot ter beschikking gesteld. Er waren 35 plaatsen.

Tijdens de blokperiode in december was er studeerruimte op deze locaties:

→ → → →

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

126

The Student Village: 45 plaatsen Jan Breydelstadion (supporterscafé Extra Time): 45 plaatsen Provinciehuis Boeverbos (personeelsrefter): 43 plaatsen Howest stelde 100 studieplaatsen ter beschikking voor haar eigen studenten, VIVES 200 en KUL 50. De Snuffel opende vanaf 25 december zijn polyvalente zaal voor 25 studenten.

Er kon ook steeds in de leeszaal van hoofdbibliotheek Biekorf gestudeerd worden, dit werd ingericht en opgevolgd door medewerkers van de bibliotheek. De capaciteit verhoogde geleidelijk van 16 plaatsen naar 40 plaatsen (voor corona waren dat 100 plaatsen).


3.4.5 Preventie

Actieve studentenverenigingen in Brugge tijdens academiejaar 2021-2022: Brihos – Aethyra – Kring Brugge – De Zwoane – S’dA – Sorhoma – M.E.L.K. – Ad Omnes – Tech4Stu – IEEE Voor meer uitgebreide info over evenementen, studeerlocaties, bezoekersaantallen en het financiële plaatje kan je het uitgebreide jaarverslag van Brugge Studentenstad opvragen bij de coördinator, Manon Billiet.

“Om het einde van de examens te vieren, trokken we eind juni naar Apéro Adios, een event van Brugge Studentenstad dat ik ook heb helpen organiseren. Ik was er die avond verantwoordelijke van de bar in het kader van mijn stage, maar tussen mijn shifts door ben ik wel de sfeer gaan opsnuiven bij mijn (zatte) vrienden.” Robin Van Houtven, laatstejaarsstudent Office Management aan Howest

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Alle Brugse studentenclubs hebben tijdens een gezamenlijk moment in The Student Village op 29 september 2021 het Vlaams doopkader ondertekend. Dit werd gevolgd door een opleiding ‘Eerste Hulp bij Drugsincidenten in het Uitgaan’ in samenwerking met de stedelijke preventiedienst. Het concept – tekenen doopkader en volgen van een preventievorming koppelen aan de toekenning van de financiële ondersteuning door de Stuvo’s – bewees vorig jaar al zijn meerwaarde. We willen daar dan ook blijven op inzetten. Alle verenigingen vaardigden twee leden uit het praesidium af om deze opleiding te volgen. Enkel Tech4Stu en IEEE namen niet deel, maar hun activiteiten situeren zich niet in het uitgaansleven. Zij tekenden wel het doopkader.

127


3.5 The Student Village

Ook dit jaar beheerste corona de werking in The Student Village. We hebben voornamelijk ingezet op veilig samen studeren. Gedurende bepaalde periodes mocht er ook vergaderd worden en konden de zalen gehuurd worden voor workshops. Maar er zijn dit jaar geen informele, recreatieve zaken kunnen doorgaan in The Student Village.

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

Ruime openingsuren kunnen niet ingericht worden met het vaste personeelsbestand (coördinator 3/5 tewerkstelling en medewerker 2,5/5). Aangezien we vaak open geweest zijn als studeerlocatie (7/7 tot 19u ’s avonds), werd buiten de reguliere kantooruren een beroep gedaan op onze vrijwilligerspoule.

128

Na de zomer werden afgestudeerde studenten vervangen door nieuwe kandidaten via een oproep op onze sociale media. Na individuele kennismakingsgesprekken werden een aantal mensen geselecteerd om onze poule te vervolledigen. In totaal hebben in 2021 elf studenten als vrijwilliger meegedraaid in de werking van The Student Village. Een ingeschreven jobstudente verzorgde in de eerste helft van het jaar onze sociale media en stond regelmatig in voor permanentietaken.


129

AANTAL GEBRUIKERS 2021 → zaalhuur door studenten: 541 → zaalhuur door niet-studenten: 781 → gebruik zalen om te blokken: 3.835 → totaal aantal gebruikers: 5.157 check-ins Meer uitgebreide info is te lezen in het jaarverslag van Brugge Studentenstad.

“Ik heb echt genoten van Brugge als studentenstad. Ik heb mij hier nooit verveeld en heb het ook echt zien veranderen in die vier jaar dat ik hier studeerde. Er waren duidelijk steeds meer mogelijkheden voor studenten, dankzij Brugge Studentenstad. Ik vond het ook echt zalig dat je zo snel zoveel mensen leert kennen: via de studentenclub, via Ad Omnes, via mensen op kot en ook omdat ik permanentieverantwoordelijke was in The Student Village. Zo gezellig als in Brugge is het volgens mij niet in andere studentensteden!” Robbie Barra, laatstejaarsstudent KUL campus Brugge

Brugge Plus brengt leven in de stad...

JAAROVERZICHT → januari: open voor blok → februari: gesloten wegens lockdown → tweede helft maart: heropening voor individuele studenten (blokken, online les volgen) → april: gesloten voor individuele studenten, paasvakantie open als bloklocatie → mei: eerste helft mei ook open voor derden, tweede helft mei open voor blok → juni: open voor blok → juli: vakantiesluiting van vrijdag 16 juli t.e.m. zondag 1 augustus → augustus: open voor blok → september: ook open voor derden → oktober: ook open voor derden → november: ook open voor derden → december: open voor blok


Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

4. In&Uit

130


131

Brugge Plus brengt leven in de stad...

In&Uit is het centrale infopunt van Brugge waar bezoekers en toeristen terechtkunnen voor culturele informatie, tickets en toeristische dienstverlening. De baliebedienden zijn meertalig (Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans en Arabisch) en volgen regelmatig op maat gemaakte cursussen en opleidingen.


4.1 Toeristische dienstverlening In&Uit Brugge kreeg vorig jaar 107.501 bezoekers over de vloer. Hiervan werden 23.343 klanten effectief bediend aan de balie. Dit is een respectievelijke stijging van 34% en 45% ten opzichte van 2020. Een vooruitgang, al zitten we nog niet op het niveau van 2019. Ten opzichte van dat jaar waren er nog steeds 52% minder bezoekers en 45% minder bezoekers die zich tot de balie richtten. Door de pandemie werden we genoodzaakt om ons kantoor ook dit jaar meerdere weken te sluiten (van 4 februari tot 14 maart). Na 14 maart werd er besloten op zondagen dicht te blijven tot 1 juli. Daarnaast is sinds 14 maart – tot de uitgave van dit jaarverslag – In&Uit een uur gesloten tussen 13.00 en 14.00 uur. Zo proberen we onze personeelscapaciteit – ook als er minder aanwezigheden zijn door Covid-besmettingen bij de medewerkers – efficiënt in te zetten. Voor de culturele sector was het een knipperlichtjaar waarin er wel, dan weer niet en dan weer met beperkt publiek kon heropend worden. Het buitenlands toerisme kon zich in 2021 niet herstellen, het binnenlands toerisme steeg met 20% tegenover 2020 of met 80% tegenover 2019. De jaaromzet op ticketverkoop steeg aanzienlijk, maar komt nog niet aan het niveau van 2019. COVID drukt nog steeds zijn stempel op alle cijfers van In&Uit (bezoekers en ticketverkoop).

Bezoekersaantallen In&Uit 300.000 250.000 200.000 150.000

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

100.000

132

50.000 0 Reeks 1

2017

2018

2019

2020

2021

204378

244732

225577

79931

107501


133

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Bezoekerscijfers per maand in 2021 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Reeks 1

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

4087

270

2472

5080

8879

8683

19559

19578

10284

12555

7499

8658

Aantal bediende klanten 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Reeks 1

2017

2018

2019

2020

2021

29877

43309

36133

16046

23343


4.2 Ticketverkoop

In&Uit Brugge verkocht in totaal 92.524 tickets, waarvan 15.134 via de balie en 77.390 online. Dit is goed voor een omzet van €1.521.513. In de maand juni werden de meeste tickets verkocht (5.322), gevolgd door oktober (2.754) en september (2.325). Algemeen is dit een stijging in het aantal verkochte tickets van 114% ten opzichte van 2020 (43.136). Het aantal verkochte tickets blijft wel onder het niveau van 2019 (127.766). We zien nog steeds daling van 38%. We moeten er wel rekening mee houden dat 2019 een absoluut recordjaar was op vlak van het aantal verkochte tickets en de ticketinkomsten.

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

In&Uit verkoopt naast de concerten van de Brugse cultuurhuizen (Concertgebouw, Cultuurcentrum, KAAP, Cactus Muziekcentrum) ook tickets voor de grote evenementen zoals MAfestival, Heilig Bloedprocessie (geannuleerd), Moods, Cactusfestival (later geannuleerd).

134

Voorts staat In&Uit in voor de ticketverkoop voor organisaties zoals And or Not vzw, Anima Eterna, Aramé – Capitale Production, Brugge Plus vzw (Kookeet, Triënnale Brugge, Cirque Plus), Brussels Philharmonic/Vlaams Radio Koor, Cercle vzw, CD Dance Factory, Comedyshows, Concertevents, Dancers on Stage, De Kelk, Euroconcert Suisse, Gezinsbond, Greenhouse Talent, Hans Peter Janssens, KRC, Lions Harelbeke, Live Comedy, Musica Gloria, Music Hall, Prima Donna Events, Poppentheater

Uilenspiegel, Republiek, Rotary Brugge West, Senf Producties, Speranza Symphonic, Sportdienst Stad Brugge, Symfonieorkest Vlaanderen, Van Acker Stichting, VC Jabbeke, Vzw Het Poorthuis In&Uit bood in 2021 tickets aan van ongeveer 40 verschillende organisatoren. Ook in 2021 stond In&Uit garant voor uitgebreide culturele dienstverlening en infoverstrekking. De baliebedienden scholen zich constant bij in het culturele aanbod om zo de bezoekers optimaal te adviseren en te informeren.


135

70,000

De balieverkoop is dan wel licht gestegen, toch zet de dalende trend zich voort.

60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Reeks 1

2017

2018

2019

2020

2021

58295

37832

37496

5236

15134

Online ticketverkoop 100.000

De online ticketverkoop herstelt zich makkelijker. Dit komt omdat we sinds onze oprichting in 2005 een stijging van de online verkoop zien. Op dit moment halen we met onze online ticketverkoop net het niveau van 2018 niet.

90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Reeks 1

2017

2018

2019

2020

2021

65971

79750

90270

37900

77390

Totaal ticketverkoop Hiernaast toont een volledige grafiek de ticketverkoop sinds 2017. Verwacht wordt dat de ticketverkoop zich na de pandemie snel zal herstellen en dat de opwaartse trend zich zal doorzetten.

140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Reeks 1

2017

2018

2019

2020

2021

124266

117582

127766

43136

92524

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Aantal verkochte tickets aan de balie


4.3 Andere diensten

In&Uit fungeert ook als vrijetijdsbalie. In&Uit verkoopt voor de sportdienst sportkaarten voor de Senioren Sportacademie. Daarnaast verkocht In&Uit ook filmtickets voor Kinepolis en Cinema Lumière en een beperkt aantal zwemtickets voor Lago Olympia. In&Uit stelde zich ook ten dienste van Monumentenzorg voor de verkoop van 238 erfgoedbrochures. Daarnaast kon ook de Triënnale een partner vinden in In&Uit. Ons team verwerkte de boekingen voor de educatieve rondleidingen voor scholen, verspreidde flyers, brochures en stadsplannen en verkocht de catalogus van de Triënnale. Voor de provincie verkochten we de programmaboekjes van de Kust kunstentriënnale Beaufort, en fiets- en wandelkaarten. We verkopen ook nog steeds het boek ‘Verdwenen Zwinhavens’. In een samenwerking met kinderboekenhandel Clavis verdeelden we kleurpotloden voor kinderen die deelnamen aan de ‘Anna’-zomerwandeling.

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

Voor Brugge Shoppingstad verdeelden we 400 goodiebags en honderden Cosh shoppingplannen en brochures zoals ‘Feestelijk shoppen in het historische Brugge’ en ‘Verrassend shoppen in het historische Brugge’.

136


Het ticketnetwerk van Brugge Plus werd via een Europese aanbesteding in 2012 gegund aan de firma Seatgeek Benelux (voorheen ESB.TSB) met het ticketsysteem SRO. Seatgeek trekt zijn activiteiten terug uit de Europese markt. Vanaf maart 2022 moesten we overschakelen naar een nieuw ticketsysteem en dito ticketnetwerk. In 2021 werd werk gemaakt van een Europese aanbesteding om een nieuw ticketsysteem te zoeken dat voldoet aan de eisen van ons ticketnetwerk. Voorheen werden het ticketnetwerk en de aanbesteding opengetrokken waardoor heel wat partners, ook buiten Brugge (Oostende, Mechelen, Waregem...), aangesloten waren op het ticketsysteem. Het huidige ticketnetwerk beperkt zich tot de Brugse regio. De aanbesteding werd gezamenlijk opgestart met het Cultuurcentrum Brugge, Concertgebouw en Brugge Plus (In&Uit), aangezien een gezamenlijk ticketplatform in eerste instantie voor deze drie partners zeer waardevol en belangrijk is, bijvoorbeeld bij samenwerkingen zoals Dans in Brugge. Brugge Plus was de aanbestedende overheid en nam een coördinerende rol op zich. In september 2021 werd beslist te kiezen voor het ticketsysteem van TicketMatic uit Leuven. Intussen is de implementatie opgestart. Vanaf maart 2022 werken we met het nieuwe ticketsysteem en ticketnetwerk voor Brugge.

Brugge Plus brengt leven in de stad...

4.4 Ticketsysteem en -netwerk

137


4.5 Nieuwe ticketwebsite

Op de ticketwebsite (bereikbaar via www.inenuitbrugge.be en via www.ticketsbrugge.be) worden tickets verkocht van een 40-tal organisatoren die in Brugge en regio evenementen organiseren. De bezoeker die tickets koopt, kan zelf kiezen om de tickets via post of als e-ticket (voor een beperkt aantal evenementen niet beschikbaar) toegestuurd te krijgen. In 2021 werd, na de beslissing van de aanbesteding voor het nieuwe ticketsysteem, een offertevraag uitgestuurd voor een nieuwe ticketwebsite voor In&Uit, volledig gekoppeld aan het nieuwe ticketsysteem van TicketMatic. Glue uit Gent kreeg de opdracht en bouwt gelijktijdig met het nieuwe ticketsysteem tegen maart 2022 een nieuwe website voor In&Uit. Er gaat vooral aandacht naar het gebruiksvriendelijker maken van de ticketaankoop door de bezoeker. In 2021 waren 21,1% van de bezoekers terugkerende bezoekers, tegenover 78,9% nieuwe bezoekers. Dit ligt in de lijn met 2020. In 2021 (blauw) waren de bezoeker van onze ticketwebsite iets ouder in vergelijking met de bezoekers van 2020 (rood).

Leeftijd

35,86% van totaal gebruikers

25% 20%

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

15%

138

10% 5% 0%

18-24

25-24

35-44

45-54

55-64

65+


Binnen België komen de bezoekers hoofdzakelijk uit Brugge (28,23%), gevolgd door Brussel (18,75%), Gent (6,38 %), Oostende (5,65%) en Antwerpen (4,41%). Het aantal bezoekers uit Brugge en Brussel steeg licht, maar verder waren er weinig verschillen. We zien ook duidelijk de invloed van de pandemie op het aantal gebruikers van de ticketwebsite. Zo zien we in onderstaande grafieken dat er aan het begin van 2021 (blauwe grafiek) heel wat minder bezoekers op de website kwamen dan in de tweede helft van 2021. Begin 2021 was er nog een harde lockdown. In 2020 (rood) zien we net het tegenovergestelde. Begin 2020, vóór de pandemie, was er nog geen sprake van een lockdown. Vanaf maart 2020 viel het aantal gebruikers sterk terug, met enkel een kleine piek tijdens het begin van de zomer (start verkoop Uitzomerlijk).

139

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Hoofdzakelijk komen de bezoekers uit België (93,61%), gevolgd door Nederland (2,49%), Frankrijk (1,70 %), Duitsland (0,44%) en Spanje (0,42%). Ten opzichte van 2020 is het aantal bezoekers uit België licht gestegen. Het aantal bezoekers uit de UK valt buiten de top 5, terwijl deze bezoekers in 2020 nog op de 3de plaats stonden.


In 2021 raadpleegden de meeste mensen de website via smartphone: 80,18% tegenover 74,12% in 2020. Via desktop en laptop was dit 16,19% tegenover 20,72% in 2020 en via tablet 3,63% tegenover 5,17% in 2020. We zien duidelijk een verschuiving naar mobile. Dit is belangrijke informatie voor de nieuwe ticketwebsite en de nieuwe toepassingen binnen TicketMatic. In 2021 raadpleegden de meeste mensen de website via de browser Chrome, 38,71% tegenover 42,05% in 2020. Vervolgens op de tweede plaats Safari, 31,45% tegenover 33,82% in 2020 en via Edge 2,31% tegenover 2,88% in 2020. Wat betreft de mobiele browsers haalt Android 10,49%, Safari 10,32% en Samsung internet 5,17%.

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

We zien in onderstaande grafiek dat de meeste bezoekers in de periode 2021 rechtstreeks op de ticketwebsite komen. Maar we zien ook een lichte stijging van het aantal bezoekers dat onze website benadert via sociale media.

140


4.6 Helpdesk

141

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Sinds 2017 staat In&Uit in voor de telefonische verkoop van tickets voor Concertgebouw Brugge en KAAP. Sinds begin 2021 is de ticketlijn bereikbaar via het nummer 078 15 20 20. Dankzij het nieuwe nummer belt de klant tegen zonaal tarief in plaats van tegen het dure tarief van het 070-nummer dat we voorheen gebruikten. De ticketlijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 14.00 uur tot 17.00 uur. Op feestdagen is de ticketlijn gesloten. In 2021 ontvingen we in totaal 1.921 oproepen (tegenover 1.867 in 2019 en 1.164 in 2020). Dit waren de meest voorkomende vragen: Informatie

48%

Tickets boeken

22%

Tickets reserveren

14%

Tickets via mail niet ontvangen

6%

Tickets terugbetalen

3%

Tickets ruilen

2%

Andere

2%

Probleem betaling

1%

Tickets annuleren

1%

Tickets via post niet ontvangen

1%

Klanten kunnen de helpdesk ook bereiken via info@ticketsbrugge.be. Dagelijks worden verschillende helpdeskproblemen en -vragen via e-mail opgelost en beantwoord.


Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

5. Middelen

142


143

Brugge Plus brengt leven in de stad...


5.1 Infrastructuur

De kantoren van Brugge Plus vzw zijn sinds mei 2014 gevestigd in Lange Vesting 112, 8200 Brugge (vroegere Moritoenhuis). Sedert november 2010 huren we samen met het stadsbestuur een loods aan de Monnikenwerve die gedeeld wordt met Toerisme Brugge. Die loods wordt gebruikt als garage voor de wagens van Uitwijken en voor het stapelen van materiaal van projecten zoals Uitwijken, Cirque Plus, Kookeet … De site van House of Time ligt aan de Komvest 45 – Wulpenstraat 47, 8000 Brugge. The Student Village ligt in Hauwerstraat 3B, 8000 Brugge.

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

In&Uit is ondergebracht in het Concertgebouw op ’t Zand 34.

144


Brugge Plus startte in 2020, tijdens het eerste coronajaar, met het vervangen van de vaste desktops van de medewerkers door laptops. In 2021 werden de laatste desktops vervangen. Met laptops kan er flexibel gewerkt worden op eender welke locatie. Dit maakt het mogelijk om flexbureau’s in te richten, maar ook om werklocaties te spreiden in het kader van corona en om te werken op de locatie van de evenementen. Ook thuiswerk kan op die manier georganiseerd worden. Enkel aan de balies bij In&Uit wordt nog gewerkt met vaste minidesktops, omdat de werklocaties daar vast zijn. De vervangen vaste desktops werden allemaal naar de fabrieksinstellingen teruggebracht en kregen een tweede leven in scholen. Aansluitend werden in 2021 alle data van Brugge Plus, die voorheen op een lokale server stonden, overgezet naar Sharepoint. Op die manier zijn alle data binnen onze cloudomgeving makkelijk bereikbaar. Enkel een internetverbinding is nog nodig. Brugge Plus en In&Uit werken nu volledig in de cloudomgeving van Microsoft. Daarnaast werd ook Azure in gebruik genomen: toestellen worden gelogd en de beveiliging is veel beter (MFA). Daarnaast kunnen we toepassingen zoals anti-virussoftware pushen naar de laptops en kunnen we vanop afstand laptops overnemen om problemen snel op te lossen. Door de hele omschakeling naar de cloud is de lokale server bij Brugge Plus en In&Uit niet meer nodig. Hierdoor beperken we de hardware- en bijhorende onderhoudskosten.

Brugge Plus brengt leven in de stad...

5.2 ICT

145


Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

6. Interne keuken

146


147

Brugge Plus brengt leven in de stad...


6.1 Juridische structuur

6.1.1 Rechtspersoonlijkheid Brugge Plus is een vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging valt onder de bepalingen van het Gemeentedecreet en is een Extern Verzelfstandigd Agentschap in de Privaatrechtelijke vorm (een gemeentelijke vzw). De statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dd. 22 april 1999 onder het nummer 6250, en gewijzigd in het Belgisch Staatsblad dd. 6 juni 2003 onder het nummer 10227, nogmaals gewijzigd 10 maart 2014 onder het nummer 59489. De laatste versie van de statuten werd gepubliceerd op 16 september 2019 onder het nummer 19122896.

6.1.2 Beheersorganen 6.1.2.1

Samenstelling Raad van Bestuur → → → → → → →

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

148

→ → → →

De heer Dirk De fauw, burgemeester (CD&V) De heer Nico Blontrock, schepen (CD&V) De heer Franky Demon, schepen (CD&V) De heer Jasper Pillen, schepen (Open VLD Plus) (vanaf 1 juli 2021) Mevrouw An Soete schepen (Open VLD Plus) (tot 31 juni 2021) Mevrouw Hilde Decleer, raadslid (CD&V) De heer Mathijs Goderis, eerste schepen (Vooruit Brugge) De heer Florian De Leersnyder, raadslid (Vooruit Brugge) Mevrouw Mercedes Van Volcem, schepen (Open VLD Plus) De heer Geert Van Tieghem, raadslid (N-VA) Mevrouw Karin Robert, raadslid (Groen) Mevrouw An Braem, raadslid (Vlaams Belang)


149

Brugge Plus brengt leven in de stad...

6.1.2.2 Samenstelling Algemene Vergadering Burgemeester Dirk De fauw vertegenwoordigt de Stad Brugge in de Algemene Vergadering. De leden van het bestuursorgaan, de cultuurbeleidscoördinator en de toerismemanager zijn lid van de algemene vergadering. 6.1.2.3 Samenstelling Dagelijks Bestuur → Burgemeester Dirk De fauw (voorzitter tot 31 december 2021) → Schepen Franky Demon (voorzitter vanaf 1 januari 2022) → Schepen Mathijs Goderis → Schepen An Soete (tot 31 juni 2021) → Schepen Mercedes Van Volcem (vanaf 1 juli 2021) 6.1.2.4 Vergaderingen in 2021 Raad van Bestuur 19.04.2021 12.05.2021 11.06.2021 30.08.2021 Algemene Vergadering 19.04.2021 12.05.2021 Dagelijks Bestuur 12.04.2021 04.06.2021 07.06.2021 11.06.2021 11.10.2021


6.2 Personeel

6.2.1 Medewerkers De Brugge Plus ploeg telt in 2021 50,7 medewerkers of 42 voltijds equivalenten, waarvan 24.2 vrouwen en 17.8 mannen. Daarvan werken 10.6 vrouwen en 14.5 mannen voltijds. De coördinaten van de medewerkers vind je hier: www.bruggeplus.be/contact DIRECTIE Lieve Moeremans

Directeur

PROJECTAFDELING Peter Grymonprez Stef De Blieck Ann Perneel Dries Notredame Karel Standaert Alan Quireyns Marec Zeghers Tim Billiet Mathias Timmermans Els Wuyts Janes Zeghers Peggy Slingeneyer

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

Peter Alleman

150

Afdelings- en projectverantwoordelijke Projectverantwoordelijke Projectverantwoordelijke ( tot 31/08/2021) Projectverantwoordelijke Projectverantwoordelijke Projectverantwoordelijke Projectverantwoordelijke Projectmedewerker programma Projectmedewerker programma Projectmedewerker programma Projectmedewerker programma Projectmedewerker financiering en deelproject Projectmedewerker


151

Brugge Plus brengt leven in de stad...

PRODUCTIE AFDELING Okita Daels Tim Billiet Stef De Blieck Rien Vandermeersch Ellen Verstraete Santiago Dewaele Janes Zeghers Vanessa Aneca Lowie Vandenberghe Lawrence Vanhoorne Joeri Van Quaethem

Afdelings,- en productieverantwoordelijke Productieverantwoordelijke Productieverantwoordelijke Productieverantwoordelijke Productieverantwoordelijke Verantwoordelijke constructie (tot 31/08/2021) Productiemedewerker algemeen Productiemedewerker algemeen Productiemedewerker uitvoerend Productiemedewerker uitvoerend Productiemedewerker uitvoerend (tot 31/08/2021)

COMMUNICATIE AFDELING Griet De Prest Geertrui Carpentier Nele Vermeire Elise Blancquaert Meggie De Decker Jasper van het Groenewoud Ruth D’hauwer Carmen Van Roij

Afdelings-, pers-en communicatieverantwoordelijke Communicatieverantwoordelijke Communicatieverantwoordelijke Communicatiemedewerker algemeen Communicatiemedewerker algemeen Communicatiemedewerker content Communicatiemedewerker vormgeving Communicatiemedewerker vormgeving

PUBLIEKSWERKING AFDELING Els Degryse Shendy Gardin Flor Vandevelde

Afdelingsverantwoordelijke en publieksmedewerker Verantwoordelijke publiekswerking Triënnale Brugge Educatief medewerker


ADMINISTRATIE AFDELING Kim Stockx Meggie De Decker Joke Geldhof Isabelle Matthys Tania Van Brabant Léonie Espeel Jennifer Weijts

Afdelingsverantwoordelijke en financieel medewerker Onthaal en secretariaatmedewerker Projectsecretariaat HR medewerker Polyvalent administratief medewerker Tijdelijke vervanging Kim Stockx Tijdelijke vervanging Isabelle Matthys

ICT AFDELING Stefaan Geldhof

Verantwoordelijke ICT en ticketing

IN&UIT Anne Bontinck Sabrina Spronk Siham Soltani Tania Van Brabant Nicholas Van Vlaardingen Dorothy Van Cauwenberge Lawrence Vanhoorne Tom Willems Kristel Braem

Coördinator In&Uit Baliemedewerker Baliemedewerker Baliemedewerker Baliemedewerker Baliemedewerker Baliemedewerker Baliemedewerker Baliemedewerker

STUDENT VILLAGE

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

Manon Billiet Luka Franck

152

Coördinator Projectmedewerker


6.2.2 Organogram

PUBLIEKSWERKING VERBINDT Al jaren investeert Brugge Plus in projecten die de verbinding maken tussen het publiek en de evenementen die we organiseren. Hoog tijd om dit projectmatig werk te verenigen en daarom werd in 2021 de afdeling Publiekswerking opgericht. Het is onze opdracht om de band tussen het publiek en het cultureel aanbod te ontwikkelen. We bemiddelen bij het programmeren van het cultureel aanbod door onze collega’s. We werken drempels weg en focussen op doelgroepen die we nog niet bereiken of die extra aandacht vragen.

We ontwikkelen een dialoog met het publiek via verdiepende trajecten, aanvullend op het hoofdprogramma. Publiekswerking wil cultuur inzetten om mensen te inspireren, nieuwe kansen te zien en te grijpen om zichzelf, de buurt, de stad verder te ontwikkelen. In 2021 zetten we onze schouders onder evenementen als Triënnale Brugge 2021, Uitwijken, Krikrak, en Wintergloed. Meer uitleg vind je bij de projecten.

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Sinds 2020 werkt Brugge Plus volgens een vernieuwd matrix organogram. In 2021 werd er aandacht besteed om de publiekswerking te heroriënteren. In 2022 staat een transitietraject van de productie op het programma.

153


O RGA N O G R A M

EVENEMENTEN / PROJECTEN

OVERKOEPELEND

DIRECTEUR A D M I N I ST R AT I E Afdelingsverantwoordelijke I CT / I T- M E D E W E R K E R Werkgroep

Financieel Medewerker HR Medewerker Onthaal en Secretariaatmedewerker Polyvalent Administratief Medewerker Verantwoordelijke

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

WERKING

TEAMMANAGEMENT

154

P R O J E CT Afdelingsverantwoordelijke

Projectverantwoordelijke Projectmedewerker Programma/ Concept Projectmedewerker Financiering Projectmedewerker Deelproject Projectmedewerker Algemeen

P R O D U CT I E Afdelingsverantwoordelijke

Productieverantwoordelijke Productiemedewerker Algemeen Productiemedewerker Uitvoerend Verantwoordelijke Constructie

C O M M U N I CAT I E Afdelingsverantwoordelijke

Communicatieverantwoordelijke Communicatiemedewerker Content Communicatiemedewerker Vormgeving Communicatiemedewerker Algemeen

P U B L I E K SW E R K I N G Afdelingsverantwoordelijke

Publiekswerking Verantwoordelijke Publiekswerking Medewerker Educatief Medewerker


STUDENT VILLAGE

Coördinator Baliemedewerkers

Coördinator Projectmedewerker

Brugge Plus brengt leven in de stad...

IN&UIT

155

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

Communicatieverantwoordelijke Communicatiemedewerker


6.2.3 Studenten, kortlopende contracten en technische ondersteuning Sien D’hauwer Arno Huygens Sielke Torremans Gavroche Smis Annelies Deweerdt Fran Vienne Laura Allaert Stella De Blieck Hanna Porta Lise Vandenberghe Mien Van Der Vurst Sara Boutsen Jonathan Haeyaert Valentina Broes Anna Verstraete Suleika Vanmaele Marjolein Maertens Claude Pauwels Ruth Wauters Kristel Braem Maria-Luiza Grymonprez Monica Fierlafijn

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

Siebe Faes

156

Nino Mertens Pieter François

Brugge Plus, communicatiemedewerker, jobstudent Brugge Plus, communicatiemedewerker, jobstudent medewerker Student Village, jobstudent Brugge Plus, productiemedewerker Uitwijken, jobstudent Brugge Plus, productiemedewerker Triënnale Brugge, jobstudent Brugge Plus, polyvalent medewerker Triënnale Brugge, jobstudent Brugge Plus, polyvalent medewerker Triënnale Brugge, jobstudent Brugge Plus, polyvalent medewerker Triënnale Brugge, jobstudent Brugge Plus, polyvalent medewerker Triënnale Brugge, jobstudent Brugge Plus, polyvalent medewerker Triënnale Brugge, jobstudent Brugge Plus, polyvalent medewerker Triënnale Brugge, jobstudent Brugge Plus, polyvalent medewerker Triënnale Brugge, jobstudent In&Uit, baliemedewerker, jobstudent In&Uit, baliemedewerker, jobstudent communicatiemedewerker, jobstudent Brugge Plus, communicatiemedewerker, jobstudent Brugge Plus, onthaalmedewerker Triënnale Brugge Brugge Plus, onthaalmedewerker Triënnale Brugge Brugge Plus, onthaalmedewerker Triënnale Brugge Brugge Plus, onthaalmedewerker Triënnale Brugge Brugge Plus, onthaalmedewerker Triënnale Brugge Brugge Plus, productiemedewerker Uitwijken/Triënnale Brugge Brugge Plus, productiemedewerker Uitwijken Brugge Plus, productiemedewerker Triënnale Brugge/ Cirque Plus Brugge Plus, productiemedewerker Iedereen Klassiek


157

Lieven Clarysse Remko Janszen Floris Vandamme Carla Beeckmans Sofie Remmery Silja De Bruyckere Wim Van de Cappelle John Van Wessel Nancy Corijn

Brugge Plus, technische ondersteuning Cirque Plus Brugge Plus, technische ondersteuning Cirque Plus/ Uitwijken Brugge Plus, technische ondersteuning Uitwijken Productieverantwoordelijke (freelance) Productieverantwoordelijke (freelance) Productiemedewerker uitvoerend (freelance) Productiemedewerker algemeen Productiemedewerker (tijdelijke vervanging Santiago Dewaele) Productiemedewerker algemeen (freelance) Financieel medewerker (freelance)

6.2.4 Indiensttredingen Els Degryse Els Wuyts Alan Quireyns

Afdelingsverantwoordelijke en publieksmedewerker Projectmedewerker programma Projectverantwoordelijke

6.2.5 Uitdiensttredingen Santiago Dewaele Joeri Van Quaethem Ann Perneel

Verantwoordelijke constructie Productiemedewerker uitvoerend Projectverantwoordelijke

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Lex Callebout


6.2.6 Vrijwilligers Het vrijwilligersbestand van Brugge Plus groeide in 2021 tot 400 personen. Daarvan hielpen 232 mensen effectief mee aan de realisatie van onze evenementen en jaarwerkingen. VERJONGING Onze actieve vrijwilligers zijn tussen de 17 en 78 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 47 jaar. In 2020 was de gemiddelde leeftijd nog 55 jaar. De verjonging van onze vrijwilligerspoule is opvallend en is vooral te danken aan de succesvolle werking van Student Village, Brugge Studentenstad en Jong Volk. HIGHLIGHTS

Jaarverslag 2021

In 2021 was er een nieuwe editie van Triënnale Brugge. Het leeuwenaandeel van de vrijwilligers werd op dit evenement ingezet. Zij verzorgden vijf en een halve maand lang de permanentie en publieksbegeleiding bij 4 kunstwerken en bij de tentoonstelling in de Poortersloge, goed voor 83 shiften per week.

158

Daarnaast naaiden 750 mensen op vrijwillige basis mee aan de installatie van Amanda Browder. Bij Jong Volk zorgden jongeren voor heel wat input op het online contentplatform voor Brugse jongeren. Studenten zorgden mee voor de ontsluiting van bloklocaties van Brugge Studentenstad en Student Village zodat er op verschillende plaatsen in groep kon gestudeerd worden. Cirque Plus was in 2021 het eerste evenement op grotere schaal dat opnieuw kon doorgaan sinds het begin van de pandemie. Vrijwilligers zorgden er mee voor dat alles vlot en veilig kon verlopen en dat toeschouwers konden herleven met een portie broodnodige cultuur.


NOG MEER INZETTEN OP DIVERSITEIT EN INCLUSIE

“We zijn blij met de inzet van onze vrijwilligers. Als Brugge Plus liefde bracht in de stad, dan is dat mede dankzij hen!” Het voltallige team van Brugge Plus

Brugge Plus brengt leven in de stad...

De afgelopen twee jaren zette Brugge Plus de eerste stappen richting meer diversiteit en inclusie doorheen de organisatie, ook in de vrijwilligerswerking. We werkten samen met Refu Interim om mensen die nieuw zijn in België in te schakelen bij diverse taken zoals de op- en afbouw van Circus Ronaldo en de uitbating van de zomerbar op House of Time. Voor 2022 willen we verder die richting uitgaan en onder andere samenwerkingen aangaan met organisaties als Oranje om ook mensen met een beperking in te schakelen.

159


ENKELE CIJFERS Vrijwilligers zetten in 2021 gedurende 18374 uren mee hun schouders onder realisaties van Brugge Plus. Dat komt overeen met 2418 dagen of gemiddeld 79 uren of 10 volledige dagen per vrijwilliger.

Leeftijd 65+

24,16%

26-65

Jaarverslag 2021

-26

160

50% 25,84%


Woonplaats

161

Andere provincies en

8,28%

Brugge Plus brengt leven in de stad...

Nederland 8,28%

West-Vlaanderen

17,16%

Omliggende gemeentes

66,27%

Brugge

Hulp bij House of Time Reiefestival

3,59% 0,98%

Cultuurmarkt

0,07%

Krikrak

0,26%

Film op het Strand

0,46%

Wintergloed

2,69%

Triënnale Brugge Brugge Studentenstad Student Village

65,24% 6,11% 4,20%

Jong Volk Uitwijken

6,61% 2,76%

Iedereen Klassiek

0,20%

Kookeet

0,08%

Cirque Plus

6,75%


Taken Artiest

0,57%

Media en content

25,29%

Publieksbegeleiding en permanentie 1,15%

Catering

1,72%

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

Bar

162

62,64%

Caterhulp

5,75%

Promotie

1,72%

Logistiek

0,57%

Opbouw en afbraak

0,57%


6.2.7 Opleidingen EHBO-preventie – Liantis

Venice boekhouding – Unit 4

Heftruck preventie – ROC

Spaanse les – Maria Boussauw

Binnenkoppers – Kortom VZW

Digitale communicatie – I like Media VOF

Inspiratiedag Publiek21 – Publiek Centraal vzw

Hoe werk ik een telewerkbeleid uit – Sociare

Publieksbegeleiders en beeldengidsen – Flowgent

Vrijwilligers werven – Vlaamse steunpunt vrijwilligerswerk

Preventie adviseur niveau 3 – Securex

Overheidsopdrachten & Elementaire beginselen – Vonk

Brugge Plus brengt leven in de stad...

163


Copyrights Illustratie © Elise Vandeplancke Cover

Fotografie © Jasper van het Groenewoud Voorwoord (pg. 11), Triënnale Brugge (pg. 16, 35, 153), URBAN BEACH (pg. 39, 40, 43), Cirque Plus (pg. 44, 46, 48), Wintergloed (pg. 75), Uitwijken (pg. 85, 88, 89, 95), Jong Volk (pg. 108, 110, 115, 118, 119, 121), In&Uit, Personeel (pg. 158, 159) © Matthias Desmet Triënnale Brugge (pg. 17-23, 101), Lichtfeest Lissewege, Uitwijken (pg. 83) © Jana Germanus Triënnale Brugge (pg. 26, 28, 30), Uitwijken (pg. 96) © Kris Blomme Film op het Strand © Thomas De Baere Cirque Plus (pg. 45), Uitwijken (pg. 91, 92) © Maïm Dedeene Cirque Plus (pg. 47), Uitwijken (pg. 90, 93, 97), Personeel (pg. 162) © SEETRU Jeugd-Sport-Cultuurmarkt, Legendz © Femke den Hollander A Taste of Food

Jaarverslag 2021 Brugge Plus vzw

© Visit Bruges, Jan Darthet Iedereen Klassiek (pg. 63), Wintergloed (pg. 72, 73, 76, 77)

164

© VRT, Geert Van Hoeymissen Iedereen Klassiek (pg. 64)


© Sammy Roelant Krikrak (pg. 66)

© Tom Leentjes Uitwijken (pg. 87), House of Time (pg. 101) © Griet Janssens Uitwijken (pg. 94) © Mirco Buyls Jong Volk (pg. 112) © David Schütt Jong Volk (pg. 117)

Brugge Plus brengt leven in de stad...

© Michel De Pourcq Krikrak (pg. 68, 71)

165Brugge Plus Lange Vesting 112, Brugge +32 50 44 20 02 info@bruggeplus.be www.bruggeplus.be