Page 1

dentelle & design the face of lace

C O M PA C T

kantlijnen

wandelgids • walking guide • guide-promenade


X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO OOOOOO

kantlijnen welkom bienvenue welcome


Kantlijnen

The face of lace

NOT JUST WINDOW DRESSING

NOT JUST WINDOW DRESSING

11 november 2OO8 > 1 maart 2OO9

KANT en Brugge zijn één. De stad koestert haar gerenommeerde positie in de wereldgeschiedenis van de kant. Musea Brugge beheert een belangrijke collectie traditionele kant. In KANTLIJNEN worden kant en het kantverhaal vanuit een originele invalshoek in een actueel daglicht geplaatst. De curatoren Hedwig van Onna en Hanneke Kamphuis bieden een cultureelantropologisch festijn met artistieke inslag, analoog met de tentoonstelling ‘Ander kant’ in het Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam, in 2OO6 door hen inhoudelijk vormgegeven. Het Brugse concept sluit aan bij wat de kantverzameling in Brugge en de designwereld die zich door kant laat inspireren anno 2OO8 te bieden hebben. KANTLIJNEN weeft een actieve kunstroute door de stad en werkt thematisch. Ieder museum, iedere locatie op dit parcours laat de bezoeker nadenken over de maatschappelijke betekenis en interpretatie van kant vroeger en nu. Uitgebreide info over alle aspecten van Kantlijnen op www.kantlijnen.be

11 november 2OO8 > 1 maart 2OO9

LACE and Bruges are synonymous. This city cherishes its celebrated position in the international history of lace. Musea Brugge holds a major collection of traditional lace. In THE FACE OF LACE, lace and its story are put in a contemporary light, from an original angle. The curators Hedwig van Onna and Hanneke kamphuis are offering a culturalanthropological feast with an artistic slant, analogous to the ‘Ander Kant’ exhibition at the Boijmans Van Beuningen Museum in Rotterdam in 2OO6, whose content they gave shape to. The concept in Bruges links up with the Bruges lace collection and the inspiration the design world takes from lace in 2OO8. THE FACE OF LACE weaves an active and thematic art route through the city. Every museum and other location on this route gives the visitor occasion to reflect on the social significance and interpretation of lace past and present. Full details of The Face of Lace can be found at www.kantlijnen.be

X X X X X X X X X X X X X X

Dentelle & Design 11 novembre 2OO8 > 1 mars 2OO9

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X 4X X

X X X X X X X X X X X

NOT JUST WINDOW DRESSING etO Bruges O O O O OLaODENTELLE OOOO O ne font qu’un. La ville a assis à juste titre une O O O O Oréputation O O O O mondiale O O O en la matière. Les Musées de Bruges possèdent une O O O O Oimportante O O O O collection O O O de dentelle traditionnelle. DENTELLE & DESIGN éclaire O O O O Od’une O Ofaçon OOO O O et contemporaine la dentelle et son histoire. originale O O O O OLes O commissaires OOOO OO Hedwig van Onna et Hanneke Kamphuis proposent un véritable O O O O Ofestin OOO OOOO artistique, culturel et anthropologique, à l’instar de l’exposition O O O O O“Ander OOO O O O O kant” s’est tenue au Museum Boijmans Van Beuningen de Rotterdam en OOOOOOOO O Oqui OO également conçue. Le concept de l’exposition de Bruges O O O O O2OO6 O OetOqu’ils O O Oavaient O la O richesse O O O O Oprolonge OOOO O O des collections de dentelle dans le design contemporain, O O O O Oqui O s’est O O Olaissé OOO inspirer par la thématique. O O O O ODENTELLE OOOO O O Otisse dans toute la ville un parcours artistique dentellier. & DESIGN O O O O OA O O O musée, O O Osur O chaque site, le visiteur est amené à réfléchir à la O O O O Osignifi O O cation O O Osociale O O chaque O O O O O O O O O O O O de la dentelle et à son interprétation passée et actuelle. O O O O OPour O O O Oinfo OOO consultez www.kantlijnen.be O O O O O O Otoute O O O Ocomplémentaire, O OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO

5

X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X


MUSEA BRUGGE

C2

Bruggemuseum-Gruuthuse Dijver 17, 8OOO Brugge 1

Tijdens Kantlijnen ontmoeten topstukken van de historische kantverzameling van het Bruggemuseum ontwerpen van jonge mode- en productvormgevers en kunstenaars. Voor het eerst sedert jaren wordt deze top of the bill van de kantcollectie getoond aan het publiek. Bezoekers maken een reis door de pracht en praal van ruim drie eeuwen traditionele kant. De huidige design die zich op kantpatronen baseert, reikt veel verder dan werken met textiel en draden alleen. De geometrisch-abstracte elementen en de decoratieve patronen van het kantwerk worden als inspiratiebron benut. Aan het aspect constructie wordt dan ook ontegensprekelijk een belangrijke functie toegekend. In het Bruggemuseum-Gruuthuse wordt een bijzondere plaats toegekend aan de Miss Blackbirdy collectie van modeontwerper-illustrator Merel Boers.

Dentelle & Design confronte les pièces maîtresses de la collection de dentelle historique du Bruggemuseum à des créations contemporaines de jeunes stylistes, designers et artistes. C’est en exclusivité que les chefs d’œuvre dentelliers que possède la ville seront à nouveau accessibles au public. Au fil de la splendeur de la dentelle traditionnelle, les visiteurs effectueront un voyage sur trois siècles. Le design actuel qui se laisse inspirer par les patrons de dentelle dépasse largement le cadre du simple textile et de l’agencement de fils. Car le caractère géométrique et abstrait de ces patrons de dentelle décorative constitue une riche source de créativité contemporaine. L’aspect construction est donc mis en évidence. Le BruggemuseumGruuthuse accorde une place toute particulière à la collection Miss Blackbirdy du créateur de mode et illustrateur Merel Boers.

In The Face of Lace, some of the highlights of the Bruges museum’s historical lace collection will be shown alongside pieces by young fashion and product designers and artists. This is the first time in years that this pick of the lace collection has been shown to the public. Visitors journey through the splendour and magnificence of at least three centuries of traditional lace. The contemporary designs, based on lace patterns, extend far beyond the use of textiles and thread alone. The geometric-abstract elements and the decorative patterns of the lace are used as a source of inspiration. Great importance is thus undeniably attached to the construction aspect. A special place in the Gruuthuse Museum is being given to the Miss Blackbirdy collection by the fashion designer and illustrator Merel Boers.

6

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

Merel Boers

Collection Miss Blackbirdy Photography by Ivo Hofste

7


Memling in Sint-Jan-Hospitaalmuseum Mariastraat 38, 8OOO Brugge Interactief installatiedesign toont hoe het aspect patronen van kant in de designwereld wordt vertaald. Deze vorm van liquid architecture komt als masterpieces in museale displays volledig tot recht. Sonumbra 2 van Loop. pH en Serena, een installatie van Tamar Frank en Rudolf Nottrot, bevestigen de quote van JeanCharles de Castelbajac: ‘er is geen grens tussen modeontwerp, design en kunst. De verbindingsader tussen de drie is muziek.’ Deze vier aspecten zijn in Kantlijnen, die fantastische ontmoetingsplaats van gedeelde passies, aanwezig. Net voor de kerk is de Kingdom van Dylan Graham te zien. Het werk is overladen met ornamentiek die doet denken aan historische gebeurtenissen ten tijde van de Verenigde OostIndische Compagnie. An interactive installation shows the forms the pattern element of lace takes in the design world. This form of liquid architecture appears at its best when shown as masterpieces in museum displays. Sonumbra 2 by Loop.pH and Serena, an installation by Tamar Frank and Rudolf Nottrot, confirm the words of Jean-Charles de Castelbajac: ‘there is no distinction between fashion design, design and art. The artery connecting all three is music.’ These four elements are to be found in The Face of Lace, which is a fantastic meeting place for shared passions. Just in front of the church we see Dylan Graham’s Kingdom, whose inspiration derives from ornaments carved in wood, found in historical examples showing slavery and war at the time of the Dutch East India Company.

8

OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO O O O O2 O O O O O O O O OOOOOOOOOOOO O O O O O O O O O O O OUne installation design interactive montre comment l’aspect OOOOOOOOOOOO O O O O O O O O O O O Opatrons se traduit dans le monde du design. Cette forme O O O O O O O O O O O Od’architecture “liquide” s’exprime parfaitement dans des écrans O O O O O O O O O O O Omuséaux. Sonumbra 2 de Loop. pH et Serena, une installation de O O O O O O O O O O O OTamar Frank et de Rudolf Nottrot, corrobore la conception de JeanO O O O O O O O O O O OCharles de Castelbajac selon laquelle il n’y a plus de frontière O O O O O O O O O O O Oentre le stylisme, le design et l’art, l’artère coronaire qui relie O O O O O O O O O O O Oles trois étant la musique. Dentelle & Design constitue un lieu de O O O O O O O O O O O Orencontre passionnant pour ces quatre disciplines artistiques. OOOOOOOOOOOO O O O O O O O O O O O OA proximité de l’église se trouve l’œuvre Kingdom de Dylan Graham, O O O O O O O O O O O Ofaite d’ornements de bois sculptés et qui puise son inspiration O O O O O O O O O O O Odans des thématiques historiques comme celles de l’esclavage et O O O O O O O O O O O Odes guerres coloniales au temps de la Compagnie néerlandaise des O O O O O O O O O O O OIndes orientales. OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO O O O O O O O O O O O ODylan Graham O O O O O O O O O O O OKingdom OOOOOOOOOOOO O O O O O O O O O O O Ophoto courtesy by the artist OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO

C2

9


Bruggemuseum-Gezelle

B4

Rolweg 64, 8OOO Brugge

3

De tentoonstelling belicht het luik licht en reflectie van Kantlijnen. De kleine opstellingen van designlampen met kantachtige karpetten creëren intieme ruimten die bijdragen aan het transparante, ijle karakter. In de binnentuin zijn twee kunstinstallaties opgesteld, speciaal ontwikkeld voor Kantlijnen.

Janne Kyttanen

This exhibition looks at the light and reflection element of The Face of Lace. The small displays of design lamps with lace-like rugs create intimate settings that add to its wispy, transparent nature. In the inner garden stand two art installations made specially for The Face of Lace.

Dahlia

Michaela Schleypen Antik Russian Denim

Cette exposition est axée sur les aspects lumière et réflexion de Dentelle & Design. Les lampadaires design et les napperons ajourés confèrent aux lieux une atmosphère intime qui incarne la transparence et la limpidité de la dentelle. Dans le jardin intérieur se trouvent deux installations spécialement créées pour le projet.

Yuima Nakazato

Noh costume

10

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X X X X11 X X X

X X X X X X

X X X X X X


Bruggemuseum-Belfort Markt 7, 8OOO Brugge 4

C2

B3

Bruggemuseum-Volkskunde Balstraat 43, 8OOO Brugge

5

Onderweg naar het dak van Brugge ontdekt men een schat aan designstoelen. Conform de architectuur en het trappenspel van het adembenemende monument wordt in dit onderdeel van Kantlijnen de klemtoon gelegd op het lijnenspel van kant. De tentoongestelde draadstoelen ogen onverwoestbaar én breekbaar tegelijkertijd.

Patricia Urquiola Chair retrouvé

Het Bruggemuseum-Volkskunde blijft de oorspronkelijke missie van het museum trouw. Traditionele volkscultuur inenten met actuele volkskunde vormt een deel van de opdracht. Kantlijnen laat hier typisch volksculturele, kantgeïnspireerde werken flirten met gewaagd, hedendaags design. Kantprenten versus design met ornamenteel-ludieke knipoogjes. De binnentuin wordt overspoeld met kalkgeverfde kantpatronen van de hand van kunstenaar Alphons ter Avest. Eigenlijk zijn het uitvergrote antimakassars. Ze zijn ook te zien nabij de Sint-Janshuismolen.

On the way up to the roof of Bruges, you will come across a treasure trove of design chairs. In tune with the architecture and variety of staircases in this breathtaking monument, in this part of The Face of Lace the emphasis is on the linear aspect of lace. Threaded chairs displayed here look both fragile and indestructible.

The Bruggemuseum-Volkskunde remains dedicated to its original mission. Part of its assignment is to inject some contemporary folklore into traditional popular culture. As part of The Face of Lace, lace-inspired works from typical popular culture flirt with daring contemporary designs. Lace prints versus design, with playful, ornamental touches. The inner garden is overrun by whitewashed lace patterns by the artist Alphons ter Avest. They are actually blown-up antimacassars. Some can also be seen near the St. John’s House mill.

Dans son ascension vers le faîte de Bruges, le visiteur s’attarde sur des chaises design pour le moins surprenantes. En symbiose avec l’architecture monumentale de l’escalier en colimaçon, l’accent est mis ici sur le jeu de lignes caractéristique de la dentelle. Les chaises de fil symbolisent simultanément la solidité immuable de l’assise et la délicate fragilité de l’ouvrage.

Conny Groenewegen Leather lace scarf

nendo

Diamond Chair Photography by Daico Ano

OOO 12 O O O O O O O O O O O OOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOO OOOOOOOOO OOOOOOOOO OOOOOOOOO OOOOOOOOO OOOOOOOOO OOOOOOOOO

Le Bruggemuseum-Volkskunde reste attaché à la mission première d’un musée. Sa tâche consiste entre autres à injecter dans la culture populaire traditionnelle de l’art populaire contemporain. Dentelle & Design expose ici des œuvres dentellières populaires qui se laissent conter fleurette par du design audacieux. Images religieuses, dont les contours ajourés évoquent la dentelle, et créations osées se font des clins d’œil ludiques. Les murs du jardin intérieur se couvrent de napperons géants dessinés dans la chaux par l’artiste Alphons ter Avest. Vous les verrez aussi auprès les moulins à vent sur les anciens remparts de la ville.

13


KANTLIJNEN OFFSITE

Bruggemuseum-Gentpoort Gentpoortstraat, 8OOO Brugge

D3

6

Vanaf 11 november 2OO8 wordt de gevel van de middeleeuwse Gentpoort ’s avonds feeëriek verlicht met kantpatronen. Het monumentale architectonisch ensemble betovert de argeloze voorbijganger met een feestelijk, clair-obscur kantpatroon.

A partir du 11 novembre 2OO8, la façade médiévale de la Porte de Gand s’illumine tous les soirs de motifs féériques. Le majestueux ouvrage architectonique surprend et enchante le passant ingénu par son clair-obscur de dentelle festive.

Demakersvan

How to plant a fence

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

B4

7

The Sint-Janshuismolen (177O) (St John’s House Mill) and the Koeleweimolen (1765) are together part of Musea Brugge. Both of these windmills have been preserved intact and are still used to grind grain. For The Face of Lace, Joep and Jeroen Verhoeven of ‘Demakersvan’ have created a woven lace enclosure around the two mills in metal wire coated in white PVC. This ‘Lace Fence’ makes reference to both the history of mills in Bruges and to the baker’s craft. It is notable that an increase in scale has become one of the features of the new lace-inspired works. While traditional pieces of lace are mainly small and always very delicate, the new designs are much bigger and require breathing space. Le Sint-Janshuismolen (177O) et le Koeleweimolen (1765) sont la propriété de Musea Brugge. Ces deux moulins à vent sont restés intacts et en parfait état de fonctionnement pour moudre le grain. Joep et Jeroen Verhoeven van Demakersvan ont créé pour Dentelle & Design des barrières de fil métallique recouvert de PVC blanc qui encerclent les moulins comme un ourlet de dentelle. “Lace Fence” fait référence à l’histoire brugeoise des moulins et de la boulangerie. Une fois encore, le surdimensionnement caractérise les œuvres contemporaines inspirées par la dentelle. Alors que les pièces de dentelle traditionnelle sont le plus souvent de petite taille et exhale une impression de délicate fragilité, le nouveau stylisme dentellier s’exprime dans des objets volumineux requérant beaucoup d’espace.

Quatre Mains, Kobe De Keyzer 14

Sint-Janshuismolen/Koeleweimolen Kruisvest, 8OOO Brugge De Sint-Janshuismolen (177O) behoort samen met de Koeleweimolen (1765) tot Musea Brugge. Beide windmolens zijn intact bewaard en fungeren nog steeds als graanmolens. Joep en Jeroen Verhoeven van Demakersvan creëren voor Kantlijnen rond beide molens gekantkloste hekkens in wit PVC gecoate metaaldraad. Deze ‘Lace Fence’ refereert naar de Brugse molengeschiedenis en het bakkersambacht. Het is merkwaardig hoe schaalvergroting ook een kenmerk is van de nieuwe kantgeïnspireerde werken. Zijn de traditionele kantstukjes hoofdzakelijk klein en altijd zeer fragiel, de nieuwe design is veel groter van volume en vraagt ruimte om zich heen.

From 11 November 2OO8 the facade of the mediaeval Gentpoort will in the evening be enlivened by enchanting illuminations. This monumental architectural ensemble captivates the unwary passer-by with a festive chiaroscuro lace pattern.

Gentpoort

Bruggemuseum-molens

X X X X

X X X15 X

X X X X

X X X X


Groeningemuseum Dijver 12, 8OOO Brugge 8

C3

Susan Bradley Design

OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO OOO

Outdoor wallpaper Damask

Dijver 16, 8OOO Brugge

C2

9

Photography by: sightwaysphotography.com

OOO OOO OOO OOO

C2

9

Het designobject van Tjep. oogt ludiek en sprookjesachtig. Het speelt met patronen die door de kantwereld worden aangereikt. Praktisch functioneel is het niet, op decoratief vlak bereikt het des te meer zijn doelstelling.

Transparant kantdesign is verwerkt tot een leesbare plattegrond van de stad Brugge. Het ontwerp combineert bevreemdende functionaliteit met een decoratieve identiteit. De kaart is als kantwerk buiten alle proporties. De fijnste details – monumenten, steegjes en straatnamen worden machinaal geklost tot een artistiek eindproduct.

Cet objet design de Tjep., à la fois ludique et féerique, se joue des patrons utilisés pour la dentelle. Loin d’avoir une quelconque fonction pratique, il en revêt d’autant plus une valeur hautement décorative.

Le jardin du Groeningemuseum se prête idéalement aux créations de “papier peint” Outdoor Wallpaper type Damask de Susan Bradley. Douze modules aux motifs ornementaux répétitifs cassent la monotonie des murs du jardin intérieur. Outdoor Wallpaper illustre également le surdimensionnement du design dentellier destiné à des sites à l’extérieur. L’impact de ces œuvres est donc résolument monumental.

Tegenover Arentshof Vanaf / from / de 1/12/2OO8

Chris Kabel

The design object by Tjep. looks playful and fairy-like. It plays about with patterns that derive from lace. It is not functional or practical, but as a result achieves its decorative aims that much more.

The garden of the Groeningemuseum is the perfect setting for the Damask Outdoor Wallpaper design by Susan Bradley. Twelve modules of repetitive patterns shake up the monotony of the walls of the enclosed garden. Outdoor Wallpaper also makes use of the increase in scale that is characteristic of The Face of Lace in public spaces. Lace design for outdoor locations requires a monumental impact.

Dijver

Tjep.

House of textures

De tuin van het Groeningemuseum leent zich perfect voor het designontwerp Outdoor Wallpaper type Damask van Susan Bradley. Twaalf modules met repetitieve kantpatronen doorbreken het monotone karakter van de muren van de binnentuin. Ook Outdoor Wallpaper maakt gebruik van het schaalvergrotingsaspect van Kantlijnen in de openbare ruimte. Kantdesign voor buitenlocaties eist een monumentale impact.

16

Arentshof kunstetalage

Lace map XL

A transparent lace design is transformed into a legible street-plan of the city of Bruges. The design combines a peculiar functionality with a decorative identity. The map is like a piece of lace that has grown out of all proportion. The finest details – monuments, alleyways and street names – have been woven by machine to create an artistic end product. Transparant kantdesign is verwerkt tot C’est en dentelle transparente résolument design qu’est réalisé ce plan de la ville de Bruges, par ailleurs parfaitement lisible. Sa conception combine le caractère insolite de la fonction à l’identité décorative. Car cette carte est, en tant que dentelle, délibérément surdimensionnée. Les moindres détails topographiques- monuments, ruelles et noms de rues- sont tissées à la machine pour aboutir à un produit artistique à part entière. 17


FASHIONROOMS WITH A VIEW

Frédérique Baeckelandt

B2

Atelier Beeb Koelman

Couturehuis Veerle Praet

C2

Lodistraat 93, 8O2O Oostkamp 13 t. O5O 82 65 O9, www.beebkoelman.be

Genthof 3, 8OOO Brugge t. O5O 61 66 67, www.veerlepraet.be

Modiste Frédérique Baeckelandt baat een eigen boetiek met atelier uit. Zij volgt actuele trends op de voet maar blijft ook trouw aan ambacht en traditie. Haar deelname aan Kantlijnen bevestigt hoe actuele kantdesign kan inspireren tot het ontwerpen van een van de meest universele aspecten van kledij, de hoed.

Beeb Koelman is modiste met hart en ziel. Zij werkt met een arsenaal aan materialen, houdt van texturen, schept voeling met de hoedenontwerpen en zoekt onophoudelijk naar vernieuwing in ontwerp en productie. Tijdens Kantlijnen stelt zij staaltjes van haar ontwerpkunst, bijzonder geconcipieerd voor het project, tentoon bij Suère, Zilverstraat 29 in Brugge.

The milliner Frédérique Baeckelandt runs her own boutique and workshop. She keeps a close eye on current trends but also adheres to craft and tradition. Her participation in The Face of Lace confirms the fact that contemporary lace design can inspire the creation of one of the most universal items of dress, the hat.

Beeb Koelman is a milliner in heart and soul. She uses a huge range of materials, loves textures, is tuned in to hat design and is constantly in search of innovation in design and production. For The Face of Lace, she will be exhibiting samples of her design work, conceived specially for this project, at Suère, Zilverstraat 29 in Bruges.

Feeërieke bruids- en gelegenheidskledij van de hand van deze kunstenares met naald en draad betovert je met de kracht van Victoriaanse elfjes. Sedert 2OO1 dompelt een harmonie van kleuren, materialen, couturetechnieken en zin voor ambachtelijke perfectie, de klant onder in een imaginaire sprookjeswereld vol ridders, kastelen en jonkvrouwen. Deelnemen aan Kantlijnen vormt voor Veerle Praet een creatieve uitdaging. Zij levert de droomcollectie ‘Episode’ in een perfecte fusie van haar voorkeur voor delicate materialen zoals kant en ambachtelijke perfectie.

Dans sa boutique-atelier, la modiste Frédérique Baeckelandt suit les dernières tendances de la mode tout en restant fidèle à la tradition du travail artisanal. Sa participation à Dentelle & Design prouve combien le design de la dentelle moderne constitue une source d’inspiration précieuse dans la création de l’accessoire vestimentaire le plus universel qui soit, le chapeau.

Beeb Koelman se consacre corps et âme à son métier de modiste. Elle décline toute une palette de matières et de textures pour donner forme à des créations d’une grande sensibilité et toujours en phase avec les dernières tendances. Dans le cadre de Dentelle & Design, elle expose chez Suère, Zilverstraat 29 à Bruges, des coiffes réalisées spécialement pour le projet.

Ezelstraat 12O, 8OOO Brugge t. O5O 33 75 63

18

1O

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

The fairy-like bridal and festive wear by this artist of the needle and thread enchants you with the power of Victorian elves. Since 2OO1, the harmonious combination of colours, materials, dressmaking techniques, and a feel for craftsmanlike perfection, have immersed Veerle Praet’s clients in an imaginary fairytale world of knights, castles and fair ladies. Her participation in The Face of Lace is a creative challenge. She has contributed a dreamy collection ‘Episode’ in a perfect fusion of craftsmanlike perfection and her preference for such delicate materials as lace. Photography by: sightwaysphotography.com

B3

11

Féerie de vêtements de mariage et de cérémonie, réalisés depuis 2OO1 au fil et à l’aiguille par l’artiste de la maison. Ambiance victorienne garantie. L’harmonie chatoyante des couleurs et des matières s’allie au savoir-faire artisanal pour plonger le client dans un monde enchanteur peuplé d’elfes, de chevaliers et de princesses au bois dormant. Pour Veerle Praet, une participation à un projet comme Dentelle & Design constitue l’ultime défi. Elle livre ici une collection onirique ‘Episode’ où sa prédilection pour les matières délicates comme la dentelle amplifie la perfection de son art.

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X X19 X X X

X X X X

X X X X


B2

12

Prima Desier

suere.be

exclusieve bruids- en avondkledij met een Victoriaans tintje Linda Deketelaere, Sint-Jakobsstraat 55, 8OOO Brugge t. O5O 33 47 92, www.primadesier.be

Bruids- en suitekledij Zilverstraat 29, 8OOO Brugge t. O5O 34 16 74, www.suere.be Couturehuis suere.be te Brugge is gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van bruids- en suitekledij, cocktail- en feestkleding. Katrien Derycke en echtgenoot Curd Renders etaleren regelmatig hun tijdloze ontwerpen op feestelijke evenementen: modeshows, huwelijksbeurzen, salondéfilés… Tijdens Kantlijnen toont suere.be in een afwisselende opstelling een van de vijf unieke kantgeïnspireerde outfits ‘zwart-wit’, speciaal voor Kantlijnen geconcipieerd.

Voor Linda Deketelaere is mode een cultuurgebeuren, kledij onderdeel van een levenswijze. Zij heeft een voorliefde voor het gebruik van kant in haar ontwerpen. Zij ontwierp voor Kantlijnen de feeërieke, vijf stuks tellende collectie ‘Emily’ die baadt in een ondeugende boudoirsfeer. Linda Deketelaere experiences fashion as a matter of culture, and clothing as part of a way of life. She has a penchant for the use of lace in her designs. For The Face of Lace she designed the fivepiece fairy-like ‘Emily’ collection that exudes a naughty boudoir feel.

20

La maison de couture brugeoise suere.be est spécialisée dans la conception et la réalisation de vêtements de mariage et de cérémonie. Katrien Derycke et son époux Curd Renders montrent régulièrement leurs créations intemporelles lors d’événements festifs divers: défilés de mode, salons consacrés au mariage, défilés de salon… Durant le festival Dentelle & Design, suere.be expose successivement les 5 pièces créées spécialement dans le cadre de la thématique de la dentelle.

The suere.be fashion house in Bruges specialises in the design and production of bridal and evening wear and cocktail and party clothes. Katrien Derycke and her husband Curd Renders regularly show their timeless designs at festive events such as fashion shows, wedding fairs, salon shows and suchlike. During The Face of Lace, suere.be will be showing the five unique lace-inspired outfits specially conceived for The Face of Lace in an alternating display.

Pour Linda Deketelaere, la mode est un événement culturel et l’habillement un mode de vie. La dentelle est un matériau de prédilection dans ses créations. C’est spécialement pour Dentelle & Design qu’elle a réalisé cette collection de 5 pièces “Emily» dont il émane une douce nostalgie de l’époque des boudoirs victoriens.

Photography by: sightwaysphotography.com

C2

13

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

Photography by: sightwaysphotography.com

21


KANTLIJNEN WALK THROUGH

Artonivo Kunstgalerij Callebert Design

Wollestraat 25, 1e verdieping, 8OOO Brugge t. O5O 33 5O 61 , www.artonivo.be

C3

14

Gratis/Free/Gratuit 6/12/2OO8 > 25/O1/2OO9 Open/Ouvert: 15.OO-18.OO Gesloten/Closed/Fermé: 25/12 & O1/O1

Nieuw licht op kant

Met de steun van Design Vlaanderen Tentoonstelling hedendaagse kloskant keramiek Anima Roos grafisch design Tim Oeyen & Sanny Winters

Lace Today in Bruges

With the support of Design Vlaanderen Exhibition of contemporary lace ceramics by Anima Roos graphic design by Tim Oeyen & Sanny Winters

La dentelle contemporaine à Bruges avec le soutien de Design Vlaanderen Exposition de dentelle au fuseau contemporaine Céramique Anima Roos Conception graphique Tim Oeyen & Sanny Winters

OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO 22 OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO

Brugse Boekhandel Dijver 2, 8OOO Brugge t. O5O 33 29 52, www.brugseboekhandel.be Gratis/Free/Gratuit (tenzij anders vermeld)

expo

* 11/11/2OO8 > 27/11/2OO8 Artofil * 6/12/2OO8 > 21/12/2OO8 Gentse Kantacademie * 27/12/2OO8 > 15/O1/2OO9 Artistieke school voor Kunstnaaldkant Zele * 17/O1/2OO9 > 24/O1/2OO9 de afdeling kantklossen van het CVO St.-Godelieve * 26/O1/2OO9 > O5/O2/2OO9 Kant-Act * 7/O2/2OO9 > 12/O2/2OO9 Anny Noben-Slegers en Greet Rome-Verbeylen * 14/O2/2OO9 > 28/O2/2OO9 Belgische Kantorganisatie

demo

* 11, 15, 22, 27/11/2OO8 kantklossen door Artofil / bobbin lacemaking / dentelle au fuseau * 1O/O1/2OO9 Zeelse kantwerksters / the Zele lacemakers / les dentellières de Zele * 16, 18, 2O, 23 en 27/O2/2OO9 kantklossen door de Belgische Kantorganisatie / bobbin lacemaking / dentelle au fuseau

workshop

* 11/12/2OO8, 14/O1/2OO9 Martine Bruggeman: ‘Ontwerp je eigen kant’ – betalend; inschrijven verplicht * 1O/O1/2OO9 Bie Geers: ‘Innaaien’ - inschrijven verplicht * 24/O1/2OO9 Bie Geers: ‘Samenspel tussen kant en witborduren’ – inschrijven verplicht * 27 en 28/O1/2OO9 Gentse Kantacademie: ‘Polychrome’ – betalend; inschrijven verplicht * 19/O2/2OO9 Belgische Kantorganisatie: initiatie Kloskant * 26/O2/2OO9 Belgische Kantorganisatie: initiatie Naaldkant * 28/O2/2OO9 Belgische Kantorganisatie – inschrijven verplicht

C3

15

Een aantal van deze projecten komt tot stand i.s.m. CVO SintGodelieve, Centrum Voor Volwassenenonderwijs (www.cvogodelieve.be). Zij bieden een breed aanbod van onderwijs aan waaronder mode en decoratie. De opleiding decoratie omvat borduren, kantklossen en naaldkant.

OOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOO O O O O O O O O O O23O O O OOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOO


Langestraat ter hoogte van nr. 84 info@denelder.be Gratis/Free/Gratuit

C3

16

Praying Mantis

werk van Wim Van Borm work by Wim Van Borm Oeuvre d’art de Wim Van Borm

Etalages

In diverse etalages zijn hedendaags kantwerk en op kant geïnspireerde kunstwerken te zien.

Shop-windows

Contemporary lace and artworks inspired by lace can be seen in various window displays.

Vitrines

Dans plusieurs vitrines sont exposées des dentelles contemporaines, ainsi que des oeuvres artistiques inspirées de motifs de dentelle.

Ijspiste/Ice-rink Patinoire Markt, 8OOO Brugge

C2

17

Jeruzalemstraat 19, 8OOO Brugge t. O5O 34 32 29 Gratis/Free/Gratuit

B3

18

1/12/2OO8 > 4/O1/2OO9 De onderwijsinstelling KTA, afdeling schilderen en decoratietechnieken, steekt de handen uit de mouwen om met een eigenzinnig schilderontwerp een wand van de ijspiste te decoreren. Uiteraard vormt het project Kantlijnen de inspiratiebron. I.s.m. Handelsgebuurtekring Brugge Centrum en Preventiedienst Stad Brugge

11/11/2OO8 > 17/12/2OO8 Openingsuren: Din/Don/Vrij: 1O.3O-16.OO Zon: 14.OO-17.OO gesloten op feestdagen Opening times: Tue/Thu/Fri: 1O.3O-16.OO Sun: 14.OO-17.OO closed on bank holidays Heures d’Ouverture: Mar/Jeu/Ven: 1O.3O-16.OO Dim: 14.OO-17.OO ferme les jours fériés

The Painting and Decorative Techniques Department at the KTA college is getting to work on decorating the wall of the ice-rink with a very unusual design in paint. The Face of Lace project is of course its source of inspiration. In association with Handelsgebuurtekring Brugge Centrum and Preventiedienst Stad Brugge

Kantje boord

L’athénée technique KTA, département peinture et techniques de décoration, s’est attelé à décorer une paroi de la piste de patinage sur glace en s’inspirant de la thématique de Dentelle & Design. En collaboration avec le Handelsgebuurtekring (Association des commerçants) Brugge Centrum et le Preventiedienst (Service de Prévention) Stad Brugge

24

Inst.Sint-Rafaël

Tentoonstelling waarbij de cursisten (volwassenen met een visuele beperking) demonstraties en initiaties kantklossen geven. Materialen, techniek en vormentaal worden zo ruim en experimenteel mogelijk benaderd. Exhibition in which the students on the course (adults with visual limitations) give demonstrations and introductions to bobbin lacemaking. The materials, techniques and designs are approached as experimentally as possible.

Kantcentrum vzw

B3

Peperstraat 3a, 8OOO Brugge t. O5O 33 OO 72 www.kantcentrum.com

19

Open/ouvert:1O.OO-12.OO & 14.OO-18.OO za/sat/sam 1O.OO-12.OO & 14.OO-17.OO gesloten op zon- en feestdagen / closed on sundays and bank holidays / ferme dimanche et les jours fériés tickets: € 2,5O – € 1,5O – € 1 (gratis/free/gratuit <7 j)

Kantmuseum

Permanente tentoonstelling van verscheidene kantwerken

Lace Museum

Permanent exhibition of assorted lace-work

Musée de la dentelle

Exposition permanente d’ouvrages de dentelle

Exposition, démonstrations et initiation à la dentelle par les étudiants (adultes mal voyants). Approche expérimentale des matériaux, techniques et langage des formes.

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X X25 X X X

X X X X


X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

Kant in Vlaanderen vzw t. O16 25 75 O1 www.kantinvlaanderen.be

C3

8

Studiedag Kantlijnen The Face of Lace seminar Journées d’études Dentelle & Design 27/O2/2OO9 Groeningemuseum – Vriendenzaal Dijver 12, 8OOO Brugge

Kant in Vlaanderen, koepelorganisatie en steun- en promotiepunt voor kant opgericht in 1997 met steun van de Vlaamse overheid, organiseert een boeiende lezingendag die het thema traditionele en hedendaagse kant verbindt met het item kantgeïnspireerde design. 5, 6 & 7/12/2OO8 Kunst- en Congrescentrum Oud Sint-Jan events@kantcentrum.com

1ste Internationale Kant- en Hobbybeurs 1st International Lace and Hobby Fair 1ère Foire Internationale de Dentelle et Passe-temps

26

Lace in Flanders, the umbrella organisation and information and promotional centre for lace, founded in 1997 with the support of the Flemish authorities, is organising a fascinating day of talks that links the theme of traditional and contemporary lace with the topic of lace-inspired design. Kant in Vlaanderen est une organisation qui, depuis sa fondation en 1997, œuvre à la promotion de l’art dentellier en Flandre. Avec le soutien du Gouvernement flamand, elle organise une journée de conférences consacrées aux liens entre dentelle traditionnelle et moderne et les créations de design actuel qu’elles inspirent.

Middenschool Brugge-Centrum

B2

Hugo Losschaertstraat 5a, 2O 8OOO Brugge t. O5O 33 O9 64, www.msbruggecentrum.be Gedichten uit een poëziebundel van de hand van jong talent worden geafficheerd achter de vensters van woningen en winkels in de Ezelstraat, vlakbij de school. Allen daarheen vanaf januari 2OO9. Poems from a collection by talented youngsters are posted in the windows of houses and shops in Ezelstraat, close to the school. Everyone welcome from January 2OO9.

Poèmes de jeunes talents affichés aux fenêtres des maisons et aux devantures des magasins de la Ezelstraat, aux alentours de l’école. A ne pas manquer à partir de janvier 2OO9.

Scharlaeken Handwerk

C3

Philipstockstraat 5 21 8OOO Brugge t. 32 5O 33 34 55, www.scharlaeken.be

Tentoonstellingen

* 11/11/2OO8 > 15/12/2OO8 moderne kantstukken van de Kantacademie van Ninove * 15/12/2OO8 > 15/O1/2OO9 Lierse kant in kleur van Greet Rome-Verbeylen * 15/O1/2OO9 > O1/O3/2OO9 werken van het Kortrijkse Kantatelier onder leiding van Ria Demeyere

Exhibitions

* 11/11/2OO8 > 15/12/2OO8 pieces of modern lace from the Lace Academy in Ninove * 15/12/2OO8 > 15/O1/2OO9 coloured lace from Lier by Greet Rome-Verbeylen * 15/O1/2OO9 > O1/O3/2OO9 work by the Kortrijk Lace Workshop headed by Ria Demeyere

Expositions

* 11/11/2OO8 > 15/12/2OO8 dentelles modernes de la Kantacademie de Ninove * 15/12/2OO8 > 15/O1/2OO9 dentelle de Lier mise en couleur par Greet Rome-Verbeylen * 15/O1/2OO9 > O1/O3/2OO9 dentelles du Kantatelier de Courtrai sous la direction de Ria Demeyere

27


1

Stedelijke Academie voor Schone Kunsten

Deeltijds kunstonderwijs – ateliers kant en textiele kunsten Part-Time Art Education – lace and textile arts workshops Enseignement artistique à temps partiel – ateliers de dentelle et d’art textile www.academiebrugge.be/dko

D3

2

3

4

CITY MAP OF BRUGES

A

22

B

KANTrand

KRUIS

Bogardenkapel Katelijnestraat 86 8OOO Brugge

VEST

ROLW

EG

15/11/2OO8 > 29/11/2OO8 PEPERSTRAAT

Open/Ouvert: ma/di/do/vr: 17.OO - 21.OO wo/za: 14.OO - 17.OO Mon/Tue/Thu/Fri: 17.OO - 21.OO Wed & Sat: 14.OO - 17.OO lu/ma/jeu/ven: 17.OO – 21.OO mer/sam: 14.OO – 17.OO

PEPERSTRAAT

C

GROENINGE

Tentoonstelling kant en textiel Exhibition of lace and textiles Exposition Dentelle et textile

SITE OUD SINT-JAN

D

X X X X X X X

X X X X X X X X X X X 28X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

29


CITY MAP OF BRUGES - CLOSE UP SECTIONS: B2, B3, B4, C2, C3, C4, D2, D3, D4

2 B

3

Colofon

4

Kantlijnen Compact werd uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling Kantlijnen (11/11/2OO8 – 1/O3/2OO9). Organisatie: Musea Brugge en Brugge Plus vzw. Curatoren: Hanneke Kamphuis en Hedwig van Onna. Vormgeving tentoonstelling: Toon van Deijne en Hil Driessen

7

1O

2O

7

5

18 11

12

19PEP

21

ERSTRAAT

16

4

C

EG

VEST

ROLW

KRUIS

3

PEPERSTRAAT

Tekst: Sibylla Goegebuer, adjunct-conservator Musea Brugge & projectcoördinator Kantlijnen Vertaling uit het Nederlands: Gregory Ball en Babel Concept en vormgeving: Quatre Mains Print: VCP Graphics De organisatoren danken alle personen en organisaties die hebben bijgedragen aan Kantlijnen. Bijzondere dank is verschuldigd aan: Stad Brugge, Diensten Cultuur – Vergunningen – Preventie, Concertgebouw Brugge, Handelsgebuurtekringen Brugge, Agentschap Wegen en Verkeer, Waterwegen en Zeekanaal nv, Directies Academies voor Beeldende Kunsten in België en Nederland Colofon werd opgemaakt op O8/1O/O8 wijzigingen onder voorbehoud.

17 13 14

De tentoonstelling kwam tot stand mede dank zij :

15 8

SITE OUD SINT-JAN

9

GROENINGE

1

2

D

6 22

30

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

31


V.U. Filip Strobbe, Wollestraat 53, 8000 Brugge - Photography: Jean Godecharle - Inspired by ‘Abbey Road - The Beatles’ 1969, by Lain Macmillan. Concept & Layout: - www.quatremains.be

Locaties / Locations

Bruggemuseum: Gezelle • Belfort • Gruuthuse • Volkskunde • Molens • Gentpoort • Memling in Sint-Jan - Hospitaalmuseum • Dijver • Arentshof

www.kantlijnen.be

Kantlijnen  

Wandelgids

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you