De Kronieke - zomer 2010

Page 1

De Kronieke Wat vindt u in deze Kronieke? • Woord van onze hoofdman Peter De Becker • Sfeerbeelden van het Driekoningenfeest 2010 • De Droommoordenaar

Sfeerbeeld van het Driekoningenfeest 2010. (foto Jürgen de Witte)

Woord van onze hoofdman Peter De Becker Geachte leden, vrienden en sympathisanten van de Camere Beroepshalve word ik vaak met deadlines geconfronteerd. Conclusies (schriftelijk verweer) die tegen een bepaalde datum moeten worden neergelegd ter griffie, of daags voor een zitting nog conclusies krijgen van een tegenpartij en er dan nog vlug op antwoorden zodat de zaak kan gepleit worden. Bijna dagelijkse kost. Dan heb je als een van je hobby’s lid van een toneelvereniging zijn. Meer zelfs, in een onbewaakt moment werd je tot Hoofdman gebombardeerd. Leuk, klinkt mooi zo’n titel, maar het brengt natuurlijk ook zijn taken en verantwoordelijkheden mee. Zoals een voorwoord voor de Kronieke. De deadline is morgen, zo liet onze hoofdredacteur me gisteren weten. Dus tussen de conclusies voor de rechtbank in: hier mijn voorwoordje. Alweer enkele leuke, en mag ik zelf zeggen geslaagde activiteiten met de Camere zijn achter de rug. Al was de opkomst voor de rondleiding op Jan Breydel misschien niet zo groot, de aanwezigen hebben duidelijk genoten. We kregen twee gidsen voor de prijs van één en er werd ons heel veel verteld over het stadion en de beide ploegen die er in huizen. Historiek ook mij onbekend werd bovengehaald. Wist u dat Guido Gezelle een vermaard voetballer was en pagina 1

DE KRONIEKE • zomer 2010 • nr. 3


aan de bakermat van het Brugse voetbal stond? Ook ons Driekoningenfeest was weer een bescheiden succes. We werden opnieuw culinair verwend door Firmin en zijn mannen. De ouderen waren misschien iets minder enthousiast over het dansfeest, maar dat kon sommige jongeren niet pramen om hun beste beentje voor te zetten. Knieperikelen hielden Uw dienaar wat op zijn stoel, maar ik beloof revanche voor volgend jaar.

Hoofdman Peter De Becker tijdens zijn speech op het Driekoningenfeest. (foto Jürgen de Witte)

Zoals hierboven gesteld moet een Hoofdman zijn verantwoordelijkheid opnemen waar nodig. Verschillenden onder U weten waarschijnlijk dat er vanaf dit jaar een nieuwe regisseur voor de Bloedprocessie is. En nieuwe meesters, nieuwe wetten… Op de vergadering van de verantwoordelijken werd mij medegedeeld dat de nieuwe regisseur vindt dat de apostelen van het Laatste Avondmaal nu toch wat te oud werden en dat wij een drastische verjonging zouden moeten doorvoeren zo wij nog verder voor de invulling van deze groep wensen in te staan.

“ De Karre verjongen was geen leuke opdracht.

Ik diende op zoek te gaan naar twintigers, dertigers en de occasionele veertiger om onze Karre te verjongen. Niet alleen dat was een moeilijke opdracht. Ook onze oude getrouwen verwittigen was nu niet bepaald leuk te noemen. Gelukkig waren er velen die het zeer sportief opnamen en zelfs akkoord waren om voor de Karre als rederijkers mee te doen. Een beetje de wereld op zijn kop. De ouderen stappen vooraan en de jongeren zitten op de wagen. Jammergenoeg kon ik ook niet iedereen persoonlijk spreken en na bij sommigen vergeefse telefonische pogingen te hebben gedaan, diende ik ten lange leste over te gaan tot het schrijven van een brief aan sommigen getrouwen. Nogmaals excuus, doch het zijn ook voor mij (beroepshalve) drukke dagen en met het goede weer zat ik dan wel achter mijn bureau, maar waren de mensen die ik wilde opbellen (terecht ) waarschijnlijk buiten aan het genieten van het zonnetje en niet bij hun telefoon op mij aan het wachten. Ik wil allen nogmaals ten zeerste danken voor de jaren trouwe dienst op onze Karre en hoop U nog steeds bij de activiteiten van de Camere te mogen ontmoeten. Ik mag aannemen dat de Camere voor U meer was en is dan alleen maar de Karre.

pagina 2

DE KRONIEKE • zomer 2010 • nr. 3


Ons nieuwe stuk komt er aan. De droommoordenaar is een bij ons onbekend toneelstuk maar volgens mij wordt dit een succes en zullen andere kringen in de komende jaren dit zeker ook willen brengen. Er zit humor in, spanning, intrige en een echte plot. We hebben een leuke cast met ervaring en jeugd gebundeld. Komt dat zien zou ik zo zeggen. Op 11 en 12 juni 2010 in de Biekorf. Het is een aanrader! Meer info leest U ongetwijfeld verder in deze Kronieke. Ik hoop U allen dan ook te ontmoeten op één van de opvoeringen. Voor de zomer heb ik het ambitieus plan om met de Camere eens een dagfietstocht in te richten. Wij houden U vanzelfsprekend op de hoogte. Uw Hoofdman.

Het Driekoningenfeest 2010: enkele sfeerbeelden Jürgen de Witte Sinds het jaar 1960 organiseert de Camere elk jaar haar jaarlijks ledenfeest rond Driekoningen, naar aloude rederijkerstraditie. Dit Driekoningenfeest is hét moment om de banden tussen de leden (bij ons confreers genoemd), vrienden en sympathisanten van de Camere te versterken. We danken iedereen die aanwezig was. Hopelijk tot volgend jaar!

pagina 3

DE KRONIEKE • zomer 2010 • nr. 3


De Droommoordenaar Als oudste toneelvereniging van Brugge sluit de Koninklijke Aloude Hoofdcamere vander Rhetorycken van den Heylichen Gheest, kortweg ‘De Camere’, op 11 en 12 juni het toneelseizoen af. Na het ernstige Frühstück no Future en het komische Au Bouillon Belge brengt Dirk Deckers nu voor het eerst een criminele komedie voor het voetlicht. De Koninklijke Aloude Hoofdcamere vander Rhetorycken van den Heylichen Gheest Elf Julistraat 42 B-8000 BRUGGE decamere@gmail.com www.decamere.be

Samen met een groep enthousiaste medewerkers, acteurs en actrices zoekt hij naar de oplossing van een duister raadsel in De Droommoordenaar. Dit stuk van Hannes Dahlberg (Die Vasenschlacht), vertaald door Hub Fober, stelt commissaris Braks voor een moeilijke opdracht. Deze vriendelijke vijftiger, die beslist geen Witse, Wallander, Frost of Morse wil zijn, maar eerder een doorsnee commissaris van politie, krijgt als opdracht de moord op Patricia Wolkers op te lossen. Bob, de echtgenoot van Patricia, brengt de nacht door bij zijn geliefde Joyce Kollenburg. In haar bed heeft hij een droom waarin zijn wederhelft met een vaas van het tijdelijke naar het eeuwige wordt geholpen. Die droom is zo angstwekkend echt dat hij nat het wakker schrikken onmiddellijk huiswaarts keert en zijn vrouw inderdaad vermoord vindt op de wijze zoals hij gedroomd heeft. En dus komt commissaris Braks op de pinnen. Wie heeft deze moord begaan? In samenwerking met het publiek hoopt commissaris Braks de juiste toedracht van deze zaak te ontdekken. Wie vindt de oplossing?

Redactie: Katrien Beckers, Jürgen de Witte en Hilde De Brabander Contacteer onze redactie: Ontmijnerslaan 5 B-8200 BRUGGE 050 393 191 decamere@gmail.com pagina 4

DE KRONIEKE • zomer 2010 • nr. 3