De Kronieke - winter 2011-2012

Page 1

De Kronieke Wat vindt u in deze Kronieke?  Woord van onze Hoofdman Peter De Becker  Sfeerbeelden : een erte voa Brugge  Driekoningenfeest  Toneel : “ OSCAR” Dirk Deckers

Geachte Leden, Vrienden en Sympathisanten van de Camere,

“ Vele dingen in het leven zijn als een puzzel en om een mooi geheel te hebben moeten alle stukken passen !

2011… wat een jaar…en jaar om nooit meer te vergeten…Op wereldvlak, op Belgisch vlak, op vlak van De Camere en op persoonlijk vlak… De Kronieke is den Humo niet dus ik zal hier geen totaal overzicht geven van 2011, U komt niet te weten welke boeken ik het liefste las of welk concert ik het beste vond. Neen, hier schrijft Uw hoofdman en ik probeer mij te beperken tot de Camere en het jaar 2011 van de Camere. Het Driekoningenfeest vond ik een tegenvaller… Doordat het zaaltje in De Kroon onverwachts werd ingenomen, verhuisden we naar de Orangerie. Er was een goede opkomst maar door de tafelschikkingen werden we tijdens de apero wat klem gezet en aan tafel werden de gesprekken beperkt tot uw naaste buren… Dit jaar opteren we dan ook voor een andere formule: het wordt veel losser en… veel goedkoper! Op naar de bloedprocessie. Onze drastische verjonging werd voorgezet ( tot spijt van wie het benijd ) maar ik wil ten zeerste onze oudere leden bedanken die dan wel van de Karre werden gebonjourd, maar toch dapper het Kostuum van de Rederyckers aantrokken en opnieuw het jaarlijks probleem van: wie loopt er voor de Karre oplosten. Dank! En dan kwam Een Erte Voa Brugge… Het verhaal is bekend. Jaren liet ik in niet onbescheiden taal weten dat ik ooit een stuk voor de Camere zou schrijven. In mijn eerste voorwoord als Hoofdman van de Camere schreef ik ooit dat men zijn verantwoordelijkheid moet opnemen. Daardoor werd ik toen ook hoofdman… Nu was het tijd om het stuk te schrijven. Nu ben ik echt niet van enig zelfvertrouwen gespeend, doch zelfs ik wist niet of ik een ganse zaal met avondvullend plezier kon verblijden … Ik maakte het mij echter wel zo gemakkelijk mogelijk. Ik leende een ruggengraat bij Shakespeare, plantte die in Brugge en schreef dan de rollen naar de spelers die ik zelf had geselecteerd…

Pagina 1

DE KRONIEKE Januari 2012 NR 1


Ik wil bij deze de fantastische groep die ik had nogmaals ten zeerste bedanken! Velen dingen in het leven zijn als een puzzel en om een mooi geheel te hebben moeten alle stukjes passen. En met een Erte pasten ze wonderwel.

De spannende ( voor mij toch ) eerste lezing werd enkele malen uitgesteld maar op 15.03.2011 was het dan zover. Ik las zelf het volledige stuk voor aan zowat de hele groep en ze vonden het … goed! Het enthousiasme droop er vanaf. In mijn GSM bewaar ik nog steeds een smsje van 15.03.2011 om 23.29.07: Het wordt schitterend !, getekend Katja.

Het is altijd gevaarlijk om namen beginnen te noemen… Wie niet vernoemd wordt voelt zich altijd wat tekort gedaan… Ik twijfel nog steeds… Pik ik er één iemand uit, neem ik er verschillende of zet ik ze allen persoonlijk in het zonnetje? Dat eerste liever niet, dat laatste zou misschien te veel uitweiden zijn, dus staat U mij toe toch enkelen bij naam te noemen maar weet heel goed dat een productie staat of valt met de bijdrage van allen! Een stukje puzzel tekort en het is een lelijke puzzel. Of beter nog, één zwakke schakel in de ketting en de ketting breekt… We hebben met een Erte niet alleen nieuw jong talent kunnen introduceren en zagen de gevestigde waarden meer dan bevestigen, er was ook de terugkeer door de grote poort van enkele oude getrouwen. Dank U Ma! Spijts het feit dat iedereen zijn rol van buiten kende werd een souffleuse neergezet waar menigeen nog een glas kan aan nippen ( of zoiets…). Ik had Elie beloofd dat hij slechts 5 zinnetjes zou moeten zeggen… Het werden er niet alleen 9, tijdens de vrijdagopvoering schakelde Frans plots over op de rol van Elie zodat hijzelf die van Frans moest gaan spelen. Dank U Elie en Frans! En dan Fabienne… What can I say? De meid voor alle werk bewees dat zij veel meer is dan de kuisvrouw. Deze op en top actrice bewees ook een op en top vrouw te zijn! De vlam sloeg in de zaal met Fabienne om dan niet meer te doven. Dank U Fabienne! En ja, dit is moeilijk hoor…nog altijd… Den Facteur… Onze Pa… Hij wist heel goed wat hem te wachten stond. Hij droeg zijn ziekte niet alleen heel dapper, hij wilde zoals hij heel zijn leven deed, ook in die laatste maanden intens leven. Ik gaf hem carte blanche voor de facteur en die aanvaardde hij gretig. Elke repetitie was er een andere versie met nieuwe actualiteiten. En dan de opvoeringen… Voor mij is er maar één Facteur meer… Dank U, Pa!!! Uw Hoofdman.

Pagina 2

DE KRONIEKE Januari 2012 NR 1


Sfeerbeelden van de activiteiten.

Repetitie groep 1

3 op een rij

Old friends

Young girls

De Karre

Pagina 3

DE KRONIEKE Januari 2012 NR 1


DRIE KONINGENFEEST: Zaterdag 21 januari 2012 Naar jaarlijkse traditie houdt de Camere er ook aan om dit jaar het Drie Koningenfeest te organiseren. Het is mijn wens dat De Camere meer zou zijn dan alleen een theatergezelschap. Niet alleen onze spelers en medewerkers aan de toneelopvoeringen, maar ook de mensen die zich inzetten voor de Bloedprocessie, de Reiefeesten, de Gouden Boomstoet,… zijn van harte welkom. Iedereen is welkom, ook vrienden, familieleden en andere geïnteresseerden mogen meekomen. Gezien de crisis hebben we dit jaar voor een meer democratische formule gekozen. Voor de bescheiden som van 15,00 euro per persoon serveren wij aperitief, hapjes, gourmet met groentjes en een dessert. En dit jaar is de drank inclusief! Wat houdt U nog tegen om te komen? Na het eten organiseren wij dan ook nog eens een spelletje HINTS. Fun voor jong en oud! Wie het al speelde zal weten hoe leuk dat wel is en wie het nog niet deed zal aangenaam verrast worden. Dit jaar gaat het dus niet door in De Kroon, maar wel in de zaal van het dienstencentrum De Balsemboom, gelegen in de Ganzenstraat 33, 8000 BRUGGE. We zitten niet op restaurant dus de sfeer zal veel losser zijn dan de voorgaande jaren. Aperitief om 20.00 uur. Inschrijven tegen ten laatste 17 januari 2012 rechtstreeks bij Peter De Becker, via telefoon 0473/47.12.26 of via email debekerpter@hotmail.com , Of via onderstaande antwoordstrook: ANTWOORDSTROOK DRIEKONINGENFEEST 2012 ( tegen ten dinsdag 17 januari 2012 terug te sturen naar Peter De Becker, Zwaluwenstraat 13, 8000 Brugge ) Ondergetekende,………………………………………, zal op het Driekoningenfeest dat plaatsvindt op 21 januari 2012 in de zaal van het Dienstencentrum De Balsemboom (Ganzenstraat 33, 8000 BRUGGE) om 20.00 u. aanwezig zijn met………..personen.

Pagina 4

DE KRONIEKE Januari 2012 NR 1


OSCAR Beste “Camere” Toneelvrienden en vriendinnen,

De Koninklijke Aloude Hoofdcamere vander Rhetorycken van den Heylichen Gheest Elf Julistraat 42 B-8000 BRUGGE decamere@gmail.com

Dat de Koninklijke Aloude Hoofdcamere vander Rhetorycken van den Heylichen Gheest in Brugge weer op de sporen staat hebben wij gedurende de laatste jaren mogen ervaren. Na Fruhstuck no Future, Au Bouillon Belge en De droommoordenaar werd verleden jaar opnieuw een groot succes behaald met “Een erte voa Brugge”. Het werd een prachtige voorstelling voor twee uitverkochte zalen. Nadien werd door velen aangeraden “Ga op deze zelfde lijn verder”. Belofte maakt schuld en dus staan wij er opnieuw met een sprankelende komedie. Gekozen werd voor het succesvolle “Oscar” geschreven door de gekende franse auteur Claude Magnier. Maar we maken er iets unieks van. Gezien wij “een erte voa Brugge” hebben laten wij het gebeuren plaatsvinden in onze Brugse stad in ons sappig Brugs dialect. Een zeer vlotte jongeman werkt sinds vier jaar bij een schatrijke Brugse fabrikant. Hij is langzaam maar zeker zijn rechterhand geworden. Daarom vraagt hij aan zijn baas opslag want hij wil met een rijk meisje trouwen. Na flink tegensputteren van de baas krijgt hij toch z’n opslag maar dan verneemt deze rijke fabrikant dat het zijn dochter is waarmee die jongeman wil huwen. Als klap op de vuurpijl vertelt de jongeman dat hij zijn baas voor ruim drie ton bestolen heeft. Van dat geld heeft hij juwelen gekocht die hij in een koffertje bewaart. Vanaf dat moment zit het spel op de wagen: echte en valse koffertjes, zwangere dochters, een chauffeur die wel heel vreemd uit de hoek komt, een onverwachte masseur... Allemaal ingredienten voor een avond vol verwikkelingen en toestanden waar jullie lachspieren het zeker zullen te verduren krijgen.

Redactie : Katrien Beckers Francis Lybaert

Een groep enthousiaste spelers en speelsters, decoruitvoerders, grime, licht en klank en alle medewerkers voor en achter de schermen staan te popelen van ongeduld om jullie opnieuw een prachtige toneelavond voor te schotelen. Dus hou zeker vrijdag 8 en zaterdag 9 juni 2012 vrij om in de vernieuwde Biekorf te Brugge een gezellige avond te beleven.

Contacteer onze redactie Wij zien jullie toch ook ! Ontmijnerslaan 5 B-8200 BRUGGE 050 393 191 decamere@gmail.com

Pagina 5

Tot dan Dirk, een gelukkig regisseur

DE KRONIEKE Januari 2012 NR 1