Page 1

De Kronieke Wat vindt u in deze Kronieke?  Woord van onze Hoofdman  Sfeerbeelden : 3 koningenfeest en dankfeestje “Me zien ip zoek”  Me zien ip zoek Peter De Becker  Nieuwe productie Dirk Deckers  Uitnodiging 3 koningenfeest Dirk Deckers  Sfeerbeelden “Me zien ip zoek”  De Reiefeesten Dirk Deckers  Fietstocht Guy Bonte

WOORD VAN ONZE HOOFDMAN

Geachte Leden, Vrienden en Sympathisanten van de Camere,

“ Oh, wat is het toch fijn om bij de Camere te zijn! “

Her verhaal is inmiddels afdoende bekend… Hoe Dirk in 2008 aan de alarmbel trok teneinde de Camere niet teloor te zien gaan… En hoe na op de Algemene Vergadering in juni 2008 een bestuursvergadering volgde waarin Dirk dankzij „a cunning plan‟ deze jongen naar de Hoofdmansfunctie manoeuvreerde… Inmiddels zijn we al vijf jaar verder en deze Hoofdman is fier en meer dan tevreden. Waar we in 2009 nog amper spelers samen kregen en met de Bouillion Belge een mooie maar voorzichtige start maakten ( drie spelers waaronder nieuwkomers Guy en Frank en slechts twee opvoeringen) hadden we in 2013 vijf opvoeringen met een cast van 14 spelers, met als extra een muzikant! De zalen liepen ook telkenmale vol en er dienden mensen te worden geweigerd. En dit voor een nieuw zelfgeschreven stuk dat dus voor alle bezoekers een verrassing zou zijn. Het succes van de vorige stukken, het enthousiasme van de spelers en een langzaam maar zeker op gang komende PR machine lokte de massa probleemloos naar de Biekorf.

Pagina 1

DE KRONIEKE november 2013


We zijn zelfs een beetje slachtoffer van ons eigen succes. In het volgende stuk ( waarover U meer leest van de hand van Dirk, onze regisseur ) zijn er slechts 8 rollen beschikbaar zodat wij zelfs enkele spelers geen rol konden aanbieden. Hopelijk is de teleurstelling niet te groot bij dezen die wel op een rol hadden gehoopt, maar die volgens onze regisseur nu even niet in één van de figuren passen. Het is een bekend gegeven in het amateurtoneel dat er niet altijd voor iedereen een rol kan zijn. Waar het vroeger zoeken was om aan voldoende spelers te geraken hebben we nu de luxe ( of het probleem?) om spelers te moeten weigeren. Of liever gezegd te vragen eens een jaartje over te slaan. Niet getreurd, er komen nog stukken van de Camere en ik reken als Hoofdman ( en wie weet auteur/regisseur… ) op jullie allen om ook in de toekomst met onze Camere op de planken te komen staan! We hebben de laatste jaren een serieuze injectie van nieuwe spelers (en oude die terugkwamen) gehad. Dit is iets dat we niet mogen verliezen, maar er zijn nu eenmaal maar een bepaald aantal rollen per stuk. Ik hoop dan ook op ieders begrip. Ons driekoningenfeest komt er weer aan. Het is mijn wens U allen dan ook in grote getallen te mogen ontmoeten. Aan een zeer democratische prijs maken we er weer een leuke en gezellige avond van! En ik beloof de jeugd om deze maal niet Shakespeare te citeren…Verder in de Kronieke meer info over dit feestje! Ook dit jaar was er weer een fietstocht, deden we mee aan de Bloedprocessie en ook nog aan de Reiefeesten! Dirk gaf een super rondleiding in Brugge! “hou van elkaar, zeg het tegen elkaar, durf te knuffelen en vergeet nooit de kus.”

De Camere groeit en bloeit! Ik dank allen die daartoe een steentje ( of steen of rots…) bijdroegen en reken er op dat dit nog lang zo mag blijven! De Camere is één grote familie waar iedereen welkom is en ( naar wij streven ) het goed toeven is! Weet dat in „ Me zien ip zoek‟ drie gasten van 17 jaar op de planken stonden! En wij zowaar in Kozzen Wim een muzikant konden aantrekken die het geheel naar een nog een veel hoger niveau trok! Nogmaals dank Wim!!! Omdat ik de spreuk „ Leve de Camere‟ door associatie niet geheel geslaagd vind, dan maar deze: „Oh, wat is het toch fijn om bij de Camere te zijn!‟

Uw Hoofdman.

Pagina 2

DE KRONIEKE november 2013


Sfeerbeelden van de activiteiten.

3 koningenfeest januari 2013

Dankfeestje “Me zien ip zoek” september 2013

ME ZIEN IP ZOEK

Tja, what can I say? Was het een „Steptjen achteruut‟? Geheel tegen mijn gewoonte in zal ik het maar toegeven… We hebben gefaald… Ja, met we bedoel ik natuurlijk de auteur en de regisseur… De Hoofdman mag terecht trots zijn. Vijf volle zalen en een publiek dat met een brede smile naar huis trok. Een tevreden Hoofdman dus! Doch auteur en regisseur zijn echter toch wat teleurgesteld. Blijkbaar heeft niemand de ernst van de aangesneden thematieken opgemerkt… Oké, dat hadden we natuurlijk zelf wat in de hand gewerkt door het stuk als pretentieloos amusement te propageren, doch blijkbaar had niemand enige aandacht geschonken aan dat éne zinnetje dat er steeds werd bijgevoegd: voor de meerwaarde zoeker zou ook wel gezorgd worden… Zo erg complex en verborgen was het toch niet, dacht ik? Neen, niet zomaar de strijd tussen goed en kwaad/ zwart en wit. Neen, zo simpel was het nu ook weer niet. De zwarte heksen waren natuurlijk niet de verpersoonlijking van het kwade. Integendeel, dat waren eigenlijk toffe lieve dames, die (zoals dames nu eenmaal zijn) echter wel een overdosis aan jaloezie in zich meedroegen. En de maagdelijk witte mooie Norma was natuurlijk niet de goedheid zalve… Oké, U liet zich allen vangen door de super performance die Maaike weggaf, doch het was wel Norma die zonder ook maar echt te luisteren naar Nicole haar gewoonweg naar de apotheek stuurde. Was deze kritiek op onze maatschappij (waar voor alles en nog wat een pil de oplossing moet brengen) dan echt niemand opgevallen. Pagina 3

DE KRONIEKE november 2013


Of (al was het maar even) de wel zeer boeiende discussie van „mag je een kind nu al of niet een draai rond de oren geven?‟. En wat met die ouders die onmiddellijk naar de directeur lopen als een kind (misschien wel terecht?) bestraft of vermaand wordt? En de almacht van het diploma? Zo duidelijk naar voor gebracht door ons Bertje? Terwijl we toch al lang weten dat velen met een diploma maar niet aan werk geraken, terwijl een goed stielman of iemand die de ha nden uit de mouwen weet te steken toch veel verder geraakt? Of wat te zeggen van de sociale onderdrukking die nog steeds zoveel jongeren meemaken omdat ze maar niet durven voor hun geaardheid uit te komen… „Wat gaan mijn ouders wel denken?‟ „Het zal de dood zijn van mijn vader‟…, en de ( veelal katholieke) vrienden en kennissenkring: „Wat zullen zij wel zeggen?‟ „Zal ik alleen achterblijven?‟ „Word ik misprezen?‟ … Dus onderdrukt men nog steeds de gevoelens die men heeft en vaak met zeer ernstige gevolgen voor de persoon in kwestie. Terwijl er gewoon voor uitkomen zoveel beter zou zijn. Dat wij dit even op de toneeltafel wilden gooien was blijkbaar niet al te veel mensen opgevallen... Oké, de figuur van Nicole/Nico was natuurlijk heel hilarisch en door Dimitri zonder weerga gebracht, doch in wezen ( toen ik het schreef was er van Dimitri nog geen sprake…) een zeer tragische figuur. De zware tragiek van dit zoeken ontging ook de zelfverklaarde kunstkenners en eigenbenoemde meerderwaarde zoekers… Of wat gezegd van de verbitterde meneer Kahn, die door een gebroken hart compleet de cynische toer opging en voor wie het leven ( niet alleen het zijne maar ook dat van anderen ) geen waarde meer scheen te hebben… Of de hunker van little Elvis? Dat was niet naar seks! We worden hele dagen om onze oren geslagen met dat hele neukgedoe! De jongen was op zoek naar liefde en als de liefde gevonden wordt dan kan al de rest wel volgen. En wel zonder dat we daarbij de Goedele Liekens van deze wereld nodig hebben… Enkel de heel simpele boodschap werd onthouden: hou van elkaar, zeg het tegen elkaar, durf te knuffelen en vergeet nooit de kus. De wijze boodschap werd U gegeven door een meisje van plezier… Een poane motte. Zette dit dan niemand echt aan het denken? Tja, auteur en regisseur hebben duidelijk gefaald… Maar wat is de moraal van het verhaal? Het leven is iets ernstigs. Iets heel ernstigs, doch beste vrienden, neem nooit Uw zelven ( jun eigensten zalven ) au sérieux… Nooit! Uw eigenste drievuldigheid, Hoofdman/auteur/regisseur

Pagina 4

DE KRONIEKE november 2013


Nieuwe produktie

―Ik ben er, ik blijf er‖ Beste Camere vrienden, Zoals jullie al wel weten in de Camere zitten wij niet stil. Na de fietstocht, de Reiefeesten en ons Driekoningenfeest staat het nieuwe toneelseizoen voor de deur. En de kogel is door de kerk. De Hoofdman heeft mij gevraagd om dit jaar de regie van onze nieuwe productie in goede banen te leiden. Met een heuse Franse komedie gaan wij weer vijf keer voor een bomvolle Biekorfzaal optreden. Noteer dus alvast in jullie agenda vrijdag 6 en 13 juni , zaterdag 7 en 14 juni telkens te 20 uur en zondag 15 juni 2014 om 19 uur. De keuze is gevallen op de Franse komedie van Jean Valmy en Raymond Vincy “Ik ben er, ik blijf er” Hubert, de neef van de gravin de Mont Vermeil , is getrouwd met een avonturierster die hem in de steek gelaten heeft. Op zekere dag wordt er voornaam bezoek verwacht op het kasteel, namelijk de kardinaal van Tramone. Wanneer de wettige echtgenote van Hubert verschijnt, blijkt alles in het honderd te zullen lopen. De kardinaal die ongewild getuige is van een gesprek tussen Hubert en Gisèle, de gezelschapsdame van de gravin, wil ten allen prijze het huwelijk van Hubert en Antoinette redden. Zal hij daar in slagen, ook nu er een ongewenste baby op komst is? Het wordt een pittige vlotte komedie waarin 4 dames en 4 heren het beste van zichzelf zullen geven. En zoals het in de Camere stilletjes aan een traditie aan het worden is , is het Brugs ook van de partij. Tot op een van onze voorstellingen. Afgesproken ! Dirk

Pagina 5

DE KRONIEKE november 2013


DRIE KONINGENFEEST Vrijdag 17 januari 2014 Na een geslaagd seizoen waarin we ons zelf overtroffen hebben, zijn we op de vooravond van ons nieuwe produktie druk in de weer om ons beste beentje voor te zetten. Op 17 januari vindt ons traditioneel Driekoningenfeest plaats. De Koninklijke Voor de zeer democratische prijs van 15 Euro worden jullie het volAloude Hoofdcamere vander Rhetorycken van gende voorgezet: den Heylichen Gheest  Aperitief ―De Camere‖ vergezeld met assortiment apero hapjes.  Parelhoenfilet met champignonsaus en goud geblakerde kroketjes Elf Julistraat 42  Dessertje om duimen en vingers af te likken B-8000 BRUGGE  Dit alles overgoten met het nodige rode of witte vocht decamere@gmail.com  Tot slot een geurig kopje koffie  Ook nadien bij de quiz wordt er voor gezorgd dat jullie niet droog komen te staan. Dus geen enkele reden om niet aanwezig te zijn. Schrijf jullie dus maar vlug in. Zoals vorig jaar treffen we elkaar in het CM-gebouw te Sint Pieters, hoek Blankenbergse steenweg en Tempelhof. Aperitief om 20.00 uur. Inschrijven tegen ten laatste maandag 6 januari 2014 rechtstreeks bij Peter De Becker, via telefoon 0473/47.12.26 of via email debeckerpeter@hotmail.com Of via onderstaande antwoordstrook: Redactie : Katrien Beckers Francis Lybaert

————————————————————————————————–————————————————

ANTWOORDSTROOK DRIEKONINGENFEEST 2013 ( tegen ten laatste maandag 6 januari 2014 terug te sturen naar Peter De Becker, Korte Vulderstraat 2 , 8000 Brugge )

Contacteer onze redactie Ontmijnerslaan 5 B-8200 BRUGGE 050 393 191 decamere@gmail.com

Pagina 6

Ondergetekende,………………………………………, zal op het Driekoningenfeest dat plaats vindt op vrijdag 17 januari 2014 in het CM-gebouw te Sint Pieters Brugge (hoek Tempelhof/Blankenbergse steenweg) om 20.00 u. aanwezig zijn met………..personen.

DE KRONIEKE november 2013


Sfeer beelden “ME ZIEN IP ZOEK”

Pagina 7

DE KRONIEKE november 2013


Reiefeesten 2013 Dat de Camere buiten toneelspelen ook nog andere pijlen op zijn boog heeft staan wisten wij al lang. Denk maar aan de wandelingen, de fietstochten, de driekoningenfeestjes, de H. Bloedprocessie, de Gouden Boomstoet .. en ik vergeet misschien nog wel wat. Wel dit jaar namen wij ook deel aan de Reiefeesten. Met 9 (Guy en Martine, Dirk en Regine, Lieve, Maaike, Bart, Arnold en ikzelf) werden wij ingelijfd in een groep van een veertigtal vrijwilligers van diverse pluimage. Paters, beulen, geuzen, hellebardiers, burgemeester en schepenen en Brugse volk. Dit alles onder de leiding van Il concertatore Dominique, zoals mijn zoon zichzelf noemde . Het werd een unieke belevenis. Het tafereel vond plaats langs de steenhouwersdijk waar een heuse brandstapel was opgesteld. Het speelde zich af in de tijd van de geuzen. Zij kwamen in opstand tegen de katholieken van de Spaanse Alva en brachten een nieuw schepencollege op de been. Vele paters werden gevangen genomen en beschuldigd van Sodomie en andere onheuse praktijken. Hun geseling en verbranding werd in ons tafereel ten tonele gebracht. Na 54 voorstellingen (het record van de H.Bloedprocessie werd niet gebroken) viel het doek en was de brandstapel in rook opgegaan. Volgens onbevooroordeelde toeschouwers was ons tafereel een van de hoogtepunten van dit Reiefeest. Dominique ( ik moest eens naar hem luisteren ) verwoorde het ook in zijn dankwoord dat hij naar ons allemaal mailde: “Ons tafereel werd volop gesmaakt door het publiek en dat is dank zij jullie. Iedere rol werd met bravoure ingevuld en telkens opnieuw. De sfeer tussendoor was relax en gemoedelijk, echt aangenaam. Tof!!!” Het dient gezegd. De sfeer tussen iedereen was zodanig goed dat tussen de opvoeringen door iedereen wel eens drank en spijs meebracht. Wel bedankt allemaal. Dat er nadien nog na gefeest werd bewijst dat de “Estaminet” of de “Brugse vismijn” slechts in de late uurtjes ( of beter gezegd vroege uurtjes ) door ons gesloten werd. Dank Guy, Als beul stond jij echt in je rol. Hopelijk doet je rug niet te veel pijn na 54 maal de brandstapel aangestoken te hebben. Wiens rug wel pijn zal gedaan hebben is Dirk qrest die als beschuldigde pater meer dan 54 striemen op zijn rug kreeg. Proficiat Dirk of beter gezegd: Och arme ! Bart was de muzikant die speelde op de doedelzak. Maar ik vroeg mij toch af. Doedelzak waar ga je met onze Bart naartoe?

Pagina 8

DE KRONIEKE november 2013


Arnold en ikzelf mochten als nieuwe schepenen van Brugge de burgervader bijstaan in het aanschouwen van de terechtstellingen. Onze gage is wel veel minder als de verdienste van de huidige schepenen. Met 7 dukaten ( pardon euro) per opvoering hadden we niet voldoende om nadien onze dorst te gaan lessen. En wat gezegd van de vrouwen. Maaike was een elegante verschijning die ons de drank mocht aanbieden. En dat deed ze met zoveel charme dat wij er in liepen toen ze onze bekers vulde met zout water in plaats van de lekkere wijn. Lieve, Régine en Martine maakten deel uit van het Brugse volk. Wat een furies waren me dat. Ik zou niet graag door hen aan mijn haar getrokken worden. Afspraak werd gemaakt op 25 september in de stadshallen voor de bedankingsreceptie. Tussen pot en pint werd nog eens nagekaart. Ook werd ons een herdenkingssteentje aangeboden en onze gage (zonder intrest). En voor de vier reizigers die niet konden aanwezig zijn. Jullie gage en steentje ligt bij mij in veilige bewaring. De Reiefeesten 2013 zitten er weer op. Voor ons een groot succes, maar dat er voor de toeschouwers geen plannetje van het parcours en geen programmaboekje waarin de diverse taferelen werden uitgelegd voorhanden was is toch wel een minpunt. Hopelijk bij een volgende editie wordt dit wel gerealiseerd. Dank jullie allemaal , De Camere heeft weer zijn beste beentje voorgezet. En zoals Dominique ons nog mededeelde: “Als hij nog dergelijke opdrachten en projecten in het verschiet heeft zal hij ons zeker weten te vinden.” Als dat geen pluim op onze hoed is. Schepen van Brugge ten tijde van de geuzen Dirk

Pagina 9

DE KRONIEKE november 2013


Fietstocht Naar goede gewoonte organiseert de Camere elk jaar een fietstocht, dit jaar al voor de vierde keer. Vele vrienden konden in juli nooit mee door de jaarlijkse vakantie en ons Peter bleef zich halsstarrig vasthouden aan die datum. Maar zoals het een goede hoofdman betaamt, plooide hij onder de druk van zijn volgelingen. Was het toeval of niet, maar tot tweemaal toe kregen we een mail met een verkeerde datum in vermeld… Nu op zondag 11 augustus was het dan zover. We verzamelden massaal (toch een 12-tal personen) om 14 uur aan Bistro Du Phare. Jammer, „de jochies‟, Mick en Bob, hadden forfait gegeven. Bij een drankje werden de eerste besprekingen gevoerd en gelukkig deden de parasols hun werk als paraplu‟s. Dit liet ons echter niet afschrikken en onder een schuchtere zonnestraal vertrokken we richting Damme. Langs kronkelende wegjes fietsten we er lustig op los. Halfweg had onze gids, de Peter, een drink- en plaspauze voorzien waarna we verder reden in de Damse Polders genietend van de zon, het groen, de rust (tot er plots iemand riep: “past up, nen otto!”) en de voetbalherinneringen die Peter ons voorschotelde. Terug in St. Kruis werd er nog nagekaart over de voorbije namiddag en kwam Lieve de fris en montere troepen (of wat had je gedacht…) inspecteren. Echt een toffe activiteit die zeker voor herhaling vatbaar is! Tot schrijfs, Guy

Pagina 10

DE KRONIEKE november 2013

2013-8 De Kronieke  

De Kronieke is het ledenblaadje van de Camere. Toekomstige activiteiten worden er aangekondigd, toneelstukken worden er uiteengezet, voorbij...

2013-8 De Kronieke  

De Kronieke is het ledenblaadje van de Camere. Toekomstige activiteiten worden er aangekondigd, toneelstukken worden er uiteengezet, voorbij...

Advertisement