Page 9

Tijd voor verandering

minder aantrekkelijk voor inwoners en voor bezoekers

Weinig sectoren ondergingen het laatste decennium zo’n

die op zoek zijn naar verdieping en diversiteit. Deze

snelle transformatie als het toerisme. Onder impuls van

bezoekers zijn met minder in aantal maar hebben meer

nieuwe technologieĂŤn en platformen ontwikkelde zich

tijd om de stad te ontdekken en te appreciĂŤren. In de

een nieuwe beleveniseconomie waarin connectiviteit

macro-economische betekenis van het woord zijn ze

en verbondenheid tussen mensen centraal staat. Het

dus interessanter. Evenwichtige keuzes dringen zich

uitwisselen van ervaringen en delen van (authentieke)

op om de bezoekerseconomie op duurzame wijze te

belevingen gebeurt vandaag binnen de groep waarmee

verankeren.

men zich op basis van de eigen interesses identificeert. Daarbij wordt de zingeving van het reizen steeds vaker ingevuld door niet toeristische ondernemers. De toeristische marktplaats heeft zich verlegd naar een

EEN KLAVERTJE VIER VOOR HET TOERISME IN BRUGGE

De digitale transformatie

nieuwe omgeving waardoor het model achter de klassieke bedrijfsvoering onder druk kwam te staan. Om relevant te blijven voor onze bezoekers is het belangrijk om het mechanisme achter de digitale transformatie te begrijpen en hier lokaal toerismebeleid rond te ontwikkelen.

9

Profile for Visit Bruges

Een klavertje vier voor het toerisme in Brugge  

Strategische visienota toerisme 2019-2024.

Een klavertje vier voor het toerisme in Brugge  

Strategische visienota toerisme 2019-2024.

Profile for brugge5
Advertisement