Page 16

EEN KLAVERTJE VIER VOOR HET TOERISME IN BRUGGE

WERF 6 We werken op belangrijke randvoorwaarden om het toeristisch ondernemerschap op duurzame wijze te verankeren.

WERF 7 Via monitoring, onderzoek en kennisuitwisseling onderbouwen we de acties die in uitvoering van de beleidsdoelstellingen worden vooropgesteld.

Actie 28

Actie 33

Via gerichte impulsen worden

We meten bezoekersvolumes en

partners aangemoedigd om

capteren nieuwe data die we

te werken rond inclusieve

omzetten naar bruikbare informatie

toegankelijkheid en hun impact op

om bezoekersstromen en -gedrag te

het milieu te verminderen.

voorspellen.

Actie 29

Actie 34

Actie 39

Het nieuwe Congresgebouw is het

We participeren in onderzoek om de

We kopen relevante studies en

instrument om van Brugge een

perceptie van bewoners ten aanzien

onderzoeken in ter ondersteuning

MICE-bestemming te maken.

van de toeristische ontwikkeling te

van onze werking.

evenwichtige stad

verbindende stad

aantrekkelijke stad

ondernemende stad

kennen. Actie 30

16

Actie 40

We kandideren gericht en proactief

Actie 35

De evolutie van het vergund en

om evenementen en congressen die

We monitoren en onderzoeken

niet-vergund toeristisch logies wordt

het gewenste imago van de stad

hoe de bestemming Brugge door

permanent gemonitord.

ondersteunen aan te trekken.

bezoekers wordt gepercipieerd.

Actie 31

Actie 36

Stad Brugge faciliteert het

We participeren in onderzoek om

natransport dat door de private

het profiel van onze bezoekers te

sector vanuit stations, lucht- en

kennen.

zeehavens naar Brugge wordt opgezet.

Actie 37 We meten het rendement van onze

Actie 32

marketingacties.

Stad Brugge ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe routes via

Actie 38

West-Vlaamse lucht- en zeehavens.

Toerisme Brugge neemt deel aan internationale workshops en netwerkevenementen om op de hoogte te blijven van de belangrijkste trends en evoluties in het toerisme.

Profile for Visit Bruges

Een klavertje vier voor het toerisme in Brugge  

Strategische visienota toerisme 2019-2024.

Een klavertje vier voor het toerisme in Brugge  

Strategische visienota toerisme 2019-2024.

Profile for brugge5
Advertisement