Page 14

Actieplan 2019 – 2024

EEN KLAVERTJE VIER VOOR HET TOERISME IN BRUGGE

We operationaliseren onze strategische doelstellingen en keuzes naar zeven werven met prioritaire acties. Deze werven zijn gekoppeld aan het meerjarenplan 2019–2024 van de stad en zijn bijgevolg ook bepalend voor de inzet van mensen en middelen.

Actie 4 We breiden de vakantiewoningenstop uit naar gebieden in de deelgemeenten waar het wonen in het gedrang komt. Actie 5

WERF 2 We realiseren de toerismewerking met onze partners vanuit een participatief model

Dagtoerisme in groep buiten de toeristische kernzone wordt niet

Actie 10

gefaciliteerd.

We creëren een breed draagvlak door de sectorvertegenwoordigers

14

WERF 1 We begeleiden de toeristische ontwikkeling door de impact ervan beheersbaar te houden

Actie 6

te betrekken bij de opvolging en

Met de betrokken actoren worden

uitvoering van de toeristische

afspraken gemaakt om het bezoek

actieplannen.

van cruisetoeristen in tijd en ruimte te spreiden.

Actie 11 We dekken de informatieve noden

Actie 7

en behoeften van de sector af via

Actie 1

De belastende vormen van toerisme

een efficiënte sectorcommunicatie.

We volgen de toeristische druk op de

dragen financieel bij voor het

woonmarkt nauwgezet op.

gebruik van de stad.

Actie 2

Actie 8

We bestendigen de selectieve

De excessen van het toerisme die

criteria voor nieuwe hotels of

leiden tot overlast of het imago

uitbreidingen van bestaande hotels

van de stad verstoren, worden

in de binnenstad (de selectieve

aangepakt en gehandhaafd.

hotelstop).

evenwichtige stad

verbindende stad

aantrekkelijke stad

ondernemende stad

Actie 9 Actie 3

Er wordt een actieplan opgezet

We ontwikkelen een stadsbrede visie

om het eenzijdig RECA- en

op logiesontwikkeling, rekening

winkelaanbod gericht op toeristen

houdend met de draagkracht van

af te remmen en diversiteit/

de stad.

authenticiteit aan te moedigen.

Profile for Visit Bruges

Een klavertje vier voor het toerisme in Brugge  

Strategische visienota toerisme 2019-2024.

Een klavertje vier voor het toerisme in Brugge  

Strategische visienota toerisme 2019-2024.

Profile for brugge5
Advertisement