Page 13

STRATEGISCHE KEUZE 7 Klemtoon op management met gestuurde marketingaanpak

Er wordt geen toeristisch aanbod buiten de toeristische kernzone gestimuleerd dat belastend is voor de

Met de cluster toerisme nemen we een doorstart.

leefbaarheid in deze woonbuurten. Buiten de kernzone

VisitBruges evolueert naar een kennisgedreven

kan wel een breder aanbod van unieke en authentieke

managementorganisatie met een gestuurde

belevingen worden ontwikkeld, tijdelijk of permanent,

marketingaanpak.

voor de bezoekers die behoren tot de segmenten en de doelgroepen waarop actief wordt gewerkt. We evolueren dus van een toeristisch concentratie naar een differentiatiemodel. Dit model laat het toeristisch gebied waar relevant en wenselijk beperkt en beheerst

EEN KLAVERTJE VIER VOOR HET TOERISME IN BRUGGE

STRATEGISCHE KEUZE 5 Spreiding en concentratie

uitdeinen naar andere stadsdelen in en buiten de binnenstad. Ook het aanbod naar steden en regio’s die belevingsmatig een verlengstuk zijn van Brugge wordt verder ontwikkeld.

13

evenwichtige stad

verbindende stad

aantrekkelijke stad

ondernemende stad

STRATEGISCHE KEUZE 6 Behoud hotel- en vakantiewoningenstop De selectieve criteria voor nieuwe hotels of uitbreidingen van bestaande hotels in de binnenstad blijven van kracht. De vakantiewoningenstop in de binnenstad blijft behouden.

3 1

2

4

7

5 6

Profile for Visit Bruges

Een klavertje vier voor het toerisme in Brugge  

Strategische visienota toerisme 2019-2024.

Een klavertje vier voor het toerisme in Brugge  

Strategische visienota toerisme 2019-2024.

Profile for brugge5
Advertisement