Page 20

Borgermøde om budget Tirsdag d. 1. september var der borgermøde i Brønderslev hallen om budget 2016. Der var 250 borgere, der var mødt op. Mødet varede fra 17.00 til 20.00. Borgmester Mikael Klitgaard indledte mødet. Budgettet for 2016 opererer med et underskud på 23 mio. Borgmesteren sagde bl.a., at der er 4 fokuspunkter for besparelser på driftsudgifterne: ”Anbringelser af børn og unge”, ”Udfordringer på handicap og psykiatri”, ”Flygtninge” og ”Kontanthjælp”. Bagefter var det de forskellige udvalgsformænd, der fortalte om spareplanerne indenfor økonomiudvalget, teknik og miljø, social og sundhed, fritid og kultur, ældreomsorg, beskæftigelse samt børn og skole. Martin Bech fra social- og sundhedsudvalget sagde, at sparemålet her lød på 1,7 mio. kr. I sparekataloget var der afdækket besparelser for 3,2 mio. kr., som politikkerne så skal vælge imellem. Man vil muligvis spare på puljen til frivilligt socialt arbejde, hvilket ikke er godt, da fx idrætsforeningen BIFOS er afhængige af midler herfra. Samt at vores nye rejseforening for psykisk sårbare også vil søge § 18 midlerne. Efter at politikkerne havde præsenteret budgettet var der et borgerpanel, der fremlagde deres synspunkter. Der var også spørgsmål fra salen. Det handlede en del om børn og unge, da der var mange børneforældre i panelet. Så nogle af gruppen fra Det Blå Hus udvandrede, fordi de synes, at psykiatrien ikke blev behandlet overhovedet. PKB

20

Profile for Peter Baggesgaard

Brugeravisen november 2015  

Nyhedsavis for socialpsykiatrien i Brønderslev kommune.

Brugeravisen november 2015  

Nyhedsavis for socialpsykiatrien i Brønderslev kommune.

Advertisement