Page 2

Kære læsere! Så er vi klar med november-nummeret af brugeravisen. I denne udgave bringer vi redaktørens livshistorie. Det er spændende at arbejde med livshistorie. Man kan få en bedre forståelse af sig selv, og det kan skabe mening og sammenhæng i ens liv. Derefter har vi præsentation af to nye ledere i socialpsykiatrien Rikke, som er ny leder for Det Blå Hus og Pia, som er ny handicap– og psykiatrichef. Så har vi en reportage fra Sindets dag, hvor Sebastian, som er formand for BIFOS, holdt tale. Det var en fin tale, som Sebastian holdt, hvor han bl.a. opfordrede politikerne til at stoppe besparelserne og til at komme ud og se med egne øje, hvilken betydning det har, det arbejde, som bliver gjort for psykisk sårbare borgere i BIFOS. I Det Blå Hus har vi mærket besparelserne i form af en reduktion på 2 fuldtidsstillinger og en 20-timers stilling i værestedet og en halv lederstilling, hvilket har betydet at vi har måttet sige farvel til bl.a. Ulrik og Birthe, som vi bringer afskedshilsen fra. Fra Mødesteder har vi beretning om deres ture til Hune og Sæby samt fra deres sommerfest. Til sidst har vi reportage fra stævner, som BIFOS har deltaget i - Bakke Cup og Efterårsstævne. Med venlig hilsen Redaktionen Brugeravisen - udgives af socialpsykiatrien i Brønderslev kommune. Det Blå Hus. Fasanvej 10, 9700 Brønderslev.

Avisen udkommer 4 gange årligt i: februar, maj, august og november. Deadline for næste nr.: 1. februar 2016. Næste nr. udkommer 20. februar 2016.

Ansvarshavende: Peter K. Baggesgaard

Materiale til avisen sendes til: E-mail: post[a]brugeravisen.dk Eller gives til redaktionsudvalget.

Redaktion: Peter K. Baggesgaard

Avisen på Internet www.brugeravisen.dk Her kan du læse avisen elektronisk.

Layout: Peter K. Baggesgaard Tryk: Det Blå Hus Oplag: 100

2

Profile for Peter Baggesgaard

Brugeravisen november 2015  

Nyhedsavis for socialpsykiatrien i Brønderslev kommune.

Brugeravisen november 2015  

Nyhedsavis for socialpsykiatrien i Brønderslev kommune.

Advertisement