Page 18

Referat fra Brugerrådsmøde 19/8 2015 1. 2. 3. 4.

Referatet er godkendt. Husk send også dagsorden og referater til Mail. magdalene60@hotmail.com Inga er ordstyrer Rikke er referent Inga orienterer om ny handicap og psykiatri chef: Pia Kornø.

5. Line orienterer om Handicap rådet: Der er få punkter på dagsordenen til handicaprådets møde. Alle er velkommen til at komme med punkter til handicaprådet. Hvis man har punkter/temaer, man gerne vil have i rådet kan man sende disse til Inga som så videreformidler til Line. Næste møde er d. 28. august. Vi kunne evt. tage dette op i lokalrådet på de forskellige steder. Regionen vil gerne oprette udekørende teams til borgere, der har fået et slagtilfælde eller hjerneblødning, således de kan genoptrænes hjemmefra. Line orienterer desuden om projekt ligelyst. Der skal være fokus på seksualundervisning for de unge udviklingshæmmede, ligesom personalet skal klædes på til at tage snakken med de unge om seksualitet. 6. Inga orienterer om Masterplanens tre fokus områder: frivillige, at bo og kompetenceudvikling. Der arbejdes fortsat med disse fokuspunkter. Margit oplever det er svært at få tiden til at gå i det nye frivillige tilbud i Dronninglund. Hun giver udtryk for, at de ikke har fået alle de materialer, der skal bruges til at få aktiviteterne til at køre. Margit har sat et punkt på dagsordenen til næste husmøde, hvor hun vil spørge ind til aktiviteter. Der er så småt begyndt at komme frivillige i de forskellige tilbud. Der er aftalt et møde for personale og ledelse i forhold til at få frivillige ind i vores tilbud. 7. Der er brugere med til ansættelsessamtaler til fastansættelser. Der kan indimellem være afskedigelser på et område, hvor man skal ansætte den, der er blevet afskediget i en ledig fast stilling, hvilket er 18

Profile for Peter Baggesgaard

Brugeravisen november 2015  

Nyhedsavis for socialpsykiatrien i Brønderslev kommune.

Brugeravisen november 2015  

Nyhedsavis for socialpsykiatrien i Brønderslev kommune.

Advertisement