Page 1

GIDS 2017

Volg ons op

Omdat al le kinderen dezelfde kansen verdienen 39 kansenbevorderende projecten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen


Een Hart voor Limburg

Voorwoord voorzitter Stijn Coninx 

4

“Ons doel is om nog meer organisaties te steunen”

5

Deze 39 projecten krijgen financiële steun in 2017

6-44

KeiSolidair: samen met je collega's actief voor het goed doel 45 Streekfonds zet ook zelf projecten op voor Limburg samen op sterkeen met de Koning Boudewijnstichting Wij zettenEen deHart mogelijkheden rijtje: Maak kennis met het Bestuurscomité

Een gift overmaken

Bedrijven nemen sociale verantwoordelijkheid op

structurele partners U kan Een Hart voor26Limburg steunen dooreen gift te storten op het rekeningnummer BE 79 7333 7333 3933. Een gift is fiscaal aftrekbaar vanaf een minimumbedrag Bekende Limburgers als ambassadeurvan  40 euro.

46-47 48 49 50 51 -54 55

Een actie organiseren Wie zelf een activiteit wil organiseren om geld voor een goed doel in het laatje te brengen, kan met ons contact opnemen.

Legaten

Dit magazine is een eigen uitgave van de vzw Een Hart voor Limburg i.s.m. Het Belang van Limburg en Concentra Media. De bijlage werdkan gerealiseerd Contentbetekenen. Connections. (www.contentconnections.be) Ook wanneer u er niet meer bent, u nog ietsdoor voorMediahuis de maatschappij U kan beroep doen op het Streekfonds

| COLOFON |

voor vrijblijvend en geïndividualiseerd advies over het nalaten van een deel van uw erfenis aan het goede doel. Ann Schoofs Mooi meegenomenCoördinatie: voor de nabestaanden is dat de successierechten in bepaalde gevallen dalen. Layout: Grafische Cel Mediahuis Hasselt - Ellen Jamar Cover/Backcover: Liswood & Tache Teksten: Geert Houben, Dirk Jacobs, Kizzy van Horne, Luc Weyens Fotografie: Luc Daelemans, Dick Demey, Sven Dillen, Jeffrey Gaens, Karel Hemerijckx, Raymond Lemmens, Contactgegevens: Serge Minten, Tom Palmaers Verantwoordelijke uitgever: Hans De Loore, Herkenrodesingel 10, 3500 Hasselt Herkenrodesingel 10 | 3500 Hasselt 011 - 87 85 99 info@eenhartvoorlimburg.be www.eenhartvoorlimburg.be

2

Deze projecten krijgen in 2017 steun van Een Hart voor Limburg

Een Hart voor Limburg

| INHOUD |

ALKEN Freem vzw 2.500 euro 6 BERINGEN De Terrilling vzw 5.000 euro 7 BERINGEN/LUMMEN Avali vzw 1.570 euro 8 BILZEN Medisch centrum Sint-Jozef vzw 7.500 euro 9 DIEPENBEEK BuSO Sint-Gerardus 7.500 euro 10 GENK BuSO De Wissel 6.500 euro 11 GENK Turkse Oudervereniging 7.500 euro 12 GENK Gigos Sledderlo 7.200 euro 13 GENK vzw PAS Pedagogisch Advies en Stimulering 7.350 euro 14 HALEN Halense adviesraad voor mensen met een handicap 5.000 euro 15 HASSELT Bazarts vzw 7.500 euro 16 HASSELT vibez vzw 7.500 euro 17 HASSELT/LUMMEN vzw De Oever 7.500 euro 18 HASSELT Koninklijke Sporting Hasselt - jeugdwerking 7.000 euro 19 HECHTEL-EKSEL G-GYM “Ik ben er ook” 3.000 euro 20 HEUSDEN-ZOLDER Art 27 vzw/Het Berenhuis 5.440 euro 21 HEUSDEN-ZOLDER De Droomboom vzw 3.000 euro 22 HEUSDEN-ZOLDER Muziek voor Ieder Kind vzw 7.500 euro 23 KINROOI vzw Jeugdtehuis Kinrooi 3.546 euro 24 KORTESSEM Internaat De Dageraad 3.000 euro 25 LANAKEN vzw Kompas 5.000 euro 26 LIMBURG Depot Margot 7.500 euro 27 LIMBURG vzw Auxilia 7.000 euro 28 LIMBURG Buddy bij de Wieg 7.000 euro 29 LIMBURG Rode Kruis Vlaanderen/Opvangcentrum 4.200 euro 30 LIMBURG vzw Habbekrats 5.080 euro 31 LOMMEL vzw Akindo 3.750 euro 32 LOMMEL CIG De Zeshoek vzw 2.500 euro 33 LUMMEN O.C. Sint-Ferdinand 7.500 euro 34 MAASEIK Dienstencentrum Ter Engelen 7.500 euro 35 MAASMECHELEN vzw Thebe 7.500 euro 36 MAASMECHELEN Provinciale Technische School 3.600 euro 37 MEEUWEN-GRUITRODE Judoclub 1.500 euro 38 NEERPELT Hockeyclub Phoenix 1.500 euro 39 OPGLABBEEK Het Steger vzw 7.500 euro 40 PEER BuSO Sint-Elisabeth 2.800 euro 41 SINT-TRUIDEN SOLV, campus De Regenboog 7.500 euro 42 SINT-TRUIDEN De Egeltjes vzw 7.500 euro 43 TESSENDERLO/GENK CAW Limburg vzw 3.500 euro 44

3


"Ons doel is om nog meer organisaties te ondersteunen"

instellingen of organisaties niet terecht voor financiële hulp. Alle kinderen verdienen dezelfde kansen."

Limburggevoel Coninx ziet in een grotere bekendheid als een van de uitdagingen voor 2017. “Er is nog werk aan de winkel om de betrokkenheid van bedrijven en personen te stimuleren. Wij willen nog meer informeren en sensibiliseren, en alle Limburgers bij deze problematiek betrekken. Solidariteit moet immers een vanzelfsprekendheid zijn. Dankzij het engagement en de financiële ondersteuning van vele bedrijven en individuen kunnen we het verschil in eigen provincie blijven maken. Daarnaast willen we ook nieuwe projecten opstarten en als bruggenbouwer een bijdrage leveren.”

Inkomsten

Stijn Coninx, voorzitter Een Hart voor Limburg.

Stijn Coninx gaat zijn tweede jaar in als voorzitter van Een Hart voor Limburg. Hij is als het ware gerodeerd en meer dan ooit klaar om zijn schouders onder het Streekfonds te zetten. “Een Hart voor Limburg is noodzakelijk. We moeten de solidariteit in onze mooie provincie blijven stimuleren. Als het goed gaat met anderen, gaat het goed met iedereen. Hier wil ik in 2017 maar al te graag aan meewerken,” zegt de regisseur. Actie! In deze extra bijlage vindt u de instellingen en organisaties terug die dit jaar kunnen rekenen op steun van Een Hart voor Limburg. “Wat ik er zo mooi aan vind, is dat het opnieuw over een grote verscheidenheid aan projecten gaat. Oorspronkelijk lag de focus op kinderen met een fysieke of mentale beperking. Meer en meer jongeren zijn vandaag helaas zeer kwetsbaar door de kansarmoede. Het is zo schrijnend dat we dit niet zomaar kunnen negeren. Zij vallen dikwijs door de mazen van het net, of kunnen bij andere 4

2016 was een topjaar voor Een Hart voor Limburg. “Ik denk hierbij aan verschillende activiteiten zoals The Italian Night en Het Sterrendiner in de Limburghal waar de Limburgse sterrenchefs kwamen koken, en artiesten het beste van zichzelf gaven.” Stijn Coninx legt de lat minstens even hoog om ook van 2017 een topjaar te maken. “Nooit evident, maar dat zal en moet de uitdaging zijn in een overgangsjaar, én met een nieuwe ploeg. We kunnen alvast rekenen op onze structurele partners en de Limburgse ondernemers die via KeiSolidair iets terug willen doen voor de maatschappij. Via allerhande evenementen geven bedrijven en andere organisaties of verenigingen vorm aan hun sociaal engagement. Ik wil hen al allemaal van harte danken. Het is nog te vroeg om in detail te treden over de nieuwe acties die we zelf op touw zetten. We rekenen ook op de steun, creativiteit en inzet van onze bestuursleden en ambassadeurs. Ik heb er alle vertrouwen in." Niet alleen het bedrijfs- en verenigingsleven spelen een cruciale rol voor het Streekfonds. “Er zijn nog de zovele Limburgers die zelf initiatief ondernemen,” zegt Coninx. “Mensen die iets te vieren hebben en via dit feest willen delen: een jubileum, de opening van een nieuwe zaak. Ze stellen voor een gift te doen voor EHvL in plaats van hen cadeaus te geven. En mensen die gewoon geven en delen. Maar veel belangrijker dan het geld is het gevoel dat Limburgers samen het verschil maken. Ook in 2017!"

Kristie Deckers, coördinatrice Een Hart voor Limburg.

“Dit jaar krijgen in totaal 39 verenigingen, scholen en sociale organisaties steun van Een Hart voor Limburg, om in Limburg kansenbevorderende projecten op touw te zetten voor kinderen en jongeren. Sinds de oprichting in 2004 heeft het Streekfonds al ruim 500 projecten gesubsidieerd. Samen is dat goed voor maar liefst 2,7 miljoen euro aan projectsteun.”

Dat zegt Kristie Deckers, coördinatrice van Een Hart voor Limburg. Zij blikt ook hoopvol vooruit: “Dit jaar hoopt Een Hart voor Limburg het draagvlak nog meer te verbreden door organisaties te verenigen om zo samen acties te ondernemen. Want de nood is groot. Het aantal aanvragen stijgt elk jaar, de zorgvraag wordt complexer. En toch willen we ook nog meer inzetten om de organisaties die ons nog niet kennen, ook te bereiken.” De basisdoelstelling van het Streekfonds blijft hetzelfde: kwetsbare kinderen een duwtje in de rug geven. Denk hierbij aan kinderen met een mentale of fysieke beperking, kinderen met emotionele of gedragsproblemen, kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen maar ook kinderen zonder beperkingen die het moeilijk hebben door onder meer de thuissituatie, kansarmoede … of om welke reden dan ook de aansluiting met de maatschappij mislopen.

Wie kan steun aanvragen? “Elke organisatie, school, vereniging of instelling die werkt met onze doelgroep kan inderdaad steun vragen,” beschrijft Kristie. “Jaarlijks lanceren we in mei een oproep waarbij men een aanvraag kan indienen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet er aan een aantal criteria voldaan worden. Zo moeten ze uiteraard kansenbevorderend zijn, de ontwikkeling stimuleren en een langetermijnvisie hebben zodat duurzame resultaten kunnen gegarandeerd worden. Als ook de directe omgeving van het kind erbij betrokken wordt en een samenwerkingsverband met andere lokale partners wordt opgezet, zijn dit pluspunten. Alle projectvoorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijk en pluralistisch samengestelde jury. Deze mensen zijn experten in hun vakgebied en dus goed geplaatst om te oordelen. Hun advies wordt overgemaakt aan het Bestuurscomité. Dat beslist autonoom of er steun wordt verleend en hoeveel. De middelen van Een Hart voor Limburg gaan naar projecten waarvoor geen reguliere financiering mogelijk is

Een Hart voor Limburg

"Solidariteit is noodzakelijk"

Een Hart voor Limburg

| Voorwoord |

en die niet onder de verantwoordelijkheid van de overheid vallen. Naast wat de overheid al doet voor deze kinderen, werken wij complementair door projecten te steunen die zich in de niche bevinden, die minder zichtbaar zijn.“ Belangrijk om weten is dat die projecten ook tijdens de uitvoering worden gevolgd zodat een kwalitatieve uitvoering conform de afspraken gegarandeerd wordt.

"Wij willen ons draagvlak verbreden" Waar zit het voordeel voor de kinderen? “Essentieel is dat de projecten ervoor zorgen dat de kinderen een extra kans krijgen op lange termijn. Wat die kans precies inhoudt, hangt af van de specifieke noden van het kind zelf. Kinderen met een beperking hebben andere noden dan zij die omwille van welke reden dan ook de aansluiting met onze maatschappij mislopen. Enkele voorbeelden. Als we een paardenkamp financieren voor kinderen met gedrags- en emotionele problemen gaat dit veel verder dan het kamp op zich, eigenlijk is het kamp een soort hoogtepunt na een therapie die de kinderen doorheen het jaar doorlopen hebben. Als we een G-sportclub helpen om aangepast sportmateriaal te kopen, betekent dat dat ook kinderen met een beperking aan sport kunnen doen en zich ten volle kunnen ontwikkelen. En door onze steun aan projecten die inzetten op thuisbegeleiding van kansarme kinderen en jongeren helpen we er mee voor zorgen dat die kinderen begeleid worden bij het studeren, dat ze uit hun sociaal isolement gehaald worden, enz. Dat geeft hen meer zelfvertrouwen en een hoger gevoel van eigenwaarde wat hun toekomstkansen alleen maar vergroot. En zo zijn er nog tal van voorbeelden,” weet Kristie.

Bijkomende rol “Vaak komen wij ook tussen zonder dat er financiële middelen worden uitgekeerd. Instellingen die met een probleem zitten, kunnen ook onze hulp inroepen. Partijen samenbrengen om zo tot oplossingen te komen is zeker ook een van onze taken. Door de jarenlange opgebouwde kennis en het brede netwerk waarop we kunnen rekenen, nemen we zelf het voortouw om grotere projecten samen met andere partners op te starten. Voorbeelden zijn Ukelila en het taalproject Taal van schoot tot school, die ook dit jaar nog verder zullen geïmplementeerd worden. Wij blijven hoe dan ook ambitieus om kwetsbare kinderen zo goed mogelijk te helpen,” besluit Kristie. 5


Alken

BERINGEN

Freem vzw

De Terrilling vzw

Freem vzw Laagdorp 7 3570 Alken woordenzonderklank@gmail.com Opgericht in: 1999 Doelgroep: Iedereen. Voor de kampen gaat het specifiek om jongeren uit de jeugdhulp.

Verantwoordelijke: Voorzitter Márnix Vanlangenaeker Bereik: Jaarlijks een vijftiental jongeren die mee op kamp gaan

2.500

5.000

EURO VAN EHvL

EURO VAN EHvL

Mensen in dienst: 0 Vrijwilligers: 12

"Hier is iedereen gelijk" “Met de vzw Freem organiseren we allerlei initiatieven die met zingeving te maken hebben. Zo organiseren we al jaren filosofische cafés en gespreksavonden, workshops rond filosoferen en filosoferen met kinderen, maar ook diversiteits- en antiracismetrainingen”, zegt Márnix Vanlangenaeker. “We zijn altijd op zoek naar andere organisaties om samenwerkingen te starten. Zo is ook de samenwerking met vzw Elkeen en ezelhoeve Den Dolaard (www.dendolaard.be) gestart waarbij we een zomerkamp organiseren voor jongeren uit de jeugdhulp. Het gaat om een groep van kwetsbare jongens en meisjes die we in de zomermaanden een unieke vakantie willen geven. We doen dit op een bijzondere manier. We geloven sterk in anders omgaan met elkaar en in het begrip coöperatief samenleven. Het zomerkamp kent dan ook geen hiërarchie. We vertrekken vanuit het principe dat we allemaal gelijk zijn en stellen samen een reeks regels op. “ Ook bij de vzw Elkeen geloven ze in deze aanpak. “We zijn een voorziening binnen de bijzondere jeugdbijstand en bieden tijdelijke hulp aan. In onze twee voorzieningen verblijven in het totaal 20 jongeren. Een dertiental daarvan gaat mee op kamp. We merken dat deze kampen goed zijn voor hun zelfbeeld. Ze ervaren respect door iedereen op gelijke voet te plaatsen, en hun zelfvertrouwen groeit. In de toekomst willen we het kamp nog verder uitbreiden naar jongeren van andere voorzieningen om onderling contact te bevorderen”, zegt Dimp Verheyen van de vzw Elkeen.

6

De Terrilling vzw

PROJECT

PROJECT

Zomerkamp voor jongeren uit de jeugdhulpverlening

Talenten ontdekken in de Brede School

“We organiseren een veelzijdig zomerkamp voor jongeren uit de jeugdhulpverlening. Daarbij bouwen we een oude woonwagen om tot een mobiele thuis. De woonwagen staat symbool voor deze jongeren die zelf niet altijd een (h)echte thuis hebben. Elk jaar timmeren we een beetje verder aan deze woonwagen en kopen we nieuwe materialen aan. Wanneer de woonwagen klaar is, kunnen we die gebruiken om te overnachten, te vergaderen of ons te verplaatsen. Daarnaast kopen we ook een aantal nieuwe samenwerkingsspelletjes aan. De jongeren genieten duidelijk van deze kampen, hun eigenwaarde en zelfbeeld stijgen enorm door onze aanpak waarbij iedereen gelijk is en samenwerkt, zowel aan een fijn kamp als aan de uitbouw van de woonwagen die metafoor staat voor samenleven.”

“Door een groot aanbod aan naschoolse activiteiten, georganiseerd door de Brede School, vergroten we de kansen van kwetsbare kinderen die hun weg naar het reguliere vrijetijdsaanbod niet vinden. Tijdens deze activiteiten leren ze op een speelse manier, ze ontdekken talenten, oefenen hun sociale vaardigheden, leren samenwerken en samen spelen. Dit nemen ze mee in hun verdere leven. Met het geld van Een Hart voor Limburg kunnen we dure materialen aankopen, zoals basketballen, circuskoffers, dansspiegels, enzovoort. We werken vooral met vrijwilligers die de activiteiten begeleiden, maar soms moeten er bepaalde onkosten of een vergoeding aan sporttrainers en dergelijke betaald worden. En uiteraard willen we ons activiteitenaanbod nog verder uitbreiden.”

Beverlosesteenweg 455 3581 Beringen info@terrilling.be Opgericht in: 2016 door verschillende scholen en partners in Beringen-Mijn Doelgroep: Schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar uit Beringen-Mijn.

Verantwoordelijke: Voorzitter Jan Roggen Bereik: Een 500-tal kinderen Mensen in dienst: 1 Vrijwilligers: 30

Naschoolse activiteiten voor elk kind De drie scholen uit Beringen-Mijn (De Horizon, Het Mozaïek, 't Ateljeeke) gingen dit schooljaar samen met opbouwwerk Rimo Limburg en de dienst Samenleven van de stad van start met een Brede School. “Met de Terrilling geven we alle kinderen uit Beringen-Mijn de kans om de brede ontwikkeling te stimuleren met een activiteitenaanbod op maat van de kinderen”, zegt Anna Dieltjens van Rimo. “Met naschoolse activiteiten bieden we de kinderen vanaf de kleuterklas tot het zesde leerjaar de kans om talenten te ontdekken en nieuwe ervaringen op te doen. We zijn van mening dat een zinvolle vrijetijdsbesteding voor iedereen is, maar merken dat vooral kinderen uit kansarme gezinnen uitgesloten worden uit het reguliere vrijetijdsaanbod. Ze vinden de weg niet naar daar, of de drempel is te groot. Wij willen een tussenstap zijn om niet-schoolse competenties te ontdekken. We organiseren een breed gamma aan activiteiten van Franse les tot schaken, dans, circustechnieken en basket. En dit telkens per leeftijdsgroep of voor iedereen. We zijn ervan overtuigd dat kinderen met een fijne vrijetijdsbesteding ook liever naar school gaan. Dagelijks vindt er, voornamelijk in één van de drie scholen, wel een activiteit na de schooluren plaats. We organiseren naschoolse activiteiten op weekdagen, niet in het weekend. Het eerste trimester kwamen een negentigtal kinderen bij ons sporten. Dit aantal willen we in de toekomst nog verhogen. Daarnaast bouwen we ook een sterk netwerk op tussen ouders, buurtverenigingen, scholen, en sport- en jeugdverenigingen.” 7


Bilzen

BERINGEN/LUMMEN

vzw Avali

Medisch Centrum Sint-Jozef vzw

vzw Avali Hemelstraat 27 3580 Beringen www.avali.be Opgericht in: eind jaren 90 en omgevormd tot vzw eind 2005 Doelgroep: Personen met een verstandelijke beperking.

Verantwoordelijke: Voorzitter Ronny Vandermaesen Bereik: Een 45-tal personen

1.570

7.500

EURO VAN EHvL

EURO VAN EHvL

Mensen in dienst: 0 Vrijwilligers: 25

Zwemlessen voor iedereen “Zwemclub Avali organiseert sinds eind jaren negentig zwemlessen voor personen met een beperking. Het gaat voornamelijk over kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking”, zegt voorzitter Ronny Vandermaesen. “Sommigen hebben ook een fysieke handicap. Elke zondagvoormiddag tussen 9 en 11 uur nemen we een frisse duik in het zwembad De Vijfsprong in Lummen, en dat van begin september tot juni. Eén groep traint van 9 tot 10 uur, de andere van 10 tot 11 uur. Leeftijd speelt geen rol. De jongste zwemmer is vier jaar, de oudste bijna vijftig jaar. Wel kijken we naar het niveau van de zwemmers. We geven zowel watergewenning als training aan competitiezwemmers. Voor de watergewenning is er een één op één begeleiding. De competitiezwemmers krijgen vooral instructies om nog beter te worden. We trachten samen met hen hun stijl te verbeteren of ze krijgen lessen over hoe ze nog beter het water kunnen induiken. We maken ze lichamelijk en mentaal sterker en bereiden hen voor op de wedstrijden. Elk jaar nemen we met een vijftiental zwemmers deel aan de Special Olympics. Onze zwemmers doen het goed, want telkens komen we met heel wat medailles naar huis. Wat alleen maar goed is voor hun zelfbeeld. Vanaf de zomer gaat het zwembad in Lummen voor een jaar dicht voor renovatiewerken. We zijn dringend op zoek naar een andere, betaalbare locatie in de buurt, zodat we de zwemlessen kunnen blijven verder zetten.”

8

Medisch Centrum Sint-Jozef vzw

PROJECT

PROJECT

Zwemwedstrijd voor mensen met beperking

Speeltuin voor kinderen die op bezoek zijn

“Eind januari organiseerden we een eigen zwemwedstrijd waar een 140 deelnemers met een mentale beperking aan deelnamen. We vinden het goed dat onze mensen kunnen proeven van het wedstrijdgebeuren. Zo zien we meteen met welke zwemmers het haalbaar is om deel te nemen aan wedstrijden, want niet iedereen kan tegen de stress. Toch is het voor hen ook een beloning voor hun harde werk en inzet. Ze ondervinden zelf waarvoor ze elke week trainen. Iedereen krijgt een medaille. Dat geeft hun zelfvertrouwen een boost, want zo voelt iedereen zich een winnaar. Bovendien maken ze contact met andere zwemmers. Ook voor onze trainers is het goed om andere clubs te ontmoeten en expertise uit te wisselen.”

“We leggen een speeltuin als centraal kindvriendelijk bezoekpunt aan”, zegt Hilde Jans van de KOPP-werking. “We willen kinderen de nodige aandacht en plaats geven tijdens hun contacten met de ouder of grootouder en de zorgverlening. Het doel is het bezoek van kinderen in ons Medisch Centrum aangenaam te laten verlopen. Ouders kunnen op een meer ontspannen manier terug in contact treden met hun kind. De ziekenhuissfeer wordt doorbroken. Een speeltuin biedt gelegenheid tot observatie en beperkt tegelijkertijd de mogelijke gevolgen van de psychische problematiek van de ouders of grootouders op het kind. Dit project is een kansenbevorderend initiatief voor kinderen en jongeren van ouders met psychische problemen.”

Abdijstraat 2 - 3740 Bilzen www.mc-st-jozef.be Opgericht in: 1897 door de Franse zusters van La Congrégation des Soeurs de Saint-Joseph Doelgroep: Ouderen, volwassenen en kinderen met psychische stoornissen.

Verantwoordelijke: Directeur Cindy Monard Bereik: Ongeveer 370 residentiële patiënten Mensen in dienst: 570 Vrijwilligers: 20

We leren de regie van het leven opnieuw in eigen handen nemen “Het Medisch Centrum Sint-Jozef biedt deskundige totaalzorg aan patiënten met een psychiatrische of psychische problematiek. We werken met een breed therapeutisch aanbod aan het herstel van het individu. Dit betekent niet per definitie genezing, maar wel het bevorderen van de levenskwaliteit en de regie van het leven opnieuw in eigen handen nemen”, zegt directeur Cindy Monard. “De eerste patiënt is opgenomen in 1897. Sindsdien kende de psychiatrie op alle vlakken een enorme evolutie. Het MC Sint-Jozef vandaag is een multidisciplinair expertise centrum in de geestelijke gezondheidszorg met een polikliniek, een daghospitaal, residentie en mobiele begeleiding. We bieden deze professionele en warme zorg aan zowel voor ouderen, volwassenen, als voor kinderen en jongeren. Hierbij werken we steeds nauw samen met andere partners binnen de Limburgse netwerken en zorgcircuits. De overgrote meerderheid van de patiënten komt immers uit Limburg. De psychische problemen van onze patiënten gaan van middelenmisbruik tot psychotische stoornissen, van angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, dementie en cognitieve stoornissen tot stoornissen bij kinderen en adolescenten. Onze 570 medewerkers zetten zich elke dag opnieuw in om samen met onze groep vrijwilligers en ervaringsdeskundigen de beste zorg op maat vorm te geven en dat in samenspraak met de patiënt en zijn naasten. Deze zorg wordt steeds meer kort en krachtig en waar mogelijk ook thuis gegeven. Maar soms is een opname absoluut nodig. Belangrijk is dan om ook in het ziekenhuis het thuismilieu nauw te betrekken.” 9


BuSO Sint-Gerardus

GENK

DIEPENBEEK

BuSO De Wissel

BuSO Sint-Gerardus Sint-Gerardusdreef 1 3590 Diepenbeek www.busosintgerardus.be Opgericht in: 1971 Doelgroep: Jongeren van 12 tot 21 jaar met een (neuro) motorische beperking.

Verantwoordelijke: Directeur Mieke Moermans Bereik: 83 leerlingen

7.500

6.500

EURO VAN EHvL

EURO VAN EHvL

Mensen in dienst: 68 Vrijwilligers: 7

Jongeren met een motorische beperking op weg helpen in de maatschappij “BuSO Sint-Gerardus is een school in het buitengewoon secundair onderwijs. Wij richten ons tot leerlingen type 4, met een (neuro)motorische beperking”, zegt directeur Mieke Moermans. “We bieden onderwijs en zorg in opleidingsvorm 1, in samenwerking met het MFC van Sint-Gerardus. Dat betekent dat we de jongeren met een (neuro)motorische beperking helpen een eigen plek te vinden in een omgeving waar ondersteuning voorzien is op vlak van wonen, werken of een dagbesteding en vrije tijd. We vertrekken van de kwaliteiten van onze jongeren om zo een persoonlijk traject uit te stippelen op deze drie ontwikkelingsdomeinen. Onze jongeren krijgen zo de kans om zelf te ervaren waar hun interesses en kwaliteiten liggen. We trachten hierbij de zelfredzaamheid te vergroten. Op deze manier kunnen onze jongeren ook een realistisch positief zelfbeeld opbouwen en zijn ze beter voorbereid op de toekomst. Ze leren beter communiceren en we werken ook op de sociale vorming. In dit aangepaste schoolaanbod hebben we twee stromingen: competentieleren en ervaringsleren. Leerkrachten krijgen ondersteuning van paramedici. Leerlingen met goede motorische mogelijkheden kunnen een individueel traject volgen richting arbeidsmarkt. We voorzien stages en arbeidstraining als voorbereiding op tewerkstelling in een beschermde werkplaats of vrijwilligerswerking. Ook op vlak van vrije tijd worden ze begeleid naar een zinvolle vrijetijdsbesteding. Daar maakt het project ‘Reporters zonder grenzen’ deel van uit.”

10

BuSO De Wissel

PROJECT

PROJECT

Jongeren maken schoolkrant en schoolradio

Transportband en tuinmateriaal aankopen

“Binnen bepaalde vakken krijgen onze jongeren de kans om allerlei vaardigheden en technieken aan te leren, zoals reportagefoto’s maken, artikels schrijven en geluidsfragmenten opnemen. Die worden geplaatst in de schoolkrant of gebruikt in de schoolradio. Met dit project ‘Reporters zonder grenzen’ leren de jongeren zelfstandig werken, ze ontdekken en ervaren technieken en kunstvormen die voor deze jongeren anders niet toegankelijk en vanzelfsprekend zijn. Op dit moment gebeurt alles nog met beperkte middelen, waardoor niet alle jongeren tegelijk bezig kunnen zijn met het project. Met het extra geld kunnen we nieuw materiaal kopen en het project verder uitbreiden.”

“Het geld van Een Hart voor Limburg gebruiken we om onze lessen nog meer beroepsgericht te maken. Zo willen we een echte transportband aankopen. Door die te gebruiken, leren onze leerlingen omgaan met een bepaald tempo en in team werken. Zo worden ze goed voorbereid op tewerkstelling in een beschutte werkplek bijvoorbeeld waar ze zullen instaan voor allerhande seriewerk. Maar we willen ook duurzaam tuinmateriaal aankopen voor de lessen ‘Tuin & Onderhoud’ om onze jongeren nog beter klaar te maken voor een tewerkstelling bij een groendienst. Als kers op de taart gaan we een echt tuinhuisje zetten zodat het gereedschap veilig opgeborgen kan worden en jarenlang kan meegaan.”

Arbeidsstraat 66 3600 Genk www.de-wissel.be Opgericht in: 1969 Doelgroep: Jongeren met leermoeilijkheden, gedrags- en emotionele problemen, autisme en meervoudige beperkingen vanaf 12 jaar.

Verantwoordelijke: Directeur Sandra Simons Bereik: 230 leerlingen Mensen in dienst: 110 Vrijwilligers: 0

Realistische praktijklessen voor meer kans op werk “De Wissel is een school voor buitengewoon secundair onderwijs in Genk”, vertelt Jolien Jodogne. “Op onze groene, uitgestrekte campus bieden we onderwijs aan voor jongens en meisjes met specifieke onderwijsbehoeften. We bieden zowel opleidingsvorm 1, 2 als 3 aan, elk met een eigen finaliteit. We willen onze leerlingen helpen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zodat ze hun weg kunnen vinden in een werk-, woon- en leefsituatie passend bij hun eigen capaciteiten. Dat is niet altijd een senicure want in onze snel evoluerende maatschappij veranderen ook de competenties en vaardigheden die jongeren nodig hebben om een weg voor zichzelf uit te kunnen stippelen. Om kwaliteitsvol onderwijs te blijven aanbieden, engageren wij ons om in te spelen op nieuwe uitdagingen en om flexibel om te gaan met nieuwe ontwikkelingen. Daarom willen we voor onze leerlingen van opleidingsvorm 2 de volgende jaren extra inzetten op een beroepsgericht lessenaanbod. We willen die lessen zo realistisch mogelijk maken en hen vanuit de school ondersteunen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Door de beroepsgerichte vorming kunnen onze leerlingen zich onderscheiden en makkelijker een job vinden die bij hij hen past. En wie werk heeft, vindt veel makkelijker een volwaardige plek in onze huidige maatschappij."

11


GENK Turkse Oudervereniging

Gigos Sledderlo

GENK

Turkse Oudervereniging Minderbroedersstraat 4 3600 Genk Opgericht in: 1992 Doelgroep: Turkse gezinnen in Genk.

Verantwoordelijke: Voorzitter Özgür Baran Bereik: 200 Mensen in dienst: 0 Vrijwilligers: 30

Betere onderwijskansen voor onze kinderen en jongeren “De Turkse Oudervereniging Genk wil zich nog meer focussen op de rechtstreekse begeleiding van kinderen, jongeren en ouders”, vertelt voorzitter Özgür Baran. “Dit doen we zowel tijdens het schooljaar, maar ook in de vakantieperiodes. Concreet doen we dat bijvoorbeeld door huiswerkbegeleiding en workshops om nog beter de taal te leren en tijdens de zomer door extra aandacht te geven aan taalstimulering. We leggen ook de nadruk op discipline en doorzettingsvermogen, dingen die ze tijdens hun verdere schoolloopbaan en beroepscarrière zullen kunnen gebruiken. Maar we richten ons ook naar ouders, via individuele coaching en algemene informatiesessies. We willen hun ouderlijke vaardigheden versterken, en voor de kinderen gaat het om het toenemen van hun zelfvertrouwen en een betere talentontwikkeling. Soms merken we dat er vanuit de ouders te weinig aandacht is voor structuur en stimulering of ambitie voor hun kinderen. En daarbij willen we hun helpen. Daarnaast zijn er veel vragen vanuit Turkse gezinnen naar begeleiding van de schoolloopbaan en talentontwikkeling van hun kinderen. Daarbij geven ouders vaak hun onmacht aan, dat ze te weinig weten van het onderwijs, of dat het bestaande aanbod te duur is of dat er andere drempels zijn. Tenslotte zijn er de harde cijfers: dubbel zoveel kansarme kinderen in Genk komen voor bij allochtone gezinnen. Dat resulteert in een grote taalachterstand, maar levert ook alarmerende cijfers inzake onderwijsdoorstroming op. Ons initiatief probeert dit mee aan te pakken.”

12

Gigos Sledderlo

7.500

7.200

EURO VAN EHvL

EURO VAN EHvL

PROJECT

Gebouw aanpassen en workshops organiseren “Gedeeltelijk willen we dit budget gebruiken voor het toegankelijk en kind- en gezinsvriendelijk maken van onze infrastructuur aan de Minderbroedersstraat in Genk. Een ander deel wordt besteed voor de werkingsmiddelen voor de gezinsbegeleiding, activiteiten en workshops voor kinderen. Wij rekenen zelf op lidmaatschapsgelden, op beperkte ouderbijdrages en op sponsoring. De grootste hap wordt de renovatie van het sanitair, dat 5.000 euro zal kosten. Verder voorzien we in de organisatieonkosten voor ouderactiviteiten, materiaalkosten voor workshops voor kinderen en tieners, de vrijwilligersvergoeding voor de begeleiders en andere kosten inherent aan het gebruik van het gebouw."

PROJECT

Bijlkestraat 12/14 3600 Genk www.gigos.be

Verantwoordelijke: Directeur Leo Nouwen Bereik: 170 kinderen en jongeren

Opgericht in: 2004

Mensen in dienst: 5 jeugdwerkers en 1 coördinator

Doelgroep: Kinderen en jongeren uit de wijk Sledderlo.

Vrijwilligers: 5

Samen buiten “Tijdens onze dagelijkse werking, merken we steeds meer dat kinderen en tieners het niet meer gewoon zijn om buiten te spelen. In Sledderlo is er sinds enkele jaren een groen park, waar mensen samen komen. Het is een ontmoetingsruimte geworden. Dat willen we ook creëren bij onze eigen werking. We hebben daar al afgebakende ruimtes, maar die ‘tuinen’ moeten nog kinden tienervriendelijk worden gemaakt. Daar willen we het geld van EHvL voor gebruiken. De kinderen maar ook de ouders worden hierbij betrokken zodat zij beter leren samenwerken. We kiezen ook voor een tuin met zoveel mogelijk natuurlijke elementen en recyclagemateriaal. Belangrijk is ook dat we samen met hen zelf de handen uit de mouwen gaan steken. Op die manier willen we hen motiveren om meer buiten te spelen en elkaar te ontmoeten.”

"Vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren" “Jeugdwelzijnswerk Gigos Sledderlo bekommert zich om maatschappelijk kwetsbare jongeren uit de wijk Sledderlo in Genk”, vertellen de jeugdwerkers. “We organiseren vrijetijdsactiviteiten, hebben aandacht voor hun welbevinden, proberen een brugfunctie te vervullen, hun belangen te verdedigen en we werken aan een houding die gebaseerd is op respect voor het individu. We richten ons op jongens en meisjes van verschillende leeftijden en bieden hen een uitgebreid vrijetijdsaanbod aan. Zo hebben we een kinderwerking (van 4 tot 10 jaar), een tienerwerking (van 10 tot 15 jaar) en een jongerenwerking (vanaf 16 jaar). Bij de jongeren zorgen we onder meer voor een aanbod dat inspeelt op hun behoeften en groei. Ze krijgen verantwoordelijkheid en leren daar mee omgaan. Daarbij ondersteunen we hen in hun identiteitsontwikkeling en integratie in de maatschappij. Wie jongeren wil inburgeren in de maatschappij, moet inzetten op die sociale verbondenheid. Bij de kinderwerking gaat het meer om speelse, educatieve en sportactiviteiten, met als doel te helpen bij hun ontwikkeling. Voor de tieners creëren we een tweede thuis en een stek waar ze zich goed voelen, plezier beleven en kansen krijgen.”

13


GENK

HALEN

vzw PAS Pedagogisch Advies en Stimulering

Halense adviesraad voor personen met een handicap

vzw PAS Pedagogisch Advies en Stimulering Jaarbeurslaan 19 3600 Genk www.campuso3.be Opgericht in: 2000 Doelgroep: Pedagogische Trajecten: kinderen en jongeren (8-16 jaar), die wonen of school

lopen binnen de regio MidLim. Ook de ouders en scholen worden betrokken. Verantwoordelijke: Algemeen Coördinator Campus O3 – Huizen van het Kind- Genk, Hilde Haerden Bereik: 120 Mensen in dienst: 4 medewerkers (bij PeTra)

Pedagogische Trajecten voor kinderen, ouders en school De vzw PAS (Pedagogisch Advies en Stimulering) is een samenwerking van 25 organisaties uit het Genkse, die bezig zijn met opvoedingsondersteunende activiteiten. De vzw staat ook in voor het beheer en de coördinatie van de Campus O3-Huizen van het Kind in Genk. Ook het project Pedagogische Trajecten heeft bij hun een vaste stek gevonden. Pedagogische Trajecten (PeTra) zijn korte begeleidingstrajecten voor kinderen/jongeren tussen 8 en 16 jaar oud die sociaal en/of emotioneel een moeilijke periode hebben. Het gaat om kinderen uit de regio Genk, As, Opglabbeek, Zutendaal en Houthalen-Helchteren. Ook de ouders en scholen worden betrokken. “Het doel van onze begeleiding is vooral om de negatieve spiraal waarin kinderen, ouders en school terecht gekomen zijn, te doorbreken. We willen die relaties herstellen zodat men terug positief kan kijken en handelen,” vertelt medewerker Tom Delbroek. Concreet gaat een begeleider een paar maanden aan de slag met het kind, de ouders en de school. “Onze manier van werken is laagdrempelig en kosteloos. We krijgen steeds meer aanvragen. Naast een individueel traject is er nu ook een groepsprogramma, met avontuurlijke activiteiten, samenwerkingsopdrachten, groepsgesprekken, ... De combinatie tussen actie en reflectie zorgt ervoor dat de deelnemers kunnen nadenken over hun gedrag en leren sociaalvaardiger te zijn, hun talenten kunnen ontwikkelen en daardoor betere kansen krijgen in de samenleving.”

14

Twinsporten

7.350

5.000

EURO VAN EHvL

PROJECT Groepsaanbod uitbreiden “We willen dit jaar ons groepsaanbod nog intensifiëren. Omdat we steeds meer aanvragen krijgen, zijn we genoodzaakt om nog meer flexibel en intens te kunnen werken. Met PeTra BOOST mikken we op een kortdurende, intensieve groepservaring. Het zorgt voor nog meer motivatie, de kinderen en jongeren nemen hun traject ook nog meer zelf in handen. Om onze werking uit te breiden, hebben we nood aan mobiele werkkoffers maar ook aan extra materiaal voor onze adventure education, zoals bijvoorbeeld een touwenparcours. Om ouders, familie en leerkrachten te kunnen tonen wat ze geleerd hebben, hebben we ook een stevige en waterproof camera nodig want we werken veel buiten.”

EURO VAN EHvL

PROJECT Organisatie van onze achtste Twinsportdag “We organiseren dit jaar voor de achtste keer Twinsporten, een sport- en animatiedag voor iedereen, maar in het bijzonder voor kinderen en jongeren met een beperking. Ze kunnen volledig gratis deelnemen aan de dag. Het terrein is ingericht als een pretpark met verschillende themahoeken waar tal van activiteiten te doen zijn. Kers op de taart zijn een wereldrecordpoging en een optreden van Bart Kaëll. Ons doel is inclusie en dat kinderen elkaar accepteren zoals ze zijn en elkaar mee betrekken in het spel. Dat dit ook werkelijk gebeurt, maakt ons blij. Uit Twinsporten zijn echte vriendschappen ontstaan. Daarnaast zijn heel wat andere verenigingen met een G-afdeling gestart, zoals het G-dansen en G-voetbal.”

Diestersteenweg 42 3545 Halen www.twinsporten.be

Verantwoordelijke: Organisator Steven Vanmechelen Bereik: een 400-tal deelnemers

Opgericht in: 2002

Mensen in dienst: 0

Doelgroep: Alle mensen van 6 tot 90 jaar met of zonder beperking.

Vrijwilligers: 15 voor de algemene organisatie, een 200-tal tijdens de sportdag

Samen sporten voor iedereen, met of zonder beperking “Met Twinsporten organiseren we met de Halense adviesraad voor personen met een handicap en een grote groep vrijwilligers uit heel wat verenigingen in Halen een sport- en animatiedag voor mensen met en zonder beperking”, zegt Steven Vanmechelen, een van de kernleden van de stuurgroep. “Het idee ontstond jaren geleden. Leden uit verschillende verenigingen wilden iets doen voor personen met een handicap en staken de koppen bij elkaar. Ondertussen zijn we dit jaar aan onze achtste editie toe. De Twinsportdag is bovendien de start geweest van de adviesraad voor mensen met een beperking. De raad heeft ondertussen al heel wat beleidsbeslissingen mee kunnen beïnvloeden. Verder zijn er na de sport- en animatiedag ook heel wat sportclubs in Halen gestart met een G-afdeling. We kunnen van een succes spreken. Jaarlijks bereiken we een 400-tal deelnemers, voornamelijk kinderen en jongeren, maar ook volwassenen, met een beperking uit de Limburgse voorzieningen tot mensen zonder beperking. Een 200-tal vrijwilligers staan klaar om er een topdag van te maken. Het jaar dat er geen sportdag is, organiseren we een quiz voor de voorzieningen. Daarnaast brengen leerlingen uit de lagere school een bezoek aan een voorziening, of omgekeerd, bezoekt de voorziening de school. De kinderen maken gedichten en tekeningen over dit bezoek wat uitmondt in een poëziemiddag met fantastische gedichten.”

15


Bazarts vzw

vibez vzw

HASSELT

HASSELT

Bazarts vzw Lummense Kiezel 68B 3510 Kermt (Hasselt)

Vibez vzw

Opgericht in: 2006

Bereik: in onze hangar komen er jaarlijks zo’n 250 kinderen en jongeren, op verplaatsing komen er nog meer.

Doelgroep: Creatievelingen.

Mensen in dienst: 2

Verantwoordelijke: Inge Vanhoof

Vrijwilligers: 15

"Iedereen kan zelf dingen maken" “Bazarts vzw is een organisatie die creativiteit wil bevorderen bij kinderen, met of zonder beperking, jong of oud, allochtoon of autochtoon. We zijn gehuisvest in Kermt, maar richten ons ook op andere gemeenten natuurlijk. Eigenlijk is het heel simpel”, lacht verantwoordelijke Inge Vanhoof: “Vanuit een grote gedrevenheid om mensen creativiteit bij te brengen en hun expressiviteit vanuit hun binnenste naar boven te halen, is Hangar Bazarts gestart. Het is heerlijk te zien wanneer mensen versteld staan van hun eigen expressie, van hun eigen kunnen. We willen iedereen stimuleren om zijn beeldende creativiteit te ontdekken. Kleuters, tieners, boekhouders, oma’s, mensen met een beperking, leerkrachten … Iedereen is van harte welkom bij ons. We werken op drie verschillende vlakken: onderwijs, vrije tijd en bedrijven. We geloven erg in het proces van creëren, zelf dingen maken en ontwikkelen. We doen dit binnen ‘Hangar Bazarts’ op beeldend vlak, omdat dat nu eenmaal onze specialiteit is. Wij willen helpen bouwen aan een creatief klimaat om zo iedereen uit te dagen om de wereld met een ruime blik te bekijken, om een positieve impact te hebben op klein en groot en om kunst, cultuur en fantasie een plaats te geven in ons drukke bestaan. Ons atelier is een hangar waar we het gezellig en knus houden en waar we een huiselijke sfeer proberen te scheppen waar iedereen zich thuis voelt. En misschien nog belangrijker: waar iedereen welkom is.”

16

7.500

7.500

EURO VAN EHvL

PROJECT

EURO VAN EHvL

PROJECT

Rolstoelvriendelijk maken van aanbod

Extra opleiding voor animatoren

“Bazarts heeft een atelier gevonden waar we terecht kunnen voor ons creatief aanbod. Deze hangar willen we rolstoelvriendelijk maken zodat ook deze doelgroep welkom is. Daarnaast willen we kinderen vanuit het bijzonder onderwijs ook de weg laten vinden. Om hen te bereiken, is er veel marketing nodig, meer begeleiding en kleinere groepen om hun vertrouwen te kunnen winnen maar ook om ons aanbod bekend te maken bij de ouders van rolstoelgebruikers, scholen en verenigingen. Maar ook voor het oprichten van een wekelijks crealab voor kinderen van het bijzonder lager onderwijs en/of bijzonder secundair onderwijs. Daarnaast gebruiken we de middelen voor de bouw van een rolstoelvriendelijk toilet met de voorziening van een verzorgingstafel, wasbak op hoogte."

“Onze vakanties zijn inclusief, dus alle kinderen kunnen mee. Ook degenen die door hun beperking anders niet op kamp zouden kunnen gaan. Om dit mogelijk te maken, leiden we met vibez inclusie-animatoren op die een 1-op-1 begeleiding waarborgen op onze kampen. Dit doen we in samenwerking met VFG, de organisatie van De Voorzorg voor personen met een beperking. In 2015 is vibez gestart met dit inclusieproject. Dankzij de steun van Een Hart voor Limburg kunnen we dit mooie project duurzaam verderzetten en uitbreiden. Initiatieven als dit zijn broodnodig. Jongeren met en zonder beperking komen op een ongedwongen manier met mekaar in contact, en maken een groeiproces door dat hen sterker maakt naar de toekomst.”

Guffenslaan 38a 3500 Hasselt www.beleefjevibez.be

Verantwoordelijke: Coördinator Sofie Brockmans Bereik: 700

Opgericht in: 2013

Mensen in dienst: 10

Doelgroep: 5- tot 25-jarigen, zonder enige uitzondering.

Vrijwilligers: 100

"Passies en talenten staan centraal" “Vibez is de jongerenorganisatie van De Voorzorg, in samenwerking met Joetz Limburg en Let’s Go Urban Limburg. Wij organiseren kinder- en jongerenvakanties die net dat iètsje anders zijn. Passies en talenten staan bij vibez centraal”, vertelt coördinator Sofie Brockmans. “We begeleiden jongeren om hun passie te ontdekken, zich te verdiepen in hun talenten, en stimuleren hen om zelf te ondernemen en de wereld in te stappen. Elk op zijn tempo, zijn manier en zijn eigen traject volgend. De vaardigheden die ze daar voor nodig hebben, daar begeleiden we hen in, jaar na jaar. Daarvoor werken we samen met professionele partners om de jongeren een totaalbeleving te bezorgen. Onze vakantieconcepten zijn uitgewerkt door 10 ervaren en enthousiaste medewerkers en worden begeleid door meer dan 100 geattesteerde vibez-animatoren. Eigenlijk bieden we jongeren alle kansen om sterker in het leven te staan. Wij geloven er in dat, wanneer ze hun passie beleven, ze hun talenten makkelijker en beter gaan ontwikkelen. Op die manier kunnen ze op eigen benen staan en hun leven zelf in handen nemen in plaats van het te laten voorkauwen door anderen. Buiten die vakanties bieden we dan ook allerlei vormingen aan, er is een vibez-raad waarin jongeren mee nadenken over de concepten van ons aanbod en de vibez-vakanties, zodat ze een ‘kapstok’ vinden binnen onze organisatie, waarop ze verder kunnen bouwen. Veel van hen zien we dan ook instappen in de animatorcursussen die we organiseren. We vinden het erg belangrijk dat ze zich op die manier verder vormen.” 17


HASSElt

HASSELT/Lummen

vzw De Oever

Koninklijke Sporting Hasselt - jeugdwerking

vzw De Oever Smetstraat 19 3501 Hasselt www.deoever.be Opgericht in: 1974 Doelgroep: Kinderen/jongeren en hun gezinnen die signalen geven dat de opvoeding niet probleemloos verloopt.

Verantwoordelijke: Thierry Taverna, algemeen directeur Bereik: We hebben een capaciteit van 178 kinderen en jongeren om te begeleiden Mensen in dienst: 115 Vrijwilligers: 15

Elke jongere kans geven op een optimale ontwikkeling “Saudade is een leer- en leefgroep van vzw De Oever”, vertelt Brigitte Vandenhoudt. “De Oever is een organisatie erkend in de Bijzondere jeugdzorg en wil elk kind en elke jongere die signalen geeft dat zijn/haar opvoeding niet probleemloos verloopt, de kans geven zich optimaal te ontwikkelen. De jongeren die wij begeleiden in Saudade in Lummen zijn Niet Begeleide Buitenlandse Minderjarigen. Alle kinderen die in België toekomen, zijn bij ons welkom. Hun tocht hierheen was niet vanzelfsprekend en hier missen ze de nabijheid van hun ouders, vrienden en familie. We willen hen een plek geven waar ze zich thuis kunnen voelen. De meeste van onze gasten tonen een grote veerkracht en willen graag deel uitmaken van onze samenleving. Nederlands leren, goed studeren en een beroep uitoefenen. Ze willen graag de kansen grijpen die we hen daartoe bieden. Saudade is voor deze jongeren een veilige uitvalsbasis van waaruit zij belangrijke stappen kunnen zetten voor hun toekomst. Ook vrienden ontmoeten en naar de sportclub gaan. We stimuleren hun sociale vaardigheden en leren ze deelnemen aan het sociale leven. Tegelijkertijd kunnen ze zich verder ontwikkelen, ontspannen, én nieuwe interesses en talenten ontdekken die belangrijk zijn voor hun toekomst.”

18

Koninklijke Sporting Hasselt - jeugdwerking

7.500

7.000

EURO VAN EHvL

PROJECT

EURO VAN EHvL

PROJECT

Opvanggebouw aanpassen aan jongeren

Tweede opblaasbaar voetbalveld aankopen

“Leefgroep Saudade is op 1 juli 2016 opgestart in Lummen en wil een (t)huis geven aan 15 nieuwkomers jonger dan 16 jaar die zonder familie in België zijn toegekomen. We willen het oud-kloostergebouw een inspirerende make-over geven zodat alles beter aansluit bij het leefklimaat en de behoeften van de jongeren zelf. In eerste instantie denken we hierbij aan een eenvoudige bibliotheek en knusse chillhoekjes waar jongeren zich kunnen terugtrekken zonder zich af te zonderen op hun kamer om te lezen, muziek te beluisteren, te chillen met medebewoners of bezoek, een dagboek bij te houden, enz. Maar we willen ook rustige huiswerkhoeken maken met en zonder computer en ook sport- of ontspanningshoeken met een klimmuur, boksbal, voetbaltafel en een iPadcocon met rustgevende spelletjes.”

“Met de steun van Een Hart voor Limburg willen we een bijkomend verplaatsbaar en opblaasbaar voetbalveld aankopen (met luchtpompinstallatie), zodat we ons Street Heroes project op nog meer plaatsen kunnen uitrollen. Maar we hebben ook nog ander materiaal nodig zoals meeneemdoeltjes, voetballen en soccerpalls. Door het extra voetbalveld kunnen we nog flexibeler inspelen op de groeiende aanvragen vanuit de wijken, vaak na mond-aan-mondreclame. Meer voetbaltornooitjes overal in Hasselt betekent ook dat we extra jeugdtrainers moeten opleiden en inzetten, en dat we ook extra middelen nodig hebben voor de verplaatsingskosten.”

Oude Kuringerbaan 123 3500 Hasselt www.sportinghasseltjeugd.be Opgericht in: de nieuwe vzw werd opgericht in 2001 Doelgroep: Kinderen tussen 3 jaar en 16 jaar die verminderde kansen hebben op sportief bewegen.

Verantwoordelijke: Coördinator Erik Conings Bereik: 50 jongeren Mensen in dienst: 0 Vrijwilligers: 30

"Kinderen uit kansarme buurten aan het voetballen krijgen" “Street Heroes Hasselt is een project van de jeugdopleiding van voetbalvereniging Sporting Hasselt samen met Q²Q-coaching. We willen kinderen en jongeren uit kansarme buurten actief aan het sporten krijgen en dat via de voetbalwereld, de volkssport bij uitstek”, vertelt coördinator Erik Conings. “We trekken naar wijken en installeren daar een opblaasbaar voetbalveld. We organiseren er voetbaltornooitjes, maar ervaren jeugdtrainers geven er ook speltrainingen, workshops, enz. In de vakantie komt er zelfs een groot straatvoetbaltornooi in het stadscentrum. De onderliggende idee is dat ze door dat voetbalgebeuren makkelijker kunnen integreren in de samenleving en de stap zetten naar het verenigingsleven, waar ze kennis kunnen maken met cultuur, sport en andere mensen. We willen ook een draaiboek maken dat door andere (sport)verenigingen kan worden gebruikt. Ook kinderen van vluchtelingen en andere kansengroepen spreken we aan. Door dit georganiseerde aanbod aan sport- en voetbalactiviteiten geven we de kinderen ook een zinvolle en positieve vrijetijdsbesteding en houden we ze ook letterlijk van straat en leren ze andere kinderen en mensen kennen. Sport is de hefboom, voetbal het instrument. Sporting Hasselt laat met dit initiatief zien het hart op de juiste plaats te hebben. Ook onze jeugdtrainers steken er wat van op en ervaren dat kansarme kinderen mits deze laagdrempelige aanpak en en dit maatwerk ook de weg kunnen vinden naar georganiseerde sporten.” 19


HECHTEL-EKSEL

HEUSDEN-ZOLDER

G-Gym

Art 27 vzw (Het Berenhuis)

G-Gym "Ik ben er ook" Don Boscostraat 123 3940 Hechtel-Eksel www.ikbenerook.be Opgericht in: 2011 door een aantal mama’s met kinderen met ASS Doelgroep: Kinderen vanaf 5 jaar die geen aansluiting vinden in de reguliere sportclubs.

Art 27 vzw (Het Berenhuis) Verantwoordelijke: Voorzitter Marjan Bruurs Bereik: 35 kinderen en tieners Mensen in dienst: 0 Vrijwilligers: 8

Elk kind heeft recht op sport De dochter van Marjan Bruurs heeft een klassieke vorm van autisme met een normale graad van intelligentie. In de reguliere sportclubs viel ze al snel uit de boot omdat er te weinig begrip en begeleiding is. “We probeerden van alles, dansen, zwemmen, maar telkens liep het mis. Toen ik mijn ongenoegen tegenover zogeheten lotgenoten uitte, bleek dat zij ook telkens tegen hetzelfde probleem stootten. Om drop-out en sociale isolatie te voorkomen, besloten we een eigen vereniging op te richten waar onze kinderen met een autismespectrumstoornis wel de mogelijkheid tot sport krijgen. We gingen vijf jaar geleden van start. We wisten niet dat de nood aan een dergelijke sportvereniging zo hoog was in de regio. Onlangs zijn we gestart met een tienerwerking. We begeleiden nu een 23-tal kinderen en jongeren in sport en spel. We organiseren wekelijks voor elke groep een trainingsmoment. We werken met een vaste trainingsstructuur. Zo starten we met een opwarming, gevolgd door blok 1 waarin we altijd andere sporten aan bod laten komen. Na blok 1 volgt een korte pauze met in blok 2 nog een spel of relaxatieoefeningen. We beoefenen regelmatig andere sporten, dat gaat van basketbal, tot volleybal, turnen of badminton. We volgen elk kind goed op. Als een kind voldoende zelfvertrouwen heeft opgebouwd en een specifieke sport wil proberen, kijken we samen met de ouders en het kind naar de mogelijkheden voor deelname in een reguliere vereniging. Wij begeleiden het kind en de trainer van de vereniging hierin. We willen bruggen bouwen.”

20

3.000

5.440

EURO VAN EHvL

PROJECT G-Gym ook voor tieners “We zijn gestart met een tienerwerking. Om tieners met een autismespectrumstoornis te begeleiden naar de reguliere sportclub organiseren we regelmatig initiatielessen. We nodigen trainers uit om bij ons lessen te komen geven, zodat tieners het aanbod leren kennen. Anderzijds kunnen we ook de trainers van reguliere sportclubs trainen in hun omgang met kinderen met ASS. Zo willen we kennis en ervaring delen en bruggen bouwen met als één groot doel jongeren meer sportkansen bieden, hun uit hun isolement halen en het taboe rond ASS doorbreken. Anderzijds leiden we ook eigen jongeren op om hulptrainer te worden. Dit komt hun zelfvertrouwen enkel ten goede. We leren de jongeren met de sport sociale contacten te leggen waardoor ze bovendien ook een stuk weerbaarder worden.”

EURO VAN EHvL

PROJECT "Ons scenario aanpassen" “Het Berenhuis bestaat al heel wat jaren en heeft al honderden groepen uit Limburg en daarbuiten ontvangen. Naast ons oorspronkelijk doelpubliek (lokale scholen/wijkwerkingen), bereiken we een toenemend aantal groepen uit de gehandicaptensector, opvangcentra voor asielzoekers, kinderopvang en het buitengewoon onderwijs. Daarnaast groeit ook het aantal bezoeken van hulpverleners en armoededeskundigen. We worden steeds meer geconfronteerd met kansarme kinderen die worstelen met de actualiteit, hun identiteit, hun plaats in de samenleving, hun toekomstkansen... Omdat ook de wereld sinds de start van Het Berenhuis in 2010 ingewikkelder werd, zijn we uitgedaagd om het scenario te vernieuwen, vertrekkend vanuit de vragen en noden die we hoorden en altijd geïnspireerd op de mensenrechten. Zo hopen we op onze eigen manier, met kunst en de rijkdom van meertaligheid als focus, antwoorden te bieden.”

Koerselsebaan 30 - 3550 Heusden-Zolder www.ikzagtweeberen.com

Verantwoordelijke: Gerlinde Gilissen

Opgericht in: april 2004

Bereik: Ongeveer 1.400 op jaarbasis

Doelgroep: Kinderen, met speciale aandacht voor kansarme kinderen en kinderen met een andere thuistaal, professionelen uit het onderwijs en het socioculturele veld, brede bevolking.

Mensen in dienst: 1 Vrijwilligers: 5 (kernploeg)

"Kunst helpt de taal te activeren" “Het Berenhuis is een vrolijk centrum voor taalactivering en kunsteducatie in HeusdenZolder”, zegt coördinator Gerlinde Gilissen. “Kunst is een ideaal middel om aan taalactivering te doen, omdat het een universele taal is, die meerdere waarheden kent. In Het Berenhuis worden kinderen meegenomen in de verhalen achter de schilderijen van kunstenaar Marcel Witte. De hyperrealistische afbeeldingen van dieren tegen een eenkleurige achtergrond vertellen hedendaagse fabels. Het ‘menselijk’ gedrag van de dieren zet aan tot praten, vertellen, fantaseren, filosoferen. Dat is allemaal taalbevorderend en zorgt ervoor dat de kinderen bewust worden van hun eigen talenten. En dat is belangrijk voor hun toekomstkansen. Het scenario van het bezoek wordt mee bepaald door de groep. Kinderen ontdekken gaandeweg nieuwe elementen, waarop door de begeleider bewust wordt ingegaan (het stimuleren van leergierigheid). Het leerproces (oefenkansen Nederlands) gebeurt op een spontane, nietschoolse manier. De beren zijn meertalig, wat betekent dat ze het gebruik van andere talen en dialecten aanmoedigen om zo kinderen en begeleiders bewust te maken van het plezier in en het belang van meertaligheid. Het Berenhuis organiseert ook externe activiteiten en neemt deel aan diverse projecten van partners uit het socioculturele veld, altijd met de focus op het plezier in het leren van talen, talentontwikkeling, respect en ontmoeting tussen diverse gemeenschappen.”

21


HEUSDEN-ZOLDER

HEUSDEN-ZOLDER

De Droomboom vzw

Muziek voor Ieder Kind vzw

De Droomboom vzw Sint-Maartenlaan 4 3550 Heusden-Zolder www.vzwdedroomboom.be Opgericht in: Maart 2014 Doelgroep: Alle kinderen van Berkenbos met bijzondere aandacht voor de kinderen uit kansarme gezinnen.

Verantwoordelijke: Voorzitter Georges-Philippe Claes Bereik: 48 (circus, Frans, Chinees, muziek) 55 (academie beeld/woord) Min. 10 voor boksen Mensen in dienst: 0 Vrijwilligers: 10

Plezierige en positieve activiteiten “Wij bieden in Berkenbos sinds enkele jaren wekelijks verschillende activiteiten direct na schooltijd aan”, vertelt schoolhoofd Rita Ramakers. “Belangrijk daarbij is dat dit gaat over plezierige, zinvolle en positief geïnspireerde dingen waarbij kinderen uitgedaagd en geprikkeld worden. Bovendien willen we dit zo laagdrempelig mogelijk houden zodat ook kinderen met beperkte mogelijkheden de kans krijgen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We beogen een culturele en sociale mix: alle kinderen uit de omgeving zijn welkom, maar bijzondere waakzaamheid blijft nodig om anderstaligen en kinderen uit kansarme gezinnen te stimuleren naschoolse activiteiten te volgen. We geven kinderen de kans om elkaar te ontmoeten, samen te leren spelen, plezier te maken, talenten te ontwikkelen, te oefenen en van elkaar te leren. Om iedereen te betrekken, is het belangrijk dat we de deelnameprijs zo laag mogelijk houden en dat de activiteiten heel divers blijven. We maken ons aanbod bekend via o.a. de gemeente, wijkwerking Heusden-Zolder, buitenschoolse kinderopvang, scholen in de buurt, lokale handelaars en de media. We proberen ook resoluut om de ouders te betrekken via gerichte activiteiten voor hen. Dat doen we concreet via toonmomenten voor ouders en buurtbewoners, een workshop, samen verven, enz. De kinderen krijgen meer zelfvertrouwen, hun ouders raken beter geïntegreerd in hun buurt. Hiermee willen we een positieve dynamiek in Berkenbos teweegbrengen en laten we zien dat vanuit vrijwillige inzet door ouders en het bundelen van verenigde krachten een mens zijn dromen kan verwezenlijken.”

22

3.000

7.500

EURO VAN EHvL

PROJECT Boksen voor kinderen “We willen ons wekelijks aanbod aan naschoolse activiteiten nog uitbreiden met extra mogelijkheden en ook nog meer workshops geven tijdens de paasvakantie. Met de steun van EHvL kunnen we vanaf januari 2017 bijvoorbeeld een extra workshop boksen aanbieden. We gebruiken de steun concreet voor de uitbouw van deze activiteit, het in orde brengen van een lokaal en het aankopen van de nodige materialen zoals boksballen, handschoenen, bokszakken, springtouwen, matten, enz. We kunnen het geld zeker goed gebruiken. Ook willen we tijdens de vakanties zinvolle activiteiten aanbieden, waarvoor we ook nog extra materiaal moeten kopen."

EURO VAN EHvL

PROJECT Muziekproject verder uitbreiden in Genk “We gebruiken de middelen die we krijgen van Een Hart voor Limburg voor de uitbreiding en de verdieping van ons project ‘Ukelila’ dat helemaal afhankelijk is van projectfinanciering en giften. We kunnen nu verder aan de slag in drie Genkse scholen (in Kolderbos en Hoevenzavel). Met de steun betalen we de vergoeding aan de muziekdocenten, de aankoop en het onderhoud van instrumenten en de organisatie van verschillende toonmomenten voor ouders en schoolgenoten. We gaan, bij wijze van experiment, ook nog een jaar lang de ‘afgestudeerde’ Ukelila-leerlingen in hun vrije tijd coachen in instrumentaal samenspel.”

Muziek voor Ieder Kind vzw

Verantwoordelijke: Coördinator Peter Meeuwissen

Marktplein 9 bus 21 3550 Heusden-Zolder www.ukelila.be

Bereik: 350 kinderen

Opgericht in: 2014

Mensen in dienst: Eén halftijdse

Doelgroep: Leerlingen vanaf het derde leerjaar.

Vrijwilligers: 20

"Samen muziek maken op school" “Muziek voor Ieder Kind (kortweg MIK) is opgericht in januari 2014 onder impuls van Samenlevingsopbouw RIMO Limburg en het Streekfonds Een Hart voor Limburg. Ook organisaties als o.a. de Genkse Academie, plaatselijke harmonieën, LUCA School of Arts en Gigos werken mee,” vertelt coördinator Peter Meeuwissen. “Onze jonge organisatie heeft geen structurele middelen. Als opbouwwerker van RIMO sta ik halftijds in voor de coördinatie. MIK heeft momenteel een halftijdse projectmedewerker en een poule van 20 muziekdocenten die als freelancer of vrijwilliger meewerken. Ons muziekeducatief programma ‘Ukelila’ loopt in verschillende basisscholen in Genk, Houthalen en Beringen, en dat meer concreet in zogenaamde impulswijken. We richten ons tot alle leerlingen vanaf het derde leerjaar, die we tijdens de schooluren een blaas- of strijkinstrument leren bespelen, in een traject dat drie jaar loopt. Dankzij een innovatieve muziekpedagogische aanpak en de begeleiding door professionele muzikanten, spelen ze al na enkele weken samen in een orkest, ook al kunnen ze nog geen noten lezen. Samen musiceren geeft een boost aan de sociale ontwikkeling van kinderen. Het versterkt ook hun eigenwaarde en integratie in de samenleving. In totaal zijn nu 350 kinderen betrokken in Ukelila. We bereiken zeker ook kinderen die anders nooit naar de muziekacademie zouden (kunnen) gaan”

23


vzw Jeugdtehuis Kinrooi

De Dageraad

KINROOI

KORTESSEM

vzw Jeugdtehuis Kinrooi Basdonkstraat 8 3640 Kinrooi www.vzwjeugdtehuis.be

Verantwoordelijke: Directeur Jan Vandeberg Bereik: Ongeveer 50 kinderen

Opgericht in: 1966

Mensen in dienst: 36 VTE

Doelgroep: Kwetsbare jongens en meisjes van 0 tot 21 jaar.

Vrijwilligers: 1

Internaat De Dageraad

3.546 PROJECT Op vakantie met het gezin

Zoveel meer dan alleen residentièle opvang “Vzw Jeugdtehuis is een organisatie in de bijzondere jeugdzorg en bestaat uit vier afdelingen in de regio; namelijk Hagenhoven in Kinrooi, Kajo in Bree en Relindis en dagcentrum Het Veer in Maaseik”, zegt Anita Meerten van vzw Jeugdtehuis. “In onze organisatie vangen we jongens en meisjes op van 0 tot 21 jaar die geplaatst worden door de jeugdrechter of door de Ondersteuningscentra Jeugdzorg. We begeleiden deze jongeren en gezinnen met aandacht voor hen als persoon en met aandacht voor hun context en leefwereld. En dit binnen een warm huiselijk kader. Vzw Jeugdtehuis biedt allerlei modules aan, waaronder verblijf, contextbegeleiding, kamertraining en begeleiding in functie van zelfstandig wonen. Soms verblijven jongeren jaren bij ons, soms minder lang. We werken sterk op de thuissituatie met als belangrijkste doel de kinderen of jongeren terug naar huis te laten gaan. Sommige kinderen kunnen in het weekend naar huis, naar de grootouders, tante of nonkel. Anderen verblijven continu bij ons. Belangrijk is dat we een zinvolle vrijetijdsbesteding voorzien. Waar het kan, laten we de jongeren aansluiten bij de plaatselijke sport- en jeugdverenigingen. Maar op woensdagmiddag en in het weekend wordt voor de kinderen ook in huis sport en ontspanning georganiseerd, dit kan gaan van knutselactiviteiten of een spelnamiddag. Tijdens de vakantieperiodes gaan we al eens op uitstap. Jaarlijks trekken we ook op kamp. Elk kind kan verder rekenen op individuele begeleiding in de leefgroep.”

24

3.000

EURO VAN EHvL

“Voor het eerst organiseren we een vakantiekamp samen met onze jongeren en hun ouders. We horen vaak van onze jongeren die in het weekend naar huis mogen dat ze weer hele dagen voor tv zaten omdat de ouders niets met hen ondernemen. De ouders van onze doelgroep missen soms de pedagogische vaardigheden. Met dit vakantiekamp willen we hen tonen hoe je op een eenvoudige en goedkope manier dingen met je kind kan ondernemen, hoe je samen speelt. Voor onze kinderen betekent dit zeer veel. Hun zelfbeeld stijgt wanneer ze merken dat de ouders hen toch graag zien. Onze begeleiders en pedagogen observeren en gaan daarna met de ouders in gesprek om in de toekomst de band tussen ouder en kind nog meer te versterken en zo te werken aan een gezonde gezinssituatie.”

EURO VAN EHvL

PROJECT Activiteitenaanbod uitbreiden “Deelnemen aan activiteiten is voor kinderen en jongeren een onmisbare voorbereiding op het functioneren in onze maatschappij. Ze ontwikkelen motorische vaardigheden, wakkeren hun creativiteit aan, of krijgen zelfwaardering. Wij willen daarom onze kinderen een ruimer aanbod aan activiteiten aanbieden. Dat kan gaan van thema-activiteiten met carnaval of Sinterklaas tot watersporten of het aanleren van circustechnieken. We willen samen met hen culturele activiteiten bezoeken. Ze moeten hun eigen persoonlijkheid en interesses ontdekken. We gaan ook op pad waardoor ze ook onze mooie eigen regio ontdekken. De interne raad, waar telkens twee personen uit elke leefgroep in zetelen, bepaalt mee de activiteiten en uitstappen.”

Tapstraat 12 3720 Kortessem Internaatdd.wix.com/internaat-de-dageraad Opgericht in: 1972 Doelgroep: Leerlingen uit het MPI, BuSo type 3 en type basisaanbod.

Verantwoordelijke: Beheerder Katrien Fias Bereik: 60 kinderen Mensen in dienst: 16 Vrijwilligers: 0

Warme thuis voor elke interne “In De Dageraad vangen we jongens en meisjes op van 2,5 tot 21 jaar met een autismespectrumstoornis, een mentale beperking of leerproblemen op”, zegt beheerder van het internaat Katrien Fias. “Wij willen onze kinderen een warme thuis bieden met een grote betrokkenheid, en verdraagzaamheid en respect voor elkaar. De kinderen en jongeren zijn ingedeeld in zes leefgroepen. Hierbij kijken we niet naar leeftijd, maar wel naar ontwikkelingsniveau en interesses. Belangrijk is dat de internen zich goed voelen bij elkaar en dat er vriendschappen ontstaan. Het geluk van onze kinderen staat voorop. Samen met het hele team werken we aan hun groei en zelfredzaamheid. Na een verblijf bij ons zullen ze actief deelnemen aan de maatschappij en we willen ze daar klaar voor stomen. We krijgen wel eens bezoek van oud-leerlingen die nu jongvolwassen zijn en een gezin hebben en een goede job. Dat doet ons deugd. Internaat De Dageraad biedt geen continu verblijf, maar wel opvang op weekdagen. In de weekends en de schoolvakanties gaan de leerlingen gewoon naar huis. Door de week en vooral op woensdagmiddag zorgen we voor een gevarieerd activiteitenaanbod en een interessante vrijetijdsbesteding. Dat kan gaan van sport, tot spel of cultuur. Met dit activiteitenaanbod willen we de jongeren prikkelen en interesses die ze tot dan niet kenden aanwakkeren. Al spelend leren ze zo ook iets bij.”

25


Lanaken vzw Kompas

Depot Margo

LIMBURG

Vzw Kompas

Depot Margo (Bewel-site)

Biesweg 18 3620 Lanaken www.ooockompas.be

Ginderoverstraat 143 3590 Diepenbeek www.depotmargo.be

Opgericht in: 1981 Doelgroep: Kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar die zich in een problematische leefsituatie bevinden.

Verantwoordelijke: Directeur Guy Loubele

Mensen in dienst: 27

“Vzw Kompas is een voorziening binnen het agentschap Jongerenwelzijn”, zegt directeur Guy Loubele. “We bieden kortdurende hulp, van maximaal vier maanden, aan kinderen en jongeren in problematische en verontrustende leefsituaties. We proberen zicht te krijgen op de situatie en gaan na welke verdere stappen noodzakelijk zijn. Een multidisciplinair team van hulpverleners begeleidt kinderen vanaf 3 jaar ambulant. Jongeren vanaf 12 jaar kunnen we ook verblijf aanbieden. Op deze korte tijd begeleiden wij zeer intensief de kinderen en jongeren naar verdere hulp, indien dat nodig is. Ik vergelijk vzw Kompas graag met een rotonde. We toeren samen met de kinderen een tijdje op de rotonde waarbij we de ogen gericht hebben op het centrum van de rotonde, wat symbool staat voor de jongere met zijn thuissituatie, school, vrije tijd, enzovoort. Dat gebeurt o.a. door therapeutische gesprekken met zowel de kinderen als de ouders en eventueel bijkomend psychologisch onderzoek. Samen overleggen we welke afslag we zullen nemen. Of de jongeren keren terug naar huis zonder begeleiding, of er is verdere begeleiding nodig, of de situatie is zo ernstig dat ze doorverwezen worden naar andere leefgroepen. Vzw Kompas maakt deel uit van het Limburgs Platform Bijzondere Jeugdzorg. Hierin zijn alle organisaties verenigd die met jeugdzorg te maken hebben. Samen werken we bovendien aan een beter beeld van de jeugdzorg. Het project dat we indienden bij EHvL is dan ook een gezamenlijk project.”

7.500

EURO VAN EHvL

Bereik: 63-tal op jaarbasis

Vzw Kompas is als een rotonde en we beslissen samen welke afslag we nemen

26

5.000 PROJECT Filmpjes over jeugdzorg “Er bestaat een zeer vertekend beeld over jongeren in de Bijzondere Jeugdzorg. Vaak wordt gedacht dat het om vandalen en moeilijke jongeren gaat. Terwijl het in de meerderheid gaat om jongeren in moeilijke gezins- of opvoedingssituaties. Het Limburgs Platform Bijzondere Jeugdzorg wil komaf maken met dat negatief en vertekend beeld” zegt Ruben Tempelaere van één van de deelnemende vzw’s Daidalos. “Samen met ouders en jongeren met en zonder ervaring in de jeugdhulp en onder professionele begeleiding willen we een aantal informatieve en creatieve belevingsfilmpjes opnemen die de jeugdzorg in een correcter en positief daglicht stellen. Niet enkel zal de eigenwaarde van de jongeren die deelnemen aan het maken van de filmpjes toenemen, ook zullen mensen een beter beeld krijgen en met andere ogen naar de jongeren kijken, wat hen enkel goed doet.”

EURO VAN EHvL

PROJECT

Opgericht in: oktober 2015 Doelgroep: Alle mensen in armoede.

Verantwoordelijke: Opbouwwerker Karel Bollen Bereik: 400 gezinnen in 15 gemeenten Mensen in dienst: 2 via RIMO en werknemers van BEWEL die kunnen worden ingeschakeld als er leveringen zijn

Luierproject uitzetten in 15 gemeenten “We hopen met ons luierproject in 2017 in zo’n 15 Limburgse gemeenten aan de slag te kunnen gaan. Maar de startaankoop van de luiers neemt natuurlijk een groot gedeelte uit ons budget. Daarnaast huren we 25 palletplaatsen om alles op te slaan, schakelen we mensen in om de ladingen te lossen, die in de rekken te plaatsen, bestellingen klaar te maken en bestelwagens vol te laden. Ook het transport naar de hulporganisaties of sociale kruideniers moet worden betaald. Om alles vlot en professioneel te laten verlopen, moeten we een goed systeem op poten zetten om de juiste bestellingen te doen en nadien de bestelde producten bij de juiste ‘klant’ te krijgen op het gepaste moment. Ook dat kost tijd en geld, goede afspraken maken en dus wel wat vergaderingen.”

Goedkope luiers voor baby's in armoede “Depot Margo is een project onder de koepel van de vzw RIMO Limburg/Samenlevingsopbouw, en is gegroeid uit de vaststelling dat bijna 1 op 7 Limburgers onder de Europese armoedegrens leeft. Zij hebben weinig of geen middelen om eten of noodzakelijke verzorgingsproducten te kopen. Depot Margot is opgericht als een sociaal distributieplatform om hen toch aan gezonde voeding en noodzakelijke producten te helpen,” aldus opbouwwerker Karel Bollen. “Ook luiers wegen zwaar op een gezinsbudget. Door de aankoop daarvan te centraliseren, op te slaan en te distribueren zorgen we ervoor dat hulporganisaties en sociale kruideniers uit meerdere Limburgse gemeenten goedkoper aan luiers en ander babyverzorgingsmateriaal kunnen geraken. Het is psychisch van groot belang voor haar eigenwaarde dat een moeder kwalitatief goede producten voor haar kind kan aanschaffen en zich dus ook gemakkelijker ‘ergens’ met het kind zal tonen, bijvoorbeeld bij Kind en Gezin of op speelterreinen. We proberen zo te voorkomen dat een kind van kleinsaf getekend wordt omdat het ervaart dat opgroeien in een arm gezin betekent dat het altijd mindere zorg krijgt dan anderen. Door dit project besparen gezinnen geld. Het luierbudget in een gezin kan met een derde slinken, wat toch elke maand zo’n 30 euro betekent. Bovendien kan het luieraanbod een aanzet zijn om beroep te doen op hulpverlening, die op zijn beurt naar verdere en diepgaande begeleiding kan doorverwijzen.”

27


Auxila vzw

Buddy bij de Wieg

LIMBURG

LIMBURG

Auxilia vzw

Buddy bij de Wieg

Italiëlei 189 b 8 - 2000 Antwerpen www.auxilia-limburg.be

Koningin Astridlaan 32 3500 Hasselt www. zwangerenbevallen.be

Opgericht in: 1935 Doelgroep: Mensen met beperkte kansen van uiteenlopende leeftijd, maar vooral kinderen en jongeren, die ondersteuning nodig hebben bij hun studie.

Verantwoordelijken: Josée Machiels en Willem Peters

5.000

EURO VAN EHvL

EURO VAN EHvL

Bereik: 400 leerlingen in Limburg Vrijwilligers: 214 in Limburg

Onderwijs voor wie nergens anders terecht kan “Auxilia vzw bestaat in Vlaanderen sinds 1935”, vertelt coördinator Willem Peters. “Het is een vrijwilligersorganisatie, met een centraal secretariaat in Antwerpen. In Vlaanderen zijn er verschillende regio’s waaronder de regio Limburg die gestart is sinds 1998. Deze regio’s hebben een grote mate van onafhankelijkheid zodat ze zich vlot kunnen aanpassen aan de plaatselijke omstandigheden. De doelgroep van Auxilia bestaat uit mensen met beperkte kansen van uiteenlopende leeftijd, maar vooral kinderen en jongeren, die ondersteuning nodig hebben bij hun studie. Onderwijs is het middel om uit de cirkel van kansarmoede te raken. De ondersteuning gebeurt in principe bij de leerling aan huis. Auxilia regio Limburg werkt momenteel met 214 vrijwilligers die meer dan 400 leerlingen ondersteunen. Op verschillende plaatsen in de provincie werken we met aanspreekpunten. Aanvragen voor hulp komen van scholen, ouders, CLB’s, OCMW’s, sociale organisaties, etc… Het aantal aanvragen is de laatste twee jaren explosief gestegen en ligt gemiddeld op bijna drie per dag. Elke aanvraag wordt individueel behandeld en grondig doorgesproken met de betrokkenen zodat een zo goed mogelijke afstemming tussen leerling en vrijwilliger wordt gemaakt. De aanvragen zijn uiteenlopend en kunnen gaan over vakkennis, motivatieproblemen, aanbrengen van structuur, etc... Bij dit alles is natuurlijk de betrokkenheid van school en ouders belangrijk. Kandidaat-vrijwilligers worden aan huis bezocht. Als vrijwilliger krijgen ze opleiding, ondersteuning en vorming.”

28

7.000

PROJECT

PROJECT

Beter samenwerken met andere organisaties

'Buddy bij de Wieg' verder uitbouwen

“Auxilia regio Limburg is erg gegroeid. De steun van Een Hart voor Limburg zal dan ook hoofdzakelijk worden aangewend om de huidige werking voort te zetten en te consolideren. We moeten het aangegane engagement een duurzaam karakter geven. Dit houdt in dat de organisatie en de samenwerking met andere instanties versterkt moeten worden. Zo hebben bijvoorbeeld OCMW’s een goede kijk op de kansarmoede binnen de gezinnen. We willen ook de samenwerking met de school van de leerling verbeteren, een kwaliteitsverbetering van nieuwe vrijwilligers door bijscholing en intervisie en het verder professionaliseren van de administratie door het aantrekken van deskundigen.”

“De steun van EHvL zal gebruikt om het project ‘Buddy bij de Wieg’ verder vorm te geven. Het bestaat nu al voor het derde jaar op rij, en we willen het opnemen in onze reguliere werking. In de eerste plaats vraagt de coördinatie van het project vooral tijd en zal een groot deel van de projectsteun gebruikt worden om personeelsmiddelen te bekostigen. Daarnaast is budget nodig om de deelnemende studenten van de PXL op te leiden en klaar te stomen voor deze buddywerking. Dat gebeurt o.a. door ervaringsdeskundigen en andere organisaties die ervaring hebben met kansarmoede. De studenten worden tijdens het jaar ook begeleid natuurlijk. En verder zouden we graag een budget hebben om op regelmatige basis het netwerk samen te laten komen per regio, waardoor er ruimte is voor ontmoeting, overleg en vorming.”

Verantwoordelijke: Ingrid De Meerleer Bereik: 20-tal gezinnen

Opgericht in: 1976

Mensen in dienst: 2

Doelgroep: Aanstaande gezinnen en het professionele netwerk rondom hen.

Vrijwilligers: 18 studenten

Studenten ondersteunen kwetsbare gezinnen “Buddy bij de Wieg is een project van Expertisecentrum Kraamzorg Amerijtje, onder de vleugels van Solidariteit voor het Gezin, en PXL-Healthcare waarbij studenten vroedkunde en sociaal verpleegkunde kwetsbare gezinnen ondersteunen tijdens de zwangerschap, geboorte en kraamperiode”, vertelt Sarah Philippens, vroedvrouw-coördinator Expertisecentrum Kraamzorg Amerijtje. “Elk gezin wordt begeleid door een vaste buddy. Die student gaat er minstens om de twee weken naartoe en belt hen ook regelmatig. Op die manier helpt zij dat gezin om hun weg te vinden in de gezondheidszorg, sociale en welzijnsorganisaties. Het gezin ervaart dat het er niet alleen voor staat, en krijgt betere kansen om hun baby een betere start te geven. De buddy leert op haar beurt de binnenkant van armoede kennen. Door het hele netwerk mee te nemen in het project zullen niet enkel de gezinnen die deelnemen aan Buddy bij de Wieg er voordeel uit halen, maar alle Limburgse kwetsbare gezinnen, met hopelijk ook een mentaliteitsverandering op verschillende niveaus. Wat de buddy’s doen, is voornamelijk ‘ER ZIJN’ voor het gezin, aftasten wat de noden zijn, voorlichting geven, luisteren naar hun verhaal, hen eventueel mee op weg helpen en leiden naar andere hulpverleners, bijvoorbeeld samen naar het OCMW gaan, samen naar een moedergroepje gaan. De studenten starten dit project in hun tweede jaar en dit loopt door tot het derde jaar.” 29


Rode Kruis Vlaanderen / Opvangcentrum Heusden-Zolder

vzw Habbekrats

Limburg

limburg

RODE KRUIS VLAANDEREN /

Verantwoordelijke: Centrummanager Krista Kuppens

Kapelstraat 73/2 3550 Heusden-Zolder www.rodekruis.be

Hoeveel: 94 bewoners van het centrum in Heusden-Zolder

Opgericht in: dec. 2009

Mensen in dienst: 19

Doelgroep: Asielzoekers.

Vrijwilligers: 22

OPVANGCENTRUM Heusden-Zolder

Opvang van kinderen en volwassenen tijdens hun asielprocedure “Het Rode Kruis Vlaanderen is één van de partners die instaat voor de opvang van asielzoekers in Belgiê en wordt aangestuurd door Fedasil. Een van deze opvangcentra is gelegen in Heusden-Zolder. In dit opvangcentrum verblijven 94 bewoners, zowel alleenstaanden, gezinnen met kinderen, als niet begeleide minderjarigen, tijdens het verloop van hun asielprocedure. Buiten opvang, onderdak en veiligheid, zorgen we voor een ruim aanbod aan dagelijkse activiteiten voor zowel de volwassenen als de kinderen en jongeren gedurende hun verblijfsperiode in het opvangcentrum,” aldus integratiemedewerker Renee Bogers. “De kinderen en jongeren die in ons opvangcentrum verblijven, komen meestal toe met een rugzak vol ervaringen. Wij zijn vaak de eerste plek waar ze wat rust en veiligheid ervaren. Maar ook tijdens hun verblijf worden ze opnieuw geconfronteerd met heel wat vragen, onzekerheden en uitdagingen. De uitkomst van hun asielprocedure maar ook de integratie in een voor hen nog onbekende samenleving baart hen zorgen. De veerkracht die zij tijdens deze moeilijke momenten tonen, is bewonderenswaardig en willen we ondersteunen. Door het opzetten van projecten willen we samen met onze bewoners op zoek gaan naar eigen krachten en talenten en deze inzetten ten diensten van zichzelf en anderen. Op die manier willen we hen de kans bieden zichzelf verder te ontwikkelen en zodoende later makkelijker een plek te vinden in onze samenleving.”

30

vzw HabbekrAts

4.200

5.080

EURO VAN eHVL

PROJECT Samen met jongeren een dromentuin aanleggen “We willen een dromentuin aanleggen. We betrekken de kinderen en jongeren bij het plan. We doen dit aan de hand van een workshop rond 'dromen' en laten hen hun droomplek vertalen in een concreet ontwerp. Dit is niet alleen een plekje om tot rust te komen, maar ook een project waar de jongeren zelf aan kunnen werken. Mogelijk voorzien we ook enkele kleine dieren waar de kinderen zelf zorg voor kunnen dragen. Met het geld van EHvL kunnen we de tuintjes en dierenweide aanleggen. Daarnaast organiseren we tijdens de zomervakantie, samen met enkele externe partners, verschillende workshops voor kinderen en jongeren.”

EURO VAN EHvL

PROJECT Samen gezond koken “In onze werking stellen we vast dat heel wat kinderen en jongeren van onze doelgroep niet gezond eten. We hebben een project uitgewerkt om dat aan te pakken: ons Habbe-Restaurant. Het is een vormingsproject voor jongeren tussen de 12 en 18, dat de nadruk legt op gezond en bewust eten, waardoor we ze zelfredzamer en weerbaarder maken. Ze leren ook beter zorg dragen voor zichzelf. Concreet gaat het om verschillende kooksessies voor groepen van tien jongeren in Hasselt. Op het einde koken de jongeren een diner voor buren, ouders, leerkrachten, vrienden, .... Met het geld van EHvL kopen we ondermeer de ingrediënten aan bij handelaars in de buurt, en ook kookmateriaal. Het gaat ook om meer dan kooklessen. De jongeren leren daarbij ook sociale vaardigheden en werken in groep, en kunnen hun positiviteit laten zien aan de ruimere omgeving en samenleving.”

Edward Anseelenplein 3 9000 Gent www.habbekrats.be Opgericht in: 1991 Doelgroep: Jongeren die niet dezelfde kansen krijgen, los van nationaliteit, afkomst, geloof, geslacht, tussen 8 en 18 jaar, tot 25 indien nodig.

Verantwoordelijke: Chris van Lysebetten, stichter en algemeen coördinator Bereik: Zo’n 2.500 jongeren Mensen in dienst: 26, verspreid over Vlaanderen en Brussel. In Hasselt 1 voltijdse Vrijwilligers en stagiaires: Een 100-tal over de gehele werking

Gelijke kansen voor alle jongeren “Vzw Habbekrats is een onafhankelijke jeugdwelzijnsorganisatie die zich al meer dan 25 jaar onvoorwaardelijk inzet voor jongeren uit de kansengroepen, tussen 8 en 25 jaar”, vertelt inhoudelijk coördinator Servaes De Winter. “Ons uitgangspunt is dat alle jongeren gelijke rechten en kansen hebben, en over positieve krachten en vaardigheden beschikken, die hen een volwaardige plaats in de maatschappij moeten opleveren. Habbekrats neemt het op voor kinderen die niet van dat basisrecht genieten. Onze waardemeter daarbij zijn de Rechten van het Kind. Onze missie is dan ook gelijke participatiekansen creëren voor jongeren wiens levenssituatie gekenmerkt is door structurele achterstelling of kansarmoede. Daarnaast willen we de weerbaarheid en sociale vaardigheden van deze jongeren vergroten via vormingsprojecten, gebaseerd op ervaringsleren, om ze sterker terug te brengen in de maatschappij. Tegelijk willen we ook de onderliggende oorzaken van ‘onwelzijnssituaties’ aanpakken. Habbekrats is vandaag uitgegroeid tot een kleurrijk forum of ontmoetingsplatform, waarop allerlei projecten voor jongeren uit de kansengroepen worden georganiseerd in en rond tien prachtige en laagdrempelige Habbekratshuizen, verspreid over Vlaanderen en Brussel, en een Avonturenhuis in de Ardennen, waar per jaar 2.500 jongeren elkaar ontmoeten. In de provincie Limburg opende Habbekrats eind 2013 in het centrum van Hasselt het trefpunt ‘Het Huis van de Vos’, in de Walputstraat, waar sindsdien ruim 70 kinderen worden bereikt in het huis en op de pleintjes.”

31


Akindo vzw

CIG De Zeshoek vzw

Lommel

Lommel

Akindo vzw Werkplaatsen 65 3920 Lommel www.akindo.be Opgericht in: 1966 Doelgroep: Kinderen van 4 tot 16 jaar uit sociaal kwetsbare milieus en begeleidingstehuizen.

Verantwoordelijke: Directeur Kristien Van Camp Bereik: Ongeveer 400 kinderen

CIG De Zeshoek vzw

3.750

EURO VAN EHvL

Mensen in dienst: 2 Vrijwilligers: Een 270-tal

PROJECT Akindo 'n out 2.0

Iedereen heeft recht op vakantie De vzw Akindo organiseert al meer dan vijftig jaar vakanties voor kinderen en jongeren uit sociaal kwetsbare milieus. Sinds 1998 vinden jongerenkampen plaats. “Daarnaast organiseren we twee keer per jaar een vakantie voor het hele gezin op ons domein in de Werkplaatsen in Lommel”, zegt directeur Kristien Van Camp. “We zijn van mening dat vakantie een recht is voor iedereen. Een zinvolle vrijetijdsbesteding levert een waardevolle bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling. Kinderen leren er tal van sociale vaardigheden, spelen in groepsverband en creativiteit worden gestimuleerd. Dat nemen ze mee in hun verdere leven. Ouders kunnen via verwijzende instanties zoals OCMW’s en dagcentra hun kinderen voor een vakantiekamp bij Akindo inschrijven. Gezinnen betalen een kleine bijdrage, maar het financiële luik mag geen drempel zijn om een kind niet te laten deelnemen. In de zomermaanden organiseren we in het totaal negen vakantiekampen waarbij kinderen en jongeren van de leeftijd van 4 tot 16 jaar ondergedompeld worden in een wereld van fantasie en beleving. Zo beleefden vorig jaar 403 kinderen een onvergetelijke tijd van sport, spel en plezier. Een 270-tal vrijwilligers van monitoren tot keukenpersoneel en tuinmannen leiden alles in goede banen.”

32

2.500

EURO VAN EHvL

“Kinderen en jongeren beleven hier zo’n mooie tijd dat ze vaak zelf willen terugkomen als vrijwilliger. Belangrijk is dat we deze jongeren een kans geven om zich verder te ontplooien en inzetten in een sfeervolle, niet bevooroordeelde omgeving. Ze worden niet meer als doelgroep gezien, maar als geëngageerde vrijwilliger. Niet enkel stijgt zo hun eigenwaarde, ook leren ze heel wat sociale vaardigheden die hen op weg zetten richting aansluiting in de maatschappij. Ze ontwikkelen nieuwe talenten en vergroten hun netwerk. Daarnaast zijn ze een mooi voorbeeld voor de deelnemende kinderen. Jongeren worden vaak vrijwilliger in de keuken of de tuin. Toch zijn er ook die doorgroeien tot animator. Het geld van Een Hart voor Limburg gebruiken we voor begeleiding, vervoer en verblijf van de jongeren.”

PROJECT Samen spelen verbindt ouders en kind “We leggen een speeltuin aan op ons terrein. Zo willen we de kinderen die bij ons verblijven stimuleren om buiten te spelen. Ze ontmoeten er andere kinderen. Sociale interactie is belangrijk. Klauteren, klimmen en springen, werkt bovendien stimulerend voor de ontwikkeling. We willen ouders via deze weg ook aanmoedigen om samen met hun kind buiten te spelen. Een kindvriendelijke speelomgeving zal de interactie tussen kind en ouder enkel bevorderen. In het CIG verblijft vaak maar één van beide ouders. Er zijn wel bezoekmomenten mogelijk voor de andere ouder. In plaats van een bezoek dat artificieel aanvoelt, kunnen ze straks samen ravotten in de speeltuin."

Vlasstraat 51 3920 Lommel www.cigdezeshoekvzw.be Opgericht in: 1971 Doelgroep: (Aanstaande) gezinnen, vaders en moeders met kinderen tot 12 jaar.

Verantwoordelijke: Directeur Ann Vermassen Bereik: 80 kinderen per jaar Mensen in dienst: 17 Vrijwilligers: 0

Werken aan een stabiele gezinssituatie “De Zeshoek is een Centrum voor Integrale Gezinszorg, erkend door het agentschap Jongerenwelzijn. We bieden opvang en begeleiding aan gezinnen met kinderen tot 12 jaar die problemen ervaren op allerlei levensdomeinen”, zegt directeur Ann Vermassen. “Dat kan gaan van pedagogische, psychosociale, relatie- tot financiële of juridische problemen. De problemen zijn zo groot dat het gezin niet meer normaal functioneert. In onze begeleiding staat de zorg voor het kind centraal. De gezinnen komen meestal via doorverwijzing bij ons terecht. We bieden zowel opnamemogelijkheden als begeleiding aan huis. Bij residentiële opnames zitten cliënten vaak zo ver in de problemen dat ze hun woning verloren hebben. We bieden hen hier een verblijf van gemiddeld 9 maanden in één van onze appartementen. Zo verblijven er elk jaar een 19 tot 20 gezinnen bij ons. Maatschappelijk assistenten, opvoeders, en kindbegeleiders staan klaar om het gezin te helpen om een oplossing te zoeken voor hun problemen. Dit gebeurt met vormingsmomenten over opvoedkundige en andere thema’s, tijdens groepsmomenten en ouder-kind activiteiten en individuele gesprekken. Daarnaast hebben we vorig jaar ook 45 kinderen in thuisbegeleiding bezocht. Thuisbegeleiders brengen wekelijks een bezoek aan het gezin om te werken rond de opvoeding, het huishouden op orde te krijgen, de administratie te regelen of vrouwen in hun zwangerschap te begeleiden. Onze grootste doelstelling is de ouder pedagogisch en emotioneel sterker maken om de ouder-kind band opnieuw op te krikken en te werken naar een stabiele en gezonde gezinssituatie.” 33


O.C. Sint-Ferdinand

Dienstencentrum Ter Engelen

Lummen

Maaseik

O.C. Sint-Ferdinand Sint-Ferdinandstraat 1 3560 Lummen www.sintferdinand.be Opgericht in: 1896 door de Broeders van Liefde Doelgroep: Jongeren en volwassenen met een mentale beperking en gedrags- en/of emotionele problemen.

Verantwoordelijke: Algemeen directeur Stef Vercruysse Bereik: 240 minderjarigen en 310 volwassenen Mensen in dienst: 279 Vrijwilligers: 100-tal

Kinderen en jongeren komen tot rust op een paard “Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand heeft zowel een volwassen- als een jongerenwerking. Een organisatie van gedreven medewerkers staat klaar om iedereen zorg op maat te bieden”, zegt opvoeder Kurt Valgaerts. “We bieden verschillende vormen van opvang en begeleiding aan personen met een mentale beperking of met een gedrags- en/of een emotionele stoornis en jongeren met een autismespectrumstoornis. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de zorgvragen van de kinderen en hun context is ons zorgaanbod zeer uitgebreid. Specifiek voor de minderjarigenwerking zijn we een multifunctioneel centrum voor jongeren van 6 tot 23 jaar. Naast verblijf, dagopvang en dagbesteding bieden we ook ambulante en mobiele begeleiding aan. Sint-Ferdinand heeft een lagere school en secundaire scholen waar deze jongeren terecht kunnen. Ook is er een internaat aan verbonden. Zo verblijven van maandag tot vrijdag 180 interne gasten bij ons. De jongeren verblijven hier in een rustige en veilige omgeving. Ook de vrijetijdsbesteding is daarop gebaseerd. De kinderen en jongeren moeten rust vinden, maar ook zichzelf kunnen ontplooien. Het orthopedagogisch en recreatief paardrijden vormt daar een onderdeel van. Dit is zo’n succes dat we ondertussen iedere dag één of ander aanbod met de paarden doen om aan de vragen tegemoet te komen. We hebben vier pony’s op het terrein die door De Winning, een sociale onderneming gevestigd op hetzelfde domein, mee gevoederd en verzorgd worden.”

34

Dienstencentrum Ter Engelen

7.500

7.500

EURO VAN EHvL

EURO VAN EHvL

Capucienenstraat 23 3680 Maaseik www.terengelen.be Opgericht in: 1840

PROJECT

PROJECT

Tien jaar paardenkampen

Samen te voet door Itali‘

“Tien jaar geleden zijn we gestart met het organiseren van paardenkampen. We merken dat dit de kinderen en jongeren enorm veel deugd doet. Ze zijn er enkele dagen tussenuit, ze krijgen verantwoordelijkheid voor zo’n groot dier, hun zelfvertrouwen stijgt wanneer ze merken dat het paard gehoorzaamd en ze komen tot rust door in de natuur met deze dieren bezig te zijn. Zelfs moeilijke jongeren die in andere kampen niet gedijen, zijn super gemotiveerd en zetten hun beste beentje voor. Jong en oud gaan met respect met elkaar om, nooit is er ruzie. Dit jaar gaan er 27 gasten mee op paardenkamp. Maar omdat het de tiende editie is, willen we er iets speciaal van maken. We nodigen tijdens een reünie iedereen uit die de voorbije tien jaar mee op kamp ging, en hun gezin.”

“Met een groep van kansarme jongens met een verstandelijke beperking tussen 15 en 21 jaar gaan we op vijfdaagse trektocht in Italië. Het totale project omvat een programma van drie jaar. Elk jaar trekken we naar een andere plek om samen een voettocht af te leggen. We beginnen in januari al met de fysieke en mentale voorbereiding. De jongens krijgen elk een bepaalde verantwoordelijkheid, van het lezen van de kaart tot het wekken van de groep, enz. Deze tocht is meer dan een gezellig samenzijn. De jongeren leren verantwoordelijkheid nemen, problemen oplossen, werken naar vooropgestelde doelen en oefenen hun sociale vaardigheden die ze meenemen in hun verdere leven. Ook nadien in de leefgroep wordt bij problemen regelmatig terug verwezen naar de tocht.”

Doelgroep: Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Verantwoordelijke: Algemeen directeur Patrick Lemmens Bereik: Een 700-tal personen, zowel kinderen als volwassenen Mensen in dienst: 463 Vrijwilligers: 218

Breed zorgaanbod voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking “Dienstencentrum Ter Engelen biedt een zeer breed aanbod in de opvang van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking”, zegt communicatieverantwoordelijke Dirk Cremers. “Dat gaat van wonen, een zinvolle dagbesteding tot andere initiatieven. Dienstencentrum Ter Engelen heeft initiatieven op verschillende plaatsen in de provincie. Open Kans in Bree organiseert dagbesteding voor volwassenen en beheert een aantal huizen waar mensen met een beperking wonen. De Kade biedt zorg en begeleiding aan volwassenen in Maaseik en Maasmechelen. Het Roer in Hasselt telt een dagcentrum, vier tehuizen en een buitenschoolse opvang voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Op alle locaties is er ook ambulante zorg. En dan is er Siemkensheuvel in Maaseik, een multifunctioneel centrum waar we zorg en begeleiding op maat hebben van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, een autismespectrumstoornis of een gedrags- of emotionele stoornis. We hebben ook kinderen die omwille van sociale omstandigheden zijn geplaatst door de jeugdrechter. Voor de kinderen en jongeren zijn er verschillende opvangvormen. Er is het verblijf waar kinderen wonen en slapen in leefgroepen en overdag naar school gaan. Of er is schoolaanvullende dagopvang. Voor kinderen met een ernstige en meervoudige beperking die niet naar school kunnen, bieden we een uitgebreide dagbesteding. Daarnaast zijn er ook een aantal kinderen en gezinnen die we mobiel/ambulant begeleiden.” 35


vzw Thebe

PTS

MAASMECHELEN

MAASMECHELEN

vzw Thebe Oude Baan 203a 3630 Maasmechelen www.thebe.be

Verantwoordelijke: Coördinator Annemarie Dus Bereik: Ongeveer 250 kinderen.

Opgericht in: 2000

Mensen in dienst: 9

Doelgroep: Kinderen en jongeren in Maasmechelen vanaf 6 jaar.

Vrijwilligers: Een 13-tal

Zinvolle vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren “Vzw Thebe is de enige jeugdwelzijnsorganisatie in Maasmechelen. We bieden kinderen en jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding aan en werken op een laagdrempelige manier met een methodische aanpak”, zegt Kristof Hayen van Thebe. “De kinderwerking is er voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Elke woensdagnamiddag en tijdens de schoolvakanties worden er thematische activiteiten aangeboden, waarbij de noden en vragen van de kinderen primeren. Vanaf 12 jaar kunnen de jongeren bij Thebe terecht in jeugdhuis ’t Lont. Ze komen samen om iets te drinken, spelletjes te spelen, te poolen of te pingpongen. Er worden tornooitjes georganiseerd, een pooltornooi of Playstation-tornooi, of we organiseren een filmavond. Anderzijds bieden we hen de mogelijkheid om deel te nemen aan het bovenlokaal ondernemerschapsproject of het creativiteitsproject. Met deze projecten willen we de mogelijkheid bieden om hun talenten te ontdekken en hun vaardigheden te ontplooien. Ikzelf ben verantwoordelijk voor het outreachend werk. Dit wil zeggen dat de jongeren, die rondhangen in de wijken worden opgezocht. Zo willen we ook die jongeren bereiken die niet aangesloten zijn bij de reguliere sport- en jeugdverenigingen. Zo ben ik in diverse wijken actief. Vijf dagen per week ben ik wel ergens in één van de wijken te vinden. Op deze manier bieden we de jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding aan en zijn we meteen een luisterend oor”.

36

Provinciale Technische School Maasmechelen

7.500

3.600

EURO VAN EHvL

PROJECT

EURO VAN EHvL

PROJECT

Minibusje wordt Reach Out Mobiel

Drempel naar vrijetijdsbesteding verlagen

“We willen het aanbod van activiteiten voor de jongeren in het outreachend project in de wijken vergroten. We knappen een minibusje op en kopen nieuw spelmateriaal, banken en stoelen aan, dat we in het busje altijd bij de hand hebben. Zo wordt samen activiteiten ondernemen nog gemakkelijker. De jongeren beslissen samen met ons wat ze willen ondernemen. We geven hen zelf veel verantwoordelijkheid. Zo ontwikkelen ze tal van competenties en vaardigheden. we werken aan organisatietalent, het ontdekken van andere talenten, sociale vaardigheden en attitudewerking. Het vergroot onze zichtbaarheid en we zullen nog meer jongeren in de wijken bereiken. Tegenover de buurtbewoners werken de jongeren zo aan een betere beeldvorming. Ze tonen dat ze meer kunnen en doen dan rondhangen.”

“De drempel naar vrijetijdsbesteding voor anderstaligen ligt vaak zeer hoog”, aldus coach Sandra Hoeven. “En dat terwijl dit net een uitstekende manier is om Nederlands te leren. In heel wat landen kennen ze bepaalde activiteiten zoals een muziekschool gewoonweg niet. Daarom willen wij onze leerlingen een ruimer vrijetijdsaanbod leren kennen. We starten met een aantal workshops waarvoor we professionals in onze school uitnodigen. Dit gaat van circustechnieken tot djembé en een workshop Stop Motion. Niet enkel willen we zo de drempel naar vrijetijdsbesteding verlagen, de activiteiten werken ook groepsversterkend, en bovendien werken we ook aan de taal. Daarnaast richten we ook een leeshoek in om de anderstaligen kennis te laten maken met het concept bibliotheek.”

Europaplein 36 - 3630 Maasmechelen www.ptsmm.be Opgericht in: 1955 Doelgroep: Leerlingen TSO en BSO, anderstalige leerlingen en leerlingen in het deeltijds onderwijs van 12 tot 18 jaar.

Verantwoordelijke: Directeur Koen Bouve Bereik: 435 leerlingen Mensen in dienst: Een 100-tal Vrijwilligers: 0

Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers is een grote troef “De Provinciale Technische School biedt voornamelijk technische en beroepsopleidingen”, meldt Jean-Marie Slangen. “Leerlingen in het technisch onderwijs kunnen hier terecht voor de opleidingen industriële wetenschappen, elektromechanica en lichamelijke opvoeding en sport. In het beroepsonderwijs hebben we vooral richtingen in de harde sectoren, zoals auto, bouw, hout en lassen. Zoals elke school hebben we zes leerjaren. De jongeren in het beroepsonderwijs kunnen nog een zevende jaar volgen met extra lessen bedrijfsbeheer. Jongeren, die de combinatie tussen leren en werken willen maken, kunnen terecht in het deeltijds onderwijs waar ze twee dagen les volgen en de andere drie dagen werken. Als derde luik biedt de Provinciaal Technische School een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers aan. In deze klassen krijgen anderstalige jongeren een taalbad Nederlands van een jaar voor ze doorstromen naar het regulier secundair onderwijs. Wanneer deze leerlingen in onze school blijven en hier onderwijs volgen, kunnen we ze extra begeleiden doordat we de kennis om met anderstaligen om te gaan in huis hebben. De onthaalklas anderstalige nieuwkomers telt momenteel 66 leerlingen. Ze krijgen les verspreid over de school met de bedoeling dat ze kennismaken met onze andere leerlingen. We hebben zelfs leerlingen uit Cuba en El Salvador. Zo leren ook onze andere leerlingen omgaan met diversiteit en dat maakt onze school extra boeiend.” 37


Judoclub

NEERPELT

MEEUWEN-GRUITRODE

Hockeyclub Phoenix

Judoclub Kerkplein 1 3670 Meeuwen-Gruitrode www.judo-meeuwen-gruitrode.be Opgericht in: 1983 Doelgroep: Jongens en meisjes met en zonder beperking.

Verantwoordelijke: Voorzitter Guido Steensels Bereik: 110 leden, waaronder 9 G-judoka’s

1.500

1.500

EURO VAN EHvL

EURO VAN EHvL

Mensen in dienst: 0 Vrijwilligers: Een 15-tal

G-judoka's sporten mee met de rest Judoclub Meeuwen-Gruitrode is een succesverhaal. Het is een van de grootste judoclubs in de provincie. “We zijn ooit gestart met een dertigtal leden. De laatste vijftien jaar zijn we gestegen tot 110 leden, omdat we zwaar inzetten op promotie en initiatielessen”, zegt trainer en bestuurslid Tom Steensels. “Kinderen kunnen, vanaf het jaar dat ze vijf worden, bij ons terecht om aan judo te doen. We hebben ondertussen vier groepen met jongeren vanaf 14 jaar als oudste groep. Elke groep traint twee keer per week telkens een uur en de oudste groep traint twee keer anderhalf uur. Voor de wedstrijdjudoka’s is er nog een extra wedstrijdtraining voorzien. Het is ondertussen ook al zes jaar geleden dat we met G-judo van start zijn gegaan. Het initiatief kwam er na de ‘Mega-doe-dag’ die de sportdienst organiseerde voor mensen met een beperking, waar we een initiatie gaven. Een jongetje met het Syndroom van Down was zeer enthousiast. Zijn ouders reageerden wat terughoudend. Ze hadden schrik dat Noa de boel te veel op stelten zou zetten. We hebben hem meteen geïntegreerd in de reguliere groep met extra individuele begeleiding. Aan de andere kinderen werd uitgelegd dat niet iedereen hetzelfde is en dat Noa in onze club thuishoort. Hij is zeer snel geaccepteerd en vandaag zes jaar later is hij nog altijd lid van onze club. We hebben ondertussen negen G-judoka’s, jongeren met een beperking, die in de reguliere groepen meetrainen. We geloven sterk in de wederzijdse wisselwerking. Ondertussen hebben we ook met twee trainers extra opleidingen gevolgd rond sporten en judo voor mensen met een beperking.”

38

Hockeyclub Phoenix

PROJECT

Tornooi voor judoka's met een beperking “Nadat onze G-judoka’s aan verschillende tornooien deelnamen, groeide het idee om zelf een tornooi te organiseren. In januari 2017 was het zo ver. Het werd een groot evenement met veel show en spektakel waar 144 judoka’s met een beperking uit ons land, Nederland, Engeland en Duitsland aan deelnamen. Bij G-judoka’s is deelnemen belangrijker dan winnen. Iedereen stapte met de armen in de lucht de mat af. Applaus en erkenning krijgen, doet hen deugd. Ze hebben echt het gevoel dat ze ergens bij horen. De vele lachende gezichten, daar doen we het voor. We vragen aan de toeschouwers geen toegangsgeld. Onze kosten zijn hoog en we hebben geen inkomsten. We zijn daarom blij dat we beroep konden doen op fondsen zoals Een Hart voor Limburg.”

PROJECT

Berkendreef 7 3910 Neerpelt www.hcph.be

Verantwoordelijke: Voorzitter Franky Noten Bereik: 325 leden

Opgericht in: 2012

Mensen in dienst: 0

Doelgroep: Iedereen die hockey wil spelen.

Vrijwilligers: Een 60-tal

G-hockey voor iedereen “Een half jaar geleden zijn we gestart met G-hockey om zo ook kinderen en jongeren met een beperking te laten genieten van een groepssport. De trainers die zich hiervoor engageren zijn opgeleide hockeytrainers die in het dagelijks leven met mensen met een beperking werken. Zij kennen de noden en weten perfect hoe ze met deze jongeren moeten omgaan. We willen ze op termijn laten doorstromen naar de reguliere ploegen. Nu al zien we dat er een wederzijds respect is wanneer onze leden elkaar ontmoeten in het clubhuis. De sport zal deze jongeren enkel goed doen. Ze krijgen de kans om te sporten, hun eigenwaarde stijgt, ze sluiten vriendschappen en breiden hun sociaal netwerk uit doordat we ook tornooien spelen. Onlangs organiseerden we zelf een indoortornooi waar ook onze G-hockeyers speelden, het enthousiasme onder de spelers was enorm”, zegt Katrien Van Mierloo, verantwoordelijke voor de G-hockey.

Familiale club waar iedereen welkom is In 2012 besloten enkele enthousiastelingen, die in hun jeugdjaren met veel plezier hockey speelden, een nieuwe hockeyclub te starten. “Dat het zo’n vaart zou lopen, daar had niemand erg in”, zegt medeoprichter Olivier Van Gompel. “In 2013 konden we met steun van de gemeente Neerpelt een eigen hockeyveld met clubhuis aanleggen. Nu vijf jaar later tellen we 325 leden. We zullen zeker nog groeien de volgende jaren. Hockey is populair dankzij onze nationale ploegen die het zo goed doen. Hockeyclub Phoenix gaat er prat op een echte familieclub te zijn, maar waar tophockey op termijn mogelijk is. We hebben hele gezinnen die hockey spelen. We zijn gestart met Funkey Hockey waarbij kinderen vanaf vijf jaar bewegingsactiviteiten krijgen, en alles leren over balcoördinatie. Ze evolueren snel naar lid van de reguliere hockeyteams. Daar starten we vanaf 6 jaar. We tellen ondertussen veertien jeugdteams, één volwassen dames en een volwassen heren team, dan hebben we nog een veteranen herenploeg en twee gemengde recreanten teams. Het begint een aardige puzzel te worden om alle teams op het veld te laten trainen. Een half jaar geleden zijn we gestart met G-hockey. Ook deze enthousiastelingen worden mee opgenomen in de puzzel. De gesprekken met de gemeente, vzw Het Buurthuis en Phoenix met betrekking tot optimalisatie van de infrastructuur zijn al begonnen. En dit met als groot doel alle kinderen en jongeren een fijne tijd en meer beweging in buitenlucht te bieden.”

39


Het Steger vzw

PEER

OPGLABEEK

BuSO Sint-Elisabeth

Foto: Els Gielen

Het Steger vzw Schasstraat 5 3660 Opglabbeek hetsteger@gmail.com

Verantwoordelijke: Projectleider Ilse Maes Bereik: Ongeveer 100 kinderen en jongeren

Opgericht in: 2015

Mensen in dienst: 0

Doelgroep: Kinderen en jongeren.

Vrijwilligers: 50

Creatieve workshops voor iedereen “Het Steger wil op een creatieve manier vorm geven aan de vermaatschappelijking van de zorg. We werken project- en workshopsgewijs op het snijvlak van ergo- en creatieve therapie, erfgoed, kunsteducatie, het sociaalartistieke en foodconcepts”, zegt oprichter Ilse Maes. “Zo hebben we koken, schilderen, edelsmeden, fotografie, poëzie en literatuur in ons aanbod. We zoeken voor elk project samenwerkingsverbanden met partners uit de zorg en streven ernaar om relevante relaties aan te gaan met partners uit de kunst en cultuursector om zo kansen te bieden aan kwetsbare groepen. We werken met vrijwilligers en freelancers die vanuit hun enthousiasme voor hun eigen vak de kinderen en jongeren op sleeptouw nemen. Vooral de kookworkshop is een succes en een laagdrempelige manier om kinderen, jongeren en ouders te bereiken. Ze doen mee in de workshops, we organiseren toonmomenten en werken rond gezonde en multiculturele voeding. De kookworkshops vinden plaats tijdens de zomerschool en het project Straffe Toeren, en dat in samenwerking met den Ichter. Ook het klasje van Milo van Ter Engelen kwamen al naar de workshops. Voor jongeren is er het project soulfoodworkshop waarbij we naar Z33, b-classic en Genk on Stage, enzovoort, trekken om muzikanten van een hapje te voorzien. In onze lokalen in het oud gemeentehuis van de stad Genk hebben we naast de ruimte voor kookworkshops ook een creatieve ruimte waar we aan de slag gaan met creatieve werkvormen en daar startten we dit jaar met workshops als houtbewerking en naaien. Dit moet leiden tot de muna.cook mobiel.”

40

BuSO SINT-ELISABETH

7.500

2.800

EURO VAN EHvL

PROJECT Werken aan de muna.cookmobiel “We kopen een tweedehands caravan aan. Die bouwen we om tot een cookmobiel. We willen zo de creatieve en technische skills bij de kinderen, samen met workshopbegeleiders, aan wakkeren. Daarnaast hopen we de handige harry’s en henrietta’s onder de ouders te bereiken om samen met de kinderen te komen tot een cookmobiel met tafeltjes, stoelen, mooie kussens, enzovoort. De kinderen ontdekken zo nieuwe talenten. Wanneer ze vooruitgang zien en merken dat ze zelf iets in elkaar steken, verhoogt dat het zelfbeeld. Bovendien verruimen ze ook hun netwerk en sociaal gedrag door met anderen samen te werken. De muna. cookmobiel wordt daarna een veilig nestje van waaruit ze contact hebben met de buitenwereld tijdens de kookworkshops op verschillende activiteiten.”

EURO VAN EHvL

PROJECT Vakantieopvang voor jongeren met een beperking “We starten met vakantieopvang voor jongeren met een mentale beperking of autisme. We merken dat er niet veel vrijetijdsmogelijkheden zijn voor onze jongeren, en ze vinden moeilijk aansluiting bij het reguliere aanbod. Wij hebben de ervaring en de kennis in huis om deze jongeren ook buiten de schooluren een fijne tijd te bieden. Het eerste kamp vindt plaats op 5,6 en 7 april, telkens van 9 tot 16 uur. We organiseren kook- en creaworkshops, en workshops houtbewerking en dansen. We organiseren een fotozoektocht in school. Belangrijk is dat onze jongeren een fijne tijd beleven, zich aanvaard voelen door hun talenten te ontdekken en we willen hun sterktes in de kijker zetten. Op het einde organiseren we dan ook een toonmoment voor de ouders.”

Steenovenstraat 20 3990 Peer www.elisa.be Opgericht in: 1960 Doelgroep: Leerlingen vanaf 12 jaar met gedrags- en leerproblemen.

Verantwoordelijke: Algemeen directeur Koen Knevels Bereik: 544 leerlingen Mensen in dienst: 220 Vrijwilligers: 0

De school waar alle jongeren buitengewone kansen krijgen BuSO Sint-Elisabeth organiseert secundair onderwijs voor leerlingen met speciale behoeften. “We zijn een zeer uitgebreide school in het buitengewoon secundair onderwijs en bieden onderwijs aan leerlingen met een bepaalde problematiek”, zegt pedagoge Els Engelen. “Leerlingen type 1, 2, 3 en 9 en type basisaanbod kunnen in onze school terecht. Type 1 zijn de jongeren met een licht mentale handicap, type 2 zijn de jongeren met een verstandelijke beperking. De leerlingen type 3 hebben emotionele of gedragsstoornissen. Type 9 zijn de jongeren met een autismespectrumstoornis. Dat maakt dat we zoveel meer zijn dan een school. De jongeren kunnen hier rekenen op de begeleiding van een heel team van leerkrachten, pedagogen, ergotherapeuten, psychologen, enzovoort. Daarnaast staan de verschillende opleidingsvormen centraal. In opleidingsvorm 1 zijn de einddoelstellingen verschillend van de reguliere doelstelling. We bieden de leerlingen algemene en sociale vorming als voorbereiding op een leven in een omgeving van begeleid wonen. In opleidingsvorm 2 worden ze voorbereid voor later werk in een beschutte werkplaats. Opleidingsvorm drie begeleidt de leerlingen naar het reguliere arbeidscircuit en een gewone leefomgeving. We leiden ze op tot logistiek assistent, kappersmedewerker of winkelhulp. In opleidingsvorm 4 worden de leerplannen van het gewoon onderwijs gerealiseerd, maar met extra begeleiding en zorgomkadering van het buitengewoon onderwijs. We willen vooral een school zijn waar alle jongeren buitengewone kansen krijgen.” 41


SOLV, campus De Regenboog

De Egeltjes vzw

SINT-TRUIDEN

SINT-TRUIDEN

SOLV, campus De Regenboog Naamsesteenweg 167 3800 Sint-Truiden www.deregenboog-sint-truiden.be Opgericht in: 1996 Doelgroep: Leerlingen vanaf 12 jaar met een lichte of matige mentale beperking,

autismespectrumstoornis en gedrags- en/ of emotionele problemen. Verantwoordelijke: Directeur Heidi Vancluysen

7.500

7.500

EURO VAN EHvL

EURO VAN EHvL

Bereik: 116 leerlingen Mensen in dienst: 46

Maximale kansen voor iedereen “Campus De Regenboog behoort tot de scholengroep Onze-Lieve-Vrouw. We tellen in het totaal 116 leerlingen vanaf 12 jaar. Het zijn allen jongeren met een specifieke onderwijsbehoefte: ernstige leerstoornissen, een verstandelijke beperking, een autismespectrumstoornis, of gedrags- en emotionele problemen”, zegt adjunct directeur Carla Drossin. “De jongeren volgen les in opleidingsvorm 2 of 3. In opleidingsvorm 2 bereiden we ze voor op een beschermde werkplek. Dit onderwijs is zeer sterk gericht op individuele trajecten. In opleidingsvorm 3 bereiden we onze jongeren voor op het normale economische circuit. Ze kunnen een opleiding volgen tot bakkersgast, interieurbouwer en logistiek assistent in een zorginstelling. In beide opleidingsvormen hechten we veel belang aan praktijk op verplaatsing om zo de leerlingen onder begeleiding te laten kennismaken met de arbeidswereld. Onder het motto maximale kansen voor iedereen moedigen we onze jongeren aan in zichzelf te geloven en te durven vertrouwen op een ander. We willen ze weerbaarder maken in de maatschappij met telkens aandacht voor elk individu. Jongeren die een extra duwtje in de rug nodig hebben, bieden we specifieke begeleiding aan. Naast een team van leerkrachten worden de leerlingen ook ondersteund door paramedici zoals een orthopedagoog, logopedisten, ergotherapeuten en kinesisten.”

42

De Egeltjes vzw

PROJECT

Test naar betere arbeidsplek “We gaan een genormeerd systeem aankopen waarmee we de motorische vaardigheden van de leerlingen kunnen testen. Via allerlei testen, die ook gebruikt worden door de beschermde werkplaatsen, leren we het motorisch niveau van onze leerlingen beter kennen. Zo leren we de sterktes kennen die we nog verder kunnen uitspitten en weten we waar we nog moeten bijsturen. Zo tillen we elke leerling naar het hoogst haalbare niveau. Op basis van deze testen kunnen we juiste stageplaatsen voor de leerlingen zoeken, zodat de stage voor de jongeren een succeservaring kan zijn. Daardoor zal hun zelfvertrouwen alleen maar toenemen en de wil om de stage tot een goed einde te brengen versterken. Zo werken we ook toe naar een geschikte vorm van tewerkstelling.”

PROJECT

Slagmolenstraat 68 3800 Sint-Truiden www.egeltjes.be Opgericht in: 2011 Doelgroep: Kinderen van 0 tot 6 jaar met nood aan extra zorg.

Verantwoordelijke: Voorzitter Annelies America Bereik: Ongeveer 30 kinderen Mensen in dienst: 5 Vrijwilligers: 1

Plaats maken voor ouders “Met de steun van Een Hart voor Limburg willen we in onze opvang een ruimte inrichten waar we de ouders beter kunnen ontvangen en actief betrekken. In die ruimte kunnen we op een rustige manier met hen praten, vormingen geven en de oudervergaderingen laten plaatsvinden op meubels op volwassen maat. Een aantal ouders zullen ook mee helpen met de werkzaamheden die hiervoor nodig zijn. We willen ook allerlei pedagogisch begeleidings- en spelmateriaal aankopen zodat we concreet met de ouders aan de slag kunnen gaan rond opvoedingsthema’s. Door ouders actief te betrekken, versterken ze hun netwerk en staan ze sterker. En dat heeft op zijn beurt een positief effect op de ontwikkeling van hun kinderen. ”

Opvang voor peuters en kleuters met extra zorgbehoefte “De Egeltjes vzw is een kinderopvang voor peuters of kleuters met stekeltjes. Het zijn kinderen tot 6 jaar die soms wat meer zorg of aandacht nodig hebben. Als ze bang of boos zijn, rollen ze zich op en/of zetten ze hun stekeltjes op. Zo kunnen ze zich beschermen tegen gevaar, maar tegelijkertijd sluiten ze zich ook af. Het kan dan moeilijk zijn om met hen om te gaan. Het kan gaan om kinderen met een ontwikkelings- of taalachterstand, een moeilijke thuissituatie of kinderen die gedrag vertonen dat door ouders, leerkrachten,… als een probleem ervaren wordt. Daarnaast kunnen ook anderstalige gezinnen bij ons terecht. Anderstaligheid vormt immers soms een drempel om ten volle deel te nemen aan het kleuteronderwijs. Ook hier kan De Egeltjes een rol spelen. Door de extra zorg of aandacht aan al onze kinderen, geven we hen een betere kans op een fijne plaats in de samenleving;“ aldus pedagogisch medewerker Annelies Wiame. “De laatste jaren maken we van onze opvang ook meer en meer een plek voor de ouders. We organiseren activiteiten, oudervergaderingen en uitstappen voor het hele gezin. Dat kan gaan van een picknick tot een voorstelling in het cultureel centrum,… Tijd maken voor de ouders vinden we heel belangrijk. Het geeft de kans aan ouders om hun zorgen en successen te delen en samen na te denken over opvoedings- en levensvragen. Ouders staan daardoor sterker, en dat is natuurlijk ook positief voor de kinderen en hun toekomst.” 43


CAW Limburg vzw

Een Hart voor Limburg

TESSENDERLO/Genk

KEISOLIDAIR: samen met je collega's actief voor het goede doel Een Hart voor Limburg zet heel wat in beweging. Ook in het bedrijfsleven! In heel Limburg laten werknemers zien dat ze het hart op de juiste plek hebben en doen ze mee aan KeiSolidair, een jaarlijks weerkerende solidariteitsactie waarin men op een gestructureerde manier invulling geeft aan het sociaal engagement. En dat doen ze niet zomaar door te geven. De medewerkers van de deelnemende bedrijven engageren zich om zelf acties te organiseren of deel te nemen aan acties van EHvL. Met Een Hart voor Limburg willen we dit sociale engagement nog verder stimuleren. Ondertussen zijn we toe aan de 6de editie en we hopen ook deze keer weer te kunnen rekenen op heel wat bedrijven of verenigingen die via deze weg hun steentje willen bijdragen. Niets is immers zo machtig als het gevoel mensen te kunnen helpen. Maar dat is niet het enige. Meedoen aan KeiSolidair heeft een positief effect op de werksfeer en versterkt de onderlinge relaties tussen collega’s. Door een

keisolidaire teambuilding leren medewerkers zichzelf en hun collega’s

beter kennen in een ongebonden en stimulerende omgeving. Er ontstaan hechtere teams en de sociale contacten breiden uit. In die onbekende context komen ieders persoonlijke kwaliteiten naar boven en worden er nieuwe talenten ontdekt.

CAW Limburg VZW

Dat draagt uiteindelijk bij tot een beter functioneren van medewerkers.

Stoffelsbergstraat 4 3600 Genk www.cawlimburg.be

Verantwoordelijke: Algemeen Directeur Guy Vanderstraeten

Opgericht in: 2013

Mensen in dienst: 217 VTE

Doelgroep: Iedereen die bedreigd wordt in zijn/haar welzijnskansen.

Vrijwilligers: 100

"Nieuwe noodopvang in Tessenderlo" “CAW Limburg vzw biedt laagdrempelige, cliëntgerichte en kwaliteitsvolle hulp aan mensen die het moeilijk hebben als gevolg van persoonlijke, relationele of maatschappelijke problemen. Dat doen we door informatie en advies te geven, psychosociale begeleiding aan te bieden, aan preventie te doen maar ook door onderdak te verlenen aan mensen in crisissituaties,” aldus Debbie Norek, communicatiemedewerker van het CAW. Die noodopvang is te vinden op verschillende plaatsen, maar we merkten dat er echt nood was aan een onderkomen in Tessenderlo, om zo ook het westen van de provincie te coveren. De opening van deze nieuwe noodopvang is voorzien voor einde maart 2017. De realisatie van dat doorgangshuis wordt volledig gefinancierd door de Lions Club van Tessenderlo. De opvang en hulpverlening zelf komt volledig in handen van CAW Limburg vzw. In het doorgangshuis vangen we personen of gezinnen op, die tijdelijk nergens anders terecht kunnen. De nood is groot, en we ervaren dat er ook steeds meer kinderen bij betrokken zijn. Daarom willen we onze opvangmogelijkheden zo kindvriendelijk mogelijk uitbouwen. Spelen is voor kinderen een geschikte manier om een trauma te verwerken. De eerste opvang is heel belangrijk, de leemte die ze hebben ervaren moet zo goed mogelijk worden ingevuld, zodat ze ook een plek vinden waar ze zichzelf kunnen zijn. Spelen is ook een perfect middel voor hun sociale en motorische ontwikkeling, wat hen sterker maakt voor de toekomst.”

44

3.500 EURO VAN EHvL

Een deelname aan KeiSolidair is een sociaal alternatief met voordelen voor bedrijf én goede doel!

Wat en hoe?

Deelnemen kan via een kant-en-klaar-actie van EHvL, door zelf een actie te organiseren of door zelf

de handen uit de mouwen te steken en aan de slag te gaan bij een project of organisatie naar keuze. Al begrijpen we dat

PROJECT

die keuze maken niet makkelijk is, ook daarmee helpen we je graag op weg!

Wat met de opbrengst?

Buitenspeeltuigen voor nieuw doorgangshuis

Het unieke aan KeiSolidair is dat bedrijven zelf het goede doel kunnen kiezen waar ze willen aan schenken. Dit kunnen

“In ons nieuwe doorgangshuis in Tessenderlo zullen - samen met de ouders - ook kinderen worden opgevangen en begeleid. Voor die kinderen willen we buiten speeltuigen plaatsen, die hen stimuleren tot beweging, spel en interactie. Het is dus een aangepast, gezond, nuttig en educatief verantwoord item om de kinderen op een prettige en veilige manier te laten spelen. Er bestaan natuurlijk heel veel soorten speeltuigen voor buiten. We kiezen bewust voor veilige toestellen die de motorische ontwikkelingen stimuleren. Klimmen, evenwicht houden, samenspel en creativiteit moeten centraal staan. Concreet denken we ook aan een uitgebreid speelhuisje met klimen speelvoorzieningen, een schommel voor kleine en wat grotere kinderen en bankjes.”

Het verschil maken in de samenleving, dat doe je allemaal samen. Dat is het begin van maatschappelijk verantwoord

uiteraard ook de projecten zijn van Een Hart voor Limburg maar even goed een eigen gekozen organisatie. ondernemen. Iets teruggeven aan de maatschappij, dat is het immers het doel!

45


| Streekfonds zet ook zelf projecten op |

Een Hart voor Limburg

Streekfonds Een Hart voor Limburg zorgt niet alleen voor financiële injecties in 39 Limburgse sociale projecten, het geeft ook mee vorm aan innovatieve projecten die samen met derden worden opgestart. Door de knowhow en de middelen van Een Hart voor Limburg krijgen deze incubatorprojecten alle kansen.

Ukelila: muziek voor ieder kind Samen musiceren als hefboom voor de maatschappelijke integratie van kinderen Onder de vlag van het Streekfonds Een Hart voor Limburg loopt al sinds 2012 het project Ukelila. Ukelila is in eerste instantie gericht op de integratie, inclusie en ontplooiing van maatschappelijk kwetsbare kinderen, met het oog op de versterking van hun maatschappelijke positie en onderwijspositie. Ukelila brengt samenwerking tot stand tussen actoren uit het onderwijs, RIMO Limburg, de muziekacademies in de Limburgse mijnstreek en Musica. Daardoor vloeien kennis en inzichten in allerlei richtingen. “Ondertussen zijn al 350 kinderen in zes basisscholen betrokken. Sommige jongens en meisjes hebben zo zelfs de weg naar de muziekacademie gevonden”, zegt projectmedewerker Marc Reynders. “Ukelila is een onderwijsproject waarbij kinderen in de schooltijd

in groep muziek leren maken”, aldus Marc Reynders. “Dat is heel verrijkend. Samen musiceren kan kinderen immers sterker maken. Ukelila denkt na over de noodzakelijke voorwaarden om het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde bij kinderen te verhogen, hun concentratie en verantwoordelijkheidszin aan te scherpen, hen te leren luisteren naar elkaar, hen te laten samenwerken en elkaar te waarderen. Muziek vergroot zo hun leefwereld en levert aldus een bijdrage op cognitief, emotioneel, sociaal en creatief vlak, zo leert wetenschappelijk onderzoek. Het bespelen van een instrument bevordert de ontwikkeling van de motoriek en het kinderbrein.” Omdat de stap naar de muziekacademie voor vele kinderen in de mijnstreek te groot is, missen zij die creatieve stimulansen. Reden genoeg voor de initiatiefnemers, nu verenigd in de vzw Muziek voor Ieder Kind, om muziek naar de kinderen in de basisschool te brengen. “Concreet is het zo dat de jongens en meisjes met begeleiding door professionele muziekdocenten tijdens één lesuur per week op een speelse manier met de hele klas samen muziek maken. Daarbij leren ze in groepjes een instrument bespelen. Met alle kinderen samen wordt er ook een orkest gevormd, wat de muziek nog leuker maakt, zeker als ze ook nog eens gaan optreden. Zo zijn er al concertjes gegeven bij de opening van het Huis van het Kind in Genk, voor serviceclubs, een buurtfeest, een cultureel festival of het Internationaal Kinderfeest in Houthalen.” Omdat de Ukelila-lessen tijdens de schooltijd plaatsvinden, is er geen drempel. Bovendien worden alle instrumenten gratis ter be-

schikking gesteld. Voorkennis van muziek is helemaal niet vereist en de kinderen mogen meteen met een instrument gaan experimenteren met klanken. De praktische aanpak telt. Samenspel primeert, technische verfijning volgt geleidelijk. De les in de klas stopt na drie jaren, maar daarna kunnen de kinderen in hun vrije tijd een keer per week samen muziek maken.” “Het project kent steeds meer uitbreiding. Van bij de start in september 2012 tot nu werd het project ondertussen uitgebreid tot zes scholen, in Maasmechelen, Genk, Houthalen-Helchteren en Beringen-Mijn. Ook in het Kids in Hasselt, de school voor kinderen met gehoorbeperkingen, is zopas een proefproject gestart. Kinderen met een cochleair implantaat leren er klarinet, saxofoon, trombone of trompet spelen. Gezien de specifieke situatie van deze kinderen is de uitdaging hier extra groot. Het doet deugd de kinderen zo in hun passie voor en vaardigheid in muziek te zien groeien.”

Taal van schoot tot school Taalstimulering vanaf de peuteropvang Begeleiders in de dagopvang van kinderen tussen 0 en 2,5 jaar inzichten en handvaten geven om de taalvaardigheid van de peuters te stimuleren, dat is het doel van het project ‘Taal van schoot tot school’, dat onder impuls van het Streekfonds Een Hart voor Limburg is opgericht. “Via de begeleiding in de opvang willen we ook de ouders mee in het taalbad trekken”, zegt Magda Deckers, procesbegeleider flankerend onderwijs bij de stad Genk. Magda Deckers: “Peuters van 0 tot 2,5 jaar zijn heel gevoelig om hun eerste woordjes te leren, de wereld rondom hen te ontdekken en tegelijk hun taalvaardigheid uit te breiden. Kindjes die op die leeftijd al een taalachterstand oplopen, dreigen die nooit in te halen, wat dan weer gevolgen heeft voor hun verdere ontwikkeling. Zo kan die taalachterstand in de peuterjaren mee bepalen hoe succesvol het kind als volwassene wordt.” Voor de ontwikkeling van het project heeft Een Hart voor Limburg de perfecte partner gevonden in het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) van de KU Leuven. Magda Deckers: “Het CTO organiseerde een leertraject in vier Genkse kinderdagverblijven. CTO-medewerkers gingen intensief met de begeleiders van die vier centra aan de slag rond het voeren van een taalbeleid en de stimulering van taalvaardigheid. Dat leverde een schat aan informatie op over de manier waarop taal zich bij een kind ontwikkelt en meteen ook tips om de taalvaardigheid van kinderen te bevorderen.”

46

Een Hart voor Limburg

Een Hart voor Limburg als bruggenbouwer “Daarvoor zijn helemaal geen hoge vereisten nodig. Integendeel, het stimuleren van de taalontwikkeling gebeurt heel natuurlijk bij de dingen van elke dag in de kinderdagverblijven: bij het spelen, eten geven, het wassen, het aantrekken van een nieuwe pamper. Veel praten bevordert niet alleen de taalontwikkeling, het versterkt ook het contact met de kinderen.” De multiculturele achtergrond van de bevolking van Genk wordt ook in de groepen kinderen in de dagverblijven vertaald. “Een allochtone achtergrond vormt op zich geen probleem”, legt Magda Deckers uit. “Integendeel, hoe beter en sneller een kindje zich ontwikkelt in de thuistaal, des te beter zal het ook een tweede taal sneller absorberen, leren gebruiken en er vaardiger in worden. Precies om die reden is het belangrijk dat we ook de ouders van de kinderen in het taalontwikkelingsproject betrekken.” “Het proefproject heeft een studie met handige tips voor de begeleiders opgeleverd”, aldus nog Magda Deckers. “Ze zijn gebundeld in zeven stappen. Begeleiders van de vier pilootdagverblijven vertellen dat het taalbewustzijn nu veel meer leeft en dat de focus veel sterker - en toch op een heel speelse wijze - op taal is gericht.” “In de tweede fase gaan we de tips nu verspreiden naar twee doelgroepen. Ten eerste wordt het project uitgebreid naar alle kinderdagverblijven in Genk. Dat zijn er - met de vier waar het project is gelanceerd - acht in totaal. Daarnaast trekken we ook naar de (hoge) scholen (met opleidingen aan jongeren gericht op een toekomst in de kinderopvang) met de vraag om de taalstimulering heel sterk in de opleiding te integreren. We hopen dat op termijn ook andere kinderdagverblijven in Limburg zullen aansluiten."

TAAL VAN SCHOOT TOT SCHOOL EEN KANSRIJK TAALBELEID IN DE VOORSCHOOLSE KINDEROPVANG

47


Gerrit Rauws, directeur van de Koning Boudewijnstichting, is heel opgetogen over de samenwerking met EHvL. “Het is een van de meest succesvolle Streekfondsen in Europa. Heel veel Limburgers engageren zich er op een of andere manier voor. De ondersteunde en ontwikkelde projecten worden op een heel objectieve en professionele manier geselecteerd. Dat geeft vertrouwen.”

Stijn Coninx regisseur

Johan Ackaert

decaan Rechten UHasselt

Een Hart voor Limburg

Een Hart voor Limburg

Een Hart voor Limburg samen sterk met de Koning Bouwewijnstichting Hilde Houben-Bertrand

eregouverneur Provincie Limburg erevoorzitter Bestuurscomité Streekfonds Een Hart voor Limburg

Win-win

Gerrit Rauws, directeur van de Koning Boudewijnstichting.

Een Hart voor Limburg (EHvL) is een vaste waarde in het goede doelenlandschap en wil kwetsbare kinderen kansen geven. Dit zogenaamde Streekfonds werkt onder de koepel van de Koning Boudewijnstichting met als doel de levenskwaliteit in een bepaalde regio te verbeteren. Hierdoor kan EHvL rekenen op een topomkadering van een organisatie die tonnen ervaring en knowhow ter beschikking stelt.

De Koning Boudewijnstichting is opgericht in 1976 en profileert zich als een onafhankelijke stichting die actief is in België en op internationaal niveau. “Wij willen de samenleving ten goede veranderen en investeren daarom in inspirerende projecten of individuen. Het geld dat het Streekfonds Een Hart voor Limburg inzamelt, wordt door henzelf ingezet binnen Limburg om kansen te creëren voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dankzij de jarenlange expertise kan het Streekfonds ervoor zorgen dat het geld terecht komt bij de projecten die dat het meest nodig hebben. Allemaal zijn het vernieuwende initiatieven die echt het verschil maken en anderen inspireren. Kortom, een win-winsituatie voor Limburg,” stelt Gerrit Rauws, directeur van de Koning Boudewijnstichting.

| BestuurscomitŽ | Kim Clijsters

Magda Deckers

Dirk Ector

Mathi Gijbels

Frank Govaerts

Willy Lenaers

gewezen toptennister

gedelegeerd bestuurder Gijbels Group

procesbegeleider flankerend onderwijsbeleid Genk

vice-president, deputy General Counsel Europe Coca-Cola Enterprises

directeur KBC Limburg

Het Streekfonds Een Hart voor Limburg wordt bestuurd door een onafhankelijk comité van mensen die de lokale gemeenschap vertegenwoordigen. Stijn Coninx is voorzitter. Het comité staat in voor het uitwerken van de strategie en de uitbouw van het Fonds. De Koning Boudewijnstichting zorgt voor het financieel beheer en biedt administratieve maar ook inhoudelijke ondersteuning aan het Fonds. Als koepelorganisatie biedt het Streekfonds een professionele dienstverlening aan schenkers, zowel particulieren als bedrijven, die willen investeren in lokale projecten.

oud voorzitter Concentra nv

| Operationele werking |

Hoe kan u EHVL steunen?

48

Schenking via testament

Initiatieven van derden

Een Hart voor Limburg kan rekenen op verschillende vormen van giften. Een daarvan is dat meer en meer mensen kiezen voor een legaat of erfenis. U kunt dit perfect laten regelen en daarbij nog andere specifieke wensen laten. “Zo kan er een oplossing gezocht worden voor als u zich zorgen maakt over een zorgbehoevend kind, de langstlevende partner, huisdieren … Hetzelfde geldt ook voor materiële zaken zoals een kunstcollectie, een woning of zelfs een natuurgebied. Dankzij onze samenwerking kunnen we de garantie geven dat uw laatste wens ingewilligd wordt. Elk engagement is uniek en dus is elk traject verschillend. U kunt dit alleen doen, u kunt zich ook laten bijstaan door uw notaris, uw bankier, uw vermogensbeheerder en ook door Een Hart voor Limburg samen met het Centrum voor Filantropie van de Koning Boudewijnstichting. Want geven doet u niet alleen met het hart, maar ook met het hoofd. Neem geheel vrijblijvend contact op met Een Hart voor Limburg.”

Meer en weer worden initiatieven van derden gekoppeld aan Een Hart voor Limburg. Denk aan een wafelenbak, een wandeling, een huwelijksverjaardag, de opening van een nieuw bedrijf … “Mensen zijn heel vindingrijk om op een leuke manier anderen te motiveren en iets te betekenen voor onze organisatie. Ook deze initiatieven zijn heel waardevol en graag geven we dan ook de nodige ondersteuning. Niet alleen de giften zijn belangrijk maar ook het gegeven dat mensen stilstaan bij de problematieken in onze provincie. Want samen kunnen we er iets aan doen,” klinkt het.

Kristie Deckers is als algemeen coördinator verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van het Streekfonds en de uitvoering van het beleid dat door het Bestuurscomité wordt bepaald. Katrien Ketelslegers zorgt voor administratieve ondersteuning (één dag per week), gedetacheerd door Cegeka. André Knaepen

Stephan Poelmans

Gerrit Rauws

Ignace Schops

Dominic Stas

Jean-Paul Teyssen

gedelegeerd bestuurder Cegeka nv

commercieel directeur KRC Genk

directeur Koning Boudewijnstichting

Giften U kan ons steunen door een gift te doen op het rekeningnummer BE 79 7333 7333 3933. (Giften vanaf 40 euro geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag.)

directeur Regionaal Landschap

directeur Mediahuis Limburg

bestuurder diverse vennootschappen

Bart Van Der Meersch notaris

Koen Van Lishout

zaakvoerder Liswood & Tache

49


Structurele partners Een Hart voor Limburg

Heel wat ondernemingen kiezen bewust voor een sociale rol in onze maatschappij en stappen in het Streekfonds. Naast initiatiefnemer Concentra nv kan Een Hart voor Limburg rekenen op nog veel middelen uit het Limburgse bedrijfsleven. Structurele gouden, zilveren of bronzen partners garanderen financiële steun voor minstens 3 jaar. Logistieke partners steunen het Streekfonds door het leveren van diensten.

| Structurele gouden partners |

Bedrijven nemen sociale verantwoordelijkheid op Ondernemers getuigen over hun keuze voor Een Hart voor Limburg Meer en meer nemen bedrijven hun maatschappelijke rol op. Ze staan stil bij mensen die het minder goed hebben en willen vanuit de onderneming iets terug doen voor de maatschappij waarin ze werken. Maatschappelijk Verantwoord ondernemen (MVO) heet dat dan. Dankzij de rol die Een Hart voor Limburg opneemt in onze provincie kiezen bedrijven er vaak voor om dat te doen via een partnership met deze organisatie. Ze doen dit vanuit een sterke sociale verantwoordelijkheid voor de lokale gemeenschap. “Als familiebedrijf met een stevige lokale verankering bouwen we aan een langdurige relatie met onze klanten, partners en zeker onze 300 medewerkers”, beklemtoont Mathi Gijbels, gedelegeeerd bestuurder van Gijbels Group, die een totaalpakket bouwkundige diensten aanbiedt. “Wij realiseren ons zeer goed welke troeven onze regio ons biedt: een fijn werkklimaat, trouwe klanten, getalenteerde en gemotiveerde medewerkers. Dat willen we graag zo houden én liefst nog verbeteren. Daarom voelen we ons ook verantwoordelijk om iets terug te geven en steun te bieden aan de mensen in de regio die het minder makkelijk hebben. Om zo de gemeenschap sterker, warmer, solidairder te maken. Onze focus ligt op jongeren, omdat zij de toekomst van onze maatschappij uitmaken en ze allemaal kansen op een stevige toekomst verdienen. Ook al worden ze geremd door een handicap of hun leefsituatie. Onze steun kan op drie manieren gebeuren. Een eerste vorm is financieel bijdragen. Ten tweede promoten wij zowel bij onze medewerkers als bij onze klanten initiatieven zoals KeiSolidair, waardoor we de boodschap verder verspreiden, en het is ook mogelijk dat we tijd en kennis ter beschikking stellen. Naast Een Hart voor Limburg steunen we ook andere initiatieven met dezelfde objectieven, zoals ‘het luisterend oor’ of ‘samen inburgeren’ van de Bond zonder Naam." Voor KBC Bank & Verzekering behoort de sociale rol tot het basisbeleid van het bedrijf. “Het is onze vierde strategische pijler van KBC Bank & Verzekering”, beklemtoont Dirk Ector, directeur KBC-Limburg. “We focussen op initiatieven voor de stimulering van financiële geletterdheid, milieuverantwoordelijkheid, ondernemer-

50

schap, aandacht voor de vergrijzing van de maatschappij en onze sociale rol. Zo zijn we met KBC Limburg ruim tien jaren een gouden partner van Een Hart voor Limburg om zo projecten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen in Limburg financieel te steunen.” “Nog belangrijker zijn de inspanningen die onze mensen jaarlijks leveren in het kader van de actie KeiSolidair”, vinden Dirk Ector en zijn collega Marc Dezwart, die samen de leiding hebben van KBC Limburg. “We ontwikkelen een idee, steken de handen uit de mouwen en verzamelen zo opnieuw middelen om allerhande initiatieven voor EHvL te steunen. De ronde som van 23.000 euro als ingezameld bedrag dit jaar stemt ons heel fier. De dynamiek die deze actie teweegbrengt, de aandacht voor de problematiek en de sensibilisering tot ver buiten KBC geven ons een boost in energie om telkens een tandje bij te steken. Jongeren zijn onze toekomst en solidariteit vormt de basis voor een betere samenleving. Het is een eer deel uit te maken van het bestuurscomité van Een Hart voor Limburg waar iedereen het beste van zichzelf geeft in het besef dat er meer is dan alleen ‘performance’.” Ook bedrijven die wereldwijd actief zijn, zoals Coca-Cola steunen EHvL. “We zijn een internationaal bedrijf met lokale vestigingen, zoals een distributiecentrum in Hasselt. We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om lokale initiatieven te ondersteunen”. Dat zegt Inge Polspoel, senior CRS-manager bij CocaCola European Partners. “Elke organisatie of vereniging kan een aanvraag indienen. Steun kan onder drie vormen gebeuren. De eerste is een financiële bijdrage, waarbij de aard van de activiteit en de omvang van het gevraagde bedrag een bepalende rol spelen. Het is ook mogelijk dat we voor activiteiten producten ter beschikking stellen. Ten derde kan het zijn dat medewerkers van ons bedrijf bij externe organisaties de handen uit de mouwen gaan steken. Dat gebeurt volledig op vrijwillige basis door medewerkers die zich daarvoor als kandidaat hebben gemeld. Zo zijn mensen van bij ons de handen uit de mouwen gaan steken op de Nationale Spelen van Special Olympics. Ook Een Hart voor Limburg kan rekenen op onze ondersteuning waarvoor we onder andere al een KeiSolidair-actie hebben gehouden.”

Guido De Paepe Een Hart voor Limburg steunt mooie lokale initiatieven. Ons hoofdkantoor ligt in Limburg. We willen iets teruggeven aan de plek waar we actief zijn. Met de medewerking van Een Hart voor Limburg kunnen we hier gericht invulling aan geven.

André Knaepen Een Hart voor Limburg steunt duurzame projecten en initiatieven om iedereen in Limburg meer kansen te geven op een gelukkig bestaan.

Frank Govaerts Een Hart voor Limburg steunt mooie initiatieven voor de lokale gemeenschap. Ons bedrijf kan het maar goed hebben als de lokale gemeenschap waarin we werken het goed heeft. Daarom kan Een Hart voor Limburg steeds een partner vinden in Coca-Cola in België.

Cor Van Otterloo Wij vinden het belangrijk om onze sociale verantwoordelijkheid op te nemen, zowel tegenover onze medewerkers als tegenover de gemeenschap. Met onze bijdrage aan Een Hart voor Limburg geven we heel uiteenlopende projecten een duwtje in de rug en bouwen we mee aan de regio.

51


| Structurele zilveren partners | Stefan Olivier In uitvoering van onze bedrijfsfilosofie Building a Better Working World, is EY België al jarenlang trotse partner van Een Hart voor Limburg.

Lizy Cosemans CM heeft in haar diensten hulpverlening bijzondere aandacht voor kansengroepen. Vanuit dit engagement was de steun voor Een Hart voor Limburg een logische keuze.

Yves Breysem Het Jessa Fonds is opgericht om actief en duurzaam vorm te geven aan haar betrokkenheid in de samenleving, onder meer door te investeren in sociale initiatieven.

Mathi Gijbels Bedrijven hebben de taak om te bouwen aan een betere wereld. Een Hart voor Limburg heeft oog voor de minder sterken. Laat hen groeien.

Dirk Maris Konings draagt samenwerken hoog in het vaandel. Zo zijn we trots op onze samenwerking en ons partnership met Een Hart voor Limburg, om zo ook ons steentje bij te dragen aan het creëren van meer kansen voor kwetsbare kinderen en jongeren.

| Structurele bronzen partners | Christophe Deroose De kracht van mensen, daar draait het om bij Acerta. Diezelfde visie zien we terug bij Een Hart voor Limburg. We ondersteunen dan ook graag een initiatief dat zich inzet voor zij die het echt nodig hebben.

Marc Dezwart en Dirk Ector Eén van de vier strategische pijlers van KBC is ‘onze rol in de maatschappij’. Het is voor ons uitermate belangrijk om structureel partner te zijn. Onze collega’s werken ieder jaar hard aan de actie KeiSolidair en betuigen zo hun solidariteit. Hier zijn we fier op!

Ludo Kelchtermans Als duurzame energieleverancier steken ook wij graag onze energie in het ondersteunen van kansen voor jongeren en kinderen.

Foto Michel Smeets

Koen Van Lishout en Luc Vlekken Belangeloze inzet die de loop van de rivier doet veranderen. Steentje per steentje. Daar dragen wij het onze graag toe bij.

Guy Wauters Een Hart voor Limburg geeft Limburgse jongeren bouwstenen voor hun toekomst. Vandersanden bouwt met hen mee.

52

Philippe Demot Democo is gebouwd op familiale waarden. Vanuit die visie investeren we graag en met volle overtuiging in onze toekomst: de jeugd.

Jan Kumpen Enkel door solidair te zijn, kunnen wij de kansen van kwetsbare kinderen verbeteren. Samen met EHvL slagen wij hierin. Dankzij diverse initiatieven bouwen wij mee aan de kwaliteit van het leven in de regio.

Hilde Essers Als Limburgs familiebedrijf dragen wij graag een steentje bij aan het welzijn van kinderen die minder kansen krijgen en minder geluk hebben in het leven. Kinderen zijn onze toekomst!

Luc Jeurissen TRIXXO wil als Limburgse KMO constructief meewerken aan lokale projecten die de levenskwaliteit van jongeren verbeteren.

53


ngageren wij

Als ambassadeurs

ns voor Een Hart

engageren wij

| Structurele logistieke partners |

oor Limburg. toch ook?

Everts Hart ons voorStefan Een Stefan Everts

Bart Claes De steun aan Een Hart voor Limburg is een bewuste keuze. Het gaat om kinderen, dat maakt de betrokkenheid nog sterker.

Angelo Bruno Wij geven Een Hart voor Limburg een thuis in onze Limburghal.

Andrea Croonenberghs

voor Limburg. Buyse U toch Koen ook?

Reekmans

Steun Een Hart voor Limburg. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen alle kansen krijgen die ze verdienen. Ook zij die opgroeien in moeilijke omstandigheden. Luc Vannitsen Verantwoord onderneJos Jansen Als steun een bijdrage kan men met een goed hart. Daarom is OfHanne Troonbeeckx Cynthia Werk mee aan een provincie waar het goed leven is. Reekmans Stort zijn tot creĂŤren van meer kansen voor fitel al jaren een structurele partner voor uw bijdrage op rekeningnummer BE79 7333 7333 3933 zij die minder geluk hebben in het leven, Een Hart voor40Limburg van Een Hart voor Limburg. Voor giften vanaf euro en daar zijn we daar doen we het voor. fier op. ontvangt u een fiscaal attest.

Stefan Everts

Als ambassadeurs Als ambassadeurs engageren wij engageren wij ons voor Een Hart Jelle Vossen ons voor Een Hart Als ambassadeurs voor Limburg. Koen Buyse voor Limburg. engageren U toch ook?wij U toch ook? ons voor Een Hart

Steun Een Hart voor Limburg. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen alle kansen krijgen die ze verdienen. Ook zij die opgroeien in moeilijke omstandigheden.

Limburgse kinderen zijn de toekomst van Limburg. Dus elke extra kans op ontplooiing die we hen geven, is een duurzame investering in onze provincie. En dat komt ook u en uw kinderen ten goede. Meer info? Bel ons dan op 011 878 599. Of surf naar www.eenhartvoorlimburg.be Anja Deferm Werken voor Een Hart Stephan Poelmans KRC Genk heeft voor Limburg is zeker leerrijk voor onze een hart voor Limburg. Samen kansen leerlingen van de Sint-Martinusscholen; creĂŤren en de levenskwaliteit van elke zij zien de noden van leeftijdsgenoten Limburger verhogen, zit in het DNA van die het minder goed hebben. onze club.

Luc Appermont

Werk mee aan een provincie waar het goed leven is. Stort uw bijdrage op rekeningnummer BE79 7333 7333 3933 van Een Hart voor Limburg. Voor giften vanaf 40 euro Cynthia Reekmans ontvangt u een fiscaal attest.

Hanne Troonbeeckx Stefan Everts Hanne Troonbeeckx

Cynthia Reekmans voor Limburg.

Limburgse kinderen zijn de toekomst van Limburg. Dus elke extra kans op ontplooiing die we hen geven, is een duurzame investering in onze provincie. En dat komt ook u en uw kinderen ten goede.

U toch ook?

4/02/14 15:03

Meer info? Bel ons dan op 011 878 599. Of surf naar www.eenhartvoorlimburg.be

Hanne Troonbeeckx Toni Etneo Als vader van drie kinderen, realiseer ik maar al te goed dat helaas niet alle kinderen het even goed hebben. Daarom steun ik al jaren de projecten van Een Hart voor Limburg.

Jelle Vossen

Cynthia Reekmans

Steun Een kunnen w krijgen die moeilijke o

Als ambassa

engageren w

Werk mee uw bijdrag van Een H ontvangt u

ons voor Een

Limburgse elke extra Steun Een duurzame kunnen w u en uw k krijgen die moeilijke o Meer info? Werk Of surfmee na uw bijdrag van Een H ontvangt u

voor Limbur

Dubbele pagadv_9 ambassadeurs.indd 1-2

Frank Smeets Kinderen zijn onze toekomst. In hen investeren, komt onze provincie ten goede.

U toch ook? Dubbele pagadv_9 ambassadeurs.indd 1-2

Hanne Troonbeeckx

Dubbele pagadv_9 ambassadeurs.indd 1-2

Cynthia Reekmans

Limburgse elke extra duurzame u en uw k

Meer info? Of surf na

54

Meer info? Bel ons dan op 011 878 599 of surf naar www.eenhartvoorlimburg.be

In samenwerking met Dubbele pagadv_9 ambassadeurs.indd 1-2


Wij zetten de mogelijkheden op een rijtje:

Een gift overmaken U kan Een Hart voor Limburg steunen door een gift te storten op het rekeningnummer BE 79 7333 7333 3933. Een gift is fiscaal aftrekbaar vanaf een minimumbedrag van 40 euro.

Een actie organiseren Wie zelf een activiteit wil organiseren om geld voor een goed doel in het laatje te brengen, kan met ons contact opnemen.

Legaten Ook wanneer u er niet meer bent, kan u nog iets voor de maatschappij betekenen. U kan beroep doen op het Streekfonds voor vrijblijvend en geĂŻndividualiseerd advies over het nalaten van een deel van uw erfenis aan het goede doel. Mooi meegenomen voor de nabestaanden is dat de successierechten in bepaalde gevallen dalen.

Contactgegevens: Herkenrodesingel 10 | 3500 Hasselt 011 - 87 85 99 info@eenhartvoorlimburg.be www.eenhartvoorlimburg.be

Ehvl gids 2017  
Ehvl gids 2017