Page 1

GIDS 2018 om te bewaren

39 kansenbevorderende projecten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen

Volg ons op


Een Hart voor Limburg | inhoud - colofon |

inhoud Interview voorzitter Stijn Coninx en coördinator Kristie Deckers Deze 39 projecten krijgen financiële steun in 2018

4-5 6-28

Jaarkalender 2018, met eigen acties en acties door derden 18-19 Streekfonds zet ook zelf projecten op: Taal van Schoot tot School

30

Maak kennis met het Bestuurscomité en met het team van EHvL

31

28 structurele partners  Bekende Limburgers als ambassadeur 

35

EHvL steunen kan op verschillende manieren

36

colofon Dit magazine is een eigen uitgave van de vzw Een Hart voor Limburg i.s.m. Het Belang van Limburg en Concentra Media. De bijlage werd gerealiseerd door Mediahuis Content Connections. (www.contentconnections.be) Coördinatie: Ann Schoofs Layout: Grafische Cel Mediahuis Hasselt - Veerle Weyens Cover/Backcover: Liswood & Tache Teksten: Dirk Jacobs, Kizzy van Horne Fotografie: Luc Daelemans, Karel Hemerijckx Verantwoordelijke uitgever: Hans De Loore, Herkenrodesingel 10, 3500 Hasselt

2

32-34


Deze projecten krijgen in 2018 steun van Een Hart voor Limburg Een Hart voor Limburg

Beringen Bilzen Diepenbeek Diepenbeek Genk Genk Genk Genk/hasselt Genk Genk/Sint-truiden Genk Hasselt Hasselt Hasselt Hasselt Hasselt Hasselt Hechtel-Eksel Heusden-Zolder Heusden-Zolder Heusden-Zolder/tongeren Houthalen-Helchteren Houthalen-Helchteren Kinrooi Kortessem Kuringen Lanaken Leopoldsburg (Heppen) Limburg limburg Limburg limburg Limburg Lummen Opglabbeek Overpelt Overpelt Peer Sint-Truiden

De Terrilling vzw € 7.500 6 Molenberg vzw € 1.000 6 Dienstencentrum Sint-Gerardus vzw € 5.500 7 BuSO Sint-Gerardus € 7.500 7 AGB Genk/C-mine cultuurcentrum € 7.500 8 Autisme Limburg vzw € 3.500 8 Bethanië vzw € 3.000 9 CAW Limburg vzw € 3.500 9 De regenbOog vzw € 7.500 10 IN-Z vzw € 4.274 10 Pedagogisch advies en stimulering vzw € 3.000 11 Arktos Limburg vzw € 7.500 11 CAD Limburg vzw € 5.000 12 Domo Hasselt vzw € 7.500 12 KIDS vzw € 5.000 13 Koninklijke Sporting Hasselt vzw € 7.500 14 Open Thuis Limburg vzw € 4.500 14 OCMW Hechtel-Eksel € 7.500 15 Art 27 vzw € 2.800 15 Muziek voor Ieder Kind vzw € 7.500 16 RIMO Limburg € 6.600 16 Buidtelberg vzw € 5.000 17 Daidalos vzw € 3.000 17 Jeugdzorgcentrum € 3.000 20 MPI De Dageraad € 3.000 20 G-Karate vzw € 7.500 21 Rode Kruis Vlaanderen - Lanaken en Hasselt € 7.500 21 GO! Autonoom Internaat De Immert € 6.000 22 Auxilia vzw € 2.000 23 Iktic Tourettevereniging België vzw € 7.500 23 Kind en Preventie vzw € 7.500 24 Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe - Listel vzw € 3.750 24 Solidariteit voor het Gezin - Exp. Kraamzorg Amerijtje € 5.000 25 O.C. Sint-Ferdinand € 7.500 25 Het Steger vzw € 7.500 26 Dienstencentrum Sint-Oda - vzw Stijn € 7.500 26 Rode Kruis Vlaanderen - Overpelt € 6.800 27 BuSO Sint-Elisabeth € 2.000 27 De Egeltjes vzw € 7.500 28

3


Een Hart voor Limburg | Interview |

“We willen alle kinderen een kans op een betere toekomst geven” Het is een feit dat we met onze steun in combinatie met de kennis en kunde van heel wat organisaties echt wel een verschil kunnen maken.

Exact 539 projecten. Dat is het aantal projecten die sedert de opstart financiële ondersteuning kregen van het streekfonds ‘Een Hart voor Limburg’, goed voor een totaalbedrag van méér dan 3 miljoen euro. “Met deze projecten hebben we heel wat kinderen kunnen bereiken, hebben we heel wat kinderen kansen kunnen geven die ze anders niet zouden gekregen hebben. Het is een feit dat we met onze steun in combinatie met de kennis en kunde van heel wat organisaties echt wel een verschil kunnen maken.” Aan het woord is Stijn Coninx, voorzitter van EHvL.

“Daarom is het nodig dat we onze werking voldoende naar buiten kunnen dragen, dat organisaties ons kennen en nadenken over de manier waarop we samen een verschil kunnen maken. Via onze projectsteun is dat mogelijk.” “Maar we kunnen niet elke aanvraag goedkeuren”, zegt EHvLcoördinator Kristie Deckers. “Het moet gaan om kansenbevorderende initiatieven die betrekking hebben op maatschappelijk kwetsbare kinderen. Dit kunnen kinderen zijn met een mentale of fysieke beperking of kinderen die de aansluiting met onze maatschappij dreigen te mislopen omwille van welke reden dan ook. Dit jaar steunen wij in totaal 39 verenigingen, sociale organisaties of scholen goed voor een totaal van 214.724 euro. Dit zijn zonder uitzondering projecten die worden geselecteerd door onze jury van vakexperten omdat deze projecten voldoende slagkracht tonen om een verschil te maken. De organisaties hebben

4

Stijn Coninx, voorzitter Bestuurscomité EHvL

Wist je dat... ok een verbin dende rol opn e e m t door organi saties, i n d ividuen andere en belang hebben den met m ekaar i n contac t te bre ngen? EHvl o

ongeveer een jaar de tijd om hun initiatief in praktijk te brengen. Vanuit Een Hart voor Limburg zien we erop toe dat de middelen ook gebruikt worden waarvoor ze aangevraagd werden. En we staan de organisaties met raad en daad bij wanneer daar nood aan is.”

Bruggenbouwer “Buiten de steun die we geven via onze projectoproep nemen we ook zelf initiatieven om samenwerkingen met verschillende actoren op te zetten rond een bepaalde problematiek. Zo zijn we in juni 2017 gestart met het project ‘Taal van Schoot tot School’ in samenwerking met de kinderopvanginitiatieven van de Stad Genk en het Centrum Taal en Onderwijs van de KULeuven.” (meer info op blz. 30)


Uitdaging blijft groot “Naast de steun die we geven aan kinderen met beperkingen zien we de noden groter worden wanneer we het hebben over kansarmoede. Zo werd 5 jaar geleden 1 kind op 10 geboren in een kansarm gezin, vandaag is dat aantal gestegen naar 2 kinderen op 10 en in bepaalde gemeenten ligt dat cijfer nog hoger, tot zelfs 1 kind op 3”, leerde Kristie Deckers, coördinator van het Streekfonds ‘Een Hart voor Limburg’. “Helaas associëren mensen kansarmoede vaak met een probleem, slechte ouder(s), werkloosheid, een lege boterhamdoos, geen centen… maar dat is niet correct. Want niemand is immuun voor armoede. Situaties zoals je werk verliezen of ziek worden kunnen echt iedereen overkomen. Het zijn net de sociale uitsluitingen op allerlei manieren die er voor zorgen dat iemand wordt bestempeld als een 'kansarme'. Een stempel die niemand wil en waar niemand blij om is. En dit uit zich op vlak van gezondheid, huisvesting, onderwijs, werk en inkomen, deelnemen aan culturele activiteiten en ga zo maar door.” “Uiteraard heeft dit een grote impact op kinderen, zij worden immers beknot in hun ontwikkeling en in de kansen die ze krijgen”, voegt Stijn Coninx toe. “Een Hart voor Limburg ondersteunt daarom projecten die ook deze kinderen kansen geven op een betere toekomst. Want alleen op die manier kunnen we de vicieuze cirkel doorbreken. Dit is op de eerste plaats positief voor het kind maar in een latere fase ook voor de maatschappij.”

Inkomsten “Om blijvend tegemoet te kunnen komen aan deze noden zijn uiteraard centen, veel centen nodig”, weet Kristie Deckers. “Onze partnerbedrijven zorgen jaarlijks voor ongeveer 65 procent van de middelen nodig voor de projectfinanciering en onze werking. Voor de overige middelen kunnen we rekenen op de solidariteit

van heel wat Limburgers die acties opzetten, geheel of gedeeltelijk ten voordele van Een Hart voor Limburg. Maar er zijn ook heel wat mensen die steunen met vaste maandelijkse giften en meer en meer denkt men ook aan ons wanneer het om een overlijden gaat. In plaats van bloemen of kransen een gift aan Een Hart voor Limburg…. ook dat kan. Daarnaast organiseren we uiteraard ook zelf acties om middelen in te verzamelen. Dat is en blijft nodig en schept ook een grote verbondenheid. En dan merken we telkens opnieuw dat het Limburggevoel echt wel bestaat. De mensen weten immers dat de middelen in eigen provincie worden besteed. Maar ze krijgen ook de zekerheid dat de fondsen ook effectief gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn en zeker op de juiste plaatsen terecht komen. Dat geeft vertrouwen, meteen ook de grote kracht van Een Hart voor Limburg. Voor wie geen afspraak wil missen: op de agenda staan alvast drie grote acties. Op 27 mei is er de bekende ‘Limburgse Eendjesrace’, in het najaar organiseren we ‘KeiSolidair’ en afsluiten doen we op 7 december, zoals dat hoort, ‘In Stijl’.

dat... Wist je tief is EHvL ac koepel e d r e d on oning van de K ichting? t s n j i w Boude

Naast de steun die we geven aan kinderen met beperkingen zien we de noden groter worden wanneer we het hebben over kansarmoede.

Kristie Deckers, algemeen coördinator EHvL

5


Een Hart voor Limburg | projecten |

De Terrilling vzw Beringen Met de Brede School De Terrilling organiseren drie scholen uit Beringen-Mijn i.s.m. Samenlevingsopbouw RIMO Limburg naschoolse activiteiten. Het vrijetijdsaanbod met leuke activiteiten is bedoeld voor alle kinderen tot 12 jaar die in Beringen-Mijn wonen of er naar school gaan.

Een vrijetijdsaanbod voor iedereen

7.500 EURO

Opgericht in: 2016 Doelgroep: Kansarme kinderen tussen 3 en 12 jaar Mensen in dienst: 1 Vrijwilligers: 20

De Terrilling vzw geeft met de Brede School alle kinderen uit de buurt de kans om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten vlak na school. De onbekendheid van het bestaande vrijetijdsaanbod en vervoersproblemen worden zo opgevangen. De naschoolse activiteiten vinden immers plaats op verschillende locaties in de buurt. Het gaat om kookworkshops, loopsessies, dans- en circustechnieken, enzovoort. “Kinderen ontdekken er niet enkel hun talenten, maar leren ook andere kinderen uit de buurt kennen”, zegt Brede School-coördinator Anna Dieltjens.

Beverlosesteenweg 455, 3581 Beringen - Beverlo www.deterrilling.be

Molenberg vzw Bilzen Molenberg vzw is een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning en biedt zorg, opvang en begeleiding aan jonge kinderen en hun ouders. Het CKG ondersteunt ouders die op een probleem in de opvoeding botsen wat ze niet op korte termijn kunnen oplossen.

Eerste stappen

1.000 EURO

Opgericht op: 1 oktober 2013 Doelgroep: Maatschappelijk kwetsbare gezinnen met kinderen tot 3 jaar Mensen in dienst: 1 Vrijwilligers: 1

Molenberg pakt uit met een ontmoetingsgroep. Baby’s en peuters uit kansarme gezinnen leren er omgaan met leeftijdsgenootjes. “Via activiteiten zoals knutselen en speelmomenten worden motorische, sociaal-emotionele, cognitieve en taalvaardigheden gestimuleerd”, weet directeur Rudi Gerrits. Het gaat om vaardigheden die de kinderen nodig hebben in de kleuterklas. Zo wordt een achterstand beperkt of voorkomen. Voor ouders is het een moment van ontmoeting en ervaringen uitwisselen op vlak van opvoeding en andere thema’s.

Gansbeekstraat 51, 3740 Bilzen www.ckgmolenberg.be

6


| projecten | Een Hart voor Limburg

Dienstencentrum Sint-Gerardus vzw Diepenbeek Sint-Gerardus biedt onderwijs en zorg op maat van peuters, kinderen, jongeren en volwassenen met een (neuro)motorische beperking. De vzw heeft als doel om mensen met een motorische beperking klaar te stomen en te laten deelnemen aan het sociale en professionele leven.

Ogen hebben overal één taal

5.500 EURO

Opgericht op: 1 januari 1957 Doelgroep: Kinderen met een motorische beperking Mensen in dienst: 257 Vrijwilligers: 100

Voor personen met een motorische beperking is communiceren niet vanzelfsprekend. Het is bovendien frustrerend dat ze vaak niet begrepen worden. De wetenschap staat gelukkig niet stil. Met aangepaste communicatiemiddelen wil Sint-Gerardus jongeren leren communiceren via oogbesturing. De vzw koopt hiervoor aangepaste modules aan die ze inzet in de individuele therapie, later ook in de klas en thuis. “Het vergroot het zelfvertrouwen van onze kinderen om contacten te leggen met vertrouwde en onbekende mensen”, zegt algemeen directeur Veronik Truyens.

Sint-Gerardusdreef 1, 3590 Diepenbeek www.sintgerardus.be

buso Sint-Gerardus Diepenbeek Sint-Gerardus staat in voor onderwijs en zorg op maat van peuters, kinderen en jongeren met (neuro)motorische beperkingen. Daarnaast ondersteunt de school voor buitengewoon onderwijs ook leerlingen met een beperking en hun leerkrachten die les volgen in het gewone onderwijs.

Buiten leren, leren over buiten

7.500 EURO

Opgericht in: 1971 Doelgroep: Jongeren van 12 tot 21 met een (neuro)motorische beperking Mensen in dienst: 67 Vrijwilligers: 7

De school past de tuin aan het klaslokaal aan tot een ontspannende lestuin die goed toegankelijk is. De tuin brengt een beter evenwicht tussen binnen en buiten, inspanning en ontspanning, in en uit de rolstoel. Jongeren met een (neuro)motorische beperking krijgen er buiten les, en tegelijkertijd les over buiten. “In de lestuin, met aangepaste materialen, leren ze hun mogelijkheden ontdekken naar zelfstandig werken, zorg dragen voor dieren en hun vrije tijd op een aangepaste manier door te brengen”, zegt directeur Mieke Moermans.

Sint-Gerardusdreef 1, 3590 Diepenbeek www.sintgerardus.be

7


Een Hart voor Limburg | projecten |

agb genk/C-mine cultuurcentrum Genk C-mine cultuurcentrum presenteert jaarlijks een uitgebreid aanbod professionele kunsten. Het bereikt jonge kinderen met school- en familievoorstellingen, familiedagen en educatieve projecten. Het centrum wil zich nog meer richten op kinderen uit de wijken die hun weg naar C-mine moeilijker vinden.

Plutomobiel © Karolina Maruszak

7.500 EURO

Opgericht in: 1987 Doelgroep: Voornamelijk wijken in Genk waar kinderen niet zo makkelijk kunnen participeren aan het georganiseerde vrijetijdsaanbod. Mensen in dienst: 22 Vrijwilligers: 75

De Plutomobiel is ontworpen door de jonge kunstenaars Mirjam De Wit en Brechtje Van Bel. De omgebouwde bakfiets wordt opgesteld op een plek waar veel kinderen spelen. Er worden tal van activiteiten aangeboden. Het project richt zich vooral op kinderen tussen 3 en 12 jaar die opgroeien in een kwetsbare omgeving. “Ontdekken en experimenteren staat centraal, net als doen, kijken, creatief denken en fantaseren”, zegt stafmedewerker Eva Steel. Kinderen ontdekken zo hun talenten, vergroten hun culturele vaardigheden en verruimen hun leefwereld.

Stadsplein 1, 3600 Genk www.c-minecultuurcentrum.be

Autisme Limburg vzw Genk De Autisme Limburg vzw organiseert en ondersteunt culturele, socio-culturele, sportieve en educatieve activiteiten voor personen met een autismespectrumstoornis. Voor kinderen is er onder andere de speelpleinwerking de Puzzel tijdens de schoolvakanties, voor de jongeren is dat jeugdwerking de Spetters tijdens het schooljaar.

Paardenprikkels

3.500 EURO

Opgericht in: 2009 Doelgroep: Kinderen en jongeren met autisme Mensen in dienst: 1 Vrijwilligers: 280

Tijdens Paardenprikkels kunnen kinderen in een sessie van ongeveer 1,5 uur op een natuurlijke manier paarden ontmoeten in het Paardenatelier. Paarden kunnen veel betekenen voor kinderen met autisme. Ze nodigen uit tot contact, zijn goed om angsten te overwinnen en nieuwe dingen te proberen, ze stimuleren de prikkelverwerking en de motoriek. Dit doen ze non-verbaal en ze oordelen niet. “Daarom zijn paarden een veilige partner voor de kinderen. Door zo hun eigen zwaktes en sterktes beter te leren ontdekken, geven we extra kansen aan de kinderen”, zegt algemeen coördinator Marleen Bloemen. Lucien Londotstraat 3 b, 3600 Genk www.autismelimburg.be

8


| projecten | Een Hart voor Limburg

Bethanië vzw Genk Bethanië vzw is een multifunctioneel centrum voor schoolgaande kinderen en jongeren tussen 3 en 21 jaar met gedrags- en emotionele problemen. De vzw biedt verblijf, dagopvang en mobiele ambulante begeleiding. Ouders, familie en de school worden nauw betrokken in de begeleiding.

Met meer groen kunnen kinderen veel meer doen

3.000 EURO

Opgericht in: 1965 Doelgroep: Jonge kinderen met hechtingsmoeilijkheden die omwille van verschillende factoren niet (volledig) thuis kunnen wonen. Mensen in dienst: 200 Vrijwilligers: /

Financieel directeur Gunther Van Baelen: “We zetten sterk in op plezier beleven en samen buiten bezig zijn. Samen met de kinderen en hun ouders installeren en onderhouden we een buitenruimte met een planten- en kruidentuintje. En we hebben het ambitieuze plan om met recyclagemateriaal spelmateriaal te creëren en onze buitenruimte verder aan te kleden. We leren zo niet enkel meer over de natuur, door samen te creëren, spelen en bewegen willen we de ontwikkeling van de kinderen stimuleren en uitdagen en de band met hun ouders verstevigen.” Bethaniëstraat 74, 3600 Genk www.bethanie.be

CAW Limburg vzw Genk/hasselt CAW Limburg vzw is in heel de provincie actief. Het biedt laagdrempelige hulp aan iedereen die het moeilijk heeft als gevolg van persoonlijke, relationele of maatschappelijke problemen. De vzw verstrekt advies, geeft psychosociale begeleiding en organiseert onderdak in crisissituaties.

Mama’s ontmoeten elkaar ‘buiten de muren’

3.500 EURO

Opgericht op: 1 januari 2013 Doelgroep: Kinderen van ouder(s) die gedetineerd zijn Mensen in dienst: 290 Vrijwilligers: 140

Naast het bestaande kinderbezoek in de gevangenis wil CAW Limburg samen met andere partners kinderateliers organiseren buiten de gevangenismuren. “Met vormende en ontspannende activiteiten brengen we mama en kind dichter bij elkaar”, zegt Kris Vanderhoydonck, coördinator forensische cluster. Een papa in de gevangenis is zeer zwaar. Mama’s doen extra hun best in de zorg van de kinderen alsook voor de verbinding met de papa, wat vaak emotioneel en praktisch zwaar is. Voor mama’s is het een moment om steun en erkenning te vinden en ervaringen uit te wisselen. Stoffelbergstraat 4, 3600 Genk www.cawlimburg.be

9


Een Hart voor Limburg | projecten |

De regenbOog vzw Genk De regenbOog vzw organiseert het hele jaar door maar vooral tijdens de schoolvakanties speelpleinactiviteiten en opvang voor kinderen en jongeren met een beperking.

Altijd spektakel met de speel-o-keet

7.500 EURO

Opgericht in: 1977 Doelgroep: Kinderen met een beperking Mensen in dienst: 12 Vrijwilligers: 349

Kinderen met een handicap hebben vaak minder speelkansen. De gebruikelijke speelpleinen en festiviteiten zijn te druk of hebben weinig aangepast speelmateriaal. Met de speel-o-keet biedt de regenbOog vzw een mobiel aanbod op maat met o.a. muziekinstrumenten, reuzenspelen, springkastelen en tactiel speelgoed. “We zetten de speel-o-keet tijdens de vakanties in op zeven speelpleinen voor kinderen met een beperking. Tijdens het schooljaar zijn we present op reguliere manifestaties. Niet enkel verhogen we zo de speelkansen van kinderen met een beperking, maar werken we ook sensibiliserend ten aanzien van andere kinderen”, zegt directeur Johan Vanroye. Lucien Londotstraat 3 b, 3600 Genk www.deregenboog.be

IN-Z Brede School Genk/Sint-truiden IN-Z Brede School organiseert activiteiten voor alle kinderen (op 9 scholen in SintTruiden). De OKAN klassen (de niet-Belgische kinderen) krijgen een extra aanbod via toffe activiteiten als kinderyoga, dans en spelletjes. De activiteiten, die plaatsvinden tijdens de middagpauze of na de lesuren, zijn gericht op taalstimulering.

Bruggen voor nieuwkomers naar vrije tijd

4.274 EURO

Opgericht in: 2013 Doelgroep: Kinderen uit het onthaalonderwijs: niet-Belgische kinderen van nieuwkomers. Mensen in dienst: 6 Vrijwilligers: /

Kinderen op de vlucht willen een zo normaal mogelijk leven, opnieuw naar school gaan en een toffe vrije tijdsbesteding beleven. Om de kinderen een gevarieerd aanbod aan activiteiten aan te bieden, koopt IN-Z nieuwe materialen aan. Tijdens de vrije momenten op school maken ze kennis met voetbal, cricket, yoga en dans. Anja Timmermans, coördinator Brede School: “Idealiter stromen de kinderen daarna door naar de reguliere vrijetijdsbesteding.” Daar leren ze nieuwe mensen kennen en werken ze verder aan hun taalbeheersing en zelfvertrouwen.

Schaapsdries 2, 3600 Genk www.in-z.be

10


Genk De PAS vzw is een samenwerking van 25 organisaties die bezig zijn met opvoeding, gezinsondersteuning, hulpverlening en welzijn op maat van de Genkse gezinnen. Pas vzw neemt ook de coördinatie van de Genkse Campus O³ en Huizen van het Kind op zich.

Baby op komst?!

3.000 EURO

Opgericht op: 5 april 2000 Doelgroep: Aanstaande ouders binnen de regio Mensen in dienst: 22 Vrijwilligers: 54

De perinatale werkgroep van Campus O³ organiseert een halfjaarlijks groepsaanbod. In een cursusreeks van acht bijeenkomsten en individuele ondersteuning leren (toekomstige) ouders alles wat ze moeten weten over de zwangerschap, verzorging, hechting met de baby, enzovoort. “Hiermee beogen we een goede start voor het kind,” zegt algemeen coördinator Hilde Haerden. Een goede voorbereiding bij kwetsbare zwangeren levert immers zowel tijdens als na de zwangerschap winst op voor zowel de ouders als het kind.

Jaarbeurslaan 19 1.2., 3600 Genk www.campuso3.be

Arktos Limburg vzw Hasselt Arktos is een expertisecentrum voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident lijkt. De vzw begeleidt de kinderen en jongeren met allerlei projecten naar een plek in de samenleving. Ook voor ouders en school worden opleidingen georganiseerd.

JEFHUIS van en voor jongeren

7.500 EURO

Opgericht in: 19 maart 1963 Doelgroep: Kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar voor wie de aansluiting op school, werk en de samenleving minder evident is. Mensen in dienst: 24 Vrijwilligers: 25

Met het JEFHUIS richt Arktos vzw zich op jongeren vanaf 12 jaar die anders vaak tussen de mazen van het net vallen door wachtlijsten of een te beperkt aanbod. Het JEFHUIS biedt deze jongeren, naast begeleiding op maat, een ruim aanbod aan activiteiten zoals muziekeducatie, crea-bezigheden en buitenactiviteiten. Het project vertrekt vanuit de jongere zelf. “De activiteiten zijn een hefboom om kwaliteiten en talenten te ontdekken en ze verder in te zetten in functie van hun eigen toekomst en persoonlijk welzijn”, zegt directeur Gert Bortels.

Kiewitstraat 101, 3500 Hasselt www.arktos.be

11

| projecten | Een Hart voor Limburg

PAS (Pedagogisch advies en stimulering) vzw


Een Hart voor Limburg | projecten |

CAD Limburg vzw Hasselt Het Centrum voor Alcohol- en andere Drugproblemen biedt psychiatrische, psychologische en maatschappelijke zorg aan adolescenten met een verslavingsprobleem van alcohol, gokken, gamen of illegale drugs. CAD biedt ambulante hulp, je kan er op consultatie, er zijn geen opvangmogelijkheden.

Vi.De.Jo: vroeginterventie en detectie van jongeren

5.000 EURO

Opgericht in: 1958 Doelgroep: Kwetsbare jongeren: jongeren uit BuSO, deeltijds onderwijs, KOPP, KOAP Mensen in dienst: 40 Vrijwilligers: 1

Uit cijfers blijkt dat heel wat jongeren experimenteren met alcohol en drugs. Op een ludieke manier wil CAD jongeren en ouders sensibiliseren over de risico’s van alcohol en drugs. CAD ontwikkelt een film die op de sociale media, via school, sport- en vrijetijdsverenigingen verspreid wordt. De film vertrekt vanuit de leefwereld van de jongeren. “We willen hen bewuster maken, het verantwoordelijkheidsgevoel aanwakkeren en voorkomen dat ze beginnen met tabak, alcohol en/of drugs”, verduidelijkt preventiemedewerker Kelly Jacobs. Salvatorstraat 25, 3500 Hasselt www.cadlimburg.be

Domo Hasselt vzw Hasselt Domo Hasselt vzw organiseert gezinsondersteuning voor kwetsbare gezinnen met kinderen tot 12 jaar. De vrijwilligers zijn ‘een vriend aan huis’ die het gezin bijstaat op tal van domeinen, zoals gezondheid, onderwijs, vrije tijd, opvoeding. Domo wil zo de toekomstkansen van de kinderen vergroten.

Ik zie je, ik hoor je, ik steun je

7.500 EURO

Opgericht op: 21 december 2012 Doelgroep: Jonge kinderen uit kansarme/kwetsbare gezinnen vanaf de zwangerschap tot 12 jaar Mensen in dienst: 1 Vrijwilligers: 53

Kwetsbare gezinnen hebben niet altijd toegang tot de hulpbronnen om als volwaardig lid van de samenleving erkend te worden. “Wij willen de toegang tot hulpbronnen vergroten, we kunnen een steun zijn bij de eerste digitale stappen, samen werken aan een betere mobiliteit, enzovoort”, zegt voorzitter Agnes Vanstraelen. Een vrijwilliger gaat elke week bij het gezin langs en brengt begrip, aanmoediging, uitdaging, maar ook vrolijkheid en speelgoed mee. De speel-o-theek wordt verder uitgebreid, en Domo organiseert ook groepsactiviteiten en uitstappen.

Oude Truierbaan 41, 3500 Hasselt www.domohasselt.be

12


| projecten | Een Hart voor Limburg

KIDS vzw Hasselt KIDS vzw biedt onderwijs, residentiĂŤle en ambulante zorg aan doven en slechthorenden, personen met een autismespectrumstoornis en/of een spraaktaalstoornis.

Outdoorbeleving

5.000 EURO

Opgericht in: 1955 Doelgroep: Kinderen met Autisme (ASS), doven, en kinderen met spraaktaal stoornissen Mensen in dienst: 580 Vrijwilligers: 6

KIDS gaat met jongeren tussen 15 en 18 jaar en hun ouders de natuur in voor een outdoorbeleving. “Via back to basics komen we snel tot de kern van ons bestaan, om de band tussen de jongere en ouder te versterken. Dit vanuit het geloof in eigen kracht, de steun van de ander en de durf om aan jezelf te werken. Doorzettingsvermogen is nodig om vol te kunnen houden, met een constructieve zelfkritiek om uit mislukkingen en successen te leren en daarbij te genieten van de ervaringen die outdoortherapie kan bieden. De tips die zij via dit project leren kennen, kunnen zij daarna gebruiken in het dagelijkse leven", verduidelijkt Manuel Stegen. Borggravevijversstraat 9, 3500 Hasselt www.kids.be

wist-je-dat... EHvL

8 mei 201 4 2 p o er toproep c e j o r p uwe een nie isaties, n a g r O komt? len en scho n e g n i g vereni dan een f a n a v kunnen om dienen n i r e i s dos ragen. v e t n a teun a projects

ieder jaar m 100 p ee rojec taanv r dan ontva ragen ngt? D i e word allem en a a l d onafh oor e en anke lijke expe jury v rten an beoo rdeel d.

13


Een Hart voor Limburg | projecten |

Koninklijke Sporting Hasselt vzw Hasselt Koninklijke Sporting Hasselt is een voetbalvereniging met een jeugdafdeling. De club is toegankelijk voor iedereen. Met projecten wil Sporting Hasselt ook kinderen en jongeren uit kansarme buurten de stap naar het verenigingsleven doen zetten. Sport is de hefboom, voetbal het instrument.

Street Heroes Hasselt meets Multimove!

7.500 EURO

Opgericht in: Doelgroep: Mensen in dienst: Vrijwilligers:

2001 Alle kinderen met een passie voor voetbal 2 125

Street Heroes Hasselt engageert zich sinds enkele jaren om kansarme kinderen en jongeren warm te maken voor sport en ze nadien door te laten stromen naar reguliere sportverenigingen. Met de speelkoffer Multimove trekt de vereniging naar de wijken. In de koffer zit allerlei didactisch materiaal om (behalve voetbal) verschillende sporten te leren kennen. “We werken drempelverlagend en bieden de jongeren een aangepast aanbod aan sporten in hun leefomgeving aan”, aldus jeugdverantwoordelijke Erik Conings. Het doel is dat de jongeren daarna de stap naar een sportclub zetten.

Oude Kuringerbaan 123, 3500 Hasselt www.sportinghasseltjeugd.be

Open Thuis Limburg vzw Hasselt Open Thuis Limburg assisteert en ondersteunt personen met een beperking in een zelfstandig leven. Deze ondersteuning is mogelijk op alle vlakken van het dagelijks leven o.a. administratie, opvoeding, relatie, huisvesting, financiën en tewerkstelling.

Ouders en kinderen samen vooruit!

4.500 EURO

Opgericht in: 1 januari 1976 Doelgroep: Kinderen van ouders met een verstandelijke beperking met bijzondere aandacht voor kinderen die niet voltijds bij de ouders verblijven (plaatsing, pleeggezin) Mensen in dienst: 40 Vrijwilligers: 10

“Met dit project richten we ons op gezinnen waarvan één of beide ouders een beperking hebben”, zegt begeleider Frank Vendrix. Open Thuis organiseert tijdens de schoolvakanties pedagogische en ervaringsgerichte activiteiten, zoals een kooksessie, tuinieren, nestkastjes maken. De ouders gaan samen met hun kinderen aan de slag. Daarnaast wordt een meerdaagse uitstap met overnachting gepland. De dienst maakt deze unieke verrijkende ervaring haalbaar voor deze gezinnen.

Harmoniestraat 1, 3500 Hasselt www.openthuis-limburg.be

14


| projecten | Een Hart voor Limburg

OCMW Hechtel-Eksel Hechtel-Eksel Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn zet zich in voor mensen die het moeilijk hebben in de maatschappij. Ze biedt (psycho)sociale, financiële, juridische en administratieve hulp. Kinderen in kansarmoede vormen een bijzonder aandachtspunt van het OCMW.

OKER-team: Ouders, Kinderen En hun Rechten

7.500 EURO

Opgericht in: 1976 Doelgroep: Alleenstaande ouders met risico op kansarmoede Mensen in dienst: 1 Vrijwilligers: 10

De cijfers van de kinderbarometer van de Vlaamse Overheid en van de kinderarmoedeindex tonen aan dat het kinderarmoederisico in de gemeente groot is. Groter dan in de buurgemeenten. Daarom start het OCMW met een OKERteam. OKER-vrijwilligers bezoeken de eenoudergezinnen en informeren hen over hun rechten en sociale voordelen. De informatie wordt gebundeld in een infobrochure. “Ons OKER-team begeleidt niet enkel eenoudergezinnen in kansarmoede, ze werkt ook als signaalfunctie inzake kinderarmoede naar de lokale overheid”, stelt Rachel Neven, diensthoofd sociale dienst. Don Boscostraat 8, 3940 Hechtel-Eksel www.hechtel-eksel.be

Art 27 vzw Heusden-Zolder Art 27 vzw wil kunst en cultuur bieden aan iedereen. In het Centrum voor Taalactivering en Kunsteducatie Het Berenhuis wil de organisatie met kunst een open dialoog aangaan en de rijkdom van talen samen ontdekken. Het Berenhuis organiseert ook activiteiten op maat.

Een verfrissend taalbad in een ludieke zomerschool

2.800 EURO

Opgericht op: 17 april 2004 Doelgroep: Alle kinderen, met speciale focus op kinderen uit taal- en kansarmoede Mensen in dienst: 1 Vrijwilligers: 5

Kansarme kinderen tussen 6 en 12 jaar duiken tijdens de zomervakantie in een taalbad. “We integreren oefenkansen Nederlands in vrolijke activiteiten. Daardoor bieden we niet enkel taalprikkels, maar leren we ook sociale vaardigheden aan. Ook zich goed voelen en maatschappelijke participatie spelen een rol”, zegt secretaris Gerlinde Gilissen. De kinderen krijgen meteen ook de kans om deel te nemen aan culturele activiteiten die anders moeilijk toegankelijk zijn. De Lettersoep Inspiratiegids die Art vzw hiervoor ontwikkelt, wordt online gedeeld met andere organisaties. Koerselsebaan 30, 3550 Heusden-Zolder www.ikzagtweeberen.com

15


Een Hart voor Limburg | projecten |

Muziek voor Ieder Kind vzw Heusden-Zolder Muziek voor Ieder Kind vzw wil door middel van muziek kinderen samenbrengen. De vzw richt zich op de integratie en ontplooiing van maatschappelijk kwetsbare kinderen. Hiervoor werken verschillende organisaties uit het onderwijs, de muziekwereld en opbouwwerk samen.

Samen musiceren met Ukelila

7.500 EURO

Opgericht in: 2014 Doelgroep: Maatschappelijk kwetsbare kinderen in de basischool Mensen in dienst: 2 Vrijwilligers: 20

Ukelila is een onderwijsproject waarbij ongeveer 350 kinderen in groep muziek leren maken. De kinderen krijgen de instrumenten in bruikleen. Uit onderzoek blijkt dat het bespelen van een instrument de ontwikkeling en motoriek bevordert. Kinderen leren samenwerken en elkaar waarderen. “Ukelila geeft hen extra zelfvertrouwen en verhoogt het gevoel van eigenwaarde. Tegelijkertijd scherpt het de concentratie en verantwoordelijkheidszin aan. Op die manier levert het project een bijdrage op cognitief, emotioneel, sociaal en creatief vlak”, zegt coördinator Katalin Blancquaert.

Marktplein 9 bus 21, 3550 Heusden-Zolder www.ukelila.be

RIMO Limburg Heusden-Zolder/tongeren Buurt- en opbouwwerkers van Rimo Limburg ondersteunen bewoners in gemeenten, wijken en buurten bij de aanpak van problemen of het realiseren van wensen in de leefomgeving. De opbouwwerkers staan rechtstreeks in contact met de bewoners, scholen en verenigingen in de buurt.

Op Wielekes in Tongeren

6.600 EURO

Opgericht op: 25 november 1993 Doelgroep: Kinderen in kansarmoede Mensen in dienst: 35 Vrijwilligers: /

Rimo Limburg start in Tongeren een project om kinderen tussen 2,5 en 12 jaar te leren fietsen. Het Huis van het Kind in Tongeren biedt de fietsen in bruikleen aan. De jeugddienst neemt telkens verschillende maten van fietsen mee de wijk in waar ze mobiele speelpleinwerking doen. Ouders kunnen fietsjes ruilen tegen een groter exemplaar. “Gezinnen die het financieel moeilijk hebben, krijgen zo extra kansen. Kunnen fietsen vergroot immers de mobiliteit en geeft mensen meer kans om deel te namen aan activiteiten in het maatschappelijk leven”, zegt projectleider Katrien Franssens. Marktplein 9 bus 21, 3550 Heusden-Zolder www.rimo.be

16


| projecten | Een Hart voor Limburg

Buidtelberg vzw Houthalen-Helchteren Vrije basisschool De Buidtelberg is een kleinschalige school voor kleuters en lagere schoolkinderen met ernstige gedrags- of emotionele problemen, met ontwikkelingsstoornissen en met autisme. De school spitst zich niet enkel op het educatieve aspect toe, maar op de totaalontwikkeling.

Een rustplaats en werkplek in het groen

5.000 EURO

Opgericht in: 1970 Doelgroep: Kinderen met socio-emotionele stoornissen en autisme Mensen in dienst: 40 Vrijwilligers: /

De school wil kinderen een rust- en werkplek in het groen bieden. Veel kinderen komen in hun moeilijke thuissituatie te weinig tot rust. Ook op school ligt de druk hoog. De rustplek bestaat uit zitbanken, een moestuin, een kippenren, insectenhotel, vogelhuisjes en voederplaatsen. “We leren onze kinderen tot rust komen op moeilijke momenten, en te kiezen voor afzondering in plaats van de confrontatie aan te gaan”, zegt de directie. Daarnaast leren ze respect hebben voor dieren en materialen, en ecologisch omgaan met de natuur.

Wildrozenstraat 17, 3530 Houthalen-Hechteren www.buidtelberg.be

Daidalos vzw Houthalen-Helchteren Daidalos vzw ondersteunt gezinnen waar het opvoeden en samenleven moeilijk verloopt. De vzw houdt daarbij rekening met elk gezinslid. Hulp is slechts tijdelijk, want met wat steun en een duwtje in de rug kunnen gezinnen na een tijdje opnieuw op eigen krachten verder.

I-sport

3.000 EURO

Opgericht op: 3 april 1991 Doelgroep: Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar in moeilijke leefsituaties. Mensen in dienst: 47 Vrijwilligers: +/- 10

Daidalos organiseert een tiental vrijetijdssessies voor jongeren. De focus ligt op ‘samen dingen doen’ met leeftijdsgenoten. Benny Maes: “Via sport willen we de leefwereld van onze jongeren verruimen.” De jongeren doen daardoor nieuwe positieve ervaringen op, beleven nieuwe perspectieven, oefenen hun sociale vaardigheden en versterken hun zelfbeeld. Daidalos organiseert dit project samen met reguliere sportclubs om de doorstroom naar het reguliere sportaanbod te bevorderen.

Oudstrijderslaan 44E, 3530 Houthalen-Helchteren www.daidalosvzw.be

17


Een Hart voor Limburg | jaarkalender |

jaarkalender 2018 26 februari

Onze eigen acties

Infoavond projecten 2018

projectoproep 2019 Vanaf vandaag kunnen organisaties die een beroep willen doen op financiĂŤle steun van EHvL zich officieel kandidaat stellen. De projectoproep is vanaf 24 mei te vinden op www.ehvl.be.

27 mei

Limburgse eendjesrace Alle info op blz. 29

9 oktober

Thanks& Connect

Koken met en voor EHvL Gezellige kookworkshop (en netwerkevent) ten voordele van EHvL. De naam van de gastheer of gastvrouw voor de tweede editie is nog een verrassing. In samenwerking met LaBaronale. Inschrijven kan via info@ehvl.be

nieuw

7 december oktober

KeiSolidair 2018 KeiSolidair is een jaarlijks weerkerende solidariteitsactie voor bedrijven waarbij ze hun medewerkers oproepen om hun keitje bij te dragen en iets terug te doen voor de maatschappij.

18

Koken met en voor EHvL

26 juni

Tijdens onze jaarlijkse dankreceptie danken wij onze partners, bestuur, donateurs, vrijwilligers, sympathisanten en projectverantwoordelijken voor hun steun, inzet en engagement!

nieuw

Gezellige kookworkshop (en netwerkevent) ten voordele van EHvL. Gastheer voor de eerste editie is Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO-Limburg. In samenwerking met LaBaronale. Inschrijven kan via info@ehvl.be

Tijdens deze avond ontvangen we de organisaties die in 2018 op onze steun kunnen rekenen. Tegelijkertijd informeren we de aanwezigen over onze werking en aanpak. Een boeiende avond waarop de organisaties, bestuur, donateurs, partners en sympathisanten van harte welkom zijn.

24 mei

24 april

'In Stijl'

nieuw

Nieuwe actie voor EHvL. Blijf op de hoogte en schrijf je in op de nieuwsbrief via www.eenhartvoorlimburg.be


Marlou's Biercarrousel Kom tijdens deze biercarrousel in Zonhoven 200 verschillende bieren proeven; en/of doe mee met de fiets- of wandeltocht.

BILZEN run

25 mei

1 april

Voettocht naar Santiago de Compostella Op 1 april gaat Johan Billen uit Alken met pensioen. Dat is meteen het startschot van een voettocht van maar liefst 2.400 km naar Compostella, en dat ten voordele van Een Hart voor Limburg. Je kan hem steunen en volgen via zijn blog.

20 mei De Bilzen Run, die vertrekt op de Markt van Bilzen, is een loopevenement met verschillende afstanden (1, 5, 10 en 21 km). Er wordt heel wat kinderanimatie voorzien. De organisatie schenkt een 0,50 euro per deelnemer (van de afstand 5, 10 en 21 km) aan EHvL.

| jaarkalender | Een Hart voor Limburg

25 maart

acties door n derde

7 juni

galaconcert Dit Galaconcert vindt plaats in het CC van Hasselt, en is een organisatie van het Militair Commando Provincie Limburg en de Koninklijke Kring Mars en Mercurius Hasselt.

hazel run Neem een loopje met het gerecht‌ Estaffetteloop in en rond het gerechtsgebouw van Hasselt, en dit volledig t.v.v. Een Hart voor Limburg.

24 juni

Fiets- en wandelhappening 28-ste fiets- en wandelhappening van ie-net | VIK Limburg, vanuit Diepenbeek en Genk.

6 oktober

't Kapstokske In deze winkel in Leopoldsburg met tweedehandskledij kunnen minderbedeelden tegen een voordelige prijs degelijke kledij kunnen vinden. In de week van de klant (van 6 tot 13 oktober) gaat de volledige opbrengst van de verkoop naar Een Hart voor Limburg.

16 september

51 Charity run 51 Club Hasseletum organiseert een toeristische rally voor exclusieve wagens doorheen de hele provincie. De wagens zullen op verschillende plaatsen te bewonderen zijn, de opbrengst gaat volledig naar EHvL!

21 november

Quiz De Snuggerste Staf Limburgse bedrijven quizzen voor het goede doel, en dat al voor de elfde keer. Via de meest uiteenlopende vragen (van echte breinbrekers tot weetjes van bij de kapper) gaan ze op zoek naar De Snuggerste Staf 2018. Dit zal plaats vinden in De Barrier in Houthalen.

oproep

rdele van e ten voo rganiti c a n e e Zelf burg o voor Lim ct Een Hart eem conta N ! n a k t a D d tie en e seren? om je ac p o . s n o met espreken eden te b h jk li e g o m

19


Een Hart voor Limburg | projecten |

Jeugdzorgcentrum kinrooi Kinrooi Jeugdzorgcentrum Kinrooi geeft hulp aan kinderen, jongeren, hun gezin en omgeving in een complexe leefsituatie. De hulpverlening bestaat uit verschillende formules, van contextbegeleiding, tot verblijf of kamertraining, en dat naargelang de vraag van het gezin en de betrokken partijen.

De geheime tuin

3.000 EURO

Opgericht op: 17 maart 1966 Doelgroep: Kinderen uit een problematische leefsituatie Mensen in dienst: 36 Vrijwilligers: /

De vzw breidt de buitenactiviteiten voor kinderen jonger dan 12 jaar uit. Ze creëert hoekjes met een insectenhotel, een bloementuin en meer mogelijkheden tot klimmen, voelen, plukken enzovoort. “We merken dat onze kinderen thuis te weinig gestimuleerd worden om buiten te spelen”, zegt directeur Jan Vandeberg. Een kind dat buiten speelt en sport, voelt zich nochtans beter. De vzw wil zowel de kinderen als de ouders de link leren leggen tussen gezond leven en buiten spelen. Met actieve en levenslustige kinderen als resultaat.

Basdonstraat 8, 3640 Kinrooi www.jeugdzorgcentrum.be

MPI De Dageraad internaat Kortessem MPI De Dageraad is een school voor buitengewoon onderwijs met een internaat van het GO! De school biedt onderwijs aan leerlingen met een mentale beperking, leerstoornissen of met autisme. Zowel de school als het internaat hechten veel belang aan het welbevinden van elke leerling.

Lachend door Limburg

3.000 EURO

Opgericht op: 1 september 1972 Doelgroep: Kinderen met een lage, matige en zware mentale beperking. Kinderen met ASS. Kinderen met gedragsproblematieken. Kinderen met een leerstoornis Mensen in dienst: 16 Vrijwilligers: /

Het internaat organiseert het hele schooljaar door op woensdagnamiddag laagdrempelige vrijetijdsactiviteiten. Dit kan gaan van zwemmen, een museumbezoek tot een kerstfeest. Zo laat het internaat de kinderen kennismaken met sport, cultuur en creatieve activiteiten. “Maatschappelijk kwetsbare kinderen vinden vaak de weg niet naar deze activiteiten. Nochtans is sociaal actief zijn een belangrijk bindmiddel”, zegt beheerder Katrien Fias. Met dit project wil het internaat de ontwikkelingskansen van de leerlingen vergroten.

Tapstraat 12, 3720 Kortessem Internaatdd.wix.com

20


| projecten | Een Hart voor Limburg

G-Karate vzw Kuringen G-Karate is een sport toegankelijk voor alle G-sporters met welke beperking dan ook. De club heeft als doelstelling kinderen met een beperking, of speciale behoeften, te integreren in de wereld van de krijgskunst en wil tegelijkertijd het zelfvertrouwen, zelfrespect en sociale integratie bevorderen.

G-Karate Otagani ni rei

7.500 EURO

Opgericht in: 2013 Doelgroep: Kinderen en jongeren met eender welke beperking (fysiek, verstandelijk, visueel,…) Mensen in dienst: 0,5 Vrijwilligers: +/-30

G-Karate kent een enorm succes, waardoor de beschikbare plaatsen beperkt zijn. “We willen extra geïnteresseerden (geen karate-achtergrond nodig) opleiden, zodat we meer trainingen kunnen organiseren en dus ook meer kinderen kunnen begroeten in onze clubs”, zegt Eric Bortels, voorzitter van G-Karate vzw. De vzw start met twee lessenreeksen van 7 sessies en koopt een tiental starterssets van telkens 8 oefenmatten, gekleurde armbandjes, pancarten met pictogrammen, enzovoort aan. Daarnaast wil de organisatie ook een tweedehandsrolstoel aanschaffen voor tijdens de trainingen. Slangbeekstraat 21, 3511 Kermt www.g-karate-vlaanderen.be

Rode Kruis Vlaanderen - Lanaken en Hasselt lanaken Rode Kruis Vlaanderen vangt niet-begeleide minderjarigen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond op. De jongeren komen alleen in ons land toe en het ontbreekt hen aan een sociaal of familiaal netwerk om op terug te vallen. De dienst voogdij zorgt dat de jongeren een voogd krijgen toegewezen.

Sport bevordert de sociale integratie

7.500 EURO

Opgericht op: 4 februari 1864 Doelgroep: Vluchtelingenkinderen (in familieverband) en niet begeleide minderjarigen (NBMV) Mensen in dienst: 33 Vrijwilligers: 27

Tijdens de onzekere periode van de asielprocedure krijgen jongeren te maken met heel wat stress en psycho-sociale belasting. Sport en spel zijn een gezonde vlucht uit de dagelijkse realiteit. “Samen met de cricketclub Hasselt starten we een sociaal integratieproject”, zegt Marc Broeders. Sport wekt niet enkel emoties en spanning op, in een sportclub sluit je ook vriendschappen, krijg je sociale bevestiging en verbondenheid. Jongeren die zich veilig voelen, durven ook werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en zelfbeeld.

Motstraat 40, 3620 Lanaken www.rodekruis.be/NL/Activiteiten/Asiel/

21


Een Hart voor Limburg | projecten |

GO! Autonoom Internaat De Immert Leopoldsburg - Heppen De Immert is een internaat voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar tot aan het einde van het secundair onderwijs. Het internaat wil een plek zijn waar de kinderen zich thuis voelen en zichzelf kunnen ontplooien met aandacht voor elk kind, de groep, studie en ontspanning.

Een gezellige tweede thuis voor iedereen

6.000 EURO

Opgericht in: 1985 Doelgroep: Kinderen vanaf 6 jaar tot einde secundair onderwijs Mensen in dienst: 10 Vrijwilligers: /

“Omdat we merken dat heel wat kinderen niet meer weten hoe ze zich moeten ontspannen zonder multimedia, willen we een handje helpen”, zegt beheerder Ilse Gombeer. De sobere living wordt heringericht tot een toffe tweede thuis met een lees-, relax- en spelletjeshoek. Het internaat organiseert daarnaast spel- en voorleesmiddagen om de band tussen kind en ouder of vrijwilliger te versterken. Het project stimuleert de creativiteit, motoriek en strategisch denken bij kinderen die zo nog meer de kans krijgen om te groeien in hun ontwikkeling.

Olmenweg 108, 3971 Leopoldsburg - Heppen www.immert.be

wist-je-dat...

erkt issies w r comm ie rin v t e en) waa EHvL m rkgroep e rs w e k r jk eli ewe e (inhoud als med n e zo ig d n n e esku rken zowel d meewe f e ti c a n geme t rijven jk enga van bed li e p p a issies atsch r comm hun ma ie v e D ? de g geven elijk op invullin pectiev s e r h ic nz ing, focusse mawerk program unicatie , comm g in v r e luik. senw ridische de fond ju le ie nanc en het fi

22

proje cten die st zorgv eun k uldig rijgen word en ge en op ëvalu gevol eerd gd van E door HvL? h e t team Zo is de fin men ancië z e k l er da e ste word t un oo t waa k g ebrui rvoor kt ze be doeld is.


| projecten | Een Hart voor Limburg

Auxilia vzw regio limburg Limburg Auxilia vzw is een organisatie van vrijwillige lesgevers. De vzw organiseert schooltaakbegeleiding aan kinderen en jongeren met beperkte kansen en die anders nergens terecht kunnen. Vrijwilligers ondersteunen meestal individueel aan huis, maar soms ook in de school van de leerling.

Bij de les blijven

2.000 EURO

Opgericht in: Vlaanderen: 1935, Limburg: 1998 Doelgroep: Onderwijssteun aan wie nergens anders terecht kan Mensen in dienst: / Vrijwilligers: +/- 250

Auxilia telt in Limburg ondertussen meer dan 250 vrijwilligers die zo’n 500 leerlingen begeleiden naar betere schoolresultaten. “Niet elke begeleiding leidt per se naar een diploma of getuigschrift, maar het kan jongeren ook uit hun sociaal isolement halen, zelfzekerder en assertiever maken”, zegt regiocoördinator Willem Peters. Auxilia wil het welzijn van de kinderen bevorderen en hen sterker in het leven helpen staan. In 2018 wil Auxilia verder professionaliseren met als doel zoveel mogelijk kwetsbare kinderen te bereiken.

Italiëlei 189/8, 2000 Antwerpen www.auxilia-vlaanderen.be

Iktic Tourettevereniging België vzw limburg Iktic Tourettevereniging België vzw wil het syndroom van Gilles de la Tourette op een positieve manier meer bekend maken in de maatschappij. De vereniging voor en door mensen met het syndroom wil informeren over wat Tourette en aanverwante stoornissen zoals ADHD, OCD en ASS zijn.

Tourette-infobrochure

7.500 EURO

Opgericht op: 26 november 2014 Doelgroep: Voor alle kinderen met het syndroom van Gilles de la Tourette en aanverwante stoornissen en hun broers en zussen. Mensen in dienst: / Vrijwilligers: 12

Er bestaan nog veel misverstanden rond het syndroom van Gilles de la Tourette. Schoolgaande kinderen boksen tegen heel wat problemen op. Leerkrachten weten vaak niet hoe ze moeten reageren, met slechte schoolresultaten als gevolg. “We schrijven een infobrochure die we verdelen in alle scholen en CLB’s in Limburg”, zegt secretaris Tanja Thijs. De handleiding moet oplossingen aanbieden, zodat kinderen met la Tourette zich beter voelen op school, betere schoolresultaten halen en betere toekomstperspectieven krijgen.

Maria Van Bourgondiëlaan 17/2, 8000 Brugge www.iktic.be

23


Een Hart voor Limburg | projecten |

Kind en Preventie vzw Limburg Kind en Preventie vzw is een middenveldorganisatie die ouders bijstaat in de ontwikkeling van hun kind en van de ouderlijke competenties. De dienstverlening van Kind en Preventie bestaat onder andere uit medische en psychosociale consulten, inloopteams en prenatale steunpunten.

Veerkrachtige ouders, Veerkrachtige kinderen

7.500 EURO

Opgericht in: 1996 Doelgroep: Kinderen tussen 0 en 3 jaar Mensen in dienst: 1 Vrijwilligers: 40

Verschillende partners, zoals Kind & Gezin, Kind en Preventie en de gemeente Maasmechelen, werken samen om kwetsbare ouders en hun kinderen tot drie jaar uit hun sociaal isolement te halen. “Dit doen we door hen aangepaste themagerichte activiteiten aan te bieden”, verduidelijkt Kelly Vanmeldert, directeur Kind en Preventie vzw. Denk hierbij aan thema’s rond gezonde voeding, EHBO, ontwikkeling van het kind, veilig naar school gaan, enzovoort. Ouders worden op die manier vaardiger in het opvoedingsproces en de kinderen krijgen meer kansen in hun ontwikkeling. Paviljoenstraat 5, 1030 Schaarbeek www.kindenpreventie.be

Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe - Listel vzw limburg Pallion is een gespecialiseerde dienst voor hulpverlening in de palliatieve thuiszorg en in thuisvervangende milieus. Ze steunen mensen met een zorgnood, hun familie en omgeving, en adviseren huisartsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners. Dat gebeurt via hun kennis en deskundigheid in verschillende domeinen.

Kinderen en jongeren ondersteunen

3.750 EURO

Opgericht in: 1993 Doelgroep: Alle kinderen en jongeren waarvan Pallion een ziek familielid begeleidt Mensen in dienst: 15 Vrijwilligers: /

Pallion wil kinderen en jongeren in een palliatieve zorgsituatie extra ondersteunen. Dat kan via concrete werkvormen waarmee hulpverleners, ouders, kinderen en jongeren zelf aan de slag kunnen. Denk hierbij aan voorleesboekjes, cd’s, bordspelen, troostkaartjes, enzovoort. Dit aanbod wordt verder verruimd. “Daarnaast wil Pallion ontmoetingsmomenten organiseren waar kinderen en jongeren mekaar kunnen ontmoeten in de loop van het ziekteproces van hun ziek familielid,” verduidelijkt Linda Symons, deskundige palliatieve zorg/verpleegkundige van Pallion.

A. Rodenbachstraat 29 bus 23, 3500 Hasselt www.pallion.be

24


Limburg Expertisecentrum Kraamzorg Amerijtje geeft deskundig advies van zwangerschap tot bevalling, kraamperiode en borstvoeding. Ook gezondheidswerkers met vragen kunnen er terecht. Het expertisecentrum organiseert workshops, staat kwetsbare gezinnen bij en verwijst door indien nodig.

Buddy bij de wieg

5.000 EURO

Opgericht in: 1976 Doelgroep: Aanstaande kwetsbare gezinnen en het netwerk rondom hen Mensen in dienst: 2 Vrijwilligers: 18

Buddy bij de Wieg is een project in samenwerking met PXL. Tweedejaarsstudenten vroedkunde en sociaal verpleegkundigen begeleiden als vaste buddy kwetsbare gezinnen. Ze brengen tweewekelijks een bezoek, de andere week is er telefonisch contact. De studenten helpen het gezin de weg te vinden naar gezondheidszorg, sociale en welzijnsorganisaties. “We bereiden de ouders voor op de geboorte en optimaliseren de omstandigheden waarin de ouders de baby verwelkomen”, zegt coördinator Sarah Philippens. Voor studenten is het een leerrijke ervaring.

Tramstraat 61, 9052 Gent - Zwijnaarde www.zwangerenbevallen.be

O.C. Sint-Ferdinand vzw Lummen Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand heeft een breed zorgaanbod voor jongeren met een mentale beperking, een gedrags- en/of emotionele stoornis of met een autismespectrumstoornis. Naast verblijf, dagopvang en dagbesteding is ook ambulante begeleiding een mogelijkheid.

PAARDenKRACHT

7.500 EURO

Opgericht in: 1896 Doelgroep: Kinderen met een mentale beperking en/of emotionele en/of gedragsproblemen Mensen in dienst: 279 Vrijwilligers: 10

Sint-Ferdinand zet al jaren paarden in als opvoedmiddel. De jongeren leren er op een respectvolle manier omgaan met paard en mens. Het paard fungeert daarbij als spiegel. “Naast de kampen willen we onze jongeren klaarmaken om deel te nemen aan reguliere teampenningwedstrijden. Zo krijgt ons paardenproject een nieuwe dimensie”, verduidelijkt begeleider Kurt Valgaerts. De interactie tussen paard en ruiter maakt het tot een leerrijke uitdaging. De jongeren leren samenwerken en rekening houden met de ander. Deelnemen is altijd belangrijker dan winnen.

Sint-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen www.sint-ferdinand.be

25

| projecten | Een Hart voor Limburg

Solidariteit voor het Gezin - Exp. Kraamzorg Amerijtje


Een Hart voor Limburg | projecten |

Het Steger vzw Opglabbeek Het Steger vzw is een huis voor laagdrempelige en kleinschalige projecten. De vzw organiseert activiteiten voor jongeren en kinderen die minder kansen hebben. Het Steger werkt op het snijvlak van ergo- en creatieve therapie, erfgoed, kunst en foodconcepts.

Soulfood into the woods © Els Gielen

7.500 EURO

Opgericht in: december 2015 Doelgroep: Alle kinderen, met bijzondere aandacht voor kinderen met een handicap, moeilijke thuissituatie, kwetsbaarheid. Mensen in dienst: Enkele freelancers Vrijwilligers: 50

Kinderen en jongeren bouwen een buitenatelier. Ook ouders kunnen hierbij helpen. Het atelier wordt daarna gebruikt om workshops te organiseren. De organisatie merkt dat workshops in de natuur de jongeren goed doen. Met het buitenatelier is dat makkelijker te organiseren en moet er geen materiaal in en uit het bos gesleurd worden. De bossen rondom het Steger geven ruimte om te experimenteren, te proeven en nieuwe talenten te ontdekken. “Het is letterlijk voedsel voor de geest, soulfood in de woods”, zegt Ilse Maes, bezieler en voorzitter van Het Steger.

Schasstraat 5, 3660 Opglabbeek www.hetsteger.be

Dienstencentrum Sint-Oda - vzw Stijn Overpelt Het Dienstencentrum heeft een ruim zorgaanbod voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Sint-Oda biedt woon- en dagopvang voor kinderen. Daarnaast is er een observatieen behandelingsleefgroep voor mensen met bijkomende gedrags- of psychische problemen.

Een blik door het dakraam

7.500 EURO

Opgericht in: 1965 Doelgroep: Kinderen met een ernstige meervoudige beperking Mensen in dienst: 453 Vrijwilligers: 400

De kinderen met een ernstige meervoudige handicap zijn vaak weinig mobiel. Ze liggen in bed, in de ligschelp, het waterbed of de rolstoel met hun blik altijd naar dat saaie plafond gericht. De kwaliteit van licht is doorheen de dag vaak gelijkmatig waardoor hun dag en nachtbeleving in de war geraakt. “Dit lossen we op met skyceilings, foto’s van een zonnige hemel met wolken, vogels, bladeren van bomen. Het is alsof je door een dakraam kijkt”, zeggen Jan Pauwels en Davy Lakomy, coördinatoren van Sens-city. De verlichting volgt het ritme van dag en nacht, wat beter is voor de biologische klok. Breugelweg 200, 3900 Overpelt www.stijn.be, www.senscity.be

26


| projecten | Een Hart voor Limburg

Rode Kruis Vlaanderen - Opvangcentrum Overpelt Overpelt Rode Kruisopvangcentrum Overpelt vangt sinds 1991 asielzoekers op. Er is plaats voor 94 personen, families of alleenstaanden.

Fietsproject voor kinderen en jongeren

6.800 EURO

Opgericht in: 1991 (in Overpelt) Doelgroep: Kinderen en jongeren die met hun gezin als asielzoeker in het opvangcentrum verblijven Mensen in dienst: 16 Vrijwilligers: 30

Omdat mobiliteit niet langer een drempel mag zijn om deel te nemen aan activiteiten buiten het centrum, koopt het opvangcentrum fietsen en veiligheidsmateriaal (zoals fluovestjes en fietshelmen) aan. Het opvangcentrum organiseert verkeerslessen en leert kinderen en jongeren fietsen. De kids leren meteen ook hoe ze zorg moeten dragen voor het materiaal. “Door randvoorwaarden als mobiliteit in te vullen, trachten we de deelname aan buitenschoolse activiteiten zoals de sportclub of jeugdbeweging te stimuleren”, legt centrummanager Joris Calsius uit.

Motstraat 40, 2800 Mechelen www.rodekruis.be

BUSO Sint-Elisabeth Peer BuSO Sint-Elisabeth richt zich als school op jongeren met een verstandelijke beperking, een emotionele of gedragsstoornis en jongeren met een autismespectrumstoornis. Van een individuele begeleiding tot flexibele leertrajecten, elke jongere krijgt er buitengewone kansen.

Fun-athlon verenigt jongeren en samenleving

2.000 EURO

Opgericht in: 1960 Doelgroep: Kinderen met een of andere vorm van beperking Mensen in dienst: 225 Vrijwilligers: +/- 75

Wat zes jaar geleden startte als een soort experiment is vandaag uitgegroeid tot één groot sportief festival met veel blije gezichten. “Drie waarden zijn belangrijk: het aanbieden van bekende en minder bekende sporten, het aanmoedigen van de overgang van schoolsport naar clubsport en het bevorderen van de integratie van onze leerlingen”, zegt projectverantwoordelijke Linda Brusselaers. De school vindt het belangrijk om jongeren, met en zonder beperking, en de samenleving, in de brede zin van het woord, met elkaar in contact te brengen.

Steenovenstraat 20, 3990 Peer www.elisa.be

27


Een Hart voor Limburg | projecten |

De Egeltjes vzw Sint-Truiden De Egeltjes vzw is een kinderopvang voor peuters en kleuters uit kwetsbare gezinnen, kinderen met een ontwikkelingsvertraging, een handicap, autisme of kinderen die komen uit moeilijke gezinssituaties. Daarnaast willen we ook een plek zijn waar ouders zich thuis voelen, meedenken en mee-doen.

Een speel-leertuin voor kinderen met stekeltjes

7.500 EURO

Opgericht in: april 2011 Doelgroep: Peuters en kleuters met extra zorgen: ontwikkelings- of taalachterstand, kwetsbare gezinssituatie Mensen in dienst: 5 Vrijwilligers: 3

Buiten spelen is goed voor de ontwikkeling. Het is gezond, uitdagend en geeft ruimte om te groeien, letterlijk en figuurlijk. Veel van de gezinnen hebben geen eigen tuin of veilige buitenspeelplek. “Samen met de ouders richten we een werkgroep op voor de aanleg van de speel-leertuin”, zegt pedagogisch medewerker Annelies Wiame. Kwetsbare ouders actief betrekken is een belangrijke pijler in de werking van De Egeltjes. Kinderen kunnen straks dagelijks spelen in de tuin, maar worden er ook ouder-kind activiteiten georganiseerd. Slagmolenstraat 68, 3800 Sint-Truiden www.egeltjes.be

Steun ons en geef vele Limburgse kinderen een kans op een betere toekomst Een Hart voor Limburg ontvangt geen steun van de overheid en is volledig aangewezen op de steun van velen om zich te kunnen blijven inzetten voor “onze toekomst – onze kinderen”. Wat kan u doen? Doe een gift U kan ons steunen door een gift te doen op het rekeningnummer BE79 7333 7333 3933.Giften vanaf 40 euro geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag. Organiseer een actie Denk hierbij aan een wafelenbak, een wandeling, een huwelijksverjaardag, de opening van een nieuw bedrijf, fuif, … Mensen zijn heel vindingrijk om op een leuke manier anderen te motiveren om op die manier iets te betekenen voor onze organisatie. Ook deze acties zijn heel waardevol voor ons en graag geven we dan ook de nodige ondersteuning.

28

Neem deel aan een actie Via onze website en facebookpagina komt u te weten welke acties er ten voordele van ons zullen plaatsvinden. Schenking via testament Als u een deel van uw nalatenschap wenst na te laten aan Een Hart voor Limburg, dan is het maken van een testament noodzakelijk. Anders gelden de wettelijke erfrechtregels. Het vrij beschikbare deel van uw nalatenschap kunt u nalaten aan één organisatie, zoals Een Hart voor Limburg, of het kan naar verschillende erfgenamen gaan. Ook kunnen er specifieke wensen geregeld worden; zo kan er bijvoorbeeld een oplossing gezocht worden voor als u zich zorgen maakt over een zorgbehoevend kind, huisdieren, partner,… maar ook voor materiële zaken kunnen we op maat een regeling uitwerken. Bloemen noch kransen maar liever een gift op het rekeningnummer BE79 7333 7333 3933 van Een Hart voor Limburg, met vermelding ter nagedachtenis van ‘naam van de overledene’. Bedrijven Al sedert de opstart kunnen we rekenen op de steun van heel wat bedrijven. Bent u als bedrijf geïnteresseerd om samen met ons een verschil te maken? Benieuwd wat wij u kunnen bieden? Neem dan contact op met Kristie Deckers, 011/878.599 of kdeckers@ehvl.be


Limburgse

EENDJESRACE N27 MEI 2018 - DEMER, HASSELT - 14u00N

Een Hart voor Limburg

Geef er nog eendje !

Neem deel en maak kans op een Mercedes-Benz A-Klasse* Actie ten voordele van

.be

* 3,5-7,3 L/100 KM • 89-171 G CO2 /KM (volgens de NEDC-normen) Milieu-informatie KB 19/3/2004: www.mercedes-benz.be Geef voorrang aan veiligheid. Info en voorwaarden bij uw Erkend Concessiehouder Mercedes-Benz Groep JAM.

Om ieder jaar opnieuw tientallen kansenbevorderende projecten voor Limburgse kinderen financieel te ondersteunen, kunnen we rekenen op de steun van onze structurele partners, sympathisanten en initiatiefnemers. Maar we organiseren ook zelf een aantal fondsenwervingsacties, zoals de Limburgse Eendjesrace. Een actie waarbij ook u, groot of klein, jong of oud, particulier of bedrijf, vereniging of serviceclub ons kan helpen door:

één of meerdere eendjes te kopen op één van de vele evenementen of op de website limburgse-eendjesrace.be eendjes te verkopen met je school, vereniging of serviceclub. In dat geval is 50% van de opbrengst voor jullie eigen kas als bedrijf partner te worden van de Limburgse Eendjesrace. Contacteer ons voor meer info over de verschillende partnerpakketten of neem een kijkje op limburgse-eendjesrace.be

R E G I S T R E E R J O U W E E N D J E O P L I M B U R G S E - E E N D J E S R AC E . B E 29 Een Hart voor Limburg

Herkenrodesingel 10

3500 Hasselt

011 878 312

info@eenhartvoorlimburg.be


Een Hart voor Limburg | incubatorproject |

Taal van schoot tot school

Een Hart voor Limburg zet de schouders onder taalstimulering bij peuters Onder impuls van Een Hart voor Limburg ging het project ‘Taal van Schoot tot School’ van start. Coördinatoren en kindbegeleiders van zeven voorschoolse opvanginitiatieven voor kindjes tussen 0 en 2,5 jaar in Genk volgen de komende twee jaar een vormings- en coachingstraject rond het voeren van een taalbeleid in de kinderopvang. Het doel is om de taalvaardigheid van peuters te stimuleren.

Buiten de projectsteun die Een Hart voor Limburg geeft aan organisaties, wil het Streekfonds ook grotere noden in de provincie onder de loep nemen. “We zetten de eerste stappen. Als we zien dat het goed gaat en wanneer de aanpak opgepikt wordt, laten wij los. Maar die eerste stap is soms wel nodig om de trein op gang te krijgen”, zegt Kristie Deckers, coördinator van Een Hart voor Limburg. Toen het decreet kinderopvang van Kind & Gezin in 2014 de ambitie uitte om verder te professionaliseren en meer pedagogische kwaliteit te bieden, zette Een Hart voor Limburg deze ambitie om in actie. Ze gaf de opdracht aan het Centrum voor Taal en Onderwijs van KULeuven om een laagdrempelig project rond taalbeleid en taalstimulering voor voorschoolse opvanginitiatieven op te zetten.

Professionalisering “Met de ervaringen die we hadden opgedaan met het (kleinschaligere) proefproject ontwikkelden we samen met het centrum een hand- en werkboek dat als leidraad dient voor het bijhorende nascholings- en vormingstraject. Dit startte in juni 2017 in zeven Genkse kinderdagverblijven. Dit vormingstraject is bedoeld voor iedereen die actief is in de voorschoolse kinderopvang. De coördinatoren worden ondersteund met het maken van een haalbaar taalbeleidsplan, de kindbegeleiders daarentegen worden gecoacht op de werkvloer, zodat het taalbeleid dat

30

de coördinatoren uitwerkten in de praktijk omgezet wordt en zo door iedereen wordt gedragen,” zegt Kristie Deckers.

Taalstimulering Het hele project heeft één groot doel: taalvaardigheid bij peuters stimuleren zodat ze gemakkelijker aansluiting vinden in onze maatschappij en succesvoller zijn in het onderwijs. “De taalachterstand in de peuterjaren is bepalend voor het succes van het kind op latere leeftijd. Peuters van 0 tot 2,5 jaar zijn heel gevoelig om hun eerste woordjes te leren, de wereld rondom hen te ontdekken en tegelijk hun taalvaardigheid uit te breiden.” Kindjes die op die leeftijd taalachterstand oplopen, dreigen dit zelfs nooit meer in te halen, wat gevolgen heeft voor de verdere ontwikkeling. Studies tonen aan dat een gebrekkige taalbeheersing een belemmering vormt om het goed te doen in school. Kinderen worden beknot in hun studiemogelijkheden en hebben het vaak ook moeilijk met het behalen van een diploma secundair onderwijs. Hoewel ook deze kinderen zeker en vast potentieel hebben wordt doorstromen naar een hogeschool of universiteit vaak onmogelijk. “Inzetten op taalstimulering van jonge kinderen en het voeren van een sterk taalbeleid kan een positieve ommekeer betekenen. Meer gediplomeerde jongeren in onze provincie, daar wordt iedereen beter van.”

dat... Wist je ren v in este re we ook g n rote rzoek e e jke d li n o e in happ maatsc la ia in c r o s n waa projecte jen de parti en n le il h c s r e m v Dit o e en zijn. k k o tr e b impact grotere seren? te reali


Stijn Coninx Regisseur

Johan Ackaert

Decaan Rechten Uhasselt

Hilde Houben-Bertrand

Eregouverneur Provincie Limburg Erevoorzitter bestuurscomité Streekfonds Een Hart voor Limburg

Het Streekfonds Een Hart voor Limburg wordt bestuurd door een onafhankelijk comité van mensen die de lokale gemeenschap vertegenwoordigen. Stijn Coninx is voorzitter. Het comité staat in voor het uitwerken van de strategie en de uitbouw van het Fonds. De Koning Boudewijnstichting zorgt voor het financieel beheer en biedt administratieve maar ook inhoudelijke ondersteuning aan het Fonds. Als koepelorganisatie biedt het Streekfonds een professionele dienstverlening aan schenkers, zowel particulieren als bedrijven, die willen investeren in lokale projecten.

Magda Deckers

Dirk Ector

Mathi Gijbels

Frank Govaerts

Gerrit Rauws

Ignace Schops

Dominic Stas

Guido De Paepe

Bart Van Der Meersch

Stef Vandebroek

Kristie Deckers

Hanne Geusens

Procesbegeleider flankerend onderwijs Genk

Vice-president, deputy General Counsel Europe Coca-Cola Enterprises

Directeur Mediahuis Limburg

Directeur Ondernemers

Directeur Koning Boudewijnstichting

Afgevaardigd bestuurder Carglass

Gedelegeerd bestuurder Gijbels Group

Directeur Regionaal Landschap

Notaris

team ehvl

Voormalig algemeen directeur RIMO Limburg Socioloog

Kristie Deckers is als algemeen coördinator verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het Streekfonds en de uitvoering van het beleid dat door het Bestuurscomité wordt bepaald. Hanne Geusens en Anne-Marie Peumans zorgen voor de all-round ondersteuning. Daarnaast kunnen we ook rekenen op de steun van tal van vrijwilligers. Algemeen coördiator

All-round medewerker

Anne-Marie Peumans All-round medewerker

31

| organisatie | Een Hart voor Limburg

bestuurscomite


Een Hart voor Limburg | partners |

Bedrijven nemen sociale verantwoordelijkheid op Meer en meer bedrijven vinden dat zij initiatieven moeten nemen om mensen te helpen die het minder goed hebben. Omdat ze succesvol zijn dankzij de samenwerking met hun personeel, klanten, leveranciers en andere maatschappelijke partners, willen de ondernemingen iets terug doen voor hun directe omgeving. Om hun engagement concreet te maken, kiezen zowel lokale kmo's als grote, internationale ondernemingen voor een partnerschap met Een Hart voor Limburg, dat in de provincie een prominente rol speelt in het financieren van projecten ten voordele van maatschappelijk kwetsbare kinderen. Structurele gouden, zilveren, bronzen partners garanderen financiĂŤle steun voor minstens 3 jaar. Logistieke partners steunen door het leveren van diensten.

Frank Govaerts

Guido De Paepe

Yves Breysem

Wim Leemen en Marc Dezwart

Cor Van Otterloo

Luc Vlekken en Koen Van Lishout

Guy Wauters en Jean-Pierre Wuytack

Gouden partners 32


Mathi Gijbels

Dirk Maris

| partners | Een Hart voor Limburg

Lizy Cosemans

Marc Raedschelders

zilveren partners

Ludo Kelchtermans

Philippe Demot

Luc Jeurissen

Bart Claes

Jos Jansen

Toni Etneo

bronzen partners 33


Een Hart voor Limburg | partners |

Angelo Bruno

Sven Pribylla

Stijn Verjans

hemera THE SERVICE COMPANY

Joeri Leenders en Martijn Nys

logistieke partners

in samenwerking met:

34

Stephan Poelmans

Christophe Deroose

dat... Wist je s, tuurder s e b e z on eden en l e i s s i comm ich deurs z a s s a b am s ge basi i l l i w j i r op v ren? engage


Jelle Vossen

Zohra Ait-fath

adeurs wij

en Hart

urg.

Andrea Croonenberghs

Luc Appermont

?

Als ambassadeurs Koen Buyse engageren wij ons voor Een Hart voor Limburg. U toch ook?

Steun Een Hart voor Limburg. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen alle kansen krijgen die ze verdienen. Ook zij die opgroeien in moeilijke omstandigheden.

Werk mee aan een provincie waar het goed leven is. Stort uw bijdrage op rekeningnummer BE79 7333 7333 3933 van Een Hart voor Limburg. Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest. Limburgse kinderen zijn de toekomst van Limburg. Dus extra kans op ontplooiing die we hen geven, is een Stefanelke Everts duurzame investering in onze provincie. En dat komt ook u en uw kinderen ten goede. Meer info? Bel ons dan op 011 878 599. Of surf naar www.eenhartvoorlimburg.be

Als ambassade

engageren wi

ons voor Een H

voor Limburg. U toch ook? Hanne Troonbeeckx

Cynthia Reekmans

Meer info? Bel ons op 011 878 599 of mail naar info@ehvl.be 35


EEN HART VOOR LIMBURG STEUNEN KAN OP VERSCHILLENDE MANIEREN. Een gift overmaken U kan Een Hart voor Limburg steunen door een gift te storten op het rekeningnummer BE 79 7333 7333 3933. Een gift is fiscaal aftrekbaar vanaf een minimumbedrag van 40 euro.

Een actie organiseren Zelf een actie ten voordele van Een Hart voor Limburg organiseren? Dat kan! Neem contact met ons op om je actie en de mogelijkheden te bespreken.

Legaten Ook wanneer u er niet meer bent, kan u nog iets voor de maatschappij betekenen. U kan beroep doen op het Streekfonds voor vrijblijvend en geïndividualiseerd advies over het nalaten van een deel van uw erfenis aan het goede doel. Mooi meegenomen voor de nabestaanden is dat de successierechten in bepaalde gevallen dalen.

Bloemen noch kransen In plaats van bloemen of kransen vragen nabestaanden van een overledene steeds vaker om een gift te doen aan een goed doel. Dat kan op het rekeningnummer BE79 7333 7333 3933 van Een Hart voor Limburg, met vermelding ter nagedachtenis van ‘naam van de overledene’.

Contactgegevens: Herkenrodesingel 10 | 3500 Hasselt 011 - 87 85 99 info@eenhartvoorlimburg.be

www.eenhartvoorlimburg.be

Een hart voor limburg gids 2018  
Een hart voor limburg gids 2018