Page 1

Валидност на офертите: 04.03 - 21.03.2013 Валидно до изчерпване на количествата

Ш околадови пури 1 5 0 гр. М адлен

+

1 , 5 5 1 , 3 5

, 1 5 лв 0 1

, 9 9

1 , 4 9

, 3 5 лв 1

0 9 лв 1

, 1 8 лв 0 повярвай на очите си! Капсули А риел за цветно и бяло пране

винаги ниски цени Салф етки Роял П лик за каре 5 0 бр. вакум иране 5 0 х6 0

% 0 3 -

5 , 6 9

4 , 6 9 лв

, 5 5 лв 1

1 , 7 9

3 0 %

1 8 %

Бонбони П реслава леш ник

1 , 4 9,

0 , 2 6

Течен перилен препарат за пране Свекс 1 . 5 л

, 8 9 лв 1 лв 0

% 5 2 -

% 0 3 -

Тунквани бисквити Траяна Класик

1 , 3 5

, 3 9

Кроко крекер 2 5 0 гр.

лв

M аc C o f f e e 1 8 гр. 3 в1 , О ригинал/ Стронг

Ш околад Кандиа м лечен 9 0 гр.

М едени сладки 2 0 0 гр. М адлен

% 5 3 -

M инерална вода 1 . 5 л + чаш а за вода

0 , 6 9

2 , 1 5

, 4 9 лв 1 , 3 5 лв 0 Н осни

0 кърпи , 4 9 1 0 бр.

лв

НАЦИОНАЛНА ВЕРИГА МАГАЗИНИ www.mybest.bg

лв 0

, 9 9


39-280213

Терлик дам ски

0 , 6 0

0 , 9 9

Сам обръсначка двойно нож че

0 , 4 9

1 5 %

, 4 9, , 4 8 8 9 лв 0 лв лв 0 0

1 5 %

4 0 %

0 , 6 9

% 0 2 -

% 0 3 -

1 бр. 3 / 4 чорапи

Чорапогащ ник 2 0 D e n О рхид, разм ер: 1 4

Д уш гел А дидас дам ски/ м ъж ки 2 5 0 м л.

П арф ю м 3 0 м л.

Д езодорант L e s e n s 1 5 0 м л.

1 , 3 5

лв 0 , 1 9 лв 1

, 2 9

3 , 4 9

лв 2 лв 2

3 , 4 9, , 9 9 9 9

Сандъче “Ребра“ 3 6 см

2 , 2 4

бр 2

2 , 5 9

, 4 9 лв 1

.

изрежи

ЕЛА С ПРИЯТЕЛ купете всеки за общо 16 лв.

% 7 2 -

% 3 3 -

2 бр. Саксии " Ребра" ф1 7 + 2 бр подлож ки

, 8 9 лв 1

НА КАФЕ с приятел лв.

И СПЕЧЕЛЕТЕ две чаши за кафе

предложението е валидно само при представяне на този талон на касата

ВАРНА 1 бул. Ген. Колев 73 (до пазар чаталджа) ВАРНА 3 Кв. Владислав Варненчик, ул. Шести септември 23, (под пощата) ВАРНА 4 ул. Синчец 18 (цветния квартал)

СОФИЯ 1 кв. Красна поляна, бул. Мушанов 29-31 (срещу пощата) ДОБРИЧ ул."Отец Паисий"34 (до пазара), тел. 058/820300 РУСЕ 1 ул.Александровска" 23, ет.2 (в сградата на АБВ книжарница), тел. 082/877046

mybest03  

mybest 03 market

mybest03  

mybest 03 market