Page 1

Валидност на офертите: 14.06 - 27.06.2013 Валидно до изчерпване на количествата

500 гр Тест лим он/цветя

Тоалетна хартия лотос 4 бр

1,5

l.

5,15

0 лв

, 75

0,89

0 лв

0,лв99

4 лв

,49

,99

М окри кърпи против ком ари

Сем ана ом екотител 250м л

А ром атизатор за м аш инка Magic Air 250 ml

О В О Н

1,05

0,лв95

2,29

1 лв

,89

1,89

0,лв49

1,лв69

винаги ниски цени

повярвай на очите си! Ш ам поан И ви 900м л

П аста за зъби А стера

Д езодорант Lesens 150м л

О

НОВ

Кърпи м окри бебеш ки прем иум 64бр

64бр

.

1,89

1,лв49 Купа стъклена И нвитейш ън 22см

П репарат против хлебарки/ м ухи Бом токс

Teчен перилен препарат М едикс 1.5л

Салф етки 50 бр бели Л отос 33х33

1,лв39

1,85

0 лв

,79

0,89

1,лв55

Разтв. айс каф е Jacobs

Mc Coffee 18 гр. 3 в 1

0,49

0,лв39

3,49

2,лв99

0,26

0,лв19 НО

РЕ

www.mybest.bg

ВО ОТ

НАЦИОНАЛНА ВЕРИГА МАГАЗИНИ

ВА РН А Трош ево ул. „М илосърдие“ 33 А


42-100613

Х АЙ ДЕ Н А П ЛАЖ!

П ояс за ръце Bestway 20/20 см .

А втом ат воден

Топка волейбол 23 см

1,49

0 лв

Н адуваем а топка Bestway 51см .

О

6,49

,99

1,лв99

П лаж на чанта

4,лв99

Възглавница от плат Bestway 48/30см .

6,99

Ф ризби

3,49

2 лв 1 лв

5,лв99

Слънчеви очила City Style

,99

,99

НОВ

4,99

0,лв99

2,19

Бански дам ски

3,лв99

Д ам ски чехли

О НОВ

8,лв99

Д ж апанки м ъж ки

2,49

1,лв99

1,99

П отник м ом иче

Тениска детска размер: 74-128

цена от

3 лв

,69

1,лв29

Д ам ски терлик

ВО НОцена от ,69

3 лв

0,69

0 лв

,49

2 бр. калъф ка за възглавница П азарска чанта

Х авлия 40х60 с релеф 400 гр

О НОВ

0,лв75 2 лв

,39

ВАРНА 1 бул. Ген. Колев 73 (до пазар чаталджа) ВАРНА 3 Кв. Владислав Варненчик, ул. Шести септември 23, (под пощата) ВАРНА 4 ул. Синчец 18 (цветния квартал)

2

БР.

2,99

2,лв69

СОФИЯ 1 кв. Красна поляна, бул. Мушанов 29-31 (срещу пощата) ДОБРИЧ ул."Отец Паисий"34 (до пазара), тел. 058/820300 РУСЕ 1 ул.Александровска" 23, ет.2 (в сградата на АБВ книжарница), тел. 082/877046

MyBest каталог до 27/06  

Виж най-новите промоции в този MyBest каталог

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you