I FRILUFT nr.1 2022

Page 1

I FRILUFT Medlemsblad for DNT Tønsberg og Omegn

Nr. 1, 2022 34. årgang

• TEMA: Frivillighetens år • På tur med Kathrine Kleveland • Vennskapet på Tjønneberget • Turprogram vinter og vår


LEDER

Inn i frivillighetens år fellesskap. Vi føler tilhørighet til hverandre og til en felles ide og et verdigrunnlag.

Vi tar et aktivt skritt rett inn i frivillighetens år 2022. I år skal vi virkelig feire vårt viktige lagarbeid, og synliggjøre frivilligheten lokalt og nasjonalt. Vi skal øke kunnskapen om hva frivilligheten betyr for oss alle og aktualisere den innsats mange av oss utviser daglig. Uten frivillig innsats stopper Norge opp!

Frivilligheten har flere dimensjoner vi kan reflektere rundt nå i februar. Først har frivillig innsats en svært stor samfunnsmessig betydning. På mange plan og i mange sammenhenger. Det gir mening å by på seg selv for å løse samfunnsmessige Det er ikke få timer som tillitsutfordringer. Vi kan kanskje lett se persvalgte, turledere og dugnadspektivet der offentlige myndigheter heier folk sammen har nedlagt i Det gir mening å by på frivilligheten. Men det ligger også en DNT Tønsberg og Omegn. personlig stimulans og motivasjon i på seg selv for å løse frivillighet. Det har en egenverdi å se gleden Nær innpå 10 000 timer eller samfunnsmessige hos andre på grunn av frivillighet. Det nesten seks årsverk i 2020. utfordringer. sosiale aspektet skal ikke undervurderes. Tross det spesielle året i fjor, ble mange tusen timer gitt til Når DNT viser fram all frivillighet, så bør beste for oss alle. Hytter ble det heies på og så må offentlige myndigvasket, løyper ble ryddet og nye merker og skilt ble heter verdsette innsatsen - på mange måter. satt opp, det ble skispor på Skrim og i Andebu og Vi gleder oss til mange opplevelser utendørs i turlederne viste vei inn i skogen, opp på fjellet og Frivillighetens År 2022! ut langs kysten. Og alle sitter vi rundt bålet i

Godt nytt turår! Niels Aall-Lyche - styreleder i DNT Tønsberg og Omegn

DNT Tønsberg og Omegn Utgiver: DNT Tønsberg og Omegn Post- og besøksadresse: Nedre Langgate 36, 3126 Tønsberg Tlf. 33 31 58 26 Bankgiro: 2420.22.02590 Mail: tonsberg@dnt.no Web: tot.dnt.no Facebook: facebook.com/tot.dnt Administrasjonen: Anne-Lene Stulen, daglig leder - mobil 47 90 52 60 Ulf Rødvik - mobil 47 90 91 85 Mats Kneppen - mobil 97 17 34 97 Eivind Kjølsrød - mobil 91 80 83 69 Åpningstider: Mandag, tirsdag, onsdag, fredag 10.00-16.00 Torsdag 10.00-17.00

I FRILUFT-redaksjonen: Jan Petter Bergan, redaktør Anne-Lene Stulen Mats Kneppen Alle henvendelser til redaksjonen skjer til kontoret. Layout: BRO reklame AS

NYHETSBREV Ønsker du å motta nyhetsbrev fra oss?

Opplag: 4000

Trykket på svanemerket trykkeri

Velg: «Jeg vil motta medlemstilbud fra DNT og samarbeidspartnere» under SAMTYKKER på Min Side på dnt.no.

Neste utgave av I FRILUFT kommer 14. juni 2022.

Foto forside: Anne-Lene Stulen

2


INNHOLD

2 Leder

18 Barnas Turlag Nøtterøy

3 Visste du at...

19 – Naturen gir meg styrke

4 Frivillighetens år 2022

20 DNT Aktiv Tønsberg og Omegn er så absolutt aktiv

7 Eivind Kjølsrød

21 Bærekraftige veivalg

8 Dugnad og vennskap på Tjønneberget

22 Hvordan gjøre turen spennende for de små?

10 Helse i hvert eneste skritt 12 En tur på «Prestestigen» i Fon 13 Turprogram DNT TO 2022 17 Barnas Turlag Sem er på toppen av Mastatoppen

24 Bli med ut og padle! 25 UT - Hele norges turplanlegger 26 Utleie av utstyr

Visste du at.. Vi har fått Buf.Dir-støtte for prosjektet “Utebarn leker best” - et inkluderende prosjekt for å få flere barnefamilier ut i naturen!

VÅR DAG i Frivillighetens år er 22. mai Vi har planlagt over 200 turer og aktiviteter i 2022

DNT TO og Skattkammeret Tønsberg har kjøpt inn 10 pack-rafts til gratis utlån

Som frivillig får du blant annet kursing, turen dekket, profilklær og masse sosial glede

Foto: Anne-Lene Stulen

3


Frivillighetens år

FRIVILLIGHETENS ÅR 2022 Vi er allerede mange dager inne i frivillighetsåret, som skal få flere nye med i frivilligheten og gi kjennskap til merverdien som frivillige skaper i samfunnet. Det handler om å skape noe sammen med andre. Frivillighet har enrom betydning for samfunnet og utgjør en helt grunnleggende vital ressurs for Norge, lokalt og nasjonalt. Uten frivillighet stopper Norge.

Klart vi vil!

Live Firing Solheim er leder av AKTIV. Ofte inviterer hun og turgruppa på kveldsturer, trugeturer, søndagsturer og andre turer i nærmiljøet vårt. Noen ganger i ganske greit tempo, og en kort pause, andre ganger i raskt tempo med en pause. Av og til må vi tåle å bli litt svett på ryggen, sier Live, som kan vise til 77 turer i 2020.

Noen vasker doene på Hoggerstua, noen rydder stier for småtrær, noen sliter seg gjennom løypenettet med tung snøscooter, noen setter opp merker og rydder stier som viser vei videre, noen maler veranda på Tjønneberget, noen legger ut klopper over myrene, noen bygger gapahuk ved Barlindtjern, noen sitter i møter for å fronte allmenne interesser, noen skriver brev til kommunen, noen steker vafler, noen tar med mange på turer, noen henger opp røde bånd, noen fikser felles utstyr, noen har bygget Oseberghuken, noen tenner opp bål, noen maler hytter, etc.

– Turglede, Live? – Så avgjort. Jeg vil dele turgleden og opplevelsen med andre, og får mange gode tilbakemeldinger. Det er meningsfylt og motiverende å arrangere, gjennomføre og tenke tilbake på at jeg har bidratt til å gi turopplevelsen. Det ligger mye sosial læring i å være sammen på tur. Gleden å dele opplevelser og erfaringer med hverandre må ikke undervurderes. For meg er dette verdifullt og blir en slags livsstil.

Hvem er denne NOEN? Svaret er klart; noen er frivillige i DNT Tønsberg og Omegn. Noen gir av seg selv. I Norge er vi så stolte av dugnadsånden og viljen til å yte for at andre kan nyte. 10 000 timer – hvert år

Noen legger ned over 10 000 dugnadstimer hvert år. Vi andre kan nyte, vi kan kan komme til Hannevoldhytta der hyttekomiteen har sørget for ved, vi kan gå milevis i preparerte løyper, vi kan kose oss med vafler på Trollsvann, vi andre kan møte opp til seniortreff, vi andre kan følge turpassløypene, vi andre kan ta med barna våre og vi andre kan være på leir med Barnas Turlag. Vi andre er – heldige ! Fordi noen har lagt alt til rette.

Men AKTIV-gjengen er stor med mange turledere som alle bidrar til at DNT TO kan tilby svært mange turer ofte. Nærterrenget er viktig og mest brukt, men det er da turer til fjell og vidde utenfor Vestfold. – Når turfolk kommer bort til meg og sier «hvor skal vi på tur neste gang?» Ja, da har jeg fått lønn for initiativet, avslutter Live.

Dette er MORO og g glede!

Edvar-Ståle Otterstrøm, styremedlem i DNT TO, titter glad og fornøyd inn døra i turistforeningens lokaler på Brygga. Den dugnadskulturen som hersker i turistforeningen er interessant og motiverende, sier han. Det betyr at jeg vil stille opp. Frivillighet må til for å få mye til å fungere. Det er sosialt, det betyr noe for meg og jeg vil bidra som min del av samfunnsinnsatsen. Edvar-Ståle har økonomiansvar, og hjelper til for å få alle tall til «å gå opp».

Tekst Jan Petter Bergan

4


Honnør for omfattende frivillig innsats DNT setter pris på all frivillig innsats. Det har stor betydning for mange. På takk-for-hjelpen-samlingen i november ble det gjort spesiell krus på noen av våre frivillige. Det er slik at styret kan beslutte at medlemmer som har virket til beste for foreningen kan tildeles foreningens utmerkelser. Det finnes tre

typer utmerkelser: Æresmedlemskap, gullmerke og hederspris. Gullmerket kan tildeles medlemmer som i særlig kvalifisert grad har arbeidet til gagn for foreningen. Hedersprisen – en kniv – kan tildeles medlemmer som i særlig grad i løpet av året har arbeidet og vist interesse til beste for foreningen.

Kåre Eriksen fikk hederspriskniven fordi han er en aktiv kar i løypegjengen på Trollsvann. Han var primus motor for utvidelsen av scootergarasjen og sluttarbeidet med Barlindhuken ved Barlindtjern. Han stiller alltid opp for turistforeningen.

Jan-Erik Johansen er «kveldstur-generalen» i AKTIV. Han leder turer og finner stadig nye dype skoger. Han gjør det lille ekstra i det stille, rydder litt og fikser ting. Han bidrar mange steder, både på kom-deg-utdagen og i løypegjengen i Andebu. Klart han fortjener en hederspris.

Gro Eia er en av AKTIVs mest ivrige turledere. Hun har ledet mange turer i år. Hun melder seg frivillig som turleder og – om det er tur tredje uke på rad, så stiller hun opp. Hun er alltid positiv og deler med andre fra sin store kunnskapsbase, enten som historier eller dikt. Gro fortjener en hederspris !

Per Hauan er tildelt gullmerket fordi han i flere år er aktiv i løypegjengen i Andebu, og nå er han hyttesjef på Trollsvann. Han bidrar med vedlikehold, forbedringer av hus og hytter og steker gjerne en vaffel eller fem på hytta. Han sier sjelden nei og har flere dugnadstimer enn de fleste.

r!

re Vi gratule

Bente Stordalen hører med til de som har deltatt som frivillig DNT TO i en årrekke uten å ha formelle verv. Vi forbinder Bente som aktiv i fredagskjapp, langtramp, måneskinnstur og ikke minst turpassturer. Bente er ei sprek dame med sans for toppturer. Ikke få dugnadstimer kan Bente fortelle om og hun må ha et gullmerke.

rer! e l u t a r g i V

Tekst/foto: Jan Petter Bergan

5


Hva betyr seks årsverk i DNT Tønsberg og Omegn? – Vet dere at frivillig innsats i turistforeningen kan summeres til 6 årsverk? Nestleder i DNT Tønsberg og Omegn, Helga Daler, stiller spørsmålet utover en stor forsamling av frivillige samlet på Karlsvik gård til middag og hygge. Det blir litt stille, mens de frivillige ser på hverandre. – Jo, sier Helga, det er dere som utgjør frivilligheten. Og flere som ikke er tilstede. Her ikveld sitter representanter fra seniorgruppa, løypegjenger, hyttetilsyn, fjellsportgruppe, aktiv (med 10 år i 2021), kajakkgruppa, ungdomsgruppa, barnas turlag, naturvernutvalget, kystgruppa og arrangører av Skrimløp, turpassturer, måneskinnstur og fredagskjapp.

Helga trekker pusten. – Rett og slett imponerende å legge ned hele seks årsverk til beste for alle som kan nyte natur eller bo på hytter eller balansere over klopper over bekker eller kan finne fram i ukjent terreng eller følge skisporet over Barlindkollen eller med hodelykt en kveldstur. – Vår frivillige innsats skal være enkel, inkluderende og verdsatt, proklamerer Helga. Hun forteller også at DNT skal innføre et nytt frivillighetssystem i løpet av 2022. Kravene til personvernbestemmelsene må etterkommes og det betyr noe omlegging av strukturer og rutiner.

Helga Daler er nestleder og berømmer frivillig innsats

Er du nysgjerrig på å bli frivillig?

Registrer deg her, så tar vi kontakt for en uforpliktende prat om muligheter og ønsker! Evt ta kontakt med oss på mail tonsberg@dnt.no eller tlf 33 31 58 26. • Hyttedugnad • Stirydding og merking • Turledelse • Arrangementshjelp • Andre oppgaver

6


Eivind Kjølsrød

– Arbeidet i turistforeningen skal være fylt med glede og trivsel Plutselig har DNT Tønsberg og Omegn fått en ny mann. Vel, ikke helt ny i turistforeningssammenheng, men ny på vårt kontor på Brygga i Tønsberg. Iført rød turlederanorakk kan du nå møte Eivind Kjølsrød i 60% stilling. I høst har han fungert som daglig leder. Eivind skal være rådgiver for organisasjon og utvikling. Det betyr at han skal gi råd om nye organisasjonsmåter, effektivisering, digitalisering og bidra til å utvikle DNT Tønsberg og Omegn videre. Det er absolutt ting å ta tak i. – Vi må vise oss fram, sier han. Vi tar ansvar, vi vedlikeholder hytter og hus, vi merker løyper, vi driver dugnad og vi koordinerer en fantastisk frivilling innsats. Alt til beste for oss turgåere og friluftsfolk. Vi strekker oss langt for å legge forholdene til rette og være til hjelp. Eivind forteller at mange er innom turistforeningens kontor. Henvendelsene går oftest på turer i nærområdet, men mange ganger gjelder det informasjoner til turister. Vi bidrar så godt vi kan, opplyser han, men vi er ikke noe vanlig turistkontor. Kystnære områder og kyststier er et fokusområde. Eivind sitter selv i en gruppe som skal se på utfordringene der. Han er spesielt opptatt av frivillighet. Den dugnadsinnsatsen som for eksempel vises på Tjønneberget, i Osebergløypa, på Skrim og i Andebu er imponerende og utgjør tusenvis av timer årlig.

EIVIND KJØLSRØD (62) • Ansatt i DNT Tønsberg og Omegn som Rådgiver Organisasjon og Utvikling

• Utdannelse innenfor økonomi og ledelse

– Det er kjempeviktig at det etableres gode miljøer med en hyggelig atmosfære. Sammen kan mange få til mye bra med gode prosjekter, sier Eivind videre. Men vi har da noen utfordringer. Det er alltid rom for å ta imot flere frivillige. Oppgavene er mange. Vi vil legge til rette for friluftsliv i nærområdene og vi i turistforeningen samarbeider mer enn gjerne med andre, med kommunene og med andre organisasjoner.

• Jobbet med prosjektstyring og prosjektledelse av store og små prosjekter i 25 år

I alle fall, vår nye mann er på plass i rød anorakk og klar for spennende oppgaver inn i 2022.

• Godkjent turleder i DNT-systemet for sommer- og vinterturer • Oppvokst på Presterød i Tønsberg • Bodd i Drammen i 25 år og vært aktiv i DNT Drammen og Omegn

• Undervist i økonomi, ledelse og markeds føring på Fagskolen Vestfold og Telemark de siste 2-3 årene • Bor sammen med Liv på Duken på Nøtterøy

Tekst/foto: Jan Petter Bergan

7


Dugnad og vennskap på

TJØNNEBERGET

Frivillig kjempeinnsats i 10 år

– Hei, se der står noen timers jobb. Bjørn Liverød (83) smiler og peker på tre spann med maling. Imidlertid går vi rett forbi og inn i kjellerstua. For der venter kaffen og gutta.

Her handler det om ordinært vedlikehold, snekkerarbeider (ja, ny flott veranda mot syd er nylig ferdig), ombygging av toaletter, opparbeidelse av nye utendørsarealer, vedlikehold av andre bygninger på berget, grus på veien opp, satt opp utebord, - ja, lista blir lang. Et pent brukt kjøkken ble «funnet» i Sandefjord, demontert og satt opp i kjelleren på Tjønneberget. Gutta forteller med stor glede om alt som er utført. Det er helt tydelig at de er stolte av å kunne presentere hytte og anlegg!

Det er ikke vanskelig å få praten i gang hos den trivelige dugnadsgjengen på Tjønneberget. Seks staute karer med lang dugnadstid forteller om kapp om alt de har utført. Mange har vært med fra hytta ble leid fra Færder kommune i 2010. Gjengen kan bevitne at det her er lagt ned hundrevis av timer hvert år. Men det viktigste er det sosiale, vennskapet og ikke minst verdien av å være i vigør.

Men ikke nok med det. Gutta utvider sitt arbeidsområde. For eksempel er en gammel trapp blitt flyttet til grendehuset til Østre Tjøme velforening på Engø. Videre har gutta reparert trapp i kyststien opp til Tjønneberget, lagt ut klopper på Moutmarka og utført mye arbeid på Færder fyr og på Torås fort.

– Vi vet vi gjør noe viktig og nyttig for DNT Tønsberg og Omegn, fastholder alle i et unisont kor. Vi har, fortsetter Jan Erik Pettersen (81) så gode tilbakemeldinger at vi blir motivert til mer frivillig innsats. Hver tirsdag er det er felles dugnad og kaffeprat. I tillegg har flere av oss særlige oppgaver som vi må ta oss av. Men alt i alt, vi har gode opplevelser sammen.

Det samarbeides godt med Oslofjordens friluftsråd (OF). Avtalen med Færder kommune er at drift av Tjønneberget deles mellom OF og DNT Tønsberg og Omegn. I sannhet er det at gutta utfører masse arbeid og OF står for utleie. De fleste utgifter dekkes av OF. Færder kommune stiller opp når det er behov.

– Men vi blir eldre og eldre, opplyser gutta, og ber meg indirekte tippe alder på de enkelte. Eldste mann er 88 og den yngste «guttungen» er bare 69 år. Totalt blir det en snittalder på 81. Her er mye og lang erfaring og bred kompetanse, sier Jan Erik og slår ut med armene for å understreke at disse gutta kan utrette det meste. Det virker som om Jan Erik er sjefen her, men flere betoner at dugnadsarbeidet har en slags kollektiv ledelse. Og så renner det på med oppgaver som er løst, eller som skal løses innen rimelig tid.

8


Så var det vafler for alle penga

Vaffelsalget er stort. Mange kommer innom for å kjøpe. Gutta kan fortelle at «vaffelgjengen» omsetter 250 liter vaffelrøre i løpet av året. Det betyr et 2600 vaffelplater er solgt, noe som gir en netto inntekt på kr 30.000.-. Pengene brukes til vedlikehold, som igjen kommer alle til gode. Det betyr igjen at DNT Tønsberg og Omegn ikke har store vedlikeholdsutgifter på Tjønneberget. Teksten til sangen «Slike gutter vil gamle Norge ha» får en absolutt konkret og imponerende betydning når vi hører hva gutta på Tjønneberget kan presentere. Frivillige kan prestere mye når forhold, motivasjon og glede er tilstede. Identitet og resultater går hånd i hånd. Så er det opptil eiere av Tjønneberget å holde inspirasjonen oppe. FAKTA OM TJØNNEBERGET (40 moh.) • Tjønneberget ligger syd på Hvasser i Færder kommune • Parkering skjer på Sønstegård • Leietakere kan kjøre til p-plass ved hytta • Eies av Færder kommune og leies i fellesskap med Oslofjorden friluftsråd (OF) • 16 sengeplasser – leie skjer ved henv OF, tlf. 67 55 49 90 – post@oslofjf.no • Vaffelsalg på søndager fra påske til oktober Henvendelser om kystledhytter: kystled@oslofjf.no

Tekst/foto: Jan Petter Bergan

9


Helse i hvert eneste skritt Tilgjengelighet for alle

Friluftsliv er folkehelse. Sier Kathrine Kleveland der hun glad og fornøyd drar opp et raskt tempo ut i Bergstien fra Berg fengsel utenfor Tønsberg. Vi henger på.

Allemannsretten i Tønsbergdistriktet ? – Utmarksområder er i prinsippet et felles eie, fortsetter Kathrine Kleveland. Det betyr at vi med stor frimodighet skal bevege oss fritt. Lov om friluftsliv hjemler at vi har rett til å bruke friluftsarealene, enten det er langs kyst, i skog eller på fjell. Men jeg ser absolutt konfliktene mellom private interesser og allmennhetens rettigheter. Vi må utvise nødvendig respekt, ikke skape uheldige konfrontasjoner. Private må heller ikke provosere med å sette opp stengsler og skilt med «adgang forbudet», «privat» og lignende. Det er et offentlig ansvar å balansere mellom det lovlige og det ulovlige med private og allmenne rettigheter, sier Kathrine.

Det er ekte turglede og energi i hvert eneste skritt hun tar. Vi henger på nyvalgt stortingsrepresentant for Senterpartiet i Vestfold. Det rasler i løvet. Solen står på skyfri himmel. Det er vakkert der vi finner en plass i sola for å snakke om friluftsliv, frivillighet, folkehelse og – litt skolemat. Kathrine ivrer for skolemat og har allerede stått på talestolen i Stortinget og snakket om – nettopp, skolemat. Men vi har matpakka, kaffen og en bit sjokolade i sekken. – Jeg håper den turaktiviteten vi så under pandemien kan fortsette, fortsetter Kathrine. Vi så at mange benyttet nærområdene, ja, oppdaget disse på nytt. Det må vi bare fortsette med. Med stor frimodighet må vi benytte terrenget her i Vestfold. Selv om vi delvis har urbane og tette områder, så har vårt lille fylke mye å by på. Kathrine slår ut med armene og viser oss området fra Berg og mot Barkåker. Vi har stor variasjon, fra kyst til dype skoger. Tenk deg en tur langs kyststien i Sande, området ut til Tønsberg Tønne, Kyststien fra Stavern, Mølen. Kathrine ser lengelsfull utover. Mye av tiden må hun nok tilbringe innendørs på viktige møter i Stortinget der hun er medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen.

Fortetting

På vår vei er vi nå inne i et kupert terreng. I dobbelt forstand. Fortetting i nærmiljøet kan være fornuftig, mener Kathrine. Det er mange muligheter til å basere utbygging på eksisterende infrastruktrur. Dessuten må vi legge til rette for at folk kan bo «overalt». Ja, takk, begge deler. Det handler om liv i bygdene, om jordvern, krav til å bevare natur, klimafokus og folkehelse. – Dilemma ? – Ja, utvilsomt. Ikke lett å veie opp alle interesser, men det er et stort politisk ansvar å finne fram til de gode løsningene, fortsetter hun optimistisk idet solen bryter gjennom eikebladene i lia ned mot Jarlsbergjordene. Jeg er åpen for å drøfte mer spredt bebyggelse mens vi samtidig ser verdien av kulturlandskapet.

– Men områder i Vestfold, særlig i de områder DNT Tønsberg og Omegn (DNT TO) tilrettelegger, er presset noe større, sier hun. Det offentlige har et klart ansvar. Likevel er det så prisverdig at turistforeningen påtar seg oppgaver og ansvar. Hun er særlig opptatt av universell utforming slik at al alle kan komme ut på tur. Litt tilrettelegging kan utføres og dermed blir mulighetene større for alle. Kommuner og fylkeskommunen kan med fordel bruke spillemidlene, sier Kathrine og åpner en grind inn til beiteområdene ved Berg.

– Ja, nettopp. Er det ikke en motsetning å spore opp her ? – Vi må sette vår lit til god planlegging. Det er viktig at alle høres og at alle sider av samfunnet vurderes, mener Kathrine og virker passe overbevisende. Det er viktig for alle å komme tidlig inn i alle planprosesser og det offentlige må invitere inn «i varmen».

10


– Hva med funksjonen vaktbikkje ? Voff, voff … Vi hører en hund i det fjerne... – Turistforeningen må være en aktiv vaktbikkje. Den må se og påpeke, ja gneldre litt, og påpeke at her og der er det feil og mangler. DNT har jo inntatt en ansvarsfull jobb på vegne av samfunnet og folk flest. Friluftsorganisasjonene må være pådrivere, sier hun, og rasler symbolsk mer med løvet på vår sti. Kultur og natur møtes

Flere er ute i Bergstien denne dagen. Plutselig oppdager vi et kjent ansikt på vei mot oss. På denne stien møtes kulturhistorie i et interessant landskap. Store eiketrær kan fortelle om dramatiske år under krigen. Og nå dukker museolog Ellen Asplin, Vestfoldmuseene, opp her og forteller oss historiske fakta fra «Quislings hønsegård», eneste leir med bare norske vakter, frontkjempere og hirdmenn som vakter der 227 jødiske menn ble deportert fra Berg til utryddelsesleiren Auschwitz i 1942. – Det er vår oppgave å formidle historie, og jeg synes det er helt unikt at vi her kan møte kultur og natur, sier Ellen. Tydelig rettet til vår stortingsrepresentant som nå får både natur og kultur inn. Bergstien er en opplevelse. Vi tenker at den gir fysisk og psykisk energi. Historien om Berg integreringsleir ligger i hodet mens vi vandrer på stien.

tur der jeg kan tenke, høre på radio eller lytte og se naturens rytme gjennom hele året i all slags vær. Men, avslutter hun, jeg står over sprutregn. Snø er greit.

– Samarbeid kultur og natur ? – Ja. Både Kathrine og Ellen kappes om å understreke hvor viktig det er. Det ligger et betydelig samarbeidspotensiale i dette. Det blir folkehelse med mer enn dobbelt effekt. Det kan bety at respekten for kulturminner vil få et større nedslagsfelt.

KATHRINE KLEVELAND (55)

Mens vi rusler ned lia og opp til «Brænderidammene» i Tomsbakken og på veien tilbake til Berg fengsel, vil Kathrine Kleveland stadig og under hele turen vår, understreke gleden av å gå tur, oppleve natur og verdien av å få en vitamininnsprøytning utendørs.

• Gift med Trond. Tre voksne barn i alder 21-27

– Det er folkehelse, det, påstår Kathrine. Mulighetene er så mange her i Vestfold og i Tønsbergdistriktet. Det gjelder å se hvilke tilbud som ligger så nær deg at du nesten ikke ser det. Jeg går min faste søndagsrunde hjemme i bygda hver søndag morgen. Det er en fin

• Har vært fylkespolitiker for Senterpartiet i seks år

• Stortingsrepresentant for Senterpartiet Medlem i kommunal-og forvaltningskomiteen. • Samfunnsengasjert og livsglad

• Bor på gården Søndre Bergan i Holmestrand • Utdannet grafisk designer, leder i Norges Bondekvinnelag i seks år og Nei til EU i seks år

Tekst / foto: Jan Petter Bergan

11


En tur på «Prestestigen» i Fon Vi bestemte oss for å gå «Prestestigen», som er en gammel vei eller sti mellom Fon kirke og Vivestad kirke. Begge kirkene ble betjent av den samme presten. Derfor var det alltid forskjellig tidspunkt for gudstjenestene i de to bygdene. Presten måtte være i god form for han måtte gå den 8 km lange veien mellom kirkene både titt og ofte. Luften var klar og nyvasket med våte blader og trestammer. Stien var behagelig myk skogbunn, så turen føltes kortere enn den egentlig er. Vi tok utgangspunkt i parkeringsplassen ved Fon kirke og gikk rett ned en kjerreveg og inn i skogen den dype. Vi hadde med oss lokale veivisere, for denne veien er ikke særlig merket. Gro Eia, turleder i DNT Tønsberg, og Svein Olsen kunne alt om lokale forhold, grunneiere og skogen vi passerte. Dermed blir turen mer enn «en tur». Vi får med oss kunnskap og kjennskap. Underveis kunne Gro fortelle om forskjellen på det hun kalte «plantasjeskog» og viltvoksende skog. Svein kunne opplyse at store områder av skogen nå er underlagt frivillig vern som ivaretar det biologiske mangfoldet. Det er herlig bare å gå i egne tanker inne «på skauen» og lytte til naturens eget språk. Helt stille. Ingen elg fant det interessant å se på vårt lille turfølge. Vi kom også over et merkelig fenomen hvor et grantre hadde en stor utvekst en drøy meter over bakken. Det skyldes visstnok et soppangrep som ble så synlig. Det gjelder å se og høre underveis på slike turer. Naturen byr alltid på noe spennende. Da vi nærmet oss Vivestad begynte de første gårdsbrukene å dukke opp, og velholdte gårdstun vitnet om dagens tilstand. Det første som møtte oss da vi kom ned på Vivestadlinna var en liten sortbeiset tømmerbygning med skiltet «Badstu». Gro kunne fortelle at dette var en bygning som var reist som badstue i 1947 etter initiativ fra Ungdomslaget og Sanitetsforeningen. Hver fredag samles bygdefolk til ukentlig badstubad. Men vi «byfolk» reiste hjem uten badstubad denne gang.

Tekst og foto: Petter Berg, Ole Sverre Lund og Jan Petter Bergan

12


Turprogram DNT Tønsberg og Omegn 2022 DNT Trilletur Tønsberg stadig. Vi kan ha trilleturer i Tønsberg, Færder og Andebu, og er avhengig av å komme i kontakt med småbarnsforeldre som ønsker dette tilbudet. Alle interesserte kan melde seg inn i facebookgruppa DNT Trilletur Tønsberg for å bli påmint turene.

For de aller yngste har vi startet opp en trilleturgruppe. Denne er for både mødre og fedre i permisjon med babyer i vogn eller bæresele som vil gå tur sammen i ny og ne. Turene går på dagtid, og varer i 1,5-2 timer inkludert en sittepause med noe drikke og medbragt nistepakke. Tilbudet er under 1 år gammelt, og vokser

DNT Barnas Turlag Barnas Turlag er DNTs turer for barn opptil 12 år. Nytt av året er at vi etablerer Barnas Turlag mye mer lokalt enn før – og flere steder og bydeler vil få sitt eget møtepunkt for barn og friluftsliv. Det som kjennetegner aktiviteten i Barnas Turlag er at familiene er på tur sammen, og foreldrene har ansvar for egne barn. Barna leker sammen – og foreldrene møter andre foreldre i nærområdet. Gleden blant barna er alltid stor – bli med oss på tur! Barnas Turlag Nøtterøy: 20. feb Søndagstur m/popcorn på bål 5. april Kveldsmat m/eventyr 24. mai Krabbefiske på Ulvøtangen 18.-19. juni Overnatting i telt/hengekøye på Hella

Barnas Turlag Sem: Første mandag hver måned: Nærtur I løpet av våren: En overnatt ingstur Barnas Turlag Andebu: 15. feb Utemiddag i sentrum 15. mars Utemiddag i gapahuken på Gravdal 3. mai Kveldstur ved Askjemvannet

I tillegg til disse turene i Barnas Turlag har vi en aktiv klatregruppe for barn som holder til i Messehallen og på klatrefeltet på Husvik. Det vil garantert finnes mer aktivitet enn listet opp på kortere varsel. Oppsøk gjerne informasjon via facebook-siden og gruppen vår og tot.dnt.no/barnasturlag. Vi jobber med å starte lokale grupper på Nøtterøy og Vear, og ønsker også å starte opp grupper på Tjøme, Re, Sem, Tolvsrød og Eik. Skulle du ønske det fantes et Barnas Turlag i ditt nærmiljø,eller lurer du på hva du kan bidra med? Ta kontakt med administrasjonen på tonsberg@dnt.no.

DNT ung Tønsberg og Omegn DNT ung er DNTs turtilbud for ungdom fra 13-26 år. DNT ung har masse aktivitet med fokus på å ha det hyggelig og moro! Her er programmet vårt for første halvdel av 2022. Fordi 13-åringer og 26-åringer ikke har mye til felles er turene våre aldersdifferensiert. Vi skiller mellom 13-16 år hvor vi har en egen gruppe og 16-26 år med sin aktivitet. DATO TUR ALDER 17. feb Hundeslede 13-16 10. mars Utekino i Taulowhullet 16-26 18-19. mars Trugetur til Lønskollen med fullmåne 16-26 27. mars Søndagstur på Tjøme 19-30 03. april Søndagstur på Hvasser, 8 km 19-30 29.-30. april Tur til Skrim 13-16 30. april Elvepadling ved vårflom, Aulielva 19-30 08. mai Søndagstur til Løkedalsfossen og Lindsverk 16 km 19-30 22. mai Ribb/fotodag 13-16 28-29. mai Hyttetur til Sveinsbu 16-19 Juni Seiltur 13-16 05. juni Søndagstur til Håøya, 11km 19-30 03. juli Søndagstur til Merkedammen og Skallhogg, 9 km 19-30 07. aug Søndagstur til Malmøya, 10 km 19-30 27-28 aug Hyttetur til Selsli 19-30 04. sept Søndagstur rundt Kalmovannet, 4 km 19-30 10-11. sept Hyttetur til Sørmyrseter, med topptur til Styggemann 19-30 24. sept Elvepadling ved høstflom, Aulielva 16-19 I klatregruppa vår, som holder til i Messehallen og utendørs på Husvik klatrefelt, arrangeres ukentlige ungdomsklatringer for deg mellom 10 og 15 år. Her får du prøve klatring, men trenger en forelder eller lignende til å sikre deg. Vi tilbyr en rekke sikringskurs ved behov. Velkommen! For mer info om oss, sjekk: www.tot.dnt.no. Facebook: DNT UNG Tønsberg. Instagram: dntungtonsberg

13


Turprogram DNT Tønsberg og Omegn 2022 DNT Aktiv Tønsberg og Omegn AKTIV er en gjeng aktive og turglade medlemmer som har blitt for gamle for ungdomsgruppa og er for unge for seniorgruppa. Vi oppfordrer voksne i alle aldre til å være med. Alle turene blir å finne på hjemmesiden: tot. dnt.no og på Facebook: AKTIV, DNT Tønsberg og Omegn. Følg med for oppdateringer og nærmere beskrivelse av turene. Dags- og helgeturer har påmelding, på kveldsturene er det bare å møte opp! Med forbehold om endringer p.g.a. Covid-19 restriksjoner.

DNT Aktiv Vinter

Kveldsturene på truger er på ca 2 – 2 ½ timer, og med et tempo som gjør at vi blir svette på ryggen. Ved snømangel vil turene likevel avholdes, enten flyttes eller avholdes til fots. Truger for bruk på arrangementer kan lånes av DNT TO. Det kan være en fordel med staver med stor trinse. Hvis du aldri har prøvd truger før, anbefaler vi å delta på en av våre turer!

Kveldsturer på truger DATO TID Onsdag 23. februar Tirsdag 8. mars Torsdag 31. mars

STED OG OPPMØTE 18:00 Revetal 18:00 Tønsberg 18:00 Håsken, Andebu

Søndag 20. februar: Skitur på Skrim til Styggemann Skituren starter ved parkeringen på Skrim syd (Omholtfjell parkering). Vi planlegger å gå om Krokvannet og Fantefjell inn til Store Kongstjern og følge vinterløypen derfra til Styggemannshytta. Turleder: Mona Skjæggestad Søndag 13. mars: Skitur på Blefjell til Bletoppen Skituren starter fra Nordstul parkering og går i oppkjørt løype til Vassholet. Derfra går vi utenfor oppkjørte løyper inn til Bleporten, om Brørsteinane (hvis været og føret er bra) og videre til Bletoppen. Returen går om Sigridsbu og ned Langedalen. Veiviser og turleder: Svein Moen og Eivind Kjølsrød

DNT Aktiv Vår

Kveldsturene på er på ca 2 – 2 ½ timer, og med et tempo som gjør at vi blir svette på ryggen. Enkelte turer går vi i litt roligere tempo, men disse er allikevel ingen lavterskeltur. Dette vil fremgå av turbeskrivelsen.

Kveldsturer

DATO TID Tirsdag 5. april Onsdag 20. april Torsdag 28. april Tirsdag 3. mai Torsdag 12. mai Tirsdag 19. mai Onsdag 1. juni Torsdag 9. juni Tirsdag 14. juni Onsdag 22. juni Torsdag 30. juni

STED OG OPPMØTE 18:00 Brøtsø i Færder (litt roligere) 18:00 Barkåker 18:00 Borrhaugene/Kyststien i Borre 18:00 Tjøme sentrum-Dirhue 18:00 Stokke (litt roligere) 18:00 Høyjord 18:00 Husvik-Husøy 18:00 Hof 18:00 Falkensten 18:00 Søndre Slagen (litt roligere) 18:00 Volden i Slagen

Lørdag-søndag 30. april - 1. mai: Hengekøyetur til Yxney Lørdagen går vi en god og fin runde på Yxney og får med oss de fleste av områdes spesialiteter og spennende geologi. Vi finner oss en fin plass for hengekøye, nyter en sosial kveld med god mat. Turledere: Nanna Boholm og Live Firing Solheim Søndag 8. mai: Dagstur Ula - Ølbergholmen Vestfoldkysten er en perle, og kyststrekningen fra Ula til Ølbergholmen er intet unntak. Vi går mest mulig langs kysten. Turleder: Siri Hauge Fevik Søndag 12. juni: Dagstur ved Hvittingfoss Denne søndagen planlegger vi å gå over Blåkollen, videre til Tuftefjell og så til Grøtterud der vi får fin utsikt over Hvittingfoss og Lågendalen. Veiviser og turleder: Jan Ivar Pedersen og Eivind Kjølsrød

14


Turprogram DNT Tønsberg og Omegn 2022 DNT 26-45 Tønsberg og Omegn Foreløpige turer: Mars Fjellskitur på Skrim Juni Telttur/hengekøye og bading August Telttur/hengekøye

DNT 26-45 peker mot aldersgruppa 26-45 år, hvor det sosiale alltid er i fokus. Aktiviteten vi gjør sammen kan være alt fra rolig båltur til toppturer og kurs. En liten gruppe turledere planlegger hyggelig og spennende aktiviteter for våren 2022. Det er rom for enda flere som vil bidra med sine turønsker og å hjelpe til å arrangere turene. Forslag, interesse og informasjon finnes på facebook-siden DNT 26-45 Vestfold.

PS: Grensene 26 og 45 år er ikke 100 % absolutte, men gir en pekepinn på hva slags folk du kan forvente å møte på tur. Dette er fortsatt en gruppe i oppstartsfasen – og vi trenger flere idéer og turledere til å bidra.

Kom deg ut med Seniorgruppa Seniorgruppa er åpen for alle som ønsker å komme seg ut på en lettere dagstur sammen med andre. Det er sosialt, du slipper å gå alene, og du opplever nye turområder. Vi har faste onsdagsturer. I tillegg har vi vårtur, høsttur på fjellet og høstavslutning med bevertning. Onsdagsturene starter opp ved påsketider og går til slutten av juni, og deretter fra midten av august til november. Det er oppmøte på P-plassen til Greveskogen Idrettspark, med avreise til dagens turområde presis kl. 10.00. Bilene fylles opp for avreise til bestemmelsesstedet.

Turene er på 3-4 timer inkludert matpause (ta med mat og drikke), og de går i forskjellige områder hver gang, uansett vær. Lengden på turene er ca. 6-9 km. Det koster ingenting å delta på onsdagsturene, men vi oppfordrer de som benytter seg av våre tilbud, å melde seg inn i DNT Tønsberg og Omegn. Du finner mer om turene våre på nettsiden >> tot.dnt.no. For ytterligere informasjon og spørsmål, kontakt Torun Landsrød på 416 79 324 eller Åshild Johansen på 986 33 231. De første turene i 2022: 6. april Moutmarka - Verdens Ende 13. april Kyststien Borre - Horten 20. april Tenvik 27. april Veierland

DNT Fjellsport Tønsberg og Omegn DNT Fjellsport Tønsberg og Omegn har masse aktivitet for store og små. Aller mest aktivitet finnes i klatregruppa for barn og ungdom. I Messehallen (ved regnvær og vinter) og ute på Husvik (i godvær) klatres og herjes det! For de voksne arrangerer vi en rekke kurs og noen turer det er mulig å være med på. Hver onsdag er det klatring for barn og ungdom i Messehallen/Husvikfeltet. Vi setter opp diverse kurs på forespørsel, meld din interesse i dag!

Onsdagsklatring er forutsatt at vi har tilstrekkelig med klatreledere – og her trenger vi flere på laget for å fortsette det gode tilbudet til barn og ungdom. Vi har og en ambisjon om å skape et bredere miljø for fjellsport hos voksne – og ber deg ta kontakt om du kunne tenke deg mer av klatring/buldring/nedoverski/bratte topper ol. Vi kommer til å arrangere en god del flere kurs i klatring enn listet – følge med i fb gruppa vår «Fjellsport TOT Forum».

Skrimløpet 6. mars 2022 I fjor satte koronaviruset og alle restriksjonene det medførte en stopper for det tradisjonsrike Skrimløpet. Nå er vi jo over kneika, og vi gleder oss til å igjen kunne invitere til turrenn i et av våre nærmeste fjellområder! Starten går fra Omholt parkering og det merkes to løyper på henholdsvis 7 og 14 km litt

utenom de vanlige løypene. Som en ekstra oppmuntring før de siste 1500 meterne tilbake til parkeringen, vil det være merkeutdeling, bålkos og mulighet for en ekstra rast ved Darrebu. Rennet er uten tidtaking, og man går i det tempoet som passer best for seg og sitt følge.

15


Turprogram DNT Tønsberg og Omegn 2022 Turpass Turppass er en klassiker i DNT Tønsberg og Omegn og har vært arrangert i over 60 år. Deltakerne går på egenhånd og i eget tempo langs løyper og traseer som er merket til akkurat denne anledningen, ut fra et felles start- og målområde. Underveis kan man delta på natursti med 12 spørsmål av varierende vanskelighetsgrad innfor mange kategorier. Det merkes alltid to løyper, på henholdsvis ca 5 km og 9 km. Noen ganger vil én eller begge løypene være tilgjengelige med barnevogn, men turene er alltid godt egnet for både barn, ungdom, voksne og eldre - og gjerne flere generasjoner sammen!

Vi samarbeider med DNT Horten, slik at det blir fire turer i perioden april til juni og fire turer i perioden august-oktober. Disse turene er planlagt for 2022 (NB! Endringer vil kunne forekomme, følg med på foreningenes hjemmesider!): 24. april: Hvasser 22. mai: Slagen 22. august: Nøtterøy/Tjøme 2. oktober: Re 10. november: Avslutning med utdeling av merker og diplomer!

FTU – Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede DATO TID 19. feb 4.-6. mars 19. mars 23. april 21. mai 10.-12. juni 1.-4. juli 26.-28. august 17. sept 15. okt 19. nov 17. des

STED Messehallen Vintercamp Heisetra Langevann Ilene Karlsvika Sommercamp Sommertur Høstcamp Trollsvann Osebergstien Tjønneberget Hella/Øra Trollsvann

GRUPPE FTU Tønsberg FTU Vestfold FTU Tønsberg FTU Tønsberg FTU Tønsberg FTU Vestfold FTU Vestfold FTU Vestfold FTU Tønsberg FTU Tønsberg FTU Tønsberg FTU Tønsberg

Måneskinnstur 28. oktober 2022 Med fakler og lommelykter i hendene slanger en prosesjon av spente turgåere seg langs veien fra parkeringsplassen og opp til Trollsvannstua. Vi kan dessverre ikke love at fullmånen faktisk er med oss,

men uansett legger det seg alltid en helt spesiell stemning over området når måneskinnsturen arrangeres og bålene tennes på vollen i enden av vannet.

Kurs

DATO 6. april 20. april 25.-26. april 7.-8. mai 25. mai 29. mai 6. juni 8. juni 14. juni Juli Juli/august 8. aug 22.-23. aug 26.-28. aug 16.-18 sept 6. sept 17.-18. sept

Vi satser stort på ulik opplæring i friluftsliv. I tillegg til nevnte kurs under vil vi tilby en rekke kurs i klatring og havkajakk som dukker opp via facebook og våre nettsider. På alle våre kurs møter du dyktige og kvalifiserte instruktører. DNT skal være landets største tilbyder av friluftskurs! I vår aktivitetskalender på dnt.tot.no kan du lese mer om hva de ulike kursene innebærer.

Årsmøte i DNT Tønsberg og Omegn Avholdes 24. mars på Karlsvik Gård kl. 18.

TYPE KURS Kart og kompasskurs Aktivitetslederkurs for Barnas Turlag Ferskingkurs Grunnleggende Turlederkurs Nærturlederkurs Dagskurs i Kano Kart og kompasskurs Livredningskurs Livredningskurs, årlig prøve Fersking på overnatting Fersking i fjellet Kart og kompasskurs Ferskingkurs Sommerturlederkurs Sommerturlederkurs Nærturlederkurs + ambassadørkurs Grunnleggende turlederkurs

Infomøte om frivillighet Møt alle gruppene i DNT Tønsberg og Omegn i mnd-skiftet februar/ mars på Tollboden. Her blir det mat, informasjon og prat om hvilke muligheter du har i DNT. Stimerking, hyttetilsyn, turledelse og mye mye mer! Dato kommer på våre nettsider og facebook DNT Tønsberg og Omegn når det nærmer seg.. 16


Barnas Turlag Sem

er på toppen av Mastatoppen En ivrig og ung gjeng møtes i Torvmyrveien på Sem. Dagens mål for turlaget er toppen av Mastatoppen, 68 meter over havet. Vi går den fine merkede stien opp til toppen, og snart har vi utsyn over Sem og landskapet rundt. Vi kjenner frisk bållukt. Alf Harald Wiig og Eivind Petersen møter oss. Begge er initiativtakere til Barnas Turlag på Sem. Flere enn 25 barn med sine mammaer og pappaer vil sitte rundt bålet mens solen går ned denne fine høstdagen. – Første mandag i hver måned samles Barnas Turlag på Sem, forteller Eivind. Vi er opptatt av et levende lokalmiljø og barn sammen på tur i nærterrenget er bare fint. I samarbeid med Mats i DNT Tønsberg og Omegn, så arrangerte vi «kick-off» der nesten 100 interesserte kom. - Så avgjort motiverende, legger Alf Harald til. Vi har startet med turer i nærområdet, men vil absolutt komme med flere aktiviteter etter hvert. Dette er gøy! Snart er det pølser på spidd over bålet. Om noen blir litt svarte, så er ikke det så farlig. Heidi Rabe og Charlotte Freitag forteller at et barnas turlag på Sem er kjempebra. Å treffe andre barn, komme ut på tur nær der vi bor, bli kjent med andre med barn, få være sammen og oppleve nye steder, ja, det er definitivt positivt. Begge har små barn som nå lærer litt om å være ute. Sammen med andre. Følg med på Facebook – Semsfolk og Barnas Turlag Sem.

På tur på Sem: Jan Petter Bergan

17


Barnas Turlag Nøtterøy

Hun kommer blid og syklende ut på friområdet Ulvøtangen. Kristine Røed (32), flyttet til Nøtterøy for noen år siden, og sist høst fikk hun fart i initiativet til å starte opp DNT Barnas Turlag 0 – 7 år. – Starten var krabbefiske på Ulvøtangen. Og det kom over 40 små og store hit, smiler hun og gleder seg over responsen. Tur for barn skal ikke ha «for mye greier», fortsetter hun. Det skal være enkelt å oppleve natur i fellesskap med andre barn. Gleden av å lære av hverandre, oppdage og dele gir ro. Det er alltid godt å være utendørs. Jeg savnet et slikt initiativ der barn kan dra på tur sammen. Med sterk motivasjon fra Mats i DNT Tønsberg og Omegn ble turlaget etablert. Folk lokalt dukket opp, også nye innbyggere med opprinnelse fra andre land. – Det er så mye å se på, ting i naturen vi voksne ikke ser eller synes ikke er så spennende. Barn ser og viser fram. Turen er selve målet, sier hun, og ser at barn gleder seg over å finne ting. Dette er lavterskel som er åpnet for alle. – Vi har flere turer på gang, forteller hun ivrig videre. Tur til Vardås med hodelykter og oppdagelser inne i tunnelene der. Vi har gjennomført søppelplukking, refleksløype og Lucia-feiring. I februar er det duket for søndagstur med popkorn og i april er det kveldsmattur med eventyrfortellinger. I juni blir det overnattingstur på Hellastranda. – Jeg gleder meg, sier hun, som selv stiller med to barn, Anna på ett år og Olav tre år gammel. Ideen er enkel, tersklene er lave og gleden er stor i Barnas Turlag på Nøtterøy. Nærmere opplysninger kan du få ved å henvende deg til DNT-kontoret eller direkte til Kristine: roed.kristine@gmail.com

Tekst / foto: Kristine Røed og Jan Petter Bergan

18


– Naturen gir meg styrke Nanna legger til rette for naturopplevelser for aldersgruppen 26-45, en gruppe som det ikke tidligere har vært fokus på i DNT. – Denne målgruppen ønsker å være på tur sammen og vil lære noe nytt på hver tur, forteller Nanna på telefonen fra Larvik. Det er også mange som har uttrykt glede over turtilbud spesifikt for deres aldersgruppe. Jeg spør ofte deltagere hva de kunne tenke seg av ture å bli med på, for å få inspirasjon til fremtidige turer. Skrimterrenget passer godt, og jeg kan fortelle om en ganske strevsom tur i øsregn til Styggemanden. Det gir mestringsfølelse. Jeg tenker at selve gruppedynamikken blir ganske sterk på turer som krever litt. Hun planlegger fire overnattingsturer i 2022. Turen i januar er gjennomført, og det ble både strevsomt, moro og mestring. Det er viktig at turene treffer interessen hos deltagergruppen.

Nanna Boholm vil at flere skal oppleve natur, ro og mestring. Foto: privat

Sier Nanna, som er turleder i DNT Tønsberg og Omegn, og til daglig er å finne som kjemiker hos i Jotun i Sandefjord. Hun bor i Larvik og er opptatt av natur, klatring, kajakk og mange andre aktiviteter utendørs. Hun ber oss følge med på Facebookgruppen «DNT 26-45 Vestfold» og vil at flere aktuelle turledere melder seg.

Tekst : Jan Petter Bergan / Foto: Nanna Boholm

19


DNT Aktiv Tønsberg og Omegn er så absolutt aktiv Det kan godt være at du blir litt svett på ryggen. Står det å lese i invitasjonen. Noen ganger er det litt roligere tempo og til og med noen pauser. Men med aktiv menes aktiv bevegelse der vi må flytte beina rimelig raskt.

turer nær der du bor. Det er motiverende å se at stadig flere dukker opp med turstøvler, ryggsekk og matpakke. – Turer er viktig for meg i den rehabiliteringsperiode jeg er inne i nå, sier Birgitta. Hun ser så klart helsemessige resultater av aktiv-turene. For meg er både det sosiale og de fysiske utfordringene svært viktig for meg og min helse, sier hun. Jeg gleder meg til neste tur, sier hun, og hopper fra stein til stein.

Heng på, tenkte jeg. Samtidig ville jeg snakke med deltakere og turledere... Om tempoet var høyt, så gikk praten blant deltakerne. Inne i skauen ved Bekketjønnmyra nord for Tolvsrød måtte vi både balansere på utlagt plank, snakke og ikke snuble. Det er kanskje mye for en mann... ? I alle fall var det mer enn full fart på mange av damene i gruppa. Likevel, tross manglende konsentrasjon, så er dette bare GØY!

Det blir litt mørkere og hodelykter monteres før vi når fram til Ringshaugodden. Stemningen er god og vi puster raskt ut og noen får tid til å sluke ei brødskive. Litt senere på kvelden, etter 1,2 mil på drøye to timer kan alle rusle hjem, sparke av seg turstøvlene og si til seg selv; den turen hadde både kropp og sjel godt av. Neste tur er om en uke.

Turlederne Eivind, Live og Gro stråler om kapp med stiene vi finner. Her er det også plass til å være sosiale, treffe nye venner og kanskje avtale turer på egenhånd. – Ja, vi ønsker å tilby et aktivt opplegg der vi blir kjent i nærområdet, sier Live. Hun langer ut noen kjappe skritt. Helt frivillig legger hun og de andre turlederne i DNT Tønsberg og Omegn opp

Tekst: Jan Petter Bergan / Foto: Jan Petter Bergan

20


Bærekraftige veivalg som vi skal ta vare på naturen og menneskene i og utenfor organisasjonen. Dette kan ses som motsetninger, men vi ser en sammenheng: Jo flere medlemmer, jo større gjennomslagskraft får vi for våre tiltak for bærekraftig utvikling.

Bærekraftige veivalg handler om å ta vare på de grunnleggende behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. I DNT bruker vi begrepet for tre områder: Natur og miljø, økonomi og menneskene i organisasjonen. Å tilrettelegge for et enkelt friluftsliv er det viktigste vi bidrar med i et lavutslippssamfunn. Denne strategien sier at vi skal vokse i antall medlemmer og aktiviteter, samtidig

Her har vi oppsummert strategiens viktigste mål og tiltak for bærekraftig drift internt og omstilling til et lavutslippssamfunn.

BÆREKRAFTMÅL NATUR OG KLIMA > Øke oppslutningen om å bevare viktige natur- og friluftsområder > Bidra til en bærekraftig utvikling av ikoniske turmål, slik at naturen blir ivaretatt > Følge og utvikle tiltakene i «Veikart for en bærekraftig reiselivsnæring» > Etablere fornybare energiformer på hyttene > Jobbe for å erstatte dieselaggregater på hyttene med miljøvennlig energi > Basere turer og arrangementer på mest mulig grønn transport > Redusere antall turer som innebærer flyreiser › > Redusere antall interne flyreiser og oppfordre til digitale møter > Synliggjøre miljøvettsatsingen til DNT ung > Påvirke partnere og leverandører til å drive bærekraftig > Forvalte de av våre hytter og ruter som er kulturminner på en ansvarlig måte ØKONOMI > Sikre en langsiktig og bærekraftig økonomi > Utvikle helhetlig plan for hvordan vi forvalter hytter og ruter på en økonomisk bærekraftig måte > Ikke opprette nye hytter og ruter hvis det går på bekostning av det vi allerede forvalter og som fungerer bra MENNESKENE > Aktivitetstilbudet skal være inkluderende for alle alders- og samfunnsgrupper > Prioritere aktiviteter for barn, unge og familier for å inkludere flere > Innføre inkludering som eget emne i turlederutdanningen > Legge til rette for utlån av friluftsutstyr > Videreutvikle tilbud og tilpasninger for folk med funksjonsnedsettelser > Kommunisere gleden ved friluftsliv og synliggjøre vårt tilbud til flere > Prioritere tiltak som gjør at DNT i større grad speiler befolkningssammensetningen (alder, kjønn, etnisitet, funksjonsevne) blant medlemmer, frivillige, tillitsvalgte og ansatte > Vi skal ha best kompetanse på sporløs ferdsel og sikkerhet i naturen, både i høyfjellet og nærområdene > Bidra til økt kunnskap om sikkerhet, tur etter evne og hensynsfull ferdsel i naturen > Kommunisere slik at vi skaper lyst til å ta vare på norsk turkultur

DNT Tønsberg og Omegn har undertegnet DNTs Bærekraftløfte. Dvs at foreningen forplikter seg til å følge Bærekraftstrategien. Du finner hele Bærekraftstrategien på tot.dnt.no – under Om oss.

21


Hvordan gjøre turen spennende for de små? Hvor skal man gå tur? Vi snakket med en familie på 7.

En ting er å komme seg ut – men hva nå? Ren trasking fra A til B fenger noen, men langt fra alle barn. Her deler vi et stalltips til hva man kan fylle turen med.

– Ut.no-appen er helt suveren. Vi bruker den flittig, og finner haugevis av turforslag i nærheten. Da slipper vi bryet med å finne opp en rute selv, den er jo ferdigtygd, sier familiefar Andreas Taranrød Wreen.

1. Sørg for at turen er kort nok til at dere kan surre litt. Barn lar seg gjerne fascinere av de rareste ting – og om vi foreldrene har dårlig tid og skal videre, videre, videre blir turen kjedelig for de små. Om ungen fikler med en kongle kan du hjelpe til med å sette på fire små kvister til bein og lage løver, bjørner, elg og sau.

I appen søker man automatisk på de turene som er i nærheten, og man justerer søket etter hvor mye man vil se. Man kan filtrere på lengde og om den er rullestol/barnevogn-vennlig. Lokale kjentfolk og dugnadsarbeidere i DNT har lagt inn sine beste forslag.

2. Foreslå spontane ting som er utenfor hva barnet i utgangspunktet forventer. Kan dere klatre sammen opp i et tre? Kan dere bade i kaldt vann selv om dere ikke tok med badetøy? Har du noe rart i sekken?

– Det er stor variasjon, og det passer oss som familie veldig bra! Vi får muligheten til å velge litt på dagsform, ønsker, og barna kan lett være med på å velge tur. Det er fantastisk at så mange bruker fritiden på å dele fine turmål med oss andre, legger mor Helle Taranrød Wreen til.

3. Test ut DNTs KulTur-app! Her får hvert av barna lage en bruker og en Turbo Fjellrev-avatar. I appen står det listet opp en rekke gjøremål og aktiviteter barna kan gjøre på turen for å samle poeng. Jo flere poeng man samler, jo lengre opp på det digitale fjellet klatrer Turbo. Når han når toppen, vanker det premie fra DNT. Aktivitetene varierer fra å plukke en blomst til å sove ute under åpen himmel. Vi anbefaler å planlegge turen og aktivitetene hjemme på forhånd, og fullføre registreringen når man kommer hjem igjen for å ha minst mulig mobilfokus i naturen.

Bli med i Barnas Turlag? Sammen skaper vi friluftsopplevelser for barna våre. Barnas Turlag er et fellesskap av foreldre som planlegger og gjennomfører turen for andre familier. En typisk tur er til en koselig leirplass med felles bål, og at barna leker fritt sammen på et tun, på en strand eller i en skog. Alle barna har med foresatte på turen som er ansvarlig for egne barn, og i tillegg finnes 1-2 turledere som har tilrettelagt turen for familiene. Vi jobber for å gjøre Barnas Turlag enda mer lokalt tilgjengelig, og trenger flere foreldre på laget. Vil du være med på å skape friluftsopplevelser for barn i ditt nærområde? Administrasjonen vår tar seg av annonsering, påmelding og papirarbeidet. Det vi trenger fra deg er en tid, et sted og en aktivitet – samt at du er der og gjennomfører turen med andre glade familier. Vi tilbyr fordeler for de frivillige, gratis kursing og et godt miljø. Tekst : Mats Kneppen /foto: DNT

22


TA MED DEG NYE TOYOTA RAV4 PLUG-IN HYBRID PÅ TUR  75 km elektrisk rekkevidde  520 liter bagasjeplass  306 hk automat AWD-i

HOS TOYOTA BILIA ER 3 ÅR/50 000 KM SERVICEAVTALE ALLTID INKLUDERT PÅ NYE PERSONBILER. Travveien 7, 3170 Sem, tlf. 33 30 12 80

23

toyotabilia.no


Bli med ut og padle!

K A JA K K

WWW.PADLE-K

AJAKK.NO

SESONGEN 202

2

VIND, VANN, LIV SSTIL

KOS DEG MED NÆRTUREN

3 turforslag i Fæ

rder nasjonalpa

rk

I anledning den nye kyststrategiplanen til DNT er kajakkpadling et satsingsområde for DNT TO. De siste par årene har en gruppe arbeidet opp et grunnlag for å drive aktiviteten i et større omfang. I skrivende stund er ikke alle planer ferdige, men et eget kajakkmagasin inkl. turprogram publiseres digitalt 1. mars.

Vi starter padlesesongen 22. mars med et stort kick-off møte på Karlsvik gård. Foredrag av Joachim Larssen som har padlet Norge på langs tur/retur i 2021, og orientering om utvidelsen av padleleden Vestfold/Telemark. Ikke minst kommer Eian fritid og har en stor utstilling av kajakker og utstyr. Noen andre mindre stands.

- Ukentlig kveldsturer - Dagsturer og overnattingsturer i skjærgården og på innenlandsvann - Treningsturer - Flere kurs i kajakk (våttkort-stigen) - Utleie av kajakker

Du finner mer info på hjemmesiden og på Facebook, DNT TO kajakk og kystliv. Vi håper du blir med oss på tur!

Tekst / foto: Svein Olsen

24


KOSE SEG SAMMEN Mye kan feires – skap hyggestunder for barna med rom for spontanitet og kreativitet.

Havnøy er et barnevernstiltak for barn og unge i alderen 0–18 år som bor i fosterhjem. Det blir gitt arbeidsgodtgjøring, utgiftsdekning og tett faglig oppfølging. dere å blipost@havnoy.no, fosterhjem? Ta kontakt, tlf. 33 35 14 SendØnsker en henvendelse på e-post: så kontakter vi deg for en uforpliktende prat.00 et barnevernstiltakwww.havnoy.no for barn og unge i alderen 0–18 år som bor i fosterhjem. Ring oss gjerneHavnøy på tlf.er33 35 14 00 for mer informasjon. Det blir gitt arbeidsgodtgjøring, utgiftsdekning og tett faglig oppfølging. www.havnoy.no Send en henvendelse på e-post: post@havnoy.no, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat.

Ring oss gjerne på tlf. 33 35 14 00 for mer informasjon. 156 x 70 mm www.havnoy.no

UT.no - Hele norges turplanlegger - en gratis tjeneste fra DNT Norske Turistforening Uansett hvem du er eller hvor du bor, hjelper UT.no deg med informasjon, inspirasjon og planlegging av små og store turer over hele landet - på fjellet, i skogen og ved sjøen. Her finner du merkede ruter, turforslag, hytter og turmål, samt nyttige tjenester som gjør det enklere for flere å komme seg ut på tur. 12000 turforslag - 1200 Hytter - 20.000 kilometer merkede sommerruter - digitalt turkart. Tjenesten er gratis å bruke, og er i stor grad laget på dugnad - av turfolk, for turfolk!

For alle DNT-medlemmer

-20%

*

*Gjelder ikke sykkel, kajakk og GPS-klokker.

ÅPNINGSTIDER:

BESØK OSS:

10–17 MANDAG TIL FREDAG 10–15 LØRDAG

TRAVVEIEN 4, 3170 SEM

KJENNSKAP GIR KUNNSKAP

25

33 37 05 40


LEIE eller LÅNE utstyr? Vår fremste oppgave i DNT er å gjøre det mulig for alle å få de gode opplevelsene i friluft. Mange former for tur er lite utstyrskrevende, men ulike årstider og ulike aktiviteter krever ulik utrustning. Med vår grønne profil ønsker vi også å tilrettelegge for at folk kan leie og låne det utstyret som trengs som man kanskje ikke bruker så ofte.

man måtte trenge for å komme seg ut. Her finnes blant annet telt, ski, hengekøyer, bekledning, stormkjøkken og alt annet du måtte trenge. Alt utstyret hos Skattkammeret Tønsberg er gratis å låne, og kan holdes av via nett. TOT og Skattkammeret Tønsberg ønsker at ingen skal måtte droppe en tur pga. manglende eller utdatert utstyr.

I tillegg til vårt eget utstyr som er tilgjengelig samarbeider vi med Skattkammeret Tønsberg, som er en utlånssentral tilknyttet BUA. Dette er en sentral som ligger midt i sentrum med alt mulig av utstyr

DNT Tønsberg og Omegn styrker Skattkammeret ved å markdsføre tilbudet, samt legge deler av vårt utstyr tilgjengelig for alle der hos dem. De har åpningstider og er drevet frivillig.

DNT Tønsberg og Omegn leier ut følgende utstyr: Kanoer, kanohenger, kajakker, barnepulker, transportpulker, turskøyter, lavo og truger.

Info om priser m.m.: tot.dnt.no/utstyrsutleie/ Kontakt kontoret for å avtale leie. Tekst : Mats Kneppen /foto: DNT

26


– ditt reklame- og kommunikasjonsbyrå

T. 900 45 190 I www.broreklame.no

Nikkers er den perfekte fritidsbuksen og passer like fint på hyttetur som på afterski! Sjekk ut vårt utvalg av rålekre nikkers og nikkersstrømper fra Islow!

Last ned vår Suser i Sivet-app og få mange gode kundefordeler!

ISLOW St Moritz Cord Nikkers kr 1999

ISLOW Isock strømper kr 279

ISLOW Sundance Palentine Nikkers kr 1999

Valløveien 50, Tolvsrød | Åpningstider butikk og kundeservice: Man–fre 09–18, lør 10–16 | kundeservice@suserisivet.no | Tlf: 33 32 88 30 | www.suserisivet.no

Turen starter hos oss!

Som medlem i Tønsberg og Omegn Turistforening får du 20% på alle kjøp. Revetal Tolvsrød Re-torvet Valløveien 80 Tlf.: 33 06 26 00 Tlf.: 33 35 33 80

www.sport1.no 27


Ut på tur med Norske produkter

Øvre Langgt. 44, 3110 Tønsberg Tlf: 33 31 35 63