Page 1

12 c. de

Golfclub Gaasterland Sminkewei 10 • 8567 HB • Oudemirdum ☎ 0514 - 60 42 36 Baaninfo ☎ 0514 - 60 57 78 • www.golfclubgaasterland.nl

Van de redactie FRANS

VAN EGMOND - - Met leedwezen delen wij u mede ..... het overlijden van de papieren versie van uw clubblad. Vijfentwintig jaar hebben velen van u ieder nummer in de kluis gelegd, soms om naar te kijken maar in ieder geval om ze als antiquarisch te boekmerken. Ik zou de code van de kluis veranderen, want ooit zijn de nummers op Marktplaats miljoenen waard. We gaan dus nu digitaal. Die beslissing is uit budgettair oogpunt te begrijpen, maar het is een hele stap voor een man die zijn hele leven in de weer is geweest met drukwerk. Die de tijd van het lood nog heeft meegemaakt en aan ‘het steen’ heeft gestaan. Die in de studio stroken tekst heeft geplakt en met opmaakvellen naar de drukker is gereden. Nostalgie, dames en heren, nostalgie. Het werk zal nauwelijks veranderen. Dat blijft grotendeels hetzelfde. Bijdragen van de leden verzamelen, ze in een mapje in de computer stoppen, je te laat realiseren dat het al weer de deadline is, alles selecteren en bewerken, de resultaten van editing naar Harm Bethlehem transporteren, zijn opmaak beoordelen en corrigeren en ‘ja’ zeggen tegen het eindproduct, opdat het naar drukker Empatec kan. Dat laatste wordt nu: in een format gieten en op de site zetten. In de hoop dat u allen het met net zo veel plezier zal lezen als de 56 pagina’s die u via Ivo de Vries in de bus ontving. Ik groet u. Voor de laatste keer van papier.

Kopij voor het volgende clubblad graag vóór 15 februari Golfclub Gaasterland

-3-


-4-

december 2012


Van de voorzitter SYTZE KINGMA - - Dit is al weer het laatste nummer van dit jaar. Time flies, tempo fugit, de tiid h창ldt gjin skoft etc. Waarschijnlijk is dit het laatste nummer, dat in deze vorm verschijnt. Als u dit leest heeft de ALV naar ik aanneem zijn goedkeuring gegeven aan de digitale verschijning op de website van onze club. Dit besluit is ingegeven door de kostenbesparing, die deze verandering met zich brengt. Door het stagnerende ledental worden we steeds meer gedwongen om daar waar mogelijk in de kosten te snijden. Het lijkt het kabinet wel, maar helaas ook hier de bittere waarheid. In het verlengde hiervan ligt het feit, dat we zullen stoppen met Empatec het onderhoud van de baan te laten verzorgen. Empatec heeft tien jaar prima werk verricht, maar ontbeert nu eenmaal de specifieke kennis die voor het onderhoud van een golfbaan nodig is. Voorwaarde bij de onderhandelingen was, dat de huidige mensen [Hendrik, Johnny en Folkert] de werkzaamheden voor het nieuwe bedrijf Hollandse Greenkeeping Maatschappij zullen blijven uitvoeren. Johnny en Folkert blijven in dienst bij Empatec, maar worden nu uitgeleend. Hendrik komt in dienst bij HGS. Het voordeel is dat Hendrik en zijn mannen nu professioneel en structureel worden aangestuurd. Bijkomende voordelen zijn, als genoemd, de kostenbesparing en het feit, dat de Baancommissie zich kan beperken tot algemeen baanbeleid in plaats van voortdurend te moeten bijsturen. De Baancommissie heeft na onderhandelingen met diverse partijen prima werk verricht. Ondanks alle publiciteit, die we de afgelopen tijd hebben gezocht om de naamsbekendheid van golf in het algemeen en van Golfclub Gaasterland in het bijzonder te verbeteren, wil het met de aanwas van nieuwe leden niet erg vlotten.Dat baart ons zorgen en vandaar nogmaals de oproep om in uw omgeving te kijken of u eventueel mensen kunt enthousiasmeren voor onze club. We hebben dringend nieuwe leden nodig! Zoals gebruikelijk rest me dan u hele prettige feestdagen te wensen, een goede gezondheid en een goed golfjaar 2013.

Golfclub Gaasterland

-5-


Paul Grosfeld vierde 25 jarig jubileum als golf pro met ‘De Snelste Golfbal van Gaasterland’

JAAP RIETMAN - - In tegenstelling tot de informatie in oude clubbladen was Paul Grosfeld al wel degelijk gediplomeerd als golfpro, toen hij zich eind 1987 meldde bij de eerste voorzitter van Golfclub Gaasterland om golflessen te gaan geven op de golfaccommodatie [lees: het kaatsveld] in Balk. Het was dus niet verwonderlijk, dat Paul dit jaar zijn 25-jarig jubileum vierde op de huidige locatie in Oudemirdum. Paul zelf had de regie en vergastte Golfclub Gaasterland op een gevarieerd programma. Na de welkomstkoffie volgde allereerst een uitleg over de recordpoging van de Snelste Golfbal van Gaasterland. Na deze uitleg ver-6-

spreidden zich teams van acht à tien personen over de negen holes. De bedoeling was om zo snel mogelijk een golfbal alle negen holes te laten zien. Er waren tien pogingen voorzien, want er kon altijd onderweg een bal verloren raken of out of bounds vliegen. Voor het transport tussen de green van de ene hole en de afslagplaats van de volgende hole was een aantal jeugdige leden ingeschakeld, die door hun inzet een wezenlijke bijdrage aan de recordpoging hebben geleverd. Van de tien op hole 1 gelanceerde ballen bereikten er uiteindelijk zes de finish. De snelste ronde werd gemaakt door bal nummer 2 in de onwaarschijnlijk snelle

december 2012


tijd van 15 minuten en 47 seconden. Nu het systeem bekend is, lijkt een nog snellere tijd tot de mogelijkheden te behoren. Na de recordpoging gingen de teams verder met een 9 holeswedstrijd. Door de omvang van de teams was dit vooral een gezellig gebeuren; de scores hadden hier wel enigszins onder te lijden. In ieder team waren de scorekaarten voorzien van verschillend gekleurde stippen en aan het eind van de rit bleek de gele stip de winnaar op te leveren. Hierna volgde een gezellige nazit. Het inschrijfgeld leverde na aftrek van de kosten nog een batig saldo op. Paul had hiervoor een mooie bestemming

Golfclub Gaasterland

gevonden, namelijk de Vlinderstichting. Voordat hij een cheque overhandigde aan een vertegenwoordiger van de Stichting liet deze de aanwezigen kennis maken met prachtige beelden van een kwetsbaar vlinderleven. De eerste voorzitter van de Golfclub Gaasterland schonk namens het bestuur aan Paul ter herinnering een bord van Makkumer aardewerk De dag werd besloten met een smakelijk Chinees-Indisch buffet. De aanwezige leden kunnen terug zien op een mooie dag met dank aan onze pro Paul.

-7-


Automatisering: een nieuw golf programma MARGRIET FRNKE,

NAMENS DE AUTOMATIS-

- - Al enige tijd waren wij niet zo tevreden over het golfprogramma waar nu mee gewerkt wordt door de Ledenadministratie, de wedstrijdleiders en de Regel- en Handicap Commissie. Voor de zomer zijn we dus op zoek gegaan naar alternatieven. Uiteindelijk is in september gekozen voor E-golf4U. In oktober en november hebben de Ledenadministratie en vertegenwoordigers van de Wedstrijd Commissie en de Regel- en Handicap Commissie kunnen oefenen met het nieuwe programma. We zijn daar tot nu toe erg tevreden over. Het is wennen, maar het nieuwe programma biedt enkele mogelijkheden die we eerder niet hadden. Het is de bedoeling, dat we vanaf 1 januari 2013 met E-Golf4U gaan werken. In eerste instantie zullen voornamelijk de hierboven genoemde sleutelfiguren en de grote groep wedstrijdinschrijvers het meest te maken krijgen met de verschillen. Maar voor de wedstrijdspeler verandert er ook het een en ander. Het is de bedoeling dat men vanaf het nieuwe jaar thuis kan inschrijven op wedstrijden, waarvoor de inschrijving enige dagen of weken voor de wedstrijddag open staat. Ook de flight-indelingen zijn thuis te bekijken, evenals de uitslagen van wedstrijden. Overigens komt er ook in het clubhuis een ‘zuil’ te staan, waarop men zich ook kan inschrijven op wedstrijden, waar een Q kaart geregistreerd kan worden en waar de uitslagen van wedstrijden en Q kaarten

SERINGSCOMMISSIE

-8-

kunnen worden ‘ingetypt’. Of dit allemaal al op 1 januari werkt weten we nog niet, maar deze mogelijkheden zullen in ieder geval kort daarna beschikbaar komen. Het spreekt vanzelf dat als je thuis wilt inschrijven of een onderdeel wilt bekijken, er moet worden ingelogd. Die inlog-gegevens zullen tijdig bekend worden gemaakt. Op de zuil kun je inloggen met je (nieuwe) NGF-kaart. Wanneer die NGF-kaarten beschikbaar komen weten we niet. Maar we doen onze uiterste best om dat snel -- zo mogelijk nog in januari -- voor elkaar te krijgen. Wij weten in ieder geval wat we in december en januari nog te doen hebben.

Blikseminslag Deze boom staat in de bosjes bij de tee van hole 6 en werd in het najaar geveld door blikseminslag. Eens te meer weer een waarschuwing, dat dit geen ‘ver van mijn bed-show’ is maar ook gewoon bij ons op de baan kan gebeuren.

december 2012


Wedstrijd Commissie zoekt nieuwe leden FENNA STOEL - - Voor buitenstaanders lijkt het haast onbestaanbaar hoe onze prachtige club zo soepel draaiend wordt gehouden door haar vele vrijwilligers. Het feit, dat we recentelijk ons 25-jarig jubileum hebben gevierd, moet er haast wel op duiden dat nagenoeg ieder lid ergens in onze historie wel zijn of haar bijdrage aan het vrijwilligersleger heeft geleverd. Edoch, werkzaamheden binnen de club zijn blijvend en daarmee de behoefte aan vrijwilligers. Mogelijk lijkt een tweede of derde ‘ambtsperiode’ voor ieder lid noodzakelijk. De Wedstrijd Commissie gaat binnenkort twee van haar leden verliezen. De periode van die commissie leden zit erop.

Golfclub Gaasterland

Wij zoeken: • Twee vaste Commissieleden. • Een drietal ‘inval’ Commissieleden. Graag komen we in contact met een nieuw vast lid mét wedstrijdervaring en een lid, dat nog geen ervaring heeft. De ‘invalleden’ dienen wedstrijdervaring te hebben. De werkzaamheden van de ‘inval commissieleden’ bestaan uit twee á drie keer per jaar mede-vormgeven aan de organisatie van een wedstrijd of het coachen van onervaren Wedstrijd Commissieleden of het ontwikkelen van specifiek, voor de Wedstrijd Commissie noodzakelijke, kennis of vaardigheden. De werkzaamheden van de ‘vaste commissieleden’ zijn het met medecommissieleden vormgeven aan en het uitvoeren van een Uitvoeringsplan Wedstrijd Commissie. Daarbij zijn er ongeveer zes vergaderingen per jaar; in twee- of drietallen, voor het vormgeven, uitvoeren en evalueren van diverse wedstrijden. Het moet gezegd worden: de Wedstrijd Commissie is een gezellig, elkaar ondersteunend, blijmoedig team. Voor informatie of aanmelding: Fenna Stoel of John Rethans.

-9-


AUTOSCHADE BEDRIJF

KUIPER

Flexibel in roestvaststaal & aluminium

EUROGARANTBEDRIJF

EIGEN HAARD 1 BALK 0514-602370

www.westra-rvs.nl - T 0514 - 604 146

De kledingzaak voor de modebewuste man van nu • Grootzand 2 • 8601 AW Sneek • Tel. 0515 412069 •

www.sipke1890.nl - 10 -

december 2012


Finale Damescompetitie 18 holes met verloren ballen in ondoorzichtige sloten PAULINE VAN DER SCHRIECK - - Met Mia Dekeukeleire en Ria Hordijk speelde ik in de koninginne-flight. Dat was toch anders dan een gewone golfdag. Maar een gezonde spanning is ook wel goed! Na alle regen was het nu droog in de lucht, maar nog wel erg nat in de baan. De ballen ploften neer om voorts geen millimeter verder te rollen. Verloren ballen werden niet terug gevonden in de ondoorzichtige sloten. Mia kreeg echter alle ballen goed uit de bunkers, maar wat waren er veel! Ria heeft terecht gewonnen. Ze speelde goed, heel ontspannen en kon eigenlijk niet meer verliezen. Het was echt haar dag. Haar gemiddelde over tien wedstrijden was 32.60. Ik heb echt geprobeerd het haar moeilijk te

maken, maar ik kwam steeds in aanraking met standvastige bomen. Tweede worden vond ik evenwel prachtig. Bij de uitreiking van de prijzen hield Tine Klugkist een pleidooi om toch vooral ALLE dames te enthousiasmeren om op de dinsdagen te komen spelen. En Ria Hordijk deed hetzelfde voor het spelen van 18 holes. Er was heerlijke plaatcake uit Oudemirdum en het was gezellig. De prijzen voor de winnaars waren duidelijk met zorg uitgekozen en getuigden van goede smaak. Ik ben nu zeven jaar lid van de Golfclub Gaasterland en dank een ieder oprecht, die mij steeds aanmoedigde, mij aan de regels herinnerde en met wie ik heerlijk kon lachen. Want wat is en blijft het een leuk spel!

Op de foto v.l.n.r.: Froukje Kiela, Myrna de Blinde, Tine Klugkist, Ria Hordijk en Pauline van der Schrieck. Mia Dekeukeleire ontbreekt.

Golfclub Gaasterland

- 11 -


Matchplay bruto 2012 gewonnen door Annemarie van Fraeijenhove en Emile Cossee

YPIE ATTEMA - - Na een voorronde, die gezien het aantal deelneemsters nauwelijks die naam mocht dragen, traden in het weekend van 22 en 23 september Emmy Vink, Annemarie van Fraeijenhove, Anne-Carine Takens en Ypie Attema tegen elkaar in het strijdperk. Van het duo Emmy/Annemarie wist de laatste zich te kwalificeren voor de strijd om de eerste of de tweede plaats. Van het setje Ypie/Anne-Carine was dat Ypie. Waren de wedstrijden op zaterdag spannend, op zondag waren ze nĂłg spannender, want zowel Emmy en - 12 -

Anne-Carine als Annemarie en Ypie streden met verve tot de beslissende put. Er werd mooi, maar vooral ook sportief gespeeld. De eer ging uiteindelijk, zeer verdiend, naar Annemarie! Zij wist zich -- en dat mag hier worden vermeld -– van vier down bij de turn terug te spelen naar de overwinning. Goede wijn behoeft geen krans! Annemarie, je bent met recht en reden de ware kampioen! Tweede werd de schrijfster van dit stukje, derde Emmy en vierde AnneCarine. Voor de nummers 1 t/m 3 waren er

december 2012


een mooie glazen bowl met inscriptie en een feestelijke bos bloemen. Helaas werden de nummers 4 van de dames en de heren niet met een prijs of bloemen bedacht. Annemarie loste dit koninklijk op door haar bos, na afloop van haar toespraakje, zwierig aan Anne-Carine te overhandigen. En zo had iedereen toch iets. Na alle plechtigheden en terechte dankwoorden aan medespelers, Wedstrijd Commissie, Clubhuis Commissie en belangstellenden kon vervolgens het glas op de nieuwe [oude] kampioenen worden geheven. Op naar de wedstrijd van volgend jaar. O ja, nog even iets over de prijzen. Persoonlijk denk ik dat het aardiger is om degenen die zijn doorgedrongen tot de finales van dit soort clubkampioenschappen en dus een heel weekend aan het spelen zijn, alle vier met een prijs[je] en bloemen naar huis te sturen. Dat kost de club de kop niet en het geeft organisatoren, spelers en andere aanwezigen beslist een prettiger en feestelijker gevoel!

Heren FRANS NIJMAN - - Eerst rekende hij op zaterdag af met Jacob Minkema, die nog wel even tegenspartelde maar zich toch gewonnen moest geven. De finale tegen Frans Nijman werd met een fraaie par op hole 17 beslist. Emile Cossee had zijn tegenstander geen moment onderschat, want Frans had in zijn eentje al gehakt gemaakt van een deel van het eerste seniorenteam. Jacob Minkema versloeg in het gevecht om de derde plaats Joute Meinema,

Golfclub Gaasterland

die wel eens een leuker weekend had gehad. Joute had zich in de voorronde fraai van favoriet Piebe Visserman ontdaan en daardoor de favorieten rol opgeÍist, helaas‌. Emile heeft in al zijn wedstrijden laten zien, dat hij met recht een van de sterkste clubspelers is, ook al omdat hij moreel zo sterk is. Al met al een fraai en spannend matchplay bruto 2012 tournooi.

In plaats van na kerstmis een streng dieet te volgen kun je ook meer bewegen. Dat is veel beter voor de lijn! Een vrouw van 65 kilogram verbruikt de volgende hoeveelheid kcal: 1 1 1 1 1 1 1

uur uur uur uur uur uur uur

golfen fietsen joggen zwemmen wandelen fitness tennis

= = = = = = =

225 380 583 248 178 326 474

kcal kcal kcal kcal kcal kcal kcal

Maar het leuke van golf is dat je dat toch geregeld 4 uur doet en daarmee heel veel kcal verbrandt. Terwijl er bijna geen mens 4 uur fitnesst!

- 13 -


Golfclub doet mee aan actie Siemonsma C1000 in Balk Op 15 november jl bestond de C1000 van Siemonsma in Balk een 1 jaar. Zij belonen hun klanten voor hun trouw en loyaliteit door 10.000 euro beschikbaar te stellen voor het verenigingsleven in Balk e.o. Ook de Golfclub Gaasterland heeft zich ingeschreven voor de actie. Alle klanten krijgen bij elke besteding van 10 euro [én bij speciale actieproducten!] een sponsorvoucher met daarop een unieke streepjescode. Deze voucher, ter waarde van één punt, is eenmalig te doneren aan de vereniging. Hiervoor is een speciale scanzuil geplaatst in de winkel. Door middel van een touch screen kan de vereniging worden gekozen en u tikt natuurlijk Golfclub Gaasterland in. Aan het einde van de actie worden alle punten geteld en wordt de 10.000 euro naar rato verdeeld onder de verenigingen. De ranglijst van clubs is dus variabel en kan bij elke ingeleverde voucher weer wijzigen! Doneer daarom zoveel mogelijk vouchers aan onze club, zodat we aan het einde van de actie niet onderaan eindigen! Het aantal vergeven punten wordt live weerge- 14 -

geven op een TV-scherm in de winkel. Zo kan er te allen tijde worden gekeken of er nog meer gespaard moet worden! Bovendien kan de club zich acht weken profileren in en rondom de winkel. Daar wordt verslag van gedaan via het TV-scherm in de winkel. Dus hoe meer reuring in en om de winkel, des te meer punten [en geld!] voor de club!

december 2012


Tarieven en contributies 2013 [bedragen in euro’s] Volledig lidmaatschap entreegeld participatie

2012

2013

690,00 550,00 1.500,00

725,00 350,00 1.500,00

Juniorleden (1987 t/m 1993) entreegeld participatie

250,00 170,00 700,00

260,00 100,00 700,00

Aspirantleden (1994 of later) entreegeld participatie

120,00 110,00 -

120,00 -

Studentenleden entreegeld participatie

310,00 -

325,00 -

550,00 550,00 1.500,00

575,00 -

375,00

375,00

Buitenleden entreegeld participatie Proeflidmaatschap bij overgang naar volledig lid entreegeld

175,00

Abonnement Oefencourse 6 maanden 12 maanden dagkaart maandkaart

15,00 50,00

100,00 150,00 10,00 30,00

Greenfee NGF (ABC status) 18 holes NGF (ABC status) 9 holes

40,00 25,00

45,00 30,00

Leden 9-holes verbond, Introductie en Hospitality 18 holes 9 holes

25,00 20,00

35,00 25,00

Overigen w.o. Vrije golfers, ANWB enz 18 holes 9 holes

50,00 35,00

55,00 35,00

350,00 225,00

400,00 275,00

10 x greenfeekaart 18 holes 9 holes Golfclub Gaasterland

- 15 -


Jachthavendijk 15 8561 BB Balk

- 16 -

december 2012


De Regels en het Golfregel boekje: de vraag PAUL MELAI,

REGEL-

&

HANDICAP COMMISSIE

- - Voor dit stukje heb je het nieuwste regelboekje nodig. Wat? Heb je dat nog niet? Ze kosten toch weinig en verkrijgbaar aan de bar! Kennis van de regels kan je strafslagen en zelfs diskwalificatie besparen! En die kennis haal je echt uit het regelboekje. Je bent tenslotte je eigen referee.Ter zake dus. Waar gebeurd en ongelogen. Strokeplay: Komend op de afslag staat het bakje voor de kapotte tees aan de rand van de afslag. De teemerken staan respectievelijk in het midden en aan de andere kant van de afslag. Op de automaat plaatst de speler zijn bal tussen het middelste teemerk en het afvalbakje en slaat af. Oeps! Jij en je medespelers zien het nu pas. Hoe nu verder! Jij en je medespelers weten zeker, dat je nu in ieder geval twee strafslagen hebt. Je medespelers weten zeker, dat je verder moet met de geslagen bal. Zelf twijfel je, maar twee weten meer dan ĂŠĂŠn en je gaat verder met geslagen bal. Maar

welke consequenties heeft dat? Heb je goed gehandeld of fout? Twijfel, twijfel, twijfel. Had je nu maar eens in het boekje gekeken. Regel 3.3 geeft een oplossing, regel 11-4b geeft de oplossing.

Nog vaker gezien. Strokeplay. Bal afgeslagen, bij de vermoedelijke ligplaats gekomen zie je de bal niet, na een minuutje zoeken besluit je een provisionele bal te slaan, je medespelers zoeken nog even verder. Je loopt terug naar de afslag, slaat een nieuwe bal. Terwijl je de afslag weer verlaat, gebaren je medespelers, dat ze je eerste bal hebben gevonden, nog ruim binnen de vijf minuten. Je neemt je provisionele bal op en speelt vervolgens je eerste bal. Hoeveel slagen heb je nu? Kijk je het even na? Regel 27-2a, regel 18-2a en 15-3b. Zo zie je maar, het boekje is onontbeerlijk. Voor een korte oplossing, zie verderop in het blad.

Golfwet: jonge golfers zijn nog te onstuimig en oude golfers zijn vaak te rustig. Toch wil het met die groep golfers hier tussenin ook niet echt vlotten.

Golfclub Gaasterland

- 17 -


Informatie golfreizen Golfschool Gaasterland winter 2013 PAUL GROSFELD - - De herfst is in volle gang en de regen en sneeuw houden ons al weer te lang van de baan! Ook komende winter wil de golfschool weer één of meer golfreizen [drie mét en één zonder instructie] organiseren om de koude periode te breken. Dit eerste bericht is bedoeld om te inventariseren of daar voldoende interesse voor is. De sneeuw en het weer van de laatste dagen helpen wellicht uw keuze! Voor de snelle beslisser zijn er bovendien twee zeer aantrekkelijke en mooie reizen naar de zon! Er is contact geweest met reisbureaus. Graag horen we uw voorkeur voor één of meerdere opties. Er is voor alle reizen een minimum aantal deelnemers nodig van 7 à 8 personen. Mocht het niet lukken om een reis op de ene datum door te laten gaan, dan kan dit wellicht wel op een andere datum. U mag uiteraard met meer reizen mee! Onderstaand staan de mogelijkheden, aangegeven met een nummer. Graag zien we op zo kort mogelijke termijn uw response naar welke reis uw interesse uitgaat. Uw response verplicht u nog niet. Het is slechts bedoeld om te zien of het zin heeft door te gaan met de organisatie van de ene dan wel de andere reis.

Reis 1: Canarische eilanden, Fuerteventura • 8 dagen, halfpension en 5 greenfees • Periode 24 januari –1 februari , gunstige vertrektijden! [heen 15.00 – retour 19.20] - 18 -

• Gehele week les en reisbegeleiding door de pro[‘s], programma in overleg met deelnemers • Temperatuur gemiddeld 21 graden • Goede oefenfaciliteiten • Vervoer ter plaatse met taxi’s is niet inbegrepen: kosten ca 7,50 per rit [hotel aan de ene baan, korte rit van minder dan tien minuten naar de andere baan]. • Exclusief lunches • Toeslag éénpersoonskamer € 24 ,pppn • Voor beginners met baanbewijs tot gevorderden met handicap [minimaal 7 deelnemers]. Richtprijs: € 1.150,-

Reis 2 : Spanje, Costa de la Luz [zuidwest van Jerez de la Frontera] • 8 dagen, all inclusive! • Periode 22 februari – 1 maart • Golfinstructiereis met ongelimiteerd golf! • Toeslag éénpersoonskamer 25 pppn • Een dag gratis gebruik van de Spafaciliteiten • Inclusief vervoer van bagage [ook golftas] • Auto categorie B inclusief no risk verzekering! • Gehele week les en reisbegeleiding door de pro [‘s] • Eventueel dagtrip Sevilla met gids [extra], • Programma in overleg met de deelnemers, geen verplaatsingen ter plaatse omdat het programma zich december 2012


op de baan van het hotel afspeelt. • Voor beginners met baanbewijs tot gevorderden [minimaal 7 deelnemers]. Richtprijs: €1.100,-

Reis 3 : Portugal, Algarve • 8 dagen, volpension en 5 greenfees [consumpties bij maaltijden inbegrepen, overige consumpties voor eigen rekening] • Periode: 8 maart of 15 maart [afhankelijk van de vlucht] • Golfinstructiereis • Inclusief auto, categorie. B • Toeslag éénpersoonskamer toeslag 60 voor de gehele week! • Gehele week les en reisbegeleiding door de pro [‘s] • Geen verplaatsingen ter plaatse omdat het programma zich op de baan van het hotel afspeelt.

Golfclub Gaasterland

• Voor beginners met baanbewijs tot gevorderden met handicap. Richtprijs: € 1350,-

Reis 4 : Onze topper: Kenia! • Ook voor de snelle beslisser! • Golf- en natuurreis, zonzeker [en lekker warm!] • 11 dagen golf en safari, 5 greenfees, 7 x ontbijt, lunch en diner • Inclusief transfers, overnachtingen, maaltijden, park-entrees • Periode: 7 februari - 17 februari [rechtstreekse vlucht AmsterdamNairobi] • Minimum aantal deelnemers: 7 personen • Combinatiereis golf en natuur, minimaal handicap 45, geen instructiereis, wel een weekprogramma met verschillende wedstrijdvormen en eindklassement. Richtprijs: € 2. 900,-

- 19 -


Reisomschrijving Kenia reis Dag 1 Vertrek avond.

vanaf

Amsterdam

in

de

Dag 2 Vroege aankomst in Nairobi. Transfer naar de Windsor Golf & Country Club. De lunch is op eigen gelegenheid waarna u speelt op de beroemde baan van het Windsor. Er zijn voor deze middag 9 holes gereserveerd, maar die zijn met 9 holes aan te vullen. Overnachting in het hotel waar u op eigen gelegenheid kunt dineren.

Dag 3 Na een uitgebreid ontbijt vertrek naar de Karen Golf & Country Club. Deze golfbaan wordt gezien als de mooiste banen van Kenia vanwege het overweldigende groen en bloesem.Lunch op de Karen Golf & Country Club met een bezoek aan het Museum van Karen Blixen, het huis van de schrijfster van Out of Africa! Terugkeer naar hotel Windsor voor de overnachting. Diner op eigen gelegenheid.

Dag 5 Na het ontbijt voor de eerste safari naar het Ol Pejeta Conservancy. Naast de Big5 is hier het enige wildpark met een chimpansee kolonie van het Jane Goodall Instituut. Terugkeer naar het hotel voor de lunch. ‘s Middags vrij, bijvoorbeeld voor een bezoek aan het Animal Sanctuary [entree niet inbegrepen] of een rondje golf op de 9 holes Par 3 baan van het hotel met verrassende waterhindernissen. Green fee en caddy ter plaatse tegen een kleine vergoeding te voldoen. U speelt afwisselend op het Noordelijke en Zuidelijke halfrond! Overnachting en het diner in het Mount Kenya Safari Club.

Dag 4 Na een heerlijk ontbijt check-out en 18 holes op de golfbaan van Windsor. Na de lunch [op eigen gelegenheid] transport naar het noorden naar de op één na hoogste berg van Afrika, Mount Kenya. Overnachting en diner in het bijzondere Mount Kenya Safari Club.

- 20 -

december 2012


Dag 6 Na het ontbijt rijden wij via de Thompsons Falls door de vallei van The Great Rift naar het Lake Nakuru National Park. Een beschermd natuurgebied waar de met uitsterven bedreigde neushoorns, Rothschild giraffe, luipaarden en leeuwen te vinden zijn. Rond het meer kans op miljoenen roze Flamingo’s! Lunch in de Lake Nakuru Lodge met aansluitend een safari door het natuurpark. In de vroege avond komen wij terug in Lake Nakuru Lodge voor het diner en overnachting. Prins Bernhard was hier vele jaren een trouwe gast!

Dag 7 Na het vroege ontbijt hebben wij een safari door het Wildpark met aansluitend de rit naar de Great Rift Valley Lodge. Hier spelen wij 18-holes, waar zelfs zebra’s kunnen worden tegengekomen. Na de lunch is de middag ter vrije besteding, een extra rondje of een lokale excursie! Overnachting en diner in de Great Rift Valley Lodge.

Mara. Voor de lunch bent u in de Keekorok Lodge. Hierna vertrekken wij voor een safari tot zonsondergang. Diner en overnachting in de bijzondere Keekorok Lodge. Dag 9 Vandaag gaat u de bush in. Vroeg in de ochtend en in de namiddag is het wild het meest actief en heeft u kans om oog in oog te staan met het wild in de Maasai Mara. Geniet van de onvoorstelbare vergezichten, zonsondergang en het wild en relax ondertussen nog aan het zwembad op deze unieke locatie. Maaltijden en overnachting in de Keekorok Lodge. Dag 10 en 11 Na het ontbijt over de weg richting Nairobi. Onderweg doen wij Sigona Golfclub aan voor een lunch met aansluitend 18 holes op deze interessante baan. In de namiddag verder naar Nairobi met als afsluiting van deze unieke reis een diner in het Carnivore Restaurant alvorens naar de luchthaven te gaan voor de terugvlucht naar Amsterdam. De aankomst van de KLM vlucht in Amsterdam is vroeg in de ochtend gepland.

Dag 8 Vandaag na het ontbijt naar de Maasai

Golfclub Gaasterland

- 21 -


De dames waren ons weer de baas SIMON DE JONG - - Op zaterdag 13 oktober had de traditionele sportieve confrontatie plaats tussen het dames- en herenteam, die hebben deelgenomen aan de NGF competitie dubbel-9. Nadat het aanvankelijk leek uit te lopen op een waterballet, toonden de weergoden de nodige consideratie, zodat Geertje Meinema, Hedwig Siebel, Jannie Euving, Marijke Dijkstra en Marian Dekker de strijd konden aanbinden met Chris Kuipers, Gerke Walinga, Jacob Minkema, Simon de Jong en Wim Dijkstra. Met dames een rondje golfen of tegen dames een wedstrijd spelen en omgekeerd evenzo, daar is toch verschil in: worden de slagen van de ĂŠĂŠn door intimidatie minder trefzeker,

- 22 -

de slagen van de ander worden juist langer en nauwkeuriger. Wat hiervan op de dames, dan wel op de heren van toepassing was, laat ik in het midden. Het gold eigenlijk voor beide partijen want de uitslag na twee maal 9 holes matchplay was 5-5. Doortellen van het aantal gewonnen en verloren holes moest de doorslag geven en dat leverde de overwinning voor de dames, zodat zij de wisseltrofee het komend jaar beurtelings in hun prijzenkast mogen zetten. Bij Sandy werd de ontmoeting gezellig en smakelijk besloten met de afspraak volgend jaar bij Paul en Rob in training te gaan voor een meer overtuigende overwinning.

december 2012


Wie helpt de Clubhuis Commissie aan materiaal? JAN J. DALHUISEN - - De Clubhuis Commissie en andere commissies grijpen vaak mis als ze een van de vele klussen voor onze club uitvoeren. Daarom aan u allen het verzoek om eens te kijken of u overbodig gereedschap heeft, die voor de club een uitkomst zouden zijn. Wij zijn heel blij met goed tweedehands spullen, zoals bijv. • accuboormachine met twee batterijen en oplader • bitjes set • schroevendraaiers in verschillende soorten en maten • zagen voor ijzer en hout • steeksleutelset • meetlint van vijf meter

• • • • •

gereedschapskist hamer, klein en groot kleine bahco inbussleutels en veel ander gereedschap

Twijfelt u over het wel of niet nuttig zijn van het gereedschap voor de Golfclub, neem dan contact op met Jan Dalhuisen, lid van de Clubhuis Commissie [De Kei 6, 8574 VA Bakhuizen, telefoon 0514-582267, mobiel 0612514782]. Dank voor de seconden of minuten die u eraan besteedt in uw werkplaats of rommelhok!

Geschoten op 22 oktober

Zomaar weer eens een bewijs hoe mooi onze baan eigenlijk is.

Golfclub Gaasterland

- 23 -


Onzekerheid over starttijd had geen invloed op Gezelligheidstoernooi SUZE

VAN HETTEMA / EVERT STEENSMA - Hoewel op de inschrijvingslijst voor de gezelligheidswedstrijd op 3 november de starttijd duidelijk stond aangegeven, was een aantal deelnemers onzeker over de aanvangstijd. Zij hadden voor de zekerheid de site geraadpleegd en daar stond voor 3 november onder Baanprogramma vermeld: GW 9 holes Shotgun 11.00 – 16.30 uur. Anderen belden even naar het clubhuis en hoorden, dat men zich vanaf 12.00 uur kon melden bij de wedstrijdleiding. Juist vanwege de verwarring kwam een tiental deelnemers te vroeg en meldden zich al vóór elven bij de wedstrijdleiding, die deze keer werd gevormd door Jan Stelwagen en Ieke Breimer. In het clubhuis stond voor iedereen

De eerste prijs was voor Gerrit Meinema en Anneke Kuperus.

- 24 -

de koffie klaar met een heerlijke sprits of krentenbol. Omdat een paar deelnemers op het laatste moment niet kwamen opdagen, moest er door de wedstrijdleiding nog snel worden geïmproviseerd om een evenredige flightindeling te maken. Na een korte uitleg door Jan Stelwagen over de samenstelling van de flights, de voor deze dag gekozen speelvorm [Texas Scramble] en de holes, waarop een prijs kon worden gewonnen voor de Neary en de Longest drive, verliet iedereen het clubhuis. Verdeeld over 11 flights van twee keer twee personen gingen 44 deelnemers -- vanwege de gestaag neerdalende regen gehuld in veelkleurige regenpakken of verscholen onder een paraplu -- even voor 13.00 uur naar de opgegeven hole. Omdat de baan té nat was voor buggy’s, was het gebruik ervan niet toegestaan: iedereen moest dus lopend door de baan. Op hole 2 startten Suze van Hettema en Evert Steensma tegen Piet Klugkist, die samen speelde met Isabella Huitema. Op hole 2 was een prijs voor de Neary te verdienen en, hoewel Suze haar naam als eerste op het bordje kon laten bijschrijven, bleek uiteindelijk dat het Marjet Silvius was gelukt om haar eerste bal het dichtst bij de hole te slaan. Suze speelde de ronde van haar leven en bleek in deze wedstrijd een ster voor wat betreft het korte werk, terwijl Evert een enkele keer een mooie lange slag kon produceren. Dat gebeurde

december 2012


echter niet op hole 8, waar Marjet Silvius wederom een prijs pakte en de Longest drive kon laten noteren. Na terugkeer hadden Anneke van ’t Hooft en Ria Popma, namens de Clubhuis Commissie, voor heerlijke hapjes gezorgd. Zoals gebruikelijk is dit verslag gemaakt door de winnaar van de tweede prijs. Tijdens de prijsuitreiking dankte Gerrit Meinema, die samen met Anneke Kuperus speelde, de wedstrijdorganisatie en de Clubhuis Commissie voor een, ondanks de regen en de kou, reuze gezellige middag. Uitslag: 1. Anneke Kuperus en Gerrit Meinema (45 stables). 2. Suze van Hettema en Evert Steensma (44 stables). 3. Annemarie Meijeren en Piebe Visserman (44 stables) . Neary èn Longest drive: Marjet Silvius.

Het ‘brons’ ging naar Piebe Visserman en Annemarie van Meijeren.

Correctie JANNEKE PAGELS - - Van Magriet Franke kreeg ik commentaar, dat de uitslag van de Zomercompetitie niet juist vermeld stond in het vorige clubblad. Het zijn namelijk Strokeplay wedstrijden. De redactie heeft, denk ik, per abuis er stb (Stableford) aan toegevoegd. Voor mij sneu,want ik heb de tekst correct aangeleverd maar wordt er wel op aangesproken.

Tweede werden Evert Steensma en Suze van Hettema.

Golfclub Gaasterland

- 25 -


De Welle • Jachthaven • Botenkraan tot 25 ton • Winterstalling: binnen en buiten • Nieuwbouw (cascobetimmering) • Renovatie • Reparatie en onderhoud motoren • Schilderwerk • Winkel met scheepsbenodigheden Watersportbedrijf De Welle Vosseleane 47 8551 ML Woudsend Tel: 0514 591303 www.watersportbedrijfdewelle.nl

- 26 -

december 2012


Uitkijken naar de jaarlijkse uitwisseling met golfclub Heidemeer LOES PRUIJN - - Ieder jaar kijken de dames van Golfclub Gaasterland uit naar het treffen met de dames van Golfclub Heidemeer uit Heerenveen. In 2012 satond deze wedstrijd gepland voor 2 oktober j.l. en om kwart over toen werden de gasten verwelkomd met een heerlijk kopje koffie en natuurlijk met wat lekkers erbij. De opkomst was goed; er konden maar liefst elf flights worden samengesteld. Het was bijzonder mooi zonnige, wat zeker van pas kwam natuurlijk. Dit maakt zo’n dag helemaal af. De dames zochten hun flightgenootjes op en vertrokken met veel gezellig gebabbel en gelach naar de aangegeven holes. Een gunstart dus. De gekozen spelvorm was een combinatie van Chapman en Foursome Stableford. Er was een straightest drive op hole 1 en een neary op hole 2. De beste score per team werd genoteerd. Dat leverde per team een leuk resultaat op. Na 18 holes , nog lekker in het zonnetje gezeten met een wijntje [ik spreek voor mijzelf] of een andere consumptie en natuurlijk een lekker hapje, werden de kaarten getekend en ingeleverd. Met de volgende resultaten: 1. Ine Hullegie en Ria Hordijk -- 48 pnt 2. Richtje van der Velden en Loes Pruijn -- 43 pnt 3. Dirkje Meijer en Rosali van den Berg -- 41 pnt.

Golfclub Gaasterland

De straightest drive werd gewonnen door Maria Lampe en de neary was voor Rianne van der Velden. Er werden ook nog drie birdies gemaakt en wel door Maria Lampe, Rianne van der Velden en Henny Feenstra. De dag werd afgesloten met een over heerlijk buffet , afkomstig uit Balk. De dames van de Clubhuis Commissie hebben het allemaal weer prachtig verzorgd. En ook de wedstrijdleiding heeft het weer prima gedaan, bedankt dames.

Gaasterland Trofee

Anne-Carine Takens feliciteert de winnaar van de Gaasterland Trofee, Henk Fokke.

- 27 -


Spannend en gezellig Golf-Bridge Toernooi uiteraard te maken met bridge. Leuk detail van de dag was, dat Piebe Visserman niet bezig was met golfen en ook niet meedeed aan het bridgen, maar wel de hele dag de tuin van de golfclub heeft weten te verfraaien. Hulde Piebe ! De uitslag van de golfwedstrijd was: 1. Lusy Faber en Simon de Jong 2. Marian Dekker en Gerrit Meinema 3. Bea Wiarda en Jeltje Piersma

SIMON DE JONG - - Op een novemberse zaterdagmiddag en een groot gedeelte van de avond was er -- al weer voor de derde maal in successie -- een strijd wie zich de beste bridgers onder de golfers of desgewenst de beste golfers onder de bridgers van Golfclub Gaasterland mocht noemen. De deelname was groot: evenals vorige jaren 18 paren, dus 36 leden. De start van het onderdeel golf geschiedde middels een shotgun om 13.30 uur onder prima weersomstandigheden. De wedstrijd was op basis van stablefordpunten over 9 holes. Om ca 16.00 uur was iedereen weer binnen en was het tijd voor een versnapering en gezellige napraat over het golf, maar ook alvast drukke discussies over welk systeem, conventies enz. er gespeeld zou worden. Dit laatste had - 28 -

Om klokslag 17.00 uur stond het Chinese buffet klaar en werden de magen gevuld om de bridge-strijd aan te kunnen. Daarna werden er zeven rondes van drie spellen per tafel gespeeld. De gemiddelde score (50%) was 168 punten. De 21 spellen werden vlot afgewerkt, maar helaas liet de uitslag wat op zich wachten. Op clubniveau heeft men een computer waarmee de scores direct per tafel in worden getoetst en is de uitslag vijf minuten na het laatste spel bekend. Helaas hadden wij niet de beschikking over deze computerkastjes en moest de zaak handmatig worden uitgerekend. Met een top van 16 is dat een heel karwei. Maar na een halfuur kon de einduitslag van het bridgen bekend worden gemaakt. 1. Marian Dekker en Gerrit Meinema - 227 pnt (67,6%) 2. Lusy Faber en Simon de Jong 197 pnt (58,6%) 3. Lies de Vries en Janny Feringa 197 pnt (58,6%)

december 2012


Einduitslag Golf-Bridge: 1. Marian Dekker en Gerrit Meinema 2. Lusy Faber en Simon de Jong 3. Frans Nijman en Gert Schwandt 4. Kees Dijkstra en Harm Dunnik 5. Ans Ferwerda en Ria Hordijk Wederom een geslaagde dag. Een compliment voor Ria, Maaike en Gonny van de Clubhuis Commissie, want zij

hebben tot het eind van het toernooi gezorgd voor het consumptiegebruik van de deelnemers. De fraaie vleesprijzen werden verzorgd door Durk Keegstra, de golfwedstrijd door Gerrit Meinema en ondergetekende was verantwoordelijk voor het bridgegebeuren. Een geslaagd toernooi en graag tot een volgende keer.

Johnny de Greenkeeper THEO JANSEN -- Het is komkommertijd met de mopjes van Johnny. We zien hem diep in elkaar gedoken, in zichzelf gekeerd, met oordoppen op, op zijn maaier rondcirkelen. Er valt hem haast geen mop te ontfutselen, althans geen die voor plaatsing geschikt is. Toch lukte het mij om een opening te vinden, toen we hem vertelden dat de magnetische marker van Marcel in het gaatje van de hole op 7 was gevallen. “Oh,” zei hij, “nu we het toch over een gaatje hebben, kennen jullie die van die tandarts?” “Natuurlijk niet!” “Die tandarts zei tegen Jantje, dat hij toch één gaatje had. Weet je wat Jantje toen zei?” ”Gelukkig maar, dan hoeft u ten-

Golfclub Gaasterland

minste niet te boren! Snappen jullie hem?” Oh ja, Hendrik heeft de marker er uit weten te halen.

- 29 -


Laten we eens durven te veranderen TEUN MUR - - Vier jaar ben ik nu lid en dat is lang genoeg om me een ingezonden stukje te veroorloven, want het clubblad moet natuurlijk voorzien worden van de nodige kopij. Maar mijn binding met de golfsport dateert van langer her. Om dat helder te krijgen, moet ik even terug in de tijd. In 1958 vertrok ik voor een stagejaar naar Glasgow in Schotland en ging wonen bij Ian en Betty Cockburn op 66 Queen Victoria Drive in Scotstoun, Glasgow. Voor de Anglofielen onder u, het is géén verschrijving: geen town, maar toun en liever nog tun, want in die omgeving spreken ze Gaelic-slang. Ian en Betty waren broer en zus. Betty was dat jaar Lady Champion van Glasgow geworden op Windy Hill Golfcourse aan de rivier de Clyde. Zij zei altijd tegen mij: “Tommy [Teun kunnen de Britten niet uitspreken] etiquette is sometimes even more important than ruling” en ze leerde me onder meer nooit een oefenswing op de teebox, maar altijd aan de rand! Wie daar in Gaasterland eens op let, wordt de ogen geopend. Ik herinner me op Windy Hill een par 3, waarbij je staande op de teebox ongeveer 100 meter boven de green bent. In eerste instantie denk je: een sandwedge is genoeg, maar daar vergis je je in, want om de juiste club te kiezen heb je de stelling van Pythagoras nodig. Voor de meesten van jullie is dat oud nieuws, maar voor mij is dat een 7-tje, want ik sla niet ver. In 1959 vertrok ik naar London, - 30 -

daarna werd het Lyon en toen weer Nederland. Twintig jaar later in 1979 heb ik het golfen weer opgepikt en werd lid van Amsterdam en in januari 2009 van Gaasterland. In de tussenliggende tijd speelde ik natuurlijk wel tijdens familievakanties op St Andrews, Gleneagles, Loch Lomond etc. en voornamelijk met onze zoon, die echt kan golfen. Hij speelde in het Nederlands jeugdteam, is nu 41 jaar en heeft handicap 3 of zoiets.

Drie punten Terug naar de ALV van 28 november jl. met op de agenda drie punten, die mij in het bijzonder aanspraken: ledenaantal, opteren voor btw en het betreden van het natuurgebied. Met een aantal van 380 ‘volbetalende’ leden komen we dicht in de buurt van de ondergrens van 350, hetgeen de voorzitter bestempelde als een ‘groot probleem’. Ik denk dat de ongeveer honderd leden, die op de vergadering aanwezig waren, een dwarsdoorsnede zijn van de populatie van Gaasterland. Als dat zo is, ziet de toekomst er niet best uit en ik realiseer me dat ik daar met mijn geboortejaar 1939 ook geen goede bijdrage aan lever. Overigens, complimenten voor het bestuur voor de manier waarop ze daar een oplossing voor willen vinden! Het al dan niet opteren voor btw verrekening bleek een boekhoudkundige kwestie te zijn. Onze penningmeester stelde mij na de vergadering gerust. Hij is met mij van mening, dat er een

december 2012


bevestiging moet zijn van de fiscus en de simpele toezegging van een fiscaal jurist absoluut onvoldoende! De discussie over het betreden van het natuurgebied in onze baan maakte meer tongen los. Voor de voorzitter bleek de twintigjarige subsidie van LNV van 30.000 euro per jaar [geloof ik] zeer heilig. Hij benadrukte dat dan ook een aantal keren! Mijn opmerking om de bal ‘natuurlijk’ te laten liggen en een free drop te geven, werd wat lacherig afgedaan. Vooral de regelfreaks schoten in de stress, ook na de vergadering. “Teun Mur, dat kan helemaal niet!” Toen ik er later nog eens over nadacht, kwam ik tot de conclusie dat er een oplossing was die het betreden van het natuurgebied onmogelijk zou maken: 1. Als je bal in het natuurgebied komt is hij ‘lost’. 2. Je krijgt een free drop en noteert dat op je kaart. 3. In het clubhuis staat een ballenbak, waar je de ‘lost ball’ uit mag halen en op die manier je verlies kunt compenseren. En 4. Mijn uitgangspunt is, dat we eerlijk spelen; sociale controle is daarvoor de basis. Gaasterlanders, het gaat in dit geval dus niet om regels, maar om ‘level playing field’, met andere woorden: gelijke voorwaarden voor iedereen, zoals Betty Cockburn mij leerde en zij kon er wat van als scratchspeler! Als we dit zo afspreken, is er geen benadeling van wie dan ook, zien we golf toch als een spel, sparen we de natuur, spekken we onze kas en nemen we de zorg van het bestuur weg! En tenslotte: geen gedoe in de baan met de

Golfclub Gaasterland

marshal, want dat is ook maar een vrijwilliger en niet gediend van onwelvoeglijke taal etc. Laten we eens durven te veranderen. Veranderen is noodzaak! Terug naar de vergadering: ik vond het wel gezellig. Ook hier valt echter weer op, dat het altijd dezelfde leden zijn die voor discussie zorgen. De rest zwijgt. Er begon er zelfs een in het Fries. Dat lijkt me minder goed bevorderlijk voor de cohesie, want als er geen Randstadbewoners naar Friesland komen, zitten we gauw bij de gevreesde 350 grens. In Friesland gebeurt de komende honderd jaar immers helemaal niets! Overigens houdt de voorzitter ons goed bij de les en af en toe zie je hem denken: “Jeetje, wat een volk!” Tussen twee haakjes: we zijn toe aan een geluidsinstallatie, want de vragen uit de zaal zijn niet te horen cq te verstaan. Groeten en tot ziens in het clubhuis of op de eerste tee en natuurlijk met een oefenswing aan de rand van de teebox. Net als met elke obsessie kan ik er wel over praten, maar kom ik er bijna niet aan toe en kan ik er niet veel van! Tenslotte nog twee opmerkingen: Gaasterland is helaas maar negen holes, maar dat wordt meer dan goed gemaakt door de schitterende baan met bijna allemaal aardige leden. En 2013 is mijn laatste jaar als assistent bartender, want in 2014 ben ik 75 en duty free.

- 31 -


Zomercompetitie 9 holes voor Tine Klugkist de bunker nemen. Myrna sloeg op drie holes achter elkaar tegen een boom. Voor mij bleef het daarom erg spannend. Uiteindelijk was de uitslag toch, zoals we waren gestart. De prijsuitreiking was een week later op de dinsdag van de shotgun. Tine mag na drie overwinningen de wisseltrofee definitief behouden. Maar deze is zoek. Wedstrijdleiding bedankt voor de prachtige prijzen en de bloemen.

FROUKJE KIELA-MANDEMAKER - - De finaledag van de zomercompetitie 2012 over 9 holes werd gehouden op dinsdag 30 oktober. Veel spanning was het niet, want Tine Klugkist stond bovenaan en was wel zeker van haar eerste plaats. Het is Tine’s derde overwinning in de zomercompetitie. Eerder won zij ook in 2010 en 2011. Een geweldige prestatie. Gefeliciteerd Tine. Ik ging zelf voor de tweede plaats, maar Myrna de Blinde kon mij nog verslaan. Het weer was prima, de baan erg, erg nat. Jammer dat we niet mochten plaatsen. Het werden dus veel plaggen en weinig rol. Zo nu en dan raakten we in de sloot of moesten een slag uit - 32 -

december 2012


Gerrit Meinema reikte de prijzen uit.

Golfclub Gaasterland

- 33 -


Clubsponsors: Rabobank ZWF Sneek: Rabobank Course [oefenholes]

hole 2 hole 3

bospad van hole 2 naar hole 3

hole 1

hole 4

Rabobank Course

vennengebied

putting green

erf

hole 8 hole 5

clubhuis hole 9 hole 6 driving range P

ewei

hole 7

ingang

Smink b

golfclu

Holesponsors: 1. Kliniek Tandheelkunde & Implantologie, Sneek 2. Delta Lloyd Groep 3. Dommerholt Advocaten, Heerenveen 4. Kremer Nautic, Heeg 5. RESI Wooncentrum, Wommels

6. Steemar Marine & Outdoor Centre Harlingen 7. KBC Keuken- en Badkamercentrum Scharnegoutum 8. Kremer Nautic, Heeg 9. Landgoed Hotel Welgelegen

Bankensponsors: Hole 1: Stegenga Mode, Balk Hole 2 Automobielbedrijf Pyt Jaarsma, Hartwerd Hole 3: Jan Walinga Hole 4: Chinees Indisch restaurant Golden River, Balk

- 34 -

Hole 5: Mondzorg Gaasterland, Tandarts A.Daniels en AssociĂŠs, Balk Hole 6: Familie Schat Hole 7: C1000 te Balk Hole 8: Fri-Tec -Ventilatieweb.nl. Hole 9: AC Support

december 2012


Klopt mijn handicap wel? PAUL MELAI,

REGEL-

&

HANDICAP COMMISSIE

- - “Klopt mijn handicap wel? Ik speel zelden in de buffer, laat staan mijn handicap. Kun je mijn handicap niet wat verhogen?” Het is een verzuchting, die ik zo af en toe hoor. Maar hoe vaak wordt je geacht je handicap te spelen? Hoe lager de handicap, hoe constanter iemand blijkt te spelen. Een hoge handicapper haalt in nog geen 10% van de gespeelde rondes zijn handicap. Blijkt iemand met een handicap tussen de 29 en 36 minder dan in 25% van de rondes in de buffer te lopen, dan is zijn handicap wellicht te laag. Loopt

iemand ruim 25% van de rondes in de buffer, dan is zijn handicap wellicht te hoog. Om de juiste handicap te halen en te behouden kun je het best zoveel mogelijk meedoen aan qualifying wedstrijden en/of qualifying kaarten lopen. Bij de jaarlijkse herziening worden te hoge of te lage handicaps nog eens extra gecorrigeerd. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld na ziekte, kan de Handicap Commissie een correctie toepassen. Ook als blijkt, dat een speler steeds in de buffer loopt of wel erg vaak zijn handicap speelt, maar nooit boven de buffer speelt en zo steeds met de prijzen aan de haal gaat, kan de Handicap Commissie tot aanpassing overgaan.

Phcp

Hcp of beter

Buffer

Slechter

0-5 5-12 12-18 21-18 29-36

34% 20% 13.5% 10% 7.8%

12% 18% 22% 24% 25%

54% 62% 64.5% 66% 67.2%

Een troostrijke golfwijsheid: ‘Niets gaat trager omlaag dan een golf handicap!’ (Bobby Nichols)

Golfclub Gaasterland

- 35 -


Dames senioren wereldkampioen in Noord- NoordOost MOP VOET - - Dit jaar werd de NNO-competitie voor dames senioren weer op zeven banen gespeeld. Naast Gaasterland nemen teams van Zwolle, De Compagnie, De Semslanden, Assen, De Noord-Nederlandse en Havelte deel. Of het nu kwam door onze jubileumoutfit of door onze onafhankelijkheid, vanaf het begin liep het bij alle dames van GC Gaasterland als een trein. Tegenslagen werden geïncasseerd en opgelost alsof het niets was. De eerste wedstrijd op De Compag¬nie, een moeilijke baan, moesten we bijvoorbeeld wegens ziekte een vervanging inschakelen. Mia Dekeukeleire speelde echter de sterren van de hemel, waardoor deze wedstrijd met veel punten werd ge¬wonnen. De tweede speeldag in Assen werd halverwege de middag afgelast. Enorme plensbuien veranderden de greens en fairways bijna in tijdelijk water. Er was in ieder geval geen droge plek meer om te spelen en de stand na de eerste helft ‘s morgens werd als definitieve uitslag aangemerkt. Dat was al voldoende voor de dagwinst. In

- 36 -

Zwolle, waar we zoals altijd een gezellige ontvangst in een prachtig clubhuis mochten ondergaan, werd wederom zeer goed gespeeld en gewonnen. Het werd wel spannend. Er was weliswaar een beetje hoop op een goede afloop, maar met drie wedstrijden te gaan, was alles uiteraard nog mo¬gelijk. In Glimmen, op de NoordNederlandse, speelden we tegen de dames van Assen. Daar zaten een paar goede longhitters tussen, zodat we er flink tegenaan moesten. Het werd desondanks een gewonnen wedstrijd. Met vier gewonnen wedstrijden en acht wedstrijdpunten moesten we nog één wedstrijd winnen. Dan kon de concurrentie ons niet meer inhalen. Eerst dienden we de dames nog op onze eigen baan te ontvangen. Het is altijd fijn om te horen dat men heel graag naar Gaasterland komt en zowel de baan als ons nieuwe clubhuis prachtig vindt. In Oudemirdum won Zwolle en werd zo een concurrent, hoewel op enige afstand. De strijd was daardoor echter nog niet gestreden. In Havelte vond de finale confrontatie met Zwolle plaats. We werden de winnaar en met nog één wedstrijd te spelen kon Gaasterland daarmee niet meer worden ingehaald. Dat is aan de ene kant jammer, want de spanning was er af. Aan de andere kant waren met z’n allen reuze blij dat we op dat moment van alle vijf tegenstanders hadden gewonnen. Donderdag de 23e werd op De Semslanden de laatste wedstrijd gespeeld tegen De Compagnie. Dat is altijd een

december 2012


sterk team en we waren dus nog lang niet zeker of we ook die konden verslaan. Maar ook deze wedstrijd werd in winst omgezet. De overwinning was compleet. Wij, als ‘ouwe taarten’ liepen bijna naast onze schoenen van trots. Ongeslagen kampioen van de NNO-

dames seniorencompetitie worden is niet niks! Deze overwinning gaan we uitgebreid vieren met een goed glas op Texel, waar we twee nachten zullen verblijven. Deze captain is zeer trots op de inzet van alle leden van het team.

Alweer dat EGA handicap systeem PAUL MELAI,

REGEL-

&

HANDICAP COMMISSIE

- - “Waarom zijn er zoveel qualifying wedstrijden?” hoor ik wel eens vragen. Een beetje vreemde vraag eigenlijk. Eigenlijk wordt gevraagd: “Waarom zijn er zoveel wedstrijden?” Wel, sommige spelers vinden dat leuk en niemand is verplicht aan wedstrijden mee te doen. Het handicap systeem regelt iemands handicap middels wedstrijden en qualifying kaarten. Elke keer als je een wedstrijd speelt en het gaat slecht, wordt het je een volgende keer iets gemakkelijker gemaakt. Speel je heel goed, dan wordt het je een volgende een klein beetje moeilijker gemaakt. Zo is het systeem. Dus elke strokeplay of stableford wedstrijd is per definitie qualifying. Non-qualifying wedstrijden, waarbij een bij je handicap horende stablefordscore kan worden bepaald, bestaan dus eigenlijk helemaal niet. Nu kan het zijn, dat onder slechte weersomstandigheden en slechte baancondities je niet op je niveau kunt spelen. Om daar wat aan te doen is het CBA [voorheen CSA] bedacht. De buffer wordt wat verschoven, zodat

Golfclub Gaasterland

er meer mensen in de buffer lopen. Mochten de condities erg extreem zijn, dan kan vooraf worden bepaald of een wedstrijd wel of niet wordt meegenomen voor een handicap-aanpassing. Nu zijn in de winter de condities vaak slecht. Hoe moet het dan met die wedstrijden? Wel, de EGA heeft daartoe de bekende winterregels in het leven geroepen, met als doel de wedstrijden toch te kunnen laten meetellen voor je handicap. Winterregels zijn er dus om qualifying te kunnen blijven spelen en niet om de baan te sparen! Wat dat sparen van de baan betreft, eerder het omgekeerde is het geval. De bal wordt op een mooi plekje gelegd, dat vervolgens ook weer wordt stukgeslagen. Tenslotte: Hoe meer qualifying wedstrijden of qualifying kaarten je loopt, hoe nauwkeuriger je de handicap hebt, die bij je past. De NGF zegt dan ook: “Laat zoveel mogelijk wedstrijden qualifying zijn en pas zeker geen kunstgrepen toe om maar niet-qualifying wedstrijden te organiseren.” Ik hoop, dat de vraag “Waarom spelen we [zoveel] qualifying wedstrijden?” nu definitief is beantwoord! - 37 -


Vice versa de golfbaan THEO JANSEN - - We hebben er even het zwijgen toe gedaan maar natuurlijk waren daar redenen voor. De belangrijkste was wel het lustrum van onze club. Het was, al met al, een geweldig feest. De Lustrum Commissie verdient erg veel lof: aan alles was gedacht en alles was tot in de puntjes geregeld. De commissie zelf, sponsorwerfster Mop Voet en de Clubhuis Commissie zijn al eerder geroemd, maar er zijn er veel meer personen die zich geweldig verdienstelijk gemaakt hebben. Ik wil, naast de leden van de Wedstrijd Commissie, met name Paul Melai noemen, want het slagen van de Proam-dag was voor een groot gedeelte zijn verdienste! Helaas moest onze reisgenoot Siebe afzeggen voor de Pro-am-dag wegens – naar hij zei – zijn deelname aan de KLM Open. Hij zou bij ons een zekere winnaar zijn geweest, dachten wij. Later bleek dat hij in Hilversum als vrijwilliger meegewerkt had in de catering en dat hij daarbij een hole-in-one met een bitterbal had gemaakt. Een andere reden van ons stilzwijgen was het voortdurend moeten zoeken van een nieuwe route naar de Sminkewei. Konden we eerst nog via Elahuizen en Oudega naar de baan, later werd ons ook die mogelijkheid ontnomen. De ellende begon sindsdien bij het kruispunt ‘Waterloo’ . Dat is zo genoemd, omdat Napoleon daar in 1812 met zijn sleurhut heeft overnacht toen hij wilde greenfeeën op het oude baantje in Balk. Helaas voor de keizer bleek dat baantje toen nog niet te bestaan, - 38 -

omdat Wouter Zandstra het te druk had met schaatsen verkoop. In 1812 vroor het namelijk dat het kraakte en het zag er naar uit, dat er een Elfstedentocht mét handicap verrekening gehouden zou kunnen worden. Napoleon heeft toen zijn GVB maar bij Pim van Krimpen thuis in Bolsward gehaald. Maar dát terzijde. Via Woudsend resteerde er sinds september alleen nog een route langs Indyk, maar die was uitsluitend voorbehouden aan ‘aanwonenden’. We bedachten dat we -- door in navolging van Bonaparte te reizen in een camper - een goede smoes hadden voor de politie door te zeggen dat we op weg waren naar camping ‘Wetterspetter’. Echter, vier kerels in één zogenaamd ‘frans bed’ bleek niet geloofwaardig. Leo Harland bracht uitkomst door zijn caravan -- Leo heeft een camper én een caravan, maar ook dat terzijde -- voor zijn en Andrea’s woning aan de Greiden 117, ook in Indyk, waar de koffie altijd klaar staat voor leden en donateurs, voor de deur van hun huis te koop te zetten Wij hadden, als zogenaamde belangstellenden voor die caravan, een goede smoes. Zo gedacht, zo gedaan. Na Indyk verdwaalden we echter omdat onze bestuurder niet links maar rechtsaf ging en bij Oudega de weg geheel opgebroken bleek. Het is dan een voordeel dat je met een camper bent, want zodoende hadden we kost en inwoning bij Marcel, tot de wegwerkzaamheden gereed waren.

Steun voor Rutte II Uit eerdere verslagen kunt u opmaken, dat we die wachttijd goed besteed

december 2012


hebben. Zo hebben we een bezuinigingsplan gemaakt voor Rutte II. Vrijwel de helft van de verkeersborden kan verdwijnen -- om te beginnen die van overstekend wild, want die doen het altijd op plaatsen waar je het niet verwacht. Als het aan ons ligt, kennen we nog maar drie verkeerssnelheden: zachtjes ‘an, kalm ‘an en ‘plankgas. Verder moet dat gedonder afgelopen zijn van éérst een belastingaanslag en drie dagen later een acceptgiro. Samenvoegen die handel bespaart circa 1 miljoen euro. Nog beter: heel die blauwe enveloppen afschaffen. De joint fight striker moet niet door gaan, want onze concentratie bij het opteeën lijdt onder die herrie. Dat geldt ook voor het maandelijkse luchtalarm. We bedachten ook een methode tegen de dassenoverlast: de hele baan met gaaswerk afzetten, toegangshekken bij de doorgangen en hier en daar een clubdas in het gaaswerk vlechten. Dat moet ook

afschrikken. We hebben onze kwaadheid over de College Tour van Holleeder afgereageerd door stiekem te kijken en aan Hilversum door te seinen dat we dát niet zouden doen. Een duidelijk statement dus! Mijn belofte, dat ik mijn handicap aanzienlijk zou verbeteren is al met al behoorlijk in de verdrukking gekomen, te meer omdat ik laatst op de driving range de kop van mijn houten 3 achter de bal zag aanvliegen en landen bij het 50 meter bord. Gelukkig staat daar tegenover dat Reijer – onthoud die naam – zijn wapenarsenaal met een kostbare driver heeft uitgebreid en dat er sedertdien zowel bij Breezanddijk als bij Den Oever bordjes langs de weg staan met een waarschuwing voor harde knallen wegens schietoefeningen. Ja beste vrienden en vriendinnen, Gaasterland ligt dichter bij het IJsselmeer dan je denken zou.

Van Swinderenstraat 22 8561 AR Balk 0514-602789 www.etos.nl Golfclub Gaasterland

- 39 -


Het diergeneeskundig centrum van Friesland Kleine palen 11-13 8601 AB Sneek Tel.: 0515 - 412427

BOATS AQUATEC INDUSTRIES B.V. De Zwaan 28 8551 RK Woudsend

Openingstijden Maandag t/m vrijdag Zaterdag

8.00 - 19.30 uur 10.00 - 12.00 uur

Kantoor: +31(0)514-522785 Fax: +31(0)514-596279 / +31(0)514-524342 Web: www.antarisboats.com www.maril.nl www.makmamarine.nl E-mail: klaas@aquatec-industries.nl

nieuwe eigenaar

Volop parkeergelegenheid / Grote tuin met terrassen / www.hotelwelgelegen.nl / 0514-605050 Sfeervolle zalen voor: bruiloften, personeelsfeesten, vergaderingen, Ă la carte restaurant Het Koetshuis

- 40 -

december 2012


Finale Maandwedstrijden voor Piebe Visserman JOUTE MEINEMA - - Mooi weer, goede organisatie en een uistekend geprepareerde baan, ondanks moeilijke omstandigheden. Het is goed toeven op golfbaan Gaasterland ! Dat mooie weer kwam overigens pas na half elf, want in de nacht en ochtend was het werkelijk met bakken uit de lucht gekomen. Heel goed van de Wedstrijd Commissie om met wat hulp van de buienradar iets later te beginnen. Ondanks de drijfnatte baan kon dus toch worden gespeeld. Het bleef gedurende de wedstrijd wonderwel droog en de zon kon zelfs heerlijk doorkomen. Polly Faber, Piebe Visserman en ik zaten gedrieën in de eerste flight en dat dit kennelijk een voordeel bleek te zijn, werd duidelijk zichtbaar in

de uitslag. Piebe werd eerste, Joute tweede en Polly derde. Puur toeval of niet, maar het zal hebben meegespeeld dat we zo aan elkaar waren gewaagd en genoten van elkaars spel. Tot op de laatste hole hebben we geknokt voor de punten en dan is de voldoening na de wedstrijd groot, zeker met een hapje en drankje op het terras. Piebe was uiteindelijk de terechte winnaar. Dat betekende zijn zoveelste zege dit jaar. Het begint nu toch wel op te vallen. Desondanks, Chapeau Piebe! Een mooi geschenk viel ons deel, namelijk verzilverde schalen. Wat ik altijd extra leuk vind, is het zo mooi graveren van het clublogo. Op die manier blijft de herinnering. Ik verheug me alweer op de volgende maandwedstrijd in 2013!

De oplossing van het regelvraagstuk PAUL MELAI, REGEL- & HANDICAP COMMISSIEE - - In het eerste geval word je gediskwalificeerd. Heb je regel 3-3 toegepast, dan geldt de bal die je opnieuw vanaf de afslag hebt afgeslagen en kost het je ‘slechts’ twee strafslagen. In het tweede geval ben je ook gediskwalificeerd. Een provisionele bal moet geslagen worden, voordat je naar voren gaat om de oorspronkelijke bal te zoeken. De bal die nu geslagen is, is dus geen provisionele bal, maar de bal in het spel. Je bent immers teruggelopen. Ga je met de oorspronkelijke bal verder, dan speel je de verkeerde bal. Indien je dat niet herstelt, voordat je afslaat op de volgende afslag, ben je

Golfclub Gaasterland

gediskwalificeerd. Als je de fout wel herstelt door de tweede bal terug te plaatsten en daarmee verder te gaan, lig je met zes slagen en ga je voor zeven. Tel maar mee. • R: 27-1c: Afslag 1, verloren bal 1 (definitie verloren bal c.), nieuwe bal 1 • R: 18-2a: Opnemen nieuwe bal 1 • R: 15-3b: Verkeerde bal 2 Tezamen zes slagen! Had je de regels geweten, dat had je óf wat langer gezocht óf geaccepteerd dat je nu met drie slagen ligt. Had je het correct? Nee? Toch maar weer even de regels bestuderen. - 41 -


Belangrijke adressen en telefoonnummers Golfbaan

Marshalcommissie

Sminkewei 10 8567 HB Oudemirdum 0514 60 42 36 www.golfclubgaasterland.nl

Allard Stoel 0515 57 33 86

Handicart Cees Voet, clubconsul 0515 85 60 38

Bestuur Sytze Kingma, voorzitter Simon de Jong, secretaris Gert Schwandt, penningmeester Ypie Attema Frans Nijman

Professional

Ledenadministratie

Redactiecommissie

Ben Eerdmans Postbus 24 8560 AA Balk 0515 58 04 37 / 06 1299 2077 E-mail: ledenadministratie@golfclubgaasterland.nl

Frans van Egmond 0515 23 38 64 / 06 2250 8613 E-mail: redactie@golf-

Bankrekening

Druk

Rabobank Sneek-ZWF, Sneek Rekening 32.88.45.426

Empatec, Sneek

Paul Grosfeld 06 2093 8947

CBG Commissie Henk Krauss 0517 57 95 51

clubgaasterland.nl Vormgevig Harm Bethlehem, Scharnegoutum

Baancommissie Hylke van der Gaast 0515 23 13 80

Clubhuiscommissie Suze van Hettema 0514 58 26 21

Regel- en Handicapcie

Š Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of worden gebruikt zonder toestemming van het bestuur van de Golfclub Gaasterland.

Paul Melai 0515 852 863

Wedstrijdcommissie Fenna Stoel 0515 57 33 86

- 42 -

december 2012

Golfclub Gaasterland  
Golfclub Gaasterland  

Clubblad dece 2012

Advertisement