__MAIN_TEXT__

Page 1

NIEUW /OUD Persoonlijk erfgoed in co-design

LOCATIE Vitalis Berckelhof PARTNERS Fonds voor Cultuurparticipatie, Stichting Nooitgedacht, Gemeente


WELKOM! In dit boek vind u de resultaten van de pilot van NIEUW/OUD Vitalis Berckelhof. NIEUW/OUD is een project waarbij de senioren en hun talent(ontwikkeling) voorop staan. De deelnemers hebben samen met ons, de ontwerpers van NIEUW/OUD, onderzocht wat hun talent is/was. Zodoende om samen hun talent verder te ontwikkelen en te verbreden en een nieuw product vorm te geven. Het was een traject vol verassingen, prachtige en ontroerende verhalen, ambacht en technologie en nieuwe connecties. De deelnemers hebben ons, de ontwerpers en de jonge experts, zoveel geleerd en tot nieuwe inzichten gebracht; hoe belangrijk het is jezelf te blijven uitdagen en stimuleren om nieuwe dingen te doen en hoeveel dit bijdraagt aan je zelfvertrouwen en autonomie. Hoe de deelnemers, alhoewel het lastiger wordt naarmate je ouder wordt, nieuwe uitdagingen aangaan ondanks hun beperkingen. Hoe ze zich niet laten kisten door hun beperkingen, maar juist manieren vinden hier mee om te gaan. Hoe ze heel dicht bij zichzelf blijven en grenzen durven aan te geven. En hoe belangrijk het wel is deze grens op te zoeken en dit te blijven stimuleren. Wij hebben de deelnemers een kijkje kunnen geven in onze keuken. De deelnemers hebben nieuwe inzichten gekregen over hun talent en dit door middel van onze werkwijze. Ze hebben kennis gemaakt met design-thinking; een manier van werken die laat zien dat oplossingsgericht denken niet alleen gaat over de oplossing, maar ook over de weg naar die oplossing toe. Ze hebben geleerd dat dingen soms ook mogen mislukken en dat daar juist de uitdaging inzit. En daarnaast hebben ze kennis gemaakt met zoveel nieuwe technologieën en ontwikkelingen.

“Het is prachtig om te zien hoeveel deze projecten kunnen betekenen in het leven van de deelnemers en hun naasten.” - CONOR -

Via deze weg willen ook onze partners bedanken, zonder jullie hadden wij dit project nooit kunnen verwezenlijken; Fonds voor Cultuurparticipatie, Gemeente Eindhoven, Vitalis Berckelhof en Stichting Nooitgedacht, bedankt! In dit boek vind u de methodiek, de producten, de verhalen en het belangrijkste; de talenten! Het project heeft, volgens ons, tot prachtige resultaten geleidt. Van tassen, tot posters, tot wijkverhalen, tot radioshows. Wij hebben ervan genoten!

Namens Corner Spot, Studio Op Poten en Woonzorggroep Vitalis Berckelhof, Veel leesplezier, Laura Koenen, Studio Op Poten Projectleider NIEUW/OUD


INHOUDSOPGAVE

0. NIEUW/OUD in een notendop

pag. 20

1. Het NIEUW/OUD PROCES De workshops Het vervolgtraject Sylvia van Aggel blikt terug

pag. 20 pag. 20 pag. 20 pag. 20

2. De Talenten Anja Stouthardt Riet Dolmans Jan Moolenaar Piet .. Ton van Heugten Tony van de Maat Renee van Dijk Mevr. Van Rooij en Mevr. Bos

pag. 20 pag. 20 pag. 20 pag. 20 pag. 20 pag. 20 pag. 20 pag. 20 pag. 20

3. Dutch Design Week 2015

pag. 20

4. Publicaties

pag. 20

5. Analyse NIEUW/OUD pag. 20 6. De partners pag. 20 7. NIEUW/OUD in de toekomst!

pag. 20


NIEUW/OUD in een notendop

6

16

Designers

deelnemers aan VOORTRAJECT

9

7

Experts van verschillende vakgebieden

Deelnemers aan algehele traject

Het project NIEUW/OUD heeft dit jaar een eerste pilot gedraaid met een aantal bewoners en omwonende senioren van Vitalis Berckelhof. Het project NIEUW/OUD heeft als voornaamste doelen het empoweren van ouderen, hun kennis te laten maken met moderne technieken, eigen kennis delen en samenwerking motiveren. In het voortraject werden er, door het team van Corner spot en Studio op Poten, workshops aangeboden om de deelnemers zijn/haar persoonlijk erfgoed vast te laten leggen en hun talenten te (her)ontdekken. Na deze workshops zijn een aantal deelnemers samen met de ontwerpers aan de slag gegaan om hun talenten verder te ontwikkelen. Deze talenten waren onder andere; textiel, fotografie, techniek en muziek. Vervolgens zijn de deelnemers, samen met een jonge expert in hetzelfde vakgebied, een intensief co-creatie proces aangegaan; van conceptontwikkeling tot ‘eindproduct’. Het traject heeft tot verassende en leuke producten geleidt en de talenten zijn weer helemaal aangewakkerd. Deze talenten en de producten hebben vervolgens een podium gekregen gedurende de Dutch Design Week 2015. Tevens wordt het werk gepresenteerd in een reizende expositie bij de verschillende locaties van Vitalis Woonzorggroep om zodoende de verworven kennis te delen met medebewoners, bezoekers en bewoners en zorg-professionals van andere locaties.

TALENT & JONGE EXPERT & VORMGEVER = NIEUW/OUD


HET NIEUW/OUD PROCES

1.

WERVING DEELNEMERS

2.

WORKSHOPS (VOortraject)

2 weken

3.

BRAINSTORM & ONTMOETING Jonge EXPERT

4.

ONTWERPEN / MODELLEN

PRESENTATIE

10 weken

6.

REFLECTIE

(DDW)

1,5 week

2 weken 5 weken

5.

2 week


“Ik vond de deelnemers ontzettend dapper. Ik kijk nu zelfs een beetje meer hoopvol naar mijn eigen oude dag. “ - MALoU -


DE WORKSHOPS


DE WORKSHOPS

1.

WIST U NOG TOEN....?

2.

Gluren bij de buren

3.

ZEG HET VOORT!

Tijdens deze eerste fase van het project hebben er diversen workshops plaatsgevonden waarin de doelgroep hun persoonlijke erfgoed in kaart heeft gebracht. Vanuit een gecombineerde design- en zorgachtergrond geloven wij erin dat het empoweren van ouderen betekent dat er eerst individueel onderzoek gedaan moet worden naar de kracht van de senioren. Wat is de achtergrond van de senioren? Waar is hij/ zij goed in? Wat wilde hij/zij eigenlijk altijd al leren? En hoe kun je deze talenten inzetten in deze tijd? Deze methodiek maakte het voor ons inzichtelijk welke richting de talenten opgingen en hoe het vervolgtraject vorm zou gaan krijgen.


“Wat een leuke middag om zo over vroeger te praten, ook al weet ik niet meer alles. Dankjewel!“ - Mevr. Bos -


1. 1.

Gedurende de eerste workshop hebben de deelnemers hun persoonlijke tijdlijn in kaart gebracht. Ze kregen handvatten aangeboden, maar mochten verder volledig hun eigen creativiteit inzetten. Het inzetten van handvatten/design tools biedt de deelnemer houvast en leert op deze manier kennis maken met onze werkwijze; design-thinking.

2. 2.

Deze workshop ging over het leren kennen van de andere deelnemers.Wat is de passie van uw buurvrouw? Wat vond hij/zij vroeger heel leuk om te doen? Wat zou hij/zij graag willen doen, maar durft hij/zij niet meer? Dit legde zij vast in een vriendenboekje met zelfgemaakte tekeningen.

WIST U WIST UNOG NOG TOEN....? TOEN....?

Gluren bij Gluren bij de buren de buren

3. 3.

ZEG HET ZEG HET VOORT! VOORT!

De derde workshop stond in het teken van delen! De deelnemers maakte zelf een presentatie over hun eigen talenten. Ze kregen ook hier weer handvatten aangeboden, maar gingen daadwerkelijk aan de slag om zelf een poster te maken. Het eindresultaat werd een poster waarop de deelnemers zelf kozen wat ze wilden delen. Hun kennis, hun geschiedenis, hun talenten

De deelnemers kregen kaarten met belangrijke data in de Nederlandse geschiedenis en specifieke vragen, zoals; wist u nog toen u de eerste keer Televisie keek, bij wie was dat, waar was dat en wat vond u daarvan? Of hoe heeft u de oorlog en de bevrijding van Nederland beleefd? Op deze manier wordt algemeen erfgoed vastgelegd als persoonlijk erfgoed en krijgen de vormgevers een algemeen beeld van de deelnemers.

Door op deze interactieve wijze samenwerking te stimuleren en elkaar vragen te stellen kregen we beter in beeld wat de interesse heeft van de bewoner en hoe de sociale cohesie is van de bewoners op dit moment.

Deze workshop geeft inzicht in wat men wil delen en waarom. Vanuit deze presentaties hebben de deelnemers hun talent gekozen en besloten waar ze verder mee willen gaan.


HET ONTWERPPROCES


HET ONTWERPPROCES

1. Onderzoek & analyse

2.

CONCEPT

3.

MATERIALISATIE

4. TESTEN

5.

EVALUATIE & IMPLEMENTATIE

Vanuit voorgaande workshops zijn de deelnemers daadwerkelijk aan de slag gegaan om hun persoonlijk erfgoed en talent in te zetten tijdens het design proces. Hun persoonlijk erfgoed en talent is de thematiek geweest waar zij binnen hebben vormgeven (bijv. verhalenvertellers, koken, muziek). Hierbij zijn de deelnemers begeleidt door zowel experts met hetzelfde talent als de ouderen (bijv. een modeontwerper, een dj, een fotograaf) en een van de vormgevers. Door de deelnemers actief het design-proces te laten doorlopen hebben wij ze weer in hun kracht kunnen zetten, doordat hun ideeĂŤn daadwerkelijk tot uitvoer zijn gekomen.


1. Onderzoek & analyse

2. CONCEPT

3. MATERIALISATIE

Gedurende deze fase werd er onderzoek gedaan naar het gegeven thema en werd samen gekeken naar de verzamelde informatie om tot een goede analyse te komen. Wat wil ik delen van mijn persoonlijk erfgoed en talent? De deelnemers hebben hun persoonlijk erfgoed en talenten al in kaart gebracht gedurende voorgaande workshops. Tijdens de laatste workshop hebben zij een specifiek talent gekozen waar ze mee aan de slag willen gaan.

Tijdens deze fase worden het onderzoek en de analyse van het gegeven thema omgezet tot een brainstorm naar mogelijke producten. Er worden verschillende concepten bedacht en bekeken waar de voorkeur ligt. Met wie zou ik mijn persoonlijk erfgoed willen delen? Vanuit hun talent en erfgoed hebben de deelnemers gebrainstormt, in samenwerking met een van de vormgevers, om te kijken hoe ze dit zouden kunnen delen met anderen. Hierbij werden enkele brainstorm handvatten geboden. Met wie zou je je verhaal willen delen? Hoe kan dit er uit gaan zien?

Vanuit de conceptfase worden de eerste prototypes ontwikkeld. Hoe gaat het product eruit zien? Hoe zou ik mijn persoonlijk erfgoed in willen zetten? Vanuit het concept hebben de deelnemers gekozen wat voor product ze willen maken. Hier werden de senioren daadwerkelijk designers! Ze zijn zelf prototypes/modellen gaan maken. Wilde zijn iets grafisch maken? Dan zijn ze samen met een grafisch vormgever aan de slag gegaan aan de computer! Wilden ze een radioprogramma te maken? Dan zijn ze samen met een DJ aan de slag gegaan.

“De verhalen die naar boven kwamen tijdens de workshops waren prachtig. Wat waren de deelnemers open en durfde zij zich kwetsbaar op te stellen. Bijzonder. “ - Laura -


4. 4.

TESTEN

TESTEN

5.

EVALUATIE && EVALUATIE IMPLEMENTATIE IMPLEMENTATIE

Met het eerste prototype word getest of het product werkt en of het echt in gebruik genomen kan worden. Lukt het om mijn persoonlijk erfgoed met deze mensen en op deze manier te delen? Vanuit de eerste prototypes hebben de deelnemers het product getest gedurende de eerste presentatie (DDW2015). Vond de doelgroep het interessant en bruikbaar? En willen ze het daadwerkelijk in gebruik nemen?

Tijdens deze fase word een gezamenlijke analyse gemaakt. Hierbij word specifiek gekeken naar of het product werkt en of het haalbaar is om het in de markt te zetten. Is het gelukt om mijn persoonlijk erfgoed en talent te delen en hoe zou ik het nog beter kunnen doen? De deelnemers zijn bij elkaar gekomen om samen te evalueren en hun producten aan elkaar te presenteren. Samen hebben zij gekeken naar de mogelijke vervolgstappen. Is de tas voor meerdere mensen geschikt? Willen meerdere mensen de producten? Je merkt hier dat de deelnemers daadwerkelijk de potentie van hun product in gaan zien. Zou de tas in productie kunnen gaan? Zou mijn boek uitgegeven kunnen worden, etc.? De producten worden nog gepresenteerd gedurende een reizende expositie bij de verschillende locaties van Vitalis Berckelhof.


SYLvia van aggeL blikt terug! Projectcoördinator Vitalis Berckelhof

“Er valt zoveel te zeggen over dit project wat ik zo’n enorm warm hart toedraag. Het empoweren van senioren kan dat? JA, is daarop mijn antwoord in vet gedrukte letters, want het project NIEUW/OUD maakt dat mogelijk. Hoe kijk je terug op je leven? Wat is je passie? Wat is je droom? Wat zou je willen delen met andere? Wat wil je nog leren? Wat was het leuk om bij de eerste workshops, aan de hand van de toolkit, mee te mogen doen en met senioren in gesprek te gaan over zijn/haar leven en hun passie of droom. Je stelt je hart open voor een ander maar krijgt er zoveel voor terug. De meest prachtige verhalen kwamen boven, alleen dat al was een geweldige ervaring.

Al met al een project wat de mens raakt, roert, passie geeft, emotioneert met een lach en traan en het beste in de mens naar boven haalt.” - SYLVIA -

Anja die op geheel eigen wijze haar verhaal en uitleg gaf over NIEUW/OUD tijdens een workshop op de Social Innovation Week te Tilburg. Mw Bos en Mw van Rooij die vol liefde vertelde over vroeger en de heerlijke taarten die zij niet alleen bakten, maar vooral ook opaten met de hele familie. Piet die helemaal in het verhaal/ verleden van zijn tante dook en haar weer tot leefde wekte. Jan, wat heeft deze man plezier beleeft aan het project, ondanks al zijn lichamelijke beperkingen haalt dit het beste in hem naar boven. De kennis die hij nog bezit en hoe hij deze deelde met andere, de

trots van de mooie foto`s. Het leek zowaar beter met hem te gaan, zowel geestelijk als lichamelijk, als hij kon delen in dit project. Anja werd een echt Dj. Niet alleen de saaie meezingers en inhakers maar juist hippe popmuziek uit de jaren 70 en 80-tig kwamen voorbij. Samen met Sjef zorgde zij voor de juiste swing in het restaurant met hun super leuke radioprogramma en met haar bevlogenheid wist ze ook weer andere te bereiken; “Kunt u iets inspreken voor de radio?” En dan Tonnie, haar geest liet haar soms in de steek, maar ooh wat was ze trots op het eindresultaat vooral toen iedereen vroeg waar ze die mooie tas en mandje voor haar scootmobiel had gekocht en ze vol trots antwoordde; ”Die heb ik zelf gemaakt!” Riet die heeft me geraakt met haar prachtige gedichten. Ze ontpopte zich tijdens de DDW ook nog eens tot filmster toen ze voor camera mocht vertellen over het project. Ton leverde een heel mooi eindproduct een prachtig ontwerp van de aardappelpoters, en veel mensen genoten van zijn ontwerp het verdiend zeker een plek waar er nog meer mensen van kunnen genieten. Al met al een project wat de mens raakt, roert, passie geeft, emotioneert met een lach en traan en het beste in de mens naar boven haalt.”  


DE TALENTEN


JAN MOoLENAAR

RIET DOLMANS

PIET VAN SUMMEREN

ANJA STOUTHARDT

Fotografie

wijkpoezië

wijkverhalen

radio maken

MEVR. BOS & Mevr. van rooij

Renee van dijk

TONNIE van de Maat

TON vAN HEUGTEN

techniek

textiel

beeldhouwen

taarten bakken


ANJA STOUTHARDT


ANJA STOUTHARDT

Anja is een van de deelnemers die vanaf dag één betrokken is geweest bij het project. Anja woont nog niet zo heel lang bij Vitalis Berckelhof, maar probeert aan zoveel mogelijk dingen mee te doen. Haar enthousiasme werkte aanstekelijk. Gedurende de workshops kwamen we er al snel achter dat zij een enorme muziekliefhebster is; “Een dag zonder muziek, is een dag niet geleefd”. Ze heeft een totaal eigen muzieksmaak, die vaak niet te vergelijken is met haar medebewoners. Ze deed ijverig mee met de workshops, waarbij ze zich strikt aan de regels hield en nauwkeurig te werk ging.


TALENT / MUZIEK

RADIO MAKEN

Haar keuze van talent was vlug emaakt; muziek en muziek delen. Na de brainstormsessie wist ze meteen wat ze wilde maken; Radio Berckelhof! De titel was gekozen, het idee was geboren, maar ze had nog niet de kennis en kunde om zelf radio te maken. Samen met DJ, radiomaker en mede-muziek fanaat, Sjef de Kok is zij aan de slag gegaan om Radio Berckelhof werkelijkheid te laten worden. Anja koos de muziek, Sjef ondersteunde met de techniek. Stap voor stap nam Sjef haar mee in de wereld van DJ-en en op deze manier leerde Anja ook zelf een beetje de techniek. Tijdens de Dutch Design Week 2015 is er zelfs een live-stream radio-uitzending gemaakt en hebben zij Radio Berckelhof samen gepresenteerd. Hopelijk horen we snel meer van Anja en Radio Berckelhof! De radio-uitzendingen zijn hier terug te luisteren: ‌....


ZE HEEFT ME DOEN VERASSEN MET HAAR MUZIEKSMAAK! ” - SJEF DE KOK-


RIET DOLMANS


TALENT / POEZIË

WIJKPOEZIË

Riet schrijft al jaren gedichten over haar leven. Dit talent ontdekte wij toen ze een kijkje kwam nemen gedurende onze workshops. Daarnaast woont Riet haar hele leven al in de wijk en is opgegroeid rondom de Jan van Riebeecklaan. Een actieve wijkbewoonster die dus alles weet over de geschiedenis van de wijk. Ze herinnert zich nog tot in de details de opening van de winkels op de Jan van Riebeecklaan die officieeël geopend werd door de toenmalige wethouder. Met het fantastische talent voor het schrijven van gedichten en al haar kennis over de Jan van Riebeecklaan heeft ze het gedicht geschreven over de winkels in de jaren ‘50. Riet is, samen met Laura, grafisch vormgever, aan de slag gegaan om het gedicht te illustreren en de bewoners van nu een kijkje te gunnen in het verleden van deze winkelstraat. Ze wist het allemaal nog tot in detail, hoe Daadje het vlees sneed, en hoe snel de eigenaar van de Bresser zo snel alles uitrekende. Bij sommige winkels wisten ze even niet meer precies hoe het zat en dan werden er nog oud mede-bewoners gebeld of even het internet geraadpleegd. Alhoewel er veel is veranderd; de herinneringen blijven.


RIET’S GEDICHT

De poster heeft een prachtige plek gekregen bij Corner Spot in de Jan van Riebeecklaan. Bewoners staan er vaak even stil, om het gedicht te lezen en even terug te denken aan vroeger. Riet is zelfs gevraagd om haar gedicht en illustratie te delen in het lokale tijdschrift van Doornakkers. We hopen dat Riet nog veel gedichten blijft schrijven en dat ze nog meer kan delen met haar medebewoners in Doornakkers.

NO.1

NO.7

60 jaren gingen heen op Jan van Riebeeklaan nr. EEN. Ik was er ook al reeds getrouwd toen Corner Spot werd gebouwd. Bakker v. Eerd en toen v. Dijk waren de eerste bakkers in onze wijk, waar wij dus als eerste buren heel fijn naar binnen mochten gluren. Men was toen nog niet verwend en kocht er snoepjes voor een cent. Brood, het gebak was voor een feest, klinkt nu wel vreemd als men dit leest. Daarna kwam het in bezit van de infowinkel met Cor de Wit. Het was voor de mensen in die vorm, wat toen heette: BUURTPLATFORM.

In die tijd heerste er de leuzen en had men daarom weinig keuzen. Het is beslist geen echte man, als hij er niet roken kan. Hij heette beslist geen Pietje, maar noemde hem dan ook een mietje. Meestal shag en pijptabak, Had hij dan ook wel op zak!

NO.3 Daarnaast was de schoenwinkel van den Ouden, waar wij de kindervoetjes aan toevertrouwden. Renate was dan ook zijn merk, degelijk sterk en ook voor naar de kerk. NO.5 Een bankgebouw, want wij moest sparen, dus vooral ons goede geld bewaren. Zuinig zijn en ook nog vasten, liefst veel kinderen en ook veel lasten.

De winkelier was toen Prijden. NO.9 Jan de Wit de kruidenier, daar van had men wel plezier, Daadje sneed vlees en ook de kaas, zij was personeel en een klein beetje de baas. NO.11 De slager Panken zat ook in de rij met verse worst en balkenbrij, De ham en biefstuk was voor de pastoor, misschien kreeg hij er aflaten voor? NO.13 Melk uit een kan; het kon niet verser, slagroom en kaas kwam van de Bresser. De kassa ging niet vlug genoeg, Toon wist het al voor je het vroeg! NO.15 Verder was nog de drogist die ook veel van poeders wist, pleisters, zalf en goede raad, haalde wij bij het Walvis hoekje Joh.Vermeerstraat


1.

3.

1.

ba

1.

3.

SNS bank

5.

5.

7.

nenwink hoe el sc

van den ouden

SNS bank

7.

9.

kruidenier

IJDEN PR

11.

13.

n de wit Ja

IJDEN PR

15. walvis de

e e Br sse D

n de wit Ja kruidenier

Slagerij Panken

9.

11.

11. 13.

n de wit Ja

13.

15. e e Br sse D

e e Br sse D

r

ba

SNS bank

nenwink hoe el sc

van den ouden

9. kruidenier

IJDEN PR

r

rd

rd

r va3.n ee kke

r van ee kke

7.

r

van den ouden

rd

ba

5.

nenwink hoe el sc

r van ee kke

15. walvis de

walvis de

Slagerij Panken

Slagerij Panken

WINKELS | JAN VAN RIEBEECKLAAN | DOORNAKKERS +/-1956 WINKELS | JAN VAN RIEBEECKLAAN | DOORNAKKERS +/-1956 +/-1956 WINKELS | JAN VAN RIEBEECKLAAN | DOORNAKKERS NO.1

NO.1

60 jaren gingen heen op Jan van Riebeeklaan nr. EEN.

Ik was er ook al reeds getrouwd 60 jaren gingen heen toen Corner Spot werd gebouwd. op Jan van Riebeeklaan nr. EEN.

NO.1 NO.3

NO.3

NO.3 NO.5

NO.5

NO.5 NO.7

NO.7

NO.7 NO.9

NO.9

NO.9 NO.11

dus vooral ons goede geld bewaren.

en had men daarom weinig keuzen.

Ik was er ook al reeds getrouwd

Renate was dan ook zijn merk, waren de eerste bakkers in onze wijk,

Zuinig zijn en ook nog vasten,

Het is beslist geen echte man, Daadje sneed vlees en ook de kaas, maar noemde hem dan ook een mietje.

toen Corner waar Spotwijwerd gebouwd. dus als eerste buren

degelijk sterk voor naarburen de kerk. waaren wijook dus als eerste

liefst veel kinderen en ook veel lasten. hij er niet roken kan. Meestal shag enals pijptabak,

Bakker v. Eerd en toen v. Dijk

waren de eerste bakkers in onze wijk,

Bakker v. Eerd Dijk mochten gluren. heelen fijntoen naar v. binnen

heel fijn naar binnen mochten gluren.

Men was toen nog niet verwend waren de eerste bakkers in onze wijk,

Men was toen nog niet verwend

en kocht er snoepjes voor een cent.

en kocht er snoepjes voor een cent.

Brood, het gebak was voor een feest,

Brood, het gebak was voor een feest,

waar wij dus als eerste buren

heel fijn naarklinkt binnen mochten gluren. nu wel vreemd als men dit leest.

klinkt nu wel vreemd als men dit leest.

Men was toen nog kwam niet verwend Daarna het in bezit

Daarna kwam het in bezit

van de infowinkel met Cor de Wit. en kocht er snoepjes voor een cent.

van de infowinkel met Cor de Wit.

Het was voorvoor de mensen in die vorm, Brood, het gebak was een feest,

Het was voor de mensen in die vorm,

wat toen heette: BUURTPLATFORM.

klinkt nu wel vreemd als men dit leest.

NO.11

NO.13 NO.15

NO.13

NO.15

NO.15

60 jaren gingen heen was de schoenwinkel van den Ouden, In die Eentijd bankgebouw, want wij moest sparen, In die tijd heerste er de leuzen Jan Wit de kruidenier, Deuit slager Panken de rij Melk eende kan; het kon niet veel verser, Verder was nog de drogist die ook veel van Daarnaast was de schoenwinkel van den Ouden, Daarnaast Een bankgebouw, want wij moest sparen, heerste er de leuzen Jan de Wit de kruidenier, Dede slager Panken zat ook in de rij Melk een kan; het zat kon ook niet in verser, Verder wasuitnog drogist die ook van van Riebeeklaan nr. EEN. waardus wij vooral de kindervoetjes ons goede geld bewaren. daar vanen had men daarom daar hadworst menen welbalkenbrij, plezier, met verse worstkwam en balkenbrij, slagroom en kaas kwam de Bresser. poeders wist, pleisters, zalf en goede raad, waar wijopdeJan kindervoetjes aan toevertrouwden. ons goedeaan geldtoevertrouwden. bewaren. en dus had vooral men daarom weinig keuzen. had men wel plezier,weinig keuzen. metvan verse slagroom en kaas van de Bresser. poeders wist, pleisters, zalf envan goede raad, wasdan er ook al reeds getrouwd Renate was danen ook merk, Zuinig zijn geen enIn ook nog vasten, Het is vlees beslisten geen echte man, Daadje sneed vlees en ookvoor de kaas, De hamging en Dewij kassa ging niethet vlug genoeg, wij bij het Walvis Joh.Vermeerstraat RenateIkwas was ook zijn merk, Zuinig zijn ookzijn nog vasten, is beslist echte man, Daadje sneed ook dede kaas, De ham en biefstuk was de pastoor, DePanken kassa niet vlug genoeg, bij het Walvis hoekje Joh.Vermeerstraat Daarnaast de schoenwinkel van den Ouden, Een bankgebouw, want wij moest Het sparen, die tijd heerste er de leuzen Jan Wit de kruidenier, De slager zatbiefstuk ook inwas devoor rij de pastoor, haalde Melk uit een kan; kon niet verser, haaldeVerder was noghoekje de drogist die ook veel Corner degelijk ook voor de kerk. en ook veel lasten. zij was personeel als hij er niet roken kan. was personeel klein beetje misschien aflaten Toon wist het al voor je het vroeg! degelijktoen sterk en ookSpot voorwerd naargebouwd. de kerk. liefststerk veel en kinderen ennaar ook veel lasten. alsliefst hij erveel nietkinderen roken kan. en een klein beetje de baas. zijmisschien kreegen hij een er aflaten voor? de baas. Toon wist het kreeg al voorhijjeer het vroeg!voor?

waar wij de kindervoetjes aan toevertrouwden.

Bakker v. Eerd en toen v. Dijk

NO.11 NO.13

wat toen heette: BUURTPLATFORM.

Hij heette beslist geen Pietje,

maar noemde hem dan ook een mietje. Had hij dan ook Hij wel heette op zak!

daar van had men wel plezier,

Hij heette beslist geen Pietje,

was personeel Meestal shag enzij pijptabak,

Had hij dan ook wel op zak! beslist geen Pietje,

maar noemde hem dan ook een mietje. De winkelier was toen Prijden.

Meestal shag en pijptabak,

De winkelier was toen Prijden.

Had hij dan ook wel op zak! De winkelier was toen Prijden.

en een klein beetje de baas.

van

met verse worst en balkenbrij,

slagroom en kaas kwam van de Bresser.

poeders wist, pleisters, zalf en goede raad,

De ham en biefstuk was voor de pastoor,

De kassa ging niet vlug genoeg,

haalde wij bij het Walvis hoekje Joh.Vermeerstraat

misschien kreeg hij er aflaten voor?

Toon wist het al voor je het vroeg!


JAN MOLENAAR


TALENT / FOTOGRAFEREN

DIGITALE FOTOGRAFIE

Jan was een enthousiaste deelnemer van onze workshops wat veel leuke gesprekken teweeg bracht. Er zijn gedurende de workshops veel diversen talenten van Jan ontdekt, maar één talent kwam iedere keer terug; fotografie. Jan heeft vroeger bij een fotografieclub gezeten en heeft hier bij verschillende exposities zijn werk getoond. Gedurende de laatste workshop, waar er collages werden gemaakt over het gekozen talent, koos Jan al bladerend foto’s waar hij graag commentaar op leverden als: “Dit is te modisch”, “Portretfotografie heb ik nog nooit gedaan, maar wel mooie foto’s” en “natuuren architectuurfotografie is toch wel het mooiste om te doen”. Jan ging samen met, de in Eindhoven gevestigde fotograaf en filmmaker, Wouter Kooken aan de slag om samen zijn talent te (her)ontdekken. Hierbij hebben hebben zij zichzelf gefocust rondom de thema’s: architectuur (dag&nacht), natuur en portret. De portretten die zij gemaakt hebben van Jan’s medebewoners zijn erg in trek; de geportretreerde konden gedurende de DDW soms urenlang trots bij hun foto staan en aan andere vertellen over Jan’s portretkunsten.


Jan leefde tijdens de uren samen met Wouter enorm op: “Wat is het fijn om weer over iets anders dan het weer te praten en weer met fotografie aan de slag te zijn”. Als extra uitdaging is het duo, naar wens van Jan, ook film gaan verkennen, en heeft Jan voor het eerst bewegend beeld vastgelegd. Een prachtig voorbeeld van NIEUW/OUD dat laat zien dat talenten van senioren niet verloren hoeven te gaan.

“ WAT VIND IK HET FIJN OM EEN KEER OVER IETS ANDERS DAN HET WEER TE PRATEN.” - JAN -


PIET VAN SUMMEREN


TALENT / WIJKGESCHIEDENIS

HET VERHAAL VAN PIET’S TANTE

Piet woont samen met zijn vrouw in Doornakkers en is op vele manieren in de buurt actief. Hoewel Piet de eerste workshops heeft moeten missen kon hij snel inhaken. Zodra hij begreep waar het project om draaide stortte hij zich op de talentontwikkeling workshop en al snel bleek dat Piet vele talenten bezit en dat hij daarbij erg enthousiast is over verschillende media. Piet zit in de werkgroep voor de Historische Middag en weet enorm veel over de geschiedenis van de buurt, hij zingt in het plaatselijke koor en hij is fervent schilder. Piet is een man met vele talenten waaronder verhalenvertellen over de historie van wijk Doornakkers. Piet heeft zich gericht op één verhaal: Zijn tante die kort na de 2e wereldoorlog de eerste balletschool in Eindhoven startte. Wat zeker geen kort verhaal bleek te zijn!


Het proces van Piet was zeer inspirerend, zelf noemt hij het de Zoektocht, en bestond uit vele ontmoetingen en heel veel onderzoek. Hij bezocht een lokale stichting met een gigantische database aan historische foto’s van Eindhoven genaamd Eindhoven in Beeld. Tevens plaatste hij een open oproep voor informatie in het Eindhovens Dagblad. Het bleek een project met vele ontmoetingen en wat een gesprek startte en deuren opende ver buiten de wijk. Hij bezocht wel 20 ex-studenten van zijn tantes balletschool maar zorgde er ook voor dat deze weer in contact kwamen met elkaar. Hij zorgde voor vele sociale interacties die zonder hem en zijn zoektocht niet plaats hadden gevonden. Piet ontdekte niet alleen zijn schrijftalent maar werd ook een onderzoeker en verbinder van vele gepensioneerde bewoners binnen en buiten de wijk Doornakkers. Conor heeft Piet als ontwerper en gids bijgestaan gedurende het gehele proces, en heeft hem , met behulp van het doorlopen van het design-proces, geholpen met het verzamelen, filteren, sorteren en selecteren en bundelen van de meest relevante informatie. Al snel kwamen ze tot de conclusie dat het geen kort verhaal, zoals gepland, ging worden en ze een weg ingeslagen waren die zo inspirerend en de moeite waard was dat het zich niet liet kaderen door onze beoogde tijdsplanning. Als alles volgens plan verloopt zal er eind mei 2016 een heus boek gepubliceerd worden genaamd: “Anneke van Summeren; Een bijzondere vrouw”.

“ Ik ben aan iets begonnen waar ik een paar maanden geleden nog geen idee van had. Jullie hebben mijzelf doen verassen!” - PIET -


LIANNE’S HERINNERING Een van de eersten die reageerde op mijn oproep was Lianne. Bij de door ingezonden foto, die je in dit boek ook ziet stond de volgende tekst: Deze balletuitvoering is in ‘63 of ‘64 geweest; mijn eerste. Werd opgevoerd volgens mij in de Stadsschouwburg, vóór die er van nu stond, óf in het POC gebouw aan de Mathildelaan. Ik kan me vergissen want op m’n 12 heb ik ook een uitvoering meegedaan, maar ik weet niet meer waar dát was ..... Hier was ik 7; dat dametje vooraan met die ‘grote’ ogen en kort donkerblond kapsel ... áchter de kleinste Indiaan De datum van de balletuitvoering was 15 februari 1964 en vond plaats in het Philips Onspannings Centrum (POC). Ik vond de tekst van haar e-mail zo leuk dat ik hem onveranderd plaats. Lees zelf maar:

Ik hou van dans, altijd al gedaan en omdat ons mam alles ‘stimuleerde’ op wat maar op ‘n hobby leek, ben ik in m’n eentje daar naar toe gestapt. ‘t Adres en mogelijkheid heeft toch waarschijnlijk mijn moeder uitgevonden, want in eerste instantie was ik pas zeven. Een aantal jaren les gehad en daarna even gestopt om op m’n 12e weer enkele jaren balletles te nemen ... niets anders beviel me zo goed.

daar de trap omhoog. Een buitentrap van ijzer/staal, naar de 3e etage (dacht ik, omdat m’n kleine beentjes veel moesten klimmen :-)), daar was dan de ingang, de kleedkamer met planken vloeren en daarna weer een deur naar de oefenruimte. Links in de hoek dan Anneke, met muziekapparatuur en rechts (minstens!) een bar om aan te oefenen.

Vroeg in m’n 20er jaren (23 meen ik) doorgegaan met Jazzballet (1x per week) Janis Sutton in de H. Boexstraat in Eindhoven; daarna wegens verhuizing bij balletschool ... doorgegaan met BBB (buik borst billen) ... alles basismateriaal geleerd bij Anneke en later Janis (grondoefeningen en uithoudingsvermogen, vooral) ... rond m’n 50e mee gestopt omdat ‘t in die mate niet meer haalbaar was ... ben nu bijna 60, maar Anneke’s lessen en hoe ik er naar toe ging, als ‘grote’ kleine meid van 7, staat me hedentendage nog bij.

Groepsoefeningen altijd van linksachter in ‘t zaaltje, schuin naar rechtsvoor ... achter elkaar door, tot je ‘t door had ...

Wat ik me van Anneke herinner: Ze heeft me groot respect voor de klassieke muziek bijgebracht, een hele goede houding (nog steeds) en door te zetten ... Als ik later de titelmuziek van ‘Openbaar Kunstbezit’ op TV hoorde, moest ik steeds aan haar en de balletlessen denken .... :-). De foto die bij Eindhoven in Beeld is gepubliceerd was van mij ... daar staat Anneke in volle glorie op :-). Is altijd een lievelingsfoto van mij geweest. Heb van anderen nooit een foto gezien ... jammer. Feit is wel dat dat wat mij betreft ook de enige foto is. Tijdens een opvoering in de (oude) eerste stadsschouwburg Eindhoven; ik was toen een ‘bloem’ en alle kostuums maakte ze zelf of liet ze zelf maken ... Iedereen vanuit elke leeftijdscategorie had z’n eigen plek in een bepaalde dans, daarom zoveel anderen achter de jongste groep. Iedereen kwam wel ergens vanuit Tongelre naar de balletschool. Vele gezichten zijn voor mij nog herkenbaar, maar kan er geen naam meer bij bedenken, behalve ‘Viola/Violet’.... Heb zelf nooit geweten hoe de balletschool heette, dus dank daarvoor :-). Voor mij is ‘t altijd de balletschool Anneke van Summeren gebleven. Ik liep vanuit de Paul Krugerlaan, door de Johannesburgstraat, naar de Tongelresestraat en moest dan bij dat hoge ‘magazijn’-gebouw achterom gaan en

Een tweede uitvoering, rond m’n 12e was in ‘t POC (ja, ‘t oude); toen was ik een domino .... geen foto’s van, sorry. Heeft u hier iets aan? Als u specifieke vragen heeft, die ik wellicht kan beantwoorden, roept u maar. Anneke was heel lief, maar wilde beslist dat we ons best deden. Er werd hard gewerkt en weinig ‘gekletst’ ... die ervaring vond ik later bij Janis Sutton ook fijn. Ik haatte de groep van kletsmeijers, maar hield van de groep die er keihard aan werkte ‘t goed te doen. Weinig ‘geklets’ dus, zoals ‘t hoort. Succes! Groetjes, Lianne Ik zie haar nog zò staan, kaarsrecht en met fijne stem .... geweldige vrouw .... ze was niet groot, wel kordaat. Een echte prima ballerina.


TON VAN HEUGTEN


TALENT / BEELDHOUWEN

DE AARDAPPEL POTERS

Ton van Heugten woont samen met zijn vrouw in Doornakkers en geniet ervan om met zijn handen te werken. Vanaf het eerste contact was duidelijk dat Ton vele talenten bezit en dat hij in veel dingen geïnteresseerd is. Hij houdt er enorm van zijn werk aan de wereld te laten zien, maar daarentegen is het voor Ton lastig om publiciteit te krijgen voor zijn talenten en zijn werken. Hij gaf dan ook duidelijk aan dat dit een van zijn grootste aandachtspunten was: publiciteit krijgen voor zijn werk! Gedurende een van de workshops kwam al snel naar boven dat Ton graag sculpturen van verschillende materialen maakt, zoals steen en metaal. Ton is samen met ontwerper, Conor, aan de slag gegaan met Ton’s passie: het maken van sculpturen.


Ton gaf al snel aan graag door te willen gaan met een project waar hij aan werkte met een vriend; Hans van de Ven. Een sculptuur gebaseerd op ‘De aardappelpoters’ van kunstenaar Van Gogh. Ze kozen dit onderwerp vanwege o.a het jaar van Van Gogh (2015) . Conor hoefde de twee mannen niet veel te begeleiden, maar ondersteunde de mannen juist in het vinden naar een plek waar het werk gepresenteerd kon worden; de DDW 2015. Dit was juist hetgeen wat de mannen motiveerde het werk af te maken; een podium voor hun werk tijdens de Dutch Design Week. Ze zijn erg blij dat hun creatie een mooie zichtbare plek heeft gekregen in de buurt.


TONNIE VAN DE MAAT


TALENT / HANDWERKEN

DE ROLLATERTAS

Jan was een enthousiaste deelnemer van onze workshops wat veel leuke gesprekken teweeg bracht. Er zijn gedurende de workshops veel diversen talenten van Jan ontdekt, maar één talent kwam iedere keer terug; fotografie. Jan heeft vroeger bij een fotografieclub gezeten en heeft hier bij verschillende exposities zijn werk getoond. Gedurende de laatste workshop, waar er collages werden gemaakt over het gekozen talent, koos Jan al bladerend foto’s waar hij graag commentaar op leverden als: “Dit is te modisch”, “Portretfotografie heb ik nog nooit gedaan, maar wel mooie foto’s” en “natuuren architectuurfotografie is toch wel het mooiste om te doen”. Jan ging samen met, de in Eindhoven gevestigde fotograaf en filmmaker, Wouter Kooken aan de slag om samen zijn talent te (her)ontdekken. Hierbij hebben hebben zij zichzelf gefocust rondom de thema’s: architectuur (dag&nacht), natuur en portret. De portretten die zij gemaakt hebben van Jan’s medebewoners zijn erg in trek; de geportretreerde konden gedurende de DDW soms urenlang trots bij hun foto staan en aan andere vertellen over Jan’s portretkunsten.


Gedurende de eerste workshop hebben de deelnemers hun eigen persoonlijke tijdlijn in kaart gebracht. Ze kregen handvatten aangeboden, maar mochten verder volledig hun eigen creativiteit inzetten. Er werden belangrijke data in de Nederlandse geschiedenis benoemd; bijv., weet u nog toen u de eerste keer Televisie keek, bij wie was dat, waar was dat en wat vond u daarvan? Of hoe heeft u de oorlog en de bevrijding van Nederland beleefd? Op deze manier wordt algemeen erfgoed vastgelegd als persoonlijk

“IK LIEP OVER DE GANG MET MIJN TAS EN ZE ZEIDEN ALLEMAAL: WAT MOOI, TONNIE!” - TONNIE -


RENEE VAN DIJK


TALENT / TECHNIEK

KINETISCHE SCULPTUUR MAKEN

Renee kwam bij de workshops een kijkje nemen en begon meteen aan de tijdlijn. Renee was vroeger een echte zakenman, maar ook een engineer. Zo reisde hij voor zijn werk de hele wereld rond en maakte hij producten voor de machines in de auto-industrie. Zijn passie binnen zijn werk lag voornamelijk in het maken van de technische tekeningen; een talent waarmee hij zijn Carriere was gestart. Als hobby naast zijn werk had hij een hele verzameling aan locomotieven.


Met deze twee talenten, engineering en locomotieven, is hij, samen met technische ontwerper Adriaan de Man, aan de slag gegaan om een nieuwe model te maken. Samen begonnen ze een project met als doel het maken van een kinetisch sculptuur op stoomkracht. Het eerste prototype bestond uit technische lego en Rene’s stoommachinemodel. Dit prototype is tijdens de Dutch Design Week gepresenteerd. Begin November heeft Rene de samenwerking helaas moeten afbreken vanwege persoonlijke omstandigheden.

“ IK ONTDEK TELKENS MEER EN KOM OP PLEKKEN WAAR IK ZONDER JULLIE NIET WAS GEKOMEN.” - PIET -


MEVR. VAN ROOIJ EN MEVR. BOS


TALENT / TAARTEN ETEN

TAARTEN MAKEN

Mevr. van Rooij en Mevr. Bos zijn twee goedlachse, altijd vrolijke, dames die beide aan dementie lijden. Gedurende de workshops ging het voornamelijk over de gezelligheid van vroeger en bij die gezelligheid taart, koekjes en snoep eten. Beide dames kunnen uitbundig discussiĂŤren over welke taart nou eigenlijk het lekkerste is en of ze deze weleens zelf gemaakt hebben. Samen met ontwerpster Laura zijn zij aan de slag gegaan om de smaak van vroeger weer her te beleven.


Kun je met dezelfde handeling van het taart bakken en de smaak van taart eten weer herinneringen boven water halen? Er kwamen prachtige en ontroerende verhalen boven die ons duidelijk maakte dat dit wel degelijk kon. Dit is uiteindelijk een klein kookboekje geworden, waarbij de verhalen van de dames omschreven staan.


HOLLANDSE APPELTAART

1. Laat de boter en margarine op kamertemperatuur komen. Verwarm de oven voor op 180 °C. 2. Bekleed de bodem van de springvorm met bakpapier en vet de randen in met boter. Schil de appels, verwijder het klokhuis, snijd ze in vieren en vervolgens in plakjes. 3. Klop in een beslagkom de boter, margarine, suiker, vanillesuiker en het zout met een mixer tot een luchtige massa. Voeg de helft van het ei toe en klop tot een egaal beslag. Voeg het bakmeel toe en klop tot het een samenhangend deeg vormt. Vervang de gardes eventueel voor deeghaken. 4. Bekleed de springvorm met de helft van het deeg en houd de rest achter. Doe de helft van de appels in de springvorm en bestrooi met de helft van de kaneel. Herhaal dit met de andere helft van de appels en kaneel. 5. Rol het achtergehouden deeg uit tot een lap van een ½ cm dik. Snijd er 8 stroken van 1½ cm breed en 1 lange strook voor langs de rand van de springvorm. Leg de deegstroken met geruit patroon over de appelvulling. Leg de lange strook om de rand van de springvorm. Klop het resterende ei los en bestrijk met het kwastje de stroken en rand. Bak de taart 1½ uur in het midden van de oven goudbruin en gaar.

Ingrediënten 125 g plantaardige margarine 125 g boter (+ extra voor invetten) 11 friszoete en stevige appels (bijv. jonagold) 1 mespunt zout 200 g suiker 8 g vanillesuiker (zakje à 8 g) 2 eieren 400 g zelfrijzend bakmeel 2 el gemalen kaneel Keukenspullen bakpapier springvorm (Ø 28 cm) mixer

Herinnering van Mevr. Bos “Wij aten thuis nooit taart. We waren met elf kinderen, dus dat zou wel erg veel taart zijn!”

HERINNERING VAN MEVR. VAN ROOIJ “Mijn moeder maakte altijd 2 taarten tegelijk. We waren met veel kinderen thuis, dus eentje was niet genoeg. We hadden een appelboom in de tuin, dus appeltaart werd, volgens mij, iedere week gebakken!”


DUTCH DESIGN WEEK 2015


DUTCH DESIGN WEEK 2015

Deze Dutch Design Week heeft NIEUW/OUD een podium gekregen gedurende de expositie OUD=IN op de locatie Vitalis Berckelhof. OUD=IN was een expositie waarbij samenwerkingen met en/of producten voor senioren voorop stonden. Daarnaast presenteerde NIEUW/OUD ook bij de wijklocatie Corner Spot. NIEUW/OUD presenteerde bij beide locaties de eerste prototypes van de producten van de talenten. Het was prachtig om deze eerste producten bij elkaar te zien. De deelnemers stonden vaak vol trots naast hun werk over het project te vertellen. Een geslaagde Dutch Design Week!


De bezoekers reageerde allemaal zeer positief en de bewoners die door Jan gefotografeerd waren reageerde vol enthousiasme en emotie. Dhr. Ooms (een van de gefotograafeerde) zat soms zelfs uren zijn foto te bewonderen; “Ik vind de foto’s zo mooi, mag ik ze hebben?”. We hopen dat de foto’s een mooie plek hebben gekregen bij de gefotografeerde thuis.

NIEUW/OUD werd ook gepresenteerd aan de Eindhovense wethouder Yasin Torunoglu. In de krant ‘Groot Eindhoven’ sprak Yasin Torunoglu over zijn bezoek aan OUD=IN:

“DDW gaat allang niet meer over het ontwerpen van mooie tafels, stoelen of ene prachtig jurkje. design draait steeds meer om de kwaliteit van leven. Het gaat om ontmoeting tussen design en milieu of zorg of mobiliteit maar vooral om mensen. Ontwerpen wordt ontmoeten......” ...... “Bij OUD=IN van Vitalis Berckelhof zagen we wat design voor senioren kan betekenen. Bijvoorbeeld hoe zij herinneringen ophalen, tijdens het pimpen van nachtkastjes van buurtbewoners. Of hoe ideeën van senioren gestalte kregen nadat zij gekoppeld werden aan een designer “ ..... “De senioren, de wijkbewoners en de designers hadden duidelijk plezier beleefd aan deze projecten. Design legde de verbinding die nog niet eerder door andere zaken tot stand was gebracht. Ontwerpen werd ontmoeten. Mooier kan een DDW niet worden.”

WAT IS DE DUTCH DESIGN WEEK? Elk jaar in oktober vindt in Eindhoven de negendaagse Dutch Design Week (DDW) plaats. Het grootste designevenement van Noord-Europa presenteert dan werk en concepten van ruim 2400 ontwerpers aan meer dan 250.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Verspreid over zo’n tachtig locaties door de hele stad, organiseert en faciliteert DDW onder andere tentoonstellingen, lezingen, prijsuitreikingen, netwerkbijeenkomsten, debatten en festiviteiten. DDW onderscheidt zich van andere designevenementen door zich te concentreren op ontwerpen voor de toekomst. Hoewel tijdens het evenement alle denkbare disciplines en aspecten van design aan bod komen, ligt de nadruk op experiment, vernieuwing en cross-overs. Bijzondere aandacht gaat jaarlijks uit naar werk en ontwikkeling van jong talent.


NIEUW/OUD SAMENGEVAT Vitalis Berckelhof


NIEUW/OUD SAMENGEVAT Vitalis Berckelhof

We blikken met veel plezier terug op een goede eerste pilot van NIEUW/OUD. We hebben veel geleerd, veel gelachen en zijn vaak ook ontroerd geweest door onze deelnemers. Het lijkt bijna onmogelijk om NIEUW/ OUD samen te vatten, maar we hebben het op z’n minst geprobeerd op de volgende paginas:


NIEUW/OUD IN CIJFERS

NIEUW/OUD EN DE TALENTEN

6

16

Designers

deelnemers aan VOORTRAJECT

9

7

Experts van verschillende vakgebieden

2000

WIJK POEZIË

Bezoekers DDW

TEXTIEL

Deelnemers aan algehele traject

NIEUW/OUD IN LEEFTIJD

76

Gemiddelde leeftijd deelnemers

TECHNIEK

WIJK VERHALEN

FOTOGRAFIE

MUZIEK

TAART BAKKEN

BEELD HOUWEN

NIEUW/OUD IN GEDICHT Eindelijk dan na 60 jaar, dus lange tijd Raak ik nog mijn nestel kwijt. Om iets uit een ver verleden te herleiden naar het heden. Namelijk de winkels uit de Jan van Riebeecklaan

29

Gemiddelde leeftijd EXPERTS en DESIGNERS

Die nu getekend uit de computer gaan. En ook hun namen te benoemen Maar wel met hulp van Laura Koenen.

- RIET DOLMANS -


DE PARTNERS

CORNER SPOT

STUDIO OP POTEN

VITALIS BERCKELHOF

STICHTING NOOITGEDACHT


CORNER SPOT

Corner Spot is een tijdelijke ruimte voor cocreatie in Doornakkers, een wijk in het oosten van Eindhoven. Aanvankelijk opgezet als ontwerp- en werkruimte, is Corner Spot geleidelijk uitgegroeid tot een interdisciplinaire werkomgeving. Een plek waar mensen die geïnteresseerd zijn in diverse projecten in Doornakkers elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten en tot samenwerking kunnen komen. Corner Spot richt zich, door het gebruik van ontwerpmethoden en design thinking op het creëren van lokale en sociale invloed. Het team werkt nauw samen met lokale professionals en bewoners. Zij combineert zo verschillende vaardigheden en ervaringen die nodig zijn voor het ontwikkelen en in stand houden van projecten die Corner Spot initieert of waarin zij participeert.

STUDIO OP POTEN

Laura Koenen en Malou van Dijck, zijn twee ontwerpers die elkaar ontmoet hebben aan de Design Academy te Eindhoven. Tegenwoordig bundelen zij hun krachten als Studio Op Poten. Hun inspiratie komt van het dagelijks leven en het gedrag van de mens. Bijvoorbeeld: hoe gaan we om met onze bezittingen? Wat betekent ouder worden en hoe gaat iemand daar mee om? Of hoe bindt men zich aan zijn omgeving? Studio op Poten is ervaren in het samenbrengen van design en ouderen. Zij focussen zich specifiek op co-creatie trajecten en aanbieden van workshops om tot nieuwe inzichten te komen. Veld-onderzoek, het vinden van de juiste experts en het samen een antwoord zoeken op hun onderzoeksvraag liggen dus ten grondslag van hun design-proces. Dit design-proces resulteert vaak in objecten als verhalen-vertellers in hun beide expertises: grafische vormgeving en product vormgeving.

VITALIS BERCKELHOF

De Vitalis Berceklhof biedt cliënten verschillende vormen van huisvesting, welzijn en ouderenzorg aan. Vitalis Berckelhof maakt deel uit van het Centrumplan De Toeloop dat als doel heeft mensen zo lang mogelijk in hun eigen woning te laten wonen, waar ontmoeten hoog in het vaandel staat. We hebben verschillende voorzieningen: culturele en culinaire festiviteiten, maar heeft ook een restaurant, een kapper, een bibliotheek, de beweegtuin en de weekmarkt. We faciliteren een vast programma met activiteiten met sport en beweeglessen, gezondheidscentrum van Stichting Gezondheidscentra Eindhoven. Vitalis Berceklhof is daarnaast een ‘Ankerpunt voor de wijk’. We werken samen met alle partijen uit de wijk. Er is aandacht voor wijkbewoners en gaan in op vragen uit de wijk. Doel daarbij is de zorginstelling laagdrempelig te maken en meer doen met jong en oud om samen de kennis en kunde te delen. Alle buurtbewoners, jong en oud, zijn welkom om gebruik te maken van allerlei voorzieningen én om mee te doen aan activiteiten en kunst&cultuur evenementen. We bieden een mooi aanbod op sociaal en recreatief gebied en hebben een focus op kunst en cultuur. Zo creëert de Vitalis Berckelhof de voorwaarden voor wonen in eigen stijl en naar eigen keuze.

STICHTING NOOITGEDACHT

Stichting Nooitgedacht is een organisatie die ontwerpers ondersteunt die een sociale focus binnen het design-veld hebben. Hun doelstelling is om diversen doelgroepen te bekrachtigen door het inzetten van design, kunst en cultuur. Ze willen mensen verrassen en juist iedereen kennis laten maken met de creatieve sector. In het bestuur zit een voormalig directeur van verschillende welzijnsorganisaties en veel ervaring in het veld als ouderenadviseur en opbouwwerker en een penningmeester uit het zakenleven die een focus heeft op het ontwikkelen van duurzame projecten. Ze zien dit project als een voorbeeld voor hun startende stichting.


NIEUW/OUD in de toekomst!

NIEUW/OUD gaat verder! Door onze opgedane ervaringen in het afgelopen jaar hebben we samen met alle partners besloten om het project NIEUW/ OUD 2.0 op te gaan zetten. Er is gebleken dat het NIEUW/OUD Vitalis Berckelhof een zeer geslaagd project was, maar ook veel mogelijkheden biedt om het project verder uit te diepen en te verbeteren. Om de uitdaging nog groter te maken heeft Vitalis gevraagd om het nieuwe project plaats te laten vinden op en rondom de locatie Theresia. De hoeveelheid en activiteiten en daarmee uitdagingen en introductie met cultuur is vele malen kleiner. Deze doelgroep van ouderen bewoners en omwonenden wordt naar onze verwachting een nog grotere uitdaging om actief te laten participeren en uit te dagen om zelf te gaan creÍren in het, door de ontwerpstudio’s, opgezette traject. De focus van NIEUW/OUD 2.0 zal dan ook liggen op het inspireren, begeleiden en ondersteunen van deze ouderen. NIEUW/OUD is een project waarbij senioren hun talenten (her)ontdekken en weer een plek krijgen in hun dagelijks leven. Wij zijn er klaar voor en hopen U snel te mogen verwelkomen bij een nieuwe expositie van NIEUW/OUD 2.0 met nieuwe talenten, nieuwe inzichten en nieuwe producten!

Namens alle deelnemers, Corner Spot, Studio Op Poten, Vitalis WoonZorggroep en Stichting Nooitgedacht, Bedankt en hopelijk tot snel!

TALENT & JONGE EXPERT & VORMGEVER = NIEUW/OUD


Profile for Bron van Doen

NIEUW/OUD Berckelhof  

NIEUW/OUD Berckelhof  

Advertisement