Page 1

Bronisław S a m p l e

W.

Gracz

W o r k s


B r u g g e ,

2 0 1 2


C C C C C C

O O O O O O

M M M M M M

P P P P P P

E E E E E E

T T T T T T

I I I I I I

T T T T T T

I I I I I I

O O O O O O

N N N N N N

S S S S S S


design of a city cathedral square in Łódź 1st prize in municipal planning office competition for professional subjects, team work, May 2006


competitions


design of main city square in GĹ‚owno 2nd prize in municipal planning office competition for students, duo work, Feb 2005


competitions


M M M M M M

A A A A A A

S S S S S S

T T T T T T

E E E E E E

R R R R R R

W W W W W W

O O O O O O

R R R R R R

K K K K K K


2 12

7

CE ED NAT

14

3 a kstr anc meg

Om 15

at

6

13

gzo-

4

5

11

12

ies tra a

2

Adaptacja w Ogrodzi

Pr ov inc

nowi

t

16

ek-

9 10

le-

5

cz.

3

1,2

1

17

2

u4

3

4

36

18

inc

ies

tra

11

Pr ov

9 10

7

wybieg domykający widokowo salę64 3. sala wielofunckyjna

4

amfiteatr

5

część komercyjna

6

magazyn

7

brama techniczna

Tuinb

ouw

straa

t

rozbudowa master thesis5 / project ‘Centre of Natural Educationprojektowana - Expansion, adaptowany zabytek and adaptation of rhinoceros building in the Zoo of Antwerp’ posadzka granitowa, 1,2

8 7

1

3

A17wide approach towards the phenomenon of zoo in architectural context.przedpole Highlightzabytku of historical eg str aa t

5

t Provinciestraa

00

at

16

8

7 proponowana lokalizacja 5 pawilonu dla zwierząt

lokalizacja lwów heraldy-

evolution towards emergence of zoo institution in it’s current shape with it’s modern spatial and cznych Plo

2

6 architectural doctrine. Analysis of the origins of Antwerp zoo in the westernmiejsca context the backdo and siedzenia 4

6 transformations. A doctrinal statement in design and budynki zooin favour of ground of Antwerp city writing

Neushoorngeb Emile Thielens

zdjęcie archiwalne dzięki uprzejmości zictwo Flandrii - Rząd Gminy Flamand

18

wybiegi

Sustainable Development, Universal Design and other unresolved problems of modern architecTu inbo

wstra Plan Zagospodarowania z wyszczególnieniem ufunkcji i ilustracji at

inne strefy parku

ture including management, building information modelling/management, aesthetics, building and

skala 1:500

zieleń niska

conservation7technology.

drzewa

downictwa y i Inżynierii Środowiska Instytut Architektur y i Urbanistyki • fosygrade. Review proWork wasArchitektur received with high respect for quality and was rated•the highest woda, possible nounced it ‘outstanding’ and recommended a distinction (pending). 1

3

at

tra eg s Plo

Provinciestra

promotor prof dr eng. arch Jan Salm, stand-alone work, 2012

alejki zoo budynki miasta poza zoo linia tramwajowa, ulica otwarcia widokowe na zabytek


orngebouw - budynek nosorożców, 1890, arch. hielens

1

ęki uprzejmości konsultantek dziedzictwa kulturalnego Nancy Thiels i Greet Plomteux z Agencji Planowania Przestrzennego - Nieruchome DziedGminy Flamandzkiej (Nid. Agentschap Ruimtlijke Ordering - Onroerend Erfgoed Vlaanderen, Vlaamse Overheid), wszelkie prawa zastrzeżone

Neushoorngebouw - budynek nosorożców, 1890, a

Emile Thielens

djęcie archiwalne dzięki uprzejmości konsultantek dziedzictwa kulturalnego Nancy Thiels i Greet Plomteux z Agencji Planowania Przestr ctwo Flandrii - Rząd Gminy Flamandzkiej (Nid. Agentschap Ruimtlijke Ordering - Onroerend Erfgoed Vlaanderen, Vlaamse Overheid), w

master work


mgstr. w stronÄ™ Provinciestraat

12


Początkowo zoo nie posiadało wielu  zabudowań, jedynie ceglaną fosę  dla niedźwiedzi. Z czasem kolekcja rosła.  ZSL Zoo w Londynie doczekało się  pierwszego w historii przychówku żyrafy  w niewoli w 1937 roku. Minęło 21 lat nim  ten wyczyn powtórzono w Europie  kontynentalnej. Dokonało tego wiedeńskie  zoo Shönbrunn. W 1851 roku upadł 40  hektarowy zwierzyniec hrabiego Derby    w Knowsley. Przekazał on ZSL nie tylko  9 Clock Tower, zoo Londyn ‐ obraz, George Scharf, 1835 r.  swoją bogatą kolekcję, ale i cenne  osiągnięcia aklimatyzacyjne wyprzedzające wysiłki towarzystw zoologicznych na kontynencie.  Z pierwotnych elementów założenia w Londynie do dziś przetrwała m.in. żyrafiarnia oraz pochodząca    z 1828 roku Clock Tower autorstwa Denisa Burtona – architekta  i projektanta m.in. wielu założeń parkowych, oraz architektury  19 Miasto za ogrodzeniem zoo we  Frankfurcie nad Menem (rok. zał. 1858)  parkowej w okolicach Londynu. Burtonowi zlecono wykonanie  stajni dla lamowatych. W zamówieniu wyszczególniono,  że budynek ma być wyposażony w wieżę zegarową, której  całkowity koszt nie powinien przekroczyć 100 funtów.  Neogotycki budynek zbombardowany i zrekonstruowany  po II Wojnie Światowej, został uznany za zbyt mały dla celów  hodowlanych i mieści dziś punkt pierwszej pomocy oraz liczne  gniazda jaskółek.  W dziedzinie współczesnej architektury zoo w Londynie jest  kojarzone dzięki budowli Snowdon Aviary (Woliera Snowdona)    z 1960 roku ‐ ufundowanej przez lorda Snowdona konstrukcji  10 Skylon ‐ landmark Festiwalu Brytanii,  cięgnowej typu „Tensegrity”11, której autorami są architekt  arch. Powell & Moya, inż Felix Samuely,  Cedric Price oraz Frank Newby – inżynier, który jako partner  1951 r. 

11 Snowdon aviary arch. Cedric Price, inż. Frank Newby, 1960 r. 

  Strona 12 z 73   

Zoo w Antwerpii nie jest wyjątkiem. Dziś fasady miejskich  kamienic zobaczyć można tuż za ogrodzeniami wielu  europejskich ogrodów zoologicznych.  Odpowiednie miejsce Tereny w obrębie murów miejskich Antwerpii, które  wielkością i możliwością rozwoju odpowiadałyby zadaniu, jakim  było utworzenie zoo po prostu w owym czasie nie były już  w Antwerpii dostępne. Nowa placówka została zlokalizowana  „extra muros”, na terenach ogrodniczych obok ówczesnej Stacji  Wschodniej – dworca kolejowego, w obszarze przedmurza  Antwerpii, przedpola artyleryjskiego ufortyfikowanego miasta.  Wojskowe prawo wyznaczało wówczas wokół miasta  pas szerokości 585 metrów, który miał pozostać wolny  od zabudowy.6Zakupione przez Towarzystwo grunty stanowiły  część leżącej tym pasie tzw. domen Terlist oraz Groenenhoek7.  Właściciel zbył grunty zanim uzyskały one prawo zabudowy. 

z pracowni Felix’a Samuely’ego  zaangażowany był w projekt konstrukcji  landmarku Skylon – zawieszonego  w powietrzu 80 metrowej wysokości  pylonu, w tym samym ustroju budowlanym  . Obiekt ten zbudowano na Festiwal Brytanii  w 1961 roku dla uczczenia 100‐lecia  Wielkiej Wystawy Światowej 1851r, która  zasłynęła m.in. Kryształowym Pałacem.  Modernistyczna geometryczna bryła  woliery przywodzi na myśl późniejszą nieco  estetykę dekonstrukcji. Tworzy ją  nowatorska konstrukcja złożona    natryskową izolacją poliuretanową. Słupy stoją na cokole budynku. Między słupami, cokołem  ze ściskanych rur, napiętych lin stalowych i stropem zainstalowane są okna – kurtyny szklane w systemie typu STACKWALL lub PLANAR.  20 Ewolucja przestrzenna Antwerpii w XIX wieku. 1. stare miasto w obrębie splantowanych w XIX wieku murów, 2.    W systemie takim szyby zespolone łączone są z budynkiem oraz między sobą przy pomocy okuć  miasto w obrębie nowej linii umocnień wybudowanej w latach 1860‐1865, 3. port Antwerpii, 4. dzielnica Linkeroever. Z – zoo, S ‐ Stadspark – Park Miejski, A – stacja kolejowa Antwerpen Centraal, mapa z 1886, opracowanie autora    ze stali nierdzewnej z przełamanymi mostkami cieplnymi. Krawędzie połączeń zabezpieczane są  Strona 22 z 73  spoinami silikonowymi do szklanych ścian kurtynowych. Możliwe jest zastosowanie szyb zespolonych    o najniższym możliwym współczynniku przenikania ciepła U=0,6 W/m2K. Zapewni to właściwe  parametry izolacyjności cieplnej całego budynku pomimo zastosowania stosunkowo dużych  przeszkleń.

39 Detal kraty z etapu modelowania budynku

Efekty rytmiczne podkreślać ma paleta zastosowanych w elementach rozbudowy materiałów.  Spokojny dach budynku nosorożców pokryty drobną blaszaną łuską, wyróżnia w ciągu fasady  towarzystwo dachów pokrytych zieloną blachą z miedzi patynowanej, układanej dużymi  kwadratowymi arkuszami o czytelnym rytmie. Zabytkowi „wystąpić przed szereg” ma też pomóc,  materiał licowy zastosowany w ścianach  młodszych sąsiadów. Ściany te mają  być pokryte rdzewioną blachą stalową.  Kolor blachy jest brudno brunatny, lekko  płowy. Nawiązuje do klinkierowej cegły  budynku Neushoorngebouw, która ma kolor  Bordeaux. Dzięki stonowanemu kolorowi  blachy zastosowanej w nowych sekcjach,  elewacja zabytku oddziałuje relatywnie  silniej. Wszystkie otwory okienne  wypełnione są stolarką aluminiową,  której profil pokryty jest matową farbą  proszkową, kolorem zgodną z blachą użytą  40 Próbka‐wzorzec koloru blachy rdzewionej  w gzymsie budynku.  Druga grupa kompozycyjna to sekcje A i B. Od zabytku oddziela ją pośrednia i skromniejsza formalnie  sekcja C. Grupa zachowuje jednakową paletę materiałów jak grupa pierwsza, różni się jednak  pod względem formy. Wysoka na prawie jedenaście metrów rama z wapienia „blauwsteen” obejmuje  każdą z 4 fasad tej części. Rama ma wyrazisty kwadratowy przekrój o wysokości 150cm. W każdym  narożniku tej części budowli znajduje się pokryty wapieniem, słup o konstrukcji monolitycznej  i o optycznej grubości 150cm. Nad każdą stroną fasady przebiega długa kamienna belka spoczywająca  na parze narożnych słupów. W przypadku fasady wschodniej i zachodniej ma ona długość 65,5 metra.  Konstrukcyjnie spód tej „belki” jest wspornikiem stropodachu. Bok tego elementu jest natomiast  stojącą na wsporniku ścianką attykową, za którą pogrążony jest płaski dach tej części budynku. 

42 Detal ściany osłonowej P7 

P8 – strop nad piwnicą Strop nad piwnicą w wariancie z parkietem drewnianym. Strop ten występuje też w budynku z innymi  posadzkami.   parter ±0.00  parkiet drewniany 3cm  wylewka samopoziomująca 5cm  mineralna mata akustyczna 7cm  strop żelbetowy monolityczny 14cm  piwnica 

P9 – strop nad parterem z sufitem podwieszanym Sufit podwieszony w tym stropie, przy ścianach zewnętrznych zakończony jest ukośnie. Dochodzi  swoją powierzchnią pod samą konstrukcję stropu żelbetowego. Dzięki temu uzyskane są lepsze  parametry oświetlenia światłem naturalnym oraz mniejsze wysokości elementów maskujących strop  w fasadzie.  piętro +5.15m  parkiet drewniany 3cm  wylewka samopoziomująca 5cm  mineralna mata akustyczna 5cm  strop żelbetowy monolityczny 14cm  ruszt żelbetowy 20cm  pustka powietrzna 80cm (wieszaki sufitu, instalacje)(wysokość pustki według przekroju) ruszt sufitu podwieszanego – 10cm  sufit podwieszany z płyt g‐k  parter 

      Strona 37 z 73  Strona 50 z 73 

master work


S S S S S S

C C C C C C

H H H H H H

O O O O O O

O O O O O O

L L L L L L

W W W W W W

O O O O O O

R R R R R R

K K K K K K

S S S S S S


design of entrance building for underpass in Koluszki 2D faรงades, small public utility class, stand-alone work, June 2005


graphical impression of perceptual features of a city square in Łódź part of project in psychology of perception class, duo work, June 2005

school works


zoning plan - development of spatial regulations in Rzg贸w town planning / zoning class, stand-alone work, June 2006


3D interpretation of a zoning plan in Pruszk贸w urban design class, stand-alone work, June 2006

school works


design of a high school in Łódź 3D visuals and 2D façade, educational utility class, stand-alone work, June 2006


WIDOK 2

2

RZUT DACHU 1:400

1:400

ROZWINI‡CIE PRZEKROJU B-B 1:200

PRZEMYSŁ”WKA

PROJEKT MONTOWNI TELEWIZOR”W

4.

BR SE

January 2007. PruszkŰw - Project of TV set assembly plan

400

ZEMYSŁ”WKA

RZUT KLATKI WEJŅCIOWEJ 1:100

PROJEKT MONTOWNI TELEWIZOR”W

2.

PRZEKR”J C-C KLATKI WEJŅCIOWEJ 1:100

BRONISŁAW W. GRACZ SEM. 7 ROK 2006/2007

January 2007. PruszkŰw - Project of TV set assembly plant.

I‡CIE PRZEKROJU B-B 1:200

design of TV-set assembly plant in Pruszków 3D visual of façade and roof, section, industrial utility class, stand-alone work, Feb 2007

school works


design of shopping center building in Łódź 3D vicuals, commercial utility class, stand-alone work, June 2007


1

2

3

4

various models pictures 1 & 2 single square metal sheet, 3D, cut-fold compositions; picture 3 long house; picture 4 house by the rock various classes, stand-alone work, 2002-2007

school works


W W W W W W

O O O O O O

R R R R R R

K K K K K K

E E E E E E

X X X X X X

P P P P P P

E E E E E E

R R R R R R

I I I I I I

E E E E E E

N N N N N N

C C C C C C

E E E E E E


Niepsuj, Łódź - architecture office commercial architecture, concept, drafting, 2010 - 2 months, full time

Demeestere + Garmyn, Ronse - architecture office social architecture (OCMW), residential architecture, concept, drafting, surveying, cost estimation, PHPP calculations, office work, 2008-2009 - 7 months, full time

SelinAr, Łódź - architecture office petrol stations, residential architecture, public utility architecture, all stages of design in and out of office, handling of complicated administrational process regarding permits etc. (municipal, inspectorate, ministry, court level...), handling the entire office in some periods, 2005-2007 - 24 months, half time to full time

AgaDor, Łódź - town planning office design and drafting of zoning plans for large parts of communities around Łódź, surveying, public space design, cooperation in couple of projects 2002-2003, part time


-other info master engineer diploma in architecture from Technical University of Lodz; high skills in AutoCAD (tutoring occasionally for friends and professional fellows), SketchUP, fluency in Maxwell, Adobe Master Collection, Office (Excel, ...), cloud technologies, high adaptability in CAD; sentiment towards zoo, web-technology, Belgium, TED Translator and enthusiast, open coffee goer, social matter participant and consumer, blogger, follower of Stanford University Coursera online education, I love drawing, and I try to do it as fun as possible

VISIT MY blog where I write in Polish or English (you might need to view older posts “starsze wpisy� if everything on the main page is in Polish) about my local matters in Poland, where I elaborate on Polish-Belgian policy, where I translate Bach Cantatas into Polish and show my favourite Chopin pieces

AND VISIT my other blog where you can see a little of my private life: travel, family, distance, click through to see the beautiful things my partner does in the world of textiles

AND SEE ME TWEET here, various topics

work experience & other


Bronislaw W. Gracz Sample Works  

Portfolio of a young architect from Poland

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you