Page 1

Kirkeliv i Brøndbyvester November 2013

Minikonfirmander se side 2

Preben Andreassen

40 ĂĽr som musiker se side 3 JubilĂŚumsreception - se side 7

Advents- og juletidens arrangementer


Vil du være ”minikonfirmand” 2014

“Adventstid i decemberkåbe

Går du i 2. klasse? Så har du mulighed for at blive minikonfirmand ved Brøndbyvester Kirke i foråret 2014.

at leve er altid at vente og håbe. Håbet gør os forventningsspændte, at leve er altid at håbe og vente.

Vi mødes tre eftermiddage, hvor I skal høre lidt om kirken og det, vi tror på. Vi skal også synge og lege lidt, og I får saftevand og boller.

Advent betyder gudsrigets komme, så ventetiden er ikke omme. Endnu er her mørke, endnu må vi sige ske din vilje, komme dit rige.

Vi skal derudover mødes en hel dag lørdag den 29. marts og indøve et optrin og nogle sange, som vi opfører ved en gudstjeneste, hvor forældrene inviteres med. Går du på Brøndbyvester skole, bliver du hentet af os i skolegården ud mod Krogagervej kl.13.00 de tre eftermiddage, hvor vi skal være i Sognets Hus, og din mor eller far skal så hente dig der kl. 17.00.

Endnu må vi vente, endnu må vi længes, men lyset skal komme og mørket fortrænges. Guds rige skal komme, men risikoen er altid at miste håbet og troen.

Datoerne er: Tirsdag den 14. januar 2014 Tirsdag den 11. februar 2014 Tirsdag den 4. marts 2014 Lørdag den 29. marts 2014 kl. 14.00 - ca. 19.00

For livet består i at håbe og vente som børn, der mod jul er forventningsspændte. Ingen forskel på vantro og fromme, alle må vente på gudsrigets komme.

Forældrene inviteres til afslutningen lørdag den 29. marts fra kl. 17, hvor minikonfirmanderne medvirker ved en gudstjeneste i kirken og efterfølgende fælles aftensmad. Her „kåres“ børnene til ’minikonfirmand’ år 2014. Indmeldelsesblanketter vil mellem jul og nytår blive udsendt til familier med bopæl i Brøndbyvester sogn. Går du på en anden skole og tilhører Brøndbyvester sogn, kan du komme med ved at henvende dig til en af præsterne.

Guds søn har besøgt os, og lige siden har mennesket levet i adventstiden. Lyset skal komme, og mørket skal vige, ske din vilje, komme dit rige!” Johannes Møllehave.

Adresser

Sognets Hus Præstegårdsvej 4, fax 43 46 08 12. 2605 Brøndby Kordegnekontor for Brøndbyøster og Brøndbyvester sogn Kordegn Laila Nesjan Tlf. 43 46 08 02 lbne@km.dk Kontoret har åbent mand.-onsd. og fred. kl. 9-13 og torsd. kl. 13-17.30 Kirkegårdskontoret Kirkegårdsleder Stine Arneberg Tlf. 43 46 08 20 sa@brondbyvesterkirke.dk Assistent Lena Miltoft Tlf. 43 46 08 00 lena@brondbyvesterkirke.dk Kontoret har åbent mand.-fred. kl. 9-12

Kirkekontoret Kontorfunktionær Mette Nielsen Tlf. 43 46 08 24 mette@brondbyvesterkirke.dk Kontoret har åbent man.-fred. kl. 9-15 Alle præster træffers bedst tirsd. - fred. 9-10 samt efter aftale Sognepræst Lisbeth Christensen Kløverhøj 9 tlf. 43 46 08 09 lc@brondbyvesterkirke.dk Sognepræst Søren Broch Kjeldgaard Præstegårdsvej 6 tlf. 43 46 08 06 sbk@brondbyvesterkirke.dk Sognepræst Arne Kristophersen Østervang 3 tlf. 43 46 08 03 ak@brondbyvesterkirke.dk

Kirketjener John Jørgensen Træffes i Sognets Hus onsd.-fred. kl. 10.30-11.00 Telefon 43 46 08 02 (kordegnekontoret) Organist Preben Andreassen Kirkebjerg Allé 178 Telefon 43 96 30 80. preben.andreassen@mail.dk Menighedsrådsformand Jens Olsen Telefon 43 43 36 61 eller 40 56 66 13 jens.olsen@miele.dk Kirkeliv i Brøndbyvester Nr. 3 . Efterår 2013 - 6. årgang Redaktion: Birgitte Bregenhof, Lisbeth Christensen, Søren Broch Kjeldgaard (ansvarsh.) og Arne Kristophersen. Layout og opsætning: Arne Kristophersen Tryk: Islev Tryk. Fotos hvor ikke andet er anført: Lars Borup Næste udgave udkommer sidst i januar

www.brondbyvesterkirke.dk 2


Preben Andreassen: 40 års jubilæum som musiker…..

foto: Anja Ekstrøm Photography

Det er en gammel tanke, at Gud har givet hvert eneste menneske en livsopgave, som det menneske så må sætte alt ind, dels på at finde, dels på at fuldføre….. For alle os, der kender Preben er vi ikke i tvivl om, at han BÅDE har fundet OG i allerhøjeste grad er i gang med at fuldføre sin livsopgave: Nemlig at spille, komponere og undervise i musik og dermed sprede liv og glæde til ”Gud og hver mand”…... Egentlig lå det ikke i kortene at en dreng fra Saxogade skulle blive optaget på Musikkonservatoiret; Preben har selv fortalt, at det kom som en stor overraskelse for ham, at han efter den lange uddannelse blev omtalt som akademiker…. Og det er måske noget af det allerbedste ved Preben – at til trods for, at han er uddannet af nogle af Danmarks fineste undervisere og i alverdens klassiske musikfinesser – så har han aldrig sluppet jordforbindelsen, men bevaret sit oprindelige gadedrengesind. Denne kombination af kvalitet og folkelighed har gjort, at han passer som skræddersyet til den ganske særlige Brøndbyvesterånd, vi har i vores sogn. Noget af det første, Preben tog fat på, da han blev ansat i Brøndbyvester var at arbejde for en udskiftning af det gamle orgel til vores nuværende, og han skrev efterfølgende en bog om kirkens orgler. Når vi i højmessen praktisk talt hver eneste søndag synger en eller flere nye salmer, så er det ofte Preben, der selv har komponeret musikken – altid i den lyse genre, som kendetegner vore gudstjenester. Dét, der dog nok står allertydeligst i manges erindring, er 3

Prebens enorme indsats for kirkens ungdomsarbejde gennem alle de år fra 1976 og frem, hvor han havde det nærmest legendariske: ”Brøndbyvester Kirkes Ungdomskor”. Her skinnede Prebens kærlighed til gospel og rytmisk musik tydeligt igennem – et område, han jo udviklede betydeligt gennem sit halve års studieorlov ved især metodist- og baptistkirkerne i USA, hvor han fik endnu mere gospel i blodet. Koret fik et langt CV, der blandt andet indeholdt gentagne TV-optagelser til ”Før søndagen” – utallige korrejser i USA og Europa, hvor koret i 1989 modtog førsteprisen ved en international korfestival i Holland. Koret har også beriget os med mange musikgudstjenester og koncerter; vi husker måske især gospelkoncerten i Brøndby Strand kirke, hvor Prebens korvenner fra USA og Ungdomskoret/Azuza Gospelchoir holdt en forrygende koncert for en propfuld kirke. Gennem de senere år har Preben glædet mange i menigheden med sine dejlige natkoncerter - med morgen- og aftensang sammen med Arne Kristophersen, og han har sat yderligere kolorit på kirkens fejring af påske og jul ved at skrive musikken til såvel Langfredag som Adventsoptakten og herudover øve i timevis med de ledsagende musikere og korsangere. Tillykke til Preben med det flotte jubilæum. Og tak for en fremragende indsats for gudstjeneste- og musikliv ved kirken gennem de mange år. Præster og menighedsråd


Brug hjemmesiden Babysalmesang I løbet af sommeren og efteråret har vi udviklet en ny hjemmeside. Det giver os og kirkens brugere meget bedre vilkår for information/kommunikation. Som det fremgår af dette billede af forsiden er der en menu, hvor der er mulighed for at klikke sig frem til flere oplysninger. På sidens højre spalte vil der hele tiden være informationer om de førstkommende arrangementer ved kirken. Vi er i gang med at udvikle nogle nyhedsbreve som man kan melde sig til at få tilsendt. Det gør man i sidens nederste venstre hjørne, hvor man kan skrive sit navn og e-mail adr. - og så sætte flueben ved det eller de nyhedsbreve, man ønsker. Så brug vores nye hjemmeside, og husk. det er:

Vi fortsætter succes’en med babysalmesang i Brøndbyvester Kirke. Babysalmesang er et tilbud til babyer og deres mødre/ fædre eller bedsteforældre. Det foregår i det smukke kirkerum tirsdage fra kl. 10:00- 10:45 og det er Janne Solvang, der underviser. Efter undervisningen vil der være mulighed for te, lidt at spise og tid til samtale forældre og børn imellem. Babysalmesang er gratis for babyer og forældre, som har tilknytning til sognet.

www.brondbyvesterkirke.dk

Det handler om: - At synge for dit barn - Synge sammen med andre forældre - Bevæge dig med dit barn og blive bevæget - Der vil være stille musik, bobler, vifter og glade farver.

Tilmelding

Der er løbende tilmelding. Kontakt Mette Nielsen i Sognets Hus, Præstegårdsvej 4, tlf. 43 46 08 24, e-mail: mni@brondbyvesterkirke. dk og hør om der er plads på holdet. For yderligere spørgsmål er du også velkommen til at kontakte sognepræst Søren Broch Kjeldgaard på tlf. 43 46 08 06, e-mail: sbk@brondbyvesterkirke.dk

50 års jubilæum Den 21. august 2013 var det 50 år siden,at FDF,Brøndbyvester Kreds blev startet og siden da har over hundrede engagerede FDF-ledere lavet aktiviteter og lejre for mere end 1000 børn og unge i kredsen.

Kirkens loppemarked

modtager gerne brugte ting og sager til vort årlige loppemarked. Forårets loppemarked i 2014 bliver lørdag den 22. marts. Sagerne kan afleveres i præstegården i ”stalden”, Præstegårdsvej 6.

Kredsens jubilæum vil blive fejret ved et beskedent arrangement onsdag den 27. november på Hermosagård fra kl. 17.00 (der vil være et mindre traktement). Alle venner af kredsen og tidligere- og nuværende medlemmer er velkomne denne aften. 4


Julemarked

Juletidens musik

Søndag den 1. december kl. 10.00

Festgudstjeneste

Onsdag den 27. november kl. 19.00: Adventsoptakt. Musikgudstjeneste med temaet ADVENT. Jens Simonsen har skrevet 12 betragtninger over Johannes Døber-skikkelsen ifølge evangelisten Lukas og vores egen organist Preben Andreassen har skrevet al musikken. Medvirkende: Solist: Lars Borup. Kor: Pernille Ritter, Annemarie Linnet og Edith Rosenberg. Kor: Anja Ekstrøm og Camilla Vode Johansen. Sax: Maret Pedersen. På orgelbænken Preben Andreassen. Præst: Lisbeth Christensen. Efter gudstjenesten er der glögg og kage i Sognets Hus….for at også smagsløgene kan fyldes med forventning om adventstidens komme.

ved sognepræst Søren Broch Kjeldgaard

kl. 11.15-15.00

Julemarkedet er åbent kl.13.00

Familiegudstjeneste ved sognepræst Arne Kristophersen

Julemarkedet er åbent

Fredag den 29. november kl. 21.00: ”Før natten sænker sig” En dejlig orgelkoncert, hvor man kan nyde Preben Andreassens mangeårige erfaring som organist.

SALG AF ADVENTSKRANSE OG JULEDEKORATIONER TOMBOLA, LYKKEHJUL, SALGSBOD OG CAFÉ

Onsdag den 4. december kl.19.00: Musikcafé i Sognets Hus. Brøndbykoret og elever fra Brøndby Musikskole giver prøver på deres kunnen. Der kan købes forfriskninger.

I kælderen:

Julefotos af børnene - køb det til årets julekort

Onsdag d. 11. december kl.19.00: Vi modtager Betlehemslyset i kirken ved en stemningsfuld gudstjeneste. Bagefter er der mulighed for et lille traktement i Sognets Hus.

FOR BØRN:

Tombola og fiskedam Lodtrækning for børn 0-14 år: Kl. 14.00, 14.30 og 15.00

Søndag den 15. december kl. 19.00: Nygårdskirkens Gospelkor synger julens smukke og traditionelle salmer. På orgelbænken Preben Andreassen.

Julemærker

Fredag den 20. december kl. 19.00 i Sognets Hus: Vi får besøg af vore venner fra Brøndby Squaredansere, som serverer gløgg mens vi synger fællessang og præsterne underholder. Traktementet koster 35 kr. og overskuddet går til Brøndbyvester Kirkes julehjælp. Tilmelding til traktemente hos Mette Nielsen 34 46 08 24. Kl. 21.00 i kirken: ”Før natten sænker sig” Hvor man kan nyde julens dejlige musik, spillet af Preben Andreassen og glæde sig over vores smukke kirke kun oplyst af stearinlys.

Brøndbyvester Sogns Støtteforening har gennem mange år udsendt sognets eget julemærke, som har prydet julekort og glædet filatelisthjerter. I bestyrelsen har vi dog måttet erkende, at vi er blevet overhalet af tiden; salget af julemærker har været stødt faldende de senere år, da stadigt flere vælger at sende julehilsner elektronisk. Da det ydermere har været sværere og sværere at finde sælgere, blev det besluttet, at der ikke kommer et julemærke i år. Dog er det en ”åben” beslutning, så hvis der rejser sig en folkeopstand med ønske om julemærke næste år og der melder sig en masse entusiastiske sælgere, ser vi meget gerne på det med positive øjne. De ”gamle” julemærker kan købes ved julemarkedet 1. søndag i advent i Sognets Hus.

Fredag den 31. januar kl. 21.00: ”Før natten sænker sig” Koncert med Preben Andreassen, hvor der vil være skøn musik og stearinlys i vores dejlige, gamle kirke. Søndag den 2. februar kl. 19.00

Kyndelmissegudstjeneste. Med Preben Andreassen og alle præster. Efter gudstjenesten er der kaffe i Sognets Hus. 5


Kalenderen

JANUAR

Søndag den 5. kl. 10.00

Det sker i Sognets Hus

Nytårskur

Efter gudstjenesten ved Arne Kristophersen er der nytårskur i Sognets Hus, hvor Menigheds-rådet inviterer på et glas champagne og fortæller om det forløbne år.

NOVEMBER

Torsdag den 21. kl. 19.00

Sangaften

Med Preben Andreassen og Arne Kristophersen

Onsdag den 8. kl. 14.00

Onsdag den 27. kl. 19.00 i Kirken og Sognets Hus

Seniorklubben

Adventsoptakt - Se under “Juletidens musik”

Nis Petersen - Forfatter og menneske. Nis Petersen, født 1897 i Vamdrup, blev forfatteren, som tilsyneladende sløsede sit liv væk. Han var talentfuld og begavet; hans liv var dramatisk og tragisk, men samtidig vældig interessant. Arne P. Mogensen fortæller om Nis Petersen som forfatter, som dranker, som vagabond og som menneske.

Torsdag den 28. kl. 14.30.

Hyggeeftermiddag

Anne Terp Kristophersen fortæller og viser billeder fra Sydamerika. Bl. a. om at fejre jul i Peru og om at passe børn i Bolivias jungle.

Torsdag den 30. kl. 14.30

Hyggeeftermiddag

DECEMBER

”To år med Sirius – et spor i livet”. Mads M. Pedersen fortæller: ”Om en lille dreng, der satte sig et mål og mange år senere udlevede sin drøm – en drøm om storslåede oplevelser under ekstreme forhold. Mads fortæller om forskolen, Sirius, Dannebrog og de fantastiske slæderejser. Foredraget ledsages af foto’s, video og musik.

Søndag d. 1. kl. 10.00 - 15.00

Årets julemarked

Efter festgudstjeneste i kirken ved Søren Broch Kjeldgaard er der som altid stort julemarked i Sognets Hus, med lykkehjul, tombola for børn og voksne, håndarbejdsbod, salg af adventskranse og juledekorationer, mad og drikke. Kl. 13.00 er der familiegudstjeneste ved Arne Kristophersen og derefter udlodning af præmier til børn i Sognets Hus i løbet af eftermiddagen.

FEBRUAR

Søndag den 2. kl. 19.00

Kyndelmissegudstjeneste. Med Preben Andreassen og alle præster. Efter gudstjenesten er der kaffe i Sognets Hus.

Onsdag den 4. kl. 14.00

Seniorklubben

Omkring et smukt pyntet julebord med hjemmebag og kaffe/the vil sognepræst Arne Kristophersen underholde, og vi vil synge advent og julen ind med Karin Bech ved klaveret.

Onsdag den 5. kl. 14.00

Seniorklubben

Mit liv med Brøndby og brøndbyborgerne. Mange har sikkert læst Brøndby Lokalarkivs bog ”Da vi kom til Brøndby”, som udkom i 2001, og som baserer sig på bidrag fra en erindringskonkurrence, Brøndby Kommune udskrev. I eftermiddag vil tidligere forstander i FOF Brøndby og tidligere kommunalbestyrelsesmedlem, Kirsten Hald, fortælle sine erindringer om Brøndby og oplevelser gennem snart 60 år med brøndbyborgere.

Onsdag den 4. kl. 19.00

Musikcafé - Se under “Juletidens musik” Onsdag den 11. kl.19.00 i kirken

Betlehemslyset kommer (se side 6) Søndag den 15. kl. 19.00

Torsdag den 6. kl. 19.00

Julekoncert - Se under “Juletidens musik”

Sogneaften ”Er der vilje er der vej”

Fredag den 20. kl. 19.00 i Sognets Hus og kl. 21.00 i kirken

Niels Ole Frederiksen, er født og opvokset i Danmarks vel nok mest afgrænsede kirkesogn nemlig Horsens Statsfængsel. Natten til den 23. dec. 1949 undveg Carl August Lorentzen via en 18 meter lang tunnel ud fra Statsfængslet i Horsens. Over indgangen til tunnelen havde Lorentzen ophængt et stykke pap og skrevet de meget sigende og poetiske ord : ”Hvor der er en vilje, er der også en vej”.

Julehygge og ”Før natten sænker sig” - Se under “Juletidens musik” Søndag d. 29. kl. 10.00

Julefest for ældre

Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl. 10.00 ved Arne Kristophersen. Derefter er der julefrokost i Sognets Hus. Vi skal spille bankospil, høre julehistorie og synge julens gode sange. Tilmelding til kordegnekontoret senest tirsdag d. 17. december. Pris 50 kr. som betales ved indgangen. 6


Gudstjenester i kirken

NOVEMBER

Søndag den 24. kl. 10.00 Onsdag den 27. kl. 19.00

DECEMBER

Gudstjenester i “Stjernerummet” på Gildhøjhjemmet

Arne Kristophersen Lisbeth Christensen Adventsoptakt

Søndag den 1. kl. 10.00 Søren Broch Kjeldgaard 1. søndag i advent kl. 13.00 Arne Kristophersen Julemarked Familiegudstjeneste Søndag den 8. kl. 10.00 Arne Kristophersen Onsdag den 11. kl. 19.00 Arne Kristophersen Betlehemslyset Søndag den 15. kl. 10.00 Lisbeth Christensen Søndag den 22. kl. 10.00 Søren Broch Kjeldgaard Tirsdag den 24. kl. 12.30 Arne Kristophersen Juleaften kl. 14.00 Søren Broch Kjeldgaard kl. 15.30 Lisbeth Christensen Onsdag den 25. kl. 10.00 Arne Kristophersen Juledag Torsdag den 26. kl. 10.00 Lisbeth Christensen 2. juledag Torsdag den 29. kl. 10.00 Arne Kristophersen Julefest for ældre

Gudstjenester på Gildhøjhjemmet

Ældre fra sognet er meget velkomne til at deltage i disse gudstjenester Onsdag den 27. november kl. 14.00 Lisbeth Christensen Mandag den 24. december kl. 10.30 Søren Broch Kjeldgaard Juleaftensdag Onsdag den 29. januar kl. 14.00 Arne Kristophersen

Betlehemslyset

JANUAR

Søndag den 1. kl. 14.00 Lisbeth Christensen Nytårsdag Søndag den 5. kl. 10.00 Arne Krisatophersen Nytårskur Søndag den 12. kl. 10.00 Lisbeth Christensen Onsdag den 15. kl. 17.30 Søren Broch Kjeldgaard Kirke og aftensmad Søndag den 19. kl. 10.00 Arne Kristophersen

FEBRUAR

Søndag den 2. Onsdag den 5. Søndag den 9.

kl. 10.00 kl. 19.00 kl. 17.30 kl. 10.00

Onsdag den 11. december kl.19.00 kommer Betlehemslyset til kirken. Vi modtager Betlehemslyset i kirken ved en stemningsfuld musikgudstjeneste. Bagefter er der mulighed for et lille traktement i Sognets Hus.

Arne Kristophersen Alle præster Kyndelmisse Arne Kristophersen Kirke og aftensmad Lisbeth Christensen

Jubilæumsreception

Juletræssalg

I anledning af Preben Andreassens 40 års jubilæum som musiker indbyder Menighedsrådet til reception lørdag den 7. december kl. 13.00 til 17.00 i Sognets Hus. Alle er meget velkomne.

www.brondbyvester-fdf.dk

FDF sælger juletræer på Hermosagård lørdag-søndag den 14. og 15. december kl. 10.00 - 16.00. Der kan også købes juletræsfødder, og træerne kan bringes ud mod et mindre gebyr. Der er julestue, hvor der sælges kaffe, te, æbleskiver og øl/ vand i hele åbningstiden. Der er også mulighed for at købe forskellige dekorationer eller lave sin egen juledekoration.

foto: Anja Ekstrøm Photography

Ta’ Bilen!

KFUM Spejderne, Knuden Brøndby Både piger og drenge optages som medlemmer.

Kirken arrangerer kørsel til Gudstjenester og alle arrangementer i kirken og i Sognets Hus. Ring blot til Mette Nielsen tlf. 43 46 08 24 i kontortiden - senest dagen før, og du vil blive hentet. Vær venligst opmærksom på, at man skal være klar til at blive hentet en time før det pågældende arrangement. Bilerne kan medtage kørestole.

www.kfum-knuden.dk 7


på Hedegrænsen 2 er åben alle hverdage mellem kl. 13.00 og 17.00 Seniorrådet: Tirsdag den 3. december 2013, 7. januar og 4. februar 2014 kl. 14.00-16.00 En repræsentant fra Seniorrådet kommer og fortæller om arbejdet og tager gerne emner med tilbage til fremtidige møder i Seniorrådet.

Telefonkæde

Hvis du har lyst til at være med i en morgen-telefonkæde på alle hverdage mellem 08:30 og 09:30, så er du meget velkommen til at ringe til Annette Bredekjær på telefon 43 96 39 49 og høre nærmere.

Stavgang: Alle mandage kl. 13.30, hvor vi mødes i Dagligstuen og aftaler turen.

“Åbne Døre”

Bogklub. Har du lyst til at være med i en gruppe, hvor vi sammen vælger bøger, som vi så læser og siden taler om? Ring til Birgitta Elgaard på telefon 43 96 81 09 og hør nærmere.

Onsdag den 22. januar kl. 14.00: Åbne Døre - send en hilsen til forfulgte kristne. Ude i verden er der mange kristne, der forfølges udelukkende på grund af deres tro. Det drejer sig om alt lige fra at miste job eller bolig, forbud mod at samles til gudstjeneste og uberettiget fængsling til vold og mord. Den verdensomspændende organisation Åbne Døre (Open Doors) hjælper dem på forskellig måde. F.eks. har opmuntrende hilsener fra andre kristne været med til at gøre de forfulgte glade og hjulpet dem med at komme videre i deres liv. Det har også nogle gange hjulpet uskyldigt fængslede at sende appeller til forskellige magthavere. I Sognets Dagligstue er vi en gruppe der ca. 8 gange om året samles og skriver . Det foregår på engelsk, men der er vejledninger, så alle kan være med uanset sprogkundskaber. Man skal medbringe nogle postkort med smukke motiver. Læs mere om Åbne Døre på www.forfulgt.dk. Vil du være med, kan du kontakte Marie Jensen på mmbjensen@gmail.com .

Håndarbejde: Hver mandag kl. 10-12 er der syning, strikning, hækling og hygge med Hanne Larsen og Birthe Kruse. Petanque: Vi har petanquebaner på Stævnet lige ved Dagligstuen. Ring til Erna Rasmussen på telefon: 43 45 38 02 eller 20 76 38 02 og hør nærmere. Strik: Den sidste mandag i hver måned strikkes/hækles tæpper eller babytøj til Rumæniensprojektet og Børn i Afrika. Vi modtager meget gerne garn, som kan afleveres hele ugen i åbningstiden. Ring 43 96 13 17 for mere information. Kort-klub: Om torsdagen – kontakt Birgit Johansson, på telefonnummer 43 96 17 30 m.h.t. tidspunktet. Banko: Alle fredage 14.30-17.00

Kirkehøjskolen i Brøndby

Lørdag den 22. marts kl. 11.00- 15.00 Massoud Fouroozandeh holder to foredrag:

Den forbudte frelse. Islam og Kristendom

I forråret 2014 tilbydes 3 højskolelørdage:

Generalforsamlingen bliver tirsdag den 8. april 2014. Her vil der også blive vist en spillefilm.

Lørdag den 25. januar kl. 11.00 - 15.00 Foredrag/debat ved sognepræst Arne Kristophersen om to emner:

På grund af mangel på ressourcer og mangel på plads i kalenderen må vi undlade, at arrangere alternative gudstjenester i forårssæsonen. Program for foråret 2014 kan fra begyndelsen af december afhentes eller rekvireres fra kordegnekontorerne eller på bibliotekerne.

Kristendommens grundfortællinger Tro er ikke en hobby på helligdage Lørdag den 1. marts kl. 11.00- 15.00

Birthe Rønn-Hornbæk, MF holder foredrag om: Tro og viden 8

Opsæt3  
Opsæt3  
Advertisement