Broker's Time #50

Page 1

OF M A EET ΕΚΔ CY IN ΗΛ BE G T ΩΣ R HE Η Σ SE B ΕΜ CU RO Α RE KE W RS OR LD

TO ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΕΜΑ, ΧΡΟΝΟΣ 15ος, 3ο ΤΡΊΜΗΝΟ 2017

50

Ο Ρ Τ ΙΣ Ν Ε Ε Σ Κ Η Ι ΕΠ ΟΚΛ Ο Ρ Τ Σ 1 Π 5+

ΗΡΑΚΛΉΣ ΔΑΣΚΑΛΌΠΟΥΛΟΣ Νέος πυλώνας χρηματοδότησης για το ασφαλιστικό

ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΖΟΡΜΠΆΣ Ούτε ένα ανασφάλιστο όχημα

ΠΗΝΕΛΌΠΗ ΣΑΡΙΔΆΚΗ ΦΊΛΙΠΠΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΊΟΣ ΜΑΡΊΑ ΤΣΙΛΙΜΠΆΡΗ Ενσωμάτωση της Οδηγίας IDD

ΓΙΏΡΓΟΣ ΒΕΛΙΏΤΗΣ ΣΔΙΤ στον τομέα της Υγείας

ΝΌΤΗΣ ΒΑΓΙΑΚΆΚΟΣ Ασφάλιση όλων των υποδομών

ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΤΌΓΙΑΣ Προσαρμογή του Μεσίτη στο νέο κανονιστικό πλαίσιο


INDEX

EDITORIAL

ΑΡΘΡΟ

Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος «Νέα εποχή» για τον ΣΕΜΑ

04

Δημήτρης Ζορμπάς «Ούτε ένα ανασφάλιστο όχημα»

ΟΔΗΓΙΑ IDD

10

30

Πηνελόπη Σαριδάκη Αναγκαία και δίκαιη η ενσωμάτωση της IDD

ΑΡΘΡΟ Στέφανος Στεφανίδης 05 Ασφάλιση μεγάλων κινδύνων Πόσο άλλαξε τον κλάδο η δεκαετής κρίση;

ΑΡΘΡΟ

ΟΔΗΓΙΑ IDD

Νότης Μ. Βαγιακάκος 12 Οι ανασφάλιστες μεταφορικές υποδομές ενέχουν κινδύνους για το επιχειρείν

Φίλιππος Μυτιληναίος 3+1 επισημάνσεις για την IDD

ΑΡΘΡΟ

31

ΟΔΗΓΙΑ IDD

Ηρακλής Δασκαλόπουλος 06 Το ασφαλιστικό χρειάζεται νέους πυλώνες χρηματοδότησης

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΜΑ Meeting the brokers of a cyber secure world

ΑΡΘΡΟ

ΑΡΘΡΟ

ΑΡΘΡΟ

ΝΙίκος Γεωργόπουλος 26 Διψήφιος ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς Cyber Insurance έως το 2025

Γιώργος Στόγιας Η προσαρμογή του μεσίτη στο νέο κανονιστικό πλαίσιο

Γιώργος Βελιώτης Υπάρχει πεδίο για ΣΔΙΤ στις ασφαλίσεις υγείας;

08

16

Μαρία Τσιλιμπάρη Προσοχή στις αντιφάσεις της οδηγίας

32

34

ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΜΕΛΏΝ ΣΕΜΑ 35

ΕΔΡΑ: Παπαδιαμαντοπούλου 24Γ, Αθήνα, τηλ.: 210-77.92.171 / fax: 210-77.17.180 www.sema.gr / info@sema.gr

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤEΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Μη κερδοσκοπικό σωματείο Ιδρυθέν δυνάμει της υπ’ αριθμόν 6618/1997 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) Μέλη Δ.Σ. του ΣΕΜΑ Πρόεδρος: Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος Αντιπρόεδρος: Ευγενία Καφφετζή Γ. Γραμματέας: Μαρία Τσιλιμπάρη Ταμίας: Κωνσταντίνος Αλφιέρης

Εκδότης - Διευθυντής: Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος

Διοικητική Υποστήριξη: Άννα Βάιμπεργ

Υπεύθυνη Σύνταξης περιοδικού: Ευγενία Καφφετζή

Επιμέλεια Έκδοσης & Παραγωγής: THEASIS EXPO ΕΠΕ Mοισιόδακος 19 Αθήνα T.K. 11524 info@theasisexpo.gr

Σύμβουλος Επικοινωνίας Πλάτων Τσούλος

Μέλη: Βασιλική Δράκου Ζακ Καπουάνο Νίκος Κόκκινος Φίλιππος Μυτιληναίος Μιχάλης Τζωρτζωρής

Επίτιμοι & Πρώην Πρόεδροι του ΣΕΜΑ Ιωάννης Μακρυμίχαλος Νικόλαος Α. Μακρόπουλος Σίμος Ξηρογιαννόπουλος Λάμπρος Κόκκινος Γιώργος Καραβίας Θεοδώρα - Ιωάννα Οικονομοπούλου BROKER'S TIME | 3


E DΧ I TΧOΧRΧI A L

ΑΡΘΡΟ ΑΣΦΆΛΙΣΗ ΜΕΓΆΛΩΝ ΚΙΝΔΎΝΩΝ

ΠΌΣΟ ΆΛΛΑΞΕ ΤΟΝ ΚΛΆΔΟ Η ΔΕΚΑΕΤΉΣ ΚΡΊΣΗ;

«ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΜΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος του ΣΕΜΑ

Α

γαπητοί αναγνώστες,

Οδεύουμε προς το τελευταίο τρίμηνο του έτους, και η περίοδος αυτή, παραδοσιακά, είναι αρκετά απαιτητική και γεμάτη προκλήσεις για όλους μας. Ο ΣΕΜΑ, αντίστοιχα, βρίσκεται μπροστά σε μια σειρά καίριων θεμάτων που απασχολούν τον ασφαλιστικό κλάδο και το επάγγελμά μας και που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Πολύ μεγάλο μέρος της προσπάθειας που καταβάλλουμε την περίοδο αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΜΑ αφορά την ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή μας στις διεργασίες εναρμόνισης της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας IDD (Insurance Distribution Directive) περί ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην ελληνική νομοθεσία, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και τις 23 Φεβρουαρίου του 2018, οπότε και τίθεται σε εφαρμογή. Στην κατεύθυνση αυτή γίνονται οι κάτωθι συντονισμένες ενέργειες: 1. Δημιουργήσαμε ειδική ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή ειδικού νομικού συμβούλου με εξειδίκευση στο Ασφαλιστικό Δίκαιο, που επεξεργάζεται τα κείμενα της IDD και υποβάλλει τεκμηριωμένα υπομνήματα, με τις θέσεις και την επιχειρηματολογία μας, στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, που είναι υπεύθυνη για την εναρμόνιση της Οδηγίας. 2. Επανακτήσαμε την απευθείας συνδρομή μας με την Bipar, ώστε, εκτός όλων των άλλων, να έχουμε άμεση πρόσβαση σε πολύ σημαντικές πληροφορίες και επεξηγηματικές οδηγίες που εκδίδονται τακτικά από την Βipar και αφορούν την αντίστοιχη προεργα-

BROKER'S TIME | 4

σία προσαρμογής των υπόλοιπων χωρών-μελών. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομάδα Εργασίας θα συμμετέχει στο ειδικό workshop που διοργανώνει σχετικά η Bipar, στις Βρυξέλλες, στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2017. 3. Είμαστε σε διαρκή επαφή και επικοινωνία με το Υπουργείο Οικονομικών, την Εποπτική Αρχή της ΤτΕ, την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, τα κατά τόπους επαγγελματικά επιμελητήρια και την ΕΑΔΕ, που απαρτίζουν τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, ώστε οι θέσεις μας να εισακουστούν και να υιοθετηθούν στην τελική διαμόρφωση του κειμένου της νέας νομοθεσίας. Παράλληλα, η νέα διοίκηση του ΣΕΜΑ αμέσως έθεσε τους στόχους και το όραμά της για τη μετάβαση στη «νέα εποχή». Ήδη από την πρώτη μέρα, αναλάβαμε καινοτόμες πρωτοβουλίες που αφορούν στην εξωστρέφεια και τη διαφάνεια του συνδέσμου μας και στη διαρκή και έγκυρη ενημέρωση των μελών μας για τις ενέργειες που γίνονται και τις αποφάσεις που παίρνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιπλέον, εκπονήσαμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πλάνο δράσης για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και διαμορφώσαμε τις επιμέρους Ομάδες-Επιτροπές Εργασίας στις οποίες θα επιμεριστεί το έργο αυτό και, όπως συνεχώς επικοινωνούμε, επιδιώκουμε την ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή όλων των μελών μας στις δράσεις που αναλαμβάνουμε. Ο ΣΕΜΑ, με τη συλλογική προσπάθεια και την αποτελεσματική συνεργασία όλων μας,

καλείται να εδραιώσει και να ισχυροποιήσει τη θέση και τον ρόλο του στην ασφαλιστική αγορά, ώστε να διασφαλίσει: • την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, • την ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης των ασφαλιζομένων, • τη δημιουργία υπεραξίας στις υπηρεσίες που ο επαγγελματίας μεσίτης ασφαλίσεων προσφέρει στον πελάτη, • την εφαρμογή Κανόνων Δεοντολογίας και Υγιούς Ανταγωνισμού στην ασφαλιστική αγορά. Τέλος, θα ήθελα να κάνω μια σύντομη αναφορά στην εξαιρετικά επιτυχημένη ετήσια εκδήλωσή μας, που φέτος έλαβε χώρα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στις 19 Σεπτεμβρίου 2017 και την οποία τίμησαν με την παρουσία τους εκατοντάδες ηγετικά στελέχη της εγχώριας και διεθνούς ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς, όλοι οι επικεφαλής των φορέων και σωματείων του κλάδου, δημοσιογράφοι και ένας μεγάλος αριθμός εκπροσώπων επιχειρήσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των μελών του ΣΕΜΑ, τους χορηγούς της εκδήλωσής μας αλλά και όλους τους υποστηρικτές του συνδέσμου μας που, παραδοσιακά και τακτικά, ενισχύουν τις προσπάθειές μας. Στο νέο τεύχος του Broker's Time που έχετε στα χέρια σας, θα βρείτε πολλά και ενδιαφέροντα άρθρα και ένα μεγάλο φωτογραφικό αφιέρωμα στην εκδήλωσή μας. Καλή ανάγνωση!

ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ Διευθυντή Τομέα Ασφαλιστικών Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζημιών ERGO

Ο

ι αναφορές στην οικονομική κρίση που ταλαιπωρεί τη χώρα μας την τελευταία δεκαετία είναι τόσο συχνές όσο και δυσάρεστες. Το ΑΕΠ της χώρας είναι σε πτώση από το 2009 και το ποσοστό ανεργίας κινήθηκε σε αντίθετη πορεία από το 8% περίπου το 2007, σε επίπεδα άνω του 20% σήμερα. Από το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη η ασφαλιστική αγορά, η οποία δέχτηκε τόσες πιέσεις, ώστε να εμφανίζει συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στα επίπεδα του 2004, δηλαδή γύρω στα 3,9 δισ. ευρώ. Πέρα από τα μακροοικονομικά θέματα της Ελλάδας και την παρατεταμένη περίοδο soft market, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πάρα πολλές προκλήσεις τα τελευταία χρόνια, όπως για παράδειγμα την εφαρμογή των κανόνων του Solvency II, που εκτός από ζητήματα οικονομικής φύσης ρυθμίζει και ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των εταιρειών. Παρά τις δυσκολίες στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Solvency II, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τις ευεργετικές συνέπειές του, αφού φέρνει αυξημένη αξιοπιστία στην αγορά μας. Μία από τις οδυνηρές συνέπειες της κρίσης ήταν η σημαντική μείωση της δραστηριότητας ενός μεγάλου αριθμού επιχει-

ρήσεων και η αναβολή δημοσίων έργων. Πέρα από το άμεσο χτύπημα που δέχτηκαν πρώτες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στη συνέχεια και μεγαλύτεροι οργανισμοί επηρεάστηκαν αρνητικά και ένας σημαντικός αριθμός από αυτούς είτε έκλεισαν είτε μετέφεραν τις δραστηριότητές τους εκτός των συνόρων, αναζητώντας οφέλη στον περιορισμό του κόστους λειτουργίας τους. Όσες δε παρέμειναν και αγωνίζονται για την επιβίωση και την ανάπτυξή τους σε ένα περιβάλλον capital controls και ύφεσης αναγκάζονται να αναθεωρήσουν πολιτικές που σε άλλες εποχές δεν θα είχαν υιοθετήσει. Οι μεγάλες εταιρείες εξακολουθούν να ασφαλίζονται ειδικά για περιουσία και αστική ευθύνη, έστω κι αν παρατηρούνται περιπτώσεις υπασφάλισης, λόγω οικονομικής στενότητας. Στον αντίποδα, παρατηρείται ότι όλο και περισσότερες μικρότερες εταιρείες επιλέγουν να μένουν ανασφάλιστες προκειμένου να αποφύγουν το κόστος ασφάλισης. Η ουσιαστική μείωση των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων, που σε πολλές περιπτώσεις γύρισαν σε ζημιές, κατάφερε άμεσο χτύπημα και στις καλύψεις διακοπής εργασιών, οδηγώντας τα συνολικά ασφαλιζόμενα κεφάλαια ακόμη χαμηλότερα. Η αποδυνάμωση των ισολογισμών οδήγησε μοιραία σε μείωση επενδύσεων σε τομείς όπως η συντήρηση εγκαταστάσεων και η ποιότητα κατασκευής των υποδομών. Σε γενικές γραμμές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κινδύνων κυρίως σε σχέση με τα μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας φθίνουν. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τον δείκτη ζημιάς του κλάδου στο άμεσο μέλλον. Την ίδια στιγμή, παρατηρήθηκε έντονη προσπάθεια περιορισμού των οικειο-

θελών παροχών των επιχειρήσεων στους εργαζομένους τους, με άμεση επίδραση στα ομαδικά συμβόλαια ζωής και υγείας. Τέλος, ο κλάδος των μεταφορών έχει δεχτεί σημαντικό πλήγμα, λόγω του καταποντισμού της εξαγωγικής δραστηριότητας της πλειονότητας των μεγάλων εταιρειών. Στις ασφαλίσεις ιδιωτών, ο αριθμός των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται έχει αυξηθεί, με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός να έχει ιδιαίτερα ενταθεί. Στις ασφαλίσεις επιχειρήσεων, και ειδικότερα στις ασφαλίσεις μεγάλων κινδύνων, οι εταιρείες που παραδοσιακά δραστηριοποιούνταν δεν έχουν ουσιωδώς αλλάξει. Αυτό όμως που έχει αλλάξει στον κλάδο -για τους λόγους που προαναφέρθηκανείναι το μέγεθος της διαθέσιμης ασφαλιστικής ύλης. Αυτό άνοιξε, κατά κάποιον τρόπο, την αγορά και οδήγησε τις εταιρείες στην απόφαση να γίνουν πιο ελαστικές και να εξετάσουν κινδύνους τους οποίους στο παρελθόν θα απέρριπταν. Ομολογουμένως όμως αυτό δεν επέφερε σημαντική αύξηση στον δείκτη ζημιών των εταιρειών, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, αντίθετα με το τι γίνεται στην αγορά, αρκετές από τις επιχειρήσεις αυτές, ανταποκρινόμενες στις εισηγήσεις των ασφαλιστών τους, πήραν μέτρα βελτίωσης των υποδομών τους. Σταδιακά, παρατηρείται μια μικρή βελτίωση στους οικονομικούς δείκτες και αναμένουμε ότι αυτό θα έχει και θετικές ασφαλιστικές προεκτάσεις. Στην ERGO αναλαμβάνουμε κινδύνους από μικρούς εμπορικούς και βιοτεχνικούς ώς μεγάλους ξενοδοχειακούς, βιομηχανικούς και τεχνικούς και είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ένα μεγάλο εύρος καλύψεων, με capacity που καλύπτει τις περισσότερες των περιπτώσεων που μας προσφέρονται. Το γεγονός δε ότι ανήκουμε στον όμιλο της Munich Re μάς επιτρέπει επιπλέον την πρόσβαση σε μια μεγάλη δεξαμενή εμπειρίας και τεχνογνωσίας και εκτός Ελλάδος.

BROKER'S TIME | 5


ΑΡΘΡΟ Ένα από τα βασικότερα αίτια για τη σχετική υστέρηση του κλάδου συντάξεων είναι ότι, τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα, απευθυνόταν σε ένα σχετικά μικρό τμήμα του πληθυσμού, συνήθως περισσότερο εύπορο και συχνά με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο από τον μέσο όρο, σε πολίτες που αντιλαμβάνονταν ότι κατά τη συνταξιοδότησή τους η βασική κοινωνική σύνταξη θα ήταν πολύ χαμηλότερη από τις συνήθεις αποδοχές τους και έπρεπε να τη συμπληρώσουν. Ας μην ξεχνάμε ότι με τις συνταξιοδοτικές διατάξεις που ίσχυαν πριν εκδηλωθεί η οικονομική κρίση, ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού απολάμβανε ή περίμενε ότι θα απολαμβάνει σύνταξη από τους κοινωνικούς φορείς με ύψος ανάλογο των εισοδημάτων του προ της συνταξιοδότησης.

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

ΝΕΟΥΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ, ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΘΕΛΟΤΥΦΛΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ.

BROKER'S TIME | 6

ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Ασφαλιστικής

Θ

εωρούμε ότι είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν αξιοπρεπείς συντάξεις για τις ερχόμενες γενιές αποκλειστικά και μόνο με βάση το υφιστάμενο αναδιανεμητικό σύστημα, όταν ήδη η αναλογία εργαζομένων προς συνταξιούχους αγγίζει τη μονάδα και οι προβλέψεις για τη γήρανση του πληθυσμού είναι από τις χειρότερες παγκοσμίως. Επιμένουμε, λοιπόν, στη συχνή εφαρμογή κοντόφθαλμων σχεδίων, που ενίοτε βαπτίζονται «αναμόρφωση του ασφαλιστικού», τα οποία το μόνο που κάνουν, στην ουσία, είναι να αλλάζουν παραμέτρους του αναδιανεμητικού συστήματος και, τελικώς, να οδηγούν σε μειώσεις συντάξεων και αυξήσεις εισφορών.

Η αλλαγή των κανόνων λειτουργίας του ενός και μοναδικού «πυλώνα» χρηματοδότησης των συντάξεων όμως δεν αποτελεί αναμόρφωση. Πραγματική αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού, και μάλιστα μοναδικός δρόμος προς την ενίσχυση της βιωσιμότητάς του, θα ήταν η εισαγωγή και άλλων πυλώνων χρηματοδότησης, που θα λειτουργούσαν κεφαλαιοποιητικά, κατά το γενικώς, πλέον, παραδεκτό πρότυπο των «τριών πυλώνων» της World Bank.

Σήμερα, όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να αναμένουν τα ποσοστά αναπλήρωσης του παρελθόντος και ότι αν δεν αποταμιεύσουν συστηματικά και πειθαρχημένα για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της ιδιωτικής ασφάλισης ώστε να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, θα βρεθούν μπροστά σε σοβαρή μείωση του βιοτικού τους επιπέδου κατά τη συνταξιοδότηση. Το πρόβλημα όμως είναι ότι, για το σύνολο σχεδόν των πολιτών, το διαθέσιμο εισόδημα είναι σήμερα χαμηλότερο από ό,τι λίγα χρόνια πριν, οδηγώντας πολλούς σε αναβολή της απόφασης για απόκτηση συνταξιοδοτικής ασφάλισης.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας διαθέτει τις κατάλληλες λύσεις για τους πολίτες που θα την εμπιστευθούν. Αξιόπιστα και αποδοτικά αποταμιευτικά-συνταξιοδοτικά προγράμματα διατίθενται τόσο σε ατομική όσο και σε ομαδική βάση και αποτελούν σήμερα τα καταλληλότερα «εργαλεία» για να εξασφαλίσει κάποιος ένα πρόσθετο εισόδημα, που θα του επιτρέψει να έχει μια αξιοπρεπή, ή ακόμη και άνετη, διαβίωση όταν αποχωρήσει από τον στίβο της εργασίας. Η επιλογή είναι απλούστερη από ποτέ, καθώς οι νέες ρυθμίσεις για την προστασία και την καλύτερη ενημέρωση του ασφαλισμένου που υιοθετούνται πανευρωπαϊκά καθιστούν τα ασφαλιστικά προϊόντα περισσότερο διαφανή και κατανοητά στον μέσο καταναλωτή. Ταυτόχρονα, η ιδιωτική ασφάλιση στη χώρα μας, ακολουθώντας το ευρωπαϊκό παράδειγμα, βελτιώνει διαρκώς τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της. Το νέο εποπτικό πλαίσιο Solvency II, παρά το πρόσθετο κόστος λειτουργίας που αναμφίβολα φέρει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, είναι βέβαιο ότι αυξάνει την οικονομική ευρωστία τους, ενώ δίνει τη δυνατότητα στις εποπτικές αρχές να παρέμβουν έγκαιρα στην περίπτωση που κάποια επιχείρηση δεν ακολουθεί τις αρχές της βέλτιστης λειτουργίας. Μπορεί η ασφαλιστική αγορά να έχει τις κατάλληλες λύσεις για την εξασφάλιση

πρόσθετης σύνταξης, αλλά οι τρέχουσες φορολογικές ρυθμίσεις δεν βοηθούν ώστε αυτές να είναι προσιτές από όλους τους πολίτες. Ενώ ορθά η Πολιτεία έχει θεσπίσει απαλλαγή από τη φορολογία των εισφορών σε ομαδικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστήρια, δεν ισχύει ανάλογη ρύθμιση για τα ατομικά συνταξιοδοτικά. Τα ομαδικά συνταξιοδοτικά, σχεδόν πάντοτε, συνάπτονται από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Η ελληνική οικονομία όμως απαρτίζεται από μικρές, ως επί το πλείστον, επιχειρήσεις, όπως και αυτοαπασχολουμένους. Έτσι το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού το οποίο θα στρεφόταν σε ατομικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια δεν μπορεί να τύχει της ίδιας φοροαπαλλαγής για τα ασφάλιστρα που καταβάλλει. Για το θέμα της φορολογικής αντιμετώπισης των συνταξιοδοτικών ασφαλίσεων, αλλά και τον γενικότερο ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης ως τρίτου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών έχει αναπτύξει μια σειρά από προτάσεις βασισμένες στη διεθνή εμπειρία, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Οι προτάσεις αυτές, εφόσον εφαρμοσθούν, θα λειτουργήσουν πρωτίστως επ' ωφελεία της κοινωνίας, επιτρέποντας ταυτόχρονα στην αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης να αναλάβει με επιτυχία ένα μέρος του συνολικού βάρους χρηματοδότησης των συντάξεων των μελλοντικών γενεών.

Παρά τα περί του αντιθέτου θρυλούμενα, τέτοια αναμόρφωση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Ο δεύτερος πυλώνας, ή αλλιώς η επαγγελματική ασφάλιση, θεσμοθετήθηκε με πρόχειρο και λανθασμένο τρόπο και ποτέ δεν λειτούργησε στην έκταση που έπρεπε ώστε να έχει ουσιαστική συμβολή στη χρηματοδότηση των μελλοντικών παροχών. Ταυτόχρονα, ο τρίτος πυλώνας δηλαδή τα συνταξιοδοτικά προγράμματα της ιδιωτικής ασφάλισης παραμένει καθηλωμένος σε χαμηλά μεγέθη σε σχέση με αυτά που συναντώνται στις άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

BROKER'S TIME | 7


ΑΡΘΡΟ

ΥΠΑΡΧΕ Ι ΠΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΔΙΤ ΣΤΙΣ ΑΣ ΦΑΛΙΣΕ ΙΣ ΥΓΕΙΑΣ; ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΕΛΙΩΤΗ, Γενικού Διευθυντή Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας της Interamerican

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ «ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ» ΚΑΙ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 'Ή ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ, ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΤΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΞΑΝΕΙ.

Η

αύξηση αυτή οφείλεται σε παράγοντες όπως το κόστος της ιατρικής τεχνολογίας -το οποίο εξελίσσεται-, το δημογραφικό, η γήρανση του πληθυσμού, ακόμη οι μεταβολές στις ασθένειες από τις οποίες πάσχει ο πληθυσμός. Είναι, λοιπόν, δύσκολο να ελέγξει κανείς το κόστος χωρίς αυτό να έχει συνέπειες για την ποιότητα των υπηρεσιών. Για να λύσουν αυτό το πρόβλημα αρκετές χώρες έχουν στραφεί σε συνεργασίες του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, με στόχο αφενός να εξασφαλίσουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος του πληθυσμού και αφετέρου να εξασφαλίσουν ότι τα χρήματα που θα διατεθούν για την Υ-

BROKER'S TIME | 8

γεία θα έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση. Στην Ελλάδα, σήμερα, λόγω της οικονομικής κατάστασης, είναι περισσότερο αναγκαίο από κάθε άλλη φορά να εξασφαλίζουμε ότι τα χρήματα που διαθέτουμε για την Υγεία -είτε το κράτος είτε οι πολίτες-θα έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση. Συνεπώς, η συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα σήμερα είναι περισσότερο από απαραίτητη. Το εύλογο ερώτημα «αν υπάρχει πεδίο για συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα που θα φέρει σημαντική βελτίωση» έχει θετική απάντηση. Μέχρι σήμερα, στη χώρα μας, λείπει ο συντονισμός στον τομέα της υγείας, δημιουργώντας τρία, κατά βάση, προβλήματα: • Ο ιδιωτικός τομέας συχνά παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες που παρέχει και ο δημόσιος. Είναι μια επανάληψη χωρίς λόγο, οι πολίτες πληρώνουν δύο φορές για τις ίδιες υπηρεσίες. • Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι κατακερματισμένες και δεν συμπληρώνονται μεταξύ τους κατάλληλα ώστε να συμβάλλουν στη σωστή διαχείριση των περιστατικών Υγείας. • Οι πόροι που διατίθενται για την Υγεία δεν κατανέμονται σωστά, με αποτέλεσμα σε άλλες περιπτώσεις να λείπουν οι κατάλληλες υπηρεσίες υγείας και σε άλλες περιπτώσεις να περισσεύουν. Τα προβλήματα αυτά όχι μόνο βάζουν εμπόδια στους συμπολίτες μας να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της υγείας τους, αλλά επιπλέον αυξάνουν το κόστος της Υγείας. Τι χρειάζεται, λοιπόν, για να έχουμε συνέργειες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα τέτοιες που να βελτιώσουν τις παρεχόμε-

νες υπηρεσίες υγείας; Για τις συνέργειες δεν χρειάζεται κάτι περίπλοκο ή ακριβό, χρειάζονται μόνο μερικά απλά πράγματα: • Πρώτα από όλα, πρέπει να υπάρχει ανοιχτός και ειλικρινής διάλογος ανάμεσα στις δύο πλευρές. • Μέσα από τον διάλογο, να δημιουργηθεί κοινή αντίληψη των προβλημάτων και κοινό όραμα για το ποια πρέπει να είναι η «επόμενη ημέρα». • Να τεθούν κοινοί στόχοι, που θα είναι ρεαλιστικοί και για την επίτευξη των οποίων θα δεσμευθούν και οι δύο πλευρές. • Πρέπει να σχεδιαστεί ένα βασικό πακέτο καλύψεων/υπηρεσιών ως πλαίσιο που θα καθορίζει τη συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. • Πρέπει να δημιουργηθεί η κατάλληλη μηχανογραφική υποδομή, που θα επιτρέψει την απρόσκοπτη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παίρνουν οι Έλληνες πολίτες. • Πρέπει να μετρώνται τα αποτελέσματα σε σταθερή βάση και να γίνονται οι κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις, σε περίπτωση που τα αποτελέσματα αποκλίνουν από τους στόχους. Το τελικό συμπέρασμα, λοιπόν, είναι ότι η συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην Υγεία όχι μόνο είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ, αλλά είναι και εφικτή αν υπάρχει η βούληση και από τις δύο πλευρές. Τα δε αποτελέσματα μιας τέτοιας συνεργασίας μπορεί να είναι θεαματικά, τόσο σε επίπεδο εξοικονόμησης πόρων όσο και σε επίπεδο βελτίωσης των υπηρεσιών Υγείας που παίρνουν οι πολίτες της χώρας.


ΑΡΘΡΟ

«ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ»

ΤΟΥ ΔΗΜΉΤΡΗ ΖΟΡΜΠΆ Διευθύνοντος Συμβούλου της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (MOTOR INSURANCE) ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

Τ

ο υψηλό μερίδιο αγοράς που έχει στη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων και ο έντονα κοινωνικός χαρακτήρας του τον καθιστούν ιδιαίτερα σημαντικό. Για μία στιγμή μόνο να αναλογιστούμε τι θα συνέβαινε στην κοινωνία εάν η ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων δεν ήταν υποχρεωτική. Συνεπώς, αξίζει να επισημαίνουμε κάθε φορά την κοινωνική διάσταση του κλάδου, ιδιαίτερα σήμερα, που κορυφώνονται οι προσπάθειες για τη «σύλληψη» των ανασφάλιστων οχημάτων. Το 2017 ήταν ένας ιδιαίτερος χρόνος για την ασφάλιση αυτοκινήτου στη χώρα μας. Για πρώτη φορά, τέθηκε σε ισχύ, έστω και με προβλήματα, ο ηλεκτρονικός έλεγχος ανασφάλιστων οχημάτων.

BROKER'S TIME | 10

Τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, πραγματοποιήθηκε ο πρώτος έλεγχος για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Παρά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην πλήρη ταυτοποίηση των ανασφάλιστων, για τα οποία δεν ευθύνεται η ασφαλιστική αγορά, εν τούτοις το όλο αποτέλεσμα ήταν θετικό, καθώς ο στόλος αυτοκινήτων αυξήθηκε κατά 652.663 περίπου από την αρχή του χρόνου και σήμερα βρίσκεται στα 6.261.874 ασφαλισμένα οχήματα. Υπολογίζεται ότι τα ανασφάλιστα -για διαφόρους λόγους και αιτίες- οχήματα μειώθηκαν σε 450.000! Και μόνο αυτό το γεγονός συνιστά επιτυχία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Όμως δεν επαναπαυόμαστε, καθώς θεωρούμε ότι τελικός στόχος πρέπει να είναι κανένα αυτοκίνητο ανασφάλιστο, και προς την κατεύθυνση αυτή θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, έτσι ώστε οι έλεγχοι να αποτελέσουν μέρος της καθημερινής λειτουργίας του κράτους. Παράλληλα, η Επιτροπή Αυτοκινήτων της ΕΑΕΕ έχει θέσει και ορισμένους άλλους στόχους, πάντοτε στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και με διττό σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των ασφαλισμένων και τη βελτίωση της λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς. Σημαντικό καθήκον για την ασφαλιστική αγορά είναι, για το επόμενο διάστημα, η επιβίωση του Επικουρικού Κεφαλαίου. Έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες πρωτοβουλίες, με στόχο να επιτύχουμε μια οριστική ρύθμιση για τον ρόλο και τον χαρακτήρα του Επικουρικού Κεφαλαίου, στο πλαίσιο πάντοτε της ελληνικής και κοινοτικής νο-

μοθεσίας. Επίσης, ένα ακόμη θέμα προτεραιότητας για την Επιτροπή Αυτοκινήτου είναι η περαιτέρω επέκταση του φιλικού διακανονισμού. Ως Επιτροπή Αυτοκινήτου, αλλά και ως Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, πιστεύουμε ότι ένα αποφασιστικό βήμα περαιτέρω βελτίωσης της ασφαλιστικής αγοράς και ενίσχυσης της θετικής εικόνας του θεσμού θα ήταν η υποχρεωτική συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο οχημάτων στο σύστημα άμεσου διακανονισμού (ΣΑΠ) ή φιλικού διακανονισμού, όπως είναι πιο γνωστό. Ο φιλικός διακανονισμός είναι μια πολύ επιτυχημένη πρωτοβουλία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, έχει αγκαλιαστεί από τους ασφαλισμένους και θα μπορούσε, όπως συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να επεκταθεί στο σύνολο της αγοράς και να συμπεριλάβει όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες στη χώρα μας, αλλά και τα υποκαταστήματα ξένων ασφαλιστικών εταιρειών και τις ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ). Παράλληλα, θα πρέπει να επεκταθεί ο θεσμός για το σύνολο των περιπτώσεων ζημιών. Τέλος, η Επιτροπή Αυτοκινήτου της ΕΑΕΕ θα δώσει το επόμενο διάστημα ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή και της ελληνικής αγοράς στη διαδικασία διαλόγου που άνοιξε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τροποποίηση της κοινοτικής οδηγίας για την ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων (2009/103/ΕΚ).


ΑΡΘΡΟ

ΟΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΝΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΤΟΥ ΝΟΤΗ Μ. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΥ Managing Director, HDI Global SE, Hellas

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ -ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΕΝΑ ΟΛΟΕΝΑ ΠΙΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΕΙΛΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. BROKER'S TIME | 12

Σ

το πλαίσιο αυτό, ο προσφορότερος τρόπος για να μεταφέρουν τον κίνδυνο «εκτός της επιχείρησης» είναι μέσω του μηχανισμού της ασφάλισης, που χρηματοδοτεί την αποκατάσταση των οικονομικών συνεπειών από την επέλευση του κινδύνου. Ιδιαιτέρως σε περιόδους αβεβαιότητας και περιορισμένης ρευστότητας, όπως αυτήν που διανύουμε, η ασφάλιση αποτελεί παράγοντα σταθερότητας για την ομαλή πορεία του σχεδιασμού της επιχείρησης, αλλά και άμεσα διαθέσιμη πηγή χρηματοδότησης. Ωστόσο, καμία επιχείρηση δεν λειτουργεί μεμονωμένα, αλλά δραστηριοποιείται μέσα σε ένα «σύστημα», έναν ιστό εξωγενών παραγόντων, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται και οι βασικές υποδομές μεταφορών (οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, αεροδρόμια, λιμάνια) που είναι απαραίτητες για τη διεκπεραί-

ωση των άμεσων και έμμεσων δραστηριοτήτων της. Η εξασφάλιση της λειτουργικής ακεραιότητας των υποδομών αυτών, αν και στρατηγικής σημασίας για τη διατήρηση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής και εν γένει οικονομικής δραστηριότητας, βρίσκεται πέρα από το πεδίο ελέγχου των επιχειρήσεων. Η σημασία της εξασφάλισης της λειτουργίας των μεταφορικών υποδομών και της ύπαρξης άμεσα διαθέσιμων και επαρκών πόρων για αποκατάσταση σε περίπτωση ζημίας, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, πολύ περισσότερο λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών της χώρας μας: της σεισμογένειας, της μορφολογίας της Ελλάδος ως αρχιπελαγικής χώρας, της γεωμορφολογίας του εδάφους με ορεινούς όγκους, η οποία καθιστά στρατηγικά σημαντικές συγκεκριμένες διαβάσεις μέσω του συστήματος αυτοκινητοδρόμων κ.λπ. Σε μια τέτοια χώρα, ένα αναπάντεχο αλλά βέβαιο ότι θα συμβεί γεγονός, ει-


ΑΡΘΡΟ

δικά μια φυσική καταστροφή, ενδέχεται να πλήξει, και να καταστήσει ξαφνικά μη λειτουργικές, απαραίτητες για την κοινωνική και οικονομική λειτουργία υποδομές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ζημίες που υπέστη το λιμάνι της Κω από τον πρόσφατο σεισμό, οι οποίες κατέστησαν ξαφνικά αδύνατη τη χρήση του από τα πλοία, και μάλιστα εν μέσω της τουριστικής περιόδου. Η διαχείριση των κινδύνων των υποδομών στη χώρα μας σήμερα είναι ελλιπής και αποσπασματική: στον βαθμό που τα τελευταία χρόνια το επίκεντρο της χρηματοδότησης έχει μετατοπιστεί σχεδόν αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα, οι συμβάσεις παραχώρησης υποδομών προβλέπουν υποχρεωτική ασφάλιση τόσο κατά την περίοδο κατασκευής όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας τους (π.χ. ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών και τα 14 μεγάλα περιφερειακά αεροδρόμια, η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, η Αττική Οδός, η Εγνατία Οδός, η Νέα Οδός, η Ολυμπία Οδός, οι Αυτοκινητόδρομοι «Μορέας» και Αιγαίου, η Οδός Κεντρικής Ελλάδας κ.λπ.). Δεν ισχύει όμως το ίδιο για το λοιπό οδικό περιφερειακό δίκτυο και τις υπο-

BROKER'S TIME | 14

δομές δημόσιας χρηματοδότησης, οι οποίες, εν πολλοίς, παραμένουν ανασφάλιστες, παντελώς εκτεθειμένες σε κινδύνους φυσικών καταστροφών. Είναι προφανές ότι οι δημόσιοι πόροι οι οποίοι διατίθενται για αποκατάσταση ζημιών επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό (και εν τέλει τους φορολογουμένους), και μάλιστα εκτάκτως, ενώ, παράλληλα, η περιορισμένη δυνατότητα του Δημοσίου να ανταποκριθεί σε συντήρηση/πρόληψη, αλλά και αποκατάσταση των ζημιών, έχει οδηγήσει στη συνεχή σταδιακή υποβάθμιση της ποιότητας των υποδομών. Και ενώ γίνεται μεγάλη συζήτηση και αποτελεί πάγιο αίτημα της ασφαλιστικής αγοράς η υποχρεωτική ασφάλιση των ιδιωτικών κατοικιών έναντι σεισμού (ως κοινωνική μέριμνα εξασφάλισης στέγασης για τους πολίτες), μέχρι σήμερα δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο αντίστοιχου διαλόγου η ανάγκη να καταστεί υποχρεωτική για τους φορείς διαχείρισής τους η ασφάλιση έναντι εξωγενών κινδύνων και ιδίως φυσικών καταστροφών του συνόλου του δικτύου των υποδομών μεταφορών. Εκτιμώ ότι ο καταλληλότερος φορέας μέσω του οποίου θα μπορούσε να υλοποιηθεί η ασφάλιση των βασικών υποδομών μεταφοράς δεν είναι η κεντρική κυβέρνηση αλλά οι Περιφέρειες, μέσω των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για το συνολικό δίκτυο των υποδομών στις περιοχές ευθύνης τους. Καθίσταται σαφές ότι η υποχρεωτική ασφαλιστική προστασία των υποδομών πρόσβασης και μεταφοράς, οι οποίες αποτελούν σημαντικό οικονομικό πολλαπλασιαστή, μπορεί να επιτελέσει ουσιαστικό ρόλο στη βελτίωση της εξωστρέφειας και της παραγωγικής δυναμικότητας της οικονομίας. Επιπλέον, θα αποτε-

λέσει παράγοντα τόνωσης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, πολλαπλασιάζοντας την ασφαλίσιμη ύλη. Η ιδιωτική ασφαλιστική αγορά οφείλει, εξάλλου, να συμμετάσχει ενεργά στον δημόσιο διάλογο, από κοινού με τους λοιπούς φορείς της αγοράς, όπως είναι οι φορείς των αυτοκινητοδρόμων και άλλων αντίστοιχων υποδομών (αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηρόδρομοι κ.λπ.), τις Διοικητικές Αρχές (κεντρική κυβέρνηση, Περιφέρειες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης), καθώς και με τους φορείς σχεδιασμού, προστασίας και διαχείρισης υποδομών. Ένας διάλογος ο οποίος θα πρέπει να βασίζεται στις σύγχρονες αρχές της ολιστικής διαχείρισης κινδύνου, ένα κοινωνικό και συστημικό risk management, ώστε να επιλεγούν οι καταλληλότερες λύσεις αξιοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία και τη διεθνή τεχνογνωσία και εμπειρία.


Α Μ Ε Σ Η Σ Ω Λ Η Δ Κ Ε

MEETING THE BROKERS OF A CYBER SECURE WORLD

ΓΙΆΝΝΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΌΠΟΥΛΟΣ: «ΕΥΚΑΙΡΊΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΤΟ CYBER RISK INSURANCE»

ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΣΦΑΚΙΑΝΆΚΗΣ: «Η ΝΟ 1 ΑΠΕΙΛΉ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΝ ΈΡΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ»

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΜΑ μαζί με τον Αντιστράτηγο Ε.Α. και ιδρυτή της Υπηρεσίας Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛΑΣ, κ. Εμμανουήλ Σφακιανάκη. Ειδικότερα, από αριστερά: κ. Ζακ Καπουάνο, Μέλος ΔΣ, κ. Μιχάλης Τζωρτζωρής, Μέλος ΔΣ, κ. Ευγενία Καφφετζή, Αντιπρόεδρος ΔΣ, κ. Εμμανουήλ Σφακιανάκης, Αντιστράτηγος Ε.Α. και ιδρυτής της Υπηρεσίας Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛΑΣ, κ. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, Πρόεδρος, κ. Κωνσταντίνος Αλφιέρης, Ταμίας, κ. Φίλιππος Μυτιληναίος, Μέλος ΔΣ, κ. Μαρία Τσιλιμπάρη, Γενική Γραμματέας, κ. Νικόλαος Κόκκινος, Μέλος ΔΣ.

Κ

οινό μήνυμα για τις ευκαιρίες ανάπτυξης τις οποίες κρύβει το Cyber Risk Insurance έστειλαν πρόσφατα στην ασφαλιστική αγορά ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων-ΣΕΜΑ, κ. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, και ο αντιστράτηγος Ε.Α. και ιδρυτής της Υπηρεσίας Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛΑΣ, Εμμανουήλ Σφακιανάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του συνδέσμου με τίτλο ''Meeting the Brokers of a Cyber Secure World'', η ο-

BROKER'S TIME | 16

ποία σηματοδότησε την έναρξη των εργασιών του 19ου Διεθνούς Hydra Meeting της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκατοντάδες ηγετικά στελέχη της εγχώριας και διεθνούς ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς, όλοι οι επικεφαλής των φορέων και σωματείων του κλάδου, δημοσιογράφοι και ένας μεγάλος αριθμός εκπροσώπων επιχειρήσεων, οι οποίοι εμπιστεύονται την ασφαλιστική και αντασφαλιστική τους κάλυψη στους μεσίτες που είναι μέλη του ΣΕΜΑ. Το σύνολο

των παρευρισκομένων συνεχάρη τη διοίκηση του ΣΕΜΑ για την εξαιρετικά επιτυχημένη διοργάνωση και το ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα της. Ο κύριος Ξηρογιαννόπουλος τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι ο Έλληνας επιχειρηματίας δεν θα πρέπει να υποβαθμίσει τον κίνδυνο των κυβερνοεπιθέσεων, χαρακτηρίζοντας τις κακόβουλες επιθέσεις ένα από τα πλέον φλέγοντα θέματα στον ευρύτερο διεθνή επιχειρηματικό χώρο, ενώ από την πλευρά του ο κύριος Σφακιανάκης υπογράμμισε ότι το Cyber Risk Insurance, μετά και την ψήφιση του νέου κοινοτικού

Αντιστράτηγος Ε.Α. και ιδρυτής της Ο Υπηρεσίας Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛΑΣ, κ. Εμμανουήλ Σφακιανάκης.

Ο κ. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, Πρόεδρος ΣΕΜΑ και ο κ. Γιώργος Καραβίας, Πρώην Πρόεδρος ΣΕΜΑ.

Κανονισμού, θα καταστεί αναγκαία κάλυψη σε μια αγορά η οποία για το data protection θα δαπανήσει, μόνο στην Ευρώπη, γύρω στα 14 δισ. ευρώ. Απευθυνόμενος στα εκατοντάδες ηγετικά στελέχη της εγχώριας και διεθνούς ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση του ΣΕΜΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο πρόεδρος του συνδέσμου, κ. Γιάννης Ξηρογιαν-

νόπουλος, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι οι κυβερνοεπιθέσεις αποτελούν έναν πολύ σημαντικό κίνδυνο, στον οποίο η πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι πλέον εκτεθειμένη και πρέπει να αντιμετωπίσει. «Ο επαγγελματίας μεσίτης ασφαλίσεων καλείται, για άλλη μια φορά, να λειτουργήσει πρωτίστως ως σύμβουλος του επιχειρηματία πελάτη του» τόνισε ο κύριος Ξηρογιαννόπουλος, για να προσθέσει ότι «oι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη πρώτον να ενημερωθούν, να αντιληφθούν και να αξιολογήσουν την έκθεσή τους σε κινδύνους που προκύπτουν από την ευρύτατη

χρήση της τεχνολογίας και την "εξάρτηση" που αυτή δημιουργεί, δεύτερον να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό της έκθεσής τους σε αυτούς και, τέλος, να γνωρίσουν τις εναλλακτικές λύσεις που προσφέρει η ασφαλιστική αγορά, ώστε, εμπιστευόμενοι το κατάλληλο ασφαλιστικό πρόγραμμα Cyber Risk Insurance, να καλύψουν αποτελεσματικά τη νέα αυτή ασφαλιστική ανάγκη που έχει δημιουργηθεί». Από την πλευρά του, ο κύριος Σφακιανάκης επεσήμανε ότι το Cyber Risk Insurance προσφέρεται για την ανάπτυ-

BROKER'S TIME | 17


Α Μ Ε Σ Η Σ Ω Λ Η Δ Κ Ε

Νάντια Σταυρογιάννη, Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου

Νίκος Γαβρίλης

Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, Μαρία Τσιλιμπάρη, Κωστής Αλφιέρης

Εκπρόσωποι της εταιρείας Deloitte

Ευγενία Καφφετζή, Γιάννης Μποτονάκης

Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, Ελίζα Βασιλείου, Κωστής Αλφιέρης

Ζακ Καπουάνο, Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, Αλίκη Βιτάλη, Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, Κωνσταντίνος Ουζούνης, Παναγιώτης Λελεδάκης

Γενική φωτογραφία των παρευρισκομένων

Φίλιππος Μυτιληναίος, Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, Ναταλία Γιαννιού, Κωστής Αλφιέρης

BROKER'S TIME | 18

Μιχάλης Τάτσης, Φίλιππος Μυτιληναίος, Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, Στάθης Τσαούσης, Γιώργος Κούμπας, Κωνσταντίνος Σιάχος, Κωστής Αλφιέρης, Γιώργος Καραβίας

Γενική φωτογραφία των παρευρισκομένων

Christian Reimann, Karsten Wehde, Νέλλη Βαρουχάκη, Στέλιος Βασιλόπουλος

Κωστής Αλφιέρης, Ευγενία Καφφετζή, Αναστάσιος Παπαδόπουλος, Άννυ Τρύφων, Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος

Μαρία Τσιλιμπάρη, Γιώργος Τζιακούρης, Γιάννης Γκιόνης

BROKER'S TIME | 19


Α Μ Ε Σ Η Σ Ω Λ Η Δ Κ Ε Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΜΑ, κ. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος

Από αριστερά: κ. Μιχάλης Τζωρτζωρής, Μέλος ΔΣ, κ. Φίλιππος Μυτιληναίος, Μέλος ΔΣ, κ. Μαρία Τσιλιμπάρη, Γενική Γραμματέας, κ. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, Πρόεδρος, κ. Γιώργος Ζαφείρης, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Ευγενία Καφφετζή, Αντιπρόεδρος.

ξη της ασφαλιστικής αγοράς, ιδιαίτερα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, στην οποία ελάχιστοι επενδύουν στην εν λόγω κάλυψη. Τόνισε, επίσης, ότι η βασικότερη απειλή για το επιχειρείν έρχεται από το Διαδίκτυο και έδωσε έμφαση στη σημασία της πραγματογνωμοσύνης, που θα πρέπει να διενεργεί ο ασφαλιστής πριν αναλάβει τον κίνδυνο. Υπογραμμίζοντας ο κύριος Σφακιανάκης τη σημασία της ασφαλιστικής κάλυψης κατά των κυβερνοεπιθέσεων, αναφέρθηκε στον πρώην διοικητή του FBI, Robert Mueller, ο οποίος έχει δηλώσει ότι υπάρχουν δύο ειδών εταιρείες: αυτές που έχουν δεχθεί επίθεση από χάκερ και αυτές που θα δεχθούν επίθεση στο μέλλον.

νει, προκειμένου, όπως είπε, ως φορέας να επιτύχει τους στόχους που έθεσε για: - την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, - την ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης των ασφαλιζομένων, - τη δημιουργία υπεραξίας στις υπηρεσίες που προσφέρει ο μεσίτης ασφαλίσεων στους πελάτες του, - την αναβάθμιση του ρόλου του ΣΕΜΑ στην ασφαλιστική αγορά γενικότερα.

Η «ΑΤΖΈΝΤΑ» ΤΟΥ ΣΕΜΑ Στο μεταξύ, στη σύντομη τοποθέτησή του, ο πρόεδρος του ΣΕΜΑ, κ. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, αναφέρθηκε στους στόχους και τα οράματα της νέας διοίκησης του συνδέσμου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συλλογική προσπάθεια, σύμπνοια, αποτελεσματική συνεργασία, αλλά και για ενεργή συμμετοχή όλων των μελών του ΣΕΜΑ στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάBROKER'S TIME | 20

«Οι άμεσες προτεραιότητες που έχουμε θέσει αφορούν στη διευθέτηση σειράς σημαντικών θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο μας, με πρωταρχικό, αυτή τη στιγμή, την ενεργή συμμετοχή μας κατά τη διαδικασία εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας IDD στην ελληνική νομοθεσία περί ασφαλιστικής διαμεσολάβησης» ανέφερε σχετικά. Επιπλέον, επεσήμανε την περαιτέρω ανάπτυξη και σύσφιξη σχέσεων και συνεργειών με φορείς της αγοράς εντός και εκτός Ελλάδας, όπως των ΕΑΕΕ, ΕΕΑ, ΣΕΒ και BIPAR, τη θέσπιση κανόνων δεοντολογίας για τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών και, τέλος, τη δημιουργία ενός Προτύπου Επαγγελματία Μεσίτη Ασφαλίσεων, βάσει του οποίου θα πρέπει

όλοι να λειτουργούν. Επίσης, τόνισε την ανάγκη για μια πιο «εξωστρεφή» πολιτική, με στόχο τη διαρκή παρουσία των μεσιτών ασφαλίσεων στον ευρύτερο επιχειρηματικό κόσμο και όχι αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της ασφαλιστικής αγοράς, και για τον σκοπό αυτό, όπως είπε, ο ΣΕΜΑ θέλει αρωγούς του όλους τους μεσίτες ασφαλίσεων.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ Τη σοβαρότητα των συνεπειών των cyber attacks επεσήμανε και η αντιπρόεδρος του ΣΕΜΑ, κ. Ευγενία Καφφετζή, τις οποίες η αγορά, κατά βάση λόγω άγνοιας, δεν αντιμετωπίζει στην πραγματική τους διάσταση. Προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση για το πόσο ευάλωτες είναι οι επιχειρήσεις έναντι των κυβερνοεπιθέσεων, η κυρία Καφφετζή κάλεσε στο βήμα εκπροσώπους από την ομάδα Cyber Risk της Deloitte, οι οποίοι σε μια διαδραστική παρουσίαση απέδειξαν πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση στα δεδομένα μας, όταν υπάρχει κακόβουλη πρόθεση. Τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας, σε λιγότερο ➜


Α Μ Ε Σ Η Σ Ω Λ Η Δ Κ Ε

Κωστής Αλφιέρης, Χρήστος Νταής

Μαρία Τσιλιμπάρη

Νάντια Σταυρογιάννη

Μιχάλης Τζωρτζωρής, Φίλιππος Μυτιληναίος, Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, Ευγενία Καφφετζή, Γιώργος Καραβίας, Κωστής Αλφιέρης

Γιώργος Καραβίας, Κωνσταντίνος Βερτόπουλος, Θεοδώρα Κάππα

Θεανώ Τελωνιάτη, Σωτηρία Μαράκη, Κωστής Αλφιέρης, Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, Αντώνης Παπαδόπουλος, Ευγενία Καφφετζή

Διογένης Μπαχτιάρογλου, Νίκος Χουλιάρας, Μιχάλης Τζωρτζωρής

Ελίνα Παπασπυροπούλου, Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, Ευγενία Καφφετζή

Κωνσταντίνος Βερτόπουλος, Νίκος Κόκκινος

Νίκος Κόκκινος, Αναστάσιος Παπαδόπουλος

BROKER'S TIME | 22

Μιχάλης Τζωρτζωρής, Φίλιππος Μυτιληναίος, Τζων Κρόκερ

Έφη Κοσσυβάκη, Σοφία Συκωτάκη

Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, Δημήτρης Μαζαράκης, Δημήτρης Γαβαλάκης

Διογένης Μπαχτιάρογλου, Νίκος Χουλιάρας, Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, Τάσος Αμπατζόγλου, Κωνσταντίνος Κουτσούκος, Ανδρέας Γερομουσταλάκης

BROKER'S TIME | 23


Α Μ Ε Σ Η Σ Ω Λ Η Δ Κ Ε Από αριστερά: κ. Φίλιππος Μυτιληναίος, Μέλος ΔΣ, κ. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, Πρόεδρος, κ. Ευγενία Καφφετζή, Αντιπρόεδρος, κ. Δημήτρης Μαζαράκης, Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, κ. Κωνσταντίνος Αλφιέρης, Ταμίας, κ. Μιχάλης Τζωρτζωρής, Μέλος ΔΣ.

Ο κ. Απόστολος Ζηκούλης, Ιδιοκτήτης της εταιρείας ZIA Insurance & μέλος του ΣΕΜΑ και ο κ. Χρήστος Βιδάκης, Principal, Risk Advisory της Deloitte Certified Public Accountants.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση είχαν επίσης την ευκαιρία να ελέγξουν αν οι κωδικοί των λογαριασμών της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας έχουν χακαριστεί. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως ένα μικρότερο μεν, αλλά σημαντικό, ποσοστό (36%) κωδικών λογαριασμών e-mails βρίσκονταν στα χέρια, ενδεχομένως κακόβουλων, χάκερ.

Καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς, όσοι εκ των συμμετεχόντων επιθυμούσαν συμμετείχαν επίσης σε δημοσκόπηση, απαντώντας στην ερώτηση «πόσο εκτεθειμένοι αισθάνονται στις κυβερνοεπιθέσεις». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 52% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι αισθάνονται πολύ εκτεθειμένοι.

από 10 λεπτά, κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία εθελόντριας από το κοινό, αποδεικνύοντας πως απαιτείται ισχυρή προστασία και η πρόσθετη σιγουριά της ασφάλισης προκειμένου να μη διακινδυνεύσει κάθε εταιρεία τη βιωσιμότητά της από κακόβουλες ηλεκτρονικές επιθέσεις.

ΟΙ ΧΟΡΗΓΟΊ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΈΣ ΤΗΣ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ Πλατινένιος χορηγός: ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕΕΓΑ Χρυσός Χορηγός: ERGO HELLAS Αργυροί Χορηγοί: AIG INSURANCE COMPANY, COFACE GREECE, GENERALI HELLAS, INTERAMERICAN GREECE, LLOYD'S OF LONDON GREECE

ΕΓΑ, KPMG GREECE, METLIFE AEAZ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ, Ι. Γ. ΜΟΛΙΔΑΣ ΕΠΕ, ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ, ΠΑΣΚΑΛ & ΣΤΡΑΤΗΣ AE, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ, PK DATA MEΠΕ, PRIME INSURANCE COMPANY, SAMSUNG SA, SQLEARN, TEXNΟΓΚΡΟΥΠ ΕΠΕ. Χορηγός Επικοινωνίας: Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Χορηγοί: AFFIDEA ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ, ALLIANZ HELLAS INSURANCE COMPANY, ASSET CONSULTING OE, ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ, ATRADIUS HELLENIC BRANCH, ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΑΕ, COMERGON SA GREECE, CROMAR INSURANCE BROKERS LTD, DELOITTE GREECE, ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ, FCG FAIR CONSULTING GROUP GREECE, GLOBALIS AE, GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ICAP GROUP SA, IN-CON OE, INTERASCO Α-

Υποστηρικτές επικοινωνίας: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ MARKETING, ASFALISINET, ΕΥΡΩΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, INSURANCE DAILY NEWS, INSURANCE-EEA, INSURANCE FORUM, INSURANCE INNOVATION, INSURANCE WORLD, WWW.INSURANCE WORLD. GR, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, UNDERWRITER.GR. Χορηγός ταχυδρομικών υπηρεσιών: SPEEDEX

Γενική φωτογραφία των παρευρισκομένων BROKER'S TIME | 24

Χορηγός Διαδικτυακής Επικοινωνίας: www.naftemporiki.gr

“To μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν” H ευθύνη να κατανοείς βαθύτερες ανάγκες, να

κερδίζεις την εμπιστοσύνη, να ενώνεις με τη δύναμή σου τους πολλούς, να προτάσσεις τη δύναμη της συνεργασίας, να δημιουργείς αξία, να

γίνεσαι αυτός που πρέπει να κάνει πρώτος το βήμα

εμπρός. Εμείς στην ERGO, τον κορυφαίο Ασφαλιστικό Όμιλο Ζημιών στην Ελλάδα, οραματιζόμαστε και σχεδιάζουμε την επόμενη ημέρα μας, με τις καλύτερες προοπτικές για τους ανθρώπους μας.


ΑΧΡΧΘΧΡΧΟ

ΔΙΨΗΦΙΟΣ Ο ΜΕΣΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ CYBER INSURANCE ΕΩΣ ΤΟ 2025 ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Cyber Privacy Risks Insurance Advisor, Cromar Coverholder at Lloyd's

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR), ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ, ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ 72 ΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ.

Ε

πίσης, προβλέπει πρόστιμα για τις εταιρείες που δεν κατάφεραν να διατηρήσουν την ασφάλεια των πληροφοριών που διαχειρίζονται, τα οποία μπορούν να φθάσουν έως το 4% του τζίρου τους ή 20 εκατ. ευρώ, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. Η εφαρμογή των παραπάνω προστίμων θα ισχύει μετά τις 25 Μαΐου 2018, μετά τη λήξη δηλαδή της διετούς περιόδου προσαρμογής που δόθηκε στις εταιρείες. Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) και η αναγκαστική γνωστοποίηση των συμβάντων εντός 72 ωρών θα αποτελέσει παράγοντα ανάπτυξης της ασφάλισης cyber insurance στην Ευρώπη, όπως συνέβη και στην αμερικανική αγορά (η πολιτεία της Κα-

λιφόρνιας υιοθέτησε την υποχρεωτική γνωστοποίηση το 2002), η οποία στο κλείσιμο του 2016 ήταν 3,2 δισ. δολ. Η σύνθεση του ποσού αυτού οφείλεται σε standalone συμβόλαια cyber insurance και σε πρόσθετες πράξεις με καλύψεις cyber insurance. Στο παρακάτω διάγραμμα μπορούμε να δούμε περισσότερα στοιχεία για την εξέλιξη της αμερικανικής αγοράς standalone cyber insurance συμβολαίων, η οποία παρουσίασε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 30% το χρονικό διάστημα 2011-2015. Όπως μπορεί κάποιος να παρατηρήσει στο διάγραμμα, για την ίδια περίοδο είχαμε πολύ μεγάλη αύξηση των ετήσιων περιστατικών παραβίασης, ο αριθμός των οποίων από 421 το 2011 έφτασε τα 1.370 το 2015.

Πηγή: Aon Inpoint Report-Global Cyber Market Overview: Uncovering the Hidden Opportunities

BROKER'S TIME | 26

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


ΑΧΡΧΘΧΡΧΟ

Το εκτιμώμενο μέγεθος της ευρωπαϊκής αγοράς, σύμφωνα με μελέτη της AON Inpoint, για το 2015 ήταν 135 εκατ. ευρώ και, κατά κύριο λόγο, αφορούσε ασφαλιστικές καλύψεις κυβερνοεκβιασμού και διακοπής εργασιών. Ο Κανονισμός θα αναγκάσει επιπλέον τις εταιρείες να συμμορφωθούν στα νέα δεδομένα και να προετοιμαστούν κατάλληλα επιλέγοντας προϊόντα και υπηρεσίες προστασίας των πληροφοριών που διαχειρίζονται που θα τις βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά μελλοντικά περιστατικά, δημιουργώντας τις κατάλληλες

συνθήκες που θα εξασφαλίσουν την ασφαλισιμότητα των εταιρειών και την ανάπτυξη της αγοράς του cyber insurance. Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνονται οι προβλέψεις των διαφόρων εταιρειών για τον ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς και οι αντίστοιχοι προβλεπόμενοι μέσοι ρυθμοί (CAGR) ανάπτυξης της αγοράς. Ας δούμε λίγο τι συνέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο οποίο το 2014 εφαρμόστηκαν τα Cyber Essentials, ένας αντίστοιχος κανονισμός προστασίας των εταιρειών από περιστατικά παραβίασης συ-

στημάτων, o οποίος ανάγκασε τις εταιρείες να συμμορφωθούν. Σύμφωνα με στοιχεία του report UK Cyber Insurance 2017 της εταιρείας Global Data, το ποσοστό ασφαλισμένων μικρομεσαίων εταιρειών (SMEs) με ασφάλιση cyber insurance του Ηνωμένου Βασιλείου από 2,1% το 2014 ανήλθε σε 13,7% το 2016. Για τις εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου που βρίσκονται στην κατηγορία μεσαίες προς μεγάλες, οι οποίες συνεργάζονται με μεσίτες ασφαλειών, το ποσοστό ασφάλισης φτάνει το 20-25%.

Πηγή Swiss Re Report: Cyber: getting to grips with a complex risk

Ο ΡΌΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ ΚΑΙ Ο GDPR

BROKER'S TIME | 28

Η

ασφάλιση Cyber Insurance αποτελεί ένα κρίσιμο κομμάτι της στρατηγικής για τη διαχείριση των κινδύνων, που πρέπει να χρησιμοποιεί κάθε εταιρεία για να διαχειριστεί τον υπολειπόμενο κίνδυνο (residual risk), που δεν μπορεί να μειώσει με τη χρήση διαδικασιών και πολιτικών διαχείρισης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι 100% ασφάλεια δεν υπάρχει, οι εταιρείες θα πρέπει να εξετάσουν τη δυνατότητα μεταφοράς του κινδύνου που απομένει σε ασφαλιστικά προϊόντα cyber insurance. Ενώ η ασφάλιση δεν μπορεί να εμποδίσει ένα περιστατικό παραβίασης ασφάλειας, μπορεί, εκτός από την κάλυψη των οικονομικών επιπτώσεων, να βοηθήσει στην καλύτερη υλοποίηση του πλάνου αντιμετώπισης

περιστατικών (Incident Response Plan) παραβίασης συστημάτων και απώλειας προσωπικών δεδομένων παρέχοντας εξειδικευμένες ομάδες ειδικών με εμπειρία στη διαχείριση και τις απαραίτητες υποδομές όταν εμφανίζεται συμβάν, μειώνοντας τις επιπτώσεις της παραβίασης στους πελάτες και τη φήμη της εταιρείας. Με τη βοήθεια της ασφάλισης cyber insurance οι επιχειρήσεις θα προστατεύσουν τους ισολογισμούς τους και θα διαχειριστούν αποτελεσματικά τις συνέπειες των περιστατικών αυτών. Η ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους διαμεσολαβητές οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν στην αγορά αυτή.


ΟΔΗΓΊΑ IDD

ΟΔΗΓΊΑ IDD

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ IDD ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΌΠΗΣ ΣΑΡΙΔΆΚΗ Δικηγόρου

Σ

ύμφωνα με το προοίμιο του κειμένου της Οδηγίας, επαφίεται στην κρίση της χώρας-μέλους η έκταση «του αναγκαίου» της προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της Οδηγίας, με κριτήριο και τις ιδιαιτερότητες της εθνικής αγοράς. Ως εκ τούτου, η προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα θα πρέπει να γίνει με γνώμονα, μεταξύ των άλλων, την παρούσα οικονομική συγκυρία, τη διαφύλαξη των συμφερόντων του τελικού καταναλωτή και την προστασία και διαφύλαξη των συμφερόντων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Υπό το πρίσμα αυτό, η Πολιτεία θα πρέπει να αναπτύξει τους εποπτικούς μηχανισμούς, ώστε η διεύρυνση της γκάμας των (εμπορικών) επιχειρήσεων στις οποίες δίνεται η δυνατότητα άσκησης ασφαλιστικής διαμεσολάβησης «ως δευτερεύουσας δραστηριότητας» να γίνεται με αυστηρά κριτήρια, ώστε να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη διακίνηση ασφαλιστικών προϊόντων, υπό τον μανδύα της «συμπληρωματικής φύσης τους» ως προς το κατά κύρια επαγγελματική δραστηριότητα διατιθέμενο αγαθό. Είναι σημαντικό να ληφθούν υπ' όψιν οι

BROKER'S TIME | 30

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2016/97, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΧΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΩΣΤΟΣΟ ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ 'Ή ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΕΚΤΟΣ Ο ΑΣΦΥΚΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΕΡΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟ «ΑΝΟΙΓΜΑ» ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΠΟΥ ΑΝΕΜΠΟΔΙΣΤΑ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΕΥΤΕΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς (και κυρίως η κρατούσα οικονομική συγκυρία, αλλά και η αναμενόμενη και ήδη διαφαινόμενη αύξηση των πωλήσεων ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής, συνταξιοδοτικών, νοσηλείας κ.λπ.) με την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις κατευθυντήριες γραμμές της Οδηγίας ως προς: • Το είδος των διακινούμενων ασφαλιστικών προϊόντων και του κόστους αυτών από επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται στη νομοθεσία περί ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. • Τα κριτήρια αξιολόγησης για το πότε μια επιχείρηση ασκεί δραστηριότητα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ως «δευτερεύουσα δραστηριότητα». • Την προστασία του καταναλωτή, που έχει πρωτεύοντα ρόλο και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια για τα ασφαλιστικά προϊόντα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη ζωή και την υγεία, ώστε να μην καθίσταται ευάλωτος στη λήψη άστοχων και βεβιασμένων αποφάσεων. • Την εποπτεία, ειδικά για τις επιχειρήσεις κύριας άσκησης της δραστηριότητας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με έδρα σε άλλα κράτη. Εξάλλου, δεδομένου του ότι στο προοίμιο της Οδηγίας δίνεται ιδιαίτερη βαρύτη-

τα στη διαφύλαξη των συμφερόντων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, καθίσταται σαφές ότι γνώμονας της Πολιτείας θα πρέπει να είναι και η προστασία της δραστηριότητας των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Υπό το πρίσμα των παραπάνω και εστιάζοντας στους μεσίτες και στο πολύπλευρο έργο τους ως διαμεσολαβητών στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων, αλλά και ως συμβούλων επί ασφαλιστικών θεμάτων, θα πρέπει να είναι διακριτός ο ρόλος και η διαφοροποίησή τους σε σχέση με τα λοιπά διαμεσολαβούντα πρόσωπα, η δε αμοιβή τους θα πρέπει να καθορίζεται με βάση το είδος του έργου που επιτελούν στο πλαίσιο της ασφαλιστικής τους διαμεσολάβησης. Θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα μικτό σύστημα αμοιβών, ώστε ο μεσίτης ασφαλίσεων να είναι δυνατό να αμείβεται για τις υπηρεσίες του τόσο από τον υποψήφιο πελάτη όσο και από τις ασφαλιστικές εταιρείες, ανάλογα με το είδος και την έκταση των υπηρεσιών που παρέχει. Με τα παραπάνω δεδομένα και λαμβάνοντας υπ' όψιν την επικείμενη πλήρη αναμόρφωση της υφιστάμενης νομοθεσίας αναφορικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των μεσιτών.

Η ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2018 ΤΗΣ IDD (INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE), Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗΝ IMD (INSURANCE MEDIATION DIRECTIVE) ΤΟΥ 2002, ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΠΟΙΚΙΛΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ.

3+1

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ IDD

Μεσίτη Ασφαλίσεων (Consensus Insurance Services), Μέλος ΔΣ ΣΕΜΑ & Υπεύθυνου Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων ΣΕΜΑ

Σ

τόχος της Οδηγίας είναι αφενός να επιφέρει τη σιγουριά ότι όλοι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θα λειτουργούν με απόλυτο και διασφαλισμένο τρόπο και με γνώμονα τη δίκαιη-ειλικρινή και επαγγελματική προάσπιση των συμφερόντων του τελικού καταναλωτή, αφετέρου να διασφαλίσει την εξομάλυνση της εισόδου και της διακίνησης ασφαλιστικών αγαθών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από άλλα κανάλια διανομής. Η «επιχρύσωση» -όπως την αποκαλούν οι συνάδελφοί μας στην ΕΕ- της IDD είναι η εφαρμογή στην τοπική νομοθεσία, σημείο που εγκυμονεί ευκαιρίες, αλλά και δυνητικούς κινδύνους. Οι προβληματισμοί των φορέων διαμεσολάβησης στην Ευρώπη

ποικίλλουν από χώρα σε χώρα, ωστόσο, σε μια προσπάθεια ιεράρχησης και εντοπισμού των κοινών σημείων, εστιαστήκαμε στα παρακάτω:

1

Οδηγία δεν προβλέπει εποπτιΗ κά μέσα τα οποία θα υιοθετήσει το κράτος-μέλος ώστε να εποπτεύσει αποτελεσματικά τις ασφαλιστικές διαμεσολαβητικές εργασίες των ασκούντων δευτερεύουσα διαμεσολάβηση. Έντονος προβληματισμός υπάρχει και για το ανώτατο ετήσιο ασφάλιστρο σε αναλογική (pro rata) βάση με όριο τα 600 ευρώ, ποσό πολύ υψηλό. Παρότι η Οδηγία ισχύει και για την κατηγορία των ασκούντων δευτερεύουσα ασφαλιστική δραστηριότητα δια-

2

μεσολαβητών, αυτοί εξαιρούνται της IDD, εφόσον τα ασφαλιστικά προϊόντα που διαθέτουν είναι συναφή με τη δραστηριότητά τους, σε συνάρτηση με το ανώτατο ετήσιο ασφάλιστρο σε pro rata βάση 600 ευρώ. Ως εκ τούτου, συνιστάται διερεύνηση στις κατά τόπους εφαρμογές της, ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι τυχόν εξαιρέσεις από την Οδηγία. Προς αυτήν την κατεύθυνση, γίνεται σαφής αναφορά ότι σε περίπτωση που ασφαλιστικός πάροχος (ασφαλιστική εταιρεία) χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ενός παρεπόμενου διαμεσολαβητή που εξαιρείται της IDD, είναι ευθύνη της να φροντίζει για τη σαφή ενημέρωση και εποπτεία αυτού ως προς τις γενικότερες απαιτήσεις της προστασίας του καταναλωτή.

BROKER'S TIME | 31


ΟΔΗΓΊΑ IDD

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

3

πως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 72 Ό της IDD, «είναι υψίστης σημασίας ο όρος της αναλογικότητας να εφαρμόζεται σε όλες τις πράξεις της νομοθεσίας που θα επιβάλλονται στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, διαφοροποιώντας διακριτά τους διαμεσολαβητές που προωθούν ασφαλιστικά προϊόντα από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που δημιουργούν-κατασκευάζουν προϊόντα». Δεδομένου αυτού, συνιστάται στις χώρες-μέλη να διασφαλίζουν ότι δεν θα εφαρμόζονται ιδιαίτερα περιοριστικοί όροι στην πρώτη κατηγορία σε σχέση με τη δεύτερη, καθώς αυτό θα επιφέρει μια λιγότερο δημιουργική-αναπτυξιακή-ευέλικτη και, εν τέλει, λιγότερο φιλική προς τον καταναλωτή αγορά.

4

Μεγάλη προσοχή απαιτείται σε σχέση με την ύπαρξη «οικονομικών κινήτρων», καθώς οι παραγωγικές στοχοθεσίες-bonus μπορούν να επηρεάσουν τον διαμεσολαβούντα προς μια κατεύθυνση, πιθανόν ζημιώνοντας έτσι τον τελικό καταναλωτή. Γενικότερα, στο εξωτερικό, υπάρχει, στη δεδομένη στιγμή, μια ενεργή συζήτηση σχετικά με τον σαφή προσδιορισμό-αναφορά της έννοιας του κάθε οικονομικού κινήτρου, καθώς και το γεγονός ότι πριν την τελική σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα πρέπει ο καταναλωτής να ενημερώνεται για το είδος της αμοιβής που λαμβάνει ο διαμεσολαβητής, εξαιρούμενων από αυτήν την υποχρέωση των μεγάλων ασφαλιστηρίων (large risks) και των αντασφαλιστικών διαμεσολαβητικών εργασιών.

Η επικρατέστερη άποψη στα ευρωπαϊκά forum είναι ότι η IDD, ούτως ή άλλως, διασφαλίζει τη διαφάνεια και δίνει έμφαση στην ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με το προϊόν που προτίθεται να αγοράσει, ώστε να πάρει την ορθή για τον ίδιο απόφαση. Οποιαδήποτε περαιτέρω αναφορά περί συστήματος αμοιβών σε τοπικό επίπεδο περιπλέκει τη διαδικασία και είναι πιθανό να συμβάλει σε πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού και, εν τέλει, να οδηγήσει σε αποπροσανατολισμό του τελικού καταναλωτή από την ουσία, που δεν είναι άλλη από το ύψος και πλήθος των ασφαλιστικών παροχών, τις εξαιρέσεις και το συνολικό ασφάλιστρο της ασφαλιστικής πρότασης. Μια αγορά βασισμένη, λόγου χάριν, στη λεγόμενη «αμοιβή» (fee) και όχι στην απόδοση προμήθειας από τρίτο φορέα θα μπορούσε να αποκλείσει μεγάλη μάζα καταναλωτών από τη συμβουλευτική ή υποστηρικτική υπηρεσία κατά την προσπάθειά τους για την εξεύρεση της ιδανικότερης ασφαλιστικής λύσης. Οι φορείς των διαμεσολαβούντων της ΕΕ υποστηρίζουν πως οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι πολύ επιφυλακτικές κατά την εφαρμογή της Οδηγίας, που σαφώς τους δίνει το δικαίωμα να καταργήσουν ή να περιορίσουν οικονομικά κίνητρα (αμοιβές-προμήθειες-bonus), από την προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων. Οποιαδήποτε τέτοια απόφαση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον δυνητικό κίνδυνο δημιουργίας ανισοτήτων μεταξύ των δικτύων διανομής, διαστρέβλωσης του ανταγωνισμού και δημιουργίας μη αναλογικών διαχειριστικών βαρών. BROKER'S TIME | 32

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗ Διευθύνουσας Συμβούλου της Nobilis Insurance Brokers & Γενικής Γραμματέως του ΣΕΜΑ.

Η ΟΔΗΓΙΑ IDD ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΤΡΟΠΗ, ΤΡΟΠΟΝ ΤΙΝΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ, ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ, ΒΕΒΑΙΩΣ, ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.

Η

α ναδιαμόρφωση του πλαισίου δραστηριότητας των διαμεσολαβούντων προσώπων εισάγει αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας και εντάσσει μια νέα κατηγορία «διανομέα» ασφαλιστικών προϊόντων, των «διαμεσολαβητών που ασκούν διαμεσολάβηση ως δευτερεύουσα δραστηριότητα». Η Οδηγία, ωστόσο, επιτρέπει στην κάθε χώρα-μέλος να προσαρμόσει την εφαρμογή της στην εθνική νομοθεσία, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε αγοράς. Πρόκληση και ευθύνη των εμπλεκόμενων φορέων, των εποπτικών αρχών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών, των επαγγελματικών εκπροσώπων και συνδέσμων είναι η διατήρηση της ισορροπίας της αγοράς και η εφαρμογή των ποιοτικών στοιχείων της Οδηγίας, με στόχο αφενός την προστασία του καταναλωτή, αφετέρου -και εξίσου σημαντικής προτεραιότητας- την προστασία των επαγγελματιών της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Ο προφανής προβληματισμός αφορά στην «αντίφαση» που απορρέει από την Οδηγία, υπό την έννοια ότι ενώ προασπίζει την προστασία του καταναλωτή και απαιτεί -ορθά- την αναβάθμιση των επαγγελματιών της διαμεσολάβησης, μέσα από μια σειρά διατάξεων, διαδικασιών, εκπαίδευσης και εποπτείας, ταυτόχρονα «ανοίγει» την αγορά διά μέσου των «διαμεσολαβητών που ασκούν διαμεσολάβηση ως δευτερεύουσα δραστηριότητα» χωρίς να προβλέπει προδιαγραφές εποπτείας και κριτηρίων άσκησης της δραστηριότητας αυτής. Τα επιμέρους ζητήματα που αναδύονται είναι πολλά και έχουν προβληματίσει όλους τους φορείς διαμεσολάβησης, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ανασχεδιασμός της νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο αφορά στο μέλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και της ανάπτυξης της ασφαλιστικής κουλτούρας των καταναλωτών. Οι εμπλεκόμενοι φέρουν μεγάλη ευθύνη ως προς την υλοποίηση του έργου, δεδομένου του ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν στην παρούσα φάση θα επιφέρουν εκ βάθρων μεταβολή της αγοράς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Απαιτείται υπευθυνότητα, γνώση, χρειάζονται τεκμηριωμένες θέσεις και ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας με τους φορείς ώστε να διαμορφωθούν οι συνθήκες ανάπτυξης και εξέλιξης της ασφαλιστικής αγοράς και της διαμεσολάβησης.

σίγουρα, γρήγορα ... απλά!

Η Interasco εξ-ασφάλιση...εγγυάται. ...γιατί είμαστε στον ασφαλιστικό χώρο από το 1890. ...γιατί πάνω από 125 χρόνια εξ-ασφαλίζουμε με συνέπεια, εντιμότητα και σιγουριά χιλιάδες πελάτες μας. ...γιατί σήμερα σαν μέλος του ομίλου Harel που έχει 3 εκ. πελάτες, 2,3€ δις κύκλο εργασιών, 1€ δις ίδια κεφάλαια και 38€ δις επενδυμένα κεφάλαια είμαστε δυνατοί περισσότερο από ποτέ. Βασ. Γεωργίου 44 & Κάλβου, 152 33 Χαλάδρι Τηλ.:+302106793100, Fax:+302106776035 www.interasco.gr, e-mail: info@interasco.gr

Πάνω από όλα όμως λογαριάζουμε εσάς που μας εμπιστεύεστε την υγεία σας, την περιουσία σας, το μέλλον και την ευτυχία σας. Αυτή την εμπιστοσύνη μετατρέπουμε σε σίγουρη δύναμη για να δημιουργείτε απερίσπαστοι και να προοδεύετε. Έτσι, γιατί ασφάλεια σημαίνει σίγουρα, γρήγορα ... απλά Interasco!


ΆΡΘΡΟ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΜΑ

Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΣΙΤΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Π ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΟΓΙΑ

Διευθύνοντος Συμβούλου της Νέστωρ Συμβουλευτική ΑΕ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, IDD (INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE), Η IMD2 (INSURANCE MEDIATION DIRECTIVE), Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΤΤΕ Κ.ΛΠ. ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΕΝΑ ΝΕΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ. BROKER'S TIME | 34

ρόσφατο παράδειγμα αποτελεί ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1469/11.08.2017,

που επιβάλλει το τυποποιημένο έγγραφο πληροφοριών για το ασφαλιστικό προϊόν. Η εναρμόνιση με το νέο κανονιστικό πλαίσιο καταλήγει στην εφαρμογή διεργασιών και πολιτικών που αφορούν σε οργανωτικά θέματα, τήρηση αρχείων, εσωτερικών επιθεωρήσεων, φυσικής και ηλεκτρονικής ασφάλειας δεδομένων. Αποσκοπεί στην ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς με κοινές επαγγελματικές πρακτικές, αλλά, κυρίως, στην εφαρμογή νέων επαγγελματικών προτύπων, που αναβαθμίζουν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και διασφαλίζουν τους καταναλωτές. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο, εκτός των άλλων, θέτει τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα που θα πρέπει να προσαρμοστούν στην εκάστοτε επιχείρηση, με κριτήρια το οικονομικό μέγεθος της επιχείρησης αλλά και το πλήθος των εργαζομένων ή συνεργατών που απασχολεί. Ο επιχειρηματίας-μεσίτης καλείται, πέραν του επιχειρησιακού του έργου, να εφαρμόσει νέες λειτουργίες και να εμβαθύνει σε έννοιες όπως βασικές αρχές συστημάτων ποιότητας και οργάνωσης εργασίας, αλλά και να εφαρμόσει αρχές πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επομένως, τίθεται το ερώτημα ποιες είναι οι ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν οι μεσίτες-επιχειρήσεις ώστε να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις αυτές και να είναι ομαλή η μετάβαση στο νέο καθεστώς; Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να ιεραρχηθούν και να εφαρμοστούν χωρίς να επηρεάσουν την εργασιακή-επαγγελματική καθημερινότητα και χωρίς να αυξήσουν αδικαιολόγητα το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης. Άρα ο επιχειρηματίας-μεσίτης θα πρέπει: • Να ικανοποιήσει τις εξειδικευμένες απαιτήσεις του νέου κανονιστικού πλαισίου. • Να οργανώσει την ομαλή μετάβαση της επιχείρησής του στη νέα οργανωτική δομή. • Να παραμείνει αναπόσπαστος, ως επιχειρηματίας, στο κύριο αντικείμενο δραστη-

ριότητας, που είναι η διαμεσολάβηση. • Να περιορίσει τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας του. • Να μην επιφορτίσει το υπάρχον προσωπικό της εταιρείας με νέες διαδικασίες εφαρμογής, αλλά να επωφεληθεί από τις διαδικασίες του νέου πλαισίου, όπως η διά βίου εκπαίδευση. Οι επιχειρηματίες-μεσίτες καλούνται είτε να προσλάβουν εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θα αναλύσει, αξιολογήσει και εφαρμόσει τις νέες τεχνικές και τα νέα οργανωτικά εργαλεία, παρακολουθώντας παράλληλα τις διεργασίες, είτε να αναθέσουν το έργο σε εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες. Κατά συνθήκη, ανατίθενται σημαντικές μη βασικές λειτουργίες σε εξειδικευμένους παρόχους υπηρεσιών, ώστε να μπορεί η επιχείρηση να επικεντρωθεί στην καθαρά επιχειρησιακή της λειτουργία. Ήδη, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, η πρακτική αυτή εφαρμόζεται σε δραστηριότητες όπως αυτές του λογιστηρίου, όπου δίδεται σε εξωτερικούς λογιστές, αποφορτίζοντας τον επιχειρηματία από το να ενημερώνεται συνεχώς για το φορολογικό πλαίσιο, το οποίο αλλάζει συνεχώς. Οι κανονισμοί και οι οδηγίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως πρόκληση, ως μια πρώτης τάξης ευκαιρία για οργάνωση με σύγχρονες τεχνικές και εργαλεία, ώστε η επικέντρωση στην κύρια δραστηριότητα να φέρει το στοιχείο προτίμησης που θα δώσει στον πελάτη την προστιθέμενη αξία που αναμένει από τον μεσίτη ασφαλίσεων που επέλεξε. Τα έως σήμερα δεδομένα έχουν αναδείξει πως τα κατάλληλα οργανωτικά εργαλεία και οι συνεργασίες με εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες επιφέρουν άμεσα και λειτουργικά αποτελέσματα, αποφορτίζοντας την επιχείρηση από επιπρόσθετο βάρος και κόστος. Οι επιχειρηματίες-μεσίτες ασφαλίσεων έχουν αποδείξει πως αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες, εντοπίζουν και αξιοποιούν τα εργαλεία που προσφέρει η αγορά ώστε να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που θα τους διατηρήσουν στην κορυφή της διαμεσολάβησης.

3Ρ INSURANCE BROKERS IKE ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λεωφόρος Ποσειδώνος 13, 174 55, Άλιμος Τ: 213 0103333 www.3pinsurance.gr info@3pinsurance.gr ΑΟΝ GREECE ΑΕ ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Tζαβέλα 1-3 & Εθν. Αντιστάσεως, Βusiness Plaza (κτήριο 1), 152 31, Χαλάνδρι T: 213 0177100 F: 213 0177171 aonhellas@aon.gr ΒΝΤ INSURANCE BROKERS ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Αμερικής 19 & Βαλαωρίτου 106 71, Αθήνα T: 210 3609000 F: 210 3605050 www.bnt.gr info@bnt.gr BRITISH PROVIDENCE AE ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Εθν. Αντιστάσεως 48, 152 31, Χαλάνδρι T: 210 2808650 F: 210 2851688 www.britishprovidence.gr mail@britishprovidence.gr BROKINS ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΕ IΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ Λ. Βουλιαγμένης 99 & Ιλίου 1, 166 74, Γλυφάδα T: 210 8931600 F: 210 9621297 www.brokins.gr customer@brokins.gr COMERGON SA ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μπραχαμίου 9, 151 24, Μαρούσι T: 210 6196525 F: 210 6198479 www.comergon.gr info@comergon.gr CONSENSUS INSURANCE SERVICES ΕΕ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ηρώδου Αττικού 7, 145 61, Κηφισιά T: 210 6253724 F: 210 6253876 www.consensus-ins.gr info@consensus-ins.gr CROMAR LTD JOHN CROKER Αγίου Κωνσταντίνου 17 BROKER'S TIME | 35

& Αγίων Αναργύρων 42, Μαρούσι T: 210 8028946 F: 210 8029055 www.cromar.gr info@cromar.gr DAEDALUS LIFE EE ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κηφισίας 16 & Χαλεπά 1, 15125, Παράδεισος Αμαρουσίου T: 210 6843888 F: 210 6801288 www.daedaluslife.gr info@daedaluslife.gr DAES LONDON MARKET INSURANCE BROKERS IKE ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Βησσαρίωνος 3-5, 106 72, Αθήνα, 215 2609900, www.daes.gr, info@daes.gr DYNAMIC INSURANCE NETWORK "DIN" ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΕΩΡΓΟΣ, Γράμμου 73 & Λεωφ. Κηφισίας, 15124 Μαρούσι, T: 210 2525017, www.din.com.gr, sales@din.com.gr ERB ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑEMA ΤΡΥΦΩΝ ΑΝΝΥ Σίνα 2-4, 106 72, Αθήνα T: 210 9303850 F: 210 9303971-3 www.erbbrokers.gr info@erbbrokers.gr EUROBROKERS AΕ ABDO WALID Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμων 83, 151 25, Μαρούσι T: 210 8123920-3 F: 210 6140201 www.eurobrokers.gr info@eurobrokers.gr EUROMARE AE ΜΠΕΛΛΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. Ποσειδώνος 93, 166 74, Γλυφάδα T: 210 3314030 F: 210 3314034 www.euromare.gr info@euromare.gr EUROPROTECTION ΑΕ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ Λ. Μεσογείων 364, 153 41, Αγία Παρασκευή T: 211 1036503-587 F: 211 1036508

www.europrotection.gr info@europrotection.gr EXECUTIVE AE ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας, 118 55, Αθήνα T: 210 3469549 F: 210 3461378 www.executive.gr insbrk@executive.gr EXPERT ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΕ ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μεσογείων 280, 155 62, Χολαργός T: 210 6837060 F: 210 6814092 www.expertinsurance.gr expert@expertinsurance.gr GLOBALIS ΑΕ ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ Παπαναστασίου 4, 185 34, Πειραιάς T: 210 4122093 F: 210 4117038 www.gavrilis.com info@gavrilis.com GLOBALNET INSURANCE BROKERS LTD ΚΑΦΦΕΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ Αρτέμιδος 7, 151 24, Μαρούσι T: 210 6100990 F: 210 6109241 www.globalnet.gr info@globalnet.gr INFOTRUST AE ΚΟΠΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9ο χλμ. Θεσ/κης-Μουδανιών, Τ.Θ. 60832, Τ.Κ. 57 001 T: 2310 492492 F: 2310 474792 www.infotrust.gr broker@infotrust.gr KARAVIAS UNDERWRITING AGENCY ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ευριπίδου 12, 105 59, Αθήνα T: 210 3640618 F: 210 3643503 www.gkaravias.gr info@gkaravias.gr MARSH EΠΕ OIKONOMOΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΙΩΑΝΝΑ Κηφισίας 16 & Χαλεπά 1, 151 25, Μαρούσι T: 210 8176000 F: 210 8176030 marsh.greece@marsh.com


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΜΑ ΜΕGA INSURANCE BROKERS AE XATZHΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. Συγγρού 122, 117 45, Αθήνα T: 210 9225824-5 F: 210 9225823 www.megabroker.gr info@megabroker.gr MONEY MARKET AE ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Αγ. Δημητρίου 4, 105 54, Αθήνα T: 210 3245000 F: 211 8007242 www.insurancemarket.gr info@insurancemarket.gr MY NET ΤΡΙΑΝΤΆΦΥΛΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΊΔΗΣ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, Εθνικής Αντίστασης 21, 56430 Θεσσαλονίκη, Τ: 2310 548484 www.mynet-epe.gr info@mynet-epe.gr NAK INSURANCE BROKERS ΕΠΕ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δεκελείας 9, 143 43, Ν. Χαλκηδόνα T: 210 2517840 F: 210 2527569 www.nakinsurance.gr info@nakinsurance.gr NBG ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σόλωνος 75, 106 79, Αθήνα T: 210 3388793-799 F: 210 3388790 insurancebrokers@nbg.gr NOBILIS ΕΠΕ ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Αρχαίου Θεάτρου 8, 174 56, Άλιμος T: 210 9912260 F: 210 9713340 www.nobilisbrokers.gr info@nobilisbrokers.gr POST INSURANCE BROKERAGE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛ. ΑΕ ΔΑΜΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ομήρου 22, 106 72, Αθήνα T: 210 3734413 F: 210 3734440 www.postinsurance.eu info@postinsurance.eu PREMIUM BROKERS AΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΧΑΡΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Βασιλίσσης Σοφίας 69, 115 21, Αθήνα T: 216 6004200

F: 2166004274 www.b-sa.gr info@premiumbrokers.gr PRIMARY LINK SA ΒΑΚΑΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ Γεωργίου Σισίνη 15Α, 115 28 Αθήνα T: 210 9224451 F: 210 9224046 www.primarylink.gr info@primarylink.gr REAL ΑΕ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πανεπιστημίου 13, 105 64, Αθήνα T: 210 3232490 F: 210 3223669 www.real-ib.gr info@real-ib.gr THESIS BROKERS ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ζωοδόχου Πηγής 42, Χαλάνδρι 152 31 T: 210 2931009 F: 210 2931700 www.e-thesis.gr t.karistianos@e-thesis.gr THREE SIXTY ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Αγίου Γεωργίου 51, Χαλάνδρι, 152 34, T: 210 6830360, www.360-insurance.gr, info@360-insurance.gr UIS AE ΛΑΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Εγνατίας 53, 546 31, Θεσ/νίκη T: 2310 232066 F: 2310 237708 www.uis.gr uisins@otenet.gr VESTER ΑΕ ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Βαλαωρίτου 17 & Αμερικής, 106 71, Αθήνα T: 210 3259811 F: 210 3210684 www.vester.gr info@vester.gr WILLIS TOWERS WATSON NET TRUST ΕΛΛΑΣ AE MAΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ευριπίδου 2Α, 176 74, Καλλιθέα T: 210 9465501

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΜΑ

F: 210 9430054 info@willis.grassavoye.gr WILLIS TOWERS WATSON ΕΛΛΑΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ MAΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ευριπίδου 2Α, 176 74, Καλλιθέα T: 210 9999200 F: 210 9414296 info@willis.grassavoye.gr ZIA INSURANCE ΖΗΚΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μητροπόλεως 19, Θεσσαλονίκη, 54624 T: 2310 277077 F: 2310 277087 www.ziainsurance.com info@ziainsurance.gr ΑMIΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9ο χλμ. Θεσ/κης-Θέρμης, 57 001, Θεσσαλονίκη T: 2310 474247 F: 2310 474246 www.ami-agency.gr info@ami-brokers.com AMT ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΕ ΤΖΩΡΤΖΩΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Τζαβέλλα 15-17, 185 33, Πειραιάς T: 210 4133644 F: 211 7704444 www.amt.gr info@amt.gr ΑΜΥΝΑ ΕΠΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΤΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κηφισίας 74, 151 25, Μαρούσι T: 210 6140591 F: 210 6142062 www.amyna.gr info@amyna.gr ΑΝΤΕΡΜΑΤ ΕΠΕ ΣΥΓΚΛΙΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Πλατεία Αγίων Θεοδώρων 2, Αθήνα, 10561 T: 215 5550035 info@andermatt.gr ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΕ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. Αθηνών 71, 101 73, Αθήνα T: 210 3483431-4 F: 210 3465329 info@saracakis.gr ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΕ ΣΟΥΡΙΚΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑ Καποδιστρίου 5,

BROKER'S TIME | 36

144 52, Μεταμόρφωση T: 210 2801105 F: 210 2801104 www.insurg.gr info@insurg.gr ΓΚΡΙΝΓΟΥΝΤΣ ΕΠΕ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δασκαρόλη 67, 166 75, Γλυφάδα T: 210 9690700 F: 210 9690708 www.greenwoods.org kostas@greenwoods.org ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΕ ΣΤΑΜΟΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μεσογείων 71, 115 26, Αθήνα T: 210 7454000 F: 210 7794446 dekathlon@atlantiki.gr ΔΙΟΝ ΟΕ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΌΠΗ ΓΙΑΜΠΊΛΗ, Σώρου 1, 144 51 Μεταμόρφωση Αττικής, T: 210 2893709 ΔΡΆΚΟΥ ΜΕΣΊΤΕΣ ΑΣΦΑΛΊΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΑΚΟΥ Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 44, 116 35, Αθήνα Τ: 210 7209589 www.drakouinsurance.com vdrakou@drakouinsurance.com ΕΛΠΑ ΜΕΣ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ ΣΤΈΦΑΝΟΣ ΚΑΠΆΝΤΑΗΣ Λ. Μεσογείων 280, 155 62, Χολαργός T: 210 6898710 F: 210 6898712 sales@elpaasfalies.gr ΕΛΥΖΕ ΑΕ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Λ. Κηφισίας 240-242, 152 31, Χαλάνδρι T: 210 6700600 F: 210 6700700 www.elysee.gr info@elysee.gr ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΕΩΡΓΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΑΝΤΩΝΟΓΕΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γράμμου 73 & Λεωφ. Κηφισίας, 15124 Μαρούσι T: 2102525017 F: 2102525082 www.din.com.gr sales@din.com.g BROKER'S TIME | 37

ΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΕ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Αγ. Ιωάννου 6, 152 33, Χαλάνδρι T: 210 6899199 F: 210 6899299 www.ip-insurance.gr info@ip-insurance.gr KAΠΟΥΑΝΟ ΑΕ ΚΑΠΟΥΑΝΟ ZAK Αγ. Βαρβάρας 37, 152 31, Χαλάνδρι T: 210 6777200 F: 210 6777744 www.mjcapuano.gr capuano@mjcapuano.gr ΚΑΡΠΕΝΤΕΡ ΤΕΡΝΕΡ ΑΕ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛ., ΑΝΤΑΣΦ. & ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΡΝΕΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γρανικού 7, 151 25, Μαρούσι T: 213 0119000 F: 213 0119090 www.carpenterturner.com welcome@carpenterturner.com ΚΟΥΪΔΟΥΡΜΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ ΚΟΥΪΔΟΥΡΜΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ Α. Αρτέμιδος 4 & Κηφισίας, 151 24, Μαρούσι T: 210 6109921 F: 210 6109922 www.credit.com.gr info@credit.com.gr ΚΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμων 83, 151 25, Mαρούσι T: 210 8123700 F: 210 6140448 www.koumbas.gr koumbas@koumbas.gr ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ Μαραθωνοδρόμου 83, Μαρούσι 151 25, Τ: 210 8123800, koutsovasili@eurobrokers.gr ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ Ξάνθου 2, 106 73, Αθήνα T: 210 7225915 F: 211 8002465 costispc@gmail.com ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ INSURANCE BROKERS ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ερμού 44,

105 63, Αθήνα T: 210 3253825 F: 210 3253951 www.kokkinos-insurance.gr kokinsur@otenet.gr ΛΑΜΠΡΟΥΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ηρώων Πολυτεχνείου 2-4, 146 71 Ν. Ερυθραία, T: 210 6250920, lamprouk@otenet.gr ΛΑΜΠΡΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 2-4, 146 71, Ν. Ερυθραία T: 210 6250920 F: 210 6250792 lamprouk@otenet.gr ΜΑΡΤΕΝ ΒΑΣ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΜΑΡΤΕΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ελ. Βενιζέλου 155-157, 176 72, Καλλιθέα T: 210 9570333 F: 210 9578235 www.marten.gr info@marten.gr ΜΕΡΚΙΟΥΡΙ ΑΕ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μομφεράτου 148, 114 75, Αθήνα T: 210 6466641 F: 210 6466759 www.mercury-insbrokers.gr info@mercury-insbrokers.gr ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕ ΑΛΦΙΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ελ. Βενιζέλου 99, 171 23, Ν. Σμύρνη T: 210 9323700 F: 210 9323566-576 www.aib.gr info@aib.gr ΜΟΥΤΟΥΑΛ ΑΕ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κοραή 7, 153 41, Αγ. Παρασκευή T: 210 6549515 F: 210 6549517 www.mutualnet.gr customercare@mutualnet.gr ΝΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κυπρίων Αγωνιστών 60, Αργυρούπολη 16451 Τ: 210 9924206 nanoskon@yahoo.gr ΝΙΜΑ ΑΕ ΑΝΤΩΝΟΓΕΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΣΕΜΑ Φιλελλήνων 25, 105 57, Αθήνα T: 210 3236917 - 210 3248501 F: 210 3253664 nima1@otenet.gr ΝΝ ΕΑΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΠΑΜΠΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ Λ. Συγγρού 198, 176 71, Καλλιθέα T: 210 9506816 F: 210 9506805 www.nnhellas.gr info@nnhellas.gr Ν.Σ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ Ηλέκτρα Αποστολοπούλου Αγίου Νικολάου 5-7, Πειραιάς 18537 T: 2109236400 F: 2109212644 www.nsa-insurance.gr eapostolopoulou@nsa-insurance.gr ΝΤΑΛΙΑΝΗ ΕΠΕ ΑΘΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πολυτεχνείου 45, 546 25, Θεσ/νίκη T: 2310 542202 - 2310 542280 F: 2310 526091 www.daliani-insurance.com info@daliani-insurance.com ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αμερικής 20, 106 71, Αθήνα T: 210 3602226-9 F: 210 3611110 www.xirogiannopoulos.gr info@xirogiannopoulos.gr OMIKΡΟΝ ΑΕ ΘΩΜΑΔΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Λ. Κηφισίας 34, 115 26, Αθήνα T: 210 7705622 - 210 7778442 F: 210 7753065 www.omikroninsurance.gr info@omikroninsurance.gr ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΓΚΟΣ Ομήρου 32, 10672 Αθήνα, Τ.Θ. 17064, Αθήνα 10024, Τ: 2103622862, 2103642341, F: 2103642314, info@fisecoeurope.gr, yagospan@otenet.gr ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΕ ΑΝΔΡΈΑΣ ΠΑΠΑΔΆΚΗΣ Τσιμισκή 17, 546 24, Θεσ/νίκη T: 2310 236126 - 2310 241159 F: 2310 223180

www.papadakis.com.gr info@papadakis.com.gr ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ι. Κωλέττη 22, 546 27, Θεσσαλονίκη T: 2310 567520 F: 2310 567520 lazpap1972@gmail.com ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΕ ΚΑΡΑΚΟΛΗ ΜΑΡΙΑ Λεωφ. Α. Συγγρού 163, 171 21, Αθήνα T: 210 3288015 F: 210 3288570 piraeus_bank@piraeusbank.gr ΠΕΝΚΟ ΑΕ ΚΡΟΚΙΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Κονίτσης 5, 151 25, Μαρούσι T: 210 6140292 F: 210 6140297 www.penco.gr info@penco.gr ΠΟΛΑΡΙΣ ΕΠΕ ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Λεωφ. Συγγρού 229, 171 21, Ν. Σμύρνη T: 210 9522777 F: 210 9522737 www.polarisbrokers.gr info@polarisbrokers.gr ΠΡΑΞΙΣ ΕΠΕ ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ Σελευκείας & Πρεβέζης 1, 143 42, Ν. Φιλαδέλφεια T: 210 2580451-458 F: 210 2586979 www.praxis-insurance.gr info@praxis-insurance.gr ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ Ι. - ΓΕΩΡΓΑΡΟΥΔΗ Μ. ΟΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ-ΑΣΦ. ΣΥΜΒ.- ΣΥΝΤ. ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. Ειρήνης 151, 1 88 63, Πέραμα T: 210 4416888 www.anyinsurance.gr samoladas@truckinsurance.gr ΣΙΓΜΑ ΑΕ ΣΕΡAΦΕΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σανταρόζα 1 & Σταδίου, Αθήνα 10564 T: 210 9346635

F: 210 9318867 www.sigmaib.gr info@sigmaib.gr TE-TΡAΣΤ ΑΕ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αιγαίου 4, 171 21, Ν. Σμύρνη T: 210 9355886 F: 210 9318011 www.te-trust.gr info@te-trust.gr ΥΔΡΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αγ. Φιλοθέης & Ναυ. Νικοδήμου 30, 105 56, Αθήνα T: 210 3724900 F: 210 2517840 nkatsib@nakinsurance.gr ΦΙΛΗΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΠΕ ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Παρασκευοπούλου 4, 121 32, Περιστέρι T: 210 5766100 F: 211 7704343 filis@filis.gr ΦΟΥΤΑΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Χ. Τρικούπη 146 & Στροφυλίου, 146 71, Νέα Ερυθραία Αττικής T: 210 6206380 F: 211 8009999 foutadaki@gmail.com ΩΜΕΓΑ ΜΕΣ. ΑΣΦΑ. & ΑΝΤΑΣΦΑΛ. ΑΕ ΣΙΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Βαλαωρίτου 17 & Αμερικής, 106 71, Αθήνα T: 210 6829720 F: 210 6457115 www.omegabrokers.gr info@omegabrokers.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

www.sema.gr

BROKER'S TIME | 38


Σιγουριά στις επιχειρηµατικές αποφάσεις

Ασφαλιστικές λύσεις Ευθύνης Στελεχών ∆ιοίκησης απο την AIG Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, διευθυντικά και διοικητικά στελέχη αντιµετωπίζουν µεγαλύτερους κινδύνους λόγω της αυξηµένης πολυπλοκότητας και της διαρκώς αυστηρότερης εφαρµογής του κανονιστικού πλαισίου στο οποίο δραστηριοποιούνται και παίρνουν αποφάσεις. Η επαρκής ασφαλιστική κάλυψη καθίσταται απαραίτητη. Στην AIG προσφέρουµε πρωτοποριακές ασφαλιστικές λύσεις ειδικά προσαρµοσµένες στις προκλήσεις της ευθύνης των στελεχών διοίκησης του σήµερα και συνεχίζουµε να καινοτοµούµε για να ανταποκριθούµε στις προκλήσεις του αύριο. Μάθετε περισσότερα στο www.aig.com.gr/BusinessGuard ή επικοινωνήστε µε τον ασφαλιστικό σας σύµβουλο.

H ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται απο την ασφαλιστική εταιρία AIG Europe Limited µε νόµιµο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα την AIG ΕΛΛΑΣ ΑΕ. Η παρούσα καταχώρηση ειναι ενηµερωτική και δεν παρέχει καµία απολύτως ασφαλιστική κάλυψη.