Page 34

Publicystyka

Twilight wiemy jeszcze mniej, gdyż wszystko wskazuje (niezbyt pradziejowe retrospekcje), że żyją one stosunkowo niedługo na tym świecie. Mit trzeci Rainbow Dash mieszka w Cloudsdale. Obalony! Gdyż mieszka obok Ponyville.

Tęczowa pegazica ma swoje lokum w chmurowej willi nieopodal miasteczka. Widać to w odcinkach Griffon the Brush off/Sposób na Gryfa, Wonderbolts Academy/Akademia Wonderbolts, czy Return to the Harmony part 2/Powrót do Harmonii część 2, gdzie przyjaciółki szukając jej muszą pokonać niezbyt daleką drogę. Mit czwarty Pie to nazwisko Pinkie. Obalony! Kucyki nie mają nazwisk. W przypadku kucyków nie możemy stwierdzić istnienia takiego zjawiska, jak nazwisko. Widać to po licznych i potwierdzonych rodzinach, jak rodzina Twilight Sparkle, Rarity lub Applejack, gdzie każdy kucyk ma mniej lub bardziej samodzielne imię. Może ono kojarzyć się z imieniem krewnego, ale 34

nie ma wspólnego członu (typu „-ski”, „-son, „-sen”, -ow”). Twilight Sparkle i Shining Armor. Rarity i Sweetie Belle. Jakby nawet w przypływie kreatywności uznać “Twilight” za nazwisko (po Twilight Velvet), to wtedy czemu Shining Armor nie ma czegoś związanego Nightlightem? Istnieje wspólne określenie identyfikujące kucyki z jednego klanu, ale nie nazwisko, które w kucykach funkcjonuje coś takiego jak nazwa rodu (rodzina Apple). Nazwisko w kulturze europejskiej funkcjonuje od późnej nowożytności i służyło ułatwieniu administrowania powiększającą się liczbą ludności. Warto pamiętać, że wielu chłopów uzyskiwało nazwisko dopiero po uwłaszczeniu (II połowa XIX wieku), a w pierwszej połowie XX wieku bywały osoby bez nazwisk lub o niejasnym pochodzeniu. To my żyjemy w informatycznie uporządkowym świecie, gdzie bez trudu można prześledzić czyjąś przeszłość do kilku pokoleń wstecz. W Equestrii pewnym wyjątkiem jest rodzina Cake. Ona jako jedyna posiada nazwiska, które jest dziedziczne i występuje w imieniu kucyka (w jego „nazwie”.). Tak więc Pinkie Pie to owszem, skrót pełnego imienia „Pinkamena Diane Pie”, ale póki co nie mamy informacji, że reszta jej rodziny ma „Pie” w swej nazwie, a więc do tej chwili to nie jest nazwisko. Mit piąty: Kucyki nie zabijają. Obalony! Kuce nie wszystkożerne,

dość, to

że są zabijają.

Brohoof 1 (styczeń 2014)  

Dwudzieste wydanie magazynu dla bronies i pegasis.

Brohoof 1 (styczeń 2014)  

Dwudzieste wydanie magazynu dla bronies i pegasis.

Advertisement