Page 36

ZARZĄDZANIE I FINANSE

CENY PALIW to tylko wierzchołek... Właściciele stacji paliw choć są przyzwyczajeni do ciągłych trudności to rzeczywistość niestety często ich zaskakuje. Ostatnie tygodnie to znowu jedna wielka udręka z tym, jak sobie poradzić z rosnącymi kosztami zakupu paliw i utratą marży. MAREK PIETRZAK Grupa Delfin/Agencja Solidarni w Biznesie

C

eny hurtowe paliw to obecnie: 4,222 zł/litr ON i 3,968 zł za litr Eu-95 (na dzień 23 października 2018 r.). Dotyczy to zarówno Orlenu, jak i Lotosu, różnice są groszowe. Przeliczając na ceny brutto otrzymamy, że cena zakupu

36

oleju napędowego obecnie wynosi 5,20 zł/litr zaś benzyny 4,88 zł/litr. Co do gazu tu cena brutto hurtowa w zakupie wynosi 2,55 zł/litr. Z drugiej strony zaś ceny detaliczne na stacjach paliw kształtują się: dla oleju napędowego w granicach od

STACJA BENZYNOWA WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK

5,05 do 5,18 zł/litr, dla benzyny podobnie. Nadmienić przy tym trzeba, że dolne progi przede wszystkim występują na stacjach koncernowych, w tym Orlenu i Lotosu. Niepokojąca jest też struktura cen dla gazu LPG od 2,35 do 2,58 zł/litr.

Wyraźnie można zauważyć, że ceny hurtowe paliw dla oleju i gazu na pewno przewyższają ceny detaliczne na wszystkich stacjach paliw, a na benzynie jest tylko troszkę lepiej i ta różnica kształtuje się na poziomie 14 groszy. Warto dodać,

Profile for BROG B2B

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE wrzesień-październik 2018  

NAJBARDZIEJ NOWOCZESNE, PRAKTYCZNE I NIEZALEŻNE CZASOPISMO WŁAŚCICIELI STACJI PALIW. NIEKWESTIONOWANY LIDER ZASIĘGU W TEJ GRUPIE. Zawsze i d...

STACJA BENZYNOWA & CONVENIENCE STORE wrzesień-październik 2018  

NAJBARDZIEJ NOWOCZESNE, PRAKTYCZNE I NIEZALEŻNE CZASOPISMO WŁAŚCICIELI STACJI PALIW. NIEKWESTIONOWANY LIDER ZASIĘGU W TEJ GRUPIE. Zawsze i d...

Advertisement